[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Bischof Athanasius von Alexandria an Papst Felix II.

Inhaltsverzeichnis

 Papst Felix II. an alle Bischöfe und Priester

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Papst Felix II. an Bischof Athanasius von Alexandria

O93, f. 108vb; V630, f. 193vb; N442, f. 88va; I83, f. 184va; VD38, f. 175va; P9629, f. 63vb; SG670, p. 383a; Bcan4, f. 130v; E97, f. 100vb; P102

INCIPIT1 2 EPISTOLA SANCTISSIMI3 ARCHIEPISCOPI FELICIS ET EIUS SANCTI CONCILII4 ATHANASIO ET UNIVERSIS AEGYPTIORUM, THEBAIDORUM5 ET6 LIBIORUM EPISCOPIS RESCRIPTA7, IN QUA CONSULTATIONIBUS8 EORUM, QUAS SUPER EPISCOPORUM PERSECUTIONIBUS ET9 ACCUSATIONIBUS DIREXERUNT, CANONICE10 RESPONDETUR11.

XI12 [H. 11] Reverentissimis13 atque dilectissimis fratribus Athanasio et universis Aegyptiorum, Thebaidorum, Libiorum episcopis in sancta Alexan<VD38, f. 175vb>drina14 synodo congregatis Felix almae15 Romanae urbis16 et universalis ecclesiae episcopus et sancta synodus, quae in urbem Romam17 convenit, in domino salutem.

<N442, f. 88vb> <I83, f. 184vb> Sacram vestram18 synodicam epistolam per gratiam sancti spiritus et deo placitum studium <P9629, f. 64ra> conscriptam19 vestrae a deo hono<SG670, p. 383b>randae sanctitatis gratia libenter suscepimus atque instanter nostra20 in21 synodo recitare22 per singula iussimus et omnes23 intente eius colligere verba praecepimus24, super quae25, dum laetari sperabamus et cupiebamus, versa est in luctum26 cythara nostra et cantatio in27 plo<V630, f. 194ra>rationem, et omne totius synodi gaudium in merorem28 translatum est, quia non decuerat, ut hi29, qui corpus Christi cotidie proprio conficiunt ore, tantam paterentur persecutionem, quoniam dominus deus noster salutem30 providens generis31 humani mandavit persecutionem32 non fieri33 neque fluctuationes inferri nec invideri34 laborantibus in agro dominico neque dispensatores35 magni regis vexari aut36 expelli.

Quiescite, inquit sancta37 38 magna Nicena synodus, et nolite persequi39 eos, qui deo perfecte ministrant et sincera voluntate superni40 dei mandata custodiunt et nostris legibus subiugantur41, quia nec decet nec ordo pa<SG670, p. 384a>titur, ut iniqui et carnales spiritales persequantur. Omnis42 enim, qui resistit alicui nunc ver<I83, f. 185ra>tendo43, nunc celando veritatem, mentitur adversus eum44, contra45 quem litigat, et qui infensus46 est alicui, <VD38, f. 176ra> omnia sicut <E97, f. 101ra> hostis agit47 et insuper loqui contendit48.

Vos enim49 monemus, fratres, in speculis50 esse debere, ut, in quantum potestis et dominus auxilium dederit, talibus51 nostra apostolica vestraque auctoritate resistatis52, nec quisquam53 vestrum54 a fratris auxilio se subtrahat, sed55 pro viribus adminiculum56 praestet. Quoniam licet pauci57 sitis, si unanimes fueritis, nullatenus iustitia58 suffragante dominoque59 opem60 ferente superabimini, quia funiculus61 triplex difficile rumpitur. Nam62 si officiis <N442, f. 89ra> saecularibus humana lex subvenit, quanto magis ecclesiasticis et domini sacerdotibus maximeque pontificibus, qui pupillae oculorum domini63 appellantur, divina atque canonica suffragari lex debet? Ait enim divinum de episcopis eloquium: <SG670, p. 384b> Qui vos tangit, tangit64 pupillam oculi mei. Et si saeculares65 humana66 multipliciter explorantur, homines67 lege et requisitiones68 atque induciae eis69 multorum mensium conceduntur, ne iniuste damnentur, <P9629, f. 64rb> quanto magis episcopis, qui proximiores sunt deo et super hos70 sunt <I83, f. 185rb> constituti positique in caelesti71 militia, quae72 pensius73 ponderanda est, tempora sunt concedenda74 multo ampliora, ne75 a quibusdam graventur aut opprimantur76 vel subito damnentur.

[H. 12] Incipiamus77 78 igitur adiuvante deo79 et sancto apostolo Petro, per quam80 et apostolatus et episcopatus in Christo coepit exordium, quoniam plures saepe emerserunt81 causae, quae in quibusdam non erant causae82, <VD38, f. 176rb> sed83 crimina, quia84 magis, ut comperimus85, iniquitate quam86 caritate87 88 fratribus89 sunt90 impositae91. Et ut de cetero sollicitudo92 sit, ne talia93 proveniant94, capitula quaedam95 a sanctis patribus tam in Nicena synodo quam et96 in hac97 sede constituta98 ponamus, quibus fratres et coepiscopi99 nostri <Bcan4, f. 131r> fulti insidias inimicorum domino <SG670, p. 385a> auxiliante valeant evadere, et prout dominus posse dederit, paucioribus tantorum malorum verbis imitemur100 <O93, f. 109ra> compendium101, et strictim102, quae in volumine litterarum vestrarum comperimus103, retractemus et alia <V630, f. 194rb> nonnulla104 instantis105 temporis necessaria, prout petitis106, ponamus107. Est108 namque synodicis decre<I83, f. 185va>tum institutis109:

I110 111 Ut112 113 nemo episcopum penes saeculares arbitres114 accuset, sed apud summos115 primatos116.

II117 Si quis adversus118 episcopum causam habuerit, non prius alios episcopos adeat, ut eum accuset, quam <N442, f. 89rb> familiariter ei suam indicet119 querelam et120 ab eo aut121 iustam emendationem aut rationabilem percipiat excusationem, ipsa nos instruente122 veritate123: Si peccaverit in te frater tuus, vade124 et corripe eum inter te et ipsum <E97, f. 101rb> solum, si te non audierit, adhibe duos vel tres125 tecum, et si vos126 non audierit, dic ecclesiae, id est accusa127 eum publice128 tunc et non prius, et129 reliqua.

III130 <SG670, p. 385b> Si quis episcopum post haec elegerit accusare, summis primatibus episcoporum suam131 indicet causam et non saecularibus, qui132 magis ad pacem quam133 ad iudicium134 eos revocent135, <VD38, f. 176va> ut caritas in omnibus et ab omnibus custodiatur.

IIII136 137 Si primates accusatores episcoporum cum eis pacificare familiariter138 minime potuerint, tunc tempore legitimo139 eos ad synodum canonice convocatam non infra angusta140 tempora canonice <P9629, f. 64va> <I83, f. 185vb> convocent, et141 142 non prius quam143 eis144 per scripta145 significent, quid146 eis147 apponitur148, ut ad responsionem praeparati adveniant. Nam si aut vi149 aut timore eiecti150 aut suis rebus exspoliati fuerint, nec canonice convocari151 ad synodum possunt nec respondere aemulis152 debent, antequam canonice restituantur et sua omnia eis legaliter reddantur.

V153 Si quis episcoporum suis154 fuerit155 rebus exspoliatus aut a156 sua ecclesia vi aut timore expulsus157, <SG670, p. 386a> quod omni christiano nomini est inimicum, oportet et decet episcoporum158 propositum159 semper prima fronte160 cedere161, ut162 omnia, quae ei ablata sunt, potestati eius legaliter163 reddantur, et164 praesul prius restituatur165 et postea non statim, sed diu et per166 spatiosa167 tempora168 suis potestative dispositis et169 ad suam necessitatem praeparatis ad tempus veniat ad causam, et, si iuste visum fuerit, accusatoribus <N442, f. 89va> respondeat suis.

VI170 171 Nulli infami172 atque173 sacrilego de quocumque174 negotio175 liceat quandoque adversus religiosum christianum, quamvis humilis servilisque176 persona177 sit, testimonium dicere nec de qualibet re178, actione aut inscriptione <I83, f. 186ra> christianum inpetere.

VII179 Si quis episcopus legitime accusatus et supradicto180 ordine ad concilium canonice vocatus181 fuerit, absque ulla VD38, f. 176vb> trepidatione ire debebit182 et, si ire183 non poterit184, pro se legatum ad sy<SG670, p. 386b>nodum mittat.

VIII185 Nullae causae a iudicibus ecclesiasticis audiantur, quae186 legibus non continentur vel quae prohibitae esse noscuntur.

VIIII187 Si quis aliter non acquieverit188, nisi ut episcopum accuset, <V630, f. 194va> supra taxato hoc tenore agere debebit189, quia aliter rata190 non potest accusatio exsistere. Tunc primo accusati causam accusator ad191 primates192 canonice deferat, nec a communione prohibeatur accusatus, nisi ad193 electorum iudicium canonice <E97, f. 101va> convocatus infra194 tres aut sex vel plures menses pro suis195 rationem196 redditurus venire distulerit197. Quod198 si probare199 potuerit200, quod non noluerit201, sed202 non potuerit203 venire, nil204 ei205 nocebit206. Ille vero, qui207 vi208 aut timore a sede pulsus209 aut suis rebus exspo<I83, f. 186rb>liatus fuerit210, non prius vocetur ad synodum quam omnia211 ei legibus redintegrentur212, et tamdiu in213 sede propria pacifice214 <Bcan4, f. 131v> et potestative cuncta disponens resideat215, <SG670, p. 387a> quamdiu expulsus216 vel exspoliatus217 suis218 carere <P9629, f. 64vb> visus est rebus. Cum autem219 ad220 iudicium venerit, si voluerit et necesse fuerit221, induciae ei petenti222 a223 patribus224 constitutae absque impedimento concedantur et iudices a se electi tribuantur225, ut226 in loco, unde est ille227, qui accusatur228, aut si229 ibi230 aliquam231 temerariae multitudinis vim232 metuerit233, locum sibi congruum eligat, quo234 absque timore suos, si necessitas exposcerit, testes235 <N442, f. 89vb> habere et absque impedimento suam canonice sententiam finire valeat, quia236 multa237 <VD38, f. 177ra> per subreptionem evenire solent.

X238 Ut accusandi vel testificandi licentia denegetur239, qui240 christianae241 religionis et nominis dignitatem et suae legis vel sui propositi242 normam aut243 regulariter prohibita244 neglexerint245.

XI246 Multum derogatio praevalet, quan<I83, f. 186va>do derogator247 creditur. Ideo variis248 detractionibus249 atque accusationibus non decet labe<SG670, p. 387b>factari primatem, sed magis patrum regulis roborari250. Nec251 252 facile aut indifferenter suscipere accusationes praesumat253 dicente domino: Non suscipias vocem mendacii, sed254 prius probare255 debet256 suspicionem et causam aut, quo257 animo258 hoc faciat, et postmodum suscipere259, quia veritatis professionem260 propinquitatis, <O93, f. 109rb> inimicitiae, timoris, amoris, odii et cupiditatis intentio impedire et adversa fratribus irrogare solet.

XII261 262 Personae accusantium tales esse debent, quarum263 fides, conversatio264 et vita probabilis et absque repraehensione sit, et quae omni265 careant266 suspicione, quia et hoc te267 praesente, ut268 bene nosti, in Nicena269 synodo propter malorum hominum270 infestationem ab271 omnibus est definitum272, licet pravorum hominum insidiis sint haec et alia quamplura deleta273.

XIII274 Primates illi et non alii sunt275, qui in praedicta Nicena synodo sunt <E97, f. 101vb> constituti. <I83, f. 186vb> Reliqui vero276, qui277 metro<SG670, p. 388a>poles278 tenent sedes279, archiepiscopi vocantur280 et non primates salva in omnibus apostolicae sedis281 dignitate282, quae ei ab ipso domino est283 conces<VD38, f. 177rb>sa <V630, f. 194vb> et postea a sanctis patribus roborata284.

XIIII285 Primo286 semper in omni episcoporum accusatione persona, vita et conversatio accusantium enucleatim inquiratur287 et postmodum ea, quae <P9629, f. 65ra> obiciuntur, fideliter pertractentur, quoniam nihil <N442, f. 90ra> aliter fieri debet, nisi impetitorum288 prius289 fides, personae, vita290 291 et actus292 293 discutiantur, quia non debet294 pravorum aut insidiantium hominum pernicie295 296 vita297 lacerari298 innocentium. Sane saepissime299 boni a300 malis persequuntur, qui non cessant suis calamitatibus301 alios302 derogare. Ideo303 summopere304 praevidendum305, ne306 haec fiant.

XV307 Nullus308 servus, nullus libertus, nullus infidus309, nullus310 criminibus irretitus, nullus311 calumniator312, nullus, qui inimi<SG670, p. 388b>citiis studet, nullus, qui frequenter litigat et ad accusandum313 vel detrahendum est facilis314, nulla infamis <I83, f. 187ra> persona vel omnes315, quos316 ad accusanda317 publica318 crimina leges publicae non admittunt319, permittantur320 321 episcopos accusare, quoniam accusatores et accusationes, quas saeculi leges non recipiunt322, qua ratione sacerdotalis323 eas recipere debeat324 ordo, invenire nequeo, cum haec et in325 Nicena synodo prohibita sint et illi magis ab istis, non isti ab illis326 iudicari debeant et apostolus327 dicat328: Spiritalis iudicat omnia, ipse vero a nemine329 iudicatur.

XVI330 Heretici331 332, a333 quibus nimium opprimimur334 excommunicatique335, homicidae, malefici, fures, sacrilegi, raptores, venefici, adulteri et, qui raptum fecerint vel falsum testimonium dixerint336, seu qui ad <SG670, p. 389a> sortilegos337 <VD38, f. 177va> magosque concurrerint, nullatenus ad accusationem338 vel ad testimonium erunt339 admittendi.

XVII340 Non ita341 342 in ecclesiasticis <Bcan4, f. 132r> agendum est negotiis sicut343 in saecularibus. Nam344 345 in saecularibus, postquam346 legibus vocatus347 et348 in foro <I83, f. 187rb> decertare coepit349 aliquis, non licet350 ante351 peractam352 causam recedere; in ecclesiasticis vero dicta353 causa recedere licet, si necesse fuerit aut354 si se355 pergravari356 viderit357.

XVIII358 Quoties359 episcopus super certis360 accusatur361 criminibus, si tales362 fuerint accusatores, qui iuste et canonice recipi debeant, legitima363 364 in synodo suo tempore congregata ab365 omnibus canonice366 audiatur, qui367 sunt in provincia, <E97, f. 102ra> episcopis. Quod si legitimi non fuerint368 369 accu<N442, f. 90rb>satores, non fatigetur episcopus, quia370 sacerdotes ad sacrificandum vacare371 debent, non ad litigandum372, <SG670, p. 389b> nec illi373, qui374 throni dei vocantur, pravorum hominum insidiis debent turbari, sed375 libere Christo domino famulari.

XVIIII376 Quamquam377 comprovincialibus378 episcopis una cum eorum metropolitano <P9629, f. 65rb> suae provinciae causas379 episcoporum380 liceat381 caritative et concorditer agitare382, non tamen, sicut in praedicta te383 praesente est constitutum384 synodo, licet385 definire absque Romani pontificis auctoritate. Quod si secus a quibusdam praesumptum fuerit, ipsi, qui hoc egerint, <I83, f. 187va> suae praesumptionis suscipiant damnum, et illi, qui ab eis perperam386 ex<V630, f. 195ra>communicati387 aut damnati fuerint388, auctoritate huius389 sanctae sedis et beati praeceptoris390 nostri clavigeri Petri potestate391 solvantur atque restituantur. Ipsi392 enim ait dominus: Quaecumque393 394 solveris395 super terram, erunt soluta in396 terra et in caelis.

<VD38, f. 177vb> XX397 Quoties398 episcopi se a suis399 comprovincialibus vel a metropolitano putaverint400 praegravari aut eos401 suspectos402 habuerint, <SG670, p. 390a> mox Romanam403 appellent sedem, ad404 quam eos405 absque ulla detentione406 aut suarum rerum ablatione407 libere ire liceat et dum praedictam Romanam matrem appellaverint408 ecclesiam409 aut ab ea se audiri exposcerint410, nullus411 eos aut excommunicare aut eorum sedes412 subripere aut eorum res auferre413 aut aliquam414 415 vim416 eis inferre praesumat417, <O93, f. 109va> antequam418 horum419 causa Romani pontificis auctoritate finiatur420. Quod si aliter a421 quoquam422 praesumptum fuerit423, nihil erit424, sed425 viribus carebit.

[H. 13] Nam426 nec427 hoc perpere428 praesumimus, sed id429 ipsum et in Nicena synodo constitutum et antecessores nostros <I83, f. 187vb> egisse bene, Athanasi430, nosti, quoniam431, quando tu et Paulus Constantinopolitanus432, Asclepius Gazae433 et Lucianus Adriopolitis434 ab435 orientalibus <N442, f. 90va> episcopis inconsulto436 sanctae437 memoriae Iulio praedecessore nostro438 damnati estis et ad eum quasi439 ad440 totius orbis441 caput, ut semper huic442 sanctae sedi licitum fuit443, con<SG670, p. 390b>fugistis, cognita eorum nequitia et vestra444 iustitia vos in communionem445 suscepit et omnium vestrum446 curam gerens447 propter sedis448 propriae dignitatem singulis449 suas450 reddens451 ecclesias452 orientalibus scripsit culpans eos, quod non recte tractassent viros inculpabiles453 de suis454 ecclesiis expellentes et constituta455 Niceni concilii456 <E97, f. 102rb> minime conservantes. E quibus ad457 certum diem nonnullos458 sibimet adesse praecepit, ut de talibus certam459 praesumptionibus460 reddererent rationem, et coram eis ostenderet iustum se461 super eis <VD38, f. 178ra> protulisse decretum. Interminatus est etiam non462 talia deinceps <I83, f. 188ra> fratres463 esse464 passuros465, <P9629, f. 65va> et nisi ab466 huiusmodi praesumptionibus cessarent467, a468 propriis esse gradibus eos recessuros. Tali enim huius sanctae sedis privilegio tu et fratres tui proprias receperunt469 ecclesias cum omnibus sibi pertinentibus. [H. 14] His470 enim471 et aliis quamplurimis documentis manifestum est nullum damnari <SG670, p. 391a> aut suis exspoliare472 rebus debere473 episcopum, qui hanc sanctam474 sedem interpellaverit, aut sibi defensatricem asciverit475, donec iudicium de476 eo477 nostrae478 apostolicae auctoritatis479, hoc est principis apostolorum Petri, agnoscat, quia solummodo Christus Iesus huic480 sanctae sedi, id est apostolicae481, hoc facere commisit, utpote, quoniam482 solus atque <Bcan4, f. 132v> prae omnibus praefatus princeps apostolorum creditus483 est484 atque percipere meruit a rege485 regum Christo deo claves regni caelorum.

[H. 15] De486 induciis487 vero episcoporum, super quibus consuluistis488, diversas a patribus regulas invenimus institutas, quidam enim ad repellenda <I83, f. 188rb> impetitorum489 machinamenta et suas praeparandas responsiones et testes confirmandos <V630, f. 195rb> et consilia490 episcoporum atque amicorum quaerenda annum <N442, f. 90vb> et sex menses491 mandaverunt concedi, quidam autem annum, in quo <SG670, p. 391b> plurimi492 concordant, minus vero493 quam sex menses494 non repperi, quia et laicis haec indulta sunt, quanto magis domini sacerdotibus. Nam et a nostris495 antecessoribus atque reliquis sanctis patribus multoties496 inhibitum est, ne quis domini sacerdotes497 detractionibus498 irroget499, quanto magis accusationibus500 non ex radice501 caritatis prolatis502 503. Quiescite, inquiunt, et nolite persequi eos, qui deo perfecte ministrant, <VD 38, f. 178rb> quorum orationibus et terrena bella sedantur et recedentium a504 deo angelorum pelluntur incursus quique omnes daemones corruptores505 precum assiduitate506 confundunt. Induciae507 namque non sub angusto tempore, <I83, f. 188va> sed508 sub longo spatio concedendae sunt, ut accusati se praeparare509 et universos communicatores in provinciis positos510 convenire et testes praeparare atque contra insidiatores511 se pleniter armare valeant.

Iudices enim et accusatores tales esse <SG670, p. 392a> debent, <E97, f. 102va> qui omni careant suspicione et ex radice caritatis suam desiderent512 promere sententiam. [H. 16] His513 igitur tam legaliter quam514 et canonice prolatis515 etiam omnium christianorum reverentiam516 congaudere deposcimus517 spiritali518 intercedente dilectione et timore dominico, per quem humana <P9629, f. 65vb> removetur519 offensio et ecclesiarum aedificatio praeponitur520 521 universis, ut magis universi ad522 aedificationem fratrum laborent quam523 ad damnationem, quoniam ait dominus: In hoc cognoscent omnes, quia524 mei estis discipuli, si dilectionem habueritis525 ad invicem. Iam enim formam dedimus526 et a527 praedecessoribus528 nostris datam esse cognovimus, ut, <I83, f. 188vb> si quis se529 agnoverit530 christianum, illud531 servet532, quod533 ab apostolis noscitur esse contraditum534 dicente apostolo Paulo: Si quis535 vobis annuntiaverit, praeter536 quod accepistis, anathema sit. Christus enim dei filius dominus noster humano generi per537 538 propriam passionem salutem <N442, f. 91ra> plenissi<SG670, p. 392b>mam condonavit, ut nos liberaret. Et si deus539 in tantum nos dilexit, ut etiam proprio filio non parceret, sed540 <O93, f. 109vb> pro nobis omnibus illum541 traderet542, <VD38, f. 178va> ut nos liberaret, ut quid543 nos non diligimus544 fratres aut eos temere iudicamus545, cum praedictus dicat546 apostolus: Nolite iudicare invicem, sed hoc iudicate magis, ne ponatis offendiculum547 fratri vel scandalum? Nam si illi, qui548 fratres diligunt, ex deo nati sunt et vident deum, quid ergo erunt549 illi550, qui eos551 persequuntur et eos detrahendo, machinando, accusando, infestando damnare moliuntur? Si illi filii dei, procul dubio hi552 filii sunt diaboli, qui semper sicut leo rugiens circuit553 quaerens, quem554 devoret, ita555 fratres insequuntur556, ut perdant. <I83, f. 189ra> Qui vero557 adiuvare fratres refugiunt, maius558 peccatorum onus acquirunt et fraternitatis559 solacio rei exsistunt: Vae, inquit propheta, <V630, f. 195va> qui potum dat amico suo mittens fel suum. <SG670, p. 393a> Et iterum sapientissimus Salomon560 ait: Quoniam, qui loquitur iniqua561, non potest latere562 nec praeteriet illum563 corripiens iudicium. In cogitationibus ergo impii interrogatio erit, sermonum autem illius auditio564 ad dominum565 perveniet ad correptionem iniquitatum566 illius, quoniam auris zeli audit omnia, et tumultus567 murmurationum non abscondetur568. Haec569 enim si amplecti voluissent, proprio570 et sano571 sensu ad reprobum sensum572 minime laberentur, sed per dei timorem573 sermonum574 suorum praecaventes custodiam, piam sanctorum patrum definitionem575 sine quadam576 nocumenti577 praesumptione578 utique conservarent, <E97, f. 102vb> quoniam dicit sacrum eloquium: Consilium bonum conservabit te et mens bona custodiet579 te. Non <I83, f. 189rb> enim de fontibus salutiferis spiritaliter580 581 ad acquisitionem aeternae vitae <P9629, f. 66ra> procedunt tales <Bcan4, f. 133r> accusationes et detractiones582, atque ideo <VD38, f. 178va> competenter583 nos beatus <SG670, p. 393b> Paulus584 apostolus praeminens585 ait: Non debere plus sapere quam oportet sapere, sed sapere ad586 sobrietatem in definitione587 pietatis perdurantes. Qui enim haec588 praetereunt, non tantum <N442, f. 91rb> laesi589 sunt decidentes a590 corroboratione sua, sed insipientiae suae dereliquerunt591 domibus592 memoriam, ut in his, in593 quibus peccaverunt, minime latere potuissent, gloria enim et contumelia in loquela et in594 lingua hominis casus illius595 est. Ideoque conveniens est hanc quidem596 ostensionem repraehensionum597 illorum nostris actibus inseri, ne ulterius iam598 talia patiamini seminantibus eis zizania599 et scandala, sed laetari600 in officiis et dogmatibus601 vestris mereamini. Igitur erubescant, talia et602 huiusmodi blasphemia603 <I83, f. 189va> subtrahere festinent, si noluerint a604 sacerdotali nostro collegio segregari et a totius christiani populi societate divelli605.

[H. 17] Licet606 namque de his plura et pernecessaria, quae607 in de<SG670, p. 394a>cretis608 sedis609 apostolicae et ab610 apostolis eorumque successoribus nostris611 videlicet praedecessoribus statuta inveniuntur, dicere et conscribere potuissemus, tamen melius612 nobis visum613 est, ut614 epistolam oratione claudamus.

Dominus615 omnipotens et unus616 unigenitus617 filius et salvator noster Christus618 Iesus hoc vobis tribuat incitamentum, ut omnibus fratribus et coepiscopis nostris619 quibuscumque tribulationibus laborantibus620 totis621 succurratis viribus et cum eis compatientes622 crucem eiusdem domini623 salvatoris portetis, ut veri ipsius discipuli coram omnibus appareatis, ut624 vos et, qui vobiscum625 sunt, <VD38, f. 179ra> hic626 et in futuro meliora possideatis627, quae oculus non vidit nec auris628 audivit nec in cor hominis ascenderunt629, quae praeparavit630 deus di<I83, f. 189vb>ligentibus se per631 dominum nostrum Iesum Christum632, per quem et cum quo omnipotenti deo633 gloria in saecula <V630, f. 195vb> saeculorum. Amen634. Valere635 vos opto, carissimi636 fratres. Data Idus637 Febr. Agario638 et Iuliano viris clarissimis639 640 consulibus.

O93, f. 109vb; V630, f. 195vb; N442, f. 91rb; I83, f. 189vb; VD38, f. 179ra; P9629, f. 66ra; SG670, p. 394a; Bcan4, f. 133r; E97, f. 102vb; P102


1 INCIPIT fehlt N442

2 Überschrift] EPISTOLA FELICIS PAPAE ATHANASIO ET CĘTERIS EPISCOPIS PER ĘGYPTUM ET LYBIAM VEL THEBAIDEM DIRECTA SG670

3 SANCTISIME VD38

4 CONCILII] CONCILII PREDICTO N442

5 THEBAIDORUM ET LIBIORUM EPISCOPIS] EPISCOPIS THEBAIDORUM ET LIBIORUM V630

6 ET LIBIORUM] LIBIORUMQUE N442

7 rescripto P102

8 CONSULTATIONIBUS korr. aus CON N442

9 ET ACCUSATIONIBUS fehlt I83; VD38; Bcan4; P102

10 CANICE VD38

11 RESPONDETUR korr. aus RESPONDENTUR V630; RESPONDERUNT N442

12 XI fehlt V630; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

13 am Rande XI Bcan4; P102

14 alexandriae SG670

15 almae fehlt E97

16 urbis fehlt SG670; urbis korr. aus ubis P102

17 romanam Bcan4

18 vestram sinodicam korr. aus vestram P9629

19 conscripta I83

20 nostra in korr. aus nostra N442

21 in fehlt VD38

22 recitari I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

23 omnis V630

24 praecepimus korr. aus praecipimus SG670

25 quibus E97

26 luctu I83

27 in plorationem] implorationem Bcan4

28 merore I83; VD38; Bcan4; merorem korr. aus memorem SG670

29 ii E97

30 salvator SG670; saluti E97

31 generis humani] generi humano korr. aus generis humani SG670

32 persecutionem non korr. aus persecutionem Bcan4

33 fieri neque fluctuationes inferri korr. aus fieri E97

34 invidere E97

35 dispensatores korr. aus despensatores V630

36 atque E97

37 sancta] sancta et korr. aus sancta SG670

38 sancta magna] magna sancta P102

39 persequi eos korr. aus persequi SG670

40 superna I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

41 subiurgantur Bcan4

42 Omnes Bcan4

43 avertendo SG670

44 eum contra korr. aus eum VD38; eum contra] eum in korr. aus eum SG670

45 contra fehlt I83; Bcan4; P102

46 infessus am Rande vel infestus V630; infessus P9629; N442; infestus korr. aus infensus Bcan4; infestus E97; P102

47 ait I83

48 contendit korr. aus contendat P9629

49 autem E97

50 speculo P102

51 talibus korr. aus tibus VD38

52 resistatis korr. aus nesistatis P9629

53 quisque I83; Bcan4; quis SG670

54 vestrum a korr. aus vestrum N442

55 si VD38

56 aminiculum Bcan4

57 pauci korr. aus pauc VD38

58 iustitia korr. aus iusti O93

59 dominoque] domino quoque V630

60 opemque I83

61 funiculum Bcan4

62 Nam si korr. aus Nam SG670

63 domini fehlt E97

64 tangit fehlt VD38

65 saecularis Bcan4

66 humani V630

67 homines] homines in korr. aus homines N442

68 requitiones N442; requisitiones korr. aus requisitionis I83

69 eius V630; P9629

70 eos SG670

71 celesti korr. aus celestis SG670

72 qui P9629; quae fehlt E97

73 impensius V630; propensius P9629; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

74 concedende VD38

75 am Rande De defensione episcoporum eorumque induciis sufficienter et rationabiliter collectis I83

76 primantur I83

77 am Rande De accusatione et defensione episcoporum eorumque iudiciis O93; am Rande De capitulis quę tam in nicena synodo quam et in apostolica sede constituta sunt V630; am Rande XII Bcan4; vor Incipiamus Rubrik XII Quod a petro coeperit exordium et apostolatus et episcopatus in christo Item de capitulis viginti positis niceni concilii et romani sedis super defensione episcoporum P102

78 Incipiamus] DE ACCUSATIONE ET DEFENSIONE EPISCOPORUM EORUMQUE IUDICIIS Incipiamus N442

79 domino I83

80 quem V630; P9629; VD38; E97; P102; quaem korr. aus quam Bcan4

81 emerserunt korr. aus merserunt SG670

82 causae fehlt SG670; P102

83 si VD38; et korr. aus sed SG670

84 quę korr. aus quia SG670

85 comperimus korr. aus comperimur SG670

86 qui I83; quam korr. aus qui Bcan4

87 caritate korr. aus caritate caritate VD38

88 caritate fratribus sunt] fratribus sunt caritate V630; P9629

89 fratribus sunt] sunt fratribus SG670

90 sunt fehlt I83; sint Bcan4

91 positę Bcan4; P102

92 sollicitudo korr. aus sollicitedo P102

93 talia korr. aus telia SG670

94 deveniant V630; proveant N442

95 quędam korr. aus quę P102

96 et fehlt SG670

97 hac] hac sancta I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

98 constituta] constituta sunt V630; P9629

99 quoepiscopi P9629

100 imitetur N442

101 conpedium SG670

102 strictum P9629; strictim korr. aus strictum N442

103 coeperimus I83; ceperimus VD38

104 nonnulla korr. aus nonnulli SG670

105 instantis temporis] instanti tempori E97

106 petistis SG670

107 ponamus korr. aus ponamur V630

108 Est korr. aus Item de eadem re felix ita ait usque hic VD38

109 institutis] in statutis SG670

110 I fehlt V630; E97; P102

111 am Rande Item de eadem re felix ita ait usque hic Capitula sinodica contra accusationem et accusatores episcoporum I83; am Rande Capitula synodica contra accusationem et accusatores episcoporum VD38

112 vor Ut Rubrik Item de eadem re felix ita ait usque hic Capitula synodica contra accusationes et accusatores episcoporum Bcan4

113 Et P102

114 arbitros I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

115 summos fehlt SG670

116 primates V630; N442; I83; VD38; P9629; SG670; Bcan4; E97; P102

117 II fehlt V630; E97; P102

118 adversum P9629

119 indicet korr. aus indiget SG670

120 et korr. aus ut V630

121 aut korr. aus ut V630; ut VD38; P102

122 instruente korr. aus instruiente I83; instituente VD38

123 veritate korr. aus veritatem SG670

124 vade et korr. aus vade I83

125 tres korr. aus tres vel III SG670

126 te korr. aus vos V630

127 causa I83; VD38; P102; accusa korr. aus accuse SG670

128 publicae tunc korr. aus tunc publicae O93

129 et reliqua fehlt E97

130 III fehlt V630; E97; P102; III korr. aus IIII SG670

131 suum I83

132 qui korr. aus quia SG670

133 quam korr. aus quem E97

134 iucium korr. aus icium VD38; iutium Bcan4

135 revocent korr. aus revocet SG670

136 am Rande De eiectis episcopis P9629

137 IIII fehlt V630; E97; P102

138 familialiter VD38

139 legitimo korr. aus legitime SG670

140 angustam I83

141 am Rande Quod primates non prius episcopos convocent ad synodum quam eis per scripta significent quid opponitur V630

142 et non prius quam] prius SG670

143 quę I83; quam korr. aus que Bcan4

144 eius I83; eis korr. aus eius Bcan4

145 scruta I83

146 quod E97

147 eis fehlt V630

148 opponitur V630; SG670; E97; opponatur P9629

149 tui Bcan4

150 electi P9629; I83; Bcan4

151 evocari V630; N442; E97; vocari P9629; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

152 aemulis fehlt I83; Bcan4

153 V fehlt V630; E97; P102

154 interlinear o E97

155 fuerit rebus expoliatus korr. aus fuerint rebus expoliati V630

156 a fehlt I83; Bcan4

157 expulsus] expulsus his I83; Bcan4

158 sanctum E97

159 prepositum korr. aus propositum O93

160 fonte VD38

161 certare, interlinear vel cedere P9629

162 et SG670

163 legitime E97

164 et korr. aus ut P9629; et fehlt SG670

165 restituantur I83

166 per spatiosa tempora] spacioso tempore E97

167 spatiosa korr. aus spatia SG670

168 tempora korr. aus tempore V630

169 et fehlt P9629

170 am Rande Qui acusare nequeunt P9629

171 VI fehlt V630; E97; P102

172 infami korr. aus infamo SG670

173 atque korr. aus absque SG670

174 quoquumque I83; quacumque Bcan4

175 negotio liceat] liceat negotio V630; P9629; E97

176 servilique I83; Bcan4

177 persona sit] sit persona E97

178 re fehlt V630

179 VII fehlt V630; E97; P102; VI. Bcan4

180 ssupradicto O93

181 convocatus V630; P9629; E97

182 debet SG670

183 ipse SG670

184 potuerit SG670; E97; P102

185 VIII fehlt V630; E97; P102

186 qui I83; Bcan4; VD38

187 VIIII fehlt V630; E97; P102

188 adquieverunt Bcan4; adquieverit korr. aus adqueverit P102

189 debet VD38; debebunt P102

190 sata O93

191 apud V630; P9629; E97

192 primatem E97

193 in SG670

194 infra tres korr. aus infra N442

195 his SG670; sui korr. aus suis P102

196 ratione P9629; N442; I83; VD38; satisfactione P102

197 distulerunt I83; VD38; distulerit korr. aus distulerint SG670

198 Quod si probare potuerit quod non noluerit fehlt SG670

199 probare] probare non P9629

200 potuerit korr. aus poterit P9629; potuerunt I83; VD38; Bcan4; P102

201 noluerunt I83; VD38; Bcan4; P102

202 sed] sed et si SG670

203 potuit P9629; potuerunt I83; VD38; P102; Bcan4; potuerit korr. aus potuerint SG670

204 nihil V630; P102

205 eis SG670

206 nocebunt I83; Bcan4

207 qui] qui aut SG670

208 vi korr. aus vi vi VD38; vim Bcan4

209 pulsu I83

210 fuerunt VD38

211 omnia ei] ei omnia V630; P9629; E97

212 redintegrentur korr. aus redingrentur Bcan4

213 in sede] inibi korr. aus inde SG670

214 pacifice korr. aus pafice P102

215 residiat VD38

216 pulsus E97

217 expoliatus suis korr. aus expoliatus O93; SG670

218 suis fehlt V630; P9629; N442; I83; VD38; Bcan4; E97; P102

219 autem fehlt I83

220 ad iudicium venerit] venerit ad iudicium E97

221 fuerint I83; Bcan4; fuerunt VD38

222 petendę P102

223 a fehlt P102

224 patribus korr. aus fratribus SG670

225 tribuantur ut] tribuantur korr. aus tribuantur ut O93; P9629

226 aut E97

227 ille fehlt SG670

228 accusatus VD38

229 si ibi] sibi korr. aus si ibi Bcan4

230 ibi fehlt SG670

231 alicuius korr. aus ali V630; alique I83; aliqua korr. aus alique Bcan4

232 vim metuerit et verum korr. aus vim et verum Bcan4

233 metuerit] et verum I83; metuerunt VD38

234 quod VD38; P102; quod korr. aus quo Bcan4

235 am Rande Testes O93

236 quia korr. aus qua N442

237 multa korr. aus multa pro VD38

238 X fehlt V630; E97; P102; vor X Rubrik De hi qui non sunt recipiendi ad iudicandum vel ad accusandum Bcan4

239 denegetur] denegetur eis korr. aus denegetur SG670

240 qui] quia I83; VD38; Bcan4; P102

241 christianae] christiane me VD38

242 propositi korr. aus prępositi SG670

243 aut korr. aus ut SG670

244 probita VD38

245 neglexerunt I83; VD38; Bcan4; P102

246 XI fehlt V630; E97; P102

247 derogator korr. aus derogatur I83; derogatori SG670

248 variis korr. aus suariis V630

249 detrectationibus V630; VD38

250 roborare I83

251 am Rande De his qui non sunt recipiendi ad iudicandum vel accusandum I83

252 ne Bcan4

253 praesumant I83; VD38; Bcan4; P102

254 sed fehlt SG670

255 probari Bcan4

256 debes V630

257 quo animo] quomodo de hoc Bcan4

258 modo I83

259 suscipere] suscipere accusationes presumat dicente domino P9629; suscipere korr. aus scipere VD38

260 professione V630; professsioni P9629; E97

261 am Rande De his qui non sunt recipiendi ad iudicandum vel acusandum P9629; am Rande De his qui non sunt recipiendi ad iudicandum VD38

262 XII fehlt V630; E97; P102

263 quorum VD38

264 coversatio P102

265 omni korr. aus omnia V630

266 careant] careant atque omni careant P9629; careat P102

267 tempore I83; tempus Bcan4

268 ut korr. aus et VD38

269 Nicena] nicena et VD38

270 hominum infestationem korr. aus hominum SG670

271 ab omnibus est definitum fehlt SG670

272 diffinitum I83; difinitum korr. aus definitum Bcan4; difinitum P102

273 delecta VD38

274 XIII fehlt V630; E97; P102

275 sint SG670; Bcan4; E97; P102

276 uo I83

277 qui metropoles] qui metropolis korr. aus polis VD38

278 metropolis I83; VD38; Bcan4; P102; metropoles korr. aus metropolis SG670

279 sedis I83; VD38; P102; sedes korr. aus sedem Bcan4

280 vocentur E97

281 sedis korr. aus sede Bcan4

282 dignitatem I83; Bcan4

283 est fehlt SG670

284 roborata] roborata est korr. aus roborata SG670

285 XIIII fehlt V630; E97; P102

286 Primo korr. aus Promo O93

287 inquiratur et korr. aus inquiratur VD38

288 inpetitorum korr. aus inpeditorum O93; impeditorum N442; VD38; P102; inperdictorum I83; prędictorum SG670; inpeditorum korr. aus in perditorum Bcan4

289 prius] prius requratur V630

290 vitę I83

291 vita et actus discutiantur, quia non debet pravorum aut insidiantium fehlt O93; V630; N442

292 act VD38

293 actus discutiantur] acti liscutiantur VD38

294 decet E97

295 am Rande vel perniciose V630

296 pernicie] pernitiae volentium V630; pernities SG670

297 vitam V630; SG670; E97

298 lacerare SG670; Bcan4

299 sepissime korr. aus se piissime N442; sepissime korr. aus sepissisime VD38

300 ani VD38

301 calamitatibus alios derogare. Ideo summopere korr. aus calamitatibus N442

302 aliis SG670

303 deo SG670

304 summopere] summopere est SG670; E97

305 praevidendum] praevidendum est I83

306 nec VD38; P102

307 XV fehlt V630; E97; P102

308 am Rande TESTES O93

309 infidelis SG670

310 nullus] nullus in SG670

311 nullis VD38

312 calumniator korr. aus calomniator P102

313 causandum V630; P9629; E97

314 facile Bcan4

315 omnes quos] omnis qui SG670

316 quos fehlt VD38

317 accausanda korr. aus causanda V630; causanda P9629; E97

318 publicae V630

319 admittant I83

320 permittantur fehlt I83

321 permittantur episcopos accusare] episcopos acusare pręsumant SG670

322 recipiunt korr. aus respiciunt SG670

323 sacerdotales P9629; I83; sacerdotalis korr. aus sacerdotalis eos SG670; sacerdotes Bcan4

324 debeat korr. aus debeant SG670

325 in fehlt P9629

326 illi Bcan4

327 apostolus korr. aus amplius SG670

328 dicat korr. aus dicant VD38

329 nimine SG670

330 XVI fehlt V630; E97; P102

331 am Rande TESTES fehlt O93

332 Heretici a] Heretica I83; VD38; Heretici korr. aus Heretica SG670; Bcan4

333 a fehlt P102

334 opprimimus VD38

335 exommunicatique] excommunicati atque P9629; excommunicatique qui SG670

336 dixerint korr. aus dixerunt O93; dixerent korr. aus dixerint V630

337 sortilogos E97

338 occasionem I83; acusacionem korr. aus occasionem VD38

339 erint I83; VD38; erunt korr. aus erint Bcan4

340 XVII fehlt V630; E97; P102

341 enim SG670; P102

342 ita in korr. aus ita O93; ita in] enim I83; VD38; Bcan4

343 sicuti E97

344 non P102

345 Nam in saecularibus fehlt SG670

346 postquam] ubi si quisquam korr. aus priusquam SG670; post qui P102

347 vocatus] vocatus venerit E97

348 et in] venerit et cum I83; VD38; Bcan4; P102; venerit aut (aut korr. aus ut SG670) cum SG670

349 coeperit korr. aus coepit P9629; SG670; coeperit I83; VD38; P102; ceperit E97

350 licet ante korr. aus licet O93

351 conte I83

352 peractum VD38; P102

353 dicta causa] causa dicta SG670

354 aut si korr. aus aut SG670

355 se pergravari korr. aus semper gravari P9629; se pergravari] semper gravari VD38

356 praegravari I83; VD38; Bcan4; E97; P102; pręgravari korr. aus pergravari SG670

357 viderunt VD38

358 XVIII fehlt V630; E97; P102

359 Quotiens E97; P102

360 certis korr. aus certis ceteris SG670

361 accusatus V630; I83

362 talis I83

363 legitima korr. aus legima V630

364 legitima in synodo] synodo legitime in SG670

365 ab korr. aus ad SG670

366 canice VD38

367 qui sunt korr. aus qui VD38

368 fuerint korr. aus fuerunt SG670

369 fuerint accusatores korr. aus fuerint P9629

370 qui VD38; P102

371 vacari I83; VD38; P102; vocari SG670; Bcan4

372 ligandum I83

373 illis P102

374 qui korr. aus qui in SG670

375 si VD38

376 XVIIII fehlt V630; E97; P102

377 Quamvis korr. aus Quamquis SG670

378 provincialibus SG670; Bcan4

379 causa VD38; P102

380 eorum VD38

381 liceat korr. aus licet N442

382 agitare korr. aus agare Bcan4

383 tempus I83; tempore SG670

384 constitum VD38

385 licet] licet et SG670

386 perperam korr. aus perperant SG670

387 excommunicati] et communicati I83

388 fuerunt SG670

389 huius sanctae sedis] sanctę sedis huius Bcan4

390 praecessoris I83; praedecessoris korr. aus praedecessores Bcan4

391 potestati P9629; potestate korr. aus potestatem Bcan4

392 Ipse V630; P9629

393 Quodcumque I83

394 quęcumque solveris korr. aus quęcumque SG670

395 solverit VD38

396 in terra fehlt E97

397 XX fehlt V630; E97; P102

398 Quotiens E97; P102

399 suis korr. aus sui SG670

400 putaverint korr. aus potaverint SG670

401 eo VD38

402 suspectos korr. aus suos V630

403 romana VD38

404 ad quam] aque I83; atque VD38; SG670; Bcan4; P102

405 eos fehlt SG670

406 detentione korr. aus detenti O93

407 oblatione I83

408 appelaverint korr. aus appellaverunt SG670

409 ecclesia VD38

410 expoposcerint I83; VD38; Bcan4; P102; exposcerint korr. aus exposserint SG670

411 nullos VD38

412 sedes subripere aut eorum fehlt V630

413 afferre VD38

414 aliquis VD38; Bcan4; P102

415 aliquam vim] aliquid I83; SG670

416 vim eis korr. aus vim V630

417 praesumant I83; VD38

418 antequam horum] antęque amborum I83; ante qui amborum VD38

419 amborum P9629; SG670; Bcan4; E97; P102

420 firmetur SG670

421 in SG670

422 quo I83; VD38

423 fuerit fehlt I83; fuerunt VD38

424 eorum I83; Bcan4; erunt VD38; erit] eis oberit SG670

425 se I83; suis Bcan4

426 am Rande XIII Bcan4; vor Nam Rubrik Confirmatio superioris cap. id est XX et cętera Bcan4; vor Nam Rubrik XIII Confirmatio superioris capituli id est XX Exemplo iulii papę qui secundum nicenum constitutum synodale athanasio et reliquis episcopis orthodoxis suas unde expulsi fuerant reddidit ecclesias et eos in communionem suscepit P102

427 ne I83

428 perperam korr. aus perpere SG670; perperam E97

429 et V630; VD38; P102

430 athaenasi korr. aus athanasi I83; athanasti VD38

431 am Rande De restitutione athanasii et pauli asclaepiique atque luciani archiepiscoporum a iulio romano archiepiscopo V630

432 constantinopolitanus korr. aus constatopolitanus VD38; constantinopolitanus korr. aus constantinopolitanos P102

433 gazo O93

434 adriopolites V630; P9629; E97; adrianopolites korr. aus adrianopolitis SG670

435 ab korr. aus ad SG670

436 inconsulto korr. aus inconsulte SG670

437 sancto Bcan4

438 meo E97

439 quasi ad] quas VD38

440 ad fehlt SG670

441 urbis Bcan4

442 huic korr. aus huc P102

443 fuit korr. aus fugit V630

444 vestra iustitia] vestro iudicio korr. aus vestra iudicia SG670

445 communem V630; communione P9629; VD38; P102

446 vestrum korr. aus nostrum E97

447 gerentes I83; gerens korr. aus regens SG670; gerens korr. aus gerentes Bcan4

448 quod I83; Bcan4

449 singulis suas] suas singulis V630; P9629; E97

450 sue I83; Bcan4; suas korr. aus suis SG670

451 reddens korr. aus reddentes P102

452 ecclesias] ecclesias has I83

453 inculpabilis VD38

454 suis] suis eos E97

455 constitutam Bcan4

456 concilii korr. aus concolii V630

457 a VD38

458 nonnullos korr. aus non ullos P9629

459 certamen O93; certa VD38

460 praesumptionis I83; VD38; Bcan4; P102

461 se fehlt E97

462 ne E97

463 fratres] fieri se E97

464 esse korr. aus eius SG670

465 passuros korr. aus passurus SG670; passurum E97

466 ad I83; Bcan4

467 cessarunt VD38

468 a korr. aus ap E97

469 recepistis P9629; E97

470 am Rande XIIII Bcan4; vor His Rubrik XIIII Quod nullus eos debeat dampnari aut rebus suis expoliari qui romanam sedem appellet donec iudicium de eo apostolice auctoritatis agnoscat P102

471 ergo E97

472 expoliari P9629; N442; SG670; E97; expoliari korr. aus expoliare P102

473 deberi P9629

474 sanctam sedem] sedem sanctam E97

475 adscripserit SG670

476 de eo korr. aus deo Bcan4

477 eo fehlt SG670

478 nostro SG670

479 auctoritatis] auctoritatis decreto korr. aus auctoritatis SG670

480 huic korr. aus huc P102

481 apostoli VD38; P102

482 quoniam] quia hoc korr. aus quia SG670

483 interlinear pre SG670

484 est korr. aus esse P102

485 ge VD38

486 am Rande De indutiis episcoporum P9629; am Rande De induciis episcoporum accusatorum VD38; am Rande XV Bcan4; vor De Rubrik XV De induciis episcoporum accusatorum secundum diversas regulas a patribus institutas et de iudicibus atque accusatoribus episcoporum P102

487 indiciis P9629; induciis korr. aus inducis VD38; induciis korr. aus indiciis E97

488 consuluistis korr. aus consuluisitis P102

489 imperitorum korr. aus imperatorum SG670

490 consilia korr. aus concilia O93; concilia N442; I83; SG670; Bcan4; P102

491 menses mandaverunt concedi, quidam autem annum, in quo plurimi concordant, minus vero quam sex menses korr. aus menses V630

492 plurima E97

493 vero quam korr. aus vero O93

494 menses fehlt E97

495 nīs V630

496 multotiens E97; P102

497 sacerdotibus V630; P9629; E97; sacerdotis Bcan4

498 detractiones E97

499 irroget, quanto magis accusationibus fehlt SG670

500 accusationes E97

501 radices VD38

502 prolatas E97

503 prolatis] prolatis impetat korr. aus prolatis SG670

504 a deo fehlt SG670

505 corruptores] corruptę sunt V630

506 assiduitatem O93; asiduitate korr. aus asiduitatate VD38

507 Inducuę VD38

508 si VD38

509 parare I83; praeparare korr. aus parare Bcan4

510 positis I83; VD38; P102; positos korr. aus positis SG670; positos korr. aus possitis Bcan4

511 insidiatores se pleniter armare valeant Iudices enim et accusatores korr. aus insidiatores P102

512 desiderant V630; P9629

513 am Rande XVI Bcan4 ; vor His Rubrik XVI Quod magis ab omnibus sit laborandum ad aedificationem fratrum quam ad dampnationem P102

514 quam korr. aus qui Bcan4

515 probatis I83

516 revelentiam P9629; reverentia Bcan4

517 poscimus I83; possimus VD38; P102; poscimus korr. aus possimus SG670; possimus korr. aus posscimus Bcan4

518 spiritali korr. aus spritali VD38; spiritale Bcan4

519 removetur korr. aus renovetur SG670

520 proponitur V630; E97

521 praeponitur universis ut magis] praponitur ut plus korr. aus praeponitur SG670

522 ad fehlt O93; N442

523 quia I83; qui VD38

524 quam VD38; quoniam SG670

525 habuęntis VD38

526 dedimus korr. aus dedemus V630

527 ad Bcan4

528 praedecessoribus korr. aus decessoribus N442

529 e VD38

530 agnoverunt I83; agnoverunt korr. aus anoverunt VD38

531 illum Bcan4

532 servet korr. aus ser I83

533 quod ab korr. aus quod O93

534 contraditum korr. aus contradictum VD38; contradictum korr. aus contraditum Bcan4

535 qui VD38

536 propter O93

537 per fehlt SG670

538 per propriam passionem] propria passione V630

539 deus korr. aus dominus Bcan4

540 si VD38

541 illum fehlt E97

542 traderet] traderet et Bcan4

543 qui Bcan4

544 diligimus korr. aus diligamus E97

545 iudicavimus Bcan4

546 dicat apostolus] apostolus dicat E97

547 offendiculum korr. aus offediculum VD38

548 qui fratres diligunt, ex deo nati sunt et vident korr. aus qui N442

549 erit P9629; Bcan4

550 illis P9629; Bcan4

551 eos korr. aus eos qui N442

552 hii Bcan4; ii E97

553 circumit E97

554 que P9629

555 ita korr. aus ut a N442; ia] ita qui SG670

556 insequuntur] et secuntur Bcan4

557 vero adiuvare korr. aus vero Bcan4

558 magis I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

559 fraternitatis solacio] solatio fraternitatis E97

560 solomon I83

561 iniqua korr. aus inqua I83; inquit E97

562 latere nec korr. aus latere N442

563 ullum VD38; P102

564 auditio ad dominum perveniet] ad deum perveniet auditio V630; P9629; E97

565 deum V630; P9629; E97

566 iniquitantum P9629

567 tumultis Bcan4

568 abscondetur korr. aus adscondetur N442

569 Nec SG670

570 proprio et sano sensu] proprios et sanos sensus korr. aus proprio et sano sensu SG670

571 sano korr. aus sani P9629

572 sensu VD38

573 timore VD38

574 sermonum korr. aus sermonem E97

575 diffinitionem SG670; difinitionem P102

576 quedam VD38; quadam korr. aus quedam P102

577 nocumenti] nocuae mentis SG670

578 praesumtionem VD38

579 custodiat Bcan4

580 spiritaliter] spiritaliter aut korr. aus spiritaliter SG670

581 spiritualiter ad korr. aus spiritualiter E97

582 detractionēs VD38

583 competenter nos korr. aus competenter SG670

584 Paulus fehlt Bcan4; paulus korr. aus palus P102

585 ammonens V630; praemonens P9629; praeveniens I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; admonens E97

586 a VD38

587 definicione korr. aus defensione VD38; diffinitione SG670; Bcan4

588 hanc V630; P9629; N442; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

589 ipsi I83; SG670; ipsi, am Rande al. lęsi sunt Bcan4

590 ac N442

591 dereliquerunt korr. aus derelinquerunt N442

592 omnibus korr. aus domibus P9629; omnibus I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

593 in fehlt V630; P9629; E97

594 in fehlt P102

595 illius est korr. aus illius SG670

596 quidam P102

597 repraehensionem V630; P9629; Bcan4; E97; repraehensionum korr. aus repraehensione SG670

598 tam I83

599 zizania korr. aus zezania P9629

600 letaria VD38

601 domagtibus Bcan4

602 et] et ab korr. aus et P9629; et ab SG670; E97

603 nlasphemia] blasphemia se P9629; SG670; E97; blasphemias N442

604 in VD38; et E97

605 develli Bcan4

606 am Rande XVII Bcan4 ; vor Licet Rubrik XVII DE ORATIONEQUE claudi aepistolam P102

607 quae] quae et N442

608 cretis VD38

609 sedis] set his VD38

610 ab] ab aliis I83; Bcan4

611 nostris videlicet praedecessoribus fehlt SG670

612 melius nobis korr. aus nobis melius O93

613 visum korr. aus iussum Bcan4

614 et VD38

615 Deus V630; P9629

616 huius P9629; I83; VD38; Bcan4; P102; unus fehlt SG670

617 unigitus VD38

618 Christus Iesus] iesus christus V630; P9629; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

619 nostris] nostris in SG670

620 laborantibus fehlt I83; SG670; Bcan4; lacerantibus VD38; P102

621 totis korr. aus toti VD38

622 cumpatientes V630; patientes Bcan4

623 domini fehlt N442; domini korr. aus dem SG670

624 ut] ut et V630; P9629; E97

625 vobiscum] vobis commissi korr. aus vobiscum P9629; vobiscum korr. aus vobis N442; vobis I83

626 hic korr. aus hinc Bcan4

627 possiatis VD38

628 aures E97

629 ascendit V630; P9629; E97

630 paravit E97

631 per] per eundem P9629

632 Christum fehlt E97

633 deo] deo patri V630; E97; deo patri korr. aus deo P9629

634 amen valere vos opto carissimi fratres korr. aus amen SG670

635 Valere vos opto, carissimi fratres fehlt I83

636 dilectissimi Bcan4; P102

637 kl. Bcan4; P102

638 agalio Bcan4

639 ā P102

640 clarissimis consulibus] cc ss. SG670

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 13.4.2006