[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

2. Clemens-Brief

Inhaltsverzeichnis

4. Clemens-Brief

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

3. Clemens-Brief

O93, f. 2ra; V630, 14ra; N442, f. 14vb; I83, f. 24ra; VD38, f. 22ra; SG670, p. 14b; Bcan4, f. 32v; E97, f. 14ra; P102; BII13, f. 20va; S105, f. 4v

ITEM1 2 INCIPIT3 EPISTOLA GENERALIS4 CLEMENTIS PAPAE OMNIBUS <VD38, f. 22rb> TAM MAIORIS5 QUAM INFERIORIS ORDINIS CLERICIS AC6 CUNCTIS FIDELIBUS SCRIPTA7.

Bcan4; P102; BII13: LVI Quod qui sacerdotio domini fruuntur plus scire oporteat ut sibi subditos pleniter docere possint

[H. 56] Clemens8 urbis Romae episcopus omnibus coepiscopis9, presbyteris, diaconibus ac reliquis clericis, et cunctis principibus, maioribus minoribusve10 omnibusque11 generaliter fidelibus benedictio claritas12 et gloria in gratia dei, quae data est nobis <N442, f. 15ra> in Christo Iesu domino nostro.

Bcan4: De cura pastorali

Urguet13 nos, fratres14, <I83, f. 24rb> multus amor vester et15 religiosa16 invitat17 devotio, quia debitores sumus, ut quaedam vobis scribamus.

<SG670, p. 15a> Vobis18 19 ergo, qui sacerdotio domini fruimini20 et in speculo21 estis positi, plus scire oportet, ut subditos vobis populos pleniter docere possitis <BII13, f. 20vb> eisque ad regna caelorum ducatum22 praebere domino annuente valeatis. Unde et ipsa per23 se veritas ait: Vobis datum est nosse mysterium regni dei, ceteris autem in parabolis et reliqua.

N442: Qualiter episcopi docere debent et subditi audire

Propter24 quod consilium25 do unicuique vestrum constanter docere verba divina, et26 discentibus libenter accommodare27 aurem verbo dei. <VD38, f. 22va>

O93: Qualiter episcopis (folgen tironische Noten)

VD38; P102; BII13: LVII28 Qualiter episcopi docere debent et subditi audire

Bcan4: LVII

[H. 57] Vestrum29 enim, qui30 legatione31 Christi32 fungimini, est docere populos, eorum vero est vobis33 oboedire ut deo.

S105: de oboedientia exibenda episcopis

Si autem vobis episcopis non oboedierint omnes presbyteri, diaconi ac34 subdiaconi et35 reliqui clerici cuncti36 37 omnesque38 principes tam maioris39 ordinis quam et40 inferioris atque reliqui <SG670, p. 15b> populi, tribus et linguae non obtemperaverint, non solum infames, sed41 et42 extorres43 44 a regno dei et consortio fidelium a45 liminibus sanctae dei ecclesiae alieni erunt. Nam vestrum est eos instru<V630, f. 14rb>ere, eorum vero46 est vobis47 oboedire ut deo, cuius legatione48 fungimini <I83, f. 24va> dicente domino: Qui vos audit, me audit, et49 qui vos spernit, me <E97, f. 14rb> spernit, et qui vos recipit, me recipit, et qui me recipit, recipit eum, qui me misit.

I83: De filiis circa patrem rebellibus

Bcan4: De filiis circa patrem rebellibus et qualiter circa singulorum securam exercent

Nihil enim iniustius50 vel inhonestius51 est quam filios patribus rebelles aut <S105, f. 5r> clericos vel laicos doctoribus seu discipulos magistris inoboedientes vel protervos52 exsistere. Novimus enim <BII13, f. 21ra> primum hominem per inoboedientiam cecidisse, idcirco omnes hoc vitium summopere cavere monemus53. Et quia dominus54 superbis resistit, humilibus autem dat gratiam, dominus <VD38, f. 22vb> noster mit<SG670, p. 16a>tens nos vice sua in55 loco apostolorum ad praedicandum56 praecepit nobis57 docere <Bcan4, f. 33r> omnes omnesque nobis fideliter oboedientes ut ipsi58 exsistere, quoniam nec aliter59 60 terra pariet61 fructus suos, nisi culta receperit semen et irrigata62 germinaverit et pariat63, quae est paritura. Sic et omnis homo, qui libenter non receperit verbum dei, illudque in corde suo germinare non64 siverit65 ac minime crediderit doctoribusque66 et episcopis suis67 non benivolus, sed rebellis atque inoboediens exstiterit68, fructum non germinabit nec pariet, sed69 similis est70 arbori71 illi, de qua dominus ait: Omnis <I83, f. 24vb> arbor, quae non facit fructum bonum, excidetur et in ignem72 mittetur.

Bcan4: LVIII

P102; BII13: LVIII De aaron primo pontifice et de unguento quo perunctus est

[H. 58] Primus73 enim74 pontifex Aaron75 chrismate compositionis76 perunctus princeps populi fuit et tamquam rex77 primitias et tri<SG670, p. 16b>butum per capita accepit a populo, et iudicandi plebem78 sorte suscepta de mundis immundisque iudicabat79. Sed et80 si alius ex ipso unguento perunctus est81, virtute inde concepta etiam ipse <VD38, f. 23ra> rex aut propheta aut pontifex fiebat. Quod si temporalis et82 83 gratia ab hominibus84 composita tantum potuit, intelle<BII13, f. 21rb>gite iam, quantum sit illud unguentum, <N442, f. 15rb> quod a deo de virgulto vitae prolatum est, cum hoc, quod ab hominibus factum est, tam eximias85 86 inter homines conferat87 88 dignitates. Quid89 enim in praesenti saeculo propheta gloriosius, pontifice clarius, rege sublimius90?

Bcan4: LVIIII

P102; BII13: LVIIII De pontifice sacro chrismate peruncto et in civitate constituto scripturis sacris erudito

[H. 59] Omnis91 enim pontifex sacro92 chrismate93 perunctus et in civitate constitutus94, scripturis sacris95 eruditus96, carus et pretiosus97 <S105, f. 5v> hominibus oppido98 esse debet.

BII13: qualiter episcopus honorandus sit

Quem99 quasi Christi100 101 locum <SG670, p. 17a> tenentem102 honorare omnes debent eique servire et oboedientes ad salutem suam fideliter exsistere scientes, <I83, f. 25ra> quod sive honor <E97, f. 14va> sive iniuria103, quae ei defertur104, in Christo105 redundat et a Christo in deum. Audire ergo eum attentius106 oportet et107 ab ipso suscipere doctrinam fidei,

Bcan4: LX

P102; BII13: LX Quod pontifex monita vitae a presbyteris debeat inquirere a diaconibus vero ordinem disciplinae

[H. 60] monita autem vitae a presbyteris <V630, f. 14va> inquirere, a diaconibus vero ordinem disciplinae. Propter quod deprecor <O93, f. 2rb> <VD38, f. 23rb> vos, conservos108 et adiutores meos, ut discatis attentius animarum curam gerere et pro omnibus stare, maxime tamen pro his109, qui in cultu divino laborant.

Bcan4: LXI

P102; BII13: LXI Commonitorium plenum documentis

[H. 61] Ecclesiarum110 omnium111 curam habetote, servorumque112 earum113 adiutorium praebete, viduarum114 religiosam <BII13, f. 21va> curam115 gerite, pupillos enixius116 liberate, pauperibus misericordiam facite117, iuvenes pudicitiam118 <SG670, p. 17b> docete et, ut119 breviter totum120 dicam, alterutrum vos, in quibus res poposcerit121, sustentate122. Deum123 colite, qui creavit caelum et terram, et Christo credite. Invicem vos diligite et misericordes estote in124 125 omnes. Non verbo solo, sed opere et rebus replete126 caritatem127. Agite128 pro viribus, conservi dilectissimi, quia bonum est, ut unusquisque vestrum, secundum quod potest, <I83, f. 25rb> prosit accedentibus129 ad fidem religionis nostrae130. Et ideo non131 vos pigeat secundum sapientiam, quae vobis per dei providentiam col<VD38, f. 23va>lata est, instruere132 ignaros133 et docere. Desiderium ergo habere omnes erga doctorem veritatis eumque134 ut oculos suos amare oportet, quia et135 ipsum populum136 sibi commissum ceu137 proprios filios amare et docere condecet138. Hoc enim a patre caelesti139 donatum est140, sed141 salus in eo est, ut voluntatem eius, cuius amorem et de<SG670, p. 18a>siderium deo largiente conceperint, faciant142.

Bcan4: LXII De his qui christiana baptizari nituntur qualiter se habeant et de ceteris fidelibus Qualiter ei qui fidelis existere voluerit baptismum sit tribuendum LXII

P102; BII13: LXII Qualiter ei qui fidelis existere voluerit baptismum sit tribuendum

[H. 62] Si143 quis ergo fidelis voluerit exsistere et desiderat baptizari, exutus144 145 prioribus <Bcan4, f. 33v> malis de reliquo pro bonis actibus heres bonorum146 caelestium ex147 gestis148 propriis fiat. Accedat149 150 autem, qui vult, ad sa<S105, f. 6r>cerdotem151 suum, et ipsi det nomen suum atque ab eo audiat mysteria152 regni caelorum, ieiuniis frequentibus operam impendat153 ac semetipsum154 in omnibus probet, ut tribus mensibus <BII13, f. 21vb> iam consumando155 in die festo possit baptizari. Baptizatur156 157 autem158 unusquisque in aquis perennibus159, nomine160 trinae beatitudinis invocato super se, perunctus primo oleo per orationem <N442, f. 15va> <I83, f. 25va> sanctificato, ut ita demum161 162 per haec163 consecratus possit <VD38, f. 23vb> percipere locum cum sanctis.

Bcan4: LXIII

P102; BII13: LXIII Ut nullus causa opprobrii senectutis vel nobilitate generis aut iuventutis neglegat inquirere a parvulis et minus eruditis si quid forte est utilitatis aut salutis

[H. 63] Nullus164 enim propter165 obprobrium <E97, f. 14vb> senectutis vel no<SG670, p. 18b>bilitatem166 generis aut iuventutis a167 parvulis et minus eruditis, si quid forte est utilitatis aut168 salutis, inquirere neglegat. Qui enim rebelliter169 vivit et discere atque agere bona recusat, magis diaboli quam Christi membrum esse ostenditur et potius infidelis170 quam fidelis monstratur. Quomodo ergo171 non172 omnibus173 hoc amabile est cunctisque exoptatum174, ut, quae ignorat, discat, et, quae didicerit, <V630, f. 14vb> doceat? Certissimum namque est, quod neque amicitia neque propinquitas generis neque regni sublimitas175 homini debet esse pretiosior veritate, quia nihil176 est177 178 pretiosius179 anima.

Bcan4: LXIIII

P102; BII13: LXIIII De Adam et quod solus homo est rationabilis

[H. 64] Dominus autem creator omnium ex initio ad imaginem suam hominem fecit, eique180 dominatorem181 terrae marisque et aeris ipsius dedit veritatemque inquirere prae<SG670, p. 19a>cepit, et182 sicut183 verus nobis propheta enarravit et ipsa <BII13, f. 22ra> rerum ratio docet. Solus enim homo est rationabilis184, et consequens est, ut ratio185 irrationabilibus dominetur. Hic186 enim ab initio, <VD38, f. 24ra> cum <I83, f. 25vb> adhuc iustus esset187, cunctis viris188 189 et omni fragilitate190 superior erat, ubi autem peccavit et factus est servus peccati, simul191 et fragilitati efficitur obnoxius192 193.

Bcan4: LXV

P102; BII13: LXV De pietate et impietate et de fide et infidelitate

[H. 65] Quod194 idcirco scriptum est, ut sciant homines, quia195, sicut ex impietate196 passibiles197 facti sunt, ita per pietatem possunt esse impassibiles198, et non solum impassibiles199, verum et parva200 201 in deum fide202 aliorum passiones <S105, f. 6v> curantes. Ita enim verus ipse propheta promisit dicens: Amen dico vobis, si habueritis fidem sicut granum sinapis, dicetis monti huic: Transi hinc203, et transibit204. Huius vocis etiam vos ipsi documenta cepistis, etiam facta205 quaedam206 per magistros nostros207, ipsos videli<SG670, p. 19b>cet apostolos208, non ignoratis, quia adstantibus nobis eorum meritis daemones cum passionibus, quas hominibus invexerant209 210, transierunt et fugati sunt. Quia211 ergo alii quidem homines patiuntur, alii patientes sanant212,

BII13: de patientibus

causa sine dubio vel patiendi vel curandi noscenda est. Quae non alia esse quam213 patientibus quidem infidelitatis, curantibus214 vero215 fidei demonstratur. Infidelitas216 enim, dum non cre<VD38, f. 24rb>dit futurum dei <E97, f. 15ra> iudicium, peccan<BII13, f. 22rb>di li<I83, f. 26ra>centiam praebet, peccatum vero hominem passionibus obnoxium217 218 facit. Fides autem futurum219 220 esse dei iudicium credens continet homines a peccato. Non peccantes vero non solum liberi sunt a daemonibus et passionibus, verum et aliorum daemones et passiones fugare possunt.

Bcan4: LXVI

P102; BII13: LXVI De ignorantia et neglegentia et quod ignorantia substantiam non habeat

[H. 66] Ex221 his ergo omnibus222 colligitur, quod origo totius mali ab ignorantia descendat, et ipsa sit malorum omnium223 mater, quae <N442, f. 15vb> incuria quidem et ignavia224 gignitur. Neglegen<SG670, p. 20a>tia vero alitur225 226 et augetur atque227 in sensibus hominum radicatur228, dum amatur, quam, si quis229 forte doceat effugandam, velut230 antiquis et hereditariis sedibus moleste et indignanter avellitur231.

BII13: de ignorantia

Et ideo paululum232 laborandum233 nobis est, <V630, f. 15ra> ut234 indignantes ignorantiae235 praesumptionis236 <O93, f. 2va> scientiae237 ratione resecemus238 239, <Bcan4, f. 34r> in his240 praecipue, qui in aliquibus minus241 rectis opinionibus praeventi sunt, per quas quasi sub specie alicuius242 scientiae ignorantia in243 244 his245 vehementius246 radicata est. Nihil247 enim gravius quam, si <VD38, f. 24va> id, quod ignorat quis, scire se credat et defendat verum esse, quod falsum est. <S105, f. 7r> Quod tale est quale248, quis ebrius sobri<I83, f. 26rb>um se putet et249 agat quidem cuncta ut ebrius, sobrium se tamen et ipse putet et dici250 a ceteris velit. Ita sunt ergo et hi251, qui252 ignorantes, quod verum est, speciem tamen alicuius scientiae <BII13, f. 22va> tenent et mala quasi bona gerant253 atque ad254 perniciem255 <SG670, p. 20b> quasi ad salutem festinant. Propter256 quod ante omnia properandum est257 ad agnitionem veritatis, ut possimus quasi lumine nobis inde succenso258 errorum259 tenebras260 depellere. Grande261 enim malum est, ut diximus, ignorantia, sed quia substantiam non habet, facile ab his262, qui studiosi sunt, effugatur263.

VD38: Hic dicit quid sit ignorantia

Non enim aliud est ignorantia, nisi non agnovisse, quod expedit, ubi autem agnoveris264, perit265 ignorantia266.

Bcan4: LXVII

P102; BII13: LXVII De veritatis agnitione et libero arbitrio atque ignorantia

[H. 67] Quaeri ergo magnopere267 debet veritatis agnitio, quam nemo alius assignare268 potest nisi verus propheta. Haec enim269 porta270 est271 vitae272 volentibus ingredi et sunt273 operum bonorum pergentibus ad civitatem salutis.

Si quis sane274 audiens sermonem veri <VD38, f. 24vb> prophetae velit recipere <E97, f. 15rb> aut nolit et275 amplecti276 onus eius, id est mandata vitae, habet in sua potestate, liberi enim sumus arbitrii. Nam si hoc esset277, ut audientes, <I83, f. 26va> eum278 iam non279 haberent in potestate aliud facere, quam au<SG670, p. 21a>dierant, vis280 erat quaedam naturae, per quam liberum281 282 non esset ad aliam migrare sententiam, aut si rursus283 284 ex audientibus nullus omnino reciperet, et hoc naturae vis erat, quae unum aliquid285 fieri cogeret286 et alteri parti287 non daret locum. Nunc autem, quia liberum est animo288, in quam velit partem, declinare iudicium suum, et quam probaverit <BII13, f. 22vb> eligere viam, constat289 evidenter inesse hominibus arbitrii libertatem. Igitur, priusquam audiat quis, quod ei expedit290, certum est, quia291 ignoret, et ignorans vult et desiderat, <S105, f. 7v> quod non expedit, agere, propter quod pro hoc non292 iudicatur. Cum vero audierit causas erroris sui et rationem veritatis acceperit, tunc si permanserit in his erroribus, quibus dudum293 fuerat praeventus294, recte iam vocabitur ad iudicium daturus poenis295 296, quia vitae huius spatium, <VD38, f. 25ra> quod ad bene vivendum <N442, f. 16ra> accepit, in297 ludibriis298 consumpsit299 300 errorum. Qui vero audiens haec301 <SG670, p. 21b> libenter accepit302 et gratulatur bonorum <V630, f. 15rb> sibi doctrinam303 fuisse delatam304 305, requirat intentius <I83, f. 26vb> et discere non desinat, usquequo cognoscat, si est vere aliud secundum306, in quo bonis praemia praeparata sunt, et cum certus de hoc fuerit, gratias agat deo, quod sibi veritatis lumen ostenderit. De cetero dirigat actus suos in omnibus operibus bonis, quorum sibi in futuro mercedem certus est praeparatam demirans307 per omnia et stupens ceterorum hominum errores, et quod ante oculos positam veritatem nemo videbat308. Ipse tamen gaudens super divitiis sapientiae, quas invenit, insatiabiliter his perfruatur309 et exercitio310 bonorum operum delectetur festinans311 ad312 saeculum313 futurum mundo corde et pura conscientia perveni<BII13, f. 23ra>re, ubi etiam videre deum regem omnium possit. His314 autem omnibus carere315 nos et fraudari sola facit ignorantia. Dum316 enim ignorant homines, quantum boni habeat scientia317, ignorantiae <E97, f. 15va> malum de se non pati<SG670, p. 22a>untur excludi. Nes<VD38, f. 25rb>ciunt enim, quanta sit <Bcan4, f. 34v> in horum permutatione diversitas.

Bcan4: LXVIII

P102; BII13: LXVIII De optimo consilio

[H. 68] Propter quod consilium do unicuique discentium libenter praebere aurem verbo dei et cum amore veritatis audire318, <I83, f. 27ra> quae dicimus, ut mens optimo semine suscepto per bonos actus laetos afferat fructus. Nam si319 me docente ea, quae ad salutem pertinent, recipere320 quis abnuit321 et animo pravis opinionibus occupato obsistere322 nititur323, non ex nobis, sed ex semetipso <S105, f. 8r> habebit pereundi causam. Debet enim iusto iudicio examinare324, quae dicimus, et intellegere, quia verba loquimur veritatis, ut cognitis his, quae sunt, ut sunt325, et in bonis actibus dirigens viam326 suam regni caelorum possit particeps inveniri subiciens sibi carnis desideria et dominus eorum factus, ut ita demum327 etiam ipse fiat dominatoris omnium iocunda possessio. Nam328 qui permanet in malo et servus est mali,

BII13: de malorum pretio

non potest effici portio boni, donec permanet in malo, quia329 ab ini<SG670, f. 22b>tio, ut ante iam diximus, duo regna statuit deus et potestatem <VD38, f. 25va> dedit unicuique hominum, ut illius regni fiat portio, <BII13, f. 23rb> cui se ad oboediendum ipse330 subiecerit. Et quia definitum331 est apud deum non posse unum hominem utriusque regni esse servum, omni studio date operam332 333 in boni regis aulam ac334 iura335 concurrere. <O93, f. 2vb>

Bcan4: LXVIIII

P102; BII13: LXVIIII De vero propheta id est Christo et quid sit mamona

[H. 69] Prop<I83, f. 27rb>ter hoc denique verus propheta, cum esset praesens nobiscum et quosdam336 ex divitibus neglegentes erga dei cultum videret, huius rei ita aperuit veritatem: Nemo potest, inquit, duobus <V630, f. 15va> dominis servire, et non potestis deo servire et mammonae,

BII13: unleserliche Rubrik

mammona337 patria eorum voce338 divitias vocans. Hic ergo verus propheta, qui in Iudaea339 nobis apparuit, ut audistis340, qui341 stans342 publice sola iussione faciebat caecos videre, surdos audire, fugabat daemones, <N442, f. 16rb> aegris343 sanitatem reddebat et mortuis vitam. Cumque nihil ei esset impossibile, etiam cogitationes hominum pervidebat344, quod nulli est345 possibile <SG670, p. 23a> nisi soli deo. Hic annuntiavit346 regnum dei, cui347 nos de omnibus, quae dicebat, <E97, f. 15vb> tamquam vero prophetae credidimus348 firmitatem349 fidei nostrae non solum enim350 ex verbis eius, sed351 ex operibus assumentes, quia dicta <VD38, f. 25vb> legis352, quae ante multas generationes de praesentia eius exposuerant, in ipso consignantur, et imaginem353 354 gestorum355 Moysei356 et ante ipsum patriarchae <S105, f. 8v> Iacob ipsius per omnia typum ferebant. Tempus quoque adventus eius, hoc est357 ipsum, <BII13, f. 23va> in quo <I83, f. 27va> venerat, praedictum ab his358 constat, et super omnia, quod esset a gentibus exspectandus359 sacris litteris compraehensum est, quae in eo pariter360 universa completa sunt. Quod autem Iudaeorum propheta praedixit eum a gentibus exspectandum, supra modum in eo fidem veram firmat361. Si enim dixisset a Iudaeis exspectandum, non aliquid eximium362 prophetasse363 videretur, quod a364 contribuli365 populo et a propria gente speraretur366 is367, cuius adventus ad salutem mundi fuerat repromissus. Videtur368 enim <SG670, p. 23b> magis consequens369 ratio esse, ut hoc fieret, quam magnificentia prophetalis. Nunc autem cum prophetae dicant omnem illam spem, quae de salute mundi repromittitur, et novitatem370 regni, quae instruenda per Christum est, atque omnia, quae de371 eo indicant372 373, ad gentes esse transferendam374, iam non secundum consequentiam375 376 rerum, sed incredibili quodam vaticinatos377 378 <VD38, f. 26ra> eventu, magnificentia prophetica confirmatur. Iudaei379 namque ex initio adfore380 381 <Bcan4, f. 35r> aliquando hunc virum, per quem cuncta reparentur382, verissima traditione susceperant, et cotidie meditantes ac prospicientes, <I83, f. 27vb> quando eius fieret adventus, ubi adesse eum383 viderunt et signa ac prodigia, sicut de eo adscriptum384 fuerat adimplentem, invidia excaecati agnoscere nequiverunt385 praesentem, in cuius spe386 laetabantur387 absentes388. Intellexerunt tamen sancti apostoli, qui a deo electi sunt, et nos, qui post ab eis electi sumus. <BII13, f. 23vb> Hoc autem providentia dei factum est, ut agnitio boni huius etiam gentibus tra<SG670, p. 24a>deretur, et hi389, qui numquam de eo audie<V630, f. 15vb>rant nec a prophetis didicerant, agnoscerent eum, illi vero, qui cotidianis meditationibus evanuerant, ignorarent. Ecce enim per vos nunc, <S105, f. 9r> qui praesentes estis, et desideratis audire doctrinam390 <E97, f. 16ra> fidei eius et agnoscere, quis et quomodo et qualis sit eius adventus, prophetica veritas adimpletur. Hoc est enim, quod praedixerant prophetae, quia a vobis quaerendus esset, qui391 de392 eo numquam393 audistis. Et ideo videntes in vobis ipsis prophetica dicta <VD38, f. 26rb> compleri, <N442, f. 16va> huic uni394 recte credens395 hunc396 recte exspectatis, de hoc recte inquiritis, ut non solum exspectetis eum, sed397 et398 hereditatem399 regni eius credentes400 consequamini, secundum quod ipse dixit, quia unus<I83, f. 28ra>quisque illius sit401 servus, cui se ipse402 subiecerit. Propterea ergo vigilate403 et dominum deumque404 nostrum vobis conscribite405 dominum406, qui et caeli ac terrae407 dominus est, et ad ipsius vos imaginem ac similitudinem reformate, sicut ipse verus prophe<SG670, p. 24b>ta docet dicens: Estote boni et misericordes, sicut et pater vester caelestis misericors408 est, qui oriri409 facit solem suum super bonos et malos et pluit super iustos et iniustos. Hunc ergo imitamini410 et hunc411 timete412, et413 sicut mandatum datur hominibus: Dominum deum tuum414 timebis et ipsi415 soli servies.

Infidelibus quidem416 dormit dominus et absens417 habetur his418, a quibus esse non <BII13, f. 24ra> creditur, et mandatis eius non oboediunt, atque ob419 id illis videtur quasi dormire420 dominus, quia pro peccatis suis non exaudiuntur.

Bcan4: LXX

P102; BII13: LXX Ut presbyteri et diaconi ac reliqui clerici nihil absque episcopi proprii licentia agant in sua parroechia Similiter et reliqui populi maiores et minores non sine eius permissu ad suam parroechiam accedant

[H. 70] Quapropter421 cunctis fidelibus et summopere422 omnibus presbyteris et diaconibus ac reliquis clericis attendendum est, ut nihil <VD38, f. 26va> absque episcopi proprii423 licentia424 agant425.

VD38: Hic dicit quod sine licentia episcopi nullus in eius parrochia missam celebrare debent

Non utique missas sine eius iussu quisque426 presbyterorum in sua parrochia agat427, non baptizet428 nec <I83, f. 28rb> quicquam429 absque eius permissu430 faciat. Similiter431 et reliqui populi maiores scilicet et minores per eius licentiam, quicquid agendum est, agant, nec sine eius per<SG670, p. 25a>missu432 a433 sua434 parrochia435 abscedant, vel in ea436 adven<S105, f. 9v>tantes437 morari praesumant. Animae vero eorum ei creditae sunt, ideo omnia438 eius consilio agere debent et eo inconsulto439 440 nihil.

I83: Quanta sit pontificalis iussio

Quicumque441 enim oboediunt episcopis suis, videntur quidem aliquid gratiae conferre deo, qui autem eis non oboediunt442, indubitanter rei443 et reprobi exsistunt. Porro ipsi a deo donum444 summi <E97, f. 16rb> muneris consequuntur445, qui iustitiae446 447 et praecepti eius semitas incedentes suis doctoribus, qui recte episcopi intelleguntur, libenter448 oboediunt449. <BII13, f. 24rb> De quibus <V630, f. 16ra> et beatus Petrus, instructor et ordinator noster et princeps apostolorum, manifeste cunctos audientes instruebat dicens: Videntur450 mihi451 <O93, f. 3ra> hi452, qui loquuntur verbum veritatis et qui illuminant animas hominum, similes453 <VD38, f. 26vb> esse radiis solis, qui, ut processerint454 et apparuerint mundo, celari ultra455 aut occultari nullatenus possunt, dum non456 tam457 videntur ab hominibus458, quam videre omnibus praestant. Unde et bene ipsa <SG670, p. 25b> <Bcan4, f. 35v> per se veritas ad veritatis praecones ait: Vos estis lux mundi, et non potest civitas459 <I83, f. 28va> abscondi supra460 montem posita, neque accendunt461 lucernam et ponunt eam sub modio, sed super462 candelabrum, ut omnibus luceat, qui in domo sunt. Si463 quis ergo his464 oboedierit, deo, ut dictum est, magnum munus465 offert.

BII13: de his qui contra folgen ca. vier unleserliche Wörter

Qui autem466 his467 restiterit468 aut inoboediens <N442, f. 16vb> exstiterit, non his469, sed domino salvatori nostro, cuius legatione470 funguntur, resistit471. Propter472 quod primum est omnium iustitiam dei regnumque eius inquirere et suis473 474 iussionibus obtemperare, iustitiam quidem, ut recte agere doceamur475, regnum vero, ut, quae sit merces posita laboris et patientiae, noverimus, in quo est bonis quidem476 aeternorum bonorum remuneratio, his477 autem, qui contra voluntatem eius egerunt478, pro uniuscuiusque gestis479 poenarum digna restitutio. Hic480 ergo, hoc est in praesen<VD38, f. 27ra>ti <S105, f. 10r> vita, positos481 oportet vos agnoscere voluntatem dei, <BII13, f. 24va> ubi et agendi et482 sacrificandi est locus, <SG670, p. 26a>

I83: De missis celebrandis

VD38: Quod non liceat missas celebrare nisi in quibus locis episcopus proprius iusserit ab eo videlicet consecratis

quoniam in aliis locis sacrificare483 et missas celebrare non licet nisi in484 his, in485 quibus episcopus proprius486 487 iusserit aut ab488 episcopo <I83, f. 28vb> regulariter489 ordinato tenentem490 videlicet civitatem491 consecratus fuerit492. Aliter enim non sunt haec493 agenda nec rite494 celebranda docente nos novo et veteri testamento. Haec apostoli a domino acceperunt et nobis tradiderunt, haec nos docemus vobisque et495 omnibus absque repraehensione tenere et docere, quibus agendum est, <E97, f. 16va> mandamus.

Bcan4: LXXI

P102; BII13: LXXI Quod unaquaeque res suum tempus habeat et locum

[H. 71] Unaquaeque etenim res suum tempus habet et locum. Operum hic locus est, tempus vero496 est meritorum saeculum futurum. Ne ergo impediamur497 ordinem locorum ac temporum permutantes, primo quae sit dei iustitia requiramus498, vitam499 500 quam iter501 acturi abundanti502 viatico503 bonis operibus repleamur504, quo505 possimus ad regnum dei tamquam ad urbem maximam pervenire. Deus506 enim507 his508, qui recte sentiunt, per ipsa opera mundi, quae fecit, manifestus509 est, ipsius creaturae <SG670, p. 26b> suae utens510 testimonio, et ideo cum de deo dubitatio esse511 512 <V630, f. 16rb> non debeat, de sola nunc eius iustitia requiramus et regno513. Idcirco514 persuadeo pri<VD38, f. 27rb>mum iustitiam eius esse requirendam, ut per hanc iter agentes et in via positi veritatis verum prophetam invenire possimus, non velocitate pedum, <I83, f. 29ra> <BII13, f. 24vb> sed bonorum operum velocitate currentes515, ut516 ipso duce usi517 nullum viae518 huius patiamur errorem. Si enim ipsum sequentes ingredi meruerimus519 illam, quo520 pervenire cupimus521, civitatem, omnia iam, de quibus quaeritur, oculis videbimus tamquam heredes omnium facti. Intellegite522 itaque viam523 esse hunc vitae nostrae cursum, viatores eos, qui524 nos instruunt vel525 qui526 bona opera gerunt, portam527 vero prophetam528, de quo dicimus, urbem regnum529 esse, in quo residet omnipotens pater, quem soli videre possunt530 hi531, qui mundo sunt corde. Non ergo vobis difficilis videatur <S105, f. 10v> huius itineris labor, quia in fine eius requies erit. Nam et ipse verus propheta ab initio mundi per saeculum currens festinat ad requiem. Adest enim nobis532 omnibus533 diebus et, si quando necesse est, apparet et corrigit nos, ut obtem<SG670, p. 27a>perantes sibi ad vitam perducat534 aeternam.

De his535 autem <N442, f. 17ra> qui neglegunt viam suae salutis et adhuc non bene fideles et praeceptis eius suorumque pontificum iussionibus inoboedientes vel contumaces536 <VD38, f. 27va> eis <I83, f. 29rb> exsistunt, dominus noster Iesus537 Christus mittens discipulos suos praecepit nobis dicens538: In539 quamcumque civitatem540 aut domum introierimus541, dicamus542: Pax huic domui. Et si quidem, inquit543 544, fuerit545 ibi filius pacis, veniet546 super eum pax547 vestra, si vero non fuerit, pax vestra ad vos <BII13, f. 25ra> revertetur. Exeuntes <E97, f. 16vb> autem de domo vel548 de civitate illa etiam <Bcan4, f. 36r> pulverem, qui549 adhaeserit pedibus nostris550, excutiamus super eos. Tolerabilius erit terrae Sodomorum et Gomorreorum in die iudicii quam illi551 civitati552 vel domui. Quod utique553 ita demum fieri554 praecepit, si prius in civitate vel domo veritatis sermo praedicetur, ex quo vel recipientes veritatis fidem filii pacis et filii dei fiant, vel non recipientes ar<SG670, p. 27b>guantur quasi inimici pacis et dei.

Bcan4: LXXII

P102; BII13: LXXII Quod a praedicatoribus pax primo proponenda sit auditoribus

[H. 72] Ita ergo et555 nos magistri instituta sectantes pacem556 primo proponimus auditoribus, ut absque ulla perturbatione possit via salutis agnosci. Quod si quis pacis verba non suscipit neque acquiescit557 veritati, scimus adversum558 eum559 pugna560 verbi movere et urguere561 acrius confutando562 ignorantiam et red<I83, f. 29va>arguen<V630, f. 16va>do peccata563. Necessario igitur pacem proponimus, ut, si quis est filius pacis, pax nostra veniat super eum, ab eo autem, qui se alienum pacis effecerit, regredietur ad nos pax nostra. Et564 si iterum in mandatis habemus, ut565 venientes <VD38, f. 27vb> ad civitatem discamus <S105, f. 11r> prius, quis566 in ea dignus567 sit, <O93, f. 3rb> ut568 apud eum cibum sumamus,

S105: Nam quibus verba vitae credenda sunt

quanto569 magis convenit noscere570, quis qualisve sit571 is, cui immortalitatis572 verba credenda sunt. Solliciti enim et valde solliciti573 esse574 <BII13, f. 25rb> debemus, ne margaritas nostras mittamus ante porcos. Sed et alias ob causas utile est viri huius me habere notitiam. Si enim sciam, <SG670, p. 28a> quia in his, de quibus non potest dubitari, quod bona sint575, emendatus est et inculpabilis, hoc est si sobrius, si misericors, si iustus, si mitis et humanus576 est577, quae utique578 bona esse nullus ambigit579, tunc consequens580 videbitur, ut ei, qui obtinet bona581 virtutum etiam, quod deest582 fidei et scientiae, conferatur et, in quibus maculari videtur eius vita, quae583 est in reliquis probabilis584, emendetur. Si vero in his, quae palam <I83, f. 29vb> sunt, peccatis involutus permanet et585 inquinatus586 587, non me oportet aliquid de secretioribus et remotis divinae scientiae proloqui, sed magis protestari588 et convenire eum, ut peccare desinat et actus suos a vitiis emendet. Quod si ingesserit589 590 se et provocavit591 nos dicere, quae eum592 minus recte agentem non oporteat audire, prudenter593 <E97, f. 17ra> eum debemus eludere594. Nam nihil <VD38, f. 28ra> omnino respondere auditorum causae utile595 non videtur596, ne forte aestimet597 nos responsionis penuria declinare certamen, et fides eorum laedatur598, non intellegentia599 <SG670, p. 28b> propositi600 nostri.

Bcan4: LXXIII

P102; BII13: LXXIII De his qui idola colunt et videntur sectari virtutes et a criminibus abstinere

S105: utilis comparatio

[H. 73] Magna601 contumelia602 et grave nobis erit <N442, f. 17vb> peccatum, si ita desipiamus603 604 605, ut606 videamus eum, qui idola colit, esse sobrium607, nos, qui deum colimus, sobrii esse recusemus. Non hoc sit inter nos, sed magnum habeamus studium, ut si <BII13, f. 25va> illi, qui errant608, homicidium non faciunt, nos ne609 irascamur quidem. Et si illi adulterium non committunt, nos ne610 concupiscamus quidem alienam611 mulierem612. Si illi amant proximos su<I83, f. 30ra>os, nos diligamus etiam inimicos nostros. <S105, f. 11v> Si illi mutuo613 dant his614, qui habent, unde reddant615, nos etiam his616 demus, a quibus recipere617 non speramus. Et per omnia618 nos, qui619 aeterni saeculi hereditatem speramus, debemus praecellere eos, qui praesens tantum saeculum norunt620, scientes, quia, si opera illorum nostris621 operibus collata622 623 in die iudicii624 similia inveniantur ac paria625, confusio nobis erit, quod aequales626 <V630, f. 16vb> invenimur627 in operibus his628, qui propter ignorantiam condemnantur et nullam spem629 futuri630 saeculi habuerunt631. Et vere632 digna con<SG670, p. 29a>fusio633 est, ubi nihil <Bcan4, f. 36v> amplius <VD38, f. 28rb> gessimus ab his634, quibus amplius intelleximus. Quod si confusio nobis635 erit, aequales636 his637 inveniri in operibus bonis, quid638 erit nobis, si inferiores nos ac deteriores examinatio639 futura640 repperiat641? Audite ergo, quomodo de his nos642 ipse verus propheta docuerit. Ad eos autem, qui neglegunt643 audire verba sapientiae, ita ait: Regina austri surget644 in iudicio cum generatione hac et con<I83, f. 30rb>demnabit645 eam, quia venit a finibus terrae audire sapientiam Salomonis, et ecce plus quam Salomon hic, et non audiunt. Ad eos vero qui de malis actibus gerere poenitentiam detractabant646 647, ita ait: Viri Ninivitae648 sur<BII13, f. 25vb>gent in iudicio cum generatione hac, et condemnabunt649 eam, quia poenitentiam egerunt in praedicatione650 Ionae, et ecce651 plus quam Iona652 hic. Videtis ergo, quomodo eos, qui erudiebantur ex lege, adductis ad exemplum illis, qui ex gentili ignorantia veniebant, et ostendens eos653 nec illis aequales654 esse, qui <SG670, p. 29b> in errore positi <E97, f. 17rb> videbantur, ex ipsa tantum655 comparatione condemnatos656. Ex quibus omnibus sermo, <VD38, f. 28va> quem proposuimus, approbatur, ut657 castimonia, quae aliquatenus etiam ab658 his659, qui in errore660 sunt positi, custoditur, <S105, f. 12r> multo plurius661 662 et attentius et per singulas quasque, sicut supra ostendimus, species a nobis, qui veritatem sequimur, teneatur663, eo magis, quo apud nos664 observantiae665 eius praemia aeterna sunt posita. Aliter enim nemo salvus esse poterit, nisi666 667 his668 observationibus pro viri<I83, f. 30va>bus operam dederit.

Deus vos669 in sua voluntate unumquemque in suo ordine semper custo<N442, f. 17va>diat, fratres, et sibi670 placere in omnibus concedat. Amen.

O93, f. 3rb; V630, f. 16vb; N442, f. 17va; I83, f. 30va; VD38, f. 28va; SG670, p. 29b; Bcan4, f. 36v; E97, f. 17rb; P102; BII13, f. 25vb; S105 f. 12r


1 Überschrift] EPISTOLA SANCTI CLEMENTIS DE REVERENTIA SACERDOTUM EX LIBRO IPSIUS COMPILATA SG670; Überschrift fehlt S105

2 ITEM fehlt P102; BII13

3 INCIPIT fehlt V630

4 GENERALIS] generalis sancti Bcan4; P102

5 MAIORIS korr. aus MARIS V630; MAIORIBUS I83; VD38; Bcan4; P102; BII13

6 A VD38; AC korr. aus A E97; ET BII13

7 SCRIPTA] SCRIPTA FELICITER I83

8 LEMENS S105

9 coepiscopis korr. aus coepiscopus S105

10 minoribus V630; SG670; minoribusve korr. aus minoribusque N442; minoribusque korr. aus minoribus S105

11 omnibus S105

12 claritatis N442; I83; VD38; Bcan4; P102

13 Urget V630; E97; Urget korr. aus Urguet SG670

14 fratres multus korr. aus fratres SG670

15 ut BII13

16 religiosa invitat] religiosae vitae VD38; P102; BII13; religiosa invitat korr. aus religiosa SG670

17 invitat korr. aus vitat O93; N442; invitat korr. aus invitatat S105

18 am Rande Nota V630; am Rande drei Punkte N442

19 Vobis korr. aus Vos O93

20 fruimini korr. aus fuimini Bcan4

21 saeculo S105

22 ducatu O93

23 per se fehlt P102

24 am Rande drei Punkte N442

25 concilium I83

26 Et korr. aus ut S105

27 accomodare aurem korr. aus accomodare Bcan4

28 LVII fehlt VD38; P102

29 am Rande z V630

30 quia V630

31 legationem I83; Bcan4

32 domini V630

33 vobis fehlt S105

34 aut P102

35 ac SG670

36 cuncti fehlt SG670; S105

37 cuncti omnesque] cunctique omnes N442

38 omisque VD38

39 maioris korr. aus maiores Bcan4

40 et fehlt E97

41 sed et korr. aus sed P102

42 et fehlt SG670

43 am Rande alieni extranei VD38

44 exteriores Bcan4; exteros P102

45 ac V630; Bcan4; E97

46 vero fehlt V630

47 vobis fehlt S105

48 legationem Bcan4

49 et qui vos spernit, me spernit et qui vos recipit, me recipit fehlt VD38

50 iniustius korr. aus iniustitius V630

51 inhonestius korr. aus honestius V630

52 protervos] propter vos Bcan4; protervos korr. aus propter vos VD38; P102

53 monemur SG670

54 deus SG670; BII13

55 in fehlt SG670; S105

56 predicandum korr. aus predicansdum I83

57 nos BII13

58 ipsi korr. aus ipso O93; ipso, interlinear vel i V630

59 aliter korr. aus alter V630

60 aliter terra] terra aliter Bcan4

61 pariat O93; VD38; parit P102; BII13

62 am Rande infusa VD38

63 pariet E97

64 am Rande dimiserit VD38

65 siverit korr. aus sinuerit O93; V630; N442; sinuerit VD38; P102; BII13

66 doctoribus I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

67 suis korr. aus suus I83

68 restiterit Bcan4

69 sed S105

70 est arbori illi] arbori illi erit SG670; S105

71 arbor I83

72 igne Bcan4

73 am Rande drei Punkte N442

74 enim korr. aus enim a BII13

75 aharon korr. aus aharo O93

76 positionis I83; compositionis korr. aus positionis Bcan4

77 ex E97

78 populos korr. aus populo V630

79 iudicabit S105

80 et fehlt V630

81 esset P102; BII13

82 et fehlt V630; E97

83 et gratia] gratia et SG670; S105

84 hominibus composita korr. aus hominibus BII13

85 am Rande praeclaras VD38

86 eximias inter homines korr. aus eximias SG670

87 interlinear tribuat VD38

88 conferat korr. aus conferant V630

89 am Rande Nota E97

90 sullimius E97; sublimius korr. aus sublius P102

91 am Rande Nota O93; am Rande z V630

92 sacro chrismate] sacra chrisma V630

93 crismate korr. aus crisma O93

94 constitus S105

95 sacris fehlt V630

96 eriditus S105

97 pretiosius N442

98 am Rande valde VD38

99 am Rande N SG670

100 christi korr. aus christum S105

101 Christi locum tenentem] locum tenentem christi E97

102 tentem VD38

103 iniuriam P102

104 am Rande tribuitur VD38

105 christum SG670; E97; S105

106 am Rande diligentius VD38

107 et ab korr. aus et S105

108 conservos korr. aus cumservos Bcan4

109 iis E97

110 am Rande drei Punkte N442

111 omnium curam] curam omnium Bcan4

112 servisque korr. aus servosque O93; servisque korr. aus servorumque V630; sociorumque, interlinear vel servisque E97

113 eorum I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

114 viduarum korr. aus viduam I83

115 vestra S105

116 am Rande studiosius VD38

117 facie S105

118 pudiciciam korr. aus pudiciam E97; pudicitia P102

119 ut korr. aus u N442

120 totum korr. aus tot Bcan4

121 am Rande exegerit VD38

122 sustentare S105

123 am Rande Nota cęlum terra O93

124 interlinear circa VD38

125 ad I83

126 repleti E97

127 caritate E97

128 Agite korr. aus Agote O93; Agetote N442; I83; Bcan4; Agitote VD38; SG670; P102; BII13; S105

129 accedentis Bcan4

130 vestrae SG670; Bcan4; S105

131 non vos] vos non S105

132 instruere korr. aus instuere Bcan4

133 am Rande inscios VD38

134 eumque ut korr. aus eumque V630

135 et fehlt SG670; S105

136 populum sibi commissum ceu proprios filios amare fehlt SG670; S105

137 seu I83; P102

138 conecet S105

139 caelesti korr. aus caelestis V630

140 est sed salus in eo est ut voluntatem eius korr. aus est BII13

141 sed] sed et SG670; S105

142 faciant korr. aus faciunt VD38

143 am Rande Nota O93; am Rande z V630; am Rande drei Punkte N442

144 am Rande spoliatus purgatus VD38

145 exutus korr. aus exutis O93

146 bonorum fehlt SG670; S105

147 interlinear ex operibus VD38

148 gentis P102

149 am Rande Nota O93

150 Accedat autem korr. aus Accedat P102

151 sacerdotium, interlinear vel tem V630

152 misteria korr. aus ministeria Bcan4

153 am Rande tribuat VD38

154 semetipsum in korr. aus semetipsum BII13

155 am Rande perficiendo VD38; interlinear vel tis E97

156 am Rande z V630

157 Baptizetur N442; SG670; S105; Baptizator I83; Bcan4

158 autem unusquisque in aquis perhennibus nomine trinę beatitudinis invocato super se korr. aus autem Bcan4

159 am Rande perpetuis VD38

160 nomine korr. aus nomina V630

161 interlinear ad extremum VD38

162 demun Bcan4

163 hoc N442; VD38

164 am Rande z V630; am Rande drei Punkte N442

165 propter fehlt I83

166 nobilitem I83

167 a korr. aus aut Bcan4; aut S105

168 aut korr. aus au SG670

169 rebelliter vivit et] rebelliter korr. aus rebelliter et V630

170 infidelis quam fidelis korr. aus infidelis P102

171 ergo non korr. aus ergo O93

172 non] non in VD38

173 omnibus korr. aus omnibib SG670

174 am Rande desideratum VD38

175 sullimitas E97

176 nil I83

177 est fehlt SG670; S105

178 est pretiosius] pretiosius est Bcan4

179 pretiosius korr. aus pretius O93; preciosius korr. aus pretiosius est V630

180 eumque SG670; S105; eique] eique esse korr. aus eique Bcan4; eique esse P102; BII13

181 dominationem V630; E97

182 et sicut korr. aus et sicut et N442; et sicut] sicut et V630; E97; P102; BII13

183 sicut] sicut et VD38

184 rationalis E97

185 rationalis SG670; E97; S105

186 Hinc I83; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105; Hinc korr. aus Hunc VD38

187 esse P102

188 interlinear vel vivis V630

189 viribus SG670; E97; S105

190 fragilitati SG670; S105

191 simul et fragilitati fehlt VD38

192 am Rande debitor V630; VD38

193 obnixius VD38

194 am Rande nota O93

195 quia sicut korr. aus quasi V630

196 impietate korr. aus impietatem P102

197 passibiles korr. aus possibiles P102

198 impassibiles korr. aus passibiles Bcan4

199 passibiles I83

200 interlinear o SG670

201 parvo S105

202 fide aliorum] fideliorum SG670; S105

203 hinc korr. aus hic Bcan4

204 trasibit VD38; transiet SG670; S105

205 factam P102

206 interlinear per P102

207 nos V30

208 apostolos non korr. aus apostolos S105

209 am Rande immiserant VD38

210 invixerant S105

211 am Rande z V630

212 curant SG670; S105

213 quam patientibus] in patientibus quam SG670; S105

214 curantibus vero korr. aus curantibus N442

215 vere Bcan4

216 Infidelitas korr. aus Infidelitatis O93

217 am Rande debitorem VD38

218 obnixium VD38

219 futurum esse korr. aus futurum BII13

220 invixerant S105

221 am Rande z V630; am Rande drei Punkte N442

222 hominibus V630

223 omnium mater korr. aus mater omnium V630

224 am Rande stultitia sive pigritia VD38

225 interlinear nutritur VD38

226 aliter P102

227 atque] et quae I83; Bcan4

228 interlinear firmatur VD38

229 quis korr. aus qui O93

230 velut] velut ab korr. aus velut SG670

231 am Rande expellitur VD38

232 paulolum S105

233 laborandum nobis] nobis laborandum VD38; P102; BII13

234 et V630

235 ignorantiam VD38; P102; BII13

236 praesumptioni SG670; S105; praesumptiones E97

237 scientiae] scientiae eam korr. aus scientiae SG670

238 am Rande abscidamus VD38

239 censemus korr. aus recensemus V630

240 iis E97

241 minus korr. aus minos VD38

242 alicuiusdam O93; N442; cuiusdam VD38; P102; BII13

243 ut N442; I83; Bcan4

244 in his] utilis VD38; P102; BII13

245 iis E97

246 am Rande fortius VD38

247 am Rande Nota V630

248 quale] quale si V630; E97; quale si korr. aus quale SG670

249 et agat quidem cuncta ut ebrius sobrium fehlt V630

250 dicit P102

251 hii O93; VD38; P102; ii E97

252 qui fehlt V630

253 gerunt korr. aus gerant V630; gerunt VD38; SG670; E97; P102; BII13; S105

254 am Rande ad mortem VD38

255 perneciem SG670

256 Propter quod korr. aus Propter Bcan4

257 est fehlt O93

258 successo P102; succenso korr. aus succensa BII13

259 errorum korr. aus errorem in BII13; errore S105

260 tenebras korr. aus tenebris BII13

261 am Rande z V630

262 iis E97

263 effugatur korr. aus effigatur S105

264 cognoveris V630

265 perit fehlt SG670; S105

266 ignorantiam SG670; ignorantia] ignorantia non est S105

267 am Rande magno studio VD38

268 am Rande demonstrare VD38

269 enim fehlt I83

270 via V630

271 est] est viam E97

272 vitae] vitam korr. aus vita V630; vitae esse korr. aus vitae SG670

273 semita E97

274 am Rande certe VD38

275 et fehlt VD38; P102; BII13

276 amplecti onus] amplectionis S105

277 est N442; I83; VD38; Bcan4; P102; BII13; S105; est, interlinear esset SG670

278 eum fehlt P102; BII13

279 non fehlt VD38

280 am Rande possibilitas VD38

281 liberus Bcan4

282 liberum non esset korr. aus non esset liberum S105

283 am Rande iterum VD38

284 rursum SG670; S105

285 aliquid fieri cogeret] fieri cogerit aliquid korr. aus fiere cogerit aliquid Bcan4

286 am Rande impelleret VD38

287 parti korr. aus pati Bcan4

288 ammo SG670

289 am Rande Certum est VD38

290 am Rande necessarium est VD38

291 quod P102; BII13

292 am Rande non damnatur VD38

293 am Rande ante VD38

294 am Rande preoccupatus captus VD38

295 interlinear a SG670

296 pęnas V630; E97; S105

297 am Rande deceptionibus VD38

298 ludibriis korr. aus lubriis P102

299 am Rande finivit terminavit VD38

300 consumpserit V630; consumpsit korr. aus consumpserit BII13

301 haec fehlt V630

302 accipit korr. aus accepit V630; accipit SG670; BII13; S105; acceperit E97

303 doctrina P102

304 am Rande data deductam VD38

305 delatum korr. aus delatam P102

306 secum SG670; saeculum E97; S105

307 Admirans SG670; S105

308 videbat korr. aus videat I83; videat E97

309 perstruatur P102; BII13

310 exercitatio P102; BII13

311 festinans] Ęstimans se korr. aus Ęstimans SG670; Ęstimans S105

312 ad korr. aus a VD38

313 saeculum] saeculum divinum E97

314 am Rande z V630

315 am Rande non habere VD38

316 Deum S105

317 scientia korr. aus scientiam N442

318 audire korr. aus audite V630

319 si me] sine V630

320 recipire S105

321 am Rande respuit VD38

322 am Rande Contradicere VD38

323 interlinear temptat VD38

324 am Rande investigare VD38

325 sint SG670; S105

326 vitam E97

327 demun Bcan4

328 Nam qui] Namque P102

329 am Rande z V630

330 spe N442; I83; VD38; Bcan4; P102; BII13

331 diffinitum I83

332 am Rande diligentiam VD38

333 operam] operam ut SG670; S105

334 valeatis SG670; valeatis korr. aus veleatis S105

335 iure N442; I83; SG670; Bcan4; S105

336 quosdam korr. aus quasdam SG670

337 Mammonam SG670; S105

338 vocem P102

339 iudaea korr. aus iudae I83

340 audistis korr. aus adistis O93

341 qui fehlt P102; BII13

342 stans] stans bene I83; Bcan4; stans pene SG670; S105

343 aegri I83

344 praevidebat SG670; Bcan4; P102; providebat S105

345 esset V630; VD38; BII13; esse P102

346 annuntiabat V630

347 cuius Bcan4

348 credimus I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

349 firmitate SG670; S105

350 enim fehlt V630; E97; etiam korr. aus enim SG670

351 sed ex korr. aus sed Bcan4

352 legis korr. aus legit S105

353 interlinear go SG670

354 imagines VD38; E97; P102; BII13; himagines korr. aus himaginem Bcan4

355 ipsorum P102

356 mosei V630; moyse I83; moysi VD38; E97; P102; BII13; moyses, interlinear si SG670; moyses S105

357 esse S105

358 iis E97

359 expectandum P102; BII13

360 pariter universa korr. aus pariter BII13

361 firmavit korr. aus firmam SG670; firmat korr. aus format BII13; firmavit S105

362 am Rande preclarum VD38

363 prophetae SG670; S105

364 a contribuli] ac tribuli P102

365 am Rande cognato propinquo ex communi tribu orto VD38

366 separaretur Bcan4

367 is fehlt SG670; S105

368 Videretur korr. aus Videtur SG670; Videretur S105

369 am Rande conveniens VD38

370 novitate I83

371 de eo] deo P102

372 interlinear s SG670

373 indicant korr. aus indicat O93; iudicantur V630; indicantur korr. aus indicant SG670; indicantur E97; iudicant S105

374 transferandam O93; transferenda V630; VD38; SG670; E97; P102; BII13; S105

375 am Rande congruentiam VD38; am Rande conscientiam BII13

376 conscientiam P102

377 am Rande predixisse VD38

378 vaticinatus, interlinear genitivus SG670; vaticinationis E97; vaticinatus S105

379 Idei S105

380 am Rande adesse VD38

381 afore Bcan4

382 repararentur korr. aus reparentur SG670; Bcan4; repararentur E97; P102; BII13

383 eum fehlt V630

384 scriptum SG670; S105

385 am Rande non potuerunt VD38

386 spem SG670

387 laetabantur korr. aus laetabuntur S105

388 absentis korr. aus absentes SG670; absentes korr. aus abscentes Bcan4; absentis E97; absentes korr. aus absentis S105

389 hii O93; VD38; ii E97

390 dotrinam I83

391 qui de eo korr. aus quid eo V630

392 de eo korr. aus deo V630

393 num I83

394 veni VD38

395 creditis V630; E97; credentes I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

396 huic P102

397 sed et korr. aus sed O93

398 et fehlt P102

399 hereditatis I83

400 credentes fehlt E97

401 sit korr. aus set E97

402 ipsa O93

403 vigilate korr. aus vilate O93

404 deumque] deum quem Bcan4

405 conscribite] cum scribite P102

406 dominum fehlt VD38; P102; BII13

407 terrae korr. aus terra I83

408 perfectus S105

409 criri VD38

410 imitamimi VD38

411 hunc korr. aus huc SG670

412 timete et korr. aus timete O93

413 et fehlt E97

414 tuum korr. aus tuum ad I83

415 illi SG670; Bcan4; S105

416 autem E97

417 abscens Bcan4

418 eis SG670; iis E97

419 ob id illis] odibilibus korr. aus odibilis SG670; odibilis S105

420 dormiret Bcan4

421 am Rande drei Punkte N442

422 am Rande summo studio VD38

423 proprii korr. aus propria SG670

424 licentiam N442; BII13

425 agunt I83

426 quisquam SG670; S105

427 agant BII13

428 batizet P102

429 quisquam V630; S105; quisquam, interlinear c SG670

430 permisso S105

431 Similiter et reliqui populi maiores scilicet et minores per eius licentiam quidquid agendum est agant nec sine eius permissu a sua parrochia abscedant, vel in ea adventantes morari praesumant fehlt I83

432 permisso korr. aus permissu SG670; permisso S105

433 a korr. zu ad VD38; ad P102; BII13

434 sua parrochia abscedant] suam parrochiam accedant VD38; P102; BII13

435 porroecia SG670

436 eam SG670

437 am Rande advenientes VD38

438 omnia eius] eius omnia Bcan4

439 am Rande non interrogato VD38

440 inconsultu Bcan4

441 am Rande Nota I83

442 oboediunt korr. aus obodiunt I83

443 ei P102; BII13

444 domum I83; donum korr. aus domum Bcan4

445 consequantur N442; consequuntur korr. aus consequntur VD38

446 iustę Bcan4

447 iustitiae et pręcepti korr. aus iustitiae V630

448 libenter fehlt E97

449 oboediunt korr. aus obodiunt I83

450 am Rande z V630

451 mihi hi korr. aus mihi O93

452 hi fehlt V630; I83; SG670; Bcan4; S105; ii E97

453 similes korr. aus similis O93; similis N442; Bcan4

454 praecesserint I83; Bcan4

455 ultrae SG670

456 non tam] portam V630

457 tamen VD38

458 omnibus VD38; BII13; ominibus P102

459 civitas korr. aus civitas fa I83

460 super VD38; P102; BII13

461 accendunt korr. aus accedunt Bcan4

462 supra V630

463 am Rande z V630; am Rande N SG670

464 iis E97

465 munus korr. aus manus S105

466 autem his korr. aus autem O93

467 iis E97

468 resisterit O93; resstiterit korr. aus resisterit V630

469 iis E97

470 legatione korr. aus legtione P102

471 resistit korr. aus resistunt SG670

472 am Rande z V630

473 interlinear eius SG670

474 eius S105

475 doceamus V630; VD38; P102; BII13

476 quidam P102; BII13

477 Iis E97

478 egerint korr. aus egerunt SG670

479 actibus korr. aus agentis SG670; agentis S105

480 am Rande z V630; am Rande drei Punkte N442

481 positis, interlinear o SG670

482 et korr. aus e VD38

483 interlinear vel i E97

484 in fehlt P102; BII13

485 in fehlt P102; BII13

486 propitius VD38

487 proprius iusserit korr. aus proprius O93

488 ab fehlt VD38

489 regulariter ordinato] ordinato regulariter BII13

490 tenente VD38; SG670; E97; P102; BII13; S105

491 civitatem] civitatem ubi SG670

492 fuerit korr. aus fuerat N442

493 haec fehlt P102; BII13

494 recte E97

495 haec SG670; S105

496 uo VD38

497 impediamus VD38; P102; BII13

498 requiramus korr. aus requimus P102

499 vi I83

500 vitam quam] vitamque VD38; viamque quam Bcan4; ut tanquam E97; viamque P102; viam quam BII13

501 iter] interim sumus korr. aus interim SG670; interim korr. aus iter BII13; interim S105

502 abundanti viatico] abundantibus ac SG670; S105

503 viatico] viatico et korr. aus viatico BII13

504 repleamus VD38; SG670; P102; BII13; S105

505 quo, interlinear a SG670

506 am Rande z V630

507 enim] enim in S105

508 iis E97

509 manifestus est korr. aus manifestus V630

510 am Rande approbans VD38

511 esse non debeat, de sola nunc eius iustitia requiramus et regno. Idcirco persuadeo primum iustitiam eius esse] esset I83; esse non debeat, de sola nunc eius iustitia requiramus et regno. Idcirco persuadeo primum iustitiam eius esse] esse non debeat de sola nunc eius iustitia requiramus et regnum Ideo persuadeo primum iustitiam requirendam korr. aus esset requirenda Bcan4

512 esse non debeat de sola nunc eius iustitia requiramus et regno. Idcirco persuadeo primum iustitiam eius esse requirendam, ut per hanc iter agentes et in via positi veritatis verum prophetam] est si requirentes SG670; S105; esse non debeat de sola nunc eius iustitia requiramus et regnum. Ideo persuadeo primum iustitiam eius esse requirendam, ut per hanc iter agentes et in via positi veritatis verum prophetam korr. aus esset Bcan4

513 regno korr. aus regna V630; regnum Bcan4

514 Ideo VD38; Bcan4; P102; BII13

515 curramus korr. aus currentes SG670

516 et I83

517 usi fehlt SG670; E97; S105

518 vitae SG670; S105

519 meruimus O93; I83; Bcan4; meruerimus korr. aus meruimus N442; E97; merebimur SG670; S105

520 quam Bcan4

521 cupimus civitatem] civitatem cupimus Bcan4

522 am Rande z V630

523 viam korr. aus vitam O93; N442; vitam V630; I83; vita Bcan4

524 qui nos korr. aus qui BII13

525 sed Bcan4

526 qui fehlt V630

527 porta O93; I83; Bcan4

528 propheta I83

529 regnum fehlt V630

530 possint I83

531 ii E97

532 vobis V630

533 omnibus diebus] omni die SG670; S105

534 perducat aeternam] ęternam perducat Bcan4

535 iis E97

536 contumaces eis korr. aus contumaces BII13

537 hiesus korr. aus hisus Bcan4

538 dicens] dicens ut V630; E97

539 In] ut in V630

540 civitatem aut domum] domum aut civitatem E97

541 introieritis N442; I83; SG670; S105; introieritis korr. aus introietis Bcan4

542 dicite I83; SG670; Bcan4; S105

543 inquit fehlt VD38

544 inquit fuerit] fuerit inquit I83; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

545 fuerit ibi filius pacis, veniet super eum pax vestra, si vero non fehlt VD38

546 veniat O93; V630; Bcan4

547 pax] pax eum pax S105

548 vel de korr. aus vel Bcan4

549 quę V630

550 vestris Bcan4; S105

551 ille S105

552 civitati vel domui] civitate vel domo S105

553 utique ita korr. aus utique BII13

554 fieri korr. aus feri S105

555 et nos korr. aus et BII13

556 pace I83

557 adquiescet I83

558 adversus V630; E97

559 eos SG670; S105

560 pugnam V630; VD38; SG670; E97; P102; BII13; S105

561 urgere korr. aus urguere O93; urgere I83; SG670; Bcan4; E97; P102; S105

562 am Rande increpando VD38

563 peccata korr. aus peccato VD38

564 am Rande z V630

565 et I83; Bcan4

566 quis korr. aus quis est I83; quis korr. aus qui P102

567 dignus korr. aus digna S105

568 ut fehlt VD38; et SG670; S105

569 quanto magis korr. aus quanto V630

570 nosse P102; BII13

571 fit Bcan4

572 mortalitatis O93; N442; I83; Bcan4

573 sollicite SG670

574 ee I83

575 sit I83; Bcan4

576 humanus korr. aus hamanus V630

577 est fehlt V630

578 utique fehlt SG670; S105

579 am Rande dubitet VD38

580 consequens korr. aus conseques P102

581 bonum SG670; S105

582 est N442

583 quae korr. aus qua I83

584 am Rande perfecta VD38

585 et fehlt V630

586 am Rande sordidatus VD38

587 inquinatur P102; BII13

588 am Rande adfirmare adiuvare VD38

589 am Rande inmerserit contraxerit VD38

590 ingesserit korr. aus ingresserit E97

591 provocaverit V630; SG670; E97; S105; provocabit VD38; P102; BII13

592 eum fehlt V630

593 prudenter korr. aus providenter N442

594 am Rande subplantare subvenire VD38; interlinear vel erudire E97

595 utile fehlt V630

596 videt, interlinear is V630

597 aestiment V630; aestiment korr. aus aestimet SG670

598 am Rande frangatur VD38

599 interlinear vel intellecta diligentia E97

600 praepositi V630

601 am Rande z V630; am Rande drei Punkte N442

602 am Rande obprobrium VD38

603 interlinear ad sapientia recedamus VD38

604 am Rande ad sapientiam recedamus VD38

605 desipiamus ut videamus] desipiamus et videamus korr. aus desipiamus O93

606 et O93; N442; I83; VD38; Bcan4; P102; BII13

607 sobrium] sobrium et E97

608 errant korr. aus erant VD38; P102

609 nec SG670; S105

610 nec SG670; S105

611 aliena VD38

612 mulierem. Si illi amant proximos suos, nos diligamus etiam inimicos nostros korr. aus mulierem E97

613 am Rande fenerant commodantur VD38

614 iis E97

615 reddant] reddant et S105

616 iis E97

617 accipere SG670; S105

618 omnia nos korr. aus omnia O93

619 quia V630; E97; S105

620 am Rande Cognoscunt VD38

621 nostris korr. aus nostros V630

622 am Rande conparata VD38

623 collota VD38

624 iudicii korr. aus iudicio O93; iudicii korr. aus iudicia SG670

625 am Rande equalia VD38

626 ęqualis I83

627 invenimus VD38; P102; BII13; inveniamur E97

628 iis E97

629 spe O93

630 futuris I83

631 habuerunt korr. aus habuerun N442; habuerint O93; I83; VD38; Bcan4; P102; BII13

632 vera VD38; P102; BII13

633 confusio korr. aus confessio E97

634 iis E97

635 vobis, interlinear n SG670

636 ęquales korr. aus ęqualis P102

637 iis E97

638 quid korr. aus quod SG670

639 am Rande iudicio VD38

640 futura korr. aus figura S105

641 repperiatur SG670

642 nos fehlt I83

643 neglegunt audire] neglegenter audiunt SG670; S105

644 surgit O93; surget korr. aus surgit N442

645 condemnavit O93

646 am Rande respuebant VD38

647 detrectabant korr. aus detractabant V630; SG670; detrectabant N442; I83; E97; P102; BII13

648 ninivete O93; ninevitae I83; VD38; BII13; S105

649 condempnabit P102

650 predicationem I83

651 cce VD38

652 Iona hic] ionas VD38; P102; BII13

653 eos fehlt Bcan4

654 aquales V630; aequales korr. aus aequalis N442

655 tantum comparatione] comparatione tantum Bcan4

656 condemnat SG670; E97; S105

657 ut] ut si korr. aus ut SG670

658 in, interlinear vel ab E97

659 iis E97

660 errores korr. aus errore I83

661 am Rande maius VD38

662 purius E97

663 teneatur] teneatur et korr. aus teneatur SG670

664 nos fehlt I83

665 observantiae korr. aus observantia SG670; observantia S105

666 ni O93

667 nisi his] nihil N442; I83

668 his fehlt O93; SG670; Bcan4; E97; S105; qui VD38; P102; BII13

669 vobis S105

670 sibi korr. aus si N442

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 25.6.2006