[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

1. Brief Felix' I.

Inhaltsverzeichnis

3. Brief Felix' I.

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

2. Brief Felix' I.

O93, f. 25va; V630, f. 58va; N442, f. 56ra; I83, f. 122ra; VD38, f. 115va; SG670, p. 242a; P9629, f. 32v; Bcan4, f. 93r; E97, f. 64vb; P102; BII13, f. 102rb; S105, f. 89v

CUIUS1 2 SUPRA EPISCOPIS3 GALLIARUM DIRECTA4.

Bcan4: VIII

P102; BII13: VIII De episcopis vocatis ad synodum pro afflictione et contritione episcoporum per galliam constitutorum

[H. 8] Felix5 6 episcopus universis episcopis per Galliae7 provincias constitutis8 in domino salutem.

Bonorum operum et spiritalium studiorum deum <SG670, p. 242b> auctorem esse non dubium est9, qui10 eorum11 incitat12 mentes et adiuvat actiones. Unde laetari13 me fecerunt scripta14 vestra ex bono studio et ex integritate15 fidei16 devotionis17 vestrae, sed ex afflictione et contritione18 vestra magna ex parte tristari19.

Tristis20 enim tristes legi litteras vestras et scripta21 mesta22 23 merore24 25 debito percucurri26, quia sicut nos ecclesiarum27 pax sacerdotumque eius concordia et tranquillitas plebis audire28 facit <BII13, f. 102va> gaudium29 caeleste, ita nos affligit et deicit fraterna afflictio. Vos tamen nolite multum tristari, quia, sicut ipsa per30 se <I83, f. 122rb> veritas ait: Si de hoc mundo fuissetis, mundus, quod suum erat, diligeret, sed quia31 de hoc mundo non estis, sed ego elegi vos de mundo32, <E97, f. 65ra> propterea odit vos mundus, id est mundi amatores. Quicquid tamen <VD38, f. 115vb> hi loquantur33 aut adversum vos agant34, vos semper integram35 servate fidem, et puram habetote conscientiam, ut integer spiritus36 et ani<SG670, p. 243a>ma37 servetur in die38 domini. Nos39 vero ad supplementum40 vestrum fratres et coepiscopos41 nostros vocavimus42 ampli<V630, f. 58vb>us quam septuaginta, cum quibus haec, quae subter habentur inserta, regulariter43 tractando44 decrevimus45. Vestris enim epistolis <N442, f. 56rb> in omnium audientia46 perlectis47, quae48 multas, ut nostis, querimonias49 et oppressiones in se continebantur50 vestras51 52, sancta53 synodus dixit:

P9629: De acusationibus episcoporum quid sit observandum

S105: Quid sit observandum in accusatione episcopi

Haec sunt, quae deinceps54 propter55 malorum hominum insidias, qui in ecclesiam56 et in ecclesiasticos indifferenter saeviunt57 58 viros conservari59 firmissime volumus in saecula60:

O93: De non damnandis episcopis

V630: Qualiter accussatus episcopus ad concilium vocetur

I83: De episcopis

Bcan4 : VIIII

P102; BII13: VIIII De episcopo accusato ab accusatoribus recipiendis

[H. 9] Si quis episcopus ab61 illis accusatoribus, qui recipiendi sunt, fuerit62 accusatus, postquam63 ipse ab64 eis <I83, f. 122va> caritative65 conventus66 fuerit, ut ipsam67 causam68 emendare debeat, et eam69 corrigere noluerit70, non olim, sed tunc ad summos primates causa eius canonice deferatur71 72, qui in73 congruo74 loco infra ipsam provinciam tempore congruo, <BII13, f. 102vb> id est autum<VD38, f. 116ra>nali75 vel76 aestivo, concilium77 regulariter convocare78 debebunt ita79, ut <SG670, p. 243b> ab omnibus eiusdem provinciae episcopis80 inibi audiatur. Quo81 82 <Bcan4, f. 93v> et ipse regulariter convocatus83, si eum aut infirmitas aut alia gravis84 necessitas non detinuerit85, adesse debebit86, quia ultra provinciae terminos <S105, f. 90r> accusandi ante licentia87 non est, quam audientia rogetur.

I83: Ne expoliatus iudicetur

Bcan4: X Ne expoliatus iudicetur

P102; BII13: X De episcopo rebus sue ecclesiae expoliato aut a propria sede eiecto

[H. 10] Nam88 si suis89 fuerit aut ecclesiae sibi commissae90 rebus91 exspoliatus92 aut, quod absit, quod alienum ab omnibus esse debet fidelibus, a sede propria eiectus aut in detentione aliqua a suis ovibus fuerit sequestratus93, tunc94 canonice, antequam in pristino95 restituatur96 cum omni privilegio suo97 honore et98 sua99 omnia, quae insidiis inimicorum suorum ei ablata fuerant100, legibus redintegrentur, nec101 102 convocari nec iudicari103 pote<I83, f. 122vb>rit104, nisi ipse pro sua necessitate105, minime tamen iudicandus, advenire sponte elegerit. Nullatenus106 ergo a107 quoquam respondere rogetur108, antequam integerrime109 omnia, quae per110 suggestiones111 <E97, f. 65rb> inimicorum suorum amiserat112, potestati eius ab <VD38, f. 116rb> honorabili <P9629, f. 33r> <SG670, p. 244a> concilio legali ordine redintegrentur. Praesul vero cum omni honore statui113 pristino reddatur et114 ipse dispositis ordinatisque libere ac secure diu115 116 suis tunc regulariter117 infra quattuor vel118 quinque aut septem119 menses, iuxta quod possibilitas ei fuerit, et non120 ante121 convocatus122 ad tempus concilio123 in <BII13, f. 103ra> legitimo <O93, f. 25vb> et canonico124 veniat ad causam, et si ita iuste125 videtur, accusantium propositionibus126 respondeat. Nam hoc summopere127 praevidendum128 est, ne antequam haec129 omnia fiant, coactus130 respon<V630, f. 59ra>deat, quia contentio131 semper vitanda est. Adimi132 namque episcopo episco<N442, f. 56va>patum133, antequam134 causae135 eius exitus136 appareat, nulli137 christiano videri iure138 potest, quia talis praesumptio sacrilegium est et auctor139 talium sacrilegus.

P9629: si egrotus episcopus acusetur

I83: De accusatoribus

Bcan4: XI

P102; BII13: XI Ut egrotans140 episcopus aut aliqua gravi necessitate detentus legatum pro se ad synodum mittat

[H. 11] Quod141 si aegrotans142 143 fuerit episcopus aut aliqua eum gravis necessitas144 detinuerit, pro se legatum ad synodum145 mittat.

Bcan4: XII

P102; BII13: XII De accusato et vocato ad synodum

BII13: Quod nullus communione suspendatur sacerdos nisi ad synodum non occurrerit

[H. 12] Nec146 <I83, f. 123ra> a communione147 suspenda<SG670, p. 244b>tur, cui crimen intenditur, nisi ad causam suam dicendam148 electorum iudicum149 die statuta litteris evocatus minime oc<VD38, f. 116va>currerit150, hoc est, nisi alia praeoccupaverit necessitas, infra spatium151 praedictorum mensium et eo amplius, prout152 causa dictaverit.

Quod153 si ex utraque parte ad causam dicendam154 venerint155, quia unus absque altero audiri non debet, quaerendum est in iudicio, cuius156 sint157 conversationis et fidei atque suspicionis158 accusatores, aut qua159 intentione hoc faciant, quia ad hoc admitti160 non debent nisi bonae conversationis161 et rectae fidei viri, hi162 videlicet, qui omni suspicione careant163, et164 bonae165 vitae clareant neque infames166 exsistant167.

Bcan4: XIII

P102; BII13: XIII De personis accusatorum culpabilibus168 et de persona absente et quod affinis testis non admittatur

[H. 13] <BII13, f. 103rb> Quod169 si accusatorum personae in170 iudicio episcoporum171 culpabiles apparuerint172, ad arguendum non admittantur173, nisi174 proprias causas asserere175 176, non tamen criminales vel ecclesiasticas177, voluerint178. Infamis enim persona <SG670, p. 245a> nec179 procurator180 potest esse nec181 cognitor182 183.

I83: De absente

Absente184 vero adversario185 non audiatur186 accusator nec sententia absente parte alia a iudice dicta187 ullam188 obtinebit firmitatem, <I83, f. 123rb> neque189 absens per alium accusare190 <E97, f. 65va> aut accusari potest, nec affinis191 testis admittatur.

Neminem192 ergo exhiberi193 de provincia194 ad provinciam vel ad195 comitatum oportet, nisi196 <VD38, f. 116vb> ad relationem197 iudicis, ad quem fuerit appellatum, id est, ut198 auctor199 semper rei200 forum201 sequatur.

Bcan4: XIIII

P102; BII13: XIIII Quod non sit vox neganda appellationis ei qui sibi sentit iudicem adversum

[H. 14] Si202 quis autem iudicem adversum203 204 sibi senserit,

BII13: de iudice adverso

vocem205 appellationis exhibeat, quam nulli oportet negari.

Bcan4: XV

P102; BII13: XV De peregrinis iudiciis prohibendis

[H. 15] Peregrina206 207 vero iudicia generali sanctione208 209 prohibemus, quia indignum est, ut210 ab211 externis <S105, f. 90v> iudicetur, qui comprovinciales et a se electos debet habere iudices.

Haec, fratres, ad vestram et212 omnium coepiscoporum213 opem214 et defensionem in synodo unanimiter215 216 sunt decreta, ut, si forte aliquis217 stultorum vos accusare, qui218 diabolicae deceptionis219 errore <Bcan4, f. 94r> de<N442, f. 56vb>cepti sunt, voluerint220, dum221 ista lege<SG670, p. 245b>rint vel audierint, resipiscant222 <BII13, f. 103va> et ad unitatis concordiam revertantur223, et quod prius erat in ultionem224 225, transibit in gloriam226. Nam procul dubio multi sunt, qui secundum apostoli227 vocem prurien<V630, f. 59rb>tes228 auribus229 a veritate auditum avertunt230 231, ad fabulas autem convertuntur232 et ad nocumen<I83, f. 123va>ta bonorum transeunt233. Ait idem apostolus de infidelium ignorantia: <VD38, f. 117ra> Si cognovissent, numquam deum234 gloriae crucifixissent235. Similiter, si236 deum perfecte cognovissent et237 amassent, numquam servos eius perturbassent nec verbis238 aut factis persecuti essent.

Quod vero idem apostolus dicit239: Si enim, cum inimici essemus, reconciliati sumus deo per mortem filii eius, cur240 insequimur fratres, cur241 perturbamus statum242 243 ecclesiae dei244 245 et246 247 eos, qui ei servire248 debent, affligimus249? Martyres enim passi sunt, non tamen animae eorum250 occisae251 sunt in corporis passione, ore veritatis testante: Nolite timere252 eos, qui occidunt253 corpus, animam autem non possunt occidere, ubi agnosci oportet254 <SG670, p. 246a> animae martyrum corpore perempto255 256 suppliciis exstingui non possunt257, nec animae praedicatorum et258 doctorum persequi debuissent aut perturbari259 et a260 dei famulatu261 avertere262 263, quia cum corporibus non deficiunt264 265.

I83: Ut super memorias martyrum misse fiunt

Tales autem266 perturbatores ecclesiae non solum praedicta267 agunt mala268, sed et <E97, f. 65vb> me<I83, f. 123vb>morias martyrum exsecrantur269 270.

V630: Ut supra memorias martyrum misse celebrentur

P9629; S105: Super memorias martyrum missas celebrandas

Bcan4: XVI

P102; BII13: XVI Synodaliter constitutum271 ut super memorias martyrum missę celebrentur

[H. 16] Quapropter272 in prae<VD38, f. 117rb>fata273 constituimus <BII13, f. 103vb> synodo vobisque et omnibus274 ecclesiis tenendum et agendum mandamus,

SG670: hoc primum felicem papam statuisse

ut275 super memorias276 martyrum missae celebrentur277 278, ne279 memoriae eorum a talibus exstingui aut veneratio280 possit prohiberi.

Vos vero, fratres, nolite multum turbari281, nolite vexari, sed confortamini in domino et in potentia claritatis282 eius. Habetote interim283 ista ad suffragium284 vestrum285 apostolica auctoritate286 decreta287, et scitote288 nos semper habere289 paratos etiam, si necesse fuerit, usque ad mortem, ad quaecumque290 291 vobis necessaria fuerint, domino opem292 fe<P9629, f. 33v>rente293 294 perficienda295.

Illi tamen deo auctore peribunt, et vos stabitis, si tamen labor296 vester297 non fuerit inanis298, sed plenus fide <SG670, p. 246b> et caritate. Vae, inquit propheta, qui299 potum dat amico suo mittens fel300 suum. Et iterum sapientissimus301 Salomon ait: Qui loquitur iniqua, non potest latere, nec praeteriet302 illum corripiens303 iudicium. <O93, f. 26ra> In cogitationibus ergo impii interro<N442, f. 57ra>gatio erit. Sermonum autem illius auditio304 ad305 deum perveniet306 ad correptionem <I83, f. 124ra> iniquitatum307 illius, quoniam auris308 zeli309 <VD38, f. 117va> audit310 omnia et tumultus311 murmurationum312 non abscondetur313. Haec enim, si amplecti314 voluissent proprio et sano sensu, ad reprobum sensum minime laberentur315 316, sed per dei timorem sermonum317 suorum praecaventes cus<V630, f. 59va>todiam, piam sanctorum318 patrum definitionem319 320 sine quadam nocumenti321 praesumptione utique conservassent, quod322 dicit sacrum eloquium: Consilium bonum conservabit323 te et mens324 bona custodiet325 te.

Non enim de <BII13, f. 104ra> fontibus salutiferis spiritaliter ad acquisitionem aeternae vitae procedunt <S105, f. 91r> tales accusationes326 et detractiones, atque ideo competenter327 nos328 beatus329 Paulus330 apostolus praemuniens331 ait: Non debere plus sapere quam oportet sapere332, sed sapere ad sobrietatem, in defi<SG670, p. 247 (246)a>nitione333 334 pietatis perdurantes335. Qui enim hanc336 praetereunt337 338, non tantum339 laesi sunt decidentes a corroboratione340 sua, sed insipientiae341 suae dereliquerunt342 domibus343 memoriam, ut344 in his, in quibus peccaverunt, minime latere <E97, f. 66ra> potuissent. <VD38, f. 117vb> Gloria enim et contumelia345 in loquela et in lingua hominis casus346 347 illius est. <I83, f. 124rb> Ideoque348 conveniens349 est hanc350 quidem ostensionem repraehensionum351 illorum nostris actibus inseri352, ne353 ulterius354 iam talia patiamini355 356 seminantibus357 eis358 zizania359 et scandala, sed laetari in officiis et dogmatibus360 361 vestris mereamini. Igitur erubescant362 talia et363 huiusmodi <Bcan4, f. 94v> blasphemia364 subtrahere365 festinent, si noluerint a sacerdotali nostro collegio366 segregari367 et a totius christiani populi368 societate divelli369 370. Licet namque de his plura et pernecessaria371, quae in decretis372 sedis apostolicae et ab373 apostolis374 eorumque successoribus nostris videlicet375 praedecessoribus statuta inveniuntur, dicere et conscribere376 potuissemus, tamen melius nobis377 visum est, ut epistolam378 379 oratione380 clauda<SG670, p. 247 (246)b>mus381.

Dominus omnipotens et huius382 unigenitus filius383 et salvator noster Christus384 Iesus hoc385 vobis tribuat inci<BII13, f. 104rb>tamentum386, ut omnibus fratribus et coepiscopis <VD38, f. 118ra> nostris quibuscumque tribulationibus387 laborantibus388 totis succurratis viribus et cum eis compatientes crucem eiusdem domini salvatoris389 por<I83, f. 124va>tetis, ut veri ipsius discipuli coram omnibus appareatis, <N442, f. 57rb> ut et vos et, qui vobiscum sunt, hic390 et in futuro meliora possideatis, quae oculus non vidit391 nec auris392 audivit393, nec in cor394 hominis ascendit395, quae praeparavit deus diligentibus se per dominum nostrum396 Iesum397, per quem et398 cum quo omnipotenti deo399 gloria400 in saecula saeculorum. Amen. Valere vos opto, carissimi fratres.

Data V401 Idus Aug. Claudio et Paterno vv.402 cc. conss403.

O93, f. 26ra; V630, f. 59va; N442, f. 57rb; I83, f. 124va; VD38, f. 118ra; SG670, p. 247b; P9629, f. 33v; Bcan4, f. 94v; E97, f. 66ra; P102; BII13, f. 104rb; S105, f. 91r


1 CUIUS] EPISTOLA CUIUS I83; Bcan4

2 Überschrift] EPISTOLA FELICIS PAPAE SG670; Secunda epistola felicis papae P102;BII13; Überschrift fehlt S105

3 EPISCOPIS fehlt I83; Bcan4

4 DIRECTA] directa CAPL. XXV E97

5 elix S105

6 Felix episcopus korr. aus Felix O93

7 gallias korr. aus galliae Bcan4

8 constitutis korr. aus constitis BII13

9 est fehlt BII13

10 qui eorum incitat mentes et adiuvat actiones fehlt SG670; S105

11 eorum] eorum et Bcan4

12 incitate VD38

13 laetari korr. aus laetare O93

14 scripta vestra] scripturę vestrę SG670; S105

15 integritate korr aus ingritate VD38

16 fidei] fidei et SG670; S105

17 devotionisque VD38; P102; BII13; devotionisque korr. aus devotionis Bcan4

18 contrictione Bcan4

19 tristavere korr. aus tristare V630

20 Tristis korr. aus Tristes S105

21 scriptura S105

22 am Rande Tristia et luctuosa VD38

23 mesta fehlt P9629; vestra SG670; S105

24 interlinear vel vestra P9629; am Rande Tristitia VD38

25 merrore korr. aus errore BII13

26 percucurri korr. aus percurri I83; percurri P102; BII13

27 ecclesiam V630; I83

28 haurire SG670; gaudere E97

29 gaudium caeleste] gaudio cęlesti E97

30 per se fehlt SG670; S105

31 quia korr. aus qua I83

32 mudo BII13

33 loquuntur V630; loquuntur korr. aus loquntur P9629; loquantur korr. aus loquatur BII13

34 agunt korr. aus agant V630

35 integram korr. aus ingeram O93

36 spiritus korr. aus spiritu S105

37 anima] anima vestra VD38; P102; BII13; anima vestra korr. aus anima Bcan4

38 diem E97

39 am Rande drei Punkte N442

40 am Rande augmentum VD38

41 coepiscopos korr. aus quoepiscopos SG670; quoepiscopos VD38; P102; BII13; S105

42 vocabimus V630; P9629

43 regulariter korr. aus regulaliter P9629

44 trando VD38

45 am Rande Statuimus VD38

46 audientia korr. aus audientium V630

47 perlectis quae korr. aus perlectis N442

48 quae fehlt S105

49 am Rande Luctus et querelas acclamationes VD38

50 continebant VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

51 vestras korr. aus vestra V630; vestra korr. aus vestras BII13

52 vestras] vestras si quae de accusationibus episcoporum V630; vestras de accusationibus episcoporum E97

53 Sancto korr. aus Sancto SG670; Sancto S105

54 deinceps propter] deinceps in korr. aus deinceps SG670

55 prōp P9629; propter fehlt I83; VD38; Bcan4; P102; BII13; S105

56 ecclesiam korr. aus ecclesia SG670; ecclesia S105

57 am Rande Furiunt VD38

58 seviunt korr. aus serviunt E97; seviunt korr. aus seiunt P102

59 conservari korr. aus conservare P9629

60 ecclesia SG670; S105

61 ab korr. aus a BII13

62 fuerit accusatus korr. aus fuerit V630

63 postquam ipse ab eis caritalive conventus fuerit fehlt V630

64 ab eis] habetis P102

65 am Rande cum caritate VD38

66 am Rande commonitus VD38

67 ipsa SG670; Bcan4; S105

68 causam fehlt SG670; S105

69 ea SG670

70 noluerit korr. aus voluerit N442

71 am Rande Denuntietur VD38

72 deferatur korr. aus differatur SG670; defferatur korr. aus defferatis S105

73 in fehlt SG670; S105

74 congruo loco infra ipsam provinciam tempore congruo korr. aus conguo P102

75 autumnali korr. aus autumnale O93; autumnali korr. aus autumnali non VD38

76 vel fehlt V630; E97

77 concilium korr. aus consilium SG670; consilium S105

78 convocari P102

79 ita korr. aus it BII13

80 episcopis korr. aus episcopus VD38

81 am Rande ad quem VD38

82 Quod P9629; quoniam SG670

83 convocatur P9629

84 gravis korr. aus gravi SG670

85 detinuerit korr. aus detenuerit Bcan4

86 debet I83; SG670; S105; debebit korr. aus debebi Bcan4

87 licentię P9629; licentiam I83; Bcan4

88 am Rande Nota V630

89 suis korr. aus vis V630; I83; suis korr. aus sus P9629; I83

90 am Rande commenditę VD38

91 rebus fehlt V630

92 expoliatus korr. aus expoliatur P9629

93 am Rande Separatus VD38

94 am Rande R V630

95 pristino restituatur] pristinum restituatur statum VD38; P102; BII13

96 restituatur] restituatur statu korr. aus restituatur Bcan4

97 suo] suo et VD38; P102; BII13

98 ei korr. aus et SG670

99 am Rande Nota V630

100 fuerunt V630

101 am Rande z V630

102 nec convocari fehlt VD38

103 iudicari korr. aus iudicare SG670

104 poterit] korr. aus poterit poterit VD38

105 necessitate korr. aus necessita I83

106 am Rande T O93; am Rande z V630

107 am Rande ab aliquo VD38

108 cogatur E97; erogetur S105

109 integerrime korr. aus interrime BII13

110 per suggestiones] super gestiones P9629

111 suggestionem SG670; suggestio S105

112 am Rande perdiderat VD38

113 am Rande ordini VD38

114 am Rande z V630

115 rebus korr. aus de SG670; de S105

116 diu suis] diutius Bcan4

117 reguliter BII13

118 aut korr. aus at Bcan4

119 semtem P9629; sex I83

120 non korr. aus no VD38

121 ante korr. aus ate VD38

122 convocatus korr. aus convocatur V630; convocatur P9629; vocatus Bcan4

123 concilii I83; Bcan4

124 canonica P9629

125 iustum E97

126 am Rande obiectionibus VD38

127 summopere korr. aus summope BII13

128 providendum V630; E97; praecavendum SG670; S105

129 haec omnia] omnia hęc E97

130 am Rande invitus VD38

131 contemptio Bcan4

132 am Rande Nota V630; am Rande auferri tolli subtrai VD38

133 episcopatum korr. aus episcopamtum SG670; epamtum S105

134 antequa SG670; S105

135 causei Bcan4

136 am Rande finis VD38

137 nulli korr. aus nullo O93

138 interlinear vel ve SG670

139 auctor korr. aus autor Bcan4

140 egrotus P102

141 am Rande z V630

142 am Rande infirmus VD38

143 egrotans korr. aus egrotrans SG670

144 nenessitas SG670

145 synodum korr. aus sydum S105

146 am Rande z V630

147 communione korr. aus communiones BII13

148 dicendam] dicendam et korr. aus dicendam SG670; dicenda E97

149 iudicium I83; Bcan4; S105; iudicum korr. aus iudicium SG670; BII13

150 concurrerit P102

151 spacium korr. aus specium VD38

152 am Rande sicut VD38

153 am Rande z V630

154 dicendum Bcan4

155 venerint korr. aus venerit P102

156 am Rande R BII13

157 sunt V630; P9629; VD38

158 suspectionis VD38; P102; BII13

159 qua korr. aus quia V630

160 am Rande assumi suscipi VD38

161 conversationis korr. aus conversationi SG670

162 hi fehlt P102

163 careant, et bone vite clareant korr. aus careant P9629

164 et bonae vitae clareant fehlt V630

165 bonae vitae] in bona vita korr. aus bonę vitę SG670

166 am Rande aliqua macula turpes aut deformes VD38

167 existunt korr. aus exhistunt P102

168 culpabilibus korr. aus culpalibus BII13

169 am Rande z V630

170 in fehlt SG670; S105

171 episcopoporum P9629

172 apparuerunt V630

173 admittantur korr. aus admittentur P9629

174 nisi] nisi si Bcan4

175 am Rande affirmare VD38

176 assere S105

177 ecclesiasticos I83; S105; ecclesiasticas korr. aus ecclesiasticos SG670; ęcclesiasticos korr. aus ęcclesiasticas Bcan4

178 voluerint korr. aus voluerit Bcan4

179 am Rande z V630

180 am Rande Procurator qui alterius causam procuret VD38

181 ne VD38

182 am Rande Cognitor est qui alterius causam cognoscens agit sicut propriam VD38

183 cognitor korr. aus cognitorum V630

184 am Rande z V630

185 adversario non audiatur accusator nec sententia absente fehlt VD38; P102; BII13

186 audiatur korr. aus auditur Bcan4

187 dicta] dicta sententia VD38; P102; BII13

188 nullam VD38; P102; BII13; ullam korr. aus ullum S105

189 am Rande z V630

190 accusare aut fehlt SG670; S105

191 am Rande propinquus VD38

192 am Rande z V630

193 am Rande deduci VD38

194 provintia korr. aus provitia VD38

195 ad korr. aus a Bcan4

196 nisi korr. aus ni BII13

197 relationem korr. aus revelationem V630; revelationem P9629

198 ut fehlt SG670; S105

199 actor E97

200 rei] eum in korr. aus ei SG670; ei S105

201 am Rande forum dicebatur ubi publica iudicia exercebantur VD38

202 am Rande z V630

203 am Rande contrarium VD38

204 adversum korr. aus ad verbum V630

205 am Rande

206 am Rande z V630

207 Peregrina korr. aus Pergrina VD38

208 am Rande Institutione VD38

209 sanctione korr. aus santione SG670; santione P102; S105

210 ut ab korr. aus ut Bcan4

211 ab fehlt I83

212 et] et ad VD38

213 quoepiscoporum VD38

214 am Rande auxilium VD38

215 am Rande huno animo VD38

216 unanimiter korr. aus unamiter BII13

217 aliqui P9629

218 quia I83; S105; qui] qui ab korr. aus quia SG670

219 deceptiones VD38

220 voluerit VD38; P102; BII13

221 qui P102; BII13

222 am Rande Mente recipiant convertantur VD38

223 revertantur korr. aus revertitur P102

224 am Rande vindictam VD38

225 ultione SG670; Bcan4; S105

226 gloria SG670

227 apostolicam I83; SG670; Bcan4; S105

228 pruriente VD38; prurientes] prurientes korr. aus prurientis aurientis SG670; prurientis Bcan4

229 auribus fehlt Bcan4

230 am Rande amovent repellunt VD38

231 advertunt Bcan4

232 convertentur Bcan4

233 transeunt korr. aus transeant V630

234 dominum I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

235 crucifixissent korr. aus crufixissent E97

236 si] si bene V630; P9629; E97

237 aut SG670; S105

238 verbis korr. aus vebis VD38

239 ait SG670; S105

240 quur VD38

241 cum Bcan4

242 am Rande ordinem dispositionem VD38

243 statum korr. aus statim P9629

244 dei fehlt SG670; S105

245 dei et korr. aus dei Bcan4

246 et fehlt I83

247 et eos] eosque SG670; S105

248 serviri korr. aus servire I83

249 affligimus korr. aus affligimur SG670

250 eorum] eorum ex P102

251 occisę sunt korr. aus occiserunt SG670

252 timere eos korr. aus timere P9629

253 accidunt P102

254 oportet] oportet quod V630; VD38; E97; P102; BII13; oportet quia korr. aus oportet qui SG670; oportet quod korr. aus oportet Bcan4; oportet quia S105

255 am Rande occiso VD38

256 perempto korr. aus peremptum SG670

257 possunt korr. aus possent Bcan4

258 et doctorum fehlt E97

259 turbari I83; perturbare E97; perturbari korr. aus turbari P102

260 a korr. aus ad SG670; ad S105

261 am Rande servitio VD38

262 am Rande repelli VD38

263 averti VD38; P102; BII13; averti korr. aus avertere SG670; Bcan4

264 deficient SG670; Bcan4; S105

265 deficiunt Tales autem perturbatores ecclesiae non solum praedicta agunt mala, sed et memorias martyrum exsecrantur] deficient Tales autem perturbatores ecclesiae non solum praedicta agunt mala, sed et memorias martyrum execrantur (execrantur korr. aus exerceantur SG670) korr. aus deficient SG670

266 aut S105

267 prodicta VD38

268 male S105

269 am Rande abominantur VD38

270 execrantur korr. aus exerceantur SG670; exercantur S105

271 constitum BII13

272 am Rande drei Punkte N442

273 praefata korr. aus praefacta P102

274 omnibus korr. aus omnis P102

275 am Rande Nota SG670

276 interlinear id est sepulcra SG670

277 am Rande agantur cum celebritate cantentur VD38

278 celebrentur ne korr. aus celebrentur V630; P9629

279 ne fehlt P102; BII13

280 am Rande honor VD38

281 turturbari VD38

282 virtutis I83; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105; virtutis korr. aus vitutis VD38

283 am Rande donec maiora percipiatis VD38

284 am Rande auxilium VD38

285 nostrum I83

286 auctoritate korr. aus actoritate BII13

287 decreta korr. aus deceta P9629

288 sitote S105

289 haberi E97

290 quemcumque O93; P9629; quemquumque I83

291 quęcumque vobis korr. aus quęcumque Bcan4

292 am Rande auxilium VD38

293 am Rande dante VD38

294 ferentem P102

295 perfidcienda VD38

296 labor vester korr. aus labor SG670; Bcan4

297 vester fehlt I83; S105

298 inanis korr. aus inanis sed VD38

299 qui korr. aus quo SG670

300 fel korr. aus fal SG670

301 sapientisimus korr. aus sapientuimus P9629; sapientissimus korr. aus sapientissimos VD38

302 am Rande pertransibit VD38

303 am Rande increpans VD38

304 auditio] a iudicio I83; auditio fehlt VD38

305 ad korr. aus a O93

306 perveniet korr. aus veniet O93; perveniet] perveniet et P102; perveniet et korr. aus perniet et BII13

307 iniquitatum korr. aus iniquitatem P9629

308 auris korr. aus auri V630; auris] auris ultionis P102

309 am Rande vindictę ulcionis VD38; interlinear ultionis Bcan4; am Rande ultionis BII13

310 audivit VD38

311 am Rande sonitus VD38

312 murmurationum korr. aus murmuratione P9629

313 absconditur V630

314 am Rande conprehendere VD38

315 am Rande caderent VD38

316 laberentur korr. aus laborentur V630; laborentur Bcan4

317 sermonum korr. aus sermonem V630; sermonum korr. aus semonum Bcan4

318 suorum N442

319 definitione S105

320 definitionem sine] definitionem sinem korr. aus definitionsinem P9629

321 nocumenti praesumptione utique conservassent] novassent I83; nova assererent (am Rande docerent) VD38; novitate servassent SG670; S105; nova assererent korr. aus novassere Bcan4; nova assererent P102; BII13

322 quod] Quod et korr. aus Quod SG670

323 conservabit te] conservabite P9629

324 mens korr. aus ms BII13

325 custodiat Bcan4

326 accusationis I83

327 am Rande congruenter apte VD38

328 nos fehlt V630; P9629

329 beatus fehlt S105

330 paulus apostolus korr. aus paulus E97

331 muniens SG670; S105

332 sapere sed sapere korr. aus sapere SG670

333 am Rande constitutione VD38

334 diffinitione SG670; S105; difinitione P102

335 perdurate E97

336 haec I83; SG670; Bcan4; S105

337 am Rande Neglegunt pertranseunt VD38

338 praeteriunt O93

339 tamen BII13

340 am Rande a firmitate VD38

341 insapientię S105

342 derelinquerunt SG670; S105

343 hominibus korr. aus domibus SG670; omnibus E97

344 ut fehlt I83

345 am Rande ignominia VD38

346 am Rande ruina VD38

347 causus P9629

348 Ideo I83

349 am Rande congruum VD38

350 hanc korr. aus hac BII13

351 reprehensionem V630

352 am Rande inscribi VD38

353 ne korr. aus me BII13

354 am Rande amplius VD38

355 am Rande sustineatis VD38

356 patiamini] patiamini a korr. aus patiamini SG670

357 seminantibus eis korr. aus seminantibus Bcan4

358 eis fehlt I83; SG670; S105

359 zezania P9629

360 am Rande doctrinis consortio VD38

361 dogmactibus P9629

362 erubescant] erubescant ac V630; E97

363 et] et ab VD38; P102; BII13; et ab korr. aus et Bcan4

364 blasphemias N442; I83; SG670; Bcan4; blasphema E97; blapsemias S105

365 subtrahere] subtrahere se VD38; P102; BII13

366 am Rande consortio VD38

367 am Rande separari VD38

368 populi socitate divelli korr. aus populi SG670

369 am Rande separari abscidi VD38

370 divelli korr. aus develli O93

371 am Rande valde necessaria VD38

372 directis N442

373 ab fehlt SG670; S105

374 apostolis korr. aus apostolus P9629

375 videlicet korr. aus videlicet et SG670; videlicet] videlicet et S105

376 scribere VD38; P102; BII13

377 nobis korr. aus vobis SG670; vobis S105

378 am Rande R BII13

379 epistolam oratione] haec epistolari moderatione I83; SG670; S105

380 oratione] moderatione et laude korr. aus moderatione Bcan4; oratione et laude VD38; P102; orationem et laude BII13

381 finiamus VD38; P102; BII13

382 huius fehlt N442; unus I83; Bcan4; S105; eius korr. aus unus SG670

383 filius et korr. aus filius I83

384 Christus Iesus] iesus christus I83; SG670; S105

385 hoc korr. aus ho Bcan4

386 incitamentum korr. aus incitamentuum SG670; incitamentuum S105

387 tribulationibus] tribulationibus vos P102

388 loborantibus Bcan4

389 saltoris I83

390 hic et korr. aus hic BII13

391 vidit nec auris audivit korr. aus vidit Bcan4

392 aures VD38

393 audiunt S105

394 choro P9629

395 ascendunt korr. aus ascendit SG670

396 nostrum iesum korr. aus nostrum P9629

397 Iesum] iesum christum V630; SG670; Bcan4; E97; S105

398 et cum korr. aus et SG670

399 deo gloria korr. aus deo SG670

400 gloria in] in gloria S105

401 VI VD38; P102; BII13; VI korr. aus V Bcan4

402 vv. cc.] v. c. SG670

403 ss. E97

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 19.8.2006