[Home]
[Überblick]
[Text]
[Teil I]
[Teil II]
[Teil III]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Papst Gelasius I. an die Bischöfe Siziliens

Inhaltsverzeichnis

Papst Symmachus an Bischof Caesarius

 

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

 

Papst Anastasius II. an Kaiser Anastasius

P9629, f. 156vb; V630, f. 265ra; N442, f. 188ra; W411, f. 294r; V1341, f. 177ra

INCIPIT1 EPISTOLA PAPAE ANASTASII URBIS ROMAE AD IMPERATOREM ANASTASIUM PRO PACE ECCLESIARUM2 MISSA3.

<P9629, f. 157ra> I Quod pro Christo fungatur4 legatione, dum pro pace precatur ecclesiae.

II Quod non sit temere iudicandum de his, qui iam ad dominum migraverunt.

III Ut5 specialiter in ecclesia nomen taceatur Acacii6.

IIII Quod magnopere7 contentio sit cavenda.

V Ut Alexandrinos imperator admoneat ad fidem8 sinceram et ad pacem redire catholicam.

VI Admonetur9 imperator, ut constitutis10 apostolicae sedis obtemperet.

VII Quod eos, quos post damnationem11 suam vel baptizavit vel ordinavit Acacius12, nulla portio laesionis attingat.

VIII Quod mali bona ministrando sibi13 tantummodo noceant, nec ecclesiae sacramenta commaculent.

Gloriosissimo14 et clementissimo filio Anastasio augusto Anastasius15 episcopus.

Exordium pontificatus mei primitus oblata populis pace16 pronuntio, consequenter17 pro fide catholica humilis pietati18 tuae precator19 occurro20, in quo primum mihi divinum favorem21 propinquasse confido, quod consonantia in me augustissimi22 nominis tui non dubium praestat auxilium, ut, sicut praecelsum vocabulum pietatis tuae per universas gentes toto orbe praefulget, ita per23 ministerium meae24 humilitatis, sicut semper est, sedes25 beatissimi Petri in26 universali ecclesia assignatum sibi a domino deo teneat principatum. Nec propter unum mortuum diutius tunica27 illa salvatoris28 desuper contexta per totum malae sortis29 patiatur incertum, quae sola in discisionem pro firmitate30 sui venire non potuit, serenitate31 tua32 praecipue33 rempublicam gubernante. Cui etiam in privata vita34 tantum circa sincerae35 religionis studium fuit36, ut, sicut fama certissima37 celebravit, nemo magis <P9629, f. 157rb> vel inter praecipuos38 sacerdotes praefixas39 a40 sanctis patribus regulas ecclesiae custodisse dicatur41, quod42 sanctum studium cum maiestate imperii43 crevisse confidimus.

QUOD44 45 PRO CHRISTO FUNGATUR46 LEGATIONE47, DUM PRO PACE PRECATUR ECCLESIAE

<N442, f. 188rb> I Legatione48 itaque fungimur pro Christo nec49 eos propter offensionem vel scandalum patiamini50 publice nominari, quorum merita vel actus illum iudicem latere non possunt, in cuius iam sunt iudicio constituti51. Nec illic se potest interserere in corpore52 mortali adhuc53 temeraria praesumptio, in quo54 non solum confessio facit55 aperta56 merita singulorum, sed etiam silentii57 ipsius non potest latere secretum. Namque <W411, f. 294v> et praedecessor58 noster <V1341, f. 177rb> papa59 Felix et60 etiam Acacius61 illic procul dubio sunt, ubi unusquisque sub tanto iudice non potest perdere sui meriti qualitatem.

QUOD62 NON SIT TEMERE63 IUDICANDUM DE HIS, QUI IAM AD DEUM64 MIGRAVERUNT65

II Itaque monente66 nos beatissimo Paulo67 apostolo, ne, quod sit in hoc68 offendiculum in ecclesia69, dum70, quod facere non possumus V630, f. 265rb> de his, qui iam transierunt, iudicare conemur, observandum esse tranquillitas tua cognoscat. Ait enim de his, qui71 de rebus ad deum72 solum pertinentibus iudicare praesumunt73: Nemo enim nostrum sibi vivit, et nemo sibi moritur. Sive enim vivimus, domino vivimus, sive morimur, domino morimur. Sive enim vivimus sive morimur, domini sumus. In74 hoc enim Christus resurrexit a mortuis, ut et vivorum et mortuorum dominetur. Tu autem, quid75 iudicas76 fratrem tuum, aut77 quare spernis78 fratrem tuum? Omnes enim79 stabimus ante tribunal dei80. Scriptum est enim: Vivo ego, dicit dominus, quoniam mihi flectet81 omne genu et omnis lingua confitebitur deo. <P9629, f. 157va> Itaque unusquisque nostrum82 pro se rationem reddet deo. Non ergo amplius invicem iudicemus, sed hoc iudicate magis, ne ponatis offendiculum fratri83 vel scandalum. Monet igitur beatus apostolus, ne de his nobis praesumendo84 iudicium, de quibus nemo potest verius vel melius85 iudicare quam deus, in86 hoc sibi quippiam temerarios87 ausus usurpet et propter hoc pax atque unitas ecclesiae dissipetur88. Nam et in regnorum libro dicitur: Non quomodo videt homo89, videt90 deus, quia91 homo videt in facie92, deus autem videt in corde. Item in paralipomenon libro primo: Et nunc et93 Salomon, scito94 deum patrum tuorum et servi illi in corde perfecto95 et96 in anima97 volente, quoniam omnia98 corda scrutatur deus et omnem cogitationem novit. Item in Ezechiel: Haec dicit dominus deus: Sic99 dixistis, domus100 Israel, et cogitationes spiritus vestri novi ego. Unde et101 de domino iudice dicitur in evangelio: Sciens autem Iesus cogitationes eorum dixit: Quid cogitatis mala in cordibus vestris?

UT102 103 SPECIALITER IN ECCLESIA104 NOMEN <N442, f. 188va> TACEATUR ACACII105

III Precamur106 itaque clementiam vestram, ut specialiter in107 ecclesia nomen taceatur Acacii, ut108, quod multis ex causis scandalum vel offendiculum ecclesiae concitavit109. Speciali appellatione taceatur, cum, sicut diximus, in generalitate sacerdotum uniuscuiusque meritum illum iudicem latere110 non possit, qui111 novit, quid cuique tribuendum sit pro aestimata dispensatione meritorum, cui soli cogitationes quoque manifestae sunt. Quantos vero excessus atque praesumptiones112 habuerit Acacius, ne clementiae tuae per singula suggerere113 fortasse videatur onerosum, <P9629, f. 157vb> Cresconio114 vel etiam Germano115 fratribus et coepiscopis meis, quos misimus ad serenitatem tuam, de causis singulis Acacii, qualis fuerit, instructionem116 ple<V1341, f. 177va>nissimam dedimus clementiae vestrae specialius117 recensendam, <W411, f. 295r> si hoc pietati118 tuae placuerit curiosius indagare, ne in119 aliquo suggestionis nostrae veritas defuisse videatur, ut pro divina sapientia vestra120 perspicue121 videre possitis122, non superbia vel elatione123 sedis apostolicae in Acacium talem124 processisse sententiam, sed facinoribus certis, quantum nos extra125 illud iudicium, quod solum falli non potest, aestimamus126 zelo magis divinitatis extortam127.

QUOD128 MAGNOPERE129 CONTENTIO SIT CAVENDA

IIII <V630, f. 265va> Nos130 vero humiliter supplicantes controversiam131 in ecclesia remanere nolumus132, cum magis vitanda contentio sit, sicut dicitur in proverbiis: Odium suscitat contentio. Omnes autem, qui non contendunt, protegit amicitia. Nam et apostolus ad Corinthios133: Cum enim sint inter vos aemulationes et contentiones, nonne carnales estis et secundum hominem ambulatis? Item ad Philippenses: Si qua ergo consolatio in Christo, si qua allocutio134 caritatis, si qua societas spiritus135, si qua viscera et miserationes136, implete gaudium meum, ut idipsum137 dicatis omnes eandem138 caritatem habentes nihil per contentionem139 neque per inanem gloriam, sed in humilitate mentis invicem existimantes140 semet141 ipsos superiores, non142 sua singuli143 respicientes, sed aliorum.

UT144 ALEXANDRINOS145 IMPERATOR146 ADMONEAT AD FIDEM SINCERAM ET PACEM REDIRE147 CATHOLICAM

V Hoc tamen praecipue insinuo serenitati148 tuae, gloriosissime et clementissime fili149 auguste, ut cum causae Alexandrinorum patuerint150 piissimis auribus <N442, f. 188vb> vestris, ad sinceram et catholicam fidem eos auctoritate sapientia divinisque vestris monitis redire faciatis. Nam quid tenendum sit in religione151 catholica secundum definita patrum et praedicationem152 omnium153 sacerdotum; qui in ecclesia floruerunt, si hoc quoque praeceperitis154 scientibus <P9629, f. 158ra> in memoriam transmittendo renovabimus, ignorantibus ad discendum pro officio nostrae instructionis155 offeremus156, ut nulla extra haec ingeniorum iactantia vel pravitas157 audiatur.

ADMONETUR158 159 IMPERATOR, UT CONSTITUTIS160 APOSTOLICAE SEDIS OBTEMPERET161

VI Illud vero peculiarius162 pro amore imperii vestri et beatitudine, quae163 consequi potuerit164 regnum pro apostolico officio praedicamus, ut165, sicut decet166 et167 sanctus spiritus dictat168, monitis nostris169 oboedientia praebeatur, ut bona omnia vestra170 rempublicam consequantur, sicut in exodo promittitur: Si audieris171 vocem domini dei tui, et quae placent ei172, feceris coram ipso et oboedieris173 praeceptis eius et custodieris omnem174 iustitiam eius, omnem175 infirmitatem, quam importavi Aegyptiis, non importabo in te. <W411, f. 295v> Ego enim sum dominus, qui salvum facio te. Et illic iterum tuba potentissima canitur: Et176 nunc, Israel, quid dominus deus tuus postulat a177 te aliud, quam ut timeas dominum deum tuum et ambules in178 omnibus179 viis eius et <V1341, f. 177vb> diligas eum, et servias domino deo tuo ex toto corde tuo et ex tota anima tua custodire praecepta domini dei tui et iustitias eius, quas ego mando180 tibi? Haec181 suggerentem182 frequentius non spernat pietas tua, ante oculos183 tuos habens184 185 domini in evangelio verba186: Qui audit vos, me audit, et qui vos spernit187, me spernit; et qui me188 spernit, spernit189 eum, qui me misit. Nam et apostolus190 concinens191 salvatori nostro192 ita loquitur: Quapropter qui haec spernit, non hominem spernit, sed deum, qui dedit spiritum suum sanctum in nobis. Pectus clementiae vestrae sacrarium est publicae felicitatis, ut praestantia193 vestra194, quam195 196 velut vicarium praesidere197 iussit in terris, evangelicis apostolicisque praeceptis non dura superbia resistat198, sed per oboedientiam, quae199 sunt salutifera200 compleantur201.

QUOD202 EOS203, QUOS POST DAMNATIONEM SUAM VEL BAPTIZAVIT VEL204 ORDINAVIT ACACIUS, NULLA PORTIO LAESIONIS ATTINGAT

VII <V630, f. 265vb> Nam secundum ecclesiae catholicae consuetudinem205 sacratissimum serenitatis tuae pectus agnoscat, quod nullum de his, vel quos baptizavit <N442, f. 189ra> Acacius vel quos sacerdotes sive206 levitas secundum canones ordinavit, ulla eos ex nomine Acacii portio <P9629, f. 158rb> laesionis attingat207, quo208 forsitan per209 iniquum tradita sacramenti gratia minus firma videatur210. Nam et baptismum211, quod procul212 sit ab ecclesia, sive ab adultero213 vel a fure fuerit datum, ad percipientem munus pervenit illibatum, quia vox214 illa, quae215 sonuit216 per columbam, omnem maculam humanae pollutionis excludit217, quae218 declaratur ac dicitur: Hic est, qui baptizat in spiritu219 et igni220. Nam si visibilis221 solis istius radii, cum per loca foetidissima222 transeunt, nulla contactus inquinatione maculantur, multo magis illius, qui223 istum visibilem fecit224, virtus nulla ministerii indignitate constringitur225. Nam et Iudas, cum fuerit sacrilegus atque fur, quicquid egit226 inter apostolos227 pro dignitate commissa, beneficia per indignum data nulla ex hoc detrimenta senserunt declarante hoc ipsum domino228 manifestissima voce: Scribae, inquit, et pharisaei super cathedram229 Moysi sedent, quae dicunt, facite230, quae autem faciunt, facere231 nolite, dicunt enim et232 non faciunt. Quidquid ergo ad hominum233 profectum quilibet in ecclesia minister pro234 officio suo videtur operari235, hoc totum contineri236 implendo divinitatis affectum237, ita ille, per quem Christus loquitur, Paulus affirmat: Ego plantavi, Apollo rigavit, sed deus238 <W411, f. 296r> incrementum dedit. Itaque neque239 qui plantat, est aliquid, neque qui rigat, sed240 qui incrementum dat deus. A deo autem non quaeritur, quis vel qualis praedicet241, sed quem praedicet, ut invidos etiam bene Christum praedicare confirmet, quo malo diabolus242 ipse deiectus243 est et hoc ipse244 praedicare245 non desinit246.

QUOD247 MALI248 BONA <V1341, f. 178ra> MINISTRANDO SIBI TANTUMMODO249 NOCEANT NEC ECCLESIAE SACRAMENTA COMMACULENT

VIII Ideo250 ergo et hic, cuius nomen dicimus esse251 reticendum252, male253 bona ministrando sibi tantum nocuit. Nam inviolabile sacramentum, quod per illum datum est aliis perfectionem suae virtutis obtinuit. Quod254 ita255 sit256 aliquorum, in tantum se extendit257 curiosa suspicio258, ut imaginetur259 prolato a papa Felice iudicio postea inefficaciter in sacramentis, quae Acacius usurpavit egisse, ac perinde eos metuere, qui vel in consecrationibus vel in baptismate mysteria tradita susceperunt, ne260 irrita beneficia divina videantur. Meminerint in hac261 quoque262 parte263 similiter tractatum264 praevalere superiorem, <P9629, f. 158va> quia non265 sine usurpatione266 sacerdotii adiudicatus hoc egit267, in quo virtutem suam obtinentibus mysteriis268, in hoc quoque aliis rea sibi persona non nocuit. Nam ad illum pertinuit, quod tuba Davitica269 canitur: <N442, f. 189rb> Verumtamen deus conquassavit capita270 inimicorum suorum, verticem capilli perambulantium in delictis suis. Nam superbia semper sibi, non aliis facit ruinam. Quod universa scripturarum caelestium testatur auctoritas, sicut etiam per spiritum sanctum dicitur271 in propheta272: <V630, f. 266ra> Non habitabit273 in medio domus meae, qui facit274 superbiam. Unde cum sibi sacerdotis nomen vindicaverit, condemnatus in ipsius verticem superbiae275 tumor inflictus276 est, quia non populus, qui in mysteriis277 domum278 ipsius sitiebat exclusus est, sed anima sola illa, quae peccaverat, iusto iudicio279 propriae culpae280 erat obnoxia, quod ubique numerosa scripturarum testatur instructio281. Unde remotis hominum studiis sive versutiis282 in hac adhuc praesenti fragilitate praepositorum283 secundum preces nostras annisu284 et auctoritate imperiali offerte285 deo286 nostro unam catholicam287 ecclesiam et apostolicam, quia hoc solum est, in quo non solum in terris, sed etiam in caelo triumphare sine fine possitis288.

Subscriptio: Omnipotens deus regnum et salutem tuam perpetua protectione custodiat, gloriosissime289 et290 clementissime semper auguste291.

P9629, f. 158va; V630, f. 266ra; N442, f. 189rb; W411, f. 296r; V1341, f. 178ra

1 INCIPIT] CXLV INCIPIT N442; INCIPIT fehlt W411

2 ECCLĒRUM N442

3 MISSA] MISSA TITULI DECRETORUM W411

4 fungantur V630; W411; V1341; fungatur korr. aus fugatur N442

5 Ut] Ut hi W411

6 acacii korr. aus aacacii W411

7 magnopere] magno opere V630; W411; V1341

8 fide P9629

9 Admoneat V630; V1341

10 constitus W411

11 donationem W411

12 acasius W411

13 si V630

14 am Rande CXLIII N442

15 anatasius V1341

16 pasce W411

17 confidenter V630; V1341

18 pietatis W411

19 peccator V1341

20 occurrat V630; V1341

21 favore W411

22 augustissimi korr. aus augustissime V630; V1341; agutissimi W411

23 pro P9629; V1341

24 me W411

25 sedis W411

26 in fehlt W411

27 tonica V630; N442; W411; V1341

28 salutaris P9629; W411

29 sortitis W411

30 infirmitate P9629

31 serenitate tua] serenitati tuae V630

32 tuae W411

33 pricipue W411

34 vita fehlt W411

35 sincerem W411

36 fuit fehlt V630; V1341

37 certissime V630; V1341

38 praecipues V630

39 praefixa W411

40 a fehlt W411

41 dicantur W411

42 quoniam W411

43 inperi W411

44 QUOD] CAPITULO QUOD P9629

45 Rubrik fehlt V630

46 FUNGATUR] FUNGATUR ECCLESIAE W411

47 LEGATIONE, DUM PRO PACE PRECATUR ECCLESIAE] ECCLESIAE LEGATIONE, DUM PRO PACE PRECATUR W411

48 LECTIONEM W411

49 ne N442

50 patiemini W411

51 constituta P9629

52 corpora V630

53 aut W411

54 co P9629

55 faciat korr. aus fiat P9629

56 aperte P9629

57 silenti W411

58 praecessor W411

59 pape W411

60 et fehlt P9629; sed W411; V1341

61 acasius W411

62 Rubrik fehlt V630

63 TIMERE W411

64 DOMINUM W411; V1341

65 AUGURAVERUNT V1341

66 monentes V1341

67 Paulo fehlt V630; V1341

68 hoc fehlt W411

69 ecclesie W411

70 dum fehlt W411

71 que V1341

72 eum W411

73 praesumum P9629

74 I W411

75 qui P9629; V630; W411

76 diiudicas V630

77 aut] aut tu N442

78 spenis W411

79 enim fehlt V630

80 christi V630; N442; V1341

81 flect korr. aus flectit P9629

82 nostrum fehlt V630; V1341

83 fratri vel scandalum fehlt W411

84 presumedo P9629; praesumamus korr. aus praesumendo W411

85 melius iudicare korr. aus melius W411

86 in hoc sibi] sibi in hoc V630; V1341

87 temerarius V630; N442; W411; V1341

88 discipitur W411

89 homo, videt deus, quia homo videt fehlt W411

90 videt] videt et V630; V1341

91 quia homo korr. aus quia P9629

92 faciem W411

93 et fehlt N442

94 scito korr. aus sito P9629; scit W411

95 perfecto] perfecto et in animo perfecto V630

96 et in korr. aus et V630

97 animo V630; W411; V1341

98 omni W411

99 Si P9629; V630; W411; V1341

100 domus fehlt W411

101 et de korr. aus et N442

102 UT] UT HII W411

103 Rubrik fehlt V630

104 ECECLESIA P9629

105 AGATII N442; AGACUM W411

106 Praecamur itaque korr. aus Praecamur N442

107 in ecclesia fehlt V630; N442; W411; V1341

108 ut quod multis ex causis] multum enim W411

109 concitabit W411

110 latera W411

111 qui novit fehlt W411

112 presubtiones P9629

113 suggere V1341

114 crisconio V630; W411; V1341

115 germanos P9629

116 instructionem korr. aus instructonem P9629

117 specialibus W411

118 pietatis P9629; V630; W411; V1341

119 in fehlt W411

120 nostra W411

121 perspicue korr. aus prespicue P9629; prospicue W411

122 positis V1341

123 electione W411

124 tale V1341

125 extra fehlt V630; V1341

126 extimemus W411

127 exortam W411

128 Rubrik fehlt V630

129 MAGNOPERE] MAGNO OPERE W411

130 Nos] Et nos W411

131 contraversiam W411

132 volumus P9629

133 corintios korr. aus coritios P9629; corintheos W411

134 allocutio korr. aus ablocutio N442

135 christi W411

136 mirationes W411

137 ipsum P9629

138 eadem W411

139 incontentionem W411

140 aestimantes V630; V1341; extimantes W411

141 sibimet W411

142 non] non in W411

143 singula V630; V1341; singulis W411

144 Rubrik fehlt V630

145 ALEXANDRINUS W411

146 IMPERATOR ADMONEAT] ADMONEAT imperator korr. aus ADMONEAT N442

147 reddere W411

148 serenitatis W411

149 fili auguste] filiabus suae W411

150 putaverint W411

151 religione korr. aus regione V1341

152 precationum V630; predicatione W411; precationem V1341

153 hominum W411

154 preciperitis W411

155 intructionis P9629

156 offerimus W411

157 pravitatis V1341

158 ADMONEAT V1341

159 Rubrik fehlt V630

160 CONSTITIS W411

161 OBTEMPERET fehlt W411

162 periculiarius P9629

163 qui W411

164 poterit N442

165 ut fehlt W411

166 docet W411

167 per V630, V1341

168 dicat P9629; W411

169 nostris fehlt V630

170 vestram korr. aus vestra N442

171 audieritis V630

172 ei fehlt V630; N442; W411, V1341

173 obaudieris W411

174 hominem W411

175 hominem W411

176 Et fehlt V630, V1341

177 ad V1341

178 in fehlt W411

179 omnibus viis] omnes vias V630; N442; W411; V1341

180 mandabo P9629

181 Haec] Haec me N442; W411

182 suggerentem korr. aus suggentem W411

183 oculos tuos] oculos korr. aus oculos tuos N442

184 habens fehlt P9629

185 habens domini fehlt W411

186 ver V630

187 spernit korr. aus sper P9629

188 me fehlt V630

189 spernit korr. aus spernit spernit P9629

190 apostolus] apostolus ad W411

191 concinens korr. aus concines P9629; concines W411

192 nostri W411

193 interlinear vel perstantiam vestram N442; perstantiam W411

194 vestra quam] vestrarumque W411

195 quem interlinear vel quam N442

196 quam fehlt P9620

197 prosedere W411

198 am Rande vel resistatur N442; resistatur W411

199 quae sunt korr. aus qui est P9629

200 salutifere P9629; salutifera korr. aus salutefera V1341

201 compleatur P9629; comperleantur V1341

202 Rubrik fehlt V630

203 EOS QUOS korr. aus EOS N442

204 VEL ORDINAVIT ACACIUS fehlt W411

205 consuetudinem] CONSUETUDINEM consuetudinem V630

206 seu V630; V1341

207 attigat V1341

208 quod W411

209 per iniquum] perniciem W411

210 videatur korr. aus videantur W411

211 baptissimum V1341

212 procul sit] perculsit P9629

213 adulterio P9629

214 ex P9629

215 qua W411

216 sonavit W411

217 excludit korr. aus exgludit P9629

218 quam N442

219 spiritu] spiritu sancto N442

220 igne W411

221 visimilis W411

222 feditissima P9629; V630; V1341

223 qui istum] questum V630

224 facit W411

225 contingitur W411

226 egit fehlt P9629

227 apostolus W411

228 deum V1341

229 cathedra V1341

230 facite fehlt P9629

231 facere nolite] nolite facere W411

232 et non korr. aus et W411

233 hominum korr. aus hominem P9629; hominum korr. aus homi W411

234 pro fehlt V630

235 operare V630; V1341

236 continere N442

237 effectum N442; affectu W411

238 dominus W411

239 neque fehlt V1341

240 sed qui korr. aus sed N442

241 praedicet sed quem praedicet] praedicet sed quem praedicat korr. aus praedicet W411

242 diabulus W411

243 deceptus W411

244 ipso V630; W411; V1341; ipse korr. aus ipso N442

245 praecipitare W411

246 desint W411

247 Rubrik fehlt V630

248 MALA W411

249 TANTUMMODO korr. aus TATUMMODO P9629

250 deo W411

251 esse fehlt V630; V1341

252 recitendum P9629

253 mali P9629

254 quod ita] Quod korr. aus Quod ita N442

255 ita sit] quidem V630; V1341; si est W411

256 sit] si et N442

257 extendens V630; W411; V1341

258 suscipio V1341

259 imaginentur korr. aus imaginetur N442; imaginetur] in maginem W411

260 non V630

261 interlinear vel in hanc N442

262 quoque fehlt W411

263 interlinear vel partem N442

264 tractum W411

265 non fehlt W411

266 usurpatione] usurpato nomine W411

267 egit korr. aus elegit W411

268 ministeriis W411

269 devitica W411

270 capite W411

271 dicut P9629

272 prophetico V630; V1341

273 habitavit P9629; W411

274 faciunt W411

275 superbi W411

276 inflectus W411

277 ministeriis V630; V1341

278 donum N442; W411; domus V630; V1341

279 iudici W411

280 culpae fehlt W411

281 structio P9629

282 versutus W411; V1341

283 positorum V630; N442; W411; V1341

284 adnisum W411

285 offerte korr. aus aufferte P9629; offertur V630; V1341

286 domino W411

287 catholicam ecclesiam korr. aus catholicam P9629

288 positis V630; V1341

289 gloriosissime et clementissime korr. aus gloriosissime N442

290 et clementissime fehlt V630

291 auge V1341

© 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 9.7.2005