[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Brief der orientalischen Bischöfe an Papst Iulius I.

Inhaltsverzeichnis

 Papst Liberius an Bischof Athanasius von Alexandria

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Bischof Athanasius von Alexandria an Papst Liberius

O93, f. 107ra; V63, f. 191ra; N442, f. 84rb; I83, f. 177vb; VD38, f. 169vb; P9629, f. 60va; SG670, p. 366b; Bcan4, f. 126v; E97, f. 96va; P102

INCIPIT1 2 3 EPISTOLA SYNODICA4 ATHANASII ALEXANDRINI ARCHIEPISCOPI ET OMNIUM AEGYPTIORUM PONTIFICUM DE VERAE FIDEI REGULA, PRO QUA PERSEQUEBANTUR5 LIBERIO PAPAE DIRECTA.

VIII6 <VD38, f. 170ra> [H. 1] Domino7 beatissimo et honorabili8 sancto patri Liberio papae Athanasius et universi Aegyptiorum episcopi in unum synodice apud Alexandriam congregati.

Vestrae beatissimae paternitatis iura9 penes10 deum11 sunt manifesta, dum praedicationibus scilicet apostolicis et doc<N442, f. 84va>trinis verae fidei cultura12 universa repleta sit terra. Per divinorum tamen eruditionem eloquiorum13 vestra instruente14 <V630, f. 191rb> admonitione exhortatorie15 superaedificatur orthodoxa Christi ecclesia apos<SG670, p. 367a>tolica16 institutione fundata et a fidelibus patribus firmis<I83, f. 178ra>sime roborata, ad quam omnes beatissimi apostoli pari honoris et potestatis consortio praediti17 populorum agmina convertentes18 pie sancteque19 de tenebris ad lumen de lapsu ad veram fidem20, de morte ad vitam homines divinae praedistinationis21 gratia praescitos22 salutaribus23 praeceptis ac24 monitis perduxerunt25, quorum sanctorum apostolorum vestra fraternitas honoranda sequens26 merita et perfectius27 implens exempla ecclesiam dei morum probitate et actuum sanctitate condecorat, et fide28 sacra <E97, f. 96vb> christianis moribus vigens29, quae fieri deo placita praecipit30 31 studiis pontificalibus32 indesinenter operatur <VD38, f. 170rb> et perficit servans legis divinae mandata, quia non legis auditores33 iusti34 sunt apud deum, sicut narrat apostolus, sed factores legis iustificabuntur. Nos enim haec35 meditari cupientes et ea, quae a sancta36 sede vestra apostolorum eorumque successorum <SG670, p. 367b> praedicatione percepimus, atque quae37 in Nicena synodo roborata cognovimus, praedicare et Arrianorum blasphemias atque aliorum38 hereticorum <P9629, f. 60vb> repellere cupientes cotidie ab his persequimur <I83, f. 178rb> et39 damnationi tradimur atque40 morti41 destinamur. Qua de re precamur, ut42 vestris exhortationibus tam per vos quam et43 per44 apocrisiarios45 vestros adiuvemur, ne46, dum illi crescunt et nos minuimus47, vera fides destruatur, et eorum heresis ultra nostram48 fidem crescat, quoniam49 timemus50, ut51, postquam abunda<N442, f. 84vb>verit iniquitas52, refrigescat53 caritas multorum. Pro qua re multa vestrae54 sacrae doctrinae tam apud55 deum quam et56 apud cunctos fideles merces et laus reposita est, si vestra57 haec resecentur58 auctoritate59. Nostram60 enim fidem, quam a sanctis patribus accepimus et61 tenemus atque docemus subter inseruimus, ut, si aliquis62 vobis aliter63 nos credere aut docere aut accusando aut mu<SG670, p. 368a>sitando64 retulerit vel <O93, f. 197rb> detrahendo65 scriptis mandaverit66, per hanc manifeste, nos ita credere <VD38, f. 170va> et67 docere agnoscatis.

Credimus68 namque in69 unum deum patrem omnipotentem, omnium visibilium necnon et invisibilium factorem et in unum dominum nostrum70 Iesum Christum filium dei, natum ex patre unigenitum, hoc <Bcan4, f. 127r> est ex substantia patris, deum ex deo, lumen ex lumine, deum verum ex deo vero, natum, non <I83, f. 178va> creatum, homousion, hoc est eiusdem71 cum patre substantiae, per quem omnia facta sunt, caelestia et terrena72, qui propter nos73 homines et propter salutem74 nostram descendit75 et incarnatus est, et homo factus passus est et resurrexit tertia die76, ascendit in caelum, venturus77 inde iudicare vivos et mortuos et in spiritum sanctum. Eos autem, <V630, f. 191va> qui78 dicunt: Erat tempus79, quando non erat, et priusquam80 nasceretur, non erat, et quia ex81 nullis subsistentibus factus est82, aut ex alia substan<SG670, p. 368b>tia vel essentia83 dicunt esse trepton84, hoc est convertibilem aut85 mutabilem86 filium dei, hos87 anathematizat <E97, f. 97ra> catholica88 et apostolica ecclesia. Hanc venerabilem89 fidem trecenti quidem90 decem et octo et91 agnoverunt et amplexi sunt et consonantes et unanimes scriptis explanaverunt.

Sed modo92 quoniam contra haec, ut intimatis93, talia exsurgant94, qualia non debent, venite et nos95, dilectissimi <N442, f. 85ra> fratres, cum deo descendamus96 ad visitationem, <P9629, f. 61r> id est inquisitionem sermonum eorum, et confundamus97 per approbationem verissimam ibidem linguas eorum elevatas contra scientiam unigeniti <VD38, f. 170vb> filii dei. <I83, f. 178vb> Et iniquitatem in altitudinem humanitatis98 eius loquentes disrumpamus vincula eorum per gladium99 spiritalem100, quod est verbum dei, et proiciamus a nobis iugum ipsorum, per expurgationem101 profani sensus illorum. Tunc etenim ipse quoque dominus irridebit eos et subsannabit102, et tunc103 loquetur ad eos in ira sua et in <SG670, p. 369a> furore suo conturbabit eos secundum beatum Ieremiam dicens: Falsae104 prophetae isti105 vaticinantur in nomine meo106. Non enim misi eos et non praecepi eis neque locutus sum ad eos, visionem mendacem et divinationem et fraudulentiam et seductionem107 cordis sui prophetant vobis. Ideo haec dicit dominus de prophetis, qui prophetant in nomine meo mendacium. Erunt proiecti in viis Hierusalem, et conculcatio omnium pie confitentium me, et non erit, qui sepeliat eos. Nemo enim108 abscondere potest quibusdam subreptionibus commentaticiis109, sicuti110 nec111 foliis fici antiquus transgressor praecepti Adam potuit112, qui113 per propriam linguam inverecunde114 nudatur115. Laqueus enim fortis viro116 labia eius et captus propriis117 sermonibus et118 opera119 <VD38, f. 171ra> manuum eius, retribu<I83, f. 179ra>tio120 autem labiorum eius dabitur ei et impietatis repraehensio. Arguam enim121 te, inquit, et statuam122 ante123 faciem tuam, existimasti iniquitate124, quod essem tibi similis. Propterea, sicut dicit dominus ad Gedeon: Deponamus eos ad aquam verae discretionis125, et probemus126 eos ibi regulari examinatione in idipsum127 pronos corruentes per ostensionem pravi intellectus eorum, utrumne sint apud se sapientes divini128 verbi scientiam129 ignorantes, quoniam dicentes130 esse131 sapientes stulti facti sunt, et mutaverunt gloriam132 catholicae133 ecclesiae per134 propriam novitatem sive per ea135, quae illicite136 in eius defensione gesta137 sunt, hereticam turbulentiam138 introducentes, illud139 competenter apud nos retinentes, quod bene ad140 Iesum filium Sirach141 dictum142 est: Usque ad mortem certa pro veritate, et143 144 semper dominus deus145 pug<E97, f. 97rb>nabit pro te. Huius rei146 gratia universalis vobis a Christo Iesu commissa est <P9629, f. 61rb> <VD38, f. 171rb> ecclesia, ut pro om<V630, f. 191vb>nibus laboretis et cunctis opem ferre non neglegatis, quia, dum fortis armatus custodit atrium suum, in pace sunt omnia, quae possidet. Ideoque tanta urguente147 necessitate sum<I83, f. 179rb>mopere comprimite vestra summa auctoritate infestos148, relevate149 oppressos, ut absque gravi domino opitulante difficul<SG670, p. 370a>tate150 ipsi gratanter omni tempore sacrificare151 mereamur illaesi. Et subscriptio152: Aeterna te servet divinitas per multos annos, sanctissime patrum pater. Amen.

O93, f. 107rb; V630, f. 191vb; N442, f. 85rb; I83, f. 179rb; VD38, f. 171rb; P9629, f. 61rb; SG670, p. 370a; Bcan4, f. 127r; E97, f. 97rb; P102


1 am Rande I P102

2 INCIPIT fehlt N442

3 Überschrift] ITEM EPISTOLA ATHANASII EPISCOPI AD LIBERIUM PAPAM SG670

4 SYNODICA] SYNODICA PREDICTI N442

5 PERSEQUEBATUR korr. aus BATUR VD38; persequebatur P102

6 VIII fehlt V630; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

7 am Rande I Bcan4

8 honorabili] honorabili et korr. aus honorabili SG670

9 iura korr. aus iure SG670; Bcan4

10 poene I83; penes korr. aus pene Bcan4

11 domini P9629

12 culturaque korr. aus cultura SG670; culturam P102

13 eloquiorum korr. aus eloquorum P102

14 instituente P102

15 exortatoria V630; N442; I83; E97; exortarie VD38; exhoratorie] exhortatorie et korr. aus exhortatorie SG670

16 apostolica korr. aus apostoloca VD38

17 predicta korr. aus prediti P9629; praedita I83; Bcan4; praediti korr. aus praedicto SG670

18 concurrentes I83; Bcan4

19 sanctaque N442

20 fide O93

21 praedestinationis V630; P9629; I83; Bcan4; E97; P102; praedestinationis korr. aus praedistinationis N442; praedistinationis korr. aus praedistinationes SG670

22 preditos korr. aus prestitos SG670

23 salutaribus korr. aus selutaribus P9629

24 as monitis] ammonitis Bcan4

25 perdixerunt Bcan4

26 sequentes I83; Bcan4

27 perfectius korr. aus perfectus O93

28 fides Bcan4

29 regens SG670

30 praecepit VD38; P102; percepit SG670

31 praecipit studiis pontificalibus indesinenter operatur et perficit korr. aus praecipit O93

32 pontificalibus korr. aus pontificialibus SG670

33 auctores VD38; P102

34 iustificati I83; Bcan4

35 haec fehlt P102

36 sancta fehlt E97

37 quae fehlt I83; SG670; Bcan4

38 aliorum korr. aus alienorum SG670

39 atque E97

40 et E97

41 morti fehlt SG670

42 ut] ut a SG670

43 et per korr. aus et Bcan4

44 per fehlt P9629; SG670

45 apocrisarios korr. aus apocrisiarios N442; apocrisarios I83

46 ne korr. aus nec SG670

47 minuimur V630; P9629; I83; SG670; Bcan4; E97; minuemur P102

48 nostram fidem] quam nostra fides SG670

49 quoniam] ne ut SG670

50 timeo V630; E97

51 ut fehlt SG670

52 inquitas O93

53 refrigescat korr. aus refrigescit E97

54 vestrae sacrae] sacrę vestrę E97

55 apud deum korr. aus apud Bcan4

56 et fehlt V630; SG670; E97

57 vestra korr. aus vestrae P9629; vestre VD38

58 recensentur I83; resecentur korr. aus recensentur SG670; resecetur VD38; Bcan4; P102

59 auctoritate korr. aus auctoritatem SG670

60 Nostra VD38; nostram korr. aus nostra SG670

61 ut P102

62 aliquis] aliquis aliter VD38; P102

63 aliter korr. aus alter N442

64 misitando O93; N442

65 rethraendo P9629

66 mandaverit korr. aus mandaverat SG670

67 et fehlt P102

68 am Rande De symbolo V630

69 in fehlt Bcan4

70 nostrum fehlt VD38; P102

71 eius VD38; P102

72 terrestria E97

73 nos korr. aus vos SG670

74 salutem nostram] nostram salutem V630; P9629; I83; E97

75 discendit VD38

76 die] die et E97

77 venturus inde] inde venturus SG670

78 qui] qui non VD38; P102; qui non korr. aus qui Bcan4

79 tempus korr. aus pus VD38

80 antequam E97

81 ex nullis] nonnullis SG670

82 est korr. aus est et resurrexit tertia die O93

83 essentia korr. aus essententia Bcan4

84 TPEΠTΩN, interlinear trepton E97

85 aut mutabilem fehlt SG670

86 mobilem VD38; motabilem P102

87 Hos korr. aus Hos autem SG670

88 catholica et] catholice VD38

89 venerabilem fidem] fidem venerabilem E97

90 quidem fehlt E97

91 et fehlt E97

92 modo korr. aus quomodo P9629; modo korr. aus mo SG670

93 nostis V630; E97

94 exsurgunt V630; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; exsurgunt korr. aus exsurgant P9629

95 vos SG670; E97

96 descendamus korr. aus ascendamus SG670

97 confundamus korr. aus confundamur SG670

98 humanitatis korr. aus humanitates SG670

99 gladium korr. aus gaudium SG670

100 spiritale Bcan4

101 expugnationem VD38; P102

102 subsannabit] subsannabit eos Bcan4

103 tunc korr. aus nunc SG670

104 Falso V630; E97; falsa SG670; Falsi P102

105 his korr. aus isti Bcan4

106 meo. Non enim misi eos et non praecepi eis neque locutus sum ad eos, visionem mendacem et divinationem et fraudulentiam et seductionem cordis sui prophetant vobis. Ideo haec dicit dominus de prophetis, qui prophetant in nomine meo] meo Non enim misi eos et non prae[cepi] eis neque locutus sum ad [eos] Visionem mendacem et [divi]nationem et fraudu[len]tiam et seditionem c[or]dis sui profetant v[obis] Ideo hęc dicit dominus d[e pro]phetis, qui prophetan[t] in nomine meo korr. aus meo Bcan4

107 seditionem I83; VD38; Bcan4; P102

108 enim] enim se korr. aus enim SG670

109 commentaticus I83; commendaticiis VD38; P102; contaminaticiis korr. aus contaminaciis SG670

110 sicuti nec] sicut in korr. aus sicuti nec Bcan4

111 ne P102

112 potuit fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

113 qui per korr. aus qui SG670

114 inverecunde korr. aus inverecun VD38

115 nudatur korr. aus datur VD38

116 viri SG670

117 proprii Bcan4

118 et fehlt VD38; P102

119 opem O93; operae korr. aus opera SG670

120 retributio autem] retributionem VD38; P102

121 enim fehlt V630; P9629; E97

122 statuam] statuam te P9629; E97

123 contra V630; Bcan4; ante] ante contra P102

124 inique V630; P9629; E97; iniquitatem I83; VD38; Bcan4; P102; inique korr. aus iniquitate SG670

125 disceptationis korr. aus disceptionis SG670

126 prohibemus O93

127 idipsum korr. aus ipsum I83

128 divini korr. aus divinis I83

129 scientiam korr. aus sientiam VD38

130 dicentes] dicentes se V630; P9629; E97

131 esse] esse se I83; VD38; SG670; P102

132 gloriam korr. aus gloria SG670

133 catholicae ecclesię korr. aus ecclesię catholicae O93

134 per propriam novitatem] propria novitate V630; P9629; E97

135 eam VD38; P102

136 inlicite korr. aus inlicitate SG670

137 degesta Bcan4

138 turbolentiam I83; VD38

139 illuc P9629

140 ad Iesum filium] a Iesu filio N442

141 sirach korr. aus sarach P102

142 dictum est korr. aus dictum V630; dictum est] dicitur E97

143 et fehlt Bcan4

144 et semper] semper et VD38

145 deus] deus tuus I83; Bcan4

146 rei korr. aus re V630; regi I83; SG670

147 urgente E97

148 infesta SG670

149 revelate VD38; relevatae korr. aus relevata SG670; relevate korr. aus levate Bcan4

150 interlinear vel divinitate SG670

151 sacrificare mereamur korr. aus sacrificare V630

152 superscriptio SG670; subscripto Bcan4

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 8.4.2006