[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

1. Marcellinus-Brief

Inhaltsverzeichnis

1. Marcellus-Brief

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

2. Marcellinus-Brief

O93, f. 29ra; V630, f. 65rb; N442, f. 63ra; I83, f. 136va; VD38, f. 130ra; SG670, p. 273b; P9629, f. 39r; Bcan4, f. 102r; E97, f. 73vb; P102; BII13, f. 114rb; S105, f. 100r

EPISTOLA1 2 CUIUS SUPRA ORIENTALIBUS EPISCOPIS DIRECTA.

Bcan4: II

P102; BII13: II De gratulatione caritatis et quod abstinendum sit a persecutione fratrum et ab omni litigio

<I83, f. 136vb> [H. 2] Dilectissimis3 fratribus universis episcopis per orientales4 provincias constitutis5 Marcellinus6 episcopus.

Quid7 tam dulce sollicito8 9 quam, quod mihi de vobis innotescunt10 11 illa, quae cupio? Quid12 tam religiosis13 conveniens14 15 institutis16 quam, ut17 inter se sacerdotes pacem, quam eos18 necesse est aliis19 pro officio20 annuntiare, conservent? Plena, fateor21, gratulatione22 suscepi23, quod votiva mihi de caritate, quae inter vos est24, ecclesiarum pace25 litteris indicastis. Sponte26 mihi, quicquid27 hortari28 poteram, quicquid monere29, delatum30 est. Confirmet hoc deus, quod est31 operatus32 in nobis, et quae praecepit33 pro animarum salute34 facienda35, haec ipse, qui36 praecipit37, pro ea, qua38 nos rede<VD38, f. 130rb>mit, pietate, faciat39. Et his40 tam bonis41 nuntiis42 nos quoque religiosorum43 vicem44 reddimus nuntiorum. <E97, f. 74ra> Quicquid cum orientalibus, quos45 ad ecclesiae corpus unitatemque46 revocatos dudum dei nostri ope47 48 litteris significavimus destinatis49, denuo, cum aptum fuerit, repetitis vobiscum participamus50 <BII13, f. 114va> indiciis51. Mox52 <SG670, p. 274a> pro nostro53 <V630, f. 65va> edicto54 ab orientalibus55 missa legatio est56, certa speravit, certa consuluit, sed facimus57 58 de his, quae <I83, f. 137ra> fuerunt59 dicenda compendia, ipsi potius60 ad instruendam notitiam61 vestram62, quae a63 nobis sunt responsa, di<P9629, f. 39v>rigentes64, ne65 quid sibi sub spatio66 prolixiore67 68 terrarum aut opinio69 vindicet70 71 aut error assumat, cum ad rerum fidem ipsam teneri72 sufficiat veritatem73.

P9629: Fratres non persequendos litigio

Quod autem ad continentiam vestrarum74 pertinet litterarum, oportuit75 quidem desideria plenius expedire76.

S105: Fratres non persequendos litigio

Quapropter scitote vos a77 persecutione78 fratrum et ab omni litigio abstinere debere dicente scriptura: Servum dei non oportet79 <O93, f. 29rb> litigare nec quemquam nocere. Sed omnes persecu<VD38, d. 130va>tores ecclesiae <N442, f. 63rb> servorumque eius vestris redargutionibus80 corrigere testante apostolo: <S105, f. 100v> Argue, obsecra, increpa.

P9629: De acusationibus

P102; BII13: III Ubi terminari debeant contentiones orte inter christianos

[H. 3] <Bcan4, f. 102v> Quaecumque81 ergo82 contentiones83 inter84 christianos ortae fuerint ad ecclesiam deferantur et85 ab ecclesiasticis viris terminentur.

V630: Quod maior non possit a minore iudicari

P9629: Maiores a minoribus non iudicandos

Maior86 autem non potest a minore iudicari87, nec episcopi88 pontifici89, a quo consecrari90 probantur, praeiudicium inferre91 ullum92 possunt. Quod <BII13, f. 114vb> si praesumptum fuisse cognoscitur, viribus <SG670, p. 274b> carere non dubium est, nec posse inter ecclesiastica ullo modo statuta censeri.

P9629: Clericus seculare iuditium non eat

I83; Bcan4: Quod clericus nullum93 ad iudicium trahat sine permissu episcopi

E97: Quod non liceat laico clericum accusare

Clericus94 vero cuiuslibet ordinis absque pontificis95 sui96 <I83, f. 137rb> permissu97 nullum98 praesumat ad saeculare iudicium attrahere nec laico99 quemlibet clericum100 liceat accusare. Detractiones101 tamen102 et accusationes atque persecutiones inter christianos oppido vitandae103 sunt, quia104, licet105 pauci simus106 107 in comparatione108 aliorum, si tamen unanimes109 fuerimus, facilius adversariis110 resistemus111.

Sanctus etenim protomartyr Stephanus labidabatur112, sed Iesus suscipiebat113 plagas. <VD38, f. 130vb> Ideo unicuique providendum est, ne aliquem iniuste iudicet aut puniat114 115, ne116 Iesum iudicet aut puniat. Et dominus in evangelio ait: Nolite iudicare117, ut118 non <E97, f. 74rb> iudicemini119. In120 quo enim iudicio iudicaveritis121, iudicabimini. Unde et doctor gentium loquitur dicens: Hoc igitur dico et testificor in domino, ut iam non ambuletis, sicut gentes ambulant in vanitate122 sensus123 sui124 tenebris125 obscuratum126 habentes intellectum, alienati127 128 a129 vita130 dei per ignorantiam, quae est in illis propter caecitatem cordis ipsorum, qui desperantes131 <SG670, p. 275a> semetipsos tradi<BII13, f. 115ra>derunt impudicitiae132 in opera<I83, f. 137va>tionem immundiciae omnis133 et134 avaritiae135. Vos autem non ita didicistis Christum, si tamen illum audistis136 et137 in ipso138 edocti139 estis, sicut est veritas in Iesu140, deponere vos secundum pristinam141 142 conversationem veterem hominem143, qui corrumpitur secundum desi<V630, f. 65vb>deria erroris. Renovamini144 autem145 spiritu146 mentis vestrae et induite novum hominem147, qui secundum deum creatus est in iusti<VD38, f. 131ra>tia et sanctitate veritatis. Propter quod deponentes mendacium148 loquimini veritatem unusquisque cum proximo suo, quoniam149 sumus invicem membra. Irascimini et nolite peccare. Sol non occidat super iracundiam vestram, nolite locum dare diabolo150. Qui furabatur, iam non furetur, magis autem labo<N442, f. 63va>ret151 operando152 manibus suis153, quod bonum est, ut habeat, unde154 tribuat155 156 necessitatem157 patienti158. Omnis sermo malus ex ore vestro non procedat, sed si quis bonus159 est ad aedificationem opportunitatis, ut det160 gratiam audientibus161. Et nolite contristare162 spiritum sanctum dei, in quo163 signati estis in diem164 redemptionis. Omnis amaritudo165 et ira et indignatio et clamor et blasphe<I83, f. 137vb>mia166 tollatur167 <BII13, f. 115rb> a vobis cum <SG670, p. 275b> omni168 malicia. Estote autem invicem169 benigni, misericordes, donantes170 invicem, sicut171 et deus in Christo donavit vobis172. Estote ergo imitatores173 dei sicut filii carissimi et ambulate in dilectione174, sicut et175 Christus dilexit nos et tradidit semetipsum pro nobis oblationem et hostiam deo <S105, f. 101r> in odorem suavi<VD38, f. 131rb>tatis.

Fornicatio autem et omnis inmundicia aut avaritia nec nominetur in vobis, sicut decet176 sanctos, aut turpitudo177 aut stultiloquium aut scurrilitas, quae ad rem178 non pertinet179, <E97, f. 74va> sed magis gratiarum actio. Hoc enim scitote intellegentes, quod omnis180 fornicator aut immundus aut181 avarus, quod182 est idolorum servitus183, non habet hereditatem184 in regno Christi et dei.

Nemo vos185 seducat inanibus186 verbis, propter haec187 enim188 189 venit ira dei in filios diffidentiae190, nolite191 ergo192 effici participes eorum. Eratis enim aliquando tenebrae, nunc autem lux in domino, ut filii193 lucis ambulate. <Bcan4, f. 103r> Fructus enim lucis est in omni bonitate et iustitia et veritate194 probantes, quid195 sit beneplacitum deo. Et nolite communicare196 operibus infructuosis tenebrarum, magis197 autem redarguite198 199. <I83, f. 138ra> Quae enim in occulto fiunt ab ipsis, turpe est200 et201 dicere. <BII13, f. 115va> Omnia autem, <SG670, p. 276a> quae arguuntur202 203, a lumine manifestantur204. Omne205 206 enim, quod manifestatur207, lumen est, propter quod208 dicit: Surge, <O93, f. 29va> qui dormis209, et exsurge a mortuis, et illuminabit tibi210 Christus. <VD38, f. 131va> Videte itaque, fratres211, quomodo caute ambuletis212 non213 quasi insipientes, sed ut sapientes redimentes tempus, quoniam dies mali sunt214. <V630, f. 66ra> <P9629, f. 40r> Propterea215 nolite fieri imprudentes216, sed intellegentes, quae sit217 voluntas domini. Et nolite inebriari vino, in quo est luxuria218, sed implemini spiritu219 loquentes vobismetipsis in psalmis220 et hymnis et canticis spiritalibus cantantes et psallentes in cordibus vestris221 domino, gratias agentes semper pro omnibus in nomine domini nostri222 Iesu Christi deo et223 patri224 subiecti invicem in timore Christi. <N442, f. 63vb> Omne225 enim226, quod repraehensibile227 est, catholica defendit ecclesia.

V630: Quod non liceat imperatori aliquid contra mandata divina praesumere et quod definitio iniusta regio metu ordinata non valeat

P9629: Nil ad imperatorem et iudicem contra legem agendum

I83: Nil liceat imperatori contra episcoporum statuta

Bcan4: IIII

P102; BII13: IIII Quod non liceat imperatori aliquid contra mandata divina praesumere et quod iniustum iudicium et diffinitio iniusta228 regio metu vel iussu a iudicibus ordinata non valeat

S105: nil ab imperatore vel iudice contra legem agendum

[H. 4] Non licet ergo imperatori vel cuiquam pietatem custodienti229 aliquid contra mandata divina230 praesumere nec231 quicquam232 233, quod234 evangelicis propheticisque235 et236 apostolicis regulis obviatur237 238, agere.

Iniustum enim iudicium et definitio239 iniusta re<SG670, p. 276b>gio240 metu241 242 vel iussu a iudicibus ordinata non valeat, nec243 quicquam244 245 246 quod contra evangelicam247 248 vel249 propheticam aut apos<I83, f. 138rb>tolicam doctrinam <BII13, f. 115vb> constitutionemve250 eorum251 sive sanctorum pa<VD38, f. 131vb>trum actum fuerit, stabit252. Et quod253 ab infidelibus aut hereticis factum fuerit, <E97, f. 74vb> omnino cassabitur254.

Vos ergo state in fide, viriliter agite, et omnia vestra cum255 caritate fiant. Huius ergo256 gratia, ut ait apostolus, flecto257 genua mea ad patrem domini258 nostri259 Iesu Christi, ex quo omnis paternitas260 in caelis261 et in terra262 nominatur, ut det vobis secundum divitias263 gloriae264 suae265 virtutem266 corroborari per spiritum eius, in267 interiore268 269 homine habitare Christum per fidem in cordibus vestris270 in caritate radicati et fundati, ut possitis271 compraehendere cum omnibus sanctis, quae sit latitudo272 et273 longitudo et profundum274 et altitudo, scire275 etiam supereminentem scientiae caritatem Christi, ut impleamini in276 omnem plenitudinem dei. Ei autem, qui potens277 est omnia facere <SG670, p. 277a> superabundanter, quam278 petimus <S105, f. 101v> aut intellegimus secundum virtutem279, quae operatur in nobis, ipsi gloria in ecclesia280 et in Christo281 Iesu in omnibus genera<VD38, f. 132ra>tionibus saeculi282 saeculorum. Amen.

Data VI283 Id. Decemb. Diocletiano284 VI285 et Maximo286 VIII vv. cc. conss.

O93, f. 29va; V630, f. 66ra; N442, f. 63vb; I83, f. 138va; VD38, f. 132ra; SG670, p. 277; P9629, f. 40r; Bcan4, f. 103r; E97, f. 74vb; P102; BII13, f. 115vb; S105, f. 101v


1 EPISTOLA fehlt V630

2 Überschrift] EPISTOLA SANCTI MARCELLI PAPAE SG670; Epistola IIa marcellini papae P102; SECUNDA EPISTOLA MARCELLINI PAPAE BII13; Überschrift fehlt S105

3 ilectissimis S105

4 orientales korr. aus orientalis Bcan4

5 costitutis I83

6 marcellinus korr. aus malcellinus P9629; marcellus korr. aus marcellinus SG670; marcellinus korr. aus marcellus S105

7 Quid korr. aus Qui P9629; Bcan4; Qui korr. aus Quid I83

8 am Rande Diligenti exercitato provido VD38

9 sollicita, interlinear o SG670; sollicitudo P102; sollicite provide korr. aus sollicita provido BII13; solletita S105

10 am Rande cognita fiunt VD38

11 innotescuntur korr. aus innotescunt P9629

12 qui I83; quid korr. aus qui Bcan4

13 religis P102

14 am Rande apertum doctrinis VD38

15 convenies VD38

16 am Rande doctrinis VD38

17 ut fehlt P102

18 eos korr. aus eos in SG670; eos in S105

19 alius I83; Bcan4

20 offitio korr. aus fitio P9629

21 am Rande manifesto dico VD38

22 am Rande Leticia VD38

23 suscepi quod korr. aus suscepi BII13

24 est] est et korr. aus est SG670

25 pace] pacem in V630

26 am Rande Voluntarie VD38

27 quicquid hortari poteram fehlt Bcan4

28 am Rande Incitare VD38

29 monere korr. aus movere SG670; movere S105

30 am Rande denuntiatum est VD38

31 est operatus] operatur I83; Bcan4; operatus est VD38; SG670; E97; P102; BII13; S105

32 operatum V630; P9629

33 praecipit O93

34 salute fehlt VD38

35 fatiendam P9629

36 qui korr. aus quę V630

37 praecepit N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

38 quae O93; VD38; BII13; qua korr. aus quae V630; P9629; VD38; quia korr. aus quiSG670; quae korr. aus qua Bcan4; qua] quae per korr. aus quae P102; qui S105

39 faciat korr. aus facit V630; faciebat VD38

40 his tam] istam N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

41 boni nuntii] bonis nuntiis V630; E97

42 nuntii SG670

43 religiosorum] religio sanctorum O93; V630; religiosorum korr. aus religio sanctorum P9629

44 vice VD38; BII13

45 quod I83; Bcan4

46 unitatemque korr. aus unitatem SG670

47 am Rande Auxilium VD38

48 ope litteris] ope litteris korr. aus opelit terris SG670; opelit terris S105

49 am Rande directis VD38

50 particabimus VD38; P102; BII13

51 inditiciis O93

52 Moxque korr. aus Mox SG670

53 nostro edicto] nostra seditione SG670; S105

54 editio I83; Bcan4; delicto P102

55 orientalibus korr. aus orientabus I83

56 est] est que korr. aus est SG670

57 interlinear e SG670

58 faciamus I83; facimus korr. aus faciamus P102

59 fuerunt korr. aus fuerint BII13

60 am Rande magis VD38

61 notiam Bcan4; S105

62 vestra SG670

63 a fehlt N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

64 diligentes Bcan4

65 am Rande D. M. O93

66 spatio prolixiore terrarum aut opinio] spatio terrarum prolixiore aut oppinio korr. aus spatio S105

67 am Rande longiore VD38

68 prolixore O93

69 am Rande Fama VD38

70 am Rande abeat VD38

71 vendicet korr. aus vindicet E97

72 cerei I83; teneri korr. aus teneris BII13

73 veritatem korr. aus viritatem P102

74 vestram Bcan4; BII13

75 oportuit korr. aus opotuit BII13

76 am Rande Dicere explicare explanare VD38

77 ad BII13

78 persecutionem P9629

79 oporteat I83

80 redargutionibus korr. aus redagutionibus BII13

81 am Rande drei Punkte N442

82 ergo fehlt V630; E97

83 intentiones V630

84 inter] in te I83

85 et fehlt SG670; S105

86 am Rande z V630

87 iudicare VD38

88 episcopi] episcopi a P102

89 pontifici a quo korr. aus pontificia qui SG670

90 consecrati E97

91 inferri V630; P9629; N442; VD38

92 ullu O93

93 nullum] nullus nullus Bcan4

94 am Rande z V630; am Rande Nota E97; am Rande drei Punkte N442

95 pontifici BII13

96 sui] sui licentia VD38

97 permissu korr. aus permissi P9629: permisso korr. aus permissum SG670; permissum Bcan4; S105

98 nullum korr. aus ullum SG670; ullum S105

99 laioco VD38; laicum SG670; S105

100 clericum fehlt SG670; S105

101 am Rande drei Punkte N442

102 tam O93

103 vitandę korr. aus vitadę E97

104 quia korr. aus quia non, am Rande đ SG670

105 libet P9629

106 pauci simus korr. aus paucissimus SG670

107 sumus O93; VD38; P102; BII13; simus korr. aus sumus N442

108 comparatione korr. aus compatione BII13

109 unianimes Bcan4

110 adversarii VD38

111 resistemus korr. aus resistamus SG670

112 labidabatur P9629; lapidabatur korr. aus lapidatur BII13

113 suscipiebat korr. aus suscipibat BII13

114 am Rande Condempnet occidat VD38

115 puniat korr. aus puniet V630

116 ne Iesum iudicet aut puniat fehlt SG670

117 iudicari V630

118 ut korr. aus et P9629; et V630; N442; I83; Bcan4; et, interlinear vel ut E97

119 iudicabimini N442

120 In quo enim iudicio iudicaveritis, iudicabimini fehlt E97

121 iudicaveritis korr. aus iudicaveritatis BII13

122 unitate O93; novitate V630

123 sensus sui korr. aus sensus Bcan4

124 sui fehlt I83; SG670; S105

125 am Rande Peccatis VD38

126 obscuratos BII13

127 alienati korr. aus aligenati SG670

128 alienati a korr. aus alienati BII13

129 a vita korr. aus aut a S105

130 via korr. aus vita SG670; BII13; via Bcan4

131 desperantes] desperantes in BII13

132 inpudititę S105

133 omnes Bcan4

134 in S105

135 avaritię korr. aus aritię BII13

136 audistis et] audisset I83

137 et fehlt Bcan4

138 illo I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

139 docti SG670; S105; edocti korr. aus et docti P102

140 iesum SG670; Bcan4; S105

141 am Rande Antiquam VD38

142 pristinae N442

143 am Rande sensum vitam VD38

144 Renovamini korr. aus Renomini BII13

145 autem fehlt S105

146 spiritum Bcan4

147 hominem fehlt VD38

148 mendatium loquimini veritatem korr. aus mendatium Bcan4

149 quoniam sumus korr. aus quoniam BII13

150 am Rande Ille diabolo dat locum qui eius suggestioni consentit VD38

151 laboraet korr. aus laborat P9629; laboret korr. aus laboraret E97

152 operando fehlt I83; VD38; P102; BII13

153 suis fehlt SG670; S105

154 unde korr. aus ut de SG670

155 am Rande sustineat VD38

156 tribuat korr. aus tribuit SG670; tribuit S105

157 necessitatem korr. aus nessitatem BII13

158 patientibus I83; S105; patientibus korr. aus patienbus SG670

159 bonum I83; VD38; bonus korr. aus bonum Bcan4

160 det korr. aus de E97

161 audientibus korr. aus adientibus BII13

162 contristare] contristari korr. aus constristare P9629; Bcan4

163 quo korr. aus quos SG670

164 die I83; VD38; Bcan4; P102; BII13

165 amaritudo korr. aus amaritudum SG670

166 blasphemia korr. aus blaspemia BII13

167 tollatur a vobis korr. aus tollatur BII13

168 omni] omni a S105

169 invicem fehlt V630; E97

170 donantes] donantes in O93

171 sicut korr. aus sicut sicut V630

172 nobis I83; VD38; P102; BII13

173 inmitatores Bcan4; imitatores korr. aus imitores S105

174 dilectionem I83

175 et] et et S105

176 decet korr. aus dedet P9629

177 tupritudo korr. aus turpido Bcan4

178 rem non korr. aus rem BII13

179 pertinere VD38; pertinent korr. aus pertinet BII13

180 omnes SG670; S105

181 aut avarus fehlt VD38

182 quod korr. aus que SG670; quę S105

183 servitus korr. aus serutus BII13

184 hereditatem korr. aus heditatem BII13

185 vos seducat korr. aus vos P9629

186 inanibus] in animabus SG670; S105

187 hoc VD38

188 enim fehlt Bcan4

189 enim venit] venit enim I83

190 am Rande Incredulitatis VD38

191 Nolite ergo korr. aus Nolite Bcan4

192 ergo fehlt I83; SG670; S105

193 filii korr. aus filiis BII13

194 veritatem VD38

195 quod SG670; S105; qui Bcan4

196 am Rande Participare VD38

197 magis autem] autem magis Bcan4

198 am Rande Increpate VD38

199 setarguite S105

200 est et] esset VD38; est et korr. aus est BII13

201 ei I83; Bcan4

202 am Rande Repraehenduntur VD38

203 arguuntur korr. aus arguntur BII13

204 manifestantur. Omne enim, quod manifestatur] manifestantur. Omne enim, quod manifestantur korr. aus manifestantur Bcan4

205 Omne enim, quod manifestatur fehlt I83

206 Omne enim quod manifestatur lumen est fehlt SG670; S105 (am Rande als Rubrik: Omne enim quod manifestatum est lumen est S105)

207 manifestatur korr. aus manifestantur V630; VD38; manifestantur Bcan4

208 quod korr. aus quo N442

209 dormit S105

210 te E97

211 fratres fehlt V630; E97

212 ambulaetis korr. aus ambulate S105

213 non quasi insipientes, sed ut sapientes fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

214 sunt Propterea nolite fieri imprudentes sed intellegentes quę sit voluntas domini korr. aus sunt Bcan4

215 Propterea nolite fieri imprudentes, sed intelligentes, quae sit voluntas domini fehlt I83; SG670; S105

216 inprudentes sed intellegentes korr. aus inprudentes BII13

217 sit korr. aus sunt P9629

218 luxoria O93; N442; luxuria korr. aus luxoria BII13

219 spiritu] spiritu sancto I83; E97; P102; BII13; spiritu sancto korr. aus spiritu Bcan4

220 salmis P9629

221 nostris Bcan4

222 nostri fehlt P102; BII13

223 et fehlt P9629

224 am Rande honorem opere praebentes VD38

225 am Rande drei Punkte N442

226 enim korr. aus einim BII13

227 inrepraehensibile V630; P9629; VD38; SG670; E97; P102; BII13; S105

228 iniuste P102

229 custodienti korr. aus custiodiendi V630; S105; custodiendi I83

230 divinitatis I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

231 Nec korr. aus Ne Bcan4; ne BII13

232 quicquam korr. aus quemquam V630

233 quicquam quod korr. aus quicquam Bcan4

234 quo korr. aus quod in SG670; quod] quod in S105

235 propheticis VD38

236 et fehlt I83; seu VD38; P102; BII13; ac SG670; Bcan4

237 am Rande Contradicitur VD38

238 obviet V630

239 definito P9629; difinitio I83; S105; diffinitio VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13

240 regis SG670; S105; regio fehlt E97

241 am Rande Timore VD38

242 metu] et uius SG670; et vi S105

243 ne BII13

244 am Rande Aliquid VD38

245 quicquam korr. aus quemquam V630

246 quicquam quod korr. aus quicquam Bcan4

247 evangelicam vel propheticam aut apostolicam doctrinam] evangelicae vel propheticae aut apostolicae doctrinam O93; V630; P9629; evangelicae vel propheticae aut apostolicae doctrinae I83; Bcan4

248 evangelicam vel propheticam aut apostolicam doctrinam constitutionemve] evangelicę vel propheticę aut apostolicę doctrinę constitutionem SG670; Bcan4; S105

249 vel fehlt VD38; P102; BII13; sive SG670; S105

250 constitutionemve eorum] constitutionem korr. aus constitutionemvae eorum P9629; constitutionem eorum I83; Bcan4; constitutionemque eorum VD38; P102; BII13

251 eorum fehlt SG670; S105

252 constabit korr. aus non stabit SG670; non stabit S105

253 quod ab korr. aus quod Bcan4

254 am Rande Annulabitur Dissipabitur VD38

255 in I83; VD38; Bcan4; P102; BII13

256 ergo] ergo rei korr. aus ergo N442; Bcan4; rei SG670; S105; ergo rei P102

257 flecto korr. aus fleto P9629; fleto VD38

258 domini fehlt I83

259 mei Bcan4

260 paternitas korr. aus paternis BII13

261 celo P102

262 terris V630

263 divitiae I83

264 gratiae SG670; S105

265 suę virtutem korr. aus suę P102

266 virtute SG670; S105

267 in fehlt P9629; SG670; S105

268 interiore korr. aus teriore BII13

269 interiore homine] interiorem hominem N442; I83; SG670; Bcan4; S105

270 vestris korr. aus nostris P102

271 possitis] possitis sancto P9629; possitis kor. aus possiti I83

272 latitudo et longitudo] longitudo et latitudo I83; S105; longitudo latitudo SG670

273 et fehlt V630; E97

274 profundum et altitudo] sublimitas et profundum P102

275 scire etiam] scientiam VD38

276 in korr. aus in in P9629

277 pontens VD38

278 quod I83; VD38; Bcan4; P102; BII13

279 virtute P9629

280 saecula P9629

281 Christo] christo in S105

282 seculis P9629; saecula I83

283 V V630; P9629; N442; I83; SG670; E97; S105

284 Dioclitiano VD38; Bcan4; BII13; S105

285 VI fehlt N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

286 maximiano SG670; P102; maximiano korr. aus miano BII13

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 27.8.2006