[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Erzbischof Stephanus an Papst Damasus I.

Inhaltsverzeichnis

Traktat Quod omnes heretici

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Papst Damasus I. an Erzbischof Stephanus

O93, f. 111vb; V630, f. 198ra; N442, f. 95vb; I83, f. 197rb; VD38, f. 185rb; SG670, p. 411b; P9629, f. 69vb; Bcan4, f. 137v; E97, f. 106vb; P102; B132, f. 138va; V1341, f. 118ra

ITEM1 2 EPISTOLA DAMASI PAPAE3 AD EUNDEM STEPHANUM ET4 AD CONCILIA AFRICAE5, QUOD EPISCOPORUM IUDICIA ET MAIORES CAUSAE NON ALITER <V1341, f. 118rb> QUAM AUCTORITATE6 SEDIS APOSTOLICAE SINT TERMINANDAE.

XVII7 [H. 8] Damasus8 servus servorum dei atque per gratiam eius episcopus sanctae catholicae atque9 <N442, f. 96ra> apostolicae ecclesiae10 urbis Romae Stephano archiepiscopo concilii Mauritaniae11 et universis episcopis Africanae12 provinciae.

<V630, f. 198rb> Lectis fraternitatis vestrae litteris13 primo gratias ago, quod tantorum14 fratrum15 merui benedictione16 frui17, <SG670, p. 412a> deinde quod18 circa19 fratres sollicitos vos repperi, et cum eis crucem domini deferre, qui ait20: Qui vult venire post me, abneget semetipsum et tollat crucem suam et sequatur me, et21 reliqua ad hunc22 modum pertinentia. Igitur23 quoniam24 in25 praesenti opportune26 gestorum consultationem27 apostolicis28 vestra29 beatitudo visceribus commota <I83, f. 197va> nos hortata30 est, tuitionem31 fratrum32 apostolica impendere auctoritate et eorum iniuriis33 subvenire, dum constet34 vos eadem cum apostolo compassibiliter dicere: Quis infirmatur, et ego non infirmor35, quis36 scandalizatur et ego non uror? Satagentes37, ne aliquis de38 his39, qui nobis crediti40 sunt a41 saevis42 bestiis laceretur aut43 capiatur44, pro qua re oportet iuxta vestram prudentem commonitionem45, magis autem secundum domini46 divinam praeceptionem nos, qui supra domum eius, hoc est <VD38, f. 185va> universalem catholicam47 48 ecclesiam, episcopale suscepimus ministerium, sollicite vigilare, ut49, ne quid50 de sacris eius muneribus51, id est apostolici52 iuris, apostolorumque successoribus atque53 ministris, quisquam54 no<SG670, p. 413a>bis55 dormitantibus56 valeat57 <E97, f. 106vb> supprimi58 atque iniuste nobisque inconsultis59 damnari.

Scitis60, fratres karissimi, firmamentum a deo fixum et61 immobile atque titulum lucidissimum62 suorum sacerdotum63, id est omnium episcoporum, apostolicam sedem esse consti<B132, f. 38vb>tutam et verticem64 <I83, f. 197vb> ecclesiarum. <P9629, f. 70ra> Tu65 es enim, sicut divinum pronuntiat veraciter66 verbum, Petrus et super firmamentum tuum67 ecclesiae columnae, qui68 episcopi intelleguntur, con<N442, f. 96rb>firmatae69 sunt, tibi70 et claves caelorum regni commisi71, atque ligare72 et solvere potestatem, quae in caelis73 sunt et quae in terris, promulgavi. Tu profanatorum74 hominum et membrorum meorum75 maximeque76 meorum77 discipulorum exsistis ut78 princeps79 et doctor orthodoxae et immaculatae fidei, cuius vice80 hodie gratia81 dei legatione82 pro Christo83 fungimur84, et omnes huius85 sanctae sedis praesules86 eius vicem gesserunt, gerunt87 et gerent88. Ideo89 omnia, quae innotuistis, non licere mandarem90, nisi vos tam pleniter instructos esse scirem, quod cuncta, super quibus consulitis91, illicita esse non dubitetis92.

Discutere93 94 vero95 episcopos et summorum96 ecclesiasticorum97 causas negotiorum metropolitanos una <SG670, p. 413a> cum omnibus suis <V1341, f. 118va> comprovincialibus, ita ut nemo ex eis desit et omnes98 in singulorum concordent negotiis licet, sed99 definire100 eorum atque ecclesiarum101 summas querelas causarum102 vel damnare episcopos absque huius <I83, f. 198ra> sanctae sedis auctoritate minime licet, [H. 9] quam103 104 omnes <V630, f. 198va> appellare, si necesse fuerit, et eius fulciri105 auxilio <VD38, f. 185vb> oportet. Nam, ut106 nostis, synodum sine eius auctoritate fieri non est catholicum107, nec episcopus108 nisi109 in legitima110 synodo et suo tempore apostolica vocatione congregata111 definite112 113 damnari114 potest, neque ulla115 umquam concilia rata leguntur, quae non sunt fulta apostolica auctoritate.

[H. 10] Accusatores116 autem episcoporum117 et testes, super118 quibus119 rogitastis120 absque ulla infamia121 aut122 suspicione vel manifesta macula et verae123 124 fidei pleniter instructi esse debent et tales125, quales ad sacerdotium126 eligere127 divina iubet auctoritas, quoniam128 sacerdotes, ut antiqua129 tradit130 auctoritas, <N442, f. 96va> criminari non possunt nec131 in eos testificari, qui ad eundem non debent nec possunt provehi132 honorem.

[H. 11] Vocatio133 enim ad synodum iuxta decreta patrum canonica eius, qui impetitur rationabilibus134 scriptis135 per136 spatium fieri debet <SG670, p. 413b> congruum atque canonicum, quia nisi canonice vocatus fuerit suo tempore et <Bcan4, f. 138r> canonica ordinatione, <E97, f. 107ra> licet venerit ad conventum137 quacumque necessitate, nisi sponte voluerit, nullatenus suis respondebit insidiatoribus, quoniam nec saeculi138 le<I83, f. 198rb>ges hoc139 permittunt fieri, quanto magis divinae?

<B132, f. 39ra> [H. 12] De140 141 eiectis vero142 atque suis rebus exspoliatis nihil vobis verius signi<VD38, f. 186ra>ficare143 queo, quam144 <P9629, f. 70rb> sancti patres definierunt145 et nostri praedecessores apostolica auctoritate roboraverunt. Ita enim haec146 se habentur147: Episcopos eiectos atque148 suis rebus expoliatos <O93, f. 112ra> ecclesias proprias recipi149 150 et sua primo151 omnia152 eis153 legaliter154 reddi sancti canones decreverunt, et postea, si quis eos accusare vellet, aequo periculo155 facere156 sanciverunt. [H. 13] Iudices157 esse158 decernentes159 episcopos recte sapientes et iuste160 volentes ad tempus diuque illis resumptis viribus161 et suis potestative162 fruentibus rebus, amicisque et163 dei servis164 sapientibus consulentibus165 166 viris in ecclesia convenientes167, ubi168 testes essent singulorum, qui oppressi videbantur, <SG670, p. 414a> et reliqua ad hunc169 ordinem170 pertinentia, quae prolixitatem vitantes171 hic non inseruimus, quia172 his173 sufficere credimus. Si174 quis autem his non est contentus175, legat ea et saciabitur.

Scimus176 <V1341, f. 118vb> enim homines177 inermes non posse cum armatis rite178 pugnare, sic179 nec180 illi, qui181 eiecti vel suis bonis182 sunt exspoliati183 cum illis, qui in suo stant184 <I83, f. 198va> statu185 et suis fruuntur <N442, f. 96vb> amicis atque bonis, litigare186 rite187 possunt. Nec saeculi quoque leges haec saecularibus fieri permittunt, sed prius eiectos vel oppressos aut exspoliatos188 cum suis189 omnibus restitui190 iubent191, et postea suo tempore, sicut lex eorum continet, ad placita venire praecipiunt192 nec ulla carceris custodia appellantem193 arceri194 permittunt. Docent enim ex195 parte, sicut nostis, terrena, quae sunt <V630, f. 198vb> caelestia.

[H. 14] Accusatores196 vero et accusationes, quas197 saeculi leges non adsciscunt198, nullatenus sunt in horum admittendae199 causis, quia omne, quod200 reprae<SG670, p. 414b>hensibile201 est, catholica defendit202 ecclesia et hoc a maioribus definitum203 esse propter pravorum hominum insidias non dubitatur. <VD38, f. 186rb> Decet enim domini sacerdotes fratrum causas pie tractare et venerabiliter intendere atque eorum iudicia super sacrificia ordinare, nec204 proterve205 aut tyrannica dominatione, ut206 de207 quibusdam refertur, sed caritative208 pro deo et fraterno209 amore cuncta peragere, et quod sibi quis fieri iuxta dominicam vocem non vult, alii inferre210 non praesumat, <E97, f. 107rb> et in qua mensura <B132, f. 39rb> mensi fueritis, remetietur vobis.

[H. 15] Ea211 vero, quae apostolorum praedicatione et patrum instruc<I83, f. 198vb>tione percepimus212, semper tenere debemus, ne213 aliqua nova cudere aut ad214 noxam215 216 fratrum superintendere videamur, sed alterutrum onera portemus, ut iuxta apostolum legem domini adimplere217 valeamus218 219. <SG670, p. 415a> Tempus220 221 enim congruum praevideri oportet, quando uniuscuiusque accusatae personae causa222 rectissime in medio223 producatur224, quatenus225 gravitatem226 eius et consonantiam227, quae228 contra patrum decreta vel synodum229 confessionem230 prodi231 minime cognoscatur, quam232 ordinabiliter233 omnes intendant, <P9629, f. 70va> ut ad eam in omnibus rationabiliter respondeant et iuste234 se velle manifeste ostendant. <N442, f. 97ra> Nullus autem introducatur personaliter235, sed accusatores et236 accusati aequa audiantur ratione, iuxta237 quod gestorum ordo exigit238.

[H. 16] Accusatores239 vero et iudices non idem sint, sed per se accusatores240, per se iudices, per se testes, per se accusati, unusquisque in suo ordinabiliter ordine241. Nam inscriptio primo242 semper fiat, ut243 talionem calumniator recipiat, quia ante inscriptionem nemo debet <VD38, f. 186va> iudicari244 vel damnari, cum et saeculi245 leges <SG670, p. 415b> haec eadem retineant, <V1341, f. 119ra> de quibus omnibus vera semper <I83, f. 199ra> fiat aequitas, quatenus accusationis246 et iudicii247 ac testimonii248 mercedem per veritatem gestorum consequi valeant. Scriptum est enim: Abominatio249 domino labia mendacia250 251 et252 testem fallacem proferentem mendacia et seminantem inter fratres scandala atque <Bcan4, f. 138v> litigia253 ipso monente atque dicente254: Non facies255 calumniam proximo tuo, nec vi opprimes256 eum257, non facies258, quod iniquum est, nec259 iniuste260 iudicabis, non considerabis261 personam pauperis, nec honores262 vultum potentis, iuste iudica proximo tuo263, et quod tibi non vis fieri, alteri264 ne facias, et reliqua. Et maxime praeceptum habentes apostolicum attendere nos ipsos et gregi, in quo nos spiritus sanctus posuit episcopos265 regere dei266 ecclesiam, quam267 acquisivit268 per269 270 sanguinem suum proprium271 convenit.

Et272 iterum: Attendere lupos273, attendere malos <B132, f. 39va> operarios274, qui perversa275 faciunt et adversa loquuntur, ut detrahere semper discipulos domini et infamare <SG670, p. 416a> queant276. [H. 17] Quos277 corrigere vos et omnes domini <V630, f. 199ra> sacerdotes summo studio opor<VD38, f. 186vb>tet, quia278 peius malum279 non est, quam280 ut cives civibus invideant et sacerdotes vel <I83, f. 199rb> clerici281 sacerdotibus282 pontificibus insidientur <E97, f. 107vb> testante etiam veritatis voce: Qui vos tangit, tangit283 <N442, f. 97rb> pupillam oculi mei. Et: Qui scanda<O93, f. 112rb>lizaverit unum de pusillis istis, melius est illi, ut suspendatur mola asinaria284 in collo285 eius et demergatur in profundum maris. Et item286: Beatus, qui287 non fuerit scandalizatus in me. Ille procul dubio scandalizatus est in deum, qui eius scandalizat288 episcopum vel sacerdotem, et multa alia289, quae hic non inseruimus290, ne nimis prolixa efficiatur291 epistola.

[H. 18] Monentes292 293 quoque294 instruere295 debetis296 memoratos vicinos vestros297, ut a298 talibus se subtrahant et, quae illicite299 circa300 praefixos fratres egerunt, cito corrigant, et quos nobis inconsultis laeserunt nobis inconsultis301 plena satisfactione302 <P9629, f. 70vb> sanent et cito sibi eos reconcilient, si noluerint apostolicae sedis suscipere censuram. <SG670, p. 416b> Nam si quid303 fortasse304 in eis aut contra eos emerserat, nostrum fuerat exspectandum examen, <VD38, f. 187ra> ut nostra305, ut306 semper307 huic sedi fuit concessum308 privilegium, aut condemnarentur309 auctoritate aut fulcirentur310 auxilio. Neque enim suo311 312 pro libitu313 nostra debuerant314 iura pervadere absque apostolicae sedis dispositione315 man<I83, f. 199va>dante316. A talibus deinceps omnes se abstineant sacerdotes, qui noluerint317 ab318 apostolica319 petra, super quam Christus, ut praedictum est, universalem construxit <V1341, f. 119rb> ecclesiam, cui episcoporum320 summa iudicia atque maiorum321 causas322, sicut323 paulo superius memoratum est, reservatae sunt, soliditate324, atque sacerdotali honore325 secludi326.

[H. 19] Induciae327 enim328 accusatis in criminalibus episcopis sex mensium vel329 eo amplius, si necesse fuerit, concedendae330 sunt, quoniam et laicis331 hoc permissum nullus332 saecularibus imbutus disciplinis ignorat, quanto magis sacerdotibus, qui superiores333 esse eis non dubitantur?

<N442, f. 97va> Habetur quoque in decretis patrum sancitum334 non fore335 canonicum quemquam336 sacerdotum337 iudicare338 vel damnare, antequam accusatores canonice exami<SG670, p. 417a>natos praesentes habeat locumque defendendi accipiat, id est inducias ecclesias<VD38, f. 187rb>ticas339 ad abluenda340 crimina, et cetera. Nec341 extra propriam342 fiat provinciam, primo343 discussionis accusatio sine apostolica praeceptione, cui344 in omnibus causis345 debetur reverentia custodiri, quoniam et346 antiqua docet347 hoc348 patrum regula349, in qua et imperialia <B132, f. 39vb> pariter <E97, f. 107vb> statuta concinunt. Criminum, inqui<I83, f. 199vb>unt, discussio350 ibi agitanda est, ubi crimen admissum est. Nam351 aliubi352 criminum reus prohibetur353 audiri et aliubi354 in canonibus praecipitur355: Quaecumque negotia in suis356 locis, ubi orta sunt, finienda, et reliqua talia et his similia, salva357 tamen358 in359 omnibus apostolica360 auctoritate, ut nihil in his diffiniatur361, priusquam ei362 placere cognoscatur363, qua364 omnes suffultos365 esse oportet, et si quid366 eis grave into<V630, f. 199rb>lerandumque acciderit, eius367 est semper exspectanda censura. Neque368 enim369 proterve370 371 <Bcan4, f. 139r> aut stimulo suae <SG670, p. 417b> cogitationis impulsus, ut saepe actum372 agnovimus373, detrahere aut accusare praesumat374 quemquam sacerdotum, quia iniuria eorum ad Christum pertinet, cuius vice375 legatione pro populo Christi sanguine redempto funguntur. Causas376 <VD38, f. 187va> enim377 eorum, quia dei causae sunt, eius esse iudicio reservandas, qui valet corpus <P9629, f. 71ra> occidere et animam mittere in378 gehennam, qui dicit: Mihi vindictam et379 ego retribuam. Apud quem conscientia nuda est, cui non absconduntur occulta. Instruendi etiam omnes sunt380, quoniam per nos illis381 Christus intonuit382 <I83, f. 200ra> non383 esse384 ovium lupi insidias praevidere, sed pastoris. <N442, f. 97vb> [H. 20] Monet385 igitur beatus apostolus386 Paulus, ne de his387 temere leviterque388 praesumatur389 iudicium, de quibus nemo potest verius vel melius iudicare quam390 deus. Tu autem, inquit, quare iudicas fratrem tuum aut cur391 spernis eum? Omnes enim stabimus ante tribunal392 dei. Scriptum est enim: Vivo ego, dicit dominus. Quoniam mihi flectet393 omne genu394 et omnis lingua confitebitur domino, itaque unusquisque nostrum <V1341, f. 119va> pro se rationem395 red<SG670, p. 418a>det deo. In hoc ergo non sibi quispiam396 temerarios397 ausus usurpet398, ut, praeter quod399 concordiam pertinet, aliud400 agat, unde unitas ecclesiae401 dissipetur. <O93, f. 112va> Non ergo leviter quisquam402 assentiat in detractione vel iudicatione aut damnatione fratrum maximeque sacerdotum, qui proximiores403 sunt404 deo, et qui405 proprio406 ore <VD38, f. 187vb> Christi corpus conficiunt, quia ob407 hoc venit ira dei in filios praevaricatorum408, qui Christum in409 suis410 persequuntur411 membris. Noli<I83, f. 200rb>te, fratres, nolite effici participes eorum, nec412 communicetis peccatis talium aut infructuosis verbis illorum. Magis autem et redarguite talium coetus, qui extendere moliuntur413 quasi arcum in fratres linguas suas. Defendite ergo fratres et omnes monete, <E97, f. 108r> ut armentur414 contra fratrum persecutores415. Confidimus autem de vobis meliora et viciniora saluti, quia neque mors neque vita neque angeli neque principatus neque instantia neque futura neque <B132, f. 40ra> fortitudo neque altitudo neque profundum neque creatura aliqua416 magistro gentium docente poterit nos separare a caritate domini nostri Iesu Christi, quae maxime in sacerdotibus <SG670, p. 418b> et reliquis417 perficitur418 membris419 eius. Nolite itaque amittere confidentiam420 vestram, quae magnam habet remunerationem. Ecce enim <N442, f. 98ra> iudex ante ianuam assistit coronas hilariter421 promittens his, qui422 pro eo423 fratribus auxilium ferunt424 et oppressis succurrunt atque <VD38, f. 188ra> in caritate collaborant. Quod si subtraxerit se425 quis, non placebit deo, sed <I83, f. 200va> cadit426, quia non sublevavit427 cadentem, <P9629, f. 71rb> sed emarcuit. Non autem simus428 subtractionis429 in oppressionem430, sed adminiculi431 432 in acquisitionem et supplementum fratrum. <V630, f. 199va> Propter quod assumite armaturam dei, ut possitis resistere omnibus taliter praesumentibus, et induite vos loricam433 iustitiae434, calciati pedes in praeparatione435 evangelii pacis in omnibus sumentes scutum fidei, in quo possitis omnia tela nequissimi436 ignita437 exstinguere et galeam438 salutis accipite439 et gladium spiritus, quod est verbum dei, per440 omnem orationem et obsecrationem radicati et fundati, ut idipsum441 dicatis omnes et non sint in nobis442 scismata dividentes corpus443 ecclesiae bonum et integrum in tortuosas444 novitates445. Monet ergo <SG670, p. 419a> apostolus non amplius nos invicem temere iudicare. Temere446 enim447 iudicat, si quis episcopum absque sedis apostolicae auctoritate448 condemnat, cum ei, ut449 paulo superius praelibatum450 est, hoc specialiter451 privilegium reservatum452 <V1341, f. 119vb> sit. Sed hoc iudicate magis, inquit, ne ponatis offendiculum fratri vel scandalum.

[H. 21] Patenter453 454 VD38, f. 188rb> enim his455 et aliis innumerabilibus <Bcan4, f. 139v> decretorum testimoniis456 omnibus manifestum est non debere episcopum <I83, f. 200vb> damnare457, licet eius perscrutetur458 opinio, donec iudicium de eo nostrae apostolicae auctoritatis459, hoc est principis apostolorum Petri460 cognoscat, utpote, quoniam solus et prae omnibus creditus461 est atque462 accipere meruit a rege regum Christo deo claves regni caelorum ad aperiendum463 fidelibus et464 465 benivolis homi<N442, f. 98rb>nibus466 in467 eundem dominum nostrum, et claudendum infidelibus et malivolis atque suis468 sacerdotibus <E97, f. 108rb> et sanctae ecclesiae suo pretioso sanguine redemptae469 impugnatoribus sive nocentibus470. [H. 22] Quod471 utique472 et nos facere postulavit, non quod novi nunc473 aliquid imperetur474, sed illud, quod per desidiam aliquorum aut scienter aut neglegenter transgreditur475, <SG670, p. 419b> deinceps observetur ab omnibus, ut illa semper, quae apostolica et patrum traditione476 sunt constituta, sub metu irrefragabili auctoritate teneantur. Scriptum namque477 est in secunda ad Thessalonicenses478 epistola et ad Timotheum apostolo monente: State et tenete traditiones nostras479, quas480 didicistis, seu per verbum seu per epistolam481. Item alibi482 per <VD38, f. 187va> prophetam: Exspectavi <I83, f. 201ra> quoque, sicut beatus Isaias intonuit, ut facerent iudicium483 484, fecerunt autem iniquitatem et non iustitiam, sed clamorem omnes pios conturbantes, et hoc, dum scire debeant, quoniam iudicium dei est secundum veritatem in eos, qui talia agunt, licet divitias bonitatis dei485 et486 sustentationis et patientiae <P9629, f. 71vb> ignorantes, quoniam benignitas dei487 ad poenitentiam488 eos adducit, secundum autem duriciam489 eorum et cor impoenitens thesaurizant490 sibi491 iram in die irae <B132, f. 40rb> et revelationis iusti iudicii dei, qui reddet unicuique492 secundum opera eius. Et alibi scriptum est: Ego493 dominus deus vester. Non facietis494 iniquitatem, in iudicio non accipies495 personam divitis496, neque mireris vultum potentis, <SG670, p. 420a> ab omni iniquo verbo recedes497 innocentem et iustum non oppugnabis498 neque interficies499. [H. 23] Ille500 procul dubio <O93, f. 112vb> facit iniquitatem501 <V630, f. 199vb> in iudicio, qui ea sibi502 vindicat503, quae ei vindicare504 non licet. Ideo quae huic sedi505 concessa506 sunt507, nullus usurpare sine eius consultu praesumat, <N442, f. 98va> qui non vult honore ecclesiastico indignus aut contemptor508 iudicari. Itaque oportet propulsare509 et510 repellere511 <VD38, f. 188vb> neglegentes, sed512 ita, ut <I83, f. 201rb> nocentes513 non514 roborentur, et bonos515 improbis atque516 insidiatoribus <V1341, f. 120ra> fratrum517 resistere, ne518 torpore519 desidiae oppressi taciturnitatis teneamur520 obnoxii. Itaque qui potest521 obviare et perturbare perversos et non facit, nihil est aliud quam favere522 eorum523 impietati524. Nec enim525 caret scrupulo526 societatis occultae, qui manifesto527 facinori528 desinit obviare. Sitis529 autem perfecti et integri in eodem sensu et in eadem sententia530 firmati, ut per eam531 vias nostras532 dirigentes <SG670, p. 420b> in533 eundem inflexibiliter534 omnibus occurratis <E97, f. 108va> oppressis, quia535 nobis creditur dominus, ad quem536 accedentes lapidem vivum ab hominibus quidem reprobatum propter537 talium538 impietatem539, a deo autem electum et honoratum540, super quem vos tamquam lapides vivi aedificamini in domum spiritalem, in sacerdotium sanctum, offerentes spiritales hostias ipsi in odorem suavitatis. Gratum enim admodum541 est sacrificium domino542 oppressis543 omnibus subvenire, quanto magis illis, de quibus ait: Qui vos audit, me audit, et qui vos spernit544, me spernit, et cetera545. Libat quidem546 domino prospera, qui ab afflictis et oppressis pel<I83, f. 201va>lit adversa.

Sed et nunc, fratres, commendamus omnes547 vos domino et verbo gratiae eius, qui potest perficere548 et dare hereditatem in549 omnibus sanctificatis. Ipse autem deus pacis et consolationis det vobis550 idipsum sapere in alterutrum <SG670, p. 421a> et in ipso semper et in omnibus, ut unanimes uno551 ore et uno corde honorificetis552 eum553 in554 <Bcan4, f. 140r> concordiam et auxilium fratrum, qui potens555 est consolari omnes et confirmare nos556 secundum evangelium eius <N442, f. 98vb> et iuxta557 revelationem ministerii558 temporibus559 aeternis taciti, patefactum560 autem per scripturas sanctas et patrum orthodoxorum doctrinas561 secundum praeceptum562 aeterni dei ad oboe<P9629, f. 71vb>diendum fidei in omnibus nobis cognitis563 soli sapienti deo564 domino nostro Iesu Christo, cum quo patri et spiritui sancto gloria, honor, imperium et potestas in saecula saeculorum. Amen.

Dominus vos565 custodiat, dilectissimi fratres, incolumes semper.

Data VIII Kal. Novembris Flavio et Stilicone vv.566 cc. conss.567

O93, f. 112vb; V630, f. 199vb; N442, f. 98vb; I83, f. 201va; SG670, p. 421a; P9629, f. 71vb; Bcan4, f. 140r; E97, f. 108va; P102; B132, f. 40rb; V1341, f. 120ra


1 Überschrift] III V630; RESCRIPTUM DAMASI PAPAE SG670

2 ITEM] ITEM EX VD38; IIII ITEM B132; III ITEM V1341; ITEM fehlt E97

3 PAPAE fehlt I83; VD38; Bcan4; P102; B132; V1341

4 ET AD CONCILIA AFRICAE, QUOD EPISCOPORUM IUDICIA ET MAIORES CAUSAE NON ALITER QUAM AUCTORITATE SEDIS APOSTOLICAE SINT TERMINANDAE fehlt E97

5 AERICE I83; africe korr. aus aerice Bcan4

6 AUCTORITATE] auctoritate sanctę Bcan4

7 XVII fehlt V630; I83; VD38; B132; V1341; SG670; Bcan4; E97; P102; XVIIII N442

8 am Rande VIII Bcan4; P102

9 atque apostolicae fehlt V630; B132; V1341

10 ecclesiae fehlt Bcan4

11 muaritaniae korr. aus maritaniae SG670

12 africana I83; africanae korr. aus africana Bcan4

13 lateris P9629

14 tantorum] tantorum virorum korr. aus tantorum SG670

15 fratrum fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

16 benedictione korr. aus benediction N442; benedictione korr. aus benedictionem P9629; benedictionem Bcan4

17 frui korr. aus frugi SG670

18 quod fehlt V1341

19 circa fehlt P9629

20 at B132

21 et reliqua ad hunc modum pertinentia fehlt E97

22 hunc korr. aus hinc Bcan4

23 Legitur korr. aus Igitur Bcan4; Legitur P102

24 quoniam in korr. aus quoniam Bcan4

25 in fehlt I83; SG670

26 importune E97

27 interlinear vel ne V630; consulationem VD38; consultatione SG670; Bcan4; E97

28 epistolis SG670

29 vestrę I83

30 chortata P102

31 tuitionum N442

32 fratrum] fratrum nos korr. aus fratrum SG670; fratribus E97

33 iniuria V1341; iniuriis] iniuriis necesse est korr. aus iniuriis SG670

34 constat P9629

35 infirmor [qui]s scandalizatur et ego non uror korr. aus infirmor Bcan4

36 qui V630; P9629; P102

37 satagamus E97

38 de his qui nobis crediti sunt] qui nobis crediti sunt ex his SG670

39 iis E97

40 crediti korr. aus credi P102

41 a sevis] ab eius korr. aus a sevis P9629; hasenis I83

42 seī VD38

43 ut, interlinear vel aut V630

44 rapiatur SG670

45 commorationem VD38; commotionem P9629; V1341; commonitionem korr. aus commotionem Bcan4

46 deum N442; domini fehlt E97

47 catholicam fehlt E97

48 catholicam ecclesiam korr. aus ecclesiam catholicam O93; catholicam ecclesiam] ecclesiam catholicam V630

49 ut fehlt E97

50 quid fehlt E97

51 interlinear membris SG670

52 apostolici iuris] apostolicorum vestris korr. aus apostolocorum vestris I83; apostolicorum vestris VD38; Bcan4; P102; apostolicorum ordinum viris korr. aus apostolicorum viris SG670

53 adque korr. aus aque VD38

54 quisque I83; VD38; Bcan4; P102; quisquam korr. aus quisque SG670; quisquam] quicquam vel quisquam E97

55 no SG670

56 dormatantibus P9629

57 valeat korr. aus veleat E97

58 suppremi I83

59 insultis Bcan4

60 am Rande Quod sedis apostolica fundamentum et titulum sit sacerdotum id est omnium episcoporum et vertex ecclesiarum V630

61 esse korr. aus et SG670

62 lucidissimum korr. aus lucidissimus P102

63 sacerdotium I83

64 vertice I83

65 am Rande Nota Bcan4

66 veraciter verbum] verbum veraciter SG670

67 tuum fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; B132

68 quę E97

69 confirmati I83; VD38; Bcan4; P102

70 tibi et] tibi korr. aus tibi et SG670

71 commissi VD38; SG670; P102; commisi korr. aus commissi Bcan4

72 ligare korr. aus ligate P9629

73 celi P9629

74 profanorum VD38; P102; profanatorum] profanatorum malorum korr. aus profanatorum SG670

75 eorum VD38

76 maxique V1341

77 meorum discipulorum] discipulorum meorum V630; E97

78 ut fehlt E97

79 princenps I83

80 vice VD38

81 gratia korr. aus gratie V630; gratiam I83; gratia korr. aus gratiam Bcan4

82 legatione pro Christo] pro christo legatione E97

83 christi O93; P9629; christo korr. aus christi N442

84 fungitur I83; VD38; P102; fungimur korr. aus fungitur SG670

85 hus B132

86 praesules korr. aus praesule N442

87 gerunt korr. aus gerent O93

88 egerent I83

89 am Rande Nota Bcan4

90 mandare Bcan4; mandarem korr. aus mandrem P102

91 consulistis P9629; I83; P102

92 dubitatis I83; SG670; dubitetis korr. aus dubitatis Bcan4

93 am Rande De metropolitanis O93

94 vor Discutere Rubrik DE METROPOLITANIS N442; vor Discutere Rubrik Item de eadem re stephanus ita ait Bcan4

95 namque V630; V1341

96 summas I83; VD38; Bcan4; SG670; E97; P102

97 ecclesiasticorum] ecclesias sanctorum korr. aus ecclesiasticorum Bcan4; ecclesias sanctorum P102

98 omnes korr. aus eomnes SG670

99 am Rande metropolitanos querelas discutere licere non dampnare episcopos P9629

100 definite VD38

101 ecclesiasticorum P102

102 causarum] causa sue E97

103 am Rande VIIII Bcan4; vor Quam Rubrik VIIII Quod omnes possunt appellare romanam sedem et de synodo atque conciliis et quo tempore vel qualiter dampnandi sunt episcopi P102

104 quam korr. aus quamvis I83

105 fulcirio SG670

106 et Bcan4

107 cathicum O93; N442; canonicum I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; chaticum B132

108 episcopos SG670; P102

109 nisi in] sine B132; nisi korr. aus si V1341

110 legitimo I83; legitima korr. aus legitimo Bcan4

111 congregata definite damnari potest, neque ulla umquam concilia rata leguntur, quae non sunt fulta apostolica auctoritate] congregata diffinite damnare potest neque ullam umquam concilia rata leguntur quae non sunt fulta apostolica auctoritate

112 diffinite VD38; SG670; Bcan4; P102

113 definite damnari potest, neque ulla umquam concilia rata leguntur, quae non sunt fulta apostolica auctoritate fehlt I83

114 damnare VD38; Bcan4; P102; damnari] damnare quis korr. aus damnare SG670

115 illa V1341; ullam Bcan4; ulla korr. aus ullum P102

116 am Rande De accusatoribus et testibus clericorum V630; am Rande Quales esse debent acusatores P9629; am Rande X Bcan4; vor Accusatores Rubrik Usque hic Bcan4; vorRubrik X De accusatoribus et testibus episcoporum P102 Accusatores

117 clericorum V630; B132; V1341

118 super quibus] ut super P102

119 quibus fehlt I83; VD38

120 rogastis I83; SG670; Bcan4; rogatastis VD38; rogitastis korr. aus rotis P102

121 infamie I83; VD38; Bcan4; P102; infamiae korr. aus infamia SG670

122 et E97

123 vestrae I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

124 verae fidei] vera fide V630

125 tales quales] tales quale korr. aus tales P102

126 sacerdotum Bcan4

127 eligi E97

128 Quo B132; Quos korr. aus Quo V1341

129 antiquorum I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

130 tradet I83; Bcan4

131 nec in eos testificari, qui ad eundem non debent nec] sed SG670

132 provehi] provehi ad SG670

133 am Rande Vocatio canonica imperatorum vel eiectorum episcoporum P9629; am Rande XI Bcan4; vor Vocatio Rubrik Abinc Bcan4; vor Vocatio Rubrik XI De vocatione ad synodum P102

134 rationabilibus] tam sua praesentia quam et V630; B132; V1341

135 scriptis] scriptis atque apocrisiariis V630; B132; V1341

136 pro B132

137 conventum] conventum in I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

138 saeculi] sęculi id korr. aus sęculi SG670

139 hoc fehlt SG670

140 am Rande XI Bcan4; vor De Rubrik XII De episcopis deiectis atque rebus suis expoliatis P102

141 De eiectis] Deiectis V630; P9629; I83; VD38; B132

142 vero korr. aus uro P102

143 significari V630; B132; V1341

144 quam] quam quod E97

145 diffinierunt I83; VD38; SG670; P102

146 hęc korr. aus hic SG670

147 habent V630; P9629; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

148 aut E97

149 recepi P9629; N442; recipere E97

150 recipi et sua primo] primo recipi et sua korr. aus primo recipi et suas V630; primo recipi et sua B132; V1341

151 prima P102

152 omnia eis] eis omnia V630

153 his I83; SG670; Bcan4

154 regaliter VD38

155 periculo facere] periculo fieri korr. aus periculo SG670

156 fieri E97

157 am Rande XIII Bcan4; vor Iudices Rubrik XIII DE IUDICIBUS EPISCOPORUM P102

158 esse korr. aus enim SG670

159 decernentes korr. aus decernen VD38; discernentes SG670

160 iniuste B132

161 viribus korr. aus viris V630

162 potestative korr. aus potestateve P9629

163 et fehlt VD38; P102

164 servis korr. aus servus P9629; servis korr. aus sersuis I83

165 cosulentibus Bcan4

166 consulentibus viris] viris consulentibus E97

167 convenientibus korr. aus convenientes Bcan4; convenientibus P102

168 ubi testes essent fehlt SG670

169 hunc korr. aus huc V630

170 modum E97

171 evitantes I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

172 quia] Quia in korr. aus Quia SG670

173 hęc E97

174 vor Si Rubrik Usque hic Bcan4

175 contentos N442

176 Simus I83

177 homines inermes] inermes homines E97

178 recti I83; recte, am Rande al. rite Bcan4; rite fehlt SG670

179 Sic korr. aus Si V630

180 et SG670

181 qui eiecti korr. aus quiecti P102

182 boni P102

183 expoliati korr. aus epoliati VD38

184 sunt P102

185 fatu VD38

186 litigari Bcan4

187 rite] rite non korr. aus rite P9629; lite VD38; rite non SG670; Bcan4

188 spoliatos I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

189 suis omnibus] omnibus suis E97

190 restui V1341

191 iubemus Bcan4

192 percipiunt V630

193 appellantem] a propelante korr. aus a propetante, am Rande al. appellante Bcan4

194 carceri VD38

195 et P102

196 am Rande XIIII Bcan4; vor Accusatores Rubrik XIIII De accusatoribus et accusationibus episcoporum removendis P102

197 qua P9629

198 asciscunt korr. aus sciscunt N442; adsistunt Bcan4

199 admittendae causis] causas admittende I83; VD38; SG670; Bcan4; causis admittendę P102

200 qui I83

201 irrepraehensibile SG670; E97

202 defendite Bcan4

203 diffinitum SG670

204 ne O93; V630; I83; Bcan4; P102; B132; V1341

205 propterve P9629; VD38

206 ut de quibusdam refertur] damnare SG670

207 de quibusdam] iam I83

208 caritirave P9629

209 fraterna P9629

210 inferre korr. aus inferri Bcan4

211 am Rande XV Bcan4; vor Ea Rubrik XV Ut apostolorum et patrum instituta semper teneantur Item de tempore congruo pręvidendo quod sit causa accusate personę producenda in media P102

212 percipimus I83; Bcan4; praecepimus VD38; percepimus korr. aus praecepimus SG670

213 nec korr. aus ne P9629; ne korr. aus nec SG670

214 a VD38; ad korr. aus a E97; ad fehlt SG670

215 noxia Bcan4

216 noxam fratrum korr. aus noxam I83

217 implere V1341

218 valeamus korr. aus valemus SG670

219 valeamus. Tempus enim congruum praevideri oportet, quando uniuscuiusque accusatae] valeamus. Tempus enim congruum prae[videri] oportet, quando uniu[s]cuiusque accusate sate korr. aus valeamus sate P9629

220 am Rande XV[I] Bcan4

221 Tempus enim congruum praevideri oportet, quando uniuscuiusque accusatae] satae O93; N442

222 causae I83; VD38; Bcan4; causa korr. aus cause P102

223 medium E97

224 producantur I83; Bcan4

225 quatenus] quatinus contra E97

226 pravitatem SG670

227 consonatiam P9629; constantiam SG670

228 vel I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

229 synodi E97

230 confessionem] confessionum V630; confessione P9629; professionem E97

231 prodi korr. aus prodii N442

232 quam korr. aus quam vel P9629

233 interlinear id est sinodum SG670

234 iusta P9629; E97

235 personabiliter I83; Bcan4

236 et accusati fehlt VD38

237 iusta SG670

238 exiit I83; exiit korr. aus exiit Abhinc VD38

239 am Rande Accusatores et iudices non idem sint sed per se accusatores per se iudices per se testes per se accusati V630; am Rande XVII korr. aus XVI Bcan4; vor Accusatores Rubrik XVI De distinctione accusatorum et iudicum ac testium atque accusati et quod nemo debeat iudicari vel dampnari ante inscriptionem P102

240 accusatores] accusatores et SG670

241 ordine korr. aus ordine usque hic VD38

242 primo semper] semper primo E97

243 u VD38

244 iudicare VD38

245 saeculi leges korr. aus saeculi N442

246 accusationes I83; accusationis korr. aus accusationes Bcan4; accusationes korr. aus accusatones SG670

247 iudicia SG670

248 testimonia SG670

249 Abhominatur dominus korr. aus Abhominatio domino SG670

250 mendatii V630

251 mendacia e[t] testem fallacem profe[re]ntem mendacia korr. aus mendacia P9629; E97

252 et testem fallacem proferentem mendacia fehlt O93; N442

253 letigia B132; litigia korr. aus letigia V1341

254 dicente korr. aus docente O93

255 facias N442; I83; SG670; Bcan4

256 opprimas SG670; Bcan4

257 eum fehlt I83

258 facias SG670

259 non V630

260 iuste O93; iniuste korr. aus iuste V630

261 consideres N442; consideraberis P9629

262 honores korr. aus honoris I83

263 tuo et korr. aus tuo VD38

264 alio SG670

265 episcopos fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

266 dei ecclesiam] ęcclesiam dei SG670; Bcan4

267 quae I83; VD38; P102

268 adquisivit per korr. aus adquisivit Bcan4

269 per fehlt I83

270 per sanguinem suum] sanguine suo SG670

271 interlinear am SG670

272 Et fehlt SG670

273 lupos] lupos et SG670

274 operarios korr. aus operios P102

275 perversa korr. aus perersa VD38

276 desiderant, interlinear vel queant E97

277 am Rande XVIII korr. aus XVII Bcan4; vor Quos Rubrik XVII Quod pessimum malum sit cives civibus invidere et episcopis vel sacerdotibus insidiari P102

278 am Rande Nota SG670

279 malum korr. aus malum est SG670

280 que VD38

281 clericis I83

282 sacerdotibus] sacerdotibus vel V630; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; B132; V1341

283 tangit fehlt B132

284 asinaria in korr. aus asinaria P9629

285 collum V630; VD38; Bcan4; P102; B132; V1341

286 ite korr. aus iterum N442; iterum I83; SG670; Bcan4

287 qui non korr. aus qui N442

288 scandalizare I83

289 talia V630; VD38; SG670; Bcan4; P102; B132; V1341

290 inseruimur O93; inseruntur V630; I83; VD38; SG670; Bcan4; P102; E97; V1341; feruntur B132

291 fiat E97

292 am Rande XVIIII korr. aus XVIII Bcan4; vor Monentes Rubrik XVIII Monentur accusatores fratrum ut se subtrahant a lesione fratrum et ut illicita corrigant P102

293 Montes B132

294 quoque] quoque ut korr. aus quoque SG670

295 instruere korr. aus instuere Bcan4

296 debeatis SG670

297 nostros V630; I83; E97

298 a fehlt V630

299 illicita I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

300 circa korr. aus circa circa SG670

301 inconsultis korr. aus inconsultis leserunt O93

302 satisfactionem P9629

303 quid korr. aus quis V630; quis I83; SG670

304 fortasse] fortasse se Bcan4; fortasse si P102

305 nostrae V630; B132

306 et Bcan4; P102; sicut SG670

307 semper] semper per VD38

308 concessum] concessum erat SG670

309 condemnaretur SG670

310 fulcirentur korr. aus fulcilrentur O93; fulciretur korr. aus fulcirentur SG670

311 suo korr. aus su V630

312 suo pro] pro suo SG670

313 libitu korr. aus libito SG670

314 debeant I83; VD38; Bcan4; P102; debent SG670

315 dispositione mandante] dispositionem mandante korr. aus dispositionem andante P9629

316 mandante korr. aus mandate N442; mandante] Madate ut korr. aus Mandare SG670

317 noluerint korr. aus noluerunt SG670

318 ab fehlt P9629

319 apostolica petra] apostolicae petrae O93; V630; P9629; N442; E97; V1341; apostolicae petrae korr. aus apostolica petra SG670

320 episcoporum] episcopoporum SG670

321 maiorum causas] maiores causae korr. aus malorum causas SG670

322 causę E97

323 sociat P9629

324 solidate V630; P102

325 honore secludi korr. aus onore P9629

326 secludi korr. aus seclusi SG670

327 am Rande De induciis acusati P9629; am Rande XVIIIII korr. aus XVIIII Bcan4; vorRubrik XVIIII De induciis accusatorum episcoporum super crimine et qualiter iudicandi sint vel ubi P102 Inducię

328 autem E97

329 vel] vel ab I83; vel korr. aus vel ab Bcan4

330 condende O93; concededende I83

331 laicis korr. aus lacis VD38

332 nullus] nec ullus VD38; P102

333 superior O93; N442

334 sanctitum I83

335 forte B132

336 quemque I83; VD38; quendam SG670

337 sacerdotem P9629; E97; sacerdotum fehlt Bcan4

338 iudicare vel damnare] iudicari vel dampnari korr. aus iudicare vel dampnare V630; iudicari vel damnari SG670

339 eclesiasticas ad korr. aus ecclesiasticas SG670

340 obluenda P9629

341 Ne I83; Bcan4; P102

342 propria I83

343 prima korr. aus primo SG670; E97

344 cuius SG670

345 causa O93; P9629

346 id korr. aus et SG670

347 docet hoc korr. aus docet Bcan4

348 hoc fehlt I83; SG670

349 regula in korr. aus regula Bcan4

350 discussio] discussionis accusatio VD38

351 Non V1341; B132

352 alicubi P9629; alicubi, interlinear aliubi SG670

353 prohibetur korr. aus probetur SG670

354 alibi V630; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; B132; V1341; alicubi P9629

355 precipitur korr. aus recipitur SG670

356 suis] suis sint korr. aus suis SG670

357 salva tamen] salvata Bcan4

358 tam I83

359 in] in eis Bcan4

360 apostolica auctoritate] auctoritate apostolica Bcan4

361 definiatur P9629; Bcan4; E97; deffiniatur korr. aus diffiniatur SG670

362 eis VD38; P102; ei korr. aus eis SG670

363 cognoscatur korr. aus cognoscantur SG670

364 quia korr. aus qua Bcan4; quia P102; qua] a qua korr. aus quia SG670

365 suffultas, interlinear o SG670

366 quid korr. aus quis SG670

367 eis P9629

368 am Rande Nullus proterve detrahere aut acusare praesumat episcopum P9629

369 enim fehlt P102

370 propterve P9629; VD38; proterve korr. aus propterve SG670

371 proterve aut stimulo fehlt E97

372 actum fehlt E97

373 cognovimus V630; SG670

374 praesumat] praesumat quis korr. aus praesumat SG670

375 vice korr. aus vitae SG670

376 Causaas enim korr. aus Causas Bcan4; Causasque korr. aus Causas SG670

377 enim fehlt I83; SG670

378 in fehlt VD38

379 et fehlt P9629; E97

380 sunt fehlt P9629

381 illis Christus] christus illis P9629; E97

382 innotuit korr. aus intonuit SG670

383 nec korr. aus non N442

384 est E97

385 am Rande XXI korr. aus XX Bcan4; vor Monet Rubrik XX De admonitione apostoli qua docet non temere neque leviter praesumendum iudicium de episcopis et quid sit temere iudicare P102

386 apostolus Paulus] paulus apostolus P9629; E97

387 iis E97

388 leviterque] leviterque quis korr. aus leviterque SG670

389 praesumat I83; SG670

390 quae VD38; P102

391 quur VD38; Bcan4; P102

392 tribuhal I83

393 flectetur V630; P9629; I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

394 genu korr. aus geu VD38

395 ratione VD38

396 quisquam, am Rande vel quis[piam] Bcan4

397 temerarios korr. aus temerarius Bcan4

398 usurpet korr. aus usupet VD38

399 quod] quod ad V630; P9629; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102; B132; V1341

400 illud I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

401 ecclesiae korr. aus ecclesia SG670

402 quisque I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

403 proximiores korr. aus proximoores VD38

404 sunt korr. aus sut SG670

405 qui fehlt I83; SG670; Bcan4; P102

406 propri VD38

407 ob korr. aus ab SG670

408 diffidentię V630

409 in suis persequuntur] persecuntur in suis E97

410 suis korr. aus sus P102

411 pesequuntur korr. aus persequntur SG670

412 ne B132

413 moliunt I83

414 armaentur korr. aus armantur I83

415 persecutores korr. aus persecutorem SG670

416 alia V630; SG670; E97

417 reliquiis korr. aus reliquis I83

418 proficitur Bcan4

419 membri O93

420 confidendentiam VD38

421 hilariter korr. aus hilareter P9629

422 qui fehlt N442

423 eo fehlt I83

424 fuerit I83; ferunt korr. aus fuerint SG670

425 se korr. aus se si SG670

426 cadet I83; VD38; SG670; Bcan4; E97; P102

427 sublevabit V630; I83; Bcan4; P102

428 sumus SG670

429 subtractiones korr. aus subtractionis SG670

430 oppressione I83; VD38; Bcan4; P102

431 interlinear a SG670

432 aminiculi Bcan4

433 luricam V630; B132; V1341

434 iustitiae] iustitię et V630

435 praeparationem E97

436 nequissima I83; Bcan4

437 ignea I83; SG670; Bcan4

438 caleam I83

439 assumite E97

440 per omnem] Omnem per I83; VD38; Bcan4; P102; Omnes per SG670

441 idipsum korr. aus ipsum Bcan4

442 omnibus P9629; vobis N442; I83; VD38 SG670; Bcan4; E97; P102

443 corporis P9629

444 tortuosas novitates] tortuosis novitatibus E97

445 novitates korr. aus novitatis VD38

446 Temere enim korr. aus Temere Bcan4

447 enim fehlt I83; SG670

448 auctoritatem I83; auctoritate korr. aus auctorotatem VD38

449 ut fehlt O93; P9629; N442

450 praelibatum korr. aus praelabatum V630

451 spetialiter korr. aus spitaliter P102

452 servatum I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

453 am Rande XXII korr. aus XXI Bcan4; vor Patenter Rubrik XXI Quod non debeat damnari episcopus donec de eo cognoscat iudicium apostolicę auctoritatis P102

454 Patent I83; Patenter korr. aus Pater VD38; Pater B132

455 hiis korr. aus iis E97

456 testimonium I83; testimoniis korr. aus testimonium Bcan4

457 dampnari V630; P9629; SG670; E97; damnari korr. aus damnare VD38

458 perscretetur O93

459 auctoritas P9629

460 Petri fehlt V630

461 creditus fehlt I83; VD38; Bcan4; P102; ipse SG670

462 qui SG670

463 aperiandum P9629; E97; aperiendum korr. aus aperienda SG670

464 ac I83; VD38; E97; P102; hac Bcan4

465 et benivolis hominibus in eundem dominum nostrum, et claudendum infidelibus fehlt SG670

466 ominibus korr. aus omnibus P9629

467 ad I83; VD38; Bcan4; P102

468 sanctis Bcan4

469 redempta I83

470 nocentibus] nocentibus claudendum korr. aus nocentibus SG670

471 am Rande XXIII korr. aus XXII Bcan4; vor Quod Rubrik XXII Ut constituta apostolica et ptarum traditiones teneantur inrefragabili auctoritate sub metu P102

472 itaque I83; utique korr. aus itaque SG670

473 nunc fehlt I83; SG670; Bcan4

474 imperaretur I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

475 transgreditur korr. aus trasgreditur VD38

476 traditiones I83

477 namque est] est nanque E97

478 tesolonicenses V630; I83

479 vestras I83; VD38; Bcan4; E97; P102; B132; nostras korr. aus vestras SG670

480 quas korr. aus qua SG670

481 epistolam] epistolam nostram korr. aus epistolam SG670

482 alibi per prophetam] alibi korr. aus alibi per prophetam SG670

483 iustitiam SG670

484 iudicium fecerunt fehlt I83

485 dei et korr. aus dei Bcan4

486 et fehlt I83; SG670

487 dei fehlt I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

488 patientiam I83; VD38; P102

489 duricias E97

490 thesaurizat V630; I83; VD38; thesaurizant korr. aus thesaurizat Bcan4

491 sibi iram korr. aus sibi SG670

492 unique VD38

493 Ego] Ego sum V630; B132; V1341

494 facietis korr. aus facientis P9629

495 accipias P9629; N442; SG670; E97

496 iudicis V630

497 reddes O93; N442; recedes] reddes rationem P9629; recede E97

498 oppugnabis neque interficies] interficies neque obpugnabis Bcan4

499 interfacies B132

500 am Rande XXIII korr. aus XIII Bcan4; vor Ille Rubrik XXIII quid sit facere iniquitatem in iudicio et quid sit non obviare et perturbare perversos P102

501 inquitatem V630

502 sibi korr. aus sub SG670

503 vendicat korr. aus vindicat Bcan4

504 vindicare korr. aus vidicare N442; vendicare korr. aus vindicare Bcan4

505 sede O93

506 conces I83

507 sunt fehlt SG670

508 contentor Bcan4; P102

509 prępulsare, interlinear o SG670

510 et repellere fehlt V630; B132; V1341

511 praecellere I83; VD38; Bcan4; P102; percellere SG670

512 et SG670

513 innocentes korr. aus nocentes P9629; innocentes I83; SG670; Bcan4

514 non fehlt SG670

515 interlinear scilicet operum SG670

516 atque] atque atque VD38

517 fratrum korr. aus fratrem SG670

518 ne korr. aus nec E97

519 torpere V630; P9629; corpore I83; VD38; P102; B132

520 teneantur O93; P9629; N442; E97; teneamus VD38; P102

521 potest korr. aus post hęc SG670

522 facere P102

523 eorum fehlt V630; B132; V1341

524 impietate I83; impiętati korr. aus impiętate Bcan4; iniquitati E97

525 enim fehlt V630

526 scrupulo korr. aus scrupolo VD38

527 manifeste O93; P9629; N442; E97

528 facinoribus I83; facinori korr. aus facinore Bcan4

529 Scitis Bcan4; Sitis korr. aus Scitis SG670

530 scientia V630; SG670; B132; V1341; scientia korr. aus sententia N442

531 eum korr. aus eas P9629; eam korr. aus eum SG670

532 vestras korr. aus nostras SG670

533 ad korr. aus in P9629; ad I83; VD38; SG670; Bcan4; P102

534 inflexibiliter korr. aus inflebiliter Bcan4

535 quia] quia a korr. aus quia SG670

536 quam VD38

537 propter talium impietatem fehlt V630

538 alium P102

539 impietate N442

540 honorificatum V630; P9629; Bcan4; E97; honocatum N442

541 admodum] ad motum VD38

542 deo Bcan4

543 oppressis omnibus] oppressionibus N442

544 spernit me korr. aus spernit SG670

545 cetera bis zum Ende fehlt VD38

546 quidaem korr. aus quidam Bcan4

547 omnes vos] vos omnes Bcan4

548 perficere korr. aus perfecere V1341

549 in fehlt SG670; in korr. aus i P102

550 vobis korr. aus vobis in SG670

551 uno ore] unore I83

552 honorificemus V630; I83; SG670; Bcan4; P102

553 deum SG670; E97

554 ad I83; SG670; Bcan4; P102

555 potens est] potestatem habet SG670

556 nos fehlt V630

557 iusta P102

558 mysterii korr. aus ministerii SG670

559 temporis I83; temporibus korr. aus temporis Bcan4

560 patefacti korr. aus patefactum SG670; patefacti E97

561 doctrina P9629

562 praeceptum korr. aus praecepti P9629

563 cognotis V630; cognitis fehlt I83; SG670; Bcan4; P102; cogniti E97

564 deo] deo et I83; SG670; Bcan4; P102

565 vos custodiat] custodiat vos SG670

566 vv. c..] v. c. SG670

567 conss.] conss. DEO GRATIAS AMEN I83

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 26.4.2006