[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

3. Anacletus-Brief

Inhaltsverzeichnis

2. Evaristus-Brief

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

1. Evaristus-Brief

O93, f. 7vb; V630, f. 25rb; N442, f. 24vb; I83, f. 49ra; VD38, f. 44va; SG670, p. 71b; Bcan4, f. 48r; E97, f. 25vb; P102; BII13, f. 41ra; S105, f. 29v

INCIPIUNT1 2 STATUTA3 DECRETALIA EPISTOLARUM EVARISTI4 PAPAE DE ORDINE DIACONORUM ET LEGITIMO AC5 REGULARI CONIUGIO ATQUE DE FIDE6.

Bcan4: I

P102; BII13: I De ordine diaconorum

[H. 1] <BII13, f. 41rb> Dilectissimis7 fratribus universis Africae regionis episcopis Evaristus8.

Consulentibus9 vobis, fratres <I83, f. 49rb> carissimi, quid super his, quae in vestris continebantur scriptis, visum10 esset, vel quid docilis11 ratio persuaderet12, aut quid a beatis apostolis nobis traditum aut custoditum remaneret13, optantes14 15, ut retulistis, nostris16 <VD38, f. 44vb> instrui documentis, si quidem dilectio vestra normam17 secuta18 prudentium ad19 sedem apostolicam referre maluit20 21 quasi ad caput, quid deberet22 de rebus dubiis23 custodire potius quam usurpatione praesumere.

O93; E97; V630: De ordine VII diaconorum

S105: De diaconorum numero

<S105, f. 30r> Diaconi24, <SG670, p. 72a> qui quasi oculi videntur esse episcopi, in unaquaque25 civitate iuxta apostolorum constituta septem26 debent esse, qui custodiant27 episcopum praedicantem, ne ipse28 29 aut ab30 insidiatoribus quoquo31 modo infestetur32 33, aut34 laedatur35 a suis <N442, f. 25ra> aut verba divina detrahendo aut <E97, f. 26ra> insidiando36 polluantur37 38 vel despiciantur39, sed veritas spiritali redoleat40 fervore, pax praedicata labiis cum voluntate animi concordet41.

O93; N442; I83; VD38; E97; S105: De legitimo coniugio

Bcan4; P102; BII13: II De legitimo coniugio42

[H. 2] Similiter43 custoditum et traditum habemus, ut44 uxor legitime45 viro iungatur46. Aliter enim legitimum, ut <VD38, f. 45ra> a patribus accepimus et a47 sanctis apostolis eorumque successoribus traditum invenimus, <BII13, f. 41va> non fit coniugium48, nisi ab his, qui super49 ipsam feminam domi<I83, f. 49va>nationem habere videntur, et a quibus custoditur, uxor petatur50 et a51 parentibus propinquioribus sponsetur et legibus52 dotetur53,

O93; V630; E97: De sponsi54 et sponsę benedictione

et suo55 tempore sacerdotaliter, ut mos est, cum precibus et oblationibus a sacerdote benedicatur,

BII13: de paranimfis

et a paranymphis, ut consuetudo docet, custodita et soci<SG670, p. 72b>ata a proximis tempore congruo petita56 legibus detur et solemniter57 accipiatur, et biduo58 vel triduo orationibus vacent et castitatem custodiant, ut bonae soboles59 60 generentur et domino suis in actibus placeant. Taliter enim61 et62 domino placebunt et filios non spurios63, sed legitimos atque hereditabiles generabunt. <VD38, f. 45rb> Quapropter, filii carissimi et merito illustres64, <V630, f. 25va> fide catholica suffragante65 ita peracta66 legitime67 scitote esse coniugia. Aliter vero praesumpta68 non69 coniugia, sed70 aut71 adulteria72 aut <Bcan4, f. 48v> contubernia aut stupra vel fornicationes potius73 quam legitima coniugia esse non dubitate74, nisi75 voluntas76 propria77 suffragaverit78, et vota succurrerint79 legitima. Nam fructus divinus est praecepta divina custodire80. Ea81 <I83, f. 49vb> quoque deserere82 praesumptionem83 fieri nulli dubium est. Cur ergo indignum est unitatem84 ecclesiae custodiri85? Idemque86 omnes pariter et sentiamus et pronuntiemus. Si aliter enim praesumpta <SG670, p. 73a> fuerint87, <BII13, f. 41vb> perdunt pro<VD38, f. 45va>fecto ipsi transgressores seipsos, qui semetipsos decipiunt.

Haec cuncta recitanda per omnes Africanas ecclesias scripta dirigite et istis connectite88, quas adiunximus litteras89 praefectorum90, ut91 de his, quae92 inique laudantur, si93 quid tale probari94 poterit, iudicium fiat, et inhibita95 96 coerceantur97 et praeterita98 mala et illicita coniugia, si99 doceantur admissa100, digna101 severitate corripiantur. <O93, f. 8ra> De cetero vero caveantur talia per omnes ecclesias, ne ecclesiae sanctitas per nostram102 fatigata103 neglegentiam104 perdat privilegia105, quae est per viros venerabiles <E97, f. 26rb> consecuta.

Bcan4: III

E97: De fide

P102; BII13: III De hereticis qui arbitrantur de patre solo dictum esse quia ipse solus habet inmortalitatem et lucem habitat inaccessibilem

[H. 3] De his vero, quibus ab insidiatoribus fatigamini, unde et nos consulere106 inter107 cetera <S105, f. 30v> voluistis eo108, quod sint quidam, qui arbitrantur de patre solo dictum esse, quia ipse solus habet immortalitatem et lucem109 <I83, f. 50ra> habitat inaccessibilem, <VD38, f. 45vb> ita eos apostolicis repercutite110 ferulis111 et divinis redarguite praeceptis.

Bcan4: De eo quod de patre dicit apostolis ipse solus lucem habitat inaccessibilem

Non112 enim solus pater in113 filio luce114 inaccessi<SG670, p. 73b>bili habitat, quia, ubi115 pater est, ibi etiam filium esse indubitabili116 fide credendum est.

I83: De eo quod de patre dicit apostolus ipse solus lucem habitari inaccessibilem

Nam si solus pater sine filio, quod dicere nefas est, lucem117 habitat inaccessibilem, <BII13, f. 42ra> necesse est, ut sequestratam118 <N442, f. 25rb> pater a filio habeat mansionem. Quod si ita est, quonam119 modo idem120 filius ad dexteram patris adstans121 a beato122 martyre Stephano dicitur conspici, si123 pater secundum124 ut125 solus126 dicitur sedibus contineri? Absit hoc a sensu fidelium Christo in unitate fidei adhaerentium127, quoniam, sicut non obest128 filio, cum solus pater dicitur129 lucem inaccessibilem habitare, ita non obsit130 patri, cum sapientia131, quae132 est filius, gyrum133 caeli sola dicitur circumire134. Pater itaque, cum sit invisibilis et ingenitus, in filio visum135 136 apostoli testimonio comprobatur, et137 filio a se in<VD38, f. 46ra>enarrabiliter genito mansisse ac requievisse monstratur, ipso filio in <I83, f. 50rb> propheta loquente: Qui genuit me, requievit in tabernaculo <V630, f. 25vb> meo. Et in evangelio: Pater138 in me manens facit opera haec. Et: Deum nemo vidit <SG670, p. 74a> umquam, nisi unigenitus filius, qui est in sinu patris. Si in sinu patris erat filius ab initio139 et ex corde patris verbum bonum eructuatus140 est, quomodo non141 142 in143 corde144 paterno consistens lucem cum145 eodem inaccessibilem146 habitasse147 credendus148 est? Numquid pater absque ulla149 150 luce in filio potuit commanere aut in tabernaculo filii sine eadem151 potuit requiescere, cum idem filius candor sit aeternae lucis et152 speculum153 sine macula deitatis, quam Salomon154 super155 salutem suam dile<BII13, f. 42rb>xisse156 in157 se dicit, in cuius speciem158 semper delectare159 gestivit160: Super salutem et speciem, inquit, dilexi161 illam, et pro luce proposui habere eam, quoniam inexstinguibile est lumen eius. Hanc igitur lucem David propheta desiderans162 anxius163 proclamat164 dicens: Emitte lucem tuam et veritatem tuam. Et iterum: In lumine tuo videbimus lumen. In165 huius igitur166 <Bcan4, f. 49r> luminis claritatem167 filius seipsum in monte <I83, f. 50va> <VD38, f. 46rb> tribus discipulis praeostendit, qui <SG670, p. 74b> metu168 mortis perterriti169 prostratique170 in faciem, finem171 sibi172 <E97, f. 26va> vitae adesse senserunt. Hanc, inquam173, lucem in se fuisse demonstrans174 filius proclamabat, et ut in eadem incederent, discipulos <S105, f. 31r> praemonebat: Dum lucem habetis, inquit, ambulate in lucem175. Et iterum: Ego sum lux huius mundi. Qui sequitur me, non ambulabit176 in tenebris, sed habebit lumen vitae aeternae. Et evangelista: Erat lux vera, ait177, quae illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. Si haec178 lux, quae credentibus promittitur, in filio esse probatur et179 180 cum aeterno aeterna esse dicitur, quomodo a vobis181 inaccessibili luce patris filius182 separatur? Si enim filius deus183 verus et vita aeterna est, sine dubio in hac luce simul cum patre habitare credendum184 est, quam nullus modo nostri185 hoc186 mortali corpore constitutus potest ali<N442, f. 25va>quatenus contueri187 188. Sed dum189 apparuerit, tunc vere190 illum videbit sicuti est, qui eius conspectibus dignus <BII13, f. 42va> fuerit coaptari191, et non sicut <SG670, p. 75a> Moyses ceterique prophetae per192 enigma<I83, f. 50vb>ta et figuram193, sed ipsam veraciter in filio secundum apostolum, contuebitur194 deitatis imaginem. Nam195 si hunc196 eundemque <VD38, f. 46va> prophetae testimonio197 subsequentem198 sereno mentis intuitu investigare volueris, invenies filium non posse199 ab hac luce patris penitus200 separari201, quoniam cum solum filium dixerit in terra cum hominibus conversatum, patrem ab illo non202 fieri alienum. Si testimonium enim hominum203 accipimus204, testimonium dei maius est, quoniam205 hoc est testimonium dei, quod maius est, quia testificatus est de filio suo. Qui credit in filium dei, habet206 testimonium <V630, f. 26ra> dei207 in se, qui non credit208 filio, mendacem facit eum, quoniam209 non credit in testimonio, quod testificatus est deus210 de filio211. Et hoc est212 testimonium, quoniam213 vitam aeternam dedit nobis deus, et haec vita in filio eius214. Qui habet filium, habet vitam215, qui non habet filium dei, non habet vitam. Haec scribo vobis, ut sciatis, quoniam vitam habebitis216 aeternam, qui creditis in nomine filii dei.

<O93, f. 8rb> Et haec est fiducia, quam habemus ad eum, quia, quodcumque petierimus secundum <I83, f. 51ra> <SG670, p. 75b> voluntatem eius, audit nos, et scimus, quia217 audit218 nos, quicquid219 peti<BII13, f. 42vb>erimus, scimus, quoniam habemus petitiones, quas220 postulamus ab eo. Qui scit221 fratrem suum peccare peccatum <E97, f. 26vb> non ad mortem, petat, et dabitur ei vita222 peccanti non ad mortem. Est223 <VD38, f. 46vb> peccatum224 ad mortem, non pro illo dico, ut roget225 quis. Omnis iniquitas peccatum est, et est peccatum ad mortem. Scimus, quia omnis, qui natus est ex deo, non peccat, sed generatio dei conservat eum et malignus non tangit226 227 eum. Scimus, quoniam228 ex deo sumus, et mundus totus in maligno positus est. Et scimus, quoniam filius dei venit et dedit nobis sensum229, ut cognoscamus verum deum et simus230 in vero231 filio eius. Hic est verus deus et vita aeterna.

<S105, f. 31v> Haec, fratres, praedicate, haec omnibus nuntiate, vos vero invicem exhortamini, perfecti estote semperque gaudete, pacem autem sectamini232 in233 234 omnes, et deus pacis et dilectionis erit vobiscum. Deo autem et patri <SG670, p. 76a> nostro gloria in saecula saeculorum. Amen.

Data235 VIIII236 Kl. Aprilis Valente237 et Vetere vv. cc238. conss239.

O93, f. 8rb; V630, f. 26ra; N442, f. 25va; I83, f. 51ra; VD38, f. 46vb; SG670, p. 75; Bcan4, f. 49r; E97, f. 26vb; P102; BII13, f. 42vb; S105, f. 31v


1 Überschrift] EPISTOLA EVARISTI DE RATIONE DIACONORUM ET COARGUTIONE HERETICORUM SG670; Incipiunt decreta evaristi papae P102; BII13; Überschrift fehlt S105

2 INCIPIUNT STATUTA DECRETALIA EPISTOLARUM] CAPITULA IIII E97

3 STATUTA DECRETALIA EPISTOLARUM] EPISTOLAE V630

4 eucharisti Bcan4

5 AC REGULARI fehlt V630; E97

6 FIDE] FIDE ET DE NON INIURIANDIS EPISCOPIS AUT LACERANDIS V630; E97

7 ilectissimis S105

8 evarestus I83; eucharistus Bcan4

9 am Rande Interrogantibus VD38

10 visum] visum nobis I83; SG670; Bcan4; S105

11 am Rande quae docere potest VD38

12 persuadere korr. aus persuaderet Bcan4; persuaderet korr. aus suaderet BII13

13 remanere Bcan4

14 am Rande desiderantes VD38

15 optatis E97

16 nostris korr. aus nostri E97

17 am Rande exemplum regula VD38

18 sentiat Bcan4

19 aut S105

20 am Rande magis voluit VD38

21 mallunt I83

22 debere Bcan4

23 dubiis korr. aus dubius N442

24 am Rande drei Punkte N442

25 unquaque korr. aus unaquoque P102

26 semper SG670; S105

27 custodiant korr. aus custodiantant SG670

28 ipsi I83; SG670; Bcan4; S105

29 ipse aut ab insidatoribus] aut ipsi ab insidiatoribus korr. aus ipsi aut insidiatoribus SG670

30 ab fehlt S105

31 am Rande aliquo modo VD38

32 am Rande corrumpatur VD38

33 infestentur I83; SG670; Bcan4; S105

34 aut laedatur a fehlt SG670; S105

35 laedantur I83; Bcan4

36 insinuando VD38

37 am Rande sordidetur VD38

38 polluatur VD38; P102; BII13

39 dispiciantur N442; despiciatur VD38; P102; BII13

40 am Rande spiret odorem emittat VD38

41 Nach concordet folgt fast eine ganze Spalte leer P102

42 coniungio BII13

43 am Rande Nota N442

44 ut fehlt I83; Bcan4; ut korr. aus et BII13

45 legitimo BII13

46 coniungatur Bcan4

47 a fehlt SG670; Bcan4; S105

48 coniungium I83

49 super] super ab S105

50 am Rande queratur VD38

51 a parentibus] apparentibus S105

52 legitime E97

53 detur V630; E97

54 SPONSIS V630

55 suo tempore sacerdotaliter] sacerdotaliter suo tempore E97

56 am Rande quęsita VD38

57 am Rande honorifice VD38

58 ibiduo I83

59 am Rande filii VD38

60 suboles SG670; BII13; S105

61 enim et domino] enim ei korr. aus enim SG670

62 et domino fehlt S105

63 am Rande adulterinos turpes VD38

64 am Rande nobiles VD38

65 am Rande adiuvante VD38

66 am Rande perfecta VD38

67 legitima korr. aus legitime V630; legitima N442; SG670; E97; P102; BII13; S105; legitima aut contubernia VD38

68 am Rande cum praesumtione facta VD38

69 non fehlt SG670; S105

70 sed fehlt SG670; S105

71 ut VD38; P102; BII13

72 adulteria korr. aus adultera Bcan4

73 potius quam] iudicate SG670; S105

74 dubitate korr. aus dubitante O93; dubitantur VD38; P102; BII13

75 si SG670; S105

76 voluntas propria korr. aus voluntates proprias V630

77 propria V630

78 suffragaverint korr. aus suffragaverit V630

79 succurrant VD38; BII13; succurrerunt Bcan4; succurrant korr. aus succurrat P102

80 custodire] custodire et S105

81 Eam O93

82 disserere I83; discindere SG670; S105; desserere korr. aus disserere Bcan4

83 praesumptione VD38; P102; BII13

84 unitatem ecclesiae custodiri] unitę ecclesię custodiri statuta SG670; S105

85 custodire VD38; E97; P102; BII13

86 Eademque SG670; S105

87 fuerit I83

88 am Rande coniungite VD38

89 littera S105

90 profectorum I83; Bcan4; prophetarum SG670; S105

91 ut de] Unde N442; I83; SG670; Bcan4; S105

92 qui SG670; S105

93 sed S105

94 probare I83; Bcan4

95 am Rande prohibita VD38

96 inhabita I83; Bcan4

97 am Rande comprimantur VD38

98 praeterita] perita I83; praeterita korr. aus perita Bcan4

99 si doceantur] coerceantur et SG670; S105

100 am Rande commissa VD38

101 am Rande digno iudicio VD38

102 nostra I83

103 fatigatam Bcan4

104 neglegentia I83

105 am Rande privatas leges VD38

106 am Rande interrogare VD38

107 inter cetera voluistis] voluistis inter cętera E97

108 am Rande z V630

109 lucem habitat inaccessibilem] luce habitat inaccessibile O93

110 percutite V630

111 am Rande disciplinis VD38

112 Vor Non Rubrik

113 sine VD38; SG670; P102; BII13; S105 sine korr. aus in V630; Bcan4

114 luce inaccessibili] lucem inaccessibilem V630; VD38; SG670; E97; P102; BII13; S105

115 ibi P102

116 indubitali SG670

117 lucem habitat inaccessibilem] luce habitat inaccesibile O93

118 am Rande divisam VD38

119 quodam am Rande vel quonam V630; quodam VD38; quodnam Bcan4; quo P102; BII13

120 idem korr. aus id est V630

121 stans SG670; S105; stat korr. aus astant BII13

122 beoto O93

123 si] Sed nec SG670; S105

124 secundum eos fehlt SG670; E97; S105

125 eos korr. aus ut V630; eos SG670; E97; S105; ut] quod ait VD38; P102; BII13

126 solus] solus suis korr. aus solus SG670

127 am Rande coniungentium VD38

128 am Rande nocet VD38

129 am Rande N SG670

130 obest I83; SG670; Bcan4; S105

131 sapientiam V630; sapientia korr. aus sapientiam N442; VD38

132 qui V630; VD38

133 am Rande circuitum VD38

134 circuire SG670; S105

135 visus korr. aus visum V630; visus VD38; SG670; P102; BII13; S105

136 visum apostoli testimonio comprobatur et filio a se fehlt E97

137 et] et in SG670; S105

138 Pater in me manens facit opera haec fehlt P102

139 initio et korr. aus initio O93

140 eructuatum I83; SG670; Bcan4; E97; S105; eructatus VD38; P102; BII13

141 non fehlt VD38; S105

142 non in corde paterno consistens lucem cum eodem] in corde (corde korr. aus carde S105) paterno consistens non cum eodem lucem SG670; S105

143 in fehlt V630; E97

144 corde korr. aus carde S105

145 cum eodem inaccessibilem] inaccessibilem cum eodem S105

146 inaccessibile I83

147 habitasset P102

148 credendum Bcan4

149 illa SG670; S105

150 ulla luce] ullam lucem O93; N442

151 eodem Bcan4

152 et] et in Bcan4

153 am Rande lumen VD38

154 salamon SG670

155 super korr. aus per V630

156 dilexisse in] dilexisse korr. aus dilexisse in Bcan4

157 in fehlt VD38; SG670; E97; P102; BII13; S105

158 specie VD38; SG670; P102; BII13; S105

159 delectari SG670; S105

160 am Rande concupivit VD38

161 dilexit Bcan4

162 disiderans SG670

163 am Rande valde concupiscens VD38

164 proclamabat SG670; S105

165 In huius] Cuius SG670; S105

166 igitur luminis] luminis igitur BII13

167 claritate SG670; E97; S105; claritate korr. aus claritatem BII13

168 am Rande timore VD38

169 perterriti prostratique in faciem korr. aus perterriti SG670

170 am Rande proiecti VD38

171 finem sibi vitae] sibi vitae finem korr. aus sibi vitae V630

172 sibi vitae] vitę sibi SG670

173 am Rande dico VD38

174 demontrans I83

175 luce VD38; SG670; P102; BII13; S105

176 ambulat I83; Bcan4; P102

177 ait fehlt I83; SG670; Bcan4; S105

178 haec korr. aus hac V630

179 ut N442

180 et cum aeterno aeterna esse dicitur, quomodo a vobis inaccessibili luce patris filius separatur? fehlt VD38; P102; BII13

181 vobis] vobis ab SG670; S105

182 filius fehlt I83; SG670; Bcan4; S105

183 dei SG670; S105

184 credendus V630; VD38; SG670; E97; P102; BII13; S105; credendus korr. aus credendum N442

185 nostro korr. aus nostri N442; nostrum korr. aus nostri V630; nostrum I83; Bcan4; nostri] nostrum in SG670; nostri in S105

186 hac O93

187 am Rande videre VD38

188 contineri Bcan4

189 cum SG670; S105

190 vero, interlinear e SG670

191 am Rande presentari VD38

192 am Rande per obscuras et confusas similitudines VD38

193 figuras SG670; S105

194 am Rande videbit VD38

195 Nam korr. aus Num SG670

196 hunc eundemque] hoc idemque VD38; P102; BII13

197 testimonium VD38; P102; BII13

198 subsequente V630; VD38; E97; P102; subsequenter SG670; S105; subsequenti BII13

199 posse] per se korr. aus perose SG670; perose S105

200 am Rande omnimodo VD38

201 separare I83

202 non] non dixit korr. aus non SG670

203 hominum accipimus] accipimus hominum E97

204 accepimus I83; P102

205 Quod Bcan4

206 habet testimonium dei in se, qui non credit filio, mendacem facit eum, quoniam non credit in testimonio fehlt SG670

207 dei in se, qui non credit filio, mendacem facit eum, quoniam non credit in testimonio fehlt S105

208 credit] credit in V630; credit korr. aus credit in N442

209 quia korr. aus qui V630; qui I83; Bcan4; quia VD38; P102; BII13

210 deus fehlt SG670; S105

211 filio] filio suo V630

212 est testimonium] testimonium est N442; I83; VD38; Bcan4; P102; BII13

213 quoniam fehlt I83; Bcan4; et SG670; S105

214 eius] eius est SG670; S105

215 vitam qui non habet filium dei non habet vitam korr. aus vitam O93

216 habebitis aeternam] aeternam habebitis I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

217 quia korr. aus qui O93

218 audi VD38

219 quicquid] si quid E97

220 quas korr. aus qua O93

221 scīt S105

222 vitam Bcan4

223 Et I83

224 am Rande Peccatum ad mortem est perseverare in peccato usque ad mortem VD38

225 rogetis P102

226 tangit korr. aus tanguit BII13

227 tangit eum korr. aus tangit S105

228 quia I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

229 sensu O93

230 scimus VD38; BII13

231 vero korr. aus suero P102

232 am Rande inmitamini VD38

233 interlinear circa VD38

234 in fehlt SG670; P102; S105

235 Data VIIII Kl. Aprilis Valente et Vetere vv. cc. conss. fehlt V630; N442; E97

236 VIII Bcan4

237 valete VD38; BII13

238 claris SG670; aa. BII13

239 ss. VD38; P102; BII13

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 7.7.2006