[Home]
[Überblick]
[Text]
[Teil I]
[Teil II]
[Teil III]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Anterus-Brief 

Inhaltsverzeichnis

2. Fabianus-Brief

 

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

 

1. Fabianus-Brief

O93, f. 18vb; V630, f. 45va; N442, f. 43vb; I83, f. 94ra; VD38, f. 85rb; SG670, p. 177b; P9629, f. 20r; Bcan4, f. 75va; E97, f. 49va; P102; BII13, f. 79va; S105, f. 69v

INCIPIUNT1 2 DECRETA FABIANI PAPAE.

Bcan4 : I

P102; BII13: I3 Quod comministri4 catholicę5 ecclesiae nosse debeant quae aguntur in sacro ritu apud romanam ecclesiam

[H. 1] Dilectissimis6 ubique catholicae ecclesiae comministris Fabianus salutem in domino.

Divinis7 praeceptis et apostolicis monemur8 institutis, ut pro9 cunctarum <E97, f. 49vb> ecclesiarum statu impigro10 vigilemus effectu11, unde12 consequens13 14 est debere vos scire, quae apud Romanam in sacro aguntur15 ritu16 ecclesiam17, ut eius sequentes exempla eius veri18 filii inveniamini, quae vestra est mater voca<I83, f. 94rb>ta19.

V630: De septem diaconis

Bcan4: II

P102; BII13: II De officiis et ministeriis septem diaconorum cum subdiaconibus20 et sequentium ordinum ministris observandis

[H. 2] Septem21 ergo22 diaconos23 in urbe Roma per septem regiones24 civitatis25, sicut a patribus accepimus26, qui per singulas <BII13, f. 79vb> ebdomadas et dominicos27 28 dies atque festivitatum29 sollemnia cum subdiaconibus et acolitis ac se<SG670, p. 178a>quentium ordinum ministros30 iniuncta31 <Bcan4, f. 76r> sibi observent32 ministeria33 et parati omni hora sint34 ad divinum officium et, <S105, f. 70r> quicquid eis iniungitur35, peragendum.

P9629: De VII diaconibus ecclesie

Similiter et vos36, prout oportunum37 fuerit, per singulas civitates est faciendum, ut38 divinum39 absque40 ulla mora <VD38, f. 85va> aut41 neglegentia studiose ac sollemniter42 agatur43 officium.

V630: De septem subdiaconis

I83; Bcan4: De septem44 diaconibus et regionibus urbis romae atque notariis

Bcan4: III

P102; BII13: III De septem subdiaconibus qui septem notariis45 imminentes gesta martyrum collegerant

S105: De gestis martyrum

[H. 3] Denique septem similiter46 47 subdiacones48 ordinavimus49, qui50 septem51 notariis imminerent et gesta martyrum veraciter in integro colligerent nobisque rimanda52 manifestarent, quod etiam omnes53 vos agere monemus54, ne55 in pos<N442, f. 44ra>terum56 aliqua ex his dubitatio fiat quaestioque oriatur, quoniam57 omnia58, quae scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt, et59, quae nostris60 temporibus veraciter scribuntur, ad futurorum doctrinam diriguntur61. Et ideo fidelissimis haec62 negotia committi praecipimus, ne aliqua in eis illusio63 inveniatur, ex qua fidelibus scandalum, quod absit, oriatur.

Unde et cari<SG670, p. 178b>tatem vestram paterna dulcedine petimus64, ut in cunctis affectum65 66 vestrae caritatis <I83, f. 94va> sancta ecclesia inveniat et67 favoris vestri solaciis68, quocumque69 necesse fuerit, potiatur70. Et sicut bonitas71 studii vestri de se nobis certitudinem72 praebet, ut in nullo <BII13, f. 80ra> de ea diffidere73, sed magis ut sapientibus filiis ecclesiae nostrae haec fiducialiter74 commendamus75, ita postpositas76 77 opportunitatis78 occasiones79 vestra efficacia80 81 elaborare82 enixius83 debeatis84 atque id modis, quibus <E97, f. 50ra> possibile fuerit, omni85 studio agere86 contendatis87. <V630, f. 45vb> Hortamur <VD38, f. 85vb> etiam vos iuxta88 dictum apostoli stabiles esse et immobiles, abundantes in opera89 domini semper scientes, quod labor vester non est inanis in90 domino. Et alibi: Vigilate et orate et state in fide, viriliter agite et confortamini, omnia vestra in91 caritate fiant.

V630: De novato et novatiano

Bcan4: IIII

P102; BII13: IIII De novato heretico et novatiano

[H. 4] Insuper92 et illud vos scire desideramus, quia93 nostris temporibus praepedientibus quidem94 nostris peccatis, suadente95 antiquo hoste, qui semper ut leo rugiens circuit96 quaerens, quem devoret, supervenit Novatus ex Africa et <SG670, p. 179a> separavit de ecclesia Christi Novatianum97 et quosdam alios Christi confessores et convertit in pravam98 doctrinam. A quibus vos, fratres, avertite et cavete99 et100 ab101 omnibus102, qui alteram fidem et doctrinam tenent, quam apostoli et successores eorum tenuerunt et docuerunt, ne, quod absit, post eos abeuntes103 in laqueum satanae cadatis104 et compedi<I83, f. 94vb>bus eius detineamini. Unde fraternitatis vestrae caritatem intimis obsecramus precibus, ut nostrae parvitatis105 in vestris sacris orationibus memores esse dignemini, orantes ac106 deprecantes deum107 caeli108, ut tam nos quam sancta mater ecclesia Christi pretioso sanguine redempta a laqueis109 venantis110 111 <O93, f. 19ra> satanae <VD38, f. 86ra> et ab importunis et malis hominibus liberemur112, <BII13, f. 80rb> et sermo dei113 currat114 et clarificetur115, et prava eorum et omnium perverse116 docentium corruat doctrina atque deficiat117. Precamur etiam, <S105, f. 70v> ut pietatis vestrae precibus impetrare studeatis, ut deus et dominus noster Iesus Christus, qui vult omnes homines salvos118 fieri119 et neminem perire, ut120 sua <SG670, p. 179b> ingenti121 omnipo<N442, f. 44rb>tentia reverti faciat corda eorum ad sanam122 doctrinam et catholicam fidem, quatenus resipiscant123 124 a diaboli laqueis, quibus capti <P9629, f. 20v> tenentur125, et aggregentur filiis matris ecclesiae reminiscentes126 quoque fratrum vestrorum, miseremini127 illorum, quibus potestis128 bonis studiis vestris, ne perdantur, sed precibus et aliis <Bcan4, f. 76v> bonitatis vestrae studiis domino salventur. <E97, f. 50rb> Ita ergo ex129 his agite, ut oboedientes filii et fideles sanctae dei ecclesiae appareatis et ut mercedis130 praemia131 percipiatis.

V630; I83; Bcan4: De accusatoribus

P9629: Scismaticos acusare non posse

Bcan4 : V

P102; BII13: V Quod accusare non possint132 qui non docent rectam doctrinam et quod amovendi sint omnes suspecti et non recipiendi similiter et illi cum quibus apostolus prohibet cibum sumere

[H. 5] Hi133 134 enim et135 omnes, qui rectam <I83, f. 95ra> non docent doctrinam vel rectam non tenent fidem,

S105: Hi accusare nequeunt

accusatores136 neminem recte credentium accusare possunt, quia infamia sunt notati137 et a sinu sanctae138 matris ecclesiae apostolico <VD38, f. 86rb> mucrone139 usque ad rectam <V630, f. 46ra> conversionem140 et141 reversionem eorum abscisi, unde apostolica auctoritate cum omnibus eiusdem apostolicae atque142 universalis143 ecclesiae filiis statuentes144 sancimus145 146, ut omnes, qui in catholica <SG670, p. 180a> fide suspecti sunt, in accusatione147 recte credentium non suscipiantur, quia suspecti148 omnes semper sunt amovendi149 150 151 <BII13, f. 80va> et152 non153 recipiendi. Merito ergo eorum reprobatur accusatio, qui in154 recta fide suspecti sunt, nec eis omnino esse155 credendum, qui156 veritatis fidem157 158 ignorant.

V630: De anatematismo sanctorum patrum

Similiter159 omnes, quos sanctorum patrum statuta160, tam161 praeteritis quamque162 futuris temporibus anathematizant163, submovemus164 et ab165 omni accusatione fidelium alienamus. Discreti ergo debent semper166 esse fideles ab infidelibus et iusti167 ab iniustis, quoniam168 infideles et malivoli modis, quibus possunt169, semper infestant170 171 fideles172 et perdere nituntur173, et ideo non sunt suscipiendi, sed repellendi et174 procul abiciendi, ne perdere fideles aut infamari175 176 possint.

Quapropter, carissimi177, cavete talium178 foveam179, in quam multos recidisse180 cognovimus, cavete iacula talium et antiqui hostis temptamenta181, per quem182 etiam <I83, f. 95rb> proprios propinquos coram nobis vulneratos cadere vidimus183. Attendite laqueos184 insidiantium, <VD38, f. 86va> quibus notos185 et commilitones186 strangulare solent. Nolite tales187 sequi, sed procul repellite eos. Estote iuxta188 veritatis vocem prudentes <SG670, p. 180b> ut189 serpentes et simplices sicut190 columbae. Videte quoque, ne in vacuum curratis aut laboretis, sed191 alterutrum192 fulti precibus193 et orationibus voluntatem dei facere contendite194 et a memoratis, si incorrigibiles195 apparuerint196, <N442, f. 44va> vos in omnibus separate. Similiter197 et ab omnibus198, quos apostolus commemorat199 <E97, f. 50va> dicens200, cum his nec201 cibum sumere, quia202 203 illi204 sicut et205 isti sunt pellendi et ante satisfactionem ecclesiae non sunt suscipiendi,

P9629: De excommunicatis

quoniam illi206, cum quibus cibum sumere non licet, <BII13, f. 80vb> manifeste apparent sequestrati207 208 usque ad satisfactionem a reliquis fidelibus.

I83: De excommunicatis

Bcan4: VI

P102; BII13: VI De excommunicatis

[H. 6] Quamobrem non debent nec possunt in accusatione209 fidelium210 suscipi211, sed etiam212 ab eorum consortio usque ad iam dictam satisfactionem repelli, ne similes213 eis214 efficiantur aut eorum excom<S105, f. 71r>municationi215 subiaceant216, quoniam sic217

N442: canon apostolorum

apostoli statuerunt dicentes:

Bcan4: De excommunicatis

Cum excommunicatis218 non est communicandum,

I83: Qui cum excommunicato locutus fuerit excommunicetur

et si quis cum excommunicatis219 avertendo220 221 regulas <SG670, p. 181a> scienter222 saltem223 in domo224 simul lo<I83, f. 95va>cutus fuerit vel oraverit225, ille communione <VD38, f. 86vb> privetur. <V630, f. 46rb> Tales ergo226 in omnibus227 sunt cavendi et non suscipiendi, quia iuxta apostolum non solum228, qui faciunt, damnantur229 230, sed qui consentiunt facientibus. Unde231 et beatus apostolorum232 princeps Petrus in ordinatione Clementis alloquens populo233 inter cetera ait: Si inimicus est iste Clemens234 235 alicui236 pro actibus suis, vos nolite exspectare, ut ipse vobis dicat, cum illo nolite amici esse, sed prudenter observare debetis et voluntati eius absque communicatione237 obsecundare et avertere vos ab eo, cui238 ipsum sentitis239 aversum240 241, sed nec loqui his, quibus ipse non loquitur, ut unusquisque, qui in culpa est242, dum cupit omnium vestrum amicitias243 ferre, festinet citius re<Bcan4, f. 77r>conciliare244 ei, qui omnibus praeest, et245 per hoc redeat ad salutem, cum oboedire coeperit246 monitis247 praesidentis248 249. Si vero quis amicus fuerit250 his, quibus ipse non loquitur, unus est et ipse <SG670, p. 181b> ex illis, qui exterminare251 dei252 ecclesiam <BII13, f. 81ra> volunt, et cum corpore vobiscum esse videatur, mente et animo contra253 vos est, et est multo nequior254 hostis255 hic quam illi, qui foris256 sunt <VD38, f. 87ra> et evidenter inimici sunt. Hic enim per amicitiarum speciem, quae257 <E97, f. 50vb> inimica sunt, gerit258 et ecclesiam dispergit ac vastat.

<I83, f. 95vb> Ideoque, carissimi, his apostolicis institutis vos monentes instruimus, ut effecta259 260 certior caritas vestra sollicitius261 deinceps262 agere studeat et cautius263, ne perversi et infideles homines laedendi264 265 fideles ac benivolos habeant facultatem, quoniam spes talium et omnium impiorum tamquam lanugo266 267 est, quae a vento tollitur, et tamquam spuma gracilis268, quae269 a procella270 dispergitur, et tamquam271 fumus, qui a vento diffusus est, et tamquam me<N442, f. 44vb>moria hospitis <O93, f. 19rb> unius diei272 praetereuntis.

Bcan4 : VII

P102; BII13: VII De nocentibus ab accusatione pellendis

[H. 7] Summopere, carissimi, tales cavendi et273 avertendi atque reiciendi274 sunt, si nocentes apparuerint, quia non solum ecclesiasticae275, sed etiam saeculi leges276 nocentes277 non suscipiunt, sed repellunt. Unde scriptum est: <SG670, p. 182a> Os impiorum devorat iniquitatem. Et dominus per prophetam loquitur dicens: Cum sancto sanctus eris, et cum viro innocente278 innocens279 eris280 et281 cum electo electus eris282 et283 <VD38, f. 87rb> cum perverso284 subverteris285. Et apostolus286 inquit: <P9629, f. 21r> Pervertunt287 288 mores bonos colloquia mala. Idcirco, ut iam praelibatum289 est, mali290 sunt semper cavendi et bonis atque benivolis291 est inhaerendum292, ut periculum <BII13, f. 81rb> desidiae293 294, quan<I83, f. 96ra>tum possumus, <V630, f. 46va> declinemus. Et ne pestis295 latius296 haec divulgetur297, severitate298 299, qua possumus, abscidamus, quoniam non temeritas300 intervenit301 praesumptionis, ubi est diligentia pietatis. Agat302 semper303 304 unusquisque vestrum hac informatione305 apostolica306 307 fultus iuxta308 vires suas309, et310 fraterna <S105, f. 71v> dilectione et sancta311 religione mores proprios conservare et in commune312 313 alterutrum adiuvare et in caritate permanere et in dei314 voluntate indesinenter315 316 studeat inhaerere, ut simul laudantes dominum indefessas317 318 illi semper gratias agamus.

Valete in Christo, carissimi, et praedicta, prout319 melius potestis320, <SG670, p. 182b> domino opem321 ferente322 323 adimplere studete.

Data Kal. Iulii324 Maximo et Africano325 vv. cc326. conss.

O93, f. 19rb; V630, f. 46va; N442, f. 44vb; I83, f. 96ra; VD38, f. 87rb; SG670, p. 182b; P9629, f. 21r; Bcan4, f. 77r; E97, f. 50vb; P102; BII13, f. 81rb; S105, f. 71v


1 am Rande DECRETA FABIANI P9629

2 Überschrift] EPISTOLA SANCTI FABIANI PAPAE DE ORDINIBUS ECCLESIASTICIS SG670; CAP. XVIII Decreta fabiani papę De errore novati et novatiani et ut chrisma omni anno renovetur consecrando Et vetus in ęcclesiis ponatur cremando Et de accusatione Sacerdotum et ut oves pastorem suum nisi in fide erraverit repraehendere non audeant et ut peregrina iudicia respuantur atque accusatus in suo loco causam suam peragat et in omni iudicio quattuor eligantur personę id est electi iudices et accusatores ac defensores necnon et testes et ut omnis qui crimen obicit scribat se probaturum et si non probaverit quod obiecit pęnam quam intulerit paciatur E97; Überschrift fehlt S105

3 capitulo primo P102

4 cumministri P102

5 catholicę ecclesiae] ecclesiae catholicae BII13

6 ilectissimis S105

7 Divinis korr. aus Divi N442

8 monemur korr. aus monemus VD38; commonemur BII13

9 per S105

10 am Rande studioso VD38

11 affectu SG670; S105; affectu korr. aus effectu P102

12 am Rande drei Punkte N442

13 am Rande Conveniens VD38

14 consequens est korr. aus consequens

15 aguntur korr. aus conaguntur P102

16 am Rande Ordine consuetudine VD38

17 ecclesiarum I83; Bcan4

18 viri P9629

19 voca I83

20 subdiaconibus korr. aus subdiacobus P102

21 am Rande Nota E97

22 ergo] ergo constituimus N442; ergo fehlt SG670; enim S105

23 diaconos] diaconi sunt I83; SG670; Bcan4; BII13; S105

24 regionis S105

25 civitatis korr. aus civitates V630

26 accccepimus] accepimus ordinamus E97

27 dominicos korr. aus dominices O93

28 dominicos dies] dominicis diebus N442; VD38

29 festivitates V630

30 ministris korr. aus ministros P9629; ministris I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

31 invicta O93; P9629; iniunctam BII13

32 observant SG670; S105; servent BII13

33 mysteria V630; P9629; ministeriam BII13

34 sint fehlt V630; sunt SG670; S105

35 iniunguntur P9629

36 vobis P9629; N442; VD38; SG670; E97; P102; BII13; S105

37 oportunum korr. aus opotunum VD38

38 et P9629

39 divinum korr. aus dinum VD38

40 absque korr. aus abque SG670

41 aut] et V630; P9629; E97; aut nulla I83; Bcan4; aut ulla SG670; S105

42 am Rande festive honorifice VD38

43 agitetur V630

44 semptem I83

45 notarii P102

46 similiter korr. aus similiter septem V630

47 similiter subdiacones] diacones similiter Bcan4

48 subdiacones korr. aus septem diacones V630; subdiaconos P9629; E97; P102; diacones I83; Bcan4

49 ordinavimus korr. aus ordivimus SG670

50 quia P102

51 semptem I83

52 am Rande Inquirenda investiganda VD38

53 omnes vos] vos omnes Bcan4; E97

54 monemur I83

55 ne korr. aus non V630

56 posterium VD38

57 cum V630; E97

58 omnia korr. aus omni V630

59 Ut SG670; S105

60 vestris I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

61 dirigantur SG670

62 hęc negotia korr. aus negotia hęc SG670

63 am Rande deceptio VD38

64 perimus O93

65 am Rande benivolentiam devotionem VD38

66 affectu P102

67 ut I83; SG670; Bcan4; S105

68 solatii I83; Bcan4

69 Ubicumque SG670; Bcan4; S105

70 am Rande fruatur VD38

71 boni korr. aus bonitas O93

72 certitudine P9629

73 diffidere] diffidere debeamus V630; E97

74 fiducialiter korr. aus fiduciliter SG670

75 commendavimus Bcan4; commendemus VD38; P102; BII13

76 pro SG670

77 postpositas opportunitatis occasiones] pro opportunitatis occasione SG670; postposita oportunitatis occasione P102; BII13; S105

78 oportunitatis korr. aus oportunitates O93; Bcan4

79 occasione VD38; SG670; P102; BII13

80 am Rande perfectione VD38

81 efficacie P102

82 laborare korr. aus elaborare N442; laborare P102

83 am Rande diligentius studiosius VD38

84 debet V630

85 omnia P102

86 abigere korr. aus agere V630

87 contumelias V630; contendatis korr. aus contendatas S105

88 uxta korr. aus iuxta S105

89 opere P9629; N442; VD38; SG670; P102; BII13; S105; operae korr. aus opera E97

90 in fehlt Bcan4

91 cum O93; P9629; E97

92 am Rande drei Punkte N442

93 quae I83; quia] quę a Bcan4

94 quidem korr. aus quidem de P9629

95 suadente korr. aus suadentes P102

96 circumit Bcan4; E97

97 novationum V630

98 pravum O93; pravam korr. aus parvam V630

99 cavete et korr. aus cavete N442

100 et fehlt SG670; S105

101 ab] ab aliis P9629

102 omnibus korr. aus hominibus N442

103 abeuntes korr. aus abientes O93; P9629

104 cadatis korr. aus cadeatis V630; cadeatis P9629; incidatis SG670; S105

105 parvitatis in vestris korr. aus parvitatis SG670

106 et I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

107 dominum I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

108 caeli] de celis VD38

109 laqueis korr. aus lequeis BII13

110 am Rande Decipientis VD38

111 venantis korr. aus venantes S105

112 liberemus BII13

113 domini SG670; P102; S105

114 currat korr. aus curat V630

115 glarificetur SG670

116 perversa V630; P9629; E97

117 deffitiat korr. aus diffitiat P9629

118 solvos SG670

119 fierii VD38

120 ut fehlt VD38; E97; P102; BII13

121 am Rande Magna VD38

122 suam SG670; S105

123 am Rande Revertant VD38

124 resipiscant korr. aus repiscant P9629

125 tenentur korr. aus tentur VD38

126 reminiscentis P9629

127 miseremini korr. aus misere in V630

128 potestis korr. aus potestas V630

129 de SG670; S105

130 mercedem N442; Bcan4; mercedum I83; S105; mercedem et korr. aus mercedam et VD38; mercede, interlinear is SG670; mercedis] mercedem et P102; BII13

131 pręmii korr. aus pręmia SG670

132 possit P102

133 am Rande drei Punkte N442

134 Hi enim korr. aus Hi O93

135 et fehlt P102

136 accusatores] accusatores esse nequeunt et korr. aus accusatores P9629; accusatores esse nequeunt et SG670; S105

137 am Rande Designati VD38

138 sanctae fehlt I83; SG670; Bcan4; S105

139 am Rande gladio VD38

140 conversationem V630; I83; SG670; S105; conversionem korr. aus conversationem N442

141 et reversionem fehlt BII13

142 atque] atque korr. aus atque et V630; P9629

143 universali V630

144 statuentes sancimus] statuimus korr aus statuentes V630

145 am Rande Decernimus statuimus VD38

146 sanctinus VD38

147 accusationem VD38; E97; P102; BII13

148 suspecti omnes] suspiciones korr. aus suspectione V630

149 am Rande Repellendi VD38

150 movendę korr. aus movendi V630; amonendi S105

151 amovendi et non recipiendi] admovendi et non recipiendi korr. aus admovendi P9629

152 et non recipiendi fehlt V630

153 no VD38

154 in korr. aus n VD38

155 est VD38; P102; BII13

156 qui] qui in VD38; quia SG670; S105

157 fidem ignorant. Similiter omnes, quos sanctorum patrum statuta, tam praeteritis fehlt I83;Bcan4

158 fidem ignorant. Similiter omnes, quos sanctorum patrum statuta, tam praeteritis quamque] inimicos SG670; S105

159 am Rande z V630

160 statu O93; statuta korr. aus statu E97

161 tam praeteritis quamque] praeteritis quamcumque P9629

162 quamque korr. aus qamque BII13

163 anathemazizant N442; anathematizantes SG670; S105

164 submovemus et korr. aus submovemus P9629

165 ex P9629

166 semper esse korr. aus superesse P9629

167 ti O93

168 quoniam infideles et korr. aus quoniam

169 possunt korr. aus psunt O93

170 am Rande Oprimunt VD38

171 infestant fideles] eos infestant korr. aus infestant SG670

172 fideles fehlt S105

173 am Rande laborant VD38

174 et procul abiciendi fehlt SG670; S105

175 am Rande accusare VD38

176 infamare V630; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

177 carissimi] omni studio VD38; P102; BII13; karissimi omni studio korr. aus karissimi Bcan4

178 talium foveam, in quam multos recidisse cognovimus, cavete iacula talium fehlt SG670

179 foveam, in quam multos recidisse cognovimus, cavete iacula talium fehlt I83; VD38; Bcan4; P102; BII13; S105

180 cecidisse E97

181 temptamen I83; temptamenta korr. aus temptamen Bcan4

182 quae V630; P9629; N442; E97; quam BII13

183 vidimus korr. aus videmus V630

184 laqueos] loqui eos P9629

185 am Rande propinquos VD38

186 am Rande socios VD38

187 tales korr. aus tale BII13

188 iusta I83

189 ut korr. aus ut ut SG670

190 sicut korr. aus ut BII13

191 sed korr. aus si V630

192 alteruturum korr. aus aterutrum VD38

193 pcibus O93

194 condite I83

195 incorrigibiles korr. aus incorrigibilis I83

196 apparuerint korr. aus apparuerunt V630; apparuerunt P9629

197 am Rande drei Punkte N442

198 hominibus P9629

199 commememorat I83

200 dicens fehlt E97

201 nec cibum sumere] summere nec cybum P102

202 quia] quia et E97; BII13

203 quia illi korr. aus quia V630

204 illi sicut et isti sunt] illis sicut et istis O93

205 et fehlt E97

206 illic P9629

207 am Rande Separati VD38

208 sequestrati korr. aus sequenstrati S105

209 accusationem V630; VD38; P102; BII13

210 fidelium fehlt P9629

211 suscipi set korr. aus suscipi P9629

212 iam V630

213 similes eis korr. aus similes Bcan4

214 ei V630

215 excommunicatione O93; excommunicationi korr. aus excommunicatione VD38; excommunicationi korr. aus excommunicationis S105

216 subiaceant korr. aus subiacent P102

217 sicut SG670; S105

218 excommunicatis korr. aus excommunacatis VD38

219 excommunicato E97; excommunicatis] excommunicatis cum quibus non est communicandum I83; Bcan4

220 am Rande Spernendo repellendo VD38

221 vertendo SG670; S105

222 scienter] scienter post O93; scientes Bcan4; S105

223 psallat O93; psallat korr. aus pallat V630; psaltem korr. aus psallat P9629; saltim N442

224 domo aut korr. aus domo V630; domo aut N442

225 oraverat Bcan4

226 enim SG670; S105

227 omnibus korr. aus hominibus P9629

228 solum qui faciunt korr. aus solum BII13

229 dampnantur korr. aus dampnatur P102

230 damnantur, sed qui consentiunt facientibus] sed qui consentiunt facientibus damnantur E97

231 Unde et korr. aus Unde I83

232 apostorum VD38

233 populum V630; VD38; SG670; E97; P102; BII13; S105

234 Clemens fehlt I83

235 clemens alicui korr. aus clemens N442

236 adlicui VD38

237 commonitione SG670; S105

238 cui korr. aus cum V630; P9629

239 sententis korr. aus sententiis O93; sentintis VD38

240 am Rande Contrarium VD38

241 aversum korr. aus adversum O93; P102; aversum korr. aus usum V630; adversum P9629;N442; I83, VD38; SG670; Bcan4; E97; BII13; S105

242 est fehlt E97

243 amicitia BII13

244 reconciliari VD38; E97; P102; BII13; reconciliari korr. aus reconciliare SG670; Bcan4

245 et korr. aus ut P9629

246 cepit P9629; coepit N442

247 monititis VD38

248 am Rande praepositi episcopi VD38

249 praesidentis korr. aus praesidentes S105

250 fuerit] fuerit ipse BII13

251 exterminare korr. aus interminare P9629

252 dei fehlt I83

253 con S105

254 am Rande peior VD38

255 am Rande adversarius VD38

256 fori I83

257 quae inimica sunt gerit] inimica suggerit V630

258 am Rande agit VD38

259 effecti N442

260 effecta certior] efficacior P9629

261 sollicitius korr. aus sollitius V630

262 deinceps korr. aus deinces VD38

263 am Rande prudentius VD38

264 am Rande Nocendi VD38

265 lędendi fideles korr. aus lędendi SG670

266 am Rande similis filo lane quę fertur per aerem VD38

267 lanugo korr. aus languno Bcan4

268 am Rande levis VD38

269 quę a korr. aus quę P102

270 am Rande Ventosa sive grandi nos a pluvia dicta eo quod procellat id est percutiat aures VD38

271 tamquam fumus] tamquam aer korr. aus tamquam SG670

272 die S105

273 et avertendi atque reiciendi sunt] sunt et avertendi atque reiciendi V630; P9629; VD38; E97; P102; BII13

274 reiciendi sunt si nocentes] reciendis innocentes O93

275 ecclesiastice korr aus ecclesiatice N442

276 leges] leges si V630

277 nocentes non korr. aus nocentes V630

278 innocentem P102

279 innocens eris et] innocenter ages V630; N442; E97

280 eris] eris vel agis O93

281 et fehlt O93; P9629; N442

282 eris et korr. aus eris P9629

283 et fehlt V630; VD38; I83; E97

284 perverso subverteris] viro nocente nocens eris V630; P9629; E97

285 perverteris I83; SG670; S105

286 postulans P9629

287 am Rande corrumpunt VD38

288 Pervertunt korr. aus Pertunt VD38

289 am Rande praedictum est VD38

290 malis P102

291 benivolis korr. aus malivolis V630; bonivolis SG670

292 am Rande coniungendum VD38

293 am Rande discordie VD38

294 dissidiae VD38; P102; BII13

295 pestis korr. aus petis P9629

296 latius haec] hęc latius V630; P9629; Bcan4; E97

297 devulgetur V630

298 am Rande asperitate VD38

299 severitate korr. aus severitatem P102

300 am Rande audatia VD38

301 inter VD38; intervenit korr. aus intervenit et SG670

302 am Rande studeat VD38

303 enim SG670; S105

304 semper unusquisque vestrum] unusquisque vestrum semper E97

305 am Rande doctrina VD38

306 apostilica SG670

307 apostolica fultus korr. aus apostolica P9629

308 iusta VD38

309 suos P9629

310 et] et in VD38; P102; BII13

311 sanctae V630; P102

312 am Rande pariter VD38

313 commune] commune alter P9629; E97

314 dei voluntate] voluntate dei E97

315 am Rande incessanter VD38

316 indesinenter korr. aus desinenter P9629; desinenter BII13

317 am Rande infatigabiles VD38

318 indefessa O93; indefessas korr. aus indefessa V630

319 ut V630; prout korr aus ut VD38

320 potestatis P9629; petistis S105

321 am Rande auxilium VD38

322 am Rande tribuere VD38

323 ferentem korr. aus ferente P9629

324 IUN. P9629

325 africo V630; P9629

326 ā N442

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 31.7.2006