Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Breviarium canonum
apostolorum

 Inhaltsverzeichnis

1. Clemens-Brief

[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

 

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

 

Canones apostolorum

V630, f. 5ra; N442, f. 6va; A367, f. 7rb; E97, f. 4vb; B132, f. 1ra; V1341, f. 6va

INCIPIUNT1 TITULI2 CANONUM APOSTOLORUM NUMERO3 L.

I De ordinatione episcopi.

II De4 ordinatione presbyterorum5 et diaconorum vel ceterorum6.

III Nihil7 aliud in sacrificio, praeter quod dominus statuit, offerendum8.

IIII Quae species ad altare non ad sacrificium, sed ad benedictionem simplicem9 debeant exhiberi.

V Quod ea, quae in ecclesiis offerri non possunt, ad domus10 sacerdotum a fidelibus deferantur.

VI Ut11 episcopus aut12 presbyter uxorem suam, quam debet caste regere, non relinquat.

VII Ut sacerdotes et ministri altaris saecularibus curis abstineant.

VIII Quo tempore pascha celebretur13.

VIIII Quod ministri altaris oblatione celebrata debeant communicare14.

X Quod15 fideles laici ingredientes ecclesiam communicare debeant.

<A367, f. 7va> XI Quod cum excommunicatis non sit orandum.

XII Quod cum damnatis clericis non sit orandum.

XIII Ut nullus fidelium praeter commendaticias suscipiatur epistolas.

XIIII Ut16 ab episcopis aliena parrochia minime pervadatur.

XV Ut clerici proprias ecclesias non relinquant.

<E97, f. 5ra> XVI Ut episcopus, qui clericos alterius susceperit, communione privetur.

XVII Quod bigami non admittantur ad clerum.

XVIII Quod17 is, qui viduam vel eiectam aut meretricem acceperit, non admittatur ad clerum.

XVIIII Qui duas sorores habuerit, non admittatur ad clerum.

XX Clericum fideiussorem esse non posse.

<N442, f. 6vb> XXI Quod hi, qui non sponte eunuchizati sunt, suscipiantur ad18 clerum.

XXII Ut19 is, qui se eunuchizavit, clericus non fiat.

XXIII Ut clericus, qui se eunuchizavit, abiciatur a clero.

XXIIII Ut laicus, qui se eunuchizavit, tribus20 annis communione privetur.

XXV Quod episcopus aut21 presbyter aut diaconus, si pro criminibus damnati fuerint, minime22 23 communione priventur.

XXVI Similiter24 et reliqui ministri ecclesiae.

XXVII Qui25 clerici debeant coniugibus copulari.

XXVIII Quod episcopus, presbyter et26 diaconus fideles27 peccantes verberare non debeant.

XXVIIII Quod officium pristinum damnati pro28 criminibus usurpare non debeant.

XXX Quod29 non debeant officia ecclesiastica pecuniis obtineri30.

XXXI Ut ecclesia saeculari potentia minime pervadatur.

XXXII De presbytero, qui contempto episcopo seorsum conventus congregare temptaverit.

XXXIII Quod clerici damnati non debeant ab aliis recipi.

<V1341, f. 6vb> XXXIIII31 Ut32 nullus episcopus, presbyter aut33 diaconus sine commendaticiis suscipiatur epistolis.

XXXV De primatu episcoporum.

XXXVI Quod non liceat episcopum34 in aliena provincia clericos35 ordinare.

XXXVII De ordinatis episcopis nec receptis.

XXXVIII Ut36 bis in anno concilia celebrentur.

XXXVIIII Ut tantum curam rerum ecclesiasticarum episcopus habeat.

XL De dignitate pontificis et quod rerum suarum habeat potestatem.

XLI Quod episcopus ecclesiasticarum rerum pro dispensatione pauperum habeat potestatem.

XLII Quod37 episcopus aut38 presbyter aut diaconus aleator et ebriosus esse non debeat.

XLIII Similiter clerici et laici, si permanserint in alea, communione priventur.

XLIIII Quod episcopus, presbyter et39 diaconus non debeant40 usuras accipere.

<A367, f. 7vb> XLV Quod non41 debeat episcopus, presbyter aut42 diaconus cum hereticis orare.

XLVI Quod43 non debeant hereticorum baptismata comprobari.

XLVII Quod ecclesiae baptismate baptizatus denuo baptizari non debeat44, et non ita baptizatus debeat baptizari.

XLVIII Laicum pellentem suam coniugem communione privandum.

XLVIIII Quod in nomine trinitatis debeat baptizari.

L Quod non debeat una mersio in baptismate quasi in morte45 domini provenire46.

Plura47 capitula ab apostolis constituta in decretis apostolicorum48, ut superius continetur, legimus, sed adhuc ea minime reperire quivimus et ideo illa hic non inseruimus49, fidelibus investigatoribus haec inserenda conservantes committimus.

<V630, f. 5ra> <E97, f. 5rb> DE50 CANONIBUS APOSTOLORUM, QUOD51 NON SINT RESPUENDI, UT QUIDAM GARRIUNT, SED OMNI VENERATIONE HABENDI, SICUT HAEC BEATI HIERONYMI PRESBYTERI52 ET ALIORUM MULTORUM SANCTORUM PATRUM SCRIPTURA TESTATUR.

<N442, f. 7ra> Beatissimo papae Damaso Hieronymus53.

Gloriam sanctitatis tuae nostra humilitas deprecatur, ut secundum apostolicae sedis54, quam cognovimus55 gubernare56 per tuam sanctitatem, actus gestorum a beati Petri apostoli principatu usque ad vestra tempora, quae gesta sunt in sede tua, nobis per ordinem paucis57 enarrare digneris, quatenus nostra humilitas sentire58 cognoscat, qui meruit de apostolorum supradictae sanctae sedis martyrio coronari, vel qui contra canones apostolorum excessisse cognoscitur. Ora pro nobis, beatissime papa. Data V. Kal. Mai. accepta Romae.

INCIPIUNT ECCLESIASTICAE REGULAE SANCTORUM APOSTOLORUM PROLATAE PER CLEMENTEM ECCLESIAE ROMANAE59 PONTIFICEM60, QUAE EX GRAECIS EXEMPLARIBUS IN ORDINE PRIMO PONUNTUR, QUIBUS QUAMPLURIMI QUIDEM CONSENSUM NON PRAEBUERE <E97, f. 5va> FACILE61, ATTAMEN62 POSTEA QUAEDAM CONSTITUTA PONTIFICUM EX IPSIS CANONIBUS ASSUMPTA ESSE VIDENTUR63.

64DE65 ORDINATIONE EPISCOPI

I Episcopus a duobus aut tribus episcopis ordinetur.

DE66 ORDINATIONE PRESBYTERORUM67 ET DIACONORUM VEL CETERORUM

II Presbyter ab uno episcopo ordinetur et diaconus et reliqui clerici.

UT68 69 NIHIL ALIUD IN SACRIFICIO, PRAETER QUOD DOMINUS STATUIT, OFFERENDUM70

<V630, f. 5va> III Si quis episcopus aut presbyter praeter ordinationem domini alia71 quaedam in sacrificio offerat super altare, id est aut mel aut lac aut pro vino siceram72 et73 confecta quaedam aut volati<A367, f. 8ra>lia aut animalia aliqua aut legumina, contra constitutionem domini faciens congruo tempore deponatur.

QUAE74 SPECIES AD ALTARE NON AD SACRIFICIUM, SED AD BENEDICTIONEM75 SIMPLICEM DEBEANT EXHIBERI

<B132, f. 1rb> IIII Offerri non liceat aliquid76 ad altare praeter novas spicas et uvas et oleum ad luminaria et thymiama, id est incensum, tempore quo sancta celebratur oblatio.

QUOD77 EA, QUAE IN ECCLESIIS OFFERRI NON POSSUNT, AD DOMUS78 SACERDOTUM A FIDELIBUS DEFERANTUR

V Reliqua poma omnia ad79 domum primitiae episcopo et presbyteris dirigantur nec offerantur80 in altari81. Certum est autem, quod episcopus et presbyteri dividant <N442, f. 7rb> et diaconis82 et reliquis clericis.

UT83 EPISCOPUS AUT84 PRESBYTER UXOREM SUAM, QUAM DEBET CASTE REGERE, NON RELINQUAT.

VI Episcopus aut presbyter uxorem propriam nequaquam sub obtentu85 religionis abiciat, si vero reiecerit, excommunicetur, sed86 si perseveraverit87, deiciatur.

UT88 SACERDOTES ET MINISTRI ALTARIS A89 SAECULARIBUS CURIS ABSTINEANT

VII <V1341, f. 7ra> Episcopus aut presbyter aut diaconus nequaquam saeculares curas assumant90, sin aliter, deiciantur91.

QUO92 TEMPORE PASCHA CELEBRETUR

VIII Si quis episcopus93 aut94 presbyter aut diaconus sanctum paschae diem ante vernale aequinoctium cum Iudaeis celebraverit, abiciatur.

QUOD95 MINISTRI ALTARIS OBLATIONE CELEBRATA DEBEANT COMMUNICARE

VIIII Si quis episcopus aut presbyter aut diaconus vel quilibet96 ex sacerdotali catalogo97 facta oblatione non communicaverit aut causam dicat, ut, si rationabilis fuerit, veniam consequatur, aut, si non dixerit, communione privetur98, tamquam qui99 populo causa laesionis exstiterit100 dans suspicionem de eo, qui101 sacrificavit, quod recte non obtulerit.

QUOD102 FIDELES LAICI INGREDIENTES ECCLESIAM COMMUNICARE DEBEANT

X Omnes fideles, qui ingrediuntur ecclesiam et scripturas103 audiunt, non autem per<B132, f. 1va>severant in oratione nec sanctam communionem percipiunt, velut inquietudines104 ecclesiae commoventes convenit communione privari.

QUOD105 CUM EXCOMMUNICATIS NON SIT ORANDUM106

XI Si quis cum107 excommunicato saltem in domo simul locutus108 fuerit vel oraverit, iste communione privetur.

QUOD109 CUM DAMNATIS CLERICIS NON SIT ORANDUM

XII Si quis cum damnato110 clerico veluti cum clerico111 <A367, f. 8rb> simul oraverit, iste damnetur.

UT112 NULLUS FIDELIUM PRAETER COMMENDATICIAS SUSCIPIATUR EPISTOLAS

XIII Si quis clericus aut laicus a communione suspensus113 114 seu communicans ad aliam properet civitatem et suscipiatur115 praeter commendaticias116 litteras, et qui susceperit117 118 et qui susceptus est, communione priventur119. Excommunicato vero proteletur120 ipsa correptio, tamquam qui mentitus sit ecclesiamque121 dei seduxerit.

UT122 AB EPISCOPIS ALIENA PARROCHIA123 MINIME PERVADATUR

XIIII Episcopo non licere alienam parrochiam propria relicta pervadere124, licet cogatur a plurimis, nisi forte125 quis126 eum rationabilis127 causa compellat, <V630, f. 5vb> <N442, f. 7va> tamquam qui128 possit ibidem constitutis129 plus lucri conferre130 et in causa religionis aliquid profecto131 prospicere132. Et hoc non a semetipso pertemptet133, sed multorum episcoporum iudicio et maxima supplicatione134 perficiat135.

UT136 CLERICI PROPRIAS ECCLESIAS NON RELINQUANT

XV Si quis presbyter aut diaconus aut quilibet de numero clericorum relinquens propriam parrochiam pergat ad alienam137 et omnino demigrans praeter episcopi sui conscientiam138 139 in aliena parrochia commoretur, hunc ulterius ministrare non patimur, praecipue si vocatus ab episcopo140 redire contempserit in sua141 inquietudine perseverans, verumtamen tamquam laicus ibi communicet.

UT142 EPISCOPUS, QUI CLERICOS ALTERIUS SUSCEPERIT, COMMUNIONE PRIVETUR

XVI Episcopus vero143, apud quem demoratos144 clericos145 alterius esse constiterit, si contra eos decretam146 cessationem pro nihilo deputans147 tamquam clericos forte148 susceperit, velut magister inquietudinis communione privetur.

QUOD149 BIGAMI NON ADMITTANTUR AD CLERUM

<B132, f. 1vb> XVII150 <V1341, f. 7rb> Si quis post baptisma secundis fuerit151 nuptiis copulatus aut concubinam habuerit, non potest esse152 episcopus, non presbyter aut153 diaconus aut154 prorsus ex numero eorum, qui ministerio sacro deserviunt.

QUOD155 IS, QUI VIDUAM VEL EIECTAM AUT MERETRICEM ACCEPERIT, NON ADMITTATUR156 AD CLERUM

XVIII157 Si quis viduam vel158 eiectam acceperit aut meretricem aut ancillam vel aliquam de his, quae publicis spectaculis159 mancipantur, non potest esse episcopus aut presbyter aut diaconus aut ex eo160 numero, qui ministerio sacro deserviunt.

QUI161 DUAS SORORES HABUERIT, NON ADMITTATUR162 AD CLERUM

XVIIII163 Qui duas in coniugium sorores164 acceperit vel filiam fratris165, <A367, f. 8va> clericus esse non poterit.

CLERICUM166 FIDEIUSSOREM ESSE NON POSSE

XX Clericus fideiussionibus167 inserviens abiciatur168.

QUOD169 HI, QUI NON SPONTE EUNUCHIZATI SUNT, SUSCIPIANTUR AD CLERUM

XXI Eunuchus, si per insidias hominum factus est, vel si in persecutione170 eius sunt amputata virilia, vel si ita natus est et est dignus, efficiatur episcopus.

UT171 IS, QUI SE EUNUCHIZAVIT, CLERICUS NON FIAT

XXII Si quis abscidit semetipsum, id est, si quis amputavit sibi172 virilia, non fiat173 clericus, quia suus homicida est et dei condicionis inimicus.

UT174 CLERICUS, QUI SE EUNUCHI<N442, f. 7vb>ZAVIT, ABICIATUR A CLERO

XXIII Si quis, cum clericus fuerit, absciderit semetipsum, omnino damnetur, quia suus est homicida.

UT175 LAICUS, QUI SE EUNUCHI<N442, f. 7vb>ZAVIT, TRIBUS176 ANNIS COMMUNIONE PRIVETUR

XXIIII Laicus semetipsum abscidens, annis tribus communione privetur, quia suae vitae insidiator exstitit.

UT177 178 EPISCOPUS AUT179 PRESBYTER AUT DIACONUS, SI PRO CRIMINIBUS DAMNATI FUERINT180, MINIME COMMUNIONE PRIVENTUR

XXV Episcopus aut presbyter aut181 diaconus, qui in fornicatione aut periurio aut furto182 captus est, deponatur, non tamen communione privetur, dicit enim scriptura: Non vindicabit183 dominus bis in idipsum.

SIMILITER184 ET RELIQUI MINISTRI ECCLESIAE

XXVI Similiter et reliqui clerici huic condicioni subiaceant.

QUI185 186 CLERICI DEBEANT CONIUGIBUS COPULARI

<B132, f. 2ra> XXVII <V630, f. 6ra> Innuptis autem, qui ad clerum provecti sunt, praecipimus, ut, si voluerint187, uxores accipiant, sed lectores cantoresque tantummodo.

QUOD188 EPISCOPUS, PRESBYTER ET189 DIACONUS PECCANTES190 FIDELES VERBERARE NON DEBEANT

XXVIII Episcopum aut presbyterum aut diaconum percutientem fideles delinquentes aut infideles inique agentes et per huiusmodi volentem timeri, deici ab officio suo praecipimus191, quia nusquam nos192 hoc dominus docuit. Econtrario193 vero ipse, cum percuteretur, non repercutiebat, cum malediceretur, non remaledicebat, cum pateretur, non comminabatur.

QUOD194 OFFICIUM PRISTINUM DAMNATI PRO195 CRIMINIBUS USURPARE NON DEBEANT

XXVIIII Si quis episcopus aut196 presbyter aut diaconus depositus iuste super certis criminibus ausus fuerit attrectare197 ministerium dudum sibi commissum, hic ab ecclesia penitus abscidatur.

QUOD198 NON DEBEANT OFFICIA ECCLESIASTICA PECUNIIS OBTINERI

XXX Si quis episcopus aut199 presbyter aut diaconus per pecunias hanc obtinuerit dignitatem, deiciatur et ipse et ordinator eius, et a200 communione <A367, f. 8vb> modis omnibus abscidatur201, sicut Simon Magus a202 Petro.

UT203 ECCLESIA SAECULARI POTENTIA MINIME PERVADATUR

XXXI <V1341, f. 7va> Si quis episcopus saecularibus potestatibus usus ecclesiam per ipsos204 obtineat, deponatur, et segregentur omnes, qui205 illi communicant.

DE206 PRESBYTERO, QUI CONTEMPTO EPISCOPO SEORSUM CONVENTUS CONGREGARE TEMPTAVERIT

XXXII Si quis presbyter contemnens episcopum suum seorsum conventum207 collegerit et altare aliud erexerit208 nihil habens, quod209 repraehendat episcopum in causa210 pietatis et iustitiae, deponatur quasi211 principatus amator exsistens. Est enim tyrannus et ceteri clerici, quicumque tali consentiunt, laici vero segregentur. Haec212 autem post unam et secundam et tertiam episcopi obtestationem213 fieri conveniat.

QUOD214 CLERICI DAMNATI NON DEBEANT AB ALIIS RECIPI

XXXIII Si quis presbyter aut diaconus ab episcopo suo segre<B132, f. 2rb>getur215, hunc non licere ab alio recipi, sed ab ipso, qui eum sequestraverat, nisi forsitan obierit episcopus ipse, qui eum segregasse cognoscitur.

UT216 NULLUS EPISCOPUS, PRESBYTER AUT217 DIACONUS SINE COMMENDATICIIS SUSCIPIATUR EPISTOLIS

XXXIIII Nullus episcoporum peregrinorum aut218 presbyterorum aut diaconorum sine commendaticiis suscipiatur epistolis219. Et cum scripta detulerint220, discutiantur attentius et ita suscipiantur, si praedicatores pietatis exstiterint minus221 222, nec223, quae sunt necessaria, subministretur224 eis et ad communionem nullatenus admittantur, quia per subreptionem multa proveniunt.

DE225 PRIMATU EPISCOPORUM

XXXV Episcopos226 gentium singularum scire convenit, quis inter eos primus habeatur, quem velut caput existiment, et nihil amplius praeter eius conscientiam gerant, quam illa sola singuli, quae parrochiae propriae et villis, quae <N442, f. 8ra> sub ea sunt, competunt. Sed nec ille praeter omnium conscientiam faciat227 aliquid, <V630, f. 6rb> sic enim unanimitas228 erit et glorificabitur deus per Christum in spiritu sancto.

QUOD229 NON LICEAT EPISCOPUM230 IN ALIENA PROVINCIA CLERICOS ORDINARE

XXXVI Episcopum non audere extra terminos proprios ordinationes facere in civitatibus et villis, quae illi nullo iure subiectae231 sunt. Si vero convictus fuerit hoc fecisse232 praeter eorum conscientiam, qui civitates ipsas et villas detinent, et ipse deponatur, et qui ab illo sunt ordinati.

DE233 ORDINATIS EPISCOPIS NEC RECEPTIS

XXXVII Si quis episcopus non susceperit officium et curam populi sibi commis<A367, f. 9ra>sam, hic communione privetur, quoadusque consentiat oboedientiam234 commodans, similiter autem et235 presbyter et diaconus. Si vero perrexerit nec receptus fuerit, non pro sua sententia, sed pro malicia populi ipse quidem maneat episcopus. Clerici vero civitatis communione priventur, quod eruditores inoboedientis populi non fuerunt.

UT236 BIS IN ANNO CONCILIA CELEBRENTUR

XXXVIII Bis in anno episcoporum concilia celebrentur, ut inter se invicem dogmata pietatis explorent et emergentes237 ecclesiasticas contentiones amoveant238, semel quidem quarta septimana239 Pentecostes secundo vero duodecimo die mensis Hyperberetei240, <B132, f. 2va> id est iuxta Romanos quarto Idus Octobris.

UT241 TANTUM CURAM RERUM ECCLESIASTICARUM EPISCOPUS HABEAT

XXXVIIII Omnium negotiorum ecclesiasticorum curam episcopus habeat et ea velut deo contemplante dispenset, nec ei liceat ex his aliquid omnino contingere aut parentibus propriis, quae dei sunt, <V1341, f. 7vb> condonare. Quod si pauperes sunt, tamquam pauperibus subministret, nec242 eorum occasione ecclesiae243 negotia depraedentur244.

DE245 DIGNITATE PONTIFICIS ET QUOD RERUM SUARUM HABEAT POTESTATEM

XL Presbyteri et diaconi praeter episcopum nihil agere pertemptent. Nam domini populus ipsi commissus est et pro animabus eorum hic redditurus est rationem. Sint246 autem manifestae res propriae episcopi, si tamen habet proprias, et manifestae dominicae, ut potestatem habeat de propriis moriens247 episcopus, sicut voluerit et quibus voluerit, derelinquere248, ne sub occasione ecclesiasticarum rerum, quae episcopi esse probantur, intercidant249. Fortassis enim aut uxorem habet aut filios aut propinquos aut servos, et iustum est hoc apud deum et homines, ut nec ecclesia detrimentum patiatur ignoratione250 rerum pontificis, nec episcopus251 vel eius propinqui sub obtentu ecclesiae proscribantur252 et in causas253 incidant, qui254 ad eum pertinent, morsque eius iniuriis malae famae subiaceat.

QUOD255 EPISCOPUS ECCLESIASTICARUM RERUM256 PRO DISPENSATIONE PAUPERUM HABEAT POTESTATEM

XLI <V630, f. 6va> <N442, f. 8rb> Praecipimus, ut in potestate sua episcopus ecclesiae res habeat. Si enim animae hominum pretiosae illi sunt creditae, multo magis oportet eum curam pecuniarum gerere257, ita ut potestate eius indigentibus omnia dispensentur per presbyteros et diaconos et cum timore omnique sollicitudine ministrentur. Ex his autem, quae258 indiget ad suas necessitates <A367, f. 9rb> et ad peregrinorum fratrum usus et ipse percipiat, ut nihil eis possit omnino deesse. Lex enim259 dei praecipit260, ut, qui altari deserviunt, de altari261 pascantur, quia nec miles stipendiis propriis contra hostes arma sustollit.

QUOD262 EPISCOPUS, PRESBYTER ET263 DIACONUS ALEATOR ET EBRIOSUS ESSE NON DEBEAT

XLII Episcopus264, presbyter et265 diaconus aleae266 atque <B132, f. 2vb> ebrietati deserviens aut desinat aut certe damnetur.

SIMILITER267 CLERICI ET LAICI, SI PERMANSERINT IN ALEA, COMMUNIONE PRIVENTUR

XLIII Subdiaconus aut lector268 aut cantor similia faciens aut desinat aut communione269 privetur, similiter etiam laicus.

QUOD270 EPISCOPUS, PRESBYTER AUT271 DIACONUS NON DEBEAT272 USURAS ACCIPERE

XLIIII Episcopus aut273 presbyter aut diaconus usuras a debitoribus exigens aut desinat aut certe damnetur.

QUOD274 NON DEBEAT EPISCOPUS, PRESBYTER275 ET DIACONUS CUM HERETICIS ORARE

XLV Episcopus, presbyter et276 diaconus, qui cum hereticis oraverit277, tantummodo communione privetur; si vero tamquam clericos hortatus eos fuerit agere vel orare, damnetur.

QUOD278 NON DEBEANT HERETICORUM BAPTISMATA COMPROBARI

XLVI Episcopum aut presbyterum hereticorum suscipientem baptisma damnari praecipimus. Quae enim conventio Christi ad Belial279? Aut quae pars fideli cum infidele280?

QUOD281 ECCLESIAE BAPTISMATE BAPTIZATUS DENUO BAPTIZARI NON DEBEAT ET NON ITA BAPTIZATUS DEBEAT BAPTIZARI

XLVII Episcopus aut presbyter, si eum, qui secundum veritatem282 habuerit baptisma, denuo baptizaverit, aut si pollutum ab impiis et283 non recte baptizatum non baptizaverit, deponatur tamquam deridens crucem et mortem domini nec sacerdotes a falsis sacerdotibus iure discernens.

LAICUM284 PELLENTEM SUAM CONIUGEM COMMUNIONE285 PRIVANDUM286

XLVIII Si287 quis laicus uxorem propriam pellens alteram vel ab alio dimissam duxerit, communione privetur.

QUOD288 IN NOMINE TRINITATIS DEBEAT BAPTIZARI

XLVIIII Si quis episcopus aut presbyter iuxta praeceptum domini non baptizaverit in nomine patris et filii et spiritus sancti, sed289 in tribus sine initio principiis aut in tribus filiis aut in tribus paraclytis, abiciatur.

QUOD290 NON DEBEAT UNA MERSIO IN BAPTISMATE, QUASI IN MORTE DOMINI PROVENIRE291

L Si quis episcopus292 aut293 presbyter non294 trina295 mersione unius mysterii celebret, sed semel mergat in baptismate, quod dari videtur in domini morte, deponatur. Non296 297 enim298 dixit nobis dominus: in <A367, f. 9va> morte mea baptizate, sed euntes docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine patris et filii et spiritus sancti.

EXPLICIUNT299 CANONES APOSTOLORUM300.

V630, f. 6va; N442, f. 8rb; A367, f. 9va; E97, f. 6ra; B132, f. 2vb; V1341, f. 7vb

1 Capitulatio fehlt V630; B132

2 CAPITULA V1341

3 NUMERO L fehlt V1341

4 e E97

5 presbyterorum et diaconorum vel] presbyteri diaconi et A367; E97; presbiteri et diaconi V1341

6 ceterorum] ceterorum gradum V1341

7 Nihil] Ut nihil V630

8 offeratur V630

9 simplicem debeant] debeant simplicem V1341

10 domos V630; V1341

11 t E97

12 vel A367

13 celebratur E97

14 communicari V1341

15 đ E97

16 t E97

17 uod E97

18 ad clerum fehlt N442

19 t E97

20 IIII V1341

21 aut fehlt A367

22 minime] minime a V1341

23 minime communione fehlt E97

24 imiliter E97

25 Quod A367; E97

26 aut A367

27 fideles peccantes] peccantes fideles V630

28 pro fehlt A367; E97

29 đ E97

30 obtineri korr. aus obtinere A367

31 XXXIIII V1341

32 t E97

33 vel A367

34 episcopo V630

35 clericis V1341

36 t E97

37 đ E97

38 aut fehlt A367; E97

39 aut V630; aut fehlt E97

40 debeat V630

41 non debeat episcopus, presbyter aut diaconus cum hereticis orare] episcopus presbyter aut diaconus cum hereticis non debent orare E97

42 et A367

43 uod E97

44 debeat korr. aus debeant N442

45 mortem V1341

46 promoveri A367; E97; provenire] provenire EXPLICIUNT CAPITULA INCIPIUNT CANONES APOSTOLORUM NUMERO L V1341

47 lura E97

48 apostolorum E97

49 inseruimus] inseruimus sed A367

50 Hieronymus-Brief fehlt B132

51 qui A367

52 PRESBYTERI fehlt A367

53 heronimus V630

54 sedis] sedis auctoritatem E97

55 interlinear vel noscimus A367

56 gubernari A367; E97

57 pacis N442

58 sentire fehlt A367

59 romane korr. aus roma E97

60 PONTIFICE B132

61 FACILEM N442

62 ATTAMEN] ET TAMEN B132

63 VIDENTUR] VIDENTUR INCIPIUNT CANONES APOSTOLORUM B132

64 Text der Canones apostolorum fehlt E97

65 Rubrik fehlt V630; V1341

66 Rubrik fehlt V630; V1341

67 PRESBYTERORUM ET DIACONORUM VEL] presbyteri diaconi et A367

68 UT fehlt A367; B132

69 Rubrik fehlt V630; V1341

70 OFFERATUR N442

71 alia korr. aus alias N442

72 sicera V630; B132; sicera korr. aus sincera V1341

73 aut A367

74 Rubrik fehlt V630; V1341

75 BENEDICTIONEM korr. aus BENEDICTIO N442

76 aliquid ad korr. aus aliquid A367

77 Rubrik fehlt V630; V1341

78 DOMOS N442

79 ad domum primitiae] primitię ad domum A367

80 offerentur B132

81 altare V1341

82 diaconibus V1341

83 Rubrik fehlt V630; V1341

84 vel A367

85 am Rande sub occasione vel sub specie vel sub honore sanctitatis B132

86 Quod A367

87 perseveraverit korr. aus perseverit N442

88 Rubrik fehlt V630; V1341

89 A fehlt A367

90 assumat V630; assumant korr. aus assumat A367; B132

91 deiciatur V630; V1341

92 Rubrik fehlt V630; V1341

93 episcopus aut korr. aus episcopus A367

94 aut fehlt N442

95 Rubrik fehlt V630 V1341

96 quaelibet V630; quislibet N442

97 am Rande ordine numero B132

98 am Rande segregetur

99 qui korr. aus quo V630

100 am Rande fuerit B132

101 quod A367

102 Rubrik fehlt V630; V1341

103 scripturas korr. aus scriptoras V630

104 am Rande inpedimenta B132

105 Rubrik fehlt V630; V1341

106 am Rande loquendum B132

107 cum fehlt V1341

108 locutus fuerit vel oraverit] korr. aus locut uerit N442; oraverit V630; B132; V1341

109 Rubrik fehlt V630; V1341

110 dampnato korr. aus dampto V630

111 clerico] clerico non damnato A367

112 Rubrik fehlt V630; V1341

113 interlinear segregatus B132

114 suspensus korr. aus suspen V630

115 suscipitus V1341

116 commendatitias korr. aus commendatias V630

117 interlinear vel suceperunt N442

118 susceperit] susceperunt V630; A367; V1341

119 privetur V630

120 am Rande denegetur B132

121 ecclesiamque] et ecclesiam V630; V1341

122 Rubrik fehlt V630; V1341

123 am Rande ecclesia vel diocesis

124 interlinear irripere B132

125 forte quis korr. aus forte N442

126 quis fehlt A367

127 rationabili korr. aus rationabilis V630

128 qui fehlt A367

129 constitutus A367

130 ferre A367

131 profectus A367

132 respicere V630

133 interlinear prasumat B132

134 supplicatione] supplicatio non, über der Zeile vel ne V630

135 perficiat korr. aus perficiant V630

136 Rubrik fehlt V630; V1341

137 aliam A367

138 am Rande vel voluntate

139 conscientiam] conscientiam ut V630

140 episcopo] episcopo suo A367

141 sua inquietudine] suam quietudine V630

142 Rubrik fehlt V630; V1341

143 vero fehlt A367

144 demoratos clericos alterius] moratus korr. aus memoratus V630; memoratus V1341

145 clericos fehlt B132

146 am Rande distinctam B132

147 reputans V630; V1341

148 fortasse A367

149 Rubrik fehlt V630; V1341

150 XVII fehlt A367

151 fuerit nuptiis] nuptiis fuerit V1341

152 esse] esse non B132

153 non A367

154 non A367

155 Rubrik fehlt V630; V1341

156 ADMITTATUR korr. aus ADMITTANTUR N442; admittantur A367

157 XVII A367

158 et V630; V1341

159 spectaculis mancipantur] mancipantur spectaculis N442

160 interlinear vel eorum A367

161 Rubrik fehlt V630; V1341

162 admittantur A367

163 XVIII A367

164 sorores acceperit] acceperit sorores B132

165 patris V630

166 Rubrik fehlt V630; V1341

167 fideiussione B132

168 abici N442

169 Rubrik fehlt V630; V1341

170 persecutionem V630; V1341

171 Rubrik fehlt V630; V1341

172 sibi fehlt V630

173 fiat korr. aus fuerit V630

174 Rubrik fehlt V630; V1341

175 Rubrik fehlt V630; V1341

176 TRIBUS ANNIS COMMUNIONE PRIVETUR] ABICIATUR A CLERO B132

177 Quod A367

178 Rubrik fehlt V630; V1341

179 AUT fehlt A367

180 FUERUNT B132

181 aut korr. aus au N442

182 furto korr. aus furtu A367

183 iudicabit V630

184 Rubrik fehlt V630; V1341

185 Quod A367

186 Rubrik fehlt V630; V1341

187 voluerint korr. aus voluerit V630

188 Rubrik fehlt V630; V1341

189 aut A367

190 PECCANTES FIDELES] fideles peccantes A367

191 praecipimus korr. aus praecimus N442

192 nos hoc korr. aus nos V630

193 Econtrario vero korr. aus Econtrario N442

194 Rubrik fehlt V630; V1341

195 PRO fehlt A367

196 aut fehlt A367

197 attrectare korr. aus attractare V630

198 Rubrik fehlt V630; V1341

199 aut fehlt A367

200 a fehlt V1341

201 abscidantur V1341

202 interlinear a me N442

203 Rubrik fehlt V630; V1341

204 ipsos korr. aus ipso V630

205 qui] quiqui V630; quique V1341

206 Rubrik fehlt V630; V1341

207 conventum fehlt V630; B132; V1341

208 erexit B132

209 quo A367

210 causam V1341

211 quasi korr. aus quia si V630

212 Hoc V630

213 obsecrationem V630; B132; V1341; correptionem A367

214 Rubrik fehlt V630; V1341

215 segregatur V1341

216 Rubrik fehlt V630; V1341

217 et A367

218 aut fehlt A367

219 epistolis korr. aus episcopis B132

220 detullerint korr. aus detullerit B132

221 minus nec] minusve A367

222 minus nec quae] sin minus que korr. aus minus neque B132

223 ne V630; V1341

224 subministrentur N442

225 Rubrik fehlt V630; V1341

226 Episcopos korr. aus Episcopus A367

227 faciat korr. aus facit V1341

228 unanimitas korr. aus unianimitas V630; unianimitas V1341

229 Rubrik fehlt V630; V1341

230 EPISCOPO N442

231 subiecte korr. aus subiecti V630

232 fecisse fehlt V630

233 Rubrik fehlt V630; V1341

234 oboedientium V1341

235 et fehlt A367

236 Rubrik fehlt V630; V1341

237 am Rande exsurgentes V630

238 amoveant korr. aus amovent B132

239 septimanae V1341

240 hyperveretei V630; V1341

241 Rubrik fehlt V630; V1341

242 ne A367

243 ecclesiastica N442

244 deprędentur korr. aus depręhendentur V630; depraedetur B132

245 Rubrik fehlt V630; V1341

246 Sint korr. aus Sin A367

247 moriens episcopus korr. aus moriens N442

248 delinquere V630; V1341

249 intercidant korr. aus interdidant B132

250 ignoratione korr. aus ignoratio non V630

251 episcopus korr. aus episcopis V630; episcopis B132

252 interlinear damnantur V630

253 causis N442; A367

254 que V630

255 Rubrik fehlt V630; V1341

256 RERUM fehlt A367

257 gerere korr. aus agere A367

258 quibus korr. aus quae V630

259 eteinim N442

260 pręcepit V630

261 altari korr. aus altare V1341

262 Rubrik fehlt V630; V1341

263 aut A367

264 Episcopus] Episcopus aut V630; B132; V1341

265 aut V630; B132; V1341

266 alaeae korr. aus alaae V630

267 Rubrik fehlt V630; V1341

268 lector aut cantor korr. aus lector A367

269 communione korr. aus communionem V630

270 Rubrik fehlt V630; V1341

271 et A367

272 debeant A367

273 aut fehlt V1341

274 Rubrik fehlt V630; V1341

275 PRESBYTERI N442

276 aut V1341

277 oraverit korr. aus oraverint V1341

278 Rubrik fehlt V630; V1341

279 interlinear diabolum V630

280 infideli V630; N442; V1341

281 Rubrik fehlt V630; V1341

282 veritatatem V630

283 et non recte baptizatum fehlt V630; V1341

284 Rubrik fehlt V630; V1341

285 COMMUNIONe korr. aus COMMUNION N442

286 PRIVANDUM korr. aus PRIVENDUM B132

287 am Rande Nota uxorem dimittens si aliam duxerit communione privetur V630; am Rande z V630

288 Rubrik fehlt V630; V1341

289 am Rande z V630

290 Rubrik fehlt V630; V1341

291 am Rande al. promoveri A367

292 episcopus fehlt N442; A367

293 autem N442; A367

294 non] non in V630

295 trina mersione korr. aus trinam mersionem V630; trina mersione] trinam mersionem N442; A367; V1341

296 am Rande z V630

297 Non enim korr. aus Non N442

298 enim fehlt A367

299 EXPLICIUNT CANONES APOSTOLORUM fehlt V630; B132

300 APOSTOLORUM] APOSTOLORUM NUMERO L V1341

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 22.6.2006