[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Constitutum Silvestri

Inhaltsverzeichnis

Papst Marcus an Bischof Athanasius von Alexandria

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Bischof Athanasius von Alexandria an Papst Marcus

O93, f. 103rb; V630, f. 183va; N442, f. 74vb; I83, f. 161rb; VD38, f. 153ra; P9629, f. 53rb; SG670, p. 327a; Bcan4, f. 116v; E97, f. 88vb; P102

INCIPIT1 2 EPISTOLA3 ATHANASII ALEXANDRINORUM4 EPISCOPI ET OMNIUM5 AEGYPTIORUM PONTIFICUM6 MARCO7 PAPAE DIRECTA8, UT EIS NICENI9 SYNODI10 VERA MITTERET EXEMPLARIA, QUIA EORUM ARRIANI11 INCENDERANT12 EIUSDEM CONCILII CAPITULA.

<P9629, f. 53va> <VD38, f. 153rb> Domino13 sancto et apostolici culminis14 venerando Marco sanctae Romanae et apostolicae sedis atque universalis ecclesiae papae Athanasius et universi Aegyptiorum episcopi.

Ad vos pervenisse non dubitamus, quanta et qualia ab hereticis et maxime ab Arrianis cotidie <I83, f. 161va> patimur, quoniam in tantum ab eis persequimur, ut etiam vivere iam15 nos taedeat. Nam instanti16 tempore subito et inspirate17 in nos irruentes18 nosque iuxta praeceptum domini, qui ait: Si vos persecuti fuerint19 in unam20 civitatem, fugite in aliam, fugien<SG670, p. 327b>do propter cladem21 22 populi, eos declinantes nos23 compraehendere non valuerunt24, sed omnia nostra depopulati sunt, in tantum etiam nostra vastaverunt, ut nec libros nec vestimenta ecclesiastica aliaque ornamenta, nec reliqua utensilia nobis dimitterent. Libros vero nostros usque ad minimum incendentes, nec iota25 unum relinquentes propter veritatis26 fidem etiam Nicenam27 synodum, qua28 modo29 clerus30 et populus imbuebatur31 et maxime iam imbuti erant, in32 contumeliam <VD38, f. 153va> nostram et omnium christianorum incenderunt33. Quapropter34 precamur, pater beatissime, quia non dubitamus apud vos plenaria esse Niceni concilii35 exemplaria, ut illa nobis, quae sanctae recordationis praedecessoris vestri36 Silvestri fue<I83, f. 161vb>runt, sub tuta37 mittatis stipulatione38. Nam quando praedictae39 synodo cum40 beatae memoriae41 Alexandro, digno42 deo pontifice nostro, id est Alexan<SG670, p. 328a>drinae magnae43 civitatis episcopo, in diaconatus interfuimus officio sub nostrae praesentiae testimonio per beatos viros Victorem et Vincentium presbyteros44, apostolicae sedis apocrisiarios45 46, missa sunt praedicto <N442, f. 75ra> papae47 <Bcan4, f. 117r> Silvestro cum adstipulatione48 subnixa49 capitula LXX. Sane50 <E97, f. 89ra> praesentibus nobis51 LXXX52 in53 memorata capitula tractata54 sunt synodo, scilicet XL55 a56 Graecis graeca57 edita58 59 lingua60, et XL a61 Latinis similiter62 latina63 edita64 lingua, sed65 visum CCCXVIII66 est patribus in praedicto sancto67 68 spiritu repletis concilio congregatis69, et maxime iam dicto Alexandro et apostolicae sedis apocrisiariis70, ut71 decem72 capitula adunarentur73 aliis atque congruis in locis insererentur <VD38, f. 153vb> et ad formam74 LXX75 discipulorum vel totius orbis terrae linguarum, septuaginta76 tanti77 et tam excellentis78 concilii fierent capitula, quae omnem christianorum <P9629, f. 53vb> informarent79 orbem et omnes sub80 sacerdotali81 82 et83 christiano84 <SG670, p. 328b> nomi<V630, f. 183vb>ne degentes85, una <I83, f. 162ra> fides et una sacerdotalis atque86 clericalis regeret87 norma88, nec89 quicquam90 a suo dissideret91 capite. Nunc ergo, quia, ut praedictum est, inimici92 sanctae dei93 ecclesiae et maxime Arriani, a quibus cotidie94 expugnamur95, conterimur96 et opprimimur, praefata LXX Niceni97 concilii capitula, quae de praefata98 synodo iubente99 iam fato100 domino meo Alexandro decreto101 omnium episcoporum attuli, quae etiam coram omnibus recitavi atque transcripsi102, sunt igne combusta103, optamus, ut104 a vestrae sanctae sedis ecclesiae105 auctoritate106, quae est caput107 108 et mater omnium ecclesiarum, ea ad correctionem109 110 et recreationem111 fidelium orthodoxorum percipere per praesentes legatos mereamur112, quatenus vestra fulti auctoritate vestrisque precibus roborati113 114 illaesi115 a memoratis aemulis116 <VD38, f. 154ra> sanctae dei ecclesiae et nostris evadere nobisque commissos117 118 eruere119 120 valeamus121. Vere novimus122 apostolatus vestri cor gratia sancti spiritus123 in124 tantum <SG670, p. 329a> esse accensum, ut omnibus oppressis succurratis125, quanto magis nobis, qui, licet exigui126 ordinis, tamen vestri sumus vobisque oboedientes <O93, f. 103va> cum omnibus nobis com<I83, f. 162rb>missis127 et128 sumus et esse semper129 volumus. Ideo et130 decet et oportet vos nobis haec, quae rogamus, et alia, quae necessaria iuxta sapientiam, quam vobis praestavit131 132 altissimus, esse cognoveritis133 absque tarditate <N442, f. 75rb> praestari134, ut tantae miseriae135 squalores136 a fidelium137 mentibus detergantur138 139 et quasi vulnus corpori infixum adito140 141 tantae miseriae obserato142 salutari curetur antidoto, ut divino freti143 iuvamine vestraque auctoritate atque auxilio roborati144 <E97, f. 89rb> adversantium tergiversationes145 evadere valeamus atque inconfuso146 vultu non fraude cuiusquam147 perculsi148 assistere149 aeterno iudici mereamur et vocem audire inquientem150 151: Euge152, serve bone et fidelis, quia super pauca fuisti153 fidelis, supra154 multa te constituam. Intra in <VD38, f. 154rb> gaudium domini tui.

Et subscriptio: <SG670, p. 329b> Orantem pro nobis sanctum apostolatum vestrum aevis155 <P9629, f. 54ra> dominus156 conservet temporibus. Amen.

O93, f. 103va; V630, f. 183vb; N442, f. 75rb; I83, f. 162rb; VD38, f. 154rb; P9629, f. 54ra; SG670, p. 329b; Bcan4, f. 117r; E97, f. 89rb; P102


1 INCIPIT fehlt N442; P102; INCIPIUNT I83; Bcan4

2 Überschrift] EPISTOLA ATHANASII EPISCOPI AD MARCUM PAPAM DE LABORIBUS SUIS SG670

3 EPISTOLAE I83; Bcan4

4 ALEXANDRINORUM EPISCOPI fehlt P102

5 universorum P102

6 PONTIFICUM MARCO PAPAE DIRECTA, UT EIS NICENI SYNODI VERA MITTERET EXEMPLARIA, QUIA EORUM ARRIANI INCENDERANT EIUSDEM CONCILII CAPITULA] ad marcum sanctę romanę sedis papam

7 am Rande domino constanter marcus natione P102

8 DIRECTAE I83; Bcan4

9 NICENAE N442; I83; Bcan4

10 concilii E97

11 INCENDERANT ARRIANI] INCENDERANT ARRIANI N442

12 INCENDERENT V630

13 am Rande II O93; N442; VD38; am Rande I Bcan4 ; vor Domino Rubrik I qua postulant ab eo sibi mitti plenaria niceni concilii exemplaria sub tuta stipulatione et quod LXX sint capitula niceni concilii P102

14 culminis] culminis dignitate korr. aus culminis P9629; culminis dignitate I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

15 iam fehlt VD38; P102

16 am Rande Praesenti VD38

17 insperate V630; P9629; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

18 am Rande Impetum facientes VD38

19 sunt VD38

20 unam civitatem] una civitate N442; VD38; SG670; P102

21 am Rande miseriam periculum VD38

22 cladem populi korr. aus cladem P9629

23 nosi P9629

24 valuerunt korr. aus valuerint O93

25 ita SG670

26 veritatis] veritatis autem korr. aus veritatis SG670

27 nicenam korr. aus necenam Bcan4

28 quo V630

29 modo korr. aus mo P102

30 clericus P102

31 imbuebat P102

32 am Rande In obprobrium VD38

33 incenderunt] incenderunt Item de eadem re athanasius ita ait I83; am Rande Item de eadem re athanasius ita ait VD38

34 am Rande De LXX capitulis niceni concilii V630; am Rande Item de eadem re athanasius ita ait VD38; vor Quapropter: Intende eadem re athanasius ita ait Bcan4; am Rande Item de eadem re Bcan4

35 concilii korr. aus consilii I83

36 vestri korr. aus nostri N442

37 am Rande Defensa munita VD38

38 am Rande Signaculi confirmacione VD38

39 praedicto Bcan4

40 cum beatae memoriae Alexandro digno deo fehlt V630

41 memorię korr. aus marię SG670

42 digne VD38; Bcan4; P102

43 magnae fehlt SG670

44 presbyteros korr. aus presbyterum SG670

45 am Rande Legatos VD38

46 apocrisarios V630; apocrisarios korr. aus apocrisiarios N442

47 patri E97

48 am Rande Affirmacione testificacione VD38

49 am Rande Subposita VD38

50 am Rande De quantitate nicene sinodi P9629; am Rande De septuaginta capitula niceni concilii I83

51 nobis] nobis nobis Bcan4

52 octoaginta SG670

53 in memorata] immemorata SG670

54 tracta N442; I83

55 XL a Graecis graeca edita lingua, et fehlt N442

56 a fehlt VD38; P102

57 grece V630

58 am Rande formata condita VD38

59 dicta V630

60 lingua, et XL a Latinis similiter latina edita lingua korr. aus lingua P9629

61 a fehlt VD38; P102

62 similiter korr. aus simiter SG670

63 latine V630

64 dicta korr. aus dita V630

65 vor Sed Rubrik De septuaginta Capitula niceni concilii Bcan4

66 CCCXVIII est] est CCCtis X VIIIto E97

67 sancto spiritu] spiritu sancto SG670

68 sancto spiritu repletis concilio] concilio sancto spiritu repletis E97

69 congregatis fehlt E97

70 apocrisariis korr. aus apocrisiariis N442

71 am Rande De LXX capitulis niceni concilii VD38

72 decem capitula korr. aus decem O93

73 am Rande coniungerentur VD38

74 am Rande Similitudienm VD38

75 septuginta SG670

76 septuaginta tanti korr. aus septuaginta O93

77 am Rande Tam magni VD38

78 am Rande nobilis praeclari VD38

79 am Rande Docerent VD38

80 sub fehlt E97

81 sacerdotali et christiano nomine degentes, una fides et una sacerdotalis] sacerdotali et christiani nomine degentes, una fides et una sacerdotalis korr. aus sacerdotali O93

82 sacerdotali et korr. aus sacerdota licet V630

83 licet E97

84 christiani P9629; I83; VD38; Bcan4; E97

85 am Rande viventes VD38

86 atque clericalis fehlt V630

87 regeret korr. aus regere N442

88 normam I83

89 ne VD38

90 quisquam korr. aus quicquam V630

91 am Rande Separetur discordaret VD38

92 inimicis Bcan4; P102

93 dei fehlt SG670

94 cotidie korr. aus cotadie O93

95 expugnamur conterimur] terrimur expugnamur I83; terimur expugnamur VD38; SG670; Bcan4; P102

96 terimur, am Rande Conculcamur VD38

97 niceni korr. aus nicene V630

98 praefato V630; Bcan4

99 iubente iam fato] iam facto iubente V630; iam fato iubente P9629; E97

100 facto V630; Bcan4

101 am Rande statuto VD38

102 transcripti I83

103 am Rande incensa VD38

104 ut a] vita I83

105 ecclesiae fehlt P102

106 auctoritate quae est caput et mater omnium ecclesiarum ea ad correctionem et recreationem fidelium orthodoxorum percipere per praesentes legatos mereamur quatenus vestra fulti auctoritate] auctoritate quae est caput et mater omnium ecclesiarum ea ad correptionem et recreationem fidelium orthodoxorum percipere per praesentes legatos mereamur quatenus vestra fulti auctoritate korr. aus auctoritate P102

107 pater SG670

108 caput et mater] mater et caput V630; P9629; E97

109 am Rande emendacionem VD38

110 correptionem I83; Bcan4; P102; correctionem korr. aus correptionem SG670

111 am Rande renovationem VD38

112 meamur N442

113 am Rande usque hic VD38

114 am Rande fulti sustentati adiuti VD38

115 am Rande Incorrupti sine lesione hoc est afflictione manentes VD38

116 am Rande Inimicis VD38

117 commissa SG670

118 commissos eruere] commisso gregi servire I83; Bcan4; commisso servire P102

119 interlinear liberare VD38

120 servire I83; VD38; servare SG670

121 valeamus] valeamus Usque hic korr. aus valeamus P9629; valeamus Usque hic I83; Bcan4; Usque huc enim korr. aus Usque hic SG670

122 novimus korr. aus novissimus VD38

123 spiritus korr. aus spiritu SG670

124 in tantum] intus P102

125 concurratis P102

126 am Rande parvi VD38

127 commissis et] commissis korr. aus commissis set SG670

128 sed Bcan4

129 semper fehlt E97

130 et fehlt V630

131 interlinear vel praestante E97

132 pręstitit korr. aus pręstavit SG670; praestabit Bcan4

133 cognoveritis] cognovit veritas V630

134 praestare V630; VD38; E97; P102

135 misericordię korr. aus miseriae SG670

136 am Rande Sordes VD38

137 fidelibus SG670

138 am Rande purgentur VD38

139 detergantur korr. aus deterguntur Bcan4

140 adito] a domino P9629; SG670; aditu E97

141 adito tantae] adnotante I83; VD38; Bcan4; P102

142 obserato korr. aus obsecrato V630; E97; obseratos I83; obsecrato VD38; SG670; obsecratos Bcan4

143 am Rande adiuti VD38

144 am Rande confortati VD38

145 am Rande calliditates falsitates deceptiones VD38

146 confuso VD38; P102

147 cuiusque korr. aus cuiusquam P9629; cuiusque I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

148 am Rande percussi VD38

149 absistere Bcan4

150 am Rande dicentem VD38

151 inquientem] in quietem Bcan4; inquientem korr. aus inquietem E97

152 am Rande vox est blandientis sive gaudentis quais dicat bene gaude VD38

153 fuisti fidelis] fidelis fuisti I83

154 super V630; P9629; SG670

155 longe korr. aus longe eius P9629; eius I83; VD38; Bcan4; P102; longis SG670; ęvi E97

156 dominus] dominus multis korr. aus dominus VD38; Bcan4; P102

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 2.4.2006