[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

2. Anacletus-Brief

Inhaltsverzeichnis

1. Evaristus-Brief

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

3. Anacletus-Brief

O93, f. 6vb; V630, f. 23va; N442, f. 23va; I83, f. 45vb; VD38, f. 41vb; SG670, p. 64b; Bcan4, f. 46r; E97, f. 22'ra; P102; BII13, f. 38rb; S105, f. 27r

CUIUS1 SUPRA DE PATRIARCHIS ET PRIMATIBUS2 AC RELIQUIS <V630, f. 23vb> EPISCOPIS, ET QUOD <O93, f. 7ra> ECCLESIA ROMANA CARDO3 ET CAPUT SIT4 OMNIUM ECCLESIARUM.

Bcan4: XXVIII

P102; BII13: XXVIII De epistola missa omnibus episcopis5 et6 reliquis sacerdotibus in qua bipertitus instruitur ordo sacerdotum et quod episcopi apostolorum presbyteri quoque teneant7 locum septuaginta discipulorum et de ordinatione episcoporum et presbyterorum

<E97, f. 22'rb> [H. 28] Anacletus8 servus Christi Iesu9, in apostolica sede10 a domino constitutus et a sancto Petro apostolorum principe presbyter ordinatus omnibus episcopis et reliquis Christi sacer<SG670, p. 65a>dotibus salutem.

Benedictus deus11 et pater domini nostri Iesu Christi, qui benedixit nos in12 omni benedictione spiritali in caelesti<I83, f. 46ra>bus in Christo, sicut elegit nos in13 ipso ante mundi constitutionem, ut essemus sancti et immaculati in conspectu eius in caritate, praedestinans14 nos15 in16 adoptionem filiorum per Iesum Christum in ipsum17 secundum propositum voluntatis suae in laudem gloriae gratiae suae, in qua gratificavit nos in dilecto filio suo, in quo habemus redemptionem per sanguinem eius, remissionem peccatorum secundum divitias gratiae eius, qua18 abundavit19 in20 nobis in omni sapientia et prudentia, <VD38, f. 42ra> ut notum faceret nobis sacramentum voluntatis suae secundum bonum placitum eius, quod proposuit in eo, in21 <BII13, f. 38va> dispensatione22 plenitudinis23 temporum, instaurare24 omnia in Christo, quae in caelis et quae in terra sunt, in ipso. In quo25 etiam sorte vocati sumus praedestinati26 secundum propositum27 eius, qui omnia operatur28 secundum consilium29 voluntatis suae, ut simus30 in laudem gloriae eius, qui ante <SG670, p. 65b> speravimus in Christo.

De31 primatibus, carissimi, super quibus me quidam vestrum consuluerunt32 33, aut34 35 si esse <S105, f. 27v> deberent an non, quantum36 hactenus de his a beato Petro apostolo et a37 reliquis apostolis et a beato Clemente38, nostro sancto praedecessore et martyre, novimus statutum39, denegare vobis <I83, f. 46rb> minime possumus. <N442, f. 23vb> Et quis40 est, qui quaerentibus fratribus denegare possit dubitationes41 vel42 necessitates eorum?

I83; Bcan4; BII13; S105: De bipertito ordine sacerdotum

VD38: Quod bipertitus sit ordo sacerdotum

Sacerdotum43 44, fratres, ordo bipertitus est, et sicut dominus45 46 illum constituit, a nullo debet perturbari. Scitis autem47 a domino apostolos esse electos et constitutos et postea per diversas provincias ad praedicandum dispersos. Cum vero messis coepit48 crescere, videns paucos esse operarios ad eorum adiumentum septuaginta eligi praecepit discipulos. <E97, f. 22'va> Episcopi49 vero domini50 apostolorum, presbyteri quoque septuaginta discipulorum locum tenent.

Episcopi autem non in castellis51 aut modicis civitatibus debent constitui52, sed presbyteri per castella et modicas civitates atque villas debent ab episcopis ordinari et poni, singuli tamen per <V630, f. 24ra> <VD38, f. 42rb> singulos53 titulos suos. Et episcopus non ab uno, sed <SG670, p. 66a> a pluribus debet episcopis ordinari, et, ut dictum est, non <BII13, f. 38vb> ad modicam civitatem, ne vilescat nomen episcopi, aut54 aliubi55, sed56 ad57 honorabilem urbem titulandus58 et denominandus59 est.

VD38; I83; Bcan4: De presbyteris ut in ecclesia60 in qua ordinati61 sunt in62 ea diebus vitae suae perdurent

Presbyter vero ad qualemcumque locum vel ecclesiam63 in64 eo constitutam65 est praeficiendus66 atque67 in ea diebus vitae suae durandus68. Amplius quam isti duo ordines <I83, f. 46va> sacerdotum nec nobis a69 deo collati70 sunt nec apostoli docuerunt.

O93; VD38: De ordinatione episcoporum

V630; E97: DE ORDINE EPISCOPORUM ET PRIMATUM

Bcan4: XXVIIII

P102; BII13: XXVIIII De71 ordinatione episcoporum Quod unus sit ordo episcoporum Item de primatibus et patriarchis de archiepiscopis et metropolitanis

[H. 29] Episcoporum vero ordo unus est, licet72 sint primates illi, qui primas civitates tenent, qui et in quibusdam locis patriarchae73 a nonnullis vocantur. Illi autem, qui in74 metropoli a beato Petro ordinante domino et a75 praedecessore nostro, praedicto sancto Clemente seu a nobis constituti sunt, non omnes primates vel patriarchae <Bcan4, f. 46v> esse possunt, sed illae urbes, quae praefatis et priscis76 temporibus primatem77 tenuere, episcopi78 eorum79 patriarcharum aut primatum80 nomine81 82 fruantur, reliquae vero metropoles archiepiscoporum aut metropolitanorum, et non patriarcharum aut83 primatum84 utantur nominibus, quia85 haec eadem et leges saeculi in suis continentur86 principibus. <SG670, p. 66b> Aliae autem primae87 civitates, quas88 vobis conscriptas in quodam89 tomo mittimus90, a sanctis apostolis et a beato Clemente sive a nobis primates <BII13, f. 39r> praedicatores91 acceperunt.

VD38; S105: De primatu romanę92 ecclesię

Bcan4: XXX

P102; BII13: XXX Quod Romana ecclesia ab ipso domino salvatore nostro primatum obtinuerit et quod eam beatissimi Petrus et Paulus suo martyrio consecrarunt ideoque et prima sedes dicenda

[H. 30] Haec vero sacrosancta93 Romana et apostolica ecclesia non <VD38, f. 42va> ab apostolis, sed ab ipso domino salvatore nostro primatum obtinuit, sicut ipse beato Petro apostolo dixit: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et portae94 inferi non praevalebunt adversus eam, et tibi dabo claves regni caelorum. Et quae<I83, f. 46vb>cumque ligaveris super terram, erunt95 ligata et in caelo96, et quaecumque solveris super terram, erunt soluta et in caelo. Adhibita97 98 est etiam societas in eadem <S105, f. 28r> Romana urbe beatissimi apostoli99 Pauli vasis electionis, qui100 uno die <E97, f. 22'vb> unoque101 tempore gloriosa morte cum Petro sub principe Nerone agonizans102 coronatus est, et ambo sanctam Romanam ecclesiam consecrarunt, aliisque omnibus urbibus in universo mundo eam sua <N442, f. 24ra> praesentia atque103 venerando triumpho praetulerunt. Et licet pro104 omnibus assidua apud deum omnium <SG670, p. 67(97)a> sanctorum fundatur oratio, his tamen verbis Paulus <O93, f. 7rb> beatissimus105 apostolus Romanis106 proprio107 cyrographo pollicetur dicens: Testis enim108 mihi109 est deus110, cui ego111 servio in spiritu meo112 in evangelio <V630, f. 24rb> filii113 eius, quod sine intermissione me<BII13, f. 39rb>moriam vestri facio semper in orationibus meis.

V630; I83; Bcan4: DE SEDE114 ROMANA ET ALEXANDRINA ATQUE ANTIOCHENA

S105: De ordine sedium

Prima115 116 ergo sedes est caelesti117 beneficio Romana118 ecclesia, quam, ut memoratum est, beatissimi Petrus et Paulus suo martyrio consecrarunt.

O93: De sed[e ro]mana[ et alex]andr[ina ]atque a[ntiocena]

VD38: de romana et alexandrina atque antiochia

Bcan4: XXXI

P102; BII13: XXXI De secunda sede alexandrinae eccclesiae

[H. 31] Secunda autem sedes apud <VD38, f. 42vb> Alexandriam beati Petri nomine a119 Marco eius discipulo atque evangelista120 consecrata est, <I83, f. 47ra> quia ipse121 et in Aegypto122 primum verbum veritatis directus a Petro praedicavit et gloriosum suscepit martyrium, cui venerabilis successit Abilius.

Bcan4: XXXII

P102; BII13: XXXII De tertia sede antiochene ęcclesiae

[H. 32] Tertia vero sedes apud Antiochiam, id123 124 est beati Petri apostoli, habetur honorabilis, quia illic, priusquam Romam125 veniret, habitavit et Ignatium126 episcopum127 constituit, et illic primum128 nomen christianorum novellae gentis exortum est. Reliquas vero, ut praediximus, in quodam tomo prolixitatem vitantes129 epistolae130 vobis conscriptas131 direximus.

N442: Mentio canonum apostolorum

Bcan4: XXXIII

P102; BII13: XXXIII Ut episcopi singularum gentium sciant quis inter eos sit primus

[H. 33] Inde132 <SG670, p. 67(97)b> namque et beati apostoli inter133 se statuerunt, ut episcopi singularum scirent gentium, quis inter eos primus esset, quatenus ad eum134 potior135 eorum sollicitudo pertineret. Nam et inter beatos apostolos quaedam fuit discretio. Et licet omnes essent apostoli, Petro tamen a domino est concessum, et ipsi inter se <BII13, f. 39va> idipsum136 voluerunt137, ut138 reliquis omnibus praeesset apostolis, et cephas, id est caput, et principium teneret apostolatus.

BII13: quare beatus petrus apostolatus sit cephas

Qui139 et140 eandem141 formam suis successoribus et reliquis episcopis tenendam tradiderunt. Et <I83, f. 47rb> non solum hoc in novo testamento est <VD38, f. 43ra> constitutum, sed etiam in veteri fuit. Unde scriptum est: Moyses et Aaron in sacerdotibus eius, id est primi inter eos fuerunt. Et quamvis142 ita sit ordinatum, nemo143 tamen, quod suum est, quaerat, sed quod alterius. Unde ait144 beatus apostolus Paulus145: Unusquisque placeat <E97, f. 25ra> proximo suo in bonum ad aedificationem146. Et sicut ipse salvator suis147 ait discipulis: Qui maior est vestrum, erit minister vester, et reliqua. Et licet super his aliqua148 dicta sint149, repetentes150 <Bcan4, f. 47r> tamen151 saepius admonemus, ut semper in omnibus et ab omnibus vitentur152 <SG670, p. 68a> elationes153 mentis et corporis. Et quantum maior unusquisque videtur esse, tantum sit humilior, sicut dominus salvator noster non venit ministrari, sed ministrare.

<S105, f. 28v> Et si frater154 aliquis155 praeoccupatus fuerit in quodam156 delicto, vos, qui spiritales estis, instruite eum157 spiritu lenitatis.

Bcan4: XXXIIII

P102; BII13: XXXIIII Ut difficiliores causae ad apicem romanę sedis referantur ut apostolico terminentur iudicio cuius sedis auctoritate omnes ecclesiae reguntu

[H. 34] Si quae158 <V630, f. 24va> vero causae159 diffici<N442, f. 24rb>liores160 inter vos ortae fuerint, ad huius sanctae sedis apicem eas quasi ad caput referte, ut apostolico terminentur iudicio161, <I83, f. 47va> <BII13, f. 39vb> quia sic domino162 velle163 ab164 eoque ita constitutum esse antedictis testimoniis declaratur165.

O93; V630; E97: Quod romana166 ecclesia cardo est omnium ecclesiarum

S105: Ut sedes apostolica caput sit et ipsa omnes regat ecclesias

Haec vero apostolica sedes cardo167 et caput168, ut factum169 est a domino et non ab alio, est170 constituta,

VD38: De acusatoribus

et sicut cardine ostium regitur, sic huius171 sanctae sedis auctoritate omnes ecclesiae domino disponente reguntur.

V630; I83; E97; S105: DE ACCUSATORIBUS

Bcan4: XXXV

P102; BII13: XXXV De accusatoribus et testibus

[H. 35] Accusatores172 autem et testes esse non possunt, qui ante hesternum aut nudiustertius173 die174 inimici fuerunt, ne irati nocere cupiant, ne laesi se175 ulcisci176 velint.

O93: De accu[sa]toribus

Inoffensus177 igitur accusatorum et testium affectus quaerendus est, <VD38, f. 43rb> et178 non suspectus179. Causam enim vestram alieno nolite committere180 iudicio. <SG670, p. 68b> Valde enim iniquum est, ut omissis181 suis alii182 183 quilibet184 185 illorum186 se causis immisceant, quoniam nullis187 in locis spiritalis188 cura deficit189, sed190 per191 omnia, qua192 193 nomen dei praedicatur, extendit194. Studendum est omnibus, ut195 non196 aemulationes197 malae, sed piae sint inter vos dilectiones, quia in hoc vos omnes domini discipulos esse veros noverint, si dilectionem habueritis ad invicem. Ex198 omni ergo199 genere plurimos deus dignatur attrahere, quos erutos200 de potestate tenebra<I83, f. 47vb>rum transferat in regnum filii caritatis suae, et201 de202 vasis irae faciat vasa misericordiae. Unde nos203 summopere studendum est, ut cooperatores simus204 gratiae dei, quia205 ad hoc vocati sumus eiusque familiari colloquio sociati206 <BII13, f. 40ra> et sacerdotes sacrati, ut fructuosos illi manipulos reportemus207 cooperante gratia eius.

O93; N442; VD38: Ut episcopi a subditis timeantur

Bcan4: XXXVI

P102; BII13: XXXVI Ut episcopi a subditis timeantur et ab ipsis corrigantur

[H. 36] Necesse208 est enim, ut rectores a subditis timeantur ab ipsisque corrigantur, <E97, f. 25rb> ut humana209 formidine210 peccare metuant, <O93, f. 7va> qui divina iudicia non formidant.

S105: Qui praelatos contemnunt

Deteriores211 quippe sunt, qui <SG670, p. 69a> doctorum vitam moresque corrumpunt212 his, qui substantias aliorum213 praediaque214 diripiunt. Ipsi autem ea, quae extra nos, licet nostra sint, auferunt, nostri quoque detractores et morum corruptores nostrorum sive, qui215 adversus nos armantur, proprie216 nosipsos decipiunt, et ideo iuste infames sunt et <VD38, f. 43va> merito ab ecclesia extorres217 fiunt.

VD38: Quod pro meritis plebis pastores sectę depravantur corrumpantur pravi efficiuntur

Bcan4: XXXVII

P102; BII13: XXXVII Quod218 pro meritis plebis sepe pastores ęcclesie depraventur

[H. 37] Pro219 meritis ergo plebis saepe pastores depravantur220 ecclesiae, ut proclivius221 corruant, qui sequuntur. Capite videlicet <V630, f. 24vb> languescente222 facilius reliqua corporis membra inficiuntur223, sicut224 scriptum est: Omne <I83, f. 48ra> caput languidum et omne cor merens225, a planta pedis usque ad verticem non est in eo sanitas. Quapropter manifestum est diabolum, qui sicut leo rugiens circuit226 quaerens227, quem possit <S105, f. 29r> devorare, cordibus228 plebium suadet229, ut doctores230 atque pastores suos detractionibus irrogent <N442, f. 24va> vel accusent, <BII13, f. 40rb> ut plebibus231 languescentibus232 vel angentibus233 non tenentes234 pastoribus frena235 earum236 lascivient237 238 atque in ima ruant239, ut240 241 salutem242 si243 244 eas245 periclitare246 possint. Multum vero distant damna morum247 <SG670, p. 69b> a damnis rerum temporalium, cum ista extra nos sint248, illa249 vero in nobis.

Bcan4: XXXVIII

P102; BII13: XXXVIII Quod sententia Cham damnentur qui produnt culpas suorum doctorum vel praepositorum250

S105: De his qui eorum culpas produnt

[H. 38] Sententia quoque Cham filii Noe damnantur251, qui252 suorum doctorum vel praepositorum253 culpas254 <Bcan4, f. 47v> produnt ceu255 Cham, qui patris pudenda256 non operuit, sed deridenda257 monstravit.

Bcan4: XXXVIIII

P102; BII13: XXXVIIII De doctoribus vel pastoribus ecclesiae si a fide exorbitaverint et ut plebes adversus pastorem suum non tumescant aut clerus detractionibus non vacet

S105: De reprobis moribus pastoris tolerandis

[H. 39] Doctor258 autem vel pastor ecclesiae, si a fide exorbitaverit259 260, erit a fidelibus corrigendus, sed261 pro reprobis262 moribus magis est tolerandus263 quam distringendus, quia rectores ecclesiae a deo sunt264 iudicandi, sicut ait prophe<I83, f. 48rb>ta: Deus <VD38, f. 43vb> stetit in synagoga deorum, in medio autem deos265 discernit266 267. Unde268 oportet unumquemque fidelem, si viderit aut cognoverit plebes suas adversus pastorem suum tumescere269 aut clerum detractionibus vacare270, hoc vitium pro viribus exstirpare prudenterque corrigere satagat271, nec272 eis in quibuscumque negotiis misceri, si incorrigibiles apparuerint, antequam suo <BII13, f. 40va> reconcilientur273 doctori, praesumat274, quoniam tam sacerdotes quam reliqui fideles omnem275 summam276 277 debent habere curam de his, qui pereunt, quatenus278 <E97, f. 25va> eorum redargutione279 280 aut corrigantur <SG670, p. 70a> a peccatis, aut si incorrigibiles apparuerint, ab ecclesia281 separentur282.

V630; E97: DE SUBIECTIS QUI AMICI SUNT INIMICIS283 EPISCOPORUM SUORUM

Bcan4: Cui episcopus inimicus est pro actibus suis nullus ei amicus esse debet et nec loqui cui non loquitur donec satisfaciat Quod si quis fecerit excommunicatus esse atque ab ęcclesia pelli debet

S105: Qualiter petrus in ordinatione clementis ecclesiam docuerit cessare se a communione eorum qui in offensione eorum episcopi sunt

Ait ergo beatus apostolorum princeps Petrus284 de sancto praedecessore nostro Clemente plebibus praedicando, quando285 docebat286 eas287, qualiter ei oboedire deberent288 eumque289 observare, inter cetera ita:

I83: Cui episcopus inimicus est pro actibus suis nullus ei amicus esse debet et nec loqui cui non loquitur donec satisfaciat Quod si quis fecerit excommunicatus esse atque ab ecclesia pelli debet

S105: Qua diligentia sit observandus pontifex

Si290 inimicus est alicui pro actibus suis, vos nolite exspectare, ut ipse vobis291 dicat: cum illo nolite amici esse, sed prudenter observare debetis, et voluntati eius absque communicatione292 obsecundare293 et <I83, f. 48va> avertere vos ab eo, cui ipsum sentitis adversum294, sed nec loqui his, <VD38, f. 44ra> quibus ipse non loquitur, ut unusquisque295, qui hic296 in culpa est, dum cupit omnium vestrum amicitias297 ferre, festinet citius re<V630, f. 25ra>conciliare298 ei, qui omnibus praeest, et299 per300 hoc redeat ad salutem, cum oboedire coeperit monitis praesidentis. Si vero quis amicus fuerit301 his, quibus ipse non loquitur, unus est et ipse ex illis, qui exterminare dei ecclesiam volunt, et reliqua. His302 aliisque303 quamplurimis documentis facile unusquisque304 advertere305 306 potest307, qualiter <BII13, f. 40vb> oboedire et obtem<SG670, p. 70b>perare debet308 praepositis309 suis, et qualiter circa eos agendum sit, quibus ipsi310 aut amici sunt aut inimici.

Bcan4: XL

P102; BII13: XL Quod qui non observat praecepta canonica excommunicatus habeatur et ut unusquisque parcat a laceratione vel detractione linguae suae

[H. 40] Si311 quis enim haec praecepta312 non observaverit313, hostis est animae suae, et non tantum infamis, sed314 et315 excommunicatus atque alienus316 ab ecclesia efficiatur, quoniam necesse <S105, f. 29v> est, ea vitia ferro abscidere, quae aliis medicaminibus non sanantur.

Parcat unusquisque a laceratione vel317 detractione linguae suae caveatque, ne aut linguam318 aut319 aures habeat prurientes320, id est, <I83, f. 48vb> ne <N442, f. 24vb> aut aliis deroget detrahatque321 quoscumque322 aut alios audiat derogantes vel detrahentes, <VD38, f. 44rb> custodiatque323 quisque sermones suos et sciat, quia, quaecumque324 de aliis loquitur, sua325 sententia iudicabitur. Caveat326 etiam omnis fidelis, ne327 derogando, quid328 in domo cuiusquam agitur329, alia domus330 per eum cognoscat331, sed omnium christianorum domos quasi proprias332 amet333. Nemo enim invito auditori libenter refert, sitque uniuscuiusque <O93, f. 7vb> studium, non solum oculos castos servare, sed et linguam.

<SG670, p. 71a> Vos autem, carissimi, qui estis334 sub domini disciplina constituti, sic vos exhibete ut veri ministri335 dei et dispensatores ministeriorum336 eius, <BII13, f. 41ra> ut337 non338 vituperetur ministerium vestrum339, <E97, f. 25vb> ne fiat in vobis340, sicut scriptum est: Erit <Bcan4, f. 48r> sicut populus sic341 sacerdos342.

Bcan4: XLI

P102; BII13: XLI Sic omnes corrigendi sunt ut nemini aliquis noceat

[H. 41] Sic343 enim vos vestrosque et cunctos corrigite, ut nemini noceatis, quatenus et344 ab hominibus345 bonam acquiratis famam346 et a deo mercedis praemium in347 aeterna beatitudine percipere mereamini. Et si quid348 adversi de unitate ecclesiae acciderit, ra<I83, f. 49ra>dicitus amputetur349, et dei ecclesia fruitusque350 servorum eius maneant351 inconcussa352. Propter353 quod, carissimi, exspectantes satagite immaculati, ei inveniri in pace et domini nostri longanimitatem salutem arbitramini. Et354 estote ergo prudentes atque vigilate in orationibus ante omnia autem mutuam in vobismetipsis <VD38, f. 44va> caritatem continuam habentes, quia caritas operit multitudinem peccatorum, hospitales invicem sine murmuratione, unusquisque, sicut accepit gratiam, in al<SG670, p. 71b>terutrum illam administrantes sicut boni dispensatores multiformis355 356 gratiae dei. Si quis loquitur, quasi sermones dei, si quis ministrat, tamquam ex virtute, quam357 administrat deus358, ut in omnibus honorificetur359 deus <V630, f. 25rb> per Iesum Christum, cui est gloria et imperium in saecula saeculorum. Amen.

O93, f. 7vb; V630, f. 25rb; N442, f. 24vb; I83, f. 49 ra; VD38, f. 44va; SG670, p. 71b; Bcan4, f. 48r; E97, f. 25vb; P102; BII13, f. 41ra; S105, f. 29v


1 Überschrift] EPISTOLA ANACLETI DE PRESBYTERIS EPISCOPIS METROPOLITANIS PRIMATIBUS VEL PATRIARCHIS SG670; EPISTOLA tercia anacleti papae P102; Überschrift fehlt BII13; S105

2 privatibus Bcan4

3 CARDO fehlt VD38

4 SIT OMNIUM ECCLESIARUM] OMNIUM ECCLESIARUM SIT V630

5 episcopis korr. aus episcopus P102

6 ac BII13

7 teneant locum] locum teneant BII13

8 necletus S105

9 Iesu fehlt VD38; P102; BII13

10 sede a domino korr. aus sede BII13

11 deus fehlt I83

12 in fehlt Bcan4

13 in ipso fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

14 praedistinans O93; N442; SG670; Bcan4

15 nos in korr. aus nos SG670

16 in fehlt S105

17 idipsum I83; S105; idipsum korr. aus ipsum SG670

18 quam V630; quae I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

19 abundabit SG670; S105; superabundavit korr. aus abundavit E97

20 i Bcan4

21 in fehlt V630

22 dispensationem S105

23 plenitudini V630

24 instaurare korr. aus instaure VD38

25 qua korr. aus quo N442; qua E97

26 predestinati korr. aus predistinati N442; praedistinati O93

27 propositum eius, qui omnia operatur secundum consilium fehlt VD38

28 operantur SG670; S105

29 consilium fehlt V630, am Rande R; propositum E97

30 scimus Bcan4

31 am Rande Nota V630; am Rande drei Punkte N442

32 am Rande interrogaverunt VD38

33 consuluerant P102

34 aut fehlt SG670; S105; ut korr. aus aut E97

35 aut si] ausi Bcan4

36 quantum korr. aus quante V630

37 a fehlt N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

38 clemete I83

39 statum Bcan4

40 qui O93; VD38; BII13

41 dubitationes vel necessitates] de dubitatione vel necessitate E97

42 et I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

43 am Rande z V630; am Rande Nota E97

44 Sacerdotum fratres korr. aus Sacerdotum O93

45 dominus] dominus dominus O93

46 dominus illum] illum dominus S105

47 autem fehlt Bcan4

48 coepisset V630; E97

49 am Rande Nota O93

50 domini fehlt N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

51 castellis korr. aus castel I83

52 constitutii VD38

53 singulos titulos korr. aus titulos singulos Bcan4

54 am Rande in quolibet loco VD38

55 alicubi korr. aus aliubi V630; alibi SG670; S105

56 quam korr. aus sed SG670

57 ad honorabilem urbem] honorabili urbi I83; Bcan4; honorabili urbe SG670; honorabili urbe S105

58 titulandus et denominandus est] titulandus est et denominandus korr. aus titulandus et dominandus SG670

59 dominandus SG670

60 ecclesia in qua] ecclesiis in quibus I83; Bcan4

61 ordinati] ordinati sunt I83; ordinantur Bcan4

62 in ea fehlt I83; Bcan4

63 ecclesiam] ecclesiam quę SG670; S105

64 ab korr. aus in O93

65 constituta I83; SG670; Bcan4; S105

66 am Rande praeponendus VD38

67 atque in ea diebus vitae suae durandus fehlt V630

68 perdurandus VD38; P102; BII13

69 a deo fehlt SG670; S105

70 am Rande dati attributi VD38

71 De ordinatione episcoporum fehlt BII13

72 licent S105

73 patriarchę a korr. aus patriarchę VD38

74 in fehlt Bcan4

75 a fehlt V630

76 am Rande antiquis VD38

77 primatum V630; E97; primatum korr. aus primatem SG670

78 episcopi eorum] episcoporum V630; E97

79 earum I83; Bcan4

80 primatuum korr. aus primatum SG670

81 interlinear ū SG670

82 nomine fruantur reliquae vero metropoles archiepiscoporum aut metropolitanorum, et non patriarcharum aut primatum fehlt I83; VD38

83 et SG670; S105

84 primatuum korr. aus primatum SG670

85 quia korr. aus qui V630; N442

86 continent I83; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105; continenter VD38

87 primates SG670; S105

88 quas korr. aus quos S105

89 am Rande quodam libro VD38

90 am Rande divisione V630

91 praedictatores SG670; S105

92 romana S105

93 sacrasancta V630; sacrosancta korr. aus sacrosancto S105

94 portae korr. aus porta N442

95 erunt ligata] erit ligatum S105

96 caelis I83; SG670; Bcan4; S105

97 am Rande addita VD38; am Rande Nota E97

98 Adhabita E97

99 apostoli Pauli] pauli apostoli V630; N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

100 am Rande N SG670

101 unoque] uno quoque V630; E97

102 am Rande pugnans VD38

103 aut Bcan4

104 prę V630

105 beatissimus apostolus] apostolus beatissimus E97

106 romanis korr. aus romanus N442

107 am Rande propria manus scriptura VD38

108 enim fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

109 mihi est] est mihi VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

110 dominus VD38

111 est O93; ego fehlt V630; E97

112 meo korr. aus me O93

113 fili N442

114 SEDE fehlt Bcan4

115 Prima ergo korr. aus Prima V630

116 Prima ergo sedes est] Primam ergo sedem P102

117 am Rande celesti munere VD38

118 Romana ecclesia] romanae ecclesiae V630; I83; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105; romana ecclesia korr. aus romanae ecclesiae N442; romane ecclesiae korr. aus romana ecclesiae VD38

119 a korr. aus et SG670; a] a beato E97; et S105

120 evangelista korr. aus evangelistę SG670; evangelistę S105

121 ipse et korr. aus ipse I83

122 egyptum VD38; P102; BII13

123 am Rande vel eiusdem V630

124 id est] item VD38; P102; BII13; id est fehlt SG670; S105; eiusdem E97

125 romanam Bcan4

126 ignatium korr. aus ignantium BII13

127 episcopum constituit] constituit episcopum SG670

128 primum nomen] nomen primum N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; nomen primum korr. aus quidem primum S105

129 am Rande prohibentes VD38

130 epistolas, interlinear i SG670; epistolas S105

131 interlinear i SG670

132 am Rande drei Punkte N442

133 inter se statuerunt] statuerunt inter se I83

134 eos Bcan4

135 am Rande maior VD38

136 ipsum P102

137 voluerunt korr. aus voluerint BII13

138 ut fehlt BII13

139 am Rande

140 et korr. aus et in SG670

141 eandem korr. aus eadem P102

142 quamvis] quamvis id korr. aus quamvis SG670

143 nemo korr. aus nomen S105

144 et SG670; S105

145 Paulus] paulus suis ait discipulis SG670; S105

146 ędificationem korr. aus ęficationem Bcan4

147 suis ait] ait suis SG670; E97

148 aliqua] aliqua iam korr. aus aliqua SG670

149 sint korr. aus sunt SG670; sunt S105

150 repetentes korr. aus repentes S105

151 tamen sępius korr. aus sępius tamen SG670

152 vitentur korr. aus vitantur S105

153 electiones N442; VD38; P102; elationes korr. aus electiones BII13

154 fratres N442; I83; Bcan4

155 aliquis fehlt SG670; S105

156 aliquo V630; E97

157 eum] eum in SG670; S105

158 qua I83; quae korr. aus qua Bcan4

159 causa VD38

160 am Rande profundiores VD38

161 iudcio I83

162 dominum V630; VD38; P102; BII13 deum SG670

163 vaelle korr. aus valle Bcan4; velle] velle est S105

164 ab eoque] habeo quod SG670; abeo quod S105

165 declaratur korr. aus declarantur O93

166 romana korr. aus roman E97

167 am Rande sumitas principium VD38

168 caput ut] caput korr. aus caput ut V630

169 fatum O93; N442; interlinear vel ta V630; fatum korr. aus factum SG670; E97

170 est fehlt V630; E97

171 hius P102

172am Rande z V630; am Rande Nota E97

173 nudiustertium SG670; S105

174 diem V630; I83; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; P105

175 se ulcisci] ulcisci se N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

176 am Rande vindicare VD38

177 am Rande Inlesus VD38

178 et fehlt E97

179 susceptus N442; I83

180 am Rande tradere VD38

181 am Rande dimissis VD38

182 interlinear vel cui E97

183 ali I83; aliqui SG670; S105; alio Bcan4

184 am Rande quicumque VD38

185 quibuslibet SG670; quilibet] quibus licet S105

186 aliorum I83; SG670; Bcan4; S105

187 nullus Bcan4; P102

188 spiritalis korr. aus spiritalibus V630; spiritualibus, interlinear vel is E97

189 deficit korr. aus defici Bcan4

190 sed] sed se V630; E97

191 super S105

192 am Rande ubi VD38; am Rande R BII13

193 quia I83; E97

194 extenditur SG670; S105

195 am Rande vel ne V630

196 est V630

197 am Rande Odia sive desideria et amores VD38

198 am Rande hic finit VD38

199 enim korr. aus ergo SG670

200 am Rande liberatos VD38

201 et de korr. aus et O93

202 de fehlt N442; P102; BII13; ex I83; VD38; SG670; Bcan4; S105

203 nobis VD38; SG670; E97; P102; BII13; S105; nobis korr. aus nos Bcan4

204 scimus Bcan4

205 qui N442; VD38; SG670; P102; BII13; S105

206 societati I83

207 reportamus BII13

208 am Rande z V630; am Rande drei Punkte N442

209 humanam I83

210 am Rande timore VD38

211 am Rande Nota V630

212 corrumpunt korr. aus corrumpant Bcan4

213 aliorum fehlt Bcan4

214 am Rande agros VD38

215 quia S105

216 propria VD38

217 am Rande alieni VD38

218 Quod pro korr. aus Quod BII13

219 am Rande H O93; am Rande z V630

220 derivantur I83; deviant SG670; S105; deviantur Bcan4

221 proclivivius O93

222 interlinear infirmante VD38

223 interlinear corrumpuntur VD38

224 ut V630

225 interlinear tristans lugens VD38

226 circumit E97

227 am Rande am Rande unleserliche Rubrik BII13

228 cordis Bcan4

229 suadere VD38; SG670; E97; P102; BII13; S105

230 doctores atque pastores suos detractionibus] doctoribus atque pastoribus suis detractiones VD38; P102; BII13

231 interlinear vel plebes V630; plebes korr. aus plebibes VD38; plebes P102; BII13

232 interlinear tes V630; languescentes VD38; BII13; languenscentes P102

233 agentibus interlinear tes V630, am Rande R; agentes VD38; P102; angentibus fehlt SG670; S105; languentibus Bcan4; angentes BII13

234 interlinear vel tibus V630; tenentibus I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

235 frena earum] frameam SG670; framea S105

236 eorum V630; N442; E97

237 am Rand luxurientur VD38

238 lasciviant SG670; E97; S105

239 am Rande cadant VD38

240 ut salutem si] et a salute korr. aus ad salutem SG670; ad salutem S105

241 ut salutem si eas periclitare possint fehlt V630; E97

242 saltem VD38; P102; BII13

243 sic VD38; P102; BII13; si fehlt SG670; S105

244 si eas] earum I83; Bcan4

245 eas fehlt VD38; P102; BII13; eo korr. aus ea SG670; ea S105

246 periclitari VD38; P102; BII13; periclitari korr. aus periclitare SG670

247 am Rande conversationum VD38

248 sint korr. aus sit P102

249 alia I83; Bcan4

250 propositorum BII13

251 damnantur korr. aus damnatur SG670; damnatur S105

252 am Rande unleserliche Rubrik BII13

253 propositorum I83; Bcan4; prepositorum korr. aus propositorum BII13

254 culpam V630; E97

255 seu I83; sicut SG670; S105

256 am Rande turpia VD38

257 ridenda SG670; S105

258 am Rande z V630

259 am Rande declinaverit erraverit VD38

260 exorbitaverit korr. aus exorbitaverint O93

261 am Rande N SG670; am Rande unleserliche Rubrik BII13

262 interlinear malis VD38

263 tolerandus quam distringendus korr. aus tolerandus S105

264 sunt iudicandi] iudicandi sunt V630; E97; iudicandi sunt korr. aus iudicandi SG670

265 deus I83; Bcan4

266 am Rande iudicat VD38

267 diiudicat V630; E97

268 am Rande z V630

269 am Rande superbire VD38

270 am Rande studere VD38

271 am Rande studeat VD38

272 ne I83; Bcan4

273 reconcilientur korr. aus reconlientur S105

274 praesumant V630

275 omnes V630; VD38; SG670; E97; P102; BII13; S105

276 am Rande magnam VD38

277 summam debent] debent summam korr. aus summam V630

278 am Rande Nota BII13

279 am Rande repraehensione vituperatione VD38

280 radargutione SG670

281 ecclesia korr. aus ecclesiae V630

282 separentur korr. aus separantur SG670

283 inimicorum E97

284 Petrus fehlt P102; BII13

285 quando fehlt I83; SG670; Bcan4; S105

286 docebat korr. aus docebant V630; docens SG670; S105

287 eos VD38

288 deberent korr. aus debent S105

289 eumque observare korr. aus eumque observare eumque observare V630

290 am Rande N SG670

291 vobis korr. aus nobis S105

292 communione SG670; S105; commutatione P102; BII13

293 am Rande consentire VD38

294 aversum I83

295 unusquisque korr. aus nusquisque P102

296 hac SG670; S105

297 amicitia Bcan4

298 reconciliari SG670; E97; S105

299 ut I83

300 pro SG670; S105

301 fuerit his] his fuerit SG670

302 am Rande Nota VD38

303 aliisque quamplurimis] aliis quemquam plurimis BII13

304 unusque BII13

305 am Rande cognoscere intelligere VD38

306 avertere O93; advertere korr. aus avertere N442; I83; VD38

307 potest qualiter korr. aus potest S105

308 debeat SG670; S105

309 praepositis korr. aus propositis S105

310 ipsi fehlt P102

311 am Rande ; vor Si Rubrik

312 praecepta] praecepit an O93; percepit et VD38; P102; BII13

313 observavit VD38; P102; BII13

314 sed] sed et korr. aus sed Bcan4

315 et fehlt V630; N442; I83; VD38; E97; P102; BII13

316 alienus korr. aus olienus VD38

317 vel detractione fehlt BII13

318 linguas SG670; S105

319 interlinear detrahente VD38

320 prurientes korr. aus purientes E97

321 detraat I83

322 quibuscumque I83; SG670; S105; quibuscumque, interlinear quos Bcan4

323 custodiat I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

324 quicumque V630; SG670; S105; quęcumque korr. aus cumque N442

325 sua sententia] sententia sua E97

326 am Rande z V630

327 am Rande cum V630

328 quod korr. aus quid V630; quod VD38; P102; BII13

329 iterum I83; SG670; Bcan4; S105

330 domos I83; domus korr. aus domos S105

331 agnoscat S105

332 prorias BII13; proprias korr. aus proprios S105

333 amaet korr. aus amat V630; aestimet VD38; P102; BII13; habet Bcan4

334 estis korr. aus esti V630

335 discipuli SG670; S105

336 mysteriorum SG670; S105

337 et E97

338 non vituperetur ministerium vestrum] ministerium vestrum non vituperetur E97

339 nostrum SG670; S105

340 vobis sicut korr. aus vobis BII13

341 sic] sic et VD38; BII13; sic et et P102

342 sacerdotes I83; sacerdos korr. aus sacerdotes Bcan4

343 am Rande ; vor Sic Rubrik

344 ut I83; Bcan4

345 hominibus korr. aus omnibus O93; omnibus SG670; Bcan4; S105; ominibus BII13

346 famem O93

347 in fehlt V630; E97

348 quod Bcan4

349 amputetur korr. aus ampetur O93

350 fructusque korr. aus fruitusque V630; fructusque VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

351 maneat V630; I83; SG670; Bcan4; S105; maneant korr. aus maneat N442

352 am Rande inperturbata incommota VD38

353 Propter quod] Propterea I83; SG670; Bcan4; S105

354 Et fehlt VD38; SG670; E97; P102; BII13; S105

355 am Rande diverse VD38

356 multiformis korr. aus multis formis BII13

357 qua korr. aus quam BII13

358 d I83; deus fehlt Bcan4

359 honorificetur deus] honorificetis deum SG670; S105

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 22.8.2006