[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Papst Iulius I. an die orientalischen Bischöfe

Inhaltsverzeichnis

Papst Iulius I. an die orientalischen Bischöfe

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Brief der orientalischen Bischöfe an Papst Iulius I.

O93, f. 105ra; V630, f. 186va; N442, f. 79ra; I83, f. 169ra; VD38, f. 160vb; P9629, f. 57ra; SG670, p. 345b; Bcan4, f. 121r; E97, f. 92va; P102

INCIPIT1 2 EPISTOLA ORIENTALIUM EPISCOPORUM3 IULIO ROMANO PONTIFICI MISSA GRAVITER FERENTES4, QUOD PAULUM CONSTAN<I83, f. 169rb>TINOPOLITANORUM5 ET ATHANA<V630, f. 186vb>SIUM6 ALEXANDRINORUM EPISCOPOS UNA CUM ALIIS EORUM SOCIIS A7 SE DAMNATOS EOS8 INCONSULTOS IN COMMUNIONEM9 SUSCEPERIT10 ECCLESIASQUE CUM11 OMNIBUS AD SE PERTINENTIBUS12 EIS PROPRIAS APOSTOLICA REDDIDERIT AUCTORITATE.

<SG670, p. 346a> VI13 [H. 10] Domino14 beatissimo et honorabili patri Iulio15 apostolicae sedis venerabili <VD38, f. 161ra> episcopo Eusebius16, Teognius, Theodorus17 et Berintus18 una19 cum reliquis fratribus et coepiscopis20 nostris in Antiochia21 congregatis.

Licet circa omnes Romanam ecclesiam sciamus esse22 <E97, f. 92vb> munificam23 et apostolicam habere24 25 curam26 et semper matrem exsistere pietatis, quamquam ab oriente ad eam praedicatores pietatis advenissent, tamen optaremus27 vos nobiscum concordare, et quos <N442, f. 79rb> a communione suspendimus a vobis esse suspensos, et quos in ordine confirmamus episcopo28, a vobis esse firmandos29, <Bcan4, f. 121v> nec30 nos <P9629, f. 57rb> secundo31 loco habendos32, cum his ex partibus ad vos usque dogmatizantes apostoli pervenerant33. Nec enim34 nos vestris resultavimus, quamvis hoc <SG670, p. 346b> agere potuissemus, quando Novatianus a Roma<I83, f. 169va>na pulsus35 est36 ecclesia, quoniam37, iuxta uti38 vulgarem consuetudinem loquamur39, inimicitias quaerit omnis, qui ab amico40 recedere vult, nec crimine carere potest, qui41 alterius excommunicatum absque eius licentia, a quo communione privatus42 est, in communionem susceperit, canonibus scilicet iubentibus, ut excommunicatus43 ab aliis ab44 aliis non suscipiatur viventibus45 illis46, a quibus communione privatus esse47 <VD38, f. 161rb> dinoscitur. Nec solum in his nobis contumeliam irrogatis, sed etiam in his48, quod concilia nostra dissolvitis neque49 ea rata50 esse51 sinitis. Sunt namque a nobis et maxime a totius orientis episcopis damnati: Athanasius Alexandrinus, Paulus Constantinopolitanus, Marcellus Ancyrae, Asclepius Gazae Lucianusque Adriopolitis52 pro certis criminibus, quibus53 adversariis54 sunt apud nos inscripti, quae55 per praesentes huius56 epistolae latores omnia sub certa relatione vestrae cognoscere57 58 non obmittimus <SG670, p. 347a> sanctitati. Quibus agnitis59, si nostris60 placitis magis quam eorum <I83, f. 169vb> machinationibus assentire61 et ordinatos episcopos in damnatorum62 loco firmare63 eligitis64, pacem vobiscum et communionem habere volumus. Si vero aliter egeritis et eis amplius quam nobis consentire iudicaveritis, contraria celebrabimus65 et vobiscum deinceps nec congregari nec vobis oboedire nec vobis66 vestrisque67 favere68 volumus, sed per nos, quicquid melius elegerimus agere, conabimur. Nam nullus <V630, f. 187ra> est in hac <N442, f. 79va> parte terrarum aetatem habens, qui ignoret praedictorum molimina <VD38, f. 181va> seductorum. Propter eos69 enim multa sunt mala70 peracta, multa concilia diversis et asperis temporibus celebrata71, multae seductiones72, multae machinationes, multa nobis opprobria illata et alia multa, quae <SG670, p. 347b> enumerare73 perlongum est.

Nam si his <E97, f. 93ra> consentire eligitis74, tunc liquet75, quod nos perdere vultis, et non ut pater filios fovere. Dicunt enim et affirmant tam cives istorum quam et76 consacerdotes77 eorum hos78 fovere vos velle homi<I83, f. 170ra>cidas, sacrorum templorum eversores, virginum stupratores79, sacrorum librorum incensores, sacrorumque vasorum et ceterorum sacrorum ministeriorum80 fraudatores, <P9629, f. 57va> officiorum81 neglectores, imperatorum infidos, gentis et patriae proditores, et inter sacerdotes maximam generantes82 discordiam, eo quod consubstantialitatis83 vocem, quae scripta84 non invenitur85, in fidei doctrina posuissent86. Quid plura enarrare necesse est, cum propter eos <O93, f. 105rb> nobis et cunctis regionis87 88 huius habita<SG670, p. 348a>toribus scientibus tanta caedes hominum sit per<VD38, f. 161vb>petrata, ut amplius quam mille89 homines sint prostrati? Talibus90 autem91 favere quid aliud est quam sceleribus eorum consentire? Cum sacra haec scriptura prohibeat dicens: Non92 solum, qui faciunt, culpabiles exsistunt, sed etiam, qui consentiunt facientibus. Talibus enim93 vos obsistere totis94 viribus oportet, ne involvamini in peccatis eorum et95 excommunicationem eorum, <I83, f. 170rb> ne96 suscipiatis. Tales97 a vobis procul abicite, ne propter animositatem talium98 99 hominum infirmae100 animae101 et ignari populi102 sacrilega discensione103 dispereant104. Itaque oportet vos improbis probe resistere. Quapropter si neglexeritis deturbare perversos, liquet, quod eorum protegatis errorem105. Nec vero caret scrupulo socie<Bcan4, f. 122r>tatis occultae, <N442, f. 79vb> qui manifeste106 facinoribus desinit107 obviare. Decet enim <SG670, p. 348b> vos ad arguendam108 protervam109 eorum linguam110 acuere et velut venenosos111 a vobis repellere, ne112 eorum veneno113 vos vestrique in aliquo sauciemini. Igitur sufficiunt nobis querimoniae contra eos delatae114, quoniam derelinquet nos tempus, <VD38, f. 162ra> secundum quod115 ait apostolus: Si voluerimus omnium obloquentium oblatas116 contra eos producere querelas, maxime dum hae117 nobis sufficiant118, quae superius sunt119 recensitae120. Nec nobis necesse est iterum eorum divulgare mala, cum ipsa per se prodeunt121 et maxime omnes orientales testes super eorum malis exsistunt122. <I83, f. 170va> In ore enim, iuxta123 quod scriptum est, duorum vel124 trium testium stabit omne verbum125, quanto magis126 multitudine tantorum sacerdotum et populorum, abbatum vel monachorum in scripto et127 sine <E97, f. 93rb> scripto contra horum pravitatem128 nos129 cotidie130 vox131 acclamantium. Nos vero <V630, f. 187rb> diu132 exspectavimus eos per multam patien<SG670, p. 349a>tiam, ut crearent uvas, sed illi econtra133 fecerunt labruscas134. Vos ergo non oportet de135 cetero neglegere136 et differre tales, ne, quod absit, memoratis criminibus <P9629, f. 57vb> submittamini137 irrationabiliter episcopos138 ponentes. Ipsi enim, nisi cito corrigantur, iuxta quod beatus apostolus protestatur, secundum duriciam eorum et cor impoenitens139 thesaurizant sibi iram in <VD38, f. 162rb> die irae et revelationis iusti iudicii dei, qui reddet unicuique secundum opera140 eius, qui corrigendi sunt, ne141 per142 temporalem delectationem143 et per mendacia144 atque figmenta sua vobis eis assensum145 praebentibus aeterna146 perdant147 praemia, qui148 per veram poenitentiam consequi potuerint149. Nec haec, quae praedicta sunt, solummodo150 Athanasio et sequacibus <I83, f. 179vb> eius irrogamus151, sed etiam152, quod contra regulam egerit, quam <N442, f. 80ra> nos decerneramus153, quia non decreto communis concilii episcoporum recepit sacerdotium, <SG670, p. 349b> sed154 sibimet155 irrogando156 ecclesiam fuisset157 ingressus et in sede resedisset158, cum dudum decretum fuisset nullum a pauciore159 numero restitui debere, quam depositum160 fuisse161 constaret162. Deinde quoniam eius adventu163 sit turba generata plurimique164 seditione sint165 mortui, et non solum haec per eum166 et propter eum167 sunt peracta, sed etiam quidam a iam dicto Athanasio caesi iudicibus dicuntur esse contraditi168. Haec et alia innumerabilia169 sunt ab eo suisque sequacibus170 impudenter perpetra<VD38, f. 162va>ta171, quos excommunicatos communioni172, ut173 audivimus, contra regulam in174 contumeliam omnium orientalium communioni175 sociastis. Praefato itaque debitae176 salutationis officio propter beati Petri honorem impenso postulamus, ut deinceps ad vestras177 hinc venientes aures non tam facile admittatis neque a nobis excommunicatos ultro178 velitis excipere179, ne canonum transgressores inve<SG670, p. 350a>niamini, sed magis salva fraterna caritate erratum hoc in <I83, f. 171ra> posterum180 minime patiamini.

Et subscriptio: Orantem181 pro nobis apostolatum vestrum dominus aevo custodiat longiore, beatissime182 pater. Amen.

O93, f. 105rb; V630, f. 187rb; N442, f. 80ra; I83, f. 171ra; VD38, f. 162ra; P9629, f. 57vb; SG670, p. 350a; Bcan4, f. 122r; E97, f. 93rb; P102


1 INCIPIT fehlt N442

2 Überschrift] EPISTOLA CRIMINOSISSIMA ORIENTALIUM EPISCOPORUM ADVERSUS PATREM ATHANASIUM VEL SOCIOS IPSIUS IULIO PAPAE DIRECTA SG670; EPISTOLA ORIENTALIUM ARRIANORUM EPISCOPORUM AD IULIUM PAPAM P102

3 EPISCOPORUM] EPISCOPORUM PREDICTO N442

4 ferentium korr. aus ferentes E97

5 CONSTANTINOPOLITANORUM korr. aus CONSTANTINOPOLITANOPOLITANORO O93; CONSTANTINOPOLITANUM N442

6 ATHANASIUM ALEXANDRINORUM] ALEXANDRINORUM ATHANASIUM V630; E97; ALEXANDRINORUM ATHANIUM P9629

7 AD I83; VD38

8 eis inconsultis korr. aus eos inconsultos E97

9 COMMUNIONE N442

10 susceperit korr. aus susciperit Bcan4

11 CUM OMNIBUS AD SE PERTINENTIBUS fehlt N442

12 pertinentibus korr. aus pertinenentibus Bcan4

13 VI fehlt V630; P9629; VD38; SG670; E97; P102

14 am Rande X Bcan4; P102

15 Iulio] iulio et SG670

16 eusebius korr. aus eusebius episcopus O93; eusebius] eusebius episcopus N442

17 theodorus korr. aus theoderus SG670

18 berinthus una korr. aus berinthus Bcan4

19 una fehlt I83

20 quoepiscopis P9629

21 antiochiam P9629; I83; Bcan4

22 etiam SG670

23 magnificam SG670

24 haberi SG670

25 habere curam korr. aus habere Bcan4

26 curam fehlt I83; SG670

27 optaramus korr. aus opteramus E97

28 episcoporum V630; P9629; episcopali I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; sacerdotali E97

29 confirmandos I83; firmatos E97; confirmandos korr. aus firmandos P102

30 nec fehlt P102

31 secdo korr. aus sedo VD38

32 habemus N442

33 pervenerint V630; P9629; N442; VD38; Bcan4; E97; P102; pervenerunt I83

34 enim fehlt I83

35 expulsus E97

36 est fehlt I83

37 quoniam iuxta uti] qua ut iuxta korr. aus qua iuxta SG670

38 ut I83; uti korr. aus ut Bcan4

39 loquimur I83

40 initio Bcan4

41 qui korr. aus q SG670

42 privatus est] est privatus V630; E97

43 excomminicatus korr. aus excommunicatos SG670

44 ab aliis fehlt P9629; I83; Bcan4; P102

45 viventibus korr. aus viventebus P9629

46 illis korr. aus illic P9629

47 est I83

48 iis E97

49 neque ea rata esse] et rata esse non E97

50 recte V630

51 esse sinitis] sinitis esse VD38

52 adriopolites V630; E97; adriopolites korr. aus adripolites P9629; adriopolitis korr. aus adropolitis VD38; adrianopolitis korr. aus adriaopolitis SG670; adripolitis Bcan4; adropolitis P102

53 quibus] quibus ab korr. aus quibus I83; quibus ab VD38; Bcan4; P102

54 adversarii V630; P9629; SG670; E97

55 qui VD38; P102

56 huius korr. aus hius P102

57 interlinear innotescere SG670

58 innotescere V630; E97

59 agnitis fehlt VD38

60 nostris korr. aus nostri O93

61 assentire et] assenseritis I83; assentiretis Bcan4

62 damnatorum korr. aus damnatorum in SG670

63 confirmare E97

64 elegeritis I83; Bcan4

65 celebravimus O93; VD38; P102; celebravimus korr. aus celebrabimus N442

66 vobis korr. aus vos VD38

67 utrisque I83; Bcan4

68 facere I83; Bcan4

69 eos enim] enim eos I83

70 mala fehlt VD38

71 caelebratam I83

72 seditiones SG670

73 enumerare korr. aus numerare N442; enumerare] etiam numerare SG670

74 eligitis korr. aus eligentes SG670; eligitis korr. aus eligis E97

75 liquet korr. aus liqet P9629

76 et fehlt E97

77 sacerdotes E97

78 nos VD38

79 strupratores E97

80 ministerium I83; Bcan4

81 officium I83; Bcan4; Officiorum korr. aus Offitium SG670

82 generates P9629

83 consubstantialitatis korr. aus consubstantialistatis V630; VD38; consubstantialitatis] consubstantialis patris P9629; consubstantialis filii et patris korr. aus consubstantialis patris SG670; consubstantialitatis korr. aus substantialitatis I83

84 scripturis korr. aus scripta P9629; scripta] in scripturis SG670

85 invenitur korr. aus inveniuntur V630; inveniatur SG670

86 posuissent korr. aus potuissent E97

87 regionibus Bcan4

88 regionis huius] huius regionis E97

89 ille korr. aus mille P102

90 am Rande De his qui pravorum actibus favent I83; Bcan4 (vor Talibus)

91 enim I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

92 am Rande De his qui pravorum actibus fovent VD38

93 ergo E97

94 cunctis E97

95 et fehlt Bcan4

96 non korr. aus ne SG670; ne fehlt E97

97 Tales] Tales enim V630

98 taliam O93

99 talium hominum infirmae animae et ignari fehlt V630

100 infirmatę SG670

101 ianimę VD38

102 populi korr. aus popoli SG670

103 discessione P9629; defensione I83; dissensione Bcan4; E97; P102

104 disperent I83; dispereant korr. aus disperent Bcan4

105 errorem korr. aus erroris P9629

106 manifestis E97

107 desint VD38

108 guendam VD38

109 protervam] propter viam V630; Bcan4; proterviam I83; VD38; SG670; E97; P102

110 linguam] linguam eorum V630; linguas korr. aus linguam P9629; linguas I83; VD38; SG670;Bcan4; E97; P102

111 venosos VD38

112 nec I83; Bcan4

113 veneno vos] venenosos P9629

114 delata korr. aus dilata V630

115 quod fehlt P9629

116 oblata VD38

117 haec V630; I83; SG670; Bcan4; E97

118 sufficiunt SG670; sufficiant korr. aus sufficiat P102

119 sunt recensitae] dicta sunt V630

120 decensite P9629; recensita SG670; E97; recensitę korr. aus recensetę Bcan4

121 prodeant V630; P9629; E97; procedunt VD38; P102

122 existant V630; E97

123 iuxta quod scriptum est duorum] duorum iuxta quod scriptum est I83

124 aut E97

125 verbum korr. aus vebum P102

126 magis] magis in korr. aus magis SG670

127 et sine scripto fehlt V630

128 pravitate I83; Bcan4

129 nos fehlt E97

130 cotidie vox] cotidie korr. aus cotidie vox SG670

131 vox fehlt E97

132 diu korr. aus dum V630

133 econtra] e contrario V630; E97; et contra I83; econtra korr. aus contra SG670

134 labruscas korr. aus lambruscas Bcan4

135 de cetero] decreto I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

136 neglere Bcan4

137 subdamini E97

138 episcopos ponentes] eos postponentes I83; VD38; Bcan4; E97; P102; eos preponentes korr. aus eos postponentes SG670

139 inpenites Bcan4

140 opera korr. aus operam VD38

141 ne fehlt V630

142 per fehlt SG670

143 dilectionem I83; SG670; Bcan4

144 mendata VD38; mendatia korr. aus mendatiam SG670

145 consensum SG670

146 aeterna korr. aus aeternam SG670

147 perdant korr. aus perdent V630

148 que P9629; Bcan4; E97; quia I83; quae korr. aus quam SG670

149 poterint V630; P9629; N442; potuerunt SG670; potuerant E97

150 sulummodo P9629

151 interrogamus Bcan4; imputamus E97

152 etiam quod korr. aus etiam V630

153 decreveramus V630; P9629; E97; decreveramus korr. aus decerneramus SG670

154 sed] sed quod korr. aus sed SG670

155 sibimet korr. aus ibimet N442; sibimet korr. aus sibimet in SG670

156 arrogando SG670; E97

157 est E97

158 residisset V630; resedit E97

159 pauciori E97

160 depositus I83; Bcan4

161 fuisset Bcan4

162 constare Bcan4

163 adventu korr. aus adventum V630; adventus I83; VD38

164 plurimique korr. aus prurimique SG670

165 sint korr. aus sit P9629

166 eum] eius voluntatem SG670

167 eum sunt korr. aus eum SG670

168 contradicti P102

169 innumerabilia korr. aus numerabilia P9629

170 sequacibus korr. aus sequascibus P9629

171 perpetrata korr. aus pertrata P9629

172 communioni korr. aus communione P9629; communioni fehlt I83; Bcan4; communi VD38

173 communioni ut audivimus, contra regulam in contumeliam omnium communioni korr. aus communioni N442

174 inter VD38

175 communioni fehlt V630; P9629; SG670; E97

176 debite korr. aus debete P9629

177 vestras korr. aus nostras P9629

178 ultra V630; P9629; E97

179 accipere korr. aus excipere SG670

180 potesterum V630

181 Orantem korr. aus Oratem I83

182 beatissime korr. aus beatisme P9629

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 5.4.2006