[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Römische Synode unter Papst Iulius I.

Inhaltsverzeichnis

Brief der orientalischen Bischöfe an Papst Iulius I.

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Papst Iulius I. an die orientalischen Bischöfe

O93, f. 104ra; V630, f. 185ra; N442, f. 77ra; I83, f. 165va; VD38, f. 157rb; P9629, f. 55va; SG670, p. 336a; Bcan4, f. 119r; E97, f. 90vb; P102

INCIPIT1 2 EPISTOLA3 SANCTISSIMI AC BEATISSIMI IULII ROMANI PONTIFICIS ORIENTALIBUS MISSA EPISCOPIS ARGUENS EOS, QUI4 FRATRES INSEQUUNTUR5 ET SINE SUA AUCTORITATE CONCILIA IN CONDEMNATIONEM EPISCOPORUM CONTRA CANONICAM ET6 7 APOSTOLICAM AUCTORITATEM CONGREGANT EOSQUE ABSQUE APOSTOLICA SENTENTIA8 AUT EXPELLUNT AUT DAMNANT CANONIBUS QUIPPE IUBENTIBUS NIL9 DE TALIBUS ABSQUE10 ROMANO PONTIFICE11 DECERNI12 DEBERE.

V13 [H. 2] Venerabilibus14 15 fratribus universis orientalibus episcopis <SG670, p. 336b> Iulius16.

Decuerat17 vos, fratres, aliis18 ecclesiasticis instrui disciplinis et non talibus argui machinamentis dicente domino: Neminem concutia<I83, f. 165vb>tis neque calumniam19 faciatis20, et21 22 reliqua. De qua re et apostolus Paulus nos instruit dicens: <O93, f. 104rb> Fratres23, si praeoccupatus fuerit homo in aliquo delicto, vos, qui spiritales estis, instruite24 huiusmodi in spiritu lenitatis, considerans teipsum, ne et tu <E97, f. 91ra> tempteris, et25 reliqua. Et alibi idem apostolus ait: Omnes unanimes in ora<VD38, f. 157va>tione estote, compatientes, fraternitatis amatores, misericordes26, humiles, non reddentes malum pro malo vel maledictum27 pro maledicto, sed e28 29 contrario benedicentes, quia30 in hoc vocati estis, ut benedictionem <V630, f. 185rb> hereditate31 possideatis. Qui enim vult vitam diligere et videre dies bonos, coerceat linguam suam a malo, et labia eius, ne loquantur32 dolum, declinet33 34 a malo et faciat bonum, inquirat pacem et sequatur eam, quia oculi domini <SG670, p. 337a> super iustos et aures eius in preces eorum, vultus autem domini super facientes mala. Quid peius est35, fratres, quam ut sacerdotes domini, qui36 ab omni mala coinquinatione37 et a nocumento omnium christianorum alieni debent exsistere, quanto magis a38 fratrum et coepiscoporum, quos tueri et sublevare39 debent in<I83, f. 166ra>sidiis40, et quos fovere41 42 et diligere summopere oportet43, persequuntur, eosque44 eicere45 et communione privari46 detractant47. Nec48 <N442, f. 77rb> recordamini sapientiae49, quae ait: Perversae enim cogitationes separant homines50 a deo51, quanto magis ope<VD38, f. 157vb>ra iniqua52? Quid enim nequius est quam53 illos, de quibus dominus ait: Qui vos tangit54, tangit55 56 pupillam oculi mei, quisquam evertere, persequi57, destrui58 nitatur? Probata59 autem virtus portat, protegit et consolatur60 <P9629, f. 55vb> oppressos et docet insipientes. <SG670, p. 337b> Est enim deus61 testis cordis hominis scrutatorque verus singularum conscientiarum62 63 et linguarum singularum <Bcan4, f. 119v> auditor, quoniam spiritus domini replevit64 orbem terrarum, et hoc, quod continet omnia, scientiam65 habet vocis. Et alias idem66 ipse ait: Deus caritas est, in hoc apparuit caritas dei in nobis, quoniam filium suum67 unigenitum misit deus in mundum, ut vivamus per eum. In hoc est caritas, non quasi nos dilexerimus deum, sed quoniam ipse prior dilexit68 nos et misit filium suum propitiationem69 pro pecca<I83, f. 166rb>tis nostris. Karissimi, si deus dilexit nos, et nos debemus70 invicem diligere. Deum nemo vidit umquam71. Si diligamus invicem, deus in nobis manet et caritas eius in nobis perfecta est. In hoc intellegimus, quoniam in eo manemus et ipse in72 nobis, quoniam de <E97, f. 91rb> spiritu suo73 dedit nobis, et nos vidimus et testificamur, <VD38, f. 158ra> quoniam pater misit filium suum salvatorem mundi. Quisque74 confessus fuerit, quoniam Iesus est75 filius dei, <SG670, p. 338a> deus in eo manet et ipse in deo76. Et nunc77 cognovimus et credimus78 caritati, quam habet deus in nobis. Deus caritas est, et qui manet in caritate, in deo manet et deus in eo. In hoc perfecta est caritas nobiscum79, ut fiduciam habeamus80 in die81 iudicii, quia, sicut ille est, et nos sumus in hoc mundo. Timor non est in caritate, sed perfecta caritas foras mittit timorem, quoniam82 timor poenam habet. Qui autem timet, non est perfectus in caritate. Nos ergo83 diligamus deum, quoniam deus84 prior dilexit nos. Si quis dixerit, quoniam diligo deum85 et fra<V630, f. 185va>trem suum oderit86 87, mendax est. Qui <N442, f. 77va> enim non diligit fratrem suum, quem videt88, deum, quem non videt, quomodo potest diligere? Et hoc mandatum89 habemus a deo, ut, qui <I83, f. 166va> diligit deum, diligat et fratrem suum. Nam et90 ipsa ait91 sapientia: Lingua92 sapientium ornat93 scientiam, os fatuorum ebullit stultitiam. In omni loco oculi domini contemplantur malos94 et bonos, lingua placa<SG670, p. 338b>bilis lignum95 vitae. Quae autem immoderata est, conteret spiritum. <VD38, f. 158rb> Domus iusti plurima fortitudo et in96 fructibus impii conturbatio. Labia sapientium97 disseminabunt scientiam, cor stultorum dissimile erit, victimae98 impiorum abominabiles99 domino, vota iustorum <P9629, f. 56ra> placabilia. Qui sequitur iustitiam, diligitur100 a domino101. Item alibi102: Labia iusti considerant103 placita, os104 impiorum perversa, simplicitas iustorum diriget eos et supplantatio perversorum vastabit illos. Iustitia rectorum liberabit eos et105 in106 insidiis107 capientur iniqui108. Iustus de angustia109 liberatus est, et tradetur impius110 pro eo. Simulator111 ore decipit112 amicum suum, iusti autem liberabuntur scientia113, in bonis iustorum exaltabitur114 civitas, et in perditione impiorum erit laudatio, in benedictione iustorum exaltabitur civitas.

[H. 3] Nec115 116 consideratis, <I83, f. 166vb> qui fratres persequi non cessatis, qualia Iob patientissimus inter cetera <SG670, p. 339a> exorsus loquitur117: Auris audiens beatificabat me et oculus videns <E97, f. 91vb> testimonium reddebat mihi, quod liberassem118 pauperem vociferantem et pupillum, <VD38, f. 158va> cui non esset adiutor. Benedictio perituri super me veniebat, et cor viduae consolatus sum, iustitia indutus sum et vestivi119 me sicut vestimento120 <O93, f. 104va> et diademate iudicio meo. Oculus fui caeco et pes claudo. Pater eram pauperum et causam121, quam nesciebam122, diligentissime investigabam. Conterebam <N442, f. 77vb> molas iniqui et123 de dentibus illius auferebam124 praedam. Et paulo post: Si125 negavi, inquit, quod volebant pauperibus, et oculus126 viduae exspectare feci. Si127 comedi buccellam128 meam solus et non comedit pupillus ex ea, quia129 ab infantia130 mea crevit mecum miseratio, et de utero matris egressa131 est mecum. Nam si quis haec recto omnia consideraverit132 oculo, nequaquam fratres nocere sed liberare festinabit133, quia nihil134 deterius <SG670, p. 339b> est quam cives ci<Bcan4, f. 120r>vibus135 invidere et fratres fratribus insidiare136 aut calum<I83, f. 167ra>nias137 facere. [H. 4] Talibus138 enim suffragari volentes139 insidiis patres140 sancti synodum congregaverunt generalem141 in142 Nicea143, vitam corrigere144 hominum cupien<V630, f. 185vb>tes in ecclesia commorantium, licet145 dudum instituta <VD38, f. 158vb> sanctorum multa patrum essent conscripta, posuerunt leges, quos146 sacros canones appellamus147, quibus multa pernecessaria ad statum sanctae148 dei ecclesiae et supplementum columnarum eius, id est episcoporum, qui eam propriis humeribus149 gestant, sunt decreta et nocumenta eorum prohibita, ita ut, qui talia150 temptaverint151 aut eis nocere praesumpserint, siquidem clerici fuerint, a proprio gradu recedant152, si vero monachi aut laici fuerint, <P9629, f. 56rb> anathematizentur153. Quibus armati154 exemplis oportere155 arbitrati sumus ab omnipotenti156 deo inspirati157, ut hanc accensam discordiae flammam exstinguere158 apostolica159 <SG670, p. 340a> debeamus auctoritate et non concedere eam160 ulterius animas161 depasci humanas. Quapropter162 una cum omnibus apostolicae subiectis regulae sancimus, ne quisquam163 deinceps christianorum talia perpetrare aut episcopos164 temere nocere praesumat, cum et doctor gentium <I83, f. 167rb> idipsum prohibeat dicens: Seniorem ne increpaveris, sed obsecra165 ut patrem, et166 reliqua. Bonum167 168 est169 namque procul dubio et omnibus ti<VD38, f. 159ra>mentibus deum desiderabile cohibere dissensiones et altercationes, fratribusque170 <N442, f. 78ra> subvenire, <E97, f. 91vb> et invicem171 non invidere, sed adiuvare. Audite172 173, inquit, iam fata174 in175 Nicea civitate synodus176, cui et ego ipse conscientiae meae cultum decenter exhibui177, nihil aliud volens quam concordiam omnibus fabricare178 et prae cunctis arguere et removere hanc insidiantium179 altercationem. [H. 5] Quas180 praevidentes <SG670, p. 340b> sancti patres181 insidias et illicitas altercationes unanimiter in praedicta Nicena statuerunt synodo, ut nullus episcopus nisi in legitima synodo et suo tempore apostolica auctoritate convocata super quibusdam182 criminationibus pulsatus audiatur183, id184 est iudicetur vel185 damnetur. Sin186 aliter187 praesumptum188 a189 quibusdam190 fuerit, in vanum deducatur, quod egerint191, nec inter ecclesiastica ullo192 modo reputabuntur193 194. Ipsi195 vero primae sedis ecclesiae convocandarum generalium synodorum196 iura et iudicia episcoporum singulari privilegio <I83, f. 167va> evangelicis et apostolicis atque canonicis concessa197 sunt institutis, quia semper198 maiores causae ad sedem apostolicam multis auctoritatibus199 referre200 praeceptae201 sunt, nec202 ullo modo <VD38, f. 159rb> potest maior203 a minore iudicari204. [H. 6] Ipsa205 namque omnibus maior et prae<SG670, p. 341a>lata206 est ecclesiis, quae <V630, f. 186r> non solummodo canonum et sanctorum patrum decretis, sed domini salvatoris nostri voce singularem obtinuit principatum: Tu es, inquiens207, Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et208 reliqua. Et quodcumque209 ligaveris210 et solveris211, erunt212 ligata213 214 et soluta in caelo215 et216 in terra, et cetera217. Porro dudum218 a sanctis apostolis successoribusque219 eorum in praefatis antiquis decretum fuerat statutis, quae220 hactenus sancta et universalis apostolica tenet ecclesia, non oportere221 praeter sententiam Romani pontificis concilia celebrari nec episcopum damnari222, quoniam sanctam Romanam ecclesiam primatum omnium ecclesiarum <P9629, f. 56va> esse voluerunt223, et224 sicut beatus Petrus apostolus primus fuit omnium apostolorum, ita et225 haec ecclesia226 suo nomine consecrata <N442, f. 78rb> domino institu<I83, f. 167vb>en<SG670, p. 341b>te primatum227 et caput sit ceterarum, et ad eam228 quasi229 ad matrem atque apicem omnes maiores ecclesiae causae et iudicia episcoporum recurrant eiusque230 iusta231 terminum sumant sententia232, nec extra <Bcan4, f. 120v> Romanum quicquam ex his <VD38, f. 159va> decerni debere233 pontificem, quatenus non ita proterve et pro libito234 cuiusquam235 suo236 proprio arbitrio, quibusque237 metropolitanis238, sicut agere solebant, liceat <E97, f. 92ra> inconsulto239 Romano pontifice240 aut maiores ecclesiae causas deturbare241 aut episcopos242 damnare, sed communi243 sanctae Romanae sedis episcopi consilio244 et concordi245 actione, quaeque sunt Christi zelo agenda246 disponant unanimiterque247 recte sentiant248 et ea, quae senserint249, non250 sibimet discrepando, <O93, f. 104vb> sed deo placite251 perficiant. [H. 7] Est252 etiam253 in iam fata254 Nicena255 concorditer statutum256 synodo, ut257 accusatores et258 accusationes, quas259 saeculi non260 admittunt261 leges a sacerdotali262 funditus <SG670, p. 342a> averti263 nocumento. Ecce264, inquit propheta, quam bonum et quam iocundum265 habitare fratres in unum. Illi vero non in unum habitant, qui a266 fratrum267 se solacio subtrahunt aut fra<I83, f. 168ra>tribus insidias praeparant. Non alieno268, fratres, vos patiamini peccato gravari, quia, quod necesse est nos dicere269, veremur, id est, nec270 cuius271 religio272 dissipatur273, indignatio provocetur. Prae274 oculis habete et tota mentis275 acie reverenter aspicite beati Petri gloriam et communes cum ipso <VD38, f. 159vb> omnium apostolorum coronas cunctorumque martyrum palmas, qui pro276 fratrum277 non278 destructione279 280, sed confirmatione et veritate in Christo passi sunt. Nos ergo, <V630, f. 186rb> qui domini281 discipuli et dici282 et esse volumus, portare283 crucem Christi et compati fratribus debemus et non persequi. Subtrahite, rogamus, actus cogitationesque a talibus nocumentis, si non vul<SG670, p. 342b>tis in284 vos ipsam285 suscipere ultionem, quoniam talionem meretur, qui fratri286 foveam praeparat. Et nos scitote de<N442, f. 78va>inceps <I83, f. 168rb> hunc typum287 non esse passuros, ut288 ea289, quae ad hanc specialiter sanctam pertinent sedem290 sicut iudicia episcoporum et maiores ecclesiae291 causas292, ut paulo superius praelibatum293 est294, faciunt, vos patiamini295 nobis inconsultis invadere absque vestri status296 periculo. [H. 8] Sed297 si quis ab hodierna die et deinceps298 <I83, f. 168rb> episcopum praeter huius sanctae sedis sententiam299 damnare aut300 propria pellere sede301 praesumpserit302, sciat se irrecuperabiliter303 esse damnatum et proprio carere perpetim304 honore eosque305, qui absque huius306 sedis sententia sunt eiecti307 vel damnati, <P9629, f. 56vb> huius sanctae sedis auctoritate scitote pristinam recipere <VD38, f. 160ra> communionem et in propriis restitui <SG670, p. 343a> sedibus, quoniam et prius a tempore scilicet308 apostolorum haec sanctae309 huic310 sedi concessa311 sunt et postea in memorata Nicena312 synodo propter pravorum hominum infestationes313 atque hereticorum persecutiones314 et insidiantium molimina fratrum <E97, f. 92rb> sunt concorditer ab omnibus roborata, ut315 magis singuli316 praevideant317, ne talia audeant318 perpetrare et caveant319, si non propter deum et amorem320 fraternum321, tamen322 propter323 opprobrium hominum324, roborem325 suum atque canonicam ultionem326 saltim haec327 timore ac328 verecundia compressa silentio comprimantur, amputato329 scilicet totius usurpationis excessu, quia nullus debet praesumere, quae sibi non videntur esse concessa. Quam330 culpam nullo modo potuissetis331 incidere, si, unde conse<I83, f. 168va>crationem332 honoris accipitis333, inde legem totius observan<SG670, p. 343b>tiae sumeretis et beati apostoli334 Petri335 sedes336, quae vobis sacerdotalis mater est dignitatis, esset337 ecclesiasticae338 magistrationis339. Unde sicut nos multum ea, quae340 a vobis pie recteque sunt acta, laetificant, ita nimium341 ea, quae sunt perperam gesta, contristant, <N442, f. 78vb> quoniam necesse est post multarum talium <VD38, f. 160rb> experimenta causarum [H. 9] haec342 in posterum sollicitius343 prospici344 et diligentius praecaveri, quatenus ea, quae sunt345 ab346 apostolis eorumque successoribus statuta, nulla desidia neglegantur, nulla dissensione347 violentur348, nulla349 <Bcan4, f. 121r> concertatione350 turbentur. Nam sicut in uno corpore multa membra habemus, omnia autem membra non eundem actum <V630, f. 186va> habent, ita multi unum corpus sumus in Christo, singuli autem alter alterius membra. Connexio totius corporis unam sanitatem, <SG670, p. 344a> unam pulchritudinem facit et351 haec quidem connexio totius corporis unanimitatem requirit, sed praecipue exigit352 concordiam sacerdotum, quibus, etsi dignitas communis non est, tamen ordo ge<I83, f. 168vb>neralis est, quoniam et inter beatissimos353 apostolos in similitudine354 honoris355 fuit quaedam356 discretio potestatis, et cum omnium par esset electio, uni tamen datum est, ut ceteris praemineret. De qua forma episcoporum quaedam est orta distinctio et magna ordinatione provisum357 est, ne omnes sibi omnia vindicarent, sed essent358 in <VD38, f. 160va> singulis359 360 provinciis singuli, quorum inter fratres haberetur prima sententia, et rursum quidam361 in maioribus urbibus constituti sollicitudinem eius susciperent ampliorem, per quos ad unam Petri362 sedem <SG670, p. 344b> universalis ecclesiae cura conflueret et nihil363 usquam a364 suo capite dissideret. <P9629, f. 57ra> Qui ergo scit365 se quibusdam praepositum366, non moleste ferat aliquem sibi esse <E97, f. 92va> praelatum, sed oboedientiam, quam exigit367, etiam ipse dependat. Nolite itaque errare, fratres mei368 dilectissimi, doctrinis variis et extraneis nolite abduci369. En370 instituta apostolorum et apostolicorum virorum371 372 canonesque373 habetis374. His fruimini375, his circumdamini, his delectamini376, his armamini377, ut378 <O93, f. 105ra> freti contra cuncta inimicorum iacula <N442, f. 79ra> persistere valeatis. <I83, f. 169ra> Satis enim indignum est quemquam vel379 pontificum380 vel ordinum381 subsequentium hanc regulam refutare, quam beati Petri sedem et sequi videat et docere. <SG670, p. 345a> Multum382 convenit, ut totum corpus ecclesiae in hac383 sibimet observatione384 concordet, quae inde auctoritatem habet, ubi dominus ecclesiae <VD38, f. 160vb> totius posuit principatum dicente scriptura: Ordinate in me caritatem385. Et item386: Omnia cum ordine fiant. Iterumque387 psalmista praedicante: Circumdate Sion et complectimini388 eam, narrate in turribus eius. Ponite corda vestra in virtute eius, ut enarretis389 in progenies alteras, quoniam hic est deus, deus noster in aeternum et ipse reget nos in saecula. Officii390 enim nostri consideratione391 non est nobis dissimulare, non est tacere <SG670, p. 345b> libertas, quibus maior cunctis christianae religionis392 zelus incumbit, ne per taciturnitatem aut favere393 394 aut consentire videamur395 fratrum nocumentis.

Data Kal. Octobr. Feliciano et Maximiano viris clarissimis consulibus.

O93, f. 105ra; V630, f. 186va; N442, f. 79ra; I83, f. 169ra; VD38, f. 160vb; P9629, f. 57ra; SG670, p. 345b; Bcan4, f. 121r; E97, f. 92va; P102


1 INCIPIT fehlt N442

2 Überschrift] EPISTOLA IULII PAPAE SG670; Epistola iulii pape omnibus orientalibus episcopis P102

3 EPISTOLA] EPISTOLA PREDICTI N442

4 QUOD N442

5 INSEQUUNTUR korr. aus INSEQUNTUR N442

6 E VD38

7 ET APOSTOLICAM AUCTORITATEM] AUCTORITATEM ET APOSTOLICAM N442

8 SENTENTIA] AUCTA I83; Bcan4; AUCT VD38

9 NIHIL P9629; N442

10 usque Bcan4

11 EPISCOPO N442

12 DECERNE I83

13 V fehlt V630; I83; SG670; P102

14 vor Venerabilibus Rubrik Item de eadem re iulius ita ait Bcan4; vor Venerabilibus Rubrik I qua monet eos esse unanimes et non reddere malum pro malo; P102

15 Venerabilibus korr. aus Venerabilis P102

16 Iulius] Iulius episcopus I83

17 Decuerat korr. aus Docuerat SG670

18 alios korr. aus aliis V630

19 calumpnia VD38

20 faciatis korr. aus facitis P102

21 et korr. aus e P102

22 et reliqua fehlt E97

23 Fratres] Fratres et V630; E97

24 instruite huiusmodi] huiusmodi instruite V630; P9629; E97

25 et reliqua fehlt N442; E97

26 misericordes] misericordes modesti korr. aus misericordes SG670

27 maledictum pro maledicto korr. aus maledictum N442

28 et VD38

29 e contrario korr. aus contrario Bcan4

30 Quia korr. aus Qui SG670

31 hereditatem P9629

32 boquantur I83

33 am Rande De sacerdotibus qui sacerdotes insecuntur P9629

34 declinet] Declinet autem I83; SG670; Bcan4

35 est fehlt N442; I83; VD38; SG670; P102

36 qui fehlt I83

37 quoinquinatione O93; I83; VD38; Bcan4; P102; coinquinatione korr. aus quoinquinatione SG670

38 a fehlt VD38

39 sublevare korr. aus sublevari V630; sublevari P9629; E97

40 insidiis] insidiis impetunt korr. aus insidiis P9629; insidiis impetunt SG670

41 fruere I83

42 fovere et diligere] diligere et fovere E97

43 oportet] oportet et I83; Bcan4

44 eos V630

45 eieceret I83

46 privari] privari non I83; VD38; Bcan4; P102; privare non korr. aus privari non SG670

47 detrectant E97

48 Non VD38; ne P102

49 sapientia V630

50 homines fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

51 deo] deo Si perversae cogitationes separant homines a deo I83; VD38; P102

52 iniquae VD38

53 quam] quam ut SG670

54 tangit fehlt VD38

55 tanget I83

56 tangit pupillam oculi mei] pupillam oculi mei tangit SG670

57 persequi] persequi et SG670

58 destruere SG670

59 probat I83; probata korr. aus probato Bcan4

60 consolatur korr. aus consoletur V630

61 deus fehlt V630

62 scientiarum V630; conscentiarum Bcan4

63 conscientiarum et linguarum singularum auditor] contor N442

64 replevit korr. aus replebit SG670

65 scientia I83

66 isdem V630

67 suum unigenitum korr. aus suum Bcan4

68 dilexi Bcan4

69 propitiationem korr. aus propositionem SG670

70 debemus] debemus in E97

71 umquam korr. aus uminquam P9629; umquam korr. aus numquam SG670

72 in fehlt E97

73 suo fehlt P9629; sancto N442

74 Quisquis V630; P9629; E97; Quisquis korr. aus Quisque Bcan4

75 est fehlt I83

76 eo E97

77 nos SG670

78 credidimus SG670; P102

79 nobiscum, ut fiduciam habeamus in die iudicii] non quasi nos dilexerimus deum sed quoniam ipse prior dilexit nos V630; E97

80 habeamus korr. aus habemus SG670

81 diem I83; Bcan4

82 Qm I83

83 aergo korr. aus ago VD38

84 ipse E97

85 deum korr. aus edeum O93

86 hodit P102

87 oderit, mendax est. Qui enim non diligit fratrem suum fehlt VD38

88 videt] videt non diligit korr. aus videt VD38

89 manmandatum P9629; mandatatum VD38

90 et fehlt V630; P9629; E97

91 ait sapientia] sapientia ait SG670; E97

92 Lingua korr. aus Ligua Bcan4

93 ornaet korr. aus ornat VD38

94 bonos et malos korr. aus malos et bonos O93; malos et bonos] bonos et malos P9629; N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

95 lingnum V630; VD38; Bcan4

96 in fehlt VD38

97 sapientium korr. aus sapientiam Bcan4

98 Victima O93

99 abominabiles] abominabiles sunt V630; P9629; E97

100 dirigitur I83; VD38

101 deo N442

102 alibi Labia korr. aus alibi P102

103 considerant korr. aus considerat SG670

104 omnes P102

105 et in korr. aus et SG670; Bcan4

106 in fehlt E97

107 insidiis] insidiis suis V630; P9629; Bcan4; E97; insidiis suis korr. aus insidiis SG670

108 iniqui korr. aus iniqua O93

109 angustia] angustia sua VD38

110 impios Bcan4

111 Simulatur I83

112 decipit korr. aus decepit SG670

113 scientiam I83

114 exultabit korr. aus exaltabitur SG670

115 am Rande III Bcan4; vor Non Rubrik III Testimonium iob contra eos qui fratres persequi non cessant P102

116 Non Bcan4; P102

117 dicitur I83; VD38; dicit SG670; Bcan4; P102

118 liberassem korr. aus liberarsem P9629

119 vestivit P9629; Bcan4; P102

120 vestimentum I83; Bcan4

121 causam korr. aus acusam V630

122 nesciebam diligentissime investigabam korr. aus nesciebam V630

123 et de korr. aus et VD38

124 auferam VD38; P102; aufferebam korr. aus afferebam SG670

125 Si negavi] Sine gravi Bcan4

126 oculos V630; P9629; N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

127 Si korr. aus Sic V630

128 buccellam korr. aus buccellum V630

129 et SG670

130 infantia mea korr. aus infantia O93

131 egressa korr. aus egessa P102

132 consideraverat I83; consideraverit korr. aus consideraverat Bcan4

133 festinabit korr. aus festinavit V630

134 nil E97

135 civibus korr. aus cibus P102

136 insidiari korr. aus insidiare V630; SG670; insidiari E97

137 calumniam SG670

138 am Rande IIII Bcan4; vor Talibus Rubrik IIII Quare sancta synodus sit congregata in nicea et quid statuat P102

139 volentes korr. aus volventes N442

140 patres fehlt V630; I83; Bcan4

141 generale I83; Bcan4

142 in fehlt I83

143 nicea korr. aus nicena N442

144 corrigere hominum cupientes] hominum cupientes corrigere E97

145 licet] licet enim korr. aus licet SG670

146 quas I83; VD38; Bcan4; E97; P102

147 appellantus P9629

148 sanctae dei fehlt SG670

149 humeris V630; P9629; E97; P102; humeris korr. aus humilis SG670

150 talia] talia agere I83; VD38; Bcan4; E97; P102

151 temptaverint korr. aus temptaverunt V630; temptaverint korr. aus temparerint VD38; temptaverint korr. aus temptaverit SG670

152 decidant V630; P9629; E97

153 anathematizantur I83; Bcan4

154 armati exemplis] exemplis armati E97

155 oportere korr. aus osportere V630; oporteret P102

156 omnipotenti korr. aus omnipotentem E97; omnipotentem P102

157 inspirati korr. aus inspiranti V630

158 extingere korr. aus extingre E97

159 apostolica korr. aus apostolicam V630

160 ea SG670

161 interlinear o E97

162 Quaepropter I83; Bcan4

163 quisquam korr. aus quisque N442

164 episcopos korr. aus episcopus V630

165 obsecra korr. aus obsecro V630

166 et reliqua fehlt E97

167 am Rande Qualiter accusatus episcopus audiatur VD38

168 Bonum est korr. aus Bonum Bcan4

169 est fehlt I83

170 fratribus V630

171 invicem non korr. aus invicem SG670

172 am Rande Qualiter accusatus audiatur episcopus I83; Bcan4 (vor Audite)

173 Audite] Audite hec korr. aus Audite SG670

174 facta P9629; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; facta, interlinear vel fata E97

175 in fehlt I83

176 synodis P9629

177 exhibui korr. aus exhibuit Bcan4

178 fabricari E97

179 insidiarum VD38

180 am Rande Ut nullus episcopus nisi in legitima synodo et suo tempore apostolica autoritate convocata iudicetur vel dampnetur V630; am Rande V Bcan4; vor Ipsa Rubrik V Qualiter episcopus in crimine pulsatus audiatur vel dampnetur et quod maior a minori iudicari non possit P102

181 patres korr. aus patris SG670

182 quibusqam korr. aus quibusdam SG670

183 audiatur id est iudicetur korr. aus audiatur O93

184 id est iudicetur fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

185 et VD38

186 Sin aliter] Similiter si SG670

187 alter korr. aus taliter I83

188 praesumptum a korr. aus praesumptum P102

189 in SG670

190 quibusqam korr. aus quibusdam SG670

191 egerunt I83; egerint korr. aus egeri Bcan4

192 nullo E97

193 interlinear vel bitur E97

194 reputentur korr. aus reputabuntur SG670; repotabuntur Bcan4

195 Ipsi korr. aus Ipse O93; Ipse I83; Bcan4; Ipsi korr. aus Ipsa SG670

196 synodorum korr. aus synodum V630

197 concensa VD38; consensa P102

198 semper] semper per I83; Bcan4

199 auctoribus Bcan4

200 referri korr. aus referre VD38; SG670

201 praecepta SG670

202 am Rande Sedes romana ceredis praelata P9629

203 maior a minore korr. aus maiora minori SG670

204 iudicare I83

205 am Rande VI Bcan4; vor Ipsa Rubrik VI Quod romana ecclesia praelata sit omnibus ecclesiis P102

206 praelata est korr. aus praelata O93

207 inquiens fehlt E97

208 et reliqua fehlt E97

209 quęcumque SG670

210 ligaveris et fehlt SG670

211 solveris] solveris super terram V630; P9629; SG670; E97

212 erit korr. aus erunt E97

213 ligata et fehlt SG670

214 ligata et soluta] ligatum et solutum E97

215 celis SG670

216 et in terra fehlt SG670

217 reliqua SG670

218 dum I83; Bcan4

219 successoribusque korr. aus successoresque V630; successoresque P9629

220 qui P102

221 oportere korr. aus oportenere VD38; oporteret Bcan4

222 damnari korr. aus damnare O93

223 voluerunt korr. aus voluerint O93

224 et fehlt I83; VD38; Bcan4; P102

225 et fehlt I83

226 ecclesia korr. aus ecclesiae V630

227 prima P9629

228 eam korr. aus eum SG670

229 quais korr. aus quasa P9629

230 eique VD38

231 iuxta korr. aus iusta V630; SG670; iuxta P9629; VD38; P102

232 sententiam V630; P9629; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

233 debere fehlt E97

234 libitu V630; P9629; SG670; E97; P102

235 quisquam V630; E97

236 suoque korr. aus suo SG670

237 quibuscumque Bcan4

238 metropolitanis korr. aus metropolitanus N442; I83; politanis VD38

239 inconsultu Bcan4

240 pontificem VD38; pontifice fehlt SG670

241 desturbare P102

242 episcopus VD38

243 communi korr. aus commune V630

244 concilio SG670

245 concordi actione korr. aus concordatione O93; concordi actione] concordatione N442

246 agenda korr. aus agendo Bcan4

247 Unanimiterque korr. aus Unianimiterque SG670

248 sentiant korr. aus sentient N442; sentiant korr. aus sentiat SG670

249 senserint korr. aus senserunt V630

250 non] non nobis V630; P9629; E97; nobis N442

251 placita V630; placendo korr. aus placite E97

252 am Rande VII Bcan4; vor Est Rubrik VII De statuto nicene synodi ut accusatores et accusationes quas saeculi leges non admittunt Removeantur a sacerdotali documento P102

253 etiam korr. aus etaam P9629

254 fata korr. aus facta V630; facta P9629; N442; I83; VD38; SG670; Bcan4

255 nicea Bcan4

256 statum VD38

257 ut fehlt SG670

258 et accusationes fehlt SG670

259 quos korr. aus quas SG670

260 non admittunt leges] leges non admittunt V630

261 amittunt VD38; admittunt korr. aus amittunt SG670

262 sacerdotali korr. aus sacerdotale P9629; sacerdotali korr. aus sacerdotalis SG670

263 averti] averti debeant E97

264 am Rande Qui se fratrum solatio subtrahunt P9629

265 iocundum habitare korr. aus iocundum SG670

266 a fehlt I83; SG670; Bcan4

267 fratrum korr. aus fratrem V630; fratrem Bcan4; P102

268 alieno korr. aus alienos V630; alienos P9629

269 dicre O93; N442

270 ne N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; ne korr. aus nec E97

271 cui VD38; huius korr. aus uius P102

272 legio I83; Bcan4

273 dissipatur korr. aus dissipatus SG670

274 Pro VD38

275 mentis korr. aus mente SG670

276 pro fehlt I83; P102; per Bcan4

277 fratrem P102

278 non fehlt VD38

279 distructione Bcan4

280 destructione sed] destructiones VD38; P102

281 dei SG670

282 dici et] dicet VD38

283 partare Bcan4

284 in vos ipsam] ipsam in vos V630; P9629; E97

285 ipsam korr. aus ipsum Bcan4

286 fratri] fratri suo E97

287 typhum korr. aus typum SG670

288 am Rande Papa inconsulta nemo episcopum pellat P9629

289 ea korr. aus eam Bcan4

290 fidem P102

291 ecclesiae fehlt V630

292 causae I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

293 inlibatum I83; Bcan4; praelibatum korr. aus postlibatum SG670

294 est faciunt] est korr. aus est faciunt V630

295 patiamur korr. aus patiamini SG670

296 statutus Bcan4; status korr. aus statutus P102

297 am Rande VIII Bcan4; vor Sed Rubrik VIII De dampnatione episcoporum accusantium episcopum absque auctoritate sedis apostolice P102

298 inceps VD38

299 setentiam VD38

300 aut] aut a korr. aus aut Bcan4; aut a P102

301 sedem I83; Bcan4

302 presumpserit korr. aus praesumpserint V630

303 inrecuparabiliter korr. aus inrecuparabiter SG670

304 perpetuo korr. aus perpetue SG670

305 am Rande De his qui episcopum damnare praesumunt aut a sede pellere praeter auctoritatem apostolici E97

306 huius] huius sanctae I83; Bcan4

307 eiecti korr. aus electi SG670

308 scilicet] si licet I83

309 sanctae korr. aus sancta N442

310 huic korr. aus huit SG670

311 concessa korr. aus conversa SG670

312 nicaea I83; nicena korr. aus nicea SG670

313 infestationes korr. aus festationes V630

314 persecutiones et insidiantium molimina fratrum sunt concorditer fehlt VD38

315 ut] ut eo korr. aus ut SG670

316 singulis VD38

317 praevideant korr. aus postvideant SG670

318 audiant Bcan4

319 caveant, si non propter deum et amorem fraternum, tamen korr. aus caveant V630

320 amorem korr. aus amatorem O93; amatorem N442

321 fratrum I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

322 tamen propter] tamen ob korr. aus tamen SG670

323 propter fehlt I83; Bcan4

324 hominem I83; hominum] hominum ob SG670

325 ruborem V630; I83; VD38; Bcan4; E97; P102

326 ultionem korr. aus inultionem SG670

327 hac P102

328 ac korr. aus a O93

329 amputato scilicet] amputato korr. aus amputato scilicet V630; amputabo VD38

330 am Rande Non damnandum episcopum nisi in praesentia romani pontificis P9629

331 am Rande pocius eas Bcan4

332 consecrationem honoris] consecrationis honorem korr. aus consecrationem honorem SG670

333 accepistis korr. aus accipitis SG670

334 apostoli Petri] Petri apostoli E97

335 petri sedes korr. aus sedes petri SG670

336 sedis P9629; P102

337 esset korr. aus esse SG670

338 ecclesiae V630

339 magistrationis] magistra rationis V630; P9629; E97; magistra tuitionis korr. aus magistrationis SG670

340 quae a korr. aus quae N442

341 mimium P102

342 am Rande VIIII Bcan4; vor Haec Rubrik VIIII Ut statuta apostolorum inviolata permaneant et quod inter apostolos fuit quedam discretio potestatis P102

343 sollicitius korr. aus sollicitus P102

344 prospici korr. aus propici VD38

345 sunt ab korr. aus sunt SG670; Bcan4

346 ab fehlt I83

347 discensione I83; Bcan4; dissentione E97

348 violentur korr. aus volentur P102

349 nullam VD38

350 concertationem I83; concertatione korr. aus convertatione SG670

351 Et hęc korr. aus Et Bcan4

352 exigit korr. aus egit Bcan4

353 beatos E97

354 similitudinem P102

355 honoris korr. aus horis P9629

356 quaedam korr. aus quae I83

357 previsum N442

358 essent korr. aus esset P9629

359 sigulis SG670

360 singulis provinciis singuli korr. aus singulis P102

361 quidam korr. aus quedam SG670

362 petri korr. aus patri SG670

363 nihil korr. aus nil Bcan4

364 a korr. aus ad VD38

365 scit korr. aus sit VD38; sit Bcan4

366 propositum P9629; prępositum korr. aus postpositum SG670

367 exigit korr. aus exiit SG670

368 mei fehlt I83; Bcan4

369 abduci korr. aus adduci SG670

370 Et N442; VD38

371 virorum] contempnere nolite SG670

372 virorum contemnere nolite korr. aus virorum P9629

373 Canones SG670

374 habetis his korr. aus habetis SG670

375 instruimini SG670

376 dilectamini SG670

377 artamini SG670

378 ut] ut his korr. aus ut SG670

379 vel fehlt E97

380 pontificum korr. aus pontificem SG670

381 ordi N442; ordinem I83

382 Multum] Multum enim V630

383 hac korr. aus hanc SG670

384 observationem Bcan4

385 cariatem] caritatem Et iterum P9629; caritate N442

386 iterum SG670; P102

387 Iterum SG670

388 completimini I83; complectimini korr. aus complectemini Bcan4

389 enarretis korr. aus enarratis V630

390 Officii korr. aus Offici O93

391 consideratione non est nobis dissimulare korr. aus consideratione O93

392 regionis I83

393 favore VD38; favorem P102

394 favere aut] favorem korr. aus favorem aut SG670

395 videamus P9629; Bcan4

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 4.4.2006