[Home]
[Überblick]
[Text]
[Teil I]
[Teil II]
[Teil III]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Papst Gregorius I. an Bischof Leander von Sevilla

Inhaltsverzeichnis

Papst Gregorius I. an den Inklusen Secundinus

 

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

 

Papst Gregorius I. an König Reccaredus

P9629, f. 202ra; V630, f. 287vb; N442, f. 227ra; W411, f. 308r; V1341, f. 184ra

CXXIIII1 2 CUIUS3 SUPRA AD RECAREDUM4 REGEM VVISIGOTHORUM5.

I De laude eiusdem6 principis, quod per eum ad7 catholicam fidem gens Gothorum conversa est8.

II De muneribus beato Petro apostolo9 a memorato principe missis.

III De constitutione eius adversus Iudaeos, quod auri10 dono11 non sit corrupta.

IIII12 Ut principes humilitatem13 cordis habeant.

V Ut principes14 castitatem corporis studeant.

VI Ut principes moderati et mites erga subiectos exsistant.

VII De clave hostioli15 beati Petri et de cruce domini missa16 sive de pallio17 beato18 Leandro episcopo directo19.

<V630, f. 288ra> <W411, f. 308v> <V1341, f. 184rb> I20 Gloriosissimo21 22 23 atque excellentissimo filio Reccaredo24 regi Gothorum atque Suevorum Gregorius servus25 servorum dei.

Explere 26 verbis, excellentissime fili27, non valeo, quantum tuo opere, tua vita delector. Audita28 quippe novi diebus nostris virtute miraculi, quod29 per excellentiam tuam cuncta30 Gothorum gens ab errore Arrianae31 hereseos32 in fidei rectae soliditatem33 translata34 est, exclamare vero35 cum propheta libet: Haec36 est mutatio dexterae excelsi. Cuius enim37 vel saxeum pectus tanto38 hoc opere cognito non statim in omnipotentis dei laudibus atque in tuae excellentiae amore mollescat? Haec me fateor39, quae per vos acta sunt, saepe convenientibus filiis meis dicere, saepe cum eis pariter admirari40 delectat. Haec me plerumque etiam contra me excitant, quod piger41 ego et inutilis42 tunc inerti43 otio44 torpeo45, quando in animarum congregationibus pro lucro caelestis patriae reges elaborant. Quid itaque46 ego47 in illo tremendo examine iudici48 venienti dicturus49 sum, si tunc illic50 vacuus venero, ubi tua excel<P9629, f. 202rb>lentia greges post se fidelium ducet51, quos modo ad verae fidei gratiam per studiosam et continuam praedicationem traxit? Sed est mihi52, bone vir, hoc in dei munere53 magna consolatio54, quia opus55 sanctum, quod in me non habeo, diligo in te, cumque de bonis56 tuis actibus magna exultatione gaudeo, ea, quae per laborem tua sunt, mea per caritatem fiunt. De conversione igitur Gothorum in vestro opere et nostra exultatione libet cum angelis exclamare: Gloria in excelsis deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Per57 vos enim, ut aestimo, nos gratiarum amplius omnipotenti domino debitores exsistimus58, quia59, etsi nobiscum60 nihil boni61 egimus, vestro tamen operi congaudentes62 participes sumus.

II Beatus vero Petrus apostolorum princeps quam libenter munera63 ex<N442, f. 227rb>cellentiae vestrae susceperit, ita cunctis liquet64, ut debita vestra testantur65. Scriptum quippe est: Vota66 iustorum placabilia. Neque enim in67 omnipotentis dei iudicio, quid datur, sed a quo datur, adspicitur. Hinc68 est enim, quod scriptum est: Respexit deus ad Abel et ad munera eius, ad Cain autem et69 ad munera eius non respexit. Dicturus quippe, quia70 dominus respexit ad munera, praemisit sollicite, quia respexit ad Abel. Ex71 qua re patenter ostenditur, quia non offerens a muneribus, sed munera ab offerente placuerunt. Vestra utique oblatio quam sit grata72 ostendistis73, quia daturi aurum74 prius ex conversione <V630, f. 288rb> gentis subditae animarum75 munera76 dedistis. Quod77 vero <W411, f. 309r> transmissos abbates78, qui oblationem vestram79 beato Petro apostolo deferebant, vi80 maris <V1341, f. 184va> dicitis81 fatigatos ex ipso itinere ad Hispanias82 remeasse, non munera vestra repulsa sunt, quae postmodum venerunt83, sed eorum, qui transmissi84 fuerant constantia probata, ut85 sciret86 sancto desiderio obiecta87 pericula vincere88 et in fatigatione corporis mentem minime89 lassari90. Adversitas enim, quae bonis votis obicitur, probatio virtutis est, non iudicium reprobationis. Quis enim nesciat, quam prosperum fuit, quod beatus Paulus apostolus praedicaturus ad Italiam veniebat et tamen91 veniens naufragium pertulit, sed tamen navis cordis in maris92 fluctibus integra93 stetit?

III Praeterea indico, quia decrevit94 de vestro opere in laudibus dei, hoc est95, quod dilectissimo filio meo Probino presbytero narrante cognovi, qui, cum vestrae96 excellentiae constitutionem quandam contra Iudaeorum perfidiam dedisset, hi97, de quibus prolata98 fuerat, rectitudinem vestrae99 mentis inflectere100 pecuniarum summam offerendo moliti sunt, quam excellentia101 vestra contempsit et omnipotenti102 deo placere quaerens <P9629, f. 202va> auro innocentiam praetulit103. Qua104 in re mihi105 David regis factum ad memoriam venit, cui, dum concupita aqua de cisterna bethlehemitica106, quae inter hostiles cuneos habebatur107, ab obsequentibus militibus fuisset oblata108, protinus dixit: Absit a me, ut sanguinem istorum109 hominum iustorum bibam. Quam110 quia fudit111 et bibere noluit, scriptum est: Libavit eam112 domino. Si igitur ab armato113 rege in sacrificio114 dei versa est aqua contempta, pensemus, quale sacrificium omnipotenti deo rex obtulit, qui pro amore illius non aquam, sed aurum accipere contempsit. Ita, fili excellentissime, fidenter dicam, quia libasti aurum115 domino116, quod contra eum habere noluisti.

IIII Magna sunt haec et omnipotentis dei laudibus tribuenda, sed inter haec117 vigilanti sunt stu<N442, f. 227va>dio antiqui hostis insidiae cavendae, qui, quanto maiora118 in hominibus119 dona conspicit, tanto haec auferre subtilioribus insidiis exquirit. Neque enim latrunculi in via capere viatores vacuos exspectant120, sed eos, qui auri121 vascula vel argenti ferunt. Via quippe est vita praesens et tanto quisquis necesse est, ut insidiantes spiritus caveat, quanto maiora sunt dona, quae portat122. Oportet ergo excellentiam vestram in tanto hoc de conversione gentis subditae munere123, quod accepit, summopere124 custodire primum humilitatem cordis ac deinde munditiam <W411, f. 309v> corporis. <V630, f. 288va> Cum enim scriptum sit: Omnis, qui se exaltat, humiliabitur, et qui se125 humiliat, exaltabitur, profecto126 liquet127, quia128 veraciter alta amat, qui mentem <V1341, f. 184vb> suam ab humilitatis radice non desecat. Saepe namque malignus spiritus ut bona destruat, quibus prius adversari129 non valuit, ad130 operantis mentem post peractam131 operationem132 invenit eaque133 tacitis134 cogitationibus in quibusdam suis laudibus excutit, ita ut decepta mens admiretur135 ipsa, quam sint136 magna, quae fecit. Quae dum per occultum137 tumorem138 apud semetipsam139 extollitur, eius, qui donum tribuit, gratia privatur. Hinc140 est enim, quod per141 prophetae142 vocem contra superbientem143 animam dicitur: <P9629, f. 202vb> Habens fiduciam in pulchritudinem144 tuam fornicata145 es146 in nomine tuo. Fiduciam quippe animae in pulchritudine sua habere est in semetipsa de iusta actione praesumere, quae147 in suo nomine fornicatur, quando in hoc, quod recte egit, non conditoris laudem dilatari148 appetit, sed suae opinionis gloriam requirit. Hinc rursus per prophetam scriptum est: Quo149 pulchrior150 es descende151. Anima etenim152, unde est pulchrior, inde153 descendit, quando ex virtutis decore, quo154 exaltari apud deum debuit, et155 ab eius gratia per suam elationem cadit. Quid ergo in his agendum est, nisi, ut malignus spiritus, cum nobis ad elevandam156 mentem reducit, bona, quae egimus, nos semper ad memoriam mala nostra revocemus157, quatenus et nostra158 cognoscamus esse159, quae peccando fecimus, et solius omnipotentis dei munera, cum peccata declinamus160?

V Custodienda quoque est mundicia161 corporis in studiis bonae actionis, quia iuxta162 vocem163 praedicantis spostoli: Templum dei sanctum est, quod estis vos. Qui rursus ait: Haec est164 enim voluntas dei, sanctificatio vestra. Quam sanctificationem165 dixerit166 ostendens protinus adiunxit167, ut abstineatis vos a fornicatione, et168 sciat169 unusquisque vestrum suum170 vas possidere in sanctificatione et honore et171 non in passionibus desiderii172.

VI Ipsa quoque gubernacula erga subiectos magno sunt moderamine temperanda, ne potestas menti173 subripiat. Tunc enim regnum bene regitur174, cum regnandi gloria animo non dominatur. Curandum quoque est175, ne ira subripiat faciatque176 <N442, f. 227vb> citius omne, quod non licet177. Ira quippe etiam, cum delinquentium178 culpas exquiritur179, non debet menti180 quasi domina praeire, sed post rationis tergum velut ancilla famulari181, ut182 ad faciem iussa veniat. Nam si semel mentem possidens coeperit, <V630, f. 288vb> iustum esse reputat, etiam quod crudeliter facit183. Hinc enim scriptum184 est: Ira viri iustitiam dei non operatur. Hinc rursum185 <W411, f. 310r> dicitur: <P9629, f. 203ra> Sit autem186 omnis homo velox ad audiendum, tardus187 autem ad loquendum et tardus ad iram. Haec autem vos auctore188 deo omnia servare189 non ambigo190, sed occasione admonitionis <V1341, f. 185ra> exorta bonis actibus191 vestris me furtive subiungo, ut, quod non admoniti facitis, quando vobis et192 admonens additur, iam non193 soli faciatis. Omnipotens autem deus in cunctis actibus vestris caelestis194 brachii extensione vos protegat195 nobisque et praesentis vitae prospera et post multa annorum curricula gaudia aeterna concedat.

VII Clavem196 vero parvulam197 a sacratissimi198 beati Petri apostoli corpore pro eius benedictione transmisimus, in qua inest ferrum de catenis eius inclusum, ut, quod collum illius ad martyrium199 ligaverat, vos200 ab omnibus201 peccatis absolvat202. Crucem quoque latori203 praesenti204 dedimus vobis ferendam205, in qua lignum dominicae crucis inest206, et capilli beati Iohannis Baptistae, ex qua semper solacium nostri salvatoris per intercessionem praecursoris207 eius habeatis208. Reverentissimo209 autem viro patri et coepiscopo nostro Leandro pallium210 a211 beati Petri apostoli sede212 transmisimus, quod ex213 antiqua consuetudine et vestris moribus et eius bonitati atque dignitati debebamus214.

P9629, f. 203ra; V630, f. 288vb; N442, f. 227vb; W411, f. 310r; V1341, f. 185ra

1 CXXIIII fehlt V630; V1341; CII W411

2 CXXIIII CUIUS SUPRA] CLXXXVIII ITEM EIUSDEM GREGORII PAPĘ N442

3 CUIUS fehlt V1341

4 RICCAREDUM N442

5 GOTHORUM V630; W411; V1341

6 eius V630; V1341

7 ad fehlt V630; W411; a V1341

8 sit N442

9 apostulo korr. aus apostolo W411

10 auri dono] aureorum W411

11 do P9629

12 Rubrik fehlt W411

13 humilitatem] humilitatem humilitatem V1341

14 principes korr. aus principe P9629

15 soriolis W411; ostili V1341

16 missa fehlt V1341

17 palleo W411; V1341

18 beato Leandro episcopo] ad beatum Leandrum episcopum W411

19 directa V630

20 I fehlt V630; N442; W411

21 Gloriosissimo] I Gloriosissimo P9629; V1341

22 am Rande I V1341

23 Gloriosissimo atque excellentissimo filio Reccaredo fehlt W411

24 riccaredo N442

25 servus fehlt V630; W411; V1341

26 Explete V630; V1341

27 vir W411

28 am Rande I N442

29 quod korr. aus quod ex V1341

30 cuncta Gothorum] cunctorum W411

31 atranae V630; V1341; arriani W411

32 hereseos] hereses eorum W411

33 solliditate W411

34 translata korr. aus translatum V630; translatum V1341

35 vero fehlt N442; W411

36 Haec fehlt W411

37 etiam korr. aus enim P9629

38 toto W411

39 fateor korr. aus fatoor P9629

40 admirare W411

41 piger korr. aus pier W411

42 utilis W411

43 inerti otio] inertitio V630; W411; inertio V1341

44 otio fehlt V1341

45 torquent W411

46 ita W411

47 ego] ego que W411

48 iudicii W411

49 diciturus P9629

50 illi V1341

51 ducit W411

52 mihi fehlt V630

53 munere] munere in W411; V1341

54 consolatione W411

55 opus] opus dei P9629

56 bonis tuis] ovis W411

57 Per fehlt W411

58 existimos W411

59 qui V630; N442; W411; V1341

60 vobiscum N442; W411

61 boni fehlt W411

62 congaudent W411

63 numera V630; V1341

64 liquet ut debita] liquide vita W411

65 testatur W411

66 voto W411

67 in fehlt W411

68 hic W411; V1341

69 et ad munera eius non respexit korr. aus non respexit et ad munera eius P9629

70 quia korr. aus qui P9629; quia korr. aus qua V630; qua V1341

71 et V630; W411; V1341

72 gratia W411

73 ostenditis V630; V1341

74 auram V630; V1341; utrum W411

75 animarum] animam cum V630

76 munerae korr. aus munera V630

77 quo W411

78 abbatis W411

79 vestram korr. aus vestrum V630

80 vi maris] in mari korr. aus in maris V630; in maris V1341

81 dicitur W411

82 spanias V630; V1341; spania W411

83 pervenerunt W411

84 transmissa W411

85 hunc W411

86 scirent N442

87 abiecta W411

88 vincere et korr. aus vincere N442; vencere W411

89 minime korr. aus in me V630; minime] in me W411; V1341

90 liasseri W411

91 tamen korr. aus tamens V1341

92 moris P9629

93 inte P9629

94 CREAVIT V630; crevit N442; W411; V1341

95 est fehlt V630; W411; V1341

96 vestrae excellentiae] nostra excellentia W411

97 hi de] Inde V630; V1341

98 prolatam V1341

99 vestrae mentis] mentis vestrae V630; V1341

100 influere W411

101 excellentia vestra] excellentiam vestram V1341

102 episcopi P9629

103 pertulit P9629

104 quod V630; quia W411

105 mici W411

106 bethlemitica W411; V1341

107 abibatur W411

108 adlata W411

109 istorum hominum] hominum istorum N442; hominum sanctorum W411

110 Quam quia] Quamquam V630

111 fuit V630; V1341

112 eum V630; V1341

113 armerito P9629

114 sacrificium V630; W411; V1341

115 arum W411

116 deo W411

117 haec fehlt V630; V1341

118 maiore P9629

119 homnibus korr. aus omnibus V630; omnibus N442; W411; V1341

120 expetunt V630; W411; V1341

121 aurea W411

122 portant W411

123 munera W411

124 summopere] summo opere W411; V1341

125 se fehlt W411

126 profecta W411

127 libet V630; V1341; aliquid W411

128 quia] quia ille V630; N442; V1341; qua ille W411

129 adversarii W411

130 ab N442

131 peracta W411

132 orationem W411

133 eamque V630; N442; W411; V1341

134 tacitis korr. aus tacitus P9629; tagitis W411; tantis V1341

135 adimpletur W411

136 sit W411

137 occultam korr. aus occultum V630; occultam V1341

138 tuirorem W411

139 semetipsum W411

140 Hic W411

141 per fehlt W411

142 profecto W411

143 superbientem] supervenientem korr. aus venientem W411

144 pulchritudinem tuam] pulchritudine tua V630; N442

145 formata V630

146 est W411

147 quae fehlt W411

148 delatari V1341

149 Qui V630; V1341; quod W411

150 pulchrior es korr. aus pulchriores sint P9629

151 descende] de sanctae dei W411

152 etenim fehlt W411

153 inde] in se P9629

154 co W411

155 et fehlt V630; W411; V1341

156 levandam W411

157 revocemur V1341

158 nostram P9629; nostram korr. aus nostra W411

159 esse quae peccando fecimus fehlt W411

160 declinamus korr. aus declinemus P9629; declinemus W411

161 mundicia] ME NON W411

162 iusta W411

163 anti V630

164 est fehlt W411

165 sanctificationem] sanctitionem qui W411; significationem V1341

166 dilexerit W411

167 adiuxit W411

168 et fehlt W411

169 sicut V630; V1341

170 suum vas] vas suum V630; N442; W411; V1341

171 et fehlt W411

172 desideri W411

173 menti] me non P9629; mentis W411

174 rigitur W411

175 est fehlt V630

176 faciat W411

177 liceat W411

178 delinguentium W411

179 exquirit V630; V1341

180 mens P9629; mentire W411

181 famulare W411

182 sed V630; V1341

183 facit fehlt V1341

184 scriptum est] est scriptum V630; N442; W411; V1341

185 rursus P9629

186 autem fehlt V630; N442; W411; V1341

187 tardus autem ad loquendum et fehlt W411

188 auctorem W411

189 servire W411

190 ambiguo V1341

191 actibus vestris] vestris actibus V630; N442; V1341; vestris causationibus W411

192 et fehlt V630; V1341

193 non soli] soli non W411

194 caelestiis V1341

195 protegat] pio tegat W411

196 Clavim N442

197 PARVOLAM W411

198 sacratissimi beati Petri apostoli] SACRATISSIMO beato Petro apostolo W411

199 martyrium korr. aus martyrium illius N442

200 vestram W411

201 omnibus korr. aus hominibus V630; hominibus V1341

202 solvat W411

203 litoris W411

204 presente V630; praesentium W411; presentę korr. aus presenti V1341

205 offerendam W411

206 inest et] inesa W411

207 percussoris W411

208 habeatis] a beatissimo W411

209 referentissimo W411

210 palleum W411

211 a fehlt V630

212 sedet W411

213 ex antiqua consuetudine] ET ANTIQUE CONSUETUDINI W411

214 debeanus P9629; debebamus] DEBEAMUS FINIT DEO GRATIAS AMEN EXPLICIUNT CANONES W411; debebamus EXPLICIT V1341

© 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 31.7.2005