[Home]
[Überblick]
[Text]
[Teil I]
[Teil II]
[Teil III]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Papst Silverius an Bischof Amator

Inhaltsverzeichnis

Papst Pelagius I. an Bischof Vigilius

 

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

 

Papst Vigilius an Bischof Euterus

P9629, f. 191ra; V630, f. 279va; N442, f. 214vb; W411, f. 305r; V1341, f. 182va

INCIPIT1 EPISTOLA DECRETALIS2 VIGILII PAPAE AD EUTERUM3 EPISCOPUM4.

<P9629, f. 191rb> I De Priscillianistis, qui ab5 esu carnium se subtrahunt6.

II De trina mersione.

III De his, qui ab Arrianis iterum baptizantur.

IIII De ecclesiarum restauratione in fabricis vel dedicatione, quid sit observandum.

V De paschae7 festivitate et precum ordine8 ac9 missarum sollemnitate10.

VI Quod in nomine trinitatis debeat11 baptizari12.

VII13 Quod beati apostoli Petri Romanae scilicet ecclesiae sedes sacerdotalis mater sit dignitatis atque ecclesiasticae magistra14 rationis.

<V630, f. 279vb> Dilectissimo fratri Eutero15 Vigilius.

Directas ad nos tuae ca<V1341, f. 182vb>ritatis epistolas16 plenas catholicae inquisitionis17 sollicitudine18 gratanter accepimus19 benedicentes dei20 nostri clementiam, quia tales21 extremis mundi partibus dignatur suis ovibus providere pastores, per quos et pascuis valeant salutaribus22 abundare et ab iniqui lupi rapacitate servari23, ut insidias nequeant24 eius subreptionis25 incurrere26. Unde certum est, quia promissae vos <N442, f. 215ra> beatitudinis gratia27 subsequatur, quando a vobis caelestium perfectio doctrinarum tam votiva28 suscitatione29 perquiritur. Scriptum est enim: Beati30, qui perscrutantur testimonia eius, in toto corde exquirunt eum. Hoc31 igitur, frater32 carissime, praepositum33 tuae consultationis34 tota mente tractantes de te quoque provenire confidimus35, qui regulam catholicae fidei36 hisdem37 studes38 tenere vestigiis, quibus eam39 in apostolica sede cognoscis40 esse fundatam. Et quamvis sonus eorum toto orbe diffusus et usque ad fines orbis terrae verba41 eorum distensa dilectionis tuae corda Christo probaverunt42 esse fidelia, tamen si quid ex his in43 ecclesia, quae tuae44 gubernationi deo auxiliante commissa45 est, necdum <W411, f. 305v> plena46 luce claruerit47, ad eundem fontem, de quo illa48 salutaris49 manarat50 lympha, recurritis, id51 est, quod debita52 caritate53 sumus amplexi, quia fiducialiter de his, unde apud eos observantiam esse dixistis ambiguam, nostra54 voluistis responsione firmari. Quapropter55 56 dilectionem tuam in domino salutantes de singulis, quid57 iuxta58 catholicam disciplinam teneat apostolicae sedis auctoritas, subiectis aliquibus etiam sanctorum59 capitulis regularum60, te61 credidimus62 instruendum.

Ac63 primum de64 his, quos65 Priscillianae heresis indicasti vitiis inquinari sancto66 et convenienti religioni67 catholicae68 eos detestatione iudicas arguendos, qui ita se sub abstinentiae69 simulatae praetextu ab escis videntur70 carnium submovere, ut hoc exsecrationis71 potius <P9629, f. 191va> animo quam devotionis72 probentur efficere. In qua re, quia nefandissimis Manichaeis esse consimiles approbantur, iuste73 patrum venerabilium constitutis ab74 hac superstitione75 sub anathematis76 sunt interminatione prohibiti77, quando aliquid ciborum contagione carnium credunt78 esse pollutum, quia his omnibus, quae79 ad humanum victum misericordia80 divina81 concessit, nihil a82 catholicis esse iudicatur immundum83. Sic enim Titum doctor84 gentium Paulus monet apostolus dicens: Omnia munda mundis, coinquinatis85 autem86 et infidelibus nihil est mundum, sed polluta sunt eorum et mens et conscientia87, deum confitentur88 se nosse, factis autem89 negant, abominabiles et increduli90 et ad omne opus bonum reprobi. Similiter et91 alio92 in loco ad Timotheum de huiusmodi cavendis erroribus <V630, f. 280ra> praedicavit dicens: <V1341, f. 183ra> In novissimis temporibus discedent93 quidam94 a fide, attendentes spiritibus95 erroris et doctrinis96 daemoniorum in hypocrisi97 loquentium mendacium et cauteriatam98 habentium99 suam conscientiam100 prohibentes nubere et101 abstinentes a cibis102, quos103 deus creavit ad percipiendum104 cum105 gratiarum actione fidelibus et his, qui cognoverunt veritatem, quia omnis creatura dei bona et nihil reiciendum106, quod cum gratiarum actione percipitur. Haec igitur sequentia107 patrum venerabilium constituta108, specialiter eos censuerunt esse damnandos, qui cum carnibus109 abstinerent, ea quoque credebant110 esse vitanda111, quae112 carnibus fuisse videbantur admixta. Nam et ipse dominus noster Iesus Christus ita praemonuit dicens: <N442, f. 215rb> Non, quod113 intrat in os114, coinquinat115 hominem, sed quae procedunt de ore116, haec sunt, quae coinquinant117. Quapropter118 nec abstinentiam119 deo placitam reprobamus, nec eos, qui exsecrantur domini creaturam in nostra societate recipimus.

DE120 RENASCENTIUM121 TRINA MERSIONE122.

II De123 baptismo quoque sollemniter adimplendo similiter, quid124 apostolica vel sanxerit vel conservet125 auctoritas, in subiectis tua caritas126 evidenter agnoscet127. Illud autem novelli esse iudicamus erroris, quod, cum128 in fine psalmorum ab omnibus catholicis ex more dicatur: Gloria patri et filio et spiritui sancto, aliqui, sicut indicas, subducta una syllaba coniunctiva perfectum <W411, f. 306r> conantur129 minuere vocabulum trinitatis dicendo: Gloria pa<P9629, f. 191vb>tri et filio130 spiritui sancto. Quamvis ergo ipsa nos ratio evidenter edoceat, quia subducta131 una syllaba personam132 filii et133 spiritus sancti unam quodammodo134 esse designent135 136, tamen ad errorem talium convincendum sufficit, ut, quod dominus Iesus Christus designans in invocatione trinitatis credentium debere baptisma celebrari137 dixit: Ite, docete omnes gentes baptizantes eos in nomine patris et filii et spiritus sancti138. Ergo139 cum non dixerit: In nomine patris et filii140 spiritus sancti, sed141 aequalibus142 distinctionibus143, patrem et filium et spiritum sanctum iusserit nominari, constat illos omnino a doctrina dominica144 deviare145, qui aliquid huic voluerint confessioni146 derogare147. Qui148, si in errore permanserint, socii in149 nobis esse non possunt.

III150 151 De his etiam, qui baptismatis gratia salutaris accepta apud Arrianos iterum baptizati152 profundae voraginis153 sunt morte demersi, quid154 per singulos155 ordines156 vel aetates antecessorum nostrorum decreta censuerint, quae157 multiplici158 sunt ratione159 digesta e160 161 nostro scrinio162 relevata163 capitula his164 subiecta direximus165, in quibus tamen illud speciali166 caritate167 168 etiam convenit169 observari170, ut, quia pro171 172 peccatis plurimis, ut173 in gentibus iniquitas ipsa174 surrexit175, in aestimatione176 tuae177 fraternitatis aliorumque <V1341, f. 183rb> pontificum178 per suas dioceses relinquatur, ut, si qualitas et179 poenitentis devotio fuerit approbata180, indulgentiae quoque remedio sit vicina181. Quorum182 tamen reconciliatio183 non per illam impositionem manus, quae per184 invocationem sancti spiritus operatur, sed per illam, <V630, f. 280rb> qua185 poenitentiae fructus acquiritur186 et sanctae communionis restitutio187 perficitur.

IIII De188 fabrica vero cuiuslibet ecclesiae189, si190 dirupta191 fuerit192, instauranda et, si in eo loco consecrationis sollemnitas debeat iterari, in qua sanctuaria non fuerint193, nihil iudicamus officere194, sed195 per eam minime aqua exorcizata196 iactetur, quia consecrationem197 cuiuslibet198 ecclesiae, in qua199 spiritus200 sancti ara non ponitur201, celebritatem202 tantum scimus esse missarum203, et ideo si qua sanctorum <N442, f. 215va> basilica a fundamentis etiam fuerit innovata, sine aliqua dubitatione cum204 in ea205 missarum fuerit206 celebrata et ideo, si qua sanctorum basilica a fundamentis etiam fuerit innovata, sine aliqua dubitatione, cum in ea207 missarum fuerit celebrata sollemnitas208, totius sanctificatio209 consecrationis implebitur. Si vero sanctuaria, quae habebat, ablata sunt, rursus earum210 depositione et missarum sollemnitate reverentiam211 sanctificationis accipiet.

V212 Pascha213 vero futurum nos214, si deus voluerit215, Kalendarum Maiarum die celebraturos esse216 cognos<P9629, f. 192ra>cite. Ordinem quoque precum in celebritate missarum nullo217 nos tempore, nulla festivitate significamus habere diversum218, sed semper219 eodem220 tenore oblata221 deo munera consecrare. Quoties vero paschalis aut ascensionis domini vel pentecostes222 et epiphaniae223 sanctorumque dei fuerit agenda festivitas, singula capitula diebus apta subiungimus, quibus commemorationem sanctae sollemnitatis224 aut eorum faciamus225, quorum natalicia226 celebramus, cetera vero227 ordine consueto228 persequimur229. Quapropter et ipsius canonice <W411, f. 306v> precis230 textum231 direximus subter adiectum, quem deo propitio ex apostolica traditione suscepimus, et ut caritas tua cognoscat, quibus locis aliqua festivitatibus apta connectes232, paschalis diei preces233 simul234 adiecimus. Sic235 igitur fraternitatis tuae inquisitioni236 responsis, deum237 nostrum, quantum possumus exoramus, ut omnibus238 catholicae religionis ecclesiis circa universos, quos sibi fideles efficit, gratiae suae dona multiplicet et ab239 omnibus insidiis spiritalis240 hostis241 atque carnalis cunctos populos242 suos243 redigere244 dignetur245 immunes. Significatur246 etiam beatorum apostolorum vel martyrum247, sicut248 speramus, sancto249 nos affectui tuo direxisse250 reliquias, praesumentes fidem vestram eorum deinceps plenius esse meritis adiuvandam.

QUOD251 IN NOMINE TRINITATIS DEBEAT BAPTIZARI.

VI Si quis episcopus aut presbyter iuxta praeceptum domini non baptizaverit <V1341, f. 183va> in nomine patris et filii et spiritus sancti, sed252 in una persona trinitatis, aut in duabus aut in tribus patribus aut tribus filiis253 aut tribus paraclitis proiciatur de ecclesia dei.

QUOD254 255 BEATI APOSTOLI PETRI ROMANAE SCILICET ECCLESIAE SEDES SACERDOTALIS MATER SIT DIGNITATIS ATQUE ECCLESIASTICAE MAGISTRA RATIONIS.

VII256 Nulli vel tenuiter scienti vel pleniter sapienti dubium est, quod ecclesia Romana fundamentum et sors257 sit258 ecclesiarum, a qua omnes ecclesias principium sumpsisse nemo recte credentium ignorat259, quoniam, licet omnium apostolorum par esset electio, beato tamen Petro concessum est, <V630, f. 280va> ut ceteris praemineret, unde et Cephas260 vocatur, quia caput et primus est omnium apostolorum. <N442, f. 215vb> Et quod in capite praecessit, in membris sequi necesse est. Quamobrem sancta Romana261 ecclesia eius262 merito domini voce consecrata et sanctorum patrum auctoritate roborata primatum tenet omnium ecclesiarum, ad quam263 tam summa episcoporum negotia et iudicia atque querelas quam et maiores ecclesiarum quaestiones, quasi ad caput semper refe<P9629, f. 192rb>rendae sunt. Nam et qui264 se scit aliis esse praepositum, non moleste ferat aliquem265 sibi esse praelatum. Ipsa namque ecclesia, quae prima est, ita reliquis266 ecclesiis vices suas credidit largiendas267, ut in parte sint vocatae sollicitudinis, non in plenitudine268 potestatis, unde omnium appellantium apostolicam269 sedem episcoporum iudicia et cunctarum maiorum negotia causarum eidem270 sanctae sedi reservata esse liquet, praesertim271 cum in his omnibus272 eius semper sit exspectandum consultum, cuius tramiti, si quis obviare temptaverit sacerdotum, causas se non sine honoris sui periculo apud eandem273 sanctam sedem noverit redditurum.

Data Kalend. Martii Vvillisiario274 et Iohanne vv. cc. conss. EXPLICIT275.

P9629, f. 192rb; V630, f. 280va; N442, f. 215vb; W411, f. 306v; V1341, f. 183va

1 INCIPIT] XCVIII W411; V1341

2 DECRETALIS fehlt W411; V1341

3 DEUTERUM V630; FUTURUM W411

4 EPISCOPUM] EPISCOPUM CLXXVII N442

5 ab esu carnium se] se ab usu carnium W411

6 abstinent V1341

7 pace W411

8 ordinem W411

9 ac fehlt V1341

10 sollemp V630

11 debeant W411

12 baptizare W411

13 Rubrik fehlt W411; V1341

14 magister N442

15 futuro W411

16 epistolas korr. aus epistolis P9629

17 inquisitionis] inquisitionis et V630

18 sollicitudinis W411

19 accipimus W411

20 domini W411

21 tales] tales in N442

22 salutarius W411

23 servari ut] servante W411

24 nequeant korr. aus nequeunt P9629; nequeante W411

25 subreppreptionis P9629

26 incurre W411

27 gratias W411

28 mutabilis W411; votive V1341

29 sciscitatione W411; V1341

30 Beati fehlt V1341

31 Hoc fehlt W411

32 frater korr. aus fratres P9629; V630

33 propositum V630; N442; W411; V1341

34 consolationis N442

35 contendimus V630

36 fidei korr. aus fidi P9629

37 hisdem] id est W411

38 istudiori W411

39 eam in] enim V630

40 cognoscis korr. aus cognos V1341

41 verba eorum] eorum verba W411

42 praebuerint W411

43 in] in hac V1341

44 tua V1341

45 commissa korr. aus omissa V630

46 plena luce] luce plena V1341

47 claruerint korr. aus claruerit P9629; claraverit W411

48 illuc W411

49 salutaris korr. aus salutaveris V1341

50 manaverat W411; V1341

51 Hic W411

52 devita W411

53 caritate korr. aus caritati V630

54 nostram P9629; nostra korr. aus nostram V630

55 am Rande I N442

56 Quapropter korr. aus Quia propter P9629; Propter V1341

57 quid korr. aus quid sit V630; qui W411

58 iuxtam N442

59 sanctarum V1341

60 regularum korr. aus regularem V630

61 te fehlt W411

62 credimus V630; W411

63 am Rande I W411

64 de fehlt V630

65 qui V1341

66 sancta korr. aus sancto V630

67 religioni korr. aus religione P9629; relegione W411

68 catholicę eos korr. aus catholicę V1341

69 abstinentiae korr. aus astinentiae P9629

70 videtur W411

71 exsacrationis W411

72 devotione W411

73 iuxta P9629; W411; V1341

74 ab korr. aus ac V630

75 subprestitione W411

76 anathematis korr. aus anathemati N442; anathemati W411

77 prohibitione W411

78 creditur V630; credent W411

79 qui W411

80 misericordiam V630

81 divina concessit fehlt V630

82 a fehlt V630; W411

83 immundum] inmundum Doctorum V1341

84 doctorem W411

85 quoinquinatis V1341

86 aut P9629

87 conscientiam W411

88 videntur V1341

89 aut V630

90 increduli korr. aus incrudeli V630; incredibili V1341

91 e N442

92 alio in] ab alio W411; aliom V1341

93 discedant N442; V1341; discendant W411

94 quidam a korr. aus quidam P9629

95 spiritalibus V1341

96 doctrine W411

97 epocrisim W411

98 cauteratam P9629; cauteriatam korr. aus cauteratam V630; cauteritam V1341

99 habentium korr. aus abeuntium V630

100 conscientiam prohibentes] conprohibentiam W411

101 et fehlt W411

102 civium W411

103 quod V1341

104 praecipiendum V630

105 cum gratiarum actione fidelibus et his qui cognoverunt veritatem quia omnis creatura dei bona et nihil reiciendum quod fehlt W411

106 reiciendum quod korr. aus reiciendum V630

107 sequenti V1341

108 constituta] constituta hiis W411

109 caribus W411

110 credebantur W411

111 vitandam W411

112 qui P9629

113 quae W411; quot V1341

114 hos W411

115 quoinquinat N442

116 homine W411

117 quoinquinant P9629

118 Quapropter] Qua praeter V1341

119 abstinentiam] abstinentiam a V1341

120 Rubrik fehlt V630

121 RENASCENTIUM TRINA MERSIONE] BAPTISSIMO QUEQUE RENASCENTIUM W411

122 INMERSIONE V1341

123 De baptismo quoque] Trina in mersione W411

124 qui W411

125 observet V630; N442; W411; V1341

126 caritatis V1341

127 agnoscit W411

128 eum W411; V1341

129 conentur W411

130 filio] filio et P9629; W411; V1341; filio korr. aus filio et V630; N442

131 subdocta P9629

132 persona P9629; W411

133 et fehlt W411

134 quodammodo esse] quoque W411

135 designant V630

136 designent tamen ad errorem talium convincendum sufficit ut quod dominus Iesus Christus fehlt W411

137 celebrare W411

138 sancti Ergo cum non dixerit In nomine patris et filii spiritus sancti korr. aus sancti N442

139 Ergo cum non dixerit: In nomine patris et filii spiritus sancti fehlt V630; V1341

140 filii] filii et P9629; W411

141 sub korr. aus sed V630

142 aequalibus] de qualibus P9629

143 distinctionis V1341

144 dominica] deo inimica V630; domini V1341

145 demare W411

146 confessione N442; confessioni] confessionis recte studeat tramitem W411

147 revocare W411

148 Qui si] quis W411

149 in fehlt V630; N442; W411; V1341

150 III] DE HIS QUI AB ARRIANIS ITERUM BAPTIZANTUR III N442

151 LIII P9629

152 baptizantis W411

153 devorationis W411

154 qui P9629; V1341

155 singulo P9629

156 ordines korr. aus ordine P9629

157 qui W411

158 multiplicati W411

159 rationi W411

160 interlinear vel hec P9629

161 et V630; W411

162 scrutinio P9629; scrinie W411

163 revelata W411; relecta V1341

164 hi W411

165 dixerimus P9629; direximus korr. aus dereximus N442

166 specialibus W411

167 caritatem V1341

168 caritate etiam] caritatem tuam W411

169 conveniunt W411

170 servare W411

171 pro] pro per V1341

172 pro peccatis] per expectatis W411

173 ut fehlt V630; W411; in N442; V1341

174 iste W411

175 subrepsit W411

176 estimationi W411

177 suae W411

178 pontificum korr. aus pontificium N442

179 et] et conpunctio W411

180 appbata V1341

181 vicina korr. aus vina N442

182 corum W411

183 reconciliatio non] reconciliationem P9629

184 per fehlt W411

185 qua korr. aus quae V630; quae W411

186 adquirit W411

187 restitutione V630; W411

188 De fabrica vero fehlt V630

189 Ecclesia W411

190 si fehlt

191 diruta korr. aus dirupta V630; rupta W411

192 fuerint korr. aus fuerit V630; fuerat W411

193 fuerunt V1341

194 efficere V630

195 si V630; N442; W411; V1341

196 exorcidiata W411

197 consecratione W411; consectationem V1341

198 cuiuslibet] eius libet W411

199 quo W411

200 spiritus sancti ara] spiritu arria W411

201 ponuntur W411

202 celebritate V1341

203 miseram W411

204 eum W411

205 eam W411

206 fuerit celebrata fehlt V630

207 eam W411

208 solemnita W411

209 sanctificatione W411

210 eorum W411

211 referentiam W411

212 V fehlt V630

213 Pascha vero futurum nos si deus voluerit Kalendarum Maiarum die celebraturos esse cognoscite fehlt V630

214 nos] in os V1341

215 voluerit] voluerit X N442; VOLUERIT HOC TE DIO W411

216 erse W411

217 nullo fehlt W411

218 divisum V630

219 per W411

220 eorum N442

221 ablata W411

222 pentecosten W411

223 epiiphanię korr. aus epiphanię V1341

224 sollempnitatis korr. aus sollempnitates V630

225 facimus W411; V1341

226 natalicio W411

227 vera W411

228 consueta P9629; consueto korr. aus consueti V630

229 prosequimur W411

230 preces korr. aus precis P9629; precis korr. aus preces V630; preces W411

231 textu W411

232 conectas korr. aus conectes V630; conectes korr. aus conectis N442; conectibus W411

233 preces simul korr. aus preces V1341

234 simul] simul a die W411

235 his W411

236 inquisitioni korr. aus inquisitione V630

237 dominum V630; V1341

238 omnibus korr. aus homnibus W411

239 ad N442

240 spiritalis korr. aus spiritales V630; spīalibus W411

241 hostibus N442; hostiis W411

242 populos suos] populi sui W411

243 suos fehlt V1341

244 reddere korr. aus redigere V630; redire W411

245 dignatur W411

246 significamus W411

247 marptyrum V1341

248 secuti W411

249 sanctos W411; sancto korr. aus sanctos V1341

250 direxississe P9629; derinasse W411

251 Rubrik fehlt V630; W411; V1341

252 sed] sed unum W411

253 filii W411

254 Rubrik fehlt V630

255 QUOD bis zum Ende des Briefes fehlt W411; V1341

256 VI P9629; VII fehlt V630

257 forma V630; for N442

258 sit] sit vel exorsit N442

259 ignoratur P9629

260 tehpas P9629

261 romana korr. aus romano P9629; romana korr. aus romane V630

262 eius korr. aus ius V630

263 quam tam korr. aus quantam V630

264 qui se korr. aus qui V630

265 aliquem korr. aus quem V630

266 reliquis ecclesiis korr. aus reliquis N442

267 largiendas korr. aus largiemus P9629

268 plenitudine korr. aus plenitudini N442

269 apostolica P9629

270 eiusdem N442

271 Praesertim korr. aus Praesenti V630

272 ominibus korr. aus omnibus P9629

273 eandem korr. aus eadem N442

274 vvisiliano V630

275 EXPLICIT fehlt V630


© 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 26.7.2005