[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

2. Eusebius-Brief

Inhaltsverzeichnis

Melchiades-Brief

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

3. Eusebius-Brief

O93, f. 32ra; N442, f. 68vb; V630, f. 70va; I83, f. 148vb; VD38, 141va; SG670, p. 300a; P9629, f. 44v; Bcan4, f. 109v; E97, f. 79rb; P102; BII13, f. 124va; S105, f. 110r

EPISTOLA1 CUIUS SUPRA AD EPISCOPOS PER CAMPANIAM ET TUSCIAM CONSTITUTOS DIRECTA2.

<N442, f. 69ra> [H. 15] Dilectissimis3 4 fratribus universis episcopis per Campaniam et Tusciam constitutis Eusebius.

Benedictus dominus deus noster, qui per misericordiam5 suam Romanam ecclesiam beati6 <BII13, f. 124vb> Petri principis7 apostolorum sacerdotio di<SG670, p. 300b>tavit nobisque8 viam monstrandam9 circa nos10 11 12 propter13 universalem curam, quae14 nobis propter privilegium15 eiusdem ecclesiae invicem16 caritas17 indulsit18 19, qui cohaeremus firmitate20 fidei, iungamur21 quoque votiva22 23 iucunditate24 25 colloquii26, quo27 28 facilius dum per litterarum ministeria29 ad vos usque pertendimus30 31, etiam cor<I83, f. 149ra>da vestra ad religiosum32 33 cultum34 <VD38, f. 141va> apostolicis admonitionibus incitemus, [H. 16] et35 dum dilectionis36 spei37 nostrae reddimus38 velut quoddam debitum, plenum circa deum monstremus39 affectum40. Iungamus igitur, dilectissimi fratres, continuas41 et humiles preces, et dominum nostrum oris et cordis lacrimis supplicantes iugi42 deprecatione poscamus, ut institutione et opere43 illi, cuius esse membra cupimus, haereamus44, nec umquam ab illa via, quae Christus est, devio45 46 tramite declinemus47, ne ab eo iuste, quem nos impie48 relinquimus, deseramur49 50. Quod cum superni favoris51 auxilio ea nobis potest ratione contingere52, si <SG670, p. 301a> apostolica dogmata53, si patrum mandata servemus54. Dicit enim dominus noster: Qui diligit me, sermonem meum servabit, et pater meus diliget55 eum, et ad eum veniemus et56 mansionem apud eum faciemus.

<SG670, p. 304a> [H. 17] <BII13, f. 125ra> <S105, f. 111r> Et57 58 licet haec59 possint generaliter dicta sufficere, ut vel declinemus errata60 vel custodiamus catholica, ab61 apostolis62 tamen eorumque successoribus novimus constitutum criminationes63 adversus doctores non debere suscipere64 nec peregrina65 <E97, f. 79va> iudicia fieri neque66 quemquam67 <VD38, f. 142ra> alterius iudicis68 quam69 sui70 sententia debere71 constringi72. Caput enim ecclesiae Christus est73, Christi autem vicarii74 sacerdotes sunt, qui vice75 Christi legatione76 funguntur in ecclesia. Idcirco quicquid77 ad eorum fit78 iniuriam, ad Christum perti<V630, f. 70vb>net, qui79 dixit: Qui vos audit, me audit, et qui vos spernit80, me <SG670, p. 304b> spernit81, et qui82 me spernit, spernit eum, qui me misit.

Ista, fratres, terribilia83 sunt et oppido diligenter consideranda et cavenda, et tam84 propter eos, <S105, f. 111v> qui se ipsos aut cupiditate aut avaritia aut invidia perdere moliuntur85, ne in profunda labantur86 87, in talia incidant88 mala, quam89 propter persecutores ecclesiae servorumque eius, qui iuxta veritatis90 vocem oculos habentes non vident et aures habentes <N442, f. 69rb> non audiunt91, nec intellegunt, quae placent92 deo. [H. 18] Sequentes93 94 in omnibus95 apostolicam regulam et praedicantes omnia96 eius constituta97 ob custodiam episcoporum, <I83, f. 149va> qui colum<BII13, f. 125rb>nae ecclesiae a deo dic<Bcan4, f. 110r>ti sunt, et ceterorum verorum98 sacerdotum99 firmantes cana100 101 patrum statuta constituimus iterum102 103 cum omnibus, qui104 nobiscum sunt episcopis, sicut dudum105 decretum106 repperimus107, ut108 homicidae, <P9629, f. 45r> malefici, fures, <SG670, p. 305a> sacrilegi109, raptores, adulteri, incesti110, venefici, suspecti, <VD38, f. 142rb> criminosi, domestici111, periuri, et qui raptum fecerint112 vel falsum testimonium dixerint113 114, seu qui ad sortilegos115 116 divinosque117 118 concurrerint119 similesque120 eorum nullatenus ad accusationem vel ad testimonium erunt admittendi, quia121 infames122 sunt et iuste repellendi, <O93, f. 32rb> quia funesta123 est vox eorum. Vocem enim124 funestam in omnibus intercidi125 126 potius127 quam audiri oportet.

Periculum ergo, quod doctoribus imminet128 summopere semper est praecavendum et declinandum, et illi129 sunt a130 cunctis portandi et custodiendi dicente domino: Quod uni ex minimis131 meis fecistis132, mihi fecistis133.

[H. 19] Prima134 enim salus135 est136 rectae137 fidei regulas custodire et138 a constitutis139 140 patrum nul<I83, f. 149vb>latenus deviare141 142. Nec143 potest domini nostri Iesu Christi praetermitti144 sententia dicentis: Tu145 es Petrus, et super hanc146 petram aedificabo <SG670, p. 305b> ecclesiam meam, et haec, quae dicta sunt rerum147 probantur148 effectibus149 150, quia151 in sede apostolica152 extra maculam153 semper est154 catholica servata <E97, f. 79vb> religio.

<BII13, f. 125va> Ideo, carissimi, et vos iuxta155 sacram scripturam discite benefacere et156 mala157 declinare et patrum regulis158 imbui, sicut scriptum est159: Fili, si habes, bene160 fac tecum et deo dignas oblationes offer161. Memor esto, quoniam <VD38, f. 142va> mors162 non tardat et testamentum inferorum, quia demonstratum est tibi. Testamentum enim huius mundi163 morte morietur164. Ante165 mortem benefac amico tuo, et secundum vires166 tuas exporrigens167 da pauperi168. Non defrauderis a169 die bona et particula boni170 doni171 non172 te praetereat173 174. Nonne175 aliis176 relinquens177 dolores et labores tuos in divisione178 sortis? Da et accipe et iustifica animam tuam. Ante obitum tuum operare iustitiam, quoniam179 non est apud inferos <SG670, p. 306a> invenire cibum. Omnis caro sicut fenum veterescit180 et sicut folium fructificans in arbore viridi. Alia generantur et a<N442, f. 69va>lia deiciuntur181 182. <I83, f. 150ra> <S105, f. 112r> Sic generatio carnis et sanguinis183, alia finitur et alia nascitur. Omne opus corruptibile in fine <V630, f. 71ra> deficiet, et qui illud184 operatur, ibit185 cum ipso. Et omne opus electum186 iustificabitur, et187 qui operatur illud, honorabitur in illo. Beatus vir, qui in sapientia sua morietur188 189, et qui in iustitia sua meditabitur, et in sensu cogitabit circumspectionem190 dei. Qui excogitat vias191 illius in suo192 193 corde et in absconsis194 illius intellegens erit, vadens post195 illam quasi vestigator196, et197 in198 viis illius199 consistens200, qui respicit <BII13, f. 125vb> per fenestras201 <VD38, f. 142vb> eius et in ianuas202 illius audiens203, qui204 requiescit iuxta domum205 illius, et206 in parietibus illius figens palum statuet207 208 casulam suam209 ad210 ma<SG670, p. 306b>nus illius, et requiescunt211 in casula illius bona per aevum212. Statuet filios suos sub tegmine213 214 illius215, et sub ramis216 illius morabitur, protegetur sub tegmine217 illius a fervore218 et in gloria eius requiescet. Qui timet dominum219, faciet illud, et qui <I83, f. 150rb> continens220 est iustitiae, appraehendet illam, et221 obviabit222 illi quasi mater honorificata, et quasi mulier a virginitate suscipiet illum. Cibabit223 224 illum pane225 vitae et intellectus, et aqua sapientiae salutaris potabit226 illum, et firmabitur in illo et non227 flectetur228, et continebit illum229 230 et non confundetur231 et inaltabit232 illum apud proximos suos, et in medio ecclesiae <E97, f. 80ra> aperiet os233 illius et implebit234 illum235 spiritu236 sapientiae et intellectus, et stolam237 gloriae vestiet238 illum, iocunditatem239 240 et exultationem thesaurizabit241 242 <Bcan4, f. 110v> super illum, et nomine243 aeterno244 hereditabit245 illum. Homines stulti non appraehendent246 illam et homines sensati obviabunt247 illi, homines248 stulti non videbunt <SG670, p. 307a> illam, longe249 enim abest250 251 252 a superbia et dolo. Viri mendaces non erunt illius memores253, et viri veraces254 in<VD38, f. 143ra>venientur255 in illa et successum256 257 habebunt usque ad inspectionem258 259 dei. Non est260 speciosa261 262 laus in ore263 peccatoris264, <BII13, f. 126ra> quoniam a deo perfecta est sapientia. Sapientiae265 enim dei266 stabit267 laus268 et in ore fi<I83, f. 150va>deli abundabit, et dominator dabit eam illi. Non dixeris269: Per deum270 abest, quae odit enim271, ne feceris. Non dicas272: Ille273 me274 implantavit275 276, non enim necessarii sunt illi homines impii. Omne exsecramentum277 278 279 erroris odit deus et non erit280 amabile timentibus illum. Deus ab initio constituit hominem et reliquit illum in manu consilii sui, adiecit mandata <N442, f. 69vb> et praecepta sua. Si volueris, mandata conservabunt281 te et in perpetuum fidem <SG670, p. 307b> placitam282 facere283.

Apposuit284 tibi285 aquam et ignem, ad quod286 volueris, porrige287 manum tuam288. Ante hominem vita289 et mors, bonum et malum, quod290 placuerit ei, dabitur illi291, quoniam multa sapientia292 dei293 et fortis294 in295 potentia, <O93, f. 32va> videns omnes sine296 intermissione. Oculi dei297 et298 timentes299 eum, et ipse cognoscit300 omnem301 operam302 303 <S105, f. 112v> hominis. Nemini mandavit impie agere et304 nemini dedit spatium peccandi. Non enim concupiscit305 multitudinem306 filiorum infidelium307 et inutilium308. <VD38, f. 143rb> Ne iocunderis309 310 in filiis impiis, si311 multiplicentur312, <I83, f. 150vb> ne313 oblecteris314 super ipsos, si non est ti<V630, f. 71rb>mor dei cum illis. Non credas vitae315 illorum et ne316 respexeris in labores illorum317. Melior est enim unus timens deum, quam mille filii impii. Et utile318 mori319 sine filiis, quam relinquere filios impios. Ab uno <BII13, f. 126rb> sensato inhabitabitur patria et320 a tribus impiis deseretur321. Multa alia vidit oculus meus, <P9629, f. 45v> et fortiora horum322 audivit auris mea. In323 synagoga324 peccantium exardebit ignis, in gente incredibili exardescet325 ira. Non exoraverunt pro peccatis suis antiqui326 gigantes327, <E97, f. 80rb> qui destruxerunt328 confidentes suae329 virtuti, et non pepercit peregrinationi330 illorum, <SG670, p. 301a> <S105, f. 110r> sed percussit eos331 332 et333 exsecratus334 335 est illos336 prae337 superbia338 verbi339 illorum. Non misertus est illis gentem totam perdens et extollentes340 se in suis peccatis. Et341 sicut sexcenta milia peditum, qui congregati342 sunt343, duritiam344 cordis sui, et si unus fuisset cervicatus345 346, mirum, si fuisset immunis347. Misericordia enim et ira est cum illo, potens exoratio et effundens iram secundum misericordiam <VD38, f. 143va> suam. Sic348 corruptio349 illius hominis350, secundum opera sua iudicatur. Non effugiet in rapina351 peccator et non retardabit sufferentiam352 353 mi<I83, f. 151ra>sericordiam354 facientis. Omnis misericordia355 faciet locum unicuique secundum meritum356 operum suorum et secundum intellectum peregrinationis. Non dicas: A deo abscon<SG670, p. 301b>dar357 et ex summo358 quis359 mei memorabitur? In populo magno non agnoscar360. Quae est enim361 anima mea in tam immensa362 creatura? Ecce363 caelum364 365 et caeli caelorum, abyssus366 367 et universa terra, et quae in eis368 sunt, in conspectu illius commovebuntur montes simul et colles et fundamenta <S105, f. 110v> terrae, et cum conspexerit369 370 illa371 deus, tremore372 concutientur373. <BII13, f. 126va> Et in omnibus374 his insensatum375 376 est cor, et omne cor intellegitur ab illo, <N442, f. 70ra> et vias illius, quis intellegit et procellam377 378, quam nec379 oculus380 vidit hominis381? Nam plurima opera illius sunt in absconsis, sed opera382 iustitiae eius383, quis enuntiabit384 aut quis385 sustinebit386? Longe387 enim est388 testamentum a389 quibusdam et interrogatio hominum in consummatione390 est391. Qui minoratur corde, cogitat mala392, <Bcan4, f. 111r> et vir imprudens et errans393 cogitat stulta394.

Omnis395 396 ergo, fratres, sermo malus ex o<VD38, f. 143vb>re vestro non procedat397, <SG670, p. 302a> sed si quis bonus398 est ad aedificationem opportunitatis, ut det gratiam audientibus. Et nolite con<I83, f. 151rb>tristare399 spiritum sanctum dei, in quo signati estis in diem400 redemptionis. Omnis amaritudo et ira et indignatio et clamor et blasphemia401 402 tollatur a vobis cum omni malicia. Estote autem invicem benigni403, mi<V630, f. 71va>sericordes404, donantes405 invicem, sicut et406 deus in Christo donavit vobis. Estote ergo imitatores mei407 sicut filii carissimi, et ambulate in dilectione, sicut et Christus dilexit408 nos et tradidit semetipsum <E97, f. 80va> pro nobis oblationem et hostiam deo in odorem409 suavitatis.

Fornicatio410 411 autem et omnis immundicia412 aut avaritia nec nominetur in vobis, sicut decet sanctos, aut turpitudo aut stultiloquium aut scurrilitas, quae ad rem413 non pertinet414, sed magis gratiarum actio. Hoc enim415 scitote intellegentes, quod omnis fornicator416 aut immundus aut <BII13, f. 126va> avarus, quod est idolorum servitus, non habet heredi<SG670, p. 302b>tatem in regno Christi et dei.

Nemo vos seducat inanibus verbis. Propter haec enim venit ira dei in filios diffidentiae. Nolite ergo effici participes417 eorum. <VD38, f. 144ra> Eratis enim aliquando tenebrae418, nunc autem <I83, f. 151va> lux419 in domino, ut filii420 lucis ambulate. Fructus enim lucis421 est in omni bonitate et iustitia et veritate probantes, quid422 sit beneplacitum deo. Et nolite communicare423 operibus infructuosis tenebrarum424, magis autem redarguite. Quae enim in425 occulto fiunt ab ipsis, turpe est426 et dicere. Omnia autem, quae arguuntur, a lumine427 manifestantur. Omne enim, quod manifestatur, lumen est. Propter quod dicit: Surge, qui428 dormis et exsurge a mortuis, et illuminabit tibi429 Christus430. Videte431 itaque, fratres, quomodo caute ambuletis, non quasi insipientes432, sed ut sapientes, redimentes tempus433, quoniam dies434 mali sunt. Propterea nolite fieri impru<SG670, p. 303a>dentes, sed intelle<O93, f. 32vb>gentes, quae sit voluntas domini435. <S105, f. 111r> Et nolite inebriari vino, in quo est luxuria436, sed implemini437 spiritu438 loquentes vobismetipsis in psalmis439 et hymnis et canticis spiritalibus440 cantantes441 442 et psallentes443 in cordibus444 vestris domino, gratias agentes semper pro omnibus445 <I83, f. 151vb> in nomi<N442, f. 70rb>ne domini nostri Iesu Christi deo et patri subiecti <VD38, f. 144rb> invicem in timore Christi.

[H. 20] Crucis446 ergo domini nostri Iesu Christi, quae447 <BII13, f. 127ra> nuper448 nobis gubernacula sanctae Romanae449 ecclesiae450 tenentibus quinto Nonas Maias inventa est, in praedicto451 kalendarum die inventionis festum452 vobis453 sollemniter454 celebrare mandamus.

[H. 21] Similiter455 et hereticos456 omnes, quicumque dei457 gratia convertuntur et in458 sanctae trinitatis nomine credentes bapti<E97, f. 80vb>zati459 sunt, Romanae ecclesiae regulam460 tenentes, per manus impositionem reconciliari praecipimus461.

<SG670, p. 303b> Manus462 impositionis sacramentum463 magna venera<V630, f. 71vb>tione464 tenendum465 est, quae ab aliis perfici466 non potest nisi a467 summis468 sacerdotibus nec tempore469 apostolorum ab aliis quam ab ipsis apostolis legitur aut scitur470 471 peracta472 esse473, neque474 ab aliis, sicut iam dictum est, quam475 ab illis, qui eorum locum tenent, umquam perfici476 potest aut fieri debet. Nam si aliter praesumptum477 fuerit, irritum478 habeatur et vacuum, nec inter ecclesiastica479 umquam reputabuntur480 sacramenta.

De cetero, fratres, gau<I83, f. 152ra>dete in domino et exultate, ut sancti spiritus gratia illuminati <P9629, f. 46r> et confortati vos vestrosque <VD38, f. 144va> ad pascua aeternae vitae481 pervenire atque perducere adminiculante482 483 domino valeatis484. Gratia domini nostri Iesu Christi et caritas485 dei et communicatio486 spiritus <BII13, f. 127rb> sancti sit semper cum omnibus vobis487. Amen.

<SG670, p. 304a> Data VIII488 Kal. Septembr.489 Constante490 v.491 492 c. cons493. EXPLICIT494.

O93, f. 32vb; N442, f. 70vb; V630, f. 71vb; I83, f. 152ra; VD38, f. 144va; P9629, f. 46r; SG670, p. 304a; Bcan4, f. 111r; E97, f. 80vb; P102; BII13, f. 127rb; S105, f. 111r


1 Überschrift] EPISTOLA EUSEBII PAPAE QUOD INVENTIO CRUCIS DOMINICAE SIT CELEBRANDA (CELEBRANDA korr. aus CELEBRANA SG670) FESTIVE SG670; Epistola IIIa eusebii papae P102; BII13; Überschrift fehlt S105

2 DIRECTAM I83

3 am Rande XV Bcan4; vor Dilectissimis Rubrik XV De excellentia romanae sedis P102; BII13

4 ilectissimis S105

5 misericordia SG670

6 beati petri korr. aus beati P102

7 pricipis BII13

8 interlinear quo SG670

9 monstrando korr. aus monstrandam SG670

10 interlinear vel vos E97

11 vos SG670; S105

12 nos propter universalem curam, quae nobis korr. aus nos I83

13 propter fehlt V630

14 quam VD38; BII13; quam korr. aus quę SG670; qui korr. aus que Bcan4; qua P102

15 am Rande Specialem dignitatem VD38

16 invice korr. aus invicem SG670

17 caritatis SG670; S105

18 am Rande Tribuit dedit contulit VD38

19 indulsit] indulsit ut korr. aus indulsit SG670

20 firmitatem korr. aus caritatem O93

21 iungamur korr. aus vincamur SG670; vincamur S105

22 am Rande Desiderat VD38

23 votivi BII13

24 am Rande suavitate leticia VD38

25 iucunditate korr. aus iucuditate VD38; iocunditate S105

26 conloquii korr. aus conloquii con P9629; conconloquis VD38; conloqui S105

27 interlinear ut VD38

28 quod I83

29 ministeria korr. aus misteria P102

30 am Rande pervenimus VD38

31 pertingimus I83; SG670; Bcan4; S105

32 am Rande pium sanctum VD38

33 religiosum korr. aus regiosum P9629

34 am Rande servitutem VD38

35 am Rande XVI Bcan4; vor Et Rubrik XVI De pleno affectu circa deum monstrando P102;BII13

36 dilectionis] dilectionis et SG670; S105

37 spe] spe in VD38

38 reddimus korr. aus reddidimus SG670; reddidimus S105

39 monstremus korr. aus monstramus V630; monstramus Bcan4; P102

40 am Rande Devocionem voluntatem VD38

41 am Rande assiduas VD38

42 am Rande cotidiana VD38

43 operatione korr. aus opere P9629; cooperatione SG670; S105

44 am Rande Iungamur VD38

45 am Rande pervio sinistro contrario VD38

46 devio korr. aus deviae V630

47 declinemus korr. aus decliemus Bcan4

48 impie korr. aus piae V630

49 am Rande derelinquamur VD38

50 desecramur P9629

51 fautoris korr. aus factoris SG670; factoris S105

52 am Rande accidere VD38

53 am Rande doctrinas VD38

54 servamus V630; I83; E97

55 diliget korr. aus diligit SG670; diligit E97; S105

56 ac V630; N442

57 am Rande XVII Bcan4; vor Et Rubrik XVII De criminationibus adversus doctores non suscipiendis et de peregrinis iudiciis (iudiciis korr. aus iudicis BII13) et de sacerdotibus qui sunt vicarii (vicarii korr. aus vigarii P102) christi P102; BII13

58q Et licet haec possint – Nemini mandavit impie agere] nach der Datierungszeile SG670; S105

59 haec] haec si I83; SG670; Bcan4; S105

60 am Rande Male acta cum errore patrata VD38

61 am Rande Criminationes adversus doctores non debere suscipere nec peregrina iudicia fieri V630

62 apostolis korr. aus apostolus<P9629, f. 4>

63 am Rande Iniuria sacerdotum ad christum pertinet P9629; am Rande Criminum accusationes VD38

64 suscipi korr. aus sussipi VD38; suscipi korr. aus suscipere SG670; suscipi P102; suscipi korr. aus suscpi BII13

65 am Rande extranea VD38

66 nec Bcan4

67 am Rande Hoc ipsum require in epistola papae innocentii V630

68 iudicis quam] iudicis nisi korr. aus iudicis V630

69 quam korr. aus quia P102

70 suis I83; P102

71 debere korr. aus debet E97

72 contringi VD38

73 est fehlt VD38; P102

74 vicarii korr. aus vigarii P102; vicarii korr. aus vacarii S105

75 vice korr. aus ce P9629

76 legationem Bcan4

77 quicquid korr. aus quiquid P9629

78 sit Bcan4

79 qui korr. aus qua V630

80 am Rande Despicit VD38

81 spernit korr. aus spernit me spernit BII13

82 qui me korr. aus qui BII13

83 am Rande Timenda terrorem inferentia VD38

84 tamen SG670; BII13

85 am Rande praeparant VD38

86 am Rande cadant VD38

87 labantur] labantur aut V630; E97; labantur et SG670; S105

88 am Rande corruant VD38

89 qua P9629; VD38; SG670

90 veritatis korr. aus veritas VD38

91 audiunt korr. aus audient P102

92 placente korr. aus placent P9629

93 am Rande XVIII Bcan4; vor Sequentes Rubrik XVIII Qui non sint (sunt P102) suscipiendi in accusatione (accisationem BII13) P102; BII13

94 sequente O93; Sequentes korr. aus Sequente N442

95 omnibus] omnibus ne P9629; N442

96 omnia eius] eius omnia V630

97 constituta korr. aus conituta P102

98 verorum korr. aus virorum V630; virorum korr. aus verorum I83; BII13; virorum Bcan4

99 sacerdotum korr. aus sacerdotes P102

100 am Rande Antiqua vetera VD38

101 arcana korr. aus cana P9629; canonica korr. aus cano N442; arcana, interlinear antiqua SG670; canonas Bcan4; canonica P102; BII13; archana S105

102 am Rande De testibus et accusatoribus I83; vor Iterum Rubrik De testibus atque accusatoribus Bcan4; canonica P102

103 iterum korr. aus iter P102

104 qui fehlt Bcan4

105 am Rande Ante prius VD38

106 am Rande Statutum iudicatum VD38

107 am Rande invenimus VD38

108 am Rande De infamis personis V630; am Rande Hi acusare non possunt P9629

109 am Rande Sacrarum rerum fures VD38

110 am Rande Incesti sunt qui in proximis crimina committunt VD38

111 domestici korr. aus domesti BII13

112 fecerunt korr. aus fecerint V630; I83; fecerint korr. aus fecerit VD38

113 interlinear u SG670

114 dixerunt korr. aus dixerint V630; dixerint korr. aus dixerit P9629

115 am Rande Sortilegi sunt qui per sortem occulta querunt VD38

116 sortilogos O93; VD38; E97; BII13; interlinear vel o V630

117 am Rande Divini sunt qui parte demonum incantando futura praedicunt VD38

118 divinosque korr. aus divininosque SG670

119 concurrerunt korr. aus concurrerint V630; SG670

120 similesque korr. aus similisque P9629

121 qui Bcan4

122 am Rande Repraehensibiles VD38

123 am Rande Mortifera perniciosa crudelis VD38

124 ergo E97

125 am Rande Intercludi VD38

126 interdici V630

127 potius korr. aus potius potius SG670

128 am Rande Instat VD38

129 illis I83; P102

130 ac Bcan4

131 minis V630

132 fecistis korr. aus fecisti P9629

133 fecisti P9629

134 am Rande XVIII Bcan4; vor Prima Rubrik XVIIII Quae sit prima salus et quod sedes apostolica semper servavit catholicam religionem extra maculam P102

135 ali I83

136 est fehlt S105

137 recti P9629

138 et a korr. aus et I83

139 am Rande Decretis praeceptis VD38

140 constitutis korr. aus constitis N442

141 am Rande Declinare recedere VD38

142 deviare korr. aus diviare Bcan4

143 vor Nec Rubrik De eo quod dicitur super hanc petram edificabo Bcan4

144 praetermitti korr. aus promitti P102

145 am Rande De eo quod dicit super hanc petram aedificabo I83

146 hanc korr. aus hac BII13

147 rerum korr. aus reum V630

148 am Rande Confirmantur VD38

149 am Rande Perfectionibus impletionibus VD38

150 affectibus O93; P9629; E97; effectu SG670; S105

151 qui VD38

152 apostolicam Bcan4

153 macula I83

154 est fehlt V630

155 iuxta korr. aus iusta Bcan4

156 et] et a korr. aus et P9629

157 mala korr. aus male P9629; mala] a malo SG670; S105

158 regulis] regulis semper E97

159 est fehlt N442

160 bene fac tecum] benefactum SG670; S105

161 offer korr. aus offerri P9629

162 mros P9629

163 modi E97

164 mortebitur korr. aus mortetur P9629; morientur VD38

165 Ante korr. aus Aute BII13

166 am Rande possibilitates VD38

167 exporgens SG670; S105

168 pauperibus I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

169 a die] adit N442

170 boni korr. aus bona V630

171 domini Bcan4; doni korr. aus doli E97; doni korr. aus domino P102

172 n O93

173 am Rande Transeat VD38

174 depraetereat I83; terreat SG670; S105

175 Ne SG670; S105

176 aliis korr. aus alienus P102

177 relinques N442; VD38; E97; P102; BII13; relinquas SG670; S105

178 divisione korr. aus divisione sed S105

179 quam I83; Bcan4; quia VD38; P102; BII13

180 interlinear vel a E97

181 am Rande Proiciuntur VD38

182 deiciuntur korr. aus eiciuntur O93; deiciuntur korr. aus deciuntur V630

183 sanguinis korr. aus saguinis N442; sanguis P102

184 illo V630; I83; illud korr. aus illo Bcan4; illic P102

185 obit N442; ibit korr. aus ibi E97

186 am Rande Probatum perfectum nobile VD38

187 et qui operatur illud, honorabitur fehlt BII13

188 am Rande vel morabitur V630; am Rande Perseverabit VD38

189 morabitur N442; VD38; SG670; E97; P102; BII13; S105; morabitur korr. aus morietur Bcan4

190 circumspetionem BII13

191 am Rande Acciones VD38

192 suo fehlt SG670; S105

193 suo corde] corde suo I83

194 am Rande Secretis VD38

195 post illam] per illa SG670; S105

196 am Rande Inquisitor VD38

197 et in korr. aus et SG670

198 in fehlt S105

199 illius consistens, qui respicit per fenestram eius et in ianuas illius] illius consistens, qui respicit per fenestras eius et in ianuas korr. aus illius V630

200 am Rande manens VD38

201 fenestram V630; P9629; SG670; E97; fenestras korr. aus fenestra P102; fanestram S105

202 ianuis korr. aus ianuas SG670; Bcan4; ianuis P102; BII13

203 audiens korr. aus audtens P9629

204 qui fehlt SG670; S105

205 domu O93; domum korr. aus domum suam BII13

206 et in parietibus illius fehlt N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

207 am Rande Ponet aedificat VD38

208 Statuit VD38; P102; BII13

209 suam korr. aus suam suam I83

210 am Rande Iuxta manus VD38

211 requiescent korr. aus requiescunt E97

212 am Rande Sęculum VD38

213 am Rande protectione VD38

214 iecmine P9629

215 illius, et sub ramis illius morabitur, protegetur sub ramis illius korr. aus illius V630

216 ramis korr. aus ramas P9629; ramis korr. aus raminis SG670; raminis S105

217 ramis V630

218 am Rande ardore libidinis VD38

219 deum I83; VD38; Bcan4; P102; S105

220 continen V630

221 et obviabit illi quasi mater honorificata et quasi mulier a virginitate suscipiet illum fehlt SG670; S105

222 obviavit V630; P9629; I83; Bcan4; P102

223 Cibavit O93; V630; P9629; I83; SG670; Bcan4; S105

224 Cibabit illum] Cibavit illum korr. aus Cibavit V630

225 pane korr. aus panem V630; SG670; panem I83

226 potavit O93; V630; P9629; I83; Bcan4

227 nec S105

228 am Rande Conturbabitur VD38

229 eum P102

230 illum et non confundetur et exaltabit illum korr. aus illum I83

231 fundetur P9629

232 exaltabit P9629; N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; BII13; S105

233 os fehlt V630

234 implevit V630; P9629; I83; SG670; Bcan4; S105

235 eum E97

236 spiritu fehlt VD38; spiritu korr. aus spiritus SG670; spiritus S105

237 stola VD38; P102; BII13; stola korr. aus stolam SG670

238 vestivet korr. aus vestiget SG670; vestiget S105

239 am Rande leticiam sinceritatem VD38

240 Iocunditatem korr. aus Iocuditatem SG670

241 am Rande Recondet VD38

242 thesaurizavit O93; P9629; V630; Bcan4; E97; P102

243 nomine korr. aus nomini V630

244 ęterno korr. aus ęteno SG670

245 hereditavit V630; P9629

246 apprehenderunt SG670; S105; adpraehendent korr. aus adpraehendet P102

247 obviabunt korr. aus obviabit BII13

248 homines stulti korr. aus homines N442

249 longe enim korr. aus longe P102

250 am Rande Recedit VD38

251 habent P102

252 abest a korr. aus abest Bcan4; S105

253 memores] me mei res P102

254 veraces] non mendaces korr. aus mendaces SG670

255 inveniuntur SG670; S105; invenientur korr. aus invenietur P102

256 am Rande Felicitatem ingressum

257 successunt P9629

258 am Rande Visionem VD38

259 inspectionem korr. aus in speciem non est BII13

260 es S105

261 am Rande pulchra VD38

262 suspectiosa O93

263 opere V630

264 peccatoris korr. aus peccatores SG670

265 Sapientia V630; P9629; E97; P102; Sapientia korr. aus Sapientie Bcan4

266 dei fehlt V630

267 am Rande Permanebit VD38

268 laus et korr. aus laus O93

269 dixerit korr. aus dieris BII13

270 dominum O93

271 eum Bcan4

272 dices V630; P9629; E97

273 ille me korr. aus ille P102

274 me fehlt SG670; S105

275 am Rande humiliavit VD38

276 implanavit V630; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

277 am Rande Abominationem VD38

278 exsacramentum P9629; excrementum korr. aus exsecrementum SG670; exsecrementum S105

279 exsecramentum erroris] exsecrementum erroris korr. aus exsecrementum S105

280 erit fehlt P102

281 conservabunt te] conservabunte P9629

282 placidam VD38

283 facient VD38; P102; BII13

284 Apposui E97

285 tibi korr. aus ibi O93; ibi V630; I83

286 quod korr. aus quos S670; quo BII13; quos S105

287 am Rande Extende VD38

288 tuam fehlt V630; P9629

289 vitam I83

290 quod, interlinear s SG670

291 ei E97

292 patientia V630

293 deus P102

294 fortis in] fortis korr. aus fortis in P9629

295 in fehlt SG670; S105

296 sine intermissione] intermissiones BII13

297 domini V630; S105

298 ad V630; P9629; E97; in VD38; BII13; super SG670; S105; et fehlt P102

299 am Rande super timentes VD38

300 cognoscet SG670

301 omnia SG670; omne S105

302 am Rande Studium VD38

303 opera SG670; Bcan4; S105

304 et nemini dedit spatium peccandi Non enim concupiscit multitudinem filiorum infidelium et inutilium Ne iocunderis in filiis impiis si multiplicentur ne oblecteris super ipsos si non est timor dei cum illis Non credas vitae illorum et ne respexeris in labores illorum Melior est enim unus timens deum quam mille filii impii Et utile mori sine filiis quam relinquere filios impios Ab uno sensato inhabitabitur patria et a tribus impiis deseretur Multa alia vidit oculus meus et fortiora horum audivit auris mea In synagoga peccantium exardebit ignis in gente incredibili exardescet ira Non exoraverunt pro peccatis suis antiqui gigantes qui destruxerunt confidentes suae virtuti et non pepercit peregrinationi illorum fehlt SG670; S105

305 am Rande Desiderat VD38

306 multitudines korr., aus multitudinis V630

307 fidelium I83

308 inutilum VD38

309 am Rande Lęteris VD38

310 iucunderis BII13

311 sed O93; si korr. aus sed P9629

312 multiplicentur korr. aus multiplicetur P9629; N442

313 nec korr. aus ne V630; nec N442

314 am Rande Gaudeas delecteris VD38

315 vitae korr. aus vita Bcan4; vita P102

316 non V630

317 eorum E97

318 utile] utile est VD38; P102; BII13; utile est korr. aus utile Bcan4

319 mori korr. aus moris P9629

320 et a tribus korr. aus et ribus BII13

321 am Rande Derelinquetur deserta efficietur VD38

322 horum korr. aus oram P9629

323 am Rande In congregatione VD38

324 sinagoga korr. aus sinogoga BII13

325 exardescit BII13

326 antiqui korr. aus atiqui P102

327 gignantes VD38; BII13

328 destruxerunt] destructi sunt VD38; Bcan4; P102; BII13; destructi sunt korr. aus destruxerunt E97

329 sua I83; sui Bcan4

330 pergerinationi] peregrini nationi Bcan4

331 illos, interlinear id est sodomitas SG670

332 illos N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

333 in N442

334 am Rande Abominatus VD38

335 exegratus Bcan4

336 illos] illos et SG670; S105

337 pro I83; SG670; Bcan4; S105

338 superbia korr. aus superbi N442

339 verbi fehlt N442; SG670

340 extollentem VD38; P102; BII13; extollentes korr. aus extollens SG670; extollens S105

341 Et sicut] sicut et korr. aus et sicut SG670

342 congregati sunt korr. aus congregantis P9629

343 sunt] sunt in SG670; P102; BII13; S105

344 duritia korr. aus duritiam V630; duritam] in duricia VD38; BII13

345 am Rande percussus mortuus VD38; interlinear durę cervicis SG670

346 cervicatur P9629

347 am Rande Alienus a superbia vel duricia VD38

348 Sic korr. aus Si V630; Si P9629; I83; VD38;

349 correptio SG670; S105; correptio korr. aus corruptio E97

350 Homo SG670; S105

351 rapina korr. aus rapina sua BII13

352 am Rande paciencia VD38

353 sufferentia V630; P9629; VD38; E97; P102; BII13; sufferentia korr. aus sufferentiam SG670

354 misericordia V630

355 misericordia korr. aus msericordia N442

356 mentium korr. aus mentum BII13

357 abscondar et korr. aus abscondar BII13

358 summo korr. aus summ P9629

359 quis] quis sunt korr. aus qui sunt V630

360 agnoscar korr. aus agnoscatur P9629

361 enim fehlt Bcan4

362 am Rande Magna VD38

363 et V630

364 caeli I83; VD38; Bcan4; P102; BII13

365 caelum et fehlt SG670; S105

366 am Rande Aquarum profunditas VD38

367 abyssus korr. aus abyssos S105

368 eis korr. aus ei BII13

369 am Rande Viderit VD38

370 conspexerit korr. aus conspexerint V630

371 illam V630; illa korr. aus illas BII13

372 more VD38; P102; timore SG670; BII13; S105; more korr. aus timore Bcan4

373 concucientur korr. aus concientur I83; concutientur korr. aus concutietur P102

374 omnibus his korr. aus omnibus SG670

375 am Rande Insipiens stultum VD38

376 insensatum korr. aus inscensatum SG670

377 am Rande Commocionem furorem VD38

378 procella S105

379 ne BII13

380 oculus korr. aus oculos VD38

381 hominis? Nam plurima opera illius sunt in absconsis, sed opera iustitiae eius (V630: illius), quis enarrabit aut quis sustinebit korr. aus hominis V630

382 opera iustitie korr. aus opera P9629

383 illius V630

384 enarrabit V630; enuntiabit] enim abit P9629

385 quis korr. aus qui BII13

386 sustinebit korr. aus sustinibit P9629

387 Longo Bcan4

388 est fehlt N442

389 a fehlt V630; P9629

390 am Rande In finem quia tunc omnia peccata manifestantur VD38

391 eius P102

392 malum I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; BII13; S105

393 tardus SG670; S105

394 stultitiam P102

395 Omnis korr. aus Omnes V630

396 Omnis ergo fratres] Ergo fratres Omnis SG670; S105

397 procedat korr. aus procedit V630; procedit I83

398 bonus korr. aus bonu Bcan4

399 contristari korr. aus contristare Bcan4; extinguere E97

400 diae I83; die VD38; Bcan4; P102; BII13; S105

401 am Rande Maledictio correptio VD38

402 blasphemias BII13

403 am Rande Largitores VD38

404 am Rande Miseriis aliorum esse pacientes et elemosinas tribuentes VD38

405 donantes korr. aus donates BII13

406 et fehlt P9629

407 dei V630; P9629; SG670; S105

408 dilexit nos korr. aus dilexit P102

409 orem VD38

410 am Rande Fornicatio specialis est corporis corruptio VD38

411 Fornicatio korr. aus Fornicationem V630

412 am Rande Inmundicia est quae fit alio quali modo VD38

413 rem non korr. aus rem BII13

414 pertinent VD38; P102; BII13; pernet Bcan4

415 autem I83; SG670; Bcan4; S105

416 fornicator korr. aus fornicatio SG670

417 participes korr. aus parcipes BII13

418 am Rande Infides peccatores VD38

419 am Rande hoc est fideles VD38

420 fili P9629

421 lucis korr. aus locis BII13

422 quod SG670; S105; quid korr. aus qui Bcan4

423 am Rande participare VD38

424 am Rande peccatorum VD38

425 in occulto fehlt V630

426 est et korr. aus est BII13

427 am Rande Ipsa redargutio id est repraehensio lumen dicitur VD38

428 quid P102; quo S105

429 te E97

430 Christus fehlt SG670

431 Videte korr. aus Vide BII13

432 insipientes korr. aus pientes I83

433 tempus korr. aus tempos SG670

434 am Rande Non enim sunt dies mali quia omnis creatura dei bona sed homines sunt mali quorum malicia sordidantur dies VD38

435 dei I83; E97

436 luxoria P9629

437 impleamini korr. aus implemini V630

438 spiritu] spiritu sancto I83

439 salmis P9629; spalmis SG670

440 spiritalibus korr. aus spritalibus BII13

441 am Rande DE RECONCILIATIONE QUAE FIERI NON DEBET NISI AB EPISCOPIS VD38

442 cantantes et psallentes korr. aus cantantes BII13

443 sallentes P9629; spallentes SG670

444 cor SG670

445 omnibus korr. aus omnibus hominibus I83

446 am Rande De crucis inventione V630; am Rande De inventione (inventio Bcan4) sanctae crucis P9629; I83; Bcan4 (vor Crucis); am Rande XX Bcan4; am Rande Nota De inventione Sancte crucis temporibus Eusebii pontificis E97; vor rucis Rubrik XX De inventione sanctae crucis et eius festo celebrando P102; BII13

447 quę korr. aus qui V630

448 am Rande Moderno tempore VD38

449 Romanę ęcclesię korr. aus Romanę E97

450 ecclescie VD38

451 praedicto korr. aus praedicta P9629; praedicta I83; SG670; Bcan4; S105

452 am Rande id est festivitate VD38

453 nobis P102

454 am Rande honorifice VD38

455 am Rande Heretici qui in nomine sanctę trinitatis babtizati sunt per manus impositionem reconcilientur V630; am Rande De heriticis reconciliandis P9629; am Rande XXI Bcan4; vor Similiter Rubrik XXI Quomodo heretici qui convertuntur ad fidem debeant reconciliari P102; BII13

456 hereticos korr. aus heritos Bcan4

457 dei fehlt I83; VD38; Bcan4; P102; BII13

458 in fehlt I83

459 baptizati korr. aus bapti V630

460 regulam tenentes] tenentes regulam Bcan4

461 praecipimus korr. aus praecimus VD38

462 am Rande Quod manus impositio ab aliis perfici non potest nisi a summis sacerdotibus V630; am Rande XXII BII13

463 am Rande Misterium VD38

464 am Rande Honore VD38

465 am Rande Servandum VD38

466 perfici non] perfici korr. aus perfici non V630

467 a korr. aus ad P9629; ad VD38

468 summi S105

469 temporibus korr. aus temp SG670; tempus S105

470 am Rande Cognoscitur VD38

471 scitur korr. aus ficitur VD38

472 peracta esse] esse peracta E97

473 esset P102

474 am Rande De manus inpositione P9629

475 quam ab illis, qui eorum locum tenent, umquam korr. aus quę ab aliis V630

476 perfici korr. aus perfici non V630

477 praesum SG670

478 am Rande Inane VD38

479 ecclesiastica umquam] ecclesiasticum quam VD38

480 reputabitur VD38; P102; BII13; S105; reputantur korr. aus reputatur SG670

481 ute BII13

482 am Rande Auxiliante VD38

483 adminiculante korr. aus admiculante BII13

484 valeatis korr. aus voleatis VD38

485 caritas dei korr. aus caritas O93

486 am Rande Societas participatio VD38

487 nobis Bcan4

488 VIII korr. aus LVIII P9629

489 Semtembr. P102

490 constantem O93; P9629

491 v. c.] vv. cc. E97

492 v. c. cons,] vv. cc. conss. Bcan4; S105

493 conss V630; P9629

494 EXPLICIT fehlt N442; V630; Bcan4; E97; P102; BII13

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 26.5.2006