Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

1. Fabianus-Brief

Inhaltsverzeichnis

3. Fabianus-Brief

[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

 

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

 

2. Fabianus-Brief

O93, f. 19rb; V630, f. 46va; N442, f. 44vb; I83, f. 96ra; VD38, f. 87rb; SG670, p. 182b; P9629, f. 21r; Bcan4, f. 77r; E97, f. 51ra; P102; BII13, f. 81rb; S105, f. 71v

EPISTOLA1 2 CUIUS SUPRA AD OMNES ORIENTALES EPISCOPOS3.

Bcan4: VIII

P102; BII13: VIII De institutis et ordinatis ab apostolis eorumque successoribus minime violandis

<VD38, f. 87va> [H. 8] Fabianus4 episcopus urbis Romae omnibus orientalibus episcopis et cunctis5 fidelibus in domino salutem.

Exigit6 7 dilectio vestra sedis apostolicae consulta, quae8 vobis denegare non debemus nec possumus. Hoc autem et9 praedecessoribus10 11 nostris12 multarum regionum13 episcopis14 egisse liquet15, et nos, qui in eadem16 sede domino largiente collocati17 sumus, agere18 debere fraterna caritas et oboedientiae debitum compellit19.

N442: De sacro chrismate

I83; Bcan4: De sacro crismate omni anno conficiendo

<I83, f. 96rb> Cura20 est21 ergo vestrae sollicitudinis22 adhibenda, ut ea, quae sunt ab apostolis eorumque successoribus ordinata et instigante sancto spiritu instituta, nec dissimulatio <BII13, f. 81va> neglegere23 nec aliqua praesumptio valeat perturbare. Sed sicut24 hoc, quod rationis exigebat25 utilitas oportuit definire26 ita, quod definitum27 est, non debet28 violari29.

V630: Quod chrisma per singulos annos in cena domini debet conficere

P9629: de crismate

Bcan4: VIIII

P102; BII13: VIIII De episcoporum errore qui dicunt non per singulos annos in cena domini chrisma conficiendum

[H. 9] Litteris30 vero31 vestris inter cetera insertum32 invenimus33 quosdam regionis34 vestrae35 episcopos <SG670, p. 183a> a vestro nostroque36 ordine discrepare et non per singulos annos37 <Bcan4, f. 77v> in cena domini chrisma conficere,

S105: De chrysmate

sed38 39 duos aut tres annos40 confectionem sancti41 chrismatis semel actam42 servare43. <VD38, f. 87vb> Dicunt enim, ut in memoratis repperimus apicibus44, nec balsamum per singulos annos posse45 repperire46 nec necesse fore per singulos annos47 chrisma <N442, f. 45ra> conficere, sed dum una confectio chrismatis abundat, aliam fieri necesse non habere. Errant enim, qui talia excogitant, et mente vesana potius48 quam49 recta sentienti50 haec audiunt51 52. In53 illa54 die dominus Iesus, postquam55 cenavit cum discipulis suis56 et pedes57 eorum lavit58 et,

O93: De sacro crismate

sicut a59 sanctis60 apostolis praedecessores nostri acceperunt nobisque61 reliquerunt62,

VD38: Quod chrisma per omnes annos confici debeat

chrisma63 confice<V630, f. 46vb>re64 docuit. Ipsa enim <I83, f. 96va> lavatio65 pedum nostrorum66 67 significat68 baptismum, quod69 sancti70 chrismatis unctione perficitur atque confirmatur71.

Bcan4: X

P102; BII13: X Novum chrisma annue innovandum et vetus in sanctas ecclesias cremandum

<E97, f. 51rb> [H. 10] Nam sicut72 ipsius diei sollemnitas73 per singulos annos est celebranda74, ita ipsius sancti chrismatis confectio per singulos annos est agenda75 et de anno in anno76 renovanda et fidelibus tradenda77, quia novum sacramentum est78 et per singulos79 80 annos <BII13, f. 81vb> in iam dicta81 die82 innovandum <SG670, p. 183a> et vetus in sanctis83 ecclesiis84 cremandum. Ista85 86 a sanctis apostolis et87 successoribus eorum accepimus vobisque tenenda mandamus.

VD38: Quod vetus chrisma incendi debeat

Haec sancta Romana ecclesia et Antio<VD38, f. 88ra>cena a88 tempore apostolorum custodit, haec et89 Hierosolimorum et Ephesianorum90 tenet, in quibus apostoli praesidentes91 haec docuerunt et vetus chrisma incendi92 ac non93 94 amplius quam uno anno uti permiserunt, atque95 deinceps novo96 frui et non veteri <S105, f. 72r> iubentes docuerunt. Si97 quis ergo his obviare98 temptaverit, omnem sibi per nos et per omnes recte intellegentes99 indulgentiae aditum100 intellegat obseratum101 102, quia pravissimarum103 mentium perversa doctrina, dum indulgentius104 frenis utitur, in praevaricationem praesumptionis dilabitur105 et nullatenus eruitur106, nisi prudentium sustentatione107 et correctione108 <I83, f. 96vb> liberetur.

Bcan4: XI

P102; BII13: XI Ut non otioso contemplentur intuitu quę circa divina mysteria et erga baptizandos in universo mundo sancta ecclesia uniformiter agit

[H. 11] Illa autem, quae circa divina mysteria et erga baptizandos in109 universo mundo sancta110 ecclesia uniformiter111 agit112, non otioso contemplanda113 sunt intuitu, ne locum supervacuis intentionibus <SG670, p. 184a> et114 superstitionibus faciamus115. Rudes116 ergo fidelium mentes ad talia non debemus inducere, quia117 docendi118 sunt potius quam illudendi. <VD38, f. 88rb> Ad nostram enim laetitiam et119 bene facta120 perveniunt, et meroris121 aculeis122 <O93, f. 19va> nos, <BII13, f. 82ra> quae fuerint123 male124 facta, compungunt. Hic vero, inter manus latronum125 et dentes luporum furentium126 utcumque versamur, et contumaces sunt subditi atque oves. Nam127 latratu canum baculoque pastoris luporum rabies128 129 deterrenda est130. Illa vero131, quae fomentis132 non sanantur vulnera133, ferro134 abscidi necesse est. Nec silere possumus, cum135 hoc136 137, ut138 ab illicitis revocemus aliquos139 140, officii nostri141 <P9629, f. 21v> provocemur142 instinctu143 144 in speculis145 146 a domino constituti147, ut vigilantiae nostrae diligentiam148 comprobantes et, quae coercenda149 150 <E97, f. 51va> sunt, rese<N442, f. 45rb>cemus151 et, quae observanda sunt, sentiamus152 153.

V630; P9629; S105: De accusatione sacerdotum

Bcan4: XII

P102; BII13: XII De interrogatione super accusatione sacerdotum facta et de his qui adtendunt multos non congruenter in ipsis honoribus ecclesiasticis vivere sermonibus et sacramentis quę per eos populis ministrantur

[H. 12] Consulere154 etiam nos155, ut in praedictis litteris vestris invenimus, super accusatione156 sa<V630, f. 47ra>cerdotum voluistis, quae oppido157 apud vos158, ut159 in eisdem apicibus160 reperimus, crebrescit161. Signifi<I83, f. 97ra>castis162 insuper plerosque163 attendere164, multos in <SG670, p. 184b> ipsis honoribus ecclesiasticis non congruenter165 vivere166 sermonibus et sacramentis, quae per eos populis ministrantur. O167 miseros homines, qui hos intuendo Christum obliviscuntur, qui et multo ante praedixit168, <VD38, f. 88va> ut legi dei potius obtemperetur quam imitandi videantur illi, qui ea, quae dicunt, non faciunt et traditorem suum tolerans usque in finem etiam169 evangelizandum cum ceteris170 misit. Nam apostoli talem consuetudinem non habuerunt nec habendam171 docuerunt. <BII13, f. 82rb> Similiter et successores eorum, quamquam multa172 de talibus praevidentes spiritu dei futura statue<Bcan4, f. 78r>rint173. Porro, ut legitis174 in175 actibus apostolorum, erat eo tempore inter fideles cor unum et anima una, neque aliquis eorum176 aliquid suum proprium dicebat, sed erant illis omnia communia. Nulla177 enim inter eos accusatio178 nisi familiaris erat, nec umquam179 inter180 imitatores eorum aut fideles fieri debuisset181 dicente domino: Quod tibi non182 vis183 184, alteri ne facias185. Et idem186: Diliges proximum tuum sicut temetipsum187. <SG670, p. 185a> Et: Dilectio proximi malum non operatur188.

N442: De causatoribus

VD38: De accusatoribus

I83; Bcan4: De suspectis et ceteris accusatoribus

Bcan4: XIII

P102; BII13: XIII De accusatoribus

S105: Hic ad accusationem non recipit

[H. 13] Ipsi189 ergo apostoli et successores190 eorum olim statuerunt eos191 <I83, f. 97rb> ad accusationem non recipi, qui sunt suspecti vel qui heri aut nudiustertius vel dudum fuerunt inimici192, <VD38, f. 88vb> quoniam suspecti facti193 sunt, et qui non sunt bonae194 conversationis, vel quorum vita est accusabilis195, aut <S105, f. 72v> dubii in recta196 197 fide, similiter198 quorum fides, vita199 et libertas nescitur200, vel201 qui infamiae202 203 maculis204 sunt aspersi205, aut sceleribus206 irretiti207,

I83; Bcan4: Quod non rite possit sacerdotem208 accusare qui sacerdos fieri non potest

neque eos sacerdotes209 debere210 aut211 posse212 accusare, qui rite sacerdotes fieri non possunt nec sui sunt ordinis213, quoniam, sicut sacerdotes vel reliqui clerici a saecularium laicorum <E97, f. 51vb> excluduntur214 accusatione215, ita illi ab istorum sunt216 217 excludendi218 et alienandi criminatione, et sicut isti219 ab illis, ita et illi ab istis non recipiantur220, <BII13, f. 82va> quoniam, sicut domini sacerdotum segregata debet esse conversatio221 ab eorum, ita et litigatio222, quia servum dei223 non oportet litigare224.

Bcan4: XIIII

P102; BII13: XIIII De contentione vitanda et fratribus in omnibus solacio225 praestando

[H. 14] Tales226, carissimi fratres, accusationes et iniustas aut nocivas aemulationes227 pro228 viribus prohibete, quia <SG670, p. 185b> contentio <N442, f. 45va> summopere est229 vitanda. Septies enim cadit iustus in die et resurgit, impii autem corruent in malum. Cum ceciderit inimicus tuus, ait <VD38, f. 89ra> Salomon, ne gaudeas230, et in ruina eius231 non exaltabitur232 cor tuum, ne forte videat dominus233 et displiceat ei, et auferet234 ab eo235 iram suam. Ne236 contendas237 cum pessimis238 nec aemu<V630, f. 47rb>leris239 impios240, quoniam non <I83, f. 97va> habent futurorum241 242 spem mali, et lucerna impiorum exstinguetur. Ne243 aemularis244 viros malos nec desideres esse cum eis, quia245 rapinam246 meditatur mens eorum et247 fraudes labia eorum248 loquuntur249. Haec cavete, carissimi. Haec meditamini250 et fratribus in251 omnibus solacium252 praestate253, quia in hoc cognoscent omnes, ut ipsa per se veritas ait, quoniam mei estis discipuli, si254 dilectionem habueritis255 ad invicem.

Bcan4: XV

P102; BII13: XV De proprio ordine servando

[H. 15] Si enim in rebus saecularibus256 suum cuiusque257 ius et proprius ordo servandus est, quanto magis in ecclesiasticis dispositionibus258 nulla debet induci confusio259? Quod260 hac261 262 observatione263 servabitur264, <BII13, f. 82vb> si nihil <SG670, p. 186a> potestati, sed totum aequitati265 tribuitur266.

Unde constat episcopis267 locorum singulorum omnium, qui sub268 eorum degunt <VD38, f. 89rb> moderamine269, curam habere sollicitam, causas utilitatesque270 eorum cum dei timore disponere. Valde ergo iniquum271 est, ut alii272 quilibet omissis suis273 274 illorum275 se causis admisceant276, sed illi277 eorum vitam et iudicium competenti278 279 regularique debeant moderamine disponere, qui eos in sacerdotium280 ordinant281, et a quibus iam ordinati sunt, quoniam, ut lex loquitur, maledictus est282 omnis, qui transfert terminos proximi sui, et dicit283 omnis populus: Amen.

Bcan4: XVI

P102; BII13: XVI Ut omnes284 qui summo sacerdotio funguntur iniustitias removeant et in sacerdotio laborantibus succurrant et calumniam facientem285 abscidant

<I83, f. 97vb> [H. 16] Deus ergo, fratres, ad hoc praeordinavit vos286 287 et omnes, qui summo sacerdotio <E97, f. 52ra> funguntur288, ut iniustitias removeatis et praesumptiones289 abscidatis et290 sacerdotio laborantibus291 succurratis292 et opprobiis293 et calamitatibus294 eorum locum non praebeatis, sed ei, qui calumniam vel295 opprobrium patitur, adiutorium feratis296. Illum vero297, qui <O93, f. 19vb> calumniam vel298 opprobrium299 facit, abscidatis et domino <P9629, f. 22r> in suis sacerdotibus opem feratis.

Bcan4: XVII

P102; BII13: XVII De sacerdotibus et levitis

[H. 17] Sacerdotes quoque dominus sibi elegit, <SG670, p. 186b> ut sacrificent ei et offerant oblationes domino. <VD38, f. 89va> Levitas autem300 sub eis esse301 iussit in ministeriis302 <S105, f. 73r> eorum, unde ad303 Moysen loquitur dicens: <Bcan4, f. 78v> Princeps <BII13, f. 83ra> autem principum levitarum Eleazar304 filius Aaron sacerdotis305 erit306 super excubitores307 custodiae sanctuarii. De his enim locutus est <N442, f. 45vb> dominus ad Moysen: Tolle levitas308 pro309 primogenitis310 filiorum Israel et pecora311 levitarum pro312 pecoribus eorum, eruntque levitae mei, ego dominus. Si levitas suas313 esse314 dominus voluit, quanto magis sacerdotes sibi adscivit, de quibus ait: Si quis externorum accesserit, morietur.

S105: Sacerdotes non leviter iudicandos

Omnia vero, quae domini315 sunt, caute316 tractanda sunt et non leviter praecipitanda, quoniam et317 inter ho<I83, f. 98ra>mines pro fidelibus318 habentur, qui dominorum319 suorum causas bene custodiunt et320 fideliter tractant atque dominorum321 praecepta custodiunt et non transgredi<V630, f. 47va>untur.

VD38: De sacerdotibus

Pro infidelibus vero322 reputantur hi, qui323 dominorum suorum causas incaute324 et neglegenter325 tractant326 et praecepta eorum despiciunt327 et non, ut debent, custodiunt.

V630: Quod sacerdotes leviter non sunt tractandi

Haec ideo praemisimus, ut cognoscatur328 ab his, quibus incognitum est, quia329 et

O93: De sacerdotibus

sacerdotes330, <VD38, f. 89vb> quos331 sibi dominus de omnibus adscivit332 et suos esse voluit, <SG670, p. 187a> non sunt leviter tractandi333 nec lacerandi vel temere accusandi aut repraehendendi nisi334 a magistris suis335, quoniam eorum causas sibi dominus reservari336 voluit et suo iudicio337 vindicari338. Nam in his et aliis domini praeceptis et339 fideles agnoscuntur et340 infideles reprobantur. Tolerandi enim hi341 sunt potius a fidelibus quam exprobrandi342, veluti palea cum tritico usque ad ultimum ventilabrum, sicut pisces mali <BII13, f. 83rb> cum bonis usque ad segregationem343, quae <E97, f. 52rb> futura est in litore, hoc est in fine344 saeculi. Nullatenus345 ergo potest condemnari346 humano examine347, quem deus suo iudicio reservavit348, quia propositum349 350 dei351, quod352 decrevit353 salvare, quod perierat, stat354 immobile. Et ideo, quia voluntas eius non mutatur, nullus praesumat ea, quae <I83, f. 98rb> sibi355 non sunt concessa. Unde est illud, quod apostolus loquitur dicens: Iam quidem omnino delictum est356, quia iudicia habetis vobiscum, quare <SG670, p. 187b> non magis iniquitatem patiamini357? Quare non potius fraudamini358? ut ad illud359 redeatur, <VD38, f. 90ra> quod dominus ait: Si quis voluerit tunicam360 361 tuam tollere et362 in363 iudicio tecum contendere364, dimitte ei et pallium. Et365 alio loco: Qui aufert, quae tua sunt, ne repetas366. Sunt autem quaedam, quae levissima putarentur367, nisi in scripturis demonstrarentur opinione graviora. Quis umquam dicenti368 fratri suo fatue reum369 gehennae putaret, nisi ipsa veritas diceret?

Bcan4: XVIII

P102; BII13: XVIII Quod criminosi cavendi sint et ad emendationem compellendi si voluntarie noluerint

[H. 18] Illi370 vero, qui illa peccata perpetrantur371, de372 quibus apostolus ait, quoniam373, qui talia agunt, regnum dei non consequentur374, valde cavendi375 sunt et ad emendationem, si voluntarie noluerint376, compellendi, quia377 infamiae maculis378 sunt aspersi, et in baratrum379 380 delabuntur381 382, nisi383 eis384 sacerdotali auctoritate subventum385 fuerit, <N442, f. 46ra> similiter386 et illi, de quibus <BII13, f. 83va> ipse ait: Cum huiusmodi hominibus nec cibum sumere, quia387 infamia sunt notati, ante<SG670, p. 188a>quam sacerdotali auctoritate sanentur et gremio sanctae matris ecclesiae redintegrentur388, quia, qui extra nos sunt, nobiscum389 communicare non possunt390. Manifestum est enim, quod hi391 extra nos392 <I83, f. 98va> sunt393 <VD38, f. 90rb> et a nobis discreti esse debent, cum qui<V630, f. 47vb>bus nos394 nec edere nec395 cibum sumere licet. Similiter396 <S105, f. 73v> omnes personae quibuslibet turpitudinibus397 subiectae398 infames399 sunt effecti400, et omnes401, qui adversus patres armantur, infames efficiuntur.

Arenam vero et salem et massam ferri facilius est portare quam hominem imprudentem et fatuum atque impium, <E97, f. 52va> quoniam, qui minoratur402 corde, cogitat inania403 404, et vir imprudens et errans cogitat405 stulta. Multos enim supplan<Bcan4, f. 79r>tavit406 suspicio illorum et in vanitate detinuit407 sensus408 illorum. Cor durum male habebit in novissimo et, qui409 amat periculum, in illo410 peribit. Cor ingrediens411 duas412 vias non habebit requiem, et pravi cordis413 in illis414 scandalizabitur415. Cor <SG670, p. 188b> nequam gravabitur in doloribus, et peccator adiciet ad peccandum416.

V630: Apostoli eorumque successores difficilem aut numquam voluerunt esse accusationem sacerdotum

I83; Bcan4: Quod difficile aut numquam adversum presbyterum posse417 fieri418 accusatio

Bcan4: XVIIII

P102; BII13: XVIIII Cur sancti apostoli eorumque successores voluerunt419 difficilem esse accusationem sacerdotum

BII13: quod accusationes sacerdotum difficiles sint

[H. 19] Talia420 cogitantes421 sancti apostoli eorumque successores spiritu dei repleti malos homines praevidentes422 et simplices considerantes difficilem423 aut numquam voluerunt424 esse accusationem425 426 <VD38, f. 90va> sacerdotum427, ne a malis potuissent evertere428 429 430 <BII13, f. 83vb> aut submovere431 432, quia433, si hoc facile434 concederetur saecularibus et malis hominibus, aut nullus aut vix perpauci435 remanerent, <I83, f. 98vb> quoniam semper fuit et est, et, quod436 peius est, nimis viget, ut mali bonos persequantur437, et carnales spiritales438 infestent439. Idcirco, ut praedictum est, statuerunt, ne accusarentur aut, si aliter440 fieri non posset, perdifficilis441 442 fieret443 eorum accusatio, et a quibus444 supradictum est, non445 praesumeretur446, neque a propriis sedibus aut ecclesiis episcopi447 eicerentur.

P9629; S105: Episcopus expoliatus vocari ad iuditium non debet

I83: Nullus episcoporum accusandus est si suis non utitur

Bcan4: XX

P102; BII13: XX Quod episcopi loco et rebus suis expoliati448 accusari non possint

[H. 20] Quod449 si quoquo450 modo praesumptum451 fuerit452, antequam et proprius453 <SG670, p. 189a> locus et sua454 omnia eis455 legibus456 redintegrarentur, nullatenus a quoquam accusarentur aut criminarentur, <O93, f. 20ra> <P9629, f. 22v> et nisi sponte elegerint457, cuiquam pro talibus458 responderent,

Bcan4: Nullus episcoporum accusandus est suis non utitur

sed postquam, ut praefixum459 est, restituti fuerint et sua omnia eis460 legibus461 redintegrata462 dispositis ordinatisque suis magnum spatium tractandi causa463 eis concederetur. Et postea, si necesse fuerit, regulariter vocati464 venirent <VD38, f. 90vb> ad causam, et si465 iuste466 visum fuerit, accusantium propositionibus sustentatione467 468 fratrum responderent. <N442, f. 46rb> Nulla469 enim permittit ratio, dum ad tempus eorum bona vel ecclesias470 atque res ab aemulis471 aut472 a quibuscumque detinentur473, ut474 aliquid475 illis obicere476 <E97, f. 52vb> debeat, nec quicquam477 potest eis quoquo478 modo quilibet <V630, f. 48ra> maiorum vel minorum obicere479, <I83, f. 99ra> dum ecclesiis480 481 vel482 rebus aut potestatibus483 carent suis.

P9629: Nullus clericus suo episcopo insidietur

N442; VD38: Ut subditi episcopos non accusent

I83: De conspiratione

Bcan4 P102; BII13: XXI De clericis insidiantibus episcopis suis

[H. 21] <BII13, f. 84ra> Similiter484 statutum485 est et nos eadem statuta486 firmantes statuimus, ut487, si aliquis clericorum suis episcopis infestus aut insidiator <SG670, p. 189b> fuerit488 eosque criminari489 temptaverit, aut conspirator fuerit, ut490 mox ante examinatum491 iudicium submotus a clero curiae492 tradatur, cui diebus vitae suae deserviat et infamis absque ulla493 restitutionis spe permaneat.

V630: Quod non debeat accusator simul esse et iudex vel testis

P9629; S105: Nemo simul sit accusator et494 testis et iudex

I83: Ut non sit uno tempore quis accusator et iudex vel testis et de quattuor personis requirendis in iudicio

VD38: Quod nullus simul esse posset accusator iudex et testis Eo quod in omni iuidicio necesse sit quattuor adesse personas

Bcan4: XXII

P102; BII13: XXII Quod nullus simul esse possit accusator iudex et testis et quod in omni iudicio necesse sit quattuor adesse personas et quod oves495 pastorem suum repraehendere non audeant

[H. 22] Nec496 497 ullus498 umquam praesumat accusator simul esse et iudex vel499 testis, quoniam in omni iudicio quattuor personas necesse500 est semper adesse, id est iudices electos <VD38, f. 91ra> et accusatores ac501 defensores502 503 atque504 testes.

P9629; S105: Oves acusare pastorem505 nequeunt

Bcan4: Ne sit uno tempore quis accusator et iudex vel testis Et de quattuor personis requirendis in iuditio

Similiter506 statuentes apostolica auctoritate iubemus, ne pastorem suum oves, quae507 ei commissae fuerant508, nisi509 in fide erraverit510, repraehendere audeant, <S105, f. 74r> quia facta511 propositorum512 oris gladio ferienda non sunt, neque potest esse513 discipulus super magistrum dicente514 veritatis voce: Non est discipulus super magistrum nec servus super dominum suum.

Odibilis autem coram deo et hominibus est515 superbia et exsecrabilis omnis iniquitas. Perdit516 deus memoriam517 superborum et reliquit518 memoriam humilium sensu519. Semen hominum honora<I83, f. 99rb>bitur <SG670, p. 190a> hoc, <BII13, f. 84rb> quod520 timet deum. Semen autem hoc521 exhonorabitur hominum, quod praeterit522 mandata domini. <Bcan4, f. 79v> In medio fratrum rector illorum523 in honore, et qui timent dominum, erunt524 in oculis eius. Fili525, ait Salomon, in mansuetudine serva animam tuam et da illi honorem, cui honor competit526. Priusquam interroges527, ne vituperes quemquam, et528 cum interrogaveris, corripe529 iuste. Priusquam audias530, ne respondeas verbum, et in medio seniorum531 <VD38, f. 91rb> ne adicias532 loqui.

P9629: Proditores

I83; Bcan4: Qualiter damnantur qui sacerdotum culpas prodeunt

Exemplo533 Cham filii Noe damnantur534, qui patrum suorum culpas in publico produnt535 536, aut537 538 eos539 accusare vel detrahere praesumunt, veluti Cham, qui patris540 sui Noe541 pudenda542 543 non operuit, sed deridenda monstravit. Similiter et illi <E97, f. 53ra> exemplo Sem544 et Iaphet iustificantur, qui reverenter545 operiunt546 et non produnt547 ea, quae patres suos excessisse548 cognoscunt. <N442, f. 46va>

V630: De corrigendis episcopis

P9629: De causatione episcoporum

Bcan4: XXIII

P102; BII13: XXIII De episcopo qui a fide deviat

[H. 23] Si enim a fide deviaverit episcopus, erit corrigendus prius secrete a subditis549. Quod si incorrigibilis, quod absit, apparuerit550, tunc <SG670, p. 190b> erit accusandus ad primates suos aut ad551 sedem apostolicam. Pro aliis vero actibus suis magis est tolerandus552 ab ovibus553 et subditis554 555 suis556 quam accusandus557 aut publice derogandus558, <I83, f. 99va> quia, cum559 eis a subditis560 delinquitur, eius561 ordinatio<V630, f. 48rb>ni obviatur562, qui eos eis563 praetulit dicente apostolo: Dei ordinationi resistit, qui potestati resistit. Qui vero omnipotentem deum metuit564 nec565 contra evangelium <BII13, f. 84va> nec contra apostolos566 nec contra <VD38, f. 91va> prophetas567 vel568 sanctorum patrum instituta agere569 aliquid ullo modo consentit570.

Bcan4: XXIIII

P102; BII13: XXIIII De sacerdotibus honorandis

[H. 24] Sacerdotes ergo571 honorandi sunt, non lacerandi vel exprobrandi572, sicut legitur in Ecclesiaste573: In tota574 anima tua time deum et sacerdotes illius sanctifica. In omni virtute tua dilige eum, qui te575 fecit, et ministros eius non derelinquas. Honora deum576 ex tota anima tua, et honorifica sacerdotes, et propurga577 te cum brachiis578. Da illi partem, sicut mandatum est tibi, primiciarum579 et580 purgationis581 et de582 neglegentia purga te cum paucis583. <SG670, p. 191a> Datum brachiorum tuorum et sacrificium sanctificationis584 offerens585 domino et initia sanctorum et pauperi porrige manum tuam, ut perficiatur586 propitiatio et benedictio tua.

Haec non587 tantummodo vobis, sed omnibus fratribus per vos588 nota fieri volumus, ut unanimes unum sentientes permaneamus in Christo, nihil per contentionem589 nobis neque per inanem gloriam <I83, f. 99vb> vindicantes590, non hominibus, sed deo salvatori591 nostro placentes592, <VD38, f. 91vb> cui593 est honor et gloria in saecula saeculorum. Amen.

Data594 XIIII Kal. Novembr. Maximo et Africano vv. cc. conss.

O93, f. 20ra; V630, f. 48rb; N442, f. 46va; I83, f. 99vb; VD38, f. 91vb; SG670, p. 191; P9629, f. 22v; Bcan4, f. 79v; E97, f. 53ra; P102; BII13, f. 84va; S105, f. 74r


1 EPISTOLA] DECRETA EPISTOLA P9629

2 Überschrift] EPISTOLA FABIANI PAPAE QUOD CHRISMA OMNIBUS ANNIS CONFICIENDUM SIT SG670; Epistola II fabiani papę P102; Überschrift fehlt S105

3 DIRECTA N442; I83; VD38; Bcan4; BII13; EPISCOPOS] EPISCOPOS DECRETA FABIANI korr. aus EPISCOPOS P9629; EPISCOPOS] episcopos directa E97

4 abianus S105

5 cuntis VD38

6 am Rande Postulat VD38

7 Exiit O93; Exigit korr. aus Exiit BII13

8 quae] quę de korr. aus quę Bcan4

9 et korr. aus et de SG670

10 praedecessoribus korr. aus praecessoribus, interlinear res SG670; depraecessoribus S105

11 praedecessoribus nostris] predecessores nostros VD38; P102; BII13

12 interlinear o SG670

13 regionum korr. aus religionum I83

14 interlinear o SG670

15 liquet quod korr. aus liquet P9629; liquet] liquet quod I83; SG670; Bcan4; S105

16 eadem sede] eandem sedem SG670; S105

17 collati I83; Bcan4

18 ageret P102

19 am Rande Cogit invitat VD38

20 am Rande drei Punkte N442

21 inest SG670; S105

22 sollicitudini I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

23 neglegere] neglere O93; P102; nec legere I83; nelegere korr. aus neglere P102

24 sicut korr. aus sicut sicut I83

25 exiebat P102; S105

26 diffinire P102

27 diffinitum P102; difinitum S105

28 debet korr. aus debetur V630; debeat P102

29 am Rande corrumpi VD38

30 am Rande N SG670

31 vero vestris] vestris vero V630; P9629; VD38

32 am Rande Inscriptum VD38

33 inserimus O93; N442

34 religionis V630; P9629

35 vestrę korr. aus nostrę VD38

36 nostrorumque SG670

37 annos fehlt P102; BII13

38 sed] sed post I83; Bcan4

39 sed duos fehlt P9629

40 annos] annos est P102

41 sacri E97

42 acc, interlinear vel actum V630; actum O93; P9629; I83; Bcan4; S105; actę E97

43 conservare V630; E97

44 am Rande litteris VD38

45 posse] post se P9629

46 reperiri E97

47 annos fehlt VD38; P102; BII13

48 potius korr. aus potens V630

49 quam recta korr. aus quam VD38

50 sentiendo korr. aus sentienti P9629; sentiendi I83; Bcan4; sentiendo VD38; P102; BII13; sentientes SG670; S105; sentiente E97

51 interlinear al. dicunt Bcan4

52 dicunt VD38; P102; BII13; audent E97

53 am Rande Nota V630

54 illa die korr. aus illa I83

55 posquam N442; VD38

56 suis korr. aus sus P9629

57 pedes eorum lavit] lavit pedes eorum V630; E97

58 lavit et] lavit korr. aus lavit et V630

59 a fehlt Bcan4

60 sanctus P102

61 nosque O93; nobisque korr. aus nosque V630; nobisque korr. aus nobis S105

62 relinquerunt P102

63 chrisma korr. aus chrima N442

64 conficecere V630

65 levatio I83

66 interlinear vel nostrum V630

67 nostrum VD38; E97; P102; BII13

68 significavit E97

69 quando V630; P9629; E97

70 sacri N442

71 confimatur S105

72 sicut] sicut in S105

73 sollemnitas korr. aus sollemnitatis VD38

74 celebranda, ita ipsius sancti chrismatis confectio per singulos annos est fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

75 am Rande Cęlebranda VD38

76 annum korr. aus anno V630; VD38; E97; annum P102; BII13

77 tradenda] tradenda ita VD38; P102; BII13; tradenda ita et chrisma korr. aus tradendaSG670

78 est] est ita I83; Bcan4

79 singulos korr. aus singuos O93

80 singulos annos korr. aus singulos P9629

81 dicto V630

82 die] dię crisma I83; Bcan4

83 sanctis ecclesiis] sanctis ecclesiis korr. aus sanctas ecclesias O93; sanctas ecclesias N442; VD38; Bcan4; P102; BII13; S105

84 ecclesiis] ecclesiis est P9629; SG670; ecclesias est I83; Bcan4; S105

85 am Rande Nota V630

86 Ista] Ista est I83; Ita VD38; P102; BII13; Ita korr. aus Ista Bcan4

87 a P102

88 a tempore] atque O93

89 in O93; et fehlt V630; P9629; I83; SG670; Bcan4; E97; S105

90 ephesiorum korr. aus ephesianorum V630; ephesiorum SG670

91 praesedentes O93

92 incendit Bcan4

93 am Rande Nota V630

94 n O93

95 ac I83

96 novo korr. aus nova V630

97 Si quis ergo his obviare temptaverit fehlt S105

98 am Rande Contradicere VD38

99 intelligaentes korr. aus intelligantes S105

100 am Rande ingressum VD38

101 am Rande Clausum VD38

102 obseratum korr. aus obsecratum V630

103 pravissimum I83; pravissimarum korr. aus pravissarum P102

104 am Rande Remissius VD38

105 am Rande Cadit VD38

106 eruitur korr. aus enruitur I83

107 sustentione SG670

108 correptione Bcan4

109 in fehlt I83

110 sancta ecclesia] sanctae ecclesiae P102

111 am Rande Aequaliter communiter VD38

112 ait O93

113 am Rande Conspicienda VD38

114 et superstitionibus fehlt V630; VD38; P102; BII13

115 faciemus O93; fatiamus korr. aus fatiemus P9629

116 am Rande Nove VD38

117 quando SG670; S105

118 docendi korr. aus docenda P9629

119 et fehlt V630

120 factam P9629

121 am Rande Tristicię VD38

122 am Rande Punctionibus VD38

123 fuerint korr. aus fuerit P9629

124 mala BII13

125 latronum korr. aus latronem V630

126 furentium utcumque versamur, et contumaces sunt subditi atque oves. Nam latratu canum baculoque pastoris luporum fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

127 am Rande R V630

128 am Rande furor VD38

129 rabies korr. aus abies BII13

130 es P9629; et SG670; S105

131 vero fehlt P9629

132 am Rande Uunctionibus medicaminibus VD38

133 vulnera] vulnere V630

134 ferro korr. aus fero V630

135 cum] cum ad VD38; SG670; S105

136 os P102; hos BII13

137 hoc ut korr. aus hoc V630; VD38

138 ut fehlt I83; Bcan4; P102; BII13

139 am Rande r E97

140 aliquo P102; BII13

141 nostri korr. aus nostri ne P102

142 provocemus E97; BII13; S105; provocemur korr. aus provocemus P102

143 am Rande Incitamento VD38

144 instinctus S105

145 am Rande In magnis honoribus VD38

146 speluncis V630

147 constituit Bcan4

148 diligentia V630

149 am Rande Comprimenda VD38

150 quohercenda BII13

151 resencemus P9629; resecemus korr. aus recesemus P102

152 am Rande Constituamus VD38

153 sanciamus N442; VD38; SG670; P102; BII13; S105

154 am Rande drei Punkte N442

155 nos fehlt VD38

156 accusationum Bcan4

157 am Rande Valde VD38

158 am Rande Quosdam VD38

159 ut fehlt BII13

160 apicibus repperimus korr. aus apicibus P9629

161 crebrescit korr. aus crebescit E97; crebrescit korr. aus crebresit BII13

162 Significastis korr. aus Significatis N442

163 am Rande Quosdam VD38

164 dum korr. aus attendere SG670

165 incongruenter P9629; congruentes I83; congruenter korr. aus congruentes Bcan4; congruenter korr. aus guenter P102

166 interlinear videre minus attendere SG670

167 am Rande Dolentis est particul hoc est doleo VD38

168 praedixerat VD38; praedixi Bcan4

169 et korr. aus etiam I83; etiam] etiam ad VD38; SG670; P102; BII13; S105

170 ceteris korr. aus ceteros Bcan4

171 habendo Bcan4

172 multa de korr. aus de multa Bcan4

173 statuerint korr. aus statu O93; statuerunt V630; N442; P96295

174 legistis N442

175 in actibus apostolorum korr. aus apostolorum in actibus P9629

176 eorum korr. aus erum N442

177 am Rande NOta z V630

178 accusatio nisi kor. aus accusationi si V630

179 umquam inter korr. aus umquam VD38

180 inter fehlt P102; BII13

181 debet V630; debuissent VD38; P102; BII13

182 non vis fehlt P9629

183 vis] vis fieri E97

184 vis alteri] vis fieri alii korr aus vis fieri V630

185 fatiatis P9629

186 ide N442; item BII13

187 temetipsum korr. aus teipsum P9629; teipsum V630; I83; SG670; Bcan4; P102; BII13; deipsum S105

188 operatur korr. aus operator I83

189 am Rande Nota V630; am Rande drei Punkte N442

190 succesesores I83

191 eos] eos et P9629

192 inimici korr. aus inimica P9629

193 facti fehlt I83

194 benę S105

195 accusabilis korr. aus accusabiles SG670

196 recta] recta sunt korr. aus recta SG670

197 recta fide] fide recta E97

198 am Rande Nota V630

199 vita korr. aus vestra P9629

200 nascitur P9629

201 vel fehlt SG670

202 am Rande Turpitudinis VD38

203 infaminę S105

204 maculi I83

205 aspersi korr. aus asperse BII13

206 celeribus P102

207 inretiti korr. aus inretita V630; inreati P102

208 korr. aus sacerdos I83

209 sacerdotes fehlt SG670; S105

210 debere aut korr. aus debere P102

211 aut posse korr. aus aut P9629

212 clericos V630

213 ordinis korr. aus ordines P9629

214 xcluduntur E97

215 accusatione korr. aus accusatione De accusatoribus P9629

216 sicut P9629

217 sunt excludendi et alienandi] excludendi et alienandi sunt korr. aus excludendi et alienandi SG670

218 excludendendi P9629

219 isti korr. aus iste P102

220 recipiantur korr. aus recipientur P102

221 conversatio ab korr. aus conversatio V630

222 am Rande Contentio altercatio VD38

223 domini Bcan4; E97

224 litigare korr. aus ligare N442

225 solacio korr. aus solaci P102

226 Talis S105

227 am Rande Indignationes inimicitias VD38

228 am Rande Secundum vires VD38

229 est vitanda] vitanda est VD38

230 gaudeas korr. aus gaude P9629

231 am Rande Imiteris VD38

232 exaltetur korr.aus exaltabitur N442; exaltetur SG670; S105

233 dominus et] et dominus P9629

234 auferat N442; I83; SG670; Bcan4; auferat korr. aus auferet BII13; S105

235 eo korr. aus ore P9629

236 Nec BII13

237 contendas] cum tendas Bcan4

238 proximis I83; SG670; S105; proximis, interlinear al. pessimis Bcan4

239 aemuleris impios, quoniam non habent futurorum spem mali, et lucerna impiorum exstinguetur. Ne aemularis] aemuleris impios quoniam non habent futurorum spem mali et lucerna impiorum exstinguetur Ne emuleris korr. aus aemuleris P9629

240 impios, quoniam non habent futurorum spem mali, et lucerna impiorum exstinguetur. Ne aemularis fehlt V630

241 futurorum korr. aus futorum SG670

242 futurorum spem mali] spem mali futurorum VD38

243 Nec SG670; S105

244 aemuleris I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

245 qui V630

246 rapina VD38; P102; BII13

247 et] et in I83; Bcan4

248 eorum korr. aus erum N442

249 loquuntur korr. aus loquntur SG670

250 meditamini korr. aus medatamini I83

251 in omnibus] hominibus I83

252 salacium I83

253 praestare S105

254 si korr. aus s S105

255 habeuris S105

256 secularibus korr aus secularabus N442

257 cuique O93

258 disputationibus V630

259 confusio korr. aus confessio P9629

260 Qd P102

261 ita V630

262 hac observatione] ac observatione korr. aus iacob servatione P9629

263 obscrutione N442

264 observabitur V630

265 am Rande Rectitudini VD38

266 retribuitur V630; tribuatur SG670; tribuatur korr. aus tribuitur S105

267 episcopos VD38; SG670; P102; BII13; S105

268 sub eorum korr. aus subiectorum VD38

269 am Rande Regimine VD38

270 utilitatisque S105

271 inicum P9629; iniquum korr. aus inicum N442; iniqum SG670

272 alii quilibet] aliis quibuslibet korr. aus aliis quislibet SG670; aliis quislibet S105

273 suis fehlt SG670; S105

274 suis illorum] illorum suis V630

275 aliorum I83; Bcan4

276 amisceant P102

277 illi fehlt I83; SG670; Bcan4; S105

278 am Rande Congruo VD38

279 competenter SG670; S105; competendi P9629; BII13; competenti korr. aus competendi P102

280 sacerdotium ordinant korr. aus sacerdotium Bcan4

281 ordinant fehlt I83

282 est omnis] omnis est VD38

283 dicet I83

284 omnis P102

285 faciente P102

286 vos korr. aus nos VD38

287 vos et omnes qui summo sacerdotio korr. aus vos SG670

288 funguntur ut korr. aus funguntur P102

289 praesumptiones korr. aus praesumptionis SG670; praesumptione BII13

290 et] et in VD38; Bcan4; P102; BII13; et in korr. aus et SG670

291 laborantibus korr. aus laborantis SG670

292 succurratis korr. aus succurrantis P9629

293 obpropriis P9629

294 am Rande Miseris VD38

295 et V630

296 am Rande Tribuatis VD38

297 ergo N442; enim I83; autem SG670; S105

298 et V630

299 obprobrium facit korr. aus obprobrium P9629

300 autem fehlt V630

301 esse iussit] iussit esse VD38

302 ministeriis eorum] mynisterium VD38

303 ad korr. aus a P102

304 eliazar S105

305 sacerdotis korr. aus sacerdotes P9629; sacerdos S105

306 erit fehlt P9629

307 am Rande Vigilatores VD38

308 levita S105

309 pro fehlt P9629

310 primogenitis korr. aus primogenito P9629

311 peccaora S105

312 cum, interlinear pro SG670; cum S105

313 suos N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105; suos korr. aus suas E97

314 esse dominus] dominus esse BII13

315 domini sunt korr. aus domini N442

316 caute fehlt BII13

317 et fehlt SG670; S105

318 fidelibus habentur, qui dominorum suorum causas bene custodiunt et fideliter tractant atque dominorum praecepta custodiunt et non transgrediuntur. Pro fehlt SG670; S105

319 domino N442

320 et] et cum P9629

321 dominorum] dominorum suorum VD38

322 vero reputantur hi] habentur SG670; S105

323 quod SG670

324 incaute et neglengenter] et neglegenter et incaute VD38

325 neglegenter korr. aus neclegenter I83

326 tractanda Bcan4

327 despiciunt korr. aus dispiciunt P9629; dispiciunt N442

328 cognoscatur korr. aus cognocatur VD38

329 quod V630; quę P9629

330 sacerdotes quos korr. aus sacerdotes P9629

331 quos korr. aus quod V630

332 abscivit P102

333 trantandi P9629

334 nisi a kor. aus nisi N442

335 suis korr. aus sui P102

336 reservare V630; N442; P9629

337 iudicio korr. aus iudicio iudicio SG670

338 iudicari SG670; S105

339 et fideles agnoscuntur fehlt SG670; S105

340 et] ut tales korr. aus ut SG670; ut S105

341 hi fehlt E97

342 exprobandi I83; VD38

343 segregationem korr. aus segregatio V630

344 finem VD38

345 am Rande Nota V630

346 am Rande Iuditio VD38

347 am Rande Iuditio VD38

348 reservavavit SG670

349 am Rande Dispositio ordinatio VD38

350 propositum] propositum est korr. aus propositum SG670

351 dei korr. aus deo P9629

352 quo N442; P9629; VD38; SG670; E97; BII13; S105

353 decrevit korr. aus crevit V630

354 stat immobile fehlt SG670; S105

355 sibi non korr. aus sibi S105

356 est fehlt O93

357 patimini V630; I83; SG670; Bcan4; S105; patimini korr. aus patiamini N442

358 fraudamini ut korr. aus fraudamini V630

359 illum I83; Bcan4

360 tonicam O93; N442; VD38

361 tunicam tuam korr. aus tunicam BII13

362 et in korr. aus et E97

363 in fehlt P9629

364 cumtendere Bcan4

365 E VD38; Et] Et in E97

366 am Rande Requiras VD38

367 putarent I83; S105

368 dicendo SG670; S105; dicentem E97

369 reum] reum se SG670; S105

370 am Rande Nota O93; am Rande drei Punkte N442

371 perpetrant I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

372 e O93; P9629; e korr. aus de V630; de fehlt I83; VD38; Bcan4; P102; BII13

373 Quoniam qui korr. aus Quoniam SG670

374 consecuntur O93; P9629; consequuntur korr. aus consequentur VD38; consequuntur P102; BII13

375 cavendi sunt korr. aus cavendi P9629

376 voluerint I83

377 qui E97

378 maculis korr. aus maculi VD38

379 am Rande foveam VD38

380 barathum I83

381 am Rande Cadunt VD38

382 dilabuntur N442

383 nisi] ne si V630

384 ei I83; VD38; Bcan4

385 subventum fuerit korr. aus subventum P9629

386 Similiter et illi korr. aus Similiter P9629

387 qui O93

388 redintegerentur I83; Bcan4

389 nobiscum communicare non possunt fehlt S105

390 poss I83

391 hi] hi qui E97

392 nos sunt] nos korr. aus nos sunt P9629

393 sunt fehlt SG670; S105

394 nobis SG670; S105

395 ne P9629

396 Similiter] Similiter et V630; P9629; E97

397 turpitudinibus korr. aus turpitudinis P9629; turpitudinis VD38

398 subiacet S105

399 infames korr. aus infame VD38

400 effectae I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

401 am Rande z V630

402 notatur V630

403 inania] in anima V630

404 inania, et vir imprudens et errans cogitat fehlt SG670; S105

405 cogitans VD38

406 supplantat SG670; S105

407 detinuit korr. aus detenuit V630

408 sensum korr. aus sensus P9629; sensum SG670; S105

409 qui amat] quia O93

410 ipso V630; P9629; E97; illa S105

411 ingrediens korr. aus ingredien N442

412 duas fehlt V630

413 cordius I83; Bcan4; S105; cordius korr. aus cordis SG670

414 illo SG670

415 scandalizabitur korr. aus scandalizabuntur SG670

416 peccatum SG670; S105

417 possit Bcan4

418 fieri fehlt Bcan4

419 voluerint P102

420 am Rande drei Punkte N442

421 cogitantes korr. aus cogitates N442

422 praevidentes] spiritu videntes I83; SG670; S105

423 am Rande Tardam VD38

424 voluerint P102

425 accusationem korr. aus excusationem SG670

426 accusationem sacerdotum korr. aus accusationem Bcan4

427 sacerdotum fehlt I83; SG670; S105

428 am Rande destrui VD38

429 revertere O93; P9629; I83

430 evertere aut submovere] everti aut submoveri V630; VD38; perverti aut submoveri SG670; E97; S105; everti aut summoveri korr. aus evertere aut summovere Bcan4; everti aut summoveri P102; BII13

431 am Rande repelli VD38

432 submoveri korr. aus submovere P9629

433 Quia si korr. aus Quasi V630; SG670; quia si] quasi I83

434 facile korr. aus facere Bcan4

435 perpauca I83

436 quod peius korr. aus quod P102

437 persequentur P9629; consequantur VD38; P102; BII13

438 spiritalibus V630

439 am Rande Opprimunt VD38

440 alter O93

441 am Rande Valde difficilis VD38

442 perdifficiles Bcan4

443 fieret eorum] eorum fieret V630

444 quibus] quibus ut korr. aus quibus Bcan4; quibus ut P102; BII13

445 ne Bcan4

446 praesumeretur korr. aus praesumentur P9629

447 episcopi korr. aus episcopi episcopi SG670

448 spoliati P102

449 am Rande Nota V630

450 quoquo modo] quomodo P9629; P102; quoquo modo korr. aus quomodo VD38

451 praesumptutum N442

452 fuerit fehlt P9629; fuerit] fuerit statuerunt ut korr. aus fuerit Bcan4; fuerit statuerunt ut P102; fuerit statuerunt BII13

453 propriis P9629

454 suam P9629

455 eis legibus korr. aus eis Bcan4

456 legibus fehlt I83; VD38

457 eligerent korr. aus eligerint N442; elegerent I83; eligerent SG670; E97; S105; elegerint korr. aus eligerent Bcan4

458 talibus] talibus non V630

459 praefixum korr. aus praediximus SG670

460 eius SG670; S105

461 legibus fehlt VD38; SG670

462 redintegra I83

463 causam VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

464 vocati fehlt VD38

465 si fehlt VD38

466 iustum V630; P9629

467 am Rande Auxilio VD38

468 sustentatione korr. aus sustentione V630; sustentione P9629

469 am Rande Nota VD38

470 ecclesiae korr. aus eclesias SG670; ecclesię BII13

471 am Rande Inimicis VD38

472 aut a korr. aus aut E97

473 detinentur korr. aus donentur N442; detinerentur VD38

474 ut] ut ad VD38; ut korr. aus aut P9629; SG670

475 aliquid illis] aliquis illis korr. aus aliquis SG670

476 obici BII13

477 quiquam N442

478 quoquo modo] quomodo P9629

479 obicere korr. aus obicere debeat I83

480 ęłiis S105

481 aecclesiis vel korr. aus aecclesiis P9629

482 aut korr. aus ut SG670

483 potestate V630; E97; potestabus SG670

484 am Rande z V630

485 statutum korr. aus statum I83; VD38

486 statuta firmantes korr. aus statuta SG670

487 ut korr. aus aut P9629

488 fuerit eosque criminari temptaverit aut conspirator fuerit korr. aus fuerit V630

489 criminari korr. aus criminare P9629; criminare VD38; BII13

490 ut fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

491 examinatum korr. aus examinat V630

492 curie korr. aus cure SG670; curie korr. aus crie P102; cure S105

493 ulla fehlt SG670

494 et fehlt P9629

495 oves korr. aus ves BII13

496 am Rande z V630; am Rande drei Punkte N442

497 Nec ullus] Nullus I83

498 ullus korr. aus ulla his P9629; ullus korr. aus ulli SG670

499 et I83; SG670; Bcan4; S105

500 necesse est korr. aus necesse N442

501 atque V630; I83

502 defensatores VD38

503 defensores atque korr. aus defensores SG670

504 ac korr. aus atque V630

505 pastorem] pastor est S105

506 am Rande z V630

507 qui I83; Bcan4

508 fuerint SG670; P102; BII13; S105; fuerint korr. aus fuerant Bcan4

509 nisi in korr. aus nisi O93

510 erraverit korr. aus erraverint SG670

511 facta fehlt I83

512 praepositorum V630; SG670; E97; P102; S105

513 esse discipulus] discipulus esse I83

514 dicente veritatis voce: Non est discipulus super magistrum fehlt SG670; S105 (dort am Rande als Rubrik)

515 est] est omnis korr. aus est P9629; est] est omnis SG670; S105

516 Perdidit P9629; I83; VD38; P102; BII13

517 memoria N442

518 relinquit I83; SG670; Bcan4; E97; S105

519 sensum I83

520 qd P102

521 hoc exhonorabitur korr. aus ex hoc honorabitur SG670

522 praeteriit Bcan4

523 illorum in honore korr. aus illorum SG670

524 erun N442

525 Fili korr. aus Filii V630

526 am Rande Congruit VD38

527 interges N442

528 et cum korr. aus et P9629

529 corripe iuste korr. aus corripe V630

530 audias korr. aus audeas V630

531 senorum P102

532 am Rande praesummas VD38

533 am Rande drei Punkte N442; am Rande Nota P9629

534 damnantur korr. aus damnentur V630; dampnentur P9629

535 am Rande Manifestant VD38

536 prodeunt O93; P9629; I83; produnt korr. aus prodeunt N442; Bcan4

537 et SG670; S105

538 aut eos korr. aus aut Bcan4

539 eos fehlt I83; SG670; S105

540 patri O93; patris korr. aus patri I83

541 Noe fehlt VD38; E97; P102; BII13

542 am Rande Turpia VD38

543 pudentia I83

544 sem et korr. aus semel P9629

545 reverentur P102

546 operient VD38

547 prodeunt O93; P9629; I83; Bcan4; produnt korr. aus prodeunt N442

548 am Rande Deliquisse peccasse VD38

549 subsiditiis P9629

550 apparuit P9629

551 ad fehlt SG670; a Bcan4

552 tollerandus korr. aus tollerandis P102

553 ovibus korr. aus oribus V630; ovibus korr. aus ovibus P9629; omnibus SG670; S105

554 subditis korr. aus suditis Bcan4

555 subditis suis korr. aus subditis BII13

556 suis fehlt Bcan4

557 accusandus korr. aus accusandis P102

558 derogandus korr. aus derogandis P102

559 cum] cum in korr. aus cum V630

560 subditis korr. aus suditis Bcan4

561 ei P102

562 am Rande Contradicitur VD38

563 eis fehlt I83; SG670; Bcan4; S105

564 metuit nec contra evangelium] metuit ne contra evangelium korr. aus metuit P9629

565 nec korr. aus ne S105

566 apostolus O93

567 prophetas korr. aus proħas E97

568 aut SG670; S105

569 agere aliquid] aliquid agere V630

570 consentit korr. aus consistit P9629

571 vero SG670; quoque S105

572 exprobandi Bcan4

573 ecclesiasticen V630; ecclesiastes I83

574 toto S105

575 te fecit korr. aus testificat VD38

576 dominum I83; SG670; S105

577 purga I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

578 am Rande Operibus fortibus magnis et bonis VD38; am Rande al. operibus BII13

579 primiciarum et] primitiarum korr. aus primitiarum et Bcan4

580 et fehlt VD38; P102; BII13

581 purgationis et] purgationis et korr. aus purgationis Bcan4

582 de fehlt I83; Bcan4

583 pacis I83

584 sacrificationis V630; sanctificationis korr. aus sanctificaionis

585 offeres VD38; P102; BII13

586 propitiatur V630; proficiatur P9629; I83; Bcan4

587 non tantummodo korr. aus notandum modo P9629

588 vos korr. aus nos BII13

589 contemptionem Bcan4

590 vendicantes korr. aus vindicantes Bcan4; vendicantes E97

591 salvatori korr. aus salvari E97

592 placantes S105

593 Cui korr. aus Cuius V630; cuius P9629

594 Data XIIII Kal. Novembr. Maximo et Africano vv. cc. conss. fehlt V630; SG670; E97; S105

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 3.8.2006