[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

1. Euticianus-Brief

Inhaltsverzeichnis

Gaius-Brief

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

2. Euticianus-Brief

O93, f. 27ra; V630, f. 61va; N442, f. 59rb; I83, f. 128vb; VD38, f. 121vb; SG670, p. 255b; P9629, f. 35v; Bcan4, f. 97r; E97, f. 68rb; P102; BII13, f. 107va; S105, f. 94v

CUIUS1 2 SUPRA UNIVERSIS EPISCOPIS PER SICILIAM3 CONSTITUTIS DIRECTA.

Bcan4; P102; BII13: V Exortatio ut simus filii misericordiae et iustitiae secundum apostolum4

[H. 5] Dilectissimis5 fratribus universis episcopis per Siciliam6 constitutis Euticianus.

Benedictus deus et pater domini nostri Iesu Christi, qui benedixit nos in7 omni benedictione spiritali in caelestibus in Christo, sicut elegit nos8 in ipso ante mundi constitutionem, ut essemus sancti et immaculati9 in conspectu eius in caritate praedestinans10 nos in adoptionem11 filiorum per Iesum Christum in ipsum12, secundum propositum13 14 voluntatis suae in laudem15 gloriae16 gratiae suae, in qua gratificavit17 nos in dilecto filio suo, in quo habemus redemptionem per sanguinem eius <E97, f. 68va> remissionem peccatorum, <V630, f. 61vb> <SG670, p. 256a> secundum18 divitias gra<VD38, f. 122ra>tiae19 eius, quae20 abundavit in nobis in omni sapientia et21 prudentia, ut notum faceret nobis sacramentum22 voluntatis23 suae secundum beneplacitum24 eius, quod proposuit25 <I83, f. 129ra> in eo in dispensatione26 plenitudinis27 temporum instaurare omnia in Christo, quae in caelis et quae in terra sunt, in ipso, in quo28 etiam sorte29 vocati sumus praedestinati30 secundum propositum eius, qui omnia operatur secundum consilium voluntatis31 suae, ut simus in laudem gloriae32 eius, qui ante speravimus33 in Christo, in quo et vos, cum audissetis verbum veritatis34, evangelium salutis vestrae, in quo et credentes signati estis spiritu35 promissionis sancto, <BII13, f. 107vb> qui36 est pignus37 hereditatis38 nostrae in redemptionem acquisitionis in laudem gloriae ipsius.

Propterea et ego audiens fidem vestram in domino Iesu et dilectionem in omnes39 sanctos, non cesso40 gratias41 agens pro vobis memoriam vestri faciens in orationibus meis, ut deus domini nostri Iesu Christi pater42 gloriae det vobis spiritum sapientiae et revelationis in agnitione43 44 eius illuminatos ocu<SG670, p. 256b>los cordis vestri45, ut sciatis46, quae sit spes47 vocationis eius, et quae divitiae gloriae hereditatis48 eius49 in sanctis, et quae sit supereminens magnitudo virtutis50 eius in51 52 nos, qui credimus53 secundum operationem potentiae <VD38, f. 122rb> virtutis eius, quam54 operatus est in Christo <I83, f. 129rb> suscitans illum a mortuis <O93, f. 27rb> et constituens ad dexteram suam in caelestibus super omnem principatum <N442, f. 59va> et potestatem et virtutem et dominationem et omne55 nomen, quod nominatur56 non solum in hoc saeculo, sed et57 in futuro. Et omnia subiecit sub58 59 pedibus eius et ipsum dedit caput60 super omnem61 ecclesiam62, quae est corpus ipsius63, plenitudo eius, qui omnia in omnibus adimpletur64. Et vos, cum essetis mortui delictis et65 peccatis vestris, in quibus aliquando ambulastis secundum saeculum mundi huius, secundum <Bcan4, f. 97v> principem66 potestatis aeris huius67, spiritus68, qui nunc operatur in filiis69 diffidentiae70, in quibus71 et nos omnes aliquando conversati sumus in desideriis carnis nostrae facientes <E97, f. 68vb> voluntatem carnis et cogitationum72, <BII13, f. 108rb> et eramus natura73 74 filii irae sicut et ceteri.

Modo, fratres, quia ex filiis irae sua gratia75 et gratuita76 <SG670, p. 257a> miseratione fecit nos deus filios suos, et nos, qui digne77 servi78 non eramus, nullis meritis praecedentibus, sed sua, ut diximus, gratia79 facti sumus filii80 eius, in quo clamamus abba, pater, sequen<V630, f. 62ra>tes eius exempla simus81 filii misericordiae et iustitiae atque82 dilectionis, ut veri83 filii dei et dici84 et esse85 ipso86 <I83, f. 129va> auxiliante valeamus deponentes igitur iuxta87 88 <VD38, f. 122va> eundem89 apostolum omnem ma<P9629, f. 36r>liciam et omnem dolum et simulationes90 91 et invidias et omnes detractiones et cetera. Hi vero, qui talia agunt, non filii dei, sed <S105, f. 95r> potius filii nequam92 esse comprobantur93, sicut idem ait apostolus: Manifesta94 95 autem sunt opera carnis, quae sunt fornicatio, immundicia, luxuria96, idolorum servitus, veneficia, inimicitiae, contentiones, aemulationes97, irae, rixae, dissensiones98, sectae, invidiae, homicidia, ebrietates99, comessationes et his similia, quae praedico vobis, sicut praedixi100, quoniam101, qui talia102 agunt regnum dei non consequentur103 104. Grave, fratres, verbum105 et horrendum106 nimis, <SG670, p. 257b> quod ait, quoniam, qui talia107 agunt, regnum108 dei non consequentur. Et ipsa109 per se veritas dicit: Quid110 prodest homini universum mundum lucrari, animae vero suae detrimentum111 patiatur112? Gravia sunt nimis, quae113 praetulimus114 115, et pervalde116 cavenda117.

V630: Quibus regnum dei excluditur procul dubio et ecclesia denegatur

Quibus enim regnum118 dei excluditur, <BII13, f. 108rb> procul dubio et119 ecclesia denegatur, de quibus120 dominus121 in evangelio potestatem apostolorum eorumque122 successorum annuntians ait: Quorum dimiseritis peccata, dimittuntur123 eis, et quorum alligaveritis, alligata erunt, <I83, f. 129vb> id est, quibus ecclesiam inter<VD38, f. 122vb>dixeritis, nisi reconciliati per sa<N442, f. 59vb>tisfactionem124 fuerint, ipsis et125 ianua126 regni127 caelestis128 clausa129 erit.

V630: Quid sit inter ecclesiastica negotia et secularia

Bcan4: VI

P102; BII13: VI Quod non ita in ecclesiasticis agendum sit negotiis sicut in saecularibus

[H. 6] Unde ista praecaventes et stultorum animos praevidentes cura pastorali cum omnibus episcopis et sanctae Romanae130 atque universalis131 ecclesiae utriusque ordinis fidelibus statuimus132 non ita in133 ecclesiasticis134 agendum <E97, f. 69ra> esse negotiis135 sicut in136 saecularibus.

N442: Qualis esse debet accusatio clericorum

Bcan4: VII

P102; BII13: VII Qualis debeat esse accusatio et qualis ordo accusationis

[H. 7] Nam137 in138 saecularibus postquam legibus vocatus quis venerit et in foro decertare <SG670, p. 258a> coeperit139, non licet ei140 ante peractam141 causam recedere. In ecclesiasticis vero dicta causa recedere licet, si necesse fuerit, aut si142 se143 144 pergravari145 146 viderit.

V630: De ordine accusationum

P9629: De acusacionibus

S105: Ordo accusationis

Accusationis147 vero ordinem talem et148 didicimus149 et servari iubemus150, id est151, si quis152 clericorum in153 crimine impetitur154, non155 statim reus aestimetur156 157, qui158 accusari potuit, ne159 subiectam innocentiam faciamus. Sed160 quisquis161 ille est, qui crimen intendit162, in163 iudicium veniat, nomen rei164 indicet165, vinculum inscriptionis arripiat166, custodiat167 similitudinem habita168 tamen dignitatis169 <V630, f. 62rb> <BII13, f. 108va> aestimatione170 patiatur171. Nec172 fore173 174 sibi175 noverit176 li<I83, f. 130ra>centiam177 mentiendi,

I83: ut qui calumpniam illatam non probat poenam incidat quam si probasset reus sustineret

cum calumniantes178 ad vindictam poscat179 <VD38, f. 123ra> similitudo supplicii180.

P9629: Hi ad acusationem non sunt admittendi

I83: Isti non sunt ad accusationem admittendi nec etiam contra servos

Bcan4: VIII Ut qui calumniam illatam non probat pęnam incidat quam si probasset reus sustineret

P102; BII13: VIII Qui ab accusatione sint prohibendi

[H. 8] Heretici enim omnes et suspecti181 et excommunicati182, homicidae quoque183 atque malefici184, fures185, sacrilegi186, raptores, venefici187, adulteri et, qui raptum fecerint vel falsum testimonium dixerint, seu188 qui ad sortilegos189 magosque190 concurrerint, nullatenus ad accusationem sunt admittendi.

S105: Hi ad accusatione non sunt admittendi

Nulli191 infami192 umquam atque sacrilego193 de quocumque negotio194 liceat adversus <SG670, p. 258b> religiosum christianum195, quamvis humilis servilisque persona sit, testimonium dicere196 nec197 <Bcan4, f. 98r> de qualibet re198, actione vel inscriptione christianum impetere199.

I83; Bcan4: De accusatoribus

Omnibus200 quoque similiter accusandi vel testificandi licentia denegetur, qui christianae religionis201 et nominis dignitatem et suae legis vel sui praepositi202 203 normam204 aut regulariter prohibita205 neglexerint.

Bcan4: VIIII

P102; BII13: VIIII Ut nullae causae a iudicibus ecclesiasticis audiantur206 quae legibus non continentur vel quae prohibitę esse noscuntur et ut sacerdotum accusatio passim vageque207 fieri non debeat

[H. 9] Similiter208 prohibemus209, ut nullae causae a iudicibus ecclesiasticis audiantur210, quae legibus non continentur211, vel quae prohibitae212 esse213 214 noscuntur. <O93, f. 27va> Haec215 non solum216 ecclesiasticae, sed et saeculi leges observari217 praecipiunt218.

Non enim passim219 vageque220 221 <I83, f. 130rb> <BII13, f. 108vb> sacerdotum <VD38, f. 123rb> accusatio debet fieri.

P9629: Nam si facile admitteretur acusatio sacerdotum perpauci nimis invenirentur

Nam si facile admitteretur222, perpauci nimis invenirentur223, quia omnes, qui pie volunt224 vivere225, persecutionem patiuntur226. Beati tamen227, qui persecutionem228 <E97, f. 69rb> patiuntur propter iustitiam.

<S105, f. 95v> Unde et ipsa per229 se veritas ait: Pater, manifestavi230 nomen tuum hominibus, quos dedisti mihi de mundo. Tui erant et mihi eos231 dedisti, et sermonem232 tuum servaverunt. Nunc cog<N442, f. 60ra>noverunt, quia omnia, quae dedisti mihi, abs233 te sunt, quia verba, quae dedisti mihi, dedi eis, et ipsi234 acceperunt et cognoverunt vere, quia a te exivi235, et crediderunt, <SG670, p. 259a> quia tu me misisti. Ego pro eis rogo236 237, non pro mundo rogo238, sed pro his, quos239 dedisti240 241 mihi, quia tui sunt. Et mea omnia tua sunt, et tua mea242 sunt, et clarificatus sum in eis. Et iam non sum243 in mundo, et hi in mundo sunt, et ego ad te venio. Pater sancte, serva eos244 in nomine245 tuo, quos dedisti mihi, ut sint unum sicut et nos. Cum essem cum eis, ego servabam246 eos in nomine tuo. Quos dedisti mihi, custodivi, et nemo ex his periit247, nisi248 filius perditionis249, ut250 scriptura251 impleatur252. Nunc autem ad te venio et haec loquor253 254 <I83, f. 130va> in255 mundo, ut habeant gaudium <VD38, f. 123va> meum impletum in semetipsis. Ego dedi <V630, f. 62va> eis sermonem tuum et mundus odio habuit eos, quia non sunt256 de257 mundo258, sicut et ego non sum259 de mundo260. Non rogo, ut tollas eos de mundo, sed ut serves261 eos ex262 malo. De mundo non sunt, sicut et ego non sum <P9629, f. 36v> de mundo. Sanctifica eos in veritate, sermo263 tuus veritas est. Sicut264 me <BII13, f. 109ra> misisti in mundum265, et ego misi eos in mundum. Et pro eis ego266 sanctifico meipsum, ut sint et ipsi sanctificati in veritate. Non pro his267 <SG670, p. 259b> rogo tantum, sed268 et269 pro eis270, qui credituri sunt per verbum eorum in me, ut et271 omnes unum sint, sicut tu, pater, in me et ego in te, ut et272 ipsi in273 nobis274 unum sint, ut275 mundus credat, quia tu me misisti. Et ego claritatem, quam dedisti mihi, dedi eis, ut sint unum, sicut et nos unum sumus276. Ego in eis et tu in me, ut277 sint consummati278 in unum, ut cognoscat mundus, quia tu me misisti et dilexi279 eos, sicut280 281 me dilexisti. Pater, quos dedisti mihi, volo, <E97, f. 69va> ut, ubi ego sum, et illi sint mecum, ut videant claritatem meam, quam dedisti mihi, quia dilexisti me ante constitutionem282 mundi. Pater iuste283, mundus284 te non cognovit, ego <I83, f. 130vb> autem285 te286 287 cognovi, et hi288 cogno<VD38, f. 123vb>verunt, quia tu me misisti, et notum feci289 eis290 nomen tuum291 et notum faciam, ut dilectio, qua292 dilexisti me, in ipsis293 sit et ego in ipsis.

Et idem Iohannes294 apostolus et evangelista in prima epistola sua loquitur dicens: Carissimi, diligamus295 invicem, quia caritas ex deo est, et omnis296, qui diligit, ex deo natus est297 et298 cognoscit deum. Qui non diligit, non novit299 deum, quoniam300 deus301 caritas est. In hoc apparuit caritas dei in nobis, quoniam filium suum unigenitum302 <SG670, p. 260a> misit deus in mundum, ut vivamus per eum. In hoc est caritas, non quasi nos dilexerimus deum, sed quoniam ipse303 dilexit nos et misit filium suum propitiationem pro pecca<N442, f. 60rb>tis nostris. Carissimi, si deus dilexit nos, et nos debemus alterutrum diligere. <BII13, f. 109rb> Deum304 nemo vidit umquam. Si diligamus invicem, deus in nobis manet, et caritas eius in nobis perfecta est. In hoc intellegimus305, quoniam in eo manemus et ipse in nobis, quoniam de spiritu suo306 dedit nobis. Et nos <Bcan4, f. 98v> vidimus et testificamur, quoniam pater misit filium suum salvatorem mundi. Quisquis confessus fuerit, quoniam Iesus est filius dei, deus in eo manet, et ipse307 in deo308. Et nos cogno<I83, f. 131ra>vimus et credimus309 caritati310, quam habet deus in nobis. Deus caritas est et, qui311 manet in caritate, in deo manet et deus in eo. In hoc perfecta est caritas nobiscum, ut fiduciam habeamus in die312 iudicii, <V630, f. 62vb> quia, sicut ille est313, et nos sumus in hoc mundo. Timor non est in caritate, sed perfecta <S105, f. 96r> caritas314 foras mittit timorem, quoniam timor poenam315 316 habet. Qui autem timet, non est perfectus in caritate. Nos ergo diligamus deum, quoniam deus prior dilexit nos. Si quis dixerit317, quoniam diligo deum, et fratrem suum318 oderit, mendax319 est. <VD38, f. 124ra> <SG670, p. 260b> Qui autem320 non diligit fratrem suum321, quem videt, deum, quem non videt, quomodo potest diligere? Et hoc mandatum a322 deo habemus, ut, qui diligit deum, diligat et fratrem suum. Omnis, qui credit, quoniam Iesus323 est Christus, ex deo natus est, <E97, f. 68vb> et omnis, qui diligit eum324, qui genuit, diligit eum325, qui natus est ex eo. In hoc cognoscimus326, quoniam diligimus natos327 dei, cum deum328 diligamus329 et mandata eius <O93, f. 27vb> faciamus330. Haec est enim331 caritas dei, ut mandata eius custodiamus, et mandata eius gravia332 non sunt.

Et per333 prophetam dominus334 monendo335, <BII13, f. 109va> ne336 laedantur337 discipuli sui eorumque successo<I83, f. 131ra>res, inquit338:

P9629; S105: Ne ledantur christi discipuli

Circumdat339 angelus340 domini in341 gyro timentes eum et eruet342 eos. Gustate et videte, quoniam bonus343 dominus. Beatus vir, qui sperat in eo. Timete dominum344, sancti eius, quoniam non345 est inopia346 timentibus eum. Leones347 indiguerunt et esurierunt348, quaerentibus autem349 dominum non deerit350 omne bonum. Ambulate351 352, filii, audite me, timorem domini docebo vos. Quis est vir, qui velit vitam diligens353 dies videre354 bonos? Custodi linguam tuam a malo, et labia tua, ne loquantur355 dolum356. Recede a malo et fac <VD38, f. 124rb> bonum, quaere357 pacem <SG670, p. 261a> et persequere358 eam. Oculi domini super iustos et aures eius ad clamorem359 eorum. Vultus360 autem361 domini362 in363 facien<N442, f. 60va>tes malum364, ut365 perdat366 de terra memoriam367 eorum. Clamaverunt iusti, et dominus exaudivit368 et ex omnibus tribulationibus eorum liberavit369 eos. Iuxta370 est dominus contritis371 corde et confractos372 373 spiritu374 salvabit. Multa mala iusto375, et376 ex omnibus illis liberavit377 eum378 dominus. Custodit omnia379 ossa380 eius381, unum ex his382 non confringetur. Interficiet383 impium malicia, et odientes iustum culpabuntur384. Redimet385 dominus animas servorum suorum et liberavit386 eos.

Vos ergo, fratres, ponite super dominum corda vestra, et ipse <I83, f. 131va> enutriet387 vos388, quia non dabit in aeternum fluctuationem389 iustis. Deus autem dominus noster deducet inimicos nostros iuxta390 prophetae vocem in puteum391 interitus, quoniam viri392 san<BII13, f. 109vb>guinum et dolosi non dimidiabunt393 dies suos.

Vos autem semper394 sperate in domino et fiduciam habetote395 in eo, quia ipse liberabit396 nos397. Ipse398 est enim benedictus a saeculo usque in saeculum et regni eius non erit finis.

<VD38, f. 124va> Data XIII399 <V630, f. 63ra> Kal. Octob400. Caro401 402 II403 et Cariano404 vv.405 cc. conss406. EXPLICIT407

O93, f. 27vb; V630, f. 63ra; N442, f. 60va; I83, f. 131va; VD38, f. 124va; SG670, p. 261a; P9629, f. 36v; Bcan4, f. 98v; E97, f. 69vb; P102; BII13, f. 109vb; S105, f. 96r


1 CUIUS SUPRA UNIVERSIS fehlt I83; VD38

2 Überschrift] EPISTOLA EUTICHIANI SG670; Epistola IIa euticiani papae Bcan4; P102;BII13; Überschrift fehlt S105

3 SICILIA P9629

4 apostolorum P102

5 Dilectissimi P9629; ilectissimis S105

6 cilitiam SG670; siliciam S105

7 in fehlt Bcan4

8 nos in ipso korr. aus nos P102

9 inmaculati korr. aus inmacula P102; inmaculata S105

10 Predistinans SG670; S105; Praedestinans korr. aus Praedistinans N442

11 optionem O93

12 idipsum I83

13 am Rande Dispositionem ordinationem VD38

14 prepositum P9629

15 laude S105

16 gloriae korr. aus gloria BII13

17 am Rande Gratos id est aptos fecit VD38

18 secundum] sed deum I83; VD38

19 gratię korr. aus grati N442

20 qua O93; qui P9629; quam N442; I83; Bcan4

21 et prudentia fehlt I83; SG670; Bcan4; S105

22 am Rande Mysterium VD38

23 voluntatis korr. aus voluntati N442

24 placitum V630; bene P102

25 praeposuit P9629

26 am Rande Ordinatione VD38

27 plenitudis SG670

28 qua N442

29 am Rande Discretione VD38

30 praedistinati O93; I83; SG670; S105; prędestinati korr. aus prędestinatis V630

31 voluntati P102

32 gloriae] et gloriam V630; E97; gloria VD38

33 sperabamus I83; SG670; Bcan4; S105

34 veritatis korr. aus veritas BII13

35 spiritum P102

36 qui korr. aus que P9629; qui est] quie korr. aus que BII13

37 am Rande spiritus sancti pignus est hereditatis nostrae quia donum ipsius habemus hic in spe ut quandoque perveniamus ad hereditatem caelestem VD38

38 editatis P102

39 omnis P102

40 necesse P102

41 gratias korr. aus gra N442

42 pater fehlt I83

43 am Rande Cognitionem VD38

44 agnitionem V630; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

45 nostri S105

46 sciatis korr. aus scatis VD38

47 sapes P102

48 here P102

49 eius fehlt P102

50 virtus O93; P9629

51 am Rande super nos VD38

52 in nos, qui credimus secundum operationem potentiae virtutis eius fehlt SG670; S105

53 credidimus VD38; Bcan4; P102; BII13; credidimus korr. aus credimus N442; E97

54 quam korr. aus quę E97

55 omnem S105

56 nominatus S105

57 et fehlt I83; VD38; SG670; P102; BII13; S105

58 su P9629

59 sub pedibus] suppedibus Bcan4

60 caput fehlt I83; SG670; Bcan4; S105

61 omnem ecclesiam] omnia ecclesiae O93; P9629; VD38; P102; omni ecclesia korr. aus omni ecclesie V630; omni ecclesia E97; omnia ecclesia korr. aus omnia ecclesiae BII13

62 ecclesiea V630

63 ipsius] ipsius et V630; Bcan4; E97

64 adimplet I83

65 et peccatis vestris, in quibus aliquando ambulastis fehlt VD38

66 am Rande Diabolum qui cum ministris suis demonibus in hoc aere commoratur VD38

67 huius spiritus korr. aus huius Bcan4

68 spiritus fehlt I83; SG670; S105

69 filios korr. aus filio N442; filios I83; SG670; Bcan4; S105

70 am Rande Infidelitatis VD38

71 quibus et korr. aus quibus VD38

72 cogitationum et eramus korr. aus cogitationum V630

73 am Rande Natura filii irę dicimur non ideo quia natura mala sit quoniam natura bona est quia a deo bona creata est sed quia vitium pro natura inolevit hoc est crevit idcirco filii irae natura vocamur VD38

74 naturam S105

75 gratia korr. aus gra N442

76 am Rande Gratis data VD38

77 digni korr. aus digne V630; Bcan4; digni N442; VD38; E97; P102; BII13; digne korr. aus dignes I83

78 servi non eramus] non eramus servi I83

79 gratia korr. aus gra N442

80 filii korr. aus fili S105

81 sumus V630; E97

82 atque korr. aus a<que S105

83 vere I83; SG670; Bcan4; S105

84 dici et korr. aus dici BII13

85 esse ipso] esse eo korr. aus esse S105

86 eo I83; SG670; Bcan4; S105

87 iuxta korr. aus iusta P102

88 iuxta eundem korr. aus iuxta Bcan4

89 eundem fehlt I83; SG670; S105

90 simulationes korr. aus similitudinem S105

91 simulationes et invidias] simulationes et omnes invidias korr. aus simulationes P102

92 am Rande Maligni VD38

93 comprobantur korr. aus comprobatur V630; P9629

94 am Rande drei Punkte N442

95 Manifesta autem korr. aus Manifesta S105

96 luxoria N442; P9629

97 am Rande Maleficia incantationes VD38

98 discensiones Bcan4

99 ebrietates korr. aus ebrietatis VD38; hebrietas korr. aus hebretas BII13

100 praedixit Bcan4

101 Quoniam qui korr. aus Quoniam P102

102 talia korr. aus tali BII13

103 consequaentur korr. aus consequantur P102

104 consequentur. Grave, fratres, verbum et orrendum nimis, quod ait, quoniam, qui talia agunt, regnum dei non consequentur korr. aus consequentur P9629

105 verum I83; SG670; Bcan4; S105

106 am Rande Timendum VD38

107 talia korr. aus tali BII13

108 regnum korr. aus regnm VD38

109 ipse VD38; BII13

110 Quid korr. aus Quod V630; I83

111 detrimenta O93

112 pati P102; BII13

113 quae korr. aus quia V630

114 am Rande praediximus VD38

115 protulimus SG670

116 valde I83; SG670; Bcan4; S105

117 precavenda korr. aus cavenda Bcan4

118 regnum korr. aus regnm VD38

119 et fehlt N442

120 quibus dominus korr. aus quibus O93

121 dominus korr. aus dicit SG670

122 eorumque] eorum qui P9629; eoruque I83

123 dimittentur I83; SG670; S105; remittuntur, interlinear vel di E97

124 satisfactionem korr. aus satisfactisfactionem O93

125 etiam SG670; S105

126 ianua regni korr. aus ianua VD38

127 regni fehlt V630

128 cęlesti korr. aus cęlestis S105

129 clausa erit korr. aus clauserit BII13

130 romane korr. aus romęne P9629

131 universali O93; V630; P9629

132 statuimur S105

133 in fehlt BII13

134 ecclesiasticis korr. aus ecclesiaticis N442

135 nogotiis S105

136 in fehlt Bcan4

137 am Rande drei Punkte N442

138 in fehlt I83; Bcan4

139 cępit S105

140 eis I83; Bcan4

141 am Rande firmitam terminatam VD38

142 si fehlt I83

143 semper P9629

144 se pergravari] sepe se gravari Bcan4

145 interlinear prę SG670

146 peregravari I83; praegravari VD38; P102; praegravari korr. aus praegavari BII13

147 Accusationes P9629; Accusationis korr. aus Accusationes P102; S105

148 et didicimus] esse dicimus I83; VD38; Bcan4; P102; BII13; dicimus SG670; S105

149 dicimus VD38

150 iubemus korr. aus iubemur SG670; iubemur S105

151 est] est ut VD38; P102; BII13

152 qui V630; P9629

153 in fehlt E97

154 am Rande Accusatur VD38

155 am Rande z V630

156 am Rande Iudicetur VD38

157 estimatur P102

158 quia S105

159 nec I83; Bcan4

160 Sed] Sed si korr. aus Sed Bcan4

161 quisque V630; E97

162 am Rande Obicit VD38

163 in korr. aus m Bcan4

164 am Rande Criminis VD38

165 iudicet S105

166 am Rande appraehendat VD38

167 custodię E97

168 am Rande Facta VD38

169 am Rande honoris VD38

170 am Rande consideratione VD38

171 am Rande Sustineat expectet VD38

172 nec korr. aus ne P9629; ne I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

173 forte P9629; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

174 fore sibi] forte sibi korr. aus forte Bcan4

175 sibi fehlt I83; SG670; S105

176 moverit SG670; S105

177 licentia SG670; S105

178 am Rande Accusantes VD38

179 poscat korr. aus postcat P9629

180 supplicii korr. aus pplicii VD38; supplicii] supplitii Isti non sunt ad accusationem admittendi nec etiam contra servum Bcan4

181 suspecti et korr. aus suspecti BII13

182 excommunicati korr. aus communicati P9629

183 am Rande Etiam VD38

184 melefici S105

185 fures sacrilegi raptores venefici] et N442

186 sacrilegi korr. aus sacrilegii P102

187 am Rande periti magice artis VD38

188 seu qui ad sortilegos magosque concurrerint fehlt SG670; S105

189 sortilogos korr. aus sortilegos V630; sortilogos E97; BII13

190 maiosque P9629

191 nullo I83; Nulli korr. aus Nullo Bcan4

192 infami umquam korr. aus infami Bcan4

193 am Rande perfido aut qui de ecclesia aliquid furatus est VD38

194 am Rande causa VD38

195 christianum, quamvis humilis servilisque persona sit, testimonium dicere nec de qualibet re, actione vel inscriptione christianum] christianum quamvis humilis servilisque persona sit testimonium dicere vel de qualibet actione vel inscriptione christianum korr. aus christianum SG670

196 dicere korr. aus diceret Bcan4

197 vel SG670; S105

198 re fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

199 am Rande accusare VD38

200 am Rande z V630

201 rligionis VD38

202 am Rande devotionis desiderii deliberationis VD38

203 propositi I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

204 am Rande Regulam VD38

205 am Rande Interdicta VD38

206 audiantur korr. aus adiantur BII13

207 vegeque P102; vegeque korr. aus veque BII13

208 am Rande z V630

209 prohibemus korr. aus probemus SG670; probemus S105

210 audiantur korr. aus andiantur P9629

211 continentur vel korr. aus continentur Bcan4

212 proibetę VD38; prohibita SG670; S105

213 esset N442; esse fehlt BII13

214 esse noscuntur] cognoscuntur E97

215 Hae VD38

216 sole P9629

217 observare V630; P9629; N442; E97

218 praecipimus O93; V630; P9629

219 am Rande leviter VD38

220 am Rande Instabiliter sine iusta examinatione VD38

221 vageque korr. aus vegeque BII13

222 admitterentur SG670; S105

223 inveniretur P102

224 volunt korr. aus volant P9629

225 vivere] vivere in christo I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

226 patiuntur korr. aus patiantur O93

227 tamen qui korr. aus tamen P9629

228 persecutione VD38

229 per se fehlt V630

230 manifestavit P9629

231 eos dedisti] dedisti eos S105

232 sermonum SG670

233 abs te sunt, quia verba, quae dedisti mihi fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

234 ipse VD38

235 am Rande filius tunc a patre exivit quando per incarnationis misterium apparuit VD38

236 rogo korr. aus logo P9629

237 rogo, non pro mundo rogo korr. aus rogo SG670

238 rogo korr. aus rgo S105

239 quos korr. aus qui P9629

240 dedisti korr. aus dedesti P9629

241 dedisti mihi korr. aus dedisti SG670

242 mea korr. aus me BII13

243 sunt P9629

244 eos korr. aus es VD38

245 nomi N442

246 servabam korr. aus serbam BII13

247 periit korr. aus priit VD38

248 ni I83; nisi korr. aus nesi P102

249 am Rande Filius perditionis iudas dictus est quia iam perditus dominus sequebatur VD38

250 ut korr. aus et BII13

251 scriptum V630

252 impleretur SG670; S105

253 locor I83

254 loquor in mundo korr. aus loquor P9629

255 in korr. aus i BII13

256 sunt de mundo korr. aus sunt Bcan4

257 de mundo fehlt I83

258 am Rande apostoli de mundo non erant quia non erant mundi amatores VD38

259 sum de korr. aus sum BII13

260 mundo. Non rogo ut tollas eos de mundo sed ut serves eos ex malo De mundo non sunt sicut et ego non sum de mundo korr. aus mundo Bcan4

261 ser VD38

262 a V630; E97

263 am Rande sermo patris christus est et ipse est veritas VD38

264 Sicut korr. aus Scut S105

265 mundum korr. aus mundom P9629

266 ego fehlt BII13

267 eis N442; I83; VD38; his] his autem korr. aus his SG670; E97; his autem Bcan4; his korr. aus eis S105

268 sed et korr. aus sed Bcan4

269 et fehlt I83; SG670; BII13

270 his I83; VD38; SG670; P102; BII13; S105

271 et fehlt SG670; S105; et korr. aus e P102

272 et fehlt I83; VD38; Bcan4; P102; BII13

273 in korr. aus pro SG670; pro S105

274 vobis V630

275 et P9629; E97; BII13

276 sumus] sumus et O93; I83; Bcan4; S105; sumus korr. aus sumus Et SG670

277 ut] ut non I83; S105; Ut korr. aus Ut non SG670

278 am Rande perfecti VD38

279 dilexisti korr. aus dilexit V630; dilexisti N442; VD38; P102; BII13; dilexi korr. aus dilex Bcan4; dilexisti korr. aus dilexi E97

280 sicut] sicut et korr. aus sicut N442; SG670

281 sicut] sicut et VD38; P102; BII13

282 constitutionem korr. aus constitionem BII13

283 iuste] iuste et SG670; S105; iuste korr. aus iniuste BII13

284 am Rande hoc est mundi amatores VD38

285 autem korr. aus atem O93

286 te fehlt VD38

287 te cognovi] cognovi te V630; P9629; E97

288 hic VD38

289 feci eis] eis feci SG670

290 es VD38

291 meum S105

292 qua korr. aus quia V630; qua korr. aus quam N442

293 ipsis korr. aus ipsi BII13

294 Iohannes apostolus] apostolus iohannes Bcan4

295 diligamus] diligamus nos N442

296 omnes VD38

297 est fehlt BII13

298 et korr. aus et non Bcan4

299 cognovit I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

300 quia V630; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

301 deus caritas] caritas deus korr. aus caritas BII13

302 unigenitum korr. aus ugenitum P9629

303 ipse] ipse prior VD38; P102; BII13; ipse prior korr. aus ipse Bcan4

304 am Rande In ipsa substia natura qua deus est nemo vidit deum vident autem eum sancti prophetę et patriarche subiectam dei creaturam VD38

305 intellegimus korr. aus intellegamus N442

306 sancto S105

307 ipse in korr. aus ipse BII13

308 eo S105

309 credidimus korr. aus credimus V630; credidimus SG670; E97; Bcan4; P102

310 caritatem I83

311 qui korr. aus qui in BII13

312 diem Bcan4

313 est fehlt I83

314 caritas] caritas sed perfecta caritas P102

315 am Rande cruciatum quoniam qui timet mens eius semper cruciatur VD38

316 poenam korr. aus ponam BII13

317 dilexerit P102

318 suum korr. aus sum BII13

319 mendax korr. aus medax P9629

320 enim SG670; S105

321 suum fehlt I83

322 a deo habemus] habemus a deo Bcan4

323 iesus est korr. aus iesus I83

324 deum I83; SG670; Bcan4; S105

325 eum fehlt VD38

326 cognovimus VD38; Bcan4

327 am Rande Filios VD38

328 deum diligamus] dilgamus eum korr. aus diligamus BII13

329 diligimus korr. aus diligamus N442

330 facimus korr. aus faciamus N442

331 enim korr. aus ei P9629

332 am Rande Onerosa VD38

333 per fehlt P9629; BII13

334 deus SG670; S105

335 nomendo VD38

336 ne korr. aus de SG670

337 am Rande Affligantur VD38

338 am Rande dicit VD38

339 Circumdat korr. aus Cirdat BII13

340 angelum S105

341 am Rande In circuitu VD38

342 am Rande liberabit VD38

343 bonus] bonus est Bcan4

344 dominum] dominum omnes V630; P9629; Bcan4; E97; dominum et VD38

345 nihil P102

346 am Rande Indigentia fames VD38

347 am Rande Devoratores pauperum id est divites VD38; am Rande Nota leones divites SG670

348 esurierunt korr. aus esuerunt V630

349 autem korr. aus antem P9629

350 deserit V630

351 interlinear provehite SG670

352 Ambulate korr. aus Ambulante SG670

353 diligit VD38; P102; diligi korr. aus diligit BII13

354 videre bonos] bonos videre P102

355 loquantur korr. aus loquatur O93

356 dolum korr. aus dolo SG670

357 inquire BII13

358 sequere BII13

359 clamores I83; Bcan4; S105; clamores korr. aus clamares SG670

360 Vultus autem domini in facientes malum, ut perdat de terra memoriam eorum fehlt V630

361 autem fehlt O93; E97

362 domini in korr. aus domini N442; P102

363 am Rande Super facientes VD38

364 mala I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

365 et E97

366 perdet E97

367 memoria I83

368 exaudivit] exaudivit eos SG670; BII13; S105

369 liberabit V630

370 Iuxta korr. aus Iusta P9629

371 contritis korr. aus contritos V630; contritos Bcan4

372 am Rande Contritos humiles VD38

373 confractos korr. aus confracto N442

374 spiritus SG670; S105

375 iustorum SG670; S105

376 et fehlt I83; Bcan4

377 liberabit I83; VD38; SG670; E97; S105

378 em VD38; eos SG670; S105

379 dominus fehlt VD38

380 am Rande Virtutes opera bona VD38

381 eorum VD38; SG670; E97; S105

382 his korr. aus hs SG670

383 Interficet P102

384 am Rande Reprehendentur VD38

385 Redimet korr. aus Redime BII13

386 liberabit V630; P9629; I83; VD38; Bcan4; E97; P102

387 enutriet korr. aus nutriet SG670; nutriet BII13; S105

388 eos I83

389 fluctuationem korr. aus fluctuationes P9629; fructuationem VD38

390 iuxta korr. aus iuxa BII13

391 am Rande In foveam inferni VD38

392 am Rande Viri peccatores VD38

393 dimiabunt N442

394 semper fehlt I83; SG670; Bcan4; S105

395 habete S105

396 liberabit korr. aus liberavit V630; SG670; liberavit P9629; BII13; S105

397 vos N442; E97; S105

398 Ipse est korr. aus Ipse N442

399 XVIII N442; XIIII VD38; BII13

400 octubris N442; P102

401 caro korr. aus coro I83

402 caro II korr. aus caro O93

403 II fehlt E97

404 carino SG670; E97; S105

405 vv. cc.] v. c. SG670

406 conss. fehlt P9629; ss. E97

407 EXPLICIT fehlt V630; N442; SG670; E97; P102; BII13; S105

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 22.8.2006