[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Eleutherus-Brief

Inhaltsverzeichnis

2. Victor-Brief

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

1. Victor-Brief

O93, f. 14ra; V630, f. 37ra; N442, f. 35vb; I83, f. 76rb; VD38, f. 68vb; SG670, p. 135a; P9629, f. 11r; Bcan4, f. 64r; E97, f. 39ra; P102; BII13, f. 63va; S105, f. 53r

1INCIPIT2 3 EPISTOLA DECRETALIS VICTORIS PAPAE DE PASCHA ET BAPTISMO ET4 RELIQUIS CAUSIS5 THEOPHILO ALEXANDRINO EPISCOPO6 DIRECTA7.

Bcan4: I

P102; BII13: I De sancto pascha die dominico celebrando et quot8 diebus celebrandum sit

<O93, f. 14rb> [H. 1] Victor Romanae ac universalis ecclesiae archiepiscopus Theophilo episcopo et cunctis fratribus Alexandria9 domino famulantibus salutem in domino.

Multa10 mihi11 gratulatio, dilectissimi12 fratres, quod13 manifestato14, sicut optamus15, <BII13, f. 63vb> per gratiam dei <S105, f. 53v> lumine evangelicae claritatis et16 ab ecclesia17 iam18 magna ex parte perniciosi19 20 erroris nocte depulsa21 creditae22 nobis dispensationis fructus crescit et augmentatur in domino.

Celebritatem23 24 sancti paschae die dominica agi25 debere et26 praedecessores27 nostri iam statuerunt et vos28 illud eadem die cele<Bcan4, f. 64v>brare29 sollemniter30 mandamus31, quia non decet, <I83, f. 76va> ut membra a capite discrepent32 nec contraria gerant33. A XIIII34 35 vero luna primi36 mensis usque37 vicesimo38 39 primo eiusdem40 <VD38, f. 69ra> mensis <SG670, p. 135b> die41 eadem42 celebretur43 festivitas44.

Bcan4: II

P102; BII13: II Quo tempore baptisma celebrandum sit et ut qui baptizantur non infideles sed fideles inveniantur

[H. 2] Eodem45 vero tempore46 baptisma47 48 celebrandus49 est50 catholicus51, sed tamen52, si necesse fuerit <E97, f. 39va> aut mortis periculum ingruerit53 54, gentiles ad fidem venientes quocumque55 56 loco vel momento, ubicumque evenerit57 58, sive in flumine, sive in mari, sive in fontibus tantum christiana59 confessione credulitatis60 clarificata baptizentur61. Ipsis62 63 quoque, quod in baptismo polliciti64 sunt, summopere est attendendum, ne infideles65, sed fideles inveniantur. Ipsi66 vero, qui infidelitatis nota67 asperguntur68, infames efficiuntur atque inter fideles minime reputantur69.

Bcan4: II

P102; BII13: II De statutis nulla inprobitate et novitate violandis

[H. 3] <BII13, f. 64ra> Haec70 vero statuta nulla debent improbitate71 72 convelli73, nulla novitate mutari, quia alia ratio est74 saecularium75, alia divinarum.

VD38: Exempla victoris pape theophilo alexandrino episcopo directa Quod nullatenus credenda sunt nisi que manifesto iudicio conprobantur

Bcan4: III

P102; BII13: III Ut incerta nullatenus iudicentur quia76 licet vera sint non sunt tamen credenda

S105: De incertis iudicibus

[H. 4] Audivimus77 namque apud vos vestrosque78 diversa iudicia fieri et incerta iudicare79.

P9629: Incerta non iudicanda

<SG670, p. 136a> Incerta80, carissimi, nullatenus iudicemus, quoadusque81 veniat82 dominus, <N442, f. 36ra> qui83 latentia84 producit85 <I83, f. 76vb> in lucem et illuminabit abscondita tenebrarum86 et manifestabit consilia cordium, quia, quamvis87 vera sint, non tamen credenda sunt, nisi88 quae manifestis indiciis <VD38, f. 69rb> comprobantur, nisi quae manifesto89 iudicio convincuntur, nisi quae iudiciario ordine publicantur. Similiter90 ea vos iudicare ad apostolicam delatum91 est sedem, quae praeter92 nostram93 vobis definire non licet auctoritatem94, id est,

V630: De accusatis episcopis episcopis

episcoporum95 causas, unde ita96 constitutum <S105, f. 54r> liquet97 a tempore98 apostolorum99 et deinceps.

Bcan4: IIII

P102; BII13: V Ut accusatus vel iudicatus ab episcopis comprovincialibus licenter appellet et adeat romanum pontificem

[H. 5] Placuit100, ut accusatus vel iudicatus a comprovincialibus in101 aliqua causa episcopus102 licenter103 appellet et adeat104 105 apostolicae <V630, f. 37b> sedis pontificem, qui aut per se aut per106 vicarios suos eius retractari107 negotium procuret, <P9629, f. 11v> <BII13, f. 64rb>

P9629: De acusatoribus

et108 dum iterato iudicio pontifex [causam suam <SG670, p. 136b> agit, nullus alius in eius loco ponatur aut ordinetur episcopus109, quoniam, quamquam] comprovincialibus episcopis accusa[ti causam pontificis scrutari110 liceat, non tamen111 definiri112 inconsulto113 Romano pontifice] permissum est114, cum beato Petro apostolo non ab alio [quam ab ipso dictum115 sit116 domino: Quaecumque ligaveris super terram,] erunt117 ligata et <I83, f. 77ra> in caelis118, et119 quaecumque solveris super terram, [erunt soluta et in caelis.

Bcan4: V

P102; BII13: VI De eo qui leditur a metropolitano

[H. 6] Et alibi in120 statutis <E97, f. 39vb> legitur apostolicis:] Si121 quis122 putaverit se a proprio metropolitano gravari, apud patri[archam vel primat]em123 <VD38, f. 69va> dioceseos124 aut125 penes126 universalis apostolicae ecclesiae iudicetur sedem.

Nil127 aliud est, frater128, talis praesumptio129 nisi apostolorum suorumque130 successorum terminos131 transgredi eorumque decreta violari132. Culpantur enim, ut scriptum est, fratres133, qui134 135 aliter circa episcopos136 iudicare praesumunt, quam aposto<SG670, p. 137a>licae sedis papam137 fieri placuerit138. Et quis est, qui iudicat139 eum, quem dominus sibi et huic sanctae sedi reservari140 voluit iudicandum?

Ait namque dominus per141 Isaiam prophetam: Dominus142 deus auxiliator143 meus144, ideo non sum confusus, ideo posui145 faciem meam ut petram durissimam et scio, quoniam146 non confundar, iuxta147 est, qui iustificat me. Quis contradicit mihi? Stemus simul. Quis est <BII13, f. 64va> adversarius meus? Accedat148 ad149 me, ecce dominus deus auxiliator meus, quis150 est, qui condemnet me? Ecce omnes quasi vestimentum conterentur, tinea comedet eos. Quis ex vobis timens <I83, f. 77rb> dominum151 audiens152 vocem servi sui? Quis ambulavit in tenebris, et non est lumen ei? Speret in nomine domini, et innitatur153 154 super deum155 suum. Ecce156 omnes vos157 accendentes158 ignem, accincti159 flammis ambulate in lumine <S105, f. 54v> ignis vestri <SG670, p. 137b> et flam<Bcan4, f. 65r>mis160, quas succendistis. De manu mea <VD38, f. 69va> factum est161 hoc162 vobis, in doloribus dormietis163. Audite me164, qui sequimini, quod iustum est, et quaeritis dominum165, attendite ad petram, unde excisi estis, et ad cavernam laci, de qua praecisi estis. Attendite ad Abraham patrem vestrum, <N442, f. 36rb> et ad Saram, quae peperit vos, quia unum vocavi eum et benedixi ei166 et multiplicavi167 eum. <O93, f. 14va> Consolabitur ergo dominus168 Sion et consolabitur omnes169 ruinas eius et ponet desertum eius quasi delicias170, et solitudinem171 eius quasi hortum domini. Gaudium172 et laetitia173 invenietur in ea, gratiarum actio et vox laudis. Attendite ad174 me, populus meus et tribus mea, <V630, f. 37va> me175 audite, quia176 lex a me exiet, et iudicium meum in177 lucem178 populorum179 requiescet180. Prope est iustus meus, egressus est salvator meus, et brachia181 mea populos182 <I83, f. 77va> iudicabunt183. Me <E97, f. 40ra> insulae184 exspectabunt185 et brachium meum sustinebunt186. <SG670, p. 138a> Levate in caelum <BII13, f. 64vb> oculos vestros187 et videte sub188 terra189 deorsum, quia caeli sicut fumus liquescent et terra190 sicut vestimentum atteretur191 192, et193 habitatores eius sicut haec interibunt. Salus autem mea in sempiternum erit, et iustitia mea non deficiet. Audite me, <VD38, f. 70ra> qui scitis194 iustum, populus195, lex mea in196 197 corde eorum. Nolite198 timere opprobrium hominum et blasphemias eorum. Sicut enim vestimentum, sic comedet eos vermis199, et sicut lanam200, sic devorabit201 eos tinea. Salus autem mea in sempiternum erit et iustitia mea in generatione202 generationum203. Multis204 mundi205 huius206 illecebris207, multis vanitatibus208 resistendum est, ut verae caritatis et continentiae obtineatur integritas209.

Dominus enim nullum vult210 perire, sed omnes salvos fieri. Certus autem211 sum vos212 ad haec emendanda vel defendenda domino213 214 auxiliante proficere215.

Data XIII216 Kal. Augusti Commodo217 et <SG670, p. 138b> Graviano218 vv. cc. conss.

O93, f. 14va; V630, f. 37va; N442, f. 36rb; I83, f. 77va; VD38, f. 70ra; SG670, p. 138b; P9629, f. 11v; Bcan4, f. 65r; E97, f. 40ra; P102; BII13, f. 64vb


1 In P9629 sind einige Passagen des Briefes wegen Beschädigung der Handschrift nicht lesbar; diese sind im Text durch [ ... ] gekennzeichnet

2 INCIPIT EPISTOLA DECRETALIS] CAP. XII Decreta E97

3 Überschrift] EPISTOLA VICTORIS PAPAE SG670; INCIPIUNT DECRETA VICTORIS PAPAE P102; BII13; Überschrift fehlt S105

4 ET RELIQUIS CAUSIS THEOPHILO ALEXANDRINO EPISCOPO DIRECTA] Et de accusatione Et iudicatione episcoporum atque de concordia unanimitatis E97

5 CAUSI I83

6 EPISCOPO fehlt I83; VD38; Bcan4

7 DIRECTA] DIRECTA DECRETA VICTORIS P9629

8 quot korr. aus quod P102

9 alexandriae korr. aus alexandria P9629; alexandriae I83; VD38; SG670; Bcan4; S105

10 Magna SG670; S105

11 mihi] mihi est korr. aus mihi SG670

12 dilectismi SG670

13 quid VD38

14 manifestato korr. aus manifestatio N442; manifesto I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

15 optavimus E97

16 et fehlt SG670; S105

17 aecclaesia iam korr. aus aecclaesia P9629

18 iam fehlt SG670

19 interlinear mortiferi VD38

20 perviciosi SG670; S105

21 am Rande expulsa VD38

22 interlinear commisse VD38

23 am Rande z V630; am Rande drei Punkte N442

24 celebritatem sancti korr. aus celebritatem P102

25 am Rande fieri VD38

26 ut I83; Bcan4

27 predecessores korr. aus predecessoris N442; S105

28 vos] vobis korr. aus vos P9629; nos vobis korr. aus vobis SG670; vobis S105

29 celebrari P9629

30 am Rande honorifice VD38

31 am Rande praecipimus VD38

32 am Rande discordent VD38

33 gerent I83; generent VD38; P102; BII13; generaent korr. aus gerant Bcan4; gerant korr. aus girant S105

34 XVma SG670; XVIIma S105

35 XIIII vero] XV vero korr. aus XIIII P9629

36 interlinear id est aprilis SG670

37 usque] usque ad SG670; S105; usque ad korr. aus usque E97

38 vigesimo O93

39 vicesimo primo] vicesimum primum korr. aus vicesimo primo P9629; vicesimum primum I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; S105; vigesimum primum P102; BII13

40 eiusdem mensis die] diem eiusdem mensis I83; VD38

41 diem korr. aus die P9629; diem I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

42 eadem] eadem dominica korr. aus eadem SG670

43 celebretur] celebretur et korr. aus celebretur SG670

44 festifestivitas VD38

45 am Rande Nota V630

46 tempus VD38

47 am Rande vel mus V630

48 baptismus korr. aus baptisma P9629; baptismus N442; I83; SG670;Bcan4; S105; baptismum E97

49 celebrandum VD38; E97; P102; BII13

50 est fehlt I83

51 catholicum VD38; E97; P102; BII13; catholicis SG670; S105

52 tamen si korr. aus tamen O93

53 am Rande institerit inruerit VD38

54 ingruerit korr. aus inguerit P102

55 am Rande quocumque omni VD38; am Rande N SG670

56 quocumque korr. aus quoque VD38; quoque P102; BII13

57 am Rande acciderit VD38

58 evenient SG670; S105

59 christianę VD38; P102; BII13

60 credulitas V630

61 baptizaentur korr. aus baptizantur S105

62 Ipsis korr. aus Ipsi P102

63 Ipsis quoque, quod in baptismo polliciti sunt, summopere est attendendum, ne infideles, sed fideles inveniantur fehlt V630

64 am Rande promiserunt VD38

65 infideles sed fideles korr. aus infideles P102

66 Ipse V630

67 am Rande macula VD38

68 aspergunt I83

69 repperiuntur BII13

70 am Rande ; vor Haec Rubrik

71 am Rande contrarietate inperfectione VD38

72 inprobitate convelli nula novitate korr. aus inprobitate S105

73 am Rande destrui VD38

74 est fehlt SG670

75 saecularum V630

76 que P102

77 am Rande drei Punkte N442; am Rande Nota E97

78 vestrosque diversa korr. aus vestrosque Bcan4

79 iudicari VD38; E97; P102; BII13; iudicari korr. aus iudicare SG670; Bcan4

80 am Rande Nota V630

81 quodadusque S105

82 veniet P9629; I83

83 am Rande z V630

84 interlinear abscondita VD38

85 producet korr. aus producit N442; E97; producet I83; SG670; Bcan4; P102; S105

86 tenbrarum SG670

87 quavis I83

88 am Rande Nota V630

89 manifesto iudicio korr. aus manifesto SG670

90 am Rande Nota V630; am Rande drei Punkte N442

91 am Rande denunciatum est VD38

92 pariter VD38; P102; BII13

93 nostra VD38; P102; BII13

94 auctorite VD38; auctoritate P102; BII13

95 episcorum I83; episcoporum korr. aus temporum SG670; temporum S105

96 iam VD38

97 interlinear claret VD38

98 temporibus BII13

99 episcoporum V630; E97

100 am Rande Nota E97

101 in fehlt VD38; P102; BII13

102 episcopis VD38; P102; BII13; episcopos Bcan4

103 licenter korr. aus .locenter O93

104 am Rande vadat VD38

105 adeat korr. aus audeat VD38; adeat korr. aus ad eam Bcan4

106 per fehlt SG670; S105

107 detractari Bcan4

108 am Rande Nota V630

109 episcopus korr. aus episcopis BII13

110 scrutari korr. aus scritari S105

111 tamen korr. aus damen S105

112 definire N442; VD38; E97; BII13; difinire SG670; P102; S105

113 am Rande non interrogato VD38

114 est fehlt I83

115 dictum sit domino] domino dictum sit E97

116 sit] sit a I83; VD38; Bcan4; P102

117 erunt ligata et in caelis et quaecumque solveris super terram fehlt S105

118 caelis korr. aus caelos O93

119 et quaecumque solveris super terram, erunt soluta et in caelis fehlt N442; SG670

120 in statutis] in institutis korr. aus institutis V630; SG670; institutis N442; S105

121 am Rande Nota V630

122 quid Bcan4

123 primatem korr. aus privatem V630

124 dioceseos korr. aus diocesos VD38

125 at VD38

126 interlinear apud BII13

127 Nihil V630; N442; VD38; SG670; P9629; Bcan4; E97; BII13

128 fratres V630; SG670; S105

129 praesumptio nisi] praesumptionis Bcan4

130 eorumque I83; SG670; Bcan4; S105; suorumque] et eorum VD38; P102; BII13

131 am Rande statuta transcendere VD38

132 am Rande corrumpi VD38

133 frater VD38; P102

134 qui korr. aus qua SG670

135 qui aliter] qualiter Bcan4; S105; qui aliter korr. aus qualiter SG670

136 episcopos korr. aus episcopis S105

137 papae P9629; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

138 am Rande Usque hic VD38

139 iudicet korr. aus iudicat SG670

140 reservare SG670; S105

141 pro Bcan4

142 Domine N442; VD38

143 auxiator SG670

144 meus] meus et SG670; S105

145 posuit VD38; P102; BII13

146 quia V630

147 iuxta korr. aus iusta P102

148 accedat korr. aus accedet SG670; accedet S105

149 ad korr. aus a Bcan4

150 Qui P9629

151 deum I83; VD38; SG670; Bcan4; S105

152 audiat korr. aus audiens SG670; audiet Bcan4; BII13

153 am Rande confidat VD38

154 innitatur korr. aus innatatur SG670

155 dominum E97

156 Haecce P9629

157 vos fehlt VD38; P102; BII13

158 accedentes O93; accendentes korr. aus ascendentes S105

159 accinca P9629; accinti SG670

160 flammis korr. aus flammas V630

161 est fehlt SG670

162 hoc fehlt VD38; P102; BII13

163 dormietis korr. aus dormientis SG670

164 me fehlt VD38; P102; BII13

165 deum I83; SG670; Bcan4; S105

166 ei korr. aus eum Bcan4; eum E97

167 multiplicavu I83

168 dominus Sion] sion dominus V630

169 omnes korr. aus omnis O93; omnis P9629

170 delicias korr. aus dilicias P102

171 solitudines VD38; P102; BII13

172 Gaudia S105

173 letitiam O93; I83; VD38; Bcan4

174 ad me fehlt V630

175 me fehlt BII13

176 Quia korr. aus Qua P102

177 in korr. aus et SG670; et S105

178 luce VD38; Bcan4; P102; BII13; luce korr. aus lucem SG670

179 populorum korr. aus popolorum S105

180 requiescet korr. aus requiescit SG670; requiescit S105

181 brachia mea interlinear vel um um V630

182 populos korr. aus populos meos P102

183 iudiiudicabunt N442; iudicabit V630; P9629

184 insille VD38

185 expectabunt et korr. aus expectabunt P102

186 sustinebit V630; P9629; E97

187 vestros korr. aus vestros et videte deorsum P9629

188 in I83; SG670; Bcan4; S105

189 terram VD38; P102; BII13

190 terra fehlt P9629

191 am Rande conteretur VD38

192 atteretur et korr. aus atteretur SG670

193 et fehlt S105

194 scitis korr. aus scitis me VD38; scit S105

195 populum I83; Bcan4; populus] populus meus BII13

196 in corde] de S105

197 in corde eorum korr. aus deorum SG670

198 Noli P9629; E97

199 vermis] vermis populus lex mea in corde eorum Nolite timere opprobrium hominum et blasphemias eorum Sicut enim vestimentum sic comedet eos vermis E97

200 lana N442; I83; VD38; Bcan4; BII13

201 devorabitur VD38

202 generationes N442; SG670; S105; generationem P102; BII13

203 generationum] et generationem VD38; P102; BII13

204 Multis korr. aus Multi V630

205 mundi huius] huius modi VD38; P102; BII13

206 am Rande talibus VD38

207 am Rande irritationibus VD38

208 am Rande irritationibus VD38

209 am Rande perfectio VD38

210 vul I83

211 autem sum] sum autem SG670

212 vos] de vobis SG670; S105

213 deo SG670; S105

214 domino auxiliante] deo auxiliante korr. aus deo SG670

215 perficere BII13

216 XIIII VD38; P102; BII13

217 quomodo BII13

218 Graviano] bradua nōn korr. aus gravia nōn SG670; gravia nōn S105

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 22.7.2006