[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III


Papst Damasus I. an Erzbischof
Aurelius von Karthago

Inhaltsverzeichnis

Breviarium canonum
apostolorum

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Konzilsordo

 

V630, f. 3rb; N442, f. 5ra; I83, f. 4va; VD38, f. 5r; A367, f. 5va; Bcan4, f. 19r; E97, f. 3ra = E97 (1); P102; BII13, f. 5rb; W411, f. 1v; V1341, f. 3vb; E97, f. 239vb = E97 (2)

INCIPIT1 2 3 4 ORDO5 DE CELEBRANDO CONCILIO6.

<I83, f. 4vb> <E97 (2), f. 240ra> Hora diei7 prima ante solis ortum eiciantur8 omnes ab ecclesia, obseratisque9 foribus cunctis ad unam ianuam, per quam sacerdotes10 ingredi oportet11, ostiarii stabunt12. Et convenientes omnes13 episcopi pariter introibunt14 et secundum ordinationis suae tempus15 residebunt16. Post ingressum17 omnium episcoporum atque consessum18 vocentur19 deinde20 presbyteri21, <Bcan4, f. 19v> quos causa probaverit introire. Nullusque22 se inter eos ingerat23 diaconorum. Post <E97 (1), f. 3rb> hos ingrediantur24 diacones25 probabiles, quos ordo poposcerit interesse26. Et corona facta de sedibus episcoporum, presbyteri27 a tergo eorum resideant28, quos tamen sessuros secum metropolitanus29 elegerit, <A367, f. 5vb> qui utique et cum eo iudicare aliquid30 et definire possint. Diacones31 in conspectu episcoporum stent32. Deinde ingrediantur33 laici, qui electione coniugali34 interesse meruerint35. Ingrediantur36 quoque37 notarii, <BII13, f. 5va> quos ad recitandum vel excipiendum ordo requirit38.

Obseratisque39 ianuis, et40 41 sedentes42 in diuturno silentio sacerdotes43 atque44 cor totum habentes45 ad deum, <I83, f. 5ra> dicturus46 est archidiaconus47: Orate, statimque omnes in terram48 prostrabuntur49 tam episcopi quam presbyteri50 et orantes51 diutius tacite cum fletibus atque gemitibus, unus ex episcopis senioribus surgens orationem palam52 fundet53 ad deum54, cunctis55 adhuc in terra iacentibus, dicens56 hanc orationem57:

Adsumus58, domine59 sancte spiritus60, adsumus61 peccati quidem immanitate detenti, sed in nomine tuo specialiter aggregati. Veni ad nos et62 esto nobiscum63, et dignare illabi64 cordibus nostris. <E97 (2), f. 240rb> Doce nos, quid agamus; quo gradiamur65 et66 ostende, quid efficere67 debeamus, ut te auxiliante tibi in omnibus placere valeamus. Esto salus68 et suggestor69 et effector iudiciorum nostrorum70, qui solus cum deo patre et eius filio nomen possides gloriosum. Non nos patiaris perturbatores esse iustitiae, qui71 summam72 diligis aequitatem, ut in sinistrum nos non ignorantia trahat, non favor inflectat, non ac<N442, f. 5rb>ceptio muneris vel personae73 corrumpat; sed iunge nos tibi efficaciter74 solius tuae75 <I83, f. 5rb> gratiae dono, ut simus in te unum et in nullo76 deviemur77 <V1341, f. 4ra> a vero, qualiter in nomine78 tuo collecti, sic in cunctis teneamus79 cum moderamine pietatis iustitiam, ut et hic a te in80 nullo81 dissentiat sententia nostra et in futuro82 pro bene83 gestis consequamur praemia84 sempiterna85.

In qua86 oratio <BII13, f. 5vb> paterna non dicatur87 nec benedictio, <V630, f. 3va> sed ipsa solummodo <W411, f. 2r> oratio confirmetur88.

V630, f. 3rb; I83, f. 4va; VD38, f. 5r; A367, f. 5va; Bcan4, f. 19r; E97, f. 3ra = E97 (1); P102; BII13, f. 5rb; W411, f. 1v; V1341, f. 3vb; E97, f. 239vb = E97 (2)

N442, f. 5ra

ITEM ORATIO89 DIEI SECUNDI

OREMUS. Nostrorum tibi, domine, curvantes genua cordium, quaesumus90, ut bonum91, quod nobis a te requiritur92, exsequamur93, scilicet94 ut prompta95 tecum sollicitudine gradientes discretionis arduae96 subtile iudicium faciamus ac97 misericordiam diligentes clareamus studiis tibi placitae actionis.

ITEM98 ORATIO DIEI99 TERTII

OREMUS. Ad te, domine, interni100 clamoris101 vocibus proclamantes unanimiter102 postulamus, ut respectu tuae gratiae solidati praecones virtutis103 efficiamur intrepidi tuumque valeamus verbum cum omni104 fiducia loqui.


Finita autem oratione et responso ab omnibus: Amen, rursum dicat archidiaconus105: Erigite vos. Confestim omnes surgant106, et cum omni timore dei et disciplina tam episcopi quam presbyteri107 sedeant108.

Sicque omnibus in suis locis in silentio consedentibus109, diaconus alba indutus codicem canonum110 in medio proferens capitula de conciliis agendis pronuntiet111:

id est de112 <E97 (1), f. 3va> concilio Toletano IIII113 era114 115 XVIII116,

item ex117 concilio Toletano118 IIII119 era III120,

item ex capitulis orien<A367, f. 6ra>talium patrum, quae121 Martinus episcopus de graeco in latinum vertit122, era123 XVIII124 De synodo facienda125,

item ex concilio Calcidonense126 era127 XVIIII128 129,

item ex concilio Agatense130 131 era132 XXXV133,

vel aliud <I83, f. 5va> de canonibus, quod134 metropolitano aptius visum fuerit135, ut legatur.

Finitisque136 titulis metropolitanus episcopus concilium alloquatur137 exhortatione138 ita139 dicens:

Ecce140, sanctissimi141 sacerdotes, praemissis deo precibus fraternitatem vestram cum pia exhortatione142 convenio et per divinum nomen obtestor, ut143 ea, quae a nobis de deo et144 de sacris ordinibus vel sanctis145 moribus146 vobis147 fuerint dicta, cum omni pietate148 suscipiatis et cum summa reverentia perficere149 intendatis150. Quod si forsitan151 aliquis nostrum152 aliter, quam dicta fuerint153, senserit, sine aliquo scrupulo contentionis <E97 (2), f. 240va>in nostrorum154 omnium copulatione155 156 ea ipsa157, de <N442, f. 5va> quibus dubitaverit, conferenda158 reducat, qualiter deo159 auxiliante160 <BII13, f. 6ra> aut doceri possit aut161 doceat. Deinde simili vos obtestatione coniuro162 163 vel164 obsecro, ut nullus <Bcan4, f. 20r> vestrum in iudicando aut personam accipiat aut quolibet favore vel munere pulsatus a iusto165 iudicio scienter avertatur aut discedat, sed cum tota166 pietate, quicquid coetui167 nostro se iudicandum intulerit, retrac<I83, f. 5vb>tate168, ut nec discordans contentio ad subversionem iustitiae inter nos locum inveniat nec169 idem170 in perquirenda171 aequitate <VD38, f. 5r> vigor172 vestri ordinis vel sollicitudo tepescat.

Post hanc exhortationem introibunt173 omnes, quicumque174 fuerint175, presbyteri176, diacones177 vel religiosi178 universi ad audiendam doctrinam. Sicque archidiaconus lecturus est canonem Toletani concilii undecimi179 era prima: Ne tumultu concilium <V1341, f. 4rb> agitetur. Quo180 canone perlecto concilium181 Ephesinum182 ex ordine perlegatur183.

Deinde collatio pariter et instructio de mysterio184 sanctae trinitatis habeatur simulque et de officiorum185 ordinibus, si186 in omnium sedibus eiusdem celebritatis unitas <W411, f. 2v> teneatur.

Pro his quoque causis, prout spatium diei permiserit187, et epistolae papae Leonis ad Flavianum episcopum de erroribus Euticetis188 et mys<V630, f. 3vb> terio189 trinitatis legendae sunt, canones quoque190 de unitate officiorum. Nec191 ad192 aliud aliquid ante193 <E97 (1), f. 3vb> transeatur194, quam ista omnia explicentur195, ita tamen, ut in <I83, f. 6ra> totos196 197 tres dies letaniarum198 nihil aliud agatur nec retractetur199, nisi sola <BII13, f. 6rb> collatio <A367, f. 6rb> de mysterio sanctae200 trinitatis et201 de ordinibus sacris vel officiorum institutis, ita, ut haec tota202 partiantur per totos203 illos tres dies, ut nihil aliud sit204 205, ut206 dictum est, nisi sola quaestio de his, quae praedicta sunt, habeatur ita, ut lectio semper congruens207 causae208 ordinis, quae quaerenda est, antecedat.

Post haec in quarto die reliquae209 per ordinem admittendae210 sunt. Sicque omnes, qui de religiosis211 in retroactis diebus pro spiritali instructione interfuerant212 in concilio, foras213 egrediantur214, residentibus215 aliquibus presbyteris in concilio, quos metropolitanus probaverit honorandos216.

<E97 (2), f. 240vb>Per singulos tamen illos tres dies letaniarum217 218 episcopi vel presbyteri cum admonitore primum orationibus se219 prosternant. Sicque220 collecta221 a metropolitano oratione consurgant222 et de divinis tantum, ut dictum est, rebus consolationem223 224 habeant225. In reliquis autem226 diebus <I83, f. 6rb> cunctis adstantibus oratio colligenda est et sic consedentes227 causarum negotia iuste228 et religiose colligant229.

Nullus tamen tumultus aut inter consedentes230 aut inter adstantes habeatur231.

Eodem tamen modo eodemque ordine ad concilium omnes per singulos dies ingrediantur232, quo superius233 iam praemissum234 est.

<N442, f. 5vb> Nam et si presbyteri235 reliqui aut diacones236, clerici237 238 sive239 laici de his, qui foris steterint240, concilium241 pro qualibet re crediderint242 appellandum, ecclesiae metropolitanae <VD38, f. 5v> archidiacono243 causam suam intiment244, et ille concilio denuntiet. Tunc illis245 et introeundi singillatim246 et247 proponendi licentia248 concedatur249.

Nullus250 autem <BII13, f. 6va> episcoporum a coetu communi251 secedat252, antequam hora generalis secessionis adveniat.

Concilium quoque nullus solvere audeat253, nisi254 fuerint cuncta determinata, ita255 ut, quaecumque256 delibera<V1341, f. 4v>tione257 communi finiuntur, episcoporum258 singulorum manibus subscribantur259, ita tamen, ut ante duos <I83, f. 6va> aut tres dies, quam solvatur concilium, omnes constitutiones a se editas diligenti considera<W411, f. 3r>tione retractent, ne in aliquo offendissent.

Item in die260, quo concilium absolvendum261 est, canones, qui262 in sancta synodo constituti sunt, coram ecclesia in publico263 relegantur264. Quibus explicitis265 respondeatur266 in choro: Amen. Deinde <V630, f. 4ra> ad locum <Bcan4, f. 20v> redeuntes, ubi in concilio resederunt267, <E97 (1), f. 4ra> canones ipsos268 subscribant269.

Admonendi quoque a metro<A367, f. 6va>politano sunt de pascha venturo270, quo271 veniat die272.

Admonendi etiam sunt, quo tempore supervenienti273 anno ad faciendum274 concilium veniant.

Eligendi etiam de episcopis, qui cum metropolitano dies festos275 natalis276 domini et sanctum pascha debeant277 celebrare.

Post haec278 dicente archidiacono: Orate, omnes simul279 in terra280 pariter se281 prosternant, ubi diutissime orantes, hanc unus ex maioribus orationem dicat282:

ORATIO283

Nulla est, domine, humanae conscientiae virtus, quae inoffense284 possit tuae voluntatis iudicia expedire285, et ideo, quia imperfectum nostrum <E97 (2), f. 241ra> viderunt oculi tui, perfectioni deputa, quaesumus, <I83, f. 6vb> quae286 perfecto287 aequitatis fine concludere praeoptamus. Te in nostris288 principiis <BII13, f. 6vb> occursorem289 poposcimus290, te quoque in hoc fine iudiciorum nostrorum excessibus adesse291 precamur, scilicet ut ignorantiae parcas, ut errori indulgeas, ut perfectis votis perfectam operis efficaciam292 largiaris et, quia293 conscientia remordente tabescimus, ne aut ignorantia nos294 traxerit in errorem aut praeceps295 forsitan296 voluntas impulerit iustitiam declinare. Ob hoc te poscimus, te297 rogamus, ut, si quid offensionis in hac concilii celebritate attraximus, condonare298 ac remissibile299 facere300 digneris301, ut in eo, quod soluturi302 sumus aggregatum concilium, a cunctis primum absolvamur nostrorum nexibus delictorum, qualiter et transgressores303 304 venia305 et confitentes306 tibi subsequatur <VD38, f. 6r> remuneratio sempiterna307.

Huic orationi oratio paterna adiungatur308, et cunctis adhuc iacentibus haec benedictio explicetur309.

BENEDICTIO

Christus dei filius, qui310 est initium et finis, complementum <V1341, f. 4vb> vobis tribuat <N442, f. 6ra> caritatis. Amen311. Et qui vos ad expletio<I83, f. 7ra>nem huius fecit pervenire concilii, absolutos vos efficiat ab omni contagione delicti. Amen312. Ut ab omni reatu313 liberiores effecti314, absoluti etiam per donum315 spiritus316 317 sancti, felici reditu vestrarum sedium cubilia repetatis illaesi. Amen318. Quod ipse praestare dignetur319 et320 reliqua321.

Quibus expletis, dum dictum fuerit ab archidiacono: In nomine domini nostri Iesu Christi322 eamus cum323 pace, omnes ilico pariter exsurgentes <E97 (1), f. 4rb> residente324 metropolitano, <BII13, f. 7ra> ab ipso325 primum incipiente326, osculum sibi invicem327 omnes pariter dabunt. <W411, f. 3v> Sicque data sibi invicem pace <V630, f. 4rb> <A367, f. 6vb> conventus concilii absolvatur328.

V630, f. 3rb; I83, f. 4va; VD38, f. 5r; A367, f. 5va; Bcan4, f. 19r; E97, f. 3ra = E97 (1); P102; BII13, f. 5rb; W411, f. 1v; V1341, f. 3vb; E97, f. 239vb = E97 (2)

ORATIO329 330 DIEI SECUNDI

Nostrorum331 tibi, domine, curvantes genua cordium, quaesumus332, ut bonum333, quod nobis a te requiritur334, exsequamur335, scilicet336 ut prompta337 tecum sollicitudine gradientes discretionis arduae338 subtile iudicium faciamus ac339 misericordiam diligentes clareamus studiis tibi placitae actionis.

ITEM340 ORATIO DIEI341 TERTII

Ad342 te, domine, interni343 clamoris344 vocibus <I83, f. 7rb> proclamantes unanimiter345 postulamus, ut respectu tuae gratiae solidati praecones virtutis346 efficiamur <E97 (2), f. 241rb> intrepidi tuumque valeamus verbum cum omni347 fiducia loqui.

N442, f. 6ra

EXPLICIT348.

V630, f. 4rb; N442, f. 6ra; I83, f. 7rb; VD38, f. 5r; A367, f. 6vb; Bcan4, f. 20v; E97 (1), f. 4rb; P102; BII13, f. 7ra; W411, f. 3v; V1341, f. 4vb; E97 (2), f. 241rb

1 INCIPIT] IN NOMINE DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI (CHRISTI fehlt E97 (2)) INCIPIT V630; V1341; E97 (2)

2 INCIPIT fehlt Bcan4; P102; BII13

3 Überschrift fehlt W411

4 IN - perquirenda aequitate fehlt VD38 (Blattverlust)

5 am Rande I BII13

6 CONCILIO] concilio et de orationibus primi diei et secundi ac tercii P102; BII13

7 diei prima] PRIMA DIEI W411

8 eiciuntur korr. aus eiciantur W411

9 obseratisque korr. aus obsecratisque E97 (1)

10 sacerdotibus W411; sacerdotes korr. aus sacerdot E97 (2)

11 oportet korr. aus opor Bcan4

12 stabunt korr. aus stabant V630; E97 (1); stent N442

13 omni W411

14 introeant N442

15 tempore W411

16 resideant N442; resedebunt W411

17 ingressum] ingressum quoque N442; ingressu W411

18 consensum korr. aus consessum Bcan4; P102; consessum korr. aus consensum W411

19 vocantur W411

20 etiam N442

21 presbiter W411

22 Nullus W411

23 ingerat korr. aus ingerit W411

24 ingredieantur I83; ingrediuntur W411

25 diaconi N442

26 interesse et korr. aus interesse P102

27 prebiteres W411

28 resedebunt W411

29 metropolitanus korr. aus metropolitanos W411

30 aliquid et definire] vel definire aliquid W411

31 Diacones] Diaconi vero N442

32 stabunt W411

33 ingrediantur korr. aus ingrediuntur W411

34 concilii V630; V1341; concilio E97 (2)

35 meruerint korr. aus meruerunt Bcan4

36 Ingrediuntur W411

37 quoque] quoque et N442

38 requirit] requirit et N442; W411

39 Obseratisque ianuis] obserrabuntur ianuae W411; et obserentur ianuae N442

40 et fehlt E97 (1)

41 et sedentes] sedentesque V630; N442; I83; W411

42 sedentebus korr. aus sedentes Bcan4; sedentibus P102; BII13; E97 (2)

43 sacerdotibus P102; BII13; E97 (2)

44 et W411

45 habentebus korr. aus habentes Bcan4; habentibus P102; BII13; E97 (2)

46 dicturus est] dicat N442

47 archidiconus I83; archidiaconus korr. aus archidiaconos P102

48 terra I83; Bcan4; E97 (1); Ordo 2

49 prosternantur N442

50 presbiteres W411

51 orantibus E97 (2)

52 pala I83

53 fundat V630; N442; V1341; E97 (2)

54 dominum N442; W411

55 cunctis adhuc korr. aus cunctis BII13

56 dicens hanc orationem] ORATIO DIEI PRIMI OREMUS N442

57 orationem OR. korr. aus orationem I83

58 am Rande OR. I83

59 domine fehlt W411

60 pater V630; spiritus korr. aus pater V1341

61 adsumus fehlt A367

62 et esto] adesto W411

63 nobis W411

64 illabi] illabi in N442; Bcan4

65 grediamur E97 (2)

66 et fehlt W411

67 efficere debeamus ut te auxiliante tibi in omnibus placere valeamus] efficiamur operare W411

68 solus E97 (1)

69 suugestor korr. aus suggestores P102; suggessor W411

70 nostrorum korr. aus nostrorum cuncta P102

71 qui korr. aus qua V630

72 summe W411

73 persona BII13

74 efficaciter korr. aus efficiat P102

75 tuae korr. aus tiae V1341

76 nullo korr. aus ullo Bcan4; ullo W411

77 deviemur korr. aus deviemus V630; deviemus Bcan4; E97 (1); P102; W411

78 nomine korr. aus omine P102

79 teneamus korr. aus teamus P102

80 in fehlt E97 (1)

81 ullo Bcan4

82 futori P102

83 bone W411

84 praemia fehlt I83

85 sempiterna] sempiterna AMEN E97 (2)

86 quae N442

87 dicitur W411

88 confimetur Bcan4; confirmatur W411

89 ORATIO DIEI SECUNDI] ITEM ORATIO QUAE IN SECUNDO DIE IN INCHOATIONE CONCILII DICATUR W411; A367

90 quesomus W411

91 bono BII13

92 requitur Bcan4

93 interlinear perficiamus VD38

94 scilicet fehlt W411

95 interlinear devota VD38

96 interlinear magne VD38

97 hanc W411

98 ITEM fehlt A367; Bcan4; E97 (1); W411

99 DIE I83

100 interni korr. aus internis P102

101 clamoribus VD38

102 unanimiter korr. aus unianimiter V630; unianimiter W411; V1341

103 virtutes I83; Bcan4

104 omni korr. aus omnia BII13

105 archidiaconus korr. aus diaconus I83

106 surgent W411

107 presbiteres W411

108 sedent W411

109 consedentibus korr. aus cumsedentibus Bcan4; considentibus E97 (1); E97 (2)

110 canonum fehlt V630; V1341; E97 (2)

111 pronuntiet id est de concilio toletano IIII era XVIII korr. aus pronuntiet E97 (2)

112 ex W411

113 III W411

114 interlinear cap. XVIII A367

115 am Rande quod est capitulum sive numerus Bcan4

116 XVIIIIa E97 (1)

117 de E97 (2)

118 taletano A367

119 quinto N442

120 secunda N442

121 quem W411

122 vertit] vertit quod est capitulum sive numerus P102; BII13

123 interlinear capt. XVIIII A367

124 XVIIII P102; BII13

125 faciendo W411

126 calcedonense N442; I83; calcedonensi korr. aus calcidonense Bcan4; calcidonensi E97 (1; calcedonensi P102; BII13; E97 (2)

127 interlinear capt. XVIIII A367

128 XVIII V630; V1341; E97 (2)

129 XVIIII item ex concilio Agatense era fehlt P102

130 agatensi E97 (1); BII13; E97 (2)

131 Agatense era XXXV vel aliud de] agatensi era XXXV vel aliud de korr. aus agatensi E97 (2)

132 interlinear capt. A367

133 XXV V630; W411

134 quod] quod in W411

135 fuerat P102

136 Fintisque] Finitis autem N442

137 adloquitur W411

138 exhortationem I83; Bcan4; exultatione BII13; exoratione W411

139 ista E97 (1)

140 vor Ecce Rubrik ALLOQUUTIO METROPOLITANI EPISCOPI N442; am Rande Adlocutio pontificis I83

141 sanctissimi korr. aus sanctissimis Bcan4

142 exoratione V630; W411; V1341; exultatione BII13

143 ut korr. aus aut P102

144 et fehlt W411

145 vestris W411

146 moribus vobis] moribus korr. aus moribus vel I83

147 vel Bcan4; vobis fehlt P102; BII13

148 potestate I83

149 proficere BII13

150 incendatis W411

151 forsan W411

152 nostrum korr. aus vestrum V630; vestrum E97 (1); Ordo 2

153 fuerint] fuerint se Bcan4

154 nostram W411

155 interlinear vel collatione E97 (1)

156 copulationem P102; BII13; W411

157 ipse W411

158 conferenda korr. aus cumferenda Bcan4

159 domino BII13

160 meditante W411

161 au P102

162 coniuro korr. aus cumiuro Bcan4

163 coniuro vel fehlt V630; V1341; E97 (2)

164 vel obsecro fehlt W411

165 iusto iudicio scienter avertatur aut] veritate W411

166 tanta W411

167 coetui korr. aus coetu Bcan4

168 retractate korr. aus retractete V630; retractare E97 (2)

169 ec korr. aus nec N442

170 item E97 (1); Ordo 2

171 perquirenda korr. aus perquirendi BII13

172 vigor] VD38 setzt ein

173 introeant N442

174 quique W411

175 fuerit Bcan4

176 presbiteres W411

177 diaconi N442

178 religiosi korr. aus reliosi P102; relegiosi W411

179 undecima VD38

180 Quo korr. aus Qo A367

181 consilium VD38

182 ephesinum korr. aus ephesianum Bcan4; effesenum W411; ephesenum V1341

183 perlegetur W411

184 ministerio Bcan4

185 officiorum ordinibus] ordinibus officiorum W411

186 sive W411

187 permiserit] permiserit Sed N442

188 eutichitis W411

189 mysterio] mysterio sanctę Bcan4

190 quoque] quoque etiam N442

191 Nec ad korr. aus Nec N442

192 ad fehlt V630

193 antea V630; V1341; E97 (2)

194 transibitur W411

195 explicantur W411

196 toto korr. aus totos Bcan4

197 totos tres dies] totis tribus diebus W411

198 laetaniorum V630; N442; I83; Bcan4; E97 (1); W411; V1341; letaniarum korr. aus letaniorum E97 (2)

199 retractetur korr. aus tractetur V630

200 scae BII13

201 et de korr. aus et V630

202 omnia N442

203 totos illos] prefatos N442; totas illas W411

204 sit fehlt N442; E97 (2)

205 sit ut] sicut E97 (1)

206 quod A367

207 congruentis VD38; P102; BII13; congruentis korr. aus congruens Bcan4

208 causae ordinis quae] ordinis et causa quae I83; VD38; Bcan4; P102; BII13; ordinis et causae quae fehlt N442; ordinis et causa quae korr. aus ordinis et causa A367; ordini et causę quę E97 (1); causa ordinis quae W411; ordinis causae et quae V1341; E97 (2)

209 reliqua P102; BII13

210 admittenda P102; BII13

211 relegiosis W411

212 interfuerunt korr. aus interfuerant A367

213 foris V630; V1341; W411

214 egredientur W411

215 RESEDENTIBUS W411

216 honerandos VD38

217 am Rande rogationum V630

218 laetaniorum V630; N442; I83; E97 (1); W411; V1341; lętaniarum korr. aus lętaniorum Bcan4; E97 (2)

219 se prosternant] prostrabuntur W411

220 Sicque korr. aus Sic Bcan4

221 completa E97 (2)

222 consurgent W411

223 am Rande vel collationem V630

224 collationem N442; E97 (1); consultationem A367

225 habebunt W411; habeant korr. aus habent V1341

226 tamen W411

227 considentes E97 (1); BII13; E97 (2)

228 iuste et religiose fehlt W411

229 cogitant I83; cogitent VD38; A367; E97 (1); P102; BII13; tractanda N442; cogitaent korr. aus cogitant Bcan4; colligi W411

230 considentes V630; I83; VD38; E97 (1); BII13; V1341; E97 (2)

231 habebitur W411

232 ingrediuntur W411

233 superius iam korr. aus superius BII13

234 praemissum korr. aus promissum P102

235 PRESBITERES W411

236 diaconi V630; N442; E97 (1); V1341; E97 (2)

237 clerici] clerici etiam N442

238 clerici sive laici] clericus sive laicus W411

239 vel A367

240 steterunt P102

241 concilium pro qualibet re crediderint appellandum] appellandum pro qualibet re crediderint concilium N442

242 credidirint I83

243 archidiaconus W411

244 intimet N442; W411; intiment korr. aus intimet P102

245 illis et] illi et korr. aus illi W411

246 singillatim fehlt W411; singulatim E97 (2)

247 et fehlt N442

248 licentiam W411

249 concedetur W411

250 am Rande Nota V630

251 commu I83

252 secedet W411

253 audebit W411

254 ni I83

255 ita ut korr. aus ita V630

256 quecumque korr. aus queque I83

257 liberatione I83; VD38; Bcan4; P102; BII13; W411; libratione N442

258 episcoporum singulorum] singulorum episcoporum N442

259 am Rande De subscriptione BII13

260 die korr. aus diem P102

261 absolvendum korr. aus solvendum P102

262 qui fehlt W411

263 pulpito W411

264 relegentur W411

265 expletis E97 (1)

266 respondetur W411

267 residerunt W411

268 ipsas Bcan4

269 subscribant] subscripturi sunt W411

270 ventura W411

271 quoto N442; W411

272 die fehlt W411

273 superveniente W411

274 faciendum concilium] concilium faciendum E97 (2)

275 festas A367

276 natalem N442

277 debeant celebrare] celebrare debeant E97 (1)

278 haec fehlt E97 (1)

279 simul fehlt E97 (2)

280 terram VD38; E97 (1); P102; BII13

281 se prosternant] prostrabuntur W411

282 dicat] dicturus est W411

283 ORATIO] ORATIO IN SOLUTIONE CONCILII N442

284 inoffense] in offensione P102; BII13

285 interlinear explicare manifestare VD38

286 quo W411

287 perfecto korr. aus perfectio V630

288 nostri BII13

289 occursorum W411

290 poscimus E97 (1)

291 adesse precamur] speramus W411

292 efficaciam korr. aus efficiam W411

293 qui I83

294 nostra VD38

295 praeces Bcan4

296 forsan W411

297 te rogamus fehlt E97 (2)

298 condonare ac] condonante W411

299 remissibilem W411

300 facere digneris] habemus W411

301 digneris] digneris clementia tua N442

302 soluturi korr. aus solituri V630; N442; W411

303 transgressores korr. aus trangressores A367

304 trangressores venia et confitentes] transgressoribus venia et confitentibus N442

305 veniam W411

306 confitentes tibi] confitentibus E97 (1)

307 sempiterna] sempiterna per N442

308 adiungatur korr. aus adiungitur V630; adiungitur W411

309 explicatur W411

310 qui est korr. aus quem Bcan4

311 Amen fehlt W411

312 Amen fehlt W411

313 reatu korr. aus reati N442

314 effectu VD38

315 donum korr. aus dono P102

316 spiritu I83

317 spiritus sancti] sancti spiritus E97 (1)

318 Amen Quod ipse prestare dignetur et reliqua fehlt W411

319 dignatur V630; V1341; E97 (2); dignetur] dignetur qui cum patre BII13

320 et reliqua] cuius regnum et imperium sine fine permanet in secula seculorum. AMEN Benedictio dei patris et filii et spiritus sancti descendat super vos AMEN N442

321 cetera VD38

322 Christi fehlt E97 (1)

323 in V1341

324 resedente W411

325 omni W411

326 incipientes E97 (1); W411; E97 (2)

327 invicem omnes pariter dabunt Sicque data sibi invicem korr. aus invicem E97 (2)

328 absolvatur] absolvatur EXPLICIT ORDO DE CELEBRANDO CONCILIO N442; absolvetur W411

329 ORATIO] ITEM ORATIO N442; E97 (1)

330 ORATIO DIEI SECUNDI] ITEM ORATIO QUAE IN SECUNDO DIE IN INCHOATIONE CONCILII DICATUR W411; A367

331 vor Nostrorum: OREMUS N442

332 quesomus W411

333 bono BII13

334 requitur Bcan4

335 interlinear perficiamus VD38

336 scilicet fehlt W411

337 interlinear devota VD38

338 interlinear magne VD38

339 hanc W411

340 ITEM fehlt A367; Bcan4; E97 (1); W411

341 DIE I83

342 vor Ad: OREMUS N442

343 interni korr. aus internis P102

344 clamoribus VD38

345 unanimiter korr. aus unianimiter V630; unianimiter W411; V1341

346 virtutes I83; Bcan4

347 omni korr. aus omnia BII13

348 EXPLICIT] EXPLICIT ORATIO I83; EXPLICIT fehlt N442; P102; BII13

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 31.5.2006