[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

2. Calixtus-Brief

Inhaltsverzeichnis

1. Pontianus-Brief

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Urbanus-Brief

O93, f. 16va; V630, f. 41rb; N442, f. 40ra; I83, f. 85vb; VD38, f. 77vb; SG670, p. 158b; P9629, f. 15v; Bcan4, f. 70r; E97, f. 44va; P102; BII13, f. 72rb; S105, f. 63r

1INCIPIUNT2 3 4 DECRETA URBANI PAPAE DE5 COMMUNI VITA ET OBLATIONIBUS6 FIDELIUM.

Bcan4: I

P102; BII13: I De communi vita

[H. 1] <E97, f. 44vb> Urbanus7 episcopus omnibus christianis in sanctificationem8 spiritus, in9 oboedientiam10 et aspersionem11 sanguinis12 Christi salutem.

Decet omnes christianos, carissimi, ut eum imitentur, cuius nomen sortiti sunt. Quid prodest, fratres mei13, ait14 apostolus <P9629, f. 16r> Iacobus, si fidem qu[is dicat15 habere, opera autem non habeat16? Nolite plures magistri] fieri, fratres mei, scientes, quoniam magis17 iudicium18 sumitis. [In multis enim offendimus omnes. Qui19 sapiens et disciplin]atus20 est inter vos, ostendat21 ex bona conversatione operam22 suam in mansu[etudine <VD38, f. 78ra> sapientiae.]

V630: De communi vita christianorum

Scimus23 vos non ignorare, <S105, f. 63v> quia hactenus24 vita communis inter bonos christianos vig[uit25 et <I83, f. 86ra> adhuc gra]tia26 dei viget27 et maxime inter eos, <SG670, p. 159a> qui in sorte28 domini29 30 sunt31 electi, id est clericos, sicut in actibus legitur32 33 apostolorum: Multitudinis autem creden<V630, f. 41va>tium34 erat cor35 et anima una, nec36 quisquam eorum, quae possidebat, aliquid suum esse dicebat, sed erant illis omnia communia. Et virtute37 magna reddebant apostoli testimonium resurrectionis Iesu Christi domini38, et gratia magna39 <Bcan4, f. 70v> erat in omnibus illis40. Neque enim41 quisquam egens42 erat inter illos43. Quotquot44 enim possessores agrorum aut domorum erant45, vendentes afferebant pretia eorum, quae vendebant, et46 ponebant ante pedes apostolorum. Dividebantur47 48 autem singulis, prout cuique opus erat. <BII13, f. 72va> Ioseph49 autem, qui cognominatus est Barnabas ab apostolis, quod est interpretatum50 filius consolationis, levites51 Cyprius genere, cum haberet agrum, vendidit illum <SG670, p. 159b> et attulit pretium et52 posuit ante pedes apostolorum, et reliqua.

P9629; S105: De possessionibus ecclesiarum

VD38: Quod res ecclesiasticas non debeant expendi nisi in ecclesiasticos usus

Bcan4: II

P102; BII13: II De his qui praedia et agros coeperunt matricibus ecclesiis tradere et ex eorum sumptibus vivere quos prius vendere solebant ad communem utilitatem

[H. 2] Videntes autem sacerdotes summi et alii atque levitae et reliqui53 fideles plus utilitatis posse afferre54, si hereditates55 et agros, quos vendebant, ecclesiis, quibus praesidebant56 episcopi57, traderent58 eo, quod ex sumptibus <VD38, f. 78rb> eorum tam praesentibus <I83, f. 86rb> quam <E97, f. 45ra> futuris59 temporibus plura60 et elegantiora61 62 possent ministrare63 fidelibus communem vitam ducentibus64 quam ex pretio ipsorum65, coeperunt praedia66 et agros, quos vendere solebant, matricibus ecclesiis tradere et67 ex sumptibus68 eorum vivere.

I83; Bcan4: III69 De possessione ecclesiarum

P102; BII13: III Ut episcopus70 dispensandi res ecclesiasticas habeat71 potestatem et nemo egens inveniatur

[H. 3] Ipsae72 vero res in ditione73 singularum parrochiarum episcoporum74, qui locum tenent apostolorum, erant et sunt usque adhuc75 et futuris semper debent esse temporibus. E76 quibus episcopi et fideles dispensatores eorum77 omnibus communem vitam <SG670, p. 160a> degere78 volentibus ministrare cuncta necessaria debent, prout melius potuerint, ut nemo in eis egens inveniatur.

Bcan4 : IIII

P102; BII13: IIII De oblationibus fidelium

[H. 4] <BII13, f. 72vb> Ipsae79 enim res fidelium oblationes appellantur, quia domino offeruntur. Non ergo debent in aliis80 usibus quam ecclesiasticis81 et praedictorum82 christianorum fratrum vel83 in<N442, f. 40rb>digentium converti84, quia vota sunt fidelium et pretia peccatorum atque ad85 praedictum opus explendum domino traditae86. Si quis autem, quod87 absit, secus88 egerit, videat, <SG670, p. 161a> ne damnationem Ananiae et Saffirae percipiat, et89 reus sacrilegii efficiatur, <I83, f. 86va> sicut illi fecerunt90 91, qui pretia92 praedictarum rerum fraudabant93, de quibus in94 praedictis legitur apostolorum actibus: Vir autem quidam nomine95 Ananias cum Saffira uxore sua vendidit agrum et fraudavit de pretio agri <V630, f. 41vb> conscia uxore sua et afferens partem quandam96 ad pedes apostolorum posuit. <VD38, f. 78va> Dixit autem Petrus Ananiae97: Cur temptavit98 satanas cor tuum mentiri te spiritui99 sancto et fraudare100 de pretio agri? Nonne manens101 tibi manebat102 et venundatum in tua erat103 potestate104? Quare105 posuisti in corde tuo hanc rem? Non es mentitus106 hominibus, sed deo. Audiens autem Ananias107 haec <S105, f. 64r> verba cecidit et exspiravit108. Et factus est timor magnus in omnes, qui audierant. Surgentes autem iuvenes amoverunt eum et efferentes109 110 sepelierunt111. Factum est112 autem113 quasi horarum trium spatium et uxor ipsius nesciens, <SG670, p. 161b> quod factum fuerat, introivit. Respondit114 autem ei115 Petrus: Dic mihi, si tanti116 agrum vendidistis? <BII13, f. 73ra> At illa dixit: Etiam117 tanti. <E97, f. 45rb> Petrus autem118 ad eam: Quid utique convenit vobis temptare spiritum domini? Ecce pedes eorum, qui sepelierunt virum tuum ad119 ostium, et120 121 efferent122 123 124 te125. <I83, f. 86vb> Confestim126 cecidit ante127 pedes eius et exspiravit128. Intrantes autem iuvenes invenerunt illam mortuam129 et extulerunt et130 sepelierunt ad131 virum suum. Et factus132 est timor magnus133 in universam134 135 ecclesiam136 et in omnes, qui audierant137 haec.

N442; VD38; Bcan4; BII13: De invasione rerum ecclesiarum

I83: De invasione ecclesiarum

Haec138, fratres, valde cavenda sunt et timenda, quia res ecclesiae non quasi propriae, sed ut communes et domino oblatae cum <VD38, f. 78vb> summo timore non139 in140 alios quam in praefatos141 usus142 sunt fideliter143 dispensandae, ne144 145 sacrilegii reatum incur<O93, f. 16vb>rant, qui eas146 inde abstrahunt, ubi tra<Bcan4, f. 71r>ditae147 sunt, et quod peius est, anathema148 maranatha fiant149. Et si non corpore, ut Ananias et Saffira fecerunt150, mortui ceciderint151, anima tamen, quae potior152 153 est corpore154, mortua et155 alienata156 <SG670, p. 162a> a157 consortio fidelium cadat et in158 profundum159 baratri160 labatur161 162.

O93: De invasione ecclesiarum

P9629: Praedia dicata non eis dantur

Bcan4: V

P102; BII13: V Ut praedia usibus secretorum celestium dicata163 non vexentur ab aliquibus irruentibus

S105: Predia dicade ne invadantur

[H. 5] Unde164 attendendum165 est omnibus et fideliter custodiendum et illius usurpationis166 contumelia167 depellenda, ne praedia sibi168 secretorum169 caelestium170 dicata a quibusdam171 irruentibus <BII13, f. 73rb> vexentur. Quod si quis fecerit, post debitae ultionis172 acrimoniam173 174, quae erga sacri<N442, f. 41va>legos iure <P9629, f. 16v> promenda175 176 est, perpetua damnetur177 i[nfamia et178 carceri tradatur179 aut exilio perpetuae de<I83, f. 87ra>por]tationis180 uretur181, quoniam iuxta apostolum tradere oportet huiusm[odi182 hominem satanae, ut spiritus salvus sit in die domini.

V630: Ut nullus sit indigens in ecclesiis communem vitem degens

Bcan4 : VI

P102; BII13: VI De augmentationibus rerum ecclaesiasticarum ut nullus debeat183 esse indigens in ecclesiis quibus episcopi president

[H. 6] M]emoratis184 ergo augmentationibus ac185 cultibus in tantum eccl[esias186, quibus episcopi praesident187, domino] adminiculante188 creverunt, et189 tantis maxima pars earum190 abundant191 rebus, ut null[us sit in eis communem192 vi]tam degens193 194 <V630, f. 42ra> indigens, sed omnia necessaria ab episcopo suisque ministris percipit195. Ideo196 si aliquis exstiterit modernis aut futuris <SG670, p. 162b> temporibus, qui hoc avellere197 <VD38, f. 79ra> nitatur198 199, iam dicta damnatione feriatur.

P9629; S105: De sede episcopi

N442: Quare sedes episcoporum in ecclesiis excelsę constituuntur

Bcan4: VII

P102; BII13: Quod200 doceant sedes in episcoporum ecclesiis excelsę constitutae201 et preparatę in throno

[H. 7] Quod202 autem sedes in203 episcoporum ecclesiis excelsae204 constitutae et praeparatae inveniuntur in205 throno206, speculationem207 <E97, f. 45va> et potestatem iudicandi et solvendi atque ligandi a domino sibi datam materiam208 209 docent,

BII13: Ut sacerdotes a secularibus non arguantur

unde210 ipse salvator in evangelio ait: Quaecumque211 ligaveritis212 super terram, erunt ligata <BII13, f. 73va> et in caelo213, et214 quaecumque solveritis215 super terram, erunt soluta et in caelo. Et alibi: Accipite spiritum sanctum, quorum remiseritis peccata, remittuntur216 eis, et quorum retinueritis, retenta erunt217.

I83; Bcan4: Ut nullus recipiat quem episcopus eiecit218

Ideo219 ista praetulimus220, carissimi, ut intellegatis221 potestatem <S105, f. 64v> episcoporum vestrorum in eisque222 deum223 veneretis224 225

P102: De excommunicatis

et eos ut animas vestras diligatis et,

BII13: De excommunicatis

quibus illi non226 com<I83, f. 87rb>municant227, non communicetis, et, quos eiecerint228, non recipiatis.

Bcan4 : VIII

P102; BII13: VIII De sententia episcopi valde timenda

BII13: Ut nullus recipiat quem episcopus eiecit

[H. 8] Valde229 enim timenda est sententia episcopi, licet230 iniuste aliquem231 liget, quod tamen summopere praevidere debet.

Vos autem hortantes monemus omnes, qui christianitatem suscepistis et a Christo <SG670, p. 163a> vocabulum christianum sumpsistis, ne in aliquo christianitatem vestram irritam232 faciatis, sed sponsionem233, quam234 domino235 in baptismo fecistis, firmiter teneatis, ne reprobi, sed condigni coram eo inveniamini.

Bcan4: VIIII

P102; BII13: VIIII De suscepta communi vita et voto

[H. 9] Et quicumque vestram236 communem237 vitam susceptam habet et vovit238 se nihil proprium habere, videat, ne pollicitationem239 suam irritam faciat, sed hoc, quod240 domino est241 pollicitus, fideliter custodiat, ne damnationem, sed praemium sibi acquirat, quoniam satius242 243 est244 non vovere quam votum, prout245 melius potest, <VD38, f. 79rb> non perficere246.

I83; Bcan4; BII13: Hic dicit247 quod gravius puniantur fideles quam increduli

Gravius enim puniuntur, qui votum fecerunt248 aut fidem perceperunt et votum non perfecerunt249 aut250 in251 malis252 vitam finierunt253 quam illi, <BII13, f. 73vb> qui sine voto aut fide mortui sunt et tamen bona egerunt opera. Ad254 hoc enim sensum rationabilem255 naturae mu<I83, f. 87va>nere et secundam256 nativitatis reparationem suscepimus, ut secundum apostolum magis, quae sursum sunt, sapiamus, non quae <N442, f. 40vb>super terram, quia sapientia huius mundi stultitia est257 apud deum.

Bcan4 : X

P102; BII13: X De sapientia huius saeculi et cupiditate

<SG670, p. 163b> [H. 10] Quid autem suadet258, carissimi259, sapientia huius saeculi, nisi nocitura260 quaerere et amare peritura, neglegere261 salutaria, pro nihilo reputare perpetua? Cupiditatem262 commendat263, de qua dicitur: Radix omnium malorum est <Bcan4, f. 71v> <E97, f. 45vb> cupiditas. Quae in primis264 <V630, f. 42rb> hoc malum habet, quod, dum ingerit265 transitoria266, abscondit aeterna, et dum foris267 posita268 conspicit269, intra270 se latentia271 272 non introspicit273, et dum aliena274 quaerit, sectatori275 suo semetipsum reddit276 277 alienum. Ecce278, quid279 suadet saeculi sapientia280, vivere281 282 in deliciis283, unde dicitur: Anima284, quae in deliciis est, vivens mortua est. Suadet ergo mollissimis285 suavitatibus, peccatis, vitiis et flammis286 nutrire carnem, cibi et vini intemperantia287 animam premere288 ac vitam289 spiritus intercludere290 et contra se hosti291 292 suo293 de se gladium ministrare294 295. Ecce296 quid297 suadet saeculi sapientia,

VD38: Quare fideles post baptismum ab episcopis manus impositionem debent accipere

<I83, f. 87vb> ut, qui boni facti298 sunt, mali esse299 malint300 301 et per errorem mentis fieri etiam studeant peccatores, et non cogitant302 illam terribilem303 dei vocem, <VD38, f. 79va> cum exurentur peccatores304 sicut fenum.

P9629: De consignatione chrismatis

I83; BII13: De inpositione manus

Bcan4: De inpositione manus et de spiritu sancto quid accipiamus

[H. 11] Omnes305 enim306 fideles307 per manus impositionem episcoporum spiritum sanctum post308 <SG670, p. 164a> baptismum <O93, f. 17ra> accipere debent, ut pleni309 christiani inveniantur, quia310, cum spiritus sanctus infunditur, cor fidele ad prudentiam et311 constantiam dilatatur. <BII13, f. 74ra>

Bcan4: XI

P102; BII13: XI De spiritu sancto quid accipiamus

De spiritu312 sancto accipimus313, ut spiritales314 efficiamur315, quia animalis316 317 homo non percipit ea, quae sunt spiritus dei. De spiritu sancto accipimus318, ut sapiamus inter bonum319 malumque discernere, <S105, f. 65r> iusta diligere, iniusta respuere, ut maliciae ac superbiae repugnemus, ut luxuriae ac diversis illecebris320 et foedis321 indignisque cupiditatibus resistamus322. De spiritu sancto accipimus323, ut324 amore et325 gloriae326 ardore succensi327, erigere a328 terrenis mentem ad superna329 et divina valeamus.

Data Nonas Sept. id330 331 est V332 die333 eiusdem334 mensis, Antonio335 et Alexandro vv. cc. conss. EXPLICIT336.

O93, f. 17ra; V630, f. 42rb; N442, f. 40vb; I83, f. 87vb; VD38, f. 79va; SG670, p. 164a; P9629, f. 16v; Bcan4, f. 71v; E97, f. 45vb; P102; BII13, f. 74ra;  S105, f. 65r


1 In P9629 sind einige Passagen des Briefes wegen Beschädigung der Handschrift nicht lesbar; diese sind im Text durch [ ... ] gekennzeichnet

2 am Rande DECRETA urbani P9629

3 INCIPIT I83; VD38; Bcan4

4 Überschrift] EPISTOLA SANCTI URBANI PAPAE DE REBUS ET POSSESSIONIBUS ECCLESIASTICIS QUOMODO DISPENSARI DEBEANT SG670; CAP. XV Decreta urbani papę De eo quod ęcclesia modo possessiones fidelium recipit et non pretium earundem rerum sicut temporibus apostolorum et cur sedes excelsę in episcoporum ęcclesiis praeparentur et ut eis quos episcopi excommunicant nullus communicet et quos ipsi quoquo modo eiecerint nullus recipiat E97; Überschrift fehlt, am Rande Incipit decretum urbani episcopi de communi vita et oblationibus S105

5 DE COMMUNI VITA ET OBLATIONIBUS FIDELIUM fehlt P102 BII13

6 OBLATIONE V630

7 Urbanus episcopus korr. aus Urbanus V630

8 sanctificatione I83; VD38; SG670; Bcan4; BII13; S105; sanctificatione korr. aus sanctificationibus P102

9 in fehlt P102; BII13

10 oboedientia VD38; SG670; P102; BII13

11 aspersione VD38: SG670; P102; BII13

12 sanguinis] sanguinis iesu E97

13 mei fehlt P102

14 ut Bcan4

15 dicat] dicat se V630; I83; VD38; SG670; E97; P102; BII13; dicit se Bcan4

16 habeat korr. aus habet SG670

17 maius V630; maius korr. aus magnus BII13

18 interlinear condemnationem VD38

19 Quis korr. aus Qui SG670; Quis Bcan4

20 disciplinatus korr. aus displinatus O93

21 ostendat korr. aus extendat O93

22 operam suam] opera sua VD38; P102; BII13

23 am Rande drei Punkte N442

24 am Rande hucusque VD38

25 interlinear permisit VD38

26 gratia korr. aus gratiam P102

27 veget S105

28 sortem VD38; SG670; P102; BII13; sortes S105

29 dei I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

30 domini sunt] sunt dei SG670

31 sunt fehlt S105

32 legitur fehlt SG670; S105

33 legitur apostolorum] apostolorum legitur E97

34 credendentium V630

35 cor] cor unum Bcan4; E97

36 ne O93; I83; nec korr. aus ne N442; VD38

37 virtute magna] virtutem magnam I83

38 domini fehlt V630; domini] domini nostri E97

39 magna erat] erat magna VD38

40 illis fehlt N442; E97

41 enim quisquam korr. aus enim V630

42 interlinear pauper VD38

43 eos I83

44 Quotquot korr. aus Quodquod V630; Quotquod P9629; P102

45 erant korr. aus erat V630

46 et ponebant fehlt SG670; S105

47 Dividebant VD38; Dividebatur korr. aus Dividebantur E97

48 Dividebantur autem korr. aus Dividebantur N442

49 Iosapha VD38; Iosehp P9629; Iosep BII13

50 interpretum N442; interpretatur S105

51 levitę Bcan4

52 et posuit fehlt V630

53 relique VD38

54 afferri korr. aus afferre SG670; afferres P102

55 hereditatis SG670

56 praesedebant O93

57 episcopis S105

58 traderent eo korr. aus traderent P9629

59 futuribus Bcan4

60 plurima V630; P9629

61 interlinear pulchriora VD38

62 eleganter V630

63 ministrari korr. aus ministrare SG670; ministrari VD38; P102; BII13; S105

64 deducentibus P102; BII13

65 eorum V630; P9629; E97

66 praedia korr. aus praedia eorum P9629

67 et fehlt S105

68 am Rande expensis VD38

69 III I83

70 episcopi BII13

71 habeant BII13

72 Ipsas O93; N442; I83; Ipsas korr. aus Ipse P9629; Ipsae korr. aus Ipsa E97

73 ditione korr. aus ditioni VD38

74 episcopo eum VD38

75 adhuc korr. aus ad hunc N442

76 E korr. aus Et V630

77 earum VD38; P102; BII13

78 am Rande agere ducere VD38

79 Ipsas O93; N442; Ipse korr. aus Ipsas P9629; Ipsa korr. aus Ipsas Bcan4; Ipsa P102

80 aliis usibus] alios usus VD38; P102; BII13

81 ecclesiasticos VD38; P102; BII13

82 predictorum korr. aus preditorum N442

83 ut S105

84 interlinear commutari VD38

85 ad fehlt I83; Bcan4

86 tradita SG670; S105

87 quod absit secus egerit] secus egerit quod absit E97

88 interlinear aliter VD38

89 ut I83; SG670; Bcan4; S105

90 interlinear vel fuerunt E97

91 fecerunt] effecti sunt V630; fuerunt SG670; S105

92 pretia fehlt I83; Bcan4

93 fraudaverunt V630; P9629; E97; fraudebant I83

94 in praedictis legitur] legitur in praedictis V630; P9629; E97

95 nomine fehlt BII13

96 interlinear aliqua VD38

97 annaniae korr. aus annniae N442; Anania SG670

98 interlinear decepit VD38

99 spiritu O93

100 fraudari V630; P9629

101 manens korr. aus manes O93

102 manebat korr. aus manebit V630

103 erit S105

104 potestatem P102

105 Quare posuisti in corde tuo hanc rem fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

106 mentitus hominibus] hominibus mentitus V630; P9629; E97

107 annias N442; ananias korr. aus anianias S105

108 espiravit O93

109 am Rande portantes VD38

110 offerentes N442; S105; efferens VD38; auferentes korr. aus offerentes SG670

111 sepelierant P9629

112 est autem korr. aus est Bcan4

113 autem fehlt I83

114 Respondens V630; P9629; E97; Respondit korr. aus Respondet VD38

115 ei Petrus] petrus ei VD38

116 tantum V630

117 Etiam] Et tam Bcan4

118 autem fehlt V630

119 ante E97

120 et fehlt VD38; P102; BII13

121 et efferent] efferent et SG670; S105

122 am Rande portabunt VD38

123 defferent korr. aus efferent Bcan4

124 efferent te] efferente O93; I83; efferent te korr. aus efferente V630

125 te] te et korr. aus te SG670

126 Confestim cecidit korr. aus Confestim SG670

127 ad V630; P9629; E97

128 espiravit O93; expiravit korr. aus ex P9629

129 mortuam et korr. aus mortuam Bcan4

130 et sepelierunt fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

131 interlinear iuxta VD38

132 factus korr. aus factum S105

133 magnus korr. aus magnis I83

134 universam fehlt V630; P9629

135 universam ecclesiam] universa ecclesia SG670; S105

136 ecclesia V630

137 audiebant I83; SG670; Bcan4; S105

138 am Rande z V630; am Rande drei Punkte N442; am Rande Nota I83

139 non in] nondum I83; Bcan4

140 dum I83; Bcan4; in fehlt BII13

141 am Rande predictos VD38

142 usu I83

143 fideliter fehlt VD38

144 ne korr. aus nec E97

145 ne sacrilegii reatum incurrant, qui eas inde abstrahunt fehlt V630

146 eos O93; E97

147 tradita P102

148 am Rande alienos a consortio fidelium in adventu domini VD38; interlinear und am Rande suspensi a et amare mortis panthema imago Anathema sine forma vel alienata vel suspensa tamquam rostra Rome SG670

149 fiunt VD38

150 fecerunt] fecerunt qui I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

151 ceciderint korr. aus ceciderunt P9629; ceciderunt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

152 interlinear melior VD38

153 potior est] potiorem S105

154 corpore fehlt SG670

155 et alienata a consortio fidelium cadat et fehlt V630

156 alienatu Bcan4

157 a fehlt E97

158 in profundum baratri] in baratro korr. aus dum baratri V630

159 profundis E97

160 am Rande foveae inferni VD38

161 interlinear cadat VD38

162 trudatur SG670; datur S105

163 DICATA korr. aus DICATAM P102

164 am Rande ; am Rande ; am Rande ; vor Unde Rubrik ; am Rande

165 adtendum P9629

166 am Rande male tractationis VD38

167 interlinear obprobrium VD38

168 usibus VD38; E97; P102; BII13

169 decretorum V630

170 caelestia V630; caelestium korr. aus caelesti P9629

171 quibusquam SG670; S105

172 am Rande vindictae VD38

173 interlinear execrationem VD38

174 acrimonia V630; acrimoniam korr. aus sacrimoniam N442; sacrimoniam P9629; I83; VD38; Bcan4; P102; BII13

175 am Rande exprimenda proferenda VD38

176 promenda korr. aus premenda V630; praemenda P9629

177 damnabitur E97

178 et] et infernali SG670; S105

179 damnatur SG670; tradetur E97

180 deputationis Bcan4

181 uratur korr. aus uretur V630; P9629; uretur] vexentur N442; servetur VD38; P102; BII13; uratur SG670; S105; trudetur Bcan4

182 interlinear talem VD38

183 debeat esse] esse debeat BII13

184 am Rande z V630

185 ac cultibus] occultibus I83; occultis korr. aus occultibus Bcan4; occultis P102

186 ecclesia korr. aus ecclesias V630; ecclesia VD38; ecclesiae SG670; E97; P102; BII13; S105

187 president korr. aus presidens V630

188 am Rande adiuvante VD38

189 et] et in korr. aus et P9629; et in I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

190 eorum S105

191 abundat I83; SG670; Bcan4; S105

192 commune I83

193 am Rande ducens peragens VD38

194 agens I83; SG670; S105; agens, interlinear vel degens Bcan4

195 percipiat korr. aus percipit Bcan4; P102

196 Ideo] adeo ut V630; Ideo korr. aus adeo P9629; ideo korr. aus ideo ut E97

197 interlinear abstrahere VD38

198 am Rande temtet VD38

199 nitatur korr. aus nitantur N442

200 Quid korr. aus Quod BII13

201 constitutae korr. aus constitae BII13

202 am Rande Nota O93; am Rande z V630; am Rande drei Punkte N442

203 ine N442

204 excelse korr. aus exelse Bcan4

205 in throno] ut thronus V630; E97; ut throni P9629

206 trhono SG670

207 am Rande Nota O93; am Rande visionem VD38

208 am Rande formam VD38

209 materiem I83; Bcan4; materię SG670; S105

210 unde] Unde et BII13

211 Quecumque korr. aus Quicumque S105

212 ligaveritis korr. aus ligaveris O93; I83; E97; ligaveris V630; Bcan4

213 caelo, et quaecumque solveritis super terram, erunt soluta et in caelo korr. aus caelo O93

214 et quaecumque solveritis super terram, erunt soluta et in caelo fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

215 solveris V630; solveritis korr. aus solveris E97

216 remittentur korr. aus remittuntur I83

217 sunt V630; P9629; E97

218 eicit I83

219 am Rande z V630

220 protulimus N442

221 intellegeritis korr. aus intellegatis SG670

222 eisdem SG670

223 dominum I83; SG670; Bcan4; S105

224 am Rande honoretis VD38; interlinear vel veneremini E97

225 veneremini korr. aus veneretis P9629; veneremini I83; SG670; Bcan4; S105

226 am Rande societatem non habent VD38

227 communicant korr. aus communicat SG670

228 eiecerunt V630; VD38

229 am Rande Nota I83

230 licet] licet et korr. aus licet SG670

231 te I83; aliquem fehlt SG670; S105; te, interlinear aliquem Bcan4

232 am Rande vacuam inanem VD38

233 am Rande promissionem VD38

234 qua I83

235 domino in baptismo] in baptismo domino E97

236 vestrum Bcan4; P102; BII13

237 communem vitam] communionem ita P9629

238 novit V630; I83; VD38; Bcan4; P102; BII13

239 pollicitatem V630

240 quod korr. aus quo BII13

241 am Rande promisit VD38

242 am Rande melius VD38

243 satius est korr. aus satius N442; sa VD38

244 est fehlt VD38

245 interlinear sicut VD38

246 am Rande implere VD38

247 dici Bcan4

248 fecerunt korr. aus fecerint O93

249 fecerunt N442

250 aut in korr. aus aut N442; Bcan4

251 in fehlt I83; SG670; S105

252 male SG670; S105

253 finierunt korr. aus ferierunt SG670; S105

254 Ad hoc] Adhuc I83; Bcan4

255 rationalem E97; rationabile P102

256 secundae V630; E97; secundam korr. aus secundum P9629; secundum P102

257 est fehlt V630

258 am Rande docet ostendet blandiendo fallit VD38

259 karissimis I83; Bcan4

260 nocituram P102

261 neglegere] nec legere O93

262 cupitatem O93; Cupiditatem korr. aus Cupitatem Bcan4

263 commodat Bcan4

264 primum I83

265 am Rande inmittit VD38

266 transitor korr. aus transitur I83

267 foris] a foris V630; E97; foris korr. aus a foris P9629

268 positam O93

269 conspicit intra se latentia non introspicit korr. aus conspicit BII13

270 intra se korr. aus intra N442

271 am Rande Abscondita VD38

272 latentia korr. aus laetitia V630

273 am Rande videt VD38

274 aliena] aliena quis korr. aus aliena SG670

275 am Rande Deo qui cordis eius secreta videt VD38; interlinear vel factori SG670

276 redit O93; VD38; reddet I83; Bcan4

277 reddit alienum] alienum facit korr. aus alienum V630

278 Ecce, quid suadet saeculi sapientia, vivere in deliciis, unde dicitur: Anima, quae in deliciis est vivens, mortua est. Suadet ergo molissimis suavitatibus, peccatis, vitiis et flammis nutrire carnem, cibi et vini intemperantia animam premere ac vitam spiritus intercludere et contra se hosti suo de se gladium ministrare fehlt V630

279 quid korr. aus qui VD38; quod SG670; S105; qui P102

280 sapientia vivere in deliciis unde dicitur Anima quae in deliciis est vivens mortua est Suadet ergo mollissimis suavitatibus peccatis vitiis et flammis nutrire carnem cibi et vini intemperantia animam premere ac vitam spiritus intercludere et contra se hosti suo de se gladium ministrare Ecce quid suadet saeculi sapientia korr. aus sapientia BII13

281 uuere korr. aus vovere P102

282 vivere in deliciis, unde dicitur: Anima, quae in deliciis est, vivens mortua est. Suadet ergo mollissimis suavitatibus, peccatis, vitiis et flammis nutrire carnem, cibi et vini intemperantia animam promere ac vitam spiritus intercludere et contra se hosti suo de se gladium ministrare. Ecce quid suadet saeculi sapientia fehlt V630

283 diliciis O93

284 Vidua korr. aus anima P9629; Vidua I83; SG670; S105; Vidua, interlinear vel anima Bcan4

285 am Rande dulcissimis VD38

286 flagitiis SG670; S105

287 am Rande Nociva saturitate VD38

288 am Rande suffocare VD38

289 vita P102

290 interducere S105

291 am Rande adversario VD38

292 hosti korr. aus hostis E97

293 suo de se] suo korr. aus suo de SG670

294 ministare VD38

295 ministrare. Ecce quid suadet saeculi sapientia, ut, qui boni facti sunt, mali esse malint korr. aus ministrare O93

296 Ecce quid suadet saeculi sapientia fehlt BII13

297 quod SG670; S105

298 facti] facti facti I83

299 essent BII13

300 am Rande magis velint VD38

301 malunt V630

302 cogitent V630; VD38; P102; BII13

303 terribilem korr. aus interribilem V630

304 peccatores fehlt SG670

305 am Rande Nota V630; E97; am Rande Nota Consignatio VD38

306 enim fehlt I83; ergo Bcan4

307 fideles korr. aus fides P102

308 praeter S105

309 am Rande perfecti VD38; interlinear id est plene E97

310 quia cum spiritus sanctus infunditur cor fidele ad prudentiam et (ac korr. aus ad S670; ad S105) constantiam dilatatur nach spiritus dei I83; SG670; Bcan4; S105

311 ac korr. aus ad SG670; ad S105

312 spiritus S105

313 accipimus korr. aus accepimus V630; accipimus fehlt SG670; accepimus Bcan4; E97

314 spiritales korr. aus spritales P9629

315 efficiamus P9629

316 am Rande carnalis VD38

317 animalis korr. aus amalis V630

318 accipimus korr. aus accepimus V630; accipiamus P9629; accepimus Bcan4; E97

319 bonum] bonum et I83

320 am Rande Delectationibus VD38

321 am Rande turpibus VD38

322 resistemus S105

323 accepimus E97; S105

324 ut] ut e O93; ut eius VD38; P102; BII13; ut eius korr. aus ut Bcan4; ut vitę E97

325 aeternae I83; et] et ęternę Bcan4

326 gloriae] gloriae et I83

327 succensi] succensi ut O93; N442

328 e SG670; S105

329 superna et divina korr. aus supernam et divinam P102

330 id est fehlt Bcan4; id est] vel P102

331 id est V die eiusdem mensis fehlt BII13

332 V fehlt P9629

333 di SG670; S105

334 eiudem P9629

335 Antonino I83; antonino korr. aus antonio BII13

336 EXPLICIT fehlt V630; I83; SG670; E97; P102; BII13; S105

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 27.7.2006