[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Bischor Athanasius von Alexandria an Papst Marcus

Inhaltsverzeichnis

Römische Synode und Papst Iulius I.

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Papst Marcus an Bischof Athanasius von Alexandria

O93, f. 103va; V630, f. 183vb; N442, f. 75rb; I83, f. 162rb; VD38, f. 154rb; P9629, f. 54ra; SG670, p. 329b; Bcan4, f. 117r; E97, f. 89rb; P102

INCIPIT1 2 EPISTOLA MARCI PAPAE SUCCESSORIS VIDELICET3 SILVES<I83, f. 162va>TRI4 RESCRIPTA DE MISSIONE NICENI5 CONCILII CAPITULORUM ATHANASIO6 ET OMNIBUS AEGYPTIORUM EPISCOPIS.

[H. 1] Dominis7 8 venerabilibus9 fratribus Athanasio10 et universis Aegyptiorum episcopis Marcus sanctae11 Romanae12 apostolicaeque13 sedis et universalis ecclesiae episcopus14.

Doleo, fratres, et nimis15 contristor super afflictione16 vestra, sed oppido17 consolor, quod vento agitata18 harundo19 non estis, sed recta20 in fide inter omnes procellarum21 et turbinum colluctationes22 incessanter23 perduratis24 25.

Lectis ergo fraternitatis vestrae26 litteris vigorem27 constantiae vestrae, quem olim28 noveramus, agnovimus congratulantes29 vobis, quod ad custodiendum Christi30 gregem pastoralem curam vigilanter insequimini31, ne lupi, qui sub specie ovium subintrarunt, bestiali saevitia32 <Bcan4, f. 117v> simplices33 quosque34 dilacerent, qui non ad hoc subintrarunt, ut35 aliqua cor<VD38, f. 154va>rectione36 proficiant37, sed ut <V630, f. 184ra> ea, quae sunt sana, corrumpant. Quapropter moneo et hortor dilectionem vestram38, ut39 bonum, quod coepistis, adminiculante40 divina gratia41 usque in finem <I83, f. 162vb> perducere42 sataga<SG670, p. 330a>tis43 44 veritatis voce monente45: Beatus, qui persevera<N442, f. 75va>verit usque in finem. Unde enim beata perseverantia nisi de virtute patientiae? Nam iuxta apostolum omnes, qui voluerint in46 Christo pie vivere, persecutionem patientur47, quae48 non in eo tantum computanda est, quod contra christianam pietatem aut49 ferro aut ignibus agitur50 aut quibuscumque suppliciis, <E97, f. 89va> cum persecutionum saevitiam suppleant51 et52 dissimilitudines morum et contumaciae53 inoboedientium et malignarum tela linguarum54, quibusque conflictationibus communia semper membra55 pulsantur56, et nulla piorum portio conflictatione sit libera, ita ut57 periculis nec58 otio careant nec labore. Nam59 haec60 et61 omnia incrementa probabilium studiorum et in eis usque ad finem perseve<P9629, f. 54rb>rantia62 atque bonae voluntatis incrementa ad Christi <VD38, f. 154vb> gratiam63 semper sunt referenda64, ut in omnibus65, quae66 agimus, deus omni67 perfecte laudetur tempore.

De68 capitulorum namque verorum69 Niceni concilii70, quibus vos <SG670, p. 330b> interfuisse litteris vestrae fraternitatis significastis, a nostris, qui una vobiscum71 interfue<I83, f. 163ra>runt, diligentioribus requisivimus collocutionibus72, qui ita, ut vestrae testatae73 sunt litterae omnem nobis ordinem exposuerunt et vestram epistolam per omnia74 veram esse testificaverunt75 76, non ut nos aliquid sinistrum77 vestra ex parte arbitraremur78, sed79 nos et vos illosque absque ulla80 in81 posterum titubatione unum sentire optaremus82, et sancta Romana ecclesia, quae semper immaculata mansit et domino praevidente83 et beato apostolo84 Petro opem ferente in futuro manebit, sine ulla hereticorum insultatione firma et immobilis85 omni tempore persisteret86.

His87 ita peractis diligenter requiretis88 in sancto nostrae89 et apostolicae sedis scrinio eadem, quae sanctae recordationis praedecessori meo Silvestro sunt directa LXX, sicut si<VD38, f. 155ra>gnificastis, capitula90 illaesa invenimus. Ipsa enim vobis propter auctoritatem et subscriptionem91 <SG670, p. 331a> tantorum92 patrum et eius magni concilii minime misimus, sed per eadem coram93 apocrisiariis94 vestris95 alia similia <N442, f. 75vb> eundem numerum eademque verba et ipsam96 subscriptionem continentia97 vobis scribere et sub certa stipulatione et confirmatione mittere curavimus. Et <I83, f. 163rb> quis est, qui fratribus talia negare98 audeat? Nam non neglegenda nobis haec per sancti spiritus gratiam dominus docuit, sed fideliter exercenda et fratribus contradenda et docenda distribuit99. Haec apostolorum viva traditio, haec est vera caritas, quae praedicanda est et praecipue diligenda <E97, f. 89vb> ac fovenda atque fiducialiter ab omnibus tenenda. <O93, f. 103vb> [H. 2] Haec100 101 sancta et apostolica mater omnium102 ecclesiarum Christi ecclesia103, quae104 per dei105 106 omnipotentis107 gratiam a tramite apostolicae traditionis108 numquam errasse probabitur109 nec hereticis110 novitatibus depravanda111 succubuit, sed ut in exordio normam fidei christianae percepit ab auctoribus <SG670, p. 331b> suis apostolorum Christi principibus illibata finetenus manet, <VD38, f. 155rb> secundum ipsius domini salvatoris divinam pollici<P9629, f. 54va>tationem, qui suorum discipulorum principi <V630, f. 184rb> in suis fatus112 est evangeliis113: Petre, inquiens, ecce satan114 expetivit, ut cribraret115 vos sicut, qui cribrat116 triticum. Ego autem pro117 te rogavi, ut non <I83, f. 163va> deficiat fides tua, et tu aliquando118 confirma fratres tuos.

Consideret itaque vestra excellens prudentia, quam bonum sit persistere in dispensatione119 vobis credita et in fide recta <Bcan4, f. 118r> atque hereticis et aemulis120 Christi repugnare et numquam a veritatis tramite declinare, quoniam dominus et salvator omnium, cuius fides est, qui pro nobis mori non dubitavit et proprio nos suo redemit sanguine, qui121 fidem beati Petri non defecturam promisit et confirmare eum122 fratres suos admonuit. Quod apostolicos pontifices meae exiguitatis123 124 praedecessores125 confidenter fecisse semper cunctis est cognitum, quorum <SG670, p. 332a> et pusillitas mea, licet impar126 et minima127, pro suscepto tamen divina dignatione128 ministerio129 pedissequa cupit exsistere. [H. 3] Vae130 enim erit nobis, qui huius ministerii131 onus susceptum habemus, si veritatem132 salvatoris nostri Iesu Christi, quae133 <VD38, f. 155va> apostoli praedicaverunt, praedicare neglexerimus134 135. Vae erit <I83, f. 163vb> nobis, si silentio <N442, f. 76ra> veritatem oppresserimus, qui erogare nummulariis136 iubemur137, id138 est christianos populos imbuere et docere139. Quid in ipsius Christi futuro dicturi sumus examine, si sermonum140 eius veritatem confundimur141 praedicare? Quid142 erit de nobis, cum de commissis nobis animabus et de officio suscepto rationem iustus iudex Christus deus noster districtam exegerit143? Ideo, fratres, hortor dilectionem vestram, obtestor et moneo, ut, qua debetis et144 potestis sollicitudine145, vigiletis ad investigandos <E97, f. 90ra> hereticos et inimicos sanctae dei ecclesiae, et146 a sanis mentibus, ne pestis haec latius divulgetur, <SG670, p. 332b> severitate, qua potestis, pro viribus exstirpetis, quoniam, ut147 habebit a deo dignae remunerationis praemium, qui diligentius, quod ad salutem148 commissae sibi plebis proficiat, fuerit exsecutus149, ita ante tribunal domini de reatu neglegentiae se non poterit excusare, quicumque plebem suam contra sacrilegae persuasionis auctores noluerit custodire.

Data VIIII Kalendas Novembris Nepotiano et <VD38, f. 155vb> Fecundo150 viris151 clarissimis consulibus.

O93, f. 103vb; V630, f. 184rb; N442, f. 76ra; I83, f. 163vb; VD38, f. 155vb; P9629, f. 54va; SG670, p. 332b; Bcan4, f. 118r; E97, f. 90ra; P102


1 INCIPIT fehlt N442; P102

2 Überschrift] EPISTOLA SANCTI MARCI PAPAE EGYPTIIS EPISCOPIS DIRECTA SG670

3 VIDELICET fehlt P102

4 silvestri korr. aus sivestri P102

5 NICENI CONCILII CAPITULORUM] Capitulorum NICENI CONCILII korr. aus NICENI CONCILII N442

6 athasio P102

7 am Rande III P9629; N442; VD38; am Rande I Bcan4; P102

8 Dominis korr. aus Dominus I83; Domnis SG670

9 venerabilibus korr. aus venerabilis P102

10 anathasio P102

11 sancta N442

12 romanę korr. aus romonę VD38

13 apostolicaeque] et apostolicę E97

14 episcopus korr. aus episcopis I83

15 nimio I83; nimium VD38; SG670; Bcan4; P102

16 affligentia, am Rande afflictione VD38; affligentia P102

17 am Rande valde VD38

18 agitata korr. aus agitato V630; agitata korr. aus agita N442

19 am Rande non estis mobiles VD38

20 recti V630; P9629

21 am Rande persecucionum VD38

22 am Rande Inpugnaciones VD38

23 incensanter VD38; SG670

24 am Rande perseveratis VD38

25 perdurantes, interlinear vel tis SG670

26 vestrae litteris vigorem constantiae vestrae korr. aus vestrae

27 am Rande fortitudinem VD38

28 olim korr. aus olim cum I83

29 am Rande congaudentes VD38

30 Christi fehlt V630

31 am Rande tenetis VD38

32 servicia VD38

33 simplis korr. aus simplices N442; simplices korr. aus simples VD38

34 quasque V630; P9629

35 ut fehlt O93

36 correptione I83; Bcan4; correctione korr. aus correptione SG670

37 proficiant sed ut ea quae sunt sana corrumpant Quapropter moneo et hortor dilectionem fehlt SG670

38 vestrum SG670

39 ut fehlt SG670

40 am Rande auxiliante VD38

41 gratia korr. aus ggratia V630

42 producere Bcan4

43 am Rande festinetis VD38

44 satagatis korr. aus satagitis V630

45 momente VD38

46 in Christo pie vivere] pie vivere in christo V630; P9629; E97

47 patiuntur N442; patiuntur korr. aus patientur SG670

48 quae non korr. aus quae VD38

49 aut korr. aus au V630

50 agitatur VD38; agatur korr. aus agitur SG670

51 suppleant korr. aus suppleat SG670

52 set korr. aus et V630

53 contumacię korr. aus contumacę VD38

54 linguarum] linguarum Cum korr. aus linguarum SG670

55 membra pulsantur korr. aus membra V630

56 pulsentur I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

57 u VD38; ut] ut in SG670

58 nec otio korr. aus negotio P9629; nec otio korr. aus negotio P102

59 Nam] Nam et P9629

60 haec et] et haec N442; haec et korr. aus et haec et I83

61 et fehlt SG670

62 perseverentia P9629

63 gratiam semper korr. aus gratiam O93

64 ferenda I83; Bcan4

65 omne SG670

66 quod korr. aus quę SG670

67 omni korr. aus omne SG670

68 am Rande De inventione LXX capitulorum verorum niceni concilii in sancto scrinio apostolicę sedis V630; am Rande Item de eadem re marcus ita ait I83; Bcan4 (vor De)

69 virorum korr. aus verorum I83; verorum korr. aus virorum Bcan4

70 conlii korr. aus consilii SG670; concilii] concilii exemplaribus E97

71 vobiscum korr. aus nobiscum O93; nobiscum E97

72 conlucationibus P102

73 testati korr. aus testatę VD38

74 omniam P9629

75 interlinear vel ti sunt E97

76 testificaverunt] testificati fuerunt korr. aus testificaverunt P9629; testificati fuerunt I83; SG670; Bcan4; P102; testi fuerunt VD38

77 sinixtrum O93; sinistrum korr. aus sinistum Bcan4

78 arbitraremus P9629

79 sed] sed quod E97

80 ullo P9629

81 in posterum] imposterum SG670

82 optaraemus korr. aus opteramus E97

83 providente P9629; N442; iuvante SG670

84 apostolo Petro] Petro apostolo E97

85 inmobilis korr. aus innobilis V630

86 persistat korr. aus persistet SG670

87 am Rande Item de LXX capitulis niceni concilii VD38; E97

88 requirentes V630; P9629; I83; VD38; SG670; E97; P102; inquirentes Bcan4

89 nostrae korr. aus vestrae SG670

90 capitula inlesa korr. aus capitula I83

91 scriptionem I83; Bcan4; subscriptionem korr. aus scriptionem SG670

92 tantarum V630

93 curam E97

94 apocrisariis I83; SG670; Bcan4

95 nostris Bcan4

96 ipsam subscriptionem] ipsa subscriptione P102

97 continentiam I83; continentia korr. aus continentiam Bcan4

98 negare audeat] neget korr. aus abnegat SG670

99 distribuit korr. aus distruit SG670

100 am Rande II Bcan4; vor Haec Rubrik II Quod Romana et apostolica sedes numquam erraverit P102

101 Nec SG670

102 omnium korr. aus omni SG670

103 ęcclesię E97

104 quae per korr. aus quae N442; qui Bcan4

105 dei omnipotentis] omnipotentis dei V630; P9629; E97

106 dei omnipotentis gratiam a tramite apostolicae korr. aus dei N442

107 omnipotentis] omnipotentis dei O93

108 tradicione VD38

109 probabit V630; probatur korr. aus probabitur SG670

110 hereticis] hereticis pravitatibus E97

111 depravanda korr. aus depravande SG670

112 fatus korr. aus factus V630; N442; factus I83; VD38; Bcan4; effatus korr. aus affatus SG670

113 evangeliis korr. aus euuageliis VD38

114 satanas E97

115 cribraret korr. aus cribaret O93; I83; cribaret Bcan4

116 cribrat korr. aus cribat P9629; cribat Bcan4

117 pro te rogavi] rogavi pro te E97

118 aliquando] aliquando conversus I83; E97; aliquando conversus korr. aus aliquando SG670

119 dispensatione korr. aus dispensationem V630

120 emulis korr. aus emulus VD38

121 quia SG670

122 eum korr. aus cum V630; eum fehlt E97

123 exiguitas VD38

124 exiguitatis praedecessores confidenter fecisse semper korr. aus exigui N442

125 praedecessores korr. aus praedesessores VD38

126 impar] impar sit V630; E97

127 infima V630; E97

128 dignationem I83

129 ministerio korr. aus misterio SG670

130 am Rande De taciturnitate episcopi I83; Bcan4 (vor Vae); am Rande III Bcan4; am Rande De taciturnitate pastoris E97; vorRubrik III Quantum discrimen inmineat pastoribus qui veritatem christi predicare neglegunt P102

131 ministerii korr. aus ministerio Bcan4; misterii P102

132 veritatem] veritatem veri SG670

133 quam korr. aus quae P9629; quam I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; quem E97

134 neglegimus korr. aus negleximus SG670

135 neglexerimus. Vae erit nobis, si silentio veritatem oppresserimus korr. aus neglexerimus V630

136 nummulariis korr. aus nummolariis V630

137 iubemus N442; I83

138 id est] idem P102

139 docere korr. aus dicere SG670

140 sermonis V630; P9629

141 confundimus VD38; P102

142 quid korr. aus quod VD38

143 exerit VD38; exegerit korr. aus egerit Bcan4

144 et potestis fehlt V630

145 sollicitudinem I83

146 et a korr. aus et VD38

147 ut fehlt SG670

148 salutem korr. aus salutem humanae O93; salutem humanae N442

149 exsecuti VD38

150 secundo V630

151 viris clarissimis] vv. korr. aus vv. a SG670

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 2.4.2006