[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

5. Clemens-Brief

Inhaltsverzeichnis

2. Anacletus-Brief

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

1. Anacletus-Brief

O93, f. 4ra; V630, f. 18vb; N442, f. 19rb; I83, f. 35ra; VD38, f. 32rb; SG670, p. 40 (49)a; Bcan4, f. 39v; E97, f. 19vb; P102; BII13, f. 29va; S105, f. 17r

INCIPIT1 2 3 EPISTOLA4 ANACLETI PAPAE DE5 OPPRESSIONE ET6 LACERATIONE CHRISTIANORUM ET, QUOD7 ECCLESIA NAVI COMPARETUR, ATQUE DE CETERIS IBI8 INSERTIS9 NEGOTIIS OMNIBUS EPISCOPIS SCRIPTA10.

Bcan4: I

P102; BII13: I Exortatio patientiae11 inter adversa

<VD38, f. 32va> [H. 1] Anacletus12 servus Christi Iesu in sede apostolica domino serviens episcopis omnibus et ceteris cunctis fidelibus, qui coaequalem13 vobiscum14 sortiti15 sunt fidem16, gratia17 vobis et pax atque consolatio <I83, f. 35rb> multiplicetur18 a domino in saecula19.

Benedictus deus et pater domini nostri Iesu Christi, qui secundum magnam misericordiam suam regeneravit nos in spem vivam per resurrectionem Christi Iesu ex mortuis in hereditatem <O93, f. 4va> incorruptibilem et incontaminatam20 et immarcescibilem21 conservatam in caelis in vobis, qui in virtute dei custodimini22 per fidem in23 salutem paratam revelari in tem<SG670, p. 40 (49)b>pore novissimo, in quo exultabitis, modicum nunc, si24 oportet25 contristari26 <V630, f. 19ra> in variis27 temptationibus, ut probatio vestrae28 fidei multo pretiosior sit auro, quod per ignem probatur, si tamen in29 tribulationibus30 experti31 probati inveniamini. Patientes estote, dilectissimi, quia patientia probationem operatur, probatio32 vero spem, spes autem non confundit. Ecce agricola exspectat pretiosum fructum33 terrae patienter ferens, donec accipiat temporaneum34 et serotinum. Si agricolae35 haec patienter ferunt pro temporalibus fructibus, quanto magis vos pro aeternis patientes esse debetis? <S105, f. 17v> Estote ergo patientes et confirmate corda vestra, ut <BII13, f. 29vb> adveniente <I83, f. 35va> iudice Christo laeti et probati esse valeatis. Nolite ingemiscere36 in37 alterutrum, <VD38, f. 32vb> ut non iudicemini. Ecce38 iudex ante ianuam assistit39. Exemplum accipite40, carissimi, laboris et patientiae prophetas41, qui locuti sunt <SG670, p. 41 (48)a> in42 nomine domini. En43 beatificamus44, qui sustinuerunt. Sufferentiam45 Iob audistis et finem domini vidistis, <E97, f. 20ra> quoniam misericors et miserator est46 dominus47.

Tribulationes vestras48 audivimus, fratres, tam per vestros quam et per aliorum apocrisiarios49, super quibus valde dolemus vobisque compatimur et auxilium ferre, prout ipse largitus fuerit, qui pro nobis non solum tribulatus50, sed etiam passus est, parati sumus. Nolite mirari, carissimi, qui persecutiones patimini, quasi novi vobis51 aliquid contingat, sed communicantes Christi passionibus gaudete, ut52 et in revelatione gloriae eius gaudeatis exultantes. <N442, f. 19va> Si exprobramini53 54 in nomine Christi, beati eritis, quoniam, quod est honoris, gloriae et virtutis dei et55, quia56 est eius spiritus, super vos requiescet. Nemo autem vestrum patiatur57 quasi58 homicida aut fur aut maledicus aut alienorum appetitor59, si <I83, f. 35vb> autem ut christianus, non <SG670, p. 41 (48)b> erubescat, glorificet autem deum in isto nomine, quoniam tempus60 est, ut incipiat61 iudicium de domo62 dei. Si autem primum a nobis, quis finis eorum, qui non credunt dei evangelio? Et si iustus vix63 salvabitur, impius et peccator, ubi parebunt64? <VD38, f. 33ra> Itaque65 et hi, qui patiuntur secundum voluntatem dei, fideli crea<BII13, f. 30ra>tori commendant66 animas suas in benefactis.

Bcan4: II

P102; BII13: II Quod ecclesia navi comparetur

[H. 2] Nam67, ut ait beatus Clemens praedictus68 antecessor noster,

SG670: pulchra et utilis comparatio

similis69 est omnis70 ecclesiae71 status72 navi73 magnae, quae per undosum pelagus74 diversis e locis et regionibus viros <Bcan4, f. 40r> portat ad unam potentis75 76 regni urbem properare cupientes77. Sit ergo navis auctor78 huius dominus ipse omnipotens deus, gubernator vero sit79 Christus, tunc80 deinde proretae officium episcopus81 impleat, presbyter82 nautarum, <V630, f. 19rb> <S105, f. 18r> diaconi dispensatorum locum teneant, hi, qui catecizant83, naustologis84 conferuntur85. Epibatis86 autem toti<SG670, p. 42a>us fraternitatis multitudo sit similis. Ipsum quoque mare hic mundus habeatur. Ventorum87 vero varietates et turbinum diversis temptationibus conferantur, <I83, f. 36ra> persecutiones, tribulationes sive pericula fluctibus exaequentur88. Terreni vero spiritus, qui vel89 de torrentibus vel de90 convallibus spirant, pseudoprophetarum et seductorum seu pravae doctrinae verba <E97, f. 20rb> docentur91,

S105: promunctoria92 et loca confragosa in thalassa

promuntoria93 vero et loca confragosa hi, qui in potestatibus saeculi94 sunt iudices et pericula minantur ac mortes95. Bithalassa vero loca96, quae duplicibus97 undae98 fallacis aestibus99 verberantur, dubiis mente et repromissionum100 veritate101 nutantibus conferantur atque102 his, <VD38, f. 33rb> qui irrationabili fidem <BII13, f. 30rb> nostram103 ratione discutiunt104. Hypocritae vero et dolosi piratis105 similes habeantur106. Iam vero rapidus vertex107 et tartarea carybdis et saxis illisa108 naufragia ac mortiferae sub<SG670, p. 42b>mersiones, quid aliud aestimanda sunt quam peccata? Restat igitur, ut haec navis cursu109 prospero tuta possit portum desideratae urbis intrare110 et111 ita deo precem fundere, ut navigantes mereantur audiri.

VD38: De accusatoribus episcoporum

Bcan4: III

P102; BII13: III De his qui detrahunt et accusant sacerdotes dei

S105: de sacerdotum detractione

[H. 3] Audivimus112, fratres, quod quidam113 detrahunt et accusant sacerdotes dei114 cupientes eos damnare115 non intellegentes forsitan, quod <I83, f. 36rb> iniuria116 sacerdotum ad Christum pertinet, cuius vice funguntur.

BII13: de iniuria sacerdotum

Nec117 hoc aspiciunt, quod beatus princeps apostolorum instructor noster ait: Deponentes igitur omnem118 maliciam et omnem119 dolum et simulationes et invi<N442, f. 19vb>dias et omnes detractiones, sicut modo geniti infantes rationabiles120 sine dolo lac concupiscite, ut in eo <O93, f. 4vb> crescatis in salutem. Et dominus per prophetam inquit: Qui vult vitam diligere121 et videre dies bonos, coerceat linguam suam a malo, et labia eius ne loquantur dolum, <SG670, p. 43a> <S105, f. 18v> et cetera122. Qui autem ista transgrediuntur, profecto transgressores123 legis dei et contemptores atque inoboedientes <VD38, f. 33va> eius praeceptis exsistunt. Unde et beatus Iacobus124 apostolus ait: Si diligitis proximos sicut vosmetipsos125, bene facitis, si autem personas accipitis, peccatum operamini, redarguti126 127 a lege quasi transgressores, et cetera. <BII13, f. 30va> Et beati128 apostoli ac praedecessor129 noster Clemens, vir apostolicus et spiritu dei plenus, unacum130 reliquis131 sanctis collegis132 133 suis statuit dicens: Accusandi134 135 vel testificandi licentia denegetur136, <I83, f. 36va> qui christia<V630, f. 19va>nae religionis et nominis dignitatem137 et suae legis vel sui propositi138 normam aut regulariter prohibita neglexerint.

Bcan4: IIII

P102; BII13: IIII Qui nominentur apostatae et quod omnis apostata non possit recipi in accusatione aut testimonio

[H. 4] Transgressores139 enim sponte legis suae eiusque violatores apostatae140 141 nominantur.

BII13: de apostatis

Omnis enim apostata142 refutandus143 est144 ante reversionem <E97, f. 20va> suam, non145 in146 accu<SG670, p. 43b>satione recte agentium aut testimonio suscipiendus, quia vir duplex animo inconstans147 148 est in omnibus viis suis.

Bcan4: V

P102; BII13: V Ut qui offendit in uno factus sit omnium reus

[H. 5] Quicumque autem, ut ait apostolus149 Iacobus, totam legem servaverit150, offendit151 autem in uno, factus est omnium reus. Qui enim dixit: Non moechaberis, dixit et: non occides. Quod si non moechaberis, occides152 autem, factus es153 transgressor legis. Sic loquimini et sic facite sicut per legem libertatis incipientes iudicari. Iudicium enim sine misericordia illi, qui non fecit154 misericordiam. Superexaltat155 156 autem misericordia157 iudicio158, <VD38, f. 33vb> et dominus ait: Nolo mortem peccatoris, <Bcan4, f. 40v> sed ut convertatur et vivat, et multa talia horumque159 similia. <BII13, f. 30vb> Nemo160 enim, inquit apostolus, nostrum sibi vivit, et nemo sibi moritur, sive161 ergo vivimus sive morimur, domini sumus. In <I83, f. 36vb> hoc enim162 Christus mor<SG670, p. 44a>tuus163 est164 et revixit, ut et mortuorum et vivorum dominetur. Tu autem, quid165 iudicas fratrem tuum, aut tu, quare spernis166 fratrem tuum? Omnes enim stabimus ante tribunal dei167. Scriptum est enim: Vivo ego, dicit dominus, quoniam mihi flectetur168 omne genu, et omnis169 lingua confitebitur deo170. Itaque171 unusquisque nostrum pro se rationem reddet deo. Non <S105, f. 19r> ergo amplius invicem iudicemus, sed172 hoc iudicate magis, ne ponatis offendiculum fratri vel scandalum.

P102; BII13: VI Quod multum praevaleat derogatio quando derogator creditur fide dignus

[H. 6] Scimus enim, quia multum derogatio praevalet, quando derogator173 creditur fide dignus. Ideo, fratres, variis detractionibus et174 accusationibus non oportet labefactari175 iudices et primates ecclesiae, sed magis apostolorum et doctorum regulis informari et roborari. Unde iustum est omnes176 in177 universo Romanorum orbe doctores legis ea, quae legis sunt recte sapere178 et operari179, et <SG670, p. 44b> non regulas nascentis <N442, f. 20ra> ecclesiae confundi180, aut fidem ac181 doctrinam apostolorum variis maculare doctrinis, nec fratres182 infestare183 184.

P102; BII13: Item de eadem re anacletus in prima epistola ita ait

Si185 autem omnia in hoc <I83, f. 37ra> saeculo vindicata essent, <VD38, f. 34ra> locum <BII13, f. 31ra> divina iudicia non haberent. Supervacuis186 enim ad187 beneficia188 laborat impendiis189, qui190 solem certat191 facibus adiuvare192. Ideo193 si aliquis putat194 deo in hoc placere, quod servos suos195 accusat196 et, ut meliores fiant, dicit se hoc agere, in vanum laborat <V630, f. 19vb> et plus invidiae197 stimulis198 agitatur199 200 quam <E97, f. 20vb> caritatis, quoniam201 gratiae plenitudo adiectione202 non indiget nec ulla203 requirit commendationis augmenta. Erigit204 ergo doctores conscientia205 sua et, si quando incertis temporum206 flatibus207 opponuntur, sustinent mala, quae saeculis208 magis sunt ascribenda quam meritis.

Bcan4: VII

P102; BII13: VII De data satanae potestate ut servos christi cribret

[H. 7] Datam enim scimus209 satanae potestatem, ut servos210 <SG670, p. 45a> Christi cribraret211, ut, quod de tritico inveniri212 possit213, horreis iungeretur214 et, quod de paleis215, ad ignium216 alimenta transiret217.

Ad vos specialiter dictum est: Nolite timere pusillus218 grex219, complacuit220 patri221 vestro dare222 vobis regnum, venit inter vos gladius perfidorum, ut marcida223 ecclesiae membra resecaret224 et ad caelestem gloriam sana225 perduceret. Quos226 ha<I83, f. 37rb>beat Christus227 milites, certamen ostendit, qui triumphum mereantur228, per bella cognoscuntur229.

Scimus230 autem multos ob id infestare231 <S105, f. 19v> doctores, ut eos perdant et propriae voluntatis placita adimpleant. Non propterea tamen doctores, in quantum vires <VD38, f. 34rb> <BII13, f. 31rb> suppetunt232, a recta aemulatione233 et bona intentione234 recedere235 debent scientes, quia beati, qui persecutionem236 paciuntur propter iustitiam.

Bcan4: VIII

P102; BII13: VIII Nihil esse illo pastore miserius qui luporum laudibus gloriatur

[H. 8] Nihil237 autem illo238 est pastore miserius, qui luporum <SG670, p. 45b> laudibus gloriatur.

BII13: unleserliche Rubrik

Quibus si239 placere voluerit atque ab240 his amari delegerit, erit241 hinc242 ovibus magna pernicies243. Nullus ergo pastorum244 placere lupis et gregibus ovium potest. Perdit245 enim laboris memoriam mens terrenis246 obligata carceribus. Sicut247 artium in suo248 quoque249 opere250 invenitur mater instantia, ita noverca eruditionis est neglegentia. Nullus251 ergo praeiudicium252 alteri253 faciat, <O93, f. 5ra> neque, quod sibi fieri254 non vult, exerceat255. Nemo256 dictum de aliquo inveniet257, quod in eius258 actibus non agnoscat. Ego autem labefactatam259 <I83, f. 37va> non solum quietem meam260, sed et salutem inimicorum261 valitudine262 et rumorum procellis agnosco. Potens est divinitas immensae263 tempestatis incerta bono serenitatis amovere. Et quid aliud, si264 Christus passus est pro nobis265, vobis relinquens266 exemplum267, <SG670, p. 46a> ut268 269 sequamur270 vestigia eius, <Bcan4, f. 41r> et apostoli passi sunt, sequentes eius exemplum et reliqui patres, nisi ut sequamur tam doctrinam eorum quam et exemplum, et patiamur <E97, f. 21ra> adversa pro Christo, et cum patribus atque cum fratribus crucem portemus eorumque tribulationibus compatiamur, ut Christi veri disci<BII13, f. 31va>puli inveniamur, qui dixit: <VD38, f. 34va> Qui vult271 venire post me, abneget seme<N442, f. 20rb>tipsum et tollat <V630, f. 20ra> crucem suam et sequatur me, et reliqua. Praesumptio272 273 est, si dominorum beneficia274 famuli non sequantur275. Obsequium ergo aestimandum276 puto, quod pariturus277 impendo278. Quid est enim279, quod plus creditur filii vocabulum280 valere quam obsequium? Et non quaeritur, quid in281 amoris lance promoveas282, sed quale <I83, f. 37vb> ad praeiudicium aestimanti283 nomen opponas, <S105, f. 20r> cum apud prudentes frustra <SG670, p. 46b> sobolem284 dicimus, nisi exhibeat, quod vocatur285. Ego vero nolo286 errore meo alienas culpas asserere287, ut288 factum289, quod290 doleo291, admisisse292 293 convincar. Odisti, inquit dominus294 per prophetam, omnes operantes iniquitatem, perdes loquentes mendacium. Virum sanguinum et dolosum abominabitur dominus, ego autem in multitudine misericordiae tuae295 introibo in domum tuam adoraboque296 in templo sancto tuo in timore tuo.

VD38; BII13: am Rande unseserliche Rubrik

Domine297, deduc me in iustitia tua propter inimicos298 meos, dirige ante faciem meam viam299 tuam, non est300 in ore eorum rectum, interiora eorum insidiae, sepulchrum patens301 guttur eorum, linguam suam lenificant302 303. Condemna eos, deus, decidant a consiliis304 suis, iuxta multitudinem305 scelerum eorum306 307 expelle eos, quoniam provocaverunt308 te309. Et310 laetentur omnes, qui sperant in te, in saeculum laudabunt311. <VD38, f. 34vb> Et proteges eos, et laetabuntur in te, qui diligunt <SG670, p. 47a> nomen tuum, quia312 tu benedicis313 iusto. <BII13, f. 31vb> Domine, ut314 hasta placabilitatis315 coronabis eum. <I83, f. 38ra>

Bcan4: VIIII

P102; BII13: VIIII Ut perfecte sacrificantes deo non vexentur nec ipsi soli hoc agant dum sacrificant

[H. 9] Deo316 enim perfecte sacrificantes non debent vexari317, sed portari318, consolari atque ab319 omnibus venerari.

S105: non ubique aut solo sacrificandu

Ipsi320 autem, quando domino sacrificant, non soli hoc agere debent, sed testes secum321 adhibeant, ut domino perfecte in sacratis deo sacrificare locis probentur. Ait namque auctoritas legis divinae: Vide322, ne offeras323 holocausta tua in omni loco, quem videris, sed in loco, quem elegerit324 dominus deus tuus.

V630: DE EPISCOPO MISSA CAELEBRANTIBUS EIUSQUE MINISTRIS

Bcan4: X

P102; BII13: X Ut episcopus deo sacrificans plures testes habeat secum quam alius sacerdos

[H. 10] Episcopus325 326 deo sacrificans testes327, ut328 praefixum329 est, secum habeat et plures quam alius330 sacerdos. Sicut331 enim maioris332 <E97, f. 21rb> honoris gradu fruitur333 334, sic maioris335 testimonii incrementatione336 indiget.

E97: De episopo missam celebrante eiusque ministris

In sollemnioribus337 quippe diebus aut septem aut quinque aut tres diaconos338, qui eius339 oculi dicuntur, et subdiaconos340 atque341 reliquos ministros secum habeat, qui sacris induti ves<SG670, p. 47b>timentis in fronte342 et a tergo et343 presbyteri e344 regione dextra levaque345 346, contrito corde <V630, f. 20rb> et humiliato spiritu347 ac prono348 stent vultu349 custodientes eum a malivolis hominibus et consensum eius praebeant <S105, f. 20v> sacrificio.

V630: ut peracta consecratione omnes communicent

VD38: Quod omnes ministri altaris communicare debeant

Bcan4: XI

P102; BII13: XI Quod omnes ministri altaris communicare debeant si noluerint ecclesiasticis carere liminibus

S105: Ut omnes communicent

[H. 11] Peracta350 autem consecratione omnes communi<I83, f. 38rb>cent, qui noluerint <BII13, f. 32ra> ecclesiasticis carere liminibus351. <VD38, f. 35ra>

N442: Mentio canonum apostolorum

Sic enim et apostoli statuerunt et352 sancta Romana tenet ecclesia.

Servite, inquit dominus353 354 per355 prophetam356 David, in timore et exultate357 ei in358 tremore, <N442, f. 20va> adorate pure, ne forte irascatur et pereatis de via.

S105: diacs oculi episcopi dicuntur

Ille359 enim non360 perit361 de via, qui recte graditur et praecepta custodit maiorum362.

Bcan4: XII

P102; BII13: XII Quod omnes sacerdotes domini oporteat doceri ut et ceteros instruant et sibi proficiant

[H. 12] Doceri ergo omnes oportet, qui domini sacerdotio funguntur, ut et363 ceteros instruant364 et sibi proficiant. Scriptum est autem: Qui docti fuerint, fulgebunt365 quasi366 splendor firmamenti, et qui ad iustitiam erudiunt multos, quasi stellae in367 perpetuas aeternitates. Et alibi: <SG670, p. 48a> Populus autem sciens deum suum obtinebit368 et faciet, et docti in populo docebunt plurimos369.

S105: ut non scandalizetur episcopus

Ipsa enim <Bcan4, f. 41v> veritas370 per se infert et dicit: Beatus est, qui non fuerit scandalizatus in me. Ille371 procul dubio scandalizatus372 est373 in deum, qui recte374 non docet, et qui eius scandalizat episcopum vel sacerdotem. Impie namque agen<I83, f. 38va>tes sunt impii, neque intellegent375 omnes impii, porro docti intellegent376. Omnes enim in377 invicem humilitatem insinuate, quia deus superbis resistit, humilibus378 dat gratiam. Nolite, inquit Ioannes apostolus, omni379 spiritui380 credere, sed probate spiritus, si ex deo <BII13, f. 32rb> sunt, quoniam pseudoprophetae exierunt in mundum. <VD38, f. 35rb> Et381 idem ipse alibi ait: Vos, quod382 audistis ab initio, in vobis permaneat, si in vobis permanserit, quod ab initio audistis, et383 vos in filio et patre manebitis384. Et haec est385 repromissio386, <O93, f. 5rb> quam ipse pollicitus387 388 est nobis, vita389 aeter<SG670, p. 48b>na390. Haec scripsi vobis de his, qui seducunt391 vos. Et vos unctionem, <E97, f. 21va> quam accepistis ab eo, maneat in vobis. Et non392 necesse habetis393, ut aliquis doceat vos, sed sicut unctio eius docet vos de omnibus, et verum est, et394 non est mendacium, et sicut docuit vos, manete in eo. Et nunc, filioli, manete in eo et395, cum apparuerit, habemus396 fiduciam, et397 non confundamur ab eo in adventu eius. Scitis398, quoniam iustus est, <S105, f. 21r> scitote, quoniam et omnis399, qui facit iustitiam400, <I83, f. 38vb> ex ipso natus est. Videte, qualem caritatem dedit nobis pater, ut filii dei nominemur et simus401. Propter hoc402 mundus non novit nos, quia non novit eum. Carissimi, nunc filii dei sumus et nondum apparuit, quid403 erimus. Scimus, quoniam, cum <V630, f. 20va> apparuerit, similes ei erimus, quoniam videbimus eum, sicuti est404. Et omnis, qui habet spem405 hanc in eo, sanctificat se, sicut et ille sanctus est. Omnis, qui facit peccatum, <SG670, p. 49a> et iniquitatem facit, et peccatum est iniquitas. Et scitis, quia ille apparuit, ut peccata tolleret, et peccatum in eo non est. Omnis, qui in eo406 <VD38, f. 35va> manet, non peccat407, et omnis, qui peccat, non vidit eum nec cognovit eum. <BII13, f. 32va> Filioli, nemo vos seducat. Qui facit iustitiam, iustus est, sicut et ille iustus408 est. Qui facit peccatum, ex diabolo est, quoniam ab initio diabolus peccat. In hoc apparuit filius dei, ut dissolvat409 opera diaboli. Omnis, qui natus est ex deo, peccatum non facit, quoniam semen ipsius in eo manet, et non potest peccare, quoniam ex deo natus est. In hoc manifesti sunt filii410 dei et filii diaboli. Omnis411, qui non est iustus, <I83, f. 39ra> non est de412 deo et, qui non diligit fratrem suum, quoniam haec est annuntiatio, quam audistis ab i<N442, f. 20vb>nitio,

BII13: de dilectione fratrum

ut diligamus alterutrum, non sicut Cain413, qui ex maligno <SG670, p. 49b> erat et occidit fratrem suum, et propter hoc414 occidit eum, quoniam opera eius maligna erant415, fratris autem416 eius417 iusta. Nolite mirari, fratres, si odit vos mundus. Nos scimus, quoniam translati sumus de morte in418 vitam, quoniam diligimus fratres. Qui non diligit, manet in morte. Omnis, qui odit fratrem suum, homicida est. Et scitis, quia419 omnis homicida non habet vitam aeternam in semetipso420 manentem. In hoc cognovimus caritatem dei, quoniam421 <E97, f. 21vb> ille pro nobis animam suam posuit, et nos debemus pro fratribus animas ponere. Qui habuerit substantiam422 mundi et viderit fratrem <VD38, f. 35vb> suum423 necessitatem424 habere et clauserit viscera sua ab eo, quomodo caritas dei manet in eo? Filioli425, non diligamus verbo <S105, f. 21v> nec426 lingua, sed opere427 et veritate. In hoc cognoscimus428, quoniam ex veritate429 sumus, et in conspectu eius suademus corda nostra, quoniam, <SG670, p. 50a> si repraehenderit nos <BII13, f. 32vb> cor430, maior est deus corde nostro, et no<I83, f. 39rb>vit omnia. Carissimi, si cor nostrum431 repraehenderit nos, fiduciam habemus ad432 deum, et quicquid petierimus, accipiemus ab eo, quoniam mandata eius custodimus433 et ea, quae sunt placita coram eo, facimus. Et hoc est mandatum434 eius435, ut credamus in nomine filii eius Iesu Christi et diligamus alterutrum, sicut dedit mandatum nobis436. Et qui servat mandata eius, in illo manet et ipse in eo, et in hoc437 scimus438, quoniam <V630, f. 20vb> manet in nobis de spiritu, quem dedit nobis439.

Bcan4: XIII

P102; BII13: XIII Quod sicut deus creator hominis est caritas est bonus et iustus ita440 homo creatus est ad similitudinem suam441 ut caritatem haberet ut bonus esset et iustus et quod illum debet imitari ad cuius imaginem conditus est

<Bcan4, f. 42r> [H. 13] Et442 sicut deus creator443, qui hominem ad444 similitudinem suam creavit445, est446 447 caritas, est448 bonus, iustus, patiens atque mitis et misericors, et cetera virtutum sanctarum insignia449, quae de eo leguntur. Ita homo creatus est, ut caritatem haberet, ut bonus esset450 et iustus, ut451 patiens atque mitis452, mundus et miseri<SG670, p. 50b>cors foret453. Quas virtutes, quanto plus quisque454 in seipso habet, tanto pro<VD38, f. 36ra>pius455 est deo et maior456 est457 ac458 sui conditoris gerit459 460 similitudinem. Si vero, quod absit, aliquis per devia461 vitiorum et divortia462 criminum ab hac nobi<BII13, f. 33ra>lissima sui con<I83, f. 39va>ditoris463 similitudine464 degener465 466 oberrat467, tunc fiet de eo, quod scriptum est: Et homo, cum in honore esset, non intellexit468, comparatus est iumentis insipientibus et similis factus est illis. Qui469 maior honor potuit470 homini esse, quam ut ad similitudinem sui factoris conderetur471 et eisdem virtutum vestimentis ornaretur, quibus et conditor, de quo legitur: Dominus regnavit, decore472 indutus473 est,

BII13: qualis (ein Wort unleserlich) homo exibere debeat (zwei Wörter unleserlich)

id est omnium virtutum splendore et totius <E97, f. 21'ra> bonitatis decore ornatus474, vel quod maius homini475 potest esse dede<SG670, p. 51a>cus476 477 aut infelicior478 miseria479, quam ut hac similitudinis gloria sui conditoris amissa480 ad informem481 et irrationabilem brutorum iumentorum delabitur482 483 similitudinem? Quapropter484 quisque diligentius attendat primae condicionis suae excellentiam485 et venerandam486 487 sanctae trinitatis in seipso imaginem488 agnoscat <O93, f. 5va> honoremque similitudinis divinae, ad <N442, f. 21ra> quem489 creatus est, nobilitate490 491 morum492, exsecratio493 virtutum, dignitatem494 <I83, f. 39vb> meritorum habere contendat, ut, quando apparuerit, <S105, f. 22r> qualis sit, tunc similis495 <VD38, f. 36rb> ei appareat, qui se mirabiliter ad similitudinem suam in primo Adam condidit, mirabiliusque in secundo reformavit496 497. Omnis igitur homo, qui ad imaginem dei factus est498, illum debet imitari, cuius ad499 imaginem conditus est, illius debet <BII13, f. 33rb> sequi vestigia, qui eum ad imaginem sui500 condidit.

Consiliarium vero ac protectorem melius501 repperiri502 503 non poterit quam illum, qui eum ad imaginem sui504 condidit, <SG670, p. 51b> qui eum pretioso sanguine suo redemit, et propter eum homo fieri non est dedignatus, quem procul dubio inveniet, si in eum totam spem suam iuxta psalmistae vocem proiecerit. Ait namque: Proice505 super dominum caritatem506 tuam, et ipse te enutriet nec507 dabit in aeternum fluctuationem iusto. Omnis508 enim homo in509 sua causa510 deficiens et in511 suis hesitans512 513 consiliis quaerit sibi amicum fidelem, in cuius consiliis confidat, qui in suis514 diffidebat, et talem <V630, f. 21ra> fiduciam habet in illo, ut omne secretum <I83, f. 40ra> sui pectoris515 ei pandat516 et aperiat. Quid dulcius est, quam habeas517 illum, cum quo omnia possis loqui ut tecum? Si ista cum hominibus fiunt, quanto magis cum deo hoc est agendum, qui518 omnes519 vult salvos fieri et neminem520 perire? Nam si veraciter521 deum credimus eumque diligi<SG670, p. 52a>mus, ut debemus, <VD38, f. 36va> et proximos sicut522 nosmetipsos, in eumque totam spem proiecerimus523 nostram, ipse nos eripiet et consolabitur. Et, sicut per angelum suum Habacuc prophetam cum prandiis in lacum leonum ad524 Danielem vatem525 misit, <E97, f. 21'rb> et Philippum, unum de septem diaconibus, ad eunuchum, ita dabit vobis liberationem et consolationem.

Haec sectamini526, carissimi, et nulli umquam nocete.

S105: non susurrones

Fratres estis527, invicem vos <BII13, f. 33va> diligite, ut veri domini discipuli dici528 et529 effici mereamini530.

Bcan4: XIIII

P102; BII13: XIIII De detractoribus et raptoribus et quod pater noster deus sit mater vero ecclesia

[H. 14] Nam531 qui rancida532 corda virorum533 inficit534, maliciam inter homines spargit.

VD38: Detractoribus et raptoribus

Et qui detrahit fratrem535 suum, homicida est.

Et qui abstulerit536 aliquid patri vel matri, dicitque537 hoc peccatum <Bcan4, f. 42v> non esse538, homicidae particeps <I83, f. 40rb> est. Pater noster sine dubio deus539 est, qui nos creavit, mater vero540 nostra ecclesia, quae nos541 in baptis<SG670, p. 52b>mo spiritaliter regeneravit.

S105: Nota non tollendas res ecclesie

Ergo qui Christi542 pecunias et ecclesiae rapit, aufert543 vel fraudat, homicida est, atque homicida ante conspectum544 iusti545 iudicis esse deputabitur546. <S105, f. 22v> Qui rapit pecuniam proximi sui, iniquitatem operatur, qui547 autem pecuniam548 vel res ecclesiae abstulerit, sacrilegium facit.

V630; E97: DE PEREGRINIS IUDICIIS CUM EXEMPLO LOTH

V630: De privilegiis ecclesiarum et sacerdotum

Bcan4: XV

P102; BII13: XV De privilegiis ecclesiarum et549 sacerdotum et de legibus ecclesie firmandis et peregrinis iudiciis submovendis et ut550 unaqueque provincia suos iustos habeat iudices et non externos

[H. 15] Privilegia551 enim ecclesiarum et sacerdotum sancti apostoli iussu salvatoris intemerata552 et inviolata aevis553 decreverunt554 <VD38, f. 36vb> manere temporibus. Leges ecclesiae apostolica firmamus auctoritate et peregrina555 iudicia556 submovemus.

S105: de iudicibus ecclesie

Unde <N442, f. 21rb> et dominus557 mentionem faciens Loth per Moysen loquitur dicens: Ingressus es558, quidam559 inquiunt560, ut advena, numquid ut iudices561?

Unaquaeque562 enim563 provincia tam iuxta ecclesi<BII13, f. 33vb>asticas quam564 iuxta saeculi leges suos debet iustos et non iniquos habere iudices, et non externos565, nisi <SG670, p. 53a> apostolicae huius sedis decreverit auctoritas566,

BII13: de iudicibus

quatenus, quicumque causam habuerit apud suos567 iudices iudicetur568, et non ad569 alienos causa vagan<I83, f. 40va>di stimulante570 protervia571 572 573 suam574 despiciens575 patriam transeat, sed ad576 duodecim eiusdem provinciae iudices, ad quorum iudicium577 omnes causae civitatum referuntur, deferatur578 negotium.

Bcan4: XVI

P102; BII13: XVI De iudicio ecclesiastico et de saeculari et ut oppressus libere appellet sacerdotum iudicium

[H. 16] Si autem fuerit ecclesiasticum apud episcopos579 interveniente primate, si580 maior causa fuerit,

VD38: De iudiciis ecclesiasticis

si vero minor, <V630, f. 21rb> metropolitano. Si581 vero fuerit saeculare, apud582 eiusdem ordinis viros583 iudicio tamen episcoporum584, cum apostolus585 privatorum christianorum causas magis ad586 ecclesias587 deferri <VD38, f. 37ra> et ibidem sacerdotali588 iudicio terminari voluit. Omnis589 enim oppressus590 libere sacerdotum591, <E97, f. 21'va> si voluerit, appellet iudicium et a nullo prohibeatur, sed ab592 his fulciatur593 et liberetur.

Bcan4: XVII

P102; BII13: XVII De difficilibus594 causis aut maioribus ortis negotiis

[H. 17] Si autem difficiles causae aut maiora595 negotia orta fuerint, <SG670, p. 53b> ad maiorem sedem referantur, et si illic facile596 discerni597 non poterint598 aut iuste terminari, ubi fuerit599 summorum congregatio congregata, quod <BII13, f. 34ra> per singulos600 annos bis601 fieri solet et debet, iuste et deo placite coram patriarcha aut primate ecclesiastica602 et coram patri<O93, f. 5vb>cio saecularia603 iudicentur negotia in commune.

I83: Quod difficiliores cause apostolica deffiniantur presentia

Quod604 si difficiliores605 ortae fuerint606 quaestiones aut episcoporum607 vel maiorum iudicia aut maiores <I83, f. 40vb> causae fuerint, ad608 sedem apostolicam, si appellatum609 <S105, f. 23r> fuerit, referantur,

S105: Maiores causae ad sedem debent referri apostolicam

quoniam hoc apostoli statuerunt610 iussione salvatoris, ut611 maiores et difficiliores quaestiones semper ad sedem deferantur612 apostolicam, super quam Christus universam construxit ecclesiam, dicente613 ipso ad beatum principem apostolorum Petrum: Tu es, inquit, Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et reliqua.

Sit614 ergo, <VD38, f. 37rb> fratres, constantia vestra adversus <SG670, p. 54a> contentiones eorum, qui adversa sapiunt, et non, quae dei sunt615, et erit fortior petra constantia vestra, sicut scriptum est: Ne timueritis616 ab eis, neque terreamini a facie eorum, qui corpus occidunt, animam autem non possunt occidere. Quod autem in aure617 auditis, praedicate in lumine illum timentes, qui potest618 animam et corpus occidere et mittere <N442, f. 21va> in gehennam. Fratres mei, in carne enim619 ambulantes non secundum carnem militamus. Arma enim militiae nostrae non carnalia, sed potentia deo ad destructionem620 munitionum consilia destruentes et omnem exaltationem extollentem se adversus621 scientiam dei, et622 in <BII13, f. 34rb> captivitatem redigentes623 omnem <I83, f. 41ra> cogitationem in obsequium Christo624 perducentes625.

De cetero, fratres, confortamini <Bcan4, f. 43r> in domino et in potentia fortitudinis eius, ut626 pax vobis multa et gratia627 a deo et domino nostro Iesu Christo ministretur. Amplectimur628 629 et osculamur630 ac, si praesentes cari<SG670, p. 54b>tatem vestram in unitate spiritus631, in vinculo pacis et caritatis Christi. Propter quod, carissimi, exspectantes satagite632 immaculati <VD38, f. 37va> et inviolati633 inveniri in pace <E97, f. 21'vb> et domini nostri longanimitatem634 salutem arbitramini. Sicut et carissimus frater noster <V630, f. 21va> Paulus secundum datam sibi sapientiam scripsit vobis635, sicut636 et in637 omnibus epistolis638 loquens in eis de his, in quibus sunt quaedam difficilia intellectu, quae639 indocti et instabiles depravant640 sicut641 et642 ceteras scripturas643 ad suam perditionem. Vos autem644 igitur, fratres, praescientes custodite, ne insipientium errore transducti excidatis645 a646 propria firmitate. Crescite vero in gratia et647 cognitione domini nostri Iesu Christi et salvatoris. Vos autem, carissimi, memores estote verborum, quae praedicta sunt ab apostolis domini nostri648 Iesu Christi, qui dicebant vobis, quoniam in novissimo tempore venient illusores649 secundum sua desideria ambulantes650 impietatum651. Hi sunt, qui segregant semetipsos, anima<SG670, p. 55a>les, <I83, f. 41rb> spiritum non habentes, vos autem, carissimi652, superaedificantes vosmetipsos sanctissimae vestrae fidei in spiritu sancto orantes. Ipsos653 vos in <BII13, f. 34va> dilectione dei servate exspectantes misericordiam domini nostri Iesu Christi in vitam aeternam. Et hos quidem arguite654 iudicatos655, illos vero salvate656 de igne rapientes. Aliis657 autem miseremini in timore odientes eam, quae carnalis est, maculatam tunicam658 659. Ei autem, qui potens est vos <S105, f. 23v> conservare sine peccato et constituere <VD38, f. 37vb> ante conspectum gloriae suae immaculatos in660 exultatione, soli deo salvatori nostro per Iesum Christum dominum661 nostrum gloria, magnificentia et imperium et potestas ante omnia saecula et nunc et in omnia saecula saeculorum. Amen.

O93, f. 5va; V630, f. 21va; N442, f. 21va; I83, f. 41 rb; VD38, f. 37vb; SG670, p. 55a; Bcan4, f. 43r; E97, f. 21'vb; P102; BII13, f. 34va; S105, f. 23v


1 Überschrift] Incipiunt decreta anacleti papae P102; BII13; Überschrift fehlt S105

2 INCIPIT fehlt SG670

3 INCIPIT EPISTOLA] DECRETA V630; E97; INCIPIUNT EPISTOLAE VD38

4 EPISTOLA] EPISTOLAE VD38; EPISTOLA SANCTI SG670

5 DE OPPRESSIONE ET LACERATIONE CHRISTIANORUM ET, QUOD ECCLESIA NAVI COMPARETUR, ATQUE DE CETERIS IBI INSERTIS NEGOTIIS OMNIBUS EPISCOPIS SCRIPTA] QUOD NON SINT VITUPERANDI SACERDOTES et de unitate trinitatis (SACERDOTES et de unitate trinitatis korr. aus SACERDOTES SG670) EX NOVO ET VETERI TESTAMENTO VEL TRADITIONE PATRUM COMPILATA SG670

6 ET LACERATIONE fehlt V630; E97

7 QUOD ECCLESIA NAVI COMPARETUR, ATQUE DE CETERIS IBI INSERTIS NEGOTIIS OMNIBUS EPISCOPIS SCRIPTA] ET DE ACCUSATIONE EPISCOPI ET DE ORDINATIONE ARCHIEPISCOPORUM ET CETERORUM ET DE PRIMATIBUS ET DE (de fehlt E97) PATRIARCHIS EORUMQUE MINISTERIO (MINISTERIO] ministerio CAP. II E97) V630; E97

8 INIBI VD38

9 INSERTI I83

10 DIRECTA N442

11 poenitentiae BII13

12 nacletus korr. aus necletus S105

13 quoequalem VD38

14 nobiscum V630; SG670; E97; S105

15 sortiti korr. aus sorti I83

16 fide S105

17 gratia korr. aus gratiam P102

18 multiplicentur SG670; S105

19 aecclesia SG670; S105

20 incontaminata I83; incotaminatam VD38

21 inmarciscibilem O93; immarcecibilem korr. aus immarciscibilem N442; inmarcessibilem SG670; Bcan4; S105

22 custodimini korr. aus costodimini SG670

23 in korr. aus et SG670; et S105

24 Si korr. aus Sicut SG670; Sicut S105

25 oportet korr. aus oportet in I83

26 contristarii S105

27 variis korr. aus varias V630

28 vestrae fidei] fidei vestrę E97

29 in fehlt V630; E97

30 interlinear vel nes E97

31 am Rande cogniti perseverantes VD38

32 Probati VD38

33 fructum terrae] terrae fructum korr. aus terrae N442

34 temporivum SG670

35 agriculę O93

36 ingemescere O93; I83; VD38; ingemiscere korr. aus ingemescere Bcan4; ingemescere korr. aus ingemiscere S105

37 in fehlt S105

38 Ecce] ecce enim SG670

39 stat E97

40 accipite] a capite O93; accipite korr. aus a capite N442; capite I83; VD38; Bcan4; P102; BII13; S105

41 prophetas] a prophetis korr. aus prophetas Bcan4; a prophetis P102; BII13

42 in nomine domini fehlt E97

43 Etenim SG670; S105; Ecce E97

44 beatificamus] beatificamus eos korr. aus beatificamus SG670; beatificamus eos S105

45 am Rande pacientiam VD38

46 est dominus] dominus est V630; E97

47 dominus fehlt I83; Bcan4; deus SG670; S105

48 vestras korr. aus nostras S105

49 am Rande responsales sive legatos VD38

50 tribulatio I83; tribulatus korr. aus tribulatio Bcan4

51 nobis S105

52 ut et korr. aus ut O93

53 am Rande conviciamini VD38

54 exprobamini N442; I83; S105; exprobramini korr. aus exprobamini E97

55 am Rande et quieti SG670

56 qui V630; SG670; E97; BII13; S105

57 patitur SG670; S105

58 qualis S105

59 am Rande desiderator VD38

60 tempus est korr. aus tempus S105

61 incipiat iudicium korr. aus incipiat N442

62 domo korr. aus do P102

63 vis Bcan4

64 parabunt P102

65 Itaque korr. aus Ita BII13

66 commendent E97

67 am Rande Nota O93; V630

68 praedictus fehlt I83; SG670; Bcan4; S105

69 Similis korr. aus Similes SG670; similis korr. aus simil BII13

70 omnis fehlt SG670; S105

71 ęclesia S105

72 statutus VD38; status korr. aus fretum SG670; fretum S105

73 novi P102; navi korr. aus novi S105

74 pelagum I83; pelagus korr. aus pelagum Bcan4

75 potentes I83

76 potentis regni korr. aus potentis Bcan4

77 cupientis V630

78 auctor korr. aus actor O93

79 sit korr. aus si N442

80 tum I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

81 episcopus korr. aus episcopatus SG670

82 presbyteri VD38; SG670; E97; P102; BII13; S105; Presbyteri korr. aus Presbyter Bcan4

83 catezizant O93; N442; P102; BII13; S105; catezhyzant I83; catecizant korr. aus catezizant SG670; catethicizant Bcan4

84 nautologis korr. aus nautolegis V630; nautologis korr. aus naustolongis SG670; naustolongis S105

85 conferantur I83; Bcan4; E97; P102; BII13; S105; conferantur korr. aus conferatur SG670

86 Epibates korr. aus Epibatis V630; Epipatis SG670

87 Venturum Bcan4

88 exsequentur N442; I83; Bcan4

89 vel fehlt N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

90 de fehlt SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

91 docentes SG670; S105; vocentur E97

92 promunctoria korr. aus promuctoria S105

93 Promunctoria V630; Promontoria E97; promunctuaria P102; Promunturia BII13; Promunctoria korr. aus promuntoria S105

94 saeculi sunt] sunt sęculi SG670; S105

95 mortes korr. aus mortales V630

96 loca fehlt SG670; S105

97 duplicibus korr. aus depi dicibus SG670

98 unda korr. aus und P102

99 testibus I83

100 interlinear d SG670

101 veritate fehlt V630; E97

102 atque korr. aus atque in S105

103 nostram korr. aus vestram Bcan4; nostrę S105

104 discutiunt korr. aus discutiuntur I83

105 pyratis korr. aus paratis P102

106 habeantur korr. aus habeatur SG670

107 vortex SG670; E97; S105

108 inlixa VD38; BII13

109 curso I83; VD38; cursu korr. aus curso Bcan4; P102

110 intrare et] intrare korr. aus intrare Et SG670

111 et fehlt E97; S105

112 am Rande z V630; am Rande drei Punkte N442

113 quidam] quidam et SG670; S105

114 dei fehlt P102; BII13

115 damnari V630; N442; I83; SG670; Bcan4; E97; S105

116 iniuriam I83

117 Nec korr. aus Ne N442; Bcan4; Ne I83

118 omnem fehlt E97

119 omnem korr. aus omne Bcan4

120 rationabile O93

121 dilige S105

122 ceterum I83

123 transgressores korr. aus trasgressores P102

124 Iacobus fehlt SG670; S105

125 vosmetipsos korr. aus metipsos V630

126 am Rande reprehensi VD38

127 redarguti korr. aus redarguiti O93; redarguo Bcan4

128 beati apostoli] beatus V630; E97; beati apostoli successor korr. aus beati apostoli Bcan4; beati petri apostoli successor P102; BII13

129 precessor, interlinear successor VD38; precessor SG670; P102; BII13; S105

130 cum SG670; S105

131 reliquis korr. aus reliquiis V630

132 am Rande consociis et fratribus VD38

133 collegis korr. aus collectis SG670

134 am Rande z V630

135 Accusanti I83; Bcan4

136 denegetur] denegetur his E97

137 dignitate N442

138 praepositi I83; VD38; Bcan4

139 Transgressores korr. aus Trangressores N442

140 am Rande recedens V630

141 testatę korr. aus a potestate Bcan4

142 interlinear refuga VD38

143 interlinear resecandus VD38

144 est] est et SG670; S105

145 non in korr. aus non SG670

146 in fehlt E97

147 am Rande instabilis VD38

148 inconstans korr. aus inconstan O93

149 apostolus Iacobus] iacobus apostolus V630; E97

150 observaverit E97

151 offendat E97

152 occidas korr. aus occides N442; occidas P102

153 es korr. aus est V630; est BII13; S105

154 facit Bcan4; P102

155 interlinear vel exultet E97

156 Superexaltet V630; I83; VD38; Bcan4; E97; P102; BII13; Superexaltet korr. aus Superexaltat SG670

157 misericordiam V630; SG670; S105

158 iudicium VD38; P102; BII13

159 eorumque Bcan4

160 Nemo korr. aus Ne N442

161 Sive korr. aus Si Bcan4

162 ergo V630

163 mortuus est korr. aus mortuus Bcan4

164 est fehlt I83

165 quid] quis es qui korr. aus qui V630; quid korr. aus qui SG670; qui S105

166 am Rande despicis VD38

167 christi SG670; E97

168 flectet O93; N442; I83

169 omnis lingua confitebitur] confitebitur omnis lingua E97

170 domino V630

171 Itaque unusquisque nostrum pro se rationem reddet deo fehlt SG670; S105

172 sod S105

173 am Rande detractor VD38

174 et accusationibus fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

175 am Rande corruere infirmari sive corrumpi VD38

176 omnes korr. aus omnis N442; omnis I83

177 in fehlt VD38

178 sapere korr. aus saperet VD38

179 operari korr. aus operare O93; operare N442

180 confundere, am Rande conturbare VD38; confundere SG670; P102; BII13; S105; confundere korr. aus confundi Bcan4; infundi E97

181 aut V630; N442

182 fratres fehlt S105

183 am Rande corrumpere sive commovere ad iracundiam concitare VD38

184 infestare korr. aus infestare Item de eadem re anacletus in prima epistola ita ait VD38

185 am Rande z V630; am Rande drei Punkte N442

186 am Rande h O93; am Rande drei Punkte N442; interlinear superfluis VD38

187 a Bcan4

188 beneficiam I83

189 am Rande dispendiis laboribus VD38

190 qui korr. aus quid Bcan4

191 interlinear laborat VD38

192 adiuvare korr. aus adiudicare SG670

193 am Rande N SG670

194 putat] putat se korr. aus putat SG670; putat korr. aus utat Bcan4; putat] putat se S105

195 eius korr. aus suos SG670; eius S105

196 accusat korr. aus accusa S105

197 invidiae stimulis] invidia aestimulis O93

198 am Rande punctionibus VD38

199 am Rande commovetur VD38

200 agitur SG670; S105

201 am Rande us O93

202 adiectionem BII13

203 ullae N442; VD38; ultra Bcan4

204 Erigunt V630; E97

205 conscientia sua] conscientiam suam V630; E97

206 temporum] temporum usque hic, am Raqnde valde VD38

207 aetatibus V630

208 sanctis I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

209 scimus satanae] satanę scimus SG670

210 seruuos S105

211 cribraret korr. aus cribaret Bcan4

212 invenire I83; VD38; P102; BII13

213 posset V630; I83; E97

214 ingereretur V630; E97

215 his SG670; S105

216 ignium korr. aus dignium Bcan4

217 transirent SG670; S105

218 am Rande parvus VD38

219 grex] grex quia korr. aus grex V630; Bcan4; grex quoniam korr. aus grex N442; grex] grex quia VD38; SG670; P102; BII13; S105

220 quoniam complacuit korr. aus complacuit N442

221 patri korr. aus patre O93; N442

222 dare vobis] vobis dare I83

223 marcidae V630; E97

224 am Rande abscideret VD38

225 sanam Bcan4

226 am Rande z V630

227 Christi I83

228 mereantur korr. aus mereatur V630

229 cognoscuntur korr. aus cognoscantur V630; cognoscunt I83; Bcan4; cognoscuntur fehlt SG670; S105

230 am Rande abhinc VD38

231 am Rande persequi VD38

232 am Rande opitulantur adiuvant VD38

233 interlinear desiderio VD38

234 intentione korr. aus intentio V630

235 recedere korr. aus credere S105

236 persecutione I83

237 am Rande drei Punkte N442; am Rande Nota I83

238 illo est fehlt SG670; S105; illo est] est illo E97

239 sibi I83; S105; si korr. aus sibi Bcan4

240 ab his amari] amari ab his Bcan4

241 erit korr. aus erint V630

242 hic VD38; P102; BII13; in Bcan4

243 perneties SG670; S105

244 pastori I83; pastor VD38; SG670; P102; BII13; S105; pastor korr. aus pastori Bcan4

245 am Rande Hic BII13

246 terrenis korr. aus terre O93

247 am Rande am Rande drei Punkte N442; am Rande Nota I83

248 sua VD38; P102; BII13

249 quoque korr. aus quaeque O93; quaeque N442; SG670; P102; BII13; S105; quaeque korr. aus quaque VD38

250 opera VD38; P102; BII13

251 am Rande N SG670

252 am Rande dampnationem VD38

253 altari S105

254 fieri non korr. aus fieri S105

255 am Rande agat VD38

256 am Rande Nota I83

257 inveniaet korr. aus inveniat I83; inveniat SG670; S105

258 interlinear suis O93

259 labefactatam korr. aus lebefactatam O93; labefactatam korr. aus labefactam V630; labefactatam] labefacta tamen VD38

260 meam sed korr. aus meam S105

261 iniquorum SG670; S105

262 valetudine V630; BII13

263 inmensa V630

264 si fehlt SG670; S105

265 nobis vobis] nobis nisi nobis S105

266 relinquens exemplum korr. aus relinquens S105

267 exempli P102

268 ut sequamur vestigia eius fehlt E97

269 ut sequamur vestigia eius, et apostoli passi sunt, sequentes eius exemplum fehlt VD38

270 sequamini SG670; S105

271 vult korr. aus vul N442

272 am Rande Nota I83

273 Praesumptior N442

274 beneficia korr. aus beneficio V630; Bcan4

275 sequuantur E97

276 extimandum Bcan4; aestimandum korr. aus aestimando P102

277 am Rande oboediturus VD38; am Rande vel modo facturus SG670

278 inpondo P102

279 hoc SG670; S105

280 vocabulum korr. aus vocabulo I83

281 am Rande in amoris pondere sive statera VD38

282 promoveas korr. aus promoas SG670

283 estimandi Bcan4

284 subolem V630; BII13; sobolem korr. aus solem SG670; solem S105

285 vocaturi VD38

286 nolo korr. aus non V630; volo SG670; S105

287 am Rande approbare VD38

288 interlinear vel cum SG670

289 factum quod korr. aus factum O93; factum quod] quod factum VD38; P102; BII13; quod factum korr. aus factum Bcan4

290 quod fehlt N442; I83

291 interlinear vel del SG670

292 am Rande fecisse VD38

293 amisisse SG670; admisisse korr. aus admisse S105

294 dominus per korr. aus dominus SG670

295 tuae introibo in domum tuam adoraboque (adoraboque korr. aus adorabo SG670) in templo sancto tuo in timore tuo korr. aus tuę SG670

296 adorabo VD38; P102; BII13; adoraboque korr. aus adorabo SG670

297 Vor Domine gelöschte Rubrik DECANTORES, interlinear ibus V630

298 decantatores V630; E97

299 vitam E97

300 est] est enim V630; E97

301 patens] patens est I83; SG670; Bcan4; S105

302 am Rande hoc est blande locuntur VD38

303 laenificam V630; E97

304 consiliis korr. aus conciliis E97

305 multitudine O93

306 ea O93

307 eorum] eorum et SG670; S105

308 procaverunt VD38

309 te] te domine I83

310 am Rande Nota VD38

311 laudabunt] laudabunt te SG670; S105; laudabunt te korr. aus laudabunt Bcan4

312 quoniam V630

313 benedices VD38; P102; BII13; benedices korr. aus benedicis Bcan4

314 interlinear vide dissonantiam interpretum SG670

315 plagabilitatis S105

316 am Rande z V630; am Rande Nota E97

317 vaxari S105

318 portare I83

319 ab korr. aus in S105

320 am Rande drei Punkte N442

321 secum adhibeant, ut domino perfecte in sacratis deo sacrificare locis fehlt I83

322 am Rande Nota O93

323 offeras korr. aus aufferas Bcan4

324 elegit SG670; S105

325 am Rande Nota V630; I83

326 Episcopus] Episcopus veru korr. aus Episcopus SG670

327 testes fehlt VD38

328 ut fehlt I83

329 am Rande ante confirmatum est VD38

330 alius korr. aus alios SG670

331 Sicut korr. aus Sic N442

332 maioris honoris gradu] maioribus honoris gradibus SG670; S105

333 am Rande utitur VD38

334 fungitur SG670; S105

335 maioris testimonii] maiori testimonio in korr. aus maiori testimonio SG670; maiori testimonio S105

336 am Rande augmentatione perfectione VD38

337 solennioribus E97

338 diacones S105

339 ei P102; BII13

340 diaconos BII13; subdiacones S105

341 ac BII13

342 fronte] fronte eius korr. aus fronte SG670

343 et fehlt I83

344 interlinear a latere et contra VD38

345 am Rande sinistra VD38

346 lavaque S105

347 spiritu fehlt SG670; S105

348 am Rande inclinato VD38

349 vultu korr. aus ultu N442

350 am Rande Nota V630

351 liminibus korr. aus luminibus BII13

352 ut VD38; S105

353 domino VD38; SG670; P102; BII13; S105

354 dominus per prophetam] domino propheta korr. aus domino per proheta SG670

355 per fehlt S105

356 propheta SG670

357 exaltate V630; N442

358 cum I83; SG670; Bcan4; S105

359 am Rande Nota I83; am Rande

360 am Rande non recedit VD38

361 praeterit VD38; P102; BII13

362 malorum O93; P102

363 et fehlt V630

364 instruant korr. aus instruunt SG670

365 sulgebunt S105

366 tamquam BII13

367 in perpetuas] imperpetuas S105

368 obtinebit korr. aus obtenebit I83

369 multos I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

370 veritas per se] per se veritas BII13

371 am Rande Nota V630; I83

372 scandalizatus est] scandalizatur SG670

373 est fehlt S105

374 recta SG670

375 intellegentes VD38; P102; BII13; intellegentes korr. aus intellegent Bcan4

376 intellegunt korr. aus intellegent V630; intellegant P102

377 in fehlt V630

378 humilibus] humilibus autem V630; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13

379 omni korr. aus omnis Bcan4

380 spiritui korr. aus spiritu N442

381 am Rande z V630

382 quod korr. aus qd SG670

383 et vos korr. aus et S105

384 manebitis korr. aus inmanebitis S105

385 est fehlt BII13

386 repromissio] ab initio V630; annuntiatio E97

387 am Rande promisit VD38

388 pollicitus korr. aus pollutus N442

389 vita aeterna] vitam aeternam S105

390 aeterna korr. aus aena SG670

391 am Rande decipiunt VD38

392 si P102

393 habeatis N442

394 et fehlt V630

395 ut V630; SG670; E97; S105

396 habeamus V630; I83; SG670; Bcan4; E97; BII13; S105

397 ut VD38; P102; ut korr. aus et Bcan4

398 interlinear is E97

399 omnis korr. aus omnes VD38; Bcan4

400 iustitia O93

401 scimus I83; VD38; Bcan4

402 hoc] hoc et E97

403 quod V630; quid korr. aus quod I83

404 est Et omnis qui habet spem hanc in eo sanctificat se sicut et ille sanctus est korr. aus est P102

405 spem hanc] hanc spem E97

406 eo] eo non I83

407 peccat et korr. aus peccat VD38

408 iustus korr. aus iustu SG670

409 am Rande disrumpat disperdat VD38

410 filii fehlt P102

411 Omnis] Omnis enim VD38; P102; BII13

412 ex I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

413 cahin P102

414 quod E97; quod korr. aus qod BII13

415 erant korr. aus erat Bcan4; P102

416 autem eius korr. aus autem SG670

417 eius fehlt V630

418 ad V630; Bcan4; P102

419 quia korr. aus quoa V630; quoniam I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

420 se I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

421 quoniam korr. aus quoniam ut SG670; quoniam] quoniam ut S105

422 suatantia O93

423 suum fehlt VD38

424 necesse Bcan4; P102

425 Filioli] Filioli mei VD38; Bcan4

426 neque V630; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; S105; aut BII13

427 opore S105

428 cognovimus VD38; SG670; S105

429 veritate korr. aus caritate O93

430 cor] cor nostrum V630; SG670; E97; S105; cor nostrum korr. aus cor BII13

431 nostrum] nostrum non SG670; S105; nostrum non korr. aus nostrum E97

432 ad korr. aus adi I83

433 custodimus korr. aus custodiamus V630; SG670

434 mandatum eius ut] mandatum ut korr. aus mandatum S105

435 eius fehlt SG670; S105

436 vobis Bcan4

437 hoc scimus korr. aus hoc VD38; Bcan4

438 scimus fehlt I83

439 vobis Bcan4

440 ut P102

441 suam fehlt P102

442 am Rande z V630

443 cretor P102

444 ad] ad imaginem et korr. aus ad Bcan4

445 creavit korr. aus creavit et SG670

446 et S105

447 est caritas] caritas est SG670

448 est fehlt SG670

449 am Rande praeclara VD38

450 esset fehlt SG670; S105

451 et VD38; P102; BII13

452 mitis mundus korr. aus mitis O93

453 am Rande esset VD38

454 quisque fehlt V630

455 propius korr. aus proprius N442; proprius I83; propinquior VD38; P102; BII13

456 maior est ac] maiorem E97

457 est ac] Si vero a V630

458 atque I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

459 am Rande habet VD38

460 gerit similitudinem. Si vero, quod absit, aliquis per devia vitiorum et divortia criminum ab hac nobilissima sui conditoris fehlt V630

461 am Rande errores VD38

462 am Rande separationes VD38

463 conditoris similitudine korr. aus conditoris O93

464 similitudinem I83

465 am Rande declinans a genere suo VD38

466 degenter O93; N442; degener korr. aus degeneret V630; degenerans VD38; P102; BII13; devius SG670; S105; degeneranter E97

467 aberrat S105

468 intellexit] intellexit korr. aus intellexit et SG670; intellexit et S105

469 quis I83; SG670; Bcan4; S105; quis korr. aus qui VD38

470 potuit homini esse] homini esse potuit Bcan4

471 conderetur korr. aus conderetur Quibus et conditor de quo legitur SG670

472 decorem E97; BII13

473 inductus Bcan4

474 adornatus E97

475 hominis SG670; S105

476 am Rande turpitudo VD38

477 dedecus korr. aus decus O93

478 inferior SG670; S105

479 miseriam P102

480 am Rande perdita VD38

481 am Rande turpem VD38

482 am Rande decidat descendat VD38

483 delabatur V630; I83; SG670; Bcan4; E97; BII13; S105; delabatur korr. aus delabitur VD38

484 Quapropter] Quia propter P102

485 am Rande nobilitatem VD38

486 am Rande honorandam VD38

487 venerandam korr. aus venerandum V630

488 imaginem korr. aus maginem Bcan4

489 quae V630; quam E97; quem korr. aus que P102

490 nobilitatem SG670; P102; BII13; S105

491 nobilitate morum] nobilitatem horum I83; Bcan4

492 am Rande conversationum VD38

493 exsecutione V630; E97; exsecratione I83; Bcan4; exercitacionem VD38; BII13; exsecratio] et sacrationem SG670; S105; et exercitationem P102

494 dignitate V630; I83; Bcan4; E97

495 similis ei] ei similis SG670

496 am Rande recreavit restituit VD38

497 remormavit S105

498 est, illum debet imitari, cuius ad imaginem conditus est korr. aus est SG670

499 ad fehlt I83

500 suam N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

501 meliorem V630; SG670; E97; S105

502 interlinear invenire VD38

503 repperire V630; I83; VD38; SG670; E97; P102; BII13; S105

504 suam SG670; Bcan4; P102; S105

505 Proice korr. aus Proicite Bcan4

506 curam korr. aus caratatem SG670; curam Bcan4; E97; P102

507 non BII13

508 Omnis enim korr. aus Omnis O93

509 in fehlt N442; I83; VD38; SG670; P102; BII13; S105

510 causa fehlt VD38

511 in fehlt VD38; P102; BII13

512 am Rande recidens VD38

513 excidens VD38; P102; BII13; excidens, am Rande alias hesitans Bcan4

514 suis korr. aus sui SG670; sui S105

515 pectoris korr. aus peccatoris V630

516 pendat S105

517 haberes I83; habes VD38; P102; BII13; habere SG670; Bcan4; S105

518 qui korr. aus quia V630

519 omnes] omnes homines Bcan4

520 nemine O93

521 veraciter korr. aus peraciter V630

522 sicut korr. aus sicot O93

523 proiecerimus nostram] nostram proiecerimus BII13

524 ad] ad ad P102

525 am Rande prophetam VD38

526 am Rande drei Punkte N442; am Rande imitamini VD38

527 estis korr. aus estis qui SG670

528 dici et fehlt V630; E97

529 et fehlt VD38; P102; BII13

530 mereamini korr. aus mereami S105

531 am Rande Nota I83

532 am Rande amara VD38

533 vivorum V630; SG670; E97; S105

534 am Rande corrumpit VD38

535 fratrem suum] fratri suo I83; SG670; Bcan4; S105

536 abstulerit aliquid korr. aus abstulerit O93

537 dicitq SG670

538 est SG670; S105

539 deus fehlt V630

540 vero nostra] nostra vero V630

541 nos fehlt I83

542 christi korr. aus christo SG670; christo S105

543 aufert] aut fert I83; E97

544 conspectu I83

545 iusti fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

546 debutabitur S105

547 am Rande Nota I83; E97

548 pecunia I83; Bcan4

549 et korr. aus vel BII13

550 ut fehlt P102

551 am Rande drei Punkte N442

552 am Rande incorrupta VD38

553 eius I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

554 am Rande statuerunt VD38

555 am Rande extranea aliena VD38

556 iudicio S105

557 dominus fehlt SG670

558 est O93

559 quidem VD38; E97; P102; BII13; quidam fehlt SG670; S105

560 inquit P102; BII13

561 iudices] iudices korr. aus iudices s N442; iudices nos korr. aus iudices SG670; iudices] iudices nos S105

562 am Rande z V630; am Rande Nota E97

563 enim fehlt V630

564 quam korr. aus quę V630

565 am Rande extraneos VD38

566 auctoritas fehlt V630

567 vos I83; suos korr. aus vos Bcan4

568 iudicetur korr. aus iudicentur Bcan4

569 ad fehlt V630 (am Rande R)

570 interlinear incitante VD38

571 interlinear perversitate VD38

572 propter via VD38; S105

573 protervia suam] propter suam viam V630

574 sua E97

575 dispiciens N442

576 a Bcan4

577 iudicium korr. aus iudicem V630

578 am Rande deducatur VD38

579 episcopus S105

580 si] si quidem korr. aus si qui V630

581 am Rande Nota BII13

582 am Rande Nota BII13

583 viros fehlt V630

584 episcopoporum E97

585 apostolis O93; Bcan4

586 ad fehlt V630

587 ecclesiis korr. aus ecclesias V630

588 sacerdotalem Bcan4

589 am Rande z V630; am Rande Nota E97

590 oppressos S105

591 sacerdotum si voluerit] si voluerit sacerdotum BII13

592 ab his korr. aus nullo V630

593 am Rande sustinetur VD38

594 difficilioribus P102

595 maiora korr. aus maiore N442

596 am Rande cito VD38

597 discerni korr. aus discernit Bcan4

598 poterint korr. aus potuerint O93; potuerint VD38; Bcan4; E97; P102; BII13; poterint korr. aus poterit S105

599 fuerint V630

600 singulos korr. aus singuos P102

601 bis] bis autem O93; bis aut ter I83; SG670; Bcan4; S105

602 ęcclesiastico korr. aus ęcclesiastica Bcan4; ecclesiastico P102; BII13

603 saecularia fehlt I83; sęcularia korr. aus sęculario S105

604 am Rande z V630; am Rande Nota I83

605 difficioliores O93

606 fuerint korr. aus fuerit P102

607 temporum SG670; teporum S105

608 ad korr. aus a O93; VD38

609 appellata V630; E97

610 statuerint N442

611 ut korr. aus et S105

612 referantur SG670; P102; S105

613 dicente] dicente ab I83

614 Si E97

615 sapiunt V630

616 timueris VD38

617 aure korr. aus ore V630; ore E97

618 potest] potest et BII13

619 enim fehlt V630; E97

620 dextructionem P102

621 adversum I83; SG670; Bcan4; S105

622 et fehlt E97

623 redigentes korr. aus redientes V630

624 christi VD38; P102; BII13; christi korr. aus christo Bcan4

625 perducente SG670; S105

626 Et SG670; S105

627 gratia korr. aus gratia et I83

628 am Rande constringimur diligimus VD38

629 Amplectimus Bcan4

630 obsculamur Bcan4

631 spiritus] spiritus et SG670; S105

632 am Rande studete VD38

633 am Rande incorrupti VD38

634 am Rande pacientia VD38

635 vobis] vobis et N442

636 Sicut et korr. aus Sicut S105

637 in fehlt I83

638 apostolis P102

639 q I83; qui korr. aus que SG670

640 am Rande corrumpunt VD38

641 sicut et korr. aus sicut Bcan4

642 et fehlt I83

643 scripturas fehlt VD38

644 autem fehlt V630; I83; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

645 am Rande decidatis VD38

646 ad I83

647 et] et in Bcan4

648 nostri fehlt O93; E97

649 am Rande deceptores VD38

650 ambulantes] ambulantes vias korr. aus ambulantes O93

651 impietatum] in impietate V630; E97; in impietate korr. aus impietatum SG670

652 carissimi fehlt E97

653 Ipsos vos] vos ipsos I83

654 am Rande repraehendite VD38

655 am Rande condempnatos VD38

656 salutate SG670; S105

657 Aliis korr. aus Alios Bcan4

658 am Rande pristinam conversationem hoc est vetera peccata VD38

659 tonicam O93; V630; N442

660 am Rande in gaudio VD38

661 deum P102

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 1.7.2006