[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

2. Dionysius-Brief

Inhaltsverzeichnis

2. Brief Felix' I.

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

1. Brief Felix' I.

O93, f. 25ra; V630, f. 57va; N442, f. 55rb; I83, f. 120ra; VD38, f. 113va; SG670, p. 236; P9629, f. 31v; Bcan4, f. 92r; E97, f. 63vb; P102; BII13, f. 100vb; S105, f. 88r

INCIPIUNT1 2 DECRETA FELICIS PAPAE.

Bcan4: I

P102; BII13: I Quantum sit heresis impia et inimica evangelicae veritatis

[H. 1] Carissimo3 atque dilectissimo Paterno4 <BII13, f. 101ra> coepiscopo Felix episcopus in domino salutem.

Gaudere me plurimum et exultare in domino dilectionis tuae scripta fecerunt, quibus <I83, f. 120rb> evidenter5 ostenditur, quantum catholicam diligis fidem et quantum <V630, f. 57vb> hereticum6 detestaris7 errorem.

Heresis8 quippe <VD38, f. 113vb> est nimis impia et evangelicae veritatis inimica, quae non portionem aliquam laedere9, sed ipsa christianae10 religionis11 conatur12 fundamenta13 convellere. Quoscumque14 enim15 serpit16 17 18 <E97, f. 64ra> ad19 se, non solum in20 hoc vitium, sed multa21 in alia vitia ruere22 23 facit, et24 ipsi25 suaden<SG670, p. 236a>te26 antiquo hoste non solum persecutores27 ecclesiae, sed etiam sacerdotum eius28 fiunt29. <S105, f. 88v> Una igitur30 mente31 corrigere curemus et insequamur32 tales33 et ab hoste suo ecclesiam eiusque fideles et sacerdotes domini nitamur34 liberare. Praestabit35 vires omnipotens redemptor noster caritati36 atque iustitiae. Praestabit37 nobis38 longe a se positis unitatem spiritus sui ipse, cuius artificio39 40 quasi <P9629, f. 32r> in arce41 modum quattuor mundi42 constructa43 44 lateribus atque imputribilium lignorum compage45 46 et47 bitumine48 caritatis adstricta49 nullius adversitate50 spiritus51, nullius venien<I83, f. 120va>tis52 extrinsecus tumore53 fluctus perturbetur ecclesia. Sed quemadmodum54 illius gubernante55 gratia56 petendum57 est, ut nulla nos superveniens exterius unda conturbet58, <VD38, f. 114ra> ita ex totis orandum est visceri<SG670, p. 237a>bus59, frater carissime, ut suae providentiae dextera60 cumulum61 sentinae62 nobis interioris63 exhauriat64. Adversarius quippe diabolus, qui contra humiles saeviens65 sicut leo rugiens circuit66 quaerens, quem devoret67, non iam, ut cernimus, caulas <BII13, f. 101rb> circuit68, sed ita valide69 in quibusdam ecclesiae necessariis membris dentem70 figit, ut nulli sit dubium, quia, nisi unanimiter71 favente domino cunctorum provida72 pastorum turba concurrat, omne, quod absit, citius ovile73 dilaniet74.

O93: De non iudicandis episcopis

V630: Detractores et fautores inimicorum ab episcopali accusatione submovendos

P9629: Hi acusare nequeunt

Bcan4 : II

P102; BII13: II Ut detractores et fautores inimicorum ab accusatione removeantur et in re dubia certa non detur sententia

[H. 2] Quapropter75 detractores, qui76 divina auctoritate eradicandi sunt, et fautores77 78 inimicorum79 ab episcopali80 submovemus accu<N442, f. 55va>satione. Similiter81, ne summorum82 quispiam83 minorum accusationibus impetatur84 aut dispereat,

VD38: De non damnandis episcopis sine romano pontifice

neque85 in re dubia certa86 iu<SG670, p. 237b>dicetur sententia, nec ullum iudicium, nisi ordinabiliter habitum87, <I83, f. 120vb> teneatur.

Bcan4 : III

P102; BII13: III De clerico88 pulsato super criminibus

[H. 3] Si quis super quibuslibet criminibus clericum pulsandum crediderit, in provincia, in qua consistit89 ille, qui pulsatur, suas exerat90 91 actiones, nec aestimet eum92 accusator <VD38, f. 114rb> alibi aut longius pertrahendum ad iudicium. Ille93 <V630, f. 58ra> vero, qui pulsatus fuerit94, si iudices suspectos habuerit, liceat <O93, f. 25rb> appellare95 primates.

P9629: De acusationibus episcoporum

N442: De non damnandis episcopis sine romano pontifice

Bcan4: IIII

P102; BII13: IIII Ut primates de accusato episcopo non ante sententiam proferant dampnationis quam aut reum se ipsum confiteatur aut canonice per innocentes testes convincatur

[H. 4] Primates96 quoque accusatum discutientes97 episcopum98 non ante sententiam proferant damnationis, quam apostolica freti99 auctoritate100 aut101 reum102 se ipsum103 confiteatur104 aut <E97, f. 64rb> per innocentes et canonice examinatos105 regulariter testes convincatur106 107.

Irritam108 esse109 iniustam episcoporum damnationem110, <Bcan4, f. 92v> idcirco a111 synodo112 retractandam113 ita114, ut oppressis115 <BII13, f. 101va> ab om<SG670, p. 238>nibus in116 cunctis subveniatur117 causis118.

Bcan4: V

P102; BII13: V Cavendum iudicibus ecclesiae ne absente eo cuius causa ventilatur sententiam proferant

[H. 5] Caveant119 120 iudices ecclesiae, ne absente121 eo, cuius causa ventilatur, sententiam proferant122, quia123 irrita erit, quippe124 et rationem125 pro actione126 in praesentia fratrum dabunt.

S105: De proditoribus

Proditorum127 vero nec128 calumnia129 nec130 vox audiatur. Nemo enim debitorem amplius potest131 132 cognoscere133 quam ille134, qui iniuriam135 eiusque136 sustinuit nequitiam.

Omnes137 ergo, qui in138 Christo volunt pie139 vivere, <I83, f. 121ra> necesse140 est, ut ab impiis et dissimilibus patiantur opprobria141 et dispiciantur142 tamquam stulti et insani143, qui praesentia144 bona perdunt145, ut146 invisibilia et futura acquirant147. Despectio148 tamen149 et irrisio <VD38, f. 114v> talium in ipsos150 retorquebitur, qui ipsos infestant, quia et151 abundantia eorum in egestatem152 153 et154 superbia <SG670, p. 238b> transibit in confusionem155.

Bcan4: VI

P102; BII13: VI Quod non sit poena criminis sed virtutis examen quicquid adversitatum vel malorum iustis irrogatur

[H. 6] Et quicquid iustis156 adversitatum157 vel malorum irrogatur158, non est poena criminis, sed virtutis examen159. Et sicut aurum160, quanto161 plus excoquitur162, tanto melius efficitur, sic iustus163, quanto164 plus tribulatur, si ipsam165 tribulationem <S105, f. 89r> patienter166 portaverit, tanto purior et deo clarior redditur. Unde ipsa167 168 per se veritas169 dicit170: Beati, qui persecutionem patiuntur171 propter iustitiam, quoniam ipsorum est regnum caelorum. De talibus et per Isaiam prophetam dominus172 loquitur dicens: Audite verbum domini, qui <BII13, f. 101vb> tremitis173 174 ad verbum eius. Dixerunt175 fratres176 vestri odientes177 vos178 et abicientes179 propter180 nomen meum: Glorificetur dominus et videbimus in laetitia vestra, ipsi autem confundentur181. Vox populi de civitate, vox de templo, vox domini reddentis182 <N442, f. 55vb> retributi<SG670, p. 239a>onem <I83, f. 121rb> inimicis suis. Antequam parturiret183, peperit, antequam veniret partus eius, peperit masculum. Quis audivit umquam tale et quis vidit184 huic simi<VD38, f. 114vb>le? Numquid parturiet terra in die una, aut parietur185 gens186 simul, quia187 parturivit et peperit188 Sion filios suos? Numquid <V630, f. 58rb> ego189, qui alios parere facio, ipse non pariam? dicit dominus. Si ego190, qui generationem191 ceteris tribuo, sterilis192 ero193? ait194 dominus deus tuus195. Laetamini cum Hierusalem et exultate in ea omnes, <E97, f. 64va> qui diligitis eam, gaudete cum ea196 197 gaudio universi, qui lugetis198 super eam, ut199 sugatis et repleamini ab ubere200 consolationis201 eius, ut mulgeatis et deliciis affluatis202 ab omnimoda203 204 gloria eius, quia haec dicit dominus: Ecce ego declinabo205 super eam quasi fluvium pacis et quasi torrentem inun<SG670, p. 239b>dantem gloriam206 gentium, quam sugetis207 208. Ad209 ubera <SG670, p. 241a> portabimini210 et211 super genua blandientur212 vobis. Quomodo sicut213 mater214 blandiatur, ita ego consolabor vos, et in Israel215 consolabimini216. Videbitis et gaudebit cor vestrum, et ossa vestra qua<I83, f. 121va>si herba germinabunt, et cognoscetur217 manus domini218 servis eius219 et indignabitur220 servis221 eius222, quia ecce dominus in igne veniet et quasi turbo223 quadriga224 eius reddere in indignatione furorem suum et increpationem225 suam in226 flamma227 ignis. Quia in228 igne <BII13, f. 102ra> dominus diiudicatur229 et in gladio230 suo ad omnem231 carnem232, et multiplicabuntur233 interfecti a domino. Qui sanctificabantur234 et mundos235 se putabant in hortis236 post unam237 intrinsecus, qui comedebant carnem238 suillam239 et abomi<P9629, f. 32v>nationem240 et murem241, simul242 consumentur243 244, dicit dominus. Ego autem opera eorum et cogitationes245 246 eorum venio247, ut congregem cum omnibus gentibus et linguis, et venient248 et videbunt gloriam249 meam, et ponam in eis signum. Et mittam250 ex <SG670, p. 241b> eis, qui salvati fuerint251, ad gentes in252 mari253, in254 Africa255, in Lydia256, tenentes sagittam257, in Italiam258 et Graeciam, ad insulas259 longe, ad eos, qui non audierunt260 de me et non viderunt gloriam261 meam, et annuntiabunt262 gloriam meam263 gentibus et adducent264 omnes fratres vestros de cunctis gentibus donum domino in equis et <I83, f. 121vb> in <Bcan4, f. 93r> quadrigis et265 in lecticis266 et in mulis et in carrucis ad montem sanctum meum Hierusalem, dicit dominus. Quomodo si inferant filii Israel manus267 in268 vase mundo in domum domini, et assumam269 ex eis in sacerdotes et in levitas270, dicit dominus. Quia sicut caeli novi271 <VD38, f. 115rb> et <O93, f. 25va> terra nova, quae272 ego facio stare coram me, dicit dominus, sic stabit273 semen vestrum et nomen274 vestrum. Et erit275 mensis276 ex mense277 et sabbatum ex sabbato278 279, <E97, f. 64vb> veniet omnis caro, ut adoret coram facie280 mea, <N442, f. 56ra> dicit dominus281. <S105, f. 89v> Egredientur282 <V630, f. 58va> et videbunt cadavera283 virorum284, qui praevaricati285 sunt in me, vermis286 287 eorum non morietur, et ignis eorum non exstinguetur288 et erunt usque ad satietatem289 visionis290 omni carni.

<SG670, p. 242a> Quid aliud detrahentes faciunt, nisi in pulverem291 flant atque in oculos <BII13, f. 102rb> suos terram excitant292? Et unde plus detractionis293 perflant, inde magis nihil veritatis vident294.

Bcan4: VII

P102; BII13: VII De malis hominibus portandis et sanctorum decretis non violandis

[H. 7] Tales tamen, frater295 carissime, portandi sunt et corrigendi296, quia caeci sunt et duces caecorum.

His, carissime, respondi297 breviter consultis tuis, quae te et omnes episcopos regulariter tenere mandamus. Tuam tamen, frater, monemus prudentiam, ut298 pro statu299 300 ecclesiae301 et sacerdotum302 <I83, f. 122ra> eius pro303 viribus elaborare304 studeas, et ordinem sanctae Romanae et apostolicae ecclesiae per omnia teneas et violari305 sanctorum decreta, ne permittas, sed omnes, quoscumque potueris306, instruas, ut307 fructuosos manipulos domino308 repraesentes. Vale309.

Data VIIII Kal. Iun. Claudio310 et Aureliano311 vv.312 cc. conss313.

O93, f. 25va; V630, f. 58va; N442, f. 56ra; I83, f. 122ra; VD38, f. 115va; SG670, p. 242a; P9629, f. 32v; Bcan4, f. 93r; E97, f. 64vb; P102; BII13, f. 102rb; S105, f. 89v


1 INCIPIUNT fehlt I83; VD38; Bcan4

2 Überschrift] EPISTOLA FELICIS PAPAE UT ACCUSATI PRIMUM AD PRIMATES DEINDE AD SEDEM APOSTOLICAM APPELLENT SG670; Decreta felicis papę de iudiciis et accusationibus et defensionibus sacrorum ordinum et specialiter de accusatione et responsione episcopi ordinatissima decreta et de memoriis martyrum CAP. XXIIII E97; Überschrift fehlt S105

3 arissimo S105

4 paterno korr. aus paternoco S105

5 am Rande Manifeste VD38

6 hereticorum N442

7 detestaris korr. aus detestatur V630

8 Haeresis korr. aus Haereses P9629; Heresi VD38

9 am Rande Nocere corrumpere VD38

10 christianae korr. aus christiana Bcan4

11 religio I83

12 conetur Bcan4

13 fundamentum Bcan4; fundamenda S105

14 Quoscumque] In Quoscumque korr. aus Quoscumque SG670; Quocumque E97

15 enim] enim hoc korr. aus enim SG670

16 am Rande Attrahit VD38

17 rapit V630

18 serpit ad se] serpit eos korr. aus serpit a se SG670; serpita se S105

19 ad se fehlt E97

20 in fehlt I83

21 multa in] in multa V630; I83; SG670; Bcan4; E97; S105

22 am Rande Cadere VD38

23 ruere korr. aus revere SG670; revere S105

24 ut korr. aus et SG670

25 ipso V630; N442; E97; ipsi korr. aus ipsa S105

26 am Rande Suggerente VD38

27 persecutores ecclesie korr. aus persecutores P9629

28 eius fehlt Bcan4

29 fiant SG670

30 igitur] igitur hoc korr. aus igitur SG670

31 mente fehlt P9629

32 insequamus S105

33 tales fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

34 am Rande Studeamus conemur laboremus VD38

35 am Rande Dabit tribuet VD38

36 caritati korr. aus caritate V630

37 Praestabit] praestabit et korr. aus praestabit SG670

38 nos I83

39 am Rande Similitudine

40 artifitio korr. aus arfitio VD38

41 am Rande Coniunctione VD38

42 mundi fehlt V630; mundum P9629

43 interlinear scilicet ecclesia SG670

44 constructa korr. aus instructa O93

45 am Rande Coniunctione VD38

46 compagem O93; I83; Bcan4

47 de Bcan4

48 am Rande Est enim bitumen terra valde tenax et fit ut multa fulgora cadunt I83

49 adstricta] astricta ut korr. aus adstricta V630; adstructa BII13

50 adversitatem I83

51 ritus SG670; S105

52 venientis korr. aus venientes S105

53 timore I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

54 interlinear sicut VD38

55 gubernantem O93; BII13

56 gratia korr. aus gra N442

57 expetendum SG670; petendum] et petendum S105

58 conturbet korr. aus conturbat BII13

59 am Rande Interioribus VD38

60 dextera korr. aus dextra O93

61 am Rande Augmentum VD38

62 am Rande sentina dicitur inferior pars navis VD38

63 am Rande secreti erroris VD38

64 am Rande evacuatur destruatur VD38

65 seviens korr. aus se veniens VD38

66 circumit Bcan4; E97; circuit korr. aus circumit SG670

67 am Rande evacuatur destruat VD38

68 circumit N442; I83; Bcan4; E97; S105; circuit korr. aus circumit SG670

69 valde VD38; SG670; P102; BII13; S105

70 dentes korr. aus dente P9629

71 am Rande Communiter pariter VD38

72 am Rande Sollicita VD38

73 ovile fehlt SG670; S105

74 am Rande Dilaceret VD38

75 am Rande drei Punkte N442

76 qui fehlt I83; Bcan4

77 am Rande Adiutores VD38

78 fautores korr. aus favores V630

79 iniquorum I83; SG670; Bcan4; S105

80 episcobali S105

81 am Rande Nota V630

82 am Rande Magnorum VD38

83 am Rande Aliquis VD38

84 am Rande gravetur affligatur VD38

85 am Rande z V630

86 certa iudicetur] certave dicetur E97

87 am Rande factum celebratum VD38

88 clerico] clerico super P102

89 consistat I83

90 am Rande peragat VD38

91 exigat korr. aus exegerat SG670; exerceat Bcan4; exegerat S105

92 eum fehlt N442

93 Illi N442; E97

94 fuerit korr. aus fuerit si iudices suspectus fuerit V630

95 appellare primates korr. aus appellare O93

96 am Rande drei Punkte N442

97 discutientes korr. aus discutiens SG670; discutiens S105

98 episcopum korr. aus episcoporum SG670

99 am Rande fulti sustentati VD38

100 autoritate VD38

101 am Rande Nota V630; am Rande drei Punkte V630

102 reum korr. aus rerum I83

103 ipse N442; E97

104 confiteat O93

105 am Rande Inquisitos VD38

106 am Rande Aliter censemus VD38

107 convincatur korr. aus convincantur SG670; convincatur] convincatur Aliter censemus Bcan4; P102; BII13; convincantur S105

108 Irritam] Irritam ergo korr. aus Irritam SG670

109 esse] esse et VD38; P102; BII13

110 damnationem] dampnationem et P102; BII13

111 ad Bcan4

112 synodo] synodo decernimus korr. aus synodo SG670

113 retractandam korr. aus retractandum S105

114 ita fehlt SG670; E97; S105

115 am Rande Afflictis VD38

116 in cunctis korr. aus iniunctis SG670

117 am Rande Adiuvetur VD38

118 causis] causis Sed et SG670

119 am Rande z V630

120 Caveant] Caveamus nos korr. aus Caveamus SG670; Caveamus S105

121 abscente BII13

122 proferamus korr. aus proferant SG670

123 quia korr. aus qui Bcan4

124 quippe] qui poenam korr. aus qui poene V630; qui pene P9629; quippe fehlt E97

125 ratione P9629

126 actionem I83

127 am Rande Traditorum VD38; am Rande N SG670; am Rande R BII13

128 ne Bcan4

129 am Rande Malum molestia accusatio VD38

130 nex P102

131 potes Bcan4

132 potest cognoscere] cognoscere potest I83

133 cognoscere korr. aus cognore BII13

134 illae korr. aus illa P9629

135 iniuriam] iniuriam eius SG670; S105

136 eius I83

137 Omnis VD38; BII13

138 in fehlt Bcan4

139 am Rande sancte religiose VD38

140 necesse korr. aus nece BII13

141 am Rande Iniurias Derisiones VD38

142 despiciantur V630; E97

143 am Rande furiosi VD38

144 presententia P102

145 perdunt korr. aus perdant V630

146 et I83; Bcan4

147 atquirat S105

148 Dispectio P9629; N442; I83; Bcan4

149 tamen korr. aus temen S105

150 ipsis V630; Bcan4; S105; ipsos korr. aus ipsis SG670

151 et] et in BII13

152 am Rande paupertatem VD38

153 eiestatem S105

154 ut P102

155 confusionem korr. aus confessionem V630

156 ipsis V630; P9629

157 adversitatem S105

158 am Rande Ingeritur mittitur VD38

159 am Rande probatio VD38

160 aurum korr. aus arum N442

161 quan S105

162 exquoquitur V630; N442; P9629; I83; VD38; Bcan4; P102; BII13; S105

163 iustus korr. aus iustis O93

164 quantos Bcan4

165 ipsam tribulationem] ipsa tribulatione Bcan4

166 patienter korr. aus patenter VD38

167 ipsa fehlt S105

168 ipsa per se korr. aus ipsa VD38

169 veritas korr. aus verita S105

170 ait I83; dicat S105

171 paciun O93

172 dominus fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

173 am Rande Timetis VD38

174 tremetis N442; I83; tremitis korr. aus tremetis SG670; tremetis korr. aus tremtis Bcan4; tremetis korr. aus tremetris S105

175 Dixerunt fratres korr. aus Dixerunt SG670

176 fratres fehlt S105

177 oboedientes O93; N442; I83; odientes korr. aus odoentes S105

178 vos et abicientes fehlt BII13

179 am Rande Repellentes VD38

180 pro BII13

181 am Rande Erubescent VD38

182 reddentis korr. aus reddentes S105

183 parturiret korr. aus parturiet V630

184 videt P102

185 parturietur I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

186 guens VD38

187 quia korr. aus qui SG670; qui Bcan4; S105

188 peperit syon korr. aus peperit Bcan4

189 ego korr. aus ergo BII13

190 ego korr. aus ergo BII13

191 generationem korr. aus generationi P9629

192 sterelis V630; P9629; I83; VD38

193 ero korr. aus ergo BII13

194 ait korr. aus aut VD38

195 tuus fehlt SG670

196 ea fehlt SG670; S105

197 ea gaudio korr. aus ea P102

198 lugetis korr. aus lugeatis V630

199 et N442; VD38

200 uberibus korr aus uberibu V630; uberibus I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

201 consolationis korr. aus solationis V630

202 am Rande Abundetis VD38

203 am Rande copiosa VD38

204 omnimodo N442; omnimoda korr. aus omnimodo V630

205 am Rande flectam VD38

206 gloria O93

207 am Rande percipietis Sumetis VD38

208 sugetis korr. aus surgetis SG670; surgetis S105

209 Ad ubera] Ab ubere VD38; P102; BII13

210 portamini V630; I83; potabimini korr. aus portabimini SG670

211 et fehlt V630; P9629; E97

212 blandiuntur V630; P9629

213 si SG670; P102; BII13; S105; sicut] si cui E97

214 mater blandiatur] blandiatur mater I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

215 hierusalem I83; SG670; Bcan4; E97; S105

216 consolamini BII13

217 cognoscentur SG670; S105

218 domini] domini in E97

219 eius et indignabitur servis suis] eius et indignabitur inimicis suis korr. aus eius SG670; eius et indignabitur servis eius korr. aus eius BII13

220 indignabitur korr. aus indignobitur P9629

221 inimicis V630; P9629; SG670; E97; S105

222 suis V630; P9629; SG670; E97

223 am Rande Turbo dicitur magnus ventorum flatus sicut tempestate fieri solet VD38

224 quadrigae korr. aus quadriga V630; quadrigae I83; SG670; Bcan4; S105

225 indignationem I83; Bcan4

226 in fehlt V630

227 flammam V630; P9629

228 in fehlt I83

229 iudicatur V630; P9629; N442; diiudicabitur korr. aus diiudibitur BII13

230 gladio korr. aus gladi N442

231 omnem carnem korr. aus omnem Bcan4

232 carnem fehlt I83

233 multiplicabitur BII13

234 sanctificabantur korr. aus sanctificabuntur O93; sanctificabantur korr. aus sanctificabatur BII13

235 mundo P102

236 obortis BII13

237 ianuam V630; SG670; E97; S105

238 carne S105

239 am Rande porcinam VD38

240 abhominatinem S105

241 am Rande Saricem VD38

242 simul consumentur] consumentur simul P102

243 am Rande comburentur

244 consumentur korr. aus consumuntur V630; consumuntur P9629

245 am Rande Qui cogitationes simul et opera iudicabit VD38

246 cognationes P102

247 venio korr. aus uno V630

248 veniet P102; BII13

249 gloria SG670

250 mittam korr. aus mitti V630; mixtam E97

251 fuerunt V630

252 in mari] ad mare I83; SG670; S105

253 mari korr. aus mare Bcan4

254 in Africa] ad affricam S105

255 africam korr. aus affricam SG670

256 lidiam SG670; S105

257 sagittas SG670; S105

258 Italiam et Graeciam] italia et grecia E97

259 insulam SG670; S105

260 auderunt VD38

261 gloria SG670

262 annutiabunt P102

263 meam fehlt I83; Bcan4

264 adducent omnes fratres vestros de cunctis gentibus] offerent eos SG670; S105

265 et fehlt VD38; P102; BII13

266 lecticis korr. aus leticis Bcan4; S105; lecticis korr. aus lectibis P102

267 munus korr. aus manus V630; S105; munus VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13

268 in vase] invaserunt I83; Bcan4

269 assumma S105

270 levitas korr. aus levitis VD38

271 noi VD38

272 qua BII13

273 stabit korr. aus stabit coram P9629

274 nomen korr. aus nmen S105

275 erit korr. aus egit BII13

276 am Rande Mensis est collectio dierum Mensis ergo significat collectionem virtutum et bonorum operum Mensis ex mense hoc est virtus ex virtute VD38

277 menses VD38

278 am Rande Ex reliquis bonorum operum requies sempiterna VD38

279 sabbato] sabbato et korr. aus sabbato V630

280 facie mea] faciem meam I83; Bcan4

281 dominus] dominus Et SG670; E97; dominis Et S105

282 egredientur korr. aus egredietur SG670

283 cadavera korr. aus cadera V630; cadavera korr. aus cadacadavera BII13

284 vivorum N442; SG670; S105

285 prericati VD38

286 am Rande Conscientię accusatio vel corrosio VD38

287 Vermes P9629

288 extingetur S105

289 satietatem korr. aus sotietatem V630; Bcan4; sotietatem P9629

290 visioni I83

291 pulvere SG670; S105

292 excitantur Bcan4; P102

293 detractiones Bcan4

294 vident korr. aus videt S105

295 fratres I83

296 corriendi S105

297 respondi korr. aus responde Bcan4

298 et BII13

299 statu] statu korr. aus stratu V630; statu totius VD38; P102; BII13

300 statu ecclesiae] statu totius ecclesię korr. aus statu Bcan4

301 ecclesiae fehlt I83

302 sacerdotum korr. aus sacerdotium V630; sacerdotium P9629

303 am Rande Iuxta vires VD38

304 elabore O93; labore I83; elaborare korr. aus et laborare VD38; laborare SG670; S105; elaborare korr. aus laborare Bcan4; elaborare] et laborare P102; BII13

305 am Rande corrumpi VD38

306 potueris korr. aus putueris BII13

307 et BII13

308 domini O93; V630; I83

309 valde BII13

310 Claudii I83

311 valeriano N442; areliano, am Rande al. aurelio Bcan4; auriliano P102

312 vv. cc.] v. c. SG670

313 ss. E97

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 17.8.2006