[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

7. Konzil von Toledo

Inhaltsverzeichnis

9. Konzil von Toledo

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

8. Konzil von Toledo

O93, f. 81va; V630, f. 149vb; W411, f. 136v; V1341, f. 86ra; E97, f. 324va

IN NOMINE DOMINI INCIPIUNT1 GESTA SYNODALIA LII2 PONTIFICUM IN URBE3 REGIA CELEBRATA DIE XVII4 KAL. IANUAR. ERA5 DCLXLI ANNO6 INCARNATIONIS DOMINICAE DCCLIII. CICLI7 DECENNOVALIS XI8

<E97, f. 324vb> Anno9 quinto orthodoxi atque gloriosi et vera clementiae dignitate praecipui Reccesvinti10 regis, cum11 nos omnes divinae ordinatio voluntatis eiusdem principis serenissimo iussu in basilicam12 sanctorum apostolorum13 ad sacrum synodi coegisset aggregari conventum, dies tandem laetitiae14 appetitu15 diutissime16 praeoptatus et gratus adfuit et iucundus tanto nostri pectoris avidiori voto susceptus, <V630, f. 150ra> quanto17 ad remedium salutis exstiterat anhelantium18 praecordiis19 exquisitus. Cumque ex more unusquisque nostri20 ordinis21 sedes debitas22 occupasset et23 eventum rei tranquillae intentionis exspectatio24 sustineret, adest serenissimus princeps25 pia religione26 plenissimus et summo laudum27 titulo gloriosus, qui se nostro coetui reddens acclinis, ut hunc omnipotenti domino precibus commendaremus adstans28 dulcifluis29 nos30 cohortatus31 est verbis grates deferens deo virtutum, quod suae32 iussionis implentes decretum in unum fuissemus adunati33 concilium. Sed34 cum tam35 humilem cognovissemus eius animae36 voluntatem et tam sublimis gloriae celsitudinem sublimius37 videremus38 acclinem, tanta39 sumus in40 dei41 gloriam42 exultationis43 succensi, ut grates illi debitas44 <E97, f. 325ra> et honorem et laeti redderemus et cernui. Sed quantum extulerat principem humilitatis ordo, sublimis tanto45 ad exercitia summae virtutis instruebant exempla sacratissimi principis formam nostrae46 religionis47. Tum relatis deo laudibus de unitatis alternae proventu48, magna nos cum tranquillitatis gratia allocutus est dicens:

Et49 summus50 auctor rerum me divae memoriae domni51 et52 genitoris53 mei temporibus in regni54 sede55 subvexit atque ipsius gloriae participem fecit, nunc tamen, cum ipse requiem aeternarum adeptus56 est mansionum57, ea, quae in me totius regiminis transfusa iura reliquit58, ex toto divina mihi59 potentia subiugavit, unde, quia regendorum60 membrorum causa salus est capitis et felicitas populorum nonnisi mansuetudo est principum, votive <V1341, f. 86rb> decrevi vobis coram positis et votorum meorum deliberationes sanctione61 patula reserare62 et studiorum apta63 sincera exhibitione deferre. At vero quia anhelum pectus se64 in promissorum65 completa66 diffundit, ne67 pigredine68 fessum69 retardationis oneribus se submittat70, longam prosecutionem compendia71 brevitatis72 adstrinxit73 et, quod74 productionibus75 <W411, f. 137r> loquelarum in contione76 diffundere potui, totum in tomi huius complicamento77 prorsus78 almae vestrae sanctitudini79 offerre decrevi80 81 id82 magno83 precatu deliberationis exhortans, ut, quaecumque illic tenentur adscripta84, valido attendatis intuitu85, sagaci86 perscrutemini87 studio et88, quicumque89 exstiterint placita deo, <O93, f. 81vb> vestri oris ad nos sacro referantur oraculo.

Accepto90 dein oblato nobis tomo91, agentes domino92 gratias acclamavimus: Gloria in excelsis deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Post huius exultationis beatae gaudium et caelestis gloriae hymnum eidem sacro principi benediximus reseratoque93 tomo94 haec inibi95 contexta96 reperimus:

IN NOMINE DOMINI FLAVIUS RECCES<V630, f. 150rb>VINTUS97 REX Reverentissimis patribus in hac sancta synodo residentibus sanctis98 episcopis99.

Admirabili dono regulam fidei meae100 solidam tenens et instructam agnoscens atque in honorem101 eius diadema102 gloriae cum cordis humilitatem103 prosternens104, illo laetus105 auditu, <E97, f. 325rb> quod106 omnes reges terrae serviunt107 et oboediunt deo108, eo109, reverendi patres, excelsiori110 mihi venerationis honore sublimes, coram vobis advenio in gratiam mansuetudinis vestrae testimonium convocans et ad testimonium visionis vestrae memet111 coram omnipotentis dei nutibus tremendis acclinans, referens112 illi corde laeto gratias opulentas, quod vos clementia113 voluntatis ipsius ex nostrae celsitudinis iussu ad huius sanctae congregationis votivum dignatus est deducere coetum, confidens tam mihi quam vobis et in praesentium serie temporum et in futurorum longitudine114 saeculorum eius adesse gratiae praemium, quoniam vestra115 concordia in conveniendo unanimum116 ac religiosum demonstratis117 effectum118 et dispositionis meae119 in regendis populis, quam pium sit, prosperatis120 patenter121 agnoscere votum. Nunc122 igitur, quia monenti123 locutioni124 longae dictionis non capit excessum, quid de sancta fide noverim, quam caelitus125 illapsam mihi per sanctorum apostolorum sequentiumque patrum ora cognovi, seu quid de secuturis126 negotiis, pro quibus hunc conventum127 vestrae128 congregationis129 coadunari130 percensui131, intimare decreverim, in huius tomi <V1341, f. 86va> serie conscripta tenete ac relecta132 praenoscite133 et cunctis, quae tenori eius nostrae amplitudinis potestas impressit, vestrae beatitudinis gravitas effectum tam eis134 prona135 ac miseranter impendat, quam nostrae mansuetudinis serenitas haec vobis implenda136 commendat.

Exordium itaque allocutionis meae137 ex definitione138 sanctae fidei inchoans139, cetera, quae futura140 sunt prosecutionibus intimanda velut supra soliditatem petrae constructurus adeo141 etiam142, ut143 operis mei aedificium144 congressurus eo sequentia145 <W411, f. 137v> validius146 ponam, quod147 decentius148 firmissima praetulerim. Primo149 itaque coram se reverentia vestra150 habeat, quod nosse151 non ambigat152 me orthodoxae fidei veram, sanctam153 et sinceram regulam de154 corde puro et conscientia bona plenissime habere, veraciter scire et firmissime retinere atque eam ita complecti155 ac156 venerari atque diligere, sicut157 eam apostolica158 traditio docet159, sicut eam sancta synodus Nicena160 constituit, sicut <E97, f. 325va> Constantinopolim sanctorum patrum congregatio definivit161, sicut Ephesini162 primi coetus <V630, f. 150va> unitas affirmavit, sicut Chalcedonensis concilii163 definitio praetulit, hanc cum fidelibus servans, ad hanc164 salvandos infideles invitans165, in hanc subiectos populos regens, hanc propriis gentibus tenendam insinuans166, hanc populis alienis167 annuntians168, ut in169 illa glorificans deum et inter170 mortales me summae divinitatis felicitas assequatur et in terra viventium hereditas a me gloriae capiatur. En, reverentissimi patres, quantum ad171 veritatem fidei sanctae pertinuit ex toto animam meam suae172 confessionis titulos explicuisse, honorificentia vestra pensavit. Iam nunc magnopere173 arbitror esse mihi opportunum174, quo175 tendimus societati176 eiusdem verae177 fidei studia sanctae operationis innectere, ne hanc aut sine operibus mortuam habeamus aut non178 plenitudinis suae179 dignitatem180, perspicua181 decidat182 inhonesta, dum scriptura non silente, de quibusdam infertur183, qui dicunt se nosse184 deum, factis autem negant. Ut ergo hanc fidem super185 lapidem illum186 solidatam187, quem reprobaverunt quidam188 aedificantes, idem189 tamen a domino factum190 est in caput anguli et est admirabilis in oculis nostris, plenius habemus191 eiusque insignibus decentius192 exornemus193, attendite, cuius operis fructum cuiusque operationis augmentum194 studiis huius sanctae fidei consociare195 velimus et innectere quantotius196 praeoptemus197. Itaque revolutis198 retro temporibus ita vos omnemque populum iurasse recolimus, ut cuiuscumque ordinis vel honoris personam199, quae in necem200 regiam201 excidiumque Gothorum gentis ac patriae detecta fuisset vel cogitasse202 noxia vel egisse, irrevocabilis203 sententiae multatus atrocitate204 nusquam205 <O93, f. 82ra> <V1341, f. 86vb> mereretur veniae206 remedium vel alicuius temperantiae percipere qualecumque subsidium. At nunc, quia grave onerosumque207 censetur, dum208 pietatis actibus gravi contradictione209 haec sententia resultare210 perpenditur211 et sic funditus damnationis adstipulatio retinetur, ne pietatis212 atque213 apostolo <W411, f. 138r> praecinente ad omnia utilis est, quocumque aditur214, reservetur, vestro215 haec committo216 fidenti animo <E97, f. 325vb> sacris pertractandam217 iudiciis ac dirimenda sententiis, unde iam vestrum erit, inspirante218 vobis miseratione divina ita utriusque discriminis temperare mensuram, ne219 aut in iuramento condicio teneat reos aut impietatis ultio habeat inhumanos, sicque nostra220 vos221 instruat forma iudicii, ut222 subiectos populos nec in profanationibus223 habeamus224 subditos, nec impietatis vinculis doleamus225 comminatos226. Post huius conventionis alloquium sequentium tractemus227 causas negotiorum similique228 subiungimus229 vos intendere230 attentione. Decernimus attestan<V630, f. 150vb>tes universitatem vestram231 per summae divinitatis coaequalem232 et coaeternam233 et inseparabilem trinitatem atque illius mysterii234 sacramentum, quod235 incarnatum dei filium de spiritu sancto et Maria virgine pro salute236 mundi vera fides in toto orbe denuntiat atque adventum eiusdem Iesu Christi filii dei domini nostri, quo perimendi sunt impii237 et regnum eius, quo238 glorificandi sunt sancti, ut, quaecumque negotia de quorumlibet querelarum239 auditibus exstiterint patefacta, cum iustitiae240 vigore misericorditer et cum temperamento miserationis iustissimae concorditer241 terminetis242, in legum sententiis, quae aut depravata consistunt aut ex243 superfluo244 vel debito245 coniecta videntur246, nostrae serenitatis247 accommodante248 consensu haec sola249, quae ad sinceram iustitiam et negotiorum sufficientiam conveniant ordinetis, canonum obscura quaedam et in dubium versa in meridiem lucidae intellegentiae reducatis omniumque negotiorum conventus ordinumque status, qui250 in vestram exstiterint devoluti praesentiam, ita maiorum regulis251 concordantes iustissime pieque252 ac temperanter253 constituere studeatis, ut et mihi, qui254 ad studiorum fructus bonorum anhelo pars beatorum adveniat et vos, qui255 adimplentes256 voluntatem dei me257 non spernitis imprecantem regio258 beatitudinis aeternae suscipiat259 et visio delectationis260 dei sibi perenniter inhaerere concedat. Vos261 etiam262 illustres viros, quos ex officio palatino263 huic264 sanctae synodo interesse265 primatus266 obtinuit ac nobilitas <E97, f. 325*ra> spectabilis267 honoravit et268 experientia269 aequalitatis270 plebium rectores exegit, quos in regimine socios271, in adversitate fidos et in prosperis272 amplector strenuos, per quos iustitia leges implet, miseratio legis273 impletur274 contra iustitiam legum <V1341, f. 87ra> moderatio aequitatis275 temperantiam276 legis277 extorquet278, adiurans obtestor per omne illud admirabile et279 solum unius sacrae fidei sacramentum <W411, f. 138v> et280 281 venerabilem282 omnium sanctorum patrum, per283 284 quem285 obtestor286 conventum, ut ad cunctae veritatis ac discretionis iustissimae formulam ita animos dirigatis, ut nihil a287 consensu praesentium patrum sanctorumque virorum aliorum288 sumentis289 ducentes obtutum290 quicquid innocentiae vicinum, quicquid iustitiae proximum, quicquid a pietate non alienum vel soli deo cognoveritis exsistere291 placitum, instanter, modeste et cum omni dignamini292 intentione complere scientes, quia in eo, quod haec mea sobria293 vita294 completis, vos deo amabiles assignatis295, et in eo, quod decretorum nostrorum edicta favoris296 exhibitione cum297 robore me vobiscum simul deo298 placiturum assigno. In commune iam vobis cunctis et ex divino299 cultu ministris idoneis et ex aula regia rectoribus300 divini nominis adiuratione constrictis301, aditio consensionis meae302 verum purumque promissum, ut, quodcumque303 <V630, f. 151ra> iustitiae aut pietatis304 salutarique discretioni305 vicinum decernere seu adimplere cum sancto306 consilio307 elegeritis, omnia favente308 deo perficiam et adversus commoda309 controversiarum310 querelam311 principali312 313 auctoritate314 muniam ac defendam315. Praemissis illis, quae ad domesticos fidei regula veritatis pertinuisse316 probavit317, adhuc318 aliud a beatitudinis vestrae conventu eiusdem fidei debita319 sancta deposcit, connectente320 me in sequentis321 traditionis322 confinio323 causam, quae nostrae324 dignitati325 probatur326 extranea, quam licet per me lucrari Christus327 hortetur328, inimicam sibi tamen esse non ambigit, donec, quod ardenter optat329, obtineat. Iudaeorum scilicet et330 vitam331 moresque denuntio332, <O93, f. 82rb> quorum333 tantummodo novi terram regiminis mei334 pollutam esse peste contagii335. Nam cum336 deus omnipotens omnes337 ex hac regione radicitus exstirpaverit338 hereses, hoc solum sacrilegii dedecus339 <E97, f. 325*rb> remansisse dinoscitur, quod aut nostrae devotionis instantia corrigat aut ultionis suae vindicta disperdat. Ex eis enim quosdam340 traditionis errore vetusto341 video retinere iura perfidiae342, quosdam vero sacri baptismatis expiatos ablutione, ita in apostasiae343 denuo344 relapsos345 errorem346, ut detestabilior inveniatur in eis probatio347 blasphemiae quam in illis, quos nondum constat purificatos esse regenerationis sacrae liquore. Pro quo348 bonae intentionis agone et349 lucro fidei verae obsecro reverentiam350 beatitudinis vestrae atque351 suprataxato352 contestor tremendae coniurationis tenore353, ut absque354 omni favore355, absque omni personarum partis ipsorum acceptione, quicquid ad domini et redemptoris mei Iesu Christi veram fidem verumque pertinet356 ad357 honorem, de his iubeatis ardenter <V1341, f. 87rb> et verissime deo ac fidei meae358 placitam sententiam dare, ut, sicut mihi divina pietas <W411 f. 139r> regimen fidelium dedit359, cum quibus eam me360 glorificari361 cognoscit, ita quoque infidelium assequi tribuat lucrum, in quibus et voluntatis362 suae fieri bonum et in363 eius advenisse364 congaudeamus365 venerabile regnum.

Datum sub die366 Kal. Ianuar., anno feliciter quinto gloriae regni nostri367.

ITEM368 SUPSCRIPTIO. In nomine domini Flavius Reccesvinthus369 rex hanc fidei et bonae voluntatis meae370 deliberationem manu mea subscripsi371.

Relecta372 373 omni374 pagina vel finita, cum glorificassemus deum de fidei principalis auditu et de bonae voluntatis375 affectu, ad peragendum causarum ceterarum376 negotium377 statim vertimus animum simulque sumus exorsi iudicium378. Tunc primae narrationis exortu annuere379 fidei nobis tractatus380 occurrit incipientes de illa primitus loqui, ut381 inde382 soliditatis auspicemur exordium383, unde384 sacrae sumpsimus nativitatis initium, quatenus assertionum385 sanctarum forti praemissa sententia, quicquid subsequenter advenerit de actis negotiorum fortius386 sustinere valeat seriem387 decretorum. Unius388 389 itaque sacrae fidei veram professionem veramque regulam tenere, nos tota390 virtute animi391 et profitemur et acclamamus, cunctisque percipiendam <E97, f. 325*va> ac retinendam plena392 deliberatione in<V630, f. 151rb>cessanter393 praedicamus, sicut a sanctis apostolis ostensa docetur, sicut a sequentibus patribus orthodoxis394 disserta probatur, sicut etiam a395 sanctis illis synodalibus396 gestis397 vere sancteque398 confirmata dinoscitur, in quibus Arrii399, vel Euticetis400 insanissimus401 error402 depraehenditur403 et radicitus exstirpatur, sicut denique in sacris missarum sollemnitatibus concordi voce profitemur ac dicimus404:

Credimus in unum deum patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium conditorem et in unum dominum Iesum Christum, filium dei unigenitum, ex patre natum ante omnia saecula, deum ex405 deo, lumen ex lumine, deum406 verum ex deo vero, natum, non factum, homousion patri407, hoc408 est eiusdem cum patre substantiae, per ipsum409 omnia facta sunt quae in caelo et410 quae in terra, qui propter nos et propter nostram salutem descendit et incarnatus est de spiritu sancto et Maria virgine, homo factus et411 passus sub Pontio Pilato ac412 sepultus et413 tertia die resurrexit, ascendit in caelos, sedet414 ad dexteram patris, inde venturus in415 gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Credimus et in spiritum sanctum416 et vivificatorem, ex patre <V1341, f. 87va> et filio procedentem, cum patre et filio adorandum et glorificandum, qui locutus est per prophetas, et417 unam418 catholicam atque apostolicam ecclesiam. Confitemur unum baptisma419 in remissionem420 peccatorum. Exspectamus resurrectionem mortuorum et421 vitam futuri422 saeculi. Amen.

Huius sanctae fidei regula idcirco nunc tractatus423 non recipit424 aperturam, qui425 aetas sacris doctoribus abunde constat exposita426 et imminentium causarum negotia nos <W411, f. 139v> ad alia pertrahunt427 peragenda428.

<O93, f. 82va> II429 Secundae disputationis occursu adfuit negotium tam difficile430 quam et431 grave, in quo de refugis432 atque perfidis disputatione commota, utrumne posset eorundem433 temperari sententia434 damnatorum, magno satis conatu435 est exquisitum. Sed cum illarum series condicionum436, ad quas decursis437 non438 longe temporibus pro eorum penuria hostilitatis vastitas nos iurare coegerat, nostris esset auditibus recensita439, tantam440 repperimus441 obligationis illic442 inesse443 censuram444, ut macularum suarum nodositas445 non tantum videretur prohibitionem dedisse446 transgressionum, quantum conclusisse viscera <E97, f. 325*vb> pietatum. Aderat enim, quod447 in utroque pavor agebat448 et ne sancti nominis profanatio fieret et ne miserationis operatio interiret, quia ex dei nominis profanatione449 non aberat, quod terrebat, et450 prohibitione pietatis aderat, quod tedebat451, dumque alterno periculorum obiecti452 se prolatae453 sententiae compugnarent, <V630, f. 151va> periclitabamur ancipites in bifido454 partium discidentium455 calle, quo456 direptionis tramite iudicium properaret457. Sed cum gressibus disputationis nostrae esset difficultatis congressio et458 devia nos459 abiecisset460, properandi tandem relicto discrimine cum fragore461 singultuum462 463 et imbribus lacrimarum ad deum, qui pietatis fons est, verba simul et corda convertimus orantes464.

Aspira, sancte465 spiritus, et ducito466 nos in portum voluntatis tuae, sedatis fluctibus ignorantiae nostrae. Ecce enim periculorum sirtes in litore cursus nostri proveniunt467 atque hinc inde obviantibus468 naufragiorum469 obicibus, quo470 dispositionis nostrae vela471 pandamus472, attentionis473 consideratione non cernimus. Sed aspirati474, sancte spiritus, et dato nobis te donante nosse, quid iubeas, ac te iubente475 implere posse, quod iusseris, ut et perlustrando illumines, quod nescimus, et adiuvando perficias, quod implere pavemus. Simus476 ergo in477 te requiescentes478 et479 erroneorum480 fluctuum pavoribus abiectis481, commercia nos iubemus482 disponere pacis, <V1341, f. 87vb> inchoemus483 illa, quae et in gloriam484 tuae omnipotentiae485 conferantur et humanae salutis te annitente donentur. Temporibus non procul excursis486, cum quorundam refutatorum487 tumultuosa seditio488 frequenter vastationes terris inferret et scandala populis cum excidiis irrogaret489, adeo490 ut captivorum491 turmas ducerent492 et desolationes493 ecclesiarum494 facerent495, quae tali concussae496 sunt peste, ut497 quilibet498 conatus nequeat499 reparare, exactum est vi500 potius necessitatis exortae quam deliberatione iudicii, ut contra eosdem eisdemque501 simillimos cum omni502 fere populo acerrima iuramenta503 daremus, unde iurasse nos per attestationem504 divini nominis condicio iuramenti demonstrat et, ne resolvi queat505, sacrae scripturae auctoritas instat. Scriptum506 namque est507 in Exodo: <W411, f. 140r> Non assumes nomen domini dei tui in vanum508, nec enim insontem habebit dominus eum, qui assumpserit nomen domini dei sui509 frustra. <E97, f. 326ra> Item in Levitico: Non periurabis in nomine meo, nec pollues nomen domini dei tui: ego dominus. At vero quia510 illata pressurarum511 acerbitas512 resolvi possit ac debeat, tam513 vinculorum et lamentorum horror insinuat, quam eiusdem auctoritatis dominicae praecepta commendant. Etenim iuxta veterem translationem ita quosdam per Isaiam gravi exprobratione514 dominus515 increpitat516 dicens: Vae filiis517 desertionis, dicit518 dominus, fecistis consilium519 non per me et sponsionem non per spiritum meum, adicere520 peccatum super peccatum. Item in Ieremiam521: <V630, f. 151vb> Iniquitates nostrae declinaverunt omnia522, et peccata nostra amoverunt bona a523 nobis, quia524 inventi sunt in populo meo impii et loquentes525 vana526. Statuerunt ad dispergendos viros et527 compraehenderunt; ut laqueus venantis528 plenus volatilibus, sic domus eorum plenae dolo529 530. Item531 eundem532: Vae mihi anima533, quia534 periit535 revertens ad terram, et qui corrigat inter homines non est. Omnes in sanguine iudicantur, unusquisque536 proximum suum tribulat537 omnes, <O93, f. 82vb> in malum manus suas praeparant. Beneficientiam538 certe539, quae divinis oculis tanto est540 gratior, quanto et541 invenitur esse praesentior542, sic nos Isaias instruit dicens: Dissolve colligationes impietatis, solve fasciculos deprimentes543. Paulus etiam vas electionis: Pietas ad omnia utilis544 est. Et Iacobus: Iudicium sine misericordia545 illi, qui non fecerit misericordiam; superextollit546 autem misericordia547 iudicio548. Ioannes idem549: Qui odit fratrem suum homicida est, et scitis, <V1341, f. 88ra> quia omnis homicida550 non habet vitam aeternam in se manentem. Et per semetipsam veritas: Diligite inimicos vestros, benefacite his551, qui vos552 oderunt. Et iterum: Dimittite553, et dimittetur vobis, si autem non dimiseritis, nec pater vester caelestis dimittet vobis peccata vestra. Ecce sunt dominicae iussionis554 hinc555 de556 adstipulata firmissima cautione praecepta557, ac proinde, quia sunt divini oris558 prosecutione taxata, manebunt per omnia aeterna lege praefixa559. Quid ergo? Numquid560 et561 iuramenti562 iustitiae563 et564 iuramenta565 pacis sibi contraire narrabimus566, dum scriptum sit: Misericordia et veritas obviaverunt sibi, iustitia et pax complexae567 sunt se? Ut568 quia569 controversiarum570 lapsus esse571 in572 contentione fassi573 sumus et574 575 unus576 partis assertionem narravimus577 <E97, f. 326rb> non implendam578, cur579 alterius assertio580 partis iacturae581 patietur582 instantiam? Et quia iuramenti custodia ultionem non temperat pavescendam, idcirco impietatis atrocitas mortem pariat583 exsecrandam? absit. Etenim, si publicis sacramentorum gestis, quod deus avertat, a quibuslibet illicita vel non bona exstitisse584 condicio allegatur585, quae aut iugulare586 animam patris aut agere compelleret587 <W411, f. 140v> stuprum588 sacratissimae virginis, numquid589 non590 tolerabilius esset stultae promissionis eicere591 vota, quam per592 inutilium593 promissorum custodiam594 exhorrendam criminum implere mensuram? Quod si595 ita esset, quomodo crederetur unius observantia iussionis esse596 fons pietatis, cum emitteret597 tribulos ultionis? Aut quaenam illa esset sacrae observatio legis, quae sacrilegia598 committeret probitatis599 vel cuius mensurae aequitas videretur, ut ex unius praecepti600 cautela necis exoriretur immanitas truculenta? At nunc non ita contendimus, ut601 contentionum divortiis602 concitatis603 nosipsos contentionis certaminibus misceamus604. Est vera pax in utroque, quod dicimus605, quia sic sanctus606 spiritus iter607 nostrum ac608 cursum temperat, ut in nullo609 devius610 non611 <V630, f. 162ra> casus a dispositione secludat. Unde plena iam voce, pleniori fide, plenissimaque intentione praedicimus atque612 in tota613 sanctae ecclesiae614 universitate615 praedicamus pariter et optamus, nulla profanatione616 solius et summae divinitatis nomen exsistere assumendum, nullo periurii617 sacrilegio indebito profanandum, nullo vos618 619 piam contractu fallaciae contingendum. Nam si attestante veritate propter profanationem periurii620 evitandam621 prohibetur622 omnino iurare, cum dicitur: Sit sermo vester, est, est, non, non, quod autem plus est, a malo est, quomodo impunitum erit nomen tantae gloriae voluntarie profanasse, dum in eo taxati623 fides dinoscitur interisse vel quatenus pacis <V1341, f. 88rb> foedera624 inter625 gentium discidia ligabuntur, si non iuramenti pacta626 sanctiori integritate627 serventur? Etenim omne628, quod in pacis629 foedera630 venit, tunc solidius subsistit631, cum632 iuramenti hoc interpositio roborat, sed et omne633, quod634 animos amicorum conciliat, tunc fides635 durat636, cum637 eam638 sacramenti vincula ligant, omne etiam, quod testis adstipulatur639, tunc640 verius constat, <E97, f. 326va> cum641 id adiectio iurationis affirmat. Quod si et gestis642 deficiat, nocentis fidem sola iurisiurandi taxatio manifestat. Hinc643 ut mentibus644 humanis divina645 voluntas panderet, quod volebat, ne labens646 fragilitas pro647 incerto teneret, quod inviolatae648 veritatis promissio exprimebat, per Isaiam649 loquitur dicens: Ego dominus et non est alius, in memetipso iuravi. Si ergo tantae institutionis650 limite sunt votiva651 iuramenta servanda, quis alienus652 a veritate constituat653 exsecrabiliter violanda654? Stabunt ergo sacrae auctoritatis vivifica655 iussa nec vana profanatione erunt aliquatenus temeranda. Verum ne656 iuramenta, quae data sunt, videantur in nos657 ita penitus miserationum conclusisse praecordia, ut nullam658 de pietatis affectu659 animae viscera660 concipiant indulgentiam parituram661, sic stabilitis662 contractibus663 iuramenti sinum664 misericordiae aperimus, atque ita665 cunctis deo placita devotione misereri666 censemus, ut nos nec667 iuramenti <W411, f. 141r> teneat cautio668 reos, nec669 humanitas670 faciat exsecrandos671. <O93, f. 83ra> Occurrere672 certe673 miserorum ruinis674 debet675 subsidio unusquisque, quo676 valeant677 ex relevatione678 alienae vindictae a679 se dei680 removere681 vindictam682, libat enim domino prospera, qui ab683 afflictis pellit adversa. Inde iuvante684 passionis experientia685 impendens patientibus passionis686 suae patientiam687 memorabat688, suarum virtutum689 catalogum690 texens inter cetera sic connectit: Benedictio691 perituri692 super me veniebat et cor viduae consolatus sum. Et paulo post: Flebam quondam693 super eum, qui afflictus erat et compatiebatur694 <V630, f. 152rb> anima mea pauperi. Hinc695 et Salomon696: Erue eos, qui ducuntur ad mortem, et qui trahuntur ad interitum, liberare non cesses. Quibus sanctae auctoritatis instructi decretis, nec sanctum nomen profanasse nos constat, quod nullatenus profanandum vis697 vestrae698 praedicationis insinuat et indulgentiae visceribus adapertis, licet oris sui professione damnati difficile699 mereantur700 absolvi, iuxta701 quod scriptum est: Sanguis tuus super caput tuum, os702 enim tuum locutum est adversum te. Et iterum: Ex ore tuo iustificaberis703 et704 ex ore tuo condemnaberis705; tamen pietatis intuitu et706 praecedenti707 viam pandimus et misericordiam <E97, f. 326vb> prorogamus. <V1341, f. 88va> Huius sane promissionis incaute crudam cruentamque temperare sententiam708 illa709, quam710 maxime compellimus711 causa, quod haec duo mala, licet sint712 omnino cautissime praecavenda, tamen713 si periculi necessitas ex his unum temperare compulerit, id debemus resolvere, quod minori nexu noscitur obligari714. Quid autem ex his levius, quidve sit gravius pietatis715 716 acumine vestigemus. Etenim dum periurare compellimur, creatorem quidem offendimus, sed nos tantummodo maculamus, cum vero noxia717 promissa complemus et dei iussa superbe718 contemnimus719 et720 proximis721 impia crudelitate nocemus, et nosipsos crudeliori722 mortis723 724 gladio trucidamus. Illic725 enim duplici726 culparum telo727 percutimur. Hic tripliciter iugulamur. Restat ergo, ut hac728 nostra pergat729 sententia, qua730 misericordiae patuerit via, quae ita domino probatur accepta, ut plus eam cupiat quam sacrificia veneranda dicente ipso: Misericordiam volui et non sacrificium. Hac indulgentiae concessa licentia miserationis ipsius opus in gloriosi principis potestate731 redigimus, ut, quia deus732 illi miserendi733 aditum patefecit, remedia pietatis ipse quoque734 non deneget, quae ita principali discretione735 moderata persistant, ut et illis sit aliquatenus736 misericordia <W411, f. 141v> contributa et737 nusquam gens aut patria per738 eosdem aut periculum quodcumque perferat aut iacturam, haec miserationis obtentu temperasse sufficiat. Ceterum739 quaecumque740 iuramenta pro regiae potestatis salute vel contutatione gentis et patriae vel hactenus sunt exacta vel deinceps exstiterint exigenda, omni custodia omnique vigilantia indissolubiliter741 decernimus observanda, a742 membrorum truncatione mortisque sententia religione penitus absoluta743. Sed ne744 pravarum mentium versuta nequitia nosmet745 ad periurii quandoque746 devocet747 culpam, nec a sanctae fidei regula748 hanc asserat venire sententiam, tam749 divinae auctoritatis oracula quam praecedentium patrum asserta750 huic751 narrati<V630, f. 152va>oni curavimus innectenda. Etenim immutabilis752 deitatis753, licet754 dicta sint755 firmissima756, crebro tamen eius757 et iuramenta leguntur et poenitentia, quae sacris exstant <E97, f. 327ra> mysteriis adoperta. Iurare namque dei est a se ipso nullatenus ordinata convellere758, poenitere vero eadem ordinata, cum voluerit immutare759. Sic enim per760 Ieremiam761 dicit762: Repente loquar adversus gentem et adversus regnum, ut eradicem et destruam et disperdam illud. Si poenitentiam763 egerit <V1341, f. 88vb> gens illa764 a765 malo suo, quod locutus sum adversus eam, agam et ego poenitentiam super malo, quod cogitavi, ut766 facerem ei. Et per Ezechielum767: Si dixero iusto, quod vita vivat, et conversus768 a769 iustitia770 sua fecerit iniquitatem, omnes iustitiae eius oblivioni tradentur et771 iniquitate sua, quam operatus est, in ipsa morietur. Si autem dixero impio: Morte morieris, et egerit poenitentiam a peccato suo, vita vivet et non morietur. Si ergo772 nostra conversio sic divinam mutat sententiam, cur miserorum tantae lacrimae vel pressura tam crudam non temperent ex miseratione vindictam? Hinc etiam israelitico773 774 populo775 saepe ultio promissa suspenditur, et Ninivitarum perditio divinae sententiae permutatione776 sedatur.

At vero777 illustrium778 laudum titulo praeclarus779 auctor780 Ambrosius in libro de officiis primo huiusce rei causa sic loquitur: Est etiam contra <O93, f. 83rb> officium nonnumquam promissum781 sacramentum custodire782, ut Herodes, qui iuravit, quoniam, quicquid petitus esset, daret783 filiae784 Herodiadis et necem785 Ioannis praestitit, ne786 promissum denegaret787. Nam <W411, f. 142r> de Gepte788, quid dicam, qui immolavit filiam, quae789 sibi victori primum occurrerat790, quo votum impleret, quod spoponderat, ut, quid791 sibi primum occurrisset, offerret792 deo? Melius fuerat nihil tale promittere, quam promissum solvere parricidio793. Item in libro tertio: Purum igitur ac sincerum oportet esse affectum, et794 unusquisque simplicem sermonem proferat, vas suum in sanctitate possideat795, nec fratrem circumscriptione796 verborum inducat, nihil promittat inhonestum, ac797 si798 promiserit799, tolerabilius est promissum non facere800, quod turpe sit. Saepe plerique801 constringunt se iurisiurandi sacramento, et cum ipsi cognoverint promittendum non fuisse, sacramenti tamen contemplatione faciunt, quod spoponderint802, sicut de Herode <E97, f. 327rb> supra803 scripsimus, qui saltatrici804 praemium turpiter promisit, crudeliter solvit, turpe, quod regnum pro saltatione805 promittitur, crudele, quod mors806 professa807 iurisiurandi religione donatus808. Quanto tolerabilius tale fuisset809 periurium sacramento? Et post pauca de Gepte810 disputans811: Miserabilis necessitas, quae solvitur parricidio812. Melius est813 votum814 815 non solvere, id816 est817, quod sibi is, cui promittitur, nolit818 exsolvi. Et post paululum819: Non semper igitur <V630, f. 152vb> promissa solvenda820 omnia sunt. Denique ipse dominus, sicut scriptura indicat, frequenter suam821 mutat sententiam.

Vir quoque sanctissimus Augustinus822 vestigationis acumine cautus, inveniendi arte praecipuus, asserendi copia <V1341, f. 89ra> profluus, eloquentiae823 flore venustus, sapientiae824 fructu fecundus, haec in suis narrat affatibus825: Duo sunt omnino genera mendaciorum, in quibus non magna culpa est, sed tamen non est sine culpa, cum aut iocamur aut pro826 misericordia mentimur. Illud primum827 in iocando828 ideo non est perniciosissimum, quia non fallit. Novit enim ille, cui dicitur, ioci causa esse dictum, secundum autem ideo829 830 831 mitius832 est, quia retinet nonnullam833 benevolentiam834. Idem ipse: Non auferat, inquit, veritas misericordiam, nec835 misericordia impediat veritatem. Si enim pro veritate aut qua836 singula veritate oblitus fueris misericordiam, non ambulaveris837 in via domini, in quae838 misericordia et veritas obviaverunt sibi.

Beatus etiam papa Gregorius839 et vita840 et841 meritis842 honorandus atque843 in ethicis844 assertionibus845 pene cunctis merito praeferendus846, sic in libris infert moralibus: Quia ergo Behemoth847 iste848 tam849 inexplicabilibus nodis850 ligatur851, ut plerumque mens in dubio852 adducta, unde853 854 se a culpa solvere nititur, inde855 culpa artius856 adstringatur, recte dicitur: Nervi testiculorum <W411, f. 142v> eius perplexi857 sunt. Argumenta namque machinationum858 illius, quo859 relaxantur860, ut relinquant, eo magis implicantur861, ut862 teneant. Est863 tamen, quod ad destruendas versutias utiliter fiat, ut, cum mens inter864 minora865 et maxima866 peccata constringitur, si omnino nullus sine peccato evadendi aditus patet, minora867 <E97, f. 327va> semper eligantur, quia et, qui murorum ambitu, ne fugiat, clauditur, ibi se in fugam praecipitat868, ubi brevior869 murus invenitur.

Nostri quoque saeculi doctor egregius, ecclesiae catholicae novissimum decus, praecedentibus aetate postremus, doctrinae comparatione non infimus, et quod maius est, in saeculorum fine doctissimus atque cum reverentia870 nominandus Isidorus in libro sententiarum secundo haec pro tali871 narrat negotio: Non est conservandum sacramentum, quod872 male873 et874 incaute promittitur, veluti si quispiam adulterae perpetuam875 cum ea876 permanendi fidem polliceatur. Tolerabilius est enim non implere sacramentum quam permanere in stupri flagitio877. Similiter in synonymis: In malis promissis rescinde fidem, in turpi878 voto vita879 decretum, quod incaute vovisti, non facias; impia est promissio, quae scelere adimpletur.

Haec de sacris paginis auctoribusque praecipuis brevissime sufficiat praelibasse. <V1341, f. 89rb> Nam plurima colligere poterit, qui880 haec attentius legendo quaesierit881. Ceterum quibus haec nequaquam sufficiunt vel hinc sumant cum rubore silentium, quia882 optat883 vas electionis884 anathema esse a885 Christo pro886 fratribus <O93, f. 83va> suis887 quam perdurare888 crudelibus889 in delictis.

<V630, f. 153ra> III890 Tertiae891 ratiocinationis alloquio doluimus892 contra priora893 monita patrum vota, perniciosissima posterorum, nam quanto frequentius illi noxia894 vetuerunt895, tanto studiosius isti896 perpetrare vetita non quiescunt, sicque897 per contrarium, quod penitus occumbere debuit898, insultare non desinit, et res, quae tot excisa decretis arescere potuit, ad vicem lyrnei899 capitis, ut ferunt fabulae, truncata900 virescit. Denique quod901 non sine magno dolore dicendum902 est, repperiuntur quamplurimi negotio muneris perituri mercari903 velle904 gratiam spiritus sancti, dum ille905 praemium donat906, ut pontificalis ordinis sublime907 culmen accipiat908 obliti909 verborum Petri, qui910 dixit ad Simonem: Pecunia tua tecum sit911 in perditione912, quoniam donum913 dei existimasti914 per pecuniam possidere915. Proinde916 quia et usitatum917 est tantum918 malum et maiorum <E97, f. 327vb> frequenter exstat919 mucrone920 succisum, nos quoque huc921 vulneri922 canceroso ignitum, quod superest923 adhuc, inicimus924 ferrum925, decernentes omnimodo, ut, quicumque deinceps propter accipiendam926 sacerdotii dignitatem927 quodlibet praemium fuerit detectus <W411, f. 143r> obtulisse, ex eodem928 tempore se929 noverit anathematis opprobrio930 condemnatum atque a931 participatione932 Christi corporis et sanguinis alienum, ex933 quo934 illum constat935 exsecrabile Christo perpetrasse flagitium. Quod si aliquis936 exstiterit, qui accuset, ille, qui hunc937 ordinem munerum fuerat938 acceptione939 lucratus940 et suscepto941 honoris gradu privetur942 et in monasterio sub943 perenni poenitentia religetur944. Illi vero, qui pro hac945 causa munerum acceptores exstiterint946, si clerici fuerint, honoris amissione947 multentur, si vero laici, anathemate perpetuo condemnentur.

IIII948 Quartae congregationis949 eventu obvius950 sese951 nobis intulit pontificalis culminis lapsus, quem952 ante flere quam disponere compulsi ex ordine sumus. Nam953 dum954 secundum carnis assumptae mysterium ecclesiae suae fuerit dignatus caput exsistere Christus, merito in membris eius intentio episcoporum officia peragere cernitur oculorum. Ipsi enim de sublimioris955 celsitudine ordinis956 regunt et disponunt subiectas multitudines957 plebium. <V1341, f. 89va> Unde quanto ipsi fiunt frequentius958 ducatores959, tanto960 meritorum lumine961 debent962 praefulgere. Quapropter omnes episcopi inter cetera ornamenta963 virtutum nitore carnis debent propensius enitere, ut ex hoc audientes mundiciam appetant, ex quo doctores immundicia non964 deturpat, adeo ut965, si deinceps episcopi detecti966 fuerint exsecrabilibus flagitiis967 cum quibuslibet feminis pollui ac familiari peculiaritate versari, noverint se irrevocabili sententia968 patrum ulcisci, id est, et loci et ordinis se969 dignitate privari.

<V630, f. 153rb> V970 Quintae actionis impulsu pervenit971 ad972 totius concilii973 sacrum auditum quosdam sacerdotes et ministros obliviscentes maiorum ac974 veterum975 constitutorum aut uxorum aut quarumcumque feminarum976 immunda977 societate et978 exsecrabili979 contagione turpari et980 pessimi981 <E97, f. 328ra> cordis obstinatione982 tam sacris litteris quam patrum regulis obviantes nec983 levi quidem984 respiramine985 contemplantes986, quod scriptum est: Sancti estote, quoniam et ego sanctus sum987, dicit dominus. Et illud apostolicum: Mortificate membra vestra, quae sunt super terram, id est fornicationem et988 immundiciam, concupiscentiam malam et avaritiam, quibus, quanto989 est pertinacior990 vis991 in malis, tanto auctorum992 convenit obviare decretis. Propter quod flagitiis detectis993 specialiter hoc a sancto concilio definitur, ut omnes episcopi id ipsum in suis quaerere sollicite curent994, et cum995 hoc verissime repperire potuerunt996, inter997 omnes placita998 cautione999 taliter1000 distringant1001, ut1002 nusquam1003 ulterius tam abominanda committant. Mulieres vero seu <W411, f. 143v> liberae sint seu1004 ancillae tam1005 turpiter1006 sociatae ita omnimodis1007 separentur aut certe vendantur, ut1008 ulterius ad conscios1009 sui criminis revertendi omnem1010 habeant aditum denegatum. Illi vero, si omnino coerceri1011 nequiverint, usque ad exitum vitae suae monasteriis deputati1012 disciplinis monasticis1013 <O93, f. 83vb> maneant omnino subiecti.

VI1014 Sextae discussionis obiectu quorundam male sibi consciorum patuit denotatum elogium. Nam relatum est nobis quosdam subdiacones, postquam ad sacri1015 ordinis pervenerint1016 gradum, non solum carnis immundicia sordidari, cum scriptum sit: Mundamini, qui fertis vasa domini, sed etiam, quod1017 dictu1018 quoque1019 nefas est1020, uxoribus copulari asserentes hoc ideo sibi licere, quia benedictionem a pontifice se nesciunt percepisse. Proinde omni excusationum discusso1021 velamine, id praecipimus observari1022, utrum1023 idem subdiacones ordinantur, cum vasis ministerii <V1341, f. 89vb> benedictio1024 ei1025 ab episcopo detur, sicut in quibusdam ecclesiis1026 vetustas1027 tradit antiqua et sacra dinoscitur consuetudo substare prolata, omni penitus ab1028 illis sorde1029 mulierum ac1030 familiaritate remota. Quod si hoc vulnere deinceps fuerint sauciati, mox erunt sub poenitentiae oneribus usque ad extremum vitae monasteriis religandi.

VII1031 Septimae assertionis accessu adiit coetum nostrum tam1032 inverecundia1033 progressio <E97, f. 328rb> quam ignobilis ac detestanda praesumptio. Quosdam enim aut eventu necessitatum1034 aut metu periculorum adeptos1035 fuisse1036 novimus ecclesiasticarum officia dignitatum, et quoniam, cum illis haec imponerentur1037, id sibi fieri noluisse testati1038 sunt, <V630, f. 153va> idcirco haec1039 spernere atque ad1040 pristina pertemptant coniugia moresque redire, tam nequiter caelestia iura solventes quam prompte saeculi1041 exstant illecebris1042 inhiantes. Qua de re nosse nos convenit, quod episcopalis eminentiae1043 non immerito sacris omnibus esse1044 summam1045 percensuit, quae ceteris sacerdotibus exercenda1046 prohibuit, scilicet templorum1047 dei sacrationem, chrismatis1048 benedictionem1049, sacrorumque ordinum institutionem1050, quae1051 tamdiu aliter ordinata persistunt, quam excellentissime conferuntur, quia et tanto ab eis singulariter impenduntur, quanto eidem summo culmini peragenda1052 servantur. Quomodo ergo, quod1053 in se recipit1054, a se reicere poterit, cum haec a1055 1056 nullo altero conferri quam a1057 solis pontificibus novit, a1058 quibus nec1059 ligata1060 solvi, nec soluta poterunt1061 ab aliquo religari? Sic enim ad Petrum veritas ait: Quodcumque ligaveritis1062 super terram, erit ligatum1063 et in caelo, <W411, f. 144r> et quodcumque solveritis1064 super terram, erit solutum et in caelo. Nequaquam1065 ergo1066 aliquando1067 poterit profanari, quod divina1068 iussione simulque apostolicae traditionis auctoritate sacrum noscitur exstitisse, verum sicut sanctum1069 chrisma collatum et altaris honor evelli non queunt, ita quoque sacrum decus1070 honorum, quod his compar habetur et socium, qualibet1071 fuerit occasione1072 perceptum, manebit omnimodis1073 inconvulsum. At exstirpandum vero radicitus huius callidae machinationis inutile argumentum, id sibi rationabiliter dari noverint1074 in obiectu1075, quod sacrosancti baptismatis inappretiabile donum est semper et saepe non solum nolentibus, verum etiam, quod maius est, nescientibus impertitur1076, sed hoc a nullo penitus profanari permittitur. Quod et si hic opponitur, necdum rationis capacem1077 exsistere, qui1078 pro1079 hoc probatur accipere, hinc omnimodo1080 cognoscant1081, quia, si maiores impune1082 non deserunt, quod parvuli vel <V1341, f. 90ra> nesciendo vel nolendo <E97, f. 328va> percipiunt, quanto magis non convenit violari, quod pro mortis aut poenarum evadenda1083 pernicie1084 occulta dei dispensatione dinoscitur obvenisse1085? Recedant ergo talium desideriorum1086 impuderati1087 fautores1088 et licet muti1089 perceperint1090, quod non1091 merebantur habere, libenter tamen ob caeleste retineant praemium, quod nolendo propter1092 terrenae consecuti sunt necessitatis eventum, ut tam1093 inviti appetant bona diligere, quae1094 sponte videntur desidentes1095 impugnare. Quod si quis1096 post hoc perennis dispositionis edictum non sinceriter sacris inhaeserit1097 cultibus et abiciens a se gratiam, quam accepit, relabitur1098 et1099 ad coniugia moresque saeculi attemptaverit vel eum ad1100 hoc redire constiterit, mox omni ecclesiastici ordinis dignitate privatus1101 vere1102 ut apostata a sanctae ecclesiae liminibus et societate fidelium habeatur prorsus exclusus, monasterii claustris, <V630, f. 153vb> donec advixerit1103, sub poenitentia retrudendus.

VIII1104 Repperimus1105 quosdam divinis officiis mancipatos tanta nescientiae1106 socordia plenos, ut nec illis probentur instructi competenter ordinibus, qui cotidianos1107 versantur in usus1108. Proinde sollicite constituitur atque decernitur, ut nullus1109 cuiuscumque dignitatis ecclesiasticae <O93, f. 84ra> deinceps percipiant1110 gradum1111, qui non totum psalterium vel canticorum usualium et hymnorum sive baptizandi perfecte non1112 noverint1113 supplementum. Illi sane, <W411, f. 144v> qui iam honorum1114 dignitate1115 funguntur, et1116 huius1117 certamen ignorantiae caecitate vexantur aut sponte sumant intentionem necessariam perdiscendi1118 aut a maioribus ad lectionis exercitia1119 cogantur inviti.

VIIII1120 Nonae intentionis admonitu1121 detecta est ingluvies horrenda voracium, quae, dum freno parsimoniae non adstringitur, religioni1122 contraire monstratur1123 nam dicente1124 scriptura: Qui spernit1125 minima, paulatim decidit1126. Illi tantae1127 edacitatis1128 improbae1129 1130 grassantur1131, ut1132 caelestia et pene summa contemnere videantur. Etenim1133 <E97, f. 328vb> quicumque quadragesimae1134 dies, quae1135 anni totius decimae deputantur1136, quae et1137 in oblatione ieiunii1138 domino consecrantur, quibus etiam saluberrime condicio humani generis expiatur, dum a quattuor mundi partibus adhuc1139 homo religionem1140 crediturus adducitur et quattuor elementis formatus1141 et1142 propter transgressionem decalogi1143 quater1144 decies convenienter affligitur, illi1145, qui1146 auso1147 1148 temerario1149 haec omnia contemnunt1150 nec1151 voracitatis ingluviem1152 ferant1153 et, quod peius est, paschalia festa illicitorum esuum perceptione1154 profanant1155, <V1341, f. 90rb> quibus1156 ex hoc adeo acerrime interdicitur, ut quisquis absque1157 inevitabili1158 necessitate atque fragilitate1159 evidenti1160 languore1161 seu etiam aetatis impossibilitate diebus quadragesimae1162 esum carnium praesumpserit attemptare, non solum reus erit resurrectionis1163 1164 dominicae, verum etiam1165 alienus ab eiusdem diei sancta communione, et hoc illi cumuletur1166 ad poenam, ut ipsius anni tempore ab omni esu1167 carnium abstineant1168 gulam1169, quia1170 sacris diebus abstinentiae oblitus est disciplinam. Illi vero, quos aut1171 aetas incurvat aut languor1172 extenuat1173 aut necessitas artat, non ante prohibita violare praesumant, quam a sacerdote permissum accipiant.

X1174 Decimae colluctationis1175 assensu1176 molestis actibus, quibus1177 sagax1178 indagatio1179 pietatis1180 obviare1181 decrevit1182 et1183 non tam1184 bene regendi1185 licentia1186 quam se mansuetudo impugnasse probatur1187, satis, ut opinamur, illi1188 et gloriosi principis et decreto sanctae1189 synodi huius contradictum esse conspeximus. Ita enim sanctus1190 spiritus per utrasque definitiones mortalium corda proflavit1191, ut vitali flatu verborum in posterum omnem1192 exureret male concupiscentium rabiem1193 animorum. Actum namque est definitionibus ipsis, ut, quia pietatis divinae incompraehensibilis1194 natura1195 se1196 condicioni1197 mortalium <V630, f. 154ra> in unione personae coniunxit mysterio redemptionis <W411, f. 145r> humanae, nos quoque membra1198 capitis huius et perfidiae1199 malum et concupiscentiam, quae radix <E97, f. 329ra> malorum1200 est omnium, et avaritiam, quae invenitur servitus idolorum, pari simul igne ac mucrone totoque artificio radicitus evellamus ac desecemus. Abhinc ergo deinceps ita erunt in regni gloriam perficiendi1201 rectores, ut aut in urbe regia aut in loco, ubi princeps decesserit cum pontificum maiorumque palatii omnimodo eligantur assensu, non1202 forinsecus1203 coetus1204 aut conspiratio1205 paucorum aut rusticarum plebium seditiosa tumultuatio1206, sed1207 erunt catholicae fidei assertores eamque et hanc1208, quae imminet, Iudaeorum perfidiam1209 et1210 cunctorum1211 heresum iniuriam1212 defendentes, erunt actibus, iudiciis1213 et vita modesti1214, erunt1215 in provisionibus rerum1216 parci plus1217 quam extenti, ut nullos1218 1219 aut factione1220 scripturarum vel definitionum qualiumcumque contractus a1221 subditis1222 vel exigant vel exigendos intendant, erunt in conquisitis oblationis1223 1224 gratissimae rebus non prospectantes proprii iura commodi1225, sed consulentes1226 patriae atque genti. <V1341, f. 90va> De rebus congregatis ab eis illas1227 tantum1228 sibi1229 vindicent1230 partes, quas1231 dictaverit auctoritas principalis, rerum1232 quaecumque inordinata reliquerint1233, hereditabunt1234 successores1235, proprii1236 eorum et ante regnum iustissime conquisita aut filii aut heredes capiant iure proximitatis1237. De affinium successione vel1238 munere, quamvis inordinata relicta1239 sint1240 aut primo1241 tantum filiis aut heredibus sequenter proficiant vel propinquis ita in eorum cunctis1242 actibus, moribus atque rebus privatae1243 legis1244 erit1245 auctoritas valitura, ut et perenniter maneat inconvulsa. Et non prius apicem regni quisque percipiat, quam se1246 illa per omnia suppleturum iurisiurandi taxatione1247 definiant1248. Cui etiam legi1249 vel decreto episcopalem1250 non solum in futuro, sed etiam in praesenti1251 reverentiam1252 apponentes, decernimus, ut, quicumque detractor1253 et non potius venerator decreti eiusdem atque legis1254 1255 esse maluerit, sive religiosus ille sive1256 sit laicus, non solum ecclesiastica1257 ex<O93, f. 84rb>communicatione plectatur1258, verum et sui ordinis <E97, f. 329rb> dignitate privetur.

XI1259 Undecimae occasionis articulo decretorum universalium perenne dedimus firmamentum scientes, quod multimoda1260 semper deus oppositione iudiciorum aerumnas relevat1261 oppressorum, et sicut malis exigentibus hominum permittit exerceri1262 penurias <W411, f. 145v> ultionum, ita cum voluerit gravedines1263 relevat pressurarum. Hinc et decreta praecedentium patrum ad contentionis1264 iurgium radicitus evellendum1265 rite1266 synodalem1267 fieri censuere conventum, ut illic1268 de1269 diversitate iudiciorum praeteritae1270 lites habeant terminum, ubi sanctus1271 spiritus universalem coadunaverit1272 coetum. Ab1273 hoc ergo spiritu sancto succensiones1274 quaelibet1275 in posterum haud1276 impune valeant commu<V630, f. 154rb>niri1277, ut1278 generalitas1279 1280 tuta valeat1281 consistere, plena decernimus unanimitate1282 connexi, ut quaecumque pro fidei causis ecclesiasticisque negotiis aut in praeteritis gestis aut in praesentibus constitutis aut in futuris etiam1283 decretis vel sunt vel fuerint definitione1284 conscripta1285 universalis auctoritatis, nullus deinceps contradicere1286 audeat nullus1287 evertere1288 praesumat, nullus1289 non implere contendat. Nam, si quis ex religione contra haec inoboediens aut susurrans aut certe lacerator aut invidus ac1290 non potius eorundem factor1291 exstiterit gratiam1292 et1293 honoris sui et communionis sanctae lugeat amissione1294 multatus. Cum vero aut1295 quaelibet1296 sancta1297 synodus agitur aut pacifice inter pontifices1298 quippiam1299 definitur, si pauciores per nescientiam vel contentionem1300 forte dissentiant1301 aut commoniti a1302 plurimorum <V1341, f. 90vb> coetu1303 dedecore confusionis abscedant1304 aut1305 excommunicationis1306 annuae sententiam1307 luant.

XII1308 Duodecimae1309 quaestionis1310 propositione sacratissimi principis obsecratione piissima pro Iudaeorum abominabili ac nefanda perfidia1311 exsecranda, nostro coetui1312 perpatuit causa, quam idcirco in fine sententiarum censuimus esse ponendam, quoniam eandem gentem delicti sui merito retroductam per <E97, f. 329va> divinae sanctionis oracula in1313 capite positam deflemus nunc1314 esse in cauda1315. Sed quia Christus ut pro nobis, ita quoque pro illis est mortuus, iuxta1316 quod ipse ait: Non sum missus nisi ad oves, quae perierant1317 domus Israel, necessarium1318 duximus1319 summam pro eis impendere curam, pro quibus suam Christus1320 ponere non dedignatus est animam. Id quoque principali clementia1321 devotissime approbante1322, quae ob hoc sui regni apicem1323 domino solidari praeoptat, si catholicae fidei pereuntium turmas acquirat, indignum1324 reputans orthodoxae fidei principem sacrilegis1325 imperare et1326 infidelium1327 societate1328 polluere1329, nihil aliud pro his ex nostra sententia definitur, quam ut decreta <W411, f. 146r> concilii Toletani, quod divae memoriae Sisenandi1330 regis aggregatum est tempore, a nobis ac posteris omnimoda suppleantur intentione. Qui1331 autem ab eiusdem synodi voluerit1332 sententia dissentire, ut vere sacrilegum se noverit condemnari.

Divinae trinitatis inseparabile nomen1333 sicut inspiratione mirabili nostrum1334 tractatum primordio1335 illuminavit1336, ita consummatione1337 sublimi eundem1338 iam perficiendo concludat1339, ut in illo sit nostrum explicuisse1340, a quo nobis fuit1341 inchoasse. Damus ergo gloriam et honorem eidem1342 sanctae et1343 indivisibili trinitati1344, quae nobis et haec1345 dicere contulit <V630, f. 154va> et in se dicta complevit, quae1346 reformavit in extremitate saeculorum remedia1347 pietatum et resolvit ligamina vinculorum. Sit1348 gratiarum1349 salus et benedictio1350 exercituum domino super serenissimum1351 Reccesvinto1352 1353 principe glorioso, gratiarum actio1354 et1355 reverentiae1356 plenitudo a nobis omnibus1357 in commune ipsi clementissimo principi, bonorum gratifico largitori, cuius1358 votorum instantia benigna deus attulit complenda1359, cuius dispositio piissima pressurarum removit exitia, cuius temporibus confert1360 vigorem1361 iustitia1362 et exuberat1363 misericordia1364 opulenta, cui dominus1365 post praesentis1366 aevi tempora diuturnam1367 cum sanctis omnibus tribuat in re<O93, f. 84va>muneratione coronam. Nos autem omnes hanc decretorum nostrorum1368 seriem et1369 rectae fidei vel pietatis ac iustitiae fontem manentem1370, coram deo et sanctis1371 <E97, f. 329vb> angelis eius, orthodoxis1372 omnibus et nunc et1373 futuro1374 impensissime <V1341, f. 91ra> commendamus obserantes1375 1376, ut hanc et reverenter adimpleant et ab aemulis benigne defendant, contemnentibus1377 autem1378 eam divinae1379 veritatis1380 ultio pavenda1381 proveniat, observantibus1382 autem misericordia profluens, pax perpetua et gloria sempiterna contingat. Huius quoque sententiae fortitudine vel vigore1383 decreti nostri seriem, quam in serenissimi domini nostri Reccesvinti1384 regis1385 edidimus nomine, pro rebus a divae memoriae patre suo quolibet titulo conquisitis decernimus omnino constare1386. Legem denique, quam pro coercenda1387 principum horrenda1388 cupiditate idem clementissimus edidit princeps, simili robore firmamus1389 atque, ut1390 futuris retro temporibus modis omnibus observetur, pari1391 sententia definimus. Quae etiam, ne taciturna temporum1392 vel obliviosa1393 vetustate deferantur1394, huic nostrae constitutioni1395 <W411, f. 146r> utraque decrevimus innectenda, ita cunctorum memoriae commendanda1396, ut a cunctis regulis superius1397 ordinatis1398 nusquam maneant segregata1399. Cetera quoque decretorum nostrorum iudicia, quae ab hac sancta synodo noscuntur esse1400 confecta, si quis convellere forsitan1401 decreverit aut temere1402 1403 implere neglexerit vel infringere1404 quandoque voluerit, per iudicium omnipotentis dei anathema sit. Soli autem deo1405 nostro gloria in saecula saeculorum1406.

DECRETUM IUDICII UNIVERSALIS EDITUM1407 IN NOMINE1408 PRINCIPIS.

Soliditatem reddidisse1409 fracturae1410 atque fecisse consurgere, quod exstiterat1411 collisum1412 et incrementum1413 est huius1414 1415 mercedis et plenitudo consummatae perfectionis1416. Ponderi etenim collidentis ruinae, si aequalium proximorum cura1417 convenit obviare1418, quanto1419 grandioris erit culpae praelibatae1420 incuriae discrimen incurrere, <V630, f. 154vb> si non, quo1421 valent, excommunioni1422 onere1423 sibi1424 commissos procurent1425 <E97, f. 330ra> populos sublevare? Properandum ergo est inter1426 ruinas collisionum catervas eripere collisorum1427, ut ex hoc iugiter et ultra nec vigorem nocendi habeat exsecranda pressura, et omnis compressus noverit sanctae sanctionis esse1428 sibi collata1429 remedia. Cum decursis ergo temporibus durae dominationis1430 sese potestas gravis1431 attolleret1432 et in subiectis populis1433 impiorum dominatus1434 non formaret iura regiminis, sed1435 excidia1436 ultionis, adspeximus1437 subditorum statum non ex <V1341, f. 91rb> ordine vegetari1438 1439 rectoris, sed deici ex1440 gravedine1441 potestatis. Contraxerunt1442 enim reges elata fastigia in bifronti discidio motionis1443, et1444 aut in culpis lex ardua saeviebat1445 aut in spoliis1446 favorem1447 lex voluntaria commodabat. Inde mestos1448 animos non spes fovebat ex munere1449, sed tolerantia1450 vexabat in funere. Unde iam increpationis occursu1451 non tantum nos abire1452 sola ratio cogit, verum et ipsa commonitio1453 rerum impellit, ut ex omnium animorum deliberatione concordi illa1454 maneat1455 sententia dicta1456, quae et finem ausibus rite ponat illicitis et consultum salvandis iure ferat1457 populis. Quosdam namque conspeximus reges, postquam fuerint1458 regni gloriam assecuti1459 extenuatis viribus populorum rei1460 propriae congerere1461 lucrum et obliti, quod regere1462 sint1463 vocati, defensionem in vastationem1464 convertunt et1465 vastationem defensione pellere1466 defugiunt1467, illud gravius innectentes, quod ea, quae videntur acquirere1468 regni deputant honori vel gloriae, <W411, f. 147r> sed ita malunt in suo iure confundi, ut veluti ex debito decernant1469 haec in liberorum posteritatem1470 transmittit1471. Quam1472 ob rem in proprietatis illa conantur redigere sinu1473, quae pro solo constat illos imperii1474 percepisse1475 fastigio? Et1476 illud in iuris proprii collocant antro, quod populi utilitatis acquisitum esse constat1477 obtentu. Nam numquid ad illos aut <O93, f. 84vb> populorum adventus aut rerum poterat concurrere census, nisi exstitissent gloriae sublimati culminibus aut ab aequalibus illi potuerunt1478 rerum coacervatione1479 ditari, nisi per subiectos1480 glorioso apice potuissent attolli? Omnia certe totius plebis memoria1481 subiecta1482 ad1483 principale caput relevant1484, <E97, f. 330rb> attentum debitae visionis obtutum1485 ab illo negotiorum prospectant1486 remedium, cui modo gratum, modo1487 debitum1488 irrogant1489 censum. Regalis proinde1490 orthodoxa1491 haec1492 cuncta sibi deberi1493 convincit, ex quo1494 se1495 regere1496 cuncta1497 cognoscit1498 et inde conquisita non alteri quam sibi iuste defendit. Unde non personae, sed potentiae subdi1499 haec deberi1500 non ambigit. Regem aeterna1501 iura1502 faciunt, non persona, quia nec constat sui mediocritate, sed sublimitatis1503 honore. Quae ergo honori1504 debeant1505, honori1506 deserviant, et quae reges1507 accumulant, regno relinquant, ut, quia eos regni gloria decorat, ipsi quoque gloriam regni non extenuent, sed exornent. Habeant deinceps iure conditi reges in regendo iudicia iusta, in parcendo pectora prompta1508, in conquirendo studia parca, in conservando1509 vota1510 sincera et1511 tanto gloriam regni cum felicitate <V1341, f. 91va> retentent, quanto1512 iura regiminis et mansuetudinis1513 conservaverint et aequitate direxerint promissae1514 <V630, f. 155ra> praemium ditionis1515. Ne non prodisse putetur ex fomite rationis, revelare convenit evidentissimam1516 speciem operis, ut1517 ex illo nos idoneos assertores1518 habeat probitas1519 veritatis, ex quo semper1520 semetipsam reservaverit1521 qualitas1522 actionis. Ecce enim1523 ita ex1524 gentis nostrae mediocribus maioribusque personis multos1525 hactenus corruisse repperimus et deflemus, ut eorum agnitis ruinis non aliud possimus quam divinae iudicia considerare permissionis, quorum domorum spolia et potentiarum divitias1526 simul ac praedia ita conspicimus prorsus exinanita, ut nec fisci usibus commoda1527 nec palatinis officiis repperiantur1528 in remedium salutare collata. Cuius rei serie1529 ex utroque concurrente, dum et iudicatos1530 sententia iudiciorum elisit, et1531 in1532 eorum1533 bonis ad ipsorum vicem munificatus nemo surrexit, pene non tenuisse1534 <W411, f. 147v> disciplinam in ordine, sed defectum posuisse1535 pensatur1536 in gente1537, illo maiori salutis dispendio cumulato, quod tam haec, quae a1538 iudiciis vigor1539 iudiciorum abstraxerat, quam illa1540, quae qualiscumque proventus ordine <E97, f. 330va> profligationis1541 contererat1542, tota proprietatis principum amplitudo in sinum suae receptionis incluserat sicque1543 solo principali ventre suppleto1544, cuncta totius gentis1545 membra vacuata languescerent1546 ex defuncto1547. Unde evenit1548, ut nec subsidium mediocres nec dignitatem valeant obtinere maiores, quia, dum solius potestatis vigor maxima occupavit, totius plebis status1549 nec1550 minima iura defendit. Ad1551 quae cum omni palatino officio simulque cum maiorum1552 minorumque conventu nos omnes tam pontifices quam etiam sacerdotes et universi sacris ordinibus famulantes, concordi definitione decernimus et optamus, ut omnis conquisitionis profligatio in omnium rerum viventium, immobilium quoque et moveri valentium corpore vel specie, forma vel genere, quae a1553 gloriosae memoriae Chindasvinto rege a die, quo1554 in regnum dinoscitur conscendisse reperta1555, quolibet1556 modo exstiterit1557, omnia in serenissimi atque clementissimi domini1558 nostri Reccesvinti1559 principis perenni transeant potestate et perpetuo deputentur in iure, non habenda parentali1560 successione1561, sed possidenda regali1562 congressione, ita ut iuste sibi debita1563 quisque percipiat et de reliquis1564 ad remedia subiectorum, quaecumque elegerit1565 principis1566 voluntas, exerceat illis tantundem exceptis, quae memoratus divae1567 memoriae Chindasvintus princeps ante regnum aut1568 ex propriis aut ex iustissime conquisitis <V1341, f. 91vb> visus est habuisse. In quibus cunctis filiis1569 unacum glorioso domino nostro Reccesvinto1570 rege maneat divisio libera et possessio pace plenissima. Sed illae res, quas praedictus princeps de iustis proventibus filiis suis vel quibuslibet iustissime visus est contulisse vel reliquisse1571, omnes in eorum iure maneant inconvulsae, illa negotii huius veritate servata, ut, quia gratia1572 voluntas gloriosi domini nostri Reccesvinti1573 regis reddere decernit, unicuique iustissime1574 1575 debita, nemo <E97, f. 330vb> invasionis calumniam1576 moveat aut damna requirat, praeter1577 quae gloriosae memoriae genitore1578 <V630, f. 155rb> eius quaedam1579 indebite habuisse1580 constiterat.

<W411, f. 148r> LEX EDITA IN EODEM CONCILIO1581 IMPERANTE1582 RECCESVIN<O93, f. 85ra>TO1583 PRINCIPE GLORIOSO.

In nomine domini Flavius Reccesvintus1584 rex.

Eminentiae1585 celsitudo terrenae tunc salubrius sublimia probatur appetere, cum saluti proximorum pia cernitur compassione1586 prodesse. Unde1587 solet contingere1588, ut plus commodi de aliena salute conquirat, quam de propria humilitate1589 quisque perficiat1590. In multis enim, quia multorum salus attenditur, maioris1591 lucri summa perficitur. In se autem, quia privati commodi fructus appetitur, non satis est, si unius1592 beneficii praemium1593 conquiratur. Hinc et illa1594 regendarum tantundem1595 salus est plebium, quae1596 non suos fines privata voluntate concludit, sed quae universitatis limites communi1597 pietatis1598 lege1599 defendit. Quapropter1600 ne salutaris ordo imperialibus1601 videatur verbis potius obtineri quam pactis1602, de sublimitatis obtentu1603 declinamus1604 ad vota supplicum1605 tranquillae visionis <E97, f. 331ra> aspectu1606, ut inde salutaris compassio habeat commodum1607, unde1608 plebes1609 adeptae fuerint supplicationis effectum. Cum igitur praecedentium serie1610 temporum immoderationis1611 aviditas principum sese prona diffunderet in spoliis1612 populorum et augeret eis1613 proprietatis1614 censu1615 aerumna flebilis subiectorum, tandem supernae respectionis afflatu1616 nobis1617 est divinitus inspiratum, ut, quia subiectis regibus1618 reverentiam1619 dederamus, principum quoque excessibus retinaculum temperantiae poneremus. Proinde sincera mansuetudinis deliberatione tam nobis quam cunctis nostrae gloriae successoribus adfuturis1620 deo mediante legem ponimus, decretumque divalis observantiae promulgamus, ut nullus1621 regum1622 impulsionis1623 suae quibuscumque motibus aut factionibus1624 scripturas de1625 quibuslibet rebus alteri debitis ita extorqueat vel extorquendas1626 instituat1627, quatenus iniuste ac violenter1628 <V1341, f. 92ra> indebitarum1629 sibi1630 quisque probare1631 possit dominum1632 rerum. Quod si1633 alicuius gratissima voluntate quippiam de rebus1634 a quocumque perceperit1635 vel providenti praestatione lucratus1636 aliquid1637 fuerit, in eadem1638 scriptura patens voluntatis1639 praestiti condicio annotetur, per quam1640 aut impressio1641 principis aut conferentis fraus evidentissime detegatur; et si patuerit a nolente fuisse scripturam exactam, aut resipiscat improbitas1642 principis et1643 evacuet, quod male contraxit1644 aut certe post eius mortem ad eum, cui exacta est scriptura vel ad1645 heredes eius <W411, f. 148v> res ipsae sine cunctatione debeant revocari1646. Illae autem res, quae remota1647 omni compraehensionis argumentatione directo modo transierint in principis potestatem1648, in eius perenniter iure perdurent1649. Et quicquid ex rebus ipsis idem1650 princeps ordinare1651 voluerit, <V630, f. 155va> suae1652 potestatis1653 arbitrio subiacebit. Verum ut1654 omne huius negotium actionis roboret sinceritas1655 veritatis, cum quarumcumque rerum scripturae in principis nomine exstiterint factae1656, mox1657 testes, qui in eadem scriptura1658 subscriptores accesserint1659 ab his, quos1660 elegerit princeps, diligentissime perquiratur1661, <E97, f. 331rb> si non aliquod indicium1662 aut de impressione principis aut de fraude scripturam1663 facientis modo quocumque cognoverint1664, ac si1665 aut1666 rite facta series1667 scripturae permaneat1668 aut irrite1669 confecta1670 vanescat1671. Similis quoque sententia1672 de terris, vineis1673 atque famulis observetur, si sine scripturae textu tantummodo1674 coram1675 testibus quolibet1676 pacto1677 fuerit definitio. De rebus autem omnibus a tempore Svintilane1678 regis hucusque a1679 principibus acquisitis aut deinceps, si provenerit, acquirendis, quaecumque forsitan princeps inordinata sive relinquit1680 sive reliquerit1681, quae1682 pro regni apice probantur acquisita fuisse, ad successorem tantundem1683 regni discernimus1684 pertinere, ita habita potestate, ut quicquid ex his legerit1685 facere, liberum habeat velle. In illis autem rebus, quae1686 1687 ipsi aut de bonis parentum aut de quorumcumque provenerint successionibus proximorum, ita eidem principi1688 eiusque, si1689 filii defuerint, heredibus1690 legitimis hereditatis iura patebunt, sicut etiam ceteris lege vel successione1691 paterna1692 patuisse1693 noscuntur. Quod si aliquid ex rebus de quorumcumque parentum proximorum non solum successione, sed etiam qualibet1694 collatione aut quocumque contractu ad ius ipsius pervenisse patuerit, si contingat haec1695 inordinate1696 relinqui1697, <O93, f. 85rb> non ad successorem regni, sed ad filios vel heredes eius, quae1698 conquisivit, specialiter omnis eadem conquisitio pertinebit. Nam de illis rebus, quae1699 idem1700 princeps ante regnum aut ex proprio <V1341, f. 92rb> aut ex iustissimo1701 conquisito dinoscitur habuisse, irrevocabili1702 ordine1703 aut faciendi, quod voluerit, potestas1704 manebit aut certe filiis eius successio plena patebit. Quod si filii defuerint, legitimis1705 heredibus ex1706 his, quae inordinata1707 reliquerit1708, hereditario1709 iure1710 adire1711 licebit. Huius sane legis sententia in solis erunt1712 principum negotiis observanda atque ita perpetim valitura, ut non ante quispiam solium1713 regale conscendat1714, quam1715 iuramenti1716 <E97, f. 331va> foedere hanc legem se in omnibus implere promittat1717. Quemcumque vero aut per tumultuosas1718 plebes aut per absconsam1719 dignitatem publicae machinatam1720 adeptum esse constiterit regni fastigia, mox idem1721 cum <W411, f. 149ra> omnibus tam nefarie1722 sibi consentientibus1723 et anathema fiat et1724 christianorum communionem amittat, tam dirae percussionis ultione collisus, ut omnis divini ordinis cultor, qui illi communicare praesumpserit, simili cum ipso damnatione dispereat et poena1725 tabescat. Nam si quis legis huius seriem1726 ex officio palatino male1727 volendo vel1728 detrahendo lacerare voluerit aut evacuandam quandoque vel silenter musi<V630, f. 155vb>tans vel aperte resultans proloqui detectus exstiterit, cunctis palatinae dignitatis1729 consortiis et1730 officiis mox nudatus omnium rerum suarum dimidiam partem amittat, et in deputato1731 sibi loco redactus1732 1733 totius palatii1734 maneat societate seclusus. Religiosus etiam, qui se in hac1735 1736 culpa devolverit, simili1737 rerum proprietatis suae dispendio subiacebit.

Haec sancta synodus nulli licentiam tribuit1738 res ecclesiae alienare, quoniam et hoc1739 antiquioribus1740 1741 canonibus prohibetur. Si quid vero, quod utilitatem non gravat1742 ecclesiae pro suffragio monachorum vel ecclesiis ad suam parrochiam pertinentium1743 salvo iure ecclesiae praestare voluerit1744, permittitur ei1745 pro tempore, quo potuerint.

Quicquid parrochiarum presbyteri ecclesiastici iuris1746 vel quicumque clerici distraxerint, inane habeatur1747 et vacuum et1748 in1749 venditorem1750 comparanti1751 sanctione1752 1753 vertenda.

Nullus episcopus de rebus ecclesiae suae sine conscientia1754 metropolitani1755 sui vendendi aliquid habeat potestatem, utili1756 tamen omnibus commutatione1757 permissa.

His ergo perpensis mansuro cum domini nostri consideratione decreto1758 sancimus, ut nulli apostolicae sedis praesuli1759 a praesente1760 die, donec disponente domino catholicae fidei manserit doctrina salutaris, liceat alicui praedium rusticum, quantaecumque fuerit1761 magnitudinis vel exiguitatis, sub qualibet alienatione ad cuiuslibet iura1762 transferre, ne1763 cuiusquam excusetur1764 necessitatis obtentu. Quippe1765 cum non sit personale, quod loquimur, nec1766 aliquid1767 clericorum vel laicorum <E97, f. 331vb> @@@ 1:39:43 sub hac occasione <V1341, f. 92va> accepta tueatur1768. Et paulo post: Quicumque1769 oblitus dei et decreti huius immemor, cuius Romanae1770 civitatis sacerdotes volumus1771 religiosis1772 nexibus devinciri1773, contra haec1774 facere aut aliquid ex1775 his alienare temptaverit, honoris sui amissione multetur. Praeterea1776 qui petierit aut acceperit vel qui presbyterorum1777 <W411, f. 149v> aut diaconorum1778 seu defensorum1779 danti1780 subscripserit1781 illo1782, quo1783 iratus deus animas percutit1784, anathemate1785 feriatur1786. Sitque1787 accipienti vel1788 subscribenti de personis superius compraehensis, id est, quas anathemate feriri1789 censuimus, statuta poena1790 servata1791, quam praemisimus1792, in dante1793 vindicta1794, nisi forte et dator sibi celeri1795 repetitione et1796, qui acceperit, celeri restitutione prospexerit. Quod si minori animae suae cura1797 sibi quisquam remedium oblatum1798 forte neglexerit, subeat1799 genera1800 poenarum, quae superius tenentur adscripta, contra fas, si quod1801 confectum1802 fuerit scriptum1803 universis viribus, quamvis ab initio nullas1804 habuerit1805, effectet1806. Sed etiam liceat quibuscumque ecclesiasticis personis vocem contradictionis offerre1807 1808 et1809 ecclesiastica auctoritate fulciri, ita ut cum fructibus possit <O93, f. 85va> data reposcere1810, ne1811 aliquo1812 se1813 ante tribunal Christi obstaculo muniat, quia religiosis animabus ad substantiam pauperum derelicta1814 contra fas1815 omne1816 aliqua pietatis1817 consideratione1818 dispergit.

X1819 1820 ITEM PRAECEPTUM ATQUE LEX DATA A1821 GLORIOSISSIMO TEODERICO REGE.

<V630, f. 156ra> Pervenit ad nos, patres conscripti, de ecclesia1822 missa utilis1823 suggestio1824 et1825 mansuetudinis gratia1826 sacri coetus vestri1827 corda pulsavit1828. Et licet per1829 venerabilem synodum ad huiusmodi1830 decreta vestri sufficiat ordinatio sola iudicii, tamen pro vestra huiusmodi praesentibus oraculis dedimus consultatione1831 responsum, ut nulli fas1832 sit ecclesiae cuiuslibet et1833 antistiti sub qualibet alienatione de proprietate1834 contractos usum1835 fructus commodare1836, plane suum, cui salva voluerint1837, aequitate praestabunt, neque1838 frustrari sola pontificis voluntate vel cleri peregrinis debita nominibus vel statui ecclesiae res dedita1839. Quid enim tam1840 profanum est, quam ut in hac largientis <E97, f. 332ra> parte violetur arbitrio, dum, quod ad ecclesiam quisque voluit pertinere, prave sibi1841 vindicent1842 pro usufructuario1843 personae contractum1844? Ergo si quis scelestis1845 ausibus interdicta praesumpserit et ultra usumfructum retinere cupit, episcopo vel clero largiente alienata res <V1341, f. 92vb> protinus cum fructibus a venerando1846 praesule1847 vindicetur1848.

XI1849 1850 1851 EX CONCILIO AURILIANENSE1852 CAP. VIII

De agellis1853 vero ceterisque facultatibus ecclesiae a1854 sacerdotibus non alienandis nec per contractus1855 inutiles obligandis priorum canonum statuta serventur, ut nos1856 non1857 solum per nullos contractus1858 res ecclesiasticas alienare1859 debeamus1860, sed1861 etiam <W411, f. 150r> ea1862, quae de rebus ecclesiasticis ab1863 antecessoribus nostris alienata et in dispendio ecelesiae obligata noscuntur et intra tricennalia1864 tempora1865 repetitio1866 suppetit, quae acta1867 sunt, suffragante iustitia per publicum1868 electorum iudicium1869 revocentur. Quod si hic, qui rem ecclesiasticam tenet, admonitus iudicium declinaverit, quousque ad discussionem veniat, ut rem restituat, ecclesiastica1870 communione privetur.

XII1871 1872 1873 EX1874 EODEM CONCILIO1875.

Abbatibus, presbyteris aliisque1876 ministris1877 de rebus ecclesiasticis vel sacro1878 ministerio1879 deditis1880 alienare vel obligare absque permissu1881 et subscriptione episcopi nihil liceat. Quod, qui praesumpserit, degradetur communione concessa et, quod temere1882 alienatum est, ordinatione episcopi revocetur1883.

XIII1884 Si quis vero de clericis documenta, quibus ecclesiae professio firmatur, aut supprimere1885 aut1886 negare1887 aut evertere1888 aut1889 fortasse tradere damnabili1890 et punienda obstinatione praesumpserit, quicquid pro absentia1891 documentorum damni ecclesiae illatum est, de propriis facultatibus reddat1892.

EX1893 CONCILIO EPAUNENSIS1894 CAP. I.

Si quis fidelis alea1895 luserit, annis1896 1897 binis placuit eum abstineri. Quod1898, si emendatus cessaverit, post annum poterit communione1899 reconciliari. Si denuo id1900 facere voluerit, post X annos acta legitima poenitentia communione1901 societur1902.

VIIII1903 1904 EX CONCILIO ELIBERITANO1905 CAP. LXXIII

<V630, f. 156rb> <E97, f. 332rb> Episcopis, presbyteris atque diaconibus canes1906 ad venandum et accipitres habere non liceat. Quod, si quis talium1907 personarum1908 hac fuerit voluntate1909 detectus, si1910 episcopus est1911, III mensibus se a communione suspendat, presbyter II mensibus1912 abstineat1913, diaconus1914 I mense a1915 communi officio et communione cessabit1916.

XII1917 1918 EX CONCILIO AURILIANENSE1919 CAP. XXII

Si quis1920 clericorum, ut nuper multis in1921 locis1922 superbiam diabolo instigante actum1923 fuisse1924 perpatuit, rebelli auctoritate se in unum coniuratione intercedente collegerint1925 <W411, f. 150v> aut sacramenta inter se data aut cartulam1926 conscripta1927 <V1341, f. 93ra> fuisse patuerit, nullis excusationibus praesumptio labetur1928, sed res detecta, cum in synodum ventum1929 fuerit, in praesumptoribus iuxta1930 personam1931 et ordinum1932 1933 qualitatem1934 a pontificibus, qui tunc in unum collecti1935 fuerint, vindicetur, quia1936, sicut caritas ex praeceptis1937 divinis corde, non1938 cartulae conscriptione est vel coniurationis exhibenda, itaque1939 supra sacras1940 admittuntur scripturas auctoritate et districtione <O93, f. 85vb> pontificali1941 sunt reprimenda1942.

XIII1943 1944 EX CONCILIO ARELATENSIUM1945 TIT1946. VI

Presbyter diaconem1947 et1948 subdiaconum1949 de ordine deponere inscio episcopo suo non praesumat1950. Quod, si fecerit, illi in officio vel communione recipiantur et ille anno integro1951 communione privatus officium penitus implere non praesumat.

XII1952 1953 EX CONCILIO SPALENSI1954 CAP. VI.

Comperimus quondam1955 Fragitanum Cordobensis1956 ecelesiae presbyterum a pontifice suo iniuste olim deiectum et innocentem exilio condemnatum, quem1957 rursus ordini1958 suo restituentes id denuo adversus praesumptionem novam1959 decrevimus, ut1960 iuxta1961 priscorum patrum1962 synodalem1963 sententiam1964 nullus nostrum sine concilii examine deiciendum1965 quemlibet presbyterorum vel diaconorum1966 audeat. Nam multi sunt, qui indiscussos potestate1967 tyrannica non auctoritate canonica damnant, et sicut nonnullos1968 gratia1969 favoris1970 sublimant, ita quosdam odio invidiaque permoti humiliant et ad levem <E97, f. 332va> opinionis auram1971 condemnant, quorum crimen non approbant. Episcopus1972 enim sacerdotibus ac1973 ministris solus honorem1974 dare potest, auferre1975 solus non potest. Si enim hi1976, qui in saeculo a dominis suis honorem libertatis adepti sunt, in servitutis nexum1977 non revolvuntur1978, nisi publice1979 apud1980 praetores1981 in1982 tribunali foro fuerint accusati, quanto magis hi, qui divinis altaribus consecrati honore ecclesiastico decorantur, qui profecto nec ab uno damnari nec uno iudicante1983 poterunt1984 honoris sui privilegio1985 exui1986, sed1987 praesenti1988 synodali iudicio, quod canon de illis praeceperit definire1989.

<V630, f. 156va> XIIII1990 EX CONCILIO TOLETANO CAP1991.

Suggerendo1992 in1993 concilio id gloriosissimus dominus1994 noster canonibus1995 inserere1996 praecepit, ut Iudaeis non liceat christianas habere uxores vel etiam concubinas nec mancipium christianum in usus1997 <W411, f. 151r> proprios comparare, sed si1998 filii de tali consortio nati sunt, assumendos esse1999 ad baptismum. Nulla2000 officia publica2001 eis impungantur2002, per quae2003 eis occasio tribuatur poenam2004 christianis inferre2005. Si qui2006 vero christiani2007 ab eis2008 in2009 aliquo sunt maculati vel etiam circumcisi, non reddito pretio ad libertatem <V1341, f. 93rb> et religionem2010 redeant2011 christianam.

EX2012 CONCILIO URBENENSE2013 CAPITULO VI

Si quis iudaicae2014 pravitati2015 coniugali2016 societate iungitur sive2017 christiana Iudaeo sive Iudaea christiano2018 mulier carnali consortio2019 misceatur2020, quicumque2021 eorum2022 tantum nefas admisisse2023 cognoscitur2024, a christiano2025 coetu atque convivio et a communione2026 ecclesiae protinus segregetur.

EX2027 EODEM CONCILIO CAPITULO VIII2028

Ne Iudaei2029 christianis2030 populis iudices praeponantur2031.

EX2032 CONCILIO AURILIANENSE2033 CAP. XIIII2034

De mancipiis christianis, quae in Iudaeorum servitio2035 detinentur2036, si2037 eis, quae christiana religio vetat, a dominis imponuntur2038 et2039 ad ecclesiam confugerint, ibi tueantur. Quod2040 si eos, quos de ecclesia excusatos2041 tollunt2042, pro culpa, quae remissa est, affligere <E97, f. 332vb> aut cedere fortasse praesumpserint et ad ecclesiam iterato confugerint2043, nullatenus a sacerdote reddantur. Christianis quoque2044 interdicimus, ne Iudaeorum coniugiis misceantur. Quod si fecerint usque ad sequestrationem2045 a2046 communione repellantur. Item2047 christianis convivia interdicimus Iudaeorum, in quibus, si2048 forte2049 fuisse probantur, annali2050 excommunicatione huiusmodi contumacia2051 subiacebit2052.

EX2053 EODEM CONCILIO CAPITULO XXXII2054

Quia deo propitio2055 sub catholicorum regum dominatione consistimus, Iudaei a cena domini usque in secunda sabbati in pascha, hoc est, in ipso quatriduo2056 procedere inter2057 christianos atque catholicis populis se ullo loco vel quacumque occasione miscere non praesumant2058.

EX2059 CONCILIO TOLETANO CAP2060. III.

Inflexibilis Iudaeorum perfidia deflexa2061 tandem videtur pietate et potentia superna2062, quod inspiramine2063 summi dei excellentissimus et christianissimus princeps ardore fidei inflammatus2064, cum regni sui2065 sacerdotibus praevaricationes et superstitiones2066 eorum2067 eradicare elegit, funditus2068 nec sinit degere in regno suo eum, qui2069 non sit catholicus. Ob cuius fervorem2070 fidei gratias2071 omnipotenti deo caelorum regi2072 agimus2073 eo, quod ei tam2074 illustrem creaverit <W411, f. 151v> animam et sua repleverit sapien<V630, f. 156vb>tia, ut2075 donet ei praesentem2076 2077 seu diuturnam vitam2078 2079 et in futuro2080 gloriam aeternam. Illud autem provida nobis cura et valde est2081 decernendum2082 vigilanti sollertia, <O93, f. 86ra> ne2083 eius labor2084 et noster quandoque in posteris tepefactus liquescat. <V1341, f. 93va> Quocirca2085 consonam cum eo corde et ore promulgamus2086 deo placituram sententiam, simul etiam cum suorum optimatum illustriumque2087 virorum consensu2088 ex deliberatione sancimus, ut, quisquis2089 succedentium2090 temporum regni sortitus2091 2092 fuerit2093 apicem, non ante conscendat2094 regiam sedem, quam inter reliqua condicionum sacramenta pollicitus fuerit2095, hanc se catholicam non permissurum eos violare fidem, sed et nullatenus eorum perfidiae favens vel quolibet2096 neglectu aut cupiditate illectus tendentibus ad praecipitia2097 infidelitatis2098 aditum praebeat praevaricationis, sed quod magnopere2099 est tempore con<E97, f. 333ra>quisitum, debeat illibatum perseverare in futurum. Nam incassum2100 bonum agitur, si non eius perseverantia providetur. Ergo postquam2101 ordine2102 ad gubernacula accesserit regni, si ipse temerator exstiterit huius promissionis2103, sit anathema maranatha2104 in conspectu sempiterni dei et pabulum efficiatur2105 ignis2106 aeterni2107 simulque2108 cum eo damnatione dispereant2109, quicumque2110 sacerdotum vel quilibet christianorum eius implicati fuerint errori. Nos enim ita praesentia decernimus, ut praeterita, quae in universali concilio de Iudaeis conscripta sunt, confirmemus, quoniam2111, quae2112 necessaria pro eorum salvatione scribi poterunt2113, in eadem esse cautum2114 scimus. Quapropter2115 quae2116 nunc2117 decreta sunt, valitura censemus2118.

EX2119 CONCILIO2120 SPALITANO2121 CAP. X2122.

Comperimus quosdam Iudaeos nuper ad fidem2123 Christi2124 vocatos quadam2125 perfidiae2126 fraude2127 alios pro filiis suis ad sacrum2128 sanctum lavacri fontem offerre, ita ut specie filiorum quosdam iterato baptismate tingant2129 sicque occulta ac2130 nefaria simulatione natos suos paganos retinent2131, vere omnes ab initio naturali2132 perfidia viciati2133 et numquam manentes2134 in fide2135, contra quorum2136 fraudulentas2137 artes ac subdolas2138 diligentem nos oportet2139 habere sollertiam2140. Si enim illi antiqui patres de his, qui ex Iudaeis sponte sua ad Christi gratiam veniebant, tantam2141 sollicitudinis curam2142 gesserunt2143, ut fides eorum ante baptismum2144 multis temporibus probaretur, quanto magis de his, quos non propriae2145 mentis conversio, sed sola regalis auctoritas <W411, f. 152r> ad fidei2146 praemium2147 provocavit2148. Namque2149 fidelissimus deo Sisebutus2150 ac victoriosissimus princeps inter cunctas reipublicae suae curas memor patrum dicti2151, quam multa bona protestantur2152 invitis, sciens2153 se2154 deo reddere rationem <V1341, f. 93vb> de his, quos Christus2155 suo deputavit2156 regimini2157, maluit istos2158 etiam nolentes ad veritatem perducere quam in vetustate2159 inolitae perfidiae2160 permanere2161. Repraehensibile2162 quippe erat, ut princeps praeclarus fide et gratia sancti spiritus plenus, qui longe exsistentes gentes <E97, f. 333rb> doctrina sua perduxit2163 ad2164 fidem2165, sibi subiectas animas in errorem perfidiae2166 relaxaret, et qui erant2167 in regimine suo2168 a fide Christi exsisterent alieni, <V630, f. 157ra> quorum innotio2169 magnum gaudium exspectationis cunctis fidelibus ministravit, quod divina gratia regali annitente favore ad verae religionis formam fideique credulitatem2170 pervenerint2171, verumtamen quia in2172 nonnullis ita perfidia naturalis obduravit2173, ut usque quaque retenta cordis duritia2174 occultatam impietatem generarent2175, idcirco contra indevotos et2176 pertinaces animos hoc in commune2177 decernimus2178, ut sive in parrochiis seu2179 in urbibus tam presbyteri quam clerici pervigilem pro eis sollicitudinem gerant2180 neque ex his sine perceptione2181 lavacri quemquam2182 in errore2183 pristino laxent2184. Dum vero filios2185 ad regenerationis gratiam offerunt2186 data primum parentibus iusiurandi fide, quod eorum sint2187 filii2188 vicinorumque adhibito2189 testimonio, sic demum gratiam baptismi sub multorum praesentia infantes eorum percipiant. Admoneri2190 autem eos indesinenter oportet a nobis et omnibus, qui in ecclesiasticis gradibus constituti sunt, ut pristinos2191 eorum2192 viciis deletis2193 non esum agni, non azima2194 denique sabbati2195 observationes differentiasque ciborum custodiant, sed in nomine Christi2196 religionis cultu, victu2197, habitu2198 nobiscum commune2199 exsistant. Ad ecclesiam quoque saepe concurrant, ut, dum frequenter conveniunt, et fides in eis crescat et2200 eruditio augeatur et cognoscant, quia2201 in nova fidei gratia ambulantes, quaecumque2202 in sacramentis2203 priscis agebantur censante2204 umbra iam in Christo esse2205 completa. Si quis2206 autem ex his contra2207 fidem moresque christianos aliquid agunt et2208 admoniti2209 2210 ad2211 ecclesiam non revocantur, iudici publicandi sunt, ut quos religio reprimere non2212 valet, terror ac disciplina saecularis emendet2213.

O93, f. 86rb; V630, f. 157ra; W411, f. 152r; V1341, f. 93vb; E97, f. 333rb


1 INCIPIUNT fehlt W411

2 LII] LII DUORUM O93

3 URBE REGIA CELEBRATA] URBEM REGIAM CELEBRATAM W411

4 septimo E97

5 ERA fehlt W411

6 ANNO INCARNATIONIS DOMINICAE DCCLIII. CICLI DECENNOVALIS XI fehlt V630; W411; V1341

7 cycli E97

8 XI] XI Incipiunt capitula toletani concilii octavi

I Allocutio Recensvinti regis ad synodum

II Thomus eiusdem principis

III De catholicae fidei plenitudine

IIII De incauto iuramento

V De his qui sacros ordines muneribus assequuntur et de fautoribus eorum

VI De incontinentibus episcopis

VII De incontinentibus presbyteris vel diaconibus et de feminis quę talibus coniunguntur

VIII De incontinentibus subdiaconibus

VIIII De his qui aut per necessitatem aut per vim ordinati sunt

X De non ordinandis his qui psalmorum canticorum seu ymnorum ignari sunt

XI De his qui pręter in commodum ęgritudinis XLmę ieiunium solvunt

XII De pręficiendo rege

XIII De confirmatione universalium decretorum

XIIII De iudeis

Expliciunt Capitula Incipit toletanum concilium octavum E97

9 Anno] I capit. ANNO E97

10 Recensvinthi E97

11 Cum nos korr. aus Cum O93

12 basilica V630; V1341; E97

13 apostulorum W411

14 leti W411

15 appetitus V1341

16 diutissimo E97

17 quando W411

18 anhelentium V1341

19 precordus W411

20 nostrorum W411

21 ordinis] ordinis vos W411

22 devitas W411

23 et fehlt W411

24 expectatione E97

25 princeps pia korr. aus princeps V1341

26 relegione W411

27 laudem W411

28 adtestis W411

29 dulcifluis] dulcibus ut filius V630; V1341; dulcifluus W411

30 nos fehlt W411

31 cooratus W411

32 sue korr. aus sive V1341

33 adonati W411

34 et W411

35 tam] tam pie W411

36 animi E97

37 sublimius fehlt V630; V1341

38 vidissemus E97

39 tanta korr. aus tanto V630

40 in dei] inde V630; V1341; E97

41 die W411

42 gloria V630; V1341; E97

43 exultationis korr. aus exultationi O93

44 debitas et] devitasset W411

45 tanto ad korr. aus tanto O93; tantum V630; V1341

46 nostrae] nostre ad W411

47 relegionis W411

48 proventum W411

49 Etsi V630; V1341; E97

50 simus W411

51 domini V630; V1341

52 et fehlt V630; V1341

53 genitori W411

54 regnis W411

55 sedem E97

56 adeptus est korr. aus adeptus O93

57 mansionum] mansionum ad W411

58 relinquid W411

59 mici W411

60 regendorum] regem dorum W411

61 sanctionem W411

62 reserare et studiorum apta sincera exhibitione deferre] reserare et studiorum acta sincera exhibitione deferre korr. aus reserare E97

63 actaq

64 esse W411

65 proximorum E97

66 conpeta V630; V1341

67 nec W411

68 pigritię V630; V1341; pigridine W411

69 fessu W411

70 submittit W411

71 conpendio V630; V1341; E97; conprehendio W411

72 brebitatis W411

73 astrinxi korr. aus adstrinxi V630; adstrinxi W411; V1341; E97

74 quid W411

75 productioribus V630; V1341

76 contentione W411

77 complicamentores W411

78 prorsus almae] pro sucalami W411

79 sanctitudinis W411

80 deorevi W411

81 decrevi id korr. aus decrevi O93

82 idem W411

83 magnopere E97

84 addiscripta W411

85 intuitus W411

86 agaci W411

87 perscrutemini] perscrutemini korr. aus prescrutemini V630; perscrutemine in W411

88 et] ad eis W411

89 quęcumque V630; W411; V1341; E97

90 Accepto] II Accepto E97

91 domo W411

92 domino gratias] gartias domino E97

93 seratoque W411

94 tomo haec] involuto mici W411

95 mihi O93

96 contera W411

97 RECCESINTUS W411; Recensvintus E97

98 sancti E97

99 spiritus W411; E97

100 mei W411

101 honore V630; V1341

102 deadema W411

103 humilitate V630; V1341; E97

104 prosternenens korr. aus prosternens W411

105 lectus W411

106 quo E97

107 veniunt E97

108 deo eo] docoe W411

109 en E97

110 excelsiori korr. aus exelsiori E97

111 emet W411; memet] meae et V1341

112 reverens W411

113 clementias W411

114 longitudone W411

115 vestra concordia] vestre concordię W411

116 inanime W411

117 monstratis E97

118 affectum E97

119 me W411

120 poteritis V630; V1341; propatis E97

121 patenter fehlt E97

122 Nunc korr. aus Non V1341

123 monens V630; V1341; monens, interlinear vel monenti E97

124 praelocutio V630; V1341; locutio W411; pręlocutio, interlinear vel locutio E97

125 celetus W411

126 secutoris W411

127 conventum vestrae congregationis] vestrę congregationis conventum E97

128 vestrae fehlt V630; V1341

129 congraegationis korr. aus congragationis V630

130 quoadunari O93; W411

131 precensui W411

132 relicta W411

133 pernoscite V630; V1341

134 ei W411; eis fehlt E97

135 promat V630; V1341; prompte W411; E97

136 implenda korr. aus implende E97

137 me W411

138 difinitione O93; divinitione korr. aus divinatione W411

139 incohans O93

140 futuris V630; W411; V1341; E97

141 adeo etiam] adiectam W411; annectam E97

142 tam W411

143 ut fehlt V630; V1341

144 dificium W411

145 sequentio W411

146 validum W411

147 quo V630; V1341

148 dicentius W411

149 prima W411

150 vestra] vestra vestra W411

151 nosse] nosse vos E97

152 ambigit V630; W411; V1341; ambigo E97

153 sanctam et korr. aus sanctam V1341

154 de fehlt W411

155 conpleti W411

156 ac fehlt W411

157 sicut eam fehlt W411

158 apostolice W411

159 dicit W411

160 nicent W411

161 dexinivit W411

162 epheseni O93; W411; V1341

163 concilii definitio korr. aus concilii V1341

164 hanc korr. aus hunc V1341

165 advitans W411

166 insinuas E97

167 alienos W411

168 adnuntians korr. aus adnuntias O93; annuntians] ut nuntians W411

169 in fehlt W411

170 inter mortales] in tempore mortalium W411

171 ad veritatem] advenitate W411

172 sive W411

173 magnopere] magno per W411

174 oportunus W411

175 quae V630; V1341; enim W411

176 societate W411

177 verae fidei] vera fide W411

178 non] nunc a E97

179 sive W411

180 dignitate V630; V1341; E97

181 perspicua korr. aus perspecua O93; prespicua W411

182 decidit V1341

183 inferat V630; V1341

184 nosce W411

185 supra V630; V1341; W411

186 illum solidatam korr. aus illum E97

187 solidatum W411

188 quidem W411; E97

189 idem] id est W411

190 factus V630; E97

191 habeamus V630; V1341; W411; E97

192 dicentius W411

193 exornemur V1341

194 agumentum W411

195 consorciare W411

196 quantotius] quam totius W411

197 prooptemus W411

198 revoluti V1341

199 persona V630; V1341; W411; E97

200 eccem W411

201 regiam korr. aus regiem E97

202 cogitasset W411

203 irevocabilis] iure vocabuli W411

204 atrocitatem W411

205 nusquam korr. aus numquam V630

206 veniae remedium] venire medium W411

207 honorosumque W411

208 quia V630; V1341

209 contraditione V1341

210 reluctari E97

211 perpenditus O93

212 pietati V630; E97

213 quę V630; V1341; E97

214 aditus V630; V1341; W411; E97

215 vestris V630; E97; vestri W411

216 committo fidenti] confidenti W411

217 pertractanda V630; W411; E97

218 inspirantem W411

219 ne fehlt W411

220 vestra V630; V1341; E97; vestri W411

221 nos V630; V1341; W411

222 aut W411

223 probanationibus W411

224 habeam W411

225 doleam W411

226 comimitos E97

227 tractemus fehlt V630; V1341; necte W411; nectere E97

228 similique] simili quoque V630; V1341; simileque W411

229 subiungimus fehlt E97

230 attendere O93; E97

231 vestrum W411

232 quoequalem W411

233 quoeternam W411

234 misteria W411

235 quo E97

236 salutem W411

237 impi W411

238 que W411

239 querelarum korr. aus querelatum V630; querelarum] querella vestra W411; quęrelarum vestris E97

240 iustitiae] iustitia et V630; V1341; iustitia et korr. aus iustia et W411

241 concorditer] cum vestra conveniat W411

242 terminetur V630; V1341

243 ex fehlt W411

244 perfluo W411

245 indebito W411; V1341; E97

246 videtur W411

247 serenitatis korr. aus sereni W411

248 accomodante] ad comodam te W411

249 solum V630; V1341

250 qui fehlt W411

251 regulas V630

252 pie W411

253 temperantes W411

254 qui ad] quia W411; qui ad fehlt V1341

255 quoniam W411

256 inpletes W411

257 mei W411

258 religio V630; V1341

259 suscipiet W411

260 dilectationis W411

261 Vos etiam korr. aus Vos V1341

262 etiam korr. aus autem V1341

263 palatina W411

264 huius V630; hic sanctae] huic sancta korr. aus huic W411

265 interessemus W411

266 primebus W411

267 expectabilis V630; V1341

268 ut W411

269 experientiae W411

270 aequitatis W411; E97

271 sociosa W411

272 prosperos W411

273 leges E97

274 inplectite W411; impletur] inflectit et E97

275 aequalitatis V1341

276 temperantia W411

277 legis korr. aus leges E97

278 extorqueat W411

279 est W411

280 quod W411

281 et] et per V630; V1341; E97

282 venerabile W411

283 per quem] suum W411

284 per quem obtestor fehlt E97

285 quem] quem suum V630; V1341

286 obtestatus W411

287 ad W411

288 alior V630; V1341; aliorsum E97

289 mentis E97

290 obtotum W411

291 existire V630

292 dignemini E97

293 sobria vita] subrivata W411

294 vota E97

295 exhibetis E97

296 faboris W411

297 cum robore] corroboro V630; V1341; E97; conroboro W411

298 domino V630; V1341

299 divinis V630; V1341

300 rectoribus] rectoribus dicente relictis W411; rectoribus decenter electis E97

301 constris W411

302 me W411

303 quodcumque] quod eumque W411; quodcum V1341

304 pietati E97

305 discretione V630; V1341

306 sancto fehlt V630; V1341; E97

307 consilio] consensu V630; V1341; E97; cum sensu W411

308 fabente W411

309 commodam W411; omnimodam E97

310 contraversarium W411

311 querelam principali auctoritate muniam ac defendam fehlt V630; V1341

312 principalia W411

313 principali auctoritate muniam ac defendam fehlt V630

314 auctoritatem W411

315 devendam W411

316 pertenuisse V1341

317 prohabita W411

318 adhuc aliud] ducali W411

319 adhibita W411; devotio E97

320 connectentem V630; W411; V1341

321 sequens W411

322 traditiones W411

323 confino W411

324 vestrę V630; V1341; E97; nostro W411

325 dignante W411

326 probantur W411

327 christo E97

328 exortetur V630; V1341; E97; exortet W411

329 optat fehlt W411

330 et fehlt W411; E97

331 vita W411

332 denuntios W411

333 corum W411

334 me W411

335 contagi W411

336 cum deus korr. aus cum V1341

337 omnes fehlt E97

338 extirpaverit korr. aus extirpaurit E97

339 decus W411

340 quosdas V630

341 vetuste W411; E97

342 perfidię korr. aus perfideę W411

343 apostasiae] ea post asie W411

344 doleor W411

345 alapsos W411

346 errore W411

347 prolatio V630; V1341; E97; probatio fehlt W411

348 co W411

349 ut W411

350 referentiam W411

351 utque W411

352 suprataxatum W411

353 tenorem W411

354 absque omni favore, absque korr. aus absque V630

355 fabore W411

356 pertinet] pertinet et W411

357 ad fehlt V630; V1341; E97

358 me W411

359 dedit, cum quibus eam me glorificari cognoscit, ita quoque infidelium fehlt W411

360 me glorificari fehlt V630; V1341

361 glorificare E97

362 voluntas V630; V1341

363 in fehlt E97

364 convenisse V630; V1341

365 congaudeam V630; W411; V1341

366 die] die XVII W411

367 nsi W411

368 ITEM SUBSCRIPTIO fehlt E97

369 Recensvintus E97

370 me W411

371 scripsi V630; V1341

372 am Rande III E97

373 Relicta W411

374 omnia W411

375 voluntatis] voluntatis eius V630; W411; V1341

376 ceterorum W411

377 negotium] negotia in W411; negotia E97

378 initium V630; V1341; initium, interlinear vel iudicium E97

379 verę V630; V1341; E97; ennuere W411

380 tractus W411

381 ut fehlt W411

382 inde korr. aus de O93

383 esordium W411

384 Un V1341

385 adsertionem W411

386 fortioris W411

387 seriae W411

388 Unam V630; V1341

389 Unius itaque] Itaque unius W411

390 tota virtute] totam virtutem W411

391 anim W411

392 plena deliberatione] plenam deliberationem W411

393 incensanter W411; V1341

394 ortodoxe W411

395 in W411

396 iondalis W411

397 iestis W411

398 sanctę W411

399 arru W411

400 eauticetis W411

401 insanissimis O93; insancimus W411

402 errore W411

403 diliciideproditur W411

404 dicits W411

405 de E97

406 dum V630

407 patrio W411

408 hoc est] certe W411

409 ipsum fehlt W411

410 et quae korr. aus et V1341

411 et fehlt W411

412 ac fehlt W411; V1341

413 et fehlt W411

414 sedit W411

415 in gloria fehlt E97

416 sanctum] sanctum dominum E97

417 in W411

418 unam] unam sanctam E97

419 baptismum W411

420 remissione W411

421 et fehlt W411

422 futuri saeculi korr. aus futuri V1341

423 tractatu W411

424 recipiat W411

425 qui aetas] quia et a V630; W411; E97

426 expositi W411

427 trahunt V630

428 peragendum W411

429 II fehlt V630; W411; V1341; IIII E97

430 FACILE V630; V1341

431 et fehlt W411

432 refugiis W411

433 eurundem W411

434 sententiam W411

435 conatus W411

436 conditionum korr. aus conditione W411

437 decarsis W411

438 non korr. aus non te V1341

439 interlinear vel a E97

440 tanta V1341

441 repperibus W411

442 illis W411

443 inex W411

444 censurum W411

445 noditas W411

446 dedisset W411

447 quod in korr. aus quod W411

448 angebat E97

449 profanatio V630; V1341

450 et fehlt V630; V1341

451 tendebat V630; V1341

452 obiectu V630; W411; V1341; E97

453 prolatae sententiae] prolata sententia W411

454 difido W411

455 dissidentium V630; V1341; E97

456 quod W411

457 properaret korr. aus properant V630

458 et fehlt W411

459 nos fehlt W411

460 obiecisset W411

461 fragores W411

462 singultuum korr. aus singultum V630; singultum V1341

463 singultuum et imbribus] inlustrum et in tribus W411

464 orantes fehlt W411

465 sancti O93

466 duceto V1341

467 provenimus W411

468 obiantibus W411

469 naufragorum V630; V1341

470 quod W411

471 bella W411

472 praeadamus W411; pandimus V1341

473 attentiori E97

474 aspirati korr. aus aspirate O93 aspiratu V630; V1341; aspirati] adspira rursum W411; aspirato E97

475 iuvante E97

476 Simus] Si iam W411

477 in te] intende W411

478 requiscentes W411

479 et fehlt W411

480 erroneum W411

481 aditiatis W411

482 iube V630; V1341; E97

483 quoemus W411

484 gloriae W411

485 omnipotenti O93; omnipotente W411

486 excurrisse W411

487 refuturum W411

488 seditiosa W411

489 inroga W411

490 deo W411

491 captivorum turmas] capiti volvuntur mas W411

492 ducerent korr. aus reducerent O93; reducere W411

493 desolutiones W411

494 terre W411

495 facerent fehlt W411

496 concursa W411

497 ut fehlt W411

498 quelibet W411; quilibet] quilibet eas E97

499 nequeat] neque ad W411

500 vi fehlt W411

501 eisque E97

502 omne W411

503 iuramento V1341

504 attestationem] ac testationem W411

505 queat] que ad W411

506 Scriptum namque] Scripturamque W411

507 est fehlt W411

508 vano W411

509 sui] sui in V630; V1341

510 quia korr. aus qui V630; qui W411

511 pressuram W411

512 acervitas W411

513 tamen W411

514 exprobrationem W411

515 deus V630; V1341; E97

516 increpat E97

517 fili W411

518 dicens W411

519 concilium V630; V1341

520 addicere O93; dicere W411

521 HIEREMIA korr. aus HIEREMIAE V630; HIEREMIAE V1341; ieremia E97

522 sta W411

523 a fehlt W411

524 quia korr. aus qui E97

525 loquentis W411

526 suo W411

527 ad W411

528 vant W411

529 dolo Item eundem Vae mihi anima] permiciam eum ici W411

530 dolo] dolo et V630, V1341

531 Item] Item per V630, V1341

532 eundem] in michea E97

533 anima] anima mea V630, V1341; E97; animam W411

534 quia korr. aus qui V630

535 periit] periit et W411

536 unusquisque korr. aus unuquisque V630

537 tribulat omnes] tribulatio W411

538 beneficentiae V630; V1341; veneficientiam W411

539 acerte W411

540 est gratior korr. aus est V1341

541 et fehlt W411

542 praestantior E97

543 deprimentis korr. aus deprimentes V1341

544 utilis est] utilitas W411

545 misericordiam W411

546 Superextollat W411; superexaltat V1341; Superexcellit E97

547 misericordiam W411

548 iudicium E97

549 item E97

550 homicida] omicida est W411

551 his fehlt W411

552 vos oderunt] oderunt vos E97

553 dimitte W411

554 iussionis korr. aus iussiones V1341

555 hinc de] inde W411

556 inde V630; V1341; E97

557 praecepta] praecepta ac praecepta W411

558 ortis W411

559 profusa W411

560 Numquid fehlt V630; V1341

561 ad W411

562 iuramenta V630; V1341

563 iustitiam W411

564 et iuramenta pacis] aut misericordiam pacem W411

565 misericordiam E97

566 narravimus W411

567 conplese W411

568 At V630; V1341; aut W411; At, interlinear vel et E97

569 qui V630; V1341

570 controversiorum V630; controversiarunt W411

571 sese E97

572 in contentione] intentione V630

573 fassi sumus] diffundunt W411; E97

574 adeo W411; ideo E97

575 et] et cum V630; V1341

576 unus korr. aus unius O93; unius E97

577 narrabimus E97

578 inpendendam V630; V1341

579 ne E97

580 assertio partis] partis assertio V1341; E97

581 iactura O93

582 comminatus W411; patiatur E97

583 pariet V630; W411; V1341

584 extitisset E97

585 adligata W411; allegata E97

586 iulare W411

587 conpellet W411

588 strupum W411

589 numquid non] Nonnumquam W411

590 non fehlt V630; V1341

591 reicere W411; E97

592 per fehlt V630; V1341

593 intilium W411

594 custodia V630; W411; V1341

595 si ita] ita si V630; V1341

596 esse fehlt V630; V1341

597 emitteret] enim mitteret W411

598 sacrelegia W411

599 probitatis] pro pietatis W411

600 praeceptis W411

601 aut W411

602 divortus W411

603 concititis korr. aus concitatis V630

604 misceamur W411

605 didicimus W411

606 sanctus spiritus] spiritus sanctus V630; V1341; E97

607 iter] in te W411

608 ac fehlt W411

609 ullo W411

610 devius non casu] devium occasu W411

611 nos V630; V1341; E97

612 utque W411

613 totam W411

614 ecclesiae fehlt W411

615 universitatem W411

616 profanatione solius et summae divinitatis nomen exsistere assumendum, nullo periurii sacrilegio indebito profanandum, nullo vos piam contractu fallaciae contingendum. Nam si attestante veritate propter profanationem periurii korr. aus profanatione O93

617 periuriis W411

618 os W411

619 vos piam] uspiam V630; V1341; E97

620 periuriae W411

621 vitandam W411

622 prohibetur] prohibetur in W411

623 taxata V630; W411; V1341; taxata korr. aus taxta E97

624 feda W411

625 in W411

626 facta W411

627 integritate korr. aus integritati V630

628 omnia W411

629 pacis foedera] foedera pacis V1341; E97

630 foedera venit] fide revenit W411

631 substat W411

632 cum] cum in W411

633 omnes W411

634 quodquod E97

635 fisus W411; fidum E97

636 duratum W411

637 cum fehlt W411

638 ea V630; eo W411; eos E97

639 adstipulat W411

640 tunc fehlt E97

641 cum id] civiter W411

642 testis E97

643 Hinc] hinc et W411

644 motibus W411

645 divinis V1341

646 lavens W411

647 pro incerto] proinde certo W411

648 inviolaret W411

649 Isaiam] esaiam prophetam dicentem W411

650 institutionis korr. aus institionis V630

651 votivo E97

652 alienorum W411

653 castruat W411; astruat E97

654 violenda W411

655 vivifida W411

656 nec W411

657 nobis E97

658 nullum W411; nullam korr. aus nullum V1341

659 adfectum W411

660 visceram W411

661 paritura E97

662 stabilitati W411

663 tractibus W411

664 sinum] si non, am Rande sinum E97

665 illa V630; V1341

666 miserere W411

667 ne W411

668 cauce W411

669 nec korr. aus ne V1341

670 inhumanitas E97

671 exacrandos W411

672 Occurre W411

673 certe] certe certe W411

674 ruinas W411

675 delet W411

676 quod W411

677 valet korr. aus valeant V630; valeat E97

678 revelationi W411

679 ad W411

680 diei W411

681 semore W411

682 vindicte W411

683 ab fehlt W411

684 iuvante] iubant te W411; iob ante E97

685 experientiam E97

686 passionis suae fehlt E97

687 compatientiam E97

688 memorabat fehlt E97

689 virtum W411

690 cathalagum W411

691 benedictione W411

692 perituris W411

693 condam W411

694 conpaciebantur W411; conpatiebatur korr. aus conpatiabatur V1341

695 Inc W411

696 solomon W411

697 vos W411

698 nostrae V630; W411; V1341; E97

699 diffidelem W411

700 mererentur W411

701 iusta W411

702 omnes W411

703 condempnaberis et korr. aus condemnaberis V630; condempnaberis V1341

704 et fehlt W411

705 iustificaberis V630; V1341

706 et fehlt W411

707 precedendi W411; procedenti E97

708 sentiam W411

709 illam W411

710 qua W411

711 compellimur V630; W411; V1341; E97

712 sint omnino] omnino sint E97

713 men W411

714 obligare W411

715 interlinear vel purę rationis E97

716 pietatis] pii orationibus W411

717 xia W411

718 superve W411

719 contemnimus korr. aus contendimus E97

720 ut W411

721 proximus W411

722 crudeliori mortis] crudeliori korr. aus crudeliori nos V630; crudeliori nos V1341

723 nos V1341

724 mortis gladio] morti gladio korr. aus morti W411

725 illic korr. aus illi W411

726 duplicia W411

727 zelo E97

728 eo W411

729 peragat W411

730 cum W411

731 potestatem E97

732 deus illi] illi deus E97

733 miserandi W411

734 quoque korr. aus quoque quod V630; quoque] quoque quod V1341; quoque fehlt E97

735 discretionem W411

736 quatenus W411

737 ut W411

738 per eosdem] pro eisdem korr. aus per eosdem E97

739 cerum W411

740 que W411

741 indissulubiliter W411

742 a fehlt W411

743 obsoluta W411

744 nec W411

745 nosme W411

746 quando W411

747 devocet korr. aus docet V630

748 regulam W411

749 tamen W411

750 asserta fehlt W411

751 hunc W411

752 immutabilis] inmutabilis idemque semper existens de summi natura precellens sua sepe in sacris litteris legitur utasse promissa et pro misericordia temperans sententiam Unde quamlibet sit inpassibilis atque inmutabilis W411

753 deitatis fehlt

754 licet] Item te W411

755 tem W411

756 firmissimam W411

757 eius fehlt W411

758 convellere V630; V1341

759 inmutari W411

760 peragere W411

761 ieremia W411

762 dicitur V630; V1341; E97

763 poenitentia V1341

764 illa a] illa super korr. aus illa V630

765 a fehlt V1341

766 super W411

767 ezechielem korr. aus ezechielum V630; ezechielem E97

768 confessus W411

769 in W411

770 via V1341

771 et] et in V1341

772 ergo nostra korr. aus ergo V1341

773 israhelico V1341

774 israelitico populo] populo israhelitico W411

775 pupulo O93

776 permutationes W411; permutationem E97

777 vo W411

778 inlustri W411

779 praeclarus korr. aus praeclarius O93

780 auctori O93

781 promissum] promissum solvere W411; E97

782 custodire fehlt E97

783 dare W411

784 fili W411

785 necem korr. aus nece V630

786 non W411

787 negaret V630; W411; V1341; E97

788 iepte E97

789 quem W411

790 ocurreret V1341

791 quicquid V630; W411; quod E97

792 offen W411

793 parracidio W411

794 ut E97

795 possedeat W411

796 circumscriptione korr. aus circumspectione O93

797 At V630

798 sibi W411

799 promiserat W411

800 facere] facere quam facere V630; W411

801 plerumque W411

802 sponderint W411

803 supra korr. aus sicut V630

804 saltatrice W411

805 salvatione W411

806 mors] mors pro V630; V1341

807 professa] professa pro W411; prophetę pro E97

808 donatur V630; V1341; E97; donantur W411

809 fuisse W411

810 iepte E97

811 discernens W411

812 parracidio W411; parrocidio V1341

813 est] est korr. aus est non V1341

814 enim E97

815 votum non solvere] novere W411

816 id est] quam V630

817 est fehlt W411; V1341; E97

818 nolite W411

819 paulolum W411

820 solvenda omnia] omnia solvenda E97

821 suam mutat] mutat suam V630; V1341

822 agustinus O93; V630; W411

823 eloquentia W411; eloquintiae korr. aus eloquin V1341

824 sapientia W411

825 affectibus W411

826 pro misericordia] promisimus W411

827 primum in korr. aus primum V1341

828 iocando korr. aus iocundo V630; iocundo W411

829 ideo fehlt V630

830 ideo mitius] mitius ideo V1341

831 ideo mitius est] mitius est ideo V630

832 mentitus W411

833 nonnulli V1341

834 bonivolentiam W411

835 nec misericordia impediat veritatem. Si enim pro veritate aut qua singula veritate oblitus fueris misericordiam fehlt W411

836 qua singula] quasi rigida V630; V1341; E97

837 ambulabis V630; V1341; E97; ambulavis W411

838 qua korr. aus quę V630; qua W411; E97

839 Gregorius] GREGORIUS et libris E97

840 vita et] vitę V630; V1341; libris W411

841 et fehlt W411

842 meritis korr. aus miritis V630

843 ac E97

844 etcis W411

845 adsentionibus W411

846 preferendos W411

847 beemodh O93; V630; V1341; bemoth W411; veemoth E97

848 iste tam] stesta W411

849 ita E97

850 modis V630; nondis W411

851 ligat W411; E97

852 dubium E97

853 unde korr. aus inde V630

854 unde se korr. aus unde V1341

855 inde] inde in E97

856 artius adstringatur] adstringatur artius V630; V1341

857 perplesi W411

858 machinationem W411

859 quo] quasi quod W411

860 laxantur W411

861 implicant E97

862 aut W411

863 Est tamen] testamen W411

864 inter fehlt V630; V1341

865 minori korr. aus minora V630

866 maxima peccata] maximo peccato V630

867 minoras W411

868 praecepit W411

869 breviorum W411

870 reverentiam W411

871 tale W411

872 quo W411

873 malum W411

874 et fehlt W411

875 perpetua V630

876 eo W411

877 flagitium W411

878 turpi voto] turpe votum W411

879 uta W411

880 qui hec korr. aus qui W411

881 quesierat W411

882 qua W411

883 optat vas] obstamus W411

884 lectionis W411

885 a fehlt V630; W411; V1341

886 pro fehlt W411

887 nostris W411

888 perdurarent E97

889 crudlibus in] in crudelibus E97

890 III fehlt W411; V E97

891 TERTIO V630; V1341

892 Doloimus W411

893 priorum W411; E97; priora korr. aus piora V1341

894 noxa W411

895 vetuerunt korr. aus vetaverunt O93

896 isti korr. aus ista V630; sti W411; ista V1341

897 Sique W411

898 debui W411

899 lernei W411; E97

900 trincata O93; truccata W411

901 quo W411

902 dicendo W411

903 mecari W411

904 vel W411

905 vile E97

906 donant W411; E97

907 sublimen W411

908 accipiant W411; E97

909 oblite W411

910 quique V630; V1341; que W411

911 sit fehlt W411

912 perdictione V630; perditionem E97

913 domu W411

914 extimasti W411

915 possideri E97

916 Proinde quia korr. aus Proinde V1341

917 tusitantum W411

918 tale W411

919 existat V630; V1341

920 mucrones W411

921 huic E97

922 vulnere W411

923 superest adhuc korr. aus superest V1341

924 inicimus korr. aus inimus O93

925 ferru W411

926 cipienda W411

927 dignitate W411

928 eo E97

929 se noverit] senuerit W411

930 obprobrium W411

931 a fehlt W411

932 adcipicione W411

933 ex fehlt W411

934 co W411

935 contat W411

936 aliquid W411

937 nun W411

938 fuerit E97

939 datione E97

940 literatus O93

941 subcepto W411; suscepti E97

942 privaetur korr. aus privatur E97

943 su W411; sub korr. aus su V630

944 eligetur V1341

945 hanc W411

946 extiterit W411

947 amissionem W411

948 IIII fehlt W411; VI E97

949 congressionis E97

950 ovius W411

951 esse W411

952 quem ante] que manente W411

953 Nam korr. aus Nom W411

954 dum fehlt W411

955 sublimiori W411

956 ordinum W411

957 multitudine W411

958 sequentius W411; sequentium E97

959 ducitores V1341

960 tanti W411

961 lumine debent] debent lumine E97

962 debent praefulgere] defendentes se fulgentes W411

963 ornamenta virtutum] virtutum ornamenta V630; V1341

964 non fehlt V1341

965 ut fehlt W411

966 detecti] detae et hi W411

967 flagiciis korr. aus flagiis O93

968 sententia patrum] patrum sententia V630; V1341

969 si W411; sui E97

970 V fehlt W411; VII E97

971 supervenit O93; PRAEVENIT W411

972 AN W411

973 conciliis W411

974 ac fehlt W411

975 veterum constitutorum] veteribus constitutis W411

976 feminarum] feminarum se W411

977 immunda] in mundo O93

978 et fehlt W411

979 execrabilis V630; V1341

980 et fehlt W411

981 pessime V630; V1341

982 obtinatione W411

983 ne E97

984 quidam W411

985 respiramine] respiramine nemo W411

986 condemnantes W411; contemplantur E97

987 sum fehlt W411

988 et fehlt W411; E97

989 quanta W411

990 pertinatior korr. aus pernatior V1341

991 Huius W411

992 auctoribus W411; maioribus E97

993 deductus W411

994 current W411

995 cum fehlt W411

996 potuerunt korr. aus poterunt O93; potuerint V630; V1341; E97

997 inter fehlt V630; W411; V1341

998 placiti W411

999 cautiones W411

1000 tali W411

1001 distringunt W411; destringantur V1341

1002 ut fehlt V1341

1003 nunquam E97

1004 sive V630; V1341; E97

1005 ancillis W411

1006 turpitudine W411

1007 omnismodis W411

1008 aut W411

1009 consocios E97

1010 hominem W411

1011 coercere W411

1012 deputatie W411

1013 monasticis fehlt W411

1014 VI fehlt W411; VIII E97

1015 sacri] sacre huius W411

1016 provenerint V630; V1341

1017 quid V630

1018 dictum W411

1019 quoque nefas est] nefas est quoque V630

1020 est] est novi W411

1021 disciso V630; discisso W411; V1341; decusso, interlinear vel descisso E97

1022 observare W411

1023 utrum] ut cum V630; W411; E97

1024 benedictio ei] eis benedictio E97

1025 eis V630; V1341; eius W411

1026 ecclesias V630

1027 vetustas tradit antiqua] vetusta tradit antiquitas E97

1028 ab illis fehlt V1341

1029 cordis W411

1030 hoc V1341

1031 VII fehlt W411; IX E97

1032 tam fehlt V1341

1033 inverecunda V630; V1341; verecunda E97

1034 necessitati V1341

1035 adeptos] ab episcopis korr. aus ab episcopos V630; ad episcopos V1341

1036 sumpsisse korr. aus fuisse V630

1037 inponeretur W411

1038 testati sunt] testantur W411

1039 haec spernere] expernere W411

1040 ad fehlt W411

1041 seculum W411

1042 incelebris W411

1043 eminentiae] eminentiae divinae auctoritates V630; V1341; W411; eminentię culmen E97 eminenti culmen

1044 esse summam] summa esse E97

1045 summa V630; W411; V1341

1046 execranda V1341

1047 templorum korr. aus temporum E97

1048 crisme W411

1049 benedictionis W411

1050 institutionem korr. aus institutionum V630; institutionum W411

1051 quem W411

1052 peragenda korr. aus peragendu V630

1053 quia W411

1054 recepit E97

1055 an V1341

1056 a nullo] anulo W411

1057 ad W411

1058 a fehlt V630; V1341

1059 nec ligata solvi] neclinat asolvi W411

1060 linata W411

1061 poterunt korr. aus poterint V1341

1062 ligaveritis korr. aus ligaveris O93; V630; ligaveris W411; V1341;E97

1063 ligatum et korr. aus ligatum W411

1064 solveris W411; V1341; E97

1065 Nequam W411

1066 ergo fehlt V630; V1341

1067 aliquando poterit korr. aus aliquando V1341

1068 divina iussione] divine iussionis W411

1069 sancta W411

1070 decus] de cuius W411

1071 quamlibet O93

1072 occanone W411

1073 omnismodis W411

1074 noluerunt V630; V1341

1075 obiectum E97

1076 inpetitur W411

1077 capax W411

1078 qui pro] qui korr. aus qui pro V630

1079 pro fehlt W411; V1341; E97

1080 omnino W411

1081 congescant W411

1082 inpones W411

1083 evadendi V1341

1084 pronitiae W411

1085 obenisse W411

1086 desideriorum] desideriorum sine verecundia korr. aus desideriorum in sine verecundia V630

1087 inpoderati O93; impudorati korr. aus puderati V630; impudorati V1341; E97

1088 favores V630; favores korr. aus favoris V1341

1089 inuti W411; inviti E97

1090 perciperint W411

1091 nomen W411

1092 propter terrenae] per terre nec W411

1093 tandem W411; E97

1094 interlinear vel quam V630; quam W411

1095 desidens W411; desiderantes E97

1096 quis korr. aus quid V630

1097 ineserit korr. aus iniserit W411

1098 relavit W411; relabi E97

1099 et fehlt V630; W411; V1341; E97

1100 ad hoc fehlt W411

1101 privetur V630; V1341

1102 et V630; V1341

1103 advixerit sub korr. aus advixerit V1341

1104 VIII fehlt W411; X E97

1105 REpperimus] OCTAVE DISCEPTIONIS EFFECTU Repperimus W411; OCTAVA prosecutione reperimus E97

1106 nescientię korr. aus nescientę O93; nescientia W411

1107 cotidiano E97

1108 usu W411; E97

1109 nullius V630

1110 percipiat E97

1111 gradu W411

1112 non fehlt V630; W411; E97

1113 noverit E97

1114 honore V630

1115 dignitatum korr. aus dignitate V1341

1116 et fehlt V630; W411; V1341

1117 huius certamen] huiusce tamen V630; V1341; E97

1118 prodiscendi V630; V1341

1119 exercia W411

1120 VIIII fehlt W411; XI

1121 amonitu korr. uas admotu O93; ADMONITUR W411

1122 relegione W411

1123 censetur W411

1124 dicente scriptura] scriptura dicente E97

1125 spernit korr. aus pernit W411

1126 decidet W411

1127 tanto W411; E97

1128 edacitatis korr. aus edicitatis O93

1129 improbes V1341

1130 improbae] inprobe korr. aus inprobe sunt V630; improbę sumptu E97

1131 crassantur E97

1132 ut fehlt W411

1133 Etenim] et caum, interlinear vel etiam V630; etenim qui W411; et ea eum V1341

1134 quadragensime W411

1135 quae fehlt W411

1136 deputentur W411

1137 et fehlt W411

1138 ieiunii korr. aus iunii O93

1139 adhuc] ad hanc V630; W411; E97; ad hunc V1341

1140 relegionis W411

1141 formatus] formatur korr. aus forma V630; forma V1341

1142 et fehlt W411

1143 decalogii W411

1144 quattuor V630; V1341

1145 illis E97

1146 qui fehlt W411

1147 auso fehlt V630; V1341

1148 auso temerario haec omnia] hęc omnia ausu temerario E97

1149 temerari W411

1150 contemnentem W411

1151 ne W411

1152 ingloviem W411

1153 frenant V630; W411; V1341; E97

1154 perceptionem V630; preceptione W411

1155 profant W411

1156 quibus fehlt E97

1157 sine V630; V1341

1158 invitalibus W411

1159 fragilitate] fragilitate et V630; V1341

1160 evidenti languore] evidentis languoris E97

1161 languore korr. aus laguore O93; langore W411

1162 quadragensime W411

1163 resurrectioni W411

1164 resurrectionis dominicae] dominicę resurrectionis E97

1165 etiam korr. aus etiam etiam V630

1166 comuletur W411

1167 esum W411

1168 abstineat V630; V1341; E97

1169 gulam fehlt W411

1170 qui E97

1171 au W411

1172 langor O93; languore W411; langour korr. aus langor E97

1173 extenuat korr. aus extrenuat E97

1174 X fehlt W411; XII E97

1175 CONLUCUTIONIS W411; conluctationes V1341

1176 ADSENSUM W411

1177 quos W411; E97

1178 sagas W411

1179 indagio W411

1180 pieatati E97

1181 obiare W411

1182 detexit W411; E97

1183 et fehlt V630; V1341

1184 tam fehlt W411; E97

1185 rigendi W411

1186 licentiae W411; licentia korr. aus licentie E97

1187 probavit W411; E97

1188 illi et] etle W411; et lege E97

1189 sancto W411

1190 sancti V630; V1341

1191 perflavit E97

1192 omnes W411

1193 raviem W411

1194 incompraehensibilis] inconprehensibilis et innotata W411

1195 naturas W411

1196 esse W411

1197 condicioni] conditio ne W411

1198 membris W411

1199 profidi W411

1200 malorum est] est malorum W411; E97

1201 praeficiendi V630; V1341; E97; proficiendi W411

1202 non] non in V1341

1203 forissecus W411

1204 coetus fehlt W411; E97

1205 conspiratione V630; W411; V1341; E97

1206 tumultu W411; tumultuatione E97

1207 sed fehlt W411

1208 hac W411; hanc] ab hac E97

1209 perfidia W411; E97

1210 et] et a E97

1211 cunctarum E97

1212 iniuria W411; E97

1213 iudices V630; V1341

1214 modestia W411

1215 erunt] erunt actibus W411

1216 rerum] rerum tam W411

1217 amplius W411

1218 nullos] nulla vi W411

1219 nullos aut fehlt V630; V1341

1220 factiones W411

1221 ad W411

1222 subditus W411

1223 obligationis V630

1224 oblationis gratissimae] oblatione gratissima E97

1225 commodis W411

1226 consolentes W411

1227 ille W411; illi E97

1228 tantum sibi korr. aus tantum V1341

1229 sive W411

1230 vendicent E97

1231 quos E97

1232 regum korr. aus rerum V630; regum V1341; E97

1233 relinquerint O93; W411

1234 hereditabunt] hereditabunt gloriam W411

1235 successoris W411

1236 propri W411

1237 proximitatis] proxime tantis W411

1238 et E97

1239 relicti V630

1240 sint korr. aus sunt V630; sint fehlt W411

1241 primum V1341

1242 cuncti W411

1243 praefatę E97

1244 leges V1341

1245 erit auctoritas] auctoritas erit V630; V1341

1246 se illa] scintillam W411

1247 taxationem W411

1248 definiat korr. aus definiant V630; definiat E97

1249 lege V630; V1341

1250 episcopali W411

1251 presentiae W411

1252 ferentiam W411

1253 detractore W411

1254 legis korr. aus leges V630; leges V1341

1255 legis esse] esse legis E97

1256 sive sit korr. aus sive V1341

1257 ecclesiasticae W411

1258 plectantur W411

1259 XI fehlt W411; XIII E97

1260 multimoda korr. aus multamoda O93

1261 relevat] se levet W411

1262 exercere V630; V1341; exerci W411

1263 gravidines W411

1264 contentiones W411

1265 vellendum W411

1266 rites W411

1267 nodalem W411

1268 illuc V630; W411

1269 de fehlt W411

1270 protemse W411

1271 sanctus spiritus] spiritus sanctus E97

1272 quoadunaverit W411

1273 Ab korr. aus Ob O93

1274 successiones korr. aus succensiones V630; successione W411; succensiones] succensi ne E97

1275 quilibet W411

1276 haud korr. aus aud O93; aut W411; E97

1277 commoveri V630; V1341; conmuneri W411; committi E97

1278 aut W411; E97

1279 generalias W411

1280 generalitas tuta valeat consistere] generalia statuta convelli E97

1281 valeat consistere] convalere W411

1282 unanimitate korr. aus unianimitate V630

1283 etiam] etiam in W411

1284 definitiones V630; V1341

1285 conscripte V1341

1286 contradice W411

1287 nullus] nullum aure W411

1288 vertere V630; V1341; verberare W411

1289 nullus non implere contendat fehlt W411

1290 hec W411

1291 future W411

1292 gratias W411; gratiam fehlt E97

1293 et] sui sed W411

1294 amissionem W411

1295 aut fehlt W411

1296 quilibet W411

1297 sanctas V630; sancte W411

1298 pontifice W411

1299 quippiam korr. aus quispiam V630

1300 contemtionem W411

1301 discentiant W411

1302 a fehlt W411

1303 coetu] coetu cum V630; V1341

1304 ascendant W411

1305 aut fehlt W411

1306 excommunicationis korr. aus excommunionis E97

1307 sententiae W411

1308 XIIII E97

1309 DUODECIMA W411

1310 quaestionis propositione] QUE EST FINALIS W411

1311 profidia W411

1312 coitui W411

1313 in fehlt V630; W411; V1341

1314 nunc esse fehlt W411

1315 caudam V630; W411; V1341

1316 iusta W411

1317 perieruntrant V1341

1318 necessariam V1341

1319 diximus V630; V1341

1320 Christus fehlt V630; V1341

1321 clementiae W411

1322 prevaricantes W411

1323 apicem] apicem a V630; W411; V1341

1324 dignum W411

1325 sacrislegis W411

1326 et fehlt W411

1327 fidelium W411

1328 societate polluere] pollui societate E97

1329 polluere korr. aus proobluere O93

1330 sisanandi V630; V1341; sisanendi W411

1331 quis W411

1332 voluerint W411

1333 numen E97

1334 nostrorum W411

1335 primordia W411

1336 liniabit W411

1337 consummationes W411

1338 eandem W411

1339 concludit W411

1340 explicuisse a korr. aus explicuisse W411

1341 adfuit W411

1342 ei E97

1343 atque V630; W411; V1341; E97

1344 trinitatis W411

1345 haec] ex se W411; E97

1346 quae reformavit] et W411

1347 remedia pietatum] remedietatum V630; V1341

1348 conlationibus W411

1349 gratiarum] gratum actio E97

1350 benedictio] benedictio ab W411

1351 serenissimo V630; V1341; E97; serenissimus W411

1352 Recensvinto E97

1353 Reccesvinto principe glorioso] reccesuuintum principem gloriosum W411

1354 actione W411

1355 et fehlt W411

1356 referentiae W411

1357 omnibus fehlt W411

1358 cui V630; V1341

1359 complementa E97

1360 conferat W411; E97

1361 vigere W411; E97

1362 iustitiam W411; E97

1363 exuberate O93; exuberare W411; E97

1364 misericordia opulenta] misericordiam opulentam W411; E97

1365 dominus fehlt W411

1366 praesenti V1341

1367 diurna W411; diuturna E97

1368 iustorum V630; V1341

1369 ex E97

1370 manantem W411; manantem korr. aus manentem E97

1371 sanctis fehlt V630; V1341

1372 ortodoxi W411

1373 et] et in W411; E97

1374 futurum W411; E97

1375 obsecrantes V630; V1341; E97

1376 obserantes] obsecrantes enim W411

1377 Contemnentes W411

1378 autem fehlt W411

1379 divinae] divine est W411

1380 severitatis korr. aus veritatis V630

1381 pavendo V1341

1382 obsecrantibus W411

1383 valore W411

1384 Recensvinti E97

1385 reginis W411

1386 custodiri E97

1387 coerceremde W411

1388 horrenda fehlt E97

1389 firmus W411

1390 in W411

1391 patri W411

1392 tempora V1341

1393 obliosa W411

1394 deferant W411; deserantur E97

1395 constitutionis W411

1396 commendanda korr. aus commendenda V630; commenda W411

1397 superius korr. aus supernis V630; supernis V1341

1398 ordinatis korr. aus ordinatas V630; ordinatas V1341

1399 segraegati W411

1400 esse] esse noscuntur esse W411

1401 fortasse E97

1402 emerenter W411

1403 temere implere] implere temere E97

1404 infrigerit W411

1405 domino W411

1406 saeculorum] saeculorum SUBSCRIPTIO EPISCOPORUM ID EST NUMERO LVIII V630; V1341; saeculorum Amen SUSCRIPTIO EPISCOPORUM ID EST NUMERO LVIII W411; saeculorum Amen EXPLICIT TOLETANUM CONCILIUM OCTAVUM Subscriptio episcoporum numero LVIII E97

1407 EDITI V630; V1341; EDITA W411

1408 NOMINE] nomine Recensvinti E97

1409 reddidisse korr. aus reddisse O93, reddisse W411

1410 facturae W411

1411 constiterat, interlinear vel extiterat E97

1412 concidisse W411; concidisse, interlinear vel collisum E97

1413 incrementum est korr. aus incrementum V1341

1414 interlinear vel usitate E97

1415 huius] huius vitę korr. aus huius V630; husu autem W411

1416 profectionis W411

1417 curam W411; E97

1418 obiare W411

1419 quando V630; W411

1420 preliatos W411; praelatos E97

1421 quo valent] convalente E97

1422 excommunioni] ex communi korr. aus excommunioni V630; excommunionis W411; commonicionis E97

1423 honore W411

1424 sibi fehlt W411

1425 procurrent W411

1426 inte W411

1427 conlicorum W411

1428 esse] esse sacre W411

1429 conlate W411

1430 donationis W411

1431 gravis fehlt E97

1432 adtollerat W411

1433 populis fehlt W411

1434 dominatis W411

1435 et W411

1436 occidia W411

1437 asperimus W411

1438 vegitari W411

1439 vegetari rectoris korr. aus vegetari O93

1440 es W411

1441 gravidine W411

1442 Contraxerant E97

1443 motio W411

1444 sed W411

1445 sebiebat W411

1446 spolus W411

1447 faborem W411

1448 mestos korr. aus mestus V630; V1341

1449 munera W411

1450 tollerantiam W411

1451 occurso W411; occursum E97

1452 habere E97

1453 commotio V630; E97

1454 illi W411

1455 manet W411

1456 dicti V630; W411; V1341; E97

1457 ferat] ferat in W411

1458 fuerunt V630

1459 adsequentes W411; consecuti E97

1460 regię V630; V1341

1461 congere W411

1462 reges V630; V1341; E97

1463 sunt V630; V1341; W411; E97

1464 vastatione W411

1465 quia W411

1466 pellere korr. aus depellere V1341

1467 defuerint W411; refugiunt E97

1468 acquirere] adquirere non V630; W411; V1341; E97

1469 decernunt W411

1470 posteritate W411

1471 transmitti V630; V1341; E97; transmittat W411

1472 Quam] quam itaque W411

1473 sinum E97

1474 imperiali W411

1475 procepisse W411

1476 Et illud] et quod illius W411

1477 constat] constat esse W411

1478 poterant E97

1479 quocervatione W411

1480 per subiectos] subiectis W411

1481 membra E97

1482 subiecta] subiectu dum W411

1483 ad fehlt V630; V1341; a W411

1484 revelat V630; relabunt W411; relevat V1341

1485 obtutu V630; V1341; abdutum W411

1486 prospectat W411

1487 modum W411

1488 devitum W411

1489 inrogat W411

1490 inde V1341

1491 ortodoxe W411; orthodoxia E97

1492 hoc W411

1493 debere V630; deberi korr. aus debere V1341

1494 co W411

1495 se fehlt W411

1496 regem V630; V1341; regem, interlinear vel regere cuncta E97

1497 cuncta fehlt V630; V1341; E97

1498 recognoscit V630; V1341; E97

1499 sub W411; soli E97

1500 deberi korr. aus debere V1341

1501 eternum W411; terrena E97

1502 iure W411

1503 sublimitates W411

1504 honorari W411

1505 debentur E97

1506 honorari W411

1507 reges korr. aus regis V1341

1508 prontu W411

1509 conservando korr. aus conservanda V630; conservamde W411

1510 vota korr. aus vita V630

1511 ut E97

1512 quando W411

1513 mansuetudine W411; E97

1514 permissę E97

1515 dictionis W411

1516 evidentissimam speciem] evidentissima specie V630

1517 aut W411

1518 assertores habeat] habeat assertores E97

1519 parvitas W411

1520 semper] est pro W411

1521 reservaberit W411; reseraverit E97

1522 qualitatis W411

1523 tevim W411

1524 ex gentis] exigentis W411

1525 multo W411

1526 divitia W411

1527 quomodo W411

1528 deperiantur W411

1529 serie fehlt W411

1530 iudicato W411

1531 et fehlt V630; V1341

1532 in fehlt W411

1533 quorum W411

1534 sistat W411

1535 potuisse V630; V1341; E97

1536 pensantur V630; V1341; E97

1537 ingente W411

1538 a iudiciis] avidus E97

1539 vigor iudicorum] iudiciorum vigor E97

1540 ille W411

1541 profligationes W411

1542 contererat korr. aus contereat O93; conterat W411; contriverat E97

1543 sicque] Sic quoque E97

1544 sublecto W411

1545 gentis membra] membra gentis V1341

1546 languebant E97

1547 depumtu W411; deflendo E97

1548 venit V630; W411; V1341; E97

1549 statutus W411

1550 nec fehlt W411

1551 Ad quae] adeo W411; Itaque E97

1552 malorum W411

1553 ad W411

1554 quod W411

1555 repertus W411

1556 quodlibet W411

1557 exstiterit] extiterit agumentasse W411

1558 domini nostri reccessvinti korr. aus domino nostro reccessvinto V1341

1559 reccesvinto V630; Recensvinti E97

1560 parenteli V1341

1561 successu V630; V1341

1562 reguli W411

1563 debita korr. aus dibita V630

1564 rebus V630; V1341

1565 legerit W411

1566 porincipis voluntas] voluntas principis E97

1567 diu W411

1568 aut fehlt E97

1569 filiis] filiis eius W411; E97

1570 Recensvinto E97

1571 relinquisse W411

1572 grata V630; W411; V1341; E97

1573 Recensvinti E97

1574 iustissima V630; V1341

1575 iustissime debita, nemo invasionis calumniam moveat aut] decernit W411

1576 calumnia E97

1577 praer quae] propter quod W411

1578 genitorem V630; W411; V1341; E97

1579 quondam E97

1580 abse W411

1581 CONCILIA V1341

1582 A W411

1583 Recensvinto E97

1584 reccessvint V630; V1341; RECENSVINTUS E97

1585 Eminentię korr. aus Eminentę W411

1586 cumpassione W411

1587 eunde W411

1588 contigere V630; contingere korr. aus contigere V1341

1589 utilitate E97

1590 proficiat V630; V1341; E97

1591 maiori W411

1592 unus W411

1593 premia W411

1594 illa] illa potestas E97

1595 tandunde W411; tantummodo E97

1596 quod E97

1597 commune V630; V1341

1598 proprietatis W411

1599 ege W411

1600 Quapropter] Quia proter W411

1601 imperiabilibus W411

1602 factis E97

1603 obtinentur W411

1604 eclinamus W411

1605 supplicum korr. aus supplicium O93

1606 aspectum V630; W411; V1341; E97

1607 commodo W411

1608 mundetur W411

1609 blebium W411

1610 serie] serie pro V1341

1611 inmoderatio W411; moderationis V1341; immoderatior E97

1612 spolia E97

1613 ei W411

1614 proprietate W411

1615 censum V630; W411; E97

1616 affectu V630; V1341; afflictus W411

1617 nobis est] est nobis W411

1618 leges W411; E97

1619 reverentiae W411; E97

1620 adfuturis] ac futuris E97

1621 nullum W411

1622 regium O93

1623 inpulsionis korr. aus inplusionis V1341

1624 factionis V630; V1341

1625 de fehlt W411

1626 extorquandas V630

1627 intendat E97

1628 nolenter W411; E97

1629 debitarum W411; E97

1630 sibi korr. aus si V630

1631 probari W411; privari E97

1632 dominium korr. aus omnium V630; dominio W411; E97; hominum V1341

1633 si] si ad W411

1634 reb W411

1635 proceperit W411

1636 lustratus W411

1637 aliquod W411

1638 eandem W411

1639 voluntates V1341; voluntatis] voluntatis et E97

1640 quam aut korr. aus quam V1341

1641 inprestio W411

1642 inprovitas W411

1643 ut E97

1644 contradixit W411

1645 ad fehlt V630

1646 revocare W411

1647 remota] scelus ab W411

1648 potestate W411

1649 perducerent W411

1650 idem] id est W411

1651 ordinare voluerit korr. aus ordine revolverit V1341

1652 sua W411

1653 potestati W411

1654 aut W411

1655 sinceritas] sinceritatis et W411

1656 factae mox testes, qui in eadem scriptura subscriptores accesserint fehlt V630; V1341

1657 mox testes, qui in eadem scriptura subscriptores accesserint fehlt V630

1658 scripture W411

1659 accesserunt W411

1660 quoque W411

1661 perquirantur W411; E97

1662 iudicium V630; V1341; E97

1663 scripturam korr. aus scripturarum V1341

1664 cognoverit W411

1665 sic korr. aus si V630; sic E97

1666 aut rite] auctrice V1341

1667 seriges W411; serie V1341

1668 permaneant W411

1669 inrita W411

1670 convecta W411

1671 venescat W411

1672 sententia fehlt W411

1673 veneis W411

1674 tantummodo korr. aus tantammodo W411

1675 contra V1341

1676 quelibet W411; E97

1677 facta W411; E97

1678 svintilani W411; sunthilane V1341; suinthilani E97

1679 ad W411

1680 reliquit V630; V1341; E97

1681 relinquerit W411

1682 Quoniam W411

1683 tandundem W411; tantummodo E97

1684 decernimus E97

1685 eligerit V630; V1341; elegerit E97

1686 qui V1341

1687 quae] qui in W411

1688 princi O93

1689 si fehlt W411

1690 heredibus] heredibus quoque W411

1691 concessione V630; V1341

1692 paterne W411

1693 patuisse fehlt W411; patuisse korr. aus potuisse E97

1694 quamlibet W411

1695 hac W411

1696 inordinata V630; W411; V1341; E97

1697 relinquid W411; relinqui korr. aus reliqui V1341

1698 qui W411; E97

1699 quas E97

1700 dem W411

1701 iustissime W411

1702 inrevocabuli W411

1703 ordine korr. aus ordini V630; ordini V1341

1704 potestatem W411

1705 legitimus W411

1706 ex his] ea E97

1707 inordinate V630; V1341; inordinata] inordinata vel W411

1708 relinquerint W411

1709 hereditatem W411

1710 iure fehlt W411

1711 audire W411

1712 erit E97

1713 solius W411

1714 conscedat korr. aus conscedant V630

1715 qua W411

1716 iuramesti W411

1717 promittet W411

1718 tumultuosas] multuos has W411

1719 absconsam dignitatem] absconsa dignitate W411; absconsa dignitatis E97

1720 machinamenta W411; E97

1721 idem] id est W411

1722 nefarie korr. aus nefario V1341

1723 consentibus W411

1724 et fehlt W411

1725 pene V1341

1726 seriem ex] serie mox W411

1727 male volendo] malivolen W411

1728 vel fehlt W411

1729 dignatis V630; dignitatis] dignitatis et W411; dignitatis korr. aus dignitas V1341

1730 et fehlt W411

1731 deputo O93; W411

1732 redactus korr. aus redatus O93

1733 redactus] redactus aut W411

1734 palatum W411

1735 ea W411

1736 hac cupla] hanc culpam E97

1737 similis O93; W411

1738 concedit V630; V1341; E97

1739 hoc fehlt W411

1740 antiquioribus korr. aus antiquiori V630

1741 antiquioribus canonibus korr. aus antiquioribus V1341

1742 gravata W411

1743 pertinentibus E97

1744 voluerit fehlt W411

1745 ei fehlt W411

1746 iuris] iuris possessionis W411

1747 habeantur W411

1748 et fehlt W411

1749 in venditorem] venditori et V630; V1341; E97

1750 venditore W411

1751 conparati V630; conparanti korr. aus conparati V1341

1752 sanctiore O93

1753 sanctione vertenda] sit una sententia V630; V1341; E97

1754 conscientiam W411

1755 metropolitanis W411

1756 utili tamen] humilitatem W411

1757 commutatione permissa korr. aus commutatione V1341

1758 decreto korr. aus decre V1341

1759 presoli W411

1760 praesenti V630; W411; V1341; E97

1761 fuerint W411

1762 iure W411

1763 nec korr. aus ne V630

1764 excusentur W411

1765 quippe cum korr. aus quippe W411

1766 ne W411

1767 aliquis W411

1768 teneatur W411; V1341; E97

1769 Quicumque] qui eum que W411

1770 romane korr. aus roma V1341

1771 columus W411

1772 relegionis W411

1773 devincerit W411

1774 haec fehlt W411

1775 ex his fehlt W411

1776 propterea W411

1777 presbyterum W411

1778SS diaconum

1779 defensorum korr. aus defensori V1341

1780 dandi W411

1781 subscripserint W411

1782 illa W411

1783 co W411

1784 percutet W411

1785 anathemate korr. aus anathema V1341

1786 feriantur W411

1787 sicque W411; E97

1788 et V630; W411; V1341; E97

1789 ferire W411

1790 poena] pena contubernium W411

1791 conservata V630; V1341; E97

1792 presimus W411

1793 tande W411

1794 vindictam W411

1795 clerici W411

1796 et, qui acceperit, celeri restitutione fehlt W411

1797 curam W411

1798 oblitum W411

1799 subeat] super ea W411

1800 genere E97

1801 qua W411

1802 confecta W411

1803 scriptum] scripturarum in W411

1804 illas V630; V1341; nulla W411; nullas vel nunc korr. aus illas E97

1805 habuerit fehlt V630; V1341; E97

1806 effectetur V630; V1341; efficiatur W411; effetetur korr. aus effectetur E97

1807 adferre W411

1808 offerre et korr. aus offerre O93

1809 et fehlt W411

1810 reposceret W411

1811 nec W411; E97

1812 aliqua W411

1813 se ante] sanctae W411

1814 delicta W411

1815 fas omne] fassione W411

1816 omne] omne sine V630; V1341; E97

1817 pietatis korr. aus pietates V1341

1818 considerationem W411

1819 X fehlt E97

1820 Rubrik fehlt W411

1821 A fehlt V1341; E97

1822 ecclesie W411

1823 utilitas W411

1824 suggessio V630

1825 et] et nostre W411

1826 grata W411

1827 vestri] vestri ordina W411

1828 pulsans V630; V1341; E97

1829 post V630; W411; V1341; E97

1830 commoda V630; V1341; E97

1831 consolatione W411

1832 fas sit] fascit W411

1833 et fehlt V630; W411; V1341; E97

1834 proprietate] proprietate per V630

1835 usu V630; V1341; E97

1836 commodare fehlt W411

1837 voverint W411

1838 ne V630; V1341; E97

1839 deleta W411; deditas E97

1840 iam W411

1841 sibium W411

1842 vindicet V630; V1341; vendicet E97

1843 usufructurie W411

1844 contractu V1341; E97

1845 celestibus W411

1846 veneranda W411

1847 presolve W411

1848 vendicetur E97

1849 am Rande De rebus eclesie O93, am Rande III concilium arelatense V630

1850 XI fehlt E97

1851 Rubrik fehlt W411

1852 ARELATENSI V630; aurelianensi E97

1853 angelis W411

1854 a fehlt W411; E97

1855 contractus korr. aus tractus O93; V630; contractos W411

1856 nobis W411

1857 non solum fehlt W411

1858 contractos W411

1859 alienare korr. aus alienare non V1341

1860 debeamus korr. aus debemus V1341

1861 sed fehlt W411

1862 ea fehlt W411

1863 ab antecessoribus] habente cessoribus W411

1864 tricemnaria W411; triennalia E97

1865 temporum W411

1866 repetio V630

1867 ate W411

1868 publicum] puplicum aut W411

1869 iudicio W411

1870 ecclesiastica korr. aus ecclesiasticę V630; ecclesiastice W411; V1341

1871 am Rande IIII concilium aret. V630

1872 XII fehlt E97

1873 Rubrik fehlt W411

1874 EX EODEM] EODEM EX V1341; E97

1875 CONCILIO] CONCILIO AREL. V630

1876 quique W411

1877 ministris] ministris quem ministris W411

1878 sacra W411

1879 mysterio V630; W411; V1341

1880 deditis fehlt W411

1881 promissu W411; permissa V1341; E97

1882 temerari W411

1883 irevocetur W411

1884 XIII fehlt W411; XIII] Ex concilio Agathensi E97

1885 subpremere W411

1886 ut W411

1887 negaret W411

1888 eversantes W411; avertere E97

1889 aut fehlt W411

1890 damnabili et] damna vilet W411

1891 abstinentia W411

1892 reddat] reddant hic adiciendas de superius clericis W411

1893 Rubrik fehlt W411

1894 EPAUMENSIS V630; V1341; epaumensi E97

1895 alia W411

1896 annis korr. aus annus V630

1897 annis binis] nummis W411

1898 Quod fehlt W411

1899 communioni V630; V1341; E97; communio W411

1900 in W411

1901 communionis W411; communioni E97

1902 sociebatur W411

1903 VIIII fehlt E97

1904 Rubrik fehlt W411

1905 ELIBERTINO V630; V1341; E97

1906 canes korr. aus canones V630

1907 alium W411

1908 prosonarum W411

1909 voluntatem W411

1910 si fehlt W411

1911 est fehlt W411

1912 mensibus] mensibus se E97

1913 abstineatur W411

1914 diaconum W411

1915 a communi] ab omni E97

1916 cessavit W411

1917 XII fehlt E97

1918 Rubrik fehlt W411

1919 ARELATENSE V630; aurelianensi E97

1920 qui korr. aus quis V630; qui E97

1921 in fehlt W411

1922 locis] locis per V630; W411; V1341; E97

1923 atum W411

1924 fuisset W411; V1341

1925 collegerint korr. aus collegerit E97

1926 cartola W411

1927 conscriptam V630; V1341; E97

1928 praelibetur V630; V1341; E97; prelabetur W411

1929 eventum W411

1930 iusta W411

1931 personę V630; V1341; E97

1932 ordinum korr. aus ordinem W411

1933 ordinum qualitatem korr. aus ordinem qualitatum O93

1934 qualitaetm korr. aus qualitatiam O93; quilitatem V630

1935 colleti W411

1936 Quia sicut korr. aus Quia V630

1937 praeceptis divinis] divinis praeceptis V1341; E97

1938 con W411

1939 itaque] Ita quod W411

1940 sacra V1341

1941 pontificali sunt] pontificalis est W411

1942 reprimenda] reprimenda de episcopis presbiteris et diaconibus depositis W411

1943 XIII fehlt E97

1944 Rubrik fehlt W411

1945 ARELATENSE V1341; arelatensi E97

1946 TIT VI fehlt E97

1947 diaconum W411

1948 et fehlt V630; vel V1341; E97

1949 subdiaconem E97

1950 praesumant W411

1951 integro] integro a W411

1952 XII fehlt E97

1953 Rubrik fehlt W411

1954 PALENSIANO V1341; E97

1955 quendam V630; V1341; E97; condam W411

1956 cordebensis V1341; cordubensis korr. aus cordebensis E97

1957 que W411

1958 ordine W411

1959 nostram W411

1960 ut fehlt V630; V1341; E97

1961 iniusta W411

1962 patrem W411

1963 sinodali W411

1964 sententiam] sententiam ut V630; V1341; E97

1965 dieiciendum W411

1966 diaconum W411

1967 potesta W411

1968 nonnullus W411

1969 gratia fehlt W411

1970 fabore W411

1971 vestra W411; aurem E97

1972 episcopo W411

1973 ca W411

1974 errorem O93

1975 auferre korr. aus aut ferre V630

1976 ii E97

1977 nexu W411

1978 revulvuntur W411

1979 supplice W411

1980 caput W411

1981 pretorest W411

1982 in fehlt W411

1983 iudicanti W411

1984 poterant W411

1985 privilegiis V630; privilegii W411; privilegium V1341

1986 nexuis W411

1987 ad W411

1988 presentati korr. aus presenti V630; prestanti W411

1989 definiri korr. aus definire V630

1990 XIIII fehlt W411; E97

1991 CAP fehlt V630; CAPITULUM XIIII W411; E97

1992 am Rande de iudęis O93

1993 in fehlt W411

1994 domnus V630; W411

1995 canonum W411

1996 inserenda W411

1997 usos W411

1998 et W411

1999 ese W411

2000 nullo W411

2001 publica eis impungantur] puplic eos opus est agere W411

2002 iniungantur V630; V1341; E97

2003 qua W411

2004 panem W411

2005 inferre fehlt W411

2006 quis W411

2007 christiani fehlt W411

2008 eis] eis iudeis W411

2009 in aliquo] merito W411

2010 legionem O93

2011 redebant W411

2012 Rubrik fehlt W411

2013 urbenensi E97

2014 iudaici W411

2015 pravitate W411

2016 iugali W411

2017 sise W411

2018 christiano korr. aus christoano V630

2019 consortii W411

2020 misceantur W411

2021 quique W411

2022 eorum fehlt V630; V1341; E97

2023 admississes W411

2024 cognoscitur] se noscuntur W411

2025 christiani W411

2026 communio korr. aus communion W411

2027 Rubrik fehlt W411

2028 VIIII V630; V1341; E97

2029 iudeis V630; W411; V1341

2030 christiani W411

2031 proponantur V630; W411

2032 Rubrik fehlt W411

2033 AURILIaNENSE korr. aus AURILINENSE V630; aurelianensi E97

2034 X E97

2035 servitio korr. aus servotio V630

2036 detinetur W411

2037 si fehlt W411

2038 inponitur W411

2039 et ad ecclesiam confugerint, ibi tueantur fehlt W411

2040 ut W411

2041 excusatos fehlt V630; V1341

2042 tollent W411

2043 confugerint] confugerint nullate W411

2044 quoque] quoque omnibus W411

2045 sequestrationem] sequestrationem quisque ille est W411

2046 a fehlt W411

2047 Idem W411

2048 si fehlt W411

2049 porte W411

2050 annuali W411

2051 contumatiam W411

2052 subiacebunt W411

2053 Rubrik fehlt W411

2054 XXXI V630

2055 propitius W411

2056 quadrio W411

2057 inter korr. aus in O93

2058 premant W411; praesumantur V1341

2059 Rubrik fehlt W411

2060 CAP. III fehlt E97

2061 deplexa W411; deflexi V1341

2062 superna] superna in cenis alique W411

2063 inspiratione V630; V1341; E97

2064 inflamatur W411

2065 sui fehlt V630; V1341

2066 suprestitiones W411

2067 eorum fehlt V1341; E97

2068 funditus korr. aus funditos W411; funditus korr. aus fonditus V1341

2069 qui fehlt W411

2070 ferbore W411

2071 gratias] gratias dei W411

2072 regni W411

2073 agimus fehlt W411

2074 tantum W411

2075 ut fehlt W411

2076 presenti W411

2077 praesentem seu korr. aus praesentem O93

2078 vitam et korr. aus vitam O93

2079 vitam et in futuro] et in futuro vitam V630; V1341

2080 futuram W411

2081 esse V630

2082 decernenti V630; decernendum korr. aus decernend V1341

2083 nec W411

2084 labor et noster] calor et noster labor W411

2085 eocirca W411

2086 promulgavimus W411

2087 illustriumque] inlustrium qui W411

2088 consensum W411

2089 quisquis korr. aus quiquis V630

2090 succedentium korr. aus succidentium V630; succidentium W411

2091 sortitus korr. aus consortitus V630

2092 sortitus fuerit] sortierit W411

2093 fuerat V1341

2094 conscendit V1341

2095 fuerat V1341

2096 quodlibet W411

2097 precepitia W411

2098 infidelitatis korr. aus indelitatis V630

2099 magnopere] magnopere nostro V630; W411; V1341; E97

2100 incassu V630; V1341

2101 post W411

2102 ordine] ordine praemisso E97

2103 promissio W411

2104 renata W411

2105 efficiatur] efficiatur regis W411

2106 regis W411

2107 etternis korr. aus eternis W411

2108 simul W411; simili E97

2109 disperent O93; dispereat W411

2110 quicum W411

2111 quoniam] quoniam ea E97

2112 quem V630

2113 potuorum W411

2114 cautum korr. aus cauta V1341

2115 Quapropter] quia praeter W411

2116 quem V630

2117 tunc V630; W411; V1341; E97

2118 censimus W411

2119 EX] XVII EX V630; V1341

2120 oncilio E97

2121 SPOLITINO W411; SPOLITANO V1341; E97

2122 XVII W411

2123 finem W411

2124 Christi] christi ad fidem W411

2125 quadam korr. aus quidam V1341

2126 perfidei W411

2127 fraude korr. aus frade O93

2128 sacrum sanctum] sacrosanctum E97

2129 tinguant korr. aus tingant E97

2130 hanc W411

2131 retinet korr. aus retinent V1341

2132 naturali] naturali et W411

2133 periurati W411

2134 manentes in fide] per fidem W411

2135 fide korr. aus fides V630

2136 corum W411

2137 fraudulentas korr. aus fraudelentas W411

2138 subdulas W411

2139 oportt W411

2140 solertiam W411

2141 tantę V630; tanta V1341

2142 cura W411

2143 gesserunt korr. aus gesserant W411

2144 baptismum] baptismum ut W411

2145 propria W411

2146 fidem V630; V1341; E97

2147 praemio V630; V1341; E97

2148 provocabit W411

2149 quamque V630; V1341

2150 sisebutos W411

2151 dictis W411

2152 praestantur V630; W411; V1341; E97

2153 scientiam W411

2154 se deo reddere] super haec deo sedere W411

2155 Christus korr. aus Christis V630

2156 deputabit W411

2157 regimine W411

2158 stos W411

2159 vetustatem W411

2160 profidei W411

2161 periurare W411

2162 prehensibile W411

2163 perduceret W411

2164 ad fidem sibi fehlt W411

2165 fidem] fidem si V630; V1341; E97

2166 fidei W411

2167 erat V1341

2168 sui W411

2169 innovatio V630; W411; V1341; E97

2170 crudelitatem W411

2171 prevenerint W411

2172 in nonnullis] non in nullis W411

2173 obduruit V630; V1341; E97; obdurabit W411

2174 duriciam W411

2175 generaret V630; V1341; E97; generunt W411

2176 sed W411; ei V1341

2177 communi W411

2178 dicernimus W411

2179 sive V1341; E97

2180 generant W411

2181 praeceptione W411

2182 quemquam fehlt W411

2183 errore pristino] errorem pristinum W411

2184 latent W411

2185 filiorum W411

2186 referuntur W411

2187 sunt W411

2188 fili W411

2189 adebito W411

2190 admuneri W411

2191 pristinos] de pristinis V630; V1341; pristinis W411; E97

2192 errorum W411

2193 delictis W411

2194 azima] agimus non W411; azima non V630; V1341; E97

2195 salvati W411

2196 Christi] christi ne W411

2197 victu korr. aus victa W411

2198 abitur W411

2199 communes V630; W411; V1341; E97

2200 et fehlt W411

2201 quid V630; V1341

2202 quecum W411

2203 sacramenta W411

2204 cessante W411; V1341; E97

2205 esset W411

2206 qui E97

2207 con W411

2208 ut W411

2209 admonitia W411

2210 admoniti ad korr. aus admoniti E97

2211 de W411

2212 non fehlt O93

2213 emendat W411

© 2004, 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 30.10.2005