[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

2. Marcellus-Brief

Inhaltsverzeichnis

2. Eusebius-Brief

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

1. Eusebius-Brief

O93, f. 30va; V630, f. 68ra; N442, f. 66ra; I83, f. 142vb; VD38, f. 136ra; SG670, p. 287a P9629, f. 42r: Bcan4, f. 106r; E97, f. 77ra; P102; BII13, f. 119vb; S105, f. 104v

INCIPIUNT1 DECRETA2 EUSEBII PAPAE3

Bcan4: I

P102; BII13: I Quid fieri debeat de hereticis conversis

[H. 1] Carissimis4 fratribus et deo dilectis <E97, f. 77rb> episcopis omnibus per Gallicanas provincias5 constitutis <S105, f. 105r> Eusebius.

Scripta sanctitatis vestrae cum magna gratiarum suscepi6 actione gavisus scilicet de vestra sospitate, sed contristatus nimis de vestra oppressione.

V630: Ut conversi heretici qui in sanctę trinitatis fide babtizati sunt per impositionem manus suscipiantur

I83; Bcan4: De7 conversis hereticis

Quod enim significastis, quid de conversis hereticis fieri debuisset8, scitote nos eos, qui in sanctae trinitatis fide baptizati9 sunt, <I83, f. 143ra> per impositionem manus suscipere10.

VD38: De accusacionibus

Bcan4 : II

P102; BII13: II De accusationibus11 clericorum

[H. 2] De12 accusationibus vero clericorum, super13 quibus mandastis14, scitote a tempore apostolorum in hac sancta urbe servatum15 esse

V630: De accusationibus clericorum

accusatores et accu<SG670, p. 287b>sationes, quas exteras16 consuetudinum17 leges non18 adsciscunt19, a20 clericorum accusatione submotas21.

N442: Ut non liceat laicis accusare episcopos

P9629; S105: Laicos accusare non posse sacerdotes

I83; Bcan4; E97: de his qui sponte aliorum crimina confitentur torquendis

Bcan4: III

P102; BII13: III De accusationibus episcoporum et servorum dei atque de eorum22 accusatoribus

[H. 3] Similiter23 laicos non accusasse24 episcopos25 hactenus26 observatum et constitutum27 est, quia28 eiusdem29 non sunt conversationis et oppido30 eis quidam31 infesti exsistunt, quippe cum vita et secreta eorum a32 laicorum <O93, f. 30vb> actibus debeant33 esse remota34 nec ab35 his36 impeti37 debeant, quorum38 castitatem39 et gravitatem40 <VD38, f. 136rb> nolunt <BII13, f. 120ra> imitari, maxime cum41 nec42 eos in suis vo<V630, f. 68rb>lunt recipere accusationibus.

De43 ipsis vero, suis videlicet agricultoribus44 atque ministris, dominus laicis et cunctis eos persequentibus ait: Nolite tangere christos45 meos et in prophetis meis nolite malignari. Et ipsa46 sacra scriptura dicit: Qui47 vos tangit, tangit pupillam48 oculi mei.

P9629: De acusatoribus

Talia enim et his similia sancti patres providentes49 pericula50 laicos51 saeculo militantes52 ab53 accusatione sacerdotum <I83, f. 143rb> prohibuere54, similiter55 servos et libertos56 atque censibus57 publicis58 vel59 privatis60 subiugatos omnesque infa<SG670, p. 288a>mes61 ab eadem accusatione vel tergi<N442, f. 66rb>versatione62 63 submoverunt. Non64 enim oportet65, ut permittantur carnales66 spiritales persequi, nec sceleribus67 irretitos vel saeculo68 militantes episcopos69 infamari70 71 vel lacerari72 aut crimen opponere. Nam si hoc apostoli aut successores eorum permitterent73, perpauci remansissent, qui74 domino in75 sacerdotali ordine militassent. Idcirco et nos sequentes patrum vestigia76 pro77 salvatione servorum dei, quascumque ad accusa<VD38, f. 136va>tionem personas leges publicae non admittunt78 79, his impugnandi80 <E97, f. 77va> alterum81 82 et nos licentiam83 submovemus, et nullae accusationes a iudicibus audiantur84 ecclesiasticis, quae legibus saeculi prohibentur. Quapropter illi, quibus indita85 est ad86 unguem polita87 perfectio88, talia89 silere debent, ita ut nec mutilentur90 nec prae<BII13, f. 120rb>ponantur91.

P9629; S105: Hi accusare nequeunt

Nec92 illi, qui93 aut94 95 in fide catholica aut inimicitia suspecti sunt, ad96 pulsationem97 praedictorum admittantur, quia veritatem98 professionis99 100 infideli<I83, f. 143va>tas <SG670, p. 288b> et inimicitia101 impediri102 solet.

V630: Qui crimina aliorum sponte confitentur nec credendi sunt nec admittendi

I83; Bcan4: De his qui sponte aliorum crimina confitentur torquendis

Nec103 illi credendi sunt aut admittendi104, qui aliorum sponte105 crimina confitentur106, et ideo replicanda107 est sollicite108 veritas109, quam <S105, f. 105v> sponte prolata110 111 in112 illis vox habere non potest.

P9629: Tormentis veritas exquirenda

Hanc diversis crucibus113 114 e115 latebris suis religiosus116 117 tortor118 exigi119 120 debet, ut, dum poenis121 <Bcan4, f. 106v> corpora solvuntur122, quae gesta123 sunt, fideliter et124 veraciter exquirantur.

I83: Non licet laici accusare episcopos

Bcan4: V

P102; BII13: IIII Ut primum convertantur ora ad leges publicas deinde ad iudices125 iuste loquentes

[H. 4] Unde126, quaeso127, primum ad leges publicas, deinde ad iudices ora128 convertite129, qui possunt et volunt in defensione omnium iuste loqui.

VD38; Bcan4: Non liceat laicis accusare episcopos130

Nos enim131, quos dei servitium post istarum rerum obiecti<VD38, f. 136vb>onem132 133 fecit134 135 ingenuos136, qui talium insultationes137 et contumelias138 aut despicimus139 aut deridemus, quibus scriptum est de famulis et vulgis140 141 hominibus per apostolum: Mementote142, quia vester et illorum dominus in143 caelis est144. Ad haec145 saeculi146 mala revocabimur? Faciendum147 a nobis est148, quod facientem alterum149 profanum150 esse contendimus151? Quod per ministerium iussionis et manus alienae152 incerta<SG670, p. 289a>ret153 154 aspectum155, nostro peragetur156 157 imperio? <BII13, f. 120va>

S105: Tormentis veritas exquirenda

Nolite hanc ad universas ecclesias158 <V630, f. 68va> <I83, f. 143vb> mentem159 rapacium luporum <N442, f. 66va> more160 et natura161 servare, quia, postquam nos maculat162, forte pro desideriis eorum cruenta163 164 discussio165 effectum166 in his, quo tendunt167, non habebunt dicente168 nobis propheta169: Ponamus170 circulum in naribus eorum et frenum in labiis, et reducamus171 eos in viam rectam, quia eodem propheta asserente172 impugnantur173, qui dicit174: Erunt quasi non sint, et peribunt viri, qui contradicunt vobis.

V630: Quę persone sint infames

P9629: Qui sunt infames inpugnatores episcopo

I83; Bcan4; P102; BII13; S105: V175 Qui sint176 infames

[H. 5] Infames177 enim sunt procul dubio impugnatores episcoporum omnesque, qui adversus patres armantur, et178 conculcatores179 ecclesiarum sacerdotumque180 eius,

BII13: infames dicuntur qui ex preliis fugiunt

et qui de publicis181 fugiunt proeliis et182 mandata <VD38, f. 137ra> dei contemnunt183, et qui184 aliqua culpa infamiae185 186 asperguntur maculis187, his omnibus impugnandi188 episcopo189 patrum sequentes instituta et nos licentiam190 <P9629, f. 42v> submovemus191, quia sic odit deus192 eos193, qui patres194 insequuntur, ut patrum invasores, qui195 in omni196 mundo <SG670, p. 289b> infamia notantur197 et ideo198 iuste et regulariter199 respuuntur. Nunc longa200 non opus est admonitione201 iam perditis202, odium203 debemus operi204, de quibus iam non superest205, quod damnetur auctoribus, de quibus dominus per prophetam loquitur dicens: <I83, f. 144ra> Repro<BII13, f. 120vb>bantes206 verbum sperastis207 in calumnia208 et in tumultu209 et210 estis in eo. Propterea erit vobis iniquitas haec sicut interruptio. Rursus etiam de talibus propheta211 clamat dicens: Accedite adhuc212, semen adulteri213 et fornicarii214. Super quem lusistis215 216, super quem dilatastis os et eiecistis217 linguam? Numquid218 non219 vos filii scelesti220 221 estis222, semen mendax? Cessent impii223 commmentitia224 225 adversus simplices226 iam fraude metiri227 228. Custodi229, inquit propheta, linguam tuam a malo et labia tua, ne loquantur230 dolum. Recede a malo et fac bonum, quaere231 pacem et persequere eam. <S105, f. 106r> Oculi domini232 ad iustos et aures eius ad clamo<VD38, f. 137rb>rem eorum, vultus233 domini in234 facientes235 malum236, <O93, f. 31ra> ut perdat de terra memoriam eorum. Et paulo post: Interficiet impium <SG670, p. 290a> malicia, et odientes iustum culpabuntur237.

Bcan4: VI

P102; BII13: VI De dilectione

[H. 6] Nos, quamquam <N442, f. 66vb> multa patiamur238 a talibus, diligamus239 nos, carissimi, invicem, quoniam caritas ex deo est, et omnis240, qui diligit241, ex deo natus est et cognoscit242 deum. Qui non diligit, non novit deum, quoniam deus caritas est. In hoc apparuit caritas dei in nobis, quoniam filium suum uni<I83, f. 144rb>genitum misit deus in mundum, ut vivamus per eum243. In hoc est caritas, non quasi244 dilexerimus deum, sed quoniam ipse dilexit nos et misit filium suum propitiationem245 pro peccatis nostris. Carissimi, si deus dilexit nos, <V630, f. 68vb> et nos debemus <BII13, f. 121ra> alterutrum246 diligere. Deum nemo vidit247 umquam. Si diligamus invicem, deus in nobis manet248, et caritas eius in nobis perfecta est. In hoc intellegimus, quoniam in eo <Bcan4, f. 107r> manemus et ipse in nobis, quoniam de spiritu suo249 dedit nobis, et nos vidimus et testificamur, quoniam pater misit filium suum salvatorem mundi. Quisquis250 confessus251 fuerit, quoniam252 Iesus est filius dei, deus in eo manet et ipse in deo. Et nos cogno<SG670, p. 290b>vimus et credimus253 caritati, quam254 habet deus in nobis. Deus caritas est, et qui manet in caritate, in deo <VD38, f. 137va> manet et deus in eo. In hoc perfecta est caritas nobiscum, ut fiduciam habeamus255 in die iudicii, quia, sicut ille est, et nos sumus in hoc mundo. Timor non est in caritate, sed perfecta caritas foras mittit timorem, quoniam timor poenam256 habet. Qui autem timet, non est perfectus in caritate. <I83, f. 144va> Nos ergo diligamus deum, quoniam deus prior dilexit257 nos. Si quis dixerit, quoniam diligo deum, et fratrem suum oderit, mendax est. Qui autem258 non diligit fratrem suum259, quem videt, deum, quem non videt, quomodo potest diligere260? Et hoc mandatum a deo habemus, ut, qui261 diligit262 263 deum, diligat264 et fratrem suum. Omnis265, qui credit, quoniam266 Iesus est Christus, ex267 deo natus est, et omnis, qui diligit eum, qui genuit, diligit eum, qui natus est ex eo268. In hoc cognoscimus269, quoniam diligimus natos270 271 dei, cum deum diligamus et mandata eius272 faciamus. Haec273 est enim caritas dei, ut man<BII13, f. 121rb>data eius custodiamus. Et mandata eius gravia274 275 <SG670, p. 291a> non sunt, quoniam omne276, quod natum est ex deo, vincit mundum277. Et haec est278 victoria, quae vincit279 mundum, fides nostra. Quis est280, qui vincit mundum, nisi qui credit, quoniam Iesus est filius dei?

Hic est, qui venit per aquam et sanguinem Iesus281 Christus, <VD38, f. 137vb> non282 in aqua283 solum, sed in aqua et sanguine. Et spiritus est, qui <N442, f. 67ra> testificatur, quoniam Christus est veritas, quoniam tres sunt, qui testimonium284 dant, spiritus285, aqua et sanguis, et tres unum sunt. Si testimonium hominum accipimus286, testimonium287 dei maius est, quoniam hoc est testimonium dei, quod maius est, quia testificatus288 est <S105, f. 106v> de289 filio suo. Qui credit in filium290 dei, habet testimonium dei in se. Qui non credit filio291, mendacem292 facit eum293, quia294 non credit in testimonio295, quod testificatus est296 deus de filio suo. Et hoc297 testimonium298 est, quoniam vitam aeternam dedit nobis deus, et haec vita in filio eius299. Qui habet filium, habet vitam, qui non habet filium dei, non habet vitam.

Haec scribo vobis, ut sciatis, quoniam vitam habetis300 aeternam, qui creditis in nomine301 302 filii dei. <SG670, p. 291b> Et haec303 est304 fiducia, <V630, f. 69ra> quam habemus ad eum, quia, quodcumque petierimus305, secundum306 voluntatem eius audit nos. Et scimus, quia audit nos, quicquid307 petierimus, scimus, quoniam habemus308 petitiones, quas postulamus309 ab eo. Qui310 scit fratrem suum peccare peccatum non ad mortem, petat311 312 et dabitur ei vita313 peccanti314 non ad mortem. Est315 pec<VD38, f. 138ra>catum ad316 mortem, <BII13, f. 121va> non317 318 pro illo dico319, ut roget quis. Omnis iniquitas peccatum est et est peccatum ad mortem. Scimus, quia omnis, qui natus est ex deo, non peccat, sed generatio320 dei conservat eum, et malignus321 non tangit eum. Scimus, quoniam ex deo sumus, et mundus totus in malig<I83, f. 145ra>no positus est. Et scimus, quoniam filius322 dei venit et dedit nobis sensum, ut cognoscamus deum verum et sumus323 324 in vero filio eius, hic est verus deus et vita aeterna.

Propter mala sua multi potentes oppressi sunt valide325, et gloriosi traditi sunt in manus alterorum326.

Benedictio dei in mercedem327 iusti festinet328 et in honore329 boni processus illius fructificat.

Beatus vir330, qui non est lapsus331 verbo <SG670, p. 292a> ex ore suo <P9629, f. 43r> et non est stimulatus332 in tristitia delicti333. Scitote, carissimi, pro ea pietate334, quae335 vobis dei famulis336 impendenda337 est, omnes suggestiones338 339 vestras fidei catholicae profuturas me dignanter340 suscepisse, ut ipsarum quoque opere341 et pax christiana reparari342 et error343 impius344 possit aboleri345. Et si amplius de talibus aut his similibus aliquid <Bcan4, f. 107v> fuerit deliberandum346, celeriter347 ad nos relatio348 dirigatur, ut pertractata349 qualitate <VD38, f. 138rb> horum350 nostra, quid351 observari debeat, sollicitudo352 constitu<N442, f. 67rb>at353.

Data VI354 Kal. August. Constante355 consule356.

O93, f. 31ra; V630, f. 69rb; N442, f. 67rb; I83, f. 145ra; VD38, f. 138rb; SG670, p. 292a; P9629, f. 43r; Bcan4, f. 107v; BII13, f. 121va; S105, f. 106v


1 Überschrift] EPISTOLA EUSEBII PAPAE QUOD LAICI VEL INFAMES EPISCOPOS ACCUSARE NON POSSINT SG670; Überschrift fehlt S105

2 DECRETA EUSEBII] EUSEBII DECRETA P9629

3 PAPAE] papę ut laicorum accusatio adversus episcopum non recipiatur et cętera utillima Sequentia de eadem causa E97

4 arissimis S105

5 provincas P102

6 suscepi actione] actione suscepi V630

7 Rubrik durchgestrichen Bcan4

8 debuisset korr. aus debuisse V630; debuisse P9629; debuisset korr. aus debuissent BII13

9 baptizati korr. aus bapzati VD38

10 suscipere korr. aus suscepere S105

11 accusatoribus BII13

12 am Rande z V630; am Rande drei Punkte N442

13 am Rande De quibus VD38

14 mandatis P9629; S105; mandastis korr. aus mandatis SG670

15 am Rande custoditum VD38

16 exterae korr. aus exteras P9629; Bcan4; exterae VD38; SG670; E97; P102; BII13; S105

17 consuetudinum korr. aus consuetudinem VD38

18 non fehlt SG670

19 am Rande assumunt suscipiunt VD38

20 ad BII13

21 am Rande remotas repulsas VD38

22 de eorum korr. aus deorum BII13

23 am Rande Reste einer Rubrik [...] liceat [...]aicis [...] O93; am Rande z V630; am Rande drei Punkte N442

24 accusare SG670; S105

25 episcopos korr. aus episcopus S105

26 am Rande hucusque VD38

27 constitutum korr. aus constitum E97

28 quia] Quia et SG670; S105

29 eiusdem non korr. aus eiusdem P9629

30 am Rande valde VD38

31 quidam korr. aus qui tam V630

32 et Bcan4

33 debeat P102

34 semota SG670; S105

35 ab his] aliis, am Rande R S105

36 eis SG670

37 am Rande accusari VD38

38 quorum] qui eorum korr. aus quorum SG670

39 castitatem korr. aus castitem P102

40 am Rande maturitatem VD38

41 cum fehlt V630

42 nec] nec in P9629

43 am Rande N SG670

44 agriculturibus BII13

45 am Rande Fideles unctos gratia sancti spiritus VD38

46 ipsis N442

47 Qui vos tangit, tangit pupillam oculi mei fehlt BII13

48 pupillam occuli korr. aus pupillam S105

49 praevidentes E97

50 pericula korr. aus periculo P9629; pericula korr. aus pecula P102

51 laicos korr. aus laico P102

52 am Rande Servientes VD38

53 am Rande quod laici non debeant episcopos accusare BII13

54 prohibuere korr. aus prohibere V630; BII13

55 am Rande z V630

56 libertos kor. aus liberos V630; VD38; P102

57 sensibus I83; censibus korr. aus sensibus Bcan4

58 plubicis S105

59 et N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

60 am Rande Singularibus specialibus VD38

61 am Rande Criminosos turpes VD38

62 am Rande Calliditate decepcione VD38

63 tergiversatione] tergi accusatione S105

64 am Rande z V630

65 oportet ut korr. aus oportet N442

66 carnalibus korr. aus carnales I83

67 am Rande peccatis VD38

68 sancto Bcan4

69 episcopo I83

70 am Rande Accusare VD38

71 infamare N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

72 lacerare N442; VD38; SG670; E97; P102; BII13; S105; delacerare I83; Bcan4

73 permitterentur V630; P9629

74 qui domino] quod non P102

75 in fehlt BII13

76 vestigia korr. aus vestigias SG670

77 pro fehlt I83; Bcan4

78 am Rande Suscipiunt VD38

79 admittant P9629; SG670

80 inpungnandi Bcan4

81 alterum korr. aus alterum alterum P9629; altarium SG670; S105

82 alterum bis zum Schluss fehlt E97 wegen einer Textlücke vielleicht wegen Blattverlusts der Vorlage

83 licencia VD38

84 audientur korr. aus audienter S105

85 am Rande Conlata inserta VD38

86 am Rande Ad integrum ad plenum ad perfectum VD38

87 am Rande Splendida ornata VD38

88 perfectia P102

89 tamen SG670

90 am Rande Comprimantur subdantur VD38

91 proponantur V630; SG670; S105

92 Nec illi korr. aus Nec P102

93 quia Bcan4

94 ut korr. aus aut Bcan4

95 aut in korr. aus aut I83

96 aut Bcan4

97 pulsatione Bcan4

98 veritatem] veritatis est P9629; veritatis I83

99 am Rande manifestacionis VD38

100 professioni I83; Bcan4

101 inimicitia korr. aus inimicitias S105

102 impedire korr. aus impediri V630; impedire VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

103 am Rande z V630

104 amittendi P9629

105 am Rande voluntarie VD38

106 confitentur korr. aus confitenter P9629; confitentur korr. aus confitetur BII13

107 am Rande revolenda requirenda VD38

108 am Rande studiose VD38

109 veritatis BII13

110 am Rande revolenda requirenda VD38

111 prolatam VD38; Bcan4; P102; BII13

112 in illis] mollis SG670; S105

113 am Rande tormentis cruciatibus VD38

114 cruciatibus V630; N442; I83; SG670; Bcan4; P102; S105; cruciatibus korr. aus crucibus BII13

115 am Rande De occultis secretis VD38

116 am Rande fidelis christiano VD38

117 reliosus S105

118 am Rande qui torquendo (korr. aus tor) veritate requirit VD38

119 am Rande exquirere VD38

120 exigere korr. aus exigi P9629; exigere I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

121 interlinear cruciatibus VD38

122 interlinear franguntur VD38

123 am Rande acta VD38

124 et veraciter fehlt SG670; S105

125 iudices korr. aus iuces P102

126 Unde korr. aus Uunde BII13

127 interlinear rogo VD38

128 am Rande facies VD38

129 convertite] con veritate P9629; convertere P102

130 episcopis VD38

131 eram V630

132 am Rande opposicionem VD38

133 abiectionem SG670; S105

134 fecit korr. aus feci Bcan4

135 fecit ingenuos korr. aus fecit P9629

136 am Rande liberos VD38

137 am Rande Derisiones VD38

138 am Rande opprobria VD38

139 despicimus korr. aus dispicimus P9629

140 am Rande Rusticis VD38

141 vulgi SG670; S105

142 am Rande Recordamini VD38

143 in caelis] incolis P9629

144 est] est cur SG670; S105

145 hoc N442; I83; VD38; Bcan4; P102; BII13

146 sęculari S105

147 faciendumque SG670; S105

148 est fehlt N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

149 alterutrum I83

150 am Rande impium VD38

151 am Rande contradicimus VD38

152 alienum SG670; S105

153 am Rande incertum facere VD38

154 incestaret V630; SG670

155 am Rande visum VD38

156 am Rande finietur complebitur VD38

157 peragatur SG670

158 ecclesias] ecclesiasticas res SG670; S105

159 am Rande voluntatem VD38

160 more korr. aus morum N442; morum I83; VD38; Bcan4; P102; BII13

161 maturas VD38; naturas P102; BII13

162 maculat korr. aus macula Bcan4

163 am Rande crudelis VD38

164 cruenta korr. aus cruenda BII13

165 am Rande Inquisitio VD38

166 am Rande opus perfectionem VD38

167 interlinear pergunt VD38

168 dicente nobis] docente nos SG670; S105

169 prophetam I83

170 Ponam I83; Bcan4

171 reducam I83; Bcan4

172 am Rande Adfirmante VD38

173 inpugnanter S105

174 dicunt V630; P9629

175 V fehlt I83; S105

176 sunt I83; Bcan4

177 am Rande drei Punkte N442

178 am Rande z V630

179 am Rande oppresssores VD38

180 sacedotumque S105

181 plubicis S105

182 et] et qui SG670; S105

183 contendunt Bcan4

184 qui] qui pro korr. aus qui P9629; qui pro I83; SG670; Bcan4; S105

185 am Rande turpitudinis VD38

186 infami SG670; S105; infame Bcan4

187 am Rande corrupcionibus VD38

188 impugnando V630; inpugnandi korr. aus inpugnando P9629

189 episcopos korr. aus episcopo N442; P9629; episcopos I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

190 licencia VD38

191 am Rande Subtrahamus denegamus VD38

192 deus eos korr. aus deus P9629

193 eos fehlt SG670; S105

194 patres korr. aus patris P9629

195 am Rande z V630

196 omni mundo korr. aus mundo omni SG670

197 am Rande deturpantur maculantur VD38

198 ideo iuste korr. aus ideo N442

199 regulariter korr. aus regularit N442

200 longe BII13

201 admonitionem I83; admonitione korr. aus admonitionem BII13

202 perdidistis I83; perditis] perditi estis VD38; Bcan4; P102; BII13

203 interlinear t SG670

204 operis SG670; S105

205 am Rande remane VD38

206 Reprobrantes V630; P9629; P102

207 speratis S105

208 calumniam V630; P9629

209 tumultum V630; P9629; Bcan4

210 et] et innixi korr. aus et SG670; et innixi S105

211 propheta] per prophetam SG670; S105

212 adhuc] ait huc VD38; P102; huc SG670; S105; autem huc BII13

213 adulteri korr. aus adulterii V630; adulterii P9629

214 fornicarii korr. aus fornicarie SG670; fornicarię S105

215 am Rande Iocati estis gavisi estis VD38

216 lusistis korr. aus luxistis SG670

217 egecistis korr. aus igecistis P9629; iecistis Bcan4

218 nunquid korr. aus nunc quid O93; Numquid] Non quid S105

219 non fehlt Bcan4

220 am Rande scelerati VD38

221 scelesti korr. aus caelesti N442; P102; scelesti korr. aus scelestis BII13

222 estis semen korr. aus estis BII13

223 impia SG670; S105

224 am Rande peccatoris figmenta disputaciones VD38

225 commota korr. aus commentitia P9629; commentia I83; commenta VD38; P102; BII13; commota SG670; S105; commenta korr. aus commentitia Bcan4

226 simplicis Bcan4

227 am Rande praeparare VD38

228 mentiri I83; SG670; Bcan4; P102; S105

229 Custodit S105

230 loquantur korr. aus longantur VD38

231 inquaere I83

232 domini korr. aus domino Bcan4

233 vultus] Vultus autem SG670; Bcan4

234 super V630

235 facentes malum] facientes malum ut perfacientes mala korr. aus facientes ut perfacientes mala V630

236 malum korr. aus mala P9629

237 am Rande repraehendentur VD38

238 piciamur korr. aus piamur P9629

239 am Rande sustineamus VD38

240 omnes S105

241 diligit] diligit deum SG670

242 cognoscit korr. aus cognosit BII13

243 eam O93

244 quasi] quasi nos V630; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; quasi nos korr. aus quasi N442

245 am Rande redempcionem miseracionem VD38

246 alteutrum SG670

247 am Rande In substancia in qua est deus VD38

248 manet et caritas in nobis fehlt VD38

249 sancto SG670; S105

250 Quisque I83; SG670; S105; Quisquis korr. aus Quiquis BII13

251 confessus korr. aus conctersus P9629

252 quoniam iesus korr. aus quoniam V630

253 credidimus korr. aus credimus V630; P102; credidimus SG670

254 quod I83

255 habemus O93; Bcan4; habeamus korr. aus habemus N442

256 am Rande Cruciatum quia cruciatur animus eius qui timet VD38

257 dilexit korr. aus dilexi Bcan4

258 autem] autem non korr. aus autem P9629; enim SG670; S105

259 suum korr. aus suus P9629

260 diligere korr. aus dixigere P9629

261 quid P9629; S105

262 diligit fehlt S105

263 diligit deum] deum diligat SG670

264 diligat korr. aus diligit P9629

265 Omnis qui korr. aus Omnis N442

266 quod P9629

267 a Bcan4

268 eo korr. aus deo VD38

269 cognovimus V630; Bcan4

270 am Rande filios dei VD38

271 natos korr. aus notos Bcan4

272 est SG670

273 Hęc est korr. aus Hęc Bcan4

274 am Rande ponderosa VD38

275 gravia korr. aus gravi BII13

276 omnem S105

277 mundum et haec est victoria quae vincit (vincit korr. aus vicit BII13) mundum fides nostra. Quis est qui vincit mundum korr. aus mundum BII13

278 est fehlt VD38

279 vincit korr. aus vicit BII13

280 est] est autem Bcan4

281 Iesus Christus] iesu christi Bcan4

282 non] Non est Bcan4

283 aqua korr. aus aquam I83

284 testimoniunt Bcan4

285 am Rande Spiritus sanctus aqua baptismi et sanguis calicis domini hec tria unum sunt id est unum misterium quia simul operantur remissionem peccatorum VD38

286 accepimus I83; Bcan4

287 testimonium dei korr. aus testimonium P9629

288 am Rande quando vox de celo sonuit dicens hic est filius meus dilectus VD38

289 de korr. aus in Bcan4

290 filium korr. aus filio VD38

291 filio korr. aus filio dei P9629; filio] in filium dei SG670; S105

292 maendacem korr. aus mandacem S105

293 eam VD38

294 qui O93; V630; quia korr. aus qui P9629

295 testimonium N442; SG670; S105

296 est deus korr. aus est S105

297 hoc korr. aus hoc est P9629

298 testimonium est] est testimonium S105

299 eius] eius est P9629; SG670; S105

300 habetis aeternam] aeternam habetis S105

301 nomine filii] filium SG670; S105

302 nomine filii dei] filii dei (di P102) nomine I83; Bcan4; P102; BII13; filium dei nomine VD38; filium SG670; S105

303 hoc V630

304 est fehlt SG670; S105

305 petierimus korr. aus pepetierimus VD38; petieritis, interlinear mus SG670; petieritis S105

306 secundum voluntatem eius audit nos. Et scimus, quia audit nos, quicquid petierimus fehlt Bcan4

307 quicquid] quia quid S105

308 habemus korr. aus hahabemus BII13

309 postulamus korr. aus postolamus VD38

310 Quis P102

311 am Rande Roget VD38

312 petit V630

313 vitam SG670; S105

314 peccanti korr. aus peccandi VD38

315 Est peccatum ad mortem, non pro illo dico, ut roget quis. Omnis iniquitas peccatum est et est peccatum ad mortem fehlt VD38

316 interlinear impenitentia SG670

317 non korr. aus non non BII13

318 non pro illo dico, ut roget quis. Omnis iniquitas peccatum est et est peccatum ad mortem fehlt VD38

319 dicam korr. aus dico Bcan4; dicam P102; BII13

320 generatio korr. aus genatio BII13

321 am Rande Spiritus malus VD38

322 filius dei venit et fehlt SG670; S105

323 am Rande maneamus VD38

324 simus korr. aus sumus V630; simus korr. aus scimus N442; simus P9629; I83; SG670;P102; S105; scimus korr. aus simus Bcan4; scimus VD38; BII13

325 valde I83; Bcan4

326 alterutrum Bcan4

327 mercede korr. aus merce SG670; merce S105

328 festinat I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

329 honorem VD38; P102; BII13

330 vir fehlt N442

331 lapsus verbo korr. aus lapsus Bcan4

332 am Rande Agitatus vexatus cruciatus VD38

333 dilecti S105

334 am Rande misericordia VD38

335 quae] que a VD38

336 famulis korr. aus famulas V630; famulus VD38; S105; famulis korr. aus famulus SG670

337 am Rande tribuenda VD38

338 am Rande deprecaciones VD38

339 suggessiones I83

340 dignanter korr. aus dignatur Bcan4

341 opera korr. aus opere P9629; opera SG670; S105

342 separari Bcan4; reparari korr. aus separari P102

343 terror VD38

344 ipius BII13

345 am Rande Destrui VD38

346 delaborandum I83; VD38; Bcan4; P102; BII13

347 am Rande velociter VD38

348 am Rande narracio VD38

349 pertractatata V630

350 eorum Bcan4

351 qui I83; Bcan4; BII13

352 am Rande Diligencia VD38

353 am Rande Disponat ordinat VD38

354 V Bcan4

355 constanti korr. aus constante Bcan4

356 conss. I83; Bcan4; BII13; S105

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 28.8.2006