[Home]
[Überblick]
[Text]
[Teil I]
[Teil II]
[Teil III]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Papst Gelasius I. an die Bischöfe des Ostens

Inhaltsverzeichnis

Papst Gelasius I an die Bischöfe Siziliens

 

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

 

Papst Gelasius I. an die Bischöfe Lukaniens, Brittiens und Siziliens

P9629, f. 153ra; V630, f. 255va; N442, f. 185ra; W411, f. 288v; V1341, f. 174ra

ITEM1 2 3 INCIPIT PAPAE GELASII4 GENERALE DECRETUM.

<V630, f. 255vb> I De institutis ecclesiasticis moderate5 pro temporis qualitate dispositis.

II Ut ubi nulla perurget necessitas, constituta patrum inviolata serventur6.

III Ut, cum defuerint clerici, de monachis eligantur.

IIII Ut, si7 qui8 de laicis eligantur ad clerum, quantum temporis observetur.

V De bigamis aliisque personis, quae ad ministerium clericatus nullatenus applicantur.

VI Ut sine praeceptione papae9 novae basilicae non10 dedicentur.

VII Ut nulla pretia de baptizandis consignandisque fidelibus exigantur.

VIII De presbyteris, ut nihil de11 his, quae sunt episcoporum, praesumant.

VIIII Ut diacones mensuram propriam iuxta patrum decreta custodiant.

X Quod diaconi12 in presbyterio13 residere non possint.

XI Quod apostolica sedes14 paternos canones pio studio devotoque15 custodiat.

XII Ut praeter paschale tempus vel pentecosten nemo baptizare praesumat, nisi eos16 tantum, quos aegritudo extrema17 compulerit.

XIII De presbyterorum et18 diaconorum ordinationibus certis celebrandis temporibus19.

<N442, f. 185rb> XIIII De virginibus sacris, quando velentur.

<V1341, f. 174rb> XV Ut viduae non velentur.

XVI Ut servi20 sub obtentu religionis non suscipiantur in clerum21 vel in monasterium22.

XVII Ut clerici nullas negotiationes inhonestas vel23 turpia lucra sectentur.

<P9629, f. 153rb> XVIII Ut nemo litteras nesciens24 vel aliqua parte corporis imminutus ad clerum promoveatur25.

XVIIII De his, qui seipsos abscidunt.

XX De criminosis, ut ad clerum non promoveantur26.

XXI Quod daemoniis aliisque passionibus irretitis27 ministeria sacra28 tractare non liceat.

XXII Quod hi, qui sacris virginibus se29 sociant et foedera incesta commiscunt30, communicare non possint31, nisi publicam poenitentiam gesserint.

XXIII Quod viduae, ut supra dictum est, non velentur, sed si professam continentiam proposito mutato calcaverint, ipsae pro se rationem deo reddant.

XXIIII Quod secunda coniugia saecularibus non negentur, quibus tamen ad32 clerum minime venire conceditur.

XXV Ut si quis susceperit33 ecclesiae propriae desertorem34 et in35 aliqua provexerit dignitate36, <W411, f. 289r> utrique37 subiaceant38 sententiae, quam canones praefixerunt39.

XXVI De laicis vel monachis, qui per praemium ordinantur40, ut dantem et accipientem Simonis magi41 crimen involvat42.

XXVII Ut nulla basilica43 sub defunctorum constituta nomine dedicetur.

XXVIII De feminis, ut sacris altaribus non ministrent vel aliquid ex his, quae virorum sunt officiis deputata, praesumant44.

XXVIIII De reditibus ecclesiae vel oblatione fidelium, ut45 quattuor portiones fieri debeant.

XXX Ut episcopus, presbyter et diaconus, qui contra haec constituta46 fecerit, sui honoris periculum sit subiturus.

<V630, f. 256ra> DE47 INSTITUTIS ECCLESIASTICIS MODERANTE48 49 PRO TEMPORIS QUALITATE DISPOSITIS

I50 Dilectissimis fratribus universis episcopis per Lucaniam51, Brities et Siciliam constitutis Gelasius.

Necessaria52 rerum dispositione constringimur et apostolicae53 sedis moderamine convenimur sic54 canonum paternorum decreta librare55 et retro praesulum decessorumque nostrorum praecepta metiri56, ut; quae praesentium necessitas temporum restaurandis ecclesiis relaxanda deposcit, adhibita consideratione diligenti, quantum potest57, temperemus, quo nec in totum formam veterum58 videamur excedere regularum59, et reparandis militiae clericalis60 officiis, quae61 diversas Italiae partes ita belli62 famisque consumpsit incursio, ut in multis ecclesiis, sicut fratris63 <P9629, f. 153va> et coepiscopi nostri Iohannis Ravanensis64 ecclesiae sacerdotis frequenti <V1341, f. 174va> relatione65 comperimus, usquequaque deficiente servitio66 ministrorum, nisi remittendo paulisper ecclesiasticis promotionibus antiquitus intervalla67 praefixa68 remaneant, <N442, f. 185va> sine quibus administrari nequeunt sacris ordinibus ecclesiae funditus destitutae69, atque in plurimis locis per inopiam competentis70 auxilii71 salutare subsidium redimendarum72 desit animarum, nosque magno reatu, si tanto coartante periculo non aliquatenus consulamus, innecti73.

UT74, UBI NULLA PERURGUET75 NECESSITAS76, CONSTITUTA77 PATRUM INVIOLATA SERVENTUR78

II Priscis igitur pro sua reverentia manentibus constitutis, quae, ubi nulla vel79 rerum vel temporum perurguet angustia, regulariter convenit custodiri, quatenus80 ecclesiis, quae81 vel cunctis82 sunt privatae ministris vel sufficientibus usque adeo83 dispoliatio84 servit, ut plebibus ad se pertinentibus divina munera supplere non valeant, tam instituendi85 quam providendi clericalis obsequii86 sic87 spatia dispensanda88 concedimus.

UT89, CUM DEFUERINT, CLERICI DE90 MONACHIS ELIGANTUR

III Ut si quis91 etiam de religioso praeposito92 et disciplinis monasterialibus eruditus ad clericale93 munus accedit, imprimis eius vita praeteritis acta94 temporibus inquiratur, si95 nullo gravi facinore probatur infectus, si secundam non habuit fortasse uxorem96, <W411, f. 289v> nec a marito relictam97 sortitus ostenditur, si poenitentiam publicam fortasse98 non gessit nec ulla corporis99 parte vitiatus apparet, si servilis aut originariae100 non est condicionis obnoxius, si101 curiae etiam probatur nexibus absolutus, si assecutus102 est litteras103, sine quibus vix104 fortassis ostiarium105 possit implere106, ut si107 his in omnibus108, quae sunt praedicta, fulcitur, continuo lector vel notarius aut certe defensor effectus post tres menses exsistat acolitus, maxime si huic aetas etiam suffragatur, sexto mense subdiaconi109 nomen accipiat, ac si110 modestae111 conversationis112 honestaeque voluntatis exsistit113, nono mense diaconus114 completoque anno sit presbyter. Cui tamen, quod annorum fuerant115 interstitia116 <P9629, f. 153vb> collatura117, sancti propositi118 sponte suscepta docetur praestitisse devotio119.

UT120, SI QUI121 DE LAICIS ELIGANTUR AD CLERUM, QUANTUM TEMPORIS122 OBSERVENTUR123

IIII Si vero de laicis quispiam ecclesiasticis est aggregandus officiis, tanto sollicitius124 in singulis, quae superius compraehensa sunt, huiusmodi decet125 examinare126 personam, <V630, f. 256rb> quanto inter mundanam127 religiosamque128 vitam constat esse discriminis, quia utique convenientia ecclesiae ministeria reparanda sunt, non inconvenientibus meritis ingerenda, tantoque magis quod sacris aptum possit129 esse servitiis, in eorum quaerendum est <V1341, f. 174vb> institutis130, quantum de tempore, quo131 fuerant <N442, f. 185vb> haec assequenda, decerpitur, ut morum habere doceatur hoc probitas, quod prolixior consuetudo non contulit, nec per occasionem supplendae penuriae clericalis vitia potius divinis cultibus intulisse, non legitimae familiae computemur procurasse compendia. Quorum promotionibus super132 anni metas sex menses nihilominus subrogamus, quoniam, sicut dictum est, distare133 convenit inter personam divino134 cultui deditam et de laicorum conversatione venientem135. Quae tamen eatenus indulgenda credidimus136, ut137 illis ecclesiis, quibus infestatione bellorum vel nulla penitus vel exigua remanserunt mysteria, renoventur, quatenus his deo propitio restitutis, in138 ecclesiasticis gradibus subrogandis canonum paternorum vetus forma servetur, nec contra139 eos ulla ratione praevaleat, quod pro140 accidentis141 defectus remedio providetur, non adversus scita142 maiorum nova lege proponitur. Ceteris ecclesiis ab hac143 occasione cessantibus, quas non simili clade144 vastatas145 pristinam faciendis ordinationibus convenit tenere sententiam, quo146 magis hac147 opportunitate commoniti148 observantiam venerandorum canonum propensius delegamus149, singulorum graduum conscientias150 admonentes, ne illicitos151 prorumpere moliantur152 excessus.

DE153 BIGAMIS154 ALIISQue personis, quae ad ministerium clericatus nullatenus applicantur155

V <P9629, f. 154ra> Nec156 fas esse confidat quisque157 pontificum158 bigamos159 aut coniugia sortientes ab aliis derelicta sive quoslibet <W411, f. 290r> post poenitentiam vel sine litteris vel corpore vitiatos160 vel condicionarios aut curiae publicarumque161 rerum nexibus implicatos aut passim nulla162 temporis congruentis exspectatione discussos divinis163 servituros applicare ministeriis164, neque pro suo libitu165 iura studeant166 aliena pervadere, absque167 sedis apostolicae iusta168 dispositione mandante.

UT169 170 AB171 EPISCOPIS SINE PRECEPTIONE PAPAE172 NOVAE BASILICAE NON DEDICENTUR

VI Basilicas noviter institutas non petitis173 ex more praeceptionibus dedicare nemo audeat, nec174 ambiant175 sibimet episcopi vindicare clericos potestatis alienae.

UT176 NULLA PRETIA DE BAPTIZANDIS CONSIGNANDISQUE FIDELIBUS EXIGANTUR

VII Baptizandis consignandisque177 fidelibus pretia nulla praefigant nec illationibus178 quibuslibet impositis exagitare cupiant renascentes, quoniam, quod179 180 gratis accepimus181, gratis dare mandamur182. Et ideo183 nihil a praedictis184 prorsus exigere moliantur, quo185 vel paupertate cogente <V1341, f. 175ra> deterriti vel indignati<V630, f. 256va>one revocati redemptionis suae causas adire186 dispiciant187 certum <N442, f. 186ra> habentes, quod, qui prohibita188 depraehensi fuerint admisisse189 vel commissa non potius sua190 sponte correxerint, periculum191 subituri proprii sint honoris.

DE192 PRESBYTERIS, UT NIHIL DE193 HIS, QUAE SUNT EPISCOPORUM, PRAESUMANT

VIII Nec minus etiam presbyteros ultra suum modum tendere prohibemus, nec episcopali fastigio debita sibimet audacter194 assumere, non conficiendi chrismatis, non consignationis195 pontificalis adhibendae196 sibimet arripere197 facultatem, non praesente quolibet198 antistite, nisi fortasse iubeatur, vel orationis vel actionis sacrae suppetere199 sibi praesumat esse200 licentiam, neque sub eius aspectu201, nisi202 iubeatur aut sedere praesumat aut venerabilia tractare mysteria. Nec sibi meminerit ulla ratione concedi sine summo pontifice subdiaconum vel acolitum ius203 habere faciendum, nec prorsus addubitet, si204 quicquam ad episcopale205 ministerium specialiter pertinens suo motu putaverit exsequendum, continuo <P9629, f. 154rb> se presbyterii dignitate206 et sacra communione privari. Quod fieri necesse est, censeamus, si eius praesule deferente207 huiusmodi fuerit praevaricatio comprobata, nec208 ipso eius episcopo a culpa conhibentiae209 et ultione vacatur210, si immoderata211 faciente dissimulaverit vindicare.

UT212 DIACONI213 MENSURAM PROPRIAM IUXTA DECRETUM214 PATRUM CUSTODIANT

VIIII Diaconos215 quoque propriam216 constituimus servare217 mensuram218 nec ultra219 tenorem paternis canonibus220 deputatum221 quippiam temptare permittimus222, nihil eorum223 suo ministerio224 penitus applicare, quae primis225 ordinibus proprie decrevit antiquitas. Absque226 episcopo vel presbytero baptizare non praesumant227, nisi praedictis fortassis officiis longius constitutis necessitas extrema compellat, quod et laicis christianis facere plerumque conceditur.

<W411, f. 290v> QUOD228 DIACONI IN PRESBYTERIO RESIDERE NON POSSINT

X Hos non in presbyterio229 residere230, cum divina celebrantur vel231 ecclesiasticus celebratur232 quicumque tractatus. Sacri corporis prorogationem233 sub conspectu pontificis seu presbyteri, nisi his234 absentibus ius non habeant exercendi. Cum235 enim decreta venerabilium sanctionum nos quoque magnopere236 custodire nitamur ac sine eorum dispendio etiam illa, quae pro alicuius utilitatis fortasse compendio videantur laxanda cedamus.

QUOD237 APOSTOLICA SEDES238 PATERNOS CANONES PIO239 STUDIO DEVOTOQUE240 CUSTODIAT

XI241 Cumque242 nobis contra salutarium reverentiam regularum <V1341, f. 175rb> cupiamus243 temere nihil licere, et cum sedes244 apostolica superior245 his omnibus favente domino, quae paternis canonibus sunt praefixa, <N442, f. 186rb> pio246 devotoque247 studeat248 tenere proposito, satis indignum est quemquam249 vel250 pontificum251 vel ordinum subsequentium hanc observantiam refutare252, quam beati Petri sedem <V630, f. 256vb> et sequi253 videat et docere254, satisque255 conveniens256 sit257, ut totum corpus ecclesiae sibimet258 in hac observatione concordet, quam illic vigere conspiciat259, ubi dominus ecclesiae totius posuit principatum dicente scriptura260: Ordinate261 in me caritatem. Et item262: Omnia cum ordine fiant. Atque iterum psalmista263 praedicante: Circumdate Sion et complectimini eam, narrate in turribus eius, ponite264 corda vestra in virtute eius et distribuite gradus265 eius, ut enarretis in progenies266 alteras, quoniam hic est deus267, deus noster in aeternum, et ipse reget nos in saecula. Hic procul dubio, qui in ecclesiasticarum narratur altitudine dignitatum268 et in cuius virtute <P9629, f. 154va> bonis269 operibus corda270 ponenda sunt, gradibus utique distributis, cunctis deus noster et rector populis271 praedicandus est christianis, ubi nemo sibimet aliquid iam272 aestimet273 imminutum, cum et274 uniuscuiusque gradus perfectione275 nihil deperit et convenienter276 retinendo, quod caelesti dispensatione collatum est, pariter nobis et cognoscibilem deum277 fieri et tribuit esse rectorem. Nam etsi278, quid279 indulgetur280 de temporum quantitate, moribus aggregata281 282 et strenuitate pensatur283, sive284 ita285 etiam proposito continetur, quod protelata fuerat aetate286 curandum, dummodo illa nullatenus dissimulata subripiant, quorum quodlibet inesse claruerit, merito clericalibus infulis reprobabilem convincat esse personam. Et si illa nonnumquam sinenda sunt, quae, si287 288 ceterorum constet integritas, sola nocere non289 valeant. Illa tamen sunt magnopere290 praecavenda, quae recipi sine291 manifesta decoloratione non possunt. Ac si ea ipsa, quae nullo detrimento292 aliquoties indulgenda credentur293 vel rerum temporumque cogit294 intuitus vel acceleratae provisionis295 respectus excusat, quanto magis illa nullatenus mutilanda sunt296, quae nec ulla necessitas nec ecclesiastica prorsus extorquet utilitas?

<W411, f. 291r> UT297 PRAETER PASCHALE298 TEMPUS VEL PENTECOSTEN NEMO BAPTIZARE PRAESUMAT NISI EOS TANTUM, QUOS AEGRITUDO EXTREMA COMPULERIT

XII Baptizandi sibi quispiam passim quocumque tempore nullam299 credat inesse300 fiduciam praeter paschale festum et301 pentecosten302 venerabile sacramentum excepto dumtaxat gravissimi303 languoris304 incursu, in quo verendum305 est, <N442, f. 186va> ne morbi306 crescente307 periculo sine remedio salutari308 fortassis aegrotans <V1341, f. 175va> exitio praeventus abscedat.

DE309 PRESBYTERORUM ET DIACONORUM ORDINATIONIBUS CERTIS CELEBRANDIS TEMPORIBUS

XIII Ordinationes etiam presbyterorum et diaconorum nisi certis temporibus et diebus exercere310 non debeant311, id est quarti mensis ieiunio312 septimi et decimi, sed etiam quadragesimalis initii ac mediana quadragesimae313 die314 sabbati ieiunia315 316 circa317 vesperam noverint celebranda318 nec cuiuslibet utilitatis <P9629, f. 154vb> seu319 presbyterum seu diaconum his praeferre, qui ante ipsos320 fuerint321 ordinati.

DE322 VIRGINIBUS SACRIS323, QUANDO VELENTUR324

XIIII Devotis quoque virginibus nisi aut in epiphania325 aut in326 albis327 paschalibus aut328 apostolorum natalibus329 sacrum minime velamen imponant330, nisi forsitan, sicut de baptismate dictum est, gravi languore correptis331, ne332 sine hoc munere333 de saeculo exeant334, <V630, f. 257ra> implorantibus non negetur.

UT335 VIDUAE NON VELENTUR

XV Viduas autem velare pontificum336 nullus attemptet337, quod nec auctoritas divina deligat338 nec canonum forma praestituit339, non est ergo penitus usurpandum eis340, quia sic341 ecclesiastica342 sint343 344 conferenda praesidia, ut nihil committatur illicitum.

UT345 SERVI SUB OBTENTU RELIGIONIS NON SUSCIPIANTUR IN CLERO346 VEL IN MONASTERIIS

XVI Generalis347 etiam querelae vitanda praesumptio est, qua348 propemodum causantur universi, passim servos aut349 originarios dominorum iura possessionumque350 fugientes, sub religiosae conversationis obtentu vel ad monasteria sese conferre vel ad ecclesiasticum famulatum conhibentibus quoque praesulibus indifferenter admitti. Quae modis omnibus est amovenda pernicies, ne per351 christiani352 nominis institutum aut aliena pervadi aut publica videatur disciplina subverti, praecipue353 cum nec ipsam354 ministerii clericalis hac obligatione fuscari conveniat dignitatem cogaturque pro statu355 militantium sibi condicioneque iurgare aut videri, quod absit, obnoxia356. Quibus sollicita competenter interdictione prohibitis quisquis episcopus357, presbyter et358 diaconus vel eorum, qui monasteriis praeesse noscuntur359, huiusmodi personas apud se tenentes non restituendas <W411, f. 291v> patronis aut deinceps vel ecclesiasticae servituti vel religiosis congregationibus putaverint360 applicandas361, nisi voluntate forsitan dominorum, sub scripturae testimonio primitus absolutas362 vel legitima transactione363 concessas364, periculum se honoris proprii non ambigant communionisque subituros, si super hac re cuiusquam365 verax366 nos <N442, f. 186vb> querela pulsaverit. Magnis367 quippe studiis secundum beatum apostolum praecavendum est, ne368 fi<V1341, f. 175vb>des et369 disciplina domini blasphemetur.

<P9629, f. 155ra> UT370 CLERICI NULLAS NEGOCIATIONES INHONESTAS VEL371 TURPIA LUCRA SECTENTUR372

XVII Consequens fuit, ut, illa quoque quae373 de374 375 Phyceni376 partibus nuper ad nos377 missa relatio378 nuntiavit379 nec380 praetereunda putaremus381, id est plurimos clericorum negotiationibus inhonestis et lucris turpibus imminere nullo pudore cernentes evangelicam lectionem, quam382 ipse dominus negotiatores e383 templo verberatos flagellis asseritur expulisse, nec apostoli384 verba recolentes, quibus ait: Nemo militans deo385 implicat386 se negotiis saecularibus, psalmistam387 quoque David surda dissimulantes aure cantantem: Quoniam non cognovit388 negotiationes, introibo in potentias domini. Proinde huiusmodi et389 ab indignis postea390 quaestibus391 noverint abstinendum, et ab omni392 cuilibet393 negotiationis ingenio vel cupiditate cessandum, aut in quocumque gradu sint positi, mox a394 clericalibus officiis abstinere cogantur, quoniam domus dei395, quae396 domus orationis et397 esse debet et dici, ne officina398 negotiationis et spelunca potius sit latronum.

UT399 NEMO LITTERAS NESCIENS400 VEL ALIQUA PARTE CORPORIS401 IMMINUTUS AD CLERUM402 PROMOVEATUR403

XVIII Illitteratos quoque et nonnulla parte corporis imminutos sine ullo respectu ad ecclesiasticum didicimus venire servitium. Quod simul404 antiqua405 traditio406 et apostolicae sedis vetus forma non recipit, quia nec litteris carens sacris esse potest aptus407 officiis et vitiosum nihil deo408 prorsus409 offerri legalia praecepta <V630, f. 257rb> sanxerunt. Itaque de cetero modis omnibus haec410 vitentur, nec quisquam talis suscipiatur in clerum. Si quis vero vel temeritate propria vel411 incuria praesidentium tales ante suscepti sunt, in his412, in quibus constituti sunt locis, hactenus413 perseverent, ut nihil unquam promotionis414 arripiant satisque habeant, hoc ipsum sibi pro nimia415 miseratione permissum.

DE416 HIS, QUI SE IPSOS417 ABSCIDUNT

XVIIII De his autem, qui se ipsos abscidunt, paterni canones evidenter sequenda posuerunt, <P9629, f. 155rb> quorum tenorem sufficiat indidisse. Dicunt enim talia perpetrantes, mox, ut agniti fuerint, a munere418 clericali debere419 eos secludi. Quod modis omnibus custodire420 nos421 convenit, quia fas esse nulli422 suppeditat praeter illa quicquam, quae memorabilis423 decrevit forma, censere424.

DE425 CRIMINOSIS, UT AD CLERUM NON PROMOVEANTUR426

XX <W411, f. 292r> Comperimus427 etiam horrendis quibusdam criminibus implicatos tota428 discretione submota non solum de factis atrocibus necessariam poenitudinem non habere, sed nec429 aliqua correptione430 <N442, f. 187ra> penitus succedente ad431 divinum ministerium honoremque contendere432 <V1341, f. 176ra> nonnullos433 autem in ipsis ordinibus constitutos gravius434 435 delinquentes facinoribus non repelli, cum436 mandet437 apostolus438, nemini cito manus imponendas439 neque communicandum peccatis alienis. Et maiorum veneranda440 constituta pronuntiant441, huiusmodi etiamsi forte subrepserint, tam qui ante peccaverunt442 detectos oportere depelli quam sacrae professionis oblitos praevaricatoresque443 sancti propositi procul dubio submovendos.

QUOD444 DAEMONIIS ALIISQUE PASSIONIBUS IRRETITIS MINISTERIA SACRA TRACTARE NON LICEAT

XXI Usque adeo sane comperimus illicita quaeque445 prorumpere, ut446 daemoniis447 aliisque448 passionibus irretitos449 ministeria sacrosancta450 tractare tribuatur451. Quibus452 si in hoc opere positis aliquid propriae necessitatis occurrat, quis de sua ac453 fidelium salute confidat, ubi ministros ipsos curationis humanae tanta454 perspexerit455 calamitate456 vexari? Atque ideo necessario457 removendi sunt, ne quibuslibet, pro458 quibus Christus est mortuus, scandalum generetur infirmis. Postremo si corpore sauciatum fortassis aut debilem nequaquam sancta contingere lex divina permittit459, quanto magis doni caelestis460 dispensatores461 esse non convenit, quod est deterius, mente percussos462.

<P9629, f. 155va> QUOD463 464 HI, QUI SE465 SACRIS VIRGINIBUS SOCIANT ET FOEDERA INCESTA COMMISCUNT466, COMMUNICARE467 NON POSSUNT468, NISI PUBLICAM POENITENTIAM GESSERINT469

XXII Virginibus autem sacris temere470 se quosdam sociare cognovimus et post dicatum deo propositum incesta foedera sacrilegaque miscere. Quos protinus aequum471 est a sacra communione retrudi472 473 et nisi per publicam probatamque poenitentiam omnino474 non recipi, aut475 his certe viaticum de saeculo transeuntibus, si tamen poenituerint476, non477 negari.

QUOD478 VIDUAE, UT SUPRADICTUM EST, NON VELENTUR479, ET480 SI PROFESSAM CONTINENTIAM PROPOSITO MUTATO CALCAVERINT, IPSAE PRO481 SE RATIONEM DEO REDDANT

XXIII Nam de482 viduis sub nulla benedictione velandis483 superius late sufficienterque praediximus. <V630, f. 257va> Quae si propria voluntate professam pristini coniugii484 castitatem mutabili485 mente calcaverint486, periculi eius intererit, quali487 deum488 debeant489 satisfactione placare, quia iuxta apostolum primam fidem irritam fecerunt490. Sicut enim, si se forsitan continere non poterant491, secundum apostolum nullatenus nubere vetabitur492, sic habita493 deliberatione promissam deo pudicitiae fidem debent494 custodire. Nos autem talibus nullum <W411, f. 292v> laqueum debemus <N442, f. 187rb> inicere495, sed solas496 497 adhortationes498 praemii499 sempiterni poenasque proponere500 divini iu<V1341, f. 176rb>dicii, ut et nostra501 sit absoluta conscientia et illarum pro se deo rationem reddat intentio502. Cavendum est quippe, quae503 de earum504 moribus actibusque beatus Paulus505 testatur506 apostolus, quod plenius exponere praeterimus, ne sexus instabilis507 non tam508 deterreri quam admoneri videatur509.

QUOD510 SECUNDA CONIUGIA SAECULARIBUS NON NEGENTUR511, QUIBUS TAMEN AD CLERUM PRO512 HOC FACTO MINIME VENIRE513 CONCEDITUR514.

XXIIII515 <P9629, f. 155vb> Secundas nuptias sicut saecularibus inire conceditur, ita post eas516 nullus ad clericale517 sinitur518 venire collegium519. Alia est enim humanae fragilitati520 generaliter concessa licentia, alia debet esse vita divinarum rerum servitio dedicata.

UT521 SI QUIS SUSCEPERIT ECCLESIAE PROPRIAE DESERTOREM ET522 ALIQUA PROVEXERIT DIGNITATE, UTRIQUE523 SUBIACEANT524 SENTENTIAE, QUAM CANONES PRAEFIXERUNT525

XXV Quisquis propriae desertor ecclesiae526 nullis527 exstantibus528 causis ad aliam529 putaverit transeundum530 temereque531 susceptus fuerit et promotus, reverendorum532 canonum vel ipse vel533 receptor eius atque provector534 constituta535 non effugiet536, quae de537 huiuscemodi praesumptoribus538 praefixere539 reservanda540.

DE541 LAICIS VEL MONACHIS, QUI PER PRAEMIUM542 ORDINANTUR, UT DANTEM ET ACCIPIENTEM SIMONIS MAGI CRIMEN INVOLVAT543

XXVI De monachis vero544 laicisque in prima copiosius praeceptionis huius parte digestum545 est, quae546 vel quatenus his pro rerum temporumque necessitate concessa sint vel quemadmodum, ubi nullius necessitatis interesse probatur547, non nisi vetus institutio debeat custodiri548. Quos vero constiterit indignos meritis549 sacram mercatos esse pretio550 dignitatem, convictos551 oportet arceri, non sine552 periculo facinus tale perpetrantes553, quia dantem pariter554 accipientemque555 damnatio Simonis, quam sacra lectio testatur, involvit.

UT556 NULLA BASILICA SUB557 DEFUNCTORUM CONSTRUCTA NOMINE DEDICETUR558

XXVII De locorum consecratione sanctorum quamvis superius strictim fuerit compraehensum, nobis quoque patefactum est, quod absque praecepto sedis apostolicae nonnulli factas ecclesias vel oratoria sacrare praesumant. Hoc sumus tamen indicio detestabiliore <P9629, f. 156ra> permoti, quod in quocumque nomine defunctorum et559 quantum dicitur, nec omnino fidelium560 constructiones aedificatas sacris561 professionibus562 <N442, f. 187va> audacter563 instituere memorantur. Quae564 quoniam tam acerba565, tam dura sunt, ut eadem vix noster ferre566 possit auditus, si verae567 christianitatis affectus in illis regionibus568 certus et fixus est, et districtius569 ista quaerantur, et a quibus <V1341, f. 176v> fuerint gesta, prodantur, quoniam sicut <V630, f. 257vb> latentibus570 in hac571 atrocitate nominibus non exstat, in quem sententia debita proferatur572, ita cum manifestis573 574 fuerit575 documentis expositus576, quam sceleris <W411, f. 293r> tanti poscit577 immanitas, non vitabit578 ullatenus ultionem.

DE579 FEMINIS, UT SACRIS ALTARIBUS NON MINISTRENT VEL ALIQUID580 EX HIS, QUAE VIRORUM581 SUNT, OFFICIIS DEPUTATA PRAESUMANT

XXVIII Nihilominus impatienter audivimus tantum divinarum rerum subisse dispectum, ut feminae sacris altaribus ministrare firmentur582, cuncta, quae non nisi virorum famulatui deputata sexum, cui583 non competit584 exhibere, nisi quod omnium585 delictorum586, quae singillatim587 perstrinximus588 noxiorum589 reatus omnis et crimen eos respicit sacerdotes, qui vel ista committunt590 vel committentes591 minime publicando pravis excessibus se592 favere significant, si tamen sacerdotum iam sint593 594 vocabulo595 nuncupandi596, qui delegatum597 sibi religionis officium sic prosternere moliuntur, ut598 in perversa quaeque profanaque599 declives600 sine ullo respectu regulae601 christianae praecipitia602 funesta sectentur. Cumque scriptum sit: Minima qui spernit, paulatim decidit603, quid est de talibus existiman<P9629, f. 156rb>dum604 605, qui606 immensis ac multiplicibus pravitatum molibus607 occupati ingentem ruinam multimodis608 impulsionibus ediderunt, quae non solum ipsos609 videatur610 obruere sed et ecclesiis universis mortiferam, si non sanentur611, inferre perniciem? Nec ambigant, qui haec ausi sunt exercere, sed etiam, qui612 hactenus cognita siluerunt sub honoris proprii se613 iacere dispendio, si non, quanta possunt, celeritate festinent, ut letalia614 vulnera competenti medicina sanentur615. Quo enim more teneant iura pontificum, qui pontificalibus excubiis616 eatenus iniuncta617 dissimulant, ut contraria domui dei, cui praesident, potius operentur? Quantumque618 apud deum possent, si619 ei620 convenientia procurarent621, quantum622, quid mereantur, aspiciant, cum exsecrabili studio sectentur623 adversa. Et quasi magis haec regula sit, qua624 ecclesiae debeant gubernari, si quicquid est ecclesiasticis inimicum regulis perpetratur625, cum etsi626 cognitos627 habet628 canones unusquisque pontificum intemerata debuerit tenere custodia. Etsi forsitan629 nescie<N442, f. 187vb>bat consulere fidenter oportuerat630 ignorantem, quanto631 magis excusatio nulla succurrit ignorantibus632, quia nesciens633 proposuit servare, quod noverat, nec634 ignorans635 curavit636 nosse637, quod638 gereret.

QUOD639 640 DE REDITIBUS641 ECCLESIAE VEL OBLATIONE642 FIDELIUM643 QUATTUOR PORTIONES644 FIERI DEBEANT

<P9629, f. 156va> XXVIIII645 Quattuor autem tam de reditu646 quam de oblatione fidelium, prout cuiuslibet ecclesiae facultas admittit, sicut dudum <V1341, f. 178vb> rationabiliter est decretum, <W411, f. 293v> convenit fieri portiones. Quarum sit una pontificis, altera clericorum, pauperum tertia, quarta fabricis applicanda647. De quibus sacerdotis648, sicut intererit, integram649 ministris ecclesiae memoratam dependere650 quantitatem, sic651 clericus652 ultra delegatam653 sibi summam nihil insolenter noverat654 expetendum655. Ea vero, quae ecclesiasticis aedificiis attributa sunt, huic operi veraciter praerogata locorum doceat instauratio656 manifesta sanctorum, quia nefas est, si657 sacris aedibus658 destitutis in lucrum suum praesul impendia his659 designata convertat. Ipsam660 nihilominus adscriptam pauperibus portionem, quam661 quis divinis rationibus se dispensasse monstraturus esse videatur, tamen iuxta quod scriptum est: Ut videant opera662 vestra <V630, f. 258ra> bona et glorificent patrem vestrum, qui in663 caelis est, oportet etiam praesenti testificatione praedicari664 et665 bonae famae praeconiis non taceri666.

UT EPISCOPUS, 667 PRESBYTER ET DIACONUS, QUI CONTRA HAEC CONSTITUTA FECERIT, SUI HONORIS PERICULUM SIT SUBITURUS

XXX668 Quapropter nec clericorum quispiam se huius offensae futurum confidat immunem669, si in his, quae salubriter sequenda670 deprompsimus, sive episcopum sive presbyterum sive671 diaconum viderit excedentem672, non protinus ad aures nostras deferre curaverit, probationibus dumtaxat <P9629, f. 156vb> competenter673 exhibitis, ut transgressoris674 ultio fiat675 ceteris interdictio delinquendi676. Sui vero modis omnibus erit unusquisque pontificum ordinis et honoris elisor, si cuiquam clericorum vel ecclesiae totius auditui haec putaverit supprimenda.

Data677 V678 Id679. Mart. Asterio680 et681 Praesidio vv. cc. conss.

P9629, f. 156vb; V630, f. 258ra; N442, f. 187vb, W411. f. 293v; V1341, f. 176vb

1 ITEM fehlt V630; V1341

2 ITEM INCIPIT fehlt W411

3 Rubrik] CXLIII GENERALE DECRETUM EIUSDEM GELASII papę ad universos episcopos per lucaniam brities et siciliam constitutos directum N442

4 GELASII fehlt V630; GELASI W411

5 moderante P9629; modorate V630; moderate korr. aus moderante N442

6 servetur V630; W411

7 sic V630

8 qui fehlt V630; W411; V1341

9 episcopi W411

10 ne W411

11 de his, quae sunt episcoporum praesumant] super episcopos qui presunt W411

12 diacones N442

13 presbytero N442

14 sedis W411

15 devoteque P9629

16 eum W411

17 extrama W411

18 et fehlt W411

19 temporis P9629

20 servis V1341

21 clerum vel in monasterium] clero vel in monasteriis W411

22 monasteriam V630

23 et V630; N442; V1341

24 nesciens fehlt V630

25 promoveantur V630; proveatur W411

26 proveantur V1341

27 inretitis korr. aus inretitus P9629; inrestitis W411; inretis korr. aus inretitis V1341

28 sancta V630

29 se fehlt W411

30 commiscent N442

31 possunt V630

32 ad fehlt W411

33 susciperit W411

34 desortorem W411

35 in fehlt W411

36 dignitatem P9629; N442

37 utrisque korr. aus utriusque V630; utrique fehlt W411; utrisque V1341

38 subiaceat W411

39 profixerunt W411

40 ordinantum P9629

41 magis V630; V1341

42 involliant V630

43 vaselica W411

44 praesumunt P9629

45 in V630; V1341

46 statuta V630

47 Rubrik fehlt V630

48 MODERATE W411; V1341

49 MODERANTE PRO TEMPORIS QUALITATE DISPOSITIS] PRO TEMPORIS QUALITATE MODERANDIS N442

50 I fehlt V630; V1341

51 luniam korr. aus lunatiam V1341

52 Necessitate V1341

53 apostolica V630

54 si W411

55 liberare W411

56 mitius W411

57 potest] potest fieri V630; N442; W411; V1341

58 veterum videamur] videamur veterum W411

59 regularum] regulam nam W411

60 clericali V1341

61 quae] quae per korr. aus quae N442; quae per W411

62 bellis P9629

63 fratribus P9629; fratris korr. aus fratres V630; fratres W411

64 ravenensis N442

65 relationem V1341

66 servitio ministrorum] servitiorum W411

67 intervalle P9629; intervalla fehlt V1341

68 previxe W411

69 destitute korr. aus destituite P9629; testitutę W411

70 conpetentes P9629

71 auxilii] ausilii ac W411

72 reedimendarum P9629

73 innexi W411

74 Rubrik fehlt V630

75 PREURGUET P9629

76 NECESSITA P9629

77 INSTITUTA N442

78 SERVETUR W411

79 vel fehlt W411

80 eatenus V630; V1341

81 quae fehlt W411

82 cuncti P9629

83 adeo] ad eos W411

84 dispoliatio servit] dispoliata servitus V630; V1341; despoliatę servitiis korr. aus dispoliatę servitiis N442; spoliata servitutis W411

85 istituendi P9629

86 obsequi W411

87 sici W411

88 dispensan W411

89 Rubrik fehlt V630

90 DE fehlt V1341

91 quss V1341

92 PROPOSITO V630; N442; V1341

93 clericalem P9629

94 ac W411

95 si] si in korr. aus si N442

96 uxorem nec a marito relictam sortitus ostenditur si poenitentiam publicam fortasse fehlt V1341

97 reiectam V630

98 fortasse fehlt V630

99 corporis parte] parte corporis V630; V1341

100 origenaliae P9629; oreginariae V630; ordinarie W411

101 si curiae] securi W411

102 assecutus korr. aus secutus N442

103 litteras korr. aus litteris P9629

104 vix fehlt W411

105 hostiarii korr. aus hostiarium N442

106 implere] implere officium korr. aus implere N442

107 si his in] suis W411

108 hominibus W411

109 subdiacono P9629

110 si modestae] sinodo iste P9629

111 modestae] modo iste V630; V1341; modestae korr. aus modetstae N442; modo est e W411

112 conversationis korr. aus conversionis N442

113 existit korr. aus existat P9629

114 diacono P9629

115 fuerit W411

116 interstituta V630; interstitia] in tristitia W411

117 collatura] conlaudetur a W411

118 prepositi W411

119 devoto V1341

120 Rubrik fehlt V630

121 QUI fehlt W411

122 TEMPUS N442

123 OBSERVETUR N442; W411

124 sollicitius korr. aus sollicius N442; sollicitis W411

125 docet W411

126 exanimare N442

127 mundana V1341

128 reliosamque V630

129 potest W411

130 institutus P9629

131 quod P9629

132 super fehlt V1341

133 destare W411

134 divinę W411; V1341

135 convenientem W411

136 credimus W411

137 ut] ut in P9629

138 in fehlt W411

139 contra korr. aus econtra P9629

140 per V1341

141 actiebentis P9629

142 statuta W411

143 hac fehlt W411

144 claude W411

145 bastotas W411

146 quanto P9629

147 hoc W411

148 commoniti observantiam] commonitionibus servantia W411

149 diligamus W411; deligamus V1341

150 conscientia W411

151 inlicito P9629

152 moliuntur W411

153 Rubrik fehlt V630

154 DIGAMIS W411

155 adplicatur W411

156 Nec fas] nefas W411

157 QUISQUIS V630; quisquam N442

158 ponticum W411

159 bigamus W411

160 vitatos V630; V1341

161 puplicariumque P9629

162 nullo W411

163 divini P9629; divinę W411

164 misteriis W411

165 libito V630; V1341; libido W411

166 studeant aliena korr. aus studeant P9629

167 absque] ab hisque W411

168 iuxta W411

169 Rubrik fehlt V630

170 UT AB EPISCOPIS] NE W411

171 AB EPISCOPIS fehlt N442

172 EPISCOPI W411

173 petistis W411

174 non W411

175 ambiunt V630

176 Rubrik fehlt V630

177 sicnandisque W411

178 illationibus] in elationibus P9629

179 quae V630

180 quod gratis] qua gratis korr. aus quadratis V1341

181 accipimus V630; V1341

182 mandamus P9629; mandamur korr. aus mandamus V630

183 ideo nihil korr. aus ideo P9629

184 praedicti W411

185 quod W411

186 audire V630

187 dispitiant korr. aus dipitient P9629; despiciant V630; V1341; dispiciant korr. aus despiciant N442

188 prohibita depraehensi] prohibit adpraehensi W411

189 admisse P9629

190 suo V630; V1341

191 periculo V630

192 Rubrik fehlt V630

193 DE HIS, QUAE SUNT EPISCOPORUM] SUPER EPISCOPOS W411

194 audanter V630; audacter korr. aus aucdacter V1341

195 consignationis korr. aus consignationes N442

196 adhibendi P9629

197 accipere P9629

198 colibet P9629

199 sobpetere W411

200 esse licentiam, neque sub eius aspectu, nisi iubeatur aut sedere praesumat fehlt W411

201 aspectum V1341

202 si V1341

203 huius W411

204 sic V630; V1341

205 episcopali P9629

206 dignitatem W411

207 deferentes V630; W411; V1341

208 nec] Nec in V630

209 conihibentie V630

210 vacaturo V630; N442; V1341; vocaturo W411

211 inmoderate V630; V1341

212 Rubrik fehlt V630

213 DIACONES W411; DIACONUS V1341

214 DECRETUM PATRUM] PATRUM DECRETA N442; W411; V1341

215 Diacones P9629

216 proprias P9629; V1341

217 observare W411

218 mensuras N442

219 ulla V630

220 canonimus V630

221 debutatum P9629

222 permittimus fehlt V630; premittimus W411; V1341

223 eorum] eorum dum P9629

224 misterio P9629

225 primus P9629

226 adque W411

227 audeant W411

228 Rubrik fehlt V630

229 PRESBYTERO V630; V1341

230 INSIDERE V630

231 vel ecclesiasticus celebratur fehlt V630

232 habetur W411

233 praerogationem N442; W411

234 vis W411

235 Cum] XI QUOD APOSTOLICA SEDES PATERNOS CANONES PIO STUDIO DEVOTOQUE CUSTODIAT Cum N442

236 magnopere] magno opere V630; V1341

237 Rubrik fehlt V630; N442

238 SEDIS W411

239 PIO fehlt W411

240 Devotioquae W411

241 XI fehltN442

242 PUROQUE V630

243 capiamus V630; V1341

244 sedis W411

245 superior his] superioris W411

246 pio devotoque] pioque W411

247 devotuque P9629

248 studeant P9629

249 quemqua W411

250 vel pontificum vel ordinum subsequentium fehlt W411

251 pontificium P9629

252 reputare W411

253 qui W411

254 doceat V630

255 Satis V630; V1341

256 convenians V630

257 sit ut] sicut W411

258 sibimet in hac] in hac sibimet V630; N442; W411; V1341

259 conspiciat korr. aus conspiciet N442

260 interlinear vel autem N442

261 ordinante V630

262 ita W411

263 psalmista] psalmista tam V1341

264 Ponete P9629

265 grados P9629

266 progenies alteras] progenie altera W411

267 deus fehlt V630; W411; V1341

268 dignatum W411

269 bonis operibus] boni operis V630; bonis operis V1341

270 concorda P9629

271 populi W411

272 iam fehlt W411

273 existimet V630; extimet W411

274 et] et de korr. aus et N442

275 perfectione N442; refectione W411

276 conveniter V630

277 domini V630

278 si W411

279 quid] quid et V1341

280 indulgitur korr. aus indulgetur P9629; indulgitur W411

281 interlinear vel ri N442

282 adgregati W411

283 pensatus korr. aus pensatur P9629; pensantur W411

284 etiam] te iam V630; V1341; W411

285 ita fehlt W411

286 aetate] et ad te P9629

287 sic V630

288 si ceterorum] sic et eorum P9629; si ceterorum korr. aus sic et eorum N442; sicut eorum W411

289 non fehlt V630

290 magnopere] magno opere V630; V1341

291 nisi V630; V1341

292 detrimento korr. aus detrimendo P9629

293 credantur korr. aus credentur N442; creduntur W411

294 congit V1341

295 provisione P9629

296 sunt] sunt ut V630 sut V1341

297 Rubrik fehlt V630

298 PASCHALE korr. aus PACHALE N442

299 nulla P9629

300 invecem P9629

301 et] et praeter W411

302 pentecostes V630; N442; W411

303 gravissima P9629

304 languores W411

305 veredum V1341

306 morbus P9629; V1341

307 crescentes W411

308 salutaris W411

309 Rubrik fehlt V630

310 exerceri korr. aus exercere V630; N442

311 debent korr. aus debeant V630; N442

312 ieiunio] ieiunio et korr. aus ieiunio N442; ieiunium W411

313 quadragesima V630; W411

314 interlinear vel diei N442

315 interlinear vel ieiunio N442

316 ieiunio V630; W411; V1341

317 cisca W411

318 celebrandas V630; V1341; interlinear celebrandas N442; celebrandos W411

319 sive W411

320 ipsum W411

321 fuerint korr. aus fuerit N442

322 Rubrik fehlt V630

323 SACRIS QUANDO] QUANDO SACRIS W411

324 VELANTUR V1341

325 epiphaniorum V630; N442, V1341; epiphaniorum korr. aus epphaniorum W411

326 in fehlt W411

327 abbis V630

328 aut] aut in korr. aus aut N442

329 nataliciis V630

330 inponat W411

331 correptis korr. aus correctis P9629; correptus W411

332 ne korr. aus nec iam N442; ne fehlt W411

333 munere fehlt V630, V1341

334 exseant P9629; W411

335 Rubrik fehlt V630

336 ponticum W411

337 attemptet] adtemptet quoniam W411

338 delegat V630; N442; W411, V1341

339 prestruit N442

340 eisque] eis quia P9629; V630; N442; V1341

341 sic korr. aus sic de N442; de W411

342 ecclesiastica sint] ecclesiasticas W411

343 sunt V630, V1341

344 sint conferenda] conferenda sunt korr. aus conferenda N442

345 Rubrik fehlt V630

346 CLERO VEL IN MONASTERIIS] CLERUM VEL IN MONASTERIUM N442

347 Generabilis P9629

348 quia P9629; V630

349 et V630; N442

350 passionumquae V1341

351 pro P9629

352 christiani korr. aus christiana V1341

353 Praecipue korr. aus praepue N442

354 ipsam ministerii] ipsa ministeria W411

355 stratu V630; W411; V1341

356 obnoxia korr. aus obnoxa N442

357 episcopis P9629

358 aut V630

359 cognoscuntur N442

360 putaverit W411

361 adplicanda W411

362 absolutus V630; W411

363 tranctione W411

364 concessus V630; V1341; concessa W411

365 cuius W411

366 veras W411

367 Manis P9629

368 nec W411

369 et fehlt W411

370 Rubrik fehlt V630

371 ET N442

372 SECTANTUR W411; V1341

373 quae fehlt V630; V1341; W411

374 de korr. aus dep N442

375 quae de Piceni partibus] de praeceptis patribus W411

376 pyceni N442

377 nos fehlt V630; V1341

378 relasatio V630; V1341

379 nuntiabit W411

380 non N442; W411

381 putamus V630

382 quia korr. aus quam N442

383 et W411

384 apostolica P9629

385 deo fehlt W411

386 inplicat korr. aus inplican V1341

387 psalmista P9629; W411

388 cognovi W411

389 aut W411; aut korr. aus et N442

390 postea] post hoc korr. aus post N442

391 questionibus W411

392 homni W411

393 cuiuslibet N442

394 ad P9629; a fehlt W411

395 dei quae] dei korr. aus dei quae N442

396 quae fehlt W411

397 et fehlt W411

398 officii W411

399 Rubrik fehlt V630

400 SCIENS P9629

401 CORPORIS fehlt W411

402 CLERICUM P9629

403 PROMOVEANTUR W411; V1341

404 simul antiqua] simulati qua W411

405 antiqua korr. aus andiqua P9629

406 raditio W411

407 aptus] aptus esse W411

408 de W411

409 prorsus fehlt W411

410 haec vitentur] ne cunctetur W411

411 vel fehlt W411

412 his in] his korr. aus his in N442; his in korr. aus his V1341

413 eatenus V630; N442; W411; V1341

414 promocionibus P9629

415 nimia] nimia et P9629

416 Rubrik fehlt V630

417 IPS W411

418 monere P9629

419 deberi P9629

420 custodire korr. aus constodire P9629

421 non W411

422 nullis V630; V1341; nulla W411

423 memoralibus V630; membrabilis W411

424 censuri P9629; censeri N442

425 Rubrik fehlt V630

426 PROVEANTUR W411

427 Conceperimus V1341

428 totas W411

429 ne P9629

430 correctione N442

431 a P9629

432 condere W411

433 am Rande de his qui ante ordinationem vel post peccant P9629

434 gravius, interlinear vel gravibus N442

435 gradibus W411

436 cum mandet] commandat P9629; Commandet V1341

437 mandet fehlt W411

438 apostolus korr. aus apostolis P9629; apostolos V1341

439 inponentes W411

440 veneranda constituta] venerandam constitutam W411; V1341

441 pronuntient korr. aus pronuntiant N442

442 peccaverint W411

443 praevaricatores W411

444 Rubrik fehlt V630

445 quoque W411

446 et W411; ut fehlt V1341

447 demoni P9629; demoniis V630; V1341; daemoniacis] de monachis W411

448 similibusque korr. aus libusque N442; milibusque W411

449 irretitis korr. aus irretitos N442

450 sacrasancta V630; sacrosancta korr. aus sacrosancta tribuere V1341

451 tribuantur korr. aus tribuatur N442

452 Quibus si korr. aus Quibus N442

453 ac fehlt W411

454 tante V630; V1341

455 prospexerit W411

456 calamitate vexari Atque ideo necessario removendi sunt ne quibuslibet pro quibus Christus est mortuus scandalum generetur infirmis] scandalum generetur infirmis promittate vexari adque ideo necessario removendi sunt ne quibuslibet quibus Christus mortuus est W411

457 necessaria P9629

458 pro fehlt P9629; V630; V1341

459 praemisit W411

460 cęlesti P9629

461 despsatores V630

462 perculsos N442; percussus V1341

463 QUOD HI] DE HIS V1341

464 Rubrik fehlt V630

465 SE SACRIS VIRGINIBUS] SACRIS VIRGINIBUS SE N442

466 COMMISCENT N442; COMMITTUNT V1341

467 COMMUNICARI V1341

468 POSSINT N442; W411

469 EGERINT V1341

470 TENERE V630; V1341

471 aequum korr. aus aquum V630

472 interlinear vel de N442

473 detrudi V630; V1341

474 omnino non] omnino n korr. aus omnino V1341

475 aut, interlinear vel et N442

476 penituerit V630; V1341; paeni W411

477 interlinear vel non negetur N442

478 Rubrik fehlt V630

479 VERENTUR W411

480 SED N442; W411

481 PRO SE fehlt W411

482 de fehlt W411

483 velandi W411

484 congugii P9629

485 mutalibus W411

486 sadcaverint korr. aus cadcaverint W411

487 qualiter W411

488 domini V630

489 debeat W411

490 fecit W411

491 poterat W411

492 vetabitur korr. aus vitabitur P9629; vetabantur korr. aus vetabitur N442; vetabatur W411

493 habita] habita secum in V630; habita secum N442; W411; V1341

494 debent fehlt V630; V1341; debuit W411

495 inicere korr. aus inicire V630

496 interlinear vel solum N442

497 solum V630

498 adorationes W411; V1341

499 praemi W411

500 propenere P9629

501 nostra sit] nos transit V1341

502 interdictio W411

503 qd W411

504 eorum P9629; earum korr. aus eorum N442

505 Paulus fehlt W411

506 testatur apostolus] apostolus testatur V630

507 instabilis] instabilis de V1341

508 tan W411

509 videantur P9629

510 Rubrik fehlt V630

511 NEGETUR W411

512 PRO HOC FACTO fehlt N442; W411

513 VENIRE fehlt W411

514 concedetur W411; V1341

515 XXIII N442; XXIIII korr. aus XXVIII V1341

516 ea W411

517 clericales W411

518 sinitur korr. aus senitur P9629; nititur W411

519 collegium korr. aus collegiom P9629

520 fragilitatis W411

521 Rubrik fehlt V630

522 ET] ET IN N442

523 UTRIQUE fehlt W411

524 subiaceat W411

525 provexerunt W411

526 ecclesiae fehlt W411

527 nullis korr. aus nullus N442

528 interlinear vel existentibus N442

529 alium W411

530 transecundum V630; V1341

531 temereque] temereque a quoquam korr. aus temereque N442; temere quae a quemquam W411

532 referendorum W411

533 ut V1341

534 profector W411

535 costituta V630

536 fugiet W411

537 de fehlt W411

538 praesubtoribus P9629

539 praefixere] praefixa sunt N442; V1341; prefecto se W411

540 servanda V630

541 Rubrik fehlt V630

542 PREMIUM korr. aus PREMIA N442

543 INVOLVANT V1341

544 vero fehlt V630; V1341

545 degestum W411

546 quae fehlt W411

547 probabitur W411

548 custodire W411

549 mentis V630; V1341

550 praeceptio P9629

551 convitos P9629; convictos korr. aus convictus V630

552 nisi V630; V1341

553 interlinear vel patrantes N442

554 pariter korr. aus parat N442

555 accipientemque] et accipientem W411

556 Rubrik fehlt V630

557 SUB fehlt W411

558 DEDICENTUR P9629; V1341; DIDICENTUR W411

559 et fehlt W411

560 fidelium constructiones] fidelium korr. aus fidelium constructione N442

561 sacri W411

562 processionibus, am Rande vel professionibus N442

563 aucdacter V1341

564 Quae quoniam fehlt W411

565 acerva W411

566 ferne W411

567 revera N442

568 regionibus fehlt W411

569 distructus W411

570 latentibus korr. aus talentibus P9629

571 hac fehlt W411

572 proveratur W411

573 manifesti P9629; manifesta V630; V1341; manifestis korr. aus manifesti N442

574 manifestis fuerit korr. aus manifesti fuerint N442

575 fuerint P9629; V630; fuerit korr. aus fuerint N442

576 expositis P9629; V630; V1341

577 possit W411

578 vitavit W411

579 Rubrik fehlt V630

580 ALIQUIS V1341

581 VERORUM N442

582 firmetur W411

583 cui korr. aus con W411

584 petit P9629

585 hominum W411; V1341

586 debitorum W411

587 singulatim V1341

588 pręstrinximus W411

589 noxiorum] nisi eorum W411

590 committunt korr. aus committuntur P9629

591 conmittentibus W411

592 se fehlt W411

593 sin W411

594 sint vocabulo nuncupandi qui delegatum korr. aus sint legatum N442

595 vocabulo korr. aus vocabolo P9629

596 noncupandi P9629; V630; V1341

597 deliga W411

598 ut fehlt W411

599 provanequae W411

600 dives V630

601 regula P9629

602 praecipitia korr. aus praecipia N442

603 decidet W411

604 extimandum W411

605 existimandum qui inmensis korr. aus existimandum P9629

606 quid W411

607 molibus occupati korr. aus molibus V630

608 multimodis korr. aus multis modis V630

609 ipso W411

610 videatur korr. aus vedeatur P9629

611 sanetur W411

612 qui hactenus korr. aus quatenus V630

613 se fehlt W411

614 lętaria V1341

615 sanetur W411

616 excubis V1341

617 iniuncta] in cuncta P9629; iniuncta korr. aus in cuncta V1341

618 Quantumque] Quantumquae si W411

619 hoc W411

620 nisi W411

621 procurarentur P9629; procuraret W411

622 tantum V630; N442; V1341

623 sectantur korr. aus sectentur

624 qui P9629; quam W411

625 perpetrantur W411

626 et V630; V1341

627 cognito W411

628 habuit W411

629 forsitant P9629

630 oportuerit korr. aus oportuerat N442

631 Quo V630; N442; W411; V1341

632 interlinear vel errantibus N442

633 nesciens korr. aus nescies N442

634 nec fehlt W411

635 ignorans korr. aus ignoras P9629

636 curabit W411

637 posse P9629

638 quid N442

639 QUOD fehlt W411

640 Rubrik fehlt V630

641 REDIBUS W411

642 OBLATIONE korr. aus OBLATIONES V1341

643 FIDELIUM] fidelium ut W411

644 PORTIONIS V1341

645 XXVIIII fehlt P9629

646 redito W411

647 adplicandam V1341

648 sacerdotis sicut] sicut sacerdotis V630; N442; W411; V1341

649 integra P9629; W411; V1341

650 deponere W411

651 si V630; W411

652 clericorum korr. aus cleric V630; clerus korr. aus clericus N442

653 delegata V1341

654 noverint V630; noverit N442; W411; V1341

655 expectandum W411

656 instauratio korr. aus instarratio V630; instarratio V1341

657 si korr. aus sic P9629

658 sedebus W411

659 his fehlt V630

660 ipsa W411

661 quam quis] quamvis V630; W411; V1341; quamvis korr. aus quam quis N442

662 opera vestra] vestra opera V1341

663 in caelis est] est in caelis V630; W411; V1341

664 praedicare W411

665 ea W411

666 tacere P9629; tangere W411

667 Rubrik fehlt V630

668 XXX fehlt V1341

669 immunem] in finem W411

670 sequendam W411

671 seu V630; N442; W411; V1341

672 excedentem korr. aus excecdentem P9629

673 compedenter V630

674 transgressuris W411

675 fiat] fiat et korr. aus fiat N442

676 delinquenda V630; delinquendi korr. aus delinquenda V1341

677 Datam V1341

678 VI P9629

679 D. P9629

680 IIIO W411; casterio V1341

681 et fehlt W411

© 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 8.7.2005