[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

2. Brief Sixtus' I.

Inhaltsverzeichnis

1. Viginius-Brief

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Telesphorus-Brief

O93, f. 11va; V630, f. 31va; N442, f. 31rb; I83, f. 64vb; VD38, f. 58rb; SG670, p. 107b; P9629, f. 7r; Bcan4, f. 57v; E97, f. 33rb; P102; BII13, f. 54rb; S105, f. 42v

1INCIPIT2 3 EPISTOLA TELESPHORI4 PAPAE DE IEIUNIO SEPTEM EBDOMADARUM5 ANTE PASCHA ET DE MISSARUM <E97, f. 33va> CELEBRATIONE IN NOCTE SANCTA NATALIS DOMINI ET, QUO TEMPORE ALIIS DIEBUS MISSAE6 CELEBRENTUR7, ET DE EPISCOPORUM DEFENSIONE8.

Bcan4; BII13: I

P102: I De ieiunio septem ebdomadarum ante pascha

[H. 1] Carissimis9 fratribus et dilectissimis episcopis Telesphorus10 Romanae urbis archiepiscopus salutem11 in domino.

Credimus <I83, f. 65ra> sanctam <SG670, p. 108a> fidem <BII13, f. 54va> vestram in12 apostolorum13 eruditione <VD38, f. 58va> fundatam14 hanc <V630, f. 31vb> tenere et hanc populis15 16 universis exponere, quae17 videlicet a constitutis apostolorum eorumque successorum nulla ratione dissentit18 19, per quos iustum est ceteros erudiri.

I83: Quod per septem ebdomadas clericis sit ieiunandum ante sanctum pascha

S105: De ieiunio septem eptomadarum

Quapropter20 cognoscite a nobis et cunctis episcopis in hanc21 sanctam et22 apostolicam sedem congregatis23 statutum esse, ut septem24 ebdomadas25 plenas ante sanctum pascha26 omnes clerici in sorte domini vocati a carne ieiunent, quia, sicut discreta27 28 debet esse vita clericorum a laicorum conversatione, ita et in29 ieiunio debet fieri discretio30.

Et31 sicut laici et32 saeculares homines nolunt eos recipere in33 accusationibus et infamationibus suis, ita nec clerici debent eos recipere34 in impulsationibus suis35, <N442, f. 31va> quoniam in omnibus discreta debet semper36 esse et segregata vita et conversatio clericorum a37 saecularium <O93, f. 11vb> laicorum. Et sicut hi amplius sunt applicati divinis cultibus38 et familiares domini dicuntur salvatoris, ita moribus et conversatione <SG670, p. 108b> atque sanctitate debent esse distincti.

I83: Qualiter ordo clericorum domino sit serviendus

Has39 ergo septem ebdomadas40 omnes clerici a carne et deliciis ieiunent, et hymnis et41 vigiliis atque orationibus42 <I83, f. 65rb> domino inhaerere43 die noctuque studeant.

I83: Ut sancta domini salvatoris nocte missa celebretur et ut gloria in excelsis deo cantetur

Bcan4: II

P102; BII13: II De missarum celebratione in nocte sancta natalis domini et quo tempore aliis diebus missę celebrandę sint44

[H. 2] Nocte45 vero sancta nativitatis46 domini salvatoris missas47 celebrent et hymnum angelicum in eis sollemniter48 decantent, quoniam49 et50 eadem nocte ab angelo pastoribus51 est nuntiatus, sicut ipsa52 veritas testatur dicens: <VD38, f. 58vb> Pastores erant in regione eadem vigilantes et custodientes vigilias53 noctis supra54 gregem suum. Et55 ecce angelus <BII13, f. 54va> domini stetit iuxta illos et timuerunt timore magno. Et dixit illis angelus: Nolite timere, ecce <Bcan4, f. 58r> enim evangelizo vobis <P9629, f. 7v> gaudi[um magnum, quod erit omni populo, quia natus est56 vobis hodie <E97, f. 33vb> salvator, qui est Christus dominus, in civitate David. Et hoc vobis sign]um: Invenieti[s57 infantem pannis involutum et positum in praesepio. Et subito <SG670, p. 109a> facta est cum angelo multitudo militiae caelestis laudantium deum] et di<S105, f. 43r>centium: [Gloria in altissimis deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

O93; V630; P9629; N442; I83; VD38; Bcan4

Ceterum58 considerat impius iustum et quae]rit59, ut occidat60 eum. Dominus non [derelinquet61 eum in manus62 eius, et non condemnabit eum, cum iudicabitur illi. Exspecta dominum] et custodi viam63 eius, et <I83, f. 65va> exaltabit te, ut posside[as terram, cum interibunt impii, videbis64. Vidi impium robustum65 et] fortissimum66 sicut indigenam virentem et transivi, et ecce non erat, et quaesivi eum, [et non est inventus67. Custodi sim]plicitatem et vide rectum, quia68 erit in extremum69 viro pax. Praevaricatores autem70 interibunt pariter, [et novissimum] impiorum peribit71. Salus autem iustorum a domino, fortitudo eorum in tempore tribulationis, et auxiliabitur eis dominus et salvabit eos72 73, eripiet74 <VD38, f. 59ra> eos ab impiis et salvabit eos, quia75 speraverunt76 in eum77. Et alibi: Quid gloriaris in malicia, <V630, f. 32ra> potens78? Misericordia79 80 dei tota die. Insidias81 cogitavit82 lingua tua quasi novacula acuta83 faciens dolum. Dilexisti maliciam <BII13, f. 55ra> magis84 quam bonum, mendacium magis quam loqui iustitiam. Dilexisti omnia verba ad devorandum, lingua dolosa, sed deus destruet te in sempiternum, terrebit et evellet te de tabernaculo et eradicabit te de terra viventium, et videbunt iusti et timebunt <I83, f. 65vb> et super eum ridebunt85. Ecce vir, qui non posuit deum86 fortitudinem suam, sed speravit in multitudine87 divitiae88 89 90 suae91, confortatus <N442, f. 31vb> est in92 insidiis93 suis. Ego autem sicut oliva virens in domo dei, speravi in misericordia dei, in saeculum et in aeternum. Confitebor tibi in saeculum, quoniam94 fecisti, et exspectabo nomen tuum, quoniam95 bonum in conspectu misericordium96 97 98 tuorum.

SG670; S105

P9629: Item de episcopis non urguendis aut acusandis a populo et de tempore misse

I83: Ante horam diei tertiam missa non sit celebranda

VD38: Quod ante horam die tertiam missam dominicis diebus missas non sint celebrande

S105: de tempore missae et sacerdotes non inestentur

Reliquis99 enim100 temporibus missarum celebrationes ante horam diei101 tertiam minime sunt102 celebrandae, quia103 104 eadem hora et dominus crucifixus et super apostolos spiritus sanctus descendisse105 legitur.

VD38: DE EPISCOPIS NON ARGUENDIS A POPULO

Bcan4: III

P102; BII13: III De angelico hymno gloria in excelsis deo et de episcopis non arguendis a populo

S105: Angelicus ymnus dicendus est solummodo tempore congruo

[H. 3] Ab episcopis autem106 idem angelicus hymnus pro tempo<VD38, f. 59rb>re et107 loco in108 missarum solemniis109 celebrandus110 est atque solemniter recitandus.

N442: De episcopis non arguendis a populo

Ipsi111 enim, qui <E97, f. 34ra> proprio ore corpus domini conficiunt112 113 114, ab omnibus115 oboediendi116 et timendi117

BII13: quod domini sacerdotes non sunt dilacerandi

et non dilacerandi118 aut detrahendi,

O93: Item de episcopis non arguendis qui accusanda populus non audeat

I83: De sacerdotibus a vulgo non iudicandis

quia119 120, a quibus se domini121 populus benedici122, salvari et instrui cupit, nullatenus eos debet arguere, nec vulgus123 in eorum <BII13, f. 55rb> accusatio<I83, f. 66ra>ne124 suscipi.

Bcan4: De sacerdotibus a vulgo non iudicandis

Populus125 enim ab eis docendus est et corripiendus, non ipsi ab eo, quia non est discipulus super magistrum.

S105: Sacerdotibus deceptio nullatenus fieri debere

Nullo126 modo igitur <SG670, p. 109b> domini127 pontifices et reliqui sacerdotes, quibus domini commissa128 est plebs129, rite130 131 populum possunt corrigere, si deceptionis se cognoverint132 laqueo infestari133.

I83: Doctores legis que legis sunt sapere non sacerdotes dei molestare

VD38: Quod episcopi et reliqui domini sacerdotes nullatenus argui a populo nec a vulgo debeat accusari

Unde134 iustum est omnes in135 universo136 orbe doctores legis ea, quae legis sunt, sapere, et non sacerdotes domini labiis suis aut quibuslibet machinationibus137 maculare138, dum ipsos disponunt139 aut cupiunt140 maculare, potius141 seipsos maculant et vulnerant.

Dei142 ergo ordinationem accusat143, qua144 constituuntur, qui sacerdotes accusat145 vel damnari146 cupit147, a quibus se omnes fideles cavere debent, quia non solum, qui faciunt, sed148, qui consentiunt facientibus, rei sunt.

I83: Ut qui sacerdotem condempnat christum spernit

Christus149 enim filius150 dei dominus151 noster humano generi salutem152 <VD38, f. 59va> condonans plenam de nobis ait: Qui vos recipit, me recipit, et qui vos spernit, me spernit. Si ergo <Bcan4, f. 58v> dominus in eis recipitur153 et154 reicitur155 156 157, <O93, f. 12ra> procul dubio ipsius sunt, qui in eis rei<SG670, p. 110a>citur vel suscipitur158. Et tu, quis159 es, qui <I83, f. 66rb> iudicas servum160 alienum? Procul dubio transgressor es legis dei et apostolorum atque prophetarum, et non solum harum161, sed etiam humanarum.

I83: Alienum servum non esse iudicandum

Omnes162 enim leges tam divinae quam et humanae alienum servum <BII13, f. 55va> iudicare prohibent. Quid, putas, erit de te, cum transgressores et conculcatores163 legis <V630, f. 32rb> dei damnabuntur? Profecto et tu damnaberis, quia postposuisti mandatum dei et tuam adimplesti164 voluntatem, quoniam sicut digni sunt165, qui mandata166 dei adimplent atque custodiunt, ita rei et digni sunt morte, qui ea167 postponunt168 169 et in vanum170 ducunt171. Est enim172 in173 apostolicis scriptum institutis:

BII13: de vita alterius non laceranda

Alterius174 vitam nemo laceret175 et de malo alieno os suum non coinquinet176.

P9629; S105: Ne absens accusetur et qui accusari non possunt

I83; Bcan4: De absente accusato177

Bcan4: IIII

P102; BII13: IIII De accusatoribus et accusationibus

[H. 4] Accusatores178 vero et accusationes, quas leges saeculi non admittunt, et nos submovemus179, et180 accusatori omni181 non credi decernimus182, <S105, f. 43v> qui absente183 adversario causam <SG670, p. 110b> suggesserit184 185 ante <N442, f. 32ra> utriusque186 partis187 iustam <E97, f. 34rb> discussionem188. Nec189 hi190, qui non sunt idonei, suscipiantur ad accusationem, et om<I83, f. 66va>nes,

I83: Qui videantur infames

qui adversus patres armantur191,

BII13: quod infames domini sacerdotes accusare non possint

infames192 193 esse censemus194.

Bcan4: De suspectis

Patres195 enim omnes venerandi sunt, non respuendi <VD38, f. 59vb> aut196 insidiandi197.

I83: De suspectis

S105: Ne recipiantur qui cum inimicis morantur

Hi198 vero, qui cum inimicis morantur aut, qui suspecti habentur, minime recipiantur, quia eorum aemulatio199 lacerat etiam200 innocentes.

I83: Quem murum sacerdotum statuerunt patres nostri

Hunc201 murum202 firmissimum203 statuerunt patres nostri, et nos cum eis contra persecutores vestros, ut204 hoc remedio eorum205 pellantur206 machinamenta207, et208 vos sanctiores et securiores famulari209 210 mereamini vestro salva<P9629, f. 8r> 211[tori.

O93; V630; P9629; N442; I83; VD38

SG670, p. 110b

Ceterum212 considerat impius iustum et quaerit213, ut occidat214 eum. Dominus non derelinquet215 eum in manus216 eius, et non condemnabit eum, cum iudicabitur illi. Exspecta dominum et custodi viam217 eius, et <I83, f. 65va> exaltabit te, ut possideas terram, cum interibunt impii, videbis218. Vidi impi<SG670, p. 111a>um robustum219 et fortissimum220 sicut indigenam virentem et transivi, et ecce non erat, et quaesivi eum, et non est inventus221. Custodi simplicitatem et vide rectum, quia222 erit in extremum223 viro pax. Praevaricatores224 interibunt pariter, et novissimum impiorum peribit225. Salus autem iustorum a domino, fortitudo eorum in tempore tribulationis, et auxiliabitur eis dominus et salvabit eos226 et227 eripiet228 <VD38, f. 59ra> eos ab impiis et salvabit eos, quia229 speraverunt230 in eum231. Et alibi: Quid gloriaris in malicia232 <V630, f. 32ra> tota233 die. Insidias234 cogitavit lingua tua quasi novacula tua235 faciens dolum. Dilexisti maliciam super236 benignitatem, mendacium magis quam loqui iustitiam. Dilexisti omnia verba ad devorandum, lingua dolosa, sed deus destruet te in sempiternum, terrebit et evellet te de tabernaculo et eradicabit te de terra viventium, et videbunt iusti et timebunt <I83, f. 65vb> et super eum ridebunt237. Ecce vir, <SG670, p. 111b> qui non posuit deum238 fortitudinem suam, sed speravit in multitudine239 divitiarum240 suarum241, confortatus <N442, f. 31vb> est in242 insidiis243 suis. Ego autem sicut oliva virens in domo dei, speravi in misericordia dei, in saeculum et in aeternum. Confitebor tibi in saeculum, quoniam244 fecisti, et exspectabo nomen tuum, quoniam245 bonum in conspectu misericordium246 247 tuorum.

De talibus enim insidiatoribus et accusatoribus servorum <BII13, f. 55vb> suorum loquitur dominus per prophetam dicens: Os tuum misisti ad248 maliciam et249 lingua tua concinnabat dolum, sedens adversus fratrem tuum loquebaris, in filium matris tuae fabricaveris250 opprobrium. Haec fecisti et tacui, existimasti futurum251 me similem tui? Arguam te et proponam252 ante oculos tuos253. Intellegite haec, qui obliviscimini deum, ne forte rapiam254 et non sit, qui liberet. Languentes255 autem in isto conamine256 notan<I83, f. 66vb>di sunt <S105, f. 44r> et257 a talibus repellendi258. Tales enim membra <SG670, p. 112a> sunt diaboli, qui sursum atque deorsum pervolans quaerit, quos possit occidere259, quos possit separare260, quos possit devorare. Propter quam rem vigilandum est et armis caelestibus sumus muniendi261, ne in eius compedibus262 263 incidamus264 aut eius foveis265 illaqueemur266 267.

Bcan4: V

P102; BII13: V Ut sine strepitu concertationum268 caritas custodiatur et veritas defendatur

[H. 5] Decet enim in talibus causis hoc maxime provideri269, ut sine strepitu270 concertationum271 <VD38, f. 60ra> et caritas custodiatur et veritas defendatur, atque innocentes et272 domini ministri illaesi273 liberentur. De bonis ergo et legem domini274 custodientibus fratribusque adiuvantibus et non nocentibus sed supportantibus275 ait276 277 per prophetam dominus: Non sedi cum viris vanitatis et cum superbis non ingrediar278. Odivi ecclesiam pessimorum et cum impiis non sedebo. <VD38, f. 60rb> Lavabo in innocentia279 palmas meas, <BII13, f. 56ra> et circuibo280 altare281 tuum, domine, ut clara voce praedicem laudem282 et narrem283 omnia mirabilia tua. Domine, dilexi habitaculum domus tuae et locum tabernaculi <V630, f. 32va> glo<SG670, p. 112b>riae tuae, ne apponas284 285 cum peccatoribus a<I83, f. 67ra>nimam meam286, et cum viris287 sanguinum vitam meam, in quorum <E97, f. 34va> manibus scelus288 et dextera eorum repleta est muneribus289. Ego autem in simplicitate mea gradiar, redime290 me et miserere291 mei. Pes meus stetit in recto292, in ecclesiis benedicam domino293.

Concordent igitur cum omnibus dei sacerdotibus <Bcan4, f. 59r> haec294 caritatis sententiae295, in quibus vos fixos et firmos exsistere iudicamus296. Deus vos incolumes297 custodiat298, filii carissimi. Data XV Kal. Martii, Antonio299 et Martio300 vv. cc301. conss.]

O93, f. 12ra; V630, f. 32va; N442, f. 32 ra; I83, f. 67ra; VD38, f. 60ra; SG670, p. 112b; P9629, f. 8r; Bcan4, f. 59r; E97, f. 34va; P102; BII13, f. 56ra; S105, f. 44r


1 In P9629 sind einige Passagen des Briefes wegen Beschädigung der Handschrift nicht lesbar; diese sind im Text durch [ ... ] gekennzeichnet

2 Vor Incipit] Decreta telesphori papę E97

3 Überschrift] EPISTOLA TELESPHORI PAPAE QUOD CLERICI VII EBDOMADAS ANTE PASCHA A CARNIBUS ABSTINERE DEBEANT ET UT IN NOCTE NATALIS DOMINI MISSA CELEBRETUR ET QUANDO YMNUS ANGELICUS DICI DEBEAT UTQUE HORA TERTIA SEMPER MISSAE FIANT ET QUALES PERSONAE AD ACCUSATIONEM SINT ADMITTENDAE SG670; INCIPIUNT DECRETA thelesfori papę P102; Überschrift fehlt, am Rande Incipit decretalis epistola telesfori papae de ieiunio VII ebdomadarum et de celebratione missę hora tertia quia dominus crucifixus est et spiritus sanctus super apostolos ascendit et ut ymnus angelicus ab episcopis pro tempore et loco in missarum sollemniis recitetur ac sine strepitu decertantium caritas custodiatur et veritas defendatur BII13

4 TALEFORI VD38

5 EBDOMARUM P9629; eddomadarum E97

6 MISSA VD38

7 CAELEBRANTUR I83; CELEBRENT VD38

8 DEFENSIONE] DEFENSIONE DECRETA TELESPHORI V630; P9629; defensione capituł VI E97

9 Carissimis korr. aus Carismis BII13; mīs S105

10 talesforus VD38

11 salutem in domino] in domino salutem Bcan4

12 in fehlt BII13

13 apostolorum eruditione korr. aus eruditione apostolorum O93

14 fundata P102

15 populis universis] universis populis E97

16 populis universis exponere korr. aus populis P9629

17 qui SG670; S105

18 am Rande discordat VD38

19 dissentiunt SG670; S105

20 am Rande Nota V630; I83; am Rande drei Punkte N442

21 hanc sanctam et apostolicam sedem] hac sancta et apostolica sede E97

22 et fehlt SG670; S105

23 congregatis korr. aus congregastis BII13

24 septem korr. aus sepem BII13

25 ebdomades P102

26 pascha korr. aus pacha V630

27 am Rande divisa VD38

28 decreta P9629

29 in fehlt I83; Bcan4; BII13

30 discreto Bcan4

31 am Rande Nota V630

32 et fehlt V630

33 in accusationibus et infamationibus suis, ita nec clerici debent eos recipere fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

34 recipere in korr. aus recipere O93

35 suis fehlt V630

36 semper esse] esse semper I83

37 ac V630; E97

38 am Rande servitiis VD38

39 am Rande Nota I83

40 ebdomades P102

41 ac VD38; hac P102

42 orationibus domino korr. aus orationibus V630

43 am Rande coniungi VD38

44 sunt P102

45 am Rande drei Punkte N442; am Rande Nota I83; E97

46 nativitatis korr. aus nativitas E97

47 missos O93; missas korr. aus missam SG670; missam S105

48 am Rande festive honorifice VD38

49 am Rande Nota V630

50 et fehlt SG670; S105

51 pastoribus] pastoribus ipse korr. aus pastoribus SG670

52 ipse Bcan4

53 vigilias korr. aus vigili P102

54 super V630; E97

55 Et fehlt I83

56 est fehlt BII13

57 am Rande Hic respice in sequenti pagina et lege Reliquis enim temporibus usque famulari mereamini vestro salvatori P9629

58 am Rande q. BII13

59 quęrat P102

60 occidat korr. aus occidet BII13

61 derelinquat VD38; derelinquid Bcan4

62 manus eius] manibus eius korr. aus manibus BII13

63 vias V630; P9629

64 videbunt VD38; Bcan4; P102; BII13

65 am Rande fortem VD38

66 fortis VD38

67 inventus korr. aus inventus locus VD38

68 quia korr. aus qu P9629

69 extremum korr. aus extremo P9629; extremo VD38; Bcan4; P102

70 autem fehlt SG670; S105

71 peribunt I83; Bcan4; interibit, interlinear vel peribit E97

72 eos] eos et SG670; BII13; S105

73 eos, eripiet eos ab impiis et salvabit eos] eos et eripiet eos ab impiis et salvabit eos korr. aus eos BII13

74 eripiet eos ab impiis et salvabit eos quia speraverunt in eum korr. aus quia speraverunt in eum eripiet eos ab impiis et salvabit eos P102

75 quias P9629

76 speraverunt korr. aus sperunt N442

77 eo N442

78 potens Misericordia dei] potens korr. aus potens misericordia dei P9629: potens Misericordia dei fehlt SG670; S105

79 Misericordia dei fehlt E97

80 Misericordia dei tota die fehlt I83; Bcan4; E97

81 Indias VD38

82 cogitavi P102

83 acuta korr. aus tua SG670; tua S105

84 magis quam bonum] super benignitatem I83; Bcan4; SG670; S105

85 ridebunt] ridebunt et dicent korr. aus ridebunt P102

86 deo Bcan4

87 multitudinem I83

88 interlinear vel arum arum E97

89 misericordiae V630

90 divitiae suae] divitiarum suarum I83; Bcan4; P102; BII13; S105

91 suarum VD38

92 in insidiis] divitiis V630

93 divitiis V630; insidiis korr. aus sidiis S105

94 quia I83

95 quoniam bonum fehlt VD38; P102; BII13

96 am Rande hoc est sanctorum quia die imitantur misericordiam VD38

97 misercordiarum BII13; S105; sanctorum E97

98 misercordium tuorum] misericordiarum tuarum korr. aus misericordium tuorum P9629; SG670; misercordiarum tuarum I83; Bcan4; BII13

99 am Rande Nota V630; I83; am Rande drei Punkte N442

100 autem SG670; S105

101 diei korr. aus die O93; die VD38

102 sunt fehlt I83; VD38; P102; BII13

103 am Rande De sacerdotibus a vulgo non iudicandis I83

104 quia korr. aus qui V630

105 descendisse korr. aus discendisse O93

106 autem fehlt VD38

107 et] et in SG670; S105

108 in missarum solemniis] missarum sollemnia BII13

109 solemniis] sollemniis est korr. aus sollemniis SG670

110 celebrandus est atque solemniter fehlt SG670; S105

111 am Rande drei Punkte N442

112 am Rande consecrant VD38

113 conficiunt korr. aus conficunt BII13

114 conficiunt ab omnibus] conficiunt ab omnibus sunt korr. aus conficiunt V630

115 omnibus] omnibus sunt O93; P9629; E97

116 obediendi korr. aus obeedi P102

117 timendi] timendi sunt SG670; S105

118 dilacerandi] dilacerandi sunt VD38; BII13; delacerandi O93; SG670; Bcan4; S105; dilacerandi korr. aus lacerandi P102

119 am Rande Nota V630

120 quia a korr. aus quia BII13

121 domini populus] populus domini E97

122 benedici] benedici et N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

123 am Rande vulgus dicitur rustica multitudo VD38

124 accusationem VD38; P102; BII13

125 Populus korr. aus Popolus I83

126 am Rande

127 deum V630

128 commissa est korr. aus commisse O93

129 ples P9629

130 am Rande recte VD38

131 rite korr. aus rte BII13

132 cognoverunt V630; agnoverint VD38; P102; BII13

133 am Rande persequi VD38

134 am Rande Nota I83

135 in fehlt V630; I83; Bcan4

136 universo korr. aus uno P9629

137 interlinear malignis et insidiosis dispositioniobus VD38

138 maculari I83; maculare] maculare Quia SG670; S105

139 disponunt korr. aus ponunt V630

140 caipiunt P102

141 potius korr. aus potios O93

142 am Rande Nota O93

143 accusant I83; SG670; Bcan4; S105; accusat] accusat in E97

144 qua constituuntur qui] qui eos qui ab eo constituuntur korr. aus quia constituuntur qui V630; qui VD38; P102; BII13; qui constitutos sibi SG670; S105

145 accusant SG670; S105

146 damnare I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

147 cupiunt SG670; S105

148 sed] sed etiam SG670; S105

149 am Rande Nota I83

150 filius dei] dei filius I83; SG670; Bcan4; S105

151 deus I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

152 salutem korr. aus saluti O93

153 respicitur P9629

154 et reicitur fehlt S105

155 am Rande repellitur VD38

156 reicitur korr. aus recitur V630

157 reicitur procul dubio ipsius sunt qui in eis reicitur korr. aus reicitur BII13

158 suspicitur I83

159 qui O93

160 servum alienum] alienum servum I83; SG670; Bcan4; S105

161 am Rande subauditur legum VD38

162 am Rande Nota I83

163 am Rande contemptores VD38

164 adimplesti korr. aus adimpesti E97

165 sunt] sunt vita E97

166 mandatum V630

167 ea korr. aus a Bcan4

168 am Rande dispiciunt VD38

169 proponunt O93; postponunt korr. aus proponunt V630

170 vanam korr. aus nam O93

171 ducunt korr. aus dicunt O93; dicunt VD38

172 enim fehlt V630

173 in] et in korr. aus et SG670

174 am Rande

175 am Rande detrahat VD38

176 quoinquinet Bcan4

177 accusato fehlt Bcan4

178 am Rande drei Punkte N442

179 am Rande removemus VD38

180 et fehlt SG670; S105

181 omnino V630; I83; SG670; Bcan4; E97; S105

182 am Rande iudicamus VD38

183 abscente P102

184 am Rande denunciaverit VD38

185 suggesserit korr. aus gesserit O93

186 utriusque korr. aus utrius O93

187 patris P102

188 am Rande inquisitionem VD38

189 am Rande Nota V630

190 hii BII13

191 armantor I83

192 am Rande turpes repraehensibiles indigni ad accusationem VD38

193 infame VD38

194 am Rande iudicamus VD38

195 Vor Patres Rubrik

196 ac SG670; Bcan4

197 am Rande insidiis affligendi VD38

198 Hii BII13

199 am Rande invidia VD38

200 etiam] etiam in P102

201 am Rande Nota I83

202 murum korr. aus nimirum BII13

203 fortissimum E97

204 ut fehlt SG670; S105; ut] ut in Bcan4

205 eorum fehlt V630

206 am Rande repellantur VD38

207 am Rande fraudes insidie VD38

208 ut korr. aus et SG670

209 am Rande servire VD38

210 famulari korr. aus familiari N442

211 In P9629 ist der Rest des Briefes wegen Blattverlustes nicht überliefert.

212 am Rande q. BII13

213 quęrat P102

214 occidat korr. aus occidet BII13

215 derelinquat VD38; derelinquid Bcan4

216 manus eius] manibus eius korr. aus manibus BII13

217 vias V630; P9629

218 videbunt VD38; Bcan4; P102; BII13

219 am Rande fortem VD38

220 fortis VD38

221 inventus korr. aus inventus locus VD38

222 quia korr. aus qu P9629

223 extremum korr. aus extremo P9629; extremo VD38; Bcan4; P102

224 Praevaricatores] Praevaricatores autem O93; V630; N442; I83; VD38; P9629; Bcan4; E97; P192; BII13

225 peribunt I83; Bcan4; interibit, interlinear vel peribit E97

226 eos et eripiet eos ab impiis et salvabit eos korr. aus eos BII13

227 et fehlt O93; V630; N442; I83; VD38; P9629; Bcan4; E97; P102

228 eripiet eos ab impiis et salvabit eos quia speraverunt in eum korr. aus quia speraverunt in eum eripiet eos ab impiis et salvabit eos P102

229 quias P9629

230 speraverunt korr. aus sperunt N442

231 eo N442

232 malicia] malicia potens Misericordia dei O93; V630; N442; VD38; E97; P192; BII13; malicia potens Misericordia dei] malicia potens korr. aus malicia potens Misericordia dei P9629; malicia potens I83; Bcan4; E97

233 tota die fehlt I83

234 Indias VD38

235 tua] acuta O93; V630; N442; I83; VD38; P9629; Bcan4; E97; P192; BII13; acuta korr. aus tua SG670

236 super benignitatem] magis quam bonum O93; V630; N442; VD38; P9629; E97; P192; BII13

237 ridebunt] ridebunt et dicent korr. aus ridebunt P102

238 deo Bcan4

239 multitudinem I83

240 divitiarum suarum] divitiae suae O93; N442; VD38; P9629; E97; misericordiae suae V630; divitiae suae, interlinear vel arum arum E97

241 suarum VD38

242 in insidiis] divitiis V630

243 divitiis V630; insidiis korr. aus sidiis S105

244 quia I83

245 quoniam bonum fehlt VD38

246 am Rande hoc est sanctorum quia die imitantur misericordiam VD38

247 misercordium tuorum] misercordiarum tuarum I83; S105; misericordium tuorum korr. aus misericordiarum tuarum SG670

248 ad korr. aus a P102

249 et fehlt P102; BII13

250 fabricabaris V630; VD38; E97; P102; BII13; fabricabaris korr. aus fabricabaras SG670; fabricabaras S105

251 futurum me korr. aus futurum O93; futurum me korr. aus me futurum V630

252 ponam I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

253 meos, interlinear vel tuos E97

254 rapiat korr. aus rapiam V630; SG670; rapiat Bcan4; P102

255 am Rande infirmantes VD38

256 am Rande labore certamine VD38

257 et a korr. aus et O93

258 repellendi korr. aus repellere P102

259 occidere quos possit separare quos possit devorare korr. aus devorare O93

260 seperare korr. aus superare Bcan4; separare korr. aus speparare P102

261 interlinear protegendi VD38

262 am Rande vincula VD38

263 compedes VD38; P102; BII13

264 interlinear corruamus VD38

265 interlinear deceptionibus VD38

266 am Rande constringamur VD38

267 illaqueemur korr. aus inlaqueamur V630; illaqueamur I83; Bcan4

268 concertationem korr. aus conceptionum P102

269 interlinear procurari VD38

270 interlinear sonitu VD38

271 interlinear certaminum VD38

272 et fehlt I83

273 am Rande salvi sine lesione VD38

274 dei P102

275 interlinear sustinentibus VD38

276 ait korr. aus at VD38

277 ait per korr. aus ait N442

278 egrediar I83

279 innocentiam SG670

280 circumibo V630; circumdabo SG670; BII13; S105; circumibo korr. aus cumibo E97

281 altere I83

282 laudem] laudem tuam korr. aus laudem V630

283 enarrem E97

284 am Rande coniungas VD38

285 ponas korr. aus poenas V630

286 meam] meam meam N442

287 viri I83; VD38

288 am Rande peccatum VD38

289 munebus I83

290 am Rande liberet VD38

291 misere N442

292 recto] via recta V630; E97; directo I83

293 dominum E97; P102

294korr. aus hęc V630; hae VD38; SG670; E97; P102; S105

295 sententia I83; Bcan4

296 iudicamus. Deus vos incolumes custodiat] iuvat SG670; S105

297 am Rande sanos VD38

298 custidiat I83

299 antonino I83

300 Marco O93; V630; E97

301 claris SG670

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 15.7.2006