[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Canones apostolorum

Inhaltsverzeichnis

2. Clemens-Brief

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

1. Clemens-Brief

A367, f. 9va; V630, f. 6vb; N442, f. 8va; I83, f. 7rb; VD38, f. 6r; Bcan4, f. 20v; E97, f. 5va; P102; BII13, f. 7ra

INCIPIT1 EPISTOLA2 CLEMENTIS3 AD IACOBUM FRATREM DOMINI4.

P102; BII13: I5 Quod Simon Petrus vere fidei6 merito primus fuerit primitiae electionis domini apostolorum et quod Romae pro pietate patiendo volens praesentem vitam finivit

[H. 1] Clemens Iacobo domino et7 episcopo episcoporum, regenti Hebraeorum sanctam ecclesiam Hierosolimis8, sed <Bcan4, f. 21r> et omnes ecclesias, quae ubique dei providentia fundatae sunt, cum presbyteris et diaconibus et ceteris omnibus fratribus, pax tibi sit semper.

Notum tibi facio, domine, quia Simon Petrus, qui verae fidei merito et integrae praedicationis obtentu9 fundamentum esse ecclesiae definitus10 est, qua11 de causa etiam domini ore cognomi<BII13, f. 7rb>natus12 est Petrus, qui fuit primitiae electionis13 domini14, apostolorum primus, cui et primo deus pater15 filium revelavit, cui et Christus competenter16 beatitudinem contulit, qui et vocatus est17 et electus et conviva domini18 et comes19 effectus20, tamquam bonus et probatis<I83, f. 7va>simus discipulus, qui occidentis21 obscuriorem mundi <VD38, f. 6v> plagam velut omnium potentior illuminare praeceptus est, quique et integre potuit implere praeceptum22 - sed quousque sermonem23 protraham24 refugiens25 indicare, quod triste est, quod quidem necesse est, licet tarde, proferre. Hic denique ipse Petrus, qui pro immensa caritate, quam erga omnes homines gerebat, palam cum26 omni fiducia adversante etiam tyranno, totius mundi bonum praedicare non destitit et regem omnium saeculorum per orbem terrae et27 usque ad ipsius Romanae urbis huius notitiam, ut etiam ipsa salvaretur, invexit28, hic29, inquam, pro30 31 pietate patiendo volens praesentem vitam finivit.

In ipsis autem diebus, quibus vitae finem sibi invenire32 praesensit33, in conventu34 fratrum positus appraehensa manu mea repente consurgens in auribus totius ecclesiae35 haec protulit verba36: Audite me, fratres et conservi mei, quoniam37, ut38 edoctus sum ab eo, qui misit39 me, domino et <I83, f. 7vb> magistro40 Iesu Christo, dies mortis meae instat.

Bcan4: II

P102; BII13: II41 Quod petrus clementem episcopum romanis ordinaverit et ei cathedram tradiderit

[H. 2] Clementem42 hunc episcopum vobis ordino43, cui soli meae praedicationis <E97, f. 5vb> et doctrinae cathedram trado44, qui mihi ab <BII13, f. 7va> initio usque in finem comes in omnibus fuit, et per hoc veritatem totius meae praedicationis agnovit, qui in omnibus temptationibus meis socius exstitit fideliter perseverans, quem prae45 ceteris expertus sum deum colentem, homines diligentem, castum, discendi studiis deditum, sobrium, benignum, iustum, patientem, scientem ferre nonnullorum etiam ex his46, qui in verbo dei instituuntur47, iniurias. Propter quod48 ipsi trado a domino <A367, f. 9vb> mihi traditam potestatem <V630, f. 7ra> ligandi et solvendi, ut de omnibus49, quibuscumque decreverit in terris, hoc decretum sit et in caelis. Ligabit enim, quod oportet ligari, et solvet, quod expedit solvi, tamquam qui ad50 liquidum ecclesiae regulam noverit. Ipsum51 ergo audite scientes, quia quicumque52 contristaverit <N442, f. 8vb> doctorem veritatis, peccat in Christum et patrem omnium exa<I83, f. 8ra>cerbat deum, propter quod et53 vita carebit54. Ipsum autem, qui praeest ceteris, oportet medici vicem55 agere et non ferae bestiae furore commoveri.

Bcan4: III

P102; BII13: III Quod clemens procidens ad pedes beati petri rogaverit excusans se et declinaverit honorem cathedrae vel potestatem Item exortatio petri ad clementem pro suscipiendo officio episcopatus

[H. 3] Haec eo dicente ego procidens ad pedes eius rogabam excusans me et declinans honorem cathedrae vel potestatem. At ille respondens: Pro hoc, inquit, ne me rogaveris, hoc enim fieri statutum est mihi, et eo56 magis, quo57 excusas58, quia haec cathedra eum, qui cupit eam <BII13, f. 7vb> et audacter expetit, non requirit, sed ornatum <VD38, f. 7r> moribus et in59 verbis60 eruditum. Quod si esset alius melior61, si quis mihi alius adiutor tam sedulus adstitisset, si quis tam62 plene63 doctrinae meae rationem64 cepisset65, sed66 et ecclesiasticas dispositiones a me tam plene67 didicisset, habens alium talem, non te cogerem <Bcan4, f. 21v> bonum opus suscipere nolentem. Superfluum est ergo alium quaerere, cum primitias eorum, qui ex gentibus per me salvantur, et <I83, f. 8rb> praecipue huius urbis te primum obtulerim deo. Sed et aliud intuere, quia68, si periculum peccati69 times70 suscipere refugiens71 ecclesiae gubernacula, certus esto72, quia73 amplius peccas, qui populum dei velut in fluctibus positum et periclitantem, cum possis iuvare, subterfugis tui tantummodo habens considerationem et non, quod in commune omnibus expedit, providens. Sed certus esto, quod necesse est te suscipere omne periculum, quia nec ego pro salute omnium obsecrando cessabo. Quanto ergo mihi citius <E97, f. 6ra> acquieveris, tanto me citius laboris74 et tristitiae meae merore relevabis75. Novi76 etiam hoc77, o Clemens, quod tibi tedia et molestias, pericula etiam et opprobria ineruditi vulgi indocilisque78 conciliem79, quae tu tamen, scio, quod constanter et fortiter feres respiciens80 ad illam spem, quae tibi apud <I83, f. 8va> deum patientiae praeparat coronam. Sed et illud cupio81 te mecum iusta ratione82 perspicere, quando ma<BII13, f. 8ra>xima83 opera tua indiget Christus. Nunc, cum inimicus adversus sponsam eius commovet bellum, an in futuro tempore, quando iam Christus post victoriam triumphabit nec ultra illius84 opera indigebit? Quis non etiam parvi sensus intellegat, quod istud est temporis, in quo operam tuam Christus <A367, f. 10ra> requirit? Tota igitur mente in praesenti85 necessitate praebe operam tuam, et auxilium <V630, f. 7rb> in proeliis exhibe regi optimo86 remunerationes87 magnificas post victoriam reddituro88. Libenter89 ergo suscipe episcopatus officium eo maxime, quo ecclesiasticas dispositiones a me probabiliter didicisti90, ut salus eorum, qui per nos confugerunt ad deum, nequaquam vacillet. Verumtamen91 et92 te93 breviter94 de ipsius dispensationis ordine coram omnibus95 commonere necessari<I83, f. 8vb>um duxi96.

Bcan4: Qualis episcopus esse debet IIII

P102; BII13: IIII Quod sacerdotes irrepraehensibiliter oporteat vivere et omnes vitae huius occupationes abicere et non fideiussores existere neque advocatos litium fieri

[H. 4] Te quidem oportet irrepraehensibiliter <VD38, f. 7v> vivere et summo studio niti, ut omnes vitae huius occupationes abicias97, ne fideiussor98 exsistas99, ne advocatus litium fias, neve in ulla100 <N442, f. 9ra> aliqua occupatione prorsus inveniaris mundialis101 negotii occasione102 perplexus. Neque enim iudicem aut cognitorem103 saecularium negotiorum hodie te ordinare104 vult Christus, ut105 106 ne praefocatus praesentibus hominum curis non possis verbo dei vacare107 et secundum108 veritatis regulam secer<BII13, f. 8rb>nere bonos a malis. Ista109 namque110 opera, quae tibi minus congruere superius exposuimus, exhibeant sibi invicem discentes111, id est laici, et te nemo occupet ab his studiis, per quae salus omnibus datur.

V630: quod sicut crimen est neglegere episcopo verbum praedicationes ita secularium neglerere communem utilitatem

Sicut112 enim tibi impietatis crimen est, neglectis113 verbi dei114 studiis sollicitudines115 suscipere116 saeculares, ita unicuique laicorum peccatum est, nisi117 invicem sibi, etiam in his, quae ad communis vitae usum pertinent, operam fideliter dederint. Te vero securum118 facere ex119 his120, quibus debes, <I83, f. 9ra> vacantem121, omnes communiter elaborent. Quod si forte a semetipsis hoc <E97, f. 6rb> laici non intellegunt122, per diaconos123 edocendi sunt, ut tibi solius ecclesiae sollicitudines derelinquant, quo124 ipsam125, ut dignum est, dispensare sufficias, et veritatis verbo abundantius et studiosius deservire. Si enim <Bcan4, f. 22r> mundialibus126 curis fueris occupatus et teipsum127 decipies et eos128, qui te audiunt. Non enim poteris, quae ad salutem pertinent, plenius singulis quibusque distinguere, et129 130 ex eo fit131, ut et tu, tamquam qui non docueris, quae ad salutem hominum132 pertinent, deponaris133, et discipuli per ignorantiam pereant. Idcirco tu quidem ad hoc solum vacato134, ut opportune et sine intermissione doceas verbum dei, per quod salutem consequi possint. Illi vero cum tanta reverentia tua verba suscipiant, ut135 sciant legatum136 te et praeconem esse137 veritatis, et quodcumque ligaveris super terram, esse ligatum <A367, f. 10rb> et in caelo, et quodcumque solveris138, etiam ibi esse sol<I83, f. 9rb>vendum. Quoniam quidem et tu, ut dixi, quae <BII13, f. 8va> oportet, ligabis, et, quae expedit, solves, et ad139 te quidem, qui praees, ista sint monita, et his similia.

I83: Sacerdotum decreta

VD38: De presbyteris

Bcan4: LEX SACE[RDOTUM]

Bcan4: De presbiterorum industria V

P102; BII13: V Quod ad presbyteros ista sint ut ante omnia pudicitiam studentes adulescentes nuptiis iungant sed ne in provectioribus quidem curam habere huiusmodi neglegant quoniam adulterium secundum in poenis obtinet locum

[H. 5] Ad140 presbyteros141 vero sint142 ista: <V630, f. 7va> Ante omnia, ut pudicitiam studentes adolescentes nuptiis iungant143, quo144 calorem ferventis145 aetatis coniugali lege praeveniant, sed ne146 in provectioribus147 quidem curam habere huiusmodi neglegant, quia in multis, etiam cum senuerit corpus, concupiscentia viget148. Ne forte ergo fornicationis labes occasione accepta <VD38, f. 8r> tamquam venenum pessimum serpat in vobis, cavere et antevenire necessarium est, ne quod in vobis adulterii occultum calescat incendium.

BII13: De adulterio

Et149 quid in omnibus peccatis adulterio gravius? Secundum namque in poenis obtinet locum, quoniam quidem primum illi habent, qui aberrant a deo, etiam si sobrie vixerint. Propter quod vos, o150 presbyteri, ecclesiam excolite et <I83, f. 9va> adornate sponsam Christi ad pudicitiam, <N442, f. 9rb> sponsam autem dico omnem ecclesiae congregationem. Quae si pudica fuerit inventa ab sponso151 suo, ingentibus ab eo donis et muneribus honorabitur152 et vos velut ministri153 sponsae et amici sponsi ingenti gaudio et laetitia perfruemini. Si vero sponsa haec reperta fuerit commaculata peccatis, ipsa quidem tamquam indigna154 <E97, f. 6va> <BII13, f. 8vb> tradetur155 regalibus thoris, vos autem poenas156 dabitis, si forte per vestram neglegentiam vel desidiam157 obrepserit158 contagio saeva peccati. Idcirco igitur ante omnia sobrietatis et pudicitiae sollicitudinem gerite.

Bcan4: VI

P102; BII13: VI Quod plures sint species fornicationis et de prima specie adulterii

[H. 6] Valde enim apud deum grave crimen ducitur159 fornicatio, cuius species quidem160 sunt plures, sicuti161 vobis et ipse Clemens diligenter exponet162. Verumtamen prima species adulterii est virum propria uxore solummodo non esse contentum, et mulierem non proprio163 tantum servare164 <I83, f. 9vb> se viro165.

Bcan4: VII

P102; BII13: VII De casto et amore fraterno et caritate

[H. 7] Si ergo166 castus167 fuerit quis, potest et humanus et misericors fieri, per quod et ipse aeternam168 a deo misericordiam consequatur. Sane sicut adulterii venenum cunctis malis perniciosius est, ita amor fraternus et caritas totius boni fastigium tenet. Et ideo diligite169 omnes fratres vestros et cum religione ac misericordia respicite ad omnes170, orfanis exhibete vosmetipsos171 parentes, viduis172 virorum173 curam impendite cum omni castitate, quae necessaria sunt, praebentes, iuniores tamen viduas nuptiis copulate. His174, qui ignorant artificia, exquirite honestas aliquas occasiones, quibus <A367, f. 10va> victum necessarium quaerant. Artificibus <Bcan4, f. 22v> vero opera175 praevidete, debilibus misericordiam facite. Scio autem haec omnia facturos vos, si caritatem <V630, f. 7vb> prae ceteris et ante omnia in vestro <BII13, f. 9ra> corde figatis.

I83: Communem cibum vel mensam clericorum

Cuius176 caritatis et recipiendae et habendae maximum erit fomentum, si frequenter inter vosmetipsos communem cibum vestrum mensamque faciatis, <I83, f. 10ra> et in quantum unusquisque177 praevalet, crebrius panes ac sales suos cum suis fratribus sumat. Per haec enim178 praecipue caritas comparatur179 et causa totius boni in huiuscemodi communione consistit. <VD38, f. 8v> Ubi180 autem pax et bonitas, ibi et salus, propter quod communes181 facite cibos vestros cum his182, qui secundum deum183 fratres sunt, quia184 per haec temporalia officia pacis et caritatis fructibus185 gaudia aeterna merebimini186. Multo autem sollicitius esurientes reficite et sitientibus potum date, nudis vestimentum, aegros visitate et eos, qui in carcere187 sunt, prout possibile est, iuvate, peregrinos satis prompte in domibus vestris suscipite, et ne omnia nunc singillatim188 dicam, omne189 bonum ipsa per se, in190 vobis si fuerit, caritas facere vos docebit, sicut et191 e contrario eos, qui a salute alieni sunt, <E97, f. 6vb> omne malum facere odium docet.

N442; I83; Bcan4; P102; BII13: VIII192 Ut negotia clericorum ecclesiastico iudicio terminentur193

[H. 8] <N442, f. 9va> Si194 qui195 ex fratribus negotia habent inter se, apud cognitores saeculi non iudicentur, sed apud presbyteros ecclesiae, quicquid illud est, dirimatur196.

Bcan4: VIIII

P102; BII13: VIIII De fugienda avaritia

[H. 9] <I83, f. 10rb> Super omnia autem avaritiam197 fugite, <BII13, f. 9rb> quae homines198 occasione praesentis199 lucri ab aeternis separat200 bonis.

P102: De ponderibus adque mensuris

Pondera, mensuras, stateras pro locis quibusque aequissima custodite, deposita fideliter restituite.

Bcan4: X

P102; BII13: X Quod futurum dei iudicium semper in corde et ante oculos ponendum sit

[H. 10] Quae201 omnia et, si qua sunt his similia, ita demum sollicite et diligenter implebitis, si futurum dei iudicium sine intermissione in vestro corde volvatis. Quis enim peccare poterit, si semper ante oculos suos dei iudicium ponat? Quod in fine202 mundi certum est agitandum203, ut tandem, qui bene204 in hac vita egerunt, consequantur reposita bona, peccatores autem, ut consequantur praeparatas205 poenas, de quibus206 ita207 futurum dubitare omnino208 non possumus. Si quidem haec omnia ita esse ventura verus nobis propheta209 praedixerit210.

N442; I83; Bcan4; P102; BII13: XI211 Ut ecclesiastici viri discordias et simultates caveant

[H. 11] Unde et vos, qui estis veri prophetae discipuli, abicite a cordibus vestris ante omnia discordias et animorum212 dis<I83, f. 10va>sensiones, ex quibus omne opus malum procedit, et213 benignitatem ac214 simplicitatem tota mente servate. Quod si forte alicuius cor vel livor vel infidelitas215 ex his, quae superius memoravimus, latenter irrepserit216, non erubescat, qui217 animae suae curam <V630, f. 8ra> gerit, confiteri haec huic, qui praeest, ut ab ipso per verbum dei et consilium salubre curetur, quo218 possit fide integra et operibus bonis poenas aeterni ignis effugere <A367, f. 10vb> et ad perpetua219 vitae praemia pervenire.

V630: DE MINISTERIO DIACONORUM ET QUALES DEBENT ESSE DIACONI

VD38: De diaconibus

N442; I83; Bcan4; P102; BII13: XII220 De ministerio diaconorum

[H. 12] <BII13, f. 9va> Diaconi221 vero ecclesiae tamquam oculi sint episcopi oberrantes et circumlustrantes cum verecundia actus totius ecclesiae et perscrutantes222 <VD38, f. 9r> diligentius, si223 quem videant <Bcan4, f. 23r> vicinum fieri praecipitio et proximum esse peccato, ut referant haec ad episcopum et commoneri ab eo possit is, qui in praecipitium lapsurus est, uti224 revocetur et non corruat in peccatum. Neglegentiores225 quoque et eos, qui rarius ad audiendum verbum dei acce<I83, f. 10vb>dunt nec sollicite ad episcopi tractatum226 conveniunt, ipsi commoneant et hortentur227. Si enim assidui sint ad audiendum, non solum vitae aeternae228 ex salubri commonitione capiunt229 lucra, verum et quaecumque illae sunt230 tristitiae231 vel merores, qui232 ex praesentis vitae necessitatibus et cladibus temporum <E97, f. 7ra> veniunt, quaecumque sermonibus suis in corde velut iacula defixa circumferunt233, abiciuntur omnia praedicatione veritatis et234 vitae235 aeternae doctrina et eruditione purgata236. Alioquin si multo tempore auditum subtrahant a verbo dei et remaneant in237 238 cultu vitiorum, sine dubio spinis erunt ac sentibus occupati. <N442, f. 9vb> Et quid aliud nisi ad ignem talis haec terra239 praeparabitur? De240 his ergo, ut diximus, diaconis241 cura sit. Sed242 et243 eos, qui secundum carnem aegrotant, sollicite perquirant et plebi, si forte244 ignorat245, indicent de his246, ut et ipsi visitent247 eos et, quae necessaria sunt, praebeant eis cum248 conscientia eius, qui praeest. Quod tamen etiam249 si clam <I83, f. 11ra> fecerint, non peccabunt. Sed et de peregrinis250 <BII13, f. 9vb> similiter251 episcopo suggerant refovendis et cetera his similia, quae ad cultum ecclesiae et disciplinam eius pertinent, diaconis252 cura253 sit.

I83: Quid sit cathethizare

Qui254 catecizant255, id est, qui verbo instituunt incipientes256, primo oportet, ut ipsi instructi257 sint. De anima258 enim agitur hominum,

Bcan4: XIII

P102; BII13: XIII Quod oporteat eum qui docet animas rudes adprime debere esse eruditum

[H. 13] et oportet eum, qui docet et instruit animas rudes, esse talem, ut pro259 ingenio discentium semetipsum possit aptare et verbi ordinem pro audientis260 capacitate dirigere. Debet ergo ipse adprime261 262 esse eruditus et doctus, irrepraehensibilis, maturus, pavidus263, sicut264 ipsi265 probastis266 fore Clementem267 hunc post me. Multum est autem, si ego nunc de <V630, f. 8rb> singulis, quae unusquisque habere debeat, prosequar, verumtamen illud est, quod prae ceteris ab omnibus vobis cupio in268 commune269 servari, ut concordiam teneatis, per quam270 solum271 potestis portum quietis272 intrare et civitatem regis summi273, quae pax nominatur274.

Bcan4: XIIII

P102; BII13: XIIII Quod omnis ecclesiae status similis sit navi magnae portanti viros diversis e locis et regionibus per undosum pelagus ad unam potentis regni urbem properare cupientes

[H. 14] Similis275 <I83, f. 11rb> namque est

I83: Comparatio satis utilis

omnis276 ecclesiae status navi magnae, quae per undosum pelagus <VD38, f. 9v> diversis e277 locis et regionibus viros <A367, f. 11ra> portat ad unam278 potentis regni urbem279 properare cupientes. Sit ergo navis huius dominus ipse omnipotens deus280, gubernator <BII13, f. 10ra> vero sit Christus. Tum deinde proretae281 officium episcopus impleat, presbyteri nautarum, diaconi dispensatorum locum282 teneant283, hi284, qui cathecizant285 286, naustologis287 conferantur288, epibatis289 autem totius fraternitatis multitudo sit similis. Ipsum quoque mare hic mundus habeatur, ventorum vero varietates et turbinum diversis temptationibus conferantur, persecutiones, tribulationes sive290 pericula291 fluctibus exaequentur292, terreni vero spiritus, qui vel <E97, f. 7rb> de torrentibus vel de convallibus293 spirant, pseudoprophetarum et seductorum seu pravae doctrinae verba docentur294, promuntoria295 vero296 et loca confragosa hi297, <Bcan4, f. 23v> qui in potestatibus298 saeculi299 sunt iudices et pericula minantur ac mortes, bithalassa300 301 vero loca, <I83, f. 11va> quae duplicibus undae fallacis aestibus verberantur, dubiis mente et302 repromissionum veritate nutantibus conferantur atque his303, qui irrationabili304 fidem nostram ratione305 discutiunt, hypocritae vero et dolosi piratis306 307 similes habeantur. Iam vero rapidus308 vertex309 et tartarea carybdis310 et saxis illisa naufragia311 ac mortiferae submersiones, quid aliud aestimanda sunt quam peccata? Restat igitur, ut haec navis cursu <N442, f. 10ra> prospero tuta possit portum desideratae urbis intrare, ita deo precem fundere312, ut navigantes mereantur audiri. Audiri313 autem a deo ita demum merebitur quis, si orationes314 ipsae bonis moribus et bo<BII13, f. 10rb>nis operibus adiuventur315. Sed ante omnia cum quiete et silentio epibatae, id est laici316, et317 in suis unusquisque resideant318 locis, ne forte per inquietudinem et inconditos inutilesque319 discursus, si passim vagari coeperint vel ab officio suo nautas impediant vel in alterum latus per inquietudinem eorum navis pressa demerga<I83, f. 11vb>tur320. Naustologi321 de mercedibus322 commoneant et nihil omnino, quod ad diligentiam vel ad disciplinam pertinet323, diaconi neglegant, presbyteri324 velut nautae aptent singula ad instructionem navis diligenter <V630, f. 8va> et instruant, quae in suo tempore requirenda325 sunt. Episcopus326, tamquam proreta327, vigilanter et sollicite gubernatoris verba custodiat Christi. Salvator dominus, gubernator ecclesiae suae, diligatur ab omnibus et ipsius solius praeceptis ac iussis credat et oboediat omnis ecclesia328. Deo329 quoque indesinenter supplicetur a cunctis de prosperitate ventorum, ut navigantes omnem tribu<VD38, f. 10r>lationem et omne330 periculum superent, tamquam in mare profundum mundi istius et vitae huma<A367, f. 11rb>nae pelagus331 navigantes332, in quo esuriendum sit et sitiendum, nuditatem quoque ferendam, morbos etiam corporis et333 aegritudines tolerandas, insuper et hominum insidias334 335 ac dolos336 <E97, f. 7va> saepe laborandum, quippe qui dispergendos se nonnumquam noverunt337, <I83, f. 12ra> sed338 aliquando etiam congregandos339, vomitus quoque et sugillationes340 ferendas, cum ex confusione341 peccatorum et reiectione criminum, velut male congregati in visceribus fellis iactura facienda est, et abicienda <BII13, f. 10va> prorsus e342 corde omnis intrinsecus, quae latet amaritudo peccati343, si qua forte ex desideriis iniquis344 velut ex cibis noxiis congregata est, quam utique, cum evomuerit345 quis et abiecerit, ingentis346 aegritudinis liberabitur morbo, si tamen post vomitum, quae ad sanitatem pertinent347, sumat.

Bcan4: Ubi ad episcoporum se vertit sententiam XV

P102; BII13: Quod episcopus supra omnes348 laboret

[H. 15] Verumtamen349 scitote cuncti, quod supra omnes vos laboret episcopus, quia unusquisque350 vestrum suum proprium fert laborem, ille vero et351 suum et singulorum.

Bcan4: XVI

P102; BII13: XVI Allocutio ad clementem apostoli petri

[H. 16] Propter quod, o Clemens, tamquam352 omnibus praeesse353 te354 noveris355, singulos, prout potueris, iuva et singulos releva, qui et singulorum onus ac sollicitudinem portas. Unde et ego nunc hanc tibi iniungens356 dispensationem357, et358 scio, quia accipio gratiam, magis quam praesto. <I83, f. 12rb> Sed esto confidens et fortiter <Bcan4, f. 24r> ferens certus, quia laboris tui meritum recipies, cum ad portum quietis incolumem hanc provexeris navem359, ubi mercedes et praemia pro omnium salute suscipies360, si hic pro omnium incolumitate <N442, f. 10rb> vigilaveris. Itaque si te multi e361 fratribus propter rigorem iustitiae odio habuerint, ex hoc quidem non laederis, sed362 ex huiuscemodi odiis amor tibi conciliabitur dei. Et ideo satage magis et refuge, ne lauderis ab iniquis et ne a363 pessime agentibus diligaris, sed potius propter iustitiae dispensationem et aequissimam regulam <BII13, f. 10vb> disciplinae a Christo collaudari merearis.

Bcan4: Ubi subditorum oboedientiam incitat XVII

P102; BII13: XVII Allocutio ad populum

[H. 17] Haec cum dixisset364 et his similia quamplurima, rursum respiciens <V630, f. 8vb> ad populum dixit:

N442: Qualiter subiecti episcopis obtemperent

Sed365 et vos, carissimi366 fratres et conservi mei, huic, qui367 praesidet vobis ad veritatem docendam, in omnibus oboedite scientes, quod, si quis hunc contristaverit, Christum, qui ei368 credidit cathedram, non recipit369, et370 qui <I83, f. 12va> Christum non susceperit, nec deum patrem suscepisse iudicabitur371. Et ideo nec ipse suscipietur in regno caelorum. Propter quod satis372 agite ad omnem collectam373 <E97, f. 7vb> et congregationem semper convenire, ut non velut neglegentes et desides a iudice Christo condemnemini. Conveni<VD38, f. 10v>entes374 vero <A367, f. 11va> semper ad Clementem date omnes operam pro ipso sentire et summo studio favorem vestrum erga ipsum dependere scientes, quia propter singulos vos375 ipsi376 magis soli infestat inimicus et in ipso377 maiora suscitat bella. Oportet ergo vos summo studio niti, ut omni erga illum vinculo amoris innexi plenissimo erga eum inhaereatis affectu378. Sed379 vos quoque ipsi unanimes in380 omni concordia perdurate, quo381 facilius etiam illi oboedire omnes382 pariter383 consensu et unanimitate possitis. Propter384 quod et vos salutem consequi et ille possit obtemperantibus sibi vobis promptius impositi honoris385 pondus386 evehere.

Bcan4: Quod non sit cum excommunicatis communicandum

Quaedam387 etiam ex vobis ipsis intellegere debetis388,

I83: Satis utile beati petri decretum

si389 qua sunt, quae ipse <BII13, f. 11ra> propter <I83, f. 12vb> insidias hominum390 malorum non potest evidentius et manifestius proloqui, verbi gratia, si inimicus391 est alicui pro actibus suis, vos nolite exspectare, ut ipse vobis dicat: Cum illo nolite amici esse, sed prudenter392 observare debetis et voluntati eius absque communicatione393 obsecundare et avertere vos ab eo, cui394 ipsum sentitis395 aversum396,

Bcan4: XVIII

P102; BII13: XVIII Praecipit ac monet non loquendum his quibus clemens non loquitur neque amicum esse debere quibus ipse non loquitur

[H. 18] sed nec loqui his397, quibus ipse non loquitur, ut unusquisque, qui in culpa est, dum cupit omnium vestrum398 amicitias ferre, festinet citius reconciliare399 ei, qui omnibus praeest, et per hoc redeat ad salutem, cum oboedire coeperit monitis praesidentis. Si400 vero quis amicus fuerit his401, quibus ipse402 non403 loquitur, unus est et ipse ex illis, qui exterminare dei404 ecclesiam volunt405, et cum corpore vobiscum esse videatur406, mente et animo contra vos est407, et est408 409 multo nequior410 hostis hic quam illi, qui foris411 sunt et evidenter inimici sunt. Hic enim per412 amicitiarum speciem, quae inimica sunt, gerit et ecclesiam dispergit ac vastat413.

Et414 cum hoc415 dixisset, in medio coram <V630, f. 9ra> omnibus manus416 <I83, f. 13ra> mihi imposuit et in cathedra sua ingenti verecundia417 <Bcan4, f. 24v> fatigatum sedere me compulit. Cumque <E97, f. 8ra> sedissem, haec ad me rursum <N442, f. 10va> locutus est:

Bcan4: XVIIII Supplicatio beati petri ad clementem Bcan4

P102; BII13: XVIIII Commonitorium postulationis ut post obitum suum iacobo fratri domini descripta breviter omniaque quam poterit compendio conpraehensa418 clementem destinare non pigeat

[H. 19] <BII13, f. 11rb> Deprecor419 te420, Clemens, coram omnibus, qui praesentes421 sunt, ut postea quam, sicut naturale debitum est, vitae praesentis finem fecero, Iacobo fratri domini422 descripta breviter vel quae ad initium fidei tuae exspectant423, vel etiam quos ante fidem animos424 gesseris, sed et425 qualiter mihi ab initio usque ad finem comes itineris426 et actuum fueris, quaeque per singulas civitates me disputante sollicitus427 auditor exceperis, quique in praedicationibus <A367, f. 11vb> <VD38, f. 11r> meis vel verborum428 fuerit ordo vel actuum429, sed et qui me finis in hac urbe reppererit, sicut dixi430, omnia, quam potes431, breviter compraehensa ad ipsum te destinare non pigeat. Nec432 verearis, ne forte multum de meo exitu contristandus433 sit, cum me id pro434 pietate sustinere non ambigat. Erit autem ei grande solatium, si didicerit, quod post me non imperitus435 aliquis aut indoctus atque ignorans436 divini verbi ministerium437, eccle<I83, f. 13rb>siastici ordinis disciplinam vel doctrinae438 regulam nesciens susceperit cathedram439 meam. Scit440 enim, quia441 442, si indoctus443 istius444 officium445 doctoris accipiat, sine dubio discipuli et auditores ignorantiae tenebris involuti in interitum demergentur.

Bcan4: Hęc narratio clementis est ad iacobum fratrem domini De instructione fidei

Unde446 et ego, mi447 domine Iacobe, cum haec ab eo praecepta susceperim, necesse habui implere, quod iusserat, indicans tibi et de ipsis simul et de illis breviter compraehendens, quae per singulas quasque <BII13, f. 11va> urbes digrediens aut in praedicationis sermone protulerit aut in gestorum virtute perfecerit, quamvis tibi de his plurima iam et plenius ante descripta ipso iubente transmiserim sub eo titulo, quem ipse448 praecepit449 affigi450.

Bcan4: XX

P102; BII13: XX Expositio fidei trinitatis

[H. 20] Sed et451 nunc452 exponere iam, quae praecepit, domino opem ferente incipiam.

A367: AD POPULUM

I83: Initium predicationis beati clementis

Poenitemini453, inquit454, et veram agite poenitentiam. Omnes ergo homines, qui christiano censentur455 vocabulo, patrem et filium et spiritum sanctum, unum deum et dominum veraciter credere et confiteri, <I83, f. 13va> eumque <E97, f. 8rb> toto corde456 et tota mente et tota virtute diligere et proximos suos tamquam semetipsos docibilesque457 usque ad perfectam458 doctrinam ad haec459 perficienda summopere oportet. Fides enim et dilectio totius bonitatis est fundamentum. Sine fide autem placere deo nemo poterit.

Bcan4: XXI

P102; BII13: XXI De symbolo et quid symbolum dicatur

[H. 21] Christo460 itaque resurgente et ascendente in caelum misso sancto spiritu, collata apostolis scientia linguarum, <V630, f. 9rb>

I83; Bcan4: De simbolo apostolorum

adhuc in uno positi symbolum461, quod fidelis462 nunc tenet ecclesia, unusquisque, quod sensit463, dicendo condiderunt, ut discedentes ab invicem hanc regulam per omnes gentes praedicarent. Summam464 ergo totius fidei catholicae recensentes, in qua et integritas credulitatis ostenditur et unius dei omnipotentis, id est sanctae <VD38, f. 11v> trinitatis aequalitas declaratur465 <Bcan4, f. 25r> et mysterium incarnationis filii dei, qui pro salute <A367, f. 12ra> humani generis a patre de caelo descendens de virgine <BII13, f. 11vb> nasci dignatus est, quoquo466 <N442, f. 10vb> ordine vel quando pertulerit, quomodo sepultus surrexe<I83, f. 13vb>rit et in carne ipsa caelos ascenderit ad dexteramque patris consederit et iudex venturus sit, ac qualiter remissionem peccatorum sacro baptismate renatis contulerit, et resurrectionem467 humani generis in eadem carne468 in vita469 aeterna futura sit470, docuerunt471.

V630: De symbolo

I83: Quid sit symbolum

Symbolum472 enim graece, latine collatio473 dicitur, quia hoc praedicti sancti474 apostoli inter se475 per476 spiritum sanctum salubriter, ut dictum est, condiderunt477. Dicitur et indicium, quod per hoc, qui recte crediderit, indicatur. Ergo cunctis credentibus, quae continentur in praefato symbolo, salus animarum et vita perpetua bonis actibus praeparatur. Ergo quod in primordio eiusdem symboli praeponitur478: Credo in deum patrem omnipotentem, praeclarum fidei479 testimonium et fundamentum in prima fronte480 monstratur, quia481 salvus esse poterit, qui recte crediderit. Credere enim oportet accedentem ad deum, quoniam corde creditur ad iustitiam et ore confessio fit482 ad salutem. Unde ait propheta: Cre<I83, f. 14ra>didi, propter quod locutus sum. Et illud: Iustus ex fide vivit. Et: Nisi credideritis, non <E97, f. 8va> intellegetis483. Ergo in rebus humanis484 nullum opus incipitur, nisi labor omnis ad effectum485 venire credatur, unde credendum est in deum, a quo tam praesens vita quam futura tribuatur486.

Bcan4: XXII

P102; BII13: XXII487 Quid sit deus

[H. 22] Deus autem appellatio est substantiae <BII13, f. 12ra> sempiternae sive timoris divini, igitur deus sine principio, sine fine, simplex, incorporeus et incompraehensibilis488. Patrem autem, cum audis, agnosce, quod habeat filium veraciter genitum, sicut possessor dicitur, qui aliquid possidet, et dominus, qui habet, cui dominetur. Deus ergo489 pater secreti sacramenti vocabulum est, cuius490 vero491 filius verbum492 et speculum et character493 et imago494 vivens patris viventis, in omnibus495 coaequalis496. Nec quaeratur, quomodo genuit filium, quod et angeli nesciunt, prophetis incognitum est. Unde497 illud dictum est: Genera<V630, f. 9va>tionem eius quis enarrabit498? Quam secretam originem <VD38, f. 12r> cum proprio filio <I83, f. 14rb> novit ipse solus, qui genuit.

I83: Deum a nobis non discutiendum sed credendum

Nec499 a500 nobis deus discutiendus est, sed credendus, qui in nobis ipsis <A367, f. 12rb> nescimus, quod sapimus, quomodo sapientia501, ingenium aut intellectus consilium aut mens nostra generat verbum. Sed sufficit nosse, quia lux genuit splendorem, sicut ait propheta: In splendoribus sanctorum ex502 utero ante luciferum genui te. Et illud: Hic deus noster et non reputabitur alter ad eum. Et post: In terra visus est et inter503 homines conversatus est.

Bcan4: De dilectione dei ac proximi

Diligere504 ergo deum unumquemque ex toto corde505 et ex tota anima, ut praefixum est, et ex tota fortitudine oportet et proximum tamquam semetipsum506, respondente domino cuidam scribarum ac dicente: Primum omnium mandatum est: Audi, Israel, dominus deus tuus deus507 unus est, et diliges dominum deum tuum ex toto corde tuo et ex tota <BII13, f. 12rb> anima tua508 et509 ex tota mente tua et ex tota virtute tua, hoc est primum mandatum. Secundum autem simile est illi: Diliges proximum tuum tamquam temetipsum. <I83, f. 14va> Maius horum <N442, f. 11ra> aliud mandatum non est. <Bcan4, f. 25v> Quod maius est omnibus510 holocaustomatibus et sacrificiis, unde et in veteri testamento scriptum habetur511: Quod tibi fieri512 non vis, alteri <E97, f. 8vb> ne513 feceris.

Bcan4: XXIII

P102; BII13: XXIII De duobus mandatis ex quibus per unum malicia compescitur514 et per alterum benignitas propagatur

[H. 23] Et dominus ait: Omnia quaecumque vultis, ut faciant515 516 vobis homines, et vos facite illis517 similiter. Quibus utrisque mandatis, per unum malicia compescitur et per aliud benignitas propagatur, ut, ne malum quis inferat, sed bonum impendat. Primum, ut caveat laedere518, secundum, praestare. Si enim fratrem, quem vides, non diligis, deum, quem non vides, quomodo potes519 diligere? Sic520 ergo docet521 nos exercere curam nostram, ut non amittamus522 curam vestram et sic diligere nos523, ne524 525 neglegatur dilectio proximi,

Bcan4: XXIIII

P102; BII13: XXIIII526 Quod dei dilectio morti comparetur

[H. 24] quia dei dilectio morti527 comparatur, dicente sapientia: Valida est dilectio ut mors. Idcirco, quia, sicut mors violenter separat animam a corpore, ita dilectio dei violenter separat hominem a mundano et carnali amore. Qui enim, dominus inquit, <I83, f. 14vb> diligit me, mandata mea servabit. Nam, qui dei praecepta contemnit, deum non diligit, unde scriptum est: Nolite vos putare, ut528 maneatis in dilectione mea, <VD38, f. 12v> si non servaveritis praecepta mea. Neque529 <BII13, f. 12va> enim regem diligimus, si odio leges eius habemus. Neque530 531 ex toto corde poterit ille deum diligere, qui noscitur in proximi corruere dilectionem532, quia533 per di<V630, f. 9vb>lectionem proximi pervenitur ad <A367, f. 12va> caritatem Christi, quoniam, ut praelibatum est534, his duobus praeceptis tota lex pendet et prophetae.

Bcan4: XXV De scientia et locatione doctorum

P102; BII13: XXV De docibilibus quos oportet ut et ipsi docti sint

[H. 25] Docibiles ergo, qui perfecte docti535 non sunt536, ad haec peragenda oportet omnes esse, ut537 et ipsi docti sint, et alios prudenter instruere et perfecte possint docere, iuxta Danielem prophetam, qui ait: Populus autem sciens deum suum obtinebit et faciet, et docti538 in populo docebunt plurimos. Omnes enim539 docibiles, ut iam540 dictum est, qui docti non541 sunt, esse oportet.

Bcan4: XXVI

P102; BII13: XXVI De sacerdotibus quod542 doctiores ceteris populis esse oportet

[H. 26] Sed543 sacerdotes doctiores ceteris populis necesse fore docebat, quia si caecus <I83, f. 15ra> caeco ducatum praebet, ambo in foveam cadunt, sacerdotes vero sal terrae et mundi lumen544 docens praeceptis545 in splendore operum patrem glorificare deum, de quibus et546 dominus ait: Beati estis, cum maledixerint vobis547 et persecuti vos fuerint, et dixerint omne548 malum adversum vos, mentientes propter me. Gaudete et exultate, quoniam merces vestra copiosa549 <E97, f. 9ra> est in caelis. Sic enim persecuti sunt prophetas, qui fuerunt ante vos. Vos estis sal terrae. Quod si sal evanuerit550, in quo salietur? Ad nihilum valet ultra, nisi ut mittatur <BII13, f. 12vb> foras et conculcetur ab hominibus551. Non potest civitas abscondi supra montem posita, neque accendunt lucernam et ponunt eam sub modio, sed supra552 candelabrum, ut luceat omnibus, qui in domo sunt. Sic luceat lux vestra coram <N442, f. 11rb> hominibus, ut videant bona553 vestra opera et glorificent patrem vestrum554, qui est555 in caelis.

Bcan4: XXVII

P102; BII13: XXVII De episcopis missis a clemente per singulas civitates et gentes quos556 apostolus petrus non miserat monet et557 iacobum hoc agere per suas dioceses

[H. 27] Episcopos558 559 autem per singulas civitates, quibus ille non miserat, perdoctos <I83, f. 15rb> et

I83: Episcopos simplices esse et prudentes

prudentes560 ut serpentes simplicesque <Bcan4, f. 26r> sicut columbas iuxta domini praeceptionem nobis mittere praecepit. Quod etiam facere inchoavimus et domino opem ferente facturi sumus.

I83: Quo tempus fuerunt episcopi constituti

Vos561 autem per vestras dioceses episcopos562 sacrate563 et mittite, quia nos ad alias564 partes, quod idem iussit, agere curavimus565. Aliquos vero ad Gallias <VD38, f. 13ra> Hispaniasque566 mittimus, et quosdam ad Germaniam et Italiam atque ad reliquas567 gentes dirigere cupimus. Ubi autem ferociores et rebelliores gentes fore cognoverimus, illuc dirigere sapientiores et568 austeriores569 570 necesse habemus, qui571 cotidie non cessent divina seminare semina et multos Christo lucrare572 et ad rectam fidem et viam veritatis perducere, ut573 plures manipulos domino valeant praesentare.

N442: De primatu episcoporum

I83: Quibus in locis primates vel patriarchas seu metropolitanos lex poni iubet

Bcan4: XXVIII

P102; BII13: XXVIII De patriarchis et primatibus

[H. 28] In574 illis vero575 civitatibus, in quibus olim <BII13, f. 13ra> apud ethnicos primi <A367, f. 12vb> flamines576 eorum577 atque primi legis578 doctores erant579, episcoporum primates poni vel patriarchas, qui reli<V630, f. 10ra>quorum episcoporum iudi<I83, f. 15va>cia et maiora, quotiens580 necesse foret, negotia in fide agitarent, et secundum domini voluntatem581, sicut sancti constituerunt apostoli, ita ut, ne quis iniuste periclitaretur, definirent.

Bcan4: XXVIIII

P102; BII13: XXVIIII De archiepiscopis atque episcopis

[H. 29] In582 illis autem civitatibus, in quibus583 dudum apud praedictos erant ethnicos584 eorum archiflamines, quos tamen minores tenebant quam memoratos primates, archiepiscopos585 institui praecepit, qui non tamen primatum586, sed archiepiscoporum fruerentur587 nomine.

I83: Episcopos binos vel ternos constitui

Episcoporum588 quoque iudicia, ut superius memoratum est, et589 maiora ecclesiarum <VD38, f. 13rb> negotia, si ipsi reclamaverint590, aut aliquem timorem aut591 istos vel592 alios suspectos habuerint, ad iam dictos primates vel patriarchas, <E97, f. 9rb> ne593 aliquis nocenter periret, transferre perdocuit594.

In595 singulis vero reliquis civitatibus singulos596 et597 non binos vel ternos aut plures episcopos constitui praecepit, qui non primatum598 aut archiepiscoporum aut metropolitanorum nomi<I83, f. 15vb>ne, quia matres civitatum non tenent, sed episcoporum tantum vocabulo599 potirentur, quoniam nec inter ipsos apostolos par institutio600 fuit, sed601 unus omnibus praefuit. Hoc602 tamen praevidendum603 instituit, ne604 in villis aut castellis vel modicis civitatibus instituerentur605 episcopi, ne vile eorum nomen fieret.

Bcan4: XXX

P102; BII13: XXX Quod episcopi vicem apostolorum et presbyteri reliquorum discipulorum teneant vicem

[H. 30] Episcopos606 ergo vicem apostolorum gerere dominum docuisse dicebat, et reliquorum discipulorum vicem tenere presbyteros607 debere insinuabat. Et si quis aliquem ex his scandalizaret608, gravissimam sibi poenam inferre609 debere610 praedicabat.

I83: ut episcopus episcopum diligat

Cunctos611 se invicem diligere et adiuvare debere et neminem ab adiutorio fratris se subtrahere612 instruebat.

Bcan4: XXXI Quod criminibus inlecti sunt ad accusationem non admittantur

P102; BII13: XXXI Homicidas et cunctos criminalibus nexibus alligatos omnesque613 infames et quos legis saeculi damnant sed et laicos non posse admitti ad accusationem sanctorum et maiorum

[H. 31] Homicidas614 vero et adulteros ac615 616 cunctos criminalibus nexibus alligatos, et qui617 eis <VD38, f. 13va> coaequales618 non erant, ab eorum vexatione619 et620 accusatione docente domino prohibebat, <N442, f. 11va>

BII13: ab equalibus inter se crimen inferendum

et non nisi ab621 coaequalibus622 aliquid sibi623 inferre624 debere625 docebat, quia <I83, f. 16ra> discipulum super magistrum esse aut ullam ei626 iniuriam inferre nullatenus debere627 oportet. Infames namque omnes et quos primates628 leges629 630 saeculi non suscipiunt, sed et laicos ab eorum accusatione et vexatione semper repellere631 debere rogabat, et cun<A367, f. 13ra>ctos632 sibi subditos esse praecipiebat.

Bcan4: XXXII

P102; BII13: XXXII De vita sacerdotum

[H. 32] Cunctorum sacerdotum vitam superiorem sanctioremque ac633 discretam a saecularibus et laicis hominibus esse et spiritales634 atque sacerdotes super carnales ac laicos semper constituere635 et fore debere docebat636, quoniam pro minimo nobis esse debet, ut a637 talibus arguamur <BII13, f. 13va> et iudicemur vel <Bcan4, f. 26v> ab humano die.

I83: Ne maiores a minoribus iudicentur

Bcan4: XXXIII Ne maiores a minoribus iudicentur

P102; BII13: XXXIII Maiores a minoribus nec accusandos nec iudicandos et omnes legum divinarum libenter violatores sancta communione privandos

[H. 33] Maiores638 vero a minoribus nec accusari nec iudicari ullatenus posse <V630, f. 10rb> dicebat, quoniam non639 solum hoc divinas, sed et640 leges saeculi inhibere docebat.

Bcan4: Qui sacrę legis et sanctarum ęcclesia sunt perturbatores a communione sunt pellendi

Omnes ergo legum divinarum libenter violatores et sacrarum641 institutionum642 voluntarie perturbatores ecclesiastica indignos regula <E97, f. 9va> et sancta communione643 <VD38, f. 13vb> iudicabat. Operatores644 vero645 earundem eisque oboedientes utrarumque646 ac ceterarum647 bonarum dignos648 esse dicebat649, unde et prophetas in testimonium sumebat: Audite, caeli, et auribus percipe, terra, quoniam dominus locutus est: Filios enutrivi et exaltavi, ipsi autem spreverunt me, cognovit bos possessorem suum et asinus <I83, f. 16rb> praesepae domini sui, Israel650 non651 cognovit me, populus meus non intellexit. Vae genti peccatrici, populo gravi iniquitate, semini nequam, filiis sceleratis. Dereliquerunt dominum, blasphemaverunt sanctum Israel, abalienati sunt retrorsum. Super quo percutiam vos ultra addentes praevaricationem? Omne caput languidum et omne652 cor merens653, a planta pedis usque ad verticem non est in eo sa nitas, vulnus et livor et plaga tumens, non est circumligata nec curata medicamine neque fota oleo. Terra vestra deserta, civitates vestrae succensae654 igni655, regionem vestram <BII13, f. 13vb> coram vobis alieni devorant et desolabitur sicut in vastitate hostili et derelinquetur. Vae, inquit, <VD38, f. 14ra> qui dicitis bonum malum et malum bonum656, ponentes tenebras lucem et lucem tenebras, ponentes657 amarum658 in dulce et dulce in amarum. Propterea captivus ductus est populus meus, quia non habuit scientiam, et nobiles eius interierunt fame et multitudo eius siti exaruit659. Propterea660 dilatavit infernus animam suam661 et aperuit662 os suum absque ullo termino et descendunt663 fortes eius et populus eius et sublimes664 gloriosique eius ad eum. Et incurvabitur homo et humiliabitur vir et oculi665 sublimium666 deprimentur667. Exaltabitur668 dominus in iudicio et deus sanctus sanctificabitur in iustitia.

I83: Carnales nullo modo obstare spiritalibus

Bcan4: XXXIIII Quod carnales et superbi omnino a spiritalibus resistendi sunt

P102; BII13: XXXIIII Carnales spiritalibus non posse resistere et de his qui cervices suas contra magistros et seniores suos erigebant

[H. 34] <A367, f. 13rb> <I83, f. 16va> Carnales669 spiritalibus resistere prohibebat, et de his670, qui cervices suas contra magistros et seniores suos erigebant in exemplum <N442, f. 11vb> dicebat671: Detracta672 est ad inferos superbia tua, cecidit cadaver tuum, subter te sternetur673 tinea et operimentum674 tuum vermes. Quomodo675 cecidisti de caelo, Lucifer, qui mane oriebaris, corruisti in terram, qui vulnerabas gentes, qui dicebas in corde tuo: In caelum conscendam super astra dei676 exaltabo solium meum, sedebo in monte677 testamenti, <E97, f. 9vb> in lateribus aquilonis, ascendam super altitudinem <VD38, f. 14rb> nubium, similis ero <V630, f. 10va> altissimo. Verumtamen ad infernum detraheris, <BII13, f. 14ra> in profundum laci. Qui te viderint678, ad te inclinabuntur teque prospicient: Numquid iste est vir, qui conturbavit terram, qui concussit regna, qui posuit orbem desertum et urbes eius destruxit, vinctis679 eius non aperuit carcerem?

Bcan4; P102; BII13: XXXV De ebrietate

[H. 35] Ebrietatem680 oppido prohibebat et ebriosos corpore et animo681 mortuos esse praedicabat, de quibus et682 in exemplum aiebat683: Vae, qui consurgitis mane ad ebrietatem sectandam <Bcan4, f. 27r> et potandum usque ad vesperam684, ut vino aestuetis. Cythara et lyra et tympanum et tibia685 et vinum in conviviis686 vestris, et opus domini non respicitis, nec opera manuum eius consideratis. Et iterum: Vae, qui potentes estis ad bibendum vinum et viri fortes ad miscendam ebrietatem, qui iustifica<I83, f. 16vb>tis impium pro muneribus et iustitiam iusti aufertis687 ab eo. Propter hoc sicut devorat688 stipulam lingua689 ignis et calor flammae exurit, sic radix eorum690 quasi favilla erit et germen eorum ut pulvis ascendet. Abiecerunt enim legem domini exercituum, et eloquium sancti Israel blasphemaverunt691. Ideo iratus est furor <VD38, f. 14va> domini in populo692 suo, et extendit manum suam super eum et percussit eum, et conturbati sunt montes, et693 facta694 sunt morticina eorum quasi stercus in medio platearum. In omnibus his non est aversus695 furor696 eius697, sed adhuc manus eius extenta698.

Bcan4: XXXVI Quod presbyteri sine sui episcopi assensu in aliena parrochia non ministrent et quod sanctam ecclesiam et episcopos omni devotione a populo custodiantur

P102; BII13: XXXVI Quod nullus presbyter aliquid agere debeat in alicuius episcopi parroechia absque eius permissu et quod cuncti presbyteri sint oboedientes suis episcopis sine mora

[H. 36] <BII13, f. 14rb> Nullum699 enim presbyterum in alicuius episcopi parrochia700 aliquid agere debere absque eius permissu701 docebat, cunctos702 presbyteros propriis episcopis in omnibus absque mora oboedientes instituente domino esse debere docebat. Nullum703 aliena concupiscere aut praesumere eorum, sed unumquemque suis sibique commissis contentos704 esse docebat. Neminem etiam alicui aliquid <A367, f. 13va> facere, nisi, quod sibi vult705 fieri, instruebat706.

Bcan4: XXXVII

P102; BII13: XXXVII Quod episcopi claves sint ecclesiae et habeant potestatem claudere caelum et aperire portas eius

[H. 37] Sanctam707 ergo ecclesiam immaculatam omnes servare708 debere evangelizabat, cuius claves episcopos esse dicebat. Ipsi709 enim habent710 potestatem claudere caelum et aperire portas eius, quia claves caeli facti711 sunt.

I83: Quanti sceleris sit episcopum conturbare

Amovere712 autem eos <E97, f. 10ra> neminem debere docebat, quia713 oculi domini sunt, et qui eos tangit, tangit pupillam714 oculi eius. Et quanta715 poena716 dignus sit, qui eos scandalizat717, ipsum <I83, f. 17ra> dominum docuisse dicebat718, ubi ait: Qui scandalizaverit unum de pusillis <VD38, f. 14vb> istis719, qui in me credunt, expedit ei, ut suspendatur mola asinaria720 in collo eius et demergatur in profundum maris. Vae mundo ab scandalis, necesse est enim, <N442, f. 12ra> ut veniant scandala; verumtamen <V630, f. 10vb> vae homini721, per quem scandalum venit. Si autem manus722 tua vel pes tuus scandalizat te, abscide eum et proice abs723 te. Bonum tibi est ad vitam ingredi724 debilem <BII13, f. 14va> vel claudum, quam duas manus vel duos pedes habentem mitti in ignem aeternum. Et si oculus725 tuus scandalizat te, erue eum et proice abs726 te. Bonum tibi est unum oculum habentem in vitam intrare, quam duos oculos habentem mitti in gehennam ignis. Videte, ne contemnatis unum ex his727 pusillis. Amen dico vobis, quaecumque alligaveritis728 super terram729, erunt ligata et in caelo, et quaecumque730 solveritis super terram, erunt soluta et in caelo. Iterum dico vobis, quia, si duo ex vobis consenserint super terram, de omni re, quamcumque731 petierint, fiet illis a patre meo, qui in caelis est. Ubi enim sunt duo vel tres congregati732 in nomine meo, ibi sum in medio eorum. Et iterum per733 prophetam loquitur di<I83, f. 17rb>cens: Expavit, inquit, caelum super <VD38, f. 15ra> hoc et horruit734 amplius vehementer, dicit dominus: O intolerabilem735 malignitatem, o linguam736 loquentem737 iniquitatem738 contra deum et mentem in altitudinem cornu extollentem. Et iterum: <Bcan4, f. 27v> Impone, homo, tuae linguae ostium et seram, cessa cornu in altitudinem extollens et loquens iniquitatem adversus deum et proximum tuum. Quousque739 insultas patienti740 Christo et fratribus? Sic741 autem peccantes in fratres et percutientes eorum infirmam conscientiam742 in Christum graviter peccatis et rei iudicio effecti infames efficiemini743 et iuste repellimini744. <E97, f. 10rb> Et iterum per prophetam loquitur dicens: Vos autem sacerdotes domini vocabimi<A367, f. 13vb>ni ministri dei nostri, dicetur vobis: <BII13, f. 14vb> Fortitudinem gentium comedetis et in gloria745 eorum746 superbietis pro confusione vestra duplici et rubore laudabunt747 partem748 eorum, propter hoc in terra sua duplicia possidebunt, laetitia sempiterna erit749 eis, quia ego dominus diligens iudicium et odio habens rapinam in holocaustum750, et dabo opus eorum in veritate751 et foedus perpetuum feriam eis. Et scietur in gentibus semen eorum et germen eorum in medio populorum. <I83, f. 17va> <VD38, f. 15rb> Omnes752, qui viderint753 eos, cognoscent eos754, quia755 isti sunt semen, cui benedixit dominus: Gaudens gaudebo in domino et756 exultabit757 anima mea in deo meo, quia induit me vestimento758 salutis et indumento iustitiae circumdedit me, quasi sponsum decoratum corona et quasi sponsam ornatam759 monilibus760 suis. Sicut enim terra profert germen761 suum et sicut hortus762 semen suum germinat, sic dominus deus germinat763 iustitiam764 et laudem765 <V630, f. 11ra> coram766 universis gentibus.

I83: Episcopos a solo domino iudicandos

Bcan4: XXXVIII

P102; BII13: XXXVIII Quod episcopi a solo domino767 sint iudicandi vel removendi et non ab aliis

[H. 38] Eos768 autem a solo domino iudicandos aut removendos et non ab aliis769 esse dicebat, quia770 sui771 sunt et non alterius. Et quis est, qui alterius iudicet servum772? Nam si ista non patiuntur homines, nec deus deorum et dominus dominantium haec ullatenus patitur. <N442, f. 12rb> Unde et prophetas sibi testes esse dicebat, per quos dominus loquitur dicens: Ecce excoxi773 te, sed non quasi argentum, <BII13, f. 15ra> elegi774 te in camino paupertatis775, propter me, propter776 me faciam, ut non blasphemer, et gloriam meam alteri non dabo. Audi me, Iacob et Israel, quem ego voco. Ego ipse, ego primus et777 ego novissimus, manus quoque mea fundavit terram et dextera mea mensa est caelos. Ego vocabo eos, et stabunt simul. Me insulae <I83, f. 17vb> <VD38, f. 15va> exspectabunt et brachium meum sustinebunt. Salus autem mea in sempiternum erit et iustitia mea non deficiet. Audite me, qui778 scitis iustum populum, lex mea in corde779 eorum. Nolite timere obprobria780 hominum, et blasphemias eorum, ne metuatis. Sicut enim vestimentum, sic comedet eos vermis781, et sicut lanam782, sic devorabit783 <E97, f. 10va> eos tinea784. Salus autem mea in sempiternum erit et iustitia mea785 in generatione786 787 generationum. Et iterum: Abscondita est via mea a domino, et a deo meo iudicium788 meum <A367, f. 14ra> transivit789. Numquid790 nescis aut non audisti? Deus sempiternus, dominus, qui creavit terminos terrae, non791 deficiet neque792 laborabit793, nec est investigatio sapientiae eius. Qui dat lasso virtutem et his794, qui non sunt, fortitudinem et robur multiplicat. Deficient pueri et laborabunt, et iuvenes in infirmitatem795 cadent796. Qui autem sperant in domino, mutabunt fortitudinem, assument797 pennas sicut798 aquilae, current et non laborabunt, ambulabunt et non deficient. Taceant799 ad me insulae, et gentes mutent fortitudinem, <BII13, f. 15rb> acce<VD38, f. 15vb>dant800 et tunc loquantur, simul ad iudicium propinquemus.

I83: Qualiter a prophetis damnantur qui episcopos vexant

Hos801 802 autem, <I83, f. 18ra> qui803 eos vexant <Bcan4, f. 28r> aut amovere804 vel damnare nituntur, ipsum dominum805 per prophetam damnare et806 usque ad satisfactionem eorum et ecclesiae damnatos esse docebat807, ubi ait: Talia elegerunt in viis suis, et in abominationibus suis anima eorum delectata est, unde et ego eligam illusiones eorum et damnationem adducam eis, quia808 locutus sum eis809 et non audierunt feceruntque malum in oculis meis, et, quae810 nolui, elegerunt811. Audite verbum domini, qui tremetis812 ad verbum eius. Dixerunt fratres vestri odientes vos et abicientes propter nomen meum: Glorificetur dominus, et videbimus813 in laetitia vestra, ipsi autem confun<V630, f. 11rb>dentur.

I83: Non frustra episcopos laborare etiam in condempnatione peccatoris

Non814 enim laborabunt815 frustra in conturbatione praesules mei, quia semen benedictionum domini est. Antequam clament, ego exaudiam, et adhuc illis loquentibus ego audiam.

Bcan4: XXXVIIII

P102; BII13: XXXVIIII Quod episcopos dominus ad se glorificandum elegerit et quod omnes principes terrae eis oboedire oporteat et capita sua summittere

[H. 39] Ad glorificandum se et divina mandata seminanda816 et evangelizanda eos dominus elegit,

BII13: qualiter episcopi venerandi sunt

et non, ut prohibeantur aut perturbentur, aiebat817, quoniam, qui eos laedit, eum laedit, cuius le<VD38, f. 16ra>gatione818 funguntur. Praedicare819 eos assidue et mandata domini sine intermissione annuntiare rogabat. Opera eorum820 bona coram ho<I83, f. 18rb>minibus monstrare et conscientiam bonam coram deo habere insinuabat.

N442: De detractoribus episcoporum

Omnes <E97, f. 10vb> principes821 N442, f. 12va> terrae et cunctos <BII13, f. 15va> homines822 eis oboedire et capita sua submittere eorumque adiutores exsistere praecipiebat, ut omnes pariter fideles et cooperatores823 legis dei monstrarentur824, ne de eis dicatur: Confundentur825 et erubescent826 omnes, qui pugnant adversum te, et erunt, quasi non sint, et peribunt viri, qui contradicunt tibi. Quaeres eos et non invenies viros rebelles827 tuos. <A367, f. 14vb> Erunt, quasi non sint, et veluti consumptio hominis bellantis adversum te828.

I83: Omnes episcoporum rebellis a liminibus ecclesiae alienos

Omnes829 ergo, qui eis contraeunt830, ita damnatos et infames usque ad satisfactionem831 monstrabat, et832 nisi converterentur, a liminibus ecclesiae alienos esse praecipiebat833.

V630; P102; BII13: XL834 De tribus generibus homicidiorum

Bcan4: XL

[H. 40] Homicidiorum835 vero genera836 tria esse dicebat et poenam eorum parilem fore docebat837. Sicut838 enim homicidas interfectores fratrum, ita et detractores eorum eosque odientes <VD38, f. 16rb> homicidas esse manifestabat, quia et, qui occidit, et, qui odit fratrem suum839, et, qui detrahit, pariter homicidae840 esse monstrantur.

Omnes enim a carnalibus desideriis, quae militant adversus animam, abstinere et bonam eorum conversa<I83, f. 18va>tionem ac innocentem omnibus monstrare rogabat.

I83: Cunctos episcopos inter se diligere

Bcan4: XLI

P102; BII13: XLI De vera dilectione et pluribus documentis spiritalibus apostoli petri

[H. 41] Ex841 corde enim cunctos attentius invicem diligere insinuabat et veram fraternitatem842 inter se habere docebat.

V630: De cotidiana praedicatione sancti petri

Cotidiana843 enim illius praedicatio inter cetera divina haec erat, mandata, quam in eius exemplum etiam tibi, frater844 <BII13, f. 15vb> carissime, significare curavi. Bonorum, inquit, operum845 inter cetera semina ac negotia sunt, quantum unusquisque sapit et potest totis846 intimi cordis, ut praelibatum est, visceribus deum diligere et proximum velut seipsum847. Abnegare seipsum sibi, ut Iesum Christum dominum nostrum sequatur, et nihil eius amori848 praeponere, veritatem corde et ore proferre debere et totam spem suam semper deo849 committere instruebat, actus vitae suae omni850 <Bcan4, f. 28v> hora custodire et in omni loco deum se respicere firmiter scire, cogitationes malas cordi suo advenientes mox ad Christum allidere et sacerdotibus domini <VD38, f. 16va> manifes<V630, f. 11va>tare, os suum a malo vel851 pravo eloquio custodire et verba852 vana aut mendacia non loqui, <E97, f. 11ra> quia os853, quod mentitur, occidit animam, verba divina libenter audire854 et sacerdotibus suis obtemperare atque oboedientes esse docebat. Praedicationi et orationi ac lectioni frequen<I83, f. 18vb>ter incumbere et elemosynas veras perficere, desideria carnis non perficere, sed propriam frangere voluntatem, boni aliquid in se, cum viderit, deo applicet, non sibi, et malum a se factum cognoscat et sibi855 reputet. Multum loqui non amare, sed custodire labia sua, <A367, f. 14va> ne dolum aut malum loquatur856, diem iudicii timere, gehennam expavescere et vitam aeternam omni concupiscentia desiderare, non occidere, non adulterare857, non furtum facere, non rem proximi858 concupiscere, non falsum testimonium dicere, sed omnes <BII13, f. 16ra> homines honorare, <N442, f. 12vb> corpus custodire, vanas et caducas non amplecti delicias, ieiunium et vigilias sanctas amare, pauperes recreare, nudos vestire, infirmos859 visitare, mortuos sepelire et diligenter860 eorum exsequias peragere, pro eisque orare et elemosynas <VD38, f. 16vb> dare, dolentes861 consolari862 et suis bonis refovere et863 a malis actibus se alienum facere; non esse superbum, non vinolentum864 nec865 multum edacem866, non somnolentum, non pigrum, non murmuratorem nec867 detractorem, quia, qui868 detrahit, non solum se, sed multos alios occidit, iram non perficere nec iracundiae tempus reservare, dolum <I83, f. 19ra> in corde non tenere nec pacem falsam dare, caritatem non derelinquere, nec iurare, ne forte periurium, quod absit, fiat, malum pro malo non reddere, nec iniuriam facere, sed869 factam patienter sufferre, inimicos diligere, maledicentes se non remaledicere870, sed magis benedicere et persecutionem pro iustitia sustinere, castitatem amare, et nullum odio habere, quia, qui odit fratrem suum, homicida est, elationem fugere, zelum malum non habere, invidiam non exercere, nec contentionem amare, cum discordantibus ante solis occasum in pacem871 redire, et de dei misericordia872 numquam desperare, seniores venerari et iuniores diligere, episcopos873 sacerdotes suos ac874 cunctos reliquos ecclesiae ministros atque omnem plebem <E97, f. 11rb> sibi com<VD38, f. 17ra>missam verba875 et mandata divina instruere876 et amare

Bcan4: XLII

P102; BII13: XLII Quod sacerdotes877 et reliqui ecclesie ministri omnisque plebs878 episcopos suos tota879 animi virtute diligere debeant et eorum praeceptis oboedire etiam si ipsi aliter quod absit agant

[H. 42] <BII13, f. 16rb> hosque omnes eorum episcopos tota animi virtute diligere ut oculos suos, quia oculi sunt illorum, eorum880 praeceptis in omnibus oboedire, <V630, f. 11vb> etiam si ipsi881 aliter, quod absit, agant, memores scilicet illius dominici praecepti882: Quae dicunt, facite, quae autem faciunt, facere nolite. Ipsi autem episcopi, si exorbitaverint883, ab istis non <I83, f. 19rb> sunt repraehendendi vel884 arguendi, sed885 portandi, nisi in fide erraverint. Hi886 ergo super hos sunt, non illi887 super istos, <A367, f. 14vb> quoniam888 maior a minore nec argui nec iudicari889 potest.

Nullus se extollat erga doctores ac magistros890 suos, quia discipulus891 super magistrum nec892 esse debet <Bcan4, f. 29r> nec potest. Nullus velit dici893 sanctus, antequam sit, sed prius sit, quod894 verius dicatur. Praecepta domini doctorumque ac magistrorum factis cotidie adimplere et in Christi nomine pro inimicis orare oportet. Oboedientia895 enim et humiliatio, quae896 magistris agitur897, domino exhibetur. Timor898 delectabitur899 et dabit laetitiam et gaudium in longitudinem dierum. Timenti domino900 bene erit in extremis et in901 <VD38, f. 17rb> die defunctionis suae benedicetur902. Vae903 dissolutis corde, qui non credunt deo et resistunt mandatis eius et inoboedientes ac contumaces sunt his904, qui eius legatione funguntur, et ideo non protegentur905 ab eo. Vae his906, qui perdiderunt907 sustinentiam, qui dereliquerunt vias rectas <BII13, f. 16va> et diverterunt in vias pravas, et quid facient908, cum inspicere coeperit909 dominus? Qui910 timent dominum, non erunt incredibiles verbo illius et, qui diligunt illum, conservabunt <N442, f. 13ra> viam illius. <I83, f. 19va> Qui timent dominum, inquirent, quae beneplacita sunt illi, et qui diligunt eum, replebuntur lege ipsius. Qui911 timent dominum, praeparabunt corda sua et in912 conspectu illius sanctificabunt animas suas. Qui timent dominum, custodiunt mandata illius et patientiam habebunt usque ad inspectionem913 illius914 dicentes: Si poenitentiam915 non egerimus, incidemus in manus dei et non in manus hominum, secundum enim916 magnitudinem illius, sic et misericordia ipsius cum ipso917 est. Venite filii918, inquit, audite me, timorem domini docebo vos. Currite, dum lumen vitae habetis, ne tenebrae mortis vos compraehendant919. Omnis, <VD38, f. 17va> <E97, f. 11va> qui vult920 vitam et cupit videre921 dies bonos, prohibeat linguam suam a malo, et labia sua922, ne loquantur923 dolum, divertat924 a malo et faciat925 bonum, inquirat pacem et sequatur926 eam, quia oculi domini super iustos et aures eius in preces eorum, vultus autem domini927 super facientes mala, ut perdat de terra memoriam928 eorum. Propterea nolite fieri sicut equus929 et mulus, in quibus non est intellectus, sed930 laetamini in domino et exultate, iusti, et glo<A367, f. 15ra>riamini, omnes recti corde, quia multi veniunt931 dicente932 domino ab oriente et oc<I83, f. 19vb>cidente ac933 a934 septentrione atque meridie, et recumbent cum Abraham et935 Isaac et Iacob.

Bcan4: XLIII

P102; BII13: XLIII Apostolus precatur clementem ut doceat ordinem praedicationis suae et absolutionum dies

[H. 43] <V630, f. 12ra> Propter936 quod deprecor te, frater carissime, ut doceas attentius hunc praedicationis ordinem et absolutionum937 dies938, ut salventur animae hominum, quae occulta dei virtute, quem debeant diligere, priusquam doceantur, agnoscant. <O93, f. 1ra>

Bcan4: De arbitrio iudicum

Operum939 vero ratio940 potestati et arbitrio uniuscuiusque permittitur, et hoc ipsorum est proprium desiderium vero habere erga doctorem941 veritatis, hoc a patre caelesti donatum est, sed salus in eo est, ut voluntatem eius, cuius amorem942 et943 desiderium deo largiente conceperis944, facias, ne dicatur ille sermo eius <VD38, f. 17vb> ad nos, quem945 dixit: Quid autem dicitis me946: domine, domine947, et non facitis948, quae dico? Est ergo proprii949 muneris950, ut sit951 unusquisque, prout dominus noster dederit, perfectus in ecclesia mittensque semina divina, ut de nobis non praedictus sermo, sed ille dicatur, quem alibi dominus952 dixit953 noster: Ideo, inquit954, omnis scriba doctus in regno caelorum similis est homini patrifamilias, qui profert de thesauro suo nova et vetera. Nullus ergo, inquit, impediat ordinem aut locum occupet <I83, f. 20ra> irrationabiliter955, vel temporum permutet956 vices, sed primo, quae sit <Bcan4, f. 29v> iustitia957 eius958, quae voluntas requiramus, ut bonis operibus ac dei gratia repleamur. Deus enim his959, qui recte sentiunt et bona agunt, praesto est, quoniam960 his961 manifestatur962 se ipsum963. Nam964 si quis velit, antequam actus suos emendet, de his requirere, <N442, f. 13rb> <BII13, f. 17ra> quae non potest invenire, stulta et inefficax965 erit huiuscemodi inquisitio. Tempus enim breve est, et iudicium dei966 gestorum967 <E97, f. 11vb> causa agitur, non quaestionum. Ideoque ante omnia hoc968 quaeramus, quid nos aut qualiter agere oporteat969, ut aeternam vitam consequi mereamur. Nam970 si exiguum971 hoc vitae tempus per inanes occupemus et inutiles quaestiones, inanes sine dubio et vacui ab operibus <VD38, f. 18ra> bonis pergemus ad deum972, ubi iudicium operum nostrorum fiet. Unaquaeque973 etenim res suum tempus habet et locum. Operum hic locus, hoc tempus est, meritorum974 saeculum975 futurum. Curratur igitur per viam mandatorum domini, et ab eorum976 praeceptorum977 institutis et spiritus978 sancti doctrina non recedatur. <A367, f. 15rb> Quapropter praeparanda979 sunt corda <I83, f. 20rb> nostra ac980 corpora et981 sanctae mandatorum eius suorumque episcoporum atque praedicatorum oboedientiae militatura, ut suae gratiae iubeat vobis982 auxilium ministrare983, et fugientes984 gehennae poenam985 ad vitam valeant omnes pervenire aeternam.

Haec itaque986, frater carissime Iacobe, ab ore sancti Petri iubentis accepi987, tibique988, ut optabas, insinuare studui, ut servare989 omnia immaculata <V630, f. 12rb> praecipias, quia ecclesiastica non oportet neglegenter, sed990 diligenter explere991 negotia.

Bcan4: XLIIII

P102; BII13: XLIIII Quod nemo praecepta apostoli petri possit absque sui periculo neglegere vel dissimulare

[H. 44] <BII13, f. 17rb> Haec992 ergo praecepta nemo credat absque sui periculo neglegere vel dissimulare, quia iudicio dei ignis aeterni tormenta sustinebit, qui993 ecclesiastica decreta neglexerit. Qui vero te audierit, ut994 iusserit995 minister Christi Iesu996, gloriam accipiet, qui autem te non audierit immo loquentem dominum per te, ipse997 sibi damnatio<VD38, f. 18rb>nem accipiet. Currendum ergo et attendendum est nobis omnibus, quod in perpetuum expedit, ut Christi passionibus per patientiam participemur998 atque regni eius mereamur esse consortes. Amen999.

O93, f. 1ra; V630, f. 12rb; N442, f. 13rb; A367, f. 15rb; I83, f. 20rb; VD38, f. 18rb; Bcan4, f. 29v; E97, f. 11vb; P102; BII13, f. 17rb


1 INCIPIT fehlt P102; BII13

2 EPISTOLA] EPISTOLA SANCTI I83; Bcan4

3 CLEMENT V630

4 DOMINI] DOMINI DE OBITU SANCTI PETRI ET ORDINATIONE SUA I83; Bcan4

5 I fehlt P102

6 fideei P102

7 et fehlt V630

8 ierusolimis A367

9 am Rande occasione V630

10 diffinitus N442; I83; A367; Bcan4; P102

11 quo P102

12 cognominatus est korr. aus cognominatus Bcan4

13 electio V630

14 dei P102; BII13

15 pater] pater per BII13

16 interlinear convenienter VD38

17 est fehlt E97

18 dei P102; BII13

19 interlinear socius VD38

20 effectus] effectus est E97

21 occidentem I83; Bcan4

22 prece I83

23 sermone E97

24 protraham fehlt N442; A367; VD38; E97; P102; protraho I83; Bcan4; BII13

25 refugio A367; refugiam E97

26 eum V630; I83

27 et fehlt V630

28 invex korr. aus inex VD38

29 am Rande Nota V630

30 quo I83

31 pro pietate] proprietate P102

32 imminere V630; I83; Bcan4; E97; venire VD38; P102; BII13

33 presensit korr. aus presessit Bcan4; persensit BII13

34 conventu korr. aus convento Bcan4

35 ecclesiae korr. aus ecclesia I83

36 verba korr. aus veba P102

37 quoniam ut korr. aus quoniam A367

38 ut fehlt N442; VD38; P102; sicut I83; Bcan4; E97; BII13

39 misit me korr. aus misit VD38

40 magistro] magistro meo V630

41 II fehlt P102

42 Clemente I83; Clementem korr. aus Clemen VD38

43 ordinu BII13

44 credo I83; Bcan4

45 prae ceteris] in praeteritis V630; pro ceteris VD38

46 iis E97

47 instruuntur P102

48 quod] quod et A367

49 omnibus korr. aus omnibus de BII13

50 ad korr. aus a I83

51 am Rande Nota I83

52 am Rande Nota V630

53 et vita] evita VD38

54 carebit] carebit aeterna I83; Bcan4; BII13

55 vice N442; I83; VD38; Bcan4; E97

56 eo korr. aus ego V630; ego P102

57 quod Bcan4

58 excusas korr. aus excusus V630

59 in fehlt E97

60 verbis] verbo dei I83; verbo dei korr. aus urbo dei Bcan4; verbis dei BII13

61 melior] melior aut I83; Bcan4; BII13

62 tam plene fehlt P102; BII13

63 planę VD38

64 orationem I83; Bcan4

65 coepisset korr. aus pisset Bcan4

66 sed et korr. aus sed Bcan4

67 plaene korr. aus plane VD38; plane P102; BII13

68 quia si korr. aus quasi N442; quia si] quasi VD38; P102

69 peccanti P102

70 timens V630; E97

71 fugiens VD38; refugis E97

72 esto quia amplius korr. aus esto N442

73 quia korr. aus qo Bcan4

74 laboris et tristitiae meae merore relevabis] laboris et tristitiae meae merore levabis korr. aus laboris P102

75 revelabis I83; levabis VD38; P102

76 Novi korr. aus No N442

77 ho E97

78 indocibilisque korr. aus indocibilis quae V630; indocibilisque E97

79 concilium korr. aus conciliem V630

80 respiciens korr. aus respiens P102

81 cupio fehlt P102

82 rationem I83

83 maxime E97

84 ullius V630; E97

85 presenti korr. aus prenti E97

86 optime I83; Bcan4; P102; BII13

87 remunerationes korr. aus remurationes E97

88 recepturus E97

89 am Rande drei Punkte N442

90 dididicisti P102

91 am Rande Nota V630

92 et fehlt A367

93 te fehlt N442; I83; VD38; Bcan4; E97; P102; BII13

94 te breviter] breviter te V630

95 omnibus] omnibus te korr. aus omnibus E97

96 duco I83; Bcan4

97 abicias korr. aus obicias V630

98 fideiussor] fidei iussor VD38

99 existas korr. aus existans VD38; existis Bcan4

100 alia E97

101 mundialis korr. aus mundalis A367

102 occasio I83

103 cognitorem korr. aus cognotorem I83

104 ordinare vult Christus] christus vult ordinare E97

105 uti V630; ut fehlt E97

106 ut ne korr. aus une Bcan4

107 vacare korr. aus vocare E97

108 saeculum I83

109 Ista namque] His tantaque N442; I83; A367; ista tantaque VD38; Hista tantaque korr. aus His tantaque Bcan4

110 tantaque VD38; P102; BII13

111 dicentes N442; I83; VD38; Bcan4; P102; BII13; vacantes A367

112 am Rande Nota V630

113 neglectis korr. aus ne lectis V630

114 dei fehlt V630

115 sollicitudines korr. aus sollicitudine N442; sollicitudine I83; P102

116 exhibere A367

117 ni I83

118 saecurum facere korr. aus saecurum N442

119 et V630; E97; P102

120 iis E97

121 vacantes A367

122 intelleguint Bcan4

123 diacones P102

124 Quo korr. aus Quod Bcan4

125 ipsa I83

126 mundialibus korr. aus mundalibus I83

127 ipsum I83

128 eos korr. aus eo V630

129 am Rande Nota contra a A367

130 et fehlt I83

131 fiet E97

132 hominum pertinent korr. aus pertinent hominum A367

133 puniaris I83; Bcan4

134 vacato korr. aus vocato V630

135 ut] tamquam qui V630

136 legatum te] te legatum BII13

137 esse veritatis et quodcumque ligaveris super terram esse korr. aus esse P102

138 solveris] solveris super terram A367

139 a P102

140 am Rande drei Punkte N442; am Rande Nota A367; I83

141 presbiteros korr. aus presbitero I83

142 sint ista] ista sint E97

143 iungant korr. aus iugant V630

144 quo korr. aus quod V630; qui P102

145 iuventutis, interlinear vel ferventis E97

146 nec korr. aus ne N442; ne korr. aus nec VD38; nec Bcan4; E97; P102

147 provectioribus korr. aus provectoribus V630

148 vigant korr. aus vigat P102

149 am Rande drei Punkte N442; am Rande Nota E97

150 o presbyteri korr. aus obprobris I83

151 sponso suo] sponsa sua Bcan4

152 honorabiter korr. aus honorabiliter N442

153 magistri VD38

154 am Rande vel non V630

155 tradetur] trahetur a A367; trudetur I83; trudetur a E97

156 poenam V630; E97

157 desidia P102

158 obrepserit korr. aus obreserit I83

159 dicitur E97

160 quidem sunt] sunt quidem V630; E97

161 sicut V630; sicuti korr. aus sic E97

162 exponet korr. aus exponit N442

163 propro I83

164 servare se viro] se viro servare A367

165 viro korr. aus virum I83

166 vero A367

167 castus] castus non A367

168 aeternam korr. aus aternam P102

169 diligite korr. aus dilige A367

170 nos Bcan4

171 vosmetipsos korr. aus metipsos V630

172 am Rande Nota A367

173 victorum am Rande vel victuum A367

174 Iis E97

175 operam V630; E97

176 am Rande Nota I83

177 unusque A367

178 enim fehlt A367

179 comparatur korr. aus cumparatur V630

180 am Rande Nota A367

181 communes korr. aus communiones A367

182 iis E97

183 deum fehlt P102

184 quia korr. aus qui V630

185 frauctibus] fructus et korr. aus fructibus et BII13

186 mercamini I83; mereamini, am Rande [m]erebimini Bcan4

187 carcere korr. aus cacere I83

188 singulatim korr. aus singillatim V630; sigillatim Bcan4

189 am Rande Nota V630

190 in vobis si] si in vobis V630

191 et fehlt E97

192 VIII fehlt N442; I83

193 terminetur Bcan4

194 am Rande z V630

195 quis I83; VD38; Bcan4; P102

196 dirimatur] dirimatur et omni modo oboediant statutis eorum V630; I83; Bcan4; E97; BII13

197 avaritia I83

198 homines occasione korr. aus homines BII13

199 presenti korr. aus presente I83; pręsenti Bcan4

200 separat korr. aus separant BII13

201 am Rande z V630

202 finem I83; Bcan4

203 agitandum ut tandem korr. aus agitandum A367

204 bene in hac vita] in hac vita bene BII13

205 praeparatas] preparatas et reconditas I83; Bcan4

206 quibus] quibus alibi I83

207 ita futurum] ita fore in futurum I83; in futuro VD38; P102; BII13; in futurum Bcan4

208 omnino fehlt E97

209 propheta] propheta esse I83

210 praedixit I83; E97

211 XI fehlt N442; I83

212 amicorum P102

213 et fehlt V630

214 ac] et V630; E97

215 infidelitas] infidelitas vel aliquod malum (malum korr. aus ma V630) V630; E97

216 inrepserit korr. aus inlepserit Bcan4

217 qui korr. aus quia N442; quia I83; VD38; Bcan4; P102

218 quo korr. aus qui V630

219 perpetuae VD38; E97; BII13

220 XII fehlt N442; I83

221 am Rande Nota A367

222 perscrutantes korr. aus periusscrutantes I83

223 si quem] si quidem, interlinear vel si quem V630

224 ut I83; A367; Bcan4; BII13

225 Neglentiores VD38

226 tractum I83

227 hortaentur korr. aus hortatur Bcan4

228 aternę P102

229 capient V630; I83; Bcan4; capiant BII13

230 sint Bcan4

231 tristitię korr. aus tristi Bcan4

232 quę V630

233 circumfert N442; I83; VD38; Bcan4; P102; BII13

234 et fehlt V630

235 vitę korr. aus utę P102

236 purgata interlinear vel tur V630

237 a N442; VD38; Bcan4; P102; BII13

238 in cultu] culti korr. aus cultu A367; inculti E97

239 herba VD38

240 am Rande drei Punkte N442

241 diaconis korr. aus diaconi V630; diaconi N442; VD38; P102; diaconibus I83; BII13; diaconi korr. aus diaconibus Bcan4

242 Sed et korr. aus Sed P102

243 et fehlt V630; Bcan4

244 forte] forte plebs V630

245 ignorant N442; E97; P102; BII13

246 iis E97

247 visitent] adiuvent korr. aus iuvent VD38

248 cum conscientia eius fehlt P102

249 etiam fehlt E97

250 perecrinis I83

251 imiliter Bcan4

252 diaconi korr. aus diaconis Bcan4

253 cura sit] curę sint E97

254 am Rande Nota I83; am Rande Nota VD38

255 catezizant N442; I83; P102; cathetizant VD38

256 insipientes VD38; P102; BII13

257 instructi korr. aus instricti Bcan4

258 anima enim] animae iam P102

259 pro ingenio korr. aus in progenio E97

260 audientis korr. aus audientes VD38

261 am Rande precipue V630

262 adprime korr. aus aprime Bcan4

263 impavidus V630; I83; Bcan4; providus A367; E97

264 sicut] sicut et A367

265 ipse N442

266 probabitis V630; I83; Bcan4; BII13

267 clemente I83

268 in fehlt VD38; P102; BII13

269 communi N442

270 quod V630

271 solus I83; solum A367

272 quietis korr. aus quetis P102

273 summi] summi ierusalem E97

274 nominatur] nominatur habitare V630; I83; Bcan4; E97; BII13

275 am Rande Nota V630; A367

276 am Rande Nota I83

277 e fehlt I83

278 vestra VD38

279 urbem korr. aus orbem V630

280 deus fehlt V630

281 am Rande magistri navis V630; pro te VD38

282 locum teneant] teneant locum E97

283 teneant korr. aus teneat P102

284 Ii E97

285 am Rande Gl. qui instruunt V630

286 cathezizant korr. aus catezizat VD38; catezizant N442; I83; P102

287 nautologis V630

288 conferantur korr. aus conferuntur V630; conferuntur N442; I83; VD38; P102

289 am Rande Supervenientibus V630; am Rande Nota A367; interlinear id est laicis Bcan4; am Rande laicis P102; BII13

290 et V630

291 pericula korr. aus periculo VD38

292 exequentur korr. aus exsequentur V630; exequantur I83; Bcan4; exequentur korr. aus exequenter P102

293 vallibus V630

294 ducantur V630; doceantur korr. aus docentur A367; vocentur E97

295 Promumtoria Bcan4; Promunctoria E97; Promuncturia P102; Promunturia korr. aus Promuntoria BII13

296 verba I83

297 ii E97

298 potestatibus korr. aus postetatibus I83

299 saeculi sunt korr. aus saeculi N442

300 am Rande Ubi duo maria coniunguntur V630

301 bitalassa korr. aus bitlassa P102

302 et] et de V630

303 iis E97

304 inrationabili korr. aus inrationabilis V630

305 rationem Bcan4

306 am Rande latrones marini V630

307 pyratis korr. aus pyrati V630; pirati I83

308 rabidus A367

309 vortex A367; E97

310 am Rande Vorago maris V630

311 naufragia korr. aus naufragie Bcan4

312 fundere] fundere convenit V630

313 Audiri korr. aus Audituri Bcan4; Audituri P102

314 hortationes I83

315 adiuvetur P102

316 laici et] laici korr. aus laici et V630

317 et fehlt E97

318 resideat N442; I83; resideant korr. aus resideat Bcan4

319 inutilesque korr. aus inutiles qui V630; inutilisque N442

320 dimergatur N442; A367; I83; VD38; Bcan4

321 Nautologi V630

322 interlinear vel mercibus E97

323 pertinet korr. aus pertinent VD38

324 am Rande Nota A367

325 requiranda I83

326 am Rande Nota A367

327 prorecta VD38; prorete P102; BII13

328 eccesia V630

329 Deus I83

330 omnem N442

331 pelago E97

332 laborantes, interlinear navigantes BII13

333 et fehlt A367

334 insidias interlinear vel is V630

335 insidias ac dolos] insidiis ac dolis E97

336 dolos über der Zeile vel is V630

337 noverint V630; E97

338 sed] sed et I83; Bcan4; BII13

339 congreggandos korr. aus congregigandos I83

340 am Rande gla. trangulationes V630

341 confusione korr. aus confusione fusione N442

342 est VD38; et P102

343 peccatis P102

344 iniquis korr. aus inquis V630

345 evomerit N442; VD38

346 ingentis korr. aus ingentes V630

347 pertinent korr. aus pertinet I83

348 omnes korr. aus omnes supra omnes BII13

349 am Rande Nota V630

350 unusquisque korr. aus uniusquisque VD38

351 ad N442; et korr. aus ad V630

352 tamquam] tamquam qui V630; I83; Bcan4; E97; tamquam qui in BII13

353 preesse te korr. aus preesse Bcan4

354 te fehlt I83

355 nolueris N442; P102; noveris korr. aus nolueris VD38; volueris A367

356 iniungens korr. aus iniunges VD38; Bcan4

357 dispensationem et] dispensationem korr. aus dispensationem et V630; dispensationem Et korr. aus dispensationem Bcan4

358 et fehlt V630; I83; E97

359 navim korr. aus navem V630; navim N442; A367

360 interlinear vel recipies E97

361 ex E97

362 sed ex korr. aus sed E97

363 a fehlt P102

364 dixisset] dixisss set P102

365 am Rande EXOR A367

366 carissimi fratres] fratres karissimi N442

367 qui korr. aus quippe V630

368 ei] ei docendi V630

369 recipit] recipit tamquam V630; recipiet korr. aus recipit Bcan4; recipiet P102; BII13

370 et] et tamquam I83; Bcan4; BII13

371 iudibitur I83

372 satis agite] satagite korr. aus satis agite Bcan4; satagite P102; BII13

373 collectam et korr. aus collectam N442

374 am Rande z V630

375 vestros P102; BII13

376 ipsi magis] magis ipsi A367

377 ipsum I83; Bcan4

378 effectu N442; VD38; A367; E97; P102

379 Sed] Sed et V630

380 in omni korr. aus homini Bcan4

381 Quo korr. aus Quod V630

382 omni VD38; P102; BII13

383 pari E97

384 Propter fehlt I83; Bcan4

385 oneris A367; E97

386 pondus evehere] pondera vehere I83

387 am Rande z V630

388 debeatis V630

389 am Rande Nota I83

390 hominum malorum] malorum hominum A367

391 inimicus korr. aus inimcus Bcan4

392 prudenter korr. aus prodenter BII13

393 commonitione I83; A367; Bcan4; communione VD38; BII13

394 cum V630

395 sentitis korr. aus sentis VD38

396 adversum korr. aus aversum V630; adversum Bcan4

397 iis E97

398 vestrorum VD38; P102; BII13

399 reconciliari I83; A367; Bcan4; E97; P102; BII13; reconsiliare VD38

400 am Rande z V630

401 iis E97

402 ipse fehlt I83; BII13; ipse] ipse amicus non est et locutus fuerit iis quibus ipse E97

403 non loquitur] amicus non est et locutus fuerit cum his (iis E97) V630; E97; amicus non est et locutus fuerit his I83; BII13; amicus non est et locutus fuerit his quibus ipse non loquitur korr. aus amicus non est et locutus fuerit his quibus non loquitur Bcan4

404 dei ecclesiam] ecclesiam dei V630

405 voluit N442; VD38; Bcan4; P102; BII13

406 videatur korr. aus videantur V630

407 est et est korr. aus est P102

408 est korr. aus est ne I83

409 est multo] multo est V630; E97

410 nequitior I83

411 fori VD38

412 pater I83

413 am Rande usque huc Bcan4

414 am Rande Nota V630

415 haec V630; E97

416 manus mihi korr. aus manus P102

417 verecundia korr. aus verecunda N442

418 conpraehensa] compraehensa ad BII13

419 am Rande z V630

420 te fehlt VD38; P102

421 pręsentes korr. aus pręsente I83

422 domino I83

423 spectant VD38; E97; P102; BII13

424 animo Bcan4

425 et qualiter] equaliter P102

426 itineri I83

427 sollicite VD38; P102; BII13

428 verbum V630

429 actuum korr. aus actum Bcan4

430 dixi korr. aus dixit I83

431 potest P102

432 Nec korr. aus Ne V630

433 contristandum I83

434 pro pietate korr. aus proprietate V630; VD38

435 imperitus] imperitus vir I83; Bcan4

436 ignorans korr. aus ignorant P102

437 ministerium] ministerium et A367; Bcan4; E97; BII13

438 doctrinę regulam korr. aus regulam doctrinę A367

439 cathedram] ea die dram I83

440 Si korr. aus Sit I83

441 quia korr. aus qua N442

442 quia si] quasi I83

443 indoctus] indoctus et inscius V630

444 istius] et inscius I83; inscius Bcan4

445 officium doctoris] doctoris officium BII13

446 am Rande Nota V630

447 num P102

448 ipse korr. aus ipe P102

449 praecipit P102

450 affigi] affigi id est clementis itinerarium non prędicationis (prędicationis korr. aus dicationis V630) petri V630; id est clementis itinerarium predicationis petri I83; Bcan4; E97; BII13

451 et fehlt A367

452 nunc exponere iam] exponere iam nunc A367

453 am Rande Nota I83

454 igitur I83

455 censentur korr. aus censetur A367

456 corde et tota] corde tota korr. aus corde E97

457 docibilesque] docibiles qui V630

458 perfectam korr. aus perfectum VD38

459 haec perficienda korr. aus haec V630

460 am Rande drei Punkte N442; am Rande Nota E97

461 simbolum korr. aus simbolo Bcan4

462 fidelis nunc] nunc fidelis BII13

463 sensit korr. aus sentit V630

464 Summam] Summa est V630

465 declarat VD38

466 quoque N442; I83; VD38; Bcan4; E97; P102; BII13

467 resurrectio E97

468 carne korr. aus carnem VD38

469 vita aeterna futura] vitam aeternam futuram V630

470 sic V630

471 docuerit I83; Bcan4; BII13

472 am Rande Nota I83

473 consolatio Bcan4

474 sancti apostoli] apostoli sancti A367

475 se] se et I83

476 et Bcan4

477 condiderant N442; contulerunt E97

478 ponitur VD38; P102

479 fidei korr. aus fide V630

480 fronte korr. aus fonte VD38

481 qua Bcan4

482 sit Bcan4

483 intelligetis korr. aus intelligitis N442

484 hamanis I83

485 effectum korr. aus affectum V630

486 tribuitur E97

487 XXII fehlt P102

488 incomprehensibis E97

489 greco N442; I83; grecum VD38; Bcan4; P102; BII13

490 Huius E97

491 vere V630; I83; VD38; Bcan4; E97; P102; BII13

492 verbum] verbum est A367; E97

493 caractes VD38

494 inmago P102

495 omnibus] patri similis eiusdem naturę et in divinitate genitus genitori per omnia E97

496 quoequalis VD38; quoequalis korr. aus quoequlis P102

497 Unde] Unde et A367

498 enarravit N442; I83

499 am Rande Nota I83

500 a nobis] ab his A367

501 sapientia ingenium] sapientiam genuit I83

502 ex utero fehlt N442

503 inter homines] cum hominibus A367

504 Diligere korr. aus Dilige V630

505 corde] corde et ex tota mente A367; corde korr. aus cordei BII13

506 temetipsum I83; Bcan4

507 deus fehlt N442; I83; VD38; Bcan4; E97; P102; BII13

508 tua et ex tota mente tua korr. aus tua Bcan4

509 et ex tota mente tua fehlt I83

510 omnibus korr. aus omnibus in N442

511 habetur fehlt I83

512 fieri non vis] non vis fieri Bcan4

513 ne feceris] non facias N442

514 compescitur korr. aus compescuitur BII13

515 faciant vobis] vobis faciant N442; I83; VD38; P102; BII13

516 faciant vobis homines] vobis homines faciant Bcan4

517 illis korr. aus illi I83

518 cedere V630; iedere VD38

519 potest VD38

520 Sic korr. aus Si Bcan4; Si P102

521 decet E97

522 dimittamus V630; E97; admittamus I83

523 nos ne korr. aus nos N442; P102

524 ne fehlt N442; VD38

525 ne] ut non A367; Bcan4

526 XXIIII korr. aus XXVIIII BII13

527 morti korr. aus morte N442; morti korr. aus mortem V630; morte VD38

528 quod VD38

529 am Rande Nota I83

530 am Rande Nota I83

531 Neque] Neque enim V630; E97; N442

532 dilectione VD38; E97; P102

533 am Rande Nota I83

534 est] est in korr. aus est N442; Bcan4; est in E97

535 docti non sunt] non sunt docti Bcan4

536 sunt ad hęc peragenda oportet omnes esse et ut ipsi docti sint korr. aus sunt V630

537 ut et] et ut V630; N442

538 doct A367

539 enim fehlt V630

540 etiam V630; E97; P102; BII13; etiam korr. aus iam Bcan4

541 non fehlt V630

542 quos BII13

543 Sed] Sed et VD38; P102; BII13

544 lumen] lumen esse E97

545 praecepit VD38; A367; E97; P102; BII13

546 et fehlt V630; N442; E97

547 vobis korr. aus vosbis V630; vobis] vobis homines Bcan4; E97

548 omne korr. aus omnem I83; omnem P102

549 copiosa korr. aus copoosa V630

550 evanuerit korr. aus evanerit E97

551 omnibus V630

552 supra korr. aus sepra I83; super A367; N442; E97

553 bona vestra opera] opera vestra bona A367

554 vestrum fehlt VD38

555 est incaelis] in cęlis est E97

556 quos] ad quas BII13

557 et fehlt P102

558 am Rande Nota V630

559 Episcopos korr. aus Episcopus V630

560 am Rande Nota I83

561 am Rande Nota I83

562 episcopos korr. aus episcopus V630

563 sacrate et mittite korr. aus sacrate BII13

564 alios A367

565 curabimus V630; I83; Bcan4; E97

566 hispaniasque korr. aus spaniasque N442; spaniasque VD38; A367; inspaniasque Bcan4

567 reliquas korr. aus reliquos V630

568 et austeriores fehlt I83; Bcan4

569 am Rande duriores V630

570 astutiores A367

571 quod I83; Bcan4

572 lucrari I83; A367; Bcan4; E97

573 et VD38; P102; BII13

574 am Rande z V630; am Rande Nota A367; am Rande Nota I83

575 autem Bcan4; BII13

576 am Rande sacerdotes V630

577 eorum atque korr. aus eorum A367

578 legis korr. aus leges Bcan4

579 erant korr. aus erat P102

580 quoties V630; Bcan4; quotiens korr. aus quoties E97

581 voluntate P102

582 am Rande z V630

583 quibus korr. aus quibus in Bcan4

584 ethnicos eorum fehlt V630; E97

585 archiepiscopos korr. aus archiepiscopus V630

586 primatuum Bcan4

587 fruerentur korr. aus fuerentur V630

588 am Rande z V630; am Rande Nota I83

589 et fehlt A367

590 reclamaverint korr. aus reclamaverunt I83

591 aut korr. aus aut in V630; aut] aut in E97

592 aut A367

593 nec Bcan4

594 docuit I83; VD38; Bcan4; P102; BII13

595 am Rande z V630

596 singulos et non korr. aus singulos Bcan4

597 et non fehlt I83

598 primatuum I83; Bcan4

599 vocabolo P102

600 instatutio Bcan4

601 sed unus omnibus praefuit korr. aus sed BII13

602 am Rande z V630

603 providendum N442

604 ne korr. aus nec N442

605 instituerentur episcopi korr. aus instituerentur BII13

606 am Rande z V630; am Rande Nota A367

607 presbyteros debere] debere presbyteros A367

608 scandalizaret korr. aus scandalizare A367

609 inferri A367

610 debere fehlt E97

611 am Rande Nota I83

612 substrahere I83

613 omnes P102

614 am Rande z V630

615 ac korr. aus a V630; A367

616 ac cunctos] a cunctis korr. aus a cunctos VD38

617 qui korr. aus quos BII13

618 quoaequales I83; Bcan4

619 vexatione et korr. aus vexatione Bcan4

620 et fehlt I83

621 a A367; N442; VD38; E97; P102; BII13

622 quoequalibus VD38

623 sanctis VD38; P102; BII13

624 inferri A367; E97

625 debere docebat] docebat debere A367

626 ei fehlt VD38; P102

627 interlinear vel oportere firmabat A367

628 primates] primates et VD38; P102; BII13

629 interlinear vel gis V630

630 legis Bcan4

631 repelli E97

632 cunctis P102

633 ad P102

634 spiritalibus I83; Bcan4

635 constitui E97

636 dicebat E97

637 a fehlt I83

638 am Rande z V630

639 non solum hoc] hoc non solum E97

640 et fehlt P102

641 sacrarum korr. aus sacrum V630

642 institutionum korr. aus institutionem Bcan4

643 communone E97

644 am Rande Ponentes amarum in dulce et dulce in amarum Bcan4

645 vero fehlt I83

646 utrarumque korr. aus utramque Bcan4

647 ceterarum bonarum] cęterorum bonorum E97

648 dignos korr. aus indignos E97; BII13

649 dicebat] dicebat Ponentes amarum in dulce et dulce in amarum VD38; P102; BII13

650 Israel] israel autem E97

651 non cognovit me] me non cognovit E97

652 omnem P102

653 merens korr. aus meres I83

654 succensae igni] igne succensę V630; igni succensę E97

655 igni fehlt V630; ignis P102

656 bonum ponentes tenebras lucem et lucem tenebras korr. aus bonum E97

657 ponentes amarum in dulce et dulce in amarum fehlt I83; VD38; Bcan4; P102; BII13

658 amarum in korr. aus amarum V630

659 exaruit korr. aus aruit I83

660 Propter VD38

661 suam fehlt I83

662 aperuit korr. aus operuit V630

663 descendent E97

664 sullimes E97

665 oculi korr. aus oculis V630; VD38

666 sublimium korr. aus sublimum Bcan4; sullimium korr. aus sullimum E97

667 deprimentur] deprimentur et I83; VD38; Bcan4; P102; BII13

668 Exaltabitur] Exaltabitur autem E97

669 am Rande z V630; am Rande Nota I83

670 iis E97

671 deducebat A367

672 am Rande Nota contra A367

673 strernetur P102

674 operimentum korr. aus operimen P102

675 Quomodo korr. aus Qomodo P102

676 dei] celi et korr. aus dei et V630; dei et N442

677 montem I83

678 viderunt P102; BII13

679 vintis korr. aus vinc Bcan4

680 am Rande z V630; am Rande drei Punkte N442

681 animos Bcan4

682 et fehlt VD38

683 agebat N442; VD38; P102

684 vesperum A367

685 tubia P102

686 conviviis korr. aus convivis E97

687 auferetis N442

688 devorant VD38; devorant korr. aus devorat E97

689 ligna N442; I83; Bcan4; E97; lingui VD38

690 eorum korr. aus et Bcan4

691 blaspemaverunt VD38

692 interlinear vel um um E97

693 Et korr. aus E E97

694 facti N442; I83; VD38; Bcan4

695 adversus Bcan4

696 furor korr. aus foror VD38

697 meus VD38; P102; domini BII13

698 extenta korr. aus exta V630

699 am Rande z V630; am Rande drei Punkte N442; am Rande Nota I83

700 parroechiam P102

701 permissu korr. aus permissum V630; permissum I83; permissu korr. aus permisso P102

702 am Rande Nota A367; I83

703 Nullum] Nullum enim V630

704 contentum korr. aus contetum VD38; contentum P102; BII13

705 vellet V630; E97

706 instruebat korr. aus instruebant VD38

707 am Rande z V630; am Rande drei Punkte N442

708 observare A367

709 Ipse P102

710 habent potestatem korr. aus potestatem habent A367

711 facti korr. aus facte V630

712 am Rande Nota contra g. A367; am Rande Nota I83

713 que Bcan4

714 pupillam korr. aus pupllam E97

715 quanta poena] quantae poenae V630; N442; quanta pena korr. aus quantę pene A367

716 poena korr. aus poene Bcan4

717 scandelizat VD38

718 docebat I83

719 istis fehlt A367

720 asinaria in collo eius korr. aus asinaria BII13

721 homini] homini illi V630; P102

722 manus tua korr. aus manus V630

723 abs te fehlt P102

724 incredi E97

725 oculus tuus korr. aus oculos tuos I83

726 abs te ] absit VD38

727 iis E97

728 ligaveritis BII13

729 terram erunt ligata et in cęlo korr. aus terram V630

730 quęcumque korr. aus quodcumque V630

731 quacumque N442; BII13; quaecumque I83; Bcan4

732 congregati korr. aus congati I83

733 per prophetam] propheta VD38; P102; BII13

734 obhorruit Bcan4

735 intollerabilem korr. aus intollelabilem Bcan4

736 lingua korr. aus linguam V630; lingua I83; linguam korr. aus lingam P102

737 loquentem iniquitatem] iniquitatem loquentem V630; E97

738 iniquiatem contra deum] contra deum iniquitatem BII13

739 Quousque korr. aus Quous E97

740 patienti] patienti in VD38

741 am Rande Nota contra g. A367

742 conscientientiam N442; consientiam VD38

743 efficiamini N442; VD38; efficiemini korr. aus efficimini I83; effecimini A367; Bcan4; efficimini P102; BII13

744 repellemini V630; E97

745 gloriam V630

746 earum korr. aus eorum V630

747 laudabitur VD38

748 patrem P102

749 erit korr. aus erit erit I83; erit] erit in VD38; P102; BII13

750 holocausto N442

751 veritatem VD38; P102; BII13

752 Omnes] Omnes enim I83; A367

753 vident Bcan4

754 llos I83; illos interlinear vel eos A367

755 quia korr. aus qui Bcan4

756 et fehlt VD38

757 exultavit I83; Bcan4

758 vestimento korr. aus vestimentum V630; vestimentum N442; I83

759 ornata V630

760 munilibus I83

761 semen I83; VD38; Bcan4; P102; BII13

762 hortus fehlt VD38; P102

763 germinet I83; germinabit VD38; Bcan4; E97; P102; BII13

764 iustitiam korr. aus ustitiam Bcan4

765 laudem korr. aus laudem laudem V630; laudem] laudem corum coram korr. aus laudem corum BII13

766 corum coram korr. aus corum BII13

767 deo BII13

768 am Rande z V630; am Rande drei Punkte N442; am Rande Nota contra g. A367

769 alienis Bcan4

770 quae I83; qui Bcan4

771 sui korr. aus suis I83

772 servum korr. aus servus I83

773 excoxi korr. aus excox P102

774 elegi te korr. aus eligite E97

775 paupertatis propter me] paupertatis korr. aus paupertatis propter me VD38

776 propter me fehlt V630; E97

777 et fehlt I83; Bcan4

778 qui korr. aus quia A367

779 cordibus I83

780 obprobrium A367

781 vermis korr. aus vermes V630

782 lana I83; A367; Bcan4

783 comedet A367

784 tinea korr. aus detinea V630

785 mea korr. aus me I83

786 interlinear vel es E97

787 generationes N442; generatione] generatione et korr. aus generatione I83; generationem P102; BII13

788 iudicium meum korr. aus iudicium N442

789 transibit A367

790 Namquid VD38

791 nec VD38; P102; BII13

792 neque] et non A367

793 laboravit N442; VD38

794 iis E97

795 infirmitate V630; I83; Bcan4; E97

796 cadunt I83

797 assument korr. aus assumen N442

798 sicut] sicut ut Bcan4

799 Transeant V630; E97; Taceant] Transeant et taceant A367

800 Accedant korr. aus Accendant Bcan4

801 am Rande z V630; am Rande Nota contra g. A367

802 Nos P102; BII13

803 am Rande Nota I83

804 amovere korr. aus movere VD38; movere A367

805 deum VD38

806 et fehlt I83

807 docebat korr. aus dicebat A367

808 qui I83

809 eis fehlt A367

810 quem I83

811 elegerint N442

812 tremitis VD38; E97; P102; BII13; tremetis korr. aus tremitis A367

813 videbimur V630

814 am Rande Nota I83

815 laborabunt korr. aus laborant N442

816 seminanda korr. aus semianda Bcan4

817 agebat N442; VD38; Bcan4; P102; aiebat korr. aus agebat BII13

818 legationem Bcan4

819 am Rande z V630

820 interlinear vel eos E97

821 principes korr. aus princeps I83

822 homines eis korr. aus homines A367

823 quooperatores VD38; P102

824 monstrentur korr. aus monstrarentur E97

825 confundantur korr. aus confundentur A367

826 erubescant korr. aus erubescent A367

827 rebellos N442; VD38

828 me Bcan4

829 am Rande Nota I83

830 contradicent N442; I83; VD38; Bcan4; contradicunt P102; BII13

831 satisfactionem] satisfactionem esse E97

832 ut BII13

833 praecipiebat] praecipiebat abhinc I83; Bcan4; BII13

834 XL fehlt V630

835 am Rande drei Punkte N442; am Rande ; vor Homicidiorum Rubrik De tribus generibus homicidiorum et de custodiis plurimis Bcan4; vor Homicidiorum Rubrik

836 genera tria] tria genera V630; E97

837 dicebat A367

838 am Rande z V630; am Rande Nota contra g. A367

839 suum et qui detrahit korr. aus suum V630

840 homicidae esse monstrantur] homicida esse monstratur E97

841 am Rande Nota I83

842 fraternitatem inter korr. aus fraternitatem A367

843 am Rande drei Punkte N442

844 frater fehlt A367

845 operum inter cetera semina] inter cetera semina operum A367

846 toti Bcan4

847 seipsum korr. aus ipsum A367

848 amori korr. aus amore N442

849 domino P102

850 omnia Bcan4

851 et BII13

852 verba vana korr. aus vana verba A367

853 am Rande Nota contra g. A367

854 audire korr. aus audite V630

855 interlinear vel se A367

856 loquantur BII13

857 adulterari P102

858 proximi] proximi tui I83

859 infirmos visitare fehlt V630

860 diligere V630

861 dolontes Bcan4

862 consolare Bcan4

863 et a korr. aus et P102

864 vinolentum korr. aus vilentum VD38

865 non I83; Bcan4

866 ędacem korr. aus mendacem N442; VD38

867 non Bcan4

868 am Rande Nota contra g. A367

869 sed] sed et I83; Bcan4

870 maledicere E97

871 pace I83

872 misericordia korr. aus misericordiam V630

873 am Rande z V630

874 ac korr. aus a I83; VD38

875 verba et mandata divina] verbis et mandatis divinis A367

876 instruere et korr. aus instruere A367

877 sacerdotes korr. aus sacerdos P102

878 pbles korr. aus pbls P102

879 tata P102

880 am Rande Nota contra g. A367

881 ipsi korr. aus ipse P102

882 praeceptum Bcan4

883 exorbitaverint korr. aus orbitaverint V630

884 sed Bcan4

885 vel Bcan4

886 Ii E97

887 illi] illi korr. aus illis V630; illis I83; illi sunt VD38

888 am Rande z V630

889 iudicare Bcan4

890 ministros P102

891 discipulum Bcan4

892 nec korr. aus ne P102

893 dici korr. aus dicit VD38

894 quo E97

895 am Rande Nota I83

896 quae] quę a A367

897 agitur] agitur korr. aus agitur a I83

898 Timor] Timor domini korr. aus Timor V630; Timor] Timor domini A367; E97

899 delectabitur] delctabitur cor korr. aus delectabitur V630; delectabitur] delectabitur cor E97

900 dominum A367; E97

901 in korr. aus i P102

902 benedicitur N442

903 am Rande z V630

904 iis E97

905 protegentur] proteguntur korr. aus protegantur V630

906 iis E97

907 perdider I83

908 facient korr. aus facere Bcan4

909 cepoerit P102

910 Qui timent dominum, non erunt incredibiles verbo illius et qui diligunt illum, conservabunt viam illius fehlt V630; E97

911 am Rande z V630

912 in korr. aus n P102

913 inspectionem korr. aus inconspectionem V630; inspectionem korr. aus inspectionem e I83

914 illius korr. aus e illius I83

915 patientiam N442

916 enim magnitudinem] magnitudinem enim BII13

917 ipsa V630

918 filii inquit] inquit filii V630; Bcan4

919 conprehendant korr. aus conprehendat P102

920 vult korr. aus vul P102

921 videre dies] dies videre N442; I83; VD38; Bcan4; P102

922 eius V630; E97

923 loquantur korr. aus quantur VD38

924 Divertat korr. aus Divertet V630; Devertat korr. aus Deverta N442; devertet korr. aus deventet I83; Devertat VD38; E97; P102; BII13; Devertat korr. aus Deverte A367; Devertet Bcan4

925 faciet I83; faciat korr. aus fac A367

926 persequatur V630; E97

927 domini fehlt P102

928 memoria VD38

929 aequus N442; ęquus I83; Bcan4

930 sed fehlt I83; Bcan4

931 venient I83; A367; E97; P102

932 dicente domino ab oriente et occidente] ab oriente et occidente dicente domino V630; E97

933 ac a korr. aus ac E97

934 a fehlt I83; A367; P102

935 et fehlt A367; E97

936 am Rande z V630

937 absolutionum korr. aus absolutionem V630

938 diem korr. aus dies VD38

939 O93 setzt ein

940 ratio potestati et arbitrio] ratio arbitrio korr. aus oratio et arbitrio V630

941 doctores I83; Bcan4

942 amore I83; Bcan4

943 et fehlt I83; Bcan4

944 conceperis] cum ceperis A367

945 quem] quem idem V630; E97

946 mihi E97

947 domine fehlt VD38

948 facitis korr. aus dicitis V630

949 proprii muneris] propriis muneribus I83

950 muneris korr. aus mumeris V630; muneribus Bcan4

951 faciat A367

952 dominus dixit] dixit dominus I83; VD38; Bcan4; P102; BII13

953 dixit noster] noster dixit E97

954 inquit fehlt I83; VD38; Bcan4; P102; BII13

955 inrationabiliter korr. aus inratonabiliter I83

956 permittet I83; Bcan4; E97

957 iustitiam Bcan4

958 eius quae] dei eiusque E97

959 iis E97

960 qm P102

961 iis E97

962 manifestat korr. aus manifestatur V630; manifestat VD38; E97; P102; BII13

963 ipsa A367; N442; I83; ipse VD38; P102; BII13; ipsae korr. aus ipsa Bcan4

964 am Rande Nota I83

965 am Rande inperfecta VD38

966 dei fehlt V630

967 am Rande operum VD38

968 hoc korr. aus haec O93

969 oportet A367

970 Nam si korr. aus Nam Bcan4

971 interlinear parvum VD38

972 dominum A367

973 am Rande z V630

974 am Rande praemiorum VD38

975 secundum Bcan4

976 eorum korr. aus eo N442

977 praeceptorum] prêceptorum domini V630

978 spiritu VD38

979 praeparanda korr. aus paranda O93

980 ac korr. aus a N442; P102

981 et fehlt E97

982 nobis Bcan4; E97

983 ministrari E97

984 fugientes korr. zu refugientes N442

985 pęnas A367

986 utique A367

987 accepi tibique korr. aus accepit ibique VD38

988 tibique] tibi quę Bcan4

989 servari E97

990 sed korr. aus se N442

991 expleri V630; E97

992 am Rande Nota O93; am Rande drei Punkte N442

993 quia V630

994 ut iusserit] utilis erit E97

995 iusseris I83; iusserat P102; BII13

996 Iesu] iesu et E97

997 ipse sibi korr. aus ipse V630

998 participemus V630; I83; Bcan4; BII13

999 Amen] per ipsum A367

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 25.6.2006