[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

 Damasus' I.an die italischen Bischöfe

Inhaltsverzeichnis

Papst Siricius an verschieden Bischöfe  gegen Iovinianus

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Papst Siricius an Bischof Eumerius von Tarragona

O93, f. 115ra; V630, f. 202vb; N442, f. 104va; P9629, f. 76ra; W411, f. 205r; V1341, f. 122vb

INCIPIT1 EPISTOLA2 DECRETALIUM SIRICII PAPAE AD EUMERIUM3 TERRACONENSEM4 EPISCOPUM.

<N442, f. 104vb> I De Arrianis a5 catholicis non rebaptizandis.

II Ut praeter pascha et pentecosten baptismum non celebretur.

III De apostatis ab ecclesia separandis.

IIII Quod non liceat6 alterius sponsam7 in matrimonii8 iura sortiri.

V De his, qui9 acceptam poenitentiam minime servaverunt.

VI De monachis et virginibus propositum non servantibus.

VII De ministris incontinentibus.

VIII Quales debeant ad clericatus10 officium pervenire.

VIIII De clericorum conversione11.

X De his, qui grandaevi ad sacram militiam convertuntur12.

XI De clericis, qui ad secundas nuptias transeunt, ut deponantur13.

XII De feminis, quae cum clericis debeant14 habitare.

XIII De monachorum promotione15 ad clerum.

XIIII De clericis ad16 poenitentiam per impositionem manus sacerdotis non accipiant.

<W411, f. 205v> XV De poenitentibus vel digamis17 seu viduarum18 maritis19, ut non20 permittantur ad ordinem clericatus admitti.

INCIPIT21 22 EPISTOLA DECRETALIS PAPAE SIRICII23.

Siricius24 Himerio25 Terraconensi episcopo salutem.

Directa ad decessorem nostrum sanctae recordationis Damasum fraternitatis tuae relatio26 iam27 me28 in sede29 ipsius constitutum, quia sic dominus <V630, f. 203ra> ordinavit, invenit30. Quam31 cum32 in conventu33 fratrum34 sollicitius35 legeremus36, tanta37 invenimus, quae repraehensione38 et correctione sint digna, quanta optaremus39 laudanda cognoscere. Et quia necesse nos erat <P9629, f. 76rb> in eius40 labores curasque succedere, cui per dei gratiam successimus in honorem41, facto, ut oportebat, primitus42 meae43 provectionis44 indicio ad singula, prout dominus aspirare45 dignatus est, consultationi46 tuae responsum competens non negamus, quia47 officii nostri <N442, f. 105ra> consideratione48 non est nobis dissimulare, non est tacere libertas, quibus maior49 cunctis christianae <V1341, f. 123ra> religionis zelus incumbit. Portamus onera omnium, qui gravantur50, quin51 immo haec52 portat in nobis beatus apostolus Petrus, qui nos in omnibus, ut confidimus, administrationis suae protegit53 et tuetur heredes.

DE54 ARRIANIS A55 CATHOLICIS NON REBAPTIZANDIS56.

I57 Prima58 itaque paginae59 tuae fronte signasti baptizatos ab impiis Arrianis plurimos ad fidem catholicam festinare et quosdam de fratribus nostris eosdem denuo baptizare60 velle, quod non licet, cum hoc fieri et apostolus vetet et canones contradicant <O93, f. 115rb> et post cassatum Ariminense concilium missa ad provincias61 venerandae memoriae praedecessore62 meo Liberio generalia63 decreta prohibeant, quos nos cum Novatianis64 aliisque hereticis65, sicut est in synodo constitutum, per66 invocationem solam septiformis spiritus episcopalis manus impositione67 catholicorum conventui sociamus. Quod etiam totus oriens occidensque custodit, a quo tramite vos quoque post haec68 minime69 convenit deviare70, si non vultis a nostro collegio synodali sententia separari.

UT71 PRAETER PASCHA ET PENTECOSTEN BAPTISMUM NON CELEBRETUR.

II72 Sequitur de73 diversis74 baptizandorum temporibus75, prout unicuique libitum fuerit, improbabilis et emendanda76 confusio, quae a nostris consacerdotibus, quod commoti dicimus, non ratione auctoritatis alicuius, sed sola temeritate praesumitur, ut passim ac libere nataliciis Christi seu apparitionis necnon et apostolorum seu <N442, f. 105rb> martyrum festivitatibus innumerae77, ut asseris, plebes baptismi mysterium consequantur, cum hoc sibi privilegium78 et apud nos et apud omnes79 ecclesias dominicum specialiter cum pentecosten suo pascha defendat. Quibus solis per annum diebus80 <W411, f. 206r> ad81 fidem confluentibus82 generalia baptismatis tradi convenit sacramenta his dumtaxat electis, qui ante XL vel eo amplius dies83 nomen dederint et exorcismis cotidianisque orationibus atque ieiu<P9629, f. 76va>niis fuerint expiati, quatinus apostolica illa84 impleatur praeceptio, ut expurgato85 fermento veteri nova incipiat esse conspersio86. Sicut ergo87 sacram88 paschalem reverentiam in nullo dicimus esse minuendam ita89 infantibus, qui necdum loqui poterint90 per aetatem, vel his, quibus in qualibet91 necessitate opus fuerit92 sacri93 unda baptismatis, omni vo<V1341, f. 123rb>lumus celeritate94 succurri95, ne ad nostrarum perniciem tendat animarum, si negato <V630, f. 203rb> desiderantibus fonte salutari exiens unusquisque96 de saeculo et regnum perdat97 et vitam. Quicumque etiam discrimen naufragii, hostilitatis incursum, obsidionis ambiguum vel cuiuslibet corporalis98 aegritudinem99 desperationis100 inciderint et sibi unico credulitatis auxilio poposcerint subveniri, eodem, quo poscunt momento temporis, expetitae regenerationis praemia consequantur. Hactenus erratum in hac parte sufficiat101, nunc praefatam102 regulam omnes103 teneant sacerdotes104, qui nolunt ab apostolicae petrae, super105 quam Christus universalem construxit ecclesiam, soliditate divelli106.

DE107 APOSTATIS AB ECCLESIA SEPARANDIS.

III108 Adiectum est etiam quosdam christianos ad apos<N442, f. 105va>tasiam, quod dici nefas est, transeuntes et idolorum109 cultu110 ac111 sacrificiorum contaminatione profanatos, quos a Christi corpore et sanguine, quo dudum redempti fuerant, renascendo iubemus abscidi. Et si resipiscentes112 forte aliquando fuerint ad lamenta conversi, his, quamdiu vivunt, agenda poenitentia est et in113 ultimo fine suo reconciliationis114 gratia tribuenda, quia docente domino nolumus mortem peccatoris, sed ut convertatur et vivat.

QUOD115 NON LICEAT ALTERIUS SPONSAM AD MATRIMONII IURA SORTIRI116.

IIII De coniugali autem velatione117 requisisti, si desponsatam alii puellam118 alter in matrimonium possit accipere. Hoc, ne fiat, modis omnibus inhibemus, quia illa benedictio, quam nupturae sacerdos imponit, apud fideles cuiusdam sacrilegii instar est, si ulla transgressione violetur.

DE119 HIS, QUI ACCEPTAM POENITENTIAM MINIME SERVAVERUNT.

V De his120 vero non incongrue121 dilectio tua apostolicam <P9629, f. 76vb> sedem credidit consulendam122, qui acta poenitentia tamquam canes123 ac sues ad vomitus124 pristinos et125 volutabra redeuntes et militiae cingulum126 et ludicras voluptates127 <W411, f. 206v> et nova coniugia et inhibitos denuo appetivere concubitus128, quorum professam incontinentiam generati post absolutionem filii prodiderunt. De quibus, quia129 iam <V1341, f. 123va> suffugium130 non habent poenitendi, id duximus decernendum, ut sola131 intra ecclesiam fidelibus oratione iungantur, sacris mysteriorum celebritatibus132, quamvis non mereantur, intersint, a133 dominicae autem134 mensae convivio <N442, f. 105vb> segregentur, ut hac saltim districtione correpti135 et ipsi in se sua errata castigent136, et aliis exemplum tribuant, quatenus ab obscenis137 <O93, f. 115va> cupiditatibus retrahantur138. Quibus139 tamen, quoniam carnali fragilitate ceciderunt, viatico munere, cum ad dominum coeperint proficisci140, per communionis gratiam volumus subveniri141. Quam formam et circa mulieres, quae se post poenitentiam talibus pollutionibus devinxerunt, servandam esse censemus.

DE142 MONACHIS ET VIRGINIBUS PROPOSITUM NON SERVANTIBUS.

VI143 <V630, f. 203va> Praeterea monachorum quosdam atque monacharum144 abiecto145 proposito146 sanctitatis in tantam protestaris demersos esse lasciviam147, ut prius clanculo148 velut sub149 monasteriorum praetextu illicita ac sacrilega se contagione miscuerint, postea vero in150 abruptum conscientiae desperatione perducti de illicitis complexibus libere filios procrearint151, quod et publicae leges152 et ecclesiastica iura condemnant. Has igitur impudicas153 detestabilesque personas a monasteriorum coetu ecclesiarumque154 conventu155 eliminandas156 esse mandamus, quatenus retrusae in suis ergastulis tantum facinus continua lamentatione deflentes purificatorio possint157 poenitudinis igne decoqui158, ut eis vel ad mortem saltim solius misericordiae intuitu per communionis gratiam possit indulgentia subvenire159.

DE160 CLERICIS161 INCONTINENTIBUS162.

VII163 Veniamus nunc ad sacratissimos ordines clericorum, quos in venerandae religionis iniuriam ita per vestras provincias calcatos atque confusos caritate164 tua <N442, f. 106ra> insinuante165 repperimus, ut Hieremiae nobis166 voce167 dicendum sit: Quis dabit capiti168 meo aquam aut169 oculis meis fontem lacrimarum et flebo170 populum hunc die171 ac nocte? Si ergo beatus propheta ad lugenda populi peccata non sibi <P9629, f. 77ra> ait lacrimas posse sufficere, quanto nos possumus dolore percelli172, cum eorum, qui in nostro sunt corpore, compellimur facinora deplorare, quibus praecipue <V1341, f. 123vb> secundum beatum Paulum instantia cotidiana et sollicitudo omnium ecclesiarum indesinenter incumbit? Quis173 enim infirmatur, et ego non infirmor? Quis174 scandalizatur175, et ego non176 uror? Plurimos177 enim sacerdotes Christi atque levitas178 post longa consecrationis179 suae tempora tam de coniugibus180 propriis <W411, f. 207r> quam etiam de turpi coitu181 sobolem182 didicimus procreasse et crimen suum183 hac praescriptione184 defendere, qua185 in veteri testamento186 sacerdotibus ac ministris generandi187 facultas legitur attributa. Dicat mihi nunc, quisquis188 ille est sectator libidinum praeceptorque189 vitiorum, si aestimat, quod190 in lege Moysi191 passim sacris ordinibus a deo nostro192 laxata193 sunt frena luxuriae194, cur eos, quibus committebantur sancta sanctorum praemonet dicens: Sancti estote, quia et ego sanctus sum dominus deus vester? Cur etiam procul a suis domibus195 anno vicis suae in templo habitare iussi sunt sacerdotes? Hac videlicet ratione196, ne vel197 cum uxoribus198 possint carnale199 exercere200 commercium201, ut conscientiae integritate fulgentes acceptabile202 deo munus offerrent, quibus expleto deservitionis suae tempore uxoris203 usus solius successionis204 causa fuerat relaxatus205, quia non ex206 alia nisi ex tribu <V630, f. 203vb> Levi quisquam207 ad dei ministerium208 fuerat praeceptus admitti. Unde et dominus Iesus, cum nos suo illustrasset adventu in evangelio protestatur, quia legem <N442, f. 106rb> venerit209 implere, non solvere. Et ideo ecclesiam210, cuius sponsus est, forma211 castitatis212 voluit splendore radiare, ut in die iudicii, cum rursus advenerit, sine macula et213 ruga214 eam possit, sicut per apostolum suum instituit, repperire. Quarum sanctionum215 omnes sacerdotes atque levitae insolubili lege constringimur216, ut a217 die ordinationis nostrae sobrietati218 ac pudicitiae et corda nostra mancipemus219 et corpora, dummodo per omnia deo nostro in his, quae cotidie offerimus sacrificiis, placeamus. Qui autem in carne sunt dicente electionis vase220 deo placere non possunt: Vos autem iam non estis in carne sed in spiritu, si tamen spiritus dei habitat in vobis. <P9629, f. 77rb> Et ubi poterit, nisi in corporibus, sicut legimus221, sanctis dei spiritus habitare? Et quia222 aliquanti, de quibus loquimur223, ut tua sanctitas retulit224, ignoratione225 lapsos esse se226 deflent, his hac condicione misericordiam dicimus non negandam, ut sine ullo honoris augmento227 <V1341, f. 124ra> in hoc, quo228 detecti229 sunt, quamdiu vixerint, officio perseverent, si tamen posthac230 continentes se studuerint exhibere. Hi vero, qui illiciti privilegii231 excusatione nituntur et232 sibi asserunt233 veteri234 hoc lege concessum235, <O93, f. 115vb> noverint se ab omni ecclesiastico honore, quo indigne usi sunt, apostolicae sedis auctoritate deiectos236 nec umquam posse veneranda attractare mysteria, a quibus se ipsi, dum obscenis237 cupiditatibus inhiant238, privaverunt. Et quia exempla praesentia cavere nos239 praemonent240 in futurum, quilibet episcopus241, presbyter atque diaconus, quod non optamus, deinceps fuerit talis inventus, iam nunc sibi omnem242 per nos indulgentiae aditum intellegat obseratum243, quia ferro, necesse est, excidantur244 vulnera, quae fomentorum <N442, f. 106va> non senserint medicinam.

<W411, f. 207v> QUALES245 DEBEANT AD CLERICATUS246 OFFICIUM PERVENIRE.

VIII247 Didicimus etiam licenter ac libere inexploratae vitae homines248, quibus etiam249 fuerint numerosa coniugia, ad praefatas250 dignitates, prout cuicumque251 libuerit252, aspirare. Quod non tantum illis253, qui ad haec immoderata254 ambitione perveniunt, quantum metropolitanis specialiter pontificibus imputamus, qui, dum inhibitis ausibus conhibent255, dei nostri, quantum in se256 est, praecepta contemnunt. Et ut taceamus, quod altius suspicamur257, ubi illud est, quod deus258 noster data per Moysen259 lege constituit dicens: Sacerdotes mei semel nubant. Et alio loco: Sacerdos uxorem virginem260 accipiat, non viduam, non repudiatam, non meretricem. Quod secutus apostolus ex persecutore praedicator, unius uxoris virum tam261 sacerdotem quam diaconum fieri debere mandavit262. Quae omnia ita a vestrarum regionum despiciuntur263 episcopis264, quasi in contrarium magis fuerint constituta. Et quia non est nobis de huiusmodi usurpationibus neglegendum, ne265 nos <P9629, f. 77va> indignantis domini vox iusta266 corripiat, quae dicit: Videbas furem et currebas cum eo et ponebas tuam cum adulteris portionem, quid ab universis posthac267 ecclesiis sequendum sit, <V630, f. 204ra> quid vitandum generali pronuntiatione decernimus.

DE268 CLERICORUM CONVERSATIONE.

VIIII269 Quicumque itaque se ecclesiae vovit obsequiis a sua infantia ante pubertatis annos270 baptizari271 et lectorum272 debet273 ministerio274 sociari, qui275 ab acces<V1341, f. 124rb>su adolescentiae usque ad tricesimum276 aetatis annum, si probabiliter vixerit, una tantum et ea277, quam <N442, f. 106vb> virginem communi278 per sacerdotem benedictione perceperit279, uxore280 contentus, acolitus281 et282 subdiaconus esse debebit283 postque284 ad diaconii285 gradum, si se286 ipse287 primitus continentia praeeunte288 dignum probarit289, accedat, ubi, si ultra quinque annos laudabiliter ministrarit290, congrue presbyterium consequatur291. Exinde post decennium292 episcopalem cathedram poterit adipisci, si tamen per haec tempora integritas293 vitae ac fidei eius fuerit approbata.

DE294 HIS, QUI GRANDAEVI IN SACRAM MILITIAM295 CONVERTUNTUR.

X296 Qui vero iam aetate grandaevus melioris propositi conversione297 provocatus298 ex laico ad sacram militiam pervenire festinat, desiderii sui fructum non aliter obtinebit, nisi eo, quo299 baptizatur tempore, statim lectorum aut exorcistarum numero societur, si tamen eum unam habuisse vel habere et hanc virginem accepisse constet uxorem. Qui dum initiatus fuerit, expleto biennio per quinquennium300 aliud acolitus et301 subdiaconus fiat et sic ad diaconatum302, si per haec303 tempora dignus <W411, f. 208r> indicatus304 fuerit, provehatur305, exinde iam accessu temporum presbyterio306 vel episcopatui, si eum cleri307 308 ac plebis evocarit309 electio non immerito societur310.

QUOD311 312 CLERICUS, QUI SECUNDAM UXOREM DUXERIT, DEPONATUR.

XI313 Quisquis sane clericus aut viduam aut certe secundam coniugem duxerit, omni ecclesiasticae dignitatis privilegio314 mox nudetur laica tantum sibi communione concessa, quam <N442, f. 107ra> ita demum poterit possidere, si nihil315 postea, propter quod hanc <P9629, f. 77vb> perdat, admittat316.

QUAE317 318 FEMINAE CUM CLERICIS HABITENT.

XII319 Feminas vero non alias esse patimur in domibus clericorum, nisi eas320 tantum, quas propter solas necessitudinum causas habitare cum321 hisdem synodus Nicena permisit.

DE322 MONACHORUM PROMOTIONE323.

XIII324 Monachos quoque, quos tamen morum gravitas et vitae ac fidei institutio sancta commendat, clericorum officiis aggregari et optamus et volumus ita, ut, qui intra tricesimum325 annum326 <O93, f. 116ra> aetatis sunt327 digni328 <V1341, f. 124va> in minoribus, per gradus329 singulos crescente330 tempore promoveantur331 ordinibus et sic ad diaconatus vel presbyterii332 insignia333 maturae334 aetatis consecratione perveniant nec per335 saltus ad episcopatus culmen ascendant, nisi in his eadem, quae singulis dignitatibus336, sicut337 superius praefiximus338 tempora, fuerint custodita339.

QUOD340 POENITENS NON FIAT CLERICUS341.

XIIII342 Illud quoque343 nos par fuit providere344, ut, sicut poenitentiam agere cuiquam345 non conceditur346 clericorum, ita et post poenitudinem ac reconciliationem nulli umquam laico liceat honorem clericatus adipisci, quia, quamvis sint omnium peccatorum contagione347 mundati, nulla348 tamen debent <V630, f. 204rb> gerendorum sacramentorum instrumenta suscipere, qui349 dudum fuerint350 vasa vitiorum.

UT351 352 SI PER IGNORANTIAM POENITENS, BIGAMUS353 SEU VIDUAE MARITUS CLERICUS FACTUS FUERIT, NON PROMOVEATUR354.

XV355 Et quia in356 his omnibus, quae in repraehensionem veniunt, sola excusatio ignorationis <N442, f. 107rb> obtenditur357, cui nos interim solius pietatis intuitu necesse est clementer ignoscere, quicumque igitur poenitens, quicumque358 digamus359, quicumque viduae maritus ad sacram militiam indebite et incompetenter irrepsit, hac sibi condicione a nobis veniam intellegat relaxatam, ut in magno debeat computare beneficio, si adepta360 sibi omni spe promotionis361 in hoc, quo invenitur362, ordine perpetua stabilitate permaneat. Scituri post hoc363 provinciarum omnium summi antistites364, quod, si ultra ad sacros ordines quemquam de talibus crediderint assumendum, et de suo et de eorum statu, quos <W411, f. 208v> contra canones et interdicta nostra provexerint, congruam ab apostolica sede365 promendam366 esse sententiam367.

Explicuimus, ut arbitror, frater karissime, universa368, quae digesta sunt in querelam, et ad singulas causas, de quibus per filium nostrum Basianum presbyterum ad Romanam ecclesiam utpote369 ad caput tui corporis <P9629, f. 78ra> retulisti, sufficientia, quantum opinor370, responsa reddidimus. Nunc fraternitatis tuae animum ad servandos371 canones et tenenda372 decretalia constituta magis ac magis incitamus, ut haec, quae ad tua consulta rescripsimus, in omnium <V1341, f. 124vb> coepiscoporum nostrorum perferri facias notionem et non solum eorum, qui in tua sunt diocesi373 constituti, sed etiam ad universos Carthaginienses374 ac Boeticos375, Lusitanos atque Gallicos vel eos, qui376 vicinis tibi colliminant377 hinc inde provinciis378, haec, quae a nobis sunt salubri ordinatione disposita, sub litterarum tuarum prosecutione mittantur. Et quamquam statuta <N442, f. 107va> sedis apostolicae vel canonum379 venerabilia380 definita nulli sacerdotum domini ignorare sit liberum, ut illius tamen et381 pro antiquitate sacerdotii tui dilectioni382 tuae esse admodum poterit gloriosum, si ea, quae ad te speciali nomine383 generaliter scripta sunt, per unanimitatis tuae sollicitudinem in384 universorum fratrum nostrorum notitiam385 perferantur, quatenus et, quae a nobis non inconsulte386, sed provide387 sub nimia cautela388 et deliberatione sunt salubriter constituta, intemerata permaneant et omnibus in posterum excusationibus aditus, qui iam nulli apud nos patere potuit389, obstruatur.

Data390 III391 Id. Februarii Arcadio et Bautone vv392. cc. conss.

O93, f. 116ra; V630, f. 204rb; N442, f. 107va; P9629, f. 78ra; W411, f. 208v; V1341, f. 124vb

1 INCIPIUNT V630; INCIPIT fehlt W411; V1341

2 EPISTOLA DECRETALIUM] CAPITULA V630

3 EUMERIUM korr. aus EMELIUM P9629

4 TARRACONENSEM N442

5 a fehlt V630

6 liceat] liceat ad W411

7 sponsum W411

8 matrimonii iura] matrimonium V630; V1341

9 quia O93

10 clericatos W411

11 conversatione V630; V1341

12 convertentur P9629; convertunt N442

13 deponatur W411

14 debeant] debeant abeant W411

15 propositione V630; V1341

16 ut V630; W411; V1341

17 bigamis V630; V1341

18 vidue W411

19 aritis P9629

20 non fehlt P9629

21 INCIPIT fehlt V630

22 Rubrik fehlt W411

23 SYRICI P9629; SIRCII V1341

24 Siricius] XXVII Syricius papa korr. aus XXVII Syricius N442

25 EUMERIO W411

26 relatione V630; P9629; V1341; relationem W411

27 iam me] me iam N442

28 me fehlt W411

29 sedem V630; V1341

30 invenit korr. aus invenit relationem V630; V1341; invenit relationem P9629

31 qua W411

32 cum in] in, interlinear vel cum V630

33 conventu korr. aus ventu O93; N442; ventu P9629

34 patrum W411

35 sollicius W411

36 legerem V1341

37 tantam V630

38 repraehensione et korr. aus repraehensione N442

39 remus W411

40 eius korr. aus eis V1341

41 honore N442; W411

42 prius W411

43 me W411

44 profectionis W411

45 aspirare korr. aus asperare O93

46 consultationi korr. aus consulationi V630; consultatione W411

47 quia] quia pro korr. aus quia N442; Quia korr. aus Qui V1341

48 considerationi N442

49 maiora W411

50 gravantur korr. aus gravatur V1341

51 qui W411

52 ha korr. aus haec P9629

53 proteget W411

54 Rubrik fehlt V630

55 A fehlt O93; P9629; W411; V1341

56 REBAPTIZANDIS korr. aus BAPTIZANDIS P9629

57 am Rande I wiederholt V630

58 Primum W411

59 pagnae W411

60 baptizare velle] velle baptizare W411

61 provincias] provintias a korr. aus provintias O93

62 prodecessore V1341

63 geralia W411; generalia korr. aus generali V1341

64 novationis W411; V1341

65 hereti W411

66 per korr. aus pro V1341

67 inpositionem V630; V1341

68 haec korr. aus hac O93; hac V630; N442; W411; V1341; ac P9629

69 minine korr. aus mine P9629

70 deviari W411

71 Rubrik fehlt V630

72 am Rande II wiederholt V630

73 de diversis] deinde W411

74 universis, interlinear vel diversis V630

75 temporibus W411

76 emendanda korr. aus emenda V630

77 innume W411

78 previlegium W411; V1341

79 omnes korr. aus nos V630

80 diebus ad fidem korr. aus diebus V630

81 ad fidem fehlt V1341

82 confluentibus korr. aus confluenti O93; N442; confluenti P9629

83 dies fehlt V1341

84 illa impleatur] inpleatur illa W411

85 expurgate P9629

86 consparsio W411

87 ergo sacram korr. aus sacram ergo O93; ergo sacram] sacram ergo V630; P9629; N442; V1341

88 sacram fehlt W411

89 ita] ita aut W411

90 potuerint V630; W411; V1341; potuerint korr. aus poterint N442

91 qualibet korr. aus qualibet in V630

92 fuerit korr. aus fuerint V630; fuerint V1341

93 sacri korr. aus sacra V630

94 celeritate korr. aus celebritate V630; celebritate V1341

95 soccurri W411

96 unusquique W411

97 perdat korr. aus perducat V630

98 corporales W411

99 egritudines W411

100 disperationem W411

101 consufficiat P9629; sufficat W411

102 prevatam W411

103 omnes] omnes iam W411

104 sacerdotēs W411

105 super quam Christus universalem construxit ecclesiam, soliditate divelli] soliditatem debelli super quam Christus universalem construxit ecclesiam W411

106 am Rande separari V630

107 Rubrik fehlt V630

108 am Rande III wiederholt V630

109 idoclorum W411

110 culto W411

111 ac korr. aus a V630

112 respiscentes korr. aus respicientes O93; respicientes P9629; resipiscentes korr. aus respicientes V1341

113 in ultimo] multimo P9629

114 recociliationis P9629

115 Rubrik fehlt V630

116 SORTIRI korr. aus SERVAVERUNT V1341

117 vetatione V630; V1341

118 puella korr. aus puellam V1341

119 Rubrik fehlt V630

120 his korr. aus his qui O93; his] his qui V630; V1341

121 incongrue korr. aus incongrui V630

122 consuluendam W411

123 canes ac sues korr. aus canes V630

124 vomitus korr. aus vomitos V630; vomitos W411

125 et] et ad V1341

126 cincugulum N442

127 voluntates W411

128 concubitos W411

129 quia korr. aus qui N442

130 suffigium W411; suffragium V1341

131 solam P9629

132 celebritatibus korr. aus celebratatibus N442

133 a dominicae] ad minica korr. aus ad hominicae P9629

134 aut P9629

135 correcti W411

136 castigant W411

137 obiscenis W411

138 extrahantur W411

139 quos W411

140 proficiscere W411

141 sublevari W411

142 Rubrik fehlt V630

143 am Rande VI wiederholt V630

144 monachorum W411

145 abiecto korr. aus abiectio V630

146 praeposito V630; V1341

147 laciviam W411

148 clangulo W411

149 summo W411

150 am Rande in apertum V630

151 procreaverint P9629; W411

152 legis W411

153 impudicas korr. aus impudicas et V630

154 ecclesiarum O93; P9629; ecclesiarumque korr. aus ecclesiarum N442

155 conventibus V630; W411; V1341

156 eliminandas korr. aus elimandas V630

157 possin P9629

158 dequoqui V630; P9629; N442; dequoquere W411

159 subveniri korr. aus subvenire N442

160 Rubrik fehlt V630

161 MINISTRIS W411

162 CONTINENTIBUS P9629

163 am Rande VII wiederholt V630

164 caritate tua] caritati tuae P9629

165 insinuanter W411

166 nobis voce] voce nobis W411

167 voce dicendum sit] dicendum sit voce V630

168 capite W411

169 et P9629

170 plorabo W411

171 die korr. aus di V630

172 am Rande cummoveri V630; praecelli W411

173 Quis enim korr. aus Quis V630

174 Qui O93; V1341; quis korr. aus qui V630

175 scandelizatur P9629

176 non uror] inuror W411

177 am Rande Quod sacerdotes et levitę sobrietati ac pudicitię debeant mancipari V630

178 livitas P9629

179 consecrationis korr. aus consecretionis V1341

180 congugibus P9629

181 coitu korr. aus cogitu V630; cohitu W411

182 sobole O93; subole P9629; suboles W411

183 sum W411

184 perscriptione N442

185 quia V630; W411; qua korr. aus qui V1341

186 testamentu P9629

187 generaldi O93; generalis korr. aus generalus P9629; generandis W411

188 quisquis korr. aus quisquas O93; quisque P9629

189 praeceptosque W411

190 interlinear vel quia N442; quia W411

191 mosi P9629

192 nostro fehlt W411

193 laxati W411

194 luxorię P9629

195 dominibus P9629

196 ratione korr. aus ratio V630

197 vel fehlt W411

198 luxoribus W411

199 carnale exercere commercium, ut conscientiae integritate fulgentes fehlt O93

200 exercere commercium, ut conscientiae integritate fulgentes fehlt P9629

201 commercium, ut conscientiae integritate fulgentes acceptabile korr. aus tabile N442

202 acceptabilem W411

203 am Rande vel uxorius V630

204 successionis korr. aus succensionis V630

205 relaxatus korr. aus relaxatas V630

206 et W411

207 quisqua V1341

208 misterium W411

209 venerat V1341

210 ecclesiae W411

211 formam W411

212 castizatis P9629

213 aut W411

214 rugae W411

215 santionum V630; P9629

216 constringimus W411

217 ad P9629

218 sobrietate W411

219 mancipemur V630

220 vase korr. aus vas N442

221 legi V1341

222 qui W411

223 loquitur W411

224 retulit] retulit in W411

225 ignorante korr. aus ignoratione V630

226 se fehlt V630

227 augmento korr. aus agmento P9629

228 quo korr. aus quod V630

229 interlinear vel detenti N442

230 posthac] post haec V630; W411

231 praevilegii W411

232 ut W411

233 adserant W411

234 veteri] veteri ob P9629

235 conconcessum W411

236 delectos P9629

237 obcenis W411

238 am Rande inserviant vel appetant V630

239 vos N442

240 praemonent korr. aus praemonet V630

241 episcopos W411

242 omne V1341

243 observatum P9629

244 abscidantur W411

245 Rubrik fehlt V630

246 CLERICATOS W411

247 am Rande VIII wiederholt V630

248 homines korr. aus homi P9629; omnes W411

249 etiam korr. aus etam N442

250 praefactas O93

251 cuique W411

252 libuerint V630

253 illis korr. aus illius V630

254 inmoderatam W411

255 conhibent, am Rande consentient V630

256 te W411

257 suspicamus W411

258 dominus W411

259 mosen P9629

260 virginem korr. aus viginem V630

261 tamen W411

262 mandabit W411

263 dispiciuntur P9629

264 episcopi W411

265 nec W411

266 iuxta W411

267 posthac] post haec V630; N442; W411

268 Rubrik fehlt V630

269 VIII V1341; am Rande VIIII wiederholt V630

270 annos] ad nos W411

271 baptizari et] baptizario korr. aus baptizari et P9629

272 lectorum korr. aus electorum V630

273 debet korr. aus debe V630

274 misterio W411

275 am Rande Quomodo debeant clerici ad gradus ecclesiasticos accedere V630

276 tricensimum W411

277 ea korr. aus e P9629

278 communi per korr. aus communi W411

279 percepit W411

280 uxorem P9629

281 colitus N442

282 vel W411

283 debet W411

284 postquam W411

285 diconii P9629

286 se ipse korr. aus se V630

287 ipse fehlt V1341

288 pereunte O93

289 probaverit W411

290 ministraverit W411

291 consequetur korr. aus consequatur V630; consequitur W411

292 decennium] decimum annum W411

293 integritas korr. aus integritatis V630; integritatis V1341

294 Rubrik fehlt V630

295 MILIAM V1341

296 am Rande X wiederholt V630

297 am Rande vel conversatione V630

298 provocatus korr. aus provocotus W411

299 quod V1341

300 quennium O93

301 vel W411

302 diaconium W411

303 hac O93; haec korr. aus hac N442

304 iudicatus N442

305 provehatur] proveatur officio W411

306 presbyterio vel episcopatui] presbiterium vel episcopatum W411

307 cleri korr. aus cerici V630

308 cleri ac plebis] plebis aut cleri P9629

309 evocaret W411; evocaverit V1341

310 sorcietur W411

311 Rubrik fehlt V630

312 Rubrik] DE CLERICIS QUI AD SECUNDAS NUPTIAS TRANSEUNT UT DEPONATUR W411

313 am Rande XI wiederholt V630

314 praevilegio W411

315 nil W411

316 amittat P9629; amittat korr. aus mittat W411

317 Rubrik fehlt V630

318 Rubrik] DE FEMINIS QUECUMQUE CLERICIS DEBEANT HABITARE W411

319 am Rande XII wiederholt V630; XII fehlt P9629

320 eas korr. aus eos V630

321 cum hisdem] hisdem cum V1341

322 Rubrik fehlt V630

323 PROMOTIONE] PROMUTIONE AD CLERICUM W411

324 am Rande XIII wiederholt V630

325 tricensimum W411

326 annum aetatis] aetatis annum N442

327 sunt fehlt P9629

328 digni fehlt W411

329 gradus korr. aus grados N442; grados W411

330 crescente tempore] crescentes W411

331 promoveant W411

332 presbyteri O93

333 insigna W411

334 naturae V1341

335 per saltus] statim saltu W411

336 dignitatibus sicut] dignitatibus korr. aus dignitatibus sicut V630; N442

337 sicut fehlt W411

338 praefixim P9629

339 custodiat P9629

340 Rubrik fehlt V630

341 CLERICUS] clericus DE CLERICIS QUI PAENITENTIAM PER INPOSITIONEM MANUS SACERDOTIS NON ACCIPIANT W411

342 am Rande XIIII wiederholt V630

343 quoque nos korr. aus quoque O93

344 praevidere W411

345 cuiquam non korr. aus cuiquam O93

346 concedatur W411

347 concontagione W411

348 Nullam W411

349 quid W411

350 fuerant W411

351 Rubrik fehlt V630

352 Rubrik] DE PAENITENTIBUS VEL DICAMIS SEU VIDUS MARITIS quod non permittatur ad ordinem clericatus W411

353 BIIAMUS korr. aus BIGAMUS P9629

354 PROMOVEATUR korr. aus MOVEATUR N442

355 am Rande XV wiederholt V630

356 in fehlt V1341

357 adtenditur P9629

358 quibuscumque V630

359 bigamus V630; V1341

360 adempta V630; ademta W411

361 proromotionis W411

362 invenitus P9629

363 haec korr. aus hac V630; hac P9629; V1341

364 antitites korr. aus antitistes P9629

365 sede korr. aus de P9629

366 depromendam W411

367 sententia W411

368 universa quae digesta sunt korr. aus universa V630

369 utpute W411

370 opinior V630; P9629; W411

371 servandum W411

372 tenenda decretalia] decretalia tenenda P9629

373 diocese korr. aus docese W411

374 cartaginenses P9629; N442; W411

375 veticos W411

376 qui] qui in V1341

377 conliminant korr. aus conlimant V630; conlimitant P9629; W411

378 provinciis] provinctus P9629; provinciis ut W411

379 canonum korr. aus cano V630

380 venerabili N442

381 et fehlt V1341

382 dilectione W411

383 nomine] non minime W411

384 in fehlt P9629

385 nititiam P9629

386 inconsulta W411

387 provide] provide de P9629

388 cutela W411

389 poterit V630; N442; V1341; potent W411

390 Datum W411

391 III fehlt W411

392 vv. cc. consulibus] conscripsi W411

© 2004, 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 1.9.2005