[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

8. Konzil von Toledo

Inhaltsverzeichnis

10. Konzil von Toledo

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

9. Konzil von Toledo

O93, f. 86rb; V630, f. 157ra; W411, f. 152v; V1341, f. 93vb; E97, f. 333rb

LXIII1 IN NOMINE DOMINI INCIPIT2 SYNODUS3 HABITA AB4 EPISCOPIS XVI IN TOLETANA URBE POST5 DIEM KAL. NOVEMBR. ANNO VII RECESVINTI6 GLORIOSISSIMI <V1341, f. 94ra> PRINCIPIS IN BASILICA <E97, f. 333va> SANCTAE MARIAE SEMPER7 VIRGINIS ERA8 9 DCLXIII10.

INCIPIUNT11 TITULI EIUSDEM12 CONCILII

I Ut de rebus ecclesiae nihil episcopi auferant et qualiter13 proximi14 fundatoris15 ecclesiarum sollicitudinem gerant16.

II Ut fundatores ecclesiarum, quousque advixerint, eorum17 habeant curam18 ipsique19 illic ministros eligant servituros.

III Si de rebus ecclesiae pro praestatione aliquid dari dicatur20, causa praestiti cognoscatur21.

IIII Quod22 de conquisitis rebus inter ecclesiam et sacerdotis heredes aequalis divisio fiat.

V Si episcopus monasterium facit23 vel parrochitanam24 ecclesiam ditat25, quantam partem de rebus ecclesiae26 conferat.

VI Ut episcopus tertiam ecclesiasticarum27 rerum sibi28 debitam, cui elegerit, conferat.

VII29 Ne extra constitutum ordinem morientis sacerdotis heredes rem eius adire praesumant.

VIII30 Ut31 in scripturis, quas sacerdotes vel ministri iniuste fecerint, post mortem eorum habeant annorum numerum computatum.

<V630, f. 157rb> VIIII32 Quantum commodum sibi episcopus tollat de ecclesia, cuius tumulaverit33 sacerdotem34.

X35 De damnatione filiorum, qui ex sacerdotibus et ministris geniti36 comprobantur37.

XI38 Quod servilibus39 clericis dare debeant episcopi libertatem.

XII40 Quod post41 mortem sacerdotis in libertatem42 servis collatam43 horum44 tempus debeat45 computari.

XIII46 Ut ex libertis ecclesiae et47 personis ingenuis geniti ab obsequiis ecclesiae non48 recedant.

XIIII49 Quod si liberti ecclesiae50 ad eam reverti non51 velint52, omnis53 eorum reicula54 iuri applicetur55 ecclesiae56.

XV57 De obsequio et disciplina libertorum ecclesiae.

XVI58 Quod59 liberto60 ecclesiae nihil61 de rebus suis in alienum liceat transferre62 dominium63.

XVII64 Ut baptizati Iudaei cum episcopis65 celebrent dies festos66.

Dum67 canonicae definitionis edicto in Toletana68 urbe pro peragendo69 concilio post diem Kal. Novembr. anno septimo Reccesvinti70 principis gloriosi in basilica sanctae Mariae semper virginis in unum71 fuissemus domino favente collecti, id communi definitione decrevimus, ut capitula, quae in priscis canonibus minime habebantur72 inserta, pari73 promulgarentur sententia et antiquis iungerentur74 regulis perenni iugitate mansura et omni reverentia con<E97, f. 333vb>servanda. Sed quia nequaquam recte subditos iudicat, <W411, f. 153r> qui non <V1341, f. 94rb> seipsum prius iustitiae censura castigat, apertum75 nobis et expedibile visum est, ante nostris excessibus imponere76 modum et sic errata corrigere subditorum. Tunc namque melius iudiciorum exordia dicuntur77, cum vitae78 iudicium79 ante disponitur eo, quod potius iudicii forma completur, cum80 negotiorum principiis aequitas iudicantium anteferunt81. Adeo82 exordium83 aequitatis inchoari84 a iudicibus debet, ut85 perfecta86 iuris causatio limitem apertius formet.

UT87 88 DE REBUS ECCLESIAE NIHIL EPISCOPI AUFERANT ET QUALITER PROXIMI FUNDATORIS ECCLESIARUM SOLLICITUDINEM GERANT

I89 Omnis itaque rei ecclesiasticae quantitas sicut remedium90 veniae91 tribuit conferenti, ita damnum rite92 praeparat fraudatori. Et ideo nullus sacerdotum vel ministrorum ex93 rebus ecclesiae, quae in quibuscumque locis a fidelibus largiuntur, aliquid auferat94 vel95 iuri suo aut cathedrae96 propriae unitati97 connectat. Devotio enim uniuscuiusque sicut gratanter votum contulit deo, ita definivit, quod plenitudo votorum conservaretur98 in loco, in quo, velut si collata tenentur, manet gratia offerentis99, ita si frustrantur100, imminet pernicies defraudatis101. Verum ut rei huius potior soliditas102 habeatur, condignis filiis vel nepotibus honestioribusque propinquis eius, qui construxit103 vel ditavit104 ecclesiam, licitum sit hanc105 bonae intentionis106 habere sollertiam, ut, si sacerdotem seu ministrum aliquod107 <O93, f. 86va> ex col<V630, f. 157v>latis rebus praeviderit108 defraudare aut109 commonitionis110 honestae111 conventione compescant aut episcopo vel iudici corrigenda denuntient. Quod si talia episcopus agere temptet, metropolitano eius haec insinuare procurent112. Si autem metropolitanus talia113 gerat114, regis115 haec auditibus intimare non differant116. Ipsis117 tamen heredibus in eisdem rebus non liceat quasi iuris proprii potestatem praeferre, non rapinam, non118 fraudem ingerere, non violentiam quamcumque praesumere, sed hoc solum in salutarem sollicitudinem adhibere119, quod aut in nullam noxam operatio nocens attingat aut120 in multam vel in121 aliquam partem122 salutaris merces assumat123. Si quis vero deinceps haec monita124 temerare125 voluerit <E97, f. 334ra> et male126 rapta cum confusione127 restituet et excommunicationis annuae sententiam sustinebit.

UT128 129 FUNDATORES ECCLESIARUM, QUOUSQUE ADVIXERINT, EARUM130 HABEANT CURAM IPSIQUE131 MINISTROS <W411, f. 153v> ELIGANT132 SERVITUROS

II Cum saepe sit sollicitum133 etiam illa, quae non debentur prece134 supplicationis et ut135 quodammodo extorqueri <V1341, f. 94va> doloris, quanto136 magis137 iam sine obstaculo concedi debent exquisita simul et ordine iuris et dolore compassionis138? Quia ergo fieri plerumque cognoscitur, ut ecclesiae parrochiales139 vel sacra monasteria ita quorundam episcoporum vel insolentia vel incuria horrendam decidant140 in ruinam, ut141 gravior142 exoriatur143 aedificantibus144 meror145, quam in struendo gaudii exstiterat labor, unde146 pia compassione147 decernimus, ut, quamdiu earundem fundatores ecclesiarum in hac vita superstites148 exstiterint pro eisdem locis curam permittantur habere sollicitam et sollicitudinem ferre praecipuam, atque149 rectores idoneos in eisdem basilicis idem ipsi offerant episcopis ordinandos. Quod si tales forsitan150 non inveniantur ab eis, tunc quos episcopus loci probaverit151, deo placitos sacris cultibus instituat cum eorum conhibentia152 servituros. Quod si superstitibus153 eisdem154 fundatoribus rectores ibidem praesumpserit episcopus ordinare et ordinationem suam irritam155 noverit esse et ad verecundiam suam alios in eorum loco, quos idem ipsi156 fundatores157 condignos elegerint, ordinari158.

SI159 DE REBUS ECCLESIAE PRO PRAESTATIONE ALIQUID DARI DICATUR160, CAUSA PRAESTITI161 COGNOSCATUR

III Si sacerdos162, minister de163 rebus ecclesiae suae164 quippiam alicui sub praestationis165 obtentu166 concedat, instrumenti causam167 praestiti168 evidenter exponat, ut169 hoc aut iuste confecta170 transactio171 innotescat aut fraus incompetens, quae latet, appareat. Aliter vero pro huius negotii causa deinceps scriptura172 confecta173 non174 valeat.

QUOD175 DE176 CONQUISITIS REBUS INTER ECCLESIAM ET SACERDOTIS HEREDES AEQUA177 DIVISIO FIAT

IIII Sacerdotes vel, quique illi sunt, quibus ecclesiasticarum rerum cura commissa est, quaecumque administrationis178 suae tempore emerint, si de rebus propriis vel vile vel parum habuerint, ad ecclesiae nomen, cui praesunt, cartarum conficere instrumenta procurent. Non enim179, ut ecclesia180, quem suscepit externum, efficiat in alieno divitem et in suo <V630, f. 157vb> retineat fraudatorem181. Hi182 vero, qui suarum rerum noscuntur habere compendium, <E97, f. 334rb> ex omni re, quam post ordinationis suae diem visi sunt conquisisse, sive183 nulla sive aliqua sint instrumenta confecta, compensata184 tam iuris sui quam ecclesiasticarum185 rerum habitatione, <W411, f. 154r> si186 se utriusque rei quantitas exaequaverit, inter ecclesiam et decedentis187 heredes aequo188 iure conquisitio pertinebit. Si autem quaelibet189 pars maiori cumulo <V1341, f. 94vb> sui iuris excreverit190, maiorem etiam portionem191 in divisione percipiet. Quicumque vero de praedictis sacerdotibus vel ministris pro sui utilitate atque amicitia <O93, f. 86vb> vel praestatione aut quocumque modo aut192 per scripturae seriem aliquid193 meruerint194 a195 quolibet percipere, in rebus ecclesiasticis non poterit196 numerari, sed quod exinde voluerint facere, in ipsorum voluntatis arbitrio subiacebit. Quod si hoc post eorum mortem inordinatum fortasse remanserit197, ecclesia198 hoc sibi, cui199 praefuit200 vel minister exstitit201, in perpetuum202 vindicabit203.

SI204 EPISCOPUS MONASTERIUM FACIT205 VEL PARROCHITANAM ECCLESIAM DITET, QUANTAM PARTEM DE206 REBUS ECCLESIAE IBIDEM207 CONFERAT

V Bonae rei dare consultum et praesentis208 habetur vitae subsidium et aeternae209 remunerationis exspectare210 cernitur praemium. Quisquis itaque211 episcoporum212 in parrochia sua monasterium construere forte voluerit et hoc ex213 rebus ecclesiae, cui praesidet, ditare214 decreverit, non amplius ibi215 quam quinquagesimam216 partem dare debebit, ut hac temperamenti217 aequitate218 servata et, cui tribuit, competens subsidium conferat, et, cui tollit, damna gravia non infligat. Ecclesiam vero, quae monasticis non informabitur regulis aut quam219 pro220 suis magnificare221 voluerit sepulturis222, non amplius quam centesimam223 partem census ecclesiae, cui praesidet, ibidem conferre licebit, ea tamen cautela servata, ut unam224 tantummodo, quae placuerit, ex his duabus remunerationem225 assumat.

UT226 EPISCOPUS TERTIAM ECCLESIASTICARUM RERUM TAM227 SIBI QUAM, CUI ELEGERIT, CONFERAT

VI Cum praeteritis sanctionibus notissimum228 habeatur, quae de rebus parrochialium ecclesiarum pars229 episcopo conferatur, opportune230 tamen231 duximus232 decernendum, ut episcopus tertiam, quam de rebus eisdem sanctione pariter233 sibi debitam novit, aut ipsi ecclesiae, cuius res esse patebit234, aut alteri ecclesiae, cui elegit, conferre decreverit235 et licitum maneat236 et irrevocabile237 robur eius sententia238 ferat239.

NE240 241 EXTRA CONSTITUTUM ORDINEM MORIENTIS242 SACERDOTIS HEREDES REM EIUS ADIRE PRAESUMANT243

<E97, f. 334va> VII Propinqui morientis episcopi nihil244 eius absque metropolitani cognitione usurpare praesumant. Quod si245 is, qui recesserit246, metropolitanus fuerit, eius247 248 suc<W411, f. 154v>cessoris249 sententiam250 concilium sustinebunt251, ne passim hereditatis adeundae danda252 licentia de rebus ecclesiae aut non reddatur253 ratio plena aut fraus254 inveniatur255 illata. <V1341, f. 95ra> Quod si presbyter256 aut diaconus fuerint, quo257 solus258 se constiterit, non sine cognitione sui259 episcopi260 rem261 eius262 heredibus adire licebit. Quisquis sane post haec transgressor inventus exstiterit263, pro his, quae non exspectato264 ordine adierit265, invasionis266 damno267 legis sententiae268 subiacebit.

UT269 SCRIPTURAE, QUAS270 SACERDOTES271 VEL MINISTRI INIUSTE FECERINT272, POST MORTEM EORUM HABEANT273 ANNORUM NUMERUM COMPUTATUM

VIII <V630, f. 158ra> Si sacerdos vel minister, dum gubernacula ecclesiarum administrare videtur, contra patrum274 sanctiones de rebus ecclesiae definisse275 aliquid276 dinoscitur277, non ex die, qua278 talia scribendo decrevit, sed ex quo talia moriendo definita279 relinquit280, supputationis ordo substabit281. Nusquam282 etenim283 ad tricennium284 temporis pertinebit irritum285 hoc286 iudicantes287, quia status288 contractuum initia non sumpsit289 ab origine aequitatis.

QUANTUM290 COMMODUM SIBI291 EPISCOPUS TOLLAT DE ECCLESIA, CUIUS TUMULAVERIT SACERDOTEM

VIIII Plerique, dum rapinis inhiant, ut292 debeat293 aut miserationis opus condigne non implent294 aut indebita ipsius295 miserationis296 damna permiscent. Ideoque ne amplius misericordiae opus exsecrabile297 labatur298, id communi299 decreto sancimus300, ut301, cum pontificem mori contigerit, episcopus, qui ad humandum302 corpus eius advenerit, descriptis303 thesauris atque ornamentis304 omnibus, si locuples decedentis305 ecclesia306 fuerit, non amplius quam libram auri in rebus quibus ei placuerit, exceptis ornamentis ecclesiae cum gratia offerentum307 auferre pertemptet308. Si vero minor rebus exstiterit, dimidiam libram sibi licenter usurpet. Nam et haec ipsa309 usurpare ratio nulla permitteret, nisi eius, qui convenit sacerdotis iniuriae contemplatione antiquitas hoc usurpata310 servasset. Porro brevem311 discriptarum312 rerum sub313 fideli relatione hic314, qui discripsit315, dirigere metropolitano316 curabit317. <O93, f. 87ra> Metropolitanus autem ex eadem morientis ecclesia nihil318 prorsus <E97, f. 334vb> auferre praesumat319, sed solam, quae ad eum pertinet320, salutarem321 curam impendat.

DE322 DAMNATIONE323 FILIORUM, QUI324 EX SACERDOTIBUS ET325 MINISTRIS GENITI COMPROBANTUR

X Cum multae super326 incontinentiam ordinis clericorum hactenus327 emanaverint328 sententiae patrum et nulla<V1341, f. 95rb>tenus ipsorum formari quiverit329 correctio morum, usque adeo330 sententiam iudicantium protraxere331 commissa culparum, <W411, f. 155ra> ut non tantum ferretur ultio332 in auctoribus333 scelerum334, verum et in progenie335 damnatorum. Ideoque quilibet ab episcopo usque336 ad subdiaconum deinceps vel ex ancillae vel ex ingenuae337 detestando connubio in honore constituti filios procrearint338, illi quidem, ex quibus geniti probabuntur339, canonica censura damnentur. Proles autem alienata340 pollutione341 342 non solum parentum343 hereditatem usquam344 accipiet, sed etiam in servitutem345 eius ecelesiae, de cuius sacerdotis vel ministri ignominia346 nati sunt, iure perenni manebunt.

QUOD347 SERVILIBUS CLERICIS DARE DEBEANT348 EPISCOPI349 LIBERTATEM

XI Qui ex familiis ecclesiae servituri350 devocantur in clerum, ab episcopis suis351 libertatis necesse est, ut352 percipiant donum, et si honestae353 vitae claruerint354 meritis, tunc demum355 maioribus fungantur356 officiis. Quos vero flagitii sordidaverit357 incorrigibilis noxa, perpetua servitus condicionis religet in catena.

QUOD358 359 POST MORTEM SACERDOTIS IN LIBERTATE360 SERVIS361 COLLATA ANNORUM TEMPUS DEBEAT COMPUTARI

XII Si sacerdos libertatem servis ecclesiae conferre voluerit, non a die confectionis362 scripturae363 tempus annorum computatum tenebit, sed ex eo, cum364 eum365, qui366 scripturam confecit, <V630, f. 158rb> verius obisse constiterit.

UT367 EX LIBERTIS ECCLESIAE EX PERSONIS INGENUIS GENITI368 AB369 OBSEQUIIS ECCLESIAE NON RECEDANT

XIII Excessibus370 libertorum ecclesiae plerumque patronam371 videmus ecclesiam convexari et bicipiti coacti sumus taedio372 condolere373, uno, dum374 superbiam reluctans375 auctor contemnitur libertatis, altero, dum libertas superbientis in condicionem376 relabi cogitur servitutis. Ideo377 cum iam praeteritis patrum regulis multae super hoc diversae constitutionis emanaverint378 sanctiones, tamen quoddam379 ad plenitudinem rei380 aptum conspeximus adhuc innectere complementum. Igitur sicut legum reverenda381 sanctio censuit, ita servari totius generis382 nobilitas debet, ut in383 nullo aliena commixtio384 maculet, <E97, f. 335ra> quod385 generositas propria386 decoravit387. Unde cunctis ecclesiarum libertis, tam viris quam feminis eorumque propagini388, interdicitur iudicio generali, ne deinceps causa connubii aut Romanis ingenuis copulentur aut Gothis. Quod si hoc factum quandoque patuerit389, permixtione390 tali genita proles numquam merebitur ius391 debitae dignitatis nec392 ecclesiae umquam carebit <W411, f. 155v> <V1341, f. 95va> obsequiis, cuius beneficio donum meruisse noscitur libertatis.

QUOD393 SI LIBERTI394 ECCLESIAE AD EAM REVERTI395 NOLUERINT, OMNES396 EORUM REICULA397 IURI398 APPLICETUR ECCLESIAE399

XIIII Si contingat quemcumque de libertis400 ecclesiae eorumque401 prosapiae402 contra primaevas moderantesque403 patrum regulas aut Gothis aut Romanis ingenuis copulari, tam illis quam eorum stirpi non licebit404 ab ecclesiae patrocinio evagari, sed aut ad debita obsequia reverti cogendi sunt, aut405, si redire noluerint, quaecumque vel parentes eorum vel ipsi ab ecclesia sunt adepti, vel in eius patrocinio visi sunt conquisisse406, insistente pontifice in ditionem propriae reducantur407 ecclesiae.

DE408 OBSEQUIO ET DISCIPLINA LIBERTORUM ECCLESIAE

XV Ecclesiae liberti409 eorumque progenies eidem basilicae, de qua libertatis gratiam meruerunt, obsequia prompta410 sinceraque parabunt, quia411 sicut hoc in obsequio pro possibilitate sui, quod utiles ingenui dabunt, ita quoque in emenda<O93, f. 87rb>tione culparum, quod inutiles412 ingenui sustinebunt.

QUOD413 LIBERTIS ECCLESIAE DE414 REBUS SUIS NIHIL IN ALIENUM LICEAT DOMINIUM415 TRANSFERRE

XVI Libertis ecclesiae eorumque propagini ex omnibus, quae de iure ecclesiae noscuntur416 habere, nihil licebit417 in extraneum dominium transactione418 quacumque deducere, sed si ex his419 quaelibet vendere fortasse voluerint, sacerdoti eiusdem420 ecclesiae421 afferant422 convenienter emenda, earumque423 praedia424, ut eis placuerit, aut dispensent425 aut426 habeant. Nam in dominium partis alterius rei suae427 censum nullomodo transire permittimus. Suis autem filiis vel propinquis eiusdem428 ecclesiae vel servitio vel patrocinio subiugatis quaecumque vendere vel donare voluerint, aditus429 omnino patebit.

UT430 BAPTIZATI IUDAEI431 CUM EPISCOPIS CELEBRENT DIES FESTOS

XVII Baptizati432 Iudaei quocumque loco cetero433 tempore conversentur, festis tamen praecipuis novi testamenti serie consecratis ac434 diebus illis, quos olim sanctione veteris legis435 <V630, f. 158va> sibimet <E97, f. 335rb> censebant436 esse sollemnes, in civitatibus publicisque conventibus cum437 summis dei438 sacerdotibus celebrare praecipimus439, ut eorum conversationem440 ac fidem et pontifex approbet et veritas servetur441. Huius vero temerator edicti442, <W411, f. 156r> prout episcopus443 permiserit, aut flagris aut abstinentiae subiacebit.

Expletis omnibus, quae ad honestatis regulam in collationem444 venit445 446 fraternam, grates exsolvimus immortali domino soli, cuius dispositione mirabili447 ad hunc448 sanctae congregationis coetum meruimus adunari, ut et449 communis visio prosperitatem nostram ostenderet et pari450 451 <V1341. f. 95vb> unctione452 concordiam assignaret; obsecrantes eius453 misericordiam largam, ut serenissimo domino et amabili454 Christo Reccesvinto455 principi456 glorioso457 ita praesentis vitae felicitatem impendat, et458 angelicae459 beatitudinis gloriam460 post461 tempora462 longaeva463 concedat, atque ita nos eiusdem felicitatis464 laetos semper efficiat, ut in terra465 viventium remunerandos466 attollat. Antiquitatis467 dehinc ordinem saluberrime retinentes, postquam rationem468 festi paschalis fraternitas vestra cognovit, noverit se anno venturo die Kal. Novembr. causa peragendi concilii in hac urbe favente domino congregari, ut simili disceptatu469 aut470, quae prospexerimus congrua, decernamus aut solius pacis conventu laetemur471.

Consummatum est472 hoc473 sanctum concilium die474 octavo Kal. Decembr. anno feliciter septimo475 regni476 serenissimi477 atque clementissimi domini nostri Reccesvinti478 regis, aera479 DCLXIII480.

O93, f. 87rb; V630, f. 158va; W411, f. 156r; V1341, f. 95vb; E97, f. 335rb


1 XXIIII W411; LXIII fehlt E97

2 INCIPIT fehlt W411

3 SYNODUS HABITA] HABITA SINODIS W411

4 AB fehlt W411

5 POST DIEM korr. aus POST O93

6 RECENSVINTHI O93; reccesiunti W411; RECCENSVINTHI V630; V1341; Recensvinti E97

7 per W411

8 ERA fehlt W411

9 ERA DCLXIII nach INCIPIUNT TITULI EIUSDEM CONCILII V630; V1341

10 DCLXX W411

11 INCIPIUNT fehlt W411

12 EIUSDEM CONCILII fehlt W411

13 qualiter] qualiter de O93

14 proximi] proximi sui O93

15 fundatores E97

16 ierant W411

17 earum V630; W411

18 curam ipsique korr. aus curam O93

19 ipsique korr. aus ipsi V630

20 dicantur E97

21 cognoscantur W411

22 Que W411

23 faciat W411

24 parrochitanam korr. aus parrochinatam E97

25 dedit W411; ditet V630; V1341; dotat korr. aus ditet E97

26 ecclesiae] aecclesię ibidem E97

27 ecclesiasticarum korr. aus ecclesiasti V1341

28 sibi debitam] tam sibi quam E97

29 VII fehlt O93

30 VII O93

31 Ut] Ut si W411

32 VIII O93

33 cutumulaverit W411

34 sacerdotem fehlt W411

35 VIIII O93

36 geniti korr. aus genita V630; genti W411

37 probantur V630; conpremamant W411; comprobantur] comprobantur et eorum qui ipsos genuerint E97

38 X O93

39 servilibus korr. aus servilis V1341

40 XI O93

41 post korr. aus potest V630; potest W411

42 libertate V630; V1341; E97

43 collata V630; W411; V1341; E97

44 annorum V630; W411; V1341

45 habeat V630; habeant V1341

46 XII O93

47 ex E97

48 non recedant] nostrę cedant V630; V1341

49 XIII O93

50 ęcclesia E97

51 non velint] noluerint E97

52 valent W411

53 omnis eorum reicula] omnes eorum reiculae E97

54 recula korr. aus reicula V630; rescula W411

55 applicentur V1341; E97

56 ecclesiae] ad eclesiam V1341

57 XIIII O93

58 XV O93

59 Quod] Quod si W411

60 liberti W411; libertis E97

61 nihil de rebus suis] de rebus suis nichil E97

62 transferre dominium] dominium transferre E97

63 dominium fehlt V630; V1341; dominum W411

64 XVI O93

65 episcopi O93

66 festos] festos EXPLICIUNT TITULI Incipit toletanum concilium nonum PROLOGUS E97

67 CUM E97

68 Toletana urbe] toletanam urbem W411; tholotana V1341

69 agendo V630; V1341; E97

70 Recensvinti E97

71 unum korr. aus usum V630

72 habeantur korr. aus habentur W411; habebantur korr. aus habeantur V1341

73 patri W411

74 iungeretur W411

75 aptum V630; E97

76 ponere E97

77 dantur E97

78 vita V630; W411; V1341; E97

79 iudicum korr. aus iudicium V630; iudicum W411; V1341; E97

80 cum negotiorum] conegotiorum W411

81 antefertur V630; W411; E97; anteferunt] ante perfertur V1341

82 ad W411; Ideo E97

83 iudicium E97

84 inquoocri W411

85 et W411

86 perfectio W411; perspecta E97

87 UT] CAP. I UT V1341

88 Rubrik] CAP. V630; Rubrik fehlt E97

89 I] CAP. I E97

90 meridium W411

91 veniet W411

92 vitę E97

93 et W411

94 auferatur W411

95 et V630; V1341; E97

96 cadre W411

97 civitati V630; V1341

98 coservarentur W411

99 offerenti E97

100 frustantur W411

101 defraudantis V630; W411; V1341; defraudanti korr. aus defraudantis E97

102 sollicitas W411

103 constrixit W411

104 dotavit E97

105 hac W411

106 intentiones W411

107 aliquid V630; E97

108 perviderit E97

109 ad W411

110 conmunionis W411

111 honesta W411

112 procurrent W411

113 alia W411

114 agaerat W411

115 regiis E97

116 diferunt W411

117 ipsi W411

118 et W411

119 debere W411

120 aut] aut ut V630; V1341; aut] velud W411

121 in fehlt V630; E97

122 patrem W411

123 interlinear id est adcrescat O93

124 munitatem W411

125 errare W411

126 mole W411

127 confessione W411

128 ET W411

129 Rubrik fehlt V630; E97

130 EARUM fehlt V1341

131 ipsique] ipseque illic W411; V1341

132 eligat W411

133 solitum E97

134 preces W411

135 vi V630; V1341; E97

136 quando W411

137 magis fehlt W411

138 cumpassionis W411

139 parrocialis W411

140 decidant korr. aus decidat W411

141 aut W411

142 graviores W411; gratior V1341

143 exoriatur] haec oriatur W411

144 reędificantibus E97

145 memor W411

146 unde] a deo W411; ideo E97

147 confessione W411

148 suprestes W411

149 utque W411

150 forsan W411

151 profanaverit W411

152 coniventia V630; V1341; E97

153 sprestis W411

154 eiusdem O93

155 irritum W411

156 ipsi korr. aus ipse V1341

157 fundatoris W411

158 ordinare W411

159 Rubrik fehlt V630; E97

160 DICANTUR V1341

161 PRESTATIĘ W411

162 sacerdos] sacerdos vel E97

163 de rebus ecclesiae suae quippiam] quippiam de rebus ecclesię sue E97

164 suae fehlt V630; V1341

165 prestationes W411

166 obtentus W411

167 causa W411

168 praestiti fehlt V630; V1341

169 ut] ut ex E97

170 confecte W411; facta E97

171 transacta V1341

172 confectam O93

173 confecta fehlt E97

174 non valeat] convaleat W411

175 Rubrik fehlt V630; E97

176 DE fehlt W411

177 AEQUA fehlt W411

178 administratio W411

179 enim] enim convenit V630; W411; V1341; enim competit, interlinear vel convenit E97

180 eclesia quem korr. aus eclesia V1341

181 frauditorem W411

182 Hi korr. aus Hii V630; Hii W411; Ii E97

183 sive nulla fehlt V630; V1341

184 conpensa W411

185 ecclesiasticarum rerum korr. aus ecclesiasticarum V630

186 si se] sive W411

187 decedentis korr. aus decedentes V630; decedentes O93; V1341

188 equi W411

189 quilibet W411

190 execreverit W411

191 portionem in divisione korr. aus portionem V1341

192 vel E97

193 aliquid fehlt W411

194 meruerint korr. aus meruerunt W411

195 ali V630

196 potuerit V630; potuerunt W411; poterit korr. aus potuerit V1341

197 remansit W411

198 ecclesiaę V1341

199 cui fehlt W411

200 prebuit W411

201 extiterit V630; V1341

202 propetuum W411

203 vindicavit W411; vendicabit E97

204 Rubrik fehlt V630; E97

205 FACIT fehlt W411; FACIAT V1341

206 DE REBUS] de rebus de korr. aus debus de W411

207 IBIDEM fehlt W411

208 praesenti V630; V1341

209 erne W411

210 expectari W411

211 itaque korr. aus ita V630

212 episcorum V1341

213 ex fehlt V630; V1341

214 ditare decreverit] ditaverit V630; V1341; E97

215 ibidem V630; W411; ibidem korr. aus idem V1341

216 quinquagensimam W411

217 temperamenti korr. aus temperamenta V1341

218 equite W411

219 quam pro] pro quam V1341

220 pro fehlt V1341

221 munifica W411; munificare E97

222 septuris V630; V1341

223 centesimam korr. aus centisimam V630

224 una W411

225 remunerandam W411

226 Rubrik fehlt V630; E97

227 TAM SIBI QUAM] SIBI DEBITAM W411

228 nostissimum O93; W411

229 par W411

230 oportunum E97

231 tamen fehlt W411

232 duximus korr. aus diximus V1341

233 paterna W411; E97

234 patescit W411

235 decrevit W411

236 habeat E97

237 invocabile W411

238 sentia W411

239 verat W411

240 NON W411

241 Rubrik fehlt V630; E97

242 Morienti W411

243 presumat W411

244 nihil] nihil de rebus V630; W411; V1341; E97

245 si is korr. aus sibis V1341

246 decesserit E97

247 eius] eius aut W411

248 eius successoris sententiam] successoris sententiam eius aut V630; V1341

249 successoris sententiam] successorem illius aut W411

250 sententiam] sententiam aut E97

251 sustinebit W411; sustinebunt korr. aus sustinebit V1341

252 data E97

253 retineatur korr. aus retinatur V630; retantur W411; retineatur V1341; E97

254 fraus] fraus non W411

255 inveniantur W411

256 presbyter aut diaconus] presbyteri aut diaconi V630; V1341; E97

257 quos V630; W411; V1341; E97

258 solus se] obisse V630; W411; V1341; E97

259 sui korr. aus sue O93

260 episcopus W411

261 res E97

262 eorum E97

263 extiterint W411

264 expectato korr. aus expecta O93

265 audiaerit W411

266 invasoris E97

267 damna V1341

268 sentia W411; sententia E97

269 Rubrik fehlt V630; E97

270 QUA W411

271 CERDOS W411

272 PARENT W411

273 habehant W411

274 patrum] patrem sanctissimas W411

275 definisset W411

276 Aliquod W411

277 inosceatur W411; noscitur E97

278 quo E97

279 definita korr. aus finita W411

280 relinquid korr. aus reliquid W411; reliquit V1341; E97

281 substavit W411

282 Nunquam E97

283 enim V630; V1341; E97; etenim] etenim poterit W411

284 triennium W411; tricennium korr. aus triennium E97

285 irrite W411

286 hoc fehlt W411

287 iudicantis W411

288 statutus W411

289 adsumpsit W411

290 Rubrik fehlt V630; E97

291 FILII V1341

292 ut] ut non V630; W411; V1341

293 debent V630; V1341; E97; debeant W411

294 impleant W411

295 ipsius] ipsę ius V630; V1341; ipse W411; ipsi E97

296 miserationi W411; E97

297 exacrabile W411

298 labatur] dilabatur in scelus W411; labatur in scelus E97

299 commune V630

300 sactimus W411

301 ut] ut si korr. aus ut E97

302 humundum W411

303 discriptis O93; W411; descriptis korr. aus discriptis V630; V1341

304 ornamentis omnibus] ad morum internis W411

305 decidentis W411

306 ecclesia fuerit, non amplius quam libram auri in rebus quibus ei placuerit, exceptis ornamentis fehlt W411

307 offerremtum W411; offerentium E97

308 pertemptet. Si vero mino rebus exstiterit, dimidiam libram sibi licenter usurpet korr. aus pertemptet O93

309 ipsa usurpare] usurpare ipsa V630; V1341

310 usuata W411; E97

311 breve V630; V1341; brevem fehlt W411

312 descriptarum W411; V1341; E97

313 sub fideli] suffide W411

314 idem W411; is E97

315 descripsit E97

316 metropolitano korr. aus cometropolitano V1341

317 curavit W411

318 nihic W411

319 presumat sed korr. aus presumat V1341

320 pertinet] pertinet et W411

321 salvationis W411

322 Rubrik fehlt V630; E97

323 DAMNATIONEM V1341

324 QUE W411

325 ET fehlt W411

326 super incontinentiam] insuper continentiam V1341

327 hactenus] usque ad atenus W411

328 emanaverunt V1341

329 quiverit] qui verterit W411

330 adeo] ad id, interlinear vel adeo E97

331 protactavere korr. aus protractare V630; protractare V1341

332 ultio korr. aus ulti O93

333 auctores E97

334 cęlorum W411

335 progeniem E97

336 usque ad korr. aus usque W411

337 ingenuae korr. aus ingeniae V1341

338 procrearint korr. aus procreaverint V630; procrearent W411; procreaverint E97

339 reprobabuntur W411

340 aliena, interlinear vel e V630; aliena V1341; alienata] ex tali nata E97

341 interlinear vel nis V630

342 pullutione W411

343 parentum] parentum ad W411

344 nusquam W411; usquam korr. aus us V1341; nunquam E97

345 servitute E97

346 ignominio W411

347 Rubrik fehlt V630; E97

348 DEANTE W411

349 EPISCOPIS W411

350 servituri devocantur korr. aus servituri V1341

351 sui W411

352 ut fehlt W411

353 honeste korr. aus honoste V630; onest W411

354 claruerunt W411

355 demus W411

356 funguntur W411

357 ordinaverit W411

358 QUOD] QUOD SI W411

359 Rubrik fehlt V630; E97

360 libertatem W411

361 SERVIS COLLATA korr. aus SERVIS V1341

362 confectionis] confectionis suę W411

363 scriptura W411

364 quo E97

365 eum fehlt W411

366 que W411

367 Rubrik fehlt V630; E97

368 GENITI fehlt W411; INGENITI V1341

369 AB korr. aus AD V1341

370 Excibus W411

371 patronam videmus] vidimus patronam E97

372 tedito W411

373 condolere korr. aus condore O93; concolore W411

374 dum] dum per W411; E97; dum per korr. aus dum V1341

375 reluctantis V630; W411; V1341; E97

376 conditione V1341

377 Adeo V630; V1341; Ideo] ab eo W411

378 emanuerint W411

379 quidam W411

380 rei aptum] recaptum W411

381 referenda W411

382 neris W411

383 in fehlt W411

384 conmiscio W411

385 quod] quod perpetuum W411

386 proprii W411

387 adecoravit W411

388 propagine W411

389 patuerint W411

390 permiscione W411

391 huius W411

392 ne W411

393 Rubrik fehlt V630; E97

394 LIBERTIS W411

395 REVERENTI W411

396 omnis W411; V1341

397 rescula W411; V1341

398 iuria W411

399 ECCLESIAE] AD ECCLESIAM V1341

400 liberatis W411

401 orumque W411

402 prosapia E97

403 moderansque W411; modernasque E97

404 licebit korr. aus licebat W411

405 uat W411

406 conquiesce W411

407 reducant O93

408 Rubrik fehlt V630; E97

409 libertati O93

410 prumta W411

411 qui W411; E97

412 utiles W411

413 Rubrik fehlt V630; E97

414 DE REBUS SUIS NIHIL] NIHIL DE REBUS W411

415 DOMINIUM TRANSFERRE] tansferre dominium W411

416 nuscuntur W411

417 cepit W411

418 transactionum W411

419 his quaelibet korr. aus libet W411

420 eiusdem fehlt W411

421 ecclesiam W411

422 auferant O93; offerant W411; E97

423 earumque praedia] erumque rerum W411; earumque rerum precia E97

424 precia V630; V1341

425 dispensat W411

426 ut W411

427 suae censum] succensum V630; suscensum V1341

428 eisdem W411

429 aditos W411

430 Rubrik fehlt V630; E97

431 IUDAEI CUM] IUDICIUM W411

432 aptizati E97

433 certo V630

434 ac korr. aus a W411; a V1341

435 religis W411

436 censaebant korr. aus cessabant E97

437 con W411

438 dei fehlt V630; V1341

439 prae W411

440 conversatione O93

441 servet W411; E97

442 edictis W411; edicti korr. aus dicti V1341

443 aeas W411

444 conlatione W411

445 venere, interlinear vel venit E97

446 venire W411

447 mirabilia W411

448 huc V1341

449 et fehlt V630; V1341

450 paerde W411

451 pari unctione] par definitio E97

452 iunctione V630; vinicione W411; vinctione V1341

453 eius fehlt W411

454 amabilia W411

455 reccensvintho O93; reccensvinto V630; V1341; Recensvinto E97

456 principe W411

457 gloriosi W411

458 ut korr. aus et V630; ut W411; E97

459 angelize W411

460 gloria V1341

461 pos O93

462 tempora longaeva] longeva tempora V630; V1341

463 longa E97

464 felicitatem W411; felicitate, interlinear vel tis E97

465 terram E97

466 remuneraturo W411

467 Antiquitatis korr. aus Atiquitatis E97

468 mirationem W411

469 disceptu O93

470 aut que korr. aus atque V1341

471 letemuro W411

472 est hoc korr. aus est O93

473 ho W411

474 di W411

475 septimo fehlt W411

476 regno W411

477 renissimo W411

478 recesvindi O93; reccesvindi V630; V1341; Recensvinti E97

479 aera DCLXIII] erit W411

480 DCLXVII V630; DCLXIIII V1341; DCLXIII] DCLXIIII Explicit toletanum concilium nonum E97

© 2004, 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 30.10.2005