[Home]
[Überblick]
[Text]
[Teil I]
[Teil II]
[Teil III]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Bischof Acacius von Konstantinopel an Papst Simplicius

Inhaltsverzeichnis

Papst Felix III. an Bischof Acacius von Konstantinopel

 

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

 

Papst Felix III. an die sizilianischen Bischöfe

P9629, f. 143ra; V630, f. 253va; N442, f. 175ra; W411, f. 286r; V1341, f. 172vb

P9629, f. 143ra; V630, f. 253va; W411, f. 286r; V1341, f. 172vb

CIIII1 EPISTOLA FELICIS2 PAPAE AD EPISCOPOS PER SICILIAM. INCIPIUNT3 4 CAPITULA DECRETORUM.

N442, f. 175ra


CXXXV INCIPIT SYNODALE DECRETUM FELICIS PAPAE

Flavio Boetio viro clarissimo consule sub die tertium Iduum Martiarum in basilica Constantiniana residente venerabile viro papa Felice unacum episcopis numero quadraginta quattuor, residentibus etiam presbiteris septuaginta sex, astantibus quoque diaconibus vel cuncto clero Felix praedictus episcopus ecclesiae catholicae urbis Romę eidem presidens synodo dixit: Communis dolor et generalis est gemitus, quod intra Africam rebaptizatos etiam episcopos, presbyteros diaconosque cognovimus, quę res sine dubio ad vestram quoque pervenit notitiam sanctitatis. De quo, quid observari debeat, ordinare nos convenit. Proinde ut manifesta sit super hoc nostra sententia, quae nobis sunt visa, recitentur. Anastasius diaconus recitavit:

I5 6 De his7, qui rebaptizati8 doluerunt et postea poenitere voluerunt.

II De presbyteris vel diaconibus, qui in lapsu hereticorum sese9 baptismati10 dederunt.

III De his, qui se11 rebaptizandos impie dederunt.

IIII De his, qui per ignorantiam12 aetatis rebaptizati sunt.

V De his, qui ab hereticis baptizati aut rebaptizati sunt, ut ad ecclesiasticam militiam non pertingant.

VI De poenitentibus, ut ab aliis episcopis non suscipiantur13.

Dilectissimis fratribus universis episcopis per Siciliam14 constitutis Felix15 in domino salutem.

Qualiter in Africanis regionibus astutia diaboli16 saevierit17 in populum christianum atque in id multiplici deceptione proruperit, ut non modo vulgus incautum, sed ipsos quoque in18 mortis profunda19 demerserit sacerdotes, nullus orbis20 non ingemuit21, nulla terra nescivit. Unde in22 grandi merore positi dissimulare non possumus pereuntium atque a nobis exigendarum discrimen23 animarum. Quapropter competens24 adhibenda est talibus medela vulneribus, ne immatura curandi facilitas mortifera capitis25 peste26 nihil prosit, sed segnius27 tracta pernicies reatu28 non legitimae curationis involvat pariter29 saucios et30 medentes.

DE31 HIS, QUI REBAPTIZATI32 DOLUERUNT ET POSTEA POENITERE33 VOLUERUNT34.

I Imprimis itaque venientis ad vos et remedium postulantis35 sollicite discutienda36 est professio et persona decepti, ut medela37 possit congruens38 exhiberi, <V630, f. 253vb> et qui satisfacturus deo per poenitentiam rebaptizatum se legitime doluerit, utrum ad hoc facinus39 concurrerit40 an impulsus accesserit, requiratur sciens41, <N442, f. 175rb> quod se decipiat ipse, qui fallit, nihilque42 per nostram facilitatem tribunalis excelsi iudicio derogari, cui illa sunt recta43, quae pia, quae vera, quae iusta sunt et aliter necessitatis, aliter tractanda est ratio voluntatis. Deterior44 est autem causa illius, qui forte pretio45 sollicitatus est, ut periret. Nihil enim intemptatum relinquit46 inimicus, cui ne de sua liceat gaudere47 captura, <V1341, f. 173ra> succurrendum est irretitis48 et conterendus49 <W411, f. 286v> venantis50 est laqueus, ut51 infucatum52 lamentantibus53 lapsum tam iustitiae moderatione, quam54 compunctione pietatis ad aulam, quam reliquerant55, sit regressus. Nec pudeat forsitan aut pigeat indictis ieiuniorum gemituumque56 temporibus oboedire57 aut aliis observantiae58 salubrioris59 obtemperare praeceptis, quia humilibus datur gratia, non superbis. Sit ergo ruina60 sua61 prostratus, si62 quis in Christo fieri63 quaerit erectus, et per dispositionis64 nostrae ministerium65, quod vestram sequi66 convenit caritatem, nec alicui fas est vel velle vel posse transcendere, causas eius, qui67 contra apostolicam doctrinam ad iterationem se baptismatis nimis68 infaustam69 dedit vel eius, qui aliquibus argumentis excusandum callide proprium putaverit esse consensum, <P9629, f. 143rb> sacerdotali vigore et humanitate70 tractemus71, ut in eis fides, quae nisi est una iam nulla est, adiutorio domini iudicis ad salutem sine nostrae operationis offensione reparetur. Quia cum peccatoris a72 nobis satisfactio protrahitur, non praeter nostram laudem atque laetitiam mens eius ad veniam purgatior invenitur. Et ideo73 memineritis hanc super74 his nos75 habere sententiam76, ut, servata77 discretione78 peccantium, non eadem cuncti, qui lapsi sunt lance79, pensentur, quoniam maioris castigationis est exigendus80 usura81 82, cui domus domini commissa fuerit disciplina.

DE83 PRESBYTERIS VEL DIACONIBUS, QUI IN LAPSU HERETICORUM SESE84 BAPTISMATIS85 DEDERUNT.

II Ut ergo ab86 ecclesiae summitatibus inchoemus87, eos, quos episcopos, presbyteros vel diaconos fuisse constiterit et88 seu89 optantes90 forsitan seu coactos91 lavacri illius unici92 salutarisque93 claruerit fecisse iacturam et Christum94, quem95 non solum dono regenerationis, verum etiam gratia percepti honoris induerant, exuisse, cum constet96 neminem ad secundam97 tinctionem venire potuisse, nisi se palam christianum98 negaverit et professus fuerit se99 esse paganum100. Quod cum generaliter sit in omnibus101 exsecrandum, multo magis in episcopis, presbyteris et102 diaconibus auditu103 saltim dictuque104 probatur horrendum. Sed105 quia idem106 dominus atque salvator clementissimus est et neminem vult107 perire, usque ad exitus <N442, f. 175va> sui diem in108 poenitentia, si resipiscunt, iacere conveniet109, nec orationi110 nec111 modo fidelium, sed nec caticuminorum quidem112 omnimodis113 interesse, quibus communio laica114 in115 morte redhibenda est. Quam rem diligentius explorare vel facere probatissimi116 sacerdotis cura debebit.

DE117 RELIQUIS, QUI SE REBAPTIZANDOS IMPIE DEDERUNT.

III <V1341, f. 173rb> De clericis autem et monachis vel118 puellis dei aut saecularibus servari praecipimus hunc tenorem, quem <V630, f. 254ra> Nicena synodus circa eos, qui lapsi sunt vel fuerint, servandum esse constituit, ut119 scilicet120, qui121 nulla necessitate, nullius rei timore122 atque periculo se, <W411, f. 287> ut rebaptizarentur, hereticis123 impie dederunt, si tamen eos ex corde poeniteat124, tribus annis inter125 audientes sint126, septem autem annis subiaceant inter poenitentes manibus sacerdotum127, duobus etiam128 oblationes modis omnibus non sinantur offerre, sed tantummodo popularibus129 in oratione130 socientur, nec131 confundatur132 deo colla submittere, qui eum non timuit133 abnegare134. Quod si utpote mortales135 intra metas praescripti temporis coeperit vitae finis urgere, subveniendum est imploranti et seu136 ab episcopo, qui poenitentiam dederit seu137 ab alio138, qui tamen datam esse139 probaverit aut140 similiter141 presbytero viaticum abeunti de saeculo non negetur.

DE142 HIS, QUI PER IGNORANTIAM AETATIS REBAPTIZATI143 SUNT.

IIII144 <P9629, f. 143va> Pueris autem, quibus, quod adhuc imberbes145 sunt, a pubertate146 vocabulum est, seu clericis sive laicis aut etiam similibus puellis, quibus ignorantia suffragatur aetatis, aliquamdiu147 sub manus148 impositione149 detentis150 151 reddenda communio est, nec eorum exspectanda152 poenitentia, quos excipit153 a154 coercione155 censura. Quod est a nobis provide156 constitutum, ne hi, quibus in terreni labe157 contagii plus minusve158 restat ad159 vitam, dum adhuc in poenitentia sunt, poenitenda forte committant. Quod si ante praefinitum poenitentiae tempus160 dispectus161 a medicis aut evidentibus mortis162 pressus indiciis recepta, quisquam communionis gratia convalescit163, servemus in eo, quod Niceni canones ordinarunt164, ut habeatur inter illos, qui in oratione sola communicant165, donec impleatur spatium temporis eidem praestitutum166. Nec167 caticuminos nostros, qui sub tali professione baptizati sunt, praeterimus, quia168 non est causa dissimilis, sicut idem sancti canones ordinaverunt, eius, qui169 170 quolibet modo Christum, quem171 semel confessus172 est, abiurarit173. Tribus annis inter audientes sint et postea cum catecuminis permittantur orare per manus impositionem174 communionis <N442, f. 175vb> catholicae gratiam percepturi, exceptis sane tantummodo episcopis, presbyteris et diaconibus, quibus solo mortis suae tempore reconciliandos175 esse iam diximus. Ceteros, id176 est seu clericos sive monachos seu laicos sexus utriusque personas177, quos violentiae178 periculo179 coactos180 iterationem baptismatis subisse constiterit vel qui aliquo commento huius se181 facinoris piaculo182 dixerint183 non teneri184, his185 poenitentiam per triennium <V1341, f. 173va> durare decernimus et per manus impositionem ad societatem recipi186 sacramenti.

DE187 HIS, QUI AB HERETICIS BAPTIZATI188 AUT REBAPTIZATI189 SUNT190, UT AD ECCLESIASTICAM MILICIAM NON PERTINGANT191.

V192 In193 194 illo195 per omnia custodito196, ne ex eis umquam, qui in qualibet aetate alibi197 quam in ecclesia catholica aut198 baptizati aut rebaptizati sunt, ad ecclesiasticam199 militiam prorsus permittantur accedere. Quibus satis esse debet, quod in catholicorum numerum200 sunt recepti, quod201 de suo ordine et communione videbitur202 ferre iudicium, quisquis hoc violaverit203 antistitum204, vel qui non removerit eum, <W411, f. 287v> quem ex eis ad ministerium clericale205 obrepsisse cognoverit.

DE206 POENITENTIBUS, UT AB207 ALIIS EPISCOPIS NON SUSCIPIANTUR.

VI <V630, f. 254rb> Curandum vero maxime et omni208 cautela est providendum, ne quis fratrum coepiscoporumque nostrorum aut209 etiam presbyterorum in alterius civitate vel diocesi poenitentem210 vel sub manu positum sacerdotis aut211 eum, qui reconciliatum se212 esse dixerit, sine episcopi vel presbyteri testimonio et litteris aut in parrochia presbyteri213 aut episcopus214 in civitate suscipiat. Quod215 si aliqua dissimulatione neglegitur216, culpa217 tangit etiam clerum218, qui locis, in quibus hoc minus curatum fuerit, commoratur219.

His itaque rite dispositis et ad ecclesiarum <P9629, f. 143vb> vestrarum notitiam nostra220 deliberatione221 perlatis parere222 vos convenit, quibus223 licet ad animarum reparationem nihil deesse videatur224, tamen si cui novi aliquid et, quod praeterire225 non226 potuit, fuerit revelatum, secundum beatum Paulum apostolum tacente227 priore fidenter228 insinuet, quia spiritus sanctus, ubi vult, spirat229, maxime cum sua causa tractatur230, nec nos pigebit audire, et si qua sunt omissa, non arroganter231 abnuere, sed rationabiliter ordinare.

Deus vos custodiat, dilectissimi fratres232.

P9629, f. 143vb; V630, f. 254rb; N441, f. 175vb; W411, f. 287v; V1341, f. 173va

1 CIIII fehlt V630; W411; LXXXI V1341

2 EELICI W411

3 INCIPIUNT fehlt W411

4 INCIPIUNT CAPITULA DECRETORUM fehlt V630; N442

5 Capitulatio am Rande nachgetragen und mit Verweiszeichen unmittelbar hinter die Überschrift gesetzt N442

6 I korr. aus II V630; N442

7 reliquis N442

8 rebaptizati] se baptizati W411

9 esse W411

10 baptismatis P9629; W411; rebaptizari N442

11 se fehlt V630

12 ignorantiam aetatis korr. aus ignorantia P9629

13 suscipiantur] suscipiantur EXPLICUNT CAPITULA V1341

14 Siciliam] diversas provincias N442

15 Felix] felix episcopus N442

16 diabuli W411

17 saevierit] se fieret W411

18 im V1341

19 profun P9629

20 orbis non] non orbis korr. aus orbis non N442; non orbis W411

21 gemuit V1341

22 in grandi fehlt W411

23 discrimen korr. aus quod crimen P9629

24 compentes W411

25 captis korr. aus capitis N442

26 spes W411

27 genius W411

28 reatum W411

29 pariter fehlt W411

30 e W411

31 Rubrik fehlt V630

32 REBAPTIZARE W411

33 PENTERE W411, PENITERERE V1341

34 VOLUERINT korr. aus VOLUERUNT N442

35 postulanti W411

36 discutienda korr. aus discuteenda V630

37 medella korr. aus nedella P9629; medellam W411

38 congruens korr. aus conguens W411

39 facimus W411

40 concurrit W411

41 Scientes V630

42 nihil W411

43 rita W411

44 Deterior est autem causa] Deteriores causas W411

45 pretioso W411

46 reliquit V630; W411; V1341; relinquit korr. aus reliquit N442

47 gaudere korr. aus audere P9629

48 inbutis W411

49 conterendum P9629

50 venatis W411

51 et W411

52 infuctatum P9629; infugatis W411

53 lamentantibus korr. aus lametatibus N442; lamentationibus W411

54 quam compunctione fehlt W411

55 reliquerant korr. aus relinquerant P9629; reliquerat W411

56 gemitumque P9629; W411

57 oboedire korr. aus obedere P9629

58 obsanvantię V1341

59 salubriores W411

60 ruina sua] ruinae suae V630; N442

61 sua] suae dolore V630; N442

62 si quis] quisquis V630; N442

63 perire W411

64 dispositionis] quod positionis P9629; disposionis V1341

65 misterium W411

66 sequi convenit korr. aus sequi P9629

67 quae W411

68 nimis fehlt P9629

69 instiustum P9629; infausta W411

70 humanitatem V1341

71 tractemus fehlt V630

72 ad W411

73 ideo] ideo non P9629

74 super his] superioris W411

75 nos habere korr. aus nos N442

76 sententiam korr. aus sentiam N442

77 servandi W411

78 discritione W411

79 lance fehlt P9629

80 exigenda N442

81 interlinear vel censura N442

82 usuram W411

83 Rubrik fehlt V630

84 ESSE W411

85 REBAPTIZATI korr. aus BAPTIZATI N442; BAPTISMATI V1341

86 ob P9629

87 inquoeamus W411; INCNOEMUS V1341

88 et fehlt W411

89 se P9629; V630

90 voluptantes korr. aus voluptates P9629

91 coacti W411

92 unice W411

93 salutarisque] salvatoris quae W411

94 christo W411

95 quę P9629

96 constat W411

97 sanctam P9629

98 christianam P9629

99 se fehlt W411

100 panum P9629

101 hominibus W411

102 et fehlt V630

103 audito W411

104 dictaque P9629; dictoque V630; W411; V1341

105 et W411

106 idem fehlt W411

107 vult korr. aus vul P9629

108 cum W411

109 conveniet korr. aus conveniat P9629

110 unctioni W411

111 non V630

112 quidem fehlt V630

113 omnimodis] hominis modis W411

114 laicorum V630; V1341

115 im V1341

116 probatissimi sacerdotis] probatissimis sacerdotibus W411

117 Rubrik fehlt V630

118 AUT V630; V1341; ut W411

119 ut scilicet fehlt W411

120 scilicet] si licet P9629

121 qui] qui in W411

122 timorem W411

123 hereticis fehlt W411

124 poeniteant P9629

125 intra W411

126 sunt W411

127 sacerdotum, duobus etiam oblationes modis omnibus fehlt W411

128 autem V630; V1341

129 saecularibus V630

130 ordinatione W411; V1341

131 ne W411

132 confundantur N442; W411; V1341

133 timuerunt korr. aus timue N442

134 abnegare korr. aus obnegare N442

135 mortali korr. aus mortales N442; mortales] mortale sint W411

136 se W411

137 se W411

138 illo W411

139 datam esse] esse datam korr. aus esse P9629

140 ut W411

141 similiter] similiter a korr. aus similiter N442; similiter a W411

142 Rubrik fehlt V630

143 reBAPTIZATI korr. aus BAPTIZATI P9629

144 IIII fehlt P9629

145 inventi W411

146 pueritate W411

147 aliquamdiu] aliquod ius W411

148 manibus P9629

149 impositionem V1341

150 detentis korr. aus dicenti N442; detemptis W411

151 detentis redenda korr. aus detentis P9629

152 expectenda P9629

153 excipit korr. aus expetit P9629; excepit W411

154 aut P9629; a fehlt W411

155 coercitione V630; W411; V1341

156 provide] pro fide W411

157 labi V630

158 minusve restat] minus vere est W411

159 aut W411

160 tempus fehlt W411

161 despectus W411

162 mortis pressus] morti spiritus sunt korr. aus mortis sipiritus sunt P9629; mortis prorsus W411

163 convalescat V630

164 ordinaverunt V630

165 communicant fehlt V630

166 prestitum W411

167 ne W411

168 quia non est causa dissimilis, sicut idem sancti canones ordinaverunt fehlt V1341

169 qui quolibet korr. aus quilibet N442; qui quolibet] quoque libet W411

170 qui quolibet modo] quilibet quomodo P9629

171 quem korr. aus qui V630

172 confessus est] est confessus W411

173 abiuraret W411

174 inpositionis W411

175 consiliandos W411

176 i P9629

177 personae W411

178 violentiae] violentia et N442

179 periculis V630; N442; W411; V1341

180 coactus W411

181 se korr. aus si N442

182 piaculi W411

183 dixerit W411

184 teri W411

185 in W411

186 recipis korr. aus recipes V630

187 Rubrik fehlt V630

188 BAPTIZATI AUT REBAPTIZATI korr. aus BAPTIZATI BAPTIZATI N442

189 REBAPTI W411

190 SUNT UT korr. aus SUNT N442

191 PERTINGAT W411

192 V fehlt P9629

193 In fehlt V630; W411; V1341

194 In illo] Illo in korr. aus Illo N442

195 Illum korr. aus Illo N442

196 custoditum korr. aus custodito N442

197 ali W411

198 ut W411

199 ecclesiam P9629

200 numero V630; W411; V1341

201 Quoniam V630; N442; W411; V1341

202 videbitur korr. aus videtur N442

203 voluerit W411

204 antistitem P9629

205 clericalem W411

206 Rubrik fehlt V630

207 AD P9629

208 homini W411

209 aut fehlt W411

210 pęnitentem vel korr. aus pęnitentem P9629

211 aut eum] autem W411

212 se esse] et W411

213 presbyter V630; N442

214 episcopi W411

215 Quod si] ad quod W411

216 neglectum W411

217 culpam W411

218 clericorum W411

219 commorari P9629; commorantur W411

220 vestra W411

221 diliberatione W411

222 parcere W411

223 quibus licet] quibuslibet P9629

224 videantur W411

225 praeterire non] praeterire nos korr. aus praeterire N442

226 nos V630; N442; W411; V1341

227 tacente korr. aus tecente P9629; tacentem W411

228 fidente P9629; fideliter V630

229 inspirat W411

230 tractatus W411

231 arrogantur N442

232 fratres] fratres Dat. iduum martiarum dinamio et simidio vv. cc. consulibus N442

© 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 29.6.2005