[Home]
[Überblick]
[Text]
[Teil I]
[Teil II]
[Teil III]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Papst Hormisda an die spanischen Bischöfe

Inhaltsverzeichnis

Papst Hormisda an Bischof Salustius von Sevilla

 

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

 

Papst Hormisda an Bischof Epifanius von Konstantinopel

P9629, f. 182ra; V630, f. 273ra; N442, f. 207va; W411, f. 302v; V1341, f. 182ra

CXVIII1 ITEM HORMISDAE PAPAE AD EPIFANIUM CONSTANTINOPOLITANUM EPISCOPUM2.

Dilectissimo fratri Epiphanio episcopo3 Hormisda4.

Multo gaudio sum repletus, quod circa ecclesiae pacem et sanctissimi imperatoris5 et dilectionis tuae tale studium6 litteris indicasti, quod7 legatorum quoque meorum assertione8 cognovi manifestum9. Hic10 enim supernae misericordiae <P9629, f. 182rb> documentum11 perdocetur, <V1341, f. 181va> quando et mundani12 principes13 causas fidei cum reipublicae ordinatione14 coniungunt et ecclesiarum praesules15, quod ad dispensationem <V630, f. 273rb> sui16 pertinet, officii memores exsequuntur17. Talibus enim18 indigebat19 post20 discordiae procellas religio21 <W411, f. 303r> christiana rectoribus, qui compressis22 provida dispositione turbinibus diu23 peregrinatam pacem depulsa tempestate reducerent, ut24 in futura post saecula ad25 propositi sui exempla tendentes sibi ad scribendum indubitanter26 ostenderent, quicquid domino27 placitum posteris pro sua imitatione28 fecissent29. Benedicamus dominum, fratres carissimi, nostris hoc diebus fuisse concessum et totis orationum et curarum viribus adnitamur, ut, quae dei opere bene coepta sunt, ipso adiuvante30 per omnia compleantur. Sperandum enim est, ut ad compagem corporis sui reliqua31, quae32 adhuc33 divisa34 sunt, membra festinent et a potioribus minora non discrepent. Ad quod, cum35 me dilectio tua christianae studio caritatis hortatur, debet, quod invitat36, sequi et, quod amandum suadet, amplecti37. Similem enim iam <N442, f. 207vb> fidei curam gerentes per religiosam patientiam par etiam praemium de boni operis speramus effectu38, neque enim difficultatibus est cedendum. Non enim fatigatur asperis fides nec ad39 caelorum ardua per proclive contenditur40 nec remunerationem41 citra42 laboris exercitium quis meretur. Unde ne facientes bona deficiamus43, specialiter admonemur etiam teste psalmista: Beati, qui custodiunt iudicium et faciunt iustitiam in omni tempore, quia non initium laboris remunerationem praemii consuevit invenire, sed terminus. <P9629, f. 182va> Ergo44 studium sollicitudinis assumentes, quibus est una in communione societas et credulitas45, quemadmodum de unitate46 sedis apostolicae et Constantinopolitanae47 ecclesiae pariter exultamus in domino, ita de reliquorum quoque, sicut affectione admones, redintegratione48 laetemur49 et50 curemus primum51, ut fidem integritatemque52 nostram immaculatam ab omni contagione servemus. Nosti enim, frater karissime53 ac sanctissime, quia54 ecclesiastica55 servant56 vincula57 concordiam, quae nos ab hereticorum tueantur58 insidiis, per quam59 etiam canonum custoditur60 auctoritas. His in robore suo omni61 circumspectione servatis remedia sperantibus conferuntur62. Habet enim ecclesiasticarum ordo regularum et ipsius forma iustitiae63, ut medicina rationabilis benigne et fideliter sperantibus non negetur64, nec65 quisquam66 ita est ab humanitate discretus, quem67 non a rigore districtionis inclinet cauta68 simplicitas, sed ut69 caute hoc ceterasque70 <V1341, f. 181vb> querelas71 aut errores alicuius72 valeas73 expedire, dilectissime frater, personam meam74 te75 in hoc oportet induere scientem in huiusmodi76 causis, sicut praedictum est, quid77 cavendum sit78 et79 ita omnia praevidendum80 81, ut te82 non ambigas83 rationem dispensationis huius deo84 esse reddendam85 ita tamen, ut eos, qui vobis fuerint communione sociati vel per vos sedi86 apostolicae vestra vobis87 scripta declarent88, quibus etiam et quae continentiam89 libellorum obtulerint90, inseratur. Sic enim et Severi vel supplicii91 aut similium <W411, f. 303v> absolvemus errores <V630, f. 273va> nec eorum, qui sanari poterint, dispendia patiemur. Quod ideo vobis specialiter credidimus92 imponendum ad diligentiam vestram93 94 a nostro95 honore96 transferentes, quia non parva97 iam documenta resistentes hereticis credidistis98, nec debet de99 eo ambigi100, quem bene contigerit explorari. <P9629, f. 182vb> Simul assume101 medelam102 medicinae, <N442, f. 208ra> simul accingere auctoritate103 iustitiae, et sic104 circa simplices105 humanitate mollire106, ut in hereticorum contagione perdurantes aut eos, qui innocentiam simulant et cum nostris sola voce consentiunt, ab his, quibus pro ecclesiae redintegratione consulitur107 et providetur, excludantur108, nec enim expedit circa eos ecclesiasticam temperare censuram. Non enim erunt iam miserationes bonae109 pro eorum, quibus consuli oportet necessitate110 consolata111, si112 indiscrete fuerunt113 bonis malisque114 communes115.

Et quia Hierosolymitanorum116 faciendam credidit in litteris tua dilectio mentionem, quorum etiam ad nos quaedam delata117 professio118 est, necessarium duximus119 respondere, quae congrua120 sunt121 huius122 sanctorum patrum constituta custodiunt, si illa fidei fundamenta venerantur, ab his, quae123 per eos spiritu sancto componente definita sunt, non removentur124. Aut enim perfecta sunt125 et adiectione126 non indigent aut bene valida et ideo non mutanda, quando per ea127 omnia hereticorum venena compraehensa128 sunt129; nec130 quicquam Calcidonensis synodus, quod utilem131 quemlibet132 et133 diligentiam134 potuisset exercitare135 praeterit136, quem137 praecedentium138 quoque dogmata vel clarius manifestavit vel repetit139, auctoritate firmavit140 speciale141 quoddam142 adversus Nestorium et Euticen aggressa certamen, alterius143 deitatem domini nostri Iesu Christi a carne separante144 et ideo sanctam Mariam145 dei genitricem146 pronuntiare vitantem147 148, alterius149 veritatem carnis in domino150 renuentem, quando dominus noster Iesus Christus idem151 filius dei, idem hominis, una in duabus persona naturis152 divinitatis et carnis nec naturis ad unitatem confusis, non153 velut quarta persona addita <P9629, f. 183ra> trinitatis, sed ipse filius dei exinanivit154 semetipsum formam servi accipiens, propter quod et unam nec divisibilem profitemur essentiam trinitatis et proprietatem tamen suam scimus155 inesse personis, <V1341, f. 182ra> unam enim patris profitemur esse personam, unam filii156 dei cum assumpta carne157, unam spiritus sancti et personas proprietatibus designantes et per unitatem essentiae inseparabilem trinitatis mysterium confitentes. Neque enim ambigi potest verbum dei intra virginis viscera per carnem humanam assumpsisse naturam nec apostarie158 factum159 <N442, f. 208rb> intra vulvam naturarum unitione160 divisum. Nam sicut non est in eo humanitas161 sine deo edita, sic in cruce non est impassibilis162 divinitas a carnis163 divisione164 divisa, quod165 virginis166 <W411, f. 304r> partus et167 intemerata fecunditas et singularis <V630, f. 273vb> a mortuis resurrectio et168 ad caelos declarat ascensio. Haec sic169, quemadmodum a170 patribus constituta sunt, servata171 credant nec definita172 transcendant, a quo tramite173, qui declinant, ipsi sibi nebulam dubitationis obtendunt. Nos174 autem illud apostolicum contemplantes175 contentiosis respondere non176 necesse est. Et nos177 hanc178 consuetudinem179 non habemus180 nec ecclesia dei. Haec ideo breviter, quia nec ambigi convenit de rebus ita181 per fidem definitis182 saepius, et pene183 supervacua184 est allegatio185, quae adhibetur instructis, cum super haec ad clementissimum principem non parva iam186 perstrinxerim187. Et quia de Hierosolymitanorum professione188 respondimus, hoc quoque aestimavimus189 salutis eorum causa competenter190 addendum, ut, si communionis apostolicae se191 dederunt192 unitati193, professionem suam scripto indicent194, quam195 legatis196 nostris apud Constantinopolim positis offerant197 aut per suos ad nos dirigant aut fraternitati198 vestrae tradant, eodem tamen, sicut diximus, tenore conscriptam, quae ad199 nos modis omnibus200 sub nostra ordinatione deferatur201. De Thessalonicensibus, quorum ad nos legati per clementissimi et202 fidelissimi principis filii <P9629, f. 183rb> nostri ordinationem203 venerunt, ne204 quid205 omisisse credantur206, nosse vos volumus207 secundum hoc, quod domino nostro Iesu Christo inspirante placuerit, causam omnem nostra208 209 dispositione210 tractandam, et sicut oportet, impleri211 ordinandam212 haec per fratrem et coepiscopum nostrum venerabilem virum Iohannem, sed et filios nostros Heraclium, Probum et Constantinum diacones213 ecclesiastico honore dignissimos ad causam214 pertinentiam215 rescripsisse contempti216, gratulati217 sumus in viro ordinis nostri emeritum218 et religiosum219 nos invenisse propositum220 et221 cum legationis222 mandato223 sapientia et moribus congruentes224. Votiva eorum res et plena gaudii225, ut sint iusta226 227 aestimatione228 <N442, f. 208va> probabiles, quos229 communionis230 officii contigerit esse consortes.

P9629, f. 183rb; V630, f. 273vb; N442, f. 208va; W411, f. 304r; V1341, f. 182ra

1 CXVIII fehlt V630; V1341; CLXIIII N442; XLV W411

2 EPISCOPUM] EPISCOPUM DIRECTA N442

3 episcopo fehlt V630

4 hormis W411

5 imperatoris et korr. aus imperatoris N442

6 studio W411

7 quod fehlt W411

8 assentione N442

9 manifeste W411

10 hi P9629; hinc V630; V1341

11 documento W411

12 mundane V1341

13 principis W411

14 ordinationem V1341

15 praesoles W411

16 suam W411

17 exercuntur W411

18 enim fehlt W411

19 indigebant W411

20 pre P9629

21 religione V1341

22 conpraehensis W411

23 dum W411

24 ut fehlt W411

25 ad fehlt W411

26 dubitanter W411

27 deo V630; W411; V1341

28 inmitatione W411; V1341

29 fecissem V630; V1341

30 adiuvantem V1341

31 reliqua] reliqua quoque W411

32 quem korr. aus quae V1341

33 adhuc] ad hunc V630

34 divisa] dei vasa P9629; W411; dei V630; vasa dei V1341

35 cum me] mecum V630

36 invitat korr. aus invita N442

37 amplecta W411

38 affectu V630; N442; W411; V1341

39 ad fehlt W411

40 conditor W411

41 remuneratione W411; remunerationem korr. aus remune V1341

42 cetera W411

43 deficiamus korr. aus dificiamus N442

44 Ergo] ergo si per W411

45 credulitatis V630

46 adunitate W411

47 constantinopolitani W411

48 redintegratione] redintegratio eius V630; V1341; sed integratione W411

49 latemur et fehlt W411

50 et fehlt V630; V1341

51 primum fehlt V630

52 integritatemque korr. aus integritatemqueque P9629

53 karissime ac fehlt W411

54 qui W411

55 ecclesiasticam W411

56 servent W411

57 vinculam W411

58 tueantur V630; W411; V1341; tuentur korr. aus tueantur N442

59 qua W411

60 custodiatur W411

61 omne W411; omnium V1341

62 conferantur korr. aus conferatur W411

63 iustie W411

64 negentur W411

65 ne W411

66 quiquam ita est korr. aus quisquam P9629

67 quia W411

68 incauta W411

69 ut fehlt N442

70 ceterasque] et cetera W411

71 querellam W411

72 alicuius] alicuius eo V630; V1341; alicuius En W411

73 valias W411

74 meam fehlt P9629

75 te fehlt V630; V1341

76 cuiusmodi W411

77 quid korr. aus quod P9629

78 sit et fehlt W411

79 et fehlt V630; V1341

80 praevidenda W411

81 praevidendum ut te korr. aus praevidendum V1341

82 ut te fehlt W411

83 habigas V1341

84 do V1341

85 reddendum W411

86 sedis W411

87 nobis W411; V1341

88 declarant N442

89 continentia V630; W411; V1341

90 obtulerit W411

91 supplicii] conplicium eius W411

92 credimus P9629; credidimus korr. aus credimus V1341

93 vestra W411; vestram fehlt V1341

94 vestram a korr. aus vestram N442

95 nostra W411

96 honere W411; onere V630; V1341

97 parva korr. aus parvo N442

98 reddidistis V630; N442; W411; V1341

99 de eo] deo W411

100 ambigem W411

101 adsumere W411

102 medelam] ne de iam N442

103 auctoritatem W411

104 si P9629

105 supplices W411

106 molliri W411

107 consolitur W411

108 excludetur W411

109 bona W411

110 necessitas W411

111 consolata korr. aus consulta P9629; conlatae V630; V1341

112 si fehlt V1341

113 fuerint korr. aus fuerunt N442

114 mali korr. aus malique N442

115 conmes W411

116 hierosolimitanus P9629

117 delatam W411

118 professio est] professione P9629; N442

119 duximus] duximus vel W411

120 congrua sunt korr. aus congrua P9629

121 sunt fehlt W411

122 huius] iis qui V630; V1341; his N442; qui W411

123 quique V630; V1341; qui W411

124 removeantur V630; N442; V1341; recordant W411

125 sunt] sunt ita ut sunt W411

126 adiectionem P9629

127 ea korr. aus eo V1341

128 conpressa P9629

129 sunt korr. aus susunt P9629

130 ne W411

131 utile W411

132 quelibet V630; V1341; qualibet W411

133 et fehlt V630; W411; V1341

134 diligentia W411

135 excitare P9629

136 preteriit V630; V1341

137 quae V630; V1341

138 praecedentium korr. aus praecidentium N442; praecidentium W411; V1341

139 repetita V630; repetita korr. aus repetit N442; reperit W411; repetiit V1341

140 firmabit W411

141 Specialem V1341

142 quondam N442

143 alterum W411

144 separantem W411; separentem V630; V1341

145 mariam dei korr. aus mariam V1341

146 genetrice V630

147 vetantem korr. aus vitantem P9629

148 vitantem, alterius veritatem carnis in domino renuentem korr. aus vitantem V1341

149 alterius veritatem carnis in domino renuentem fehlt V630

150 dno N442

151 idem] id est P9629

152 natura V630

153 ne V630; N442; V1341

154 exinaniens W411

155 scimur P9629

156 fili W411

157 carne korr. aus carnem P9629

158 post a se intra] apostetrice factum V630; apostecrie factum V1341

159 fatum P9629

160 minitione N442; munitione W411; V1341

161 humanitatis V630

162 inpassibili W411

163 carnis] carnis ex P9629

164 passione V630; W411; V1341

165 Quod korr. aus Quo P9629

166 virgini V630; V1341

167 sed W411

168 et ad caelos declarat ascensio fehlt W411

169 si N442

170 a fehlt W411

171 servant W411

172 definita korr. aus defenita N442

173 transmitte W411; tramite korr. aus tranmitte V1341

174 Nobis W411

175 contemplantes fehlt W411

176 non fehlt P9629

177 nos] nos et P9629

178 hanc] ne a W411

179 consuetudine V630; V1341; consuetudinis W411

180 habeamus V630; W411; V1341; habemus korr. aus habeamus N442

181 ita per] iuxta W411

182 desitis P9629; definitis korr. aus defitis N442

183 pene korr. aus pone P9629

184 supervacuo P9629; supervacua korr. aus supervacuo N442

185 adligatio W411; alligatio V1341

186 parva am] pervasa P9629; par vasa N442

187 perstrinxerimus V630; V1341

188 professione] pro confessione V630; V1341

189 exestimabimus W411

190 conpetentem P9629

191 se dederunt korr. aus sederunt P9629; se dederunt] sederunt W411

192 dederunt] dederint de N442

193 unitate korr. aus unitati N442; unitatem W411

194 inditam W411

195 quamquam W411

196 legatis korr. aus relegatis W411

197 obtulerunt W411

198 fraternitate P9629; W411

199 ad korr. aus a N442

200 hominibus W411

201 defereatur korr. aus diferatur N442; deferatur] deferatur nam W411

202 et fidelissimi fehlt V630

203 ordinationi W411

204 ne quid omisisse] neque domisisse W411

205 quid korr. aus qui P9629

206 credamur korr. aus credantur N442

207 volumen V1341

208 nostram P9629

209 nostra dispensatione] nostram dispositionem V630; W411; V1341

210 dispensatione P9629; dispositione N442

211 implerint W411

212 ordinanda W411

213 diaconos N442; diaconem W411

214 causa V1341

215 pertinentia V630; W411; V1341

216 contenti V630; N442; V1341

217 gratulatissimus P9629

218 emeritum] per meritum W411

219 reliosum V1341

220 ppositum W411

221 ex P9629

222 legationes W411

223 mandata W411

224 congruens V630; N442; V1341; congruentem W411

225 gaudii] gaudii est W411

226 iuxta V1341

227 iusta aestimatione] iuxta aestimationem V630

228 exestimatione W411

229 quos] quo sancto P9629

230 communis W411

© 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 22.7.2005