[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

1. Cornelius-Brief

Inhaltsverzeichnis

Lucius-Brief

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

2. Cornelius-Brief

O93, f. 21ra; V630, f. 50ra; N442, f. 48rb; I83, f. 103rb; VD38. f. 96rb; SG670, p. 200a; P9629, f. 24v; Bcan4, f. 82r; P102; BII13, f. 87vb; S105, f. 77r

CUIUS1 SUPRA RUFO2 ORIENTALI EPISCOPO DIRECTA, NE3 SACERDOTES DOMINI, SICUT VULGUS SOLET FACERE, IURARE4 PRAESUMANT VEL COMPELLANTUR.

Bcan4: III

P102; BII13: III5 ut sacerdotes domini sicut vulgus facere solet iurare non praesumant vel compellantur

<I83, f. 103va> [H. 3] Cornelius episcopus Rufo6 7 coepiscopo in8 domino salutem.

Exigit9 dilectio tua, frater carissime, ut ex auctoritate sedis apostolicae tuis deberemus consultis10 11 respondere12. Quod licet non prolixe13, sed succincte14 15 agere festinaremus16 <SG670, p. 200a> propter quasdam17 importunitates18 19, quae nostris <VD38, f. 96va> praepedientibus peccatis in nos supervenere20, tuis tamen per reliqua21 22 sanctorum23 patrum instituta studiis perquirere latius et investigare24 committimus25. Non enim potest <V630, f. 50rb> mens attrita26 27 et oneribus28 atque importunitatibus gravata tantum boni peragere, quantum delectata29 et oppressionibus soluta30. Non ergo ista ob31 id32 praetulimus33, ut haec et alia, quae necessaria34 fore35 cognoverimus, tuae sanctitati velimus36 denegare, <S105, f. 77v> sed quod hic37 minus invenitur, <N442, f. 48va> latius perquiratur.

V630: Quod sacramenta non sunt exigenda a sacerdotibus

S105: Sacramenta non exigi nisi pro fide recta

Sacramentum38 autem hactenus39 a40 41 summis42 sacerdotibus vel reliquis43 exigi44 nisi pro fide recta minime cognovimus nec sponte45 46 eos iurasse repperimus. Summopere47 ergo <O93, f. 21rb> sanctus Iacobus48 apostolus prohibens sacramentum loquitur dicens: Ante omnia49, fratres mei, nolite iurare <BII13, f. 88ra> neque per caelum neque per terram50 neque51 aliud quodcumque52 iuramentum. Sit53 <I83, f. 103vb> autem sermo vester: est est, non non, <SG670, p. 201a> ut54 non sub55 iudicio56 decidatis. Et dominus in evangelio ait: Audistis, quia dictum est antiquis: Non periurabis57, reddes58 autem domino iuramenta tua. Ego autem dico vobis non iurare omnino: neque per caelum, quia59 thronus <VD38, f. 97rb> dei60 est, neque per terram, quia scabellum est61 pedum eius, neque per Hierosolimam, quia civitas est62 magni regis, neque per caput tuum iuraveris63, quia non potes64 unum capillum album facere aut65 nigrum. Sit66 autem sermo vester: est est, non non. Quod autem67 his abundantius est, a malo est, id est68 ab exigente et a iurante. Haec, frater69 carissime, ipse dominus prohibet, id est non debere iurare, haec apostoli maxime omnes, haec sancti viri praedecessores nostri, qui huic70 sanctae universali apostolicae ecclesiae praefuerunt ante71 nos, haec prophetae et reliqui sancti72 doctores per universum mundum dispersi ad praedicandum iuramenta73 fieri vetant. <SG670, p. 201b> <Bcan4, f. 82v> Quorum nos exempla, si coeperimus enumerare74 aut in scedula75 76 hac inserere, ante sufficeret77 78 diei hora quam eorum exem<I83, f. 104ra>plorum79 de hac80 causa prohibita81. Quae82 nos sanctorum83 sequentes apostolorum84 eorumque successorum85 <VD38, f. 97ra> iura firmamus et sacramenta incauta86 fieri prohibemus. Unde et ipse dominus in tabulis87 lapideis, quas Moysi88 dedit, propria manu89 scripsit dicens: Vide90, ne assumas91 nomen92 dei93 tui <BII13, f. 88rb> in vanum, et94 reliqua95.

V630: Item quod non licet accusare sacerdotes

Nos96 autem, ut paulo superius praelibavimus97, sacramentum98 episcopis99 nescimus oblatum, nec100 umquam fieri101 debet, quoniam102, ut supra memoratum est, praeceptum est103 nobis104 a domino non105 iurandum, neque per caelum, quia thronus106 dei est, neque per terram, quia scabellum pedum107 eius108 est, <V630, f. 50va> neque per caput suum, quia nullus potest unum capillum creare109. Unusquisque enim, sicut ante altare stans dei timorem habet prae110 oculis et propriam conscientiam <SG670, p. 202a> mundam servat111 deo, quod in memoriam112 retinet, nullatenus habet intermittere113, quoniam os, quod men<I83, f. 104rb>titur, occidit animam. Et dominus114 ait: Loquimini veritatem unusquisque cum proximo suo, quoniam sumus invicem membra. Et alibi: Nolite mentiri115 116 in117 invicem. Haec118 praecepta sunt salvatoris, haec prophetarum, haec sanctorum patrum instituta. Quae si quis in vanum duxerit119, hostis120 est animae suae, <N442, f. 48vb> quia nemo121 contra prophetas, nemo122 <VD38, f. 97rb> contra apostolum123, nemo124 contra evangelium125 <P9629, f. 25r> facit aliquid absque periculo.

V630: De accusatione sacerdotum

Bcan4: IIII

P102; BII13: IIII Quod accusationes subditorum nullam vim habeant

[H. 4] Et126 summopere praevidendum est, ne pastorem suum oves, quae ei commissae fuerant, repraehendere, nisi127 a fide exorbitaverit128, neque accusare praesumant129,

VD38: QUOD ACCUSATIONES SUBDITORUM NULLAM VIM HABENT

quoniam tales accusationes130 vim non habent neque eos nocere possunt131.

<BII13, f. 88va> Unum vero, <S105, f. 78r> carissimi, ut ait beatus132 apostolus Petrus, non lateat vos, quia unus dies apud dominum133 sicut mille anni, <SG670, p. 202b> et mille anni sicut dies134 unus. Non tardat135 dominus136 promissis137, sed138 patienter agit139 140 propter vos nolens aliquos perire, sed omnes ad poenitentiam reverti. <I83, f. 104va> Adveniet141 autem dies domini ut fur142, in qua caeli magno impetu transient, elementa143 vero144 calore solventur. Cum haec igitur omnia dissolvenda145 sint146, ex his potestis considerare, quales oportet147 148 vos esse in sanctis conversationibus et pietatibus exspectantes et properantes in adventum diei, per quem caeli ardentes solventur et elementa ignis ardore tabescent149.

Vos autem, carissimi150, ait151 Iudas apostolus, memores152 estote verborum, quae praedicta sunt ab apostolis domini nostri Iesu Christi, qui dicebant vobis, quoniam in novissimo <VD38, f. 97va> tempore venient illusores secundum sua153 desideria ambulantes impietatum154. Hi sunt, qui segregant semetipsos animales155, spiritum156 non habentes. Vos autem, carissimi, superaedificantes157 vosmetipsos sanctissimae vestrae fidei, in spiritu sancto orantes158 ipsos vos in dilectione159 dei servate exspec<SG670, p. 203a>tantes misericordiam domini nostri Iesu Christi in vitam aeternam. Et hos quidem <I83, f. 104vb> arguite iudicatos160, illos vero161 salvate de igne <BII13, f. 88vb> rapientes. Aliis162 autem miseremini in timore163, odientes164 eam165, quae carnalis est, maculatam166 tunicam167.

VD38; BII13: Item de eadem re cornelius in secunda epistola ita ait

Bcan4; P102; BII13: V De iudicio sacerdotum et ecclesiasticis iudicibus

[H. 5] Nullus168 enim sacerdotum causam suam alieno169 committat iudicio, nisi ad sedem apostolicam fuerit appellatum, sed unus<V630, f. 50vb>quisque comprovinciales170 iudices et notos habeat, nisi aliquam vim171 temerariae172 multitudinis illuc173 timuerit aut infestos vel174 suspectos inibi iudices habuerit, pro175 quibus causis ad maioris auctoritatis176 iudices177 et ad178 alias provincias appellare et venire concessum est.

P9629: Appellandum ad apostolicam sedem

Bcan4: De absentibus

P102; BII13: VI Quod absens nemo possit179 iudicari neque addici180

[H. 6] Omnia181 ergo, quae182 adversus <O93, f. 21va> absentes in omni negotio aut loco aguntur aut iudicantur, <Bcan4, f. 83r> omnino vacuentur183 184, quoniam absentem nullus addicit185 186 nec <VD38, f. 97vb> ulla lex187 damnat188.

Facile ergo homo hominem fallere potest, non tamen deum, cuius oculis omnia189 nuda sunt et aperta. <SG670, p. 203b> Unde ait propheta190: <I83, f. 105r> Dominus191 novit cogitationes hominum, quoniam vanae sunt. Sapiens192 ergo non est, qui nocet, nec quicquam mali vult193, qui fidelis est, aut cuiquam insidias194 machinatur. Hortamur195, frater196, et monemus tuam dilectionem, <BII13, f. 89ra> ut omnes semper, prout melius poteris197, adiuves198, confortes199 et consoleris

V630: Quod sacerdotes non debeant iurare

et sacramenta, super quibus200 hanc sanctam Romanam ac universalem ecclesiam consulere voluisti, fieri prohibeas et neminem umquam <N442, f. 49ra> infestes201 202 aut noceas.

Haec, frater203, ad reliquorum fratrum notitiam tua204 faciat sanctitas pervenire, ut omnes haec mala caveant, et sicut generaliter tam ab ipso domino quam et a205 sanctis apostolis et206 reliquis207 apostolicis viris et ceteris208 patribus sunt prohibita, ita generaliter209 ab omnibus custodiantur.

Bene valere beatitudinem tuam210 semper optamus et sacris virtutibus211 proficere te desideramus, frater212 <I83, f. 105rb> carissime atque amantissime213.

Data XI Kal. Iunii Maximo et Decio vv214. cc215. conss216. EXPLICIT217.

O93, f. 21va; V630, f. 50vb; N442, f. 49ra; I83, f. 105rb; VD38, f. 97vb; SG670, p. 203b; P9629, f. 25r; Bcan4, f. 83r; P102; BII13, f. 89ra; S105, f. 78r


1 Überschrift] EPISTOLA CORNELII PAPAE NE EPISCOPI AD SACRAMENTA COGANTUR SG670; Epistola secunda cornelii papę P102; Überschrift fehlt S105

2 RUFO fehlt V630; RUFFO BII13

3 NE SACERDOTES DOMINI, SICUT VULGUS SOLET FACERE, IURARE PRAESUMANT VEL COMPELLANTUR fehlt BII13

4 IURARE fehlt V630

5 I BII13

6 Ruffo BII13

7 Rufo coepiscopo] RUSTICO EPISCOPO V630

8 in korr. aus ins I83

9 Exiit O93; Exegit korr. aus Exigiit SG670; Exigit korr. aus Exiit BII13

10 am Rande Interrogationibus VD38

11 consultibus Bcan4

12 respondere korr. aus respdere V630

13 am Rande Longo sermone VD38

14 am Rande Breviter VD38

15 succinte P9629; VD38; SG670

16 festinaremus korr. aus festinemus O93

17 quasdam korr. aus quastam SG670

18 am Rande Adversitates VD38

19 importunitates korr. aus importunitatis I83; S105

20 supervenere korr. aus supervenire P9629; supervenire VD38; supervenire korr. aus supervenere BII13

21 reliquas VD38; Bcan4

22 reliqua sanctorum] reliquas corum P102

23 sanctorum fehlt SG670

24 investigari korr. aus investigare S105

25 permittimus V630

26 am Rande Afflicta VD38

27 adstricta P9629

28 am Rande Ponderibus VD38

29 dilata V630; dilatata korr. aus delectata SG670

30 am Rande Liberata VD38

31 am Rande Propter VD38

32 id praetulimus korr. aus id VD38

33 am Rande praemisimus VD38

34 necessaria fore] fore necessaria VD38

35 forte I83; SG670; Bcan4; S105

36 volunis N442

37 hic korr. aus hoc SG670

38 am Rande drei Punkte N442

39 am Rande Hucusque VD38

40 ac I83

41 a summis] assumis BII13

42 summis korr. aus summi V630

43 interlinear nam SG670

44 am Rande Postulari VD38

45 am Rande Voluntarie VD38

46 spnte eos] spontaneos korr aus spontoneos V630

47 am Rande Summo studio VD38

48 iacob P9629; Bcan4

49 omnia] omnia autem Bcan4

50 terra I83

51 neque] neque per Bcan4

52 quodque I83

53 Sit korr. aus Si V630; Bcan4

54 ut korr. aus aut I83

55 am Rande In condemnatione VD38

56 iuditium VD38; P102; BII13

57 peierabis SG670; S105

58 Redde S105

59 quia korr. aus qui Bcan4

60 eius I83

61 est pedum eius] pedum eius est I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; S105

62 est magni regis] magni regis est V630

63 iuraveris korr. aus iuraberis Bcan4

64 potest P9629; P102; S105

65 aut korr. aus neque P9629

66 Sid P9629

67 autem fehlt BII13

68 est] est et O93; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

69 frater korr. aus fratres S105

70 uhic P9629

71 ante nos fehlt P102

72 sancti fehlt SG670; S105

73 iuramenti P9629; iuntamenta I83

74 enumare S105

75 am Rande Membranula epistolae VD38

76 sedula I83

77 deficeret korr. aus sufficeret, am Rande getilgt vel sufficiet V630

78 deficiet I83; Bcan4; deficere VD38; deficiet korr. aus deficeret SG670; deficeret P102; BII13; S105

79 exempla korr. aus exemplorum SG670

80 hac causa] accusa S105

81 praebita korr. aus prohibita SG670

82 interlinear scilicet exempla SG670

83 scorum I83

84 apostolorum eorumque successorum iura firmamus et sacramenta korr. aus apostolorum menta P9629

85 successorum korr. aus successores, am Rande r SG670; successores S105

86 acuta P9629

87 tabulis korr. aus talibus VD38

88 moyse I83

89 manus S105

90 Vide korr. aus Videte P9629; Unde Bcan4

91 interlinear id est in iuramento SG670

92 nomen] nomen domini I83; BII13

93 dei tui korr. aus dictui P9629

94 et reliqua fehlt I83

95 relique VD38

96 am Rande Nota V630

97 am Rande Rescripsimus Breviter commemoravimus VD38

98 sacramentum] sacramentum usquam korr. aus sacramentum SG670

99 episcopis korr. aus episcopus S105

100 nec korr. aus ne SG670; ne S105

101 fieri korr. aus fieret V630

102 quoniam ut korr. aus quoniam Bcan4

103 est fehlt V630; P9629

104 nobis a fehlt O93

105 non] non non S105

106 thronūs P9629

107 pedum eius est] est pedum eius Bcan4

108 eius fehlt V630

109 dealbare VD38; P102; BII13

110 am Rande ante oculos VD38

111 servet P9629

112 memoria SG670; S105

113 am Rande Pretermittere VD38

114 apostolus korr. aus dominus P9629; apostolus I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

115 mentiri korr. aus mentire BII13

116 mentiri in korr. aus mentiri O93

117 in fehlt V630; I83; Bcan4; BII13

118 Hae N442

119 duxerit korr. aus dixerit P9629; dixerit I83; SG670; S105

120 am Rande Adversarius VD38

121 nemo contra korr. aus nemo N442

122 neque SG670; S105

123 apostolum korr. aus apostolus P9629; apostolos S105

124 neque SG670; S105

125 evangelistas SG670

126 am Rande z Nota V630; am Rande N SG670

127 nisi a korr. aus nisi VD38

128 am Rande Declinaverit VD38

129 praesumant korr. aus praesumat P102

130 accusationes korr. aus accuaccusationes V630

131 possunt korr. aus possent P9629

132 beatus fehlt SG670; S105

133 deum VD38; Bcan4; P102; BII13

134 dies unus] unus dies V630; I83

135 tardat korr. aus tar N442

136 dominus] dominus in korr. aus dominus SG670

137 promissis sed patienter korr. aus promissis SG670

138 sed patienter fehlt S105

139 am Rande Expectat VD38

140 agi S105

141 Adveniat V630; P9629; S105

142 fir S105

143 Elimenta P9629

144 autem SG670

145 dissolvenda korr. aus dissolvendi SG670; dissolvendi S105

146 sint korr. aus sunt VD38; sunt SG670; Bcan4; P102; S105

147 oportet vos] vos oportet VD38; SG670; Bcan4; P102; S105; nos oportet BII13

148 oportet vos esse] vos esse oportet I83

149 am Rande Corumpentur VD38

150 carissimi] karissimi ut VD38; P102; BII13; karissimi ut korr. aus karissimi Bcan4

151 dixit V630; P9629

152 Memores korr. aus Memor S105

153 suarum korr. aus sua SG670

154 impietatum] in impietate Bcan4

155 interlinear al. in malos Bcan4

156 spiritum fehlt I83; VD38; Bcan4; P102; BII13

157 superaedificate VD38; BII13; superedificate korr. aus superhedificate P102

158 hortantes Bcan4

159 dilectione korr. aus dilectio P9629

160 am Rande Damnatos VD38

161 autem BII13

162 Aliis korr. aus Alii V630

163 timorem P9629

164 audientes Bcan4

165 eam fehlt I83

166 am Rande pravam doctrinam malam conversationem VD38

167 tonicam O93; N442

168 am Rande Nota V630; am Rande drei Punkte N442

169 alieno korr. aus alienę S105

170 cumprovinciales P9629

171 am Rande violentiam VD38

172 am Rande presumtiosę perversae VD38

173 illius I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

174 aut N442

175 pro fehlt I83; Bcan4

176 auctoritatis korr. aus actoritatis S105

177 iudicis Bcan4

178 ad fehlt VD38; P102; BII13

179 posset P102

180 adici P102

181 am Rande z Nota V630; am Rande drei Punkte N442

182 quae fehlt I83

183 am Rande Usque hic VD38

184 cuaentur korr. aus caventur VD38

185 am Rande Condemnat VD38

186 adicit O93; N442

187 lex korr. aus ex V630

188 dannat VD38

189 omnia fehlt Bcan4

190 propheta] per prophetam SG670; S105

191 Deus VD38; P102; BII13

192 am Rande N SG670

193 sunt BII13

194 insidia I83; Bcan4

195 Hortamur korr. aus Hortamus SG670; Hortamus S105

196 fratres P9629; I83; Bcan4

197 poteritis Bcan4

198 adiuves] adiuves et N442

199 consortes Bcan4

200 quib I83

201 am Rande opprimas VD38

202 infes I83

203 frater korr. aus fra N442; fratres I83

204 tuam P102; S105

205 a fehlt VD38

206 et] et a Bcan4

207 reliquis] reliquis sanctis Bcan4

208 ceteris korr. aus ceteros O93

209 geraliter S105

210 vestram VD38

211 virtutibus proficere korr. aus virtutibus P9629

212 frater carissime] karissime frater SG670

213 amantissime korr. aus amantisseme VD38

214 vv. cc.] v. c. SG670

215 cc fehlt N442

216 ss VD38; Bcan4

217 EXPLICIT fehlt V630; SG670; P102; BII13; S105

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 6.8.2006