[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Papst Marcus an Bischof Athanasius von Alexandria

Inhaltsverzeichnis

 Papst Iulius I. an die orientalischen Bischöfe

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Römische Synode unter Papst Iulius I.

O93, f. 103vb; V630, f. 184rb; N442, f. 76ra; I83, f. 164ra; VD38, f. 155vb; P9629, f. 54va; SG670, p. 332b; Bcan4, f. 118r; E97, f. 90ra; P102

INCIPIT1 2 FIDES3 IN4 SACRO5 ROMANO TRACTATA CONCILIO A BEATISSIMO IULIO <P9629, f. 54vb> PAPA6 ET RELIQUIS VERAE FIDEI EPISCOPIS.

IIII7 In8 nomine domini9 dei et salvatoris nostri Iesu Christi, imperantibus10 quoque Constantio11 et Constante augustis12 anno IIII sub die VIII Kalendarum Octobrium, indictione VI praesidente sancto ac beatissimo Iulio papa sedis13 apostolicae urbis Romae praepositis14 sacrosanctis et venerabilibus evangeliis15 in ecclesia domini dei16 et salvatoris nostri Iesu Christi, quae vocatur Constantiniana, residentibus <SG670, p. 333a> etiam viris venerabilibus17 pariterque18 cum eo audientibus Benedicto19 Aquiliense20 episcopo, Rufo21 sanctissimo Car<V630, f. 184va>taniano22 episcopo, Agapito Ravennatis ecclesiae episcopo, Iulio Mediolanensis ecclesiae episcopo, Luciano Maurianense23 episcopo et reliquis cum eis CXVI24 episcopis, Iulius praedictus25 sanctissimus episcopus26 27 urbis Romae dixit:

Sanctae28 dei29 et30 apostolicae <N442, f. 76rb> synodo31 ex dei32 voluntate et gratia33 indivisa communione sancti spiritus in hac34 consonanter et unanimiter congregatae35 antiqua36 alma urbe37 Roma38 ad39 confirmationem40 sacram et <I83, f. 164rb> correctionem41 fidei nostrae et42 christia<VD38, f. 156ra>norum immaculatae43 44 disciplinam, ut nostis, beatissimi fratres, necesse est cogitare et45 consonanter46 omnes nos docere secundum47 naturam summi48 49 dei et patris50 sapientiam51 domini52 dei ac salvatoris nostri Iesu Christi omni desideranti unam53 divinamque in eo attestante54 veritatis voce naturam, quoniam55, qui confitebitur me coram hominibus et56 ego57 confitebor eum coram patre meo, qui in58 caelis est. Qui autem negaverit me <SG670, p. 333a> et verba mea, negabo eum59 et ego coram patre meo, qui est60 in caelis. Unde oportet, ut <E97, f. 90rb> primo fidem CCCXVIII61 62 patrum in Nicena63 synodo corroboratam ponamus et postmodum, quae necessaria sunt64, fideliter tractemus. Cui ab omnibus una voce responsum est: Ad hoc convenimus65, ut haec primo66 secundum dei voluntatem faciamus <Bcan4, f. 118v> et a fundamento67 Christi68 Iesu incipiamus et denuo69 pro fratrum oppressione tractantes laboremus, quia, dum illi tam graviter affliguntur, nos70 respirare nec quiescere possumus, quoniam, dum membra vexantur, totum71 corpus reliquum72 pacem aut73 <I83, f. 164va> quietem minime habere poterit. Haec est74 enim <VD38, f. 156rb> fides75 in Nicena76 generali tractata77 78 <P9629, f. 55ra> synodo:

Credimus79 in80 unum deum patrem omnipotentem, omnium81 visibilium82 invisibiliumque83 factorem, et in unum dominum Iesum Christum filium dei, natum ex patre unigenitum, hoc est ex84 substantia patris, deum ex deo, lumen ex <SG670, p. 334a> lumine, deum verum ex deo vero, natum, non factum, consubstantialem patri85, <O93, f. 104ra> per quem omnia facta sunt et quae in caelo et quae in terra, qui propter86 nos homines et propter87 salutem88 descendit et incarnatus89 et homo factus est, passus, et resurrexit90 tertia die et ascendit in caelos, et venturus est iudicare vivos et mortuos et in spiritum <N442, f. 76va> sanctum. Dicentes autem: erat quando non erat, aut non erat, antequam fieret, aut quia91 ex92 non exsistentibus factus est, aut93 ex altera substantia94 vel essentia, dicentes esse aut creatum aut convertibilem filium dei, hos95 tales anathematizat catholica et apostolica ecclesia.

Hanc venerabilem96 fidem CCCX97 et VIII et agnoverunt98 <I83, f. 164vb> et corroboraverunt99 consonantesque et unani<V630, f. 184vb>mes scriptis explanaverunt100. Nam et dominus101 noster mittens102 <VD38, f. 156va> ad praedicandum discipulos suos ait103: Euntes docete <SG670, p. 334b> omnes gentes, baptizantes104 eos in nomine patris et filii et spiritus105 sancti. De quibus et106 affirmamus107 ita108 habere et ita sapere, sed etiam dudum sic habuisse et ita sapuisse, et usque ad mortem pro hac109 instare fide110 anathematizantes omnem synodo111 heresem112. Haec omnia ex corde et anima113 sapuisse, ex quo novimus nosmetipsos, et nunc sapere et dicere coram omnipotenti114 deo et domino nostro Iesu Christo cum <E97, f. 90va> veritate testamur. His enim115 ita praelibatis ingenita116 natura patris extranea117 est, sed praedicandum118 esse consubstantialem patri119 120 filium121, eo quod nullam aequalitatem ad creaturas factas122 dei filius habeat, sed soli patri genitori per omnem modum123 sit similis, et non sit ex alia qualibet substantia vel124 essentia, sed ex patris. Ante omnia siquidem exquisita sunt impia et iniqua et125 sine deo dogmata126 Arrii127 et consentientum128 ei129 130 sub prae<I83, f. 165ra>sentiaque131 omnium decreto132 complacuit anathe<SG670, p. 335a>matizari133 impiam eius sectam, et iniqua134 atque sine deo verba simul <VD38, f. 156vb> et nomina, quibus utebatur135, filio136 dei blasphemans137 et dicens ex non exstantibus138 esse. Et iterum: Fuit aliquando139, quando non fuit. Quomodo enim fuit aut <P9629, f. 55rb> quomodo iterum140 141 non fuit? Et142 pro libero arbitrio malitiae atque virtutis capabilem filium dei dicentes et143 creaturam nominantes eum atque facturam. Haec igitur144 omnia fatua et anilia et blasphema145 anathematizavit sanctum et universale concilium, et nec usque ad auditum impiae sectae atque tumoris <N442, f. 76vb> huius146 aut intellectuum147 iniquorum148 sensum accommodavit149. Ea quidem, quae de illo150 gesta sunt, qualem terminum habuerunt151, omnia iam152 audistis aut audietis, ne nos forte videamur153 viro obloqui propter delictum suum improperia154 digna portanti. Eos enim, qui dividunt155 a paterna substantia et divinitate et alienant verbum156 a patre, dividi ab ecclesia <SG670, p. 335b> catholica convenit et esse alienos157 nomine158 christiano159. Sint160 igitur161 nobis et omnibus anathema, eo quod verbum veritatis <I83, f. 165rb> videantur esse162 cauponati163 164. Apostolicum namque praeceptum est: Si quis vobis annuntiaverit, praeter165 quod accepistis, <VD38, f. 157va> anathema sit. His ergo nullum communicare166 denuntiate167. Nulla enim168 169 est communio luci ad tenebras. Hos pellite170 procul <Bcan4, f. 119r> ab omnibus, nulla enim concordia Christo171 ad Belial. Servate vos, fratres172 karissimi, ut neque scribatis eis, neque173 eorum scripta174 suscipiatis. Studete175 simul et vos, karissimi176 fratres et comministri177, tamquam spiritu178 praesentes nostro concilio179 <E97, f. 90vb> consentire, atque subscriptione <V630, f. 185ra> vestra decernere, ut ab omnibus ubique comministris nostris180 consonantia una serventur181. Abdicamus autem182 illos et extra terminos catholicae ecclesiae procul abicimus, qui non affirmant, quia183 deus est Christus, sed aiunt: Verus deus non est, quia filius est, sed ve<SG670, p. 336a>rus filius non est, ne184 genitus sit simul185 et ingenitus. Sic186 enim se intellegere natum187 profitentur, quia188 189 sic190 dixerunt191: Quod natum est192, factum est, et quia193 194 cum195 Christus ante saecula sit, dederunt ei principium atque196 finem, quod non197 in tempore, sed198 habet199 ante <I83, f. 165va> saecula. Oremus simul et pro nobis omnibus et200 reliquis oppressis fratribus201, ut ipsi eruantur202 illaesi et203 servemur204 immaculati, ut, quae bene placuerunt, firma permaneant205 per dominum nostrum Iesum Christum secundum bonam voluntatem facta, sicuti credimus dei et206 patris in spiritu sancto, cui est gloria in saecula207. Amen. Trinitas <VD38, f. 157rb> consubstantialis208 aeterna est Iesus209.

Data Kalend. Novembris Feliciano et Maximiano vv. cc. conss.

O93, f. 104ra; V630, f. 185ra; N442, f. 76vb; I83, f. 165va; VD38, f. 157rb; P9629, f. 55rb; SG670, p. 336a; Bcan4, f. 119r; E97, f. 90vb; P102


1 INCIPIT fehlt N442

2 Überschrift] DECRETA IULII PAPAE SG670; P102

3 fides in korr. aus fides Bcan4

4 IN fehlt I83

5 SANCTO I83; VD38; Bcan4

6 PAPAE I83

7 IIII fehlt V630; I83; VD38; SG670; E97; P102

8 am Rande I Bcan4 ; vor In Rubrik I De fide in sancto romana tractata concilio a beatissimo iulio papa et reliquis vere fidei episcopis P102

9 domini dei korr. aus domini O93

10 imperantibus quoque] imperantibus korr. aus imperantibus quoque SG670

11 constantius I83; constantino SG670

12 angustis P102

13 scđ P9629

14 postpositis, interlinear vel pro SG670

15 evangelii P102

16 dei fehlt SG670

17 venerabilius P102

18 pariterque korr. aus paterque SG670

19 benedicto korr. aus benedictio V630

20 aquileiense V630; P9629; aquiligensi korr. aus aquiliensi SG670; aquileiensi E97; aquilienso P102

21 rufo korr. aus rofo I83

22 carthaginiano V630; P9629; kartaginiano korr. aus kartaniano SG670; kartaginiano E97; cartiniano P102

23 maurianensi korr. aus maurianense SG670; maurianensi E97

24 CXVI korr. aus CX P9629; centum et sedecim korr. aus centum sedecim SG670

25 praedictus sanctissimus] sanctissimus praedictus V630; P9629; E97

26 episcopis I83

27 episcopus urbis Romae] urbis romę episcopus SG670

28 interlinear dativus SG670

29 sedi I83; VD38; Bcan4; P102; sedis SG670

30 et fehlt SG670

31 synodo korr. aus synonodo O93

32 dei korr. aus deo N442

33 gratiam P102

34 hac korr. aus haec P102

35 interlinear dativus SG670

36 antiquę V630

37 urbe korr. aus urbis SG670

38 romae I83

39 et I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

40 interlinear ambo SG670

41 correptionem I83; Bcan4; E97; P102; correctionem korr. aus correptionem SG670

42 et fehlt P102

43 interlinear id est fidei SG670

44 immaculatam E97

45 ut P102

46 consonante V630

47 sed V630

48 summi dei] dei summi V630; P9629

49 summi dei et patris] dei patris et summi E97

50 patris] patris et korr. aus patris SG670

51 sapientie P102

52 deum P9629

53 humanam korr. aus unam V630; vitam I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

54 adtestante korr. aus testante O93

55 quoniam fehlt SG670

56 et ego confitebor] confitebor et ego E97

57 ego confitebor korr. aus ego SG670

58 in caelis est] est in cęlis Bcan4

59 eum et ego korr. aus eum SG670

60 est in caelis] in caelis est korr. aus in caelis est Qui autem negaverit me et verba mea, negabo eum et ego coram patre meo, qui est in caelis V630; in caelis est E97

61 CCCtorum X et VIII O93; Bcan4; trecentorum X et VIII E97

62 CCCXVIII] auctorum CCCX et VIII korr. aus auctorum CCCX et cum VIII SG670

63 nicena korr. aus nicea SG670

64 sunt fideliter korr. aus sunt SG670

65 convenimus korr. aus venimus I83

66 primo fehlt V630

67 fundamenta P9629

68 Christi Iesu] iesu christi I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

69 denuo korr. aus denoo P9629

70 nos] nos nec E97

71 totum fehlt V630

72 reliqum O93

73 aut] et ut P102

74 est enim] enim est V630

75 fidei O93

76 nicena korr. aus nicea P102

77 tracta I83; tractata korr. aus tracta Bcan4

78 tractata synodo] synodo tractata E97

79 am Rande De symbolo et eius expositione V630; am Rande Fides niceni concilii E97

80 in fehlt VD38

81 omnium visibilium] visibilium omnum I83

82 vixibium invisibiumque] visibiliumque VD38

83 invisibiliumque] et invisibilium SG670

84 ex fehlt Bcan4

85 patri korr. aus patri ante SG670

86 proter VD38

87 propter] propter nostram V630; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

88 salutem] salutem nostram P9629; E97

89 incarantus] incarnatus est V630

90 resurrexit korr. aus resurrexi Bcan4

91 quia korr. aus qui SG670

92 ex fehlt V630; VD38; P102

93 ut O93; P9629

94 substantię O93

95 omnes P102

96 venerabilem fidem] fidem venerabilem V630; P9629; E97

97 CCCX et VIII] CCCXVIII N442; VD38; P102; CCCti XVIII octo V630; CCCtiXVIIIIto

98 agnoverunt korr. aus agnorunt O93

99 corroba I83; corroboraverunt korr. aus corrobora Bcan4

100 explanaverint P102

101 dominus noster korr. aus dominus Bcan4

102 mittens ad praedicandum discipulos suos] discipulos suos mittens ad praedicandum P102

103 ait Euntes] euntes inquit korr. aus euntes inquid SG670

104 baptizantes eos korr. aus baptizantes SG670

105 spiritu I83; P102

106 et] et et I83

107 affirmamus] adfirmamus nos SG670

108 ita] ita nos E97

109 hac korr. aus hanc P102

110 fidem I83

111 synodo] sine deo I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

112 heresem korr. aus heresim O93; heresim korr. aus heresem N442; heresim E97

113 animo E97

114 omnipotente V630; P102

115 autem E97

116 unigenito SG670; ingeniti E97

117 extranea] extranea non SG670; E97

118 praedicandum] praedicandum est I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

119 patri korr. aus patris VD38

120 patri filium] patrem filio SG670

121 filium korr. aus filium esse P102

122 facta V630

123 mundum VD38

124 vel korr. aus val SG670

125 atque N442

126 dogmata Arrii] dogmatarii I83; dogmata arrii korr. aus dogmatarii Bcan4

127 arrinus VD38

128 consentientium korr. aus consentiendum V630; consentientium N442; conscientium I83; VD38; Bcan4; P102

129 eius V630; P9629; I83; Bcan4

130 ei sub praesentiaque] eius et sub pręsentia korr. aus eius sub pręsentia SG670

131 praesentiaque] praesenti atque N442; pręsentiae quae I83

132 decreta P9629

133 anathematizari korr. aus anathematizare I83

134 iniquam N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

135 utebantur I83; VD38; Bcan4; P102; utebatur korr. aus utebantur SG670

136 filium SG670; E97

137 blasphemas P102

138 sistentibus V630; exsistentibus P9629; E97

139 aliquando korr. aus aliquado SG670

140 item I83; ieter VD38; item, am Rande iterum non fuit Bcan4

141 iterum non] aeternus P102

142 Et pro] exprimunt E97

143 et fehlt V630

144 igitur omnia] omnia igitur VD38

145 blasphemia V630; I83; Bcan4; blasphema korr. aus blasphemia P9629

146 huius korr. aus huis V630; huius fehlt P9629

147 intellectum I83; SG670; intellectuum korr. aus intellectum P102

148 iniquorum] in quorum V630; P9629; inimicorum SG670

149 aquomodavit P102

150 eo N442

151 habuerint E97

152 autem P9629

153 videantur N442; videatur I83; Bcan4; videamus VD38; P102

154 improperia] in propria P9629; imperia I83; Bcan4; impropria P102

155 dividunt korr. aus dividit V630; dividunt korr. aus dividt P9629; dividitur I83; dividunt] dvidunt eum SG670

156 eum SG670

157 alienos] alienos a V630; P9629; SG670; E97

158 nomini korr. aus nomine Bcan4; nomini P102

159 christianos P102

160 Sint korr. aus Sit Bcan4

161 igitur] igitur a SG670

162 esse fehlt I83; VD38; Bcan4; P102; esse] idem adulterando fraudati et SG670

163 am Rande Id est adulterando fraudati VD38

164 cauponati] cauponati id est adulterati I83; Bcan4

165 praeter] praeter id E97

166 communicare korr. aus commucare SG670

167 denuntiate korr. aus denuntiare V630; denunciate korr. aus nunciate I83

168 enim fehlt P9629

169 enim est] est enim korr. aus est V630

170 pellite korr. aus pellete I83

171 christi V630; P9629; SG670; E97

172 fratres fehlt E97

173 neque eorum scripta suscipiatis. Studete simul et vos, karissimi fratres et comministri] ministri VD38

174 scriptas I83

175 Studete simul korr. aus Studete O93

176 karissimi fratres] fratres karissimi V630; P9629; E97

177 ministri VD38

178 spiritum P102

179 consilio Bcan4

180 nostris fehlt I83; SG670; Bcan4; P102

181 servetur V630; SG670; E97; P102; servetur korr. aus serventur N442

182 autem illos] illos autem V630

183 quod SG670

184 nec VD38; P102

185 similis I83

186 Sic korr. aus Si SG670

187 natum profitentur] profitentur natum SG670

188 qui I83; Bcan4

189 quia sic] quasi SG670

190 sic fehlt E97

191 dixerit I83; Bcan4; dixerint korr. aus dixerit SG670

192 est korr. aus est quod O93; est quod I83

193 qui I83; Bcan4; quia korr. aus qui P102

194 quia cum korr. aus quia P9629

195 cum christus korr. aus christus christus SG670; cum Christus] christus cum E97

196 etque I83; VD38; P102

197 non in tempore sed] in tempore sed non E97

198 sed] sed in se korr. aus sed SG670

199 habeat P102

200 et] et pro E97

201 patribus P9629

202 eruantur inlesi korr. aus eruantur P9629

203 et] et nos korr. aus et P9629; et nos SG670

204 servemus V630; serventur E97

205 permanent P102

206 et fehlt E97

207 saecula] saecula saeculorum V630; P9629; I83; SG670; Bcan4

208 constantialis P9629

209 INs. VD38; Iesus] in in saecula P102

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 3.4.2006