[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

1. Brief Sixtus' II.

Inhaltsverzeichnis

1. Dionysius-Brief

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

2. Brief Sixtus' II.

O93, f. 24ra; V630, f. 55vb; N442, f. 53va; I83, f. 116rb; VD38, f. 109va; SG670, p. 227; P9629, f. 30r; Bcan4, f. 89v; P102; BII13, f. 98ra; S105, f. 85v

EPISTOLA1 CUIUS SUPRA HISPANIARUM2 EPISCOPIS DIRECTA.

Bcan4: IIII

P102; BII13: IIII Ut a tramite apostolicę institutionis non recedatur nec3 a capite discedatur

[H. 4] Dilectissimis4 fratribus per Hispaniarum5 provincias constitutis Sixtus6 episcopus in domino salutem.

Magno munere7 misericordiae dei totius8 ecclesiae catholicae multiplicata9 sunt gaudia, cum ecclesiarum status10 11 eo viget12 13 ordine, <VD38, f. 109vb> quo apostoli14 eorumque successores illum statuerunt. Et cum15 antiqui hostis astutia16 eum turbari cognoscimus17, non modico18 contristamur19 merore20 21.

Quam ob causam, fratres, hortamur vos, monemus et flagitamus, ut a tramite apostolicae institutionis22 nequaquam recedatis nec a capite dissidatis23, sed fidem24 et ordinem, quem apostoli et apostolici viri statuerunt, absque hesitatione25 teneatis. Nam si columnae alicuius magnae domus corruerint26, ipsa postea domus minime stabit. Sic27 et vos, qui columnae ecclesiae estis, si labefactari28 29 coeperitis, sancta ecclesia, quae per vos regitur, tabescit30 31 et labitur32 33. Nunc34 fratres, quae dico, valde timenda sunt <SG670, p. 227b> et sum<I83, f. 116va>mo35 moderamine36 pensanda atque, ne fiant, cavenda37. Ipsa enim per se <BII13, f. 98rb> veritas ait: Vos estis sal terrae. Quod si sal evanuerit, in quo salietur? et cetera.

Ideo, carissimi, vos moneo, quia debitor vobis sum et valde vos38 diligo, et quando bona audio39 de vobis40, congratulor41 satis, et42 econtra43, quando adversa, nimis conturbor. Ego vero, quamvis a vobis per longa <VD38, f. 110ra> terrarum intervalla disiunctus44 45 sim, tamen46 omnino47 vobis48 corde coniunctus49. Ideoque50 de vestra beatitudine erga me modis <S105, f. 86r> omnibus confido51, quia, cum me vicissim52 diligitis53, a me longe non estis, unde magis gratias <V630, f. 56ra> referimus54 illi grano sinapis, qui55 ex modico56 57 dispicabilis58 59 seminis60 specie ita61 ramis62 63 ex eadem radice64 surgentibus atque se65 distendentibus66 usquequaque67 diffusus68 69, ut in eis volatilia caeli cuncta nidificent70. Gratiaque sit71 fermento72 illi, quod tribus ferme73 satis74 <N442, f. 53vb> totius75 humani76 generis massam77 in unitate78 conspersit79 atque parvo lapidi, qui abscisus80 de monte sine manibus occupavit universam faciem orbis terrae, qui ad81 hoc se <SG670, p. 228a> usquequaque82 distendit83, ut om<I83, f. 116vb>ni humano generi84 in unitate85 redacto86 citius87 corpus perficeretur ecclesiae atque ita a88 totius compagis89 90 pertineret91 commodum92 membrorum particialis93 94 95 ista distinctio. Unde nos quoque96 nobis97 longe non sumus98, quia in illo99, qui ubique est, unum sumus100. <Bcan4, f. 90r> Aga<VD38, f. 110rb>mus101 ergo102 103 ei gratias, qui104 solutis105 inimicitiis in carne sua fecit, ut in omni orbe terrarum unus esset <BII13, f. 98va> grex et unum ovile sub se uno106 pastore, semper memores, quid107 nos veritatis108 praedicator admoneat109 dicens: Solliciti110 servare111 unitatem spiritus in vinculo pacis. Vinculum112 113 enim pacis nemo servat, dum alium infestat, aut verbis114 vel factis persequitur.

V630; P9629: De accusationibus episcoporum115

I83: De non iudicandis episcopis aut clericis expoliatis

VD38: De iudicandis episcopis aut clericis

Bcan4 : V

P102; BII13: V Ut si quis116 contra episcopum vel actores117 ecclesiae habuerit negotium non prius adeat iudices quam ad eos recurrat caritatis studio118

[H. 5] Ideo, fratres, ista praetulimus119 120, quia <O93, f. 24rb> audivimus inter vos accusationes exercere121 122 et123 pulsos124 a sedibus episcopos aut suis rebus exspoliatos iudicare125.

N442: De non iudicandis episcopis aut clericis priusquam karitative ab accusatoribus commoneantur

Quapropter126 statutum127 est, ut, si quis contra episcopum vel auctores128 ecclesiae se proprium129 crediderit130 habere negotium, non131 prius adeat132 iudices, quam ad eos133 recurrat <SG670, p. 228b> caritatis134 studio, ut familiari colloquio commoniti135 ea sanare debeant, quae in querimoniam136 deducuntur. Quod si aliter egerit, communione privetur.

Bcan4: VI De non iudicandis episcopis expoliatis

P102; BII13: VI De episcopo rebus suis expoliato aut propria sede depulso et quod nullus nisi sui iudicis sententia teneatur

[H. 6] Nemo137 pontificum deinceps aliquem episcopum138 suis exspoliatum rebus aut a se<I83, f. 117ra>de pulsum excommunicare aut iudicare praesumat, <VD38, f. 110va> quia139 non est privilegium140, quo141 142 spoliari possit iam nudatus143.

O93: De non iudicandis episcopis aut clericis

P9629: Ne alterius paroecia retineatur

Nullus144 episcopus alterius parrochianum145 praesumat retinere aut146 ordinare absque eius voluntate vel iudicare, quia sicut irrita erit eius ordinatio147, ita et diiudicatio148, quoniam149 censemus nullum alterius iudicis, nisi sui150 sententia151 152 teneri. <BII13, f. 98vb> Nam153, qui eum ordinare non potuit154, nec155 iudicare ullatenus156 poterit157. Ista158 vobis deinceps tenenda et fratres vicissim adiuvare mandamus.

N442; VD38: De restauratione episcoporum a romano pontifice

Bcan4; P102; BII13: VII De restitutis episcopis per romanum pontificem

[H. 7] Fratres159 vero, quos timore160 terreno161 iniuste damnastis, scitote162 a nobis <V630, f. 56rb> iuste163 esse restitutos164.

O93; I83: De restauratione episcoporum a romano pontifice

Quibus ex auctoritate sancti Petri apostolica auctoritate omnia, quae165 eis166 ablata sunt, integerrime <SG670, p. 229a> reddi praecipimus167, si non vultis et168 vos169 et170 principes vestri a collegio171 nostro et membris ecclesiae separari172. Iusto enim iudicio dei datur plerumque peccatoribus potestas173, qua174 sanctos ipsius persequantur175, ut, qui spiritu176 dei iuvantur et aguntur177, fiant178 per179 laborum180 exercitia181 182 clariores. Illi tamen, qui hoc agunt183, nullatenus evadunt184 185 <VD38, f. 110vb> poenam, quia, ut ait dominus: Vae illi186, per quem scandalum venit. Et quamquam iuxta salvatoris sententiam necesse sit <N442, f. 54ra> venire187 scan<I83, f. 117rb>dala, vae tamen188, per quem veniunt189.

I83; Bcan4: De incertis non iudicandis

De190 occultis enim cordis <P9629, f. 30v> alieni temere191 iudicare192 peccatum est, et eum, cuius non videntur193 opera nisi bona, iniquum est ex suspicione194 repraehendere, cum eorum, quae hominis195 sunt incognita196, solus deus iudex sit iustus197, inspector et198 verus. Unde199 scriptum est: Incerta non iudicemus et200, quoadusque201 veniat202 dominus, qui et illuminabit abscondita <S105, f. 86v> tenebrarum et manifestabit203 consilia cordium. Et quamvis204 vera sint205, non tamen <SG670, p. 229b> credenda sunt, nisi quae certis206 indiciis207 comprobantur, nisi208 quae manifesto iudicio convincuntur209, nisi quae iudiciario210 ordine publicantur211. <BII13, f. 99ra> Nullus ergo potest212 humano213 condemnari examine, quem deus suo iudicio reservavit214.

BII13: VIII De acusatione episcoporum non facile recipienda et presbyterorum et de privilegio apostolice sedis

Haec omnia summopere sunt praecavenda, ne praesumptores esse videamur215.

Bcan4 : VIII

P102: VIII De accusatione episcoporum non facile recipienda et presbyterorum et de privilegio apostolicę sedis

[H. 8] Et accusatio episcoporum non est facile recipienda216 <VD38, f. 111ra> dicente domino: Non suscipias vocem217 mendacii. Et apostolus inquit adversus presbyterum inscriptionem218 non recipiendam219 absque220 duobus vel tribus idoneis testibus.

P9629: Acusatio episcoporum dificilis

Si haec de presbyteris vel ceteris fidelibus sunt <I83, f. 117va> praecavenda221, quanto magis de episcopis?

Quibus cognitis magis vos dominari velle manifestum222 est quam consulere223 fratribus aut sustentare224 eos, quia honor inflat225 superbiam226, et quod provisum227 est ad concordiam228, tendit229 ad noxam230 231. Decuerat namque iuxta praefatas232 regulas, ut, si aliquid egissent <Bcan4, f. 90v> contra suum ordinem mandare nobis et exspectare, quid233 ad234 vestra <SG670, p. 230> consulta235 rescriberemus, in tantum, ut, si etiam quicquam236 grave intolerandumque237 committerent, nostra praestolaretur238 239 censu<V630, f. 56va>ra240, ut nihil prius aut241 aliud decerneretis242 243, quam quod nobis placere cognoveritis244 ita245, ut246 regulis praestitutis247 248 nulla aut neglegentia249 aut praesumptione recederetis250. Cesset huiusmodi pressa nostra auctoritate praesumptio, vitentur huiusmodi251 nocumenta, quia252 nequaquam talia patienter253 ferre254 possumus <VD38, f. 111rb> machinamenta255, quoniam convenit nos256 paternarum sanctionum257 diligentes258 259 esse custodes. <BII13, f. 99rb> Merito260 namque causa nos261 respicit, si silentio faveamus262 263 errori.

Est264 insuper265 266 a sanctis predecessoribus <I83, f. 117vb> nostris plerumque267 268 iam269 statutum270, ut nemo anathema in nostra suscipiatur accusatione271 nec illi, qui nos in sua nolunt272 recipere querela vel accusatione273, cum274 nos super illos sciamus a domino constitutos275, non illos276 super nos. Et sicut maior non potest a minore iudicari277, ita nec colligari, quia rarum est omne, quod magnum est.

Por<N442, f. 54va>temus278 onera <SG670, p. 230b> omnium, <O93, f. 24va> qui gravantur279, quin280 immo281 282 haec283 portat in nobis284 beatus apostolus285 Petrus, cuius vice fungimur286 legatione287 et cuius regula informamur288 289, quatenus290 eius fulti auxilio ab omnibus nunc291 et292 in293 perpetuo294 tueamur295 296 adversis.

Data XVII297 Kal. Augusti298 Valeriano et Decio vv. cc. conss299.

O93, f. 24va; V630, f. 56va; N442, f. 54rb; I83, f. 117vb; VD38, f. 111rb; SG670, p. 230a; P9629, f. 30v; Bcan4, f. 90v; P102; BII13, f. 99rb; S105, f. 86v


1 Überschrift] DIRECTA EPISTOLA CUIUS SUPRA HISPANIARUM EPISCOPIS I83; EPISTOLA SANCTI SYXTI PAPAE SG670; Überschrift fehlt P102; S105

2 SPANIARUM O93; BII13; HISPANIARUM korr. aus HSPANIARUM P9629

3 nec a korr. aus nec BII13

4 ilectissimis S105

5 spaniarum O93; BII13; ispaniarum korr. aus spaniarum VD38

6 xystus BII13

7 am Rande Gracia VD38

8 totius korr. aus totis P102

9 multiplicatę BII13

10 am Rande Dispositio VD38

11 status korr. aus statu SG670

12 am Rande permanet VD38

13 viget ordine korr. aus ordine viget SG670

14 apostoli eorumque] apostolicorumque S105

15 cu O93

16 am Rande Formidine timore VD38

17 cognoscimus non korr. aus cognoscimus SG670

18 modice Bcan4

19 contristamur korr. aus constristamur P9629

20 am Rande Formidine timore VD38

21 horrore korr. aus errore V630; merore korr. aus errore P9629; herrore I83; morare korr. aus orare VD38; merore fehlt Bcan4; horrore P102; errore BII13

22 am Rande Doctrinę VD38

23 dissidatis korr. aus discedatis VD38; discedatis korr. aus dissidatis Bcan4; discedatis P102; BII13

24 finem BII13

25 am Rande Dubitatione VD38

26 corruerint] eius ruerint O93; N442; I83; S105; eius ruerint korr. aus eius ruerunt P9629; ruerint korr. aus eius ruerint SG670; ruerint Bcan4

27 Sic korr. aus Si P9629

28 am Rande Cadere infirmari korr. aus Cadere infirmare VD38

29 labefatari korr. aus labefatare VD38

30 am Rande Infirmabitur corrumpetur VD38

31 tabescet V630; VD38; P102; BII13

32 am Rande Cadet VD38

33 labetur VD38; P102; BII13

34 Nunc korr. aus Nuc O93; Haec V630; P9629; Nunc korr. aus Nnunc S105

35 subimo O93; firmo SG670; S105

36 am Rande Temperantia consideratione VD38

37 cavendo Bcan4

38 vos korr. aus vobis V630

39 audio de vobis korr. aus audio S105

40 vobis korr. aus vosbis VD38

41 am Rande Congaudeo VD38

42 et econtra] Ecce contra P9629

43 ecoperta O93; econtra] hę contra Bcan4

44 am Rande Separatus VD38

45 disunctus korr aus disiunctu N442

46 tamen omnino vobis corde coniunctus fehlt SG670; S105

47 omnino korr. aus omni P9629

48 vobis] vobis sum V630

49 coniunctus korr. aus coniuntus BII13

50 Ideo korr. aus Ideoque SG670

51 confido korr. aus consilio S105

52 am Rande Alterna vice VD38

53 diligatis SG670; S105

54 referimus korr. aus referamus S105

55 quia korr. aus qui SG670

56 am Rande parvi VD38

57 modici V630; P9629; VD38; P102; BII13

58 am Rande Dispecti vilis VD38

59 dispicabilis] dispicabilis qui korr. aus dispicabilis quae O93; despicabilisque V630; VD38; P102; dispicabilis qui N442; dispicabilisque si korr. aus dispicabilisque P9629; dispicabilis quasi I83; dispicabilisque korr. aus dispicabilis qua SG670; displicabilis quasi Bcan4; despicabilisque korr. aus dispicabilisque BII13; dispicabilis qua S105

60 seminis korr. aus semini SG670; semini S105

61 Item Bcan4

62 rami korr. aus romi S105

63 rami ex eadem radice surgentes atque se distendentes korr. aus ramis ex eadem radice surgentibus atque se distendentibus SG670

64 radice surgentibus] radices urgentibus P102

65 se distendentibus korr. aus sedis tedentibus Bcan4

66 am Rande Dilatantibus VD38

67 am Rande per omnem locum longe lateque VD38

68 am Rande Dilatatus VD38

69 diffusis V630; I83; Bcan4; S105; diffusus] diffusus est VD38; P102; BII13; diffusi sunt SG670

70 nidificent korr. aus nidificient VD38

71 fit korr. aus sit V630

72 fermento korr. aus femento S105

73 farinae I83; VD38; SG670; Bcan4; S105

74 am Rande Satum genus est mensurę VD38

75 interlinear forme V38

76 humanis I83

77 massam korr. aus missam V630

78 unitatem VD38; P102; BII13

79 am Rande Collegit Coniunxit VD38

80 abscisus korr. aus abcisus BII13

81 ad hoc] adhuc P102; BII13

82 usquaequaque korr. aus usquaquaque V630

83 distendit korr. aus dstendit VD38

84 generi korr. aus genere V630; genere VD38; BII13; generare P102

85 unitatem VD38; SG670; P102; S105

86 am Rande Reducto VD38

87 totius I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

88 ad korr. aus a N442; ad VD38; SG670; P102; BII13; S105

89 am Rande coniunctionis VD38

90 conpagis korr. aus conpagini Bcan4

91 pertinere VD38

92 am Rande Utilitatem VD38

93 am Rande Divisibilis VD38

94 particialis korr aus particitalis I83; partialis SG670; S105

95 particialis ista korr. aus particialista O93

96 quoque] quoque a V630

97 vobis korr. aus nobis P9629; vobis I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

98 susumus I83

99 illo qui korr. aus illo V630

100 susumus I83

101 am Rande Dicamus VD38

102 ergo fehlt Bcan4

103 ergo ei korr. aus ergo V630

104 quia Bcan4

105 am Rande Ruptis VD38

106 uno] uno esse Bcan4

107 quid korr. aus qui O93; quod SG670; Bcan4; S105

108 veritas S105

109 admonet korr. aus admoneat SG670

110 Sollicite O93; V630; P9629; solliciti korr. aus Sollicite I83

111 servari I83

112 vor Vinculum Rubrik De non iudicandis episcopis expoliatis Bcan4 (durch Verweiszeichen zu Nemo pontificum verwiesen)

113 Vinculi I83

114 verbis korr. aus verbum SG670; verbum S105

115 episcporum V630

116 quis korr. aus qus BII13

117 actores korr. aus auctores BII13

118 studium P102

119 am Rande Prediximus VD38

120 prętulimus, interlinear prę SG670; pertulimus S105

121 interlinear i V630

122 exerceri I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

123 et korr. aus ut SG670; e P102; ut BII13; S105

124 pulsos korr. aus pulso V630

125 iudicari I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

126 am Rande z V630; am Rande drei Punkte N442

127 statutum korr. aus statum BII13; statutu S105

128 actores korr. aus auctores V630; BII13; auctorem SG670; accusatores Bcan4; actores P102; actorem S105

129 proprium crediderit korr. aus proprium V630

130 crediderint P9629

131 am Rande Nota V630

132 am Rande Vadat VD38

133 interlinear id est episcopum et auctorem SG670

134 caritati VD38

135 am Rande Docti VD38

136 am Rande Querelam VD38

137 am Rande Nota V630

138 epm O93

139 Quoniam Bcan4

140 interlinear scilicet possessionis SG670

141 interlinear ut VD38

142 quo korr. aus quos P102

143 nudatur P9629

144 am Rande Nota V630

145 parrochianum korr. aus parrochiam O93; parroechiam V630; parrochianum] parroechia non Bcan4; am Rande Ne alterius paroecia retineatur S105

146 vel SG670; S105

147 ordinatio korr. aus ortio O93

148 iudicatio VD38; P102; BII13

149 quoniam censemus nullum alterius iudicis fehlt BII13

150 sua P9629; suis Bcan4; P102

151 am Rande iuditio VD38

152 sententii korr. aus sententia Bcan4

153 am Rande z V630

154 potuit korr. aus poterit P9629; potuerit SG670; S105

155 nec korr. aus ne O93

156 ultenus SG670; ultanus S105

157 potuit V630; poterit korr. aus potuerit SG670; potuerit S105

158 Ista] Ista enim V630; P9629

159 am Rande drei Punkte N442

160 timore fehlt SG670; S105

161 terrendo korr. aus terreno SG670

162 scitote korr. aus stote P102

163 iustos V630; iustus I83

164 restitutos korr. aus restitutis P9629

165 quae korr. aus quae in SG670; quae] quę in S105

166 his Bcan4

167 praecimus P9629

168 et fehlt Bcan4

169 vos et korr. aus vos SG670

170 et fehlt S105

171 am Rande societate consortio VD38

172 separari korr. aus separi BII13

173 potestas korr. aus potas BII13

174 qua korr. aus quia O93; V630

175 persequantur korr. aus persequntur VD38

176 spiritus P9629

177 am Rande Reguntur VD38

178 fiant per korr. aus fiant SG670; fiunt P9629

179 per fehlt S105

180 laborem korr. aus laborum P9629; laborum korr. aus laborem SG670; laborem S105

181 am Rande Studia VD38

182 exercitio S105

183 agunt korr. aus agant P102

184 am Rande Effugient VD38

185 evadant V630; evadent N442; VD38; P102; BII13

186 illi per korr. aus illi P9629

187 veniri Bcan4

188 tamen per korr. aus tamen P9629

189 venit I83; Bcan4

190 am Rande drei Punkte N442

191 am Rande presumptiose VD38

192 iudicare] iudicare De incertis non iudicandis I83; Bcan4

193 videntur korr. aus videtur BII13

194 suspitionem P102; suspitione korr. aus pitione BII13

195 homini V630; P9629; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

196 incognita korr. aus negotia O93

197 iustus qui korr. aus iustus V630

198 est korr. aus et V630

199 Uude VD38

200 et fehlt V630; P9629; N442; SG670; P102; S105

201 am Rande Donec VD38

202 veniet S105

203 manifestavit BII13; S105

204 quamvis vera] quam viscera P9629

205 sint korr. aus sunt P9629

206 ceteris BII13

207 iudiciis BII13

208 nisi korr. aus nisi nisi BII13

209 convincuntur korr. aus convincantur P9629

210 iudicario SG670; S105

211 am Rande Manifestantur VD38

212 potest] potest ex V630

213 humano korr. aus humano iuditio P9629

214 reservavit korr. aus reser BII13

215 videantur Bcan4

216 recipenda P102

217 verba SG670; S105; voce BII13

218 inscriptionem non recipiendam] inscriptio non est recipienda SG670

219 recipienda P9629; Bcan4

220 abque O93

221 praecavanda VD38

222 manifestatum P102; BII13

223 am Rande Favere Adiuvare VD38

224 substentare Bcan4

225 inflat superbiam] inflatur superbia VD38; P102; BII13

226 superbiam korr. aus superbiae I83; superbia P102

227 am Rande procuratum VD38

228 cordiam O93

229 tendit korr. aus tendat SG670; tendat S105

230 am Rande Culpam peccatum VD38

231 noxiam V630; VD38; S105; noxiam korr. aus noxam P9629; noxam korr. aus noxiam N442; SG670

232 am Rande praedictas VD38

233 quod Bcan4

234 a Bcan4

235 am Rande Interrogata VD38

236 quicquam grave korr. aus quicquam V630

237 am Rande Quod tolerari et sustinere

238 am Rande expectetur VD38

239 praestolaremur Bcan4

240 am Rande Iuditium Definitio VD38

241 aut fehlt SG670; S105

242 am Rande Diiudicaretur VD38

243 decerneretur VD38; P102; BII13

244 cognosceretis korr. aus cognosceritis N442; cognosceretis I83; Bcan4; cognosceritis VD38; SG670; S105

245 ita ut] et a V630

246 ut] ut a korr. aus ut N442; ut a I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

247 pręstitus VD38

248 am Rande praeordinatis VD38

249 neglegentia korr. aus neglegenti SG670

250 recederetis korr. aus receretis BII13; recederetis korr. aus recederitis S105

251 am Rande Talia VD38

252 quia korr. aus qua VD38

253 patiantur S105

254 am Rande portare VD38

255 am Rande Astutias VD38

256 non S105

257 am Rande Institucionum VD38

258 am Rande Studiosos VD38

259 diligenter Bcan4

260 am Rande Digne VD38

261 non S105

262 am Rande consentiamus VD38

263 faveamus korr. aus foveamus SG670; foveamus S105

264 am Rande drei Punkte N442

265 am Rande Digne VD38

266 insuper a korr. aus in superna SG670

267 am Rande Maxime VD38

268 plerumque iam korr. aus plerumque Bcan4

269 iam fehlt I83

270 statutum korr. aus statum BII13

271 occasione SG670; S105

272 volunt I83; Bcan4

273 accusatione korr. aus accusatio O93

274 am Rande z V630

275 constituto S105

276 illos korr. aus illo O93

277 iudicari korr. aus iudicare O93

278 Portamus korr. aus Portemus P9629; Portamus I83; SG670; Bcan4; S105

279 portantur P9629

280 quin] qui in P9629

281 am Rande potius VD38

282 imio I83; Bcan4

283 haec fehlt SG670; S105

284 vobis Bcan4

285 apostolus Petrus] petrus apostolus N442

286 fungimus V630; fungimur] fungimur et I83; Bcan4; S105

287 legatione korr. aus et legationes SG670; legatione] et legationes S105

288 am Rande Docemur VD38

289 informamur korr. aus infirmamur SG670

290 Quatinus korr. aus Quatenus P102

291 nunc et korr. aus nunc VD38

292 et fehlt BII13

293 in perpetuo] imperpetuum BII13

294 perpetuum N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; S105; perpetuo korr. aus perpetuum P9629

295 am Rande Defendamur VD38

296 teneamur korr. aus meneamur P9629

297 VII korr. aus VIII VD38

298 ag. O93

299 SS. SG670

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 15.8.2006