[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

3. Clemens-Brief

Inhaltsverzeichnis

5. Clemens-Brief

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

4. Clemens-Brief

O93, f. 3rb; V630, f. 16vb; N442, f. 17va; I83, f. 30va; VD38, f. 28va; SG670, p. 29b; Bcan4, f. 36v; E97, f. 17rb; P102; BII13, f. 25vb; P105, f. 12r

Bcan4: LXXIIII

ITEM1 EPISTOLA2 SANCTI CLEMENTIS PAPAE3 SCRIPTA DISCIPULIS SUIS, QUI MALORUM4 HOMINUM PERSUASIONIBUS ALIQUATENUS DEVIARUNT5, ET HIS ATQUE GENTIBUS, INTER QUAS HABITABANT, DIRECTA.

P102; BII13: LXXIIII Admonitio sancti Clementis qua monet discipulos suos sollicitudinem pro cunctis gerere et quia in modico eos errasse contigit praecepit6 redire ad viam veritatis et secum eos qui7 ipsos errare fecerunt assumere et ad viam rectam reducere

[H. 74] <BII13, f. 26ra> Clemens8 Romanae urbis episcopus carissimis fratribus Iulio et Iuliano ac <SG670, p. 30a> reliquis consodalibus9 nostris gentibusque10, quae circa vos sunt.

Oportet11, fratres, omnes doctores, qui <V630, f. 17ra> ad salutem animarum instituti sunt et ad lucrandas animas episcopi sunt consecrati, <VD38, f. 28vb> pro cunctis sollicitudinem gerere et errantes ad viam veritatis et ad portum salutis reducere. Et licet propter gentes, quae circa vos sunt, in modico vos errasse contigerit12, melius tamen13 est14 redire <O93, f. 3rb> ad veritatis15 viam quam diutius in ipso errore perdurare. Quoscumque enim de his16, qui17 vos errare fecerunt18, vel de his19, qui adhuc verbum praedicationis non audierunt20, potestis, vobiscum assumite et ad viam veritatis reducite21, ne22 in<I83, f.30vb>fructuosi, sed23 fructuosi domino inveniamini24. Et quoniam quidem, sicut terra25 cultore neglecta spinas et26 tribulos necessario producit, <E97, f. 17va> ita sensus vester longi temporis incuria27 multas et noxias opiniones rerum et intellegentias falsae28 scientiae germinavit, opus est nunc multa diligentia29 ad excolendum30 ius31 32 <SG670, f. 30b> mentis vestrae33, ut34 hic sermo veritatis, qui est verus et diligens35 cordis colonus36, assiduis excolat37 disciplinis. Vestrum ergo est praebere oboedientiam et occupationes38 ac sollicitudines <VD38, f. 29ra> superfluas amputare, ne bonum verbi semen39 enecet40 noxium germen. Potest41 <S105, f. 12v> enim fieri, ut multi42 temporis neglegentiam brevis et assidua reparet43 diligentia.

Incertum namque est <BII13, f. 26rb> uniuscuiusque vitae44 tempus, et ideo festinandum est45 ad salutem, ne forte cunc<Bcan4, f. 37r>tantem46 47 mors repentina praeveniat. Et ob48 hoc acrius innitendum est49, ut, dum est temporis spatium, collecta malae consuetudinis50 vitia51 resecentur52 53. Quod non aliter facere poteritis54, nisi, ut irascamini quodammodo adversum vosmetipsos, pro <I83, f. 31ra> his55, quae56 inutiliter gessistis ac turpiter.

Bcan4: LXXV

P102; BII13: LXXV De iusta et necessaria iracundia

[H. 75] Haec enim57 est iusta58 et necessaria iracundia, ut unusquisque59 in his60, quibus erravit et perperam61 62 gessit, indignetur et semetipsum accuset. Ex qua indignatione accenditur in nobis ignis quidam, qui velut <SG670, p. 31a> agro sterili63 immissus, consumptis et excoctis radicibus pessimae voluptatis, bono semini64 verbi65 dei fecundiorem cordis praeparat66 glebam. Puto autem, quod satis dignas habeatis causas iracundiae, ex67 quibus iustissimus68 ignis iste coalescat69, si consideretis, in quantos vos errores deduxerit70 ignorantiae malum, <N442, f. 17vb> quan<VD38, f. 29rb>tosque lapsus71 et quanta praecipitia72 ad peccandum dedit73, a74 quantis vos bonis abstraxit, et in quae75 praecipitavit mala, et, quod est super omnia gravius, quod76 vos in futuro saeculo aeternis poenis obnoxios77 fecit. Nonne pro his omnibus, ubi vobis veritatis lumen effulsit, ignis <V630, f. 17rb> iustissimae indignationis accenditur et iracundiae deo placitae intra vos consurgit incendium, quo consumatur et radicitus inte<I83, f. 31rb>reat78 omne germen, <BII13, f. 26va> sicut79 forte intra vos malae concupiscentiae pullulavit? Unde et ipse80, <E97, f. 17vb> qui misit nos, cum venisset et omnem mundum vidisset ad maliciam declinasse,

BII13: unleserliche Rubrik

non con<SG670, p. 31b>tinuo ei81 pacem in erroribus posito dedit, ne eum confirmaret in malis, sed ignorantiae eius ruinis scientiam veritatis opposuit82, ut, si, qui forte83 resipiscerent84 85 86 et lumen <S105, f. 13r> veritatis aspicerent, deceptos se et in praecipitia erroris abstractos merito dolerent87 et iracundiae salutaris ignem adversum deceptricem suam conciperent ignorantiam. Ob hoc itaque dicebat: Ignem veni mittere in terram, quem88 volo, ut accendatur89. Est ergo pugna90 quaedam, quae gerenda nobis est in hac vita.

Sermo enim veritatis et scientiae91 necessario separat homines ab errore et ignorantia92, sicut93 saepe videmus putre<VD38, f. 29va>factas et emortuas94 corporis carnes a connexione viventium membrorum ferro secantes95 separari. Tale ergo aliquid est, quod96 agit97 veritatis98 agnitio. Necesse est enim, ut salutis causa filius, verbi gratia, qui sermonem receperit <I83, f. 31va> veritatis a parentibus separetur incredulis aut rursum pater separetur a filio99 <SG670, p. 32a> aut filia a matre. Et hoc modo inter propinquos et consanguineos100 credentes atque incredulos scientiae atque ignorantiae veritatisque et erroris101 pugna consurgit.

Bcan4: LXXVI

P102; BII13: LXXVI Expositio sermonis102 domini dicentis non veni pacem mittere in terram sed gladium

[H. 76] <BII13, f. 26vb> Et ob hoc iterum103 dicebat, qui104 nos misit: Non veni105 pacem mittere in terra106, sed gladium. Quod107 si108 dicit aliquis: Et quomodo iustum videtur separari109 filios a parentibus? Audi quomodo: quia, si110 111 cum ipsis in112 errore permaneant, neque illis proderunt, et ipsi113 cum illis pariter interibunt. Iustum114 igitur et valde iustum est separari eum, qui115 se116 dari vult, ab eo, qui non vult. Sed et illud averte117, quia118 non ex illis, qui rectius intellegunt, venit ista separatio119. Illi120 121 enim velint122 esse123 pariter et prodesse his et docere meliora. Sed est124 istud125 proprium ignorantiae vitium, ut confutantem126 se veritatis lucem non127 ferat habere de proximo, et ideo ex illis ista128 nascitur separatio129. Nam qui scientiam veritatis accipiunt, quia <E97, f. 18ra> boni<VD38, f. 29vb>ta<I83, f. 31vb>tis <SG670, p. 32b> plena est, <Bcan4, f. 37v> tamquam a130 bono deo131 datam132 cupiunt eam, si fieri <S105, f. 13v> potest, cum133 omnibus habere communem, etiam cum his, qui oderunt eos et persequuntur134. Sciunt135 enim, quia136 peccatum ipsorum causa <O93, f. 3vb> ignorantiae est. Propterea137 idemque138 ipse magister, cum ab his139, qui <N442, f. 18ra> igno<V630, f. 17va>rabant eum, duceretur ad crucem, orabat patrem pro interfectoribus suis et dicebat: Pater, dimitte his140 peccatum, nesciunt enim, quid faciunt. Imitantes quoque discipuli magistrum, etiam ipsi, cum paterentur, similiter pro interfectoribus suis orabant. Quod si disciplina nobis est orare etiam pro interfectoribus141 et persecutoribus nostris, quomodo non etiam parentum et propinquorum <BII13, f. 27ra> persecutiones ferre et pro conversione eorum orare credimur142?

Bcan4: LXXVII

P102; BII13: LXXVII Quod parentes non auctores vitae nostrae sed ministri sint

[H. 77] Tum deinde etiam illud diligentius consideremus, quae sit nobis causa parentes diligendi. Pro eo, inquit, quod143 vitae nostrae videntur auctores. Auctores quidem vitae <SG670, p. 33a> nostrae parentes non sunt, sed ministri. Non enim vitam praebent, sed ingrediendi144 nobis ad <I83, f. 32ra> hanc vitam exhibent ministerium,

BII13: quod parentes nostri non sint auctores vitę sed ministri

auctor autem145 vitae unus et solus est deus. Si autem auctorem vitae diligere volumus, illud146 nobis esse diligendum sciamus. Sed illum, inquit147, cognoscere148 potuimus, istos autem et novimus <VD38, f. 30ra> et in affectu149 habemus. Esto, non potuistis cognoscere, quid sit deus, qui150 tamen151 non sit deus, perfacile152 scire potuistis. Nam quomodo latere potuit hominem, quod153 lignum aut lapis aut aes vel alia huiusmodi materia non sit154? Quod si in his, quae facile155 depraehendere potuistis, animum ad discutiendum156 noluistis intendere, certum est, quia et157 in agnitione dei impediti estis, non impossibilitatis sed ignaviae158 vitio.

Bcan4: LXXVIII

P102; BII13: LXXVIII De intellegendo deo

[H. 78] Nam, si voluissetis, ex his159 ipsis utilibus160 simulacris profecto accepissetis intellegentiae viam161. Certum est, quia per ferrum facta sunt simulacra, ferrum vero per ignem confectum est. <SG670, p. 33b> Qui162 ignis aqua exstinguitur, aqua163 autem per spiritum movetur, spiritus <BII13, f. 27rb> autem a deo initium habet. <S105, f. 14r> Sic enim dicit Moyses propheta: <I83, f. 32rb> In principio fecit deus caelum et terram. Terra autem erat164 invisibilis <E97, f. 18rb> et incomposita165, et tenebrae erant super faciem abyssi, et spiritus dei166 erat super aquas167. Qui168 spiritus iussu169 dei quasi170 ipsa conditoris manus lucem separavit171 a tenebris, et post172 illud invisibile173 caelum174 istud visibile175 produxit, ut superiora quidem habitaculum faceret angelis, inferiora vero176 hominibus.

BII13: cuncta visibilia propter hominem a deo creata sunt

Propter vos ergo177 iussu dei aqua, quae178 erat super faciem terrae, secessit, ut terra vobis produceret179 fructus. Cui etiam humorum venas latenter inseruit, ut <VD38, f. 30rb> vobis180 ex ea profluerent181 fontes et flumina. Propter vos producere iussa est animantia et omnia, quae vestro usui voluntatique servirent182. Aut non propter vos venti spirant, ut ex183 ipsis con<V630, f. 17vb>cipiens fructus vobis terra parturiat? Non184 185 propter vos imbres perfluunt186 et tempora vicissitudines mutant? Non187 188 propter vos sol oritur <SG670, p. 34a> et occidit, et muta<N442, f. 18rb>tiones189 luna190 perpetitur191? Propter vos mare exhibet famulatum192 suum, ut vobis ingratis193 cuncta subiaceant. Nonne pro his omnibus iusta194 <I83, f. 32va> erit ultionis poena, quia horum195 omnium largitorem, quem ante omnia et agnoscere et venerari debuistis196, solum prae197 ceteris ignoratis?

BII13: unleserliche Rubrik

Sed et nunc isdem198 vos199 adhuc200 intellegentiam eis201 duco202. Videtis203 etenim204, quod omnia gignuntur ex aquis, aqua vero <BII13, f. 27va> per unigenitum ex initio facta est, unigeniti vero omnipotens deus caput est, per quem tali ordine, ut <Bcan4, f. 38r> supra diximus, pervenitur ad patrem. Cum autem perveneritis, agnoscite hanc esse voluntatem eius, ut per aquas, que primae creatae sunt, denuo renascamini. Qui enim regeneratus fuerit per aquam, bonis operibus repletus205 heres efficitur eius, a quo in incorruptione206 generatus207 est. Propter quod paratis animis accedite208 quasi209 filii <VD38, f. 30va> ad patrem, ut peccata vestra diluantur210 211 et causa eorum sola212 <SG670, p. 34b> ignorantia fuisse probetur213 apud deum. Nam, si post agnitionem horum permanetis in214 incre<S105, f. 14v>dulitatem215, vobis iam perditionis216 vestrae causa et non ignorantiae reputabitur.

Bcan4: LXXVIIII

P102; BII13: LXXVIIII Neminem posse habere spem apud deum absque baptismo Item quae conferat aquae baptismum et confirmatio episcopi

[H. 79] Nec putetis, quod, etiam217 si omnem pietatem colatis218 omnemque219 iustitiam, baptismum <E97, f. 18va> vero <I83, f. 32vb> non accipitis220, spem possitis221 habere apud deum, immo maiore222 poena223 digni224 eritis, qui bona opera non bene operati estis. Confertur225 enim meritum boni226 homini227 ex bonis gestis, sed si ita gerantur228, sicut deus iubet. Deus autem iussit omnem colentem se baptismo consignari229. Quod si vos rennueritis230 et231 vestrae voluntati magis quam dei obtemperetis, contrarii sine dubio et inimici estis voluntati eius. Sed dicitis fortasse: Quid232 confert233 aquae baptismus234 ad dei cultum? Primo quidem, quia, quod deo placuit, impletur. <BII13, f. 27vb> Secundo, quia regenerato235 ex236 aquis et deo renato237 fragilitas238 prioris nativitatis, quae vobis per hominem facta est, amputatur, <SG670, p. 35a> et ita demum239 pervenire poteritis ad salutem, aliter impossibile est. Sic enim nobis cum sacramento verus propheta testatus est dicens: Amen, dico vobis, nisi quis240 denuo renatus fuerit ex aqua viva, non introibit in regnum241 caelorum. <VD38, f. 30vb> Et ideo accelerate242 243. Est244 enim in aquis istis misericordia eius quaedam, quae ex initio ferebatur super eas, <I83, f. 33ra> et agnoscit eos, qui baptizantur sub <O93, f. 4ra> appellatione triplicis sacramenti245, <V630, f. 18ra> et eripit eos de suppliciis futuris quasi donum246 quoddam offerens deo animas per baptismum consecratas. Confugite247 ergo ad aquas istas, solae sunt enim, quae possunt248 vim futuri ignis exstinguere. Ad quas249, qui250 moratur251 <N442, f. 18va> accedere, constat in eo infidelitatis adhuc idolum permanere et ab ipso prohiberi ad aquas, quae salutem252 conferunt253, properare. Sive254 enim iustus, sive sit255 iniustus256, baptismum <SG670, p. 35b> per omnia necessarium est, iusto quidem257, <S105, f. 15r> ut adimpleatur in eo perfectio et regeneretur deo, iniusto vero, ut peccatorum, quae gessit, remissio concedatur. Omnibus258 ergo festinandum est sine259 mora renasci deo et260 demum consignari261 ab episcopo, id est septiformem gratiam spiritus262 sancti percipere, quia incertus est uniuscuiusque exitus vitae.

I83: Quid prosit ultima consignatio

S105: Baptizatos consignari debere

Cum263 autem regeneratus fuerit per aquam et postmodum septiformi spiritus gratia <BII13, f. 28ra> ab episcopo, ut memoratum est, confirmatus, quia264 aliter perfectus esse christianus nequa<I83, f. 33rb>quam poterit, nec sedem habere inter perfectos, si non necessitate, sed incuria aut voluntate remanserit, ut a265 266 beato Petro <E97, f. 18vb> accepimus, et ceteri sancti apostoli praecipiente domino docuerunt, <VD38, f. 31ra> et267 demum268 ex operibus bonis ostendat269 in se similitudinem270 eius, qui eum genuit, patris.

Bcan4: LXXX

P102; BII13: LXXX Quod post baptismum agnosci debeat honor dei Item et quid sit honor dei

[H. 80] Posthac271 vero agnoscat deum honorare, honor autem <SG670, p. 36a> eius est272, ut ita vivat, sicut ipse vult. Vult autem273 unumquemque ita vivere274, ut homicidium et adulterium nesciat, odium et avaritiam fugiat, iram, superbiam, iactantiam respuat et exsecretur275, invidiam quoque276 277 et cetera his similia penitus a se ducat aliena.

VD38: Quod multe sunt species castimonię

P102; BII13: LXXXI De propria nostrae religionis observantia et quod castimoniae multae sint species

[H. 81] Est sane propria quaedam nostrae <Bcan4, f. 38v> religionis observantia, quae non tam imponitur hominibus, quam proprie278 ab unoquoque deum279 colente causa puritatis expetitur280 281.

BII13: de menstruata muliere

De castimoniae dico cautela282, cuius species multae sunt. Sed primo, ut observet unusquisque, ne283 menstruatae mulieri misceatur, hoc enim exsecrabile284 ducit285 286 lex dei. Quod et si lex de his non admonuisset, nos ut287 canthari288 libenter289 volveremur in ster<I83, f. 33va>core. Debemus290 aliquid amplius habere291 animalibus utpote292 rationabiles293 homines et caelestium <BII13, f. 28rb> sensuum294 295 capaces, quibus summi studii esse debet296 ab omni inquinamen<SG670, p. 36b>to cordis297 conscientiam298 custodire.

V630: Quod bonum sit ab omni inquinamento cordis conscientiam custodire et quod bonum sit etiam corpus aqua diluere

Bonum299 est autem et puritati300 conveniens etiam corpus aqua301 diluere302 303. Bonum vero dico non quasi <S105, f. 15v> principale illud, in quo mens purificatur304, sed quod305 sequela306 307 sit308 illius boni hoc, in quo caro diluitur. <VD38, f. 31rb> Sic enim et magister noster quosdam pharisaeorum309 et scribarum, qui videntur310 esse ceteris meliores et a vulgo <V630, f. 18rb> separati, increpabat311 dicens312 eos hypocritas, quia313 ea solummodo, quae hominibus videbantur, purificabant, corda vero, quae solus deus aspicit, inquinata relinquebant et sordida. Ad quosdam ergo ex ipsis, non ad omnes, dicebat: Vae314 vobis, scribae et pharisaei hypocritae, quia315 mundatis <N442, f. 18vb> calicis et parapsidis316, quod deforis est, intus317 autem plena sunt sordibus. Pharisaee caece, munda prius, quod intus est, et, quod deforis est, erit mundum. <I83, f. 33vb> Vere enim si mens mundetur318 luce319 scientiae, cum ipsa fuerit munda ac splendida, tunc etiam eius, <SG670, p. 37a> qui deforis320 est, hominis ipsa necessario curam gerit, id est carnis suae, ut et ipsa321 <E97, f. 19ra> purificetur.

VD38: Qui carnis purificationem neglegit solet contemnere munditiam mentis

Ubi322 autem ista, quae deforis323 est, purificatio324 carnis neglegitur, certum est ibi325 neque326 de puritate mentis ac mundicia cordis curam327 geri328. Ita ergo fit329, ut is, qui intrinsecus330 mundus est, mundetur331 sine dubio et extrinsecus, non semper332 autem333 is, qui mundatur334 extrinsecus, etiam intrinsecus mundus est, mundetur335 sine dubio et extrinsecus. Non semper336 autem337 is338, qui mundatur339 extrinsecus, etiam intrinsecus mundus est, videlicet <BII13, f. 28va> cum340 ait341 342 haec, ut343 hominibus placeat.

Sed et illa species castimoniae observan<VD38, f. 31va>da est, uti ne passim et libidinis solius causa344 feminis coeatur345 346,

BII13: de (ein Wort unleserlich) reparandis

sed posteritatis reparandae gratia, quae observantia, cum etiam in nonnullis pecudibus347 inveniatur, pudori348 est, si non ab349 hominibus rationabilibus350 et deum colentibus observetur. Ergo omnes peccaverunt et egent auxilio351 dei.

Propter quod, carissimi, sectamini semper caritatem et aemulamini352 353 meliora et spiritalia, <I83, f. 34ra> et adiuvate354 <SG670, p. 37b> vos invicem, ut deo semper in omnibus placere valeatis355. Amen.

O93, f. 4ra; V630, f. 18rb; N442, f. 18vb; I83, f. 34 ra; VD38, f. 31va; SG670, f. 37b; Bcan4, f. 38v; E97, f. 19ra; P102; BII13, f. 28va; S105, f. 15v


1 Überschrift fehlt S105

2 EPISTOLA sancti korr. aus EPISTOLA E97

3 PAPAE SCRIPTA DISCIPULIS SUIS, QUI MALORUM HOMINUM PERSUASIONIBUS ALIQUATENUS DEVIARUNT, ET HIS ATQUE GENTIBUS, INTER QUAS HABITABANT, DIRECTA] EXCERPTA DE VOLUMINE QUOD DICITUR ITINERARIUM SANCTI PETRI DE CAThECIZANDIS RUDIBUS SG670

4 MAIORUM V630; E97; P102; BII13

5 DEVIABUNT I83; deviarant E97

6 praecipit BII13

7 qui fehlt P102

8 lemens S105

9 am Rande consociis VD38

10 gentibusque quae korr. aus gentibus quaeque SG670; gentibus quęque S105

11 Oportet] Oportet vos Bcan4

12 contingerit I83; Bcan4

13 tamen est] est tamen E97

14 est fehlt V630

15 veritatis viam] viam veritatis Bcan4

16 iis E97; his korr. aus his in P102

17 qui korr. aus qui in P102

18 fecerunt korr. aus fecerint SG670; S105

19 iis E97

20 audierunt] audierunt si korr. aus audierunt SG670; audierunt] audierunt Si S105

21 reducite korr. aus riducite P102

22 nec Bcan4

23 sed fructuosi fehlt V630

24 inveniatis I83

25 terra cultore neglecta] cultore neglecta terra V630; a cultore neglecta terra korr. aus cultore neglecta terra E97

26 et tribulos] tribulosque Bcan4

27 am Rande neglegentia VD38

28 falsę korr. aus falsi P102

29 diligentia ad excolendum korr. aus diligentia O93

30 excolendum korr. aus excolendus S105

31 ius] vires korr. aus vis V630; rus korr. aus prous VD38; rus SG670; S105

32 ius mentis vestrae] mentis vestrę agrum E97

33 vestrae ut] vestrae korr. aus vestrae et SG670

34 ut hic] et hunc SG670; S105

35 interlinear dus V630

36 colono V630

37 excolet V630

38 occupationis I83

39 semen enecet] semine necet Bcan4

40 am Rande occidat VD38

41 Potest korr. aus Post VD38

42 multum I83

43 interlinear restaret VD38

44 vitae tempus] tempus vitę Bcan4

45 est fehlt E97

46 am Rande dubitantem VD38

47 cunctantem] cum tantae, interlinear cunctantem SG670

48 ob fehlt SG670; S105

49 est] est temporis spatio SG670; S105

50 consuetudinis] consuetudinis deleatis korr. aus consuetudinis SG670

51 vitia resecentur fehlt SG670; vitia resecentur] abiciantur S105

52 am Rande abscidantur VD38

53 resecentur korr. aus recensentur V630

54 poteris I83

55 iis E97

56 quem Bcan4

57 enim est] est enim SG670

58 iusta] utilis vita V630; utilis E97

59 unusquisque korr. aus unisquisque SG670; unusquisque korr. aus nusquisque S105

60 his] his in V630; iis E97

61 am Rande perversam VD38

62 perpera I83; Bcan4

63 stereli Bcan4

64 semine V630; P102; BII13

65 verbi korr. aus verbum N442

66 praeparet korr. aus praeparat SG670; praeparet E97

67 et V630

68 iustissimus korr. aus iustissimis S105

69 concalescat SG670; S105; calescat Bcan4; calescat korr. aus coalescat P102

70 deducerit VD38

71 am Rande casus VD38

72 am Rande ruinas VD38

73 dedit] dedit et korr. aus dedit SG670

74 Ad Bcan4

75 quae korr. aus qua P102

76 quod korr. aus quos SG670

77 am Rande debitores VD38

78 intereat korr. aus interea SG670

79 sicut] si quit VD38; si quod SG670; si quid E97; P102; BII13; si quod S105

80 ipsi I83

81 am Rande Nota SG670

82 apposuit SG670; S105

83 fore Bcan4

84 am Rande reverterentur VD38

85 resipiscerent korr. aus resipicerent I83; respicerent Bcan4

86 resipiscerent et lumen veritatis aspicerent korr. aus resipiscerent VD38

87 dolorent VD38

88 quam BII13

89 accendatur korr. aus accedatur VD38

90 pugnam VD38

91 scientia SG670; S105

92 igrrantia S105

93 Sicut korr. aus Sicut enim SG670

94 mortuas N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

95 secantis V630; E97; secante SG670; S105

96 quod agit korr. aus quod O93

97 ait V630; I83; Bcan4; P102

98 veritas Bcan4

99 filiis SG670; S105

100 consanguineos korr. aus sanguineos Bcan4

101 erroris korr. aus erroribus V630

102 sermonis domini korr. aus sermonis BII13

103 iterum korr. aus iterum iterum S105

104 qui korr. aus quia SG670

105 venit Bcan4

106 terram SG670; P102; BII13; S105

107 Sed korr. aus Quod SG670

108 si fehlt SG670

109 saparari S105

110 si cum] cum si V630

111 si cum ipsis] etiam si ipsi E97

112 sine N442; I83; VD38; P102; BII13; in korr. aus sine Bcan4

113 sic VD38; P102; BII13

114 Iustum korr. aus Iustum est SG670

115 qui korr. aus quis E97

116 se dari] salvari V630; E97; faeda SG670; S105

117 adverte korr. aus averte V630; adverte SG670; E97; BII13; S105

118 quia korr. aus qui VD38

119 separatio korr. aus sepatio S105

120 Ille SG670; Bcan4; S105

121 Illi enim velint] Ille enim vult SG670; S105

122 vellent korr. aus velint N442; volunt V630

123 interesse SG670; S105

124 et V630

125 illud E97

126 am Rande confusionem sibi ingerentem VD38

127 am Rande non sustineat VD38

128 sita P102

129 separatio korr. aus sepatio S105

130 a bono deo] a bonedi VD38

131 dei VD38

132 data E97; BII13

133 com SG670

134 persequntur E97

135 Sciunt korr. aus Scient O93

136 quia peccatum ipsorum causa ignorantiae est] peccatum ipsorum causam ignorantiae esse SG670; S105

137 Propterea idemque] Propter eo idemque korr. aus Propter eodemque O93; Proptereaque idem korr. aus Propterea idemque SG670

138 denique V630; E97

139 iis E97

140 eis SG670

141 interfectoribus et persecutoribus korr. aus interfectoribus BII13

142 credimur korr. aus credimus V630; credimus E97; S105

143 quia N442

144 ingredi I83

145 autem vite korr. aus autem O93

146 illum korr. aus illud V630; illum VD38; SG670; E97; P102; BII13; S105

147 inquiunt SG670; S105

148 cognoscere] cognoscere non V630; SG670; E97; P102; BII13; S105

149 affectu korr. aus afpectu O93

150 quid E97

151 tamen] tamen quid SG670; S105

152 am Rande leviter VD38

153 qui Bcan4

154 sit] sit deus SG670; S105

155 facere I83; VD38; Bcan4

156 discutiendum korr. aus discutiedum I83

157 et fehlt SG670; S105

158 am Rande stultitię ingratie VD38

159 his fehlt SG670; S105

160 inutilibus SG670; S105

161 am Rande rationem VD38

162 quia I83

163 Aquam P102

164 erat fehlt SG670; S105

165 composita O93; N442; inconposita korr. aus conposita V630

166 di VD38

167 eam SG670; S105

168 Qui fehlt SG670; S105

169 iussum O93

170 am Rande veritati oponitur VD38

171 separavit korr. aus speravit P102

172 posuit I83

173 invisibilem Bcan4

174 caelum istud visibile fehlt SG670; S105

175 visibilem VD38

176 vero fehlt VD38; P102; BII13

177 ergo fehlt V630; E97

178 quae korr. aus qua VD38

179 produceret korr. aus producet P102

180 nobis E97

181 profluerent korr. aus fluerent O93; profluerent korr. aus profuerent VD38

182 deservirent VD38; P102; BII13; deservirent korr. aus servirent Bcan4

183 et S105

184 interlinear vel Num E97

185 Nonne korr. aus Non O93

186 profluunt V630; N442; SG670; E97; BII13; S105

187 interlinear vel Num E97

188 Nonne korr. aus Non O93

189 mutationes korr. aus mutataones V630

190 luna korr. aus lune V630; lunae I83; Bcan4

191 am Rande sustinet VD38

192 am Rande servitium VD38

193 interlinear ineptis VD38

194 iussa E97; iuxta P102

195 aliorum P102

196 debuistis solum korr. aus debuistis V630

197 prae ceteris] pręteritis S105

198 idem V630; isdem fehlt SG670; S105

199 interlinear bis SG670

200 adhuc] adhuc in V630; P102; BII13; adhuc in korr. aus adhuc VD38; ad E97

201 interlinear vel eius V630; eius I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105; eis fehlt E97

202 dico SG670; S105

203 am Rande Nota O93; am Rande z V630

204 enim I83

205 repletus korr. aus repletis O93; repletur korr. aus repletus N442; repletis I83; Bcan4

206 incorruptionem VD38; BII13

207 regeneratus V630; E97

208 accēdite Bcan4

209 quasii Bcan4

210 am Rande purgentur VD38

211 deluantur I83

212 sola] sola ab S105

213 probet O93; N442; I83

214 in fehlt I83; Bcan4

215 incredulitatem korr. aus credulitatem O93; incredulitate korr. aus incredulitatem V630; incredulitate VD38; P102; BII13; S105; incredulitate korr. aus incredulite SG670

216 preditionis I83

217 iam I83

218 am Rande diligatis VD38

219 omnemque iustitiam] omnem substantiam SG670; S105

220 accipiatis VD38; SG670; P102; BII13; S105

221 possitis korr. aus positis V630

222 maiori N442; SG670; E97; P102; S105

223 pona I83

224 digni korr. aus dign P102

225 Confertur korr. aus Fertur O93

226 boni fehlt V630; E97

227 hominis SG670; S105

228 generantur SG670; S105

229 cogsignari S105

230 am Rande respueritis VD38

231 ut korr. aus et V630

232 am Rande z V630

233 confert aquae] aquę confert E97

234 baptismum I83; P102; BII13

235 regenerato korr. aus regeneratio I83; regeneratio P102; BII13; regenerata SG670; S105

236 et VD38

237 renovata SG670; S105

238 flagilitas S105

239 demun Bcan4

240 quis korr. aus qui SG670

241 regnu O93

242 am Rande festinate VD38

243 accellarate Bcan4

244 am Rande z V630

245 sacramenti korr. aus sacramentis Bcan4

246 domum SG670

247 Confugite korr. aus Consurgite S105

248 possint V630; E97

249 aquas S105

250 quisquis korr. aus quiquis SG670; quisquis S105

251 am Rande tardat VD38

252 salutem conferunt korr. aus salutem V630

253 am Rande tribuunt VD38

254 am Rande z V630

255 sit fehlt I83

256 iniustus korr. aus iniustus per Bcan4

257 quidem ut korr. aus quidem Bcan4

258 am Rande drei Punkte N442

259 sine korr. aus sive SG670

260 am Rande Quod prosit ultima consignatio I83

261 consignare I83

262 spiritus sancti] sancti spiritus SG670; S105

263 am Rande Nota CSG. VD38

264 quia korr. aus qui N442; qui V630

265 a beato korr. aus ab eo BII13

266 a beato Petro] habeat quod a petro korr. aus habeat quod SG670; habeat quod a petro S105

267 et fehlt BII13

268 am Rande postea VD38

269 ostendit SG670; S105

270 similitudine V630; I83

271 Post haec korr. aus Posthac V630; BII13; Posthac] Post haec SG670; Bcan4; P102; S105; Post VD38

272 est fehlt V630; E97

273 autem] autem ut Bcan4

274 vivire S105

275 am Rande abhominet VD38

276 am Rande etiam VD38

277 quoque et cetera korr. aus quoque O93

278 proprię korr. aus propię O93

279 deum colente] colente deum S105

280 am Randerequiritur VD38

281 expetitur korr. aus expeditur V630

282 cautele I83; cautela korr. aus cautele SG670; Bcan4

283 quae P102

284 am Rande abhominabile VD38

285 am Rande iudicat VD38

286 dicit SG670; Bcan4; S105

287 ut canthari fehlt V630; E97

288 canthari] cathari non korr. aus cathari SG670; S105

289 libenter korr. aus libener BII13

290 Debemus] Debemus enim korr. aus Debemus SG670

291 habere] habere ab SG670; S105

292 am Rande sicut VD38

293 rationabiles korr. aus rationabilis I83

294 censuum E97

295 sensuum capaces] capaces sensuum SG670; S105

296 debeat SG670; S105

297 cordis] cordis et I83

298 conscientia I83

299 am Rande drei Punkte N442

300 puritati korr. aus puritate SG670

301 aquam I83

302 am Rande mundare VD38

303 deluere I83

304 purificatur sed korr. aus purificatur SG670

305 quod sequela] quęla S105

306 am Rande Imitatio consecutio VD38; am Rande imitatio BII13

307 sequela korr. aus requela SG670; sequens korr. aus sequenda Bcan4; sequela] seque imitatio iam P102

308 sit] sit quod S105

309 phariseorum korr. aus phaseorum S105

310 videbantur VD38; SG670; P102; BII13; S105

311 increpat I83; SG670; BII13; S105; increpabat korr. aus increbat VD38; increpabat korr. aus increpat Bcan4

312 dicens eos] eos dicens SG670

313 qui BII13

314 Voe I83

315 quia korr. aus qui I83

316 am Rande scutellae VD38

317 inter Bcan4

318 videtur VD38

319 luce] luce mundetur et luce korr. aus luce mundetur luce SG670; luce mundetur lucę S105

320 foris SG670

321 ipsa purificetur] ipsam purificet SG670; S105

322 am Rande

323 foris SG670; S105

324 purificatio carnis korr. aus purificatio O93

325 ibi fehlt V630; E97

326 neque korr. aus ne VD38

327 curam korr. aus puram SG670

328 geri korr. aus gerit Bcan4

329 fit ut is korr. aus fit O93

330 intrinsecus mundus est mundetur sine dubio et extrinsecus non semper autem is qui mundatur extrinsecus korr. aus intrinsecus O93

331 mundetur sine dubio et extrinsecus; non semper autem is, qui mundatur extrinsecus, etiam intrinsecus mundus est, mundetur sine dubio et extrinsecus. Non semper autem is, qui mundatur extrinsecus, etiam intrinsecus mundus est fehlt I83; SG670; S105

332 semper autem korr. aus semper SG670

333 autem fehlt S105

334 mundantur I83

335 mundetur sine dubio et extrinsecus Non semper autem is qui mundatur extrinsecus etiam intrinsecus mundus est fehlt I83; SG670; E97; P102; BII13; S105

336 semper autem korr. aus semper SG670

337 autem fehlt S105

338 is korr. aus his V630

339 mundantur I83

340 am Rande cum facit VD38

341 agit V630; VD38; SG670; E97; P102; BII13; S105

342 ait hęc korr. aus agit et Bcan4

343 ut] ut ab S105

344 causę Bcan4

345 am Rande commisceatur VD38

346 coeatur] coeat quis SG670; S105

347 pecoribus VD38; P102; BII13

348 pudoris V630; E97

349 hab korr. aus habo Bcan4

350 rationalibus VD38; BII13

351 auxilio korr. aus axilio V630

352 am Rande sequimini VD38

353 ęmulamini korr. aus ęmulaminini V630

354 adiuvate korr. aus adiuvante SG670; Bcan4

355 veleatis S105

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 25.6.2006