[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

2. Marcellinus-Brief

Inhaltsverzeichnis

2. Marcellus-Brief

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

1. Marcellus-Brief

O93, f. 29va; V630, f. 66ra; N442, f. 63vb; I83, f. 138va; VD38, f. 132ra; SG670, p. 277a; P9629, f. 40r; Bcan4, f. 103r; E97, f. 74vb; P102; BII13, f. 115vb; S105, f. 101v

INCIPIUNT1 DECRETA MARCELLI PAPAE2.

Bcan4: I

P102; BII13: I Admonitio ut quae male pullulant abscidantur et non aliud docendum quam quod a beato petro apostolo et reliquis apostolis et patribus est traditum

[H. 1] Dilectissimis3 fratribus4 universis episcopis per5 Antiocenam6 7 8 constitutis Mar<BII13, f. 116r>cellus.

Sollicitudinem9 omnium ecclesiarum iuxta apostolum circumferentes10 divinae circa nos gratiae memores esse debemus, qui11 nos per dignationis suae misericordiam12 ad13 hoc14 ad15 fastigium16 sacerdotale provexit17, ut mandatis ipsius inhaerentes in quadam18 sacerdotum <V630, f. 66rb> eius19 specula20 constituti21 prohibeamus22 illicita23 et sequenda24 doceamus. Unde25 directis26 per27 Bonifacium28 diaconum nostrum29 litteris admonemus30, ut, quae31 male32 pullulant33 34, abscidantur et mala35 facta corrigantur atque36 37 bona38 sectentur39 et patrum <SG670, p. 277b> nostrorum40 exempla et statuta41 imitentur.

N442: De romana sede appellanda

I83: De antiocena ecclesia

Rogamus42 ergo43 vos, fratres, ut non aliud doceatis neque sentiatis quam, quod a beato Petro apostolo et a44 reliquis apostolis et patribus accepistis. <N442, f. 64ra> Ab illo enim <E97, f. 75ra> primo instructi45 estis, ideo non oportet vos46 proprium derelinquere47 patrem et alteros48 <VD38, f. 132rb> sequi.

P9629: De primatu romane sedis

Ipse enim ca<I83, f. 138vb>put est totius ecclesiae, cui49 ait dominus: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et reliqua. Eius enim sedes primitus apud vos fuit, quae postea50 iubente domino Romam51 translata52 est, cui53 admi <Bcan4, f. 103v>niculante54 55 gratia56 divina hodierna praesidemus57 die. Nec ab58 eius dispositione59 vos deviare oportet60, ad quam cuncta61 maiora ecclesiastica negotia divina62 disponente gratia63 iussa sunt referenda64, ut ab ea regulariter disponantur, a qua sumpsere principia65.

Bcan4: II

P102; BII13: II De excellentia romanae sedis

[H. 2] <BII13, f. 116rb> Si66 vestra vero Antiochena, quae olim67 prima erat, Romanae cessit68 sedi69, nulla est, quae eius non70 71 sit72 subiecta dicioni73 74, ad75 quam omnes quasi <SG670, p. 278a> ad caput iuxta apostolorum eorumque successorum sanctiones76

O93: De romana sede appellanda

episcopi, qui voluerint77, vel78 quibus79 necesse fuerit80, suffugere81 82

P9629: Apellandum apostolicam sedem

eamque appellare83 debent84, ut inde accipiant tuitionem85 86 et liberationem, unde acceperunt informationem87 atque consecrationem.

V630: Quod episcopis quibus necesse fuerit appellare sedem romanam minime convenit denegare

Quod88 89 omnibus minime convenit denegare90 episcopis, sed absque91 ulla92 custodia <VD38, f. 132va> aut excommunicatione93 vel damnatione94 aut exspoliatione libere95 ire96 concedatur. Simulque97 idem98 inspirante domino constituerunt, ut99 nulla fieret synodus praeter eiusdem sedis auc<I83, f. 139ra>toritatem100, nec101 102 nullus103 episcopus104, nisi in105 legitima synodo suo tempore apostolica auctoritate convocata106 super quibuslibet criminibus pulsatus107 audiatur vel iudicetur108, quia109, ut paulo superius praelibatum110 111 est, <O93, f. 29vb> episcoporum iudicia112 et summarum causarum negotia sive cuncta dubia113 apostolicae sedis114 auctoritate115 sunt agenda et finienda,

V630: De retractandis negotiis si romanę ecclesię pontifex praeceperit

et omnia comprovincialia116 negotia per117 huius118 sanctae universalis119 et120 apostolicae ecclesiae sunt121 retractanda122, si123 huius ecclesiae pon<SG670, p. 278b>tifex praeceperit. Nec124 cui125 liceat sine praeiudicio Romanae ecclesiae126, quae127 in omnibus <S105, f. 102r> causis debetur128 reverentia129 custodiri relictis his130 sacerdotibus131, qui132 in eadem provincia dei ecclesias133 nutu134 divino gubernant, ad alias convolare <V630, f. 66va> <BII13, f. 116va> provincias vel aliorum135 provinciarum episcoporum iudicium expeti136 137 vel pati138, <P9629, f. 40v> <E97, f. 75rb> sed omnibus eiusdem provinciae episcopis congregatis iudicium139 auctoritate huius140 sedis terminetur, quod tamen, ut141 praefatum142 est, per eius143 vicarios, si libuerit144, <VD38, f. 132vb> erit retractandum145 et, quicquid iniuste actum est146, reformandum147 148.

Pastoralis ergo cura officii nos admonet et149 destitutis150 succurrere et cuncta neglecta151 vel152 male acta reformare, ut ignis ille, quem dominus veniens misit in terram153, motu154 <N442, f. 64rb> crebrae155 156 meditationis157 agitatus158 sic calescat, ut <I83, f. 139rb> ferveat, et sic inflammetur, ut luceat. Saepe159 enim dicendum et agendum est, quia male pullulantia160 161 fraterna caritate oportet resecari162, ut163 bona crescendi et augmentandi164 165 amplissimum166 167 locum inveniant.

No<SG670, p. 279a>lite ergo, ut ait168 apostolus, plures fieri magistri, fratres mei, scientes, quoniam169 magis170 171 iudicium sumitis172. In multis enim offendimus173 omnes.

Bcan4: III

P102; BII13: III De lingua bona et174 mala

[H. 3] Si quis in verbo non offendit, hic perfectus est vir, potest175 etiam freno176 circumducere177 178 totum corpus. Si179 autem equorum180 frenos in ora mittimus ad consentiendum nobis, et omne corpus illorum circumferimus. Ecce et naves, cum magnae sint181 et a ventis validis182 minentur183 184, circumferuntur185 <BII13, f. 116vb> autem a modico186 gubernaculo187, <VD38, f. 133ra> ubi impetus dirigentis voluerit188, ita189 et lingua modicum190 quidem membrum est et191 magna exaltat192 193. Ecce quantus194 195 ignis, quam magnam196 silvam197 incendit. Et lingua198 ignis est, universitas199 iniquitatis. Lingua200 constituitur in membris nostris201, quae maculat202 totum corpus et inflammat rotam203 204 nativitatis nostrae inflammata205 a206 gehenna. Omnes207 enim208 naturae bestiarum et volucrum209 <I83, f. 139va> et serpentium210, etiam ceterorum domantur211 et domatae212 sunt a natura humana. Linguam autem213 nul<SG670, p. 279b>lus hominum domare214 potest, inquietum215 malum216, plena veneno217 mortifero. In ipsa benedicimus deum et patrem et in ipsa maledicimus homines, qui ad similitudinem dei facti sunt. Ex218 219 ipso ore procedit benedictio et maledictio. Non oportet, fratres mei, haec220 ita fieri. Numquid fons de eodem221 foramine emanat222 dulcem et amaram223 aquam? <Bcan4, f. 104r> Numquid224 <E97, f. 75va> potest, fratres mei225, ficus226 olivas227 facere228 aut vitis229 ficus? Sic230 neque231 salsa232 dulcem233 potest facere aquam. Quis234 sapiens et disciplinatus235 inter vos osten<VD38, f. 133rb>dat236 ex237 bona conversatione238 operam239 suam in mansuetudine240 sapientiae.

Bcan4: IIII

P102; BII13: IIII De sapientia terrena et sapientia celesti

[H. 4] Quod si zelum241 amarum habetis <BII13, f. 117ra> et contentiones242 in cordibus vestris243, nolite gloriari et mendaces esse adversus veritatem. Non244 est enim245 ista sapientia desursum descendens, sed terrena, animalis246 247 et diabolica. Ubi enim248 zelus249 et contentio, ibi inconstantia250 251 <V630, f. 66vb> et omne opus pravum. Quae autem252 desursum est sapientia, primum quidem pudica253 254, deinde <N442, f. 64va> pacifica, modesta255, suadibilis256 257, bonis258 consentiens259, plena misericordia et fructibus bonis, iudicans260 sine simulatione. Fructus <I83, f. 139vb> autem iustitiae in pace seminatur facientibus pacem. Propter261 quod <SG670, p. 280a> succincti lumbos mentis262 vestrae, sobrii263, perfecti264 sperate265 in eam266, quae offertur vobis gratiam267, in268 revelatione <S105, f. 102v> Iesu Christi, quasi filii oboedientiae non configurati269 prioribus ignorantiae vestrae desideriis, sed270 secundum eum271, qui vocavit272 vos sanctum273, ut et ipsi sancti in274 omni275 conversatione sitis276, quoniam scriptum est: Sancti eritis, quoniam ego sanctus277 sum. Et si patrem invocatis eum, qui sine acceptione personarum278 iudicat, <VD38, f. 133va> secundum uniuscuiusque opus in timore incolatus279 vestri tempore conversamini280 scientes, quod non corruptibili auro281 vel argento redempti estis de vana vestra conversatione paternae traditionis282, sed precioso sanguine quasi agni incontaminati et immaculati283 Christi, praecogniti284 quidem ante constitutionem <BII13, f. 117rb> mundi, manifesti285 autem novissimis temporibus propter vos, qui per ipsum fideles estis in deo286, qui suscitavit287 eum a mortuis et dedit ei288 gloriam, ut fides vestra et spes esset in deo. Animas vestras castificantes289 290 in oboe<SG670, p. 280b>dientia291 caritatis, in fraternitatis amore, simplici292 ex corde invicem diligite293 attentius294, renati295 non ex semine296 corruptibili, sed incorruptibili per verbum dei <I83, f. 140ra> vivi et permanentis, quia omnis297 caro ut fenum et omnis gloria298 <E97, f. 75vb> eius tamquam flos feni. Exaruit fenum et flos eius decidit, verbum autem domini <O93, f. 30ra> manet in aeternum, hoc est autem verbum, quod299 evangelizatum300 301 in302 vobis. Deponentes igitur omnem maliciam et omnem dolum303 et simulationes et invidias et omnes detractiones, sicut modo304 305 geniti306 infantes rationabiles307 sine308 do<VD38, f. 133vb>lo lac309 concupiscite310 311, ut in eo312 crescatis313 in salutem, si314 gustastis, quoniam dulcis315 est dominus. Ad quem accedentes lapidem vivum ab hominibus quidem reprobatum, a deo autem316 electum et honorificatum, et ipsi tamquam317 lapides vivi superaedificamini, domos318 spiritales319, sacerdotium320 321 sanctum, offerre spiritales322 hostias acceptabiles deo per Iesum323 Christum, propter quod continet scriptura: Ecce ponam324 in325 Sion lapidem summum, angularem326 327 electum, pretiosum, et qui cre<SG670, p. 281a>diderit328 in eum non <N442, f. 64vb> confundetur; vobis329 igitur330 honor credentibus, non credentibus autem lapis, quem331 reprobaverunt aedificantes, hic factus est <BII13, f. 117va> in caput anguli et lapis offensionis et petra scandali his, qui offendunt332 333 verbo334 335 nec336 credunt, in quo et positi sunt. Vos337 autem genus electum, <V630, f. 67ra> regale sacerdotium, <I83, f. 140rb> gens sancta, populus acquisitionis, ut338 virtutes annuntietis eius, qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen suum. Estote ergo339, carissimi, prudentes et vigilate in orationibus. Ante omnia autem mutuam340 in vobismetipsis caritatem341 continuam342 habentes, quia caritas <VD38, f. 134ra> operit multitudinem343 peccatorum, hospitales344 invicem sine murmuratione345 <P9629, f. 41r> unusquisque, sicut accepit gratiam346 in alterutrum illam <Bcan4, f. 104v> administrantes sicut boni dispensatores347 multiformis348 349 gratiae350 dei. Si quis loquitur, quasi sermones dei, si quis ministrat351, tamquam ex virtute, quam352 administrat deus353, ut in omnibus hono<SG670, p. 281b>rificetur deus per Iesum Christum, cui est gloria et imperium in saecula saeculorum. Amen.

Data Kal. April. Maxentio et Maximo354 vv.355 cc. conss.

O93, f. 30rb; V630, f. 67ra; N442, f. 64vb; I83, f. 140rb; VD38, f. 134rb; SG670, p. 281a; P9629, f. 41r; Bcan4, f. 104v; E97, f. 75vb; P102; BII13, f. 117va; S105, f. 102v


1 Überschrift] EPISTOLA SANCTI MARCELLI PAPAE SG670; Überschrift fehlt S105

2 PAPAE] papę Capl. XXVIIII E97

3 Dilectissimis korr. aus Dilectissimi P9629; ilectissimis S105

4 fratibus P9629

5 per] per partem korr. aus per SG670

6 am Rande vel per antiochiam V630

7 antiochenam korr. aus antiohenam BII13

8 Antiocenam] antiocenam provintiam VD38; E97

9 am Rande Diligentia VD38

10 am Rande deportantes VD38

11 que korr. aus qui P9629; quae VD38; SG670; BII13; S105

12 misericordiam korr. aus misericordia SG670

13 ob V630; N442; E97

14 hoc ad korr. aus hoc V630

15 ad fehlt S105

16 am Rande sublimitate VD38

17 interlinear exaltavit VD38

18 quadam] qua deus I83; quo nos domini korr. aus qua deus SG670; quadam deus korr. aus qua deus Bcan4; qua deus S105

19 ei VD38

20 am Rande altitudine VD38

21 constituit I83; SG670; S105

22 prohibeamus korr. aus prohibemus BII13

23 inlicita et korr. aus inlicitae BII13

24 sequanda VD38

25 Unde] Ut de P9629

26 dilectis P102

27 per korr. aus pro P9629

28 bonifatium korr. aus bonefatium Bcan4; bonefacium V630; P9629; E97

29 vestrum P102

30 admonemus korr. aus amonemus I83

31 que male korr. aus que Bcan4

32 mala P9629; male fehlt I83; SG670; S105

33 am Rande surgunt nascantur VD38

34 pollulant I83

35 male I83; S105; mala] male sunt korr. aus male SG670; mala korr. aus male Bcan4

36 atque] et quę korr. aus ut quę SG670; Ut quę S105

37 atque bona sectentur et patrum nostrorum exempla et statuta imitentur fehlt VD38; P102;BII13

38 bona] bona sunt korr. aus bona SG670

39 sectaentur korr. aus sectantur P9629

40 nostrorum korr. aus nostrorum ex P9629; nostrum I83

41 statura Bcan4

42 am Rande drei Punkte N442

43 ergo fehlt SG670; S105

44 a fehlt N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

45 instructi korr. aus instructis VD38; instructi korr. aus instruti BII13

46 eos V630; P9629; I83

47 derelinquere korr. aus dereliquere P9629; relinquere SG670

48 alteros korr. aus altero BII13

49 cui korr. aus cuit P9629

50 posita N442

51 Romam fehlt SG670

52 translata korr. aus translato V630

53 cuius O93; cui] cui nos korr. aus cui P9629; cui nos I83; SG670; Bcan4; S105

54 am Rande auxiliante VD38

55 adminiculante korr. aus admiculante BII13

56 gratia korr. aus gra N442

57 praesedemus O93; praesidentes V630; praesidemus korr. aus praedemus VD38

58 a Bcan4

59 dispensatione V630; disposione VD38

60 oporteat I83

61 cunta P102

62 divina disponente gratia fehlt BII13

63 gratia korr. aus gra N442

64 referanda N442

65 principia korr. aus pricipia BII13

66 am Rande Nota E97

67 am Rande aliquando VD38

68 am Rande locum dedit VD38

69 sedi korr. aus sede V630; sedit P9629; sedi] sed in Bcan4; sed P102; BII13

70 non sit fehlt S105

71 non sit subiecta] subiecta non sit korr. aus subiecta SG670

72 sit subiecta] subiecta sit V630

73 am Rande potestati VD38

74 dictioni P9629

75 ad korr. aus a BII13

76 am Rande institutiones VD38

77 voluerint korr. aus voluerit S105

78 et E97

79 quibus korr. aus qubus BII13

80 fuerit korr. aus fuerint P102

81 am Rande adiuvari VD38

82 suffragari VD38; P102; BII13; suffragari korr. aus suffugere Bcan4

83 appellare debent korr. aus appellare Bcan4

84 debent fehlt I83

85 am Rande Defensionem VD38

86 tuitionem et liberationem korr. aus tuitionem I83

87 am Rande Doctrinam VD38

88 am Rande Nota I83

89 Quod] Quod in I83; Bcan4

90 denegari E97

91 absque ulla korr. aus absque Bcan4

92 ulla korr. aus ullo V630; ulla fehlt I83; SG670; S105

93 excommunicatione korr. aus excommunicationem I83

94 dampnationem P9629

95 libere] libere eis korr. aus libere P9629; libere eis SG670; S105

96 irae P9629

97 am Rande z V630; am Rande drei Punkte N442

98 idem] id est P9629

99 in O93

100 auctoritate O93; P9629; N442; I83

101 am Rande z V630

102 nec nullus episcopus, nisi in legitima synodo suo tempore apostolica auctoritate fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

103 ullus V630; N442; E97

104 episcopus, nisi in legitima synodo suo tempore apostolica auctoritate VD38

105 in fehlt V630; P9629

106 convocatis I83; convocatus VD38; P102; BII13; convocata] convocata vel korr. aus convocata SG670; convocatus korr. aus convocata Bcan4

107 pulsatos V630; pulsatus korr. aus pulsatis P9629

108 iudicetur] iudicetur episcopus korr. aus iudicetur P9629; iudicetur episcopus SG670; S105

109 quia ut] quia vero ut korr. aus qui vero SG670; qui vero S105

110 am Rande breviter dictum VD38

111 praelatum I83; SG670; S105; praelibatum korr. aus praelatum Bcan4

112 iudicia fehlt SG670; S105

113 dubio P102

114 sedis auctoritate] secundum auctoritatem korr. aus secundum auctoritate P102

115 auctorite S105

116 comprovincialia] cum provinciali I83; conprovincialium VD38; P102; comprovintialium korr. aus cumprovintiali Bcan4; conprovincialium korr. aus conprovicialium BII13

117 per fehlt E97

118 vim V630

119 universalis et apostolicae ecclesiae sunt auctoritatem] auctoritatem universalis apostolicę ęcclesiae sunt SG670; S105

120 et fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13

121 sunt] sunt auctoritatem korr. aus sunt Bcan4; sunt auctoritatem S670; S105; auctoritatem sunt P102; BII13

122 retractanda] retractanda iudicio E97

123 sicut korr. aus si SG670

124 Ne cui korr. aus Nec cui V630

125 alicui N442; I83; SG670; Bcan4; S105

126 eccelesiae BII13

127 cui N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105; cui korr. aus cui quae V630

128 debet E97

129 am Rande honor VD38

130 his sacerdotibus] his korr. aus his omnibus SG670

131 omnibus I83; SG670; S105

132 quae P9629

133 ecclesia VD38

134 am Rande iussione VD38

135 aliarum I83; VD38; Bcan4; E97; BII13; aliorum] aliarum prius N442

136 am Rande exquiri

137 expetere E97

138 am Rande sustinere VD38

139 iudiciu O93

140 huius korr. aus eius P9629

141 am Rande ut praedictum est VD38

142 profatum N442

143 interlinear scilicet sedis SG670

144 am Rande placuerit VD38

145 retractandum] et tractandum SG670; S105

146 est fehlt VD38; P102; BII13

147 am Rande restaurandum VD38

148 reformandum korr. aus remandum VD38

149 et fehlt N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

150 am Rande derelictis VD38

151 neglecta vel korr. aus neglecta SG670

152 vel fehlt S105

153 terra P9629; VD38

154 am Rande motione VD38

155 am Rande spisse assidue VD38

156 crebro korr. aus crebra V630; crebro E97

157 emendationis V630; E97

158 agitatur P9629

159 Sape I83

160 am Rande Nascentia crescentia VD38

161 pullulantia korr. aus pullulantie P9629

162 am Rande abscidi VD38

163 et I83; Bcan4

164 am Rande amplificandi VD38

165 autmentandi korr. aus aut metendi P9629; augmetandi S105

166 am Rande ditissimum VD38

167 amplissimum korr. aus aplissimum BII13

168 ait apostolus] apostolus ait V630

169 quoniam] quoniam inde korr. aus quoniam SG670

170 interlinear vel maius E97

171 malus VD38; maius P102; BII13

172 sumetis VD38; P102; BII13

173 am Rande peccamus VD38

174 et] et lingua BII13

175 Potens P9629

176 am Rande moderamine VD38

177 am Rande regere temperare VD38

178 circumduci korr. aus circumducere SG670

179 Sic korr. aus Si SG670; Sic E97

180 aequorum O93; N442; equorum korr. aus aequorum SG670; equis E97

181 sunt V630

182 am Rande fortibus VD38

183 am Rande reguntur VD38

184 minantur korr. aus minatur I83

185 am Rande circumducuntur VD38

186 modico korr. aus moco V630; modico korr. aus modi P102

187 gubernaculo korr. aus gubernacula V630

188 voluerit korr. aus voluerint O93

189 Item P102; BII13

190 modicum quidem] quidem modicum Bcan4

191 sed Bcan4

192 am Rande erigit sublevat VD38

193 exultat I83; exultat, interlinear ci SG670

194 am Rande Qua parvus VD38

195 quantulus korr. aus quantus, am Rande r SG670

196 magna P9629

197 silvam korr. aus si illam P9629

198 linga P9629

199 universalis korr. aus universitas SG670

200 Linguam O93

201 nostris korr. aus vestris SG670; vestris S105

202 am Rande Corrumpit VD38

203 am Rande tempus quod volvitur sicut rota VD38

204 rota VD38

205 am Rande Accensa VD38

206 a gehenna] agenda BII13

207 Omnes korr. aus Omnis P9629; N442

208 enim fehlt VD38

209 volucrum korr. aus volcrum BII13

210 serpentium] serpentium et P9629; serpentium et korr. aus serpentium SG670

211 domantur korr. aus donantur P9629

212 domata V630; P9629; domitae I83; VD38; SG670; S102; BII13; S105; domitae korr. aus domata Bcan4

213 autem korr. aus aut N442

214 donare BII13; dominare, interlinear ma S105

215 Inquietum korr. aus Inquetum BII13

216 malum] malum lingua korr. aus malum SG670

217 veneno korr. aus veno VD38

218 Ex ipso ore procedit benedictio et maledictio. Non oportet, fratres mei, haec ita fieri fehlt I83; SG670; S105

219 am Rande ex uno VD38

220 haec fehlt VD38; Bcan4; P102; BII13

221 eodem korr. aus oodem P9629

222 am Rande Producit VD38

223 amaram korr. aus amarum BII13

224 Numquid potest, fratres mei, ficus olivas facere aut vitis ficus? fehlt I83; SG670; S105

225 meu P102

226 ficus korr. aus sicut P9629

227 uvas VD38; Bcan4; E97; P102; BII13

228 facere aut vitis ficus korr. aus facere Bcan4

229 vitis korr. aus vitus P9629

230 Sic neque] sciri et VD38

231 nec P102; BII13

232 falsa VD38; salsa korr. aus salsam SG670; salsam S105

233 dulcem korr. aus ducem BII13

234 quis korr. aus qui BII13

235 disciplinatus korr. aus disciplinatur P9629

236 osten VD38

237 et S105

238 conversationem I83

239 operam suam] opera sua V630; P9629; Bcan4; E97

240 mansuetudine korr. aus mansuedine N442

241 am Rande Invidiam dolorem ardorem VD38

242 contentiones] contentiones sunt VD38; P102; BII13; contentiones sunt korr. aus contentiones Bcan4

243 vestris] vestris sunt V630; E97

244 am Rande N SG670

245 enim] enim in BII13

246 am Rande Carnalis VD38

247 animalis korr. aus anmalis V630

248 enim] enim est N442; enim fehlt E97

249 am Rande Invidia VD38

250 am Rande mentis stabilitas VD38

251 inconstantia korr. aus incostantia N442

252 enim VD38; P102; BII13

253 am Rande munda VD38

254 pudica] pudica est V630; P9629; E97

255 am Rande Temperata VD38

256 am Rande Exortatoria et flectens ad bonum hominis animam VD38

257 suadibilis] suadibilis in P102; suadibilis korr. aus suadebilis BII13

258 am Rande Exortatoria et flectens ad bonum hominis animum VD38

259 consciens O93

260 iudicans sine korr. aus iudicans N442

261 Propter quod] Propterea SG670

262 motus S105

263 sobrii] sobrii et korr. aus sobrii SG670

264 perfecte Bcan4

265 estote E97

266 ea V630; P9629; E97; eadem korr. aus ea Bcan4

267 gratia I83; Bcan4; E97

268 am Rande In manifestacione hoc est in die iudicii VD38

269 am Rande Conformati VD38

270 sed fehlt SG670; S105

271 eum korr. aus eam P9629

272 vocavit korr. aus vocabit SG670; vocabit S105

273 sanctos BII13

274 in omni] nomine I83

275 omni conversatione] omnem conversationem Bcan4

276 sitis korr. aus scitis SG670

277 sanctum VD38

278 personam, am Rande vel personarum V630

279 am Rande Peregrinationis VD38

280 am Rande vivite VD38

281 auro vel argento] argento vel auro E97

282 tradictionis Bcan4

283 am Rande Incorrupti qui est sine macula peccati VD38

284 am Rande praesciti VD38

285 manifestati korr. aus manifesta V630; manifestati I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102;BII13

286 domino Bcan4

287 suscitavit korr. aus suscavit BII13

288 ei fehlt P9629; illi E97

289 am Rande Castus et munda facientes VD38

290 testificantes V630; castificantes korr. aus castificans E97

291 oboedientiam I83; Bcan4

292 simplices I83; Bcan4

293 diligentes I83; SG670; Bcan4; S105

294 am Rande sollitius diligentius VD38

295 renati non korr. aus renati SG670

296 semine korr. aus seminine VD38

297 omnis fehlt I83; VD38; Bcan4; P102; BII13

298 gloriae O93

299 quod] quod et korr. aus quod est SG670; quod est S105

300 am Rande Adnuntiatum VD38

301 evangelizatum] evangelizatum est V630; P9629; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13

302 in korr. aus a V630; in fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

303 dolum korr. aus dolom VD38

304 modo korr. aus mo VD38

305 modo genitio] ingeniti BII13

306 geniti korr. aus geni VD38

307 rationabile O93; P9629; N442; E97; rationabiles] rationabiles et I83; Bcan4; rationabile korr. aus rationabiles P102; BII13

308 am Rande sine fraude VD38

309 am Rande Dulcedinem verbi dei VD38

310 am Rande Desiderate VD38

311 conpuscite VD38

312 eos VD38

313 crescatis in korr. aus crescatis Bcan4

314 si] si tamen SG670; E97; S105

315 dulcis korr. aus dilcis BII13

316 autem korr. aus autem quidem V630

317 taquam N442

318 domus I83; VD38; SG670; E97; P102; BII13; S105

319 spiritalis I83; spiritalem VD38

320 sacerdotium korr. aus sacerdotum BII13

321 sacerdotium sanctum fehlt SG670; S105

322 spiritales korr. aus spritales BII13

323 Iesu I83

324 pono V630; P9629; N442; E97

325 in fehlt I83; Bcan4

326 am Rande Angularis lapis christus dicitur quia duos parietes ex diverso venientes in semetipso coniuncxit hoc est duos populos iudaicum et gentilem in una sua fide sociavit VD38

327 angulare VD38

328 crediderit korr. aus crederit BII13

329 vos I83

330 igitur honor korr. aus igitur S105

331 que P9629

332 am Rande blasphemant VD38

333 offendunt] offendunt in SG670

334 am Rande blaphemia VD38

335 verbo nec credunt fehlt P102

336 nec korr. aus non P9629; nec] et non korr. aus non SG670; non S105

337 Vos autem genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus acquisitionis, ut virtutes annuntietis eius, qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen suum fehlt E97

338 ut korr. aus et BII13

339 ergo fehlt E97

340 am Rande Alternam hoc est ut invicem vos diligatis VD38

341 caritatem korr. aus carita P102

342 am Rande assidua perseverantem VD38

343 multitudem BII13

344 am Rande hospitium tribuentes VD38

345 murmurationem VD38

346 gratiam in alterutrum korr. aus gratiam P102

347 dispensatoris P102

348 am Rande varie diverse VD38

349 multiformis korr. aus multiformes SG670; multiformes S105

350 gratia O93; I83

351 ministrat korr. aus minirat P102

352 quoniam S105

353 deus fehlt I83

354 maximiano I83; VD38; Bcan4; P102; BII13; S105; maximiano korr. aus maximino SG670

355 vv. cc.] v. c. SG670

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 27.8.2006