[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Papst Felix II. an Bischof Athanasius von Alexandria

Inhaltsverzeichnis

 Papst Liberius an alle Bischöfe

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Papst Felix II. an alle Bischöfe und Priester

O93, f. 109vb; V630, f. 195vb; N442, f. 91rb; I83, f. 189vb; VD38, f. 179ra; P9629, f. 66ra; SG670, p. 394a; Bcan4, f. 133r; E97, f. 102vb; P102

AD1 QUOS SUPRA EIUSDEM PAPAE.

<SG670, p. 394b> XII2 [H. 18] Felix3 sanctae universalis ecclesiae papa4 <E97, f. 103ra> atque <N442, f. 91va> per5 gratiam dei catholicae et6 apostolicae ecclesiae urbis Romae episcopus una cum sancto concilio nostro reverentissimorum sacerdotum huc7 nobiscum convenientium in confirmatione8 piissimorum9 catholicae ecclesiae dogmatum et relevatione10 oppressorum fratrum coepiscoporum11 videlicet nostrorum, qui rectam12 Niceni concilii tenent fidem et13 fratres non14 infestantur15, <P9629, f. 66rb> universis spiritalibus fratribus nostris et reliquis in sacerdotali collegio domino16 consecratis, atque omni plenitudini17 ecclesiae catholicae.

Gratia vobis et pax multiplicetur in18 confortatione19 et sancti spiritus communione, quatenus in <I83, f. 190ra> eo proficientes a20 gloria in gloriam21 virtutes annuntiemus eius22, qui23 de24 tenebris nos25 vocavit in <I83, f. 190ra> admirabile26 lumen27 suum, apud quem non est transmutatio nec vicissitudinis28 obumbratio. Portate29, fratres, hortamur persecutiones et tribulationes patienter, ut eius <SG670, p. 395a> inveniamini filii, quem cotidie30 patrem invocatis31 deum32 33 in34 caelis, et in eo vincatis omnia, qui35 propter nos vicit36 omnia. Qui etiam proprio filio37 38 non39 pepercit suo40 41, sed pro nobis42 tradidit illum. Imitatores43 quoque44 dei45 convenit in omni verbo <VD38, f. 179rb> et opere imitari dominum46. Ideoque illud oportet nos dicere, quod ipse de se47 perhibuit dominus48: <O93, f. 110ra> Veniet enim49 princeps huius mundi et in me nihil inveniet, venerunt50 et illi, qui vos51 et nos persequuntur, quia52 vos sine nobis53 persequi non possunt, quoniam unius54 dei membra sumus et unum55 illius sacerdotium per eius sanctificationem retinemus, et in nobis56 de suis nihil invenerunt, quia, quicquid sumus, gratia dei sumus, licet propterea calumniari57 nos irrationabiliter studuerunt58, quod59 facere solent60 inimici, suam ex hoc61 cooperare62 clementiam63 properantes, quatenus per mendacium veritatem valeant obumbrare. Scripsi64 enim65 vobis, <SG670, p. 395b> inquit beatus apostolus, per multas lacri<I83, f. 190rb>mas, ut66 non contristemini, sed67 ut sciatis, quam68 caritatem <N442, f. 91vb> habeo69 abundantius in vobis. Etenim detrahentibus detrahere non est bonum, ut non70 ad71 ea, quae scripta sunt72, commoti iniuriae73 certamen efficiamus74. <Bcan4, f. 133v> Non debemus omnino timere75 opprobrium hominum76, neque77 eorum exprobrationibus78 vinci, quoniam hoc nobis dominus79 iubet per Isaiam prophetam dicens: Audite me, qui scitis iudicium80, populus meus, in quorum cordibus lex mea est, nolite timere opprobrium hominum et blasphemias eorum, ne timeatis considerantes81, quod in psalmo82 scriptum est: Nonne deus83 requiret ista? Ipse enim novit occulta84 cordis85 86 et87 cogitationes talium hominum, <E97, f. 103rb> quoniam vanae sunt. <P9629, f. 66va> Vana autem locutus88 est unusquisque89 ad proximum suum, et90 91 labia dolosa92 in corde, et corde locuti sunt mala, sed93 disperdet94 dominus universa labia <V630, f. 196ra> dolosa et linguam95 magniloquam96. Qui dixerunt: <SG670, p. 396a> Labia nostra a nobis sunt97, quis noster98 est dominus? Nam si haec in memoria99 retinerent, minime ad tantam prosilirent100 iniquitatem. Non enim101 per102 probabilem103 104 et paternam105 doctrinam106 hoc fa<I83, f. 190va>ciunt107, sed <VD38, f. 179va> ut suam exerceant in servos dei vindictam. Scriptum est108 namque: Via stulti recta in oculis eius, et sunt viae, quae videntur homini109 iustae110, novissima111 autem earum112 deducunt ad mortem. Nos enim, qui haec patimur113, iudicio114 dei haec reservare debemus, qui115 reddet116 unicuique secundum opera eius, qui etiam per ministros117 suos intonuit118 dicens119: Mihi vindictam, ego retribuam120. [H. 19] Vos121 enim in recta fide et pura122 ac bona voluntate succurrite vicissim, nec aliquis a123 supplemento fratris subtrahat manum, quoniam in hoc, ait124 125 dominus, cognoscent omnes, quia mei estis discipuli, si dilectionem habueritis ad invicem. Unde et ipse per prophetam126 loquitur dicens: Ecce quam bonum et quam <SG670, p. 396b> iocundum habitare fratres in unum. Spiritali dico habitaculo et concordia, quae in deo est et127 unitate128 fidei huius delectabilis, secundum veritatem inhabitaculi129, qui130 videlicet in Aaron magis decorabatur atque sacerdotalem131 induentibus dignitatem, <N442, f. 92ra> sicut unguentum super caput super132 principa<I83, f. 190vb>lem intellectum irrigans et usque ad133 ipsam134 extremam scientiam deducens. In hoc enim habitaculo benedictionem et aeternam vitam promisit dominus. Huius igitur propheticae135 vaticinationis meritum amplecten<VD38, f. 179vb>tes136 praesentem137 fraternam138 syllabam exposuimus nostra139 propter140 caritatem141 minime142 quaerentes aut143 quaesituri. [H. 20] Non144 enim detrahentibus bonum est145 detrahere, aut palo146 secundum vulgarem fabulam excutere palum147, absit. Non sunt nostra148 ista. Quapropter149 haec avertat divinitas150. Non sunt edocti151 habitus152 nostri ita153 vincire154, sed in patientia longanimitatis et spiritu humili<SG670, p. 397a>tatis, quia sicut minime per duriciam, ut prophetice dicamus, purgatur155 nigella, ita nec pacis saporatus fructus intellegentiae per asperitatem exprimitur; propter156 hoc157 enim et verborum supportavimus colafos, ut vel paulatim158 valeamus159 160 eum imitare161, qui propter nos se humiliare162 dignatus est, ut extremae illius ultionis163 per164 hanc plagam verba165 <E97, f. 103va> declinemus. Audiamus igitur166 et consentiamus ecclesiae oratori, qui per167 linguam spiritui168 clara169 voce exclamat dicens: Omnia vobis170 in caritate fiant171. <I83, f. 191ra> Ergo sive quae<P9629, f. 66vb>rimus sive tantummodo dicimus et172 tantummodo audimus, caritas intercedat, ars aliqua173 exsistat174 ad compositionem <VD38, f. 180ra> concordiae boni et coniunctionem175. Oportet enim176 177 de deo quaerentibus nobis spiritum178 rectitudinis mentis nostrae denumerantes179 intentiones templum pacifice inhabitare in eum propter dominum, qui180 per prophetam181 locutus est: Quaerens quaere et apud me <SG670, p. 397b> habita. [H. 21] Speculum182 enim dedit nos deus populo suo, et oportet eos, qui a183 deo sunt deputati sacerdotium adipiscere184 ita in humilitate gressu185 mentis ad invicem tendere, ut186 in <V630, f. 196rb> melius aedificentur hi, qui ad nos respiciunt quam187, quod dicere piget, <N442, f. 92rb> per nostram discordiam semitam pedum meorum188 concutere189. Ad concordiam190 inclinemus191 nos ipsos et unum in caritate sapiamus, humilitatem192 veneremur, per quam193 appraehendi solet <VD38, f. 180rb> altitudo <Bcan4, f. 134r> spiritus. Si enim verborum amplius usque huc194 taciturnitatem quam195 196 garrulitatem197 <O93, f. 110rb> dileximus, hoc quidem bene habere arbitrati sumus, ne198 scriptis vestris199 reciproca200 respondentibus iniuriae fomitem exhortemur201 et pusillanimitate202 diiudi<I83, f. 191rb>cemur203 ab eo, qui omnia ad caritatem diligere204 promulgavit. Oravimus vero et tunc ostium circumstantiae labiis nostris205 imponi et206 verbum insonitum207 concipere potius208 quam209 verbum invigilem210, et tamen211 <SG670, p. 398a> hoc212 mihi213 donum214 est a domino, et factus sum sicut homo non audiens et non habens215 in ore eius216 argumentationes217. Sed quia tempus est loquendi et tempus tacendi, operio218 219 verbum et claudo220 ostium per taciturnitatem competenter exorans: Domine, labia mea aperies et respondeam221 exprobrantibus222 mihi verbum. Licet enim tacuissemus, non semper223 <VD38, f. 180va> tamen224 tacebimus adaperiente225 nobis226 deo claves verbi: Igitur directis227 228 in praesentia229 beatitudine230 fraternitatis231 vestrae apocrisiariis232, qui post233 multas234 factas235 inter nos <P9629, f. 67ra> de ecclesiastica requisitione dissonantes sermocinationes in finem236 ad hoc pervenerunt admonentes237 nos atque adhortantes238 interpretari239 unius veri240 Christi dei241 nostri voluntatis intellectum atque242 huiusmodi interpretationem destinari vestrae sacratissimae venerationi. <E97, f. 103vb> Nos autem acceptum243 habentes <I83, f. 191va> bonae conscientiae praedictorum244 venerabilium virorum admonitionem cogno<SG670, p. 398b>scentes autem, et245 quae principatus apostolorum summitas docet, paratos esse ad satisfactionem omni poscenti246 verbum de spe, quae in nobis est secundum247 dei timorem, mansuetudinemque ad bonam scientiam temperantes, super tali <N442, f. 92va> tantummodo requisitione248 mentem nostram per249 syllabas exponimus250, superfluam251 exercitationem et alterca<VD38, f. 180vb>tionem252 verborum propter satietatem et praesentis temporis incongruitatem declinantes ac praecaventes253, nihil omnino aliud intellegentes aut proferentes254 vel255 dicentes256, quod audivimus et cognovimus257 a258 sanctis et universalibus magnis259 apostolis eorumque successoribus et patres nostri enarraverunt260 nobis et audientes praedicavimus ad supernam tendentes vocationem. Nostrum261 est studium, ubi pacis constitutio262 manet263 his, qui264 in stadio pietatis265 bene unica gloriae266, intercessor tribuitur corona. Deo267 manifestati268 269 sumus270 271, qui iudicat omnia272 <SG670, p. 399a> et comprobat. Non iurgialiter stamus273, non ad274 contradictio<I83, f. 191vb>nem respicimus275, non favorem inanem276 amplectimur277, sed278 in verbo dei propositi279 huiusmodi requisitionis resolutionem280 fecisse dinoscimur281 confi<V630, f. 196va>dentes, quoniam pacis dominus deus ad alterutrum nostrorum unitatem et dilectionem conservavit282 in gloria eius283 benignissimae284 maiestatis285. Omnem286 cum vestra beatitudine287 in Christo exsistentem fraternitatem288 tam nos289 quam, qui nobiscum sunt, multum salutamus.

Data VIII Kal. Nov. Filimone290 et Attico viris clarissimis consulibus.

O93, f. 110rb; V630, f. 196va; N442, f. 92va; I83, f. 191vb; VD38, f. 180vb; P9629, f. 67ra; SG670, p. 399a; Bcan4, f. 134r; E97, f. 103vb; P102


1 Überschrift] EPISTOLA FELICIS PAPAE SG670; Epistola eiusdem papae II Bcan4; Item aepistola eiusdem papae fecilis universis praefatis episcopis et reliquis domini sacerdotibus P102

2 XII fehlt V630; P9629; I83; SG670; Bcan4; E97; P102

3 am Rande XVIII Bcan4; vor Felix Rubrik XVIII qua hortatur ut patienter portent persecutiones et tribulationes P102

4 papa fehlt SG670

5 per gratiam] gratia N442; SG670; per gratiam korr. aus gratia Bcan4

6 et fehlt P102

7 Hic SG670

8 conversatione I83; VD38; Bcan4; P102; conversatione, interlinear serva SG670

9 piissimorum korr. aus pissimorum VD38

10 relevatione korr. aus revelatione V630; revelatione P9629; N442; VD38; P102; revelatio I83

11 coepiscoporum fehlt P9629

12 recta P102

13 et] et quos korr. aus et SG670

14 nostros P9629; nostri I83; SG670

15 infestant korr. aus infestantur P9629; infestant I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

16 domino fehlt SG670

17 plenitudini korr. aus plenitudine O93; P9629

18 am Rande al. in fortitu[dine] Bcan4

19 fortitudine VD38; P102

20 a gloria] angelorum I83; SG670

21 gloria SG670

22 eis I83

23 qui de korr. aus qui Bcan4

24 de tenebris nos] nos de tenebris VD38; P102

25 vos E97

26 admirabilem P102

27 lumen suum korr. aus suum lumen SG670

28 momenti I83; VD38; Bcan4; P102

29 Portat N442

30 cotidie patrem] patrem cotidie I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

31 invocatis deum] invocatis dominum korr. aus invocatis P9629

32 deum fehlt V630; E97

33 deum in korr. aus deum Bcan4

34 in fehlt I83

35 qui propter nos vicit omnia fehlt V630

36 vincit I83; vicit korr. aus vincit Bcan4; E97

37 filio fehlt I83

38 filio non pepercit] non pepercit filio SG670; Bcan4

39 non pepercit suo korr. aus suo non pepercit P9629; non pepercit suo] suo non pepercit E97

40 suo fehlt Bcan4; P102

41 suo sed] suos VD38

42 nobis] nobis omnibus Bcan4

43 Imitares VD38; Ita korr. aus Imitatores Bcan4; ita P102

44 quoque dei] quoque korr. aus quoque dei Bcan4

45 dei fehlt VD38; P102

46 deum SG670

47 se perhibuit korr. aus se Bcan4

48 dicens I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

49 enim fehlt V630; P9629; E97

50 Venerunt et korr. aus Venerunt E97

51 vos et nos] nos et vos I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

52 qui VD38; P102

53 nos O93; N442; vobis VD38

54 universi P102

55 unus V630

56 vobis VD38; P102

57 calumniari nos] nos calumniari korr. aus nos calumniari nos SG670

58 studuerint korr. aus studuerit V630; studuerint P9629; Bcan4; E97; P102

59 quod korr. aus quo I83; quid VD38; P102

60 assolent VD38; SG670; Bcan4; P102

61 hac SG670

62 cooperire korr. aus cooperare V630; operari I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; cooperire E97

63 dementiam SG670

64 Scripsit O93; I83; VD38; Bcan4; P102

65 enim vobis korr. aus enim Bcan4

66 ut non] non ut korr. aus ut non SG670

67 fi VD38

68 quia I83; Bcan4; quam korr. aus quia SG670

69 habeo abundantius] habundantius habeo V630; E97; habundanti habeo P9629

70 ne I83; VD38; Bcan4; P102

71 aut Bcan4; P102

72 sunt fehlt VD38

73 iniuria Bcan4

74 efficiamur I83; efficiamus korr. aus efficiamur Bcan4

75 timere korr. aus timore VD38; timere korr. aus temere SG670

76 omnium Bcan4

77 neque eorum exprobrationibus vinci, quoniam hoc nobis dominus iubet per Isaiam prophetam dicens: Audite me, qui scitis iudicium, populus meus, in quorum cordibus lex mea est, nolite timere opproprium hominum fehlt VD38; P102

78 exprobrationibus korr. aus exprobationibus Bcan4

79 dominus iubet] iubet dominus SG670

80 iudicitium SG670

81 considerantes] considerantes etiam V630; P9629; E97

82 psal VD38

83 deus] deus qui P9629

84 abscondita N442

85 cordium VD38; P102

86 cordis et korr. aus cordis P9629

87 et fehlt V630; I83

88 locutus est, interlinear i sunt SG670

89 unusquisque fehlt SG670

90 et fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

91 et labia dolosa in corde, et corde locuti sunt mala, sed disperdet dominus universa korr. aus sa N442

92 dolosa korr. aus dosa P102

93 sed disperdet] fides perdet VD38; fide Perdet P102

94 disperdat P9629; VD38; E97

95 lingua VD38

96 maliloquam SG670

97 sunt fehlt SG670

98 noster est dominus] est dominus noster P9629; E97; noster dominus est korr. aus noster dominus I83; noster dominus est VD38; Bcan4; V630; SG670; P102

99 memoriam I83; Bcan4; P102

100 prosilerent SG670

101 enim per korr. aus enim Bcan4; P102

102 per fehlt V630; P9629

103 probabilem et korr. aus probabilem VD38

104 probabilem et paternam, am Rande vel le vel na V630

105 paternam] per aternam VD38

106 doctrinam fehlt VD38; P102

107 faciant I83

108 est namque] namque est I83

109 hominibus SG670

110 rectę SG670

111 novissima korr. aus novissime Bcan4

112 eorum V630; P9629; E97

113 patimur korr. aus patmur VD38

114 iudicitio SG670

115 qui korr. aus quid SG670

116 reddit V630; reddat I83; reddet korr. aus reddat Bcan4

117 minitros I83

118 innotuit V630

119 dicens: Mihi vindictam, ego retribuam. Vos enim in recta fide et plura ac bona voluntate succurrite vicissim, nec aliquis ab supplemento fratris subtrahat manum, quoniam in hoc, ait dominus, cognoscent omnes, quia mei estis discipuli, si dilectionem habueritis ad invicem. Unde et ipse per prophetam loquitur dicens korr. aus dicens P9629

120 retribuam] retribuam dicit dominus I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

121 am Rande XVIIII Bcan4 ; vor Vos Rubrik XVIIII Ut unusquisque fidelis pura voluntate et bona succurrat nec a suplemento fratris subtrahat manum P102

122 plura P9629

123 ab P9629

124 ait korr. aus agit P9629

125 ait dominus fehlt E97

126 phā VD38

127 et] et in korr. aus et N442

128 unitatem I83

129 habitaculi SG670; habitaculi korr. aus inhabitaculi E97

130 quae I83; VD38; Bcan4; quod korr. aus qui SG670; qui korr. aus que P102

131 sacerdotalem] sacerdotalem in korr. aus sacerdotalem SG670

132 super fehlt V630; P9629; I83; VD38; Bcan4; E97; P102

133 adoram korr. aus ad SG670

134 ipsam extremam korr. aus ipsam SG670

135 prophetiae korr. aus propheticae P9629; prophetae korr. aus prophetiae SG670

136 amplectens SG670

137 praesentem fraternam] fraternam praesentem V630; P9629; E97

138 fraternitatem I83; Bcan4

139 nostram V630; vestram P9629; SG670

140 propter fehlt V630

141 caritatem] caritatem et korr. aus caritatem SG670; caritatem misericordię Bcan4

142 misericordiam korr. aus misericor P9629 (zuvor korr. aus minime?); misericordiae I83; misericordiam SG670

143 aut fehlt V630

144 am Rande XX Bcan4 ; vor Non Rubrik XX Quod non sit bonum detrahere detrahentibus P102

145 est fehlt VD38; P102

146 palo korr. aus paulo VD38; V630; apostolo I83; SG670; apostolum Bcan4

147 palum korr. aus paulum SG670; paulum Bcan4

148 nostra korr. aus nostre Bcan4

149 quampropter VD38; quapropter korr. aus quampropter Bcan4

150 divinitas korr. aus divitas I83

151 interlinear vel docere P9629

152 babitus VD38

153 interlinear st SG670

154 vincere V630; P9629; N442; I83; VD38; Bcan4; E97; P102; docere SG670

155 purgat VD38

156 propter hoc] Propterea SG670; Bcan4; P102

157 hoc fehlt I83; VD38

158 palatim I83

159 veleamus I83

160 valeamus eum imitare] valeamus eum imitari korr. aus imitari eum valeamus SG670

161 imitari V630; P9629; VD38; Bcan4; E97; inmitari P102

162 humiliari V630; P9629; SG670; E97

163 ultiones I83

164 per hanc plagam] pro hac plaga P102

165 verbaera korr. aus verba SG670

166 ergo SG670

167 per korr. aus per hanc P9629

168 spiritui] spiritui vel spiritus sancti I83; VD38; Bcan4; P102; spiritus sancti korr. aus spiritui vel spiritus sancti SG670; spiritus sancti E97

169 clara voce fehlt SG670

170 vobis korr. aus vobis vobis VD38

171 fiant fehlt VD38; P102

172 et tantummodo audimus fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

173 aliqua korr. aus aquila V630; alique VD38

174 existat korr. aus exstat P102

175 coniunctionem korr. aus convictionem N442

176 enim de korr. aus eiusdem Bcan4

177 enim de deo] ergo emendanda korr. aus emendando SG670

178 spiritu V630; N442; SG670; E97

179 dinumerantes I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

180 Qui per korr. aus Qui P9629

181 propheta VD38

182 am Rande XXI Bcan4 ; vor Speculum Rubrik XXI Quod episcopos dederit deus speculum populo suo P102

183 a fehlt VD38

184 adipisci korr. aus adipiscere P9629; adipisci I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

185 gressum V630; P9629; I83; SG670; Bcan4; E97; P102

186 ut korr. aus aut Bcan4

187 quam fehlt I83

188 eorum V630; P9629; E97; eorum korr. aus meorum Bcan4

189 discutere SG670

190 concordiam korr. aus cordiam VD38

191 iudicemus V630

192 am Rande De humilitatis veneratione V630

193 quem V630

194 adhuc SG670

195 qui P102

196 quam garrulitatem fehlt SG670

197 garrilitatem VD38

198 nec V630; P9629; E97

199 nostris korr. aus vestris SG670

200 reciprocae korr. aus reciproca V630; reciproca korr. aus reciprocea E97

201 excitemus V630; P9629; E97; exhortem VD38; P102; exhortaremur korr. aus exhortemur SG670

202 pussillanimimitate korr. aus pussillanimmitate VD38

203 iudicemus VD38; diiudicaremur korr. aus diiudicemur SG670; iudicemur P102

204 dirigere V630; E97; dirigere korr. aus diligere SG670

205 vestris VD38; P102

206 ut korr. aus et SG670

207 insonitu SG670

208 potius quam] potiusque ad korr. aus potiusque SG670

209 qui VD38

210 invigilarem korr. aus invigilem SG670

211 tamen] tamen et korr. aus tamen SG670

212 hoc mihi] ho mihi korr. aus homini VD38

213 in P102

214 donatum SG670

215 habentis korr. aus habens P9629

216 suo korr. aus eius SG670; suo Bcan4; suo, interlinear eius E97

217 arguitiones V630; P9629; argutiones E97

218 interlinear vel a E97

219 aperio korr. aus operio P9629; aperio I83; VD38; Bcan4; P102

220 claudio I83; claudo korr. aus claudio Bcan4

221 respondam P9629; respondebo N442

222 exprobantibus SG670

223 semper tamen] tamen semper P9629; E97

224 tamen fehlt V630

225 adaperientem Bcan4

226 nobis deo] deo nobis V630; P9629; E97

227 directus I83; directis korr. aus directi Bcan4

228 directis in praesentia] directi in pręsentia korr. aus directi SG670

229 praesenti V630; E97

230 beatitudini V630; E97; beatitudinis korr. aus beatitudine Bcan4; beatitudinis P102

231 fraternitatis vestrae] vestrae fraterniatis SG670

232 apocrisariis VD38; N442; apocrisiarii I83; SG670; apocrisarii VD38

233 per SG670

234 multus VD38

235 facientes SG670

236 fine N442

237 am Rande De interpretatione unius veri christi dei nostri voluntatis intellectum V630

238 adorantes I83; VD38; P102; adhortantes korr. aus adorantes SG670; adorantes korr. aus orantes Bcan4

239 intemptarii VD38

240 viri P9629

241 dei nostri fehlt SG670

242 utique VD38; P102

243 acceptam SG670

244 praedictorum korr. aus praedicatorum P9629

245 et quae] atque P102

246 posenti VD38

247 secundum dei korr. aus secundum SG670

248 requisitionem P9629; VD38; Bcan4; P102

249 per] per as korr. aus per P9629; per] per has I83; VD38; Bcan4; E97; P102

250 exponimus] exponimus ut korr. aus exponimus SG670

251 superfluum VD38; P102

252 altercationem] altercationem simus korr. aus altercationem SG670

253 praecanentes I83

254 proherentes O93; N442

255 et I83; Bcan4

256 dicentes] dicentes quam V630; VD38; VD38; SG670; E97; P102; dicentes quam korr. aus dicentes P9629; dicentes quia Bcan4

257 cognovimus] cognovimus et P9629; E97

258 a sanctis et] et sanctis V630

259 magistris V630; magis P9629

260 enarraverunt] et narraverunt VD38

261 Nostrum] Nostrum enim korr. aus Nostrum SG670

262 compositio I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

263 manevit korr. aus manet SG670

264 quibus korr. aus qui SG670

265 pietatis bene] bonę pietatis SG670

266 gloria V630

267 Deo manifestati] manifestati ei korr. aus manifestati SG670

268 interlinear vel tandi SG670

269 manifesti korr. aus manfestis P9629; manifesti E97

270 sumus korr. aus simus P9629

271 sumus qui korr. aus sumus Bcan4

272 omne VD38

273 stemus korr. aus stamus SG670

274 ad korr. aus a SG670; ut Bcan4

275 respiciamus korr. aus respicimus SG670

276 inane I83; VD38; Bcan4; P102

277 amplectiamur korr. aus amplectimur SG670

278 sed] sed et korr. aus sed SG670

279 proposito SG670; propositio korr. aus propositi Bcan4; propositio P102

280 solutionem SG670

281 dinoscimur korr. aus dinoscitur O93

282 conservabit SG670; P102

283 eius fehlt E97

284 benignissime korr. aus benignissi V630

285 magestatis I83

286 omnemque korr. aus omnem SG670

287 beatitudinem VD38

288 fraternitatem fehlt VD38

289 nos quam qui nobiscum] vos quam qui vobiscum korr. aus vos qam qui vobiscum SG670

290 filemoni V630; P9629; filemone korr. aus filimone SG670; Bcan4; phylemone E97; filemone P102

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 16.4.2006