[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

3. Fabianus-Brief

Inhaltsverzeichnis

2. Cornelius-Brief

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

1. Cornelius-Brief

O93, f. 20vb; V630, f. 49rb; N442, f. 47va; I83, f. 101vb; VD38, f. 94va; SG670, p. 196b; P9629, f. 24r; Bcan4, f. 81r; E97, f. 54va; P102; BII13, f. 86va; S105, f. 76r

INCIPIUNT1 DECRETA CORNELII PAPAE DE2 TRANSLATIONE CORPORUM APOSTOLORUM ET QUIBUSDAM HERETICIS.

Bcan4: I

P102; BII13: I De translatione corporum apostolorum petri et pauli facta rogatu nobilissimę matronę lucinę

<N442, f. 47vb> <I83, f. 102ra> <SG670, p. 197a> [H. 1] Carissimis3 atque dilectis<VD38, f. 94vb>simis sanctae dei ecclesiae filiis et omnibus domino recta4 fide famulantibus5 Cornelius episcopus.

Fidens6 7 caritatis8 vestrae benivolentia9, quia10 apostolorum11 amatores estis eorumque fidem et doctrinam tenetis, decrevi12 vobis scribere deo auc<V630, f. 49va>tore13 quaedam ex14 his, quae nunc temporis necessaria15 sunt sciri, et quae apud nos in ecclesia auxiliante domino Romana meritis apostolorum nuper16 acta sunt sive geruntur17, quoniam patrocinante18 caritate19 credo vos paterna gratia scripta sedis apostolicae libenter suscipere et mandata20 eius peragere atque de eius21 profectibus gratulari22, quia23, quisquis24 se25 in radice26 caritatis27 inserit28, nec a viriditate29 deficit nec a fructibus inanescit30, nec amore31 fecunditatis32 opus efficax33 34 amittit35 36. Ipsa enim37 caritas exercet38 corda fidelium, sensus corroborat, ut nihil gra<SG670, p. 197b>ve, nihil difficile, sed fiat totum dulce, <VD38, f. 95ra> quod agitur, dum eius39 sit proprium nutrire concordiam, servare mandata atque compaga40 dissociata41 coniungere, prava dirigere et ceteras virtutes <I83, f. 102rb> perfectionis suae munimine solidare42.

V630: De translatione corporum beatorum apostolorum petri et pauli de catacumbis

Quapropter43 rogo vos nobis congratulari44, quia rogatu cuiusdam devotae45 46 feminae atque nobilissimae matronae Lucinae levata sunt corpora apostolorum Petri et Pauli de catacumbis47, et primo48 quidem <BII13, f. 86vb> beati Pauli corpus levatum49 silentio ac positum est in praedio50 praedictae matronae51 via Ostensi52 ad latus53, <Bcan4, f. 81v> ubi decol<S105, f. 76v>latus est. Postea vero beati apostolorum54 principis Petri accepimus corpus et condecenter55 posuimus illud iuxta locum, ubi crucifixus56 est <E97, f. 54vb> inter corpora sanctorum episcoporum57 in58 templo Apollinis, in monte Aureo in Vaticanum59, palatii Neroniani60 tertio61 Kalendarum Iuliarum62 die, orantes deum et dominum nostrum63 Iesum Christum, ut intercedentibus sanctis suis apostolis64 <SG670, p. 198a> maculas vestrorum purget peccatorum et in sua vos conservet voluntate diebus vitae vestrae et in65 fructu boni <VD38, f. 95rb> operis vos66 perseverabiles reddat. Vos vero his congaudete, quia et ipsi sancti apostoli de vestro congratulantur67 gaudio. Vos semper deum laudate, ut68 ipse glorificetur in vobis69. Scriptum est enim: Quid retribuam domino pro omnibus, quae retribuit mihi? Calicem salutaris accipiam et nomen domini invocabo. <I83, f. 102va> Tantum70 enim71 a nobis exigitur72, quantum73 possumus famulatus74 nostri obsequio75 commodare76. Unde quidem tanto nos77 necesse est importunis78 praedicationibus79 insistere, quanto nobis perfectae negotiationis creditur duplicata80 talentorum81 assignatio82 atque dominicae vocis ad suscipiendam83 eius requiem suadet84 85 asser<V630, f. 49vb>tio86.

V630: De novato et novatiano

Bcan4: II

P102; BII13: II De novato et novatiano atque nicostrato hereticis et de his qui cum maximo presbytero post heresim ad87 catholicam fidem sunt reversi

[H. 2] <BII13, f. 87ra> Haec invidens antiquus88 hostis suscitavit89 nobis adversarium Novatum rectae fidei et sanctae doctrinae aemulum90, <N442, f. 48ra> qui extra ecclesiam ordinavit91 Novatianum92 et93 in94 Africa95 Nicostratum96 utrosque hereticos, sicut ille erat.

Bcan4: De novato

Hi <SG670, p. 198b> vero97 conatibus98, quibus potuerunt, multos a recta et catholica fide suadentes recedere fecerunt et post se in99 perversam et deo odibilem <VD38, f. 95va> doctrinam100 corruere persuaserunt. Sed sicut istorum101 tergiversationibus102 103 nimis sumus104 contristati et de eorum perditione contriti105, sic106 aliorum conversatione107 domino auxiliante sumus laetificati. Deus autem omnipotens, qui tristibus108 miscet laeta, oppido109 <O93, f. 21ra> nos laetificavit, quod quidam confessores, qui dudum110 fuerant111 fideles112, a nobis et a recta fide diabolo instigante113 se114 115 separantes116 cum Maximo presbytero, ad ecclesiam catholicam et fidem rectam117 sunt reversi <I83, f. 102vb> et denuo, sicut prius118 fuerunt, facti sunt confessores fideles.

Quapropter, carissimi, hortamur vos et deprecamur per dominum119 nostrum Iesum Christum120, ut et praedictos hereticos121 et omnes, quos a recta fide et doctrina apostatare122 123 cognoveritis124, exhortationibus et125 bonis126 studiis127 vestris ad catholicam fidem et rectam doctrinam convertere128 contendite129 130 et in dei voluntate persistere suadete131 132, et non solum133 hos, sed omnes, qui nondum fidem <BII13, f. 87rb> rectam perceperunt134, ad catholicam fidem adducere135 festinate136, quia neque mors neque vita neque angeli neque principatus neque <SG670, p. 199a> instantia137 <VD38, f. 95vb> neque futura neque fortitudo neque altitudo neque138 profundum neque creatura alia magistro gentium docente poterit nos separare a caritate domini nostri Iesu Christi et, quae in ipso est, recta fide. Nolite itaque amittere139 140 confidentiam vestram, quae141 magnam habet remunerationem. Patientia enim nobis necessaria est ad collucta<S105, f. 77r>tiones142 143 adversariorum144, quatenus145 fidem intemeratam146 usque in finem147 conservantes repromissionem percipiamus, quam repro<I83, f. 103ra>misit148 his, qui legitime certare149 deproperant150. Adhuc enim modicum quantulum151, qui venturus est, veniet et non tardabit. Ecce enim iudex ante ianuam assistit coronas hilariter152 promittens his, qui pro eo passionibus submittuntur. Quod si subtraxerit se quis, non placebit animae meae, sed cadet de promissione propter153 negationem. Nos <V630, f. 50ra> autem non sumus154 subtractionis155 in perditionem, sed fidei in acquisitionem animae. <SG670, p. 199b> Propter quod assumite arma dei, ut156 possitis resistere in die malo adversus omnes inimicos sanctae dei157 ecclesiae et158 vestros, <Bcan4, f. 82r> et induite vos159 lo<N442, f. 48rb>rica160 <VD38, f. 96ra> iustitiae161 <P9629, f. 24v> calciati162 pedes in praeparatione <BII13, f. 87va> evangelii pacis, in omnibus assumentes163 164 scutum fidei, in quo possitis omnia iacula165 nequissimi166 167 ignita168 exstinguere169, et galeam salutis accipite et gladium spiritus, quod est verbum dei, per omnem orationem170 et obsecrationem radicati171 et fundati172 in solacio fratrum pro173 Christo174 Iesu domino nostro.

Sed et nunc, fratres, commendamus omnes175 vos domino et verbo gratiae eius, qui potest176 perficere et dare hereditatem vobis cum omnibus sanctis. Ipse autem deus pacis <I83, f. 103ra> et consolationis177 178 det vobis id ipsum sapere in alterutrum179, ut vobis invicem succurratis et non sitis divisi, ut unanimes180 uno ore et uno corde honorificemus181 eum in concordiam182 et consolationem fratrum, qui potens183 est confirmare nos secundum evangelium eius iuxta revelationem mysterii184 185 aeterni186, temporibus187 scilicet perpetuis, quibus vobis futurorum gaudiorum188 <SG670, p. 200a> largienda sunt munera. Summopere etiam considerare debetis, quod illi, qui fratribus invident189 eosque damnare aut perdere cupiunt, pro190 se191 sua dogmata destruunt. <VD38, f. 96rb> Dicit enim dominus: Omne regnum in se divisum192 non stabit193 194 et195 omnis196 scientia197 et lex adversum se divisa non stabit. Ideoque198 necesse est, ut concorditer salubres199 suscipiatis200 hortatus et nihil per contentionem201 agentes, sed ad omne202 studium devotionis <BII13, f. 87vb> unanimes divinis et apostolicis constitutionibus203 pareatis204.

Data VII205 Idus Sept206. Decio et Maximo vv207. cc208. conss.

O93, f. 21ra; V630, f. 50ra; N442, f. 48rb; I83. f. 103rb; VD38, f. 96rb; SG670, p. 200a; P9629, f. 24v; Bcan4, f. 82r; P102; BII13, f. 87vb; S105, f. 77r


1 Überschrift] EPISTOLA SANCTI CORNELII PAPAE DE TRANSLATIONE APOSTOLORUM ET NOVATO HERETICO MANIFESTATO ET EXHORTATIO NECESSARIA SG670; CAPLA. XVIIII Decreta cornelii papę De translatione apostolorum Petri et Pauli et ut sacerdotes domini sicut vulgus solet facere iurare non praesumant nec compellantur E97; Überschrift fehlt, am Rande Incipiunt decreta cornelii papae de translatione corporum apostolorum et quibusdam hereticis S105

2 DE TRANSLATIONE CORPORUM APOSTOLORUM ET QUIBUSDAM HERETICIS fehlt P102; BII13

3 arissimis S105

4 recta fide fehlt E97

5 am Rande servientibus VD38

6 am Rande Fidem tenens VD38

7 Fidens] Fidens de korr. aus Fidens P9629; Fidens de I83; SG670; Bcan4; S105

8 caritatis korr. aus caritati V630; caritati BII13

9 benivolentia korr. aus benevolentia O93; benivolentia korr. aus benivolentio V630; benivolentiae P102; BII13

10 qua I83; qui SG670; S105; quam Bcan4

11 apostolorum amatores korr. aus apostolorum SG670; apostolorum amatores] amatores apostolorum P102

12 am Rande Statui VD38

13 auctore korr. aus auctorem P9629

14 ex] ex ex P9629

15 necessarie VD38

16 am Rande Moderno tempore I83

17 am Rande Aguntur VD38

18 am Rande Adiuvante VD38

19 caritatate VD38

20 mandatis BII13

21 eis P102

22 am Rande Gaudere VD38

23 am Rande r V630

24 quisquis] si quis I83

25 se in] in se VD38

26 radicem SG670

27 caritatis korr. aus caritis N442

28 am Rande Firmat figit VD38

29 viriditate korr. aus veritate SG670; veriditate S105

30 am Rande Evacuatur VD38

31 humore E97

32 facunditatis Bcan4

33 am Rande Perfectum VD38

34 inefficax SG670; S105

35 am Rande Evacuat VD38

36 admittit I83; SG670; S105

37 autem SG670; S105

38 am Rande Sollicitat VD38

39 ei korr. aus eis N442; ei I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105; eius fehlt VD38

40 compaga fehlt V630; E97; conpagini korr. aus conpaga P9629; compagini I83; SG670; Bcan4; S105; compagi VD38; P102; BII13

41 sociata korr. aus dissociata P9629; sociata SG670; S105

42 solidare korr. aus solidaret Bcan4

43 am Rande drei Punkte N442

44 am Rande congaudere VD38

45 am Rande Resiligiosę VD38

46 devotae feminae] feminę devotę E97

47 catacumbis korr. aus catabis Bcan4

48 primum Bcan4

49 levato P9629

50 praesidio I83

51 matronę via korr. aus matronę Bcan4

52 ostiensi SG670; E97; P102; S105

53 litus I83; Bcan4

54 apostoli Bcan4

55 condecenter korr. aus decenter S105

56 crucifixus korr. aus crucixus VD38

57 episcoporum korr. aus apostolorum SG670

58 in templo] imemplo VD38

59 vaticano I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; S105; baticano P102; BII13

60 neronis korr. aus nerioniani V630

61 III korr. aus IIII SG670

62 Iuliarum fehlt I83

63 nostrum fehlt P9629

64 apostolus S105

65 in fehlt Bcan4

66 vobis O93; vos korr. aus vobis V630; N442

67 congratulantur korr. aus congratulante S105

68 et I83

69 vobis korr. aus nobis P9629

70 Tanto I83

71 enim fehlt I83; SG670; S105

72 am Rande Requiritur VD38

73 quantum korr. aus quatum P9629

74 famulatus korr. aus famulus P102

75 am Rande servitio VD38

76 commendare V630; P9629

77 nobis I83

78 am Rande Importune est non suave non delectabiles quando auditores non delectantur audire VD38

79 praedicationibus korr. aus praedicationis O93

80 duplicata] duplicatio et I83; SG670; S105

81 talentorum korr. aus telentorum S105

82 am Rande Ostensio praesentatio VD38

83 suscipiendam korr. aus suscipiendę Bcan4

84 am Rande Blanditur VD38

85 suadit O93; N442; I83; suadet korr. aus suadit Bcan4

86 am Rande Affirmatio VD38

87 ad korr. aus a P102

88 antiquus korr. aus anquus N442

89 suscitabit I83

90 am Rande Adversarium VD38

91 ordinavit] ordinavit hic korr. aus ordinavit SG670

92 novitianum S105

93 et in korr. aus et BII13

94 in fehlt P102

95 Africa Nicostratum] africani costratum S105

96 nicostratum korr. aus niostratum P9629

97 vero fehlt SG670; S105

98 conatibus quibus potuerunt multos a recta et catholica korr. aus conatibus E97

99 in perversam] imperversam VD38

100 doctrinae P9629

101 istorum korr. aus ista P9629

102 am Rande Calliditatibus fallatiis VD38

103 tergiversatione korr. aus tergiversationis V630

104 sumus fehlt P9629

105 am Rande afflicti VD38

106 sic] sic de N442

107 conversione V630; P9629; E97; conversione korr. aus conversatione N442; SG670

108 tristis O93; tristibus korr. aus tristis N442

109 am Rande Valde VD38

110 am Rande ante VD38

111 fuerant korr. aus fuerat P102

112 fideles fehlt SG670; S105

113 am Rande Irritante Incitante Persuadente VD38

114 se fehlt P102

115 se separantes] separati korr. aus sese parentes SG670

116 separentes S105

117 recta SG670; S105

118 priis O93

119 dominum nostrum korr. aus dominum P9629

120 Christum fehlt I83

121 heredicos O93

122 am Rande Recedere VD38

123 apostatare cognoveritis korr. aus apostata recognoveritis KV630

124 cognoveritis] cognoveritis et SG670; S105

125 et bis zum Ende des Briefs fehlt wegen Lagenverlusts der Handschrift E97

126 bonis korr. aus boni SG670; boni S105

127 tudiis O93

128 convertere korr. aus vertere N442

129 am Rande Decertate Laborate VD38

130 contendite korr. aus condite O93; contendite fehlt SG670

131 am Rande Cohortamini VD38

132 suadere I83; suadeatis korr. aus suadete SG670

133 solum hos korr. aus solum VD38

134 perfecerunt I83

135 perducere I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

136 festinetis korr. aus festinate SG670

137 instantia neque futura korr. aus instantia SG670

138 neque] neque in SG670

139 am Rande perdere VD38

140 ammittere O93; amittere korr. aus mittere VD38

141 qui S105

142 am Rande pugnas certamina VD38

143 conluctationēs P9629; colluctationis S105

144 adversariorum korr. aus adversoriorum SG670

145 quatinus I83; VD38; VD38

146 am Rande Incorruptam VD38

147 finem korr. aus fidem V630; fidem I83; Bcan4

148 repromisit] promisit P9629; repromisit deus SG670; S105

149 certare deproperant] decertare properant VD38

150 am Rande festinant VD38

151 aliquantulum korr. aus quantulum V630; quantulum] quantulum eumque korr. aus quantulum VD38; aliquantulum SG670; S105

152 am Rande Gaudenter VD38

153 propter korr aus popter N442

154 sumus] sumus auctores korr. aus sumus SG670

155 subtractionis] subtractionis filii korr. aus subtractionis VD38

156 ut possitis resistere in die malo fehlt SG670; S105

157 dei fehlt V630

158 et vestros] vestrosque VD38; P102; BII13

159 vos fehlt P9629

160 lorica korr. aus lurica V630; loricam SG670; S105

161 iustitiae] iustitiae et V630; P9629; iustitiae korr. aus iustititiae N442

162 calciate V630; calciati korr. aus calciate S105

163 adsumentes korr. aus sumentes P9629; sumentes BII13

164 assumentes scutum korr. aus assumentes S105

165 tela BII13

166 am Rande Diaboli VD38

167 nequissimi korr. aus nequissima SG670; nequissima S105

168 ignea Bcan4

169 extinextinguere P9629

170 rationem SG670

171 am Rande Firmati VD38

172 fundati korr. aus fundanti BII13

173 in korr. aus per BII13

174 Christo fehlt Bcan4

175 omnes vos] vos omnes korr. aus omnes VD38; vos omnes SG670; Bcan4; S105

176 potes P9629

177 am Rande auxilium VD38

178 solatii VD38; P102; BII13

179 am Rande In invicem VD38

180 unanimes korr. aus unianimes V630

181 honorificetis V630

182 concordiam et consolationem] concordia et in consolatione VD38; concordia et consolatione SG670; P102; BII13; S105

183 potens est] potest Bcan4

184 mysterii korr. aus mysteria SG670; S105; ministeria P9629

185 mysterii aeterni] aeterni mysterii V630

186 ęternis Bcan4

187 temporibus korr. aus temporis P102

188 gaudiorum korr. aus gaudiorum largienda sunt munera SG670

189 invidunt O93; I83; invident korr. aus invidunt Bcan4

190 proprio SG670; S105

191 se sua] sensu I83; SG670; S105; se sua korr. aus sensu Bcan4

192 divisum korr. aus visum P9629

193 stabit et omnis scientia et lex adversum se divisa non stabit korr aus stabit VD38

194 stabit et korr. aus stabit N442

195 et omnis scientia et lex adversum se divisa non stabit fehlt V630

196 omnis scientia] omnis conscientia korr. aus omnis S105

197 scientia korr. aus conscientia SG670

198 Ideo SG670; S105

199 am Rande Sanos VD38

200 suscipiatis korr. aus suscipias V630

201 contentionem korr. aus contionem N442; contemptionem Bcan4

202 omne korr. aus omnes V630; omnes I83; Bcan4

203 am Rande Decretis Preceptis VD38

204 paratus P9629; pareatis korr. aus pariatis N442

205 VIII SG670

206 Febr. N442

207 vv. cc. conss] v. cc. ss. SG670

208 ā N442

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 5.8.2006