[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Papst Leo I. an Bischof Ianuarius von Aquileia

Inhaltsverzeichnis

Papst Leo I. an Bischof Anastasius von Thessaloniki

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Papst Leo I. an Bischof Rusticus von Narbonne

O93, f. 148rb; V630, f. 246rb; N442, f. 167ra; P9629, f. 132vb; W411, f. 271v; V1341, f. 164ra

XC1 2 EIUSDEM LEONIS AD RUSTICUM NARBONENSEM EPISCOPUM.

I3 Quod non4 habeantur5 episcopi, quos6 nec7 clerus elegit nec populus exquisivit nec8 provinciales episcopi9 consecrarunt. Si10 qui tamen clerici ab his11 pseudoepiscopis12 ordinantur13, rata14 potest ordinatio talis exsistere.

II15 Quod presbyteri aut16 diaconi17, si in aliquo crimine detecti fuerint, non18 possint per manus impositionem poenitentiae19 20 remedium consequi.

III21 Quod diaconi, sicut episcopus22 et23 presbyter, cessare24 25 debent26 ab27 opere coniugali, non28 tamen repudiare coniugia29.

IIII30 Quod aliud31 sit uxor, aliud concubina, nec erret quisquis filiam suam in matrimonium32 tradiderit ei, qui habuit concubinam.

V33 Quod non sit34 coniugii duplicatio, quando ancilla relicta35 uxor36 assumitur37.

VI38 De his, qui39 communione privantur et ita moriuntur.

VII40 De his, qui poenitentiam agere differunt.

VIII41 Quod oporteat eum, qui pro illicitis veniam poscit, etiam a licitis abstinere.

VIIII42 Quod poenitenti43 nulla negotiationis lucra exercere conveniat.

<V630, f. 246va> X44 Quod ad militiam saecularem post poenitentiam redire45 non debeant46.

XI47 Quod adolescens, si48 urguente49 quocumque50 periculo poenitentiam51 gessit et52 non se continet, uxoris53 potest54 remedio55 sustineri56.

XII57 Quod si quis propositum monachi deseruerit, publicae58 sit poenitentiae59 satisfactione60 purgandus.

XIII61 Quod puellae, quae62 63 non coactae, sed64 65 voluntate66 propria virginitatis propositum susceperunt67, peccant, si nupserint, licet68 nondum fuerint consecratae.

XIIII69 De his, quae70 iam71 consecratae sunt, si postea nupserint.

XV72 De his, quibus73 dubium est, utrum74 baptismum75 76 perceperint77, necesse est, ut78 renascantur.

<W411, f. 272r> XVI79 Quod eos, qui se80 baptizatos agnoscunt, sed in qua fide81 82 professione83 nesciunt, per manus impositionem suscipiantur.

XVII84 De his, qui convivio85 gentilium et escis86 immolatitiis87 usi sunt.

<P9629, f. 133ra> Leo88 89 Rustico episcopo Narbonensi subditis responsionibus et ad eiusdem consulta rescriptis.

Epistolis fraternita<O93, f. 148va>tis tuae, quas Hermes archidiaconus tuus detulit, libenter accepi90, diversarum quidem causarum provinciarum91 connexione multiplices, sed non ita patientiae92 legentis onerosas, ut aliquid earum93 intercurrentes94 undique sollici<V1341, f. 164rb>tudines95 fuerit praetermissum. Unde totius sermonis tui allegatione96 concepta97 et gestis, quae in98 episcoporum honoratorumque examine99 confecta sunt recensitis100, Sabiniano101 <N442, f. 167rb> et Leoni102 presbyteris actionis tuae103 intelleximus104 fiduciam defuisse, nec eis105 iustam superesse querimoniam106, qui se ab inchoatis107 disceptationibus108 sponte109 subtraxerint. Circa quos, quam formam quamve mensuram debent110 teneri111, iustitiae tuo112 relinquo moderamini113 114 suadens115 tamen caritatis hortatu116, ut sanandis117 aegris spiritalem debeas adhibere medicinam et dicente scriptura: Noli esse nimium iustus, mitius agas118 cum eis, qui zelo pudicitiae videntur119 modum excessisse vindictae, ne diabolus120 121, qui decepit122 adulteros, de123 adulterii124 exultet ultoribus. Miror125 autem dilectionem tuam in tantum scandalorum126 quacumque127 occasione128 nascentium aversitate129 turbari130, ut vacationem131 episcopatus laboribus praeoptare te dicas et malle132 in silentio133 atque socio134 vitam degere135, quam in his, quae tibi commissa sunt, permanere dicente136 vero domino: Beatus, qui perseveraverit137 usque in finem. Unde enim erit138 beata139 perseverantia, nisi de140 virtute patientiae? Nam secundum apostolicam praedicationem omnes, qui volunt in Christo pie vivere, persecutionem patiuntur, quae non in eo tantum computanda est, quod contra christianam pietatem aut ferro aut ignibus agitur aut quibuscumque suppliciis, cum persecutionum saevitiam141 suppleant et dissi<V630, f. 246vb>militudines morum et contumaciae inoboedientium142 et malignarum tela linguarum143, quibus conflictationibus144 cum omnia semper membra pulsentur, et nulla piorum portio a145 conflictatione sit libera, ita ut periculis nec146 otia147 careant nec labores. Quis inter fluctus148 maris navem149 diriget150, si gubernator151 abscedat152? Quis ab insidiis luporum custodiat oves, si pastoris153 cura154 non vigilet? Quis155 denique156 latronibus157 obsistet158 et furibus159, si160 speculatorem in prospectu explorationis161 locatum, ab intentione sollicitudinis amor quietis abducat? Permanendum ergo est in opere credito <P9629, f. 133rb> et in labore suscepto, constanter tenenda est iustitia et benigne162 praestanda clementia. Odio habeantur peccata, non homines. Corripiantur tumidi, tolerentur163 infirmi et, quod164 severius castigari necesse est, non saevientis165 <W411, f. 272v> plectatur animo sed medentis166. Ac si vehementior tribulatio167 incubuerit168, non ita expavescamus quasi169 illi170 adversitati propriis viribus171 resistendo, cum et consilium nostrum et fortitudo sit Christus, sine quo172 nihil173 possumus, per ipsum cuncta possumus, qui confirmans praedicatores evangelii et sacramentorum174 ministros: <V1341, f. 164va> Ecce ego175, inquit, vobiscum sum omnibus176 diebus usque ad consummationem saeculi. Et iterum: Haec177, inquit, locutus sum vobis, ut in me178 pacem179 habeatis. In180 hoc autem mundo tribulationem habebitis, sed181 confidite, quia ego182 vici mundum. Quae183 pollicitationes, quia184 sine dubio manifestae sunt, nullis debemus in185 scandalis infirmari, ne186 electioni187 dei videamur ingrati, cuius tam potentia sunt adiutoria188, quam189 vera promissa.

De consultationibus autem dilectionis tuae, quas190 separatim191 conscriptas archidiaconus192 tuus detulit, quid sentiendum sit, inter praesentes oppor<N442, f. 167va>tunius quaereretur193, si nobis conspec<O93, f. 148vb>tus tui copiam194 praebuisses195. Nam cum quaedam196 interrogationis197 modum videantur excedere, intellego198 eas aptiores esse199 loquiis200 quam scriptis201, quia202, sicut quaedam203 sunt, quae nulla possunt204 ratione convelli, ita multa sunt, quae aut pro205 consideratione aetatum aut pro necessitate rerum oporteat temperari, illa semper206 consideratione207 208 servata, ut in his, quae vel dubia fuerint aut obscura209, id noverimus sequendum, quod nec praeceptis evangelicis contrarium, nec decretis sanctorum patrum inveniatur210 adversum.

QUOD211 NON HABEANTUR EPISCOPI, QUOS NEC CLERUS ELEGIT212, NEC POPULUS EXQUISIVIT, NEC213 PROVINCIALES EPISCOPI CONSECRARUNT214. SI215 QUIS216 TAMEN CLERICI AB HIS217 PSEUDOEPISCOPIS218 ORDINANTUR, RATA POTEST ORDINATIO TALIS EXSISTERE219.

I220 221 Nulla ratio sinit222 223, ut inter episcopos habeantur224, qui nec a clericis sunt electi, nec a plebibus expetiti225, nec226 a provincialibus episcopis227 cum metropolitani228 iudicio consecrati. Unde cum229 saepe quaestio de male <P9629, f. 133va> accepto honore nascatur, quis ambigat230 nequaquam231 istis esse tribuendum, quod non docetur fuisse collatum? Si qui232 autem clerici ab istis pseudoepiscopis233 in eorum234 ecclesiis ordinati sunt, qui ad proprios episcopos <V630, f. 247ra> pertinebant, et ordinatio eorum consuet235 iudicio praesidentium236 facta237 est, potest rata haberi, ita ut238 in ipsis239 ecclesiis perseverent240. Aliter241 autem242 vana habenda est consecratio, quae nec loco fundata243 est nec auctoritate munita244.

QUOD245 PRESBYTERI AUT DIACONI, SI IN ALIQUO CRIMINE PROLAPSI FUERINT, NON POSSINT246 PER MANUS IMPOSITIONEM POENITENTIAE REMEDIUM CONSEQUI247.

II248 249 Alienum est a consuetudine ecclesiastica, ut, qui in250 presbyterali251 honore aut252 diaconii253 gradu254 fuerint consecrati, hi255 pro crimine aliquo256 suo per manus impositionem re<W411, f. 273r>medium accipiant poenitendi. Quod sine dubio ex257 apos<V1341, f. 164vb>tolica traditione descendit258, secundum quod scriptum est: Sacerdos si259 peccaverit, quis orabit260 pro illo? Unde261 huiusmodi262 lapsis ad promerendam misericordiam dei privata est expetenda263 secessio264, ubi265 illis satisfactio266, si fuerit digna, sit etiam fructuosa.

QUOD267 268 DIACONI SICUT EPISCOPUS269 ET PRESBYTER CESSARE DEBENT AB OPERE CONIUGALI270, NON TAMEN REPUDIARE CONIUGIA271.

III272 Lex continentiae eadem est altaris ministris, quae episcopis atque presbyteris, qui cum essent laici273 sive lectores274, licito275 et276 uxores ducere277 filios procreare potuerunt278. Sed279 cum ad280 praedictos281 pervenerint gradus, coepit eis non licere, quod licuit282. Unde ut283 284 de carnali285 fiat spiritale coniugium, oportet eos nec dimittere uxores et286, quasi non habeant287, sic habere, quo288 et salva289 sit caritas connubiorum290 et cessit291 opera292 nuptiarum.

QUOD293 ALIUD294 UXOR, ALIUD CONCUBINA, NEC ERRET QUISQUAM295 FILIAM SUAM IN296 MATRIMONIUM297 TRADIDERIT298 ET299 QUI HABUIT CONCUBINAM.

IIII300 Non omnis mulier viro iuncta301 uxor302 viri, quia nec omnis303 filius heres304 est patri305. <P9629, f. 133vb> Nuptiarum <N442, f. 167vb> autem foedera inter ingenuos306 legitima307 et inter aequales, et multo prius hoc ipsum308 domino constituente quam initium Romani iuris309 exsisteret310. Itaque aliud est uxor, aliud concubina, sicut aliud311 ancilla, aliud libera. Propter quod etiam apostolus312 ad manifestandam313 harum personarum discretionem testimonium ponit ex Genesi, ubi dicitur Abrae314: Eice ancillam et filium eius; non enim heres315 erit filius316 ancillae cum filio meo317 Isaac. Unde cum societas nuptiarum ita ab initio constituta sit, ut praeter sexuum318 coniunctionem319, quae320 haberet in se Christi et ecclesiae sacramentum, dubium non est eam mulierem non pertinere ad matrimonium, in qua docetur nuptiale non fuisse321 ministerium322. Igitur cuiuslibet loci clericus, si323 filiam suam viro habenti concubinam in matrimonium dederit, non324 ita accipiendum est, quasi eam coniugato dederit, nisi forte illa mulier et ingenua facta et dotata325 legitime et publicis nuptiis honestata videatur. Paterno <O93, f. 149ra> arbitrio viris iunctae326 carent culpa327, si mulieres, quae a viris habebantur, in matrimonio non fuerunt328, quia329 aliud est nupta, aliud concubina330.

QUOD331 NON SIT CONIUGII DUPLICATIO, QUANDO ANCILLA RELICTA332 UXOR ASSUMITUR.

V333 334 Ancillam a335 toro abicere et uxorem certae ingenuitatis336 accipere337, non duplicatio coniugii, sed profectus est honestatis. <V1341, f. 165ra> Culpanda338 sit339 sane340 talium neglegentia, sed non penitus desperanda, ut crebris341 cohortationibus342 incitati343, quod necessarie expetiverunt344, fideliter exsequantur. Non345 enim desperandus346 est347, dum in348 hoc corpore constitutus349 est, <V630, f. 147rb> quia nonnumquam, quod diffidentia350 aetatis differtur, consilio maturiore perficitur.

DE351 COMMUNIONE PRIVATIS352 ET ITA DEFUNCTIS353.

VI354 Horum causa dei iudicio355 reservanda est, in cuius manu fuit, ut talium356 obitus357 usque ad communionis358 remedium differretur359. <W411, f. 273v> Nos autem360, quibus viventibus non communicavimus361, mortuis362 communicare non possumus.

DE363 HIS, QUI POENITENTIAM AGERE DIFFERUNT.

VII364 <P9629, f. 134ra> Dissimulatio haec365 potest non de366 contemptu esse remedii367, sed de metu gravius delinquendi368, unde poenitentia, quae dilata est, cum studiosius petita fuerit, non negetur, ut quoquo369 modo ad indulgentiae medicinam370 anima vulnerata371 permaneat372.

QUOD373 OPORTEAT EUM, QUI374 PRO ILLICITIS VENIAM POSCIT375, ETIAM376 A377 MULTIS LICITIS ABSTINERE.

VIII378 Aliud quidem est debita iusta reposcere, aliud379 propria perfectionis amore380 contemnere. Sed illicitorum veniam postulantem oportet etiam a381 multis licitis abstinere dicente apostolo: Omnia382 licent, sed non omnia expediunt. Unde si poenitens habeat383 causam, quam384 neglegere385 forte non debeat, melius expetit386 quis387 ecclesiasticum quam forense388 iudicium.

QUOD389 POENITENTI NULLA LUCRA NEGOTIATIONIS EXERCERE CONVENIAT.

VIIII390 Qualitas lucri negotiantem aut honestat391 392 aut arguit, quia393 est et honestus quaestus et turpis. Verumtamen poenitenti utilius est394 dispendia pati, quam periculis <N442, f. 168ra> negotiationis obstringi, quia difficile395 est inter vendentis396 397 ementisque commercium non intervenire peccatum.

QUOD398 AD MILITIAM399 SAECULAREM POST POENITENTIAM REDIRE400 NON DEBEANT401.

X402 Contrarium est omnino ecclesiasticis regulis post poenitentiae actionem403 redire ad militiam saecularem, cum apostolus dicat: Nemo militans deo implicat se negotiis saecularibus. Unde404 non est liber a laqueis diaboli405, qui406 se militiae407 mundanae voluerit408 implicare409.

<V1341, f. 165rb> QUOD410 ADOLESCENS; SI URGENTE QUOCUMQUE411 PERICULO POENITENTIAM GESSIT ET NON SE CONTINET412, UXORIS POTEST413 REMEDIO SUSTINERI.

XI414 In adolescentia415 constitutus, si urgente aut metu416 mortis aut captivitatis periculo poenitentiam gessit et postea timens lapsum incontinentiae417 iuvenalis418 copulam419 omnino420 cognoverit, fornicationis incurrerit421, rem videtur fecisse venialem422, si423 praeter coniugem nullam omnino cognoverit. In quo tamen non regulam constituimus, sed424 quid sit tolerabilius, aestimamus425. Nam secundum426 veram cognitionem nihil magis ei427 congruit428, qui poenitentiam gessit, quam castitas perseverans et mentis et corporis.

QUOD429, SI QUIS PROPOSITUM MONACHI DESERUERIT, PUBLICAE430 SIT POENITENTIAE SATISFACTIONE PURGANDUS.

XII431 Propositum monachi proprio arbitrio aut432 voluntate susceptum, deseri non potest absque peccato. Quod433 enim quis vovit434 deo, debet et reddere435. Unde qui436 relicta singularitatis professione ad militiam vel ad nuptias devolutus437 est, publicae poenitentiae satis<O93, f. 149rb>factio<V630, f. 247va>ne purgandus438 est, quia etsi innocens militia et honestum potest esse coniugium, electionem439 me<P9629, f. 13>liorum deseruisse440 transgressio est.

<W411, f. 274r> QUOD441 442 PUELLAE443, QUAE NON COACTAE, SED VOLUNTATE PROPRIA VIRGINITATIS PROPOSITUM SUSCEPERUNT444, DELINQUUNT445, CUM NUPSERINT, ET SI446 NONDUM FUERANT CONSECRATAE447.

XIII448 Puellae, quae non parentum coactae449 imperio450, sed spontaneo iudicio virginitatis propositum atque habitum susceperunt451, si452 postea nuptias eligunt, praevaricantur, etiam si453 454 nondum eis gratia consecrationis accessit, cuius utique455 non fraudarentur munere, si in proposito permanerent.

DE456 HIS, QUAE457 IAM CONSECRATAE SUNT, SI POSTEA NUPSERINT.

XIIII Ambigi non potest magnum crimen admitti, ubi et458 propositum459 deseritur et consecratio violatur. Nam si humana facta non possunt impune calcari, quid460 eis manebit, qui461 corruperint462 divina463 foedera464 sacramenti?

DE465 HIS, QUI466 DUBITANT, UTRUM BAPTISMUM PERCEPERINT467, EOS468 NECESSE EST469 BAPTIZARI470.

XV471 472 <V1341, f. 165va> Si nullo473 exstat474 indicio inter propinquos aut475 familiares, nulla inter clericos aut vicinos, qui<N442, f. 168rb>bus hi476, de quibus quaeritur, baptizati fuisse477 doceantur, agendum478 est, ut renascantur, ne manifeste pereant479. In quibus, quod non ostenditur gestum, ratio non sinit480, ut videatur481 iteratum. Qui autem482 meminisse483, quod ad ecclesiam veniebant cum parentibus suis, possunt recordari, an quod484 eorum parentibus dabatur, acceperint485. Sed si hoc etiam ab ipsa486 memoria487 alienum488 est, conferendum eis videtur, quod collatum esse nescitur, quia non temeritas intervenit praesumptionis, ubi est diligentia pietatis.

QUOD489 EOS, QUI SE BAPTIZATOS AGNOSCUNT, SED490 491 IN QUA FIDE NESCIUNT, PER MANUS IMPOSITIONEM SUSCIPI CONVENIAT.

XVI492 Hi493 autem, de quibus scripsisti494, non se baptizatos495 nesciunt, sed cuius fidei496 fuerint, qui eos baptizaverunt, se nescire profitentur, unde, quoniam quolibet497 modo formam498 baptismatis acceperunt499, baptizandi non500 sunt, sed per manus impositionem501 virtutem502 spiritus503 sancti, quam ab hereticis accipere504 non potuerunt, catholicis copulandi505 sunt.

DE506 BAPTIZATIS, QUI POSTEA CONVIVIO GENTILIUM ET ESCIS IMMOLATICIIS507 USI508 SUNT

XVII509 510 Qui convivio solo gentilium et escis immolaticiis511 usi sunt, possunt ieiuniis et manus impositione purgari, ut deinceps ab512 idolotitis513 abstinentes, sacramentorum Christi possint514 esse515 participes. Si autem aut idola adoraverunt aut homicidiis vel fornicationibus contaminati sunt, ad516 communionem eos nisi per poenitentiam publicam non oportet admitti517.

O93, f. 149rb; V630, f. 247va; N442, f. 168rb; P9629, f. 134rb; W411, f. 274r; V1341, f. 165va

1 XC fehlt V630; P9629; CXVIII N442; LXVIII V1341

2 Überschrift fehlt W411

3 I fehlt W411

4 non fehlt W411

5 habeantur korr. aus habeatur N442

6 quod W411

7 ne V630

8 nec provinciales episcopi consecrarunt fehlt W411

9 christi V630

10 Si fehlt V630; P9629; V1341

11 his fehlt W411

12 seudoepiscopis O93; P9629; W411

13 ordinatur W411

14 Data W411

15 II fehlt W411

16 vel W411

17 diaconi si] diaconus W411

18 non possint fehlt W411

19 paenitentiam P9629

20 poenitentiae remedium consequi] penitentiam gerere W411

21 III fehlt W411

22 episcopus et presbyter] episcopi et presbyteri W411

23 aut P9629

24 caesare N442

25 cessare debent] cessabant W411

26 debent korr. aus debeat O93; debeant P9629; N442

27 ad P9629

28 non tamen repudiare] necre W411

29 coniugium N442

30 IIII fehlt W411

31 alius V1341

32 matrimonio P9629

33 V korr. aus IIV V630; V fehlt W411

34 sint V630

35 rega W411

36 uxores O93

37 accipitur V630; sumitur O93

38 VI fehlt W411

39 quia W411

40 VII fehlt W411

41 VIII fehlt W411

42 VIII N442; VIIII fehlt W411

43 penitendi W411

44 X fehlt W411

45 rediri O93; P9629; redire fehlt V630; redire korr. aus rediri N442

46 debet V630; V1341

47 XI fehlt W411

48 si fehlt V630; V1341

49 urguentem V1341

50 quocumque fehlt W411

51 penitentia W411

52 et non se continet fehlt W411

53 uxoris potest] possit uxori W411

54 potest korr. aus poste P9629

55 remedium W411

56 contineri V630; sustinere W411

57 XII fehlt W411

58 puplica W411

59 poenitentiae fehlt W411

60 satisfactione fehlt V630

61 XIII fehlt W411

62 qui V630

63 quae non] non que W411

64 se P9629

65 sed voluntate propria fehlt W411

66 voluntate korr. aus volutate N442

67 susceperint W411

68 licet] licet si P9629; lice W411

69 XIIII fehlt W411

70 qui W411

71 iam fehlt W411

72 XV fehlt N442; W411

73 quibus dubium est] qui dubitantum W411

74 tum W411

75 baptimaum V630

76 baptismum perceperint] baptizati sint W411

77 perceperunt P9629

78 ut renascantur] baptizari W411

79 XVI fehlt W411

80 se fehlt W411

81 fidei N442; fide fehlt W411

82 fide professione] professione vel in qua fide V630; V1341

83 professione fehlt V1341

84 XVII fehlt W411; XVI V1341

85 conubi W411

86 aescis korr. aus scis N442

87 immolatitiis] immolaticiis suis V630; V1341

88 am Rande CXVIII N442

89 Leo Rustico episcopo Narbonensi subditis responsionibus et addendam consultis servatis. Epistolas fraternitatis tuae fehlt W411

90 accepit P9629; accoepi korr. aus accoepit N442; accipi W411

91 provinciarum fehlt W411

92 parientie P9629

93 eorum W411

94 interconcurrentes P9629

95 sollicitudine P9629; sollicitus W411

96 alligationes W411

97 suscepta V630

98 in fehlt W411

99 exanime V1341

100 recensetis P9629

101 sabaniano W411

102 leoni korr. aus leonis N442

103 suae V630; P9629; N442; V1341

104 inteximus W411

105 eis iustam] eius tam W411

106 queremoniam W411

107 inchoatis korr. aus inchoactis V630; ichoactis korr. aus inchoatis V1341

108 disceptionibus P9629

109 spūte W411

110 debeat V630; P9629; V1341; debeas N442; W411

111 tenere W411

112 tuę P9629

113 moderamini korr. aus moderamine N442

114 moderamini suadens] moderaminis Vadens W411

115 Suadetis P9629

116 hortatum P9629

117 cessandis W411; sanandis korr. aus sandis V1341

118 interlinear vel age N442

119 vendentur P9629; vindentur W411; V1341

120 diabulus W411

121 diabolus qui fehlt V630

122 decipit W411

123 de fehlt V630

124 adulterium P9629; adulterum, am Rande vel adulterii N442

125 minor W411

126 scandalarum P9629

127 quecumque P9629

128 occansione V1341

129 aversitate] aversitati te P9629

130 titubari V630; V1341

131 bacationem W411

132 melle P9629

133 silento W411

134 otio V630; W411; V1341; ocio korr. aus socio N442

135 detegere W411

136 dicente fehlt W411

137 perseveraverit korr. aus perseverit N442

138 erat V630; erit] erat it P9629

139 ita O93; beata fehlt P9629; ista, interlinear vel beata N442

140 de fehlt P9629

141 saevitiam] sevit etiam P9629

142 inoboedientiam W411

143 linguarum korr. aus liguarum P9629

144 conflictionibus P9629

145 a fehlt W411

146 nec otia] negotia V630

147 tua P9629

148 fructus O93

149 navem korr. aus navim N442

150 dirigit W411

151 vernator W411

152 obscedat P9629

153 pastores O93

154 curam P9629

155 Quibus V1341

156 denique korr. aus deque N442

157 latronibus korr. aus latro P9629

158 obsistit W411

159 foribus V1341

160 si fehlt W411

161 explorationis] et plorationis W411

162 benigna P9629

163 tolleretur W411; tollentur V1341

164 quod] quod in peccatis W411

165 sevientes O93; sevevientis N442; sevenientis P9629; W411

166 medentis] sed medentis W411

167 tribulatio] tribulatio est V1341

168 incubuerit korr. aus incuberit N442; incubueri korr. aus incuberi W411

169 quas W411

170 illi fehlt V630; V1341; ulli N442

171 virtutibus W411; viris V1341

172 quod O93; quo korr. aus quod N442; qo W411

173 nil W411

174 interlinear vel sacrorum N442

175 ego fehlt P9629

176 hominibus P9629

177 Ecce W411

178 me fehlt W411

179 pace W411

180 In fehlt W411

181 et W411

182 ego fehlt V630; V1341

183 Dumque W411

184 qui W411

185 in fehlt V630; N442; W411

186 ne electioni] neglectioni W411

187 electione P9629; N442

188 adiutoria] ad victoria P9629

189 qua P9629; quamquam W411

190 quos V1341

191 separati O93; P9629; sepatim W411; reparati V1341

192 archidiaconus] aracnus de W411

193 quaereretur korr. aus quaeretur N442

194 am Rande vel copia proveniret N442

195 prebuisses korr. aus prebuisset V630

196 qodam W411

197 interrogatio O93; P9629; interrogationes korr. aus interrogatio N442; interrogationes W411

198 intellego korr. aus inlego P9629

199 esse loquiis] conloquiis V630

200 eloquiis P9629; colloquiis korr. aus loquiis N442; conloqiis W411; V1341

201 inscriptis korr. aus incriptis W411

202 Qui O93; P9629; Quia korr. aus Qui N442

203 quidam W411

204 possint W411

205 pro consideratione] per considerationem N442

206 sem W411

207 conditione V630; V1341

208 consideratione servata] conservata

209 obscurio P9629; obscura korr. aus obscuro N442

210 inveniatur adversum fehlt W411

211 Rubrik fehlt V630

212 ELIGIT N442

213 NEC PROVINCIALES EPISCOPI CONSECRARUNT fehlt W411

214 CONSECRARUNT] CONSECRATUM A P9629

215 SE P9629

216 QUI P9629; V1341

217 HIS fehlt W411

218 SEUDOEPISCOPIS P9629; PSEUDOEPISCOPIS korr. aus SEUDOEPISCOPIS N442; speudoepiscopis W411

219 EXISTERE korr. aus EXTITERE N442; existeret W411

220 am Rande XV V630

221 I fehlt P9629; N442; W411

222 sint O93

223 sinit ut korr. aus sinit N442

224 haveantur W411

225 experti W411

226 Nec a korr. aus Nec P9629

227 episcopis fehlt W411

228 metropolitano P9629; W411

229 cum fehlt W411

230 ambiguat P9629

231 nequaquam] nequaquam ab korr. aus nequaquam V630

232 quis W411

233 seudoepiscopis O93; pseudoepiscopus P9629; speudoepiscopis W411

234 eorum fehlt W411

235 consueto V630; consueti P9629; consensuet korr. aus consuet N442; consentiet W411; consensu et V1341

236 presidentum P9629; praesentium W411

237 facta korr. aus fracta N442

238 ut in korr. aus ut N442

239 ipsi P9629

240 perseverant O93

241 am Rande De his qui ordinantur a speudoepiscopis P9629

242 ut W411

243 fundatum W411

244 remunita W411

245 Rubrik fehlt V630; W411

246 POSSUNT P9629

247 CUMSERVI P9629

248 am Rande XVI V630

249 II fehlt W411

250 in fehlt W411

251 presbyterari V630

252 aut korr. aus au P9629; aut] aut in korr. aus aut N442

253 diaconu P9629

254 gradum W411

255 hi fehlt W411

256 alico P9629

257 et P9629

258 discendit W411

259 qui W411

260 oravit P9629; W411

261 unde korr. aus und N442

262 eiusmodi W411

263 excpetendo O93; expetenta W411

264 discessio W411

265 ob W411

266 satisfactio si] si satisfactio P9629

267 am Rande De penitentis a clericorum P9629

268 Rubrik fehlt V630

269 EPISCOPUS ET PRESBYTER] EPISCOPI ET PRESBYTERI W411

270 CONIUGALI NON] CONIUGALIUM P9629

271 CONIUGIA fehlt W411

272 am Rande XVII V630

273 laicis W411

274 lectores korr. aus electores P9629

275 licite V630; V1341; licito korr. aus lecito P9629

276 ut W411

277 ducere] ducere et V630; W411; V1341; ducere et korr. aus ducere N442

278 potuerunt korr. aus poterunt V630; poterunt P9629

279 se W411

280 a W411

281 praedicto W411

282 licent V1341

283 ut de fehlt P9629

284 ut de carnali] et carnale W411

285 carnale V630

286 sed V630

287 habebant W411

288 quod W411

289 alba W411

290 connubiorum fehlt W411

291 cessent V630; P9629; cesset korr. aus cessit N442; cesset V1341

292 operatio korr. aus opera N442; opera fehlt W411

293 Rubrik fehlt V630

294 ALIUD] ALIO SIT P9629; ALIUD sit korr. aus ALIUD N442; ALIUD SIT W411; V1341

295 QUISQUIS P9629; V1341

296 IN korr. aus IN HONORE N442

297 MATRIMONIO P9629

298 TRADIDERIT ET QUI HABUIT CONCUBINAM] concubinam abendi tradiri W411

299 EI P9629

300 am Rande XVIII V630

301 VINCTA V630; iuncta] vinci aut P9629; iuncta korr. aus iunta N442; ita W411

302 uxor] UXOR EST V630; W411; V1341; uxor est korr. aus uxor N442

303 hominis P9629

304 heres est] aeresem P9629

305 patris W411

306 ingenuos] ingenuos sunt V630; W411; genuos sunt P9629; ingenuos sunt korr. aus ingenuos N442

307 legitime W411

308 ipsud W411

309 iusseris W411

310 existere O93; P9629

311 aliud] alia P9629; aliud est korr. aus aliud N442

312 apostolos O93; P9629

313 manifestandum V630

314 abrahae P9629; abrahę korr. aus abrae N442; Abrae fehlt W411

315 heres korr. aus heris P9629

316 filius ancillae] ancille filius W411

317 meo Isaac] libere W411

318 sexus ut korr. aus sexum ut N442; sexum W411

319 coniunctionem quae] coniunctionem korr. aus coniunctionem quae N442

320 quae fehlt W411

321 fuisse korr. aus fuisse in N442

322 mysterium W411

323 si fehlt W411

324 non ita accipiendum est, quasi eam coniugato dederit fehlt W411

325 dota W411

326 cunctę V630; V1341

327 culpa si] culpas W411

328 sunt W411

329 qui P9629; W411

330 concibina P9629

331 Rubrik fehlt V630

332 REIECTA W411

333 am Rande XVIIII V630

334 V fehlt W411

335 ad P9629

336 ingenuitates W411

337 accipere] accipere hoc capitulum in alio libro non habetur O93; P9629

338 Culpada P9629

339 est W411

340 ane W411

341 crebrius P9629

342 ortationibus korr. aus orationibus W411

343 inhortati P9629; incitati korr. aus inortati N442

344 expotuerunt W411

345 Nemo korr. aus Non V630; Nemo N442; W411

346 disperandus N442

347 es W411

348 in hoc fehlt W411

349 constitus O93; constitutus korr. aus constitus P9629

350 diffidentiae V630; V1341

351 Rubrik fehlt V630

352 PRIVIATIS N442

353 DEFUNTIS P9629

354 am Rande XX V630

355 niditio P9629

356 alium W411

357 obitur korr. aus obicitur P9629; obitum W411

358 communionem W411

359 differentur P9629

360 aut V1341

361 communinicavimus P9629

362 mortius P9629

363 Rubrik fehlt V630

364 am Rande XXI V630

365 HAEC korr. aus HOC V630

366 de fehlt V1341

367 remediis O93; P9629

368 delinquentibus O93; P9629

369 quo P9629; N442; W411; quoquo korr. aus quo V1341

370 medicina P9629

371 vulnera W411

372 perveniat W411

373 Rubrik fehlt V630

374 QUI fehlt V1341

375 POSCIT fehlt P9629

376 ETIAM a korr. aus ETIAM N442

377 A fehlt O93; P9629; W411

378 am Rande XXII V630

379 aliud propria perfectionis amore contemnere fehlt W411

380 amore contemnere] contempnere amore P9629

381 a fehlt W411

382 Omnia] Omnia mihi V630

383 habet W411

384 quam fehlt P9629

385 neglere P9629; N442

386 expetit korr. aus expetitae N442

387 qui V1341

388 forese W411

389 Rubrik fehlt V630

390 am Rande XXIII V630

391 interlinear vel excusat N442

392 excusat korr. aus HONEStas V630; onestate P9629; exsat W411

393 qui W411

394 est] est etiam korr. aus est N442

395 difficele V1341

396 vendentis korr. aus vendentes P9629; ventis W411; vendentes V1341

397 vendentis ementisque korr. aus vendentes ementesque V630

398 Rubrik fehlt V630

399 MILItiAM korr. aus MILIAM P9629

400 REDIRI V1341

401 DEBEAT W411; V1341

402 am Rande XXIIII V630

403 actione P9629

404 Unde] ut de W411

405 diabuli W411

406 qui se] se qui W411

407 militiae mundanae] militia mundanda W411

408 noluerit O93; W411; voluerint P9629

409 implicari P9629; W411

410 Rubrik fehlt V630

411 QUODCUMQUE W411

412 CONTINET korr. aus CONTINEAT N442

413 POST W411

414 am Rande XXV V630

415 adulestentiam P9629

416 metum W411

417 incontiae P9629

418 iuvenilis N442; V1341

419 copulam omnino cognoverit] copulam uxoris elegit ne crimen korr. aus copulam N442

420 omnino cognoverit] uxoris elegit ne crimen V630; W411; V1341; omnino cognoverit fehltP9629

421 incurrerit] incurreret V630; incurreret et W411

422 veniabilem W411

423 vi W411

424 et W411

425 estimemus W411

426 secundum] se convivium W411

427 ei fehlt W411

428 conguit V1341

429 Rubrik fehlt V630

430 PUPLICA W411

431 am Rande XXVI V630

432 hac W411

433 quo W411

434 novit W411

435 reddere Unde] praetereundi W411

436 quo P9629

437 debolutus W411

438 purgandus est korr. aus purgandus N442

439 electionem] et lectionem W411

440 deseruisset W411

441 QUAE V1341

442 Rubrik fehlt V630

443 PUELLA W411

444 SUSCIPERUNT W411

445 DELINCUNT P9629

446 SI NONDUM] SINODUM O93, SI NONDUM korr. aus SINODUM N442

447 CONSECRETE P9629

448 am Rande XXVII V630

449 coactae imperio] coacta eius perio P9629

450 imperium W411

451 susciperunt W411

452 si] si si P9629

453 si nondum] sinodum O93; si nondum korr. aus sinodum N442

454 si nondum eis gratia consecratonis fehlt W411

455 utique korr. aus itaque V630; itaque N442

456 Rubrik fehlt V630

457 QUI W411; QUĘ korr. aus QUI V1341

458 et propositum] est positum W411

459 praepositum P9629

460 quid eis] qui de his P9629

461 que W411

462 corrumperint P9629

463 divini W411

464 foederas P9629

465 Rubrik fehlt V630

466 QUI DUBITANT] QUIBUS DUBIUM EST P9629; N442; W411; V1341

467 PERCIPERINT W411

468 EOS fehlt P9629; N442; W411; V1341

469 SIT P9629; EST fehlt W411

470 BAPTIZARI] UT RENASCANTUR P9629; N442; W411; V1341

471 am Rande XXVIII V630

472 XV fehlt V630

473 NULLA V630; P9629; N442; W411; V1341

474 exstat indicio] EXTANT iudicia korr. aus EXTANT V630; extant indicia P9629; V1341; extant inditia korr. aus extan inditia N442; existant indicia W411

475 ET V630

476 in P9629

477 fuisset O93; P9629; fuerunt W411

478 agendus O93

479 pereantur W411

480 sinit korr. aus sit V630; sit P9629; W411; V1341

481 videatur korr. aus videantur N442

482 autem] autem possunt korr. aus autem N442; autem possunt V630; W411; V1341

483 reminisci korr. aus meminisci V630; meministi korr. aus meminis P9629

484 quod] quod ab V630; P9629; N442; W411; V1341

485 acciperint W411

486 ipsi P9629; ipsam W411

487 moriam W411

488 alienus W411

489 Rubrik fehlt V630

490 SEO P9629

491 SED IN] SE EIS W411

492 XV, am Rande XXVIIII V630

493 Si V630

494 scripsisti fehlt W411

495 baptizantes P9629

496 fidei fehlt W411

497 qualibet P9629

498 forma P9629

499 acciperunt W411

500 non fehlt W411

501 impositionem] impositionem invocata korr. aus impositionem N442

502 virtute korr. aus virtutem N442

503 spiritu P9629; W411

504 accipere korr. aus accepere V630

505 cupulandi O93, copulandi korr. aus copulati V630

506 Rubrik fehlt V630

507 IMMOLATIIS P9629

508 USI SUNT] USIS VEL P9629

509 XVI, am Rande XXX V630

510 XVI V630

511 immolaciis P9629

512 ad V1341

513 idolathitis V630; idolaticiis P9629

514 possunt W411

515 esse] eius se O93; P9629

516 ad communionem] a communione W411

517 admitti] admitti EXPLICIUNT CAPITULA V1341

© 2004, 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 21.9.2005