[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

De  primitiva ecclesia

Inhaltsverzeichnis

1. Nikäa-Vorrede

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Constitutum Constantini

O93, f. 34ra; V630, f. 74ra; I83, f. 157rb; VD38, f. 149rb; SG670, p. 318b; P9629, f. 48ra; Bcan4, f. 114r; E97, f. 82va; P102; BII13, f. 131va; S105, f. 116v

INCIPIT1 2 EXEMPLAR CONSTITUTI3 DOMNI4 CONSTANTINI IMPERATORIS.

<V630, f. 74va> [H. 1] In5 6 nomine sanctae et individuae7 8 trinitatis, patris scilicet et filii9 et10 spiritus11 sancti, imperator <E97, f. 82vb> Caesar12 Flavius Constantinus, in Christo Iesu13 uno ex eadem14 sancta15 trinitate salvatore domino16 deo nostro fidelis, mansuetus, maximus17, beneficus18, Alamannicus19, <BII13, f. 131vb> Gothicus, Sarmaticus, Germanicus, Britannicus, Hunicus, pius, felix, victor ac triumphator20, semper augustus sanctissimo ac beatissimo patri patrum Silvestro, urbis Romae episcopo et papae atque omnibus eius successoribus, qui in sede beati21 Petri usque in finem saeculi sessuri sunt, <SG670, p. 319a> pontificibus nec22 non et omnibus reverentissimis23 et deo amabilibus catholicis episcopis eidem <I83, f. 157va> sacrosanctae Romanae ecclesiae per hanc nostram imperialem constitutionem24 subiectis in25 universo orbe26 terrarum, nunc et in pos<Bcan4, f. 114v>teris27 cunctis retro temporibus constitutis gratia, pax, caritas, gaudium, longanimitas28, misericordia29 a deo patre30 omnipotente et31 Iesu Christo filio eius et spiritu sancto cum omnibus vobis.

<VD38, f. 149va> Ea, quae salvator et redemptor noster32, dominus noster33 Iesus Christus, altissimi patris filius, per suos sanctos apostolos Petrum et Paulum, interveniente patre nostro Silvestrio34, summo35 pontifice36 et universali papa37 mirabiliter operari dignatus est, liquida38 enarratione39 per huius nostrae imperialis institutionis paginam, ad agnitionem40 omnium populorum41 in42 universo43 orbe terrarum nostra44 45 46 studuit47 48 propagare49 mansuetissima serenitas50.

Primum51 quidem fidem52 nostram, quam a53 praelato54 beatissimo <BII13, f. 132ra> patre et55 oratore nostro Silvestrio56 universali pontifice57 docti58 59 sumus60, intima61 cor<SG670, p. 319b>dis confessione ad instruendas <I83, f. 157vb> omnium vestrum62 mentes proferentes63 64 et ita demum65 misericordiam dei super nos diffusam annuntiantes.

Nosse enim vos volumus, sicut per anteriorem nostram66 sacram pragmaticam67 iussionem significavimus68, nos a culturis idolorum, simulacris69 mutis et surdis <O93, f. 34va> manufactis diabolicis compositionibus atque ab70 omnibus71 satanae pompis recessisse et ad72 integram christianorum fidem, quae est vera lux et vita perpetua, pervenisse <VD38, f. 149vb> credentes iuxta id73, quod nos isdem74 almificus75, summus pater et doctor noster Silvester instruit76, pontifex, in deum patrem omnipotentem77, <E97, f. 83ra> factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in Iesum Christum filium eius unicum dominum78 nostrum, <S105, f. 117r> per quem creata79 sunt omnia, et in spiritum sanctum dominum et vivificatorem universae80 <V630, f. 74vb> creaturae. [H. 2] Hos81 82, patrem et filium et spiritum sanctum, confitemur ita, ut in trinitate perfecta et plenitudo83 sit divinitatis et unitas <P9629, f. 48rb> potestatis, pater deus, filius deus et spiritus sanctus deus, et tres unum sunt <BII13, f. 132rb> in Iesu84 Christo. Tres itaque <SG670, p. 320a> formae85, sed una potestas. Nam sapiens86 retro semper deus edidit87 ex88 se, per89 90 quod91 semper92 erant93 <I83, f. 158ra> gignenda94 95 saecula, verbum. Et quando96 eodem97 solo suae sapientiae verbo universam ex nihilo formavit creaturam, cum eo erat98 cuncta suo99 archana100 101 componens102 mysterio103, igitur perfectis104 105 caelorum virtutibus et universis terrae materiis pio sapientiae suae nutu106 ad imaginem et similitudinem107 suam primum108 de limo terrae fingens hominem109 hunc110 in paradyso posuit <VD38, f. 150ra> voluntatis111 112. Quem antiquus113 serpens et hostis114 invidens diabolus per amarissimum ligni115 vetiti116 gustum, exulem117 ab eisdem effecit118 gaudiis eoque expulso non desinit119 sua venenosa multis modis protelare120 iacula121, ut122 a via veritatis humanum abstrahens123 genus124 idolorum culturae videlicet creaturae et non creatori125 deservire suadeat126, quatenus per127 hos128 eos129, quos suis130 voluerit131 irretire132 133 insidiis, secum aeterno afficiat134 135 concremandos136 supplicio. Sed deus noster misertus137 plasmae138 139 <SG670, p. 320b> suae dirigens140 sanctos141 suos prophetas, per quos lumen futurae vitae142, adventum videlicet filii sui domini dei et salvato<I83, f. 158rb>ris nostri Iesu Christi annuntians143 misit eundem unigenitum144 suum145 filium et sapientiae verbum. <BII13, f. 132va> Qui descendens de caelis propter nostram salutem, natus de spiritu sancto ex Maria virgine, verbum caro factum est et habitavit146 in nobis, non147 amisit, quod fuerat148, sed coepit esse, quod149 non150 erat. Deum151 perfectum et hominem perfectum, ut deus mirabilia perficiens152 et153 ut homo humanas154 passiones sustinens, <VD38, f. 150rb> ita verum155 hominem et verum156 deum praedicante157 158 patre159 nostro Silvestrio160 summo pontifice intellegimus, ut verum deum, verum161 hominem fuisse nullo modo ambigamus162. <E97, f. 83rb> Electisque163 duodecim apostolis, miraculis coram eis et innumerabilis populi multitudine164 chorusca<Bcan4, f. 115r>vit165 166. Confitemur167 eundem dominum deum168 Iesum Christum et169 implesse legem et prophetas, passum, crucifixum170 secundum scripturas, tertia die171 a mortuis resurrexisse, assumptum in caelos atque sedentem ad dexteram172 patris, inde venturum173 iudi<SG670, p. 321a>care vivos et mortuos, cuius imperio174 non erit finis. Haec est175 enim176 fides nostra <I83, f. 158va> orthodoxa177 178 a beatissimo patre nostro Silvestrio179 summo pontifice nobis prolata180.

[H. 3] Exhortantes181 182 idcirco omnem <V630, f. 75ra> populum et diversas gentium nationes hanc fidem tenere, <BII13, f. 132vb> colere183 ac184 praedicare et185 in sanctae trinitatis nomine186 beatissimi187 gratiam consequi188, et189 dominum Iesum Christum salvatorem nostrum190, qui cum191 patre et spiritu sancto per192 infinita vivit et regnat193 saecula, <VD38, f. 150va> quem Silvester beatissimus pater194 noster universalis praedicat195 pontifex corde devoto adorare.

[H. 4] Ipse196 enim dominus197 deus198 noster misertus mihi peccatori misit sanctos199 suos apostolos <S105, f. 117v> ad visitandum nos et lumen sui200 splendoris201 infulsit202 nobis, et abstracto203 <P9629, f. 48va> a tenebris ad veram lucem et204 agnitionem veritatis205 me pervenire206 gratulamini207. Nam dum valida208 squaloris209 210 lepra211 tota212 mei corporis invasisset213 carnem et multorum medicorum convenientium cura214 215 adhiberetur216 nec217 unius218 quidem219 promeriti220 in221 salutem, ad haec <SG670, p. 321b> advenerunt222 sacerdotes Capitolii dicentes223 mihi debere224 fieri fontem in Capitolio <I83, f. 158vb> et compleri225 hunc innocentium sanguine226 et227 228 calente229 in eo loco me posse mundari. Et secundum eorum dicta aggregatis230 plurimis innocentibus infantibus, dum vellent sacrilegii231 232 paganorum sacerdotes eos233 mactari234 235 et ex236 eorum sanguine fontem237 repleri, cernens serenitas nostra <BII13, f. 133ra> lacrimas238 matrum eorum, ilico exhorrui239 240 facinus241 242 misertusque243 eos244 proprios245 illos246 restitui247 praecipimus248 filios suos datisque vehi<VD38, f. 150vb>culis249 et donis concessis gaudentes ad propria relaxavimus.

Eadem igitur transacta die nocturna250 251 252 nobis facta253 silentia254, dum <O93, f. 34vb> somni255 tempus256 advenisset, adsunt apostoli sanctus257 Petrus258 et Paulus dicentes mihi: Quoniam flagitiis259 <E97, f. 83v> posuisti terminum et effusionem260 sanguinis innocentis horruisti261, missi262 sumus a Christo domino deo nostro dare tibi sanitatis recuperandae263 consilium. Audi ergo monita nostra et fac, quodcumque indicamus264 tibi. Silvester265 episcopus266 civitatis ad montem Sareptem267 per<SG670, p. 322a>secutiones tuas fugiens in268 cavernis petrarum cum suis clericis latebram269 270 fovet. Hunc, cum ad te <I83, f. 159ra> adduxeris, ipse tibi piscinam pietatis271 ostendet272, in qua, dum273 274 te275 tertio merserit, omnis te valitudo276 277 ista deseret278 leprae. Quod dum279 factum fuerit, hanc280 vicissitudinem281 282 tuo salvatori283 compensa284, ut omnes iussu285 tuo per totum orbem ecclesiae286 restaurentur. Te autem ipsum in hac parte purifica, ut287 relicta omni288 superstitione289 290 idolorum291 deum vivum et verum, qui solus292 est et293 verus, adores294 <BII13, f. 133rb> et excolas295 296, ut297 ad eius voluntatem <VD38, f. 151ra> attingas. Exsurgens igitur a somno, protinus iuxta id, quod a298 sanctis apostolis admonitus sum, peregi advocatoque eodem praecipuo299 300 et301 magnifico patre302 et illuminatore nostro Silvestrio303, universali papa, omnia <V630, f. 75rb> a sanctis apostolis mihi praecepta dixi304 verba percunctatique305 306 eum sumus, qui isti dii essent Petrus et Paulus. Ille307 vero308 non eos309 deos vere dici310, sed apostolos salvatoris nostri domini311 dei312 Iesu Christi313. Et rursum314 interrogare coepimus <SG670, p. 322b> eundem beatissimum315 papam, utrum316 istorum317 apostolorum imaginem318 expressam319 haberet, ut ex pictura320 disceremus hos321 esse, quod322 revelatio323 324 docuerat. Tunc isdem325 venerabilis pater, <I83, f. 159rb> imaginem326 eorundem apostolorum per diaconem327 suum328 exhiberi329 praecepit, quas, dum aspicerem et eorum330, quos in somno videram, figuratos in331 ipsis imaginibus cogno<P9629, f. 48vb>vissem vultus, ingenti clamore332 coram omnibus333 satrapibus334 meis confessus sum eos esse, quos <Bcan4, f. 115v> in somno335 videram. Ad haec beatissimus isdem336 Silvester pater337 noster, urbis Romae338 episcopus, indixit339 340 nobis341 poenitentiae tempus intra <VD38, f. 151ra> palatium nostrum Lateranense342, in uno cilicio343, ut omnia344, quae a nobis impie peracta345 atque346 iniusta347 disposita fuerant, <S105, f. 118r> vigiliis, ieiuniis atque lacrimis et orationibus <BII13, f. 133va> apud dominum348 deum nostrum Iesum Christum salvatorem349 impetraremus350. Deinde per manus351 impositionem352 clericorum usque ad ipsum <E97, f. 83vb> praesulem353 veni ibique354 abrenuntians355 356 satanae, pompis et operibus eius vel357 universis idolis manufac<SG670, p. 323a>tis, credere358 me359 in deum patrem omnipotentem, factorem caeli ac360 terrae, visibilium361 et invisibilium, et362 in Iesum363 Christum filium eius unicum dominum nostrum, qui natus364 est de spiritu sancto et Maria virgine, spontanea365 voluntate coram omni populo professus366 367 sum. Benedictoque fonte illic me trina <I83, f. 159va> mersione368 unda369 salutis purificavit. Positoque me370 in fontis gremio manu371 372 de caelo me contingente373 propriis vidi oculis. De374 qua375 mundus exsurgens ab omni376 me leprae squalore377 mundatum agnoscite378. [H. 5] Levatoque379 me de venerabili380 <VD38, f. 151va> fonte indutus381 vestibus candidis septiformis382 sancti383 spiritus in384 me385 consignatione386 adhibuit387 beati chrismatis unctione388 et vexillum389 sanctae crucis in mea fronte390 linivit391 392 dicens: Signat393 394 te deus sigillo fidei suae in nomine patris et filii et spiritus395 sancti in396 consignatione397 398 fidei. Cunctusque399 clerus respondit400: Amen. Et adiecit praesul: Pax tibi.

Prima itaque die post perceptum401 sacri baptismatis mys<BII13, f. 133vb>terium et post curationem402 403 cor<SG670, p. 323b>poris mei a leprae squalore agnovi non esse alium deum nisi patrem et filium et spiritum sanctum, quem beatissimus Silvester papa praedicat404, veritatem405 406 in unitate407, unitate408 in trinitatem409. Nam omnes dii gentium, <I83, f. 159vb> quos410 usque411 hactenus colui412, daemonia413, opera hominum manufacta comprobantur. Etenim quantam potestatem isdem414 salvator noster suo apostolo beato Petro contulerit in caelo ac terra415, lucidissime416 nobis isdem417 venerabilis pater edixit418 419, dum fidelem420 eum421 in sua interro<V630, f. 75va>gatione422 inveniens ait: <VD38, f. 151vb> Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo423 ecclesiam meam et portae inferi non praevalebunt adversus eam. Advertite424 425, potentes426, et aure cordis intendite427, quid428 bonus429 magister et dominus <P9629, f. 49ra> suo discipulo adiunxit, inquiens430 431: Et432 tibi dabo claves regni caelorum433. Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et434 in caelis, et435 quodcumque436 solveris437 super terram, erit solutum438 et439 in caelis. Mirum est hoc valde440 et gloriosum <SG670, p. 324a> in terra ligare et solvere, et441 in caelo442 ligatum443 et444 solutum esse. Et dum haec praedicante beato Silvestrio445 agnoscerem446 447 et448 beneficiis449 ipsius <E97, f. 84ra> beati Petri integrae450 451 me sanitati452 comperi453 <O93, f. 35ra> restitutum454 455, utile456 iudicavimus una cum omnibus nostris satrapibus et universo senatu, optimatibus etiam et cuncto populo Romano457 gloriae458 imperium459 subiacenti460, ut, sicut in terris vicarius filii461 dei esse462 videtur constitutus463, etiam et pontifices, qui ipsius principis apostolorum gerunt vices principatus, potestatem amplius quam terrena imperialis nostrae serenitatis464 mansuetudo habere videtur, concessam a nobis nostroque imperio obtineant, eligentes nobis ipsum principem apostolorum vel eius vicarios firmos apud deum esse patronos, et sicut nostra est terrena imperialis potentia, eius sacrosanctam Romanam ecclesiam decrevimus veneranter honorare et amplius quam nostrum imperium et terrenum thronum sedem sacratissimam beati Petri gloriose exaltari465, tribuentes ei potestatem et gloriae dignitatem atque vigorem et honorificentiam imperialem, atque decernentes sancimus, ut466 principatum teneat tam super quattuor praecipuas sedes Antiocenam, Alexandriam467, Constantinopolitanam et Hierosolimitanam, quamque468 etiam super omnes in469 universo orbe terrarum dei ecclesias. Et pontifex, qui470 pro tempore ipsius sacrosanctae Romanae ecclesiae exstiterit, celsior et princeps cunctis sacerdotibus totius mundi exsistat, et eius iudicio quaeque ad cultum dei vel fidei christianorum stabilitatem471 procuranda472 fuerint, disponantur, iustum quippe est, ut ibi lex sancta caput teneat principatus, ubi sanctarum legum institutor473 salvator noster beatum Petrum apostolatus474 obtinere praecepit cathedram, ubi et crucis patibulum sustinens beatae mortis475 sumpsit poculum suique magistri et domino476 imitator apparuit. Et ibi gentes pro Christi nominis confessione colla flectant, ubi eorum477 doctor, beatus Paulus apostolus, pro Christo extenso collo martyrio coronatus est, illic usque in finem quaerant doctorem, ubi sanctum doctoris quiescit corpus et ibi proni ac humiliati478 <P9629, f. 49rb> caelesti479 regis dei salvatoris nostri Iesu Christi famulentur officio, ubi superbi480 terreni regis serviebant imperio.

Interea481 nosse volumus omnem populum universarum gentium ac nationum, <V630, f. 75vb> per totum orbem terrarum construxisse nos <E97, f. 84rb> intra palatium nostrum Lateranense482 eidem salvatori483 nostro domino484 Iesu Christo ecclesiam a fundamentis cum baptisterio, et XII nos sciatis de eius fundamentis secundum numerum XII apostolorum cophinos terrae485 onustatos486 propriis asportasse humeris, quam sacrosanctam ecclesiam caput et vertice487 montium488 omnium ecclesiarum489 universo orbe terrarum dici, coli, venerari ac praedicari sancimus490, sicut per alia nostra imperialia decreta statuimus. Construximus491 itaque ecclesias beatorum Petri et Pauli, primum492 apostolorum, quas493 auro et argento locupletavimus, ubi et sacratissima eorum corpora cum magno494 honore recondentes thecas ipsorum ex electro, cui nullo495 fortitudo praevalet elementorum construximus, et crucem ex auro496 purissimo et gemmis pretiosis per singulas497 eorum thecas posuimus et clavis aureis confiximus. Quibus pro concinnatione498 luminariorum possessionum praedia contulimus et rebus diversis499 eas ditavimus, et per nostram500 imperialium501 iussionum sacras502 tam in oriente quam in occidente vel etiam septentrionali et meridiana plaga, videlicet in Iudaea, Graecia, Asia, Thracia, Africa et Italia vel diversis insulis nostram largitatem503 eis concessimus, ea prorsus ratione, ut per manus beatissimi patris nostri Silvestrii504 pontificis505 successorumque eius omnia disponantur. Gaudeat enim506 una nobiscum omnis populus et gentium nationes in507 universo orbe terrarum exhortantes508 omnes, ut deo nostro et salvatori509 Iesu Christo immensas una nobiscum referatis510 gratias, quoniam ipse511 deus in caelis desuper et in terra deorsum, qui nos per suos sanctos visitans512 apostolos sanctum baptismatis sacramentum percipere et corporis sanitate513 dignos effecit514, pro quo concedimus ipsis sanctis apostolis, dominis meis beatissimis Petro et Paulo, et per eos etiam beato Silvestrio515 patri nostro <O93, f. 35rb> summo pontifici et universali urbis Romae papae516 et omnibus eius517 successoribus pontificibus, qui usque in finem mundi in sede beati Petri apostoli518 erunt sessuri, atque de praesenti contradimus palatium imperii nostri Lateranense, quod omnibus in toto orbe terrarum praefertur <E97, f. 84va> atque praecellit519 palatiis, <P9629, f. 49va> deinde diadema, videlicet coronam capitis nostri simulque frigium520, necnon et superhumeralem521, videlicet lorum, qui522 imperiale circumdare assolet collum, verum etiam et clamidem purpuream atque tunicam coccineam et omnia imperialia indumenta seu et dignitatem imperialium praesidentium equitum conferentes etiam et imperialia sceptra523, simulque et conta524 atque525 signa banda526 etiam et diversa ornamenta imperialia et omnem527 processionem imperialis528 529 culminis et gloriam potestatis nostrae.

Viris enim530 reverentissimis clericis diversis ordinibus eidem sacrosanctae Romanae ecclesiae servientibus illud culmen, singularitatem531, potentiam <V630, f. 76ra> et praecellentiam habere sancimus, cuius532 amplissimus noster senatus videtur gloria adornari, id est patricios atque consules effici necnon et ceteris dignitatibus imperialibus eos promulgantes533 decorari. Et sicut imperialis militia, ita et534 clero535 sanctae Romanae ecclesiae ornari decernimus. Et quemadmodum imperialis potentia officiis diversis cubiculariorum, nempe et ostiariorum atque omnium excubiorum536 ornatu, ita et sanctam Romanam ecclesiam decorari volumus, et ut amplissimum537 pontificalis538 decus profulgeat539, decernimus et hoc, ut540 clerici541 eiusdem sanctae Romanae ecclesiae mappulis ex542 linteaminibus, id est candidissimo colore543 decorari equos et544 ita equitari545. Et sicut noster546 senatus calciamentis utitur547 cum udonibus, id est candido linteamine illustrari, ut sicut caelestia ita et terrena ad laudem dei decorentur.

Prae omnibus autem licentiam tribuentes548 ipso549 sanctissimo patri nostro Silvestrio550, urbis Romanae551 episcopo et papae et omnibus, qui post eum in successum et perpetuis temporibus advenerint, beatissimis pontificibus pro honore et gloria Christi dei nostri in eandem552 553 magnam dei catholicam et apostolicam ecclesiam, ex nostro inclyto554, quem placatus proprio consilio clericare voluerit et in numero religiosorum clericorum connumerare, nullum555 ex omnibus praesumentem <E97, f. 84vb> superbe agere. Decrevimus itaque et hoc, ut isdem556 venerabilis pater noster Silvester, summus pontifex vel omnes eius successores pontifices diadema557, videlicet corona558, quam559 ex capite nostro illi concessimus, ex auro purissimo et gemmis pretiosis560 uti debeant et eorum capite ad laudem dei pro honore beati <P9629, f. 49vb> Petri gestare. Ipse vero beatissimus papa super coronam clericatus, quam gerit ad gloriam beati Petri omnino ipsa ex auro non est passus561 uti corona562, frigium vero candido nitore563 splendidam resurrectionem dominicam designans, eius sacratissimo vertici manibus nostris posuimus564 et tenentes frenum equi565 ipsius pro reverentia beati Petri stratoris566 officium illi exhibuimus, statuentes eodem567 frigio omnes eius successores singulariter uti568 in processionibus ad imitationem imperii nostri. Unde ut non pontificalis apex vilescat, sed magis amplius quam terreni imperii dignitas et gloriae potentia decoretur569, ecce tam palatium nostrum570, ut praelatum est, quamque Romae571 urbis et omnes Italiae seu occidentalium regionum provincias, loca et civitates saepe fato beatissimo pontifici patri nostro Silvestrio572 universali papae contradentes atque relinquentes eius vel successorum573 ipsius pontificum potestati et ditioni574 firma imperiali575 censura per hanc nostram divalem sacram et pragmaticum constitutum decernimus disponendam576, atque iure577 sanctae Romanae ecclesiae concedimus permanendum. Unde congruum prospeximus578 nostrum579 imperium et regni potestatem orientalibus transferri ac transmutari regionibus et in Byzantiae provincia in optimo loco nomini nostro civitatem aedificari et nostrum illic constitui imperium, quoniam, ubi principatus sacerdotum et christianae religionis caput ab imperatore caelesti constitutum est, iustum non est, ut illic imperator terrenus habeat potestatem.

Haec vero omnia, quae per hanc nostram imperialem sacram et per alia divalia580 <O93, f. 35va> decreta statuimus atque confirmavimus, usque in finem mundi581 illibata et inconcussa permanenda582 decernimus. Unde coram deo vivo, qui nos regnare praecepit, et coram <E97, f. 85ra> terribili eius iudicio obtestamur per hoc nostrum imperiale constitutum omnes nostros successores, imperatores vel cunctos optimates, satrapes583, etiam584 amplissimum senatum et universum populum in toto orbe terrarum, nunc et in posterum cunctis retro temporibus, imperio nostro subiacentem, nulli eorum quoque585 modo licere haec, quae a nobis imperiale586 sanctione sacrosanctae587 Romanae ecclesiae vel eius omnibus pontificibus concessa sunt, refragare588 aut589 confringere vel in quoquam convelli590.

Si quis autem, quod non credimus, <P9629, f. 50ra> in hoc temerator aut contemptor exstiterit, aeternis condemnationibus subiaceat innodatus et sanctos dei principes apostolorum Petrum et Paulum sibi in praesenti et futura vita sentiat contrarios atque in inferno591 inferiori concrematus cum diabolo et omnibus deficiat impiis.

Huius vero imperialis decreti nostri paginam propriis manibus roborantes592 super venerandum593 corpus beati Petri principis594 apostolorum posuimus ibique595 eidem dei apostolo spondentes596 nos cuncta inviolabiliter conservare et nostris successoribus imperatoribus conservanda in mandatis relinqui597, beatissimo598 patri nostro Silvestrio599 summo pontifice600 et universali papae eiusque per601 eum cunctis successoribus pontificibus domino deo et salvatore nostro Iesu Christo annuente tradimus602 perenniter atque feliciter possidenda.

Et subscriptio imperialis: Divinitas603 vos conservet per multos annos, sanctissimi ac beatissimi patres604.

Datum Roma605 sub606 die tertio Kalendarum Apriliarum607 domno608 nostro Flavio Constantino Augusto quater et Gallicano viris clarissimis consulibus.

O93, f. 35va; V630, f. 76rb; P9629, f. 50ra; E97, f. 85ra


1 am Rande DEC. CONSTANTINI Bcan4

2 Überschrift] EPISTOLA CONSTANTINI IPERATORIS AD SILVESTRUM PAPAM SG670; Überschrift fehlt S105

3 CONSTITUTI DOMNI] domni constitum Bcan4

4 DOMINI I83

5 am Rande I Bcan4; vor In Rubrik I De fide constantini quam suscepit docente silvestro universali papa P102; BII13

6 n S105

7 am Rande Que dividi non potest VD38

8 dividuę SG670

9 filii korr. aus fili SG670

10 et fehlt V630

11 spiritus korr. aus spiritu BII13

12 am Rande Clarus inlustrum VD38

13 iesu uno korr. aus iesu O93

14 eadem korr. aus adem SG670

15 sancta trinitate] trinitate sancta I83

16 domino deo korr. aus domino P9629

17 maximus fehlt V630

18 am Rande benefaciens VD38

19 alamannicus goticus sarmaticus germanicus korr. aus alamannicus P102

20 am Rande Inimicorum debellator VD38

21 patri E97

22 am Rande verum etiam VD38

23 am Rande Honoratissimis VD38

24 constructionem I83; Bcan4; S105; constitutionem korr. aus constructionem SG670

25 in fehlt I83; Bcan4

26 orbem S105

27 posterum korr. aus posteris SG670

28 am Rande pacientia VD38

29 misericordi P102

30 patri O93

31 et fehlt I83; et] et in S105

32 noster dominus noster korr. aus noster P102

33 noster fehlt V630; I83; SG670; E97

34 silvestrio korr. aus silvestro O93; silvestro V630; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105; silvestro korr. aus silvestri P9629

35 summo korr. aus summi P9629

36 pontifici O93; V630; P9629

37 papae V630; I83; Bcan4

38 am Rande Manifesta VD38

39 narratione S105

40 imaginem SG670; S105

41 populorum korr. aus paganorum O93

42 in fehlt Bcan4; BII13

43 universa Bcan4

44 sn O93; nostra korr. aus in P9629; in VD38

45 nostra studuit] instituit P102

46 nostra studuit propagare] studuit propagare nostra V630; E97

47 am Rande procuravit VD38

48 instuduit VD38

49 am Rande Dilatare diffamare VD38

50 serenitas korr. aus serenitatis P102

51 am Rande De symbolo et eius expositione V630

52 fidem nostram korr. aus fidem Bcan4

53 a korr. aus ad VD38

54 praefato E97

55 et oratore nostro] nostro et oratore SG670

56 silvestro V630; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105; silvestro korr. aus silvestrio P9629

57 pontife VD38

58 edocti korr. aus docti P9629; edoctis I83; edocti SG670; Bcan4; S105

59 docti sumus] doctissimus BII13

60 simus I83

61 am Rande pura secreta VD38

62 nostrum Bcan4

63 am Rande Pronunciantes VD38

64 proferentes korr. aus proferents BII13

65 am Rande Postea VD38

66 nostra O93

67 am Rande Causativam hoc est causam continentem VD38

68 significavimus korr. aus significamus SG670

69 simulacrisque korr. aus simulacris SG670

70 ab fehlt I83

71 ominibus VD38

72 ad fehlt P9629

73 hic O93; hoc VD38; P102; BII13

74 idem P9629; BII13; isdem korr. aus idem Bcan4

75 am Rande Sanctificus VD38

76 instruxit E97

77 omnipotente VD38

78 deum O93

79 creata sunt omnia] omnia facta sunt SG670; S105

80 univesae BII13

81 am Rande II Bcan4; vor Nos Rubrik II De confessione sanctae trinitatis constantini imperatoris P102; BII13

82 Hos] Hoc est I83; SG670; S105; Nos VD38; Bcan4; P102; BII13

83 am Rande perfeccio VD38

84 Iesu Christo] christo iesu SG670; E97; S105

85 am Rande personae species VD38

86 sapiens retro semper deus] deus semper sapiens SG670

87 am Rande Genuit VD38

88 ex se korr. aus ex SG670

89 am Rande sempiterno quod deus est sempiternus ante gignenda saecula verbum SG670

90 per fehlt I83; VD38; Bcan4; P102; BII13; semper SG670

91 quod semper erant] quod semper erat deus semper korr. aus quod deus semper SG670

92 semper fehlt E97

93 erant] erat per VD38; P102; BII13; erant per korr. aus erant Bcan4; erant cuncta E97; erat S105

94 am Rande Credenda VD38

95 gignenda] gignenda ad korr. aus gignenda SG670; gignenda] gignenda ad S105

96 quando korr. aus quado SG670

97 eadem I83

98 erant Bcan4

99 suo korr. aus sua O93; sua VD38; P102; BII13

100 am Rande Secreta VD38

101 archano I83; SG670; Bcan4; E97; S105

102 conponens korr. aus conpones P9629

103 mysteria VD38; P102; BII13

104 am Rande Consummatis impletis VD38

105 perfectis korr. aus perfectus BII13

106 am Rande Iussione VD38

107 similitudinem suam korr. aus similitudinem O93

108 primum korr. aus primom P9629

109 hominum S105

110 huncque korr. aus hunc SG670

111 am Rande Delectationis VD38

112 voluptatis V630; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

113 antiqus SG670; antiquus korr. aus antiquis BII13

114 am Rande Adversarius VD38

115 ligni korr. aus lignum SG670; lignum S105

116 vetitum P9629

117 am Rande Vagantem alienum VD38

118 effecit korr. aus efficit P9629; efficit I83; Bcan4

119 am Rande Cessat VD38

120 am Rande prolongare dilatare VD38

121 am Rande Arma sasagittas (!) VD38

122 aut I83

123 adtrahens P9629

124 gen I83

125 creaturi korr. aus creature P9629

126 am Rande Surgeat VD38

127 per hos] per hoc korr. aus per VD38

128 hoc VD38; E97; P102; BII13 S105; hoc korr. aus os SG670

129 eis I83; Bcan4; eos korr. aus eius SG670

130 suus P9629

131 valuerit V630; E97; valuerit korr. aus voluerit SG670

132 am Rande conligare VD38

133 inretiri korr. aus inretiri P9629

134 am Rande Affligat VD38

135 efficiat P9629; BII13

136 concremandos korr. aus concremando V630; concremando VD38; concremandos korr. aus congremandos BII13

137 misertus korr. aus misertos I83

138 am Rande forme VD38

139 plasmae suae] plasma suum E97

140 direxit E97

141 scos O93; sancto P9629

142 vitae] vitae ad I83; Bcan4; S105; vitae korr. aus vitae ad SG670

143 adnuntias VD38

144 unigenitum suum filium] filium suum unigenitum SG670; S105

145 suum filium] filium suum I83; Bcan4; E97

146 habitabit P9629; S105; habitavit korr. aus habitabit SG670

147 non amisit] Nam misit P102

148 erat E97

149 quod non korr. aus quod V630; P9629

150 non fehlt O93

151 Deum perfectum et hominem perfectum] Deus perfectus et homo perfectus korr. aus Deum perfectum et hominem perfectum SG670; Deus perfectus et homo perfectus E97; S105

152 perfaciens O93; faciens E97

153 et fehlt E97

154 humanas korr. aus humanes SG670

155 verbum V630; P9629; SG670; S105

156 verbum V630; P9629; SG670; S105

157 praedicantem O93; V630; I83; Bcan4

158 praedicante patre nostro Silvestrio summo pontifice intellegimus ut verum deum fehlt SG670; S105

159 patre korr. aus pate P9629

160 silvestro V630; I83; VD38; Bcan4; E97; P102; BII13; silvestro korr. aus silvestrio P9629

161 verum korr. aus verbum SG670; verbum S105

162 am Rande Dubitemus VD38

163 Electisque korr. aus Electis O93

164 multitudine korr. aus multitudone I83; multitudo Bcan4

165 am Rande Resplenduit VD38

166 coruscavit korr. aus coruscat SG670

167 am Rande Credimus VD38

168 dm O93; deum fehlt V630; VD38; BII13; nostrum SG670; Bcan4; P102; S105

169 et implesse] adimplesse E97

170 crucifixum korr. aus crucixum VD38

171 die a korr. aus die O93

172 dexteram patris korr. aus dexteram SG670

173 venturus P9629; venturum korr. aus venturus SG670

174 imperii korr. aus imperium SG670; imperii E97; S105

175 est fehlt P9629

176 ergo E97

177 am Rande Recte credens et perfecta quę veram habet gloriam VD38

178 ortadoxa P9629

179 silvestro V630; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105; silvestro korr. aus silvestrio P9629

180 am Rande pronunciata VD38

181 am Rande III Bcan4; vor Exortantes Rubrik III Exortatio constantini ut omnes nationes hanc fidem teneant quam ipse suscepit P102; BII13

182 Exortamur korr. aus Exhortamur E97

183 am Rande Credere VD38

184 et E97

185 et fehlt Bcan4

186 nomen P102

187 baptismi korr. aus beatissimi V630; baptismi I83; SG670; Bcan4; S105; beatismam VD38; beatissimam E97; P102; BII13

188 am Rande Adquirere VD38

189 per korr. aus et SG670

190 vestrum E97

191 cum] cum deo SG670

192 per infinita fehlt Bcan4

193 regnat korr. aus regnat in V630; VD38; regnat] regnat in Bcan4; P102; BII13; S105

194 pater fehlt SG670; S105

195 praedicant VD38

196 am Rande De conversione et baptismo constantini imperatoris V630; am Rande IIII Bcan4; vor Ipse Rubrik IIII Qualiter constantinus sit a lepra mundatus P102

197 dominus deus korr. aus dominus P9629

198 deus fehlt V630

199 sancto O93

200 suis P9629

201 splendoris korr. aus splendores P9629

202 am Rande Inmisist splendere fecit VD38

203 abstracte O93; P9629; abstractum I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

204 et] et ad V630

205 veritas O93; veritatis korr. aus veritas P9629

206 pervenisse korr. aus pervenire V630; pervenisse E97

207 am Rande caudete (!) VD38

208 am Rande Forti magna VD38

209 am Rande Sordidatis VD38

210 squaloris korr. aus squalores SG670

211 lepra korr. aus lepram Bcan4; S105

212 totam I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

213 am Rande Compraehendisset occupasset VD38

214 am Rande Studium sollicitudo VD38

215 curam I83; Bcan4

216 am Rande Administraretur VD38

217 ne I83; nec korr. aus ne Bcan4

218 interlinear vel ullius V630; unius korr. aus unus P9629; unus I83

219 quidem] quidem cura korr. aus quidem V630

220 promeruimus korr. aus promeriti V630; promeruit VD38; Bcan4; P102; BII13; promerui SG670; S105; provenit E97

221 in fehlt SG670; S105

222 advenirunt SG670

223 dicentes mihi korr. aus dicentes O93

224 debere fieri korr. aus debere O93

225 compleri hunc innocentium korr. aus comple infantium O93

226 sanguinem I83; Bcan4

227 et fehlt SG670; S105

228 et calente] calente et korr. aus et calente V630

229 calentem E97; alente] calente et SG670; S105

230 am Rande Congregatis VD38

231 am Rande Nefandi perfidi VD38

232 sacrilegi korr. aus sacrilegii V630; sacrilegi I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

233 eis korr. aus eos P9629

234 am Rande cecidi VD38

235 mactari korr. aus matari O93; mactare P9629; mactare korr. aus mactari SG670

236 ex fehlt E97

237 fonte VD38

238 lacrimas korr. aus lacramas BII13

239 am Rande Abhominatus sum VD38

240 exorruit I83; exhorrui korr. aus exhorruit SG670; exhorruit E97

241 am Rande peccatum VD38

242 facimus S105

243 misertique E97; Miseratusque BII13

244 eas V630; BII13; eis korr. aus eos P9629; eis SG670; S105; earum E97

245 protinus VD38; Bcan4; E97; P102; BII13

246 illis korr. aus illos V630; P9629; Bcan4; illis VD38; SG670; E97; P102; BII13; S105

247 restitui korr. aus restituti SG670

248 praecepimus korr. aus praecipimus P9629; praecepimus VD38; SG670; Bcan4; E97;P102; BII13; S105

249 am Rande carrucis plaustris VD38

250 nocturno VD38; SG670; E97; P102; BII13; S105; noturno Bcan4

251 nocturna nobis] nobis nocturno P102

252 nocturno nobis facto silentio korr. aus nocturna nobis facta silentia P9629

253 facta silentia] facto silentio SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105; facto silentio korr. aus facta silentio I83

254 silentio I83; VD38; P102; BII13

255 somni korr. aus omni P9629; somni korr. aus omni nocturno VD38; somnii P102

256 tepus nocturno VD38

257 sancti E97

258 petrus korr. aus petus BII13

259 am Rande peccatis VD38

260 effusionem korr. aus fusionem BII13

261 am Rande Abhominatus es VD38

262 missi sumus] misimus O93

263 am Rande Restaurande VD38

264 iudicamus S105

265 Silvester] Silvester huius E97

266 episcopus] episcopus huius P102

267 sareptę V630; saracten korr. aus sarepte P9629; soracten I83; SG670; S105; soractini korr. aus soracteni Bcan4; soracte E97

268 am Rande in speluncis VD38

269 am Rande Obscurum locum inhabitat obscuritatem sustinet VD38

270 latebras korr. aus latebram P9629; latebras I83; SG670; Bcan4; S105; latebram korr. aus latebam BII13

271 pietatem V630

272 ostendet korr. aus ostendat SG670; ostendat korr. aus ostendet S105

273 cum E97

274 dum te korr. aus dum BII13

275 te fehlt I83; Bcan4

276 am Rande Infirmitas VD38

277 valetudo BII13

278 deserat O93; P9629; VD38; S105; deseraet korr. aus deserat SG670; deseret korr. aus deret BII13

279 cum I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

280 hanc] hanc tu E97

281 am Rande Remunerationem VD38

282 vicissitudine I83; vicissitudinem korr. aus vicissitudines BII13

283 salvatore I83

284 am Rande Retribue VD38

285 iussu korr. aus iusso VD38

286 ecclesiae korr. aus terrae O93

287 ut korr. aus et P9629

288 omnis I83; BII13

289 am Rande Cultura doctrina VD38

290 superstitione korr. aus superstitioni P9629; superstitione korr. aus superstione SG670

291 idolorum korr. aus illorum VD38

292 solus est korr. aus solus BII13

293 et fehlt E97; P102

294 adores et korr. aus adores Bcan4

295 am Rande Diligas VD38

296 excolas korr. aus excoles P9629

297 ut fehlt P102

298 a sanctis apostolis] ab sanctis apostolis korr. aus apostolis a sanctis SG670

299 am Rande Maximo VD38

300 praecipuo korr. aus praecipio O93; Bcan4

301 et korr. aus et a P9629; et] et ut I83; Bcan4

302 patrem I83

303 silvestro V630; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105; silvestro korr. aus silvestrio P9629

304 dixit Bcan4

305 am Rande Interrogavimus VD38

306 Percontatique korr. aus Percunctatique SG670; Percontantique P102; BII13

307 Ille korr. aus Illi SG670; S105

308 vero] vero ait SG670; S105

309 eos deos korr. aus eos P102

310 dici] dici respondit E97

311 domini dei fehlt BII13

312 dei fehlt P102

313 christi respondit korr. aus christi V630

314 rursus SG670; S105

315 batismum P102

316 utrum] ut tum Bcan4

317 ipsorum I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

318 imaginem expressam] imagines expressas V630; E97; imagines ecperssas korr. aus imaginem christum iam BII13

319 xps iam O93; expressam korr. aus christus iam VD38; christus iam P102

320 pictura korr. aus picturis P9629

321 hoc I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

322 quos V630; E97

323 am Rande manifestatio VD38

324 revelatio korr. aus relevatio V630

325 isdem korr. aus eisdem I83; idem E97; BII13

326 imagines V630; SG670; E97; S105; imagines korr. aus imaginem P9629; BII13

327 diaconem korr. aus diconem BII13

328 suum fehlt VD38

329 am Rande Adferri adduci ostendi VD38

330 horum Bcan4

331 in fehlt VD38

332 clamorem S105

333 homnibus VD38

334 am Rande principibus VD38

335 somno korr. aus somo VD38

336 idem E97; BII13

337 pastor P102; BII13

338 roma O93

339 am Rande Iussit imposuit VD38

340 indixit korr. aus induxit S105

341 nobis korr. aus vobis SG670

342 lateranense korr. aus laterenense SG670

343 concilio I83

344 omnium E97

345 am Rande Patrata facta VD38

346 atque korr. aus quae O93

347 iniustae I83; iniuste VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

348 dominum deum korr. aus dominum P9629

349 absolutionem E97

350 am Rande Obtineremus dimitti nobis VD38

351 manus korr. aus annus V630

352 impositiones I83

353 praesulem korr. aus praesidem SG670

354 ibique korr. aus ubique BII13

355 am Rande Respuens repudians contradicens VD38

356 adrenuntians P9629; adnuntians Bcan4; abrenuntiantes S105

357 vel] vel in P9629

358 credere me korr. aus credere SG670

359 me fehlt S105

360 et P9629; VD38; E97; P102; BII13

361 visiblium] visibilium omnium P9629

362 et in korr. aus et Bcan4

363 hm. BII13

364 conceptus P9629

365 am Rande Propria VD38

366 am Rande Manifestavi

367 professus sum korr. aus professum O93; professus sum] professum BII13

368 mersione unda salutis purificavit. Positoque me in korr. aus mersione O93

369 unda korr. aus unde V630

370 me in korr. aus me E97

371 manum P102

372 manum de caelo me contingente] manum de cęlo me contingentem SG670; E97; BII13

373 contingere I83

374 De korr. aus Di V630

375 quo E97

376 omni me] omne korr. aus omine VD38

377 am Rande Sordidate inquinamento VD38

378 agnovi E97

379 am Rande V Bcan4; vor Levatoque Rubrik V De consignatione septiformis spiritus sancti adhibita constantino per silvestrum papam P102; BII13

380 venerabili korr. aus venerabile O93

381 induto VD38; Bcan4; E97; P102; BII13; induto korr. aus indutus SG670

382 am Rande De consignatione septiformis spiritus sancti V630

383 sancti spiritus] spiritus sancti I83; VD38 (spiritus] spiritu); SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

384 in me fehlt SG670; S105

385 me consignatione] consignationem V630

386 consignationem P9629; VD38; Bcan4; E97; P102; BII13; S105; consignationi korr. aus consignatione SG670

387 am Rande Imposuit contulit VD38

388 unctionem P102

389 am Rande Signum VD38

390 fonte O93; fronte korr. aus fonte Bcan4

391 am Rande Inunxit VD38

392 linivit korr. aus livit E97

393 vor Si Rubrik Hic dicit quod episcopus dicere debet dum confirmat Bcan4

394 Signat te korr. aus Signate BII13

395 spiritu VD38

396 in fehlt VD38; P102; BII13

397 consignationem SG670; BII13; S105

398 consignatione fidei] fidei consignatione P102

399 Cunctusque korr. aus Cunctus O93; Cunctisque V630

400 respondeat Bcan4

401 praeceptum O93; pręceptum I83; perceptum] per certum S105

402 am Rande mundationem VD38

403 curationem korr. aus curationiem P9629

404 praedicat korr. aus dicat P9629

405 am Rande vel trinitatem V630

406 trinitatem korr. aus veritatem P9629; trinitatem I83; SG670; Bcan4; E97; S105

407 unitate] unitate et Bcan4; unitate fehlt BII13

408 unitatem V630; P9629; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

409 trinitate V630; P9629; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

410 quos usque korr. aus quos Bcan4

411 usque fehlt BII13

412 evolvi I83

413 daemonia] dęmonia et korr. aus dęmonia SG670

414 idem E97; BII13

415 tra I83

416 lucidissime nobis korr. aus lucidissime P9629

417 isdem korr. aus isdem salvator noster I83; idem E97; idem korr. aus ide BII13

418 am Rande Declaravit VD38

419 edixit korr. aus et dixit SG670; edixit] et dixit P102

420 fidelem korr. aus fideles S105

421 cum S105

422 interrogationem BII13

423 aedificabo korr. aus aedicabo BII13

424 am Rande Cognoscite VD38; am Rande De clavibus regni celestis I83; Bcan4 (vor Advertite)

425 Advertite] Ad veritatem P102

426 potentes korr. aus ponentes E97

427 am Rande Considerate VD38

428 quod SG670; S105

429 bonus korr. aus bonis BII13

430 am Rande Dicens VD38

431 inquiens: Et tibi dabo claves regni celorum korr. aus inquiens P9629

432 Et tibi dabo claves regni caelorum fehlt V630; E97

433 caelorum] caelorum et I83; SG670; Bcan4; S105

434 et fehlt I83; SG670

435 et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in caelis fehlt V630; et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in caelis] et cetera P9629

436 quodcumque korr. aus quocumque VD38

437 solverit SG670

438 solutum korr. aus solutam BII13

439 et fehlt I83; SG670; S105

440 valde et] et valde E97

441 et fehlt SG670; S105

442 cęlo korr. aus cęlum P9629

443 ligatum et] ligatum vel korr. aus ligatum SG670

444 vel S105

445 silvestro V630; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105; silvestro korr. aus silvestrio P9629

446 agnoscere P9629

447 agnoscerem et] agnoscerem korr. aus agnoscerem et SG670

448 et fehlt VD38; P102; BII13

449 am Rande Donis auxiliis VD38

450 am Rande perfecte VD38

451 integre me] integerrime korr. aus integre me V630; integerrime I83

452 sanitatis P102; BII13

453 comperi restitutum] restitutum comperunt E97

454 redditum SG670; S105

455 restitutum bis Ende fehlt I83; VD38; Bcan4; P102; BII13

456 utile bis Ende fehlt SG670; S105

457 romane korr. aus romano V630

458 gloriae] glorię nostrę E97

459 imperii korr. aus imperium V630; imperio E97

460 subiacentis V630

461 filii korr. aus fili P9629

462 ee E97

463 constitutus] constitutus ita E97

464 serenitates O93; P9629

465 exaltare V630; E97

466 am Rande Quod eclesia romana princi principatum (!) debet tenere super IIII praecipuas sedes V630

467 alexandrinam korr. aus alexandriam V630; alexandrinam E97

468 quam E97

469 in fehlt P9629

470 qui pro tempore korr. aus qui pro tempore qui pro tempore O93

471 stabilitate O93; P9629

472 procuranda korr. aus procurandam V630

473 constitutor E97

474 apostolatu O93

475 mortis korr. aus morte O93

476 domini korr. aus domino V630; domini E97

477 earum E97

478 humiliati korr. aus humilitati V630

479 cęlestis E97

480 superbo E97

481 Interea korr. aus Iterea P9629

482 lateranense korr. aus lateranensem V630; Lateranense] lateranam sę P9629

483 salvatore O93

484 domino] domino deo O93; P9629; E97

485 terra E97

486 onestatos korr. aus onostatos P9629

487 verticem V630; P9629; E97

488 montium fehlt V630; E97

489 ecclesiarum] ęcclesiarum in E97

490 sanctimus P9629

491 Construximus korr. aus Costruximus P9629

492 primorum korr. aus primum V630; primorum E97

493 quas korr. aus quas et E97

494 magna O93

495 nulla korr. aus nullo V630; nulla E97

496 auri O93; auri korr. aus auro P9629

497 singula korr. aus singulas V630

498 concignatione P9629

499 diversas O93; P9629

500 nostram korr. aus nostra V630; nostra

501 imperialium iussionum] imperialem iussionem korr. aus imperialium iussionum V630

502 sacra V630; E97

503 largitate V630

504 silvestri V630; P9629; E97

505 pontificis korr. aus pontifices O93

506 ergo E97

507 in fehlt V630

508 exhortantibus E97

509 salvatori korr. aus salvatore P9629

510 referatis gratias] gratias referatis E97

511 ipse deus in caelis] in cęlis ipse deus E97

512 visitans apostolos] apostolos visitans V630

513 sanitatem V630

514 efficit V630; P9629

515 silvestro V630; E97

516 papae fehlt E97

517 eius successoribus] successoribus eius E97

518 apostoli fehlt O93; E97

519 praecellit korr. aus praecellet V630; praecellet korr. aus praecellit P9629; praecellet E97

520 am Rande palleum vel mitram V630

521 superhumeralem korr. aus perhumeralem O93; superhumerale V630

522 quod korr. aus quodi V630

523 scripta O93; P9629

524 contra P9629

525 atque korr. aus atque et P9629

526 blanda E97

527 omne P9629

528 imperialis korr. aus imperiali O93

529 imperialis culminis] culminis imperialis E97

530 etiam E97

531 singularem E97

532 cui P9629

533 promulgantibus V630

534 et fehlt E97

535 cleros P9629; clerum E97

536 excubiarum korr. aus excubiorum V630; excubiarum E97

537 amplissime E97

538 pontificale E97

539 pręfulgeat V630; E97

540 videlicet E97

541 clericos E97

542 et E97

543 colore] colore eorum P9629; E97

544 et ita] ita et E97

545 equitare E97

546 noster senatus] senatum nostrum E97

547 uti E97

548 tribuimus E97

549 ipsi V630; E97

550 silvestro V630; E97

551 romę V630; P9629; E97

552 eandem magnam dei catholicam et apostolicam] eadem magna dei catholica et apostolica P9629

553 eandem magnam dei catholicam et apostolicam ecclesiam] eadem magna dei catholica et apostolica ecclesia V630; E97

554 inclitu P9629; synclitu E97

555 nullumque E97

556 idem E97

557 diademate E97

558 coronam V630; P9629

559 quam fehlt P9629

560 pretiosissimis korr. aus pretiosis V630

561 passus korr. aus pas O93

562 corona fehlt E97

563 nitore splendidam] splendore nitidum E97

564 imposuimus V630; E97

565 aequi O93; P9629

566 stratoris korr. aus statoris V630

567 eodem korr. aus eadem O93

568 uti korr. aus ut V630

569 decoretur korr. aus decoratur V630

570 nostrum lateranense korr. aus nostrum V630

571 romanę korr. aus romae V630; romanę E97

572 silvestro V630; E97

573 successores P9629

574 dictioni P9629

575 imperiali korr. aus imperialis V630; imperialis P9629

576 disponendum korr. aus disponendam V630; disponenda E97

577 iuri E97

578 prospeximus korr. aus prosperimus V630

579 nostrum imperium] imperium nostrum E97

580 vivalia P9629

581 saeculi E97

582 permanendum E97

583 satrapas E97

584 etiam] etiam et E97

585 quoquo korr. aus quoque V630; quoquo E97

586 imperiali korr. aus imperiale V630; imperiali E97

587 sanctę E97

588 refragari E97

589 aut korr. aus at O93

590 convellere E97

591 inferno korr. aus inferno in V630

592 laborantes P9629

593 venerandum korr. aus venendum O93

594 principis apostolorum] apostolorum principis E97

595 ubique P9629

596 spondentes korr. aus pondentes O93

597 relinqui korr. aus reliqui V630

598 beatissimo fehlt P9629

599 silvestro korr. aus silvestrio V630; Silvestro E97

600 pontifici V630; P9629; E97

601 post E97

602 tradidimus E97

603 Divinitas korr. aus Divinatas P9629

604 patres] patres amen E97

605 rome korr. aus roma V630

606 sub die korr. aus sub O93

607 aprilium korr. aus apriliarum V630; aprilium E97

608 domino V630

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 27.5.2006