[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

1. Stephanus-Brief

Inhaltsverzeichnis

1. Brief Sixtus' II.

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

2. Stephanus-Brief

O93, f. 22vb; V630, f. 53rb; N442, f. 51rb; I83, f. 111rb; VD38, f. 104ra; SG670, p. 216a; P9629, f. 27v; Bcan4, f. 86v; P102; BII13, f. 94ra; S105, f. 82r

CUIUS1 SUPRA GENERALITER OMNIBUS EPISCOPIS SCRIPTA.

Bcan4: IIII

P102; BII13: IIII Ut oppressis subveniatur et ut eclesiastici ordines non confundantur

<V630, f. 53vb> [H. 4] Stephanus2 sanctae apostolicae et universalis Romanae ecclesiae episcopus omnibus per diversas provincias con<SG670, p. 216b>stitutis episcopis in domino salutem.

Plurimum3 gaudemus in domino et in dono gratiae ipsius gloriamur4, quod fides vestra per bona opera crescit magnifice et dilatatur amplissime. Sed nimis affligimur et tribulamur de5 vestra oppressione, super qua crebrior6 commeantium7 usque8 ad nos fratrum sermo perlatus9 est.

Non oportuerat10 quidem, ut11 ab illis12, quibus sustentari13 et por<I83, f. 111va>tari atque honorari debueratis, tantis vos oppressionibus concuti. Quapropter14 necessarium est, ut remotis talium tergiversationibus15 16, quibus venenosa17 malicia revelari18 et obscurari bonitas et veritas solet19, <N442, f. 51va> adminiculum20 non modicum vobis a fidelibus impendatur21 atque ab hac22 apostolica sede23 suffragetur, quos per divinam24 gratiam25 <VD38, f. 104rb> Christi auxilio26 dignum est adiuvari, ne in totius ecclesiae pertur<BII13, f. 94rb>bationem27 imprudens28 29 procedat intentio et ea, quae30 a31 sanctis praedecessoribus32 nostris et reliquis33 sanctis patribus34 dudum fuerant35 <S105, f. 82v> prohibita, denuo36 reviviscant37. Loci namque38 nostri39 consideratione compellimur40 ea, quae41 ad42 notionem43 44 <SG670, p. 217a> nostram emendanda45 pervenerunt46, propter deum47 non relinquere48, sed digna emendatione corrigere. Et49 si saecularibus officiis ordo suus et tradita a maioribus50 disciplina servanda est, quis51 ferat52 ecclesiasticos53 ordines temeraria praesumptione confundi, audita neglegere et emendanda non54 opem ferendo postponere55 56?

V630: Quicquid in sacratis deo rebus et episcopis iniuste agitur pro sacrilegio reputabitur

S105: Iuria episcopi sacrilegium est

Audivimus57 enim vos58 a quibusdam accusari59 <I83, f. 111vb> non tam pro vestra culpa, quam60 eorum libitu61, ut vestra rapere possint et ideo vos nimis affligi et concuti in tantum, ut etiam62 a sedibus propriis pellamini63 et tali occasione ecclesiae facultates64 vestrasque65 vastentur66 67 ac68 depraedentur.

P9629: Iniuria episcopi sacrilegium est

Ista, carissimi, non oportet fieri nec denuo replicari.

Bcan4: V

P102; BII13: V Ut quae totiens usurpantur69 sepius replicentur et prohibeantur

[H. 5] Tamen necesse est, quae totiens70 usurpantur, saepius replicentur et prohibeantur.

S105: expoliatus episcopus pulsari non debet

Nam quicquid in sacratis71 deo72 rebus <VD38, f. 104va> et episcopis73 iniuste agitur pro sacrilegio reputabitur, quia sacra sunt et violari74 a75 quoquam non de<SG670, p. 217b>bent.

V630: Ut nullus episcoporum dum suis fuerit rebus expoliatus aut a sede propria pulsus debet accusari

P9629: Quod non debeat accusari episcopus suis rebus expoliatus

Bcan4: VI

P102; BII13: VI Ut nullus episcopus possit accusari dum suis est rebus expoliatus aut a propria sede pulsus76

[H. 6] <BII13, f. 94va> Nullus enim episcoporum77 78, dum79 suis fuerit rebus exspoliatus aut a sede propria qualibet occasione pulsus, debet accusari aut80 a quoquam ei potest81 crimen obici82, priusquam integerrime restauretur et83 omnia, quae ei ablata quocumque sunt84 ingenio legibus redintegrentur85, et ipse propriae sedi et pristino statui86 regulariter reddatur87 ita, ut omnes pos<V630, f. 53vb>sessiones et cuncta88 sibi89 iniuste <P9629, f. 28r> sublata atque <I83, f. 112ra> fructus omnes ante coeptam90 accusationem91 <O93, f. 23ra> primates92 et synodus93 episcopo, de quo agitur, funditus94 95 restituant96, quia97 hoc non solum ecclesiasticae, sed etiam saeculi leges fieri98 prohibent.

Bcan4: Ut non accusetur qui suis expoliatur

Neque99 aliquis eorum100 aut ecclesiarum auctorum101 vel defensorum ad102 103 aliquos104 prius accusari debet, quam ipsi caritative105 bis aut ter ab eis, qui se laesos106 aestimant107 vel eos pro aliquibus erratibus108 <Bcan4, f. 87r> corripere cupiunt, conveniantur109 110, ut ab eis aut familiarem emendationem aut iustam per<SG670, p. 218a>cipiant111 excusationem.

VD38: De accusatoribus qui recipiendi sint qui reiciendi

Quod112, qui praesumpserit113, liminibus arceatur ecclesiae usque ad condignam satisfactionem114.

V630: De non recipiendis in accusatione

N442: De accusatoribus qui recipiendi sunt quive reiciendi

P9629: Qui sunt qui acusare nequeunt

Bcan4: VII

P102; BII13: VII De accusatoribus

[H. 7] Accusatores115 <VD38, f. 104vb> vero et accusationes, quas116 saeculi leges non recipiunt <BII13, f. 94vb> et antecessores nostri prohibuerunt, et nos submovemus117. Nullus118 enim alienigena119 aut accusator eorum fiat aut iudex. <N442, f. 52rb> Unde et de Loth scriptum est: Ingressus es ut advena, numquid ut iudices120?

Accusator121 autem vestrorum122 nullus123 sit servus aut libertus nullaque suspecta124 aut125 infamis persona.

I83; Bcan4: Ut cohabitatores inimici et omnes laici repellantur ab accusatione episcopi

Repellantur126 etiam cohabitantes127 128 inimicis129 et omnes laici, quia130 infestationem131 132 blasphemiae133 <I83, f. 112rb> affectio134 amicitiae135 incitare136 solet137. Nec138 illi in vestra sunt139 suscipiendi140 accusatione, qui141 vos in sua142 143 nolunt144 recipere infamatione145 146. Nullus147 148 enim149 anathema150 suscipiatur151 nec a quoquam credatur152, quae ab eis vel dicuntur153 vel conscribuntur154. Eos dico anathematizatos155 <SG670, p. 218b> esse, quos156 episcopi suis scriptis anathematizaverunt157 aut158 eorum statuta anathematizant.

P9629: De ordine accusanti

I83 : Ut scriptam accusationem nemo suscipiat

Bcan4: VIII Ut per scripta nullius accusatio suscipiatur sed propria voce

P102; BII13: VIII Ut per scripta nullius accusatio suscipiatur sed propria voce quia159 nullus absens iudicari potest aut iudicare

[H. 8] Per160 scripta enim nullius161 accusatio suscipiatur, sed propria voce, si legitima <S105, f. 83r> et condigna accusatoris162 persona fuerit, praesente videlicet eo, quem accusare desiderat163, quia nullus absens164 aut165 accusari potest166 aut accusare.

Nullus167 <VD38, f. 105ra> tamen praefati <BII13, f. 95ra> ordinis vir accusari potest aut respondere suis accusatoribus debet, priusquam regulariter a suo primate vocatus sit locumque defendendi et168 inquirendi169 accipiat170 ad abluenda171 crimina.

V630: Nulli metropolitani aut alii episcopi appellentur primates

Bcan4: VIIII Qui primates appellentur et qui archiepiscopi et metropolitani

P102; BII13: VIIII Qui172 primates appellentur et qui archiepiscopi et173 metropolitani

[H. 9] Nulli174 enim metropolitani aut alii episcopi appellantur175 primates, nisi176 177 hi178, qui primas179 sedes tenent, et quorum180 civitates antiqui primates esse censuerunt181.

I83: Qui aliis sint primates alii archiepiscopi

P9629: primates

Reliqui vero, qui ceteras metropolitanas civitates adepti182 sunt, non primates, sed183 aut184 archiepiscopi aut metropolitani vocentur. Urbes enim et loca, quibus primates praesidere debent, non <SG670, p. 219a> mo<V630, f. 54ra>dernis, sed etiam multis ante adventum185 Christi sunt statutae186 temporibus187, quarum primates etiam gentiles pro maioribus negotiis appellabant. In188 ipsis189 vero urbibus post190 Christi adventum apostoli et successores eorum patriarchas vel primates posuerunt, ad191 quos192 episcoporum193 negotia salva in omnibus apostolica auctoritate et maiores causae post apostolicam sedem sunt referendae194.

Bcan4: X

P102; BII13: X De accusationibus195 episcoporum et qualiter audiri vel iudicari debeant

[H. 10] Et licet apostolo prohibente inter christianos non debeant accusationes196 exerceri197 198, si prohiberi199 non poterint200, accusationes201 202 episcoporum ad memoratos primates debent203 <VD38, f. 105rb> ab accusatoribus204 deferri.

Studendum205 est tamen206 episcopis, ut dissidentes207 fratres magis ad pacem <BII13, f. 95rb> quam ad iudicium cohortentur208.

P9629: Episcopos ab omnibus comprovincialibus audiendos

Episcopus209 autem aliter non debet audiri vel iudicari nisi in praesentia omnium comprovincialium210 et ab omnibus comprovincialibus211 episcopis, quia ipsis <I83, f. 112vb> absentibus nec debet nec potest. Quae212 vero personae ad accusationem213 eorum non sint214 admittendae, et215 <SG670, p. 219b> superius ex parte dictum est <N442, f. 52rb> et latius tam hi quam et216 infames personae in epistola, quam dudum Hilario episcopo217 misimus, sunt adnumeratae.

Ultra provinciae218 219 vero terminos accusandi licentia non progrediatur220,

I83: quod accusatis neganda est licentia accusandi priusquam ab accusationibus solvantur

sed omnis221 accusatio intra provinciam audiatur, et a comprovincialibus terminetur, nisi222 ad223 224 sedem apostolicam fuerit tantum appellatum.

Bcan4; P102; BII13: XI Quod neganda sit accusatis licentia criminandi priusquam se crimine225 exuerint et familiaribus atque sponte confessis ex his qui hesterno aut perendie aut ante fuerunt inimici

[H. 11] Et226 227 neganda228 est accusatis229 licentia criminandi, priusquam230 se231 crimine, quo premuntur232, exuerint233, quia non est credendum contra alios eorum confessioni, qui criminibus implicati234 sunt, nisi se prius probaverint235 innocentes,

I83: De personis accusatorum

<VD38, f. 105va> quoniam periculosa est et admitti non debet236 rei237 238 adversus quemcumque239 professio240.

Familiares241 vero et sponte confessi atque sceleribus242 irretiti243 non debent244 admitti245 nec246 hi, qui hesterna247 die aut248 perendie249 aut ante250 fuerunt inimici.

P9629: Clericus non accuset episcopum suum

N442; VD38: Ut251 non liceat clericos accusare episcopos252

I83; Bcan4: XII253 De clericis254 qui episcopum accusaverit quia a255 gradu256 recedere et curie sit tradendus

P102; BII13: XII Clericis non licere accusare episcopum et quod episcopi throni dei vocentur

[H. 12] <BII13, f. 95va> Clericus257 ergo258, qui episcopum suum accusaverit aut ei insidiator exstiterit, non est recipiendus, quia infamis effectus est et259 a gradu260 <SG670, p. 220a> debet recedere ac261 curiae tradi serviendus262.

P9629: Laici non disponant res ecclesie

VD38: Quod laicis de ecclesiasticis facultatibus disponendi aliquid non legitur attributa facultas

Laicis263 264 quoque, quam<I83, f. 113ra>vis religiosi265 sint266, nulla267 tamen de268 ecclesiasticis facultatibus aliquid disponendi269 legitur umquam attributa270 facultas.

Scimus, dilectissimi, <S105, f. 83v> quia271 semper carnales spiritales solent persequi272 et malivoli benivolos infamari273 274 et lacerari275. Idcirco276 277 apostoli et successores eorum ac278 reliqui sancti patres noluerunt fieri279 facile280 in281 episcoporum282 <V630, f. 54rb> accusationem,

BII13: quod non sit facilis episcoporum accusacio

quoniam, si facilis esset, aut nullus aut vix aliquis283 modo284 inveniretur.

VD38: Quod episcopi throni dei vocantur

<P9629, f. 28v> Throni enim dei vocantur, <O93, f. 23rb> ideo285 non debent286 moveri aut affligi vel287 perturbari288. De ipsis289 ergo ait propheta: Caeli enarrant gloriam dei, et opera manuum290 eius annuntiat291 firmamentum.

I83: Hic dicit qui non possunt accusare

Hi vero, qui non sunt bonae conversationis et292 quorum vita est accusabilis, aut quorum fides, vita et libertas nescitur, non possunt eos293 accusare.

Bcan4; P102; BII13: XIII Qualiter sint personę accusatorum inquirendae et ea quę obiciuntur

<VD38, f. 105vb> [H. 13] Primo294 semper accusatorum personae, fides, vita295 et conversatio est enucleatim inquirenda296, et postea ea, quae obiciunt297, fideliter sunt pertractanda298, quia nihil prius fieri debet, quam299 impeditorum300 301 personae fidesque302 eorum303, vita et conversatio diligenter discutiatur, ne alicuius304 invidia aut inimicitia vel intentione305 mala quisquam306 vexetur.

P9629: Crimina contra doctorem non suscipientur

Criminationes307 adver<I83, f. 113rb>sus doctorem nemo suscipiat, quia magis308 sunt doctores portandi309 quam laedendi310 aut infa<BII13, f. 95vb>mandi311. Unde312 ait apostolus: Alter alterius onera portate, et sic313 adimplebitis legem Christi. Caritas314 autem non est ambitiosa315, non aemulatur316, non inflatur, non317 quaerit, quae sua sunt, sed quae Iesu Christi. Qui manet in caritate, in deo manet et deus in eo. Et qui in deo manet, nullum vult <N442, f. 52rb> nocere, sed omnes desiderat318 adiuvare et sustentare, sicut ipse dominus omnes venit319 salvare et animam320 suam dare redemptionem pro nobis321.

Eorum autem accusandi322 sacerdotes vel testificandi in eos vocem obstruimus323, quos non humanis, sed324 divinis vocibus damnatos vel mortuos esse cognoscimus.

<VD38, f. 106ra> Praevidere ergo summopere325 debent omnes, qui sacerdotes domini persequuntur326 tam occulte quam manifeste, ne327 subiectis328 domini damnentur329 praeceptis. Per Hieremiam autem330 prophetam331 tales comminando332 333 <SG670, p. 221a> dominus loquitur dicens: Iniquitates nostrae declinaverunt omnia334 et peccata nostra amoverunt335 336 bona337 a nobis, quia inventi sunt in populo meo impii et loquentes <I83, f. 113va> vana. Statuerunt ad disperdendos viros et compraehenderunt ut laqueus338 venantis339 plenus volatilibus, sic domus eorum plena dolo. Et per David340 ait: Qui cogitaverunt malicias in corde tota die versati sunt in proeliis. Exacuerunt341 linguas suas quasi serpentes342, venenum aspi<V630, f. 54va>dum sub labiis eorum. Et paulo post: Cadent super eos carbones in343 ignem344, deicies <Bcan4, f. 88r> eos in foveas345, ut non consurgant. Vir linguosus346 non dirigetur347 348 in terra, virum iniquum349 mala capient in interitu350. <BII13, f. 96ra> Scio351, quia faciet dominus causam inopis, iudicia pauperum. Item <VD38, f. 106rb> idem: Muta352 fiant labia dolosa. Et iterum per Hieremiam inquit353: Omnes in sanguine iudicantur, unusquisque proximum suum354 tribulat355. Omnes in malum manus suas praeparant.

Hos dominus praevidens356 apostolis praecepit, ne facile <SG670, p. 221b> servi357 sui lacerarentur358, ne forte perderent359 aut in talem temptationem inciderent, quam ferre minime possent. Idcirco360 sancti apostoli et successores eorum decretorum normas361 362 statuerunt, <S105, f. 84r> ne talium vox, quae magis perdere nititur363 364 <I83, f. 113vb> innocentes et simplices quam salvare, facile reciperetur365, sed366 ipsi his367 iaculis368 pellerentur369 procul et domini370 discipulos iuxta371 voluntates et versutias372 eorum373 minime perdere possent374.

Unde et ipse dominus ait: Excutite pulverem de pedibus vestris in testimonium illis. Et alibi ipsa375 per se veritas de376 377 talibus dicit: Melius est illi, ut suspendatur mola asinaria in collo eius et demergatur378 in profundum maris, quam379 scandalizet unum de pusillis istis. Et380 Iacobus apostolus inquit381: Iudicium sine misericordia <VD38, f. 106va> illi, qui non fecerit382 misericordiam. Et383 Ioannes384 apostolus et evangelista ait: Qui odit385 fratrem suum homicida est, et scitis, quia omnis homicida <N442, f. 52va> non habet vitam aeternam in se manentem.

Vos386 tamen, filii carissimi, hortamur, ut387 patienter mala vobis illata domini ad<SG670, p. 222a>miniculo portetis388 et his apostolicis389 praeceptis tales procul390 pellite, ne more391 canino vos lacerare aut mordere valeant. Mementote etiam, <BII13, f. 96rb> quia392 iuxta psalmographi393 394 vocem homo395 sicut fenum dies eius396, et397 ut flos agri ita floriet398. Et apostolus ait: Totus <O93, f. 23va> mundus in maligno positus399 est. Unde precamur, ne tales multum timeatis, quia infames sunt et non multum vos nocere400 possunt, <I83, f. 114ra> quia eorum vox exstincta401 est, quoniam sic odit deus402 eos, qui adversus patres armantur, ut403 patrum invasores404, qui405 in omni mundo406 infamia sunt notati407.

Armamini408 ergo his apostolicis adminiculis409 contra eos et spiritu principali roborate corda vestra, ut deus, qui410 vos pastores in populo suo vocari411 voluit, non neglegentes <VD38, f. 106vb> aut tepidos412 lupis413 supervenientibus fugientes inveni<V630, f. 54vb>at414, sed exemplo boni pastoris415 agnos pariter cum matribus et filiis ac filiabus viriliter defensantes atque ad sanctam matrem416 ecclesiam fideliter reportantes semper inveniat. Et quamquam dies mali sint417, vos tamen <SG670, p. 222b> nolite esse imprudentes, sed intellegentes, quae sit voluntas dei. Quam ob rem <P9629, f. 29r> confortamini et state in fide viriliter agentes, ac omnia vestra in caritate fiant et secundum sanctum418 evangelium: In patientia vestra possidete animas vestras419. Recordamini quoque sanctorum apostolorum et prophetarum, et quia multum laboraverunt in domino, ideo adepti sunt praemia sempiterna. Scitote etiam, quoniam iuxta psalmistae420 vocem: Multae tribulationes iustorum, et de his421 omnibus liberavit422 eos dominus.

Quapropter, <I83, f. 114rb> filii carissimi, hortamur vos et423 deprecamur, ut crebris424 orationum vestrarum precibus <BII13, f. 96va> deum exoretis, ut <VD38, f. 107ra> liberemur et425 nos et vos iuxta dictum apostoli ab importunis et malis hominibus, quia non omnium est fides. Flagitate426 etiam, ut deus et dominus427 noster, qui est refugium pauperum et spes humilium, sanctam suam ecclesiam428 pretioso429 videlicet430 sanguine suo redemptam, et nos, qui eandem sanctam ecclesiam docere, <VD38, f. 107rb> regere, portare431 et tueri432 debemus433, de434 praedictis oppressionibus et435 temptationibus saeculi huius436 <Bcan4, f. 88v> nequam437 atque de omnibus necessitatibus nostris misericorditer eruat438 439, ut440 sermo dei currat441 et clarificetur gloriosum <SG670, p. 223a> evangelium442 domini nostri Iesu Christi, et gratia443 eius444 in nobis vacua non fiat, ne sine fructu evangelii, <S105, f. 84v> quod445 absit446, ste<N442, f. 52vb>riles447 in conspectu dei appareamus et vacui filiorum448 filiarumque449 numero450 revertamur451, nec452 de453 abscondito talento domino veniente rei454 esse iudicemur. Ista455 enim semper456 invidet457 satan458, et idcirco tales adversum nos suscitat, qui nos459 premant et suffocent460, ut domini oves absque461 nos rapiat et in ima, non exsistentibus pastoribus, qui eas462 custodiant463 464 et de<I83, f. 114va>fendant, ruere465 faciat466.

Vos ergo pro viribus laborate et orate atque vigilate, ne haec fiant, scientes nos semper467 paratos esse in omnibus, quibuscumque posse468 dominus <VD38, f. 107va> dederit469 modis470, vobis opem471 ferre472, licet473 474 nos ab ipsis aemulis475 sanctae dei ecclesiae et vestris476 non simus477 excepti478 et tribulationes479 480 481 cordis482 nostri pro vestra et nostra tribulatione sive ovium483 nobis commissarum484 admodum485 sint486 <BII13, f. 96vb> dilatatae. Vos quoque obsecramus487, ut iniunctum vobis488 a domino <V630, f. 55ra> famulatum489 non neglegatis et omnes oppressos et cunctos dei servos atque generaliter omnes christianos, prout490 dominus posse491 492 dederit493, adiuvare <SG670, p. 223b> studeatis, ut ante tribunal494 Christi mercedem habeatis perpetuam. Et scitote, quod memoria495 vestra coram deo est assidue et ante corpora apostolorum pro vobis preces fiunt496 quotidie, ut et vos liberemini ab importunis et497 malis hominibus domini auxilio et oves vobis commissae ad pascua498 aeternae499 vitae una vobiscum500 perveniant sempiterna501.

Unitatem502 et communionem503 504 dilectionis vestrae valentem505 ac proficientem506 507 in salutem omnium populo<I83, f. 114vb>rum creator omnium <VD38, f. 107vb> dominus omnipotens508 memorem nostri509 aeternaliter custodiat. Amen.

Data Nonas Aprilis Valeriano et Gallicano vv. cc. conss510.

O93, f. 23va; V630, f. 55ra; N442, f. 52vb; I83, f. 114vb; VD38, f. 197vb; SG670, p. 223b; P9629, f. 29r; Bcan4, f. 88v; P102; BII13, f. 96vb; S105, f. 84v


1 Überschrift] EPISTOLA STEPHANI PAPAE SG670; SECUNDA EPISTOLA GENERALIS STEPHANI PAPĘ P102; EPISTOLA SCRIPTA CUIUS SUPRA GENERALITER OMNIBUS BII13; Überschrift fehlt S105

2 tephanus S105

3 Plurimum] Primum vel plurimum korr. aus Primum P9629

4 gloriamur korr. aus gloriemur N442

5 de vestra fehlt VD38

6 am Rande Frequentior VD38

7 am Rande Venientium VD38

8 usque ad nos fratrum fehlt SG670; S105

9 am Rande Perductus nunciatus VD38

10 oportuerit VD38

11 ut fehlt V630; SG670; S105

12 illis] illis a V630; VD38

13 sustentari korr. aus suscitari O93

14 Quapropter] quapropt N442; quia propter P9629

15 am Rande Astutiis VD38

16 tergaversationibus] tergiversationibus a korr. aus tergiversationibus SG670

17 venenosa] venenum ac korr. aus venenum a SG670

18 revevelari P102

19 solet] solet et Bcan4

20 am Rande Auxilium VD38

21 impendantur I83; S105; impendatur korr. aus impendantur SG670

22 hac fehlt I83; SG670; Bcan4; S105

23 sede] sede eis korr. aus sede SG670

24 divinam gratiam] divina gratia VD38

25 gratia VD38

26 auxilio korr. aus auxilium P9629

27 perturbatione VD38

28 am Rande Inverecunda VD38

29 impudens VD38; Bcan4; P102; BII13; impudens korr. aus imprudens SG670

30 quae a korr. aus quae V630

31 a fehlt P9629

32 pręcessoribus korr. aus processoribus SG670; processoribus S105

33 reliqui S105

34 patribus fehlt SG670; S105

35 fuerant korr. aus fuerat Bcan4

36 am Rande Iterum VD38

37 reviviscant korr. aus revivescant SG670; Bcan4; revivescant I83; S105

38 namque nostri] nostri namque Bcan4

39 nostrae V630; P9629

40 compellimus VD38

41 quę ad korr. aus quę SG670

42 ad fehlt S105

43 am Rande Cognitionem VD38

44 notitiam korr. aus notationem V630; notitionem I83; notionem korr. aus notitionem SG670; notitionem S105

45 emendenda I83

46 pervenerint korr. aus pervene N442

47 dominum BII13

48 derelinquere SG670; S105

49 Ut BII13

50 am Rande A patribus VD38

51 Quis korr. aus Qui SG670; Qui S105

52 am Rande Sustineat VD38

53 ecclesiasticos korr. aus ecclesiastos P102

54 non opem ferendo fehlt I83

55 am Rande Perturbari VD38

56 praeponere SG670

57 am Rande Nota O93; am Rande drei Punkte N442

58 vos korr. aus nos P102

59 accusari korr. aus accusarit P102

60 quam] quam pro korr. aus quam V630

61 am Rande Voluntate Placito VD38

62 etiam fehlt SG670; S105; iam P102

63 pellemini O93; P9629

64 facultates vestrasque] facultatesque vestrae korr. aus facultatesque vestras SG670; facultatesque vestras S105

65 vestraeque V630; P9629

66 am Rande Dissipentur VD38

67 vastent P102

68 ac depraedentur fehlt VD38; SG670; S105

69 USURPANTUR korr. aus USURPATUR P102

70 toties V630; P9629; Bcan4

71 sacris I83; SG670; Bcan4; S105

72 deo] id est SG670; S105; dei I83; Bcan4

73 episcopis] episcopis ac presbyteris korr. aus episcopis O93

74 am Rande Corrumpi VD38

75 am Rande Ab aliquo VD38

76 DEPULSUS P102

77 episcorum VD38

78 episcoporum] episcoporum aut presbyterorum korr. aus episcoporum O93

79 de S105

80 aut a korr. aus aut N442

81 potes P9629

82 abici P9629

83 et omnia, quae ei ablata quocumque sunt ingenio legibus redintegrentur, et ipse] et in ipso VD38

84 sunt fehlt V630; sint Bcan4

85 redintegerentur I83

86 am Rande Ordini VD38

87 reddantur S105

88 cuncta korr. aus cunta P9629; cunta VD38

89 sibi fehlt SG670; S105

90 am Rande Inchoatam VD38

91 accusationem korr. aus occasionem SG670; occasionem S105

92 primates korr. aus primades V630

93 synodus korr. aus synodum SG670; synodum S105

94 am Rande Pleniter VD38

95 funditus korr. aus funditur P102

96 am Rande Restaurent VD38

97 Quia korr. aus Quam P9629; Quia korr. aus Qui ab SG670; Quia] Qui ab S105

98 fieri fehlt VD38

99 am Rande z V630; am Rande drei Punkte N442

100 eorum aut korr. aus eorum S105

101 actorum korr. aus auctorum V630

102 et P9629; ad fehlt S105

103 ad aliquos] aliquis V630; aliquis korr. aus aliquos SG670; aliquos S105

104 aliquos korr. aus aliquo um P9629

105 caritative bis] caritati verbis I83

106 am Rande Afflictos VD38

107 existimant SG670; S105

108 erratibus korr. aus errantibus Bcan4

109 am Rande Admoneatur VD38

110 conveniant V630; Conveniantur korr. aus Convetantur P9629; conveniatur VD38; P102; BII13

111 percipiant excusationem Quod qui praesumpserit liminibus arceatur korr. aus percipiant O93

112 am Rande Nota V630

113 presumserit a korr. aus presumserit N442

114 satisfationem VD38

115 am Rande drei Punkte N442

116 quas korr. aus qua BII13

117 sumovemus P102

118 am Rande z V630

119 alienigena korr. aus alienigenam V630; alienus I83; SG670; S105;am Rande al. aligenigena Bcan4 alienus,

120 iudices] iudices nos korr. aus iudices SG670

121 am Rande z V630

122 vestrorum korr. aus vestrum O93

123 nullis V630

124 suspecta] sus peccata P9629

125 aut infamis persona] persona aut infamis SG670; S105

126 am Rande z V630

127 am Rande Simul habitantes VD38

128 cohabitantes] coahabitantes O93; quohabitantes P9629; S105; cohabitantes korr. aus quohabitantes SG670

129 inimici korr. aus inimicis V630; inimici I83; Bcan4; BII13

130 quia korr. aus qui Bcan4; qui korr. aus quia BII13

131 infestatione P9629

132 infestationem blapsemię affectio amicitiae incitare solet. Nec illi in vestras suscipiendi (korr. aus suscipiendas) accusatione korr. aus infestationem VD38

133 blasphemiae afectio korr. aus blasphemiae I83

134 affectio korr. aus affecto Bcan4

135 inimicitiae SG670

136 incitare korr. aus incitari SG670; incitari S105

137 solent Bcan4

138 am Rande z V630

139 sunt suscipiendi] possunt suscipi SG670; S105

140 suspiciendi korr. aus suspiendi O93

141 qui vos] quos SG670; S105

142 suam VD38; SG670; P102; BII13; S105

143 sua nolunt recipere infamatione] suam volunt (nolunt P102) recipere infamationem VD38; SG670; P102; BII13; S105

144 volunt P9629; VD38; SG670; BII13

145 am Rande Accusationem VD38

146 infamationem VD38; SG670; P102; BII13; S105

147 am Rande z V630

148 Nulli korr. aus Nullus SG670

149 etenim korr. aus enim SG670

150 anethema VD38; anathematizati korr. aus anathema SG670

151 suscipiantur SG670; S105

152 credantur SG670; S105

153 dicitur I83

154 conscribuntur korr. aus scribuntur O93

155 am Rande A consortio fidelium alienatres VD38

156 quos korr. aus quo V630

157 anathematizaverunt aut] anathematizaverunt et korr. aus anathematizaverunt SG670

158 aut fehlt S105

159 qua P102

160 am Rande z V630

161 illius P9629

162 accusatoris persona] persona accusatoris Bcan4

163 desiderant SG670; S105

164 absens korr. aus abscens Bcan4

165 aut fehlt Bcan4

166 poterit SG670

167 Nullum P9629; nullus korr. aus ullus S105

168 aut SG670; S105

169 inrequirendi V630

170 accipiat korr. aus accipi accipiat V630

171 am Rande Purganda VD38

172 Qui primates] Quod primate P102

173 et fehlt P102

174 am Rande drei Punkte N442

175 appellentur SG670; BII13; S105

176 nisi hi korr. aus nisi P9629

177 nisi hi qui primas sedes tenent, et quorum civitates antiqui primates fehlt VD38

178 hi fehlt V630

179 prima P9629; N442

180 corum I83

181 censuerunt korr. aus censerunt O93

182 am Rande obtinuerunt VD38

183 seu S105

184 aut fehlt I83

185 adventu S105

186 statutę korr. aus statu VD38

187 temporisbus VD38

188 In fehlt P9629

189 ipsi VD38

190 propter SG670

191 ad korr. aus a P102

192 quos korr. aus qos S105

193 episcorum VD38

194 am Rande Nunciande VD38

195 ACCUSATIONIBUS korr. aus ACCUSATONIBUS P102

196 accusationes] accusationes episcoporum V630

197 am Rande Peragi fieri VD38

198 exerceri] exerceri sed V630

199 prohibere P9629; prohiberi korr. aus prohibere Bcan4

200 poterit V630; P9629; potuerint I83; SG670; Bcan4; S105; poterunt VD38; P102; BII13

201 am Rande nicht mehr lesbare Rubrik V630

202 accusationes episcoporum fehlt Bcan4

203 debent ab korr. aus debent N442

204 cusatoribus VD38

205 am Rande z V630

206 tam O93

207 am Rande Discordantes VD38

208 cohertentur I83; cohortemur BII13

209 am Rande z V630

210 comprovincialium] in provintialium P9629; comprovincialium korr. aus provincialium N442

211 cumprovintialibus Bcan4

212 am Rande z V630

213 accusationes Bcan4

214 sunt P9629

215 ut P9629

216 et fehlt N442

217 episcopo fehlt V630

218 provinciam S105

219 provinciae vero] provintiarum ero SG670

220 am Rande Procedat VD38

221 omnes P9629; omnis korr. aus omnes S105

222 Nisi ad korr. aus Nisi SG670

223 ad fehlt S105

224 ad sedem apostolicam] a sede apostolica VD38

225 crimine korr. aus rimine BII13

226 am Rande z V630

227 Et] Sed et korr. aus et SG670

228 neganda est korr. aus neganda P9629

229 accusantibus V630; accusantis P9629; accusatis korr. aus accusantis SG670

230 priusquam korr. aus prius BII13

231 se korr. aus sine P9629

232 premuntur korr. aus praemunitus V630

233 am Rande Purgaverint VD38

234 am Rande Colligati VD38

235 probaverint korr. aus probaverit P9629

236 deberet SG670; S105

237 am Rande Mali perversi VD38

238 eius SG670; ei S105

239 quecumque Bcan4

240 am Rande Manifestatio accusatio

241 am Rande z V630

242 sceleribus korr. aus celeribus SG670; celeribus S105

243 irretiti korr. aus irretium SG670

244 debent korr. aus debet SG670; debet S105

245 am Rande Suscipi VD38

246 Nec korr. aus Ne SG670; Ne S105

247 externa O93; P9629; I83; S105; hesterna korr. aus externa V630;SG670

248 aut perendie fehlt BII13

249 am Rande Tertia die VD38

250 ante korr. aus ant BII13

251 Ut fehlt VD38

252 clericos] CLERICUS VD38

253 XII fehlt I83

254 clerico Bcan4

255 a fehlt Bcan4

256 grado Bcan4

257 am Rande z V630; am Rande drei Punkte N442

258 vero N442; SG670; S105

259 et a korr. aus et VD38

260 gradu debet korr. aus gradu P9629

261 ac curię korr. aus accusarię VD38; SG670

262 serviendi P9629; feriendus korr. aus serviendus SG670; serviturus VD38; P102; BII13

263 am Rande nicht mehr lesbare Rubrik V630

264 Laici VD38; Bcan4; P102; BII13

265 religiosi korr. aus religisi P9629

266 sunt P9629

267 nulli V630; VD38; P102; BII13; S105; nullo P9629; nullis korr. aus nulli SG670

268 de korr. aus d O93

269 deponendi P9629

270 am Rande Data concessa VD38

271 quia korr. aus qui O93

272 perseque BII13

273 am Rande Criminari accusare VD38

274 infamare I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

275 lacerare VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; lacerarae korr. aus lacerari S105

276 am Rande z V630

277 Idcirco apostoli korr. aus Idcirco P9629

278 ac korr. aus a O93

279 am Rande Affligere VD38

280 faciles V630

281 in fehlt VD38; BII13

282 episcoporum] episcopos I83; SG670; Bcan4; S105

283 aliquid S105

284 modo fehlt BII13

285 ideo] ideo enim P9629

286 debeni O93

287 aut BII13

288 turbari VD38; P102; BII13

289 ipso P9629

290 nuum VD38; manuum korr. aus munuum BII13

291 adnunciet O93

292 et fehlt V630

293 eos accusare korr. aus accusare eos O93

294 am Rande z V630

295 vitae VD38

296 inquirerenda N442

297 obiciunt korr. aus abiciunt V630; abiciunt VD38

298 pertrantanda VD38

299 quam] quam ut korr. aus quam P9629; quam ut SG670; S105

300 am Rande Accusatorum VD38

301 impetitorum V630; P102; BII13; praedictorum korr. aus peditorum P9629; impeccatorum VD38; praedictorum SG670; S105

302 fides I83; SG670; Bcan4; S105

303 eorum fehlt V630; I83; SG670; Bcan4; S105

304 alicuius korr. aus licuius S105

305 intentione korr. aus intentio S105

306 quisquam korr. aus quisquis P9629

307 am Rande z V630

308 magi S105

309 portandi korr. aus portan I83

310 am Rande affligendi VD38

311 infirmandi P9629

312 Uunde BII13

313 sic korr. aus sim S105

314 Caritas autem non est ambitiosa, non aemulatur, non inflatur, non quaerit, quae sua sunt, sed quae Iesu Christi fehlt SG670; S105

315 am Rande Cupiditate plena VD38

316 am Rande Invidet VD38

317 non korr. aus no P9629

318 desiderant VD38

319 venit korr. aus veni Bcan4

320 animam suam] anima sua O93

321 vobis VD38; SG670; S105

322 accusandi korr. aus accusandis S105

323 am Rande Claudimus VD38

324 sed korr. aus se BII13

325 summopere debent omnes korr. aus summopere P9629

326 persequuntur korr. aus persequntur SG670

327 nec I83

328 am Rande Suppositis VD38

329 dampnantur VD38

330 enim korr. aus autem SG670

331 prophetam] prophetam ad SG670; S105

332 am Rande Ultionem promittendo VD38

333 comminando korr. aus communicando P102

334 omnia et] et omnia SG670; S105

335 am Rande Repulerunt VD38

336 ammoverunt O93

337 bona fehlt SG670; S105

338 laqueus korr. aus laqueos S105

339 vaenantis korr. aus vanantis I83

340 davit BII13

341 Exaguerunt I83

342 serpentes korr. aus serpertes BII13

343 in ignem] ignis Bcan4

344 igne V630; P9629

345 foveam SG670

346 lingosus VD38; linguosus korr. aus lingosus Bcan4

347 diriget O93

348 dirigetur in terra korr. aus dirigetur SG670

349 iniustum V630; iquum VD38

350 interitum I83; VD38; Bcan4; BII13

351 Scio quia faciet dominus] quia dominus scit korr. aus Scit quia dominus SG670; Scit quia dominus S105

352 multa P9629

353 inquid korr. aus iniquid S105

354 suum fehlt P9629

355 tribulat korr. aus tribuat V630

356 praevidens korr. aus videns Bcan4

357 servi sui korr. aus servis suis SG670; servi sui] servis suis S105

358 lacerentur SG670; S105

359 perderentur V630; perirent VD38; P102; BII13; perderentur korr. aus perderent SG670

360 Idcirco sancti korr. aus Idcirco P102

361 am Rande Regulam VD38

362 norma I83; S105; normam VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13

363 am Rande Laborat VD38

364 mititur S105

365 reciperentur VD38

366 Sed ipsi korr. aus Sed Bcan4

367 his fehlt VD38

368 am Rande Sagittis decretorum VD38

369 tollerentur N442; pellentur BII13; pellererentur S105

370 dominus S105

371 iuxta fehlt BII13

372 am Rande Calliditates VD38

373 suas korr. aus eorum SG670

374 possunt S105

375 ipse V630

376 de talibus fehlt SG670; S105

377 de talibus dicit] dicit de talibus korr. aus dicit P102

378 dimergatur SG670

379 quam] quam ut Bcan4

380 Et Iacobus apostolus inquit: Iudicium sine misericordia illi, qui non fecerit misericordiam fehlt SG670; S105

381 ait I83; dixit VD38; Bcan4; P102; BII13

382 fecerit korr. aus fecit P102

383 Et Ioannes apostolus et evangelista ait fehlt VD38

384 iohannes, interlinear iacobus SG670; iacobus S105

385 odi VD38

386 Vos tamen korr. aus Vos O93

387 et I83

388 portetis korr. aus poretis S105

389 apostolicis korr. aus apostolic BII13

390 am Rande longe VD38

391 more korr. aus morte P9629

392 qui S105

393 psalmigraphi SG670

394 psalmografi vocem korr. aus psalmografi N442

395 humo I83

396 eius et korr. aus eius P102

397 et fehlt SG670; S105

398 florebit VD38; P102; BII13; floriet korr. aus floret SG670; florebit korr. aus floribit Bcan4

399 positus est] est positus SG670; S105

400 nocere korr. aus noce VD38

401 sxtincta korr. aus extinta BII13

402 dominus korr. aus deum SG670; deos Bcan4; deum S105

403 am Rande z V630

404 invasores korr. aus invasares BII13

405 quia V630; P9629

406 mudo VD38

407 am Rande Designati maculati VD38

408 Armamini korr. aus Amamini I83

409 adminiculis korr. aus admiculis P9629; aminiculis korr. aus et miniculis BII13

410 qui korr. aus quo SG670

411 vocari voluit korr. aus voluit vocari S105

412 am Rande Dubios Timidos VD38

413 lupis fehlt BII13

414 inveniant I83

415 pastoris korr. aus pastores P9629

416 matrem fehlt SG670; S105

417 sunt SG670; P102; S105

418 sanctum fehlt V630

419 uras BII13

420 psalmistae korr. aus psalmista O93; psalmi SG670; S105

421 his omnibus] omnibus his V630

422 liberabit I83; VD38; BII13; liberavit korr. aus liberabit P102

423 ac N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

424 crebris korr. aus crebis Bcan4

425 et fehlt V630

426 Flagitata V630

427 dns S105

428 ecclesiam pretioso videlicet sanguine suo redemptam, et nos, qui eandem sanctam ecclesiam] ecclesiam quam korr. aus ecclesiam N442; ecclesiam I83

429 pretioso videlicet sanguine suo redemptam, et nos, qui eandem sanctam ecclesiam fehlt SG670; S105

430 videlicet fehlt Bcan4

431 portare korr. aus portari SG670; portari S105

432 am Rande defendere VD38

433 debemus] dignetur et I83; SG670; S105

434 de] et a VD38; Bcan4; P102; BII13

435 et temptationibus fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

436 huius fehlt N442

437 am Rande maligni VD38

438 am Rande liberet VD38

439 eruat ut korr. aus eruat SG670

440 et I83; VD38; Bcan4; P102; BII13; ut fehlt S105

441 currat korr. aus curat V630

442 angelum BII13

443 gratias VD38

444 eīs BII13

445 qod O93

446 absit korr. aus abscit S105

447 am Rande Infructuosi VD38

448 filiorum filiarumque] filiorumque I83; VD38; Bcan4; P102; BII13

449 filiarumque fehlt SG670; S105

450 numera, interlinear o SG670

451 revertamur korr. aus revertatur P9629; revertamur korr. aus revertemur SG670; revertemur S105

452 ne I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

453 de fehlt VD38; P102; BII13

454 rei esse] recte I83; Bcan4; rei esse fehlt SG670; S105

455 Istis I83; SG670; Bcan4; S105; Iste P102

456 semper fehlt BII13

457 invidaet korr. aus invidat VD38

458 satanas N442; satas VD38

459 non S105

460 suffocaent korr. aus suffocant S105

461 atque I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

462 eos V630; S105

463 custodiant korr. aus costodiant O93; custodiunt SG670; S105

464 custodiant et defendant] custodiunt et defendunt SG670

465 am Rande Cadere VD38

466 faciant O93

467 semper fehlt Bcan4

468 posse dominus] dominus posse korr. aus dominus posse dominus V630

469 dederit korr. aus derit O93

470 vobis VD38

471 am Rande Auxilium VD38

472 am Rande Tribuere VD38

473 am Rande Quamvis VD38

474 licet] Licet et korr. aus Licet SG670

475 am Rande Inimicis VD38

476 nostris I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

477 simus korr. aus scimus SG670; scimus S105

478 excepti korr. aus exepti BII13

479 tribulationes korr. aus tribulationis V630

480 tribulationes] tribulationes nostre korr. aus tribulationes SG670

481 tribulationes cordis nostri pro vestra et nostra fehlt S105

482 cordis nostri pro vestra et nostra tribulatione fehlt SG670

483 ovium korr. aus oviom O93; ovium korr. aus omnium P9629

484 cammissarum O93

485 am Rande Valde VD38

486 sunt VD38; P102; BII13

487 exsecramus I83; Bcan4

488 nobis I83; vobis korr. aus nobis Bcan4

489 am Rande Servitium VD38

490 am Rande Sicut VD38

491 am Rande Possibilitatem VD38

492 posse dederit korr. aus possederit V630

493 dederit korr. aus derit O93; V630

494 am Rande Sedem VD38

495 memoria vestra] memoriam vestram Bcan4

496 sunt SG670; S105

497 et] et a S105

498 pascuam SG670

499 aeterna BII13

500 vobiscum korr. aus vobis N442

501 sempiterno P9629; N442; VD38; P102; BII13; sempiternam SG670; S105

502 unitate BII13

503 am Rande Societatem VD38

504 communicationem SG670; communicationem korr. aus commoniticationem S105

505 am Rande Sanam VD38

506 am Rande Crescentem VD38

507 proficiscentem Bcan4

508 omnipotes P9629

509 nostri korr. aus nostre O93

510 conss] conss Explicit VD38; SS. SG670

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 12.8.2006