[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Konzil von Nikäa

Inhaltsverzeichnis

Konzil von Neocäsarea

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Konzil von Ankyra

O93, f. 37rb; V630, f. 79va; W411, f. 8v; V1341, f. 10vb; E97, f. 248ra

INCIPIT1 SYNODUS ANCHIRITANA2.

I De presbyteris lapsis in persecutione.

II De diaconibus, qui immolaverunt.

<O93, f. 37va> III De clericis sive laicis, quorum manus3 alii4 cum iniuria5 super idolorum sacrificia posuerunt.

IIII De his6, qui in templis idolorum cenaverunt. De quibus supra

V De his7, qui timore ritus gentilium peregerunt.

VI De his8, qui in locis idolorum manducaverunt.

VII De his9, qui frequenter idolis immolaverunt.

VIII De his10, qui11 coacti12 idolis immolaverunt.

VIIII De his13, qui et aliis sacrificandi14 causam15 attulerunt.

X De diaconibus.

XI De disponsatis16 puellis et17 ab aliis corruptis.

XII De his18, qui ante baptismum sacrificaverunt idolis.

XIII De chorepiscopis.

XIIII De presbyteris a carne se abstinentibus.

XV Non debere presbyteros19 ecclesiastica iura20 vendere21.

XVI De his22, qui irrationabiliter23 vixerunt.

XVII De his24, qui sicut muta animalia vixerunt.

XVIII <V1341, f. 11ra> De episcopis, qui ordinati25 non suscipiuntur.

XVIIII De his26, qui virginitatem27 profitentur.

XX De adulteris.

XXI De mulieribus, qui28 fornicatae partus suos necant.

XXII De his29, qui volentes homicidium fecerunt.

XXIII De his30, qui nolentes homicidium fecerunt.

XXIIII De his31, qui more gentilium vivunt.

XXV De eo, qui sororem sponsae suae vitiavit32.

Isti quidem canones seu regulae priores sunt Nicenis, sed ideo Niceni canones priores scribuntur propter auctoritatem magni et sancti concilii apud Niceam habiti.

Convenerunt autem in synodum memoratam33 Anchiram34 civitatem hi35, qui infra scripti sunt: Marcellus Anchyritanus, Agricolaus Caesariensis, Lupus Tarsensis, Vitalis36 Antiochensis37, Basilius Amasenus, Philadelphius Iuliopolitanus, Festulus Nicomedensis38, <V630, f. 79vb> Heraclius Zelonensis, Petrus Iconiensis, Nunecius Laudocenus39, <E97, f. 248rb> Sergianus Antiochenus Phisidiae40, Narcisus Nerodiensis.

DE41 PRESBYTERIS LAPSIS IN PERSECUTIONE

I42 Presbyteros, qui immolaverunt <W411, f. 9r> et postea iterum certamen inierunt, si hoc ipsum43 ex fide et non aliquo argumento sibimet praeparantes egerunt, ut iterum teneri viderentur aut tormentis subici tamquam putentur44 inviti, si45 ex46 fide ergo luctati sunt et non ex compacto ad ostentationem, ut offerentur, ipsi fecerunt. Hos placuit honorem quidem sedis propriae retinere, offerre autem illis et sermonem ad populum facere aut aliquibus sacerdotalibus47 officiis fungi non liceat.

DE48 DIACONIBUS, QUI IMMOLAVERUNT

II49 Diacones similiter, qui immolaverunt, postea autem iterum reluctati sunt, illos50 quidem honorem habere oportet, cessare vero debere ab omni sacro ministerio51 ita, ut nec panem nec calicem offerant nec pronuntient, nisi forte aliqui episcoporum conscii sint52 laboris eorum et humilitatis et53 mansuetudinis et voluerint eis aliquid amplius tribuere vel adimere54, penes ipsos ergo de his erit potestas.

DE55 CLERICIS SIVE56 LAICIS, QUORUM MANUS57 ALII CUM INIURIA58 SUPER IDOLORUM <V1341, f. 11rb> SACRIFICIA POSUERUNT59

III60 Qui fugientes tempore persecutionis compraehensi61 sunt vel a familiaribus seu a domesticis traditi et vel bona propria amiserunt62 vel sustinuerunt tormenta vel etiam carceribus inclusi sunt, et tamen proclamaverunt se63 esse christianos, quin etiam perseverante violentia ad id usque perducti sunt, ut manus eorum appraehensas et violenter attractas super64 sacrificia imponerent, illis scilicet perseverantibus in fide et christianos se65 esse vociferantibus, hoc ergo, quod eis invitis et aliis cogentibus contingit66, si luctu et merore animi acerbe67 se ferre demonstrant ipsique humili per68 bonam conversationem habitu incedentes dolere69 se, quod inviti coacti sunt, doceant, hos tamquam70 inculpatos a communione non vetari. Si autem iam prohibiti sunt ab aliquibus a communione maioris diligentiae71 inquisitionis causa aut per aliquorum ignorantiam, <E97, f. 248va> statim recipi72 oportere73. Hoc autem observari oportet <V630, f. 80ra> et de clericis et laicis omnibus. Laicos <O93, f. 37vb> sane, qui in similem74 necessitatis75 causam76 inciderunt, tamquam si77 nihil peccaverint, maxime si eos probabilis vita commendet, ad ordinationem recipi78 placuit.

DE79 HIS, QUI IN TEMPLIS IDOLORUM CENAVERUNT. DE QUIBUS SUPRA

IIII80 De his81, qui82 sacrificare coacti sunt, insuper83 in templis idolorum cenaverunt, si quis84 eorum cum habitu cultiore85 ad templa producti86 sunt atque ibi pretiosiori adhuc veste mutata cenae participes facti sunt idolorum indifferenter sumentes omnia, quae fuerant apposita, placuit inter <W411, f. 9v> audientes uno anno constitui, tribus autem aliis annis agere poenitentiam, sed ex ipso triennio per biennium tantummodo orationi communicare, tertio autem anno reconciliare87 sacramentis.

DE88 HIS89, QUI TIMORE RITUS GENTILIUM PEREGERUNT

V90 Quotquot autem ascenderunt templa cum veste91 lugubri92 et recumbentes inter alios manducaverunt flentes, si93 compleverint94 poenitentiam triennii tempus95, sine oblatione suscipiantur ad communionem, id est, ut ipsi oblationem non offerant. Si autem perducti ad templa non manducaverunt, biennio maneant in poenitentia, tertio vero96 anno communicent, sed sine oblatione, ut dictum est, ut quarto iam anno perfectionem suam percipiant97. <V1341, f. 11va> Episcopum autem hinc98 habere licentiam oportet, ut pro his peccata singulorum consideret99 et, prout viderit, conversationem100, normam regulamque conversionis attribuat, id est, ut humanius agens secundum vitae modum tempus alicui breviare aut etiam prolixius, quod correctionis101 necessarium viderit, addere. Discutiatur102 autem omnium horum et praecedens vita et posterior, et ita circa eos sacerdotalis humanitas moderetur.

DE103 HIS104, QUI IN LOCIS IDOLORUM MANDUCAVERUNT

VI105 De his106, qui minis tantum cesserint107 aut bonorum ablatione108 aut transportationis poena deterriti sacrificaverunt109 et nunc usque non poenituerunt neque conversi sunt, modo autem, id est, tempore huius synodi, se obtulerunt <E97, f. 248vb> conversionis suae consilium capientes, placuit eos usque ad magnum diem inter audientes suscipi, poenitentiam autem agere triennio et post duos110 alios annos sine oblatione communicare et ita demum sex annis completis ad perfectum pervenire. Quod si aliqui ante hoc concilium suscepti sunt ad111 poenitentiam, ex illo tempore imputabitur eis initium sexennii112 constituti. Quod si alicui113 horum quodlibet114 mortis periculum aut ex115 aegritudine aut ex aliqua causa acciderit, his communionem propter viaticum suum non negari.

DE116 HIS, QUI FREQUENTER IDOLIS IMMOLAVERUNT

VII117 <V630, f. 80rb> De his118, qui festis diebus paganorum in remotis eorum locis conviviis interfuerunt et suas nihilominus epulas ibidem119 portaverunt atque120 comederunt, placuit, ut post biennii121 poenitentiam suscipiantur, ita tamen, utrum aut122 cum oblatione recipiendi123 sint, an124 ad solam communionem admitti debeant, unusquisque episcoporum examinet vitam125 eorum et126 praeterita ac127 praesentia128 habita consideratione perpendat129.

DE130 HIS, QUI VI131 COACTI IDOLIS IMMOLAVERUNT

VIII132 Hi133 autem, qui secundo et tertio sacrificaverunt vi134 coacti, quattuor annis sese135 ad poenitentiam submittant, duobus autem aliis sine oblatione communicent, septimo anno perfectionem recepturi communionis.

<W411, f. 10r> DE136 HIS137, QUI ET ALIIS SACRIFICANDI CAUSAM138 ATTULERUNT

VIIII139 Quotquot autem non solum a fide dominica deviaverunt140, <V1341, f. 11vb> sed etiam insurrexerunt in alios et fratribus persuaserunt et rei facti sunt persuasionis, hi141 per triennium quidem inter caticuminos habeantur, per aliud autem sexennium poenitentiae recipiant locum, alio142 vero anno, id est decimo, communionem sine oblatione recipiant, ut completo decennio perfectione fruantur. Ideo143 autem ipso tempore etiam vita eorum et conversatio144 consideranda est.

DE145 146 DIACONIBUS

X147 Diaconi148 quicumque, cum ordinantur, si in ipsa ordinatione protestati sunt dicentes velle149 se habere uxores nec posse se continere, hi150, si151 postea ad nuptias venerint152, maneant in minis<O93, f. 38ra>terio, propterea quod his153 <E97, f. 249ra> episcopus licentiam dederit. Quicumque sane tacuerunt et susceperunt manus impositionem154 professi155 continentiam, si156 postea ad nuptias convenerint157, a ministerio cessare debebunt.

DE158 DISPONSATIS159 PUELLIS ET AB ALIIS CORRUPTIS

XI160 Desponsatas161 puellas et postea ab aliis corruptas162 placuit erui et his163 reddi, quibus fuerant164 desponsatae165, etiamsi eis166 a raptoribus florem pudoris amisisse constiterit.

DE167 HIS168, QUI ANTE BAPTISMUM SACRIFICAVERUNT IDOLIS

XII169 Eos, qui ante baptismum sacrificaverunt et postea baptismum consecuti sunt, placuit ad ordinem promoveri, tamquam ab omni crimine lavacri salutaris sanctificatione purgatos.

DE170 CHOREPISCOPIS

XIII171 Vicariis172 episcoporum, quos173 Graeci chorepiscopos vocant, non licere vel presbyteros vel diaconos ordinare, sed nec presbyteris civitatis sine episcopi praecepto174 aliquid imperare nec175 sine auctoritate litterarum eius in unaquaque parrochia176 aliquid agere.

DE177 PRESBYTERIS A CARNE SE ABSTINENTIBUS

XIIII178 De his179, qui in clero sunt presbyteri vel diaconi et abstinent se180 a carnibus, hoc placuit statui, ut non181 eas <V630, f. 80va> tamquam immundas contemnant182, contingant183 a quibus quidem, qui184 se abstinere volunt, habeant potestatem, ita tamen185, ut, si quando cum oleribus coquuntur, eadem tamquam carnibus polluta non iudicent, sed ex186 his187 cibum assumant, quamvis a carnibus se abstineant. Quod si in tantum eas immundas et abominabiles iudicaverint, ut nec olera, quae cum carnibus coquuntur, aestiment comedenda, tamquam <V1341, f. 12ra> non consentientes huic regulae cessare hos188 oportet a ministerio et ordine suo. Si quis autem huic189 190 regulae monitus191 non oboedierit, sed carnes, ut dictum est, immundas et abominandas existimaverit, cessare debet ab ordine suo.

NON192 DEBERE PRESBYTEROS ECCLESIASTICA IURA193 VENDERE194

<W411, f. 10v> XV195 Si qua de rebus ecclesiae, cum episcopus non est196, presbyteri vendiderint197, placuit rescisso contractu ad ius ecclesiasticum revocari. In iudicio autem erit episcopi constitutum, si pretium debeat recipi <E97, f. 249rb> necne198, propter quod saepe contingit199 distractarum rerum reditus ampliorem summam pro accepto pretio reddi200.

DE201 HIS202, QUI IRRATIONABILITER VIXERUNT

XVI203 In hoc titulo204, Graeca verba haec sunt ΠΕΡΤΩΝΑ205 ΛΟΓΕΥCIA206 KACNO207 KAa OTEI208 TOME NON TOLONE209, quae nos latine possumus dicere, de his210, qui irrationabiliter versati sunt sive versantur. Sensus autem in hac sententia duplex211 esse potest, qui ex subiectis212 conicitur, aut de his213, qui cum pecoribus coitu mixti sunt aut more pecorum incesta214 cum propinquis sanguinum215 commiscuerunt216. Quotquot igitur ante vicesimum217 aetatis suae annum tale crimen218 admiserint, quindecim annis219 in poenitentia220 exactis221 orationi222 tantum incipiant communicare et quinquennium alterum in communione orationis solius perdurantes post vicesimum223 cum oblatione ad communionem suscipiantur. Discutiatur224 autem et vita eorum, qualis225 fuerit tempore poenitentiae, et iuxta226 hanc humanitatem consequantur. Quod si qui perseverantius abusi sunt hoc crimine, prolixius227 tempus, id est viginti228 annorum, poenitentiam229 suscipiant. Qui230 vero exacta viginti annorum aetate et uxores habentes in hoc crimine231 inciderint232, post233 viginti et quinque annos234 poenitentia235 acta ad communionem orationum admittantur, in qua cum236 communione orationum altero quinquennio perdurantes237 plenam communionem cum oratione recipiantur. Quod si aliqui et238 uxores habentes et239 excedentes240 quinquagesimum241 aetatis suae annum in hoc prolapsi242 sunt scelere243, <V630, f. 80vb> ad exitum vitae244 tantum communionem mereantur.

DE245 HIS246, QUI SICUT ANIMALIA247 MUTA VIXERUNT

XVII248 Hos249 eosdem250 sane non solum251 leprosos crimine huiuscemodi <O93, f. 38rb> factos, sed et alios isto suo morbo replentes placuit inter eos orare, qui tempestate iactantur, qui a nobis inergumini252 intelleguntur.

<V1341, f. 12rb> DE253 EPISCOPIS, QUI ORDINATI NON SUSCIPIUNTUR

XVIII254 Si qui255 episcopi suscepti non sunt a sua diocesi, in qua fuerant256 denominati, compellantur ad257 eandem iudicis edicto redire. Quod si voluerint alias ecclesias occupare et vim facere aliis episcopis, quos258 ibi invenerint, seditiones <E97, f. 249va> excitando adversus259 eos, hos segregare260 oportet. Quod si volunt in presbyterio in ecclesia, ubi prius fuerant, tamquam presbyteri residere, non re<W411, f. 11r>pellantur a propria dignitate. Quod si etiam ibi seditiones concitare probantur episcopis261 ibidem262 constitutis, segregari eos necesse est et nihilominus presbyterii dignitate privari.

DE263 HIS264, QUI VIRGINITATEM265 PROFITENTUR266

XVIIII267 Quotquot268 virginitatem pollicitam269 praevaricatae270 sunt, professione contempta inter digamos, id est, qui ad secundas nuptias transierunt, haberi debebunt. Virgines autem puellas, quae tamquam sorores271 cum nonnullis viris habitare volunt, ab eorum consortio prohibemus.

DE272 ADULTERIS

XX273 Si quis adulterium commiserit, septem annis in poenitentia274 completis perfectioni reddatur secundum pristinos gradus.

DE275 MULIERIBUS, QUAE FORNICATAE PARTUS276 SUOS NECANT

XXI277 De mulieribus, quae fornicantur et partus suos necant, sed et de his278, quae agunt secum, ut utero279 conceptos280 excutiant, antiqua quidem definitio usque ad exitum vitae281 eas ab ecclesia282 removet283. Humanius284 autem nunc definimus, ut eis decem annorum tempus poenitentiae tribuatur.

DE285 HIS286, QUI VOLENTES HOMICIDIUM FECERUNT287

XXII288 Qui voluntarie homicidium fecerint289, ad poenitentiam quidem iugiter se submittant290, circa exitum291 autem vitae communione digni292 habeantur.

DE293 HIS294, QUI NOLENTES HOMICIDIUM FECERINT295

XXIII296 Eos vero, qui non voluntate, sed casu homicidium fecerint, prior quidem regula post septem tantum annorum poenitentiam297 communioni298 sociavit secundum gradus constitutos. Haec299 vero humanior definitio quinquennii tempus300 tribuit301.

DE302 HIS303, QUI MORE GENTILIUM VIVUNT

XXIIII304 Qui auguria305 vel306 auspicia sive somnia vel divinationes quaslibet secundum morem gentilium observant <V1341, f. 12va> aut in domos307 suas huiusmodi homines introducunt in exquirendis aliquibus arte malefica308 aut309 domos310 lustrant, confessi quin<V630, f. 81ra>quennio311 poenitentiam agant secundum antiquas regulas constitutas.

DE312 EO, QUI SOROREM SPONSAE SUAE VITIAVIT

<E97, f. 249vb> XXV313 Si quis sponsam habens sorori eius forsitan intulerit vitium eique inhaeserit tamquam suae et sibi expetendam314 esse coniunctionem315 316 duxerit317, hanc318 autem deceptam postea uxorem duxerit disponsatam319. Illa vero, quae320 vitium passa est, si forte necem sibi intulerit, omnes hi321, qui huius322 facti sunt conscii, decem annis in poenitentiam323 redigantur secundum canones324 constitutos.

EXPLICIT CONCILIUM ANCHIRITANI325

O93, f. 38rb; V630, f. 81ra; W411, f. 11r; V1341, f. 12va; E97, f. 249vb


1 Rubrik INCIPIUNT CAPITULA SYNODI (korr. aus SYNODUS V1341; V630) ANCHYRITANI (ANCHIRITANE E97) V630; V1341; E97

2 ANCHIRITANI CAPITULA W411

3 manibus W411

4 alii korr. aus aliis E97

5 iniuria korr. aus iniurias O93; iniurias V630; W411; V1341

6 iis E97

7 iis E97

8 iis E97

9 iis E97

10 iis E97

11 qui] qui vi O93; qui vim W411

12 invocati korr. aus vocati V1341; quoacti E97

13 iis E97

14 sacrificandi korr. aus sacrificanda W411

15 causa W411

16 disponsatis korr. aus disposatis V1341; desponsatis E97

17 et ab korr. aus et W411

18 iis E97

19 presbiteres W411

20 iura fehlt W411

21 vindere W411

22 iis E97

23 irrationabiliter korr. aus irrationabiter V630

24 iis E97

25 inordinati W411

26 iis E97

27 virginitatem korr. aus virginatem V630

28 que W411; quae V630; V1341; E97

29 iis E97

30 iis E97

31 iis E97

32 vitiavit] vitiavit EXPLICIUNT CAPITULA INCIPIT SYODUS ANCHYRITANA V630; V1341; vitiavit EXPLICIUNT CAPITULA INCIPIT SYODUS ANCHIRITANA PROLOGUS E97

33 memoratam fehlt O93; memoratum V630; memoratam] memoratam apud korr. aus memoratam E97

34 Anchiram civitatem] ANCIRA CIVITATE W411

35 ii E97

36 Vitalio V630; W411; V1341; E97

37 anchiocensi V630

38 nicomediensis W411

39 laudychenus V630¸ laudecenus W411; laodicenus E97

40 Pisydie korr. aus Psydie E97

41 Rubrik fehlt V630

42 I fehlt E97

43 ipsud W411

44 putarentur korr. aus putentur E97

45 Si korr. aus Sed V630

46 ex fide ergo] ergo ex fide W411

47 sacerdotibus W411

48 Rubrik fehlt V630

49 II fehlt E97

50 alias W411

51 ministero V630

52 sunt W411

53 et fehlt W411

54 adhibere W411

55 Rubrik fehlt V630

56 VEL W411

57 MANUS alii korr. aus MANUS O93

58 INIURIAS W411

59 potuerunt E97

60 III fehlt E97

61 comprehensi korr. aus comprehensi si V630

62 miserunt W411

63 se fehlt W411

64 per W411

65 se esse] esse se E97

66 contigit korr. aus contingit V630; contigit E97

67 acerbe korr. aus acerber V630; acerve W411

68 pro W411

69 Dolore korr. aus Dolere V630; dolore W411

70 tamen W411

71 diligentiae] diligentiae et W411; E97

72 recepi W411

73 oportet E97

74 similes W411

75 necessitatis korr. aus necessatis E97

76 causa W411

77 qui W411

78 recipi korr. aus reci V1341

79 Rubrik fehlt V630

80 IIII fehlt E97

81 iis E97

82 quibus W411

83 insuper] sed etiam de his qui W411

84 qui V1341; E97

85 culturę W411

86 perducti korr. aus perducta W411

87 reconciliari W411; E97

88 Rubrik fehlt V630

89 iis E97

90 V fehlt E97

91 veste] veste et W411

92 lugubri korr. aus lucubri V630; V1341

93 si compleverint] conplacuerunt W411

94 compleverint poenitentiam triennii tempus, sine oblatione suscipiantur korr. aus compleverint O93

95 temporis V630; V1341; E97

96 vero anno korr. aus vero O93

97 recipiant V630; W411; V1341; E97

98 hic W411

99 consideret et prout viderit fehlt W411

100 conversatione W411

101 correctioni E97

102 Discutiantur E97

103 Rubrik fehlt V630

104 iis E97

105 VI fehlt E97

106 iis E97

107 cesserunt korr. aus cesserint O93; cessirunt V1341

108 oblatione W411

109 sacrificaverint korr. aus sacrificaverunt V630

110 duos alios annos] annos duos alios V1341; E97; alios duos annos O93; W411

111 a W411

112 sexennii korr. aus sexenni V630; sexennii] ex anni W411

113 aliqui E97

114 quilibet W411

115 ex fehlt E97

116 Rubrik fehlt V630

117 VII fehlt E97

118 iis E97

119 idem V630

120 atque comederunt fehlt W411

121 biennium W411

122 aut fehlt W411

123 recipiendi sint korr. aus recipiendis O93

124 interlinear aut O93

125 vitae O93

126 et fehlt V1341

127 et W411

128 praesentis W411

129 perpendat fehlt W411

130 Rubrik fehlt V630

131 VIM W411; VI fehlt E97

132 VIII fehlt E97

133 Si E97

134 vi] per vim W411; vim V1341; vi fehlt E97

135 sese ad poenitentiam] ad penitentiam sese korr. aus ad penitentiam esse W411

136 Rubrik fehlt V630

137 iis E97

138 CAUSA W411

139 VIIII fehlt E97

140 deviarunt W411

141 ii E97

142 alio korr. aus alii V1341

143 Ideo] In deo V1341

144 consersatione V630

145 Rubrik fehlt V630

146 Diaconi] De diaconis korr. aus De diaconi V630

147 X fehlt E97

148 Diaconi korr. aus di diaconi V1341

149 vel W411

150 ii E97

151 si postea] postea si V630; W411; V1341; E97

152 convenerint W411; venerit E97

153 iis E97

154 inpositionum W411

155 professionis W411

156 et W411

157 convenerunt W411

158 Rubrik fehlt V630

159 desponsatis E97

160 XI fehlt E97

161 Desponsatas puellas] De disponsatis puellis W411

162 corruptis W411

163 iis E97

164 fuerant] fuerant antea W411; V1341

165 disponsatae V630; W411; V1341

166 eas W411

167 Rubrik fehlt V630

168 iis E97

169 XII fehlt E97

170 Rubrik fehlt V630

171 XIII fehlt E97

172 Vicarios W411

173 quos fehlt W411

174 praecepto] precepto amplius W411

175 vel W411

176 provincia W411

177 Rubrik fehlt V630

178 XIIII fehlt E97

179 iis E97

180 se fehlt W411

181 non korr. aus nos W411

182 contemnant] contempnant sed V1341; contemnant sed O93; V630; E97

183 contingant korr. aus congant V630; contingant] contingant tamen W411

184 qui fehlt W411

185 tamen, ut, si quando cum oleribus coquuntur, eadem tamquam korr. aus tamen V1341

186 ex fehlt W411

187 iis E97

188 eos O93; W411; V1341; E97

189 huius E97

190 huic regulae] hanc regulam W411

191 monitis E97

192 Rubrik fehlt V630

193 IURA fehlt W411

194 VINDERE W411

195 XV fehlt E97

196 adest E97

197 vendiderint korr. aus venderint W411

198 nec W411

199 contigit W411

200 reddi] reddidisse W411

201 Rubrik fehlt V630

202 iis E97

203 XVI fehlt E97

204 tiTULO korr. aus TULO W411

205 INΕΡΤΩΔ E97

206 aotesci W411

207 aKΛENΩ W411; eNO E97

208 KaaoTe W411

209 TOINae W411; TOIONE E97

210 iis E97

211 duplix W411

212 obiectis W411

213 iis E97

214 incerta E97

215 sanguine W411

216 conmiscerunt W411; commisquerunt V1341

217 vicissimum W411

218 crimina W411

219 annos W411

220 penitentiam W411

221 exacti W411

222 orationis W411

223 vicensimum W411

224 discutiatur korr. aus discuatur V1341

225 que W411

226 ita W411

227 prolixius tempus] prolixiore tempore W411

228 vicensimo W411

229 poenitentiam] penitentia sola W411

230 Quod W411

231 crimine korr. aus crine V630; crimen E97

232 inciderunt W411

233 post fehlt W411

234 annis W411

235 poenitantia acta] penitentiam actam W411

236 cum fehlt W411; V1341

237 perdurantes] perdurantes ad E97

238 et fehlt W411

239 et fehlt W411

240 excidentes W411

241 quinquagensimum W411

242 perlapsi V630

243 scelere fehlt W411

244 vitae tantum] tantum vitae V630

245 Rubrik fehlt V630

246 iis E97

247 ANIMALIA MUTA] MUTA ANIMALIA W411; V1341; E97

248 XVII fehlt E97

249 Eos E97

250 eodem E97

251 solum] solum idem W411

252 inergumine W411

253 Rubrik fehlt V630

254 XVIII fehlt E97

255 quis W411

256 fuerint W411

257 compellantur ad eandem iudicis edicto redire] ad eadem iudicis edicto redire conpellantur W411

258 quos ibi] quod si W411

259 adversus korr. aus adversos E97

260 segregari W411; E97

261 episcopus W411

262 ibide W411

263 Rubrik fehlt V630

264 iis E97

265 VIRGITATEM V1341

266 PROFITENT V1341

267 XVIIII fehlt E97

268 Quod W411

269 polliciti W411

270 prevaricati W411; E97

271 sorores korr. aus sores V630

272 Rubrik fehlt V630

273 XX fehlt E97

274 penitentiam W411

275 Rubrik fehlt V630

276 PARTOS W411

277 XXI fehlt E97

278 iis E97

279 uteros W411

280 conceptus W411

281 vitae fehlt E97

282 ecclesiam W411

283 removit W411

284 Humanius korr. aus Humanus V630

285 Rubrik fehlt V630

286 iis E97

287 FECERINT V1341

288 XXII fehlt E97

289 fecerunt W411

290 conmittant W411

291 exitum autem] autem exitum E97

292 digna W411

293 Rubrik fehlt V630

294 iis E97

295 FECERUNT W411; E97

296 XXIII fehlt E97

297 paenitentia W411

298 communione W411; communionem E97

299 haec korr. aus hac V1341

300 temporis W411

301 tribuat W411

302 Rubrik fehlt V630

303 iis E97

304 XXIIII fehlt E97

305 aguria W411

306 vel fehlt W411

307 domus V630

308 malefitia W411

309 aut] aut ad W411

310 domus V630; V1341; domos] domos suas W411

311 quinquennio korr. aus quiquennio W411

312 Rubrik fehlt V630

313 XXV fehlt E97

314 expitendam W411

315 coniunctione E97

316 coniunctionem duxerit korr. aus coniunctionem O93

317 duxerit fehlt V630; W411; V1341; E97

318 hanc autem deceptam] hac autem decepta E97

319 desponsatam W411; E97

320 qui W411

321 ii E97

322 huius korr. aus huiusmodi V1341

323 paenitentia W411

324 canones constitutos korr. aus canones W411

325 ANCIRITANUM W411

© 2004, 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 22.9.2005