[Home]
[Überblick]
[Text]
[Teil I]
[Teil II]
[Teil III]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Papst Leo I. an Bischof Rusticus von Narbonne

Inhaltsverzeichnis

Papst Leo I. an Bischof Nicetas von Aquileia

 

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

 

Papst Leo I. an Bischof Anastasius von Thessaloniki

P9629, f. 134rb; V630, f. 247va; N442, f. 168rb; W411, f. 274r; V1341, f. 165va

EIUSDEM1 LEONIS AD ANASTASIUM THESSALONICENSEM EPISCOPUM.

I Quod semper Thessalonicenses antestites2 vicem apostolicae sedis impleverint.

II Ut metropolitanis sua iura serventur3.

<P9629, f. 134va> III Ut a4 metropolitanis5 non laici, non digami, non viduarum mariti6, sed irrepraehensibiles ordinentur episcopi7.

IIII8 Quod subdiaconis9 carnale coniugium denegetur10.

V11 Ut nullus invitus12 ordinetur13 episcopus.

<W411, f. 274v> VI14 Ut15 metropolitanus16 Epiri17 de electo18, quem est ordinaturus19 episcopum, ad Thessalonicensem pontificem20 referat21, et22 de metropolitano <V630, f. 247vb> electo similiter provinciales episcopi faciant23.

VII Ut bina per annum24 provincialia25 episcoporum concilia celebrentur26 et si res difficilis27 emerserit28 nec fuerit Thessalonicensis29 episcopi iudicio30 terminata, ad Romanum referatur antistitem31.

VIII Ut si quis episcopus suam32 deserens civitatem maiorem sedem ambitus33 causa petierit, nec34 illam obtinere poterit et sua35 carere debebit.

<V1341, f. 165vb> VIIII Ut nullus alienum clericum sollicitare vel tenere36 praesumat, suo episcopo non praebente37 consensum.

<N442, f. 168va> X Ut in evocandis38 provincialibus episcopi39 a40 Thessalonicensi41 pontifice moderatio conservetur, ne42 sub hoc colore sacerdotalis honor contumeliis43 addicatur nec amplius quam bini de44 provinciis episcopi, quos45 metropolitani probaverint46, dirigantur.

XI Ut non amplius ab47 statuto48 concilii tempore quam49 dies quindecim remorentur episcopi et si inter eos de50 negotio fuerit aborta51 contentio52, cuncta Romano pontifici sub gestorum insinuatione pandantur, ut ab eo53, quod54 deo55 placuerit56, ordinetur.

XCII57 LEO58 EPISCOPUS URBIS ROMAE ANASTASIO EPISCOPO THESSALONICENSI59.

Quanta60 fraternitati tuae a61 beatissimi Petri apostoli auctoritate62 commissa sunt et qualia etiam nostro tibi favore sint credita, si vera63 64 ratione perspiceres et65 iusto66 examine ponderares, multum67 possemus68 de69 iniunctae tibi sollicitudinis devotione gaudere. Quoniam sicut praecessores mei70 praecessoribus71 tuis, ita etiam72 ego dilectioni tuae priorum secutus exemplum, vices mei moderaminis delegavi, ut curam, quam universis ecclesiis principaliter ex divina institutione debemus, imitator nostrae mansuetudinis effectum73 adiuvares74 et longinquis75 a nobis provinciis76 praesentiam quodammodo nostrae77 visitationis78 impenderes79, si quidem80 continenti81 opportunoque prospectu82 promptum83 tibi esset84 agnoscere, quid in quibusque rebus vel tuo85 studio componeres vel nostro iudicio86 reservares. Nam cum maiora negotia et difficiliores87 causarum exitus liberum tibi esset sub nostrae sententiae exspectatione suspendere, nec ratio tibi nec necessitas fuit in id, quod mensuram tuam excederet, deviandi. Abundant88 enim apud te monitorum scripta nostrorum, quibus te89 de omnium actionum temperantia90 frequenter instruximus, ut commendatas91 tibi Christi ecclesias per exhortationem caritatis ad salubritatem oboedientiae provocares92. Quia etsi plerumque exsistunt93 inter neglegentes vel desides fratres, quos94 oporteat maiore95 <P9629, f. 134vb> auctoritate96 curari97, sic tamen est adhibenda correctio98, ut semper sit salva99 dilectio. Unde et beatus apostolus Paulus ad ecclesiasticum regimen Timotheum imbuens dicit100: Seniorem ne101 increpaveris, sed obsecra ut patrem, iuvenes ut fratres, anus102 ut matres, iuvenculas ut sorores in omni <W411, f. 275r> castitate. Quae moderatio, si103 quibuscumque inferioribus membris et104 apostolica institutione debetur105, <V630, f. 248ra> quanto magis fratribus et coepiscopis nostris sine offensione reddenda est? Et106 licet nonnumquam accidant, quae in sacerdotalibus sunt107 repraehendenda108 personis, plus tamen erga109 corrigendos agat benevolentia quam severitas, plus cohortatio quam commotio, plus caritas quam potestas. Sed ab his, qui110, quae sua sunt, quaerunt, <V1341, f. 166ra111> non112 quae Christi Iesu, facile ab hac lege disceditur, et dum dominari magis quam consulere113 subditis, placet honor, inflat superbiam, <N442, f. 169rb> et quod provisum est ad concordiam, tendit ad noxam114. Quod ut necesse habeamus ita115 dicere, non de parvo116 animi dolo<V1341, f. 166rb>re procedit. Meipsum enim quodammodo trahit117 in culpam sententia118, cum te a traditis tibi119 regulis immodice discessisse cognosco, qui, si tuae existimationis parum diligens eras, meae120 saltim famae parcere121 debuisti122, neque tuo123 tantum facta124 sunt animo, nostro viderentur gesta iudicio. Relegat125 fraternitas126 tua127 paginas nostras, omniaque ad tuos emissa maiores apostolicae sedis praesulum128 scripta decurrant129, et vel a130 me vel a praecessoribus131 meis inveniet ordinatum, quod a te cognovimus esse praesumptum.

Venit namque ad132 nos cum episcopis provinciae suae frater noster Atticus133 veteris Epiri134 metropolitanus antistes135, et de indignissima afflictione136, quam pertulit lacrimabili137 actione conquestus est138 coram139 adstantibus diaconibus tuis140, qui querelis flebilibus141 tuis142 nihil143 contra referendo ea144, quae nobis ingerebantur, fide non carere monstrabant145. Legebatur146 quoque in litteris tuis, quas147 idem148 diaconi149 detulerunt, quod frater Atticus150 Thessalonicam veniret151, quodque152 concessum153, ut154 etiam scripturae professione signasset, ut de155 illo non aliud a nobis posset156 intellegi157 quam proprii158 arbitrii et159 spontaneae160 devotionis fuisset161, convenerat162, quodque cartulam de oboedientiae sponsione conscripserat, in cuius tamen cartulae mentione signum probatur163 iniuriae. Non enim necessarium fuerat, ut obligaretur164 scripto165, qui oboedientiam suam166 ipso167 iam voluntarii168 adventus probat169 officio. Unde deplorationibus170 supradicti171 haec verba epistolae tuae testimonium172 praebuerunt, et per hoc, quod non est tacitum173, nudatum174 est illud175, quod silentio fuerat adopertum176, additam177 scilicet Illyrici praefecturam et sublimissimam inter mundanos apices potestatem et178 179 inhibitionem insontis antistitis incitatam, ut missa exsecutione180 terribili, quae omnia sibi officia181 publica <P9629, f. 135ra> ad effectum praeceptionis182 adiniungeret183, a184 sacris ecclesiae185 aditis186 nullo vel falso insimulatus crimine extraheretur sacerdos, cui non ob molestiam aegritudinis187, non ob saevitiam hiemis darentur188 induciae189, sed iter190 asperum et periculis plenum191 per invias nives192 agere cogeretur193. Quod tanti laboris tantique discriminis fuit, ut ex his, qui episcopum comitati194 sunt, quidam defecisse195 dicantur196. Multum <W411, f. 275v> stupeo, frater carissime, sed et plurimum doleo, quod in eum197, de198 quo199 nihil amplius indicaveras quam, quod evocatus200 adesse differret et201 excusationem202 infirmitatis obtenderet203, tam atrociter et tam <V630, f. 248rb> vehementer potueris commoveri204, praesertim <V1341, f. 166va> cum, etiam si tale205 aliquid mereretur206, exspectandum tibi fuerat, quid ad207 tua208 consulta rescriberemus209. Sed210, ut211 video, bene212 de meis moribus213 214 et215 aestimasti216 et quam civilia217 pro conservanda sacerdotali concordia responsurus essem218 verissime praevidisti219, et ideo metus220 tuos exsequi sine221 dilatione praeparasti222, ne, cum223 moderationis nostrae224 aliud disponentia225 scripta sumpsisses226, faciendi id, quod factum est, <N442, f. 169ra> licentiam non haberes. An forte aliquod227 tibi facinus228 innotuerat229 et metropolitanum episcopum novi apud te criminis pondus urgebat? Ad hoc quidem alienum ab illo esse etiam230 tu231 nihil232 ei obiciendo233 confirmasses234, sed etiamsi quid grave intolerandumque committeret, nostra erat235 exspectanda censura236, ut237 nihil prius ipse decerneres238, quam quid nobis placeret, agnosceres239. Vices enim nostras ita tuae240 credidimus241 caritati, ut in partem sis242 vocatus sollicitudinis, non in plenitudinem243 potestatis. Unde sicut multum244 nos ea, quae a245 246 te pie247 sunt curata, laetificant, ita nimium ea, quae248 perperam249 sunt gesta, contristant, et necesse est post multarum experimenta250 causarum sollicitius251 perspici252 et diligentius253 praecaveri254, quatenus per spiritum caritatis et pacis omnis255 materia256 scandalorum de ecclesiis domini, quas257 tibi commendavimus258, auferatur, praeminente quidem in illis provinciis episcopatus259 tui260 fastigio ,sed amputato261 totius usurpationis262 excessu263.

UT264 METROPOLITANIS265 SUA266 IURA267 SERVENTUR

II268 Igitur secundum sanctorum patrum canones spiritu dei conditos et totius mundi reverentia269 consecratos metropolitanos singularum provinciarum episcopos, quibus ex delegatione270 nostra fraternitatis tuae cura271 praetenditur272, ius traditae sibi273 ante274 antiquitus dignitatis intemeratum275 habere276 decernimus, ita277 ut a regulis praestitutis278 nulla aut279 neglegentia aut praesumptione280 discendant281.

QUOD282 283 A284 METROPOLITANIS285 NON LAICI286, NON VIDUARUM287 MARITI, SED IRREPRAEHENSIBILES ORDINENTUR EPISCOPI288.

<P9629, f. 135rb> III289 In civitatibus, quarum rectores obierint, de substituendis290 episcopis haec291 forma servetur, ut292 is, qui ordinandus est, etiam293 si bonae294 vitae testimonio fulciatur295, non laicus, non neophytus, nec secundae coniugis296 sit maritus297 aut <V1341, f. 166vb> qui unam quidem habeat vel habuerit, sed nec quam298 sibi viduam copularit299. Sacerdotum300 enim tam301 excellens est electio, ut haec, quae in aliis membris ecclesiae302 non vocantur ad culpam, in303 illis tamen304 habeantur305 illicita.

QUOD306 307 SUBDIACONIS CARNALE308 CONIUGIUM309 DENEGETUR:

III310 311 Nam cum extra clericorum ordinem constitutis312 nuptiarum societati et procreationi filiorum studere sit liberum arbitrium, ad exhibendam tamen perfectae313 continentiae puritatem, nec subdiaconibus314 <W411, f. 276r> quidem carnale315 connubium conceditur, ut, et qui habent316, sint317 tamquam non habentes, et qui non habent, permaneant318 singulares. Quod si in hoc ordine319, qui quartus320 est a capite, <V630, f. 248va> dignum est custodiri, quanto magis in primo321 vel secundo tertiove322 servandum est, ne323 aut levitico aut presbyterali honore aut episcopali excellentia quisquam idoneus324 aestimetur325, qui se a voluptate luxuriae refrenasse326 necdum detegitur.

UT327 NULLUS INVITUS328 ORDINETUR ANTISTES329.

V330 Cum ergo de summi sacerdotis electione tractabitur, ille omnibus331 praeponatur332, quem cleri plebisque consensus333 concorditer334 postularint335, ita ut, si in aliam336 fortasse337 personam partium se vota diviserint338, metropolitani iudicio is alteri praeferatur, qui maioribus et studiis iuvatur339 et meritis, tantum340 ut nullus invitis et non petentibus341 ordinetur, ne plebs342 invita episcopum non <N442, f. 169rb> optatum343 aut contemnat aut oderit, et fiat minus religiosa, quam convenit, cui non licuerit habere344, quem voluit.

UT345 METROPOLITANUS EPIRI346 DE ELECTO, QUEM EST ORDINATURUS EPISCOPUM347, UT348 NEC SALONICENSEM PONTIFICEM349 REFERAT ET DE350 METROPOLITANO ELECTO SIMILITER PROVINCIALES EPISCOPI FACIANT351.

VI352 De persona autem consecrandi episcopi et353 de cleri plebisque consensu354 metropolitanus355 episcopus ad fraternitatem tuam referat356, quodque357 in provincia bene placuit, scire te faciat, ut ordinationem rite celebrandam358 tua quoque firmet auctoritas, quae rectis dispositionibus nihil morae aut difficultatis debebit359 afferre, ne gregibus domini diu desit360 cura pastorum. <V1341, f. 167ra> Metropolitano vero defuncto, cum in loco eius alius fuerit subrogandus, provinciales episcopi ad361 civitatem metropolim convenire debebunt, ut omnium clericorum atque omnium civium voluntate discussa ex presbyteris eiusdem ecclesiae vel ex diaconibus optimus eligatur, de cuius nomine ad tuam notitiam provinciales362 referant363 sacerdotes impleturi364 vota poscentium, cum, quod ipsis placuit, tibi quoque placuisse cognoverint365. Sicut enim iustas electiones366 nullis367 dilationibus volumus fatigari, ita nihil permittimus te ignorante praesumi.

UT368 BINA369 PER ANNUM PROVINCIALIA EPISCOPORUM370 CONCILIA CELEBRENTUR ET, SI RES DIFFICILIS EMERSERIT NEC371 FUERIT THESSALONICENSIS372 EPISCOPI373 IUDICIO374 TERMI<P9629, f. 235va>NATA, AD ROMANUM REFERATUR ANTESTITEM.

VII375 De conciliis autem episcopalibus non aliud indicimus quam sancti patres salubriter ordinaverunt376, ut scilicet bini conventus per annos singulos habeantur, in quibus377 de omnibus378 querelis, quae inter379 diversos380 ecclesiae ordines nasci381 assolent, iudicetur382. Ac si forte inter ipsos, qui praesunt, de maioribus, quod absit, causa383 peccati nascitur, quae provinciali nequeat384 examine definiri385, fraternitatem tuam de totius negotii qualitate metropolitanus386 curabit instruere387, ut, si coram positis partibus nec tuo <W411, f. 276v> fuerit res388 sopita iudicio, ad nostram cognitionem389 quicquid390 illud391 est, transferatur392.

UT393 SI QUIS EPISCOPUS SUAM DESERENS CIVITATEM MAIOREM SEDEM AMBITUS CAUSA PETIERIT, NEC ILLAM OBTINERE POTUERIT394 ET SUA395 CARERE DEBEBIT.

VIII396 Si quis autem episcopus civitatis suae mediocritate397 dispecta398 administrationem loci399 celebrioris ambierit400 et ad maiorem se401 plebem quacumque ratione transtulerit, a cathedra quidem pellatur402 <V630, f. 248vb> aliena, sed carebit et403 propria, ut nec illis praesideat, quos per avaritiam concupivit404, nec illis, quos405 per superbiam sprevit. Suis igitur terminis quisque406 contentus407 sit nec supra mensuram iuris408 sui affectet augeri.

<V1341, f. 167ra> UT409 NULLUS ALIENUM CLERICUM410 SOLLICITARE VEL TENERE PRAESUMAT SUO EPISCOPO NON PRAEBENTE CONSENSUM411.

VIIII412 413 Alienum clericum invito episcopo ipsius nemo suscipiat, nemo sollicitet414, nisi forte ex placito <N442, f. 169va> caritatis id415 inter416 dantem accipientemque conveniat. Nam gravis iniuriae reus est, qui de fratris ecclesia id, quod est utilius aut pretiosius, audet vel abicere417 vel tenere. Itaque si intra provinciam res agitur, transfugam clericum ad ecclesiam suam metropolitanus redire compellat418. Si autem longius recessit, sui419 praecepti auctoritate revocabitur420, ut nec cupiditati nec ambitioni421 occasio relinquatur.

UT422 IN EVOCANDIS423 PROVINCIALIBUS EPISCOPIS AD424 THESSALONICENSEM425 PONTIFICEM426 MODERATIO427 CONSERVETUR, NE428 SUB HOC COLORE SACERDOTALIS HONOR429 CONTUMELIIS ADDICATUR NEC AMPLIUS QUAM BINI DE PROVINCIIS EPISCOPI430, QUOS METROPOLITANI PROBAVERINT, DIRIGANTUR.

X431 In evocandis autem ad432 te coepiscopis433 moderatissimum esse te volumus, ne per maioris diligentiae speciem fraternis gloriari videaris434 iniuriis. Unde si causa aliqua maior exstiterit, ob quam rationabile ac necessarium sit fraternum435 advocare conventum, binos de singulis provinciis episcopos, quos metropolitani436 crediderint437 esse mittendos, ad fraternitatem tuam venire sufficiat.

UT438 NON AMPLIUS AB STATUTO439 CONCILII TEMPORE QUAM DIES XV REMORENTUR440 EPISCOPI; ET SI INTER EOS DE NEGOTIO FUERIT OBORTA CONTENTIO CUNCTA441 ROMANO PONTIFICI SUB GESTORUM INSINUATIONE PANDANTUR442, UT443 AB EO, QUOD EIDEM444 PLACUERIT, ORDINETUR.

XI445 <P9629, f. 135vb> Ita ut a praestituto446 tempore non ultra quindecim dies, qui convenerint, retardentur447. Si autem448, quod449 cum fratribus450 tractandum definiendumve451 credideris, diversa eorum452 fuerit453 a tua voluntate sententia, ad nos omnia sub gestorum testificatione referantur, ut remotis ambiguitatibus, quod deo placeat, decernatur. Ad hunc enim finem omnem effectum454 nostrum curamque dirigimus, <V1341, f. 167va> ut, quod455 ad unitatem concordiae et quod ad custodiam pertinet disciplinae, nulla456 dissensione violetur, nulla desidia neglegatur457. Et458 te igitur, frater dilectissime, et eos fratres nostros, qui de tuis offenduntur excessibus, cum tamen non similis459 sit omnibus460 materies461 querelarum, hortor462 et moneo, ut, quae pia463 sunt, ordinate464 salubriter<W411, f. 277r>que465 disposita, nulla concertatione turbentur. Nemo, quod suum est, quaerat, sed quod alterius. Et sicut ait466 467 apostolus: Unusquisque468 proximo suo placeat in bonum ad aedificationem469. Non enim poterit unitatis nostrae firma esse compago, nisi nos ad470 inseparabilem soliditatem vinculum caritatis adstrinxerit, quia, sicut in uno corpore471 membra habemus, omnia autem472 membra non eundem473 actum474 habent, ita multi unum corpus sumus in Christo, singuli autem alter alterius membra. Connexio totius corporis unam sanitatem, unam475 pulchritudinem facit et haec quidem connexio totius corporis unanimitatem476 requirit477, sed praecipue exigit478 concordiam sacerdotum. Quibus etsi dignitas communis non est, <N442, f. 169vb> tamen ordo generalis479 est, quoniam et inter beatissimos apostolos480 in similitudine481 honoris fuit quaedam discretio482 potestatis483, <V630, f. 249ra> et cum omnium par esset electio, uni484 tamen datum est, ut ceteris praemineret. De qua forma episcoporum quaeque485 est orta distinctio486 et magna487 ordinatione provisum est, ne omnes sibi omnia vindicarent, sed essent in singulis provinciis singuli, quorum inter fratres haberetur488 prima sententia. Et rursum quidam unam489 in maioribus urbibus constituti sollicitudinem eius susciperent ampliorem, per quos490 ad491 unam Petri sedem universalis492 ecclesiae cura493 conflueret494 et nihil usquam a495 suo capite dissideret. Qui ergo scit se quibusdam praepositum496, non497 moleste ferat498 aliquem sibi esse praelatum, sed oboedientiam, quam exigit499, etiam ipse500 dependat, et sicut non vult gravis oneris sarcinam ferre, ita non audeat501 alii importabile502 pondus imponere. Discipuli enim sumus humilis et mitis magistri dicentis503: Discite504 a me, quia mitis sum et humilis corde505 et506 invenietis requiem animabus vestris. Iugum enim meum suave est, et onus meum leve507 est508. Quod quomodo experiemur, nisi et illud in observantiam veniat509, quod idem dominus ait: <P9629, f. 136ra> Qui maior est vestrum, erit minister vester, qui autem se <V1341, f. 167vb> exaltaverit510, humiliabitur, et qui se humiliat511, exaltabitur.

P9629, f. 136ra; V630, f. 249ra; N442, f. 169vb; W411, f. 277r; V1341, f. 167vb

1 CXX EIUSDEM N442; LXVIII EIUSDEM W411; LXVIIII EIUSDEM V1341

2 antistes V630; antestitis W411

3 cernentur W411

4 tam P9629; a fehlt W411

5 metropolitani W411

6 mariti] IIII Mariti P9629; maritis W411

7 episcopi fehlt W411

8 V P9629; IIII fehlt W411

9 subdiaconus P9629

10 negetur W411

11 VI P9629; IIII W411

12 invitis korr. aus invitus N442

13 ordinentur P9629; W411

14 VI fehlt P9629

15 Ut] Ut nullus invitus ordinentur episcopus Ut P9629

16 metropolitanus] metropolitanus episcopus P9629

17 epiri korr. aus epori P9629; eperiri W411

18 lecto W411

19 ordinaturus] ordinaturus est W411

20 episcopum P9629

21 deferat V630

22 ei W411

23 faciant fehlt W411

24 annum] annos singulos W411

25 provincialia fehlt W411

26 celebretur W411

27 difficiles V630; difficilis korr. aus difficiles N442

28 emerserint V630

29 thessalonicenses P9629

30 iudicia W411

31 episcopum W411

32 suum V1341

33 ambitu P9629; habitus W411

34 nec] nec in W411

35 suam P9629; W411

36 temere V630

37 praebente korr. aus praebete N442

38 evocandum P9629; vocandis W411

39 episcopi P9629

40 ad P9629

41 thesalonicense korr. aus tesalonicensi N442; thesalonicensem W411

42 nec W411

43 contumelius V1341

44 de fehlt P9629

45 quas W411

46 probaverunt V630; V1341

47 ab statuto] obstituto P9629

48 stauto W411

49 qua W411

50 de negotio] denegatio P9629; V630; V1341

51 oborta V630; W411; V1341

52 contemptu V630

53 eo] eo ut P9629

54 quod deo fehlt V1341

55 dei V630

56 placurit V1341

57 XCII fehlt V630; N442; W411; V1341

58 am Rande XXXI V630; am Rande I W411

59 THESALONICENSE W411

60 Quata P9629

61 a fehlt W411

62 auctoritate korr. aus auctoritas P9629

63 vera korr. aus ve N442; ve V1341

64 vera ratione] veneratione W411

65 si W411

66 iuxto P9629

67 multo W411

68 pensemus W411

69 et W411

70 mei praecessoribus tuis ita etiam ego dilectioni tuae priorum secutus exemplum vices mei korr. aus mei N442

71 praecessoribus tuis ita etiam ego dilectioni tuae priorum secutus exemplum vices mei fehlt P9629

72 etiam fehlt V630; W411; V1341

73 effectus korr. aus effectum N442

74 adiuvares et] adiuvare sed W411

75 longinquis korr. aus longuinquis V630; lonquis W411

76 provintiis korr. aus provintias P9629

77 nostrae korr. aus nostra N442

78 visitationes P9629

79 inpenderis P9629

80 quidam W411

81 continentio W411

82 conspectu W411

83 prumptum P9629; V630

84 essit P9629; esse W411

85 tuo fehlt W411

86 iudicio korr. aus iudio N442

87 difficileres W411

88 habundavit P9629

89 te fehlt W411

90 temperantia] temporantium esse P9629

91 commendatas tibi] commendata tibi korr. aus commendata P9629

92 prevocares P9629

93 existi W411

94 quae N442; W411

95 maiori korr. aus maiore N442

96 aucritate P9629

97 cariori P9629; curare W411

98 correptio W411

99 alba W411

100 dicit] dicit ei P9629

101 ne korr. aus nec N442

102 anos W411

103 sit W411

104 ex V630; N442; W411

105 debetur quanto magis fratribus et coepiscopis nostris sine offensione fehlt P9629

106 ēt V1341

107 sint korr. aus sunt N442

108 reprendenda W411

109 ergo W411

110 qui fehlt P9629

111 In V1341 bricht der Brief zunächst auf f. 165vb mit quae sua sunt quaerunt ab und wird auf f. 166ra mit der Inskription (Leo episcopus urbis Romae Anastasio episcopo tesalonicensi) von anderer Hand erneut begonnen.

112 non quae] neque P9629; N442

113 consilere P9629

114 noxiam N442

115 ista N442

116 pravo P9629

117 trahi V630; N442; W411; V1341

118 sentio V630; W411; V1341; senentio korr. aus sententio N442

119 tibi regulis] regulis tibi V630

120 mea P9629; meae korr. aus mea N442

121 parcere korr. aus pacere P9629

122 debuistis V1341

123 u P9629

124 facta sunt] factas V1341

125 legat W411

126 fraternitatis N442

127 tuae P9629

128 presulo P9629

129 percurrat korr. aus decurrant V630; N442

130 a me] anime P9629

131 pressoribus P9629

132 ad nos korr. aus ad P9629

133 adnovis P9629

134 eperi P9629

135 episcopus W411

136 adflatione W411

137 lacrimali W411

138 est fehlt W411

139 contra P9629; quoram W411

140 tuis fehlt P9629

141 fletibus W411

142 tuis fehlt N442; W411; V1341

143 nihi P9629

144 ea quae] equae P9629

145 monstabant P9629; monstrabant korr. aus monstrabat W411

146 legabatur P9629

147 quas idem] quasi de me ad P9629

148 idem] idem ad me V630; V1341

149 diacoi P9629; diaconi] diaconi tui V630; N442; V1341

150 Atticus fehlt P9629

151 venisset V630; N442; W411; V1341

152 Quodque korr. aus Quod qui; quoque W411

153 concessum] concessum suum V630; N442; V1341; consensum W411

154 ut fehlt V630; N442; W411; V1341

155 de illo] illut W411

156 possit W411

157 intelli W411

158 proprii] proprii et V630; V1341

159 et fehlt W411

160 spontaneae] spontane et W411

161 fuisse V630

162 convenerat] quod venerat V630; N442; W411; V1341

163 prodibatur korr. aus probatur V630; prodebatur W411

164 obligaret W411

165 scriptio P9629

166 vestram W411

167 ipse W411

168 voluntaria P9629; voluntari W411

169 probabat V630; V1341

170 deplorationibus korr. aus plorationibus P9629; plorationibus W411

171 supradictis W411

172 testimonium praebuerunt et per hoc quod non est tacitum fehlt W411

173 cathicum P9629; V1341; tacitum korr. aus catholicum V630; tacitum korr. aus taci N442

174 datum P9629; W411

175 illiud P9629

176 adopertum] ad operum P9629; adopertum korr. aus ad opere N442

177 Additam korr. aus aditami V630

178 et fehlt W411

179 et inhibitionem] in exhibitionem V630; N442; V1341

180 exsequitione P9629

181 offitio P9629; officia korr. aus officio N442

182 perceptionis W411

183 adiniiungeret P9629; adiungeret korr. aus adiniungeret N442

184 hac W411

185 ecclesia V1341

186 aditis korr. aus additis N442; additis P9629; W411; deditis V1341

187 aegritudinis non ob saevitiam fehlt W411

188 daretur W411

189 induci P9629

190 inter V1341

191 plenam P9629

192 aves P9629; niebe W411

193 cogeretur korr. aus cogerentur N442

194 commitatis P9629

195 defesisse korr. aus defecissed P9629

196 dicatur W411

197 eum de korr. aus eum N442; eundem W411

198 de fehlt P9629

199 quod W411

200 evocaveras W411

201 et fehlt W411

202 persecutione P9629; excusationem korr. aus exsecutionem V630

203 ostenderet W411

204 commovere W411

205 tali P9629; tale korr. aus tali N442

206 meretur P9629

207 a V1341

208 tuam P9629

209 rescriberem V630; V1341; rescriberes W411

210 et W411

211 ut fehlt W411

212 vene W411

213 mortibus W411

214 moribus et aestimasti] moribus ęstimasti korr. aus moribus V1341

215 et fehlt V630; N442; W411; V1341

216 extimasti W411

217 cibilia W411

218 esse W411; V1341

219 praebedisti W411

220 motus korr. aus metus V630; motos W411

221 sine korr. aus sene P9629

222 properasti V630; W411; V1341; properasti korr. aus praeparasti N442

223 com P9629; V1341

224 vestrae P9629

225 deponentia W411; disponentia] disponentia sp V1341

226 sumsisse P9629; sumpsisset V1341

227 aliquid N442

228 facinus korr. aus facimus N442

229 innotuerat] innotum erat W411

230 etiam] etiam si V1341

231 sive P9629

232 nil N442

233 obicido P9629; obieciendo korr. aus oboediendo V1341

234 confirmas korr. aus confirmasses V630; confirmas W411

235 erit W411

236 cersura P9629

237 aut P9629

238 decernere W411

239 agnosceret W411

240 tu W411

241 credimus V630; W411; credidimus korr. aus credimus N442

242 sis fehlt P9629

243 plenitudine W411

244 multum nos fehlt W411

245 ad V630

246 a te] certe P9629

247 pie fehlt W411

248 quae fehlt W411

249 propera W411

250 experimentum V1341

251 sollicius P9629; N442; sollicitius korr. aus sollicitus V1341

252 prospici V630; V1341; propici W411

253 diligentibus V630; V1341; gentibus W411

254 precavari P9629; praecaverit W411

255 hominis W411

256 materias P9629; materies N442

257 qui W411

258 commendavimus korr. aus commendamus N442

259 episcopos W411

260 tui fehlt N442

261 amputo W411; amputato korr. aus amputo V1341

262 usaurpationis] usurpationis se W411

263 excessu] excessu egritudinis non obsevia R. W411; excessum V1341

264 Rubrik fehlt V630

265 METROPOLITANI W411

266 SUA IURA] SŪ URA P9629

267 IURE W411

268 am Rande XXXII V630

269 reverentiam W411

270 legatione V630; deligatione W411

271 curam W411

272 praetenditur ius] praetendi durius W411

273 sibi korr. aus sub V630

274 ante fehlt V630; N442; W411; V1341

275 intemeratum] in te meritatum V1341

276 habere fehlt W411

277 ita ut korr. aus ita P9629

278 prestitis W411

279 au P9629

280 prepsumptione P9629

281 descendant P9629; V1341; discedant korr. aus discendant N442

282 Rubrik fehlt V630

283 UT W411

284 A fehlt W411

285 METROPOLITANI W411

286 LAICI] LAICI NON DIGAMI N442, W411; V1341

287 VIDUARUM korr. aus VIDUARUM A P9629

288 EPISCOPI fehlt W411

289 am Rande XXXIII V630

290 substiduendis korr. aus substidiendis P9629

291 nec W411

292 ut] ut in W411

293 etiam fehlt W411

294 bene P9629; bono W411

295 fulcietur W411

296 coniugiis W411

297 maritum V1341

298 quan P9629

299 copularet W411

300 Sacerdotum korr. aus Sacerdotem P9629

301 tamen V1341

302 ecclesia P9629

303 in fehlt W411

304 tam V1341

305 abentum W411

306 am Rande XXXIIII V630

307 IIII V630

308 CARNALES W411

309 CONIUGIUM korr. aus CONGUGIUM N442

310 am Rande XXXIIII V630

311 II V1341

312 constitutus P9629

313 perfectam W411

314 subdiaconis V630

315 carnale connubium] conubium carnale V630; N442; W411; V1341

316 habent sint tamquam non habentes et qui non habent korr. aus habent N442

317 sin P9629

318 permaneant korr. aus permanent V630

319 ordinem P9629

320 quartum W411

321 prime W411

322 tertiove] tertioque vel W411

323 ne fehlt W411

324 idoneus aestimetur fehlt V1341

325 aestimet P9629

326 refrenasse necdum] necdum frenasse V630; N442; W411; V1341

327 Rubrik fehlt V630

328 INVITIS N442; INVITUS korr. aus INVITIS V1341

329 ANTISTITES P9629, ANTISTES korr. aus ANTITES N442; EPISCOPUS W411

330 am Rande XXXV V630

331 hominibus W411

332 praepotatur W411

333 consensu W411

334 corditer W411

335 postularit korr. aus postularint N442; postularent W411

336 alium W411

337 forte W411

338 diviserint korr. aus diviserit P9629

339 vivatur V630; iubatur W411

340 tantus W411

341 penitentibus W411; V1341

342 am Rande vel civitas N442

343 obtandum W411; obtatum korr. aus obtantum V1341

344 haberi V1341

345 Rubrik fehlt V630

346 EPYRI korr. aus EPY N442

347 EPISCOPUS W411

348 UT NEC SALONICENSEM] AD THESALONICENSEM N442; W411; A TESALONICENSEM V1341

349 episcopum W411; PONTIFICALEM V1341

350 DE fehlt W411

351 FACIANT fehlt W411

352 am Rande XXXVI V630

353 et de cleri] ut clerici P9629

354 consensum W411

355 etpropolitanus W411

356 praeferat W411

357 quoque W411

358 celebrandam korr. aus clebrandam P9629

359 debet P9629

360 dent W411

361 ad civitatem] a civitate W411

362 provinciales] provinciales episcopi ad civitatem metropolim convenire debebunt ut omnium clericorum atque omnium civium voluntate discussa et presbyteris eiusdem ecclesię vel ex diaconibus obtimus eligatur de cuius nomine ad tuam notitiam V1341

363 referant korr. aus ferant P9629

364 impleturi korr. aus impletri P9629

365 cognoverint korr. aus cognoverit P9629

366 electiones] hec lectiones W411

367 nullus V1341

368 Rubrik fehlt V630

369 BIS N442

370 EPISCOPORUM] EPISCOPOS DUM W411

371 ne W411

372 THESSALONICENSES P9629

373 episcopis W411

374 IUDITIOO P9629; iudicia W411

375 am Rande XXXVII V630

376 ordinarunt W411

377 viis W411

378 hominibus W411

379 in N442

380 diversas W411

381 nasci assolent] nasceat solent W411

382 iudicantur W411

383 causa peccati] peccatis causa N442; W411

384 nequeat korr. aus neque V1341

385 defiri W411

386 metropolitanorum W411

387 instituere W411

388 re P9629

389 cognitione P9629

390 quicquid korr. aus quid P9629

391 illiud P9629

392 tranferatur P9629; referatur W411

393 Rubrik fehlt V630

394 POTERIT korr. aus POTUERIT N442; POTERIT W411

395 SUAM W411

396 am Rande XXXVIII V630

397 mediocritale P9629

398 despecta V630; V1341

399 locis W411

400 ambigerit V630

401 se fehlt W411

402 expellatur W411

403 ex P9629

404 concupivit nec illis quos per superbiam fehlt W411

405 quod V1341

406 suisque V1341

407 contemptus korr. aus contemtus P9629; contemptus W411

408 iurii W411

409 Rubrik fehlt V630

410 CLERICI W411; CLERICORUM V1341

411 CONSENSU P9629; W411

412 am Rande XXXVIIII V630

413 VIIII fehlt N442

414 sollitet P9629

415 sit W411

416 iter P9629; inter korr. aus ter N442

417 allicere W411

418 conpellit W411

419 tui N442; W411

420 revocabitur korr. aus revocatur V1341

421 ambitionis W411

422 Rubrik fehlt V630

423 EVOCANDUS P9629

424 A THESSALONICENSE PONTIFICE] AD THESSALONICENSEM PONTIFICEM W411; AT TESOLONICENSIS PONTIFICE V1341

425 THESSALONICENSE P9629; TESOLONICENSIS V1341

426 PONTIFICE V1341

427 MODERARATIO W411

428 Nec W411

429 HONOR korr. aus HONO V1341

430 EPISCOPIS P9629

431 am Rande XL V630

432 ad te fehlt W411

433 episcopis W411

434 viduaris W411

435 fraternum fehlt V1341

436 metropolitanus W411

437 ediderint W411

438 Rubrik fehlt V630

439 STITUTO P9629; STIRITA W411

440 REMOVENTUR P9629

441 CUNTA P9629; CUNCTA fehlt W411

442 pandatur W411; PANDENTUR V1341

443 UT AB EO, QUOD EIDEM PLACUERIT, ORDINETUR fehlt N442

444 te W411

445 am Rande XLI V630

446 prestitu W411

447 ratardetur W411

448 autem] autem in eo V630; N442; W411; V1341

449 quod cum] quocumque W411

450 patribus W411

451 desiniendumve P9629; definiendumve] definiendum vel W411

452 eorum korr. aus erum P9629

453 fuerit P9629

454 affectum V630; N442; W411; V1341

455 quod ad korr. aus quod V630

456 nulla fehlt W411

457 neglegentur W411

458 Et te] Ecce P9629

459 similiter P9629

460 hominibus W411

461 materia W411

462 hortor et] hortar korr. aus ortar P9629

463 pie N442

464 ordinata korr. aus ordinate V630; ordinata N442

465 salubrumque V1341

466 ait fehlt W411

467 ait apostolus] apostolus ait V1341

468 unusquisque] unusquisque vestrum korr. aus unusquisque N442

469 edificationem korr. aus aeficationem P9629

470 has W411

471 corpore] corpore multa V630; N442; W411; V1341

472 autem fehlt W411

473 quidem W411

474 actuum W411

475 unam] unam sunt W411

476 unanimitate W411

477 requiritur P9629

478 texigit W411

479 generalis est korr. aus generalis V630; genelis W411

480 apostolus W411

481 similitudinem V630; N442; W411; V1341

482 discriptio W411

483 potestatis korr. aus testatis P9629

484 una P9629

485 quoque korr. aus quaeque N442; quoque W411

486 destinatio P9629

487 maior W411

488 habretur P9629; haberetur korr. aus haberentur V630; habeatur W411

489 unam fehlt V630; unam] unam sanitatem W411

490 quos ad unam Petri sedem fehlt W411

491 ad unam Petri sedem universalis ecclesiae cura conflueret] eccclesiae cura conflueret ad unam petri sedem universalis V630; V1341

492 salis W411

493 curam P9629

494 conflueret] conflueret

495 a fehlt W411

496 propositum V1341

497 non moleste ferat aliquem sibi esse praelatum fehlt W411

498 ferat korr. aus feret P9629

499 exigit] exigit sibi korr. aus exigit N442

500 ipsi W411

501 audiat P9629

502 inportabili P9629; importabilem V1341

503 dicentes P9629; dicentis korr. aus dicentes N442

504 Discedite P9629

505 corde et korr. aus corde N442

506 et fehlt W411; V1341

507 leve korr. aus lev P9629

508 est fehlt W411

509 debeat W411

510 exaltaverit korr. aus exaltat P9629

511 humiliaverit V630

© 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 13.6.2005