[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

3. Brief Felix' I.

Inhaltsverzeichnis

2. Euticianus-Brief

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

1. Euticianus-Brief

O93, f. 26va; V630, f. 60va; N442, f. 58ra; I83, f. 126vb; VD38, f. 120ra; SG670, p. 250b; P9629, f. 34v; Bcan4, f. 95v; E97, f. 67ra; P102; BII13, f. 105va; S105, f. 92v

INCIPIUNT1 DECRETA EUTICIANI PAPAE2.

Bcan4: I

P102; BII13: I Documentum de incarnatione salvatoris nostri

[H. 1] Carissimis3 fratribus Iohanni4 et omnibus per Beticam provinciam constitutis5 episcopis Euticianus episcopus in domino salutem.

Hortatur6 nos aequitas7 postulationis8 desiderio fraternitatis tuae gra<BII13, f. 105vb>tanter9 10 annuere11 et consultis tuis breviter respondere. Et quamvis12 dilectionem tuam sciam ad omne opus bonum esse devotam, ut tamen efficacior13 14 15 fiat16 illos17, qui sane18 non sapiunt,

V630: De incarnatione salvatoris

qualiter eos de incarnatio<I83, f. 126va>ne salvatoris19 nostri informare20 21 debeas22, mandamus.

Unum23 igitur hoc immobile24 fundamentum, una25 haec26 felix fidei petra Petri ore27 confessa: Tu es, inquit, Christus28 filius dei vivi, tanta in se argumenta29 sustinens30 veritatis, quantae <SG670, p. 251a> perversitatis31 <E97, f. 67rb> quaestiones32 et infi<N442, f. 58rb>delitatis calumniae33 movebuntur34. Iam in ceteris dispensatio voluntatis paternae sit35. <VD38, f. 120rb> Ergo36 37 partus et corpus postque crux, mors, inferi salus nostra38 est. Humani enim generis39 causa dei filius natus ex virgine est40 et41 spiritu sancto ipso sibi42 in hac43 operatione famulante44 et sua45 46, dei videlicet, inumbrante virtute47, corporis sibi initia consuevit48 49 et exordia50 carnis51 instituit52 53, ut homo factus54 ex virgine naturam in se carnis acciperet, per quam huius55 admixtionis56 57 societatem58 sanctificatum in eo universi59 generis humani corpus exsisteret. Et quemadmodum60 omnes ipse61 per62 id, quod corporeum se63 esse64 voluit65, conderentur66, ita rursum67 68 in69 omnes ipse per id, quod eius70 est71 invisibile72, referretur73 74. Dei75 76 igitur imago invisibilis77 pudorem78 humani exordii79 non recusavit80, <I83, f. 126vb> et per conceptionem, partum, vagitum81 et cunas82 omnesque naturae83 nostrae contume<V630, f. 60vb>lias84 transcurrit85. Quid tandem86 87 dignum a nobis tantae dignationis affectui88 89 rependetur90 91? Inenarrabilis <BII13, f. 106ra> a92 93 deo ergo originis <SG670, p. 251b> unus unigenitus94 deus in corporis humani formam sanctae virginis utero insertus95 accrescit96, qui97 omnia continet, intra quem et per quem cuncta98 sunt, humani partus lege profertur99 100. Ad cuius vocem archangeli atque101 angeli102 tremunt, caelum et terra103 et omnia huius mundi resolvuntur104 elementa, vagitus105 infantiae auditur106. Qui invisibilis107 et incom<VD38, f. 120va>praehensibilis108 109 est110, non visu111, sensu tactuque moderandus112, cunis113 114 est obvolutus. Haec, si quis indigna deo115 recolit116, tanto se <Bcan4, f. 96r> maioris117 118 beneficii <S105, f. 93r> obnoxium119 confitetur, quanto minus haec dei convenerunt120 maiestati121.

Non ille eguit122 homo effici, per quem homo factus est, sed nos eguimus, ut deus caro fieret et habitaret in nobis, id123 est, assumptione carnis unus interna124 universae carnis125 incoleret126. Humilitas eius nostra nobilitas est, contumelia127 eius honor128 noster est. Quod ille deus129 in carne consistens hoc nos vicissim130 in deum131 ex carne renovati132. <I83, f. 127ra> Nec133 134 sic plane135 vitam suam nescit, qui Christum Iesum ut verum deum, ita et verum hominem <E97, f. 67v> ignorat, et eiusdem periculi respexit136 est Iesum <SG670, p. 252a> Christum vel spiritum137 deum138 vel carnem139 nostri corporis denegare140. Omnis141 ergo142, qui confitebitur me143 coram hominibus, confitebor et ego eum coram patre meo, qui est in caelis144. Qui autem negaverit me145 coram hominibus, negabo146 et ego eum coram <N442, f. 58va> patre meo, qui est147 in caelis. Haec148 verbum caro149 factum loquebatur et homo Iesus150 Christus dominus maiestatis docebat, mediator <BII13, f. 106rb> ipse in151 se152 ad salutem ecclesiae constitutus153, et ipso illo inter deum et ho<O93, f. 26vb>mines154 mediatoris sacramento utrumque155 156 unus exsistens, dum157 ipse ex158 unitis159 in idipsum naturis160, naturae161 utriusque res eadem est, ita tamen162, ut163 neutro164 careret in utroque, ne forte deus esse165 homo nascendo desineret166 167 et homo168 rursum deus manendo non esset.

Bcan4: II

P102; BII13: II Quod vera fides christum iesum et confiteatur deum et hominem verbum et carnem

[H. 2] Haec169 itaque humanae beatitudinis fides vera170 est, deum et hominem <VD38, f. 120vb> praedicare, verbum et carnem confiteri neque deum nescire, quod homo sit171, neque carnem ignorare, quod verbum sit172. Natus173 igitur unigenitus deus ex vir<I83, f. 127rb>gine homo et secundum plenitudinem temporum in se<P9629, f. 35r>metipso174 profuturus175 in deum hominem hunc per omnia176 evangelici sermo<SG670, p. 252b>nis modum tenuit177, ut se dei filium credi doceret et hominis filium praedicaret et admoneret178 179 loquens et180 gerens181 182 <V630, f. 61ra> universa183, quae dei sunt, loquens et gerens184 185 186 deinde deus universa, quae hominis sunt, ita tamen, ut187 in ipso illo utriusque generis sermone188 numquam nisi cum189 significatione et hominis190 locutus et191 dei192 sit193.

Hinc194 itaque fallendi195 simplices atque ignorantes hereticis196 occasio est, ut197, quae ab eo secundum hominem dicta198 sunt, dicta esse secundum divinae199 naturae200 infirmitatem201 mentiantur. Et, quia unus atque202 203 idem204 est loquens205 omnia, quae loquitur de semetipso, omnia eum206 locutum207 esse <BII13, f. 106va> contendant208. Nec209 sane negamus210 totum illum, qui211 ei manet212 naturae suae esse213 sermonem. Sed214 si215 Iesus Christus et homo216 et deus217, et neque, cum homo sit, tum218 primum deus, neque219 tum220, cum221 et homo222 et deus, tum223 non etiam et224 deus, neque post225 hominem in deo non totus226 homo, totus deus, unum atque idem neces<I83, f. 127va>se est dictorum227 eius sacramentum228 229 esse, quod230 generis231, et cum in eo secundum tempus <SG670, p. 253a> <E97, f. 67vb> discernis232 hominem233 a deo, dei234 tunc atque235 hominis discernere236 237 sermonem, et cum deum238 atque hominem in tempore confiteris, dei atque hominis239 in tempore dicta diiudica240. <S105, f. 93v> Cum vero ex homine et deo rursum totius241 hominis, totius242 iam dei tempus intellegis, si243 quid244 illud245 ad demonstrationem246 temporis dictum247 est248, tempori coaptato249 250, quae dicta sunt, ut, cum aliud sit ante hominem deus, aliud sit homo et deus, <VD38, f. 121ra> aliud sit post hominem et deum251, totus252 homo et <N442, f. 58vb> totus253 deus, non confundas254 temporibus et generibus dispensationis255 sacramentum256, cum pro qualitate generum ac naturarum257 alium ei in sacramento258 hominis necesse est sermonem fuisse259 non natum260 261, alium adhuc morituro, alium etiam aeterno262.

Nostri263 igitur causa haec omnia Iesus Christus gerens264 et265 corporis nostri homo natus secundum consuetudinem naturae nostrae locutus266 est, non tamen omittens267 268 naturae suae269 esse, quod deus est. Natum270, et271 si272 in partu <Bcan4, f. 96v> et passio<I83, f. 127vb>ne et273 morte naturae nostrae rem274 275 peregerit, res tamen ipsa276 omnes277 virtute278 279 naturae suae gessit. <BII13, f. 106vb> Videsne280 ita deum <SG670, p. 253b> et hominem praedicari, ut mors281 homini, deo vero carnis excitatio282 283 deputetur? Non tamen, ut284 alius sit, qui mortuus est, et alius sit285, per quem286 mortuus resurgit. Spoliata enim carne Christus est287 mortuus et rursum Christum288 a mortuis excitans idem289 Christus est290 carnem291 se exspolians292. Naturam dei in virtute resurrectionis intellege293, dispensationem hominis in294 morte295 agnosce296. Et cum sint297 utraque298 suis gesta naturis, unum tamen Christum Iesum299 eum memento esse, qui utrumque est. <V630, f. 61rb> Haec igitur demonstranda a me pacis300 301 fuerunt302, ut303 utriusque naturae formam304 tractari in domino Iesu Christo meminissemus305 306, quia, qui manens307 in forma dei formam servi suscepit, ipse308 divinitatem309 nequaquam310 amisit311.

Bcan4: III

P102; BII13: III Quod monendi sunt heretici ut convertantur312 ad deum

[H. 3] Ceterum, fratres, hortamur vos313, ut moneatis eos314 converti ad deum. Unde scriptum est: Fili, non tardes converti ad dominum315 et316 ne diffe<VD38, f. 121rb>ras317 de die in diem318. Subito enim veniet ira illius et in tempore vindictae disperdet319 te. Noli anxius320 321 <I83, f. 128ra> esse in divitiis322 iniustis, nihil proderunt tibi in die obduc<E97, f. 68ra>tionis323 et vindictae. Non ventiles324 te in omnem325 326 ventum, et non327 eas in <SG670, p. 254a> omni via. Sic enim peccator probatur duplici328 lingua. Esto firmus in via dei et in veritate sensus329 tui330 et scientia, et prosequatur331 te verbum pacis et iustitiae. Esto mansuetus ad audiendum332 verbum dei, ut intellegas et cum sapientia fer333 334 responsum335 verum336. Si est tibi intellectus337, responde338 proximo, sin339 autem, sit <BII13, f. 107ra> manus tua super os tuum340, ne capiaris341 342 in343 verbo indisciplinato344 345 et confundaris. Honor et gloria346 in sermone347 sensati348, <O93, f. 27ra> lingua imprudentis349 subversio350 illius351. Non appelleris susurro, et lingua tua capiaris et confundaris. Super furem enim est confusio <S105, f. 94r> et poenitentia352, et denotatio353 pessima super354 bilinguem355 356, susurratori357 autem odium358 et inimicitia359 et contu<N442, f. 59ra>melia. Iustifica pusillum360 et magnum similiter361. Noli fieri pro amico inimicus proximo362. Improperium363 enim et contumeliam malus364 hereditabit, et omnis peccator invidus365 et bilinguis366. Non te extollas in cogitatione animae tuae velut taurus367, ne for<I83, f. 128rb>te elidatur368 virtus tua per369 stultitiam370 et folia tua comedet371 372 <SG670, p. 254b> et373 fructus tuos perdet374, et relinqueris375 velut lignum376 aridum in heremo. Anima enim nequam377 disperdit378, qui379 se habet, et in gaudium inimici dat illum et deducit380 in381 sortem382 impiorum.

Talibus vos exhortationibus383, fratres, vicissim monetote384 385, et bona semper secta<VD38, f. 121va>mini malaque vitate386. Magnis387 enim studiis secundum beatum apostolum praecavendum388 est, ne fides et disciplina389 domini blasphemetur. Et si illa390 391 nonnumquam sinenda392 sunt, quae393, si394 ceterorum constet395 integritas396 397, sola nocere non valeant398, illa tamen sunt399 magnopere400 401 praecavenda, quae recipi402 sine manifesta decoloratione403 404 non possunt, ac405 si406 ea ipsa, quae nullo detrimento407 408 aliquotiens409 410 indulgenda411 412 credentur413, vel rerum temporumque co<V630, f. 61va>git intuitus vel acceleratae414 provisionis415 respectus416 excusant417, quan<BII13, f. 107rb>to magis illa nullatenus sunt mutilanda418 419, quae nec ulla necessitas nec420 ecclesiastica prorsus421 extorquet422 utilitas?

V630: De speciebus quas non licet offerre super altare et quas licet

S105: Que species non licet offerre

Idcirco, fratres, ista praetulimus423, ut hae424 species, <E97, f. 68rb> quae425 non licet offerre super altare

N442: Mentio canonum apostolorum

iuxta con<I83, f. 128va> <SG670, p. 255a>stitutionem apostolorum <P9629, f. 35v> eorumque successorum ad426 domum sacerdotum deferantur427, et428 a sacerdotibus429 benedicantur et per430 simplicem benedictionem benedicta431 demum432 433 a434 populis435 sumantur.

I83: De favis et uvis

<Bcan4, f. 97r> Fabae436 tantum et uvae et cetera, quae apostoli constituerunt437, super438 altare offerantur.

Optamus igitur, fratres carissimi, et totis omnipotentem439 dominum440 precibus exoramus, ut dilectionem vestram in amoris sui441 constantiam442 faciat magis443 magisque fervescere, atque in pace ecclesiae in una vos concedat manere concordia.

Bcan4: IIII

P102; BII13: IIII De commissis animabus episcopis solerter invigilandum et de rebus ecclesiasticis disponendis diligenter

[H. 4] Admonemus etiam fraternitatem vestram444, ut in commissis445 vobis animabus sollerter446 invigiletis animarumque magis lucris <VD38, f. 121vb> quam commodis447 vitae praesentis intendatis. In continendis448 vero ac disponendis rebus ecclesiasticis diligentes custodes exsistatis, ut omni ex parte susceptum vos condigne449 gessisse450 451 pastoris officium venturus iudex, cum ad iudicandum venerit, debeat452 approbare.

Omnipotens autem deus sua vos protec<SG670, p. 255b>tione custodiat honoremque a453 deo454 vobis collatum moribus servare concedat at<I83, f. 128vb>que <N442, f. 59rb> cum multiplici fructu animas vobis455 commissas456 ad pascua aeterna adducere sibique457 condigne repraesentare458 adiuvet <BII13, f. 107va> vosque inter sanctos et electos suos collocare dignetur.

Data pridie459 Idus460 April. Aureliano461 et Marcello vv.462 cc. conss.463

O93, f. 27ra; V630, f. 61va; N442, f. 59rb; I83, f. 128vb; VD38, f. 121vb; SG670, p. 255a; P9629, f. 35v; Bcan4, f. 97r; E97, f. 68rb; P102; BII13, f. 107va; S105, f. 94r


1 Überschrift] EPISTOLA EUTICHIANI SG670; Überschrift fehlt S105

2 PAPAE] papę De fide incarnationis domini Et ordinatissimo decreto accusationis et defensionis Et quid sit inter secularem et ęcclesiasticam accusationem CAPITULA XXVI E97

3 Carissimi P9629; CLARISSIMIS I83; arissimis S105

4 iohanni korr. aus iohannes V630

5 constitutis korr. aus costitutis BII13

6 am Rande lege caute SG670

7 am Rande Rectitudo VD38

8 am Rande Rogationis VD38

9 am Rande Letanter VD38

10 gratantur VD38

11 am Rande fovere asensum praebere VD38

12 quamvis korr. aus quamquis P9629

13 am Rande perfectior VD38

14 efficacior korr. aus efficior V630

15 efficacior fiat illos korr. aus efficatior SG670

16 fiat] fiat ad V630; P9629; E97

17 illis Bcan4

18 am Rande Recte VD38

19 salvatoris korr. aus salutaris SG670

20 am Rande Docere VD38

21 informari O93; N442; S105

22 debeas korr. aus debea S105

23 Unum korr. aus Vum BII13

24 mirabile V630

25 humana I83; una] humana et SG670; S105; una korr. aus humana Bcan4

26 haec fehlt SG670; S105

27 ore] ore est korr. aus ore SG670

28 Christus fehlt VD38

29 am Rande probationes VD38

30 sustinent VD38; BII13; sustinet P102

31 perversitetis korr. aus perversites P9629; perversitatis korr. aus perversitas BII13

32 quaestionis I83; S105

33 am Rande Molęstię VD38

34 movebuntur] movebuntur cum E97

35 scit VD38; Bcan4; P102

36 am Rande R V630

37 Ego I83; S105; ergo korr. aus ego SG670; Bcan4

38 nostra est korr. aus nostrę, am Rande r SG670; nostra est] nostrę S105

39 generis korr. aus generi V630

40 est fehlt V630

41 et korr. aus e BII13

42 sibi korr. aus sobi S105

43 hic VD38

44 am Rande Serviente VD38

45 suam S105

46 sua dei] sua korr. aus sua dei, am Rande r VD38

47 virtute korr. aus virtue BII13

48 am Rande Conformavit VD38

49 consevit V630; P9629; SG670; E97; S105

50 am Rande primordia VD38

51 carni I83; carnis korr. aus carni Bcan4

52 am Rande Disposuit ordinavit VD38

53 instituti VD38; BII13; instruxit SG670; S105; instituit korr. aus intituit P9629

54 factus korr. aus fectus S105

55 interlinear vel eius SG670

56 am Rande coniunctionis VD38

57 mixtionis VD38; admixtionis korr. aus amixtionis SG670; amixtionis Bcan4; S105

58 societate VD38; Bcan4; P102; BII13

59 universis VD38

60 am Rande sicut VD38

61 ipse] in ipso V630; E97

62 per id quod] qui SG670; S105

63 est P102

64 esse voluit] ostendit P9629; SG670; S105

65 voluit fehlt I83; Bcan4

66 condiderat korr. aus conderentur P9629; condirentur VD38; P102; BII13; condiderat SG670; S105

67 rursus VD38

68 rursum in] rursum korr. aus rursum in P9629

69 in fehlt SG670; S105

70 eius est korr. aus eius SG670

71 est fehlt S105

72 am Rande Divinitatis sacramentum VD38

73 am Rande Reduceretur Repraesentaretur VD38

74 reformaret P9629; SG670; S105

75 am Rande Nota V630

76 Dum SG670; S105

77 invisibilis korr. aus visibilis SG670; visibilis S105

78 am Rande Confusio VD38

79 am Rande Inicii VD38

80 am Rande Respuit VD38

81 am Rande planctum VD38

82 cuna BII13

83 natuturae VD38

84 am Rande obprobria VD38

85 am Rande Transivit sustinuit VD38

86 am Rande Ad extremum VD38

87 tandem korr. aus dandem S105

88 am Rande Caritati VD38

89 affectu V630; P9629; BII13

90 am Rande Retribueretur VD38

91 rependeretur N442; VD38; Bcan4; P102; BII13; respondeatur korr. aus responderetur SG670; responderetur S105

92 a korr. aus ad P9629

93 a deo ergo] ergo a deo V630; E97; ergo a deo korr. aus ergo ad deo P9629

94 unigeniti VD38

95 am Rande Immixtus Immissus VD38

96 adcrescit korr. aus adcrecit S105

97 qui] Quia qui korr. aus Quia SG670; quia P102; S105

98 omnia VD38; P102; BII13

99 am Rande producitur VD38

100 profertur] profertur et korr. aus profertur VD38

101 atque angeli fehlt SG670; S105; atque angeli korr. aus atque Bcan4

102 angeli fehlt I83

103 terram V630

104 am Rande Corrumpuntur Regendus

105 vagitu SG670

106 auditus I83; Bcan4

107 et] est korr. aus est non SG670

108 incompraehensibilis korr. aus iconpraehensibilis S105

109 incompraehensibilis est korr. aus incompraehensibilis Bcan4

110 est non] est korr. aus est non SG670

111 visu korr. aus visus SG670; visus S105

112 am Rande temperandus VD38

113 cunis korr. aus cunus P9629

114 cunis est korr. aus cui se SG670; cunis est] cui se S105

115 interlinear scilicet fuisse SG670

116 am Rande cognoscit VD38

117 maiares I83; maiora S105

118 maioris beneficii] maiori beneficio korr. aus maiori beneficii SG670

119 am Rande Debitorem VD38

120 convenerit V630; convenerint P9629; VD38; P102; BII13; conveniunt E97

121 maiestatis I83; maiestati korr. aus maiestatis SG670; magestati Bcan4; P102

122 indiguit I83; SG670; Bcan4; S105

123 id est] Idem V630; P9629

124 internae V630; E97; interna] in terra Bcan4

125 interlinear scilicet humane SG670

126 am Rande Inhabitaret VD38

127 am Rande Obprobrium VD38

128 horror P9629

129 deus] deus est korr. aus deus SG670; dei S105

130 vicissim] vicissim fuerit korr. aus vicissim SG670

131 deo Bcan4

132 revocati SG670; S105

133 Ne O93; E97; Nec korr. aus Ne V630

134 Nec sic] Nam is korr. aus Nec sic P9629; Nescit N442; Nam his SG670; S105

135 am Rande certe VD38

136 respexit] res est V630; N442; est SG670; S105

137 spiritum] spiritum vel SG670; S105

138 deum vel carnem] deum non credere vel carnem korr. aus deum vel carnem non credere V630

139 carnem nostri] carnem nostri non credere korr. aus carnem non credere nostri V630

140 denegare korr. aus denegaret SG670; denegaret S105

141 Omnes VD38

142 enim SG670; S105

143 me coram hominibus confitebor fehlt N442

144 celis. Qui autem negaverit me coram ominibus, negabo et ego eum coram patre meo, qui est in celis korr. aus celis P9629

145 me fehlt I83

146 negabo et ego] et ego negabo korr. aus et ego BII13

147 est in caelis] in cęlis est S105

148 Hęc korr. aus Nec SG670; Nęc S105

149 caro korr. aus coro SG670

150 Iesus Christus korr aus christus iesus VD38; Iesus Christus] christus iesus P102; BII13

151 in se] deus SG670; S105

152 se] se deum I83; Bcan4

153 constitutus korr. aus constitutis V630

154 hominem korr. aus homines P9629; hominem SG670; S105

155 utroque, interlinear vel a SG670; utroque S105

156 utrumque unus exsistens, dum ipse] utrumque unus existens ipse korr. aus utrumque BII13

157 dum fehlt BII13

158 interlinear est SG670

159 unitatis korr. aus unitis Bcan4; unitatis VD38; P102; BII13

160 naturi O93; N442; naturis korr. aus naturi P9629; natura korr. aus naturis Bcan4; natura VD38; P102; BII13

161 naturae] naturae vero I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; S105; naturae vero am Rande al. unitis naturis BII13

162 tamen ut] tamen ne korr. aus tamen SG670

163 ut fehlt I83; VD38; Bcan4; P102; BII13; S105

164 neutro] ne ultro P102

165 esse korr. aus esset Bcan4

166 am Rande cessaret VD38

167 desineret korr. aus sineret V630; P9629

168 bono I83

169 Hae VD38

170 vera korr. aus ura SG670; vestra S105

171 scit VD38; BII13; S105; sit korr. aus scit SG670

172 scit VD38; P102; BII13

173 Notus P9629

174 semepipso P9629

175 profuturus korr. aus profuturis V630; profecturus E97

176 omnia evangelici korr. aus evangelici omnia Bcan4

177 tenuit korr. aus tonuit SG670

178 admoneret] admonet et VD38; admoneret korr. aus amoneret SG670; amoneret S105

179 admoneret loquens et gerens universa quae dei sunt] ammoneret korr. aus ammoneret Loquens et gerens deinde deus universa quę dei sunt Bcan4

180 et gerens] et deinde gerens deus korr. aus et gerens deinde deus SG670

181 am Rande agens VD38

182 gerens] gerens homo korr. aus gerens 630; gerens deinde deus I83; VD38 (gerens korr. aus geres); P102; BII13; S105; gerens homo E97

183 universa, quae dei sunt, loquens et gerens fehlt P9629

184 am Rande agens VD38

185 gerens korr. aus geres VD38

186 gerens deinde] deinde gerens korr. aus gerens deinde SG670

187 ut fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

188 sermonem I83

189 cum significatione] consignificatione Bcan4

190 hominis] hominis est korr. aus hominis SG670

191 et dei sit] est dei Si S105

192 dei korr. aus deus E97

193 Si SG670

194 Hic V630; VD38

195 am Rande Decipiendi VD38

196 heretici VD38

197 et I83; Bcan4; S105; ut korr. aus et SG670

198 dicta sunt fehlt P102

199 divinae naturae] naturae divinae VD38; P102; BII13

200 naturae] naturae divinae O93; P9629; N442

201 infirmitate S105

202 atque fehlt S105

203 atque idem] idemque korr. aus idem SG670

204 am Rande Deus et homo VD38

205 loquens korr. aus loques VD38

206 eum] eum de divinitate V630

207 locutus I83

208 contendant korr. aus contendat SG670; contendat BII13; S105

209 ne I83; Bcan4

210 negamur S105

211 qui korr. aus quia SG670; quia S105

212 emanat korr. aus manet SG670

213 esse] esse nature esse Bcan4

214 am Rande Diabolus fecit tam sanctam epistolam vitio scriptoris depravari SG670

215 si] si dominus BII13

216 homo] homo est korr. aus homo SG670

217 deus, et neque, cum homo sit, tum primum deus, neque tum, cum et homo et deus korr. aus deus P9629

218 am Rande tunc VD38

219 neque tum] neque korr. aus neque tum SG670; Bcan4

220 tum fehlt VD38; P102; BII13

221 cum fehlt V630

222 homo] homo sit V630; E97; homo] homo sit korr. aus homo SG670

223 tu SG670

224 et fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

225 post korr. aus prae SG670

226 toti VD38; totus homo korr. aus totus BII13

227 dicatur V630; E97

228 sacramentum korr. aus sacramentum dicatur V630

229 sacramentum esse] esse sacramentum V630

230 totius, interlinear scilicet divini et humani, am Rande R SG670; totius S105

231 am Rande vel totius generis P9629

232 am Rande Separes VD38

233 hominem a korr. aus hominem S105

234 dei korr. aus deo P9629

235 atque korr. aus gratiaque BII13

236 discerne SG670; E97; P102; BII13; S105

237 discernere sermonem, et cum deum atque hominem in tempore confiteris, dei atque hominis fehlt VD38

238 deus I83

239 homines O93

240 diudica] diiudica illud VD38; dividet korr. aus dividat SG670; dividat S105

241 totis VD38

242 totis VD38

243 am Rande si aliquid VD38

244 quod SG670; S105

245 illud fehlt VD38

246 demonstrantionem P9629

247 dictum fehlt S105

248 esse V630

249 am Rande Coniuncto consotiato VD38

250 coapto I83; Bcan4

251 deus korr. aus deum P9629; deus SG670; S105

252 toti VD38

253 toti VD38

254 am Rande Misceas VD38

255 am Rande Divine ordinationis VD38

256 am Rande Misterium VD38

257 naturarum] natura rerum I83; VD38; Bcan4; P102; BII13; S105; naturarum korr. aus natura rerum SG670

258 sacramentum VD38; sacramentu BII13

259 fuisse korr. aus fuisset SG670; fuisset S105

260 nato V630; E97; P102; BII13; natura korr. aus atu P9629; dato VD38; natu Bcan4

261 natum alium] naturalium I83; S105; naturę alium korr. aus naturalium, am Rande r SG670

262 terno VD38

263 Nostra Bcan4

264 gens O93; N442; gerens korr. aus gens P9629; generes VD38; generis Bcan4; P102;BII13

265 et korr. aus set Bcan4

266 locuti VD38

267 am Rande praetermittens dimittens CD38

268 obmittens P9629; omittens korr. aus omittes Bcan4

269 suę esse korr. aus suę P9629

270 Nam V630; SG670; E97; P102; BII13; S105; natam P9629; I83; VD38; Nam korr. aus Natam Bcan4

271 am Rande quamvis VD38

272 si in] sibi S105

273 et] et in SG670; S105

274 am Rande causam VD38

275 rem peregerit] semper egerit SG670; S105

276 ipsas V630; ipse VD38; P102; BII13; ipsa fehlt SG670; S105

277 omnis P102

278 am Rande virtute divinitatis VD38

279 virtutes N442; P9629; I83; SG670; Bcan4; E97; S105

280 Vidensne BII13

281 mros P9629

282 am Rande Resuscitatio VD38

283 excitatio korr. aus exitatio VD38

284 ut fehlt N442

285 sit fehlt SG670; S105

286 quem] quem est P102

287 est mortuus] emortuus VD38

288 christus VD38; seipsum korr. aus christum SG670

289 idem] id est P9629

290 est fehlt N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

291 carne VD38; SG670; P102; BII13; S105

292 exspolians] expoliata induit VD38; Bcan4; P102; BII13; expoliat korr. aus expolians SG670

293 intellege korr. aus intellegere P9629; intelligere I83

294 in fehlt P9629; N442; I83; Bcan4

295 mortem Bcan4

296 agnoscet I83; agnosce korr. aus agnoscit SG670

297 sint] si in I83; sint korr. aus sit BII13

298 am Rande Mors et resurrectio VD38

299 iesu I83

300 am Rande Breviter VD38

301 paucis V630; VD38; SG670; E97; P102; BII13; S105

302 fuerunt korr. aus fuerint BII13

303 ut fehlt P9629

304 forma P102

305 am Rande Recordaremur VD38

306 meminerimus SG670; S105; memissemus Bcan4

307 manens korr. aus manes P9629

308 ipsam VD38; P102; BII13

309 divinitatem korr. aus divinitatem suscepit V630

310 am Rande Nullo modo nullatenus VD38

311 am Rande Perdidit VD38

312 convertantur korr. aus convetantur BII13

313 vos fehlt BII13

314 as P102; eos korr. aus vos S105

315 deum V630; P9629; VD38; E97; P102

316 et ne korr. aus et P9629

317 am Rande Recuses rennuas spatium queras prolonges VD38

318 die P102

319 disperdet korr. aus disperde BII13

320 am Rande cupidus VD38

321 anxiatus Bcan4; P102

322 divitiis korr. aus diutiis SG670

323 am Rande Adversitatis VD38

324 vintiles P9629

325 omni VD38

326 omnem ventum] omni vento VD38; P102; BII13

327 non fehlt Bcan4

328 duplicia O93; P9629; N442

329 sensus korr. aus sesus N442

330 tui korr. aus sui SG670

331 persequatur SG670; S105

332 audiendum korr. aus audiendium SG670

333 am Rande Dic VD38

334 fer responsum] ferre non possum O93; P9629 (am Rande RQ.); N442; ferre non possis I83; ferre possis SG670; S105; proferrę possis Bcan4

335 responsum korr. aus respsum V630

336 verum fehlt V630

337 interlinear mota pradicato res incautos SG670

338 responde korr. aus respondere BII13

339 sin korr. aus sint BII13

340 tuum korr. aus tuam BII13

341 am Rande Decipiaris VD38

342 caperiaris P9629

343 in fehlt I83

344 am Rande Indocto VD38

345 indisciplinato korr. aus indiciplinato SG670

346 gloriam P102

347 sermonem P102

348 sensati korr. aus insensati V630; sensati korr. aus sensat, am Rande R BII13

349 imprudens N442

350 am Rande Destructio VD38

351 illis VD38

352 paenitentiam VD38; patientia BII13

353 am Rande Repraehensio Diffamatio VD38

354 super bilinguem] superbi linguę Bcan4

355 am Rande Habentem duplicem linguam VD38

356 bilinguae P9629; I83; Bcan4

357 Susurratori korr. aus Susurrari VD38

358 odicum P9629

359 inimicitia korr. aus imicitia BII13

360 am Rande parvum VD38

361 similiter korr. aus simiter SG670

362 proximi VD38

363 Inproperium korr. aus Inproperio P9629

364 malis I83; malu VD38

365 invidus] invidus est korr. aus invidus SG670

366 bilinguis korr. aus biliguis I83

367 taurus korr. aus tauris V630

368 am Rande frangatur corrumpatur VD38

369 super BII13

370 stultiam P9629

371 comedat N442; comedat korr. aus comedet SG670

372 comedet et fructus tuos perdet] comedat et fructus tuos perdat korr. aus comedet et fructus tuos perdet SG670

373 et fehlt N442

374 perdat N442; perdat korr. aus perdet SG670

375 relinquaris N442; relinqueris korr. aus lelinqueris P9629; relinqueris korr. aus linqueris P102

376 lignum korr. aus lingnum P9629

377 am Rande Mala VD38

378 disperdit] disperdet P9629; disperdit eum korr. aus disperdit SG670

379 qui korr. aus que Bcan4

380 reducit Bcan4

381 illis korr. aus in Bcan4; illi P102

382 sorte I83

383 exhortationibus korr. aus exortatiobus SG670

384 am Rande Docetote VD38

385 monete SG670; S105

386 am Rande prohibete VD38

387 Magnis korr. aus Magnus Bcan4

388 prevendum I83; praevidendum Bcan4; praevaricandum BII13

389 am Rande doctrina VD38

390 interlinear scilicet bona facta vel dicta SG670

391 illam Bcan4; P102; illi S105

392 am Rande Dimittenda relinquenda VD38; interlinear id est omittenda SG670

393 quae si] quę korr. aus quę sine Bcan4

394 sine I83; Bcan4

395 am Rande Maneat VD38

396 am Rande Perfectio VD38

397 integritas korr. aus ingretas P9629

398 valeant korr. aus oleant P9629; valent korr. aus valeant SG670

399 sunt korr. aus sunt sunt BII13

400 am Rande Magno studio VD38

401 magnopere korr. aus magopere VD38

402 praecipi, interlinear id est doceri SG670; pręcipi S105

403 am Rande Veritatis demonstratione excitatione VD38

404 decolatione Bcan4

405 am Rande veluti sicut VD38

406 interlinear id est sicut SG670

407 am Rande Deminutione VD38

408 detrimenta V630

409 am Rande Aliquando VD38

410 aliquoties V630; P9629; Bcan4

411 am Rande Relaxanda tribuenda VD38; interlinear id est concedenda fieri SG670

412 indulta E97

413 creduntur N442; VD38; P102; BII13; S105; credentur] creduntur quo korr. aus creduntur SG670

414 am Rande festinate VD38

415 am Rande diligentiae VD38

416 respextus P9629

417 excusat V630; E97; excusat korr. aus excusant SG670

418 am Rande Detruncanda comprimenda VD38; interlinear id est omittenda SG670

419 mutilanda korr. aus multilanda I83; BII13; multilanda P102

420 vel Bcan4; nec fehlt S105

421 interlinear certe VD38

422 extorquet korr. aus etorquet P102

423 protulimus SG670; S105

424 haec P9629; I83; Bcan4; P102; BII13; S105;korr. aus hęc SG670; heę E97

425 quas N442; SG670; E97; P102; BII13; S105

426 am Rande N SG670

427 am Rande Deportentur VD38

428 et a korr. aus et I83

429 sacerdotibus korr. aus sacerditibus N442

430 per fehlt P102; BII13

431 benedictam S105

432 am Rande postea VD38

433 demum korr. aus demum demum SG670; demum korr. aus domum Bcan4

434 a populis korr. aus apostolis P102

435 populis korr. aus ppulis BII13

436 am Rande Nota V630; am Rande N SG670

437 constuerunt S105

438 ad SG670; S105

439 omnipotentem korr. aus omnipotentis P9629

440 deum VD38

441 sui korr. aus suis SG670; suis S105

442 constantia E97

443 magis fehlt P102

444 vestram fehlt I83

445 am Rande creditis commendatis VD38

446 am Rande Diligenter studiose VD38

447 am Rande utilitatibus lucris VD38

448 continentes SG670 (am Rande r); S105

449 am Rande Homorifice VD38

450 am Rande Implesse VD38

451 gessisset P102

452 debeat korr. aus debea N442

453 a deo vobis] vobis a deo Bcan4

454 domino SG670; S105

455 vobis korr. aus vobis vobis V630

456 commissis P9629

457 sibique] et sibi korr. aus sibi SG670; sibi S105

458 praesentare E97

459 II V630

460 Idus fehlt P9629

461 aureliano korr. aus auleano VD38

462 vv. cc.] v. c. SG670

463 ss. E97

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 21.8.2006