[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

1. Brief Sixtus' I.

Inhaltsverzeichnis

Telesphorus-Brief

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

2. Brief Sixtus' I.

O93, f. 11rb; V630, f. 31rb; N442, f. 31ra; I83, f. 64ra; VD38, f. 57va; SG670, p. 105b; P9629, f. 6v; Bcan4, f. 57r; E97, f. 33ra; P102; BII13, f. 53va; S105, f. 41'v

1INCIPIT2 EPISTOLA II SIXTI3 PAPAE UNIVERSIS4 ECCLESIIS DIRECTA.

Bcan4: IIII

P102; BII13: IIII Quod in sancta apostolica sede definitum sit ut sacra vasa non ab aliis hominibus contractentur quam a sacratis dominoque dicatis

[H. 4] Sixtus5 universalis apostolicae ecclesiae episcopus6 omnibus7 episcopis salutem8 in domino.

I83: De sacris vasis

Cognoscat9 vestra10 sapientia, carissimi11 fratres, quia12 in hac sancta <BII13, f. 53vb> apostolica sede a nobis et reliquis episcopis ceterisque domini sacerdotibus statutum est, ut sacra13 vasa non ab aliis quam a sacratis dominoque dicatis contrectentur14 hominibus15.

P9629: Ut vasa sacra nonnisi a sacratis constringantur

Indignum enim valde16 est, ut sacra domini vasa, quae<VD38, f. 57vb>cumque sint17, humanis usibus serviant,

VD38: Quod vasa domini tractari non debeant nisi ab ecclesiasticis viris

aut ab aliis quam a domino famulantibus eique dicatis tractentur viris, ne pro talibus praesumptionibus <S105, f. 42r> iratus dominus18 <SG670, p. 106a> plagam19 imponat20 populo suo, et hi, qui etiam non peccaverunt, mala patiantur aut <O93, f. 11va> pereant, quia perit iustus saepissime pro impio. Attendite, fratres, ne talia vestris in ecclesiis permittatis deinceps fieri, ne grex pretioso sanguine21 Christi redemptus in praecipitium22, quod absit, ruat. Propter quod assumite armatura23 dei, <P9629, f. 7r> [ut possitis resistere his, qui contradicunt veritati, et indui<I83, f. 64rb>te vos lorica24 iustitiae25, calciati26 pedes in praeparatione27 evange]lii pacis28.

P9629: apellandum ad apostolicam sedem

I83; Bcan4: De appellationibus

Bcan4: V

P102; BII13: V Ut si quis episcopus pulsatus fuerit in aliqua adversitate licenter appellet apostolicam sedem et si necesse29 non fuerit ei ad eam30 venire neque appellare vocatus tamen venire non rennuat

P102: Item31 de eadem re sixtus in secunda epistola ita ait

[H. 5] Si32 q[uis vero vestrum pulsatus fuerit in aliqua adversitate, licenter hanc sanctam et apostolicam appellet33 sedem et ad eam] quasi ad capu[t suffugium34 habeat, ne innocens damnetur, aut ecclesia sua detrimentum patiatur. Si autem necesse35 ei venire36] eamque appellare37 minime38 fuerit39, et40 41 42 voc[atus tamen ab hac43 sancta sede fuerit, non renuat venire44, sed confestim45, u]t ei nuntiatum fuerit, venire46 festinet, et cau<SG670, p. 106b>sas, pro quibus <BII13, f. 54ra> voc[atus est, prudenter disponat47, atque, si necesse48 aliquid corrigere f]uerit, cum his, quos hic49 primos inve<VD38, f. 58ra>nerit, corrigat. Ad ecclesiam tamen suam non prius [revertatur50, quam hinc51 litteri]s <E97, f. 33rb> apostolicis vel formatis52 53 pleniter instructus54 atque purgatus55, si fuerit unde, ut56, postquam57 domi58 reversu[s fuerit59,] cognoscant vicini sui, qualiter <V630, f. 31va> huc60 suam61 62 aliorumque63 causam64 finierit, quatenus eam65 absque aliqua ambiguitate66 nuntiare67 et praedicare omnibus possit68. Ab hac enim sancta sede a sanctis69 apostolis tueri, defendi <I83, f. 64va> et liberari episcopi iussi70 sunt, ut, sicut eorum dispositione ordinante <Bcan4, f. 57v> domino primitus sunt constituti, sic71 huius sanctae sedis, cuius72 dispositioni73 eorum causas et iudicia servaverunt74, protectione futuris temporibus sint ab omnibus perversitatibus semper liberi. Unde culpantur75 hi76, qui77 aliter <N442, f. 31rb> circa fratres egerint78, quam huius sedis rectoribus placere cognoverint79. <SG670, p. 107a>

P9629; S105: Ne suis privatus iudicetur80 episcopus

Bcan4: VI

P102; BII13: VI Ut nemo pontificum aliquem suis rebus exspoliatum episcopum aut a sede pulsum excommunicare aut iudicare praesumat

[H. 6] His taliter consideratis atque cum reliquis episcopis decretis81 82 tamquam omnium curam gerentes83 propter sedis propriae apicem84 85 decernimus86,

BII13: de expoliatis episcopis

ut87 nemo pontificum aliquem suis rebus exspoliatum episcopum aut88 a89 sede90 pulsum excommunicare91 aut iudicare92 praesumat, quia non est privilegium, quo93 94 ex<BII13, f. 54rb>spoliari95 96 possit iam nudatus. Si quis autem97 aliter agere98 praesumpserit, sciat censuram99 100 huius sedis cum omnibus membris suis sibi non deesse ven<VD38, f. 58rb>turam et101, sicut egerit, ita recipiet102. Si bene bene, si grave grave, si pessime pessime, quoniam dignus est operarius mercede103 sua. Nos, fratres, nullum perdere volumus, sed ipse104 se perdit, qui105 pia106 considerata a<I83, f. 64vb>vertit107 108, et109 qui110 apostolorum et huius sanctae sedis decreta libenter violat111 112.

I83: De consolatione episcoporum ut universaliter et invicem subveniant

Sed113 et114 nunc, fratres, commendamus vos115 omnes domino et verbo gratiae eius, qui potest perficere et dare hereditatem vobis cum omnibus sanctis. Ipse autem deus pacis et consolationis det vobis <SG670, p. 107b> idipsum116 sapere117 in118 alterutrum, ut vobis invicem succurratis et non sitis divisi119, ut unanimes uno ore et120 uno corde honorificemus <S105, f. 42v> eum121 in concordiam122 123 et consolationem124 fratrum, qui potens est confirmare nos secundum evangelium eius, iuxta revelationem mysterii aeterni125 temporibus126 scilicet perpetuis127, quibus vobis futurorum gaudiorum largienda128 129 sunt munera.

Data VIIII130 Kal. Aprilis131 Adriano et Vero132 cc133. conss.

O93, f. 11va; V630, f. 31va; N442, f. 31rb; I83, f. 64vb; VD38, f. 58rb; SG670, p. 107b; P9629, f. 7r; Bcan4, f. 57v; E97, f. 33rb; P102; BII13, f. 54rb; S105, f. 42v


1 In P9629 sind einige Passagen des Briefes wegen Beschädigung der Handschrift nicht lesbar; diese sind im Text durch [ ... ] gekennzeichnet

2 Überschrift] EPISTOLA SYXTI PAPAE DE REVERENTIA VASORUM SACRI (SACRA korr. aus SACRI SG670) MINISTERII ET, SI QUIS EPISCOPUS ACCUSATUS FUERIT, ut (ut korr. aus AD SG670) SEDEM APOSTOLICAM APPELLET SG670; SECUNDA EPISTOLA SIXTI PAPĘ P102; Überschrift am Rande cuius supra de appellanda licenter sede apostolica et eadem pulsatur quasi ad caput habeat suffugium S105

3 SIXISTI I83; xisti BII13

4 UNIVERSIS ECCLESIIS DIRECTA fehlt Bcan4

5 ixtus BII13

6 episcopus korr. aus episcopis V630

7 omnibus episcopis korr. aus omnibus BII13

8 salutem in domino] in domino salutem V630; Bcan4; E97

9 am Rande Nota V630; am Rande drei Punkte N442

10 vestra sapientia] sapientia vestra SG670; S105

11 carissimi fratres] fratres karissimi E97

12 quia korr. aus quasi N442

13 sacra korr. aus sacra et Bcan4

14 contrectentur korr. aus contrectur Bcan4

15 ominibus korr. aus omnibus P102

16 valde est] est valde P102

17 sunt SG670; Bcan4; S105

18 dominus korr. aus domino VD38

19 plagam korr. aus plagat P9629

20 inponet Bcan4

21 sanguinem P9629

22 am Rande foveam perditionis VD38

23 armaturam V630; P9629; I83; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

24 loricam SG670; BII13; S105

25 iustitiae] iustitię et P102

26 calciate Bcan4

27 praeparationem VD38; prępatione SG670

28 pacis korr. aus pacis Item de eadem re sixtus in secunda epistola ita ait VD38; pacis] pacis P102

29 necesse non] non opus korr. aus non P102

30 eum BII13

31 In VD38 ist diese Rubrik ebenfalls vorhanden gewesen, wurde aber radiert

32 am Rande Nota V630; am Rande drei Punkte N442

33 appellet korr. aus appellat V630

34 am Rande confugium VD38

35 necesse fehlt SG670; S105

36 evenerit V630; E97; venire fehlt S105

37 appellare minime] minime appellare E97

38 minime] minime ausus korr. aus minime V630; minime licitum SG670; S105

39 voluerit P9629; E97

40 am Rande R VD38

41 et vocatus] evocatus SG670

42 et vocatus tamen ab hac sancta sede fuerit fehlt S105

43 hac sancta] huius ecclesię sanctę VD38; P102

44 venire fehlt S105

45 confestum S105

46 venire korr. aus veniri S105

47 am Rande exponat ordinet VD38

48 necesse] necesse ei I83; SG670; Bcan4; S105; necesse korr. aus necesse ei BII13

49 hic primos] primos hic E97

50 revertatus I83

51 hinc korr. aus hic V630; hic E97; BII13

52 am Rande canonicis VD38

53 formatis korr. aus formatas P9629

54 instructus] in fructus P102

55 purgatus] purgatus sit VD38; E97; P102; purgatus sit korr. aus purgatus BII13

56 et V630; P9629; E97

57 priusquam VD38

58 domum VD38; P102; domum korr. aus domi BII13

59 fuerit korr. aus fuerat BII13

60 hic P9629; VD38; SG670; E97; P102; S105; hic korr. aus huc BII13

61 sua V630; P102

62 suam aliorumque causam] causam suam E97

63 aliorumque fehlt E97; aliorumque] aliorum qui P102

64 causam finierit] causa discussa fuerit korr. aus causa fuerit V630

65 ea P102

66 am Rande dubietate VD38

67 nuntiaret Bcan4

68 possit korr. aus possit Item de eadem re Syxtus in secunda epistola ita ait VD38

69 sanctia korr. aus sanctus O93

70 iussi korr. aus iusisi I83

71 sic] sic et SG670; S105

72 si SG670; cuius fehlt S105

73 dispositioni korr. aus dispositione P9629; dispositionis SG670; positionis S105

74 servaverunt korr. aus servaverant P9629; servaverint SG670; S105

75 culpantur hi] culpantur korr. aus culpantur omnes SG670

76 hi fehlt E97; omnes S105

77 qui aliter korr. aus qualiter V630; qualiter Bcan4; P102

78 gerint P102

79 cognoverunt korr. aus cognoverint P102

80 iudicet P9629

81 am Rande definitis VD38

82 discretis SG670; S105

83 am Rande habentes VD38

84 interlinear excellentiam VD38

85 pacem I83; SG670; Bcan4; S105; apicem korr. aus pacem BII13

86 discernimus I83; Bcan4; decernimus korr. aus discernimus BII13;

87 am Rande N SG670

88 aut a korr. aus aut BII13

89 a fehlt I83; Bcan4

90 sede pulsum korr. aus se depulsum VD38

91 excommunicare korr. aus excommnicare P9629

92 diiudicare I83; SG670; Bcan4; BII13; S105

93 interlinear ut VD38

94 quod V630; P9629

95 expoliari korr. aus expoliare S105

96 exspoliari possit korr. aus exspoliari V630

97 autem] autem autem E97

98 facere korr. aus dicere SG670; dicere S105

99 am Rande iudicium VD38

100 scensuram S105

101 ut SG670; S105

102 recipiat I83; SG670; Bcan4; S105; recipiaet korr. aus recipiat BII13

103 merce I83; mercede korr. aus merce BII13

104 ipse se korr. aus ipse S105

105 quia V630

106 pie VD38; SG670; P102; S105; piae korr. aus pia P9629; pie korr. aus pro pia BII13

107 am Rande repellit contemnit VD38

108 avertat VD38

109 et qui] Qui et SG670; S105

110 quia P102

111 am Rande corrumpit VD38

112 violat korr. aus volat P9629

113 am Rande Nota I83

114 et fehlt V630

115 vos omnes] omnes vos P9629; E97

116 idipsum sapere korr. aus idipsum V630; idipsum sapere fehlt BII13

117 sapere] det vobis O93; N442; I83; Bcan4; sapere korr. aus sapere det vobis SG670; sapere det vobis S105

118 am Rande in invicem VD38

119 divisi ut korr. aus divisi P102

120 et fehlt Bcan4

121 deum SG670; S105

122 concordiam korr. aus cordiam P9629

123 concordiam et consolationem] concordia et consolatione VD38; SG670; P102; S105

124 consationu P9629

125 aeternis korr. aus aeterni P102

126 temporis I83; Bcan4; temporibus korr. aus temporis BII13

127 perpetuus Bcan4

128 am Rande tribuenda VD38

129 largienda korr. aus largiendi VD38

130 VIII VD38

131 IUN. SG670; Aprilis fehlt S105

132 Vero] vero v. korr. aus Vero SG670

133 claris SG670

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 14.7.2006