[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Papst Innocentius an Bischof Decentius von Gubbio

Inhaltsverzeichnis

Papst Innocentius I. an Bischof Exsuperius von Toulouse

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Papst Innocentius I. an Bischof Victoricus von Rouen

O93, f. 117va; V630, f. 207ra; N442, f. 111va; P9629, f. 81ra; W411, f. 212r; V1341, f. 127ra

XXX1 ITEM EIUSDEM2 INNOCENTII PAPAE AD VICTORICUM ROTOMAGENSEM3 EPISCOPUM.

I Quod extra conscientiam metropolitani non sint ordinandi episcopi.

II De his, qui4 post baptismum cingulum5 militiae6 saecularis7 acceperunt8, non debere ad clericatus ordinem admitti.

III De causis clericorum, quae in provincia9 iuste10 non11 finiuntur, ut ab12 apostolica sede terminentur13.

<W411, f. 212v> IIII De uxoribus clericorum, ut virginibus socientur et secundam14 non ducat uxorem.

V Ut, si laicus viduam duxerit, clericus non fiat.

VI Ut clericus non sit, qui secundam duxit15.

VII Ut alterius clericum nullus episcopus ordinare usurpet.

VIII Ut non rebaptizentur, qui a Novatianis vel Montensibus veniunt.

<N442, f. 111vb> VIIII Ut sacerdotes et levitae cum mulieribus cohaerere16 non debeant17.

<O93, f. 117vb> X Ut monachus, si clericus factus18 fuerit, propositum19 suum servare debeat20.

XI Ut ex curialibus21 clericus22 non fiat propter voluptates, quas a23 24 diabolo inventas exhibere compellitur25.

<P9629, f. 81rb> XII26 De virginibus sacratis, si lapsae fuerint27.

XIII28 De virginibus non velatis, si deviaverint.

ITEM29 EIUSDEM INNOCENTII PAPAE AD VICTORICUM ROTOMAGENSEM EPISCOPUM.

Innocentius Victorico30 episcopo Rotomagensi salutem.

Et si tibi, frater karissime, pro merito et honore sacerdotii, quo31 plurimum polles32 vivendi et docendi ecclesiasticae regulae33 nota sunt34 omnia35 neque est36 aliquid, quod de sacris lectionibus tibi minus37 collectum esse videatur, tamen quia Romanae ecclesiae normam atque auctoritatem magnopere postulasti, voluntati tuae morem38 admodum gerens digestas vitae et morum probabilium disciplinas annexas <V1341, f. 127rb> litteris meis misi, per quas advertant ecclesiarum regionis39 vestrae populi, quibus rebus et regulis christianorum vita in sua cuiuscumque40 professione debeat contineri, qualisque servetur41 in urbis42 Romae ecclesiis disciplina, erit dilectionis tuae per plebes43 finitimas et consacerdotes nostros, qui in illis regionibus propriis ecclesiis44 praesident, regularum45 hunc librum quasi didascalicum atque monitorem sedulo insinuare, ut et nostros cognoscere et ad fidem confluentium mores valeant docendi sedulitate46 formari47 <V630, f. 207rb> aut enim propositum suum ex hac nostra congruenti lectione cognoscent aut, si quid adhuc desideratur, facile poterint48 ex his49 bona <N442, f. 112ra> imitatione supplere. Incipiamus50 igitur adiuvante51 deo et sancto dei52 apostolo Petro53, per quem et apostolatus et episcopatus in Christo cepit exordium, ut, quoniam plures saepe54 emerserunt55 causae, quae56 57 aliquantis non erant58 causae, sed crimina, ut de cetero sollicitudo sit unicuique sacerdoti in sua ecclesia curam huiusmodi habere, sicut beatus apostolus praedicat Paulus, talem ecclesiam59 deo60 exhibendam non habentem maculam aut rugam, ne alicuius morbidae61 ovis afflatu conscientia nostra comminata62 violetur. Propter eos igitur, qui vel ignorantia vel desidia63 non tenent64 ecclesiasticam disciplinam et multa non praesumenda praesumunt65, recte postulasti66, ut in illis partibus istius modi, quam tenet <W411, f. 213r> ecclesia Romana, forma servetur, non67 quod68 nova praecepta aliqua imperentur69, sed ea, quae per desidiam aliquorum neglecta sunt, ab omnibus observari70 cupiamus, quae tamen apostolica71 et patrum traditione72 sunt constituta. Scriptum est namque73 ad Thessalonicenses74 secunda75 et76 ad Timotheum apostolo <P9629, f. 81va> Paulo monente: State et tenete traditiones nostras, quas tradidi vobis sive per verbum sive per epistolam. Illud certe tuam debet mentem vehementius77 excitare78, ut ab omni labe saeculi istius immunis79 ante dei80 conspectum et securus inveniaris. Cui81 multum enim creditur82, plus ab eo exigitur83. Ergo quoniam non pro nobis tantum, sed pro populo84 Christi cogimur85 praestare rationem, idcirco86 disciplina87 dei88 sanctificare populum et89 erudire debemus. Quosdam90 enim asseris exstitisse, qui91 statuta maiorum non tenentes92 castitatem ecclesiae sua93 praesumptione94 violant95, populi favorem <V1341, f. 127va> sequentes et dei iudicium non96 timentes. Ergo ne silentio nostro existimemur97 his98 praebere consensum <N442, f. 112rb> domino dicente per prophetam: Videbas furem et currebas99 cum eo, haec sunt, quae deinceps intuitu divini iudicii omnem catholicum episcopum expedit custodire.

QUOD100 EXTRA CONSCIENTIAM101 METROPOLITANI NON ORDINETUR102 EPISCOPUS.

I103 104 Primum, ut extra conscientiam105 metropolitani episcopi106 nullus audeat ordinare episcopum. Integrum est enim iudicium, quod <V630, f. 207va> plurimorum sententiis107 confirmatur, nec108 unus episcopus ordinare praesumat109 episcopum, ne furtivum beneficium praestitutum110 videatur, hoc enim et synodus Nicena constituit atque111 definivit.

DE112 HIS, QUI POST BAPTISMUM CINGULUM113 MILITIAE114 ACCEPERUNT, HOC115 116 CONSTITUIT117 118 ATQUE DEFINIVIT.

II119 Si quis120 post remissionem peccatorum cingulum121 militiae saecularis habuerit, ad clericatum admitti omnino non debeat122.

DE123 CAUSIS CLERICORUM SUPERIORUM124 INFERIORUMQUE ORDINUM AUT125 126 IN127 PROVINCIA AUT128 COMPROVINCIALIBUS129 IUSTE FINIENDIS130 AUT EPISCOPORUM131 AB APOSTOLICA SEDE TERMINANDIS <O93, f. 118ra>

III132 Si quae133 causae vel contentiones inter clericos et134 135 laicos136 tam superioris ordinis137 quam etiam inferioris fuerint exortae, placuit138, ut secundum synodum Nicenam congregatis omnibus139 eiusdem provinciae episcopis iudicium terminetur, nec140 alicui liceat sine praeiudicio tamen141 Romanae ecclesiae, cui142 in omnibus causis debetur reverentiam143 custodiri144, relictis his sacerdotibus, qui in eadem145 provincia dei ecclesias nutu146 divino gubernant, ad alias convolare147 provincias148 et149 150 aliarum prius provinciarum episcoporum <P9629, f. 81vb> iudicium expeti vel pati151. Quod si quis forte <N442, f. 112va> praesumpserit, et152 ab officio cleri153 submotus et iniuriarum154 reus ab omnibus iudicetur. Si autem155 maiores causae in medio156 fuerint devolutae, ad sedem157 apostolicam, sicut synodus158 statuit et beata159 consuetudo exigit, post iudicium <W411, f. 213v> episcopale referantur160.

DE161 UXORIBUS CLERICORUM, UT VIRGINIBUS SOCIENTUR ET SECUNDAM162 NON DUCAT163 UXOREM.

IIII164 165 <V1341, f. 127vb> Ut mulierem viduam clericus non ducat uxorem, quia scriptum est: Sacerdos uxorem virginem166 accipiat, non viduam, non167 eiectam. Utique qui168 ad sacerdotium labore suo et vitae probitate contendit, cavere debet, ne hoc169 praeiudicio impeditus pervenire non possit170.

UT171, SI LAICUS VIDUAM172 DUXERIT173, CLERICUS NON FIAT.

V174 Ut is175, qui176 viduam licet laicus duxerit177 uxorem seu ante baptismum sive178 post baptismum, non admittatur ad clerum, quia eodem vitio videtur exclusus. In baptismo enim crimina dimittuntur179, non acceptae180 uxoris consortium relaxatur.

UT181 CLERICUS NON SIT, QUI SECUNDAM HABUERIT182 UXOREM.

VI183 184 Ne185 is, qui secundam duxerit186 uxorem, clericus fiat, quia scriptum est: Unius uxoris virum. Et iterum: Sacerdotes mei semel nubant. Et187 alibi: Sacerdotes mei non nubant amplius. Ac ne ab aliquibus existimetur188 ante baptismum, si forte quis accepit uxorem et ea de saeculo189 recedente alteram190 duxerit, in baptismo <V630, f. 207vb> esse dimissum. Satis errat a regula, quia in baptismo peccata dimittuntur, non acceptarum191 uxorum192 numerus aboletur193, cum utique uxor ex legis praecepto ducatur in tantum, ut et in paradiso, cum194 parentes humani generis coniungerentur195, ab ipso domino sint196 benedicti et Salomon197 dicat: A deo praeparabitur viro uxor. <N442, f. 112vb> Quam formam etiam sacerdotes omnes servare usus ipse demonstrat198 199 ecclesiae. Satis enim absurdum est aliquem credere uxorem200 ante baptismum acceptam201 post baptismum non computari, cum benedictio, quae202 per sacer<P9629, f. 82ra>dotem super nubentes imponitur, non materiam delinquendi dedisse, sed formam tenuisse legis203 a deo antiquitus institutae doceatur. Quod si non putatur uxor esse computanda, quae204 ante baptismum ducta205 est, ergo nec filii, qui ante baptismum geniti sunt, pro filiis habentur.

UT206 ALTERIUS207 CLERICUM208 NULLUS EPISCOPUS ORDINARE209 USURPET.

VII210 211 Ut de aliena212 ecclesia clericum ordinare aut213 iudicare nullus usurpet, nisi eius episcopus precibus exoratus concedere voluerit214, quod etiam Nicena videtur synodus contineri. Abiectus a215 sua ecclesia clericus ab altera216 non suscipiatur217 <V1341, f. 128ra> ecclesia.

QUOD218 219 NON REBAPTIZENTUR220, QUI A NOVATIANIS VEL MONTENSIBUS VENIUNT.

VIII221 Ut222 venientes a Novatianis223 vel Montensibus per manus tantum impositionem suscipiantur, quia <W411, f. 214r> quamvis ab hereticis, tamen in Christi nomine sunt baptizati, praeter eos, qui, si224 forte a nobis ad illos transeuntes rebaptizati sunt. Hi, si resipiscentes225 et ruinam226 suam cogitantes redire maluerint, sub longa poenitentiae227 satisfactione admittendi sunt.

QUOD228 229 SACERDOTES ET LEVITAE230 CUM MULIERIBUS COIRE231 NON DEBEANT.

VIIII232 Praeterea233 quod dignum et234 pudicum et honestum est tenere235 ecclesia omnimodo236 debet, ut sacerdotes et levitae cum uxoribus suis non misceantur, quia ministerii cotidiani necessitatibus occupantur237. Scriptum est enim: Sancti estote, quoniam238 et ego sanctus sum, dominus deus vester. Nam priscis temporibus de templo dei sacerdotes239 anno vicis suae non discedebant, <N442, f. 113ra> sicut de Zacharia legimus, nec domum suam omnino tangebant, quibus utique propter sobolis240 successionem uxoris241 usus fuerat relaxatus, quia ex242 alia tribu <O93, f. 118rb> et praeter ex semine Aaron ad sacerdotium nullus fuerat praeceptus accedere, quanto magis hi sacerdotes vel levitae pudicitiam243 ex die ordinationis suae servare debeant244, <P9629, f. 82rb> quibus vel sacerdotium vel ministerium sine successione est? Nec praeterit dies, qua245 vel a sacrificiis divinis aut a baptismatis officio vacent. Nam si246 beatus apostolus Paulus ad Corinthios247 scripsit dicens: Abstinete vos ad tempus, ut vacetis orationi, et hoc <V630, f. 208ra> utique laicis praecepit248, multo magis sacerdotes249, quibus et orandi et sacrificandi iuge officium est, semper debebunt250 ab huiusmodi consortio abstinere. Quis251 contaminatus fuerit a252 carnali concupiscentia, quo pudore253 sacrificare usurpabit254 aut qua conscientia quove255 merito exaudiri256 se257 credit, cum dictum sit: Omnia munda mundis, coinquinatis258 autem et infidelibus nihil259 mundum? Sed fortasse licere hoc credit, quia scriptum est: Unius uxoris virum; non permanentem260 in concupiscentia generandi dixit, sed propter continentiam futuram. Neque enim integros <V1341, f. 128rb> corpore non admisit261, qui ait: Vellem autem omnes sic esse sicut et ego. Quod et262 apertius declarat dicens: Qui autem in carne sunt, deo placere non possunt; vos autem iam non estis in carne, sed in spiritu.

QUOD263 264 MONACHUM265, SI CLERICUS FACTUS FUERIT266, PROPOSITUM SUUM SERVARE267 DEBEAT.

X268 269 De monachis, qui diu270 morantes in monasteriis, si postea ad271 clericatus ordinem pervenerint, non debere eos a priore272 <N442, f. 113rb> proposito deviare273. Aut enim, sicut in monasterio fuit, et quod diu servavit in274 id275, meliori276 gradu positus277 amittere278 non debet, aut si corruptus, postea279 baptizatus et280, in monasterio sedens281 <W411, f. 214v> ad clericatus ordinem accedere voluerit, uxorem omnino habere282 non poterit, quia nec benedici cum283 sponsa potest iam ante corruptus. Quae forma servatur in clericis, maxime cum vetus regula hoc habeat, ut quisque284 corruptus baptizatus clericus285 esse voluisset286, spondeat287 se288 uxorem omnino non ducere289.

UT290 EX CURIALIBUS CLERICUS NON FIAT PROPTER VOLUPTATES291 INVENTAS EXHIBERE COMPELLITUR

XI292 293 Praeterea frequenter quidam ex fratribus nostris curiales vel quibuslibet publicis functionibus294 occupatos clericos facere contendunt, quibus postea maior tristitia, cum de revocandis eis aliquid ab imperatore praecipitur, quam <P9629, f. 82va> gratia295 nascitur de296 ascito. Constat enim eos in ipsis muniis297 etiam voluptates exhibere, quas a diabolo298 inventas299 esse non dubium est et ludorum300 vel munerum apparatibus301 aut302 praeesse aut forsitan303 interesse. Sit certe304 in exemplum sollicitudo305 et tristitia306 fratrum, quam saepe307 pertulimus imperatore praesente, cum pro his saepius rogaremus, quam ipse nobiscum positus cognovisti. Quibus non solum inferiores clerici ex curialibus308, verum etiam309 in sacerdotio310 constitutis ingens311 molestia312, ut redderentur, instabat.

DE313 VIRGINIBUS SACRATIS314, SI LAPSAE FUERINT.

XII315 <V1341, f. 128va> Item316, quae Christo spiritaliter317 nubunt318 et a319 sacerdote velantur, si postea vel publice nupserint320 vel occulte corruptae321 fuerint, <N442, f. 113va> non eas admit<V630, f. 208rb>tendas esse ad agendam poenitentiam, nisi is322, cui se iunxerant323, de hac vita discesserit324. Si enim de hominibus haec ratio custoditur, ut quaecumque325 vivente326 327 viro alteri nupserit, habeatur adultera nec ei agendae poenitentiae licentia concedatur, nisi unus ex eis328 fuerit defunctus329, quanto magis de330 illa tenenda est, quae ante immortali331 se sponso coniunxerat332 et postea ad humanas nuptias transire333 elegit.

DE334 VIRGINIBUS NON335 VELATIS, SI DEVIAVERINT.

XIII336 Haec337 vero, quae necdum sacro338 velamine tectae339, tamen in proposito virginali semper340 se341 simulaverunt342 permanere343, licet velatae non fuerint344, si forte nupserint, his345 agenda aliquanto <O93, f. 118vb> tempore poenitentia est346, quia sponsio eius a domino347 tenebatur. Si348 enim inter homines solet bonae fidei contractus349 nulla ratione350 dissolvi, quanto magis ista351 pollicitatio, quam cum deo pepigit352, solvi sine vindicta non poterit353. Nam si apostolus Paulus, quae a354 praeposito355 viduitatis discesserant356, dixit357 eas habere condemnationem, quia358 primam fidem irritam fecerunt, quanto potius virgines, quae359 prioris360 promissionis fidem minime servaverunt.

Haec itaque <W411, f. 215r> regula361, frater karissime, si plena vigilantia fuerit362 ab omnibus dei sacerdotibus custodita, cessabit363 ambitio, dissensio364 conquiescet365, hereses et scismata non emergent366, locum non accipiet diabolus367 saeviendi, sed manebit unanimitas368, iniquitas369 separata370 <P9629, f. 82vb> calcabitur, veritas spiritali fervore flagrabit371, pax praedicata372 labiis373 cum voluntate animi concordabit374, implebitur375 edictum376 apostoli, ut unianimes377 unum sentientes permaneamus in Christo, nihil per contentionem nobis neque per inanem gloriam vindicantes, non hominibus, sed deo nostro salvatori placentes, <N442, f. 113vb> cui est honor et378 gloria in saecula saeculorum. Amen.

Datum379 sub die XV Kal. Mart. Honorio Augusto380 et Aristo cons.

O93, f. 118va; V630, f. 208rb; N442, f. 113vb; P9629, f. 82vb; W411, f. 215r; V1341, f. 128va

1 XXX fehlt V630; W411; XXXIIII N442; VII V1341

2 CAPITULA V630

3 ROTOMOCENSEM W411

4 qui post] quibus P9629

5 cinculum W411

6 militia W411

7 salutaris O93; P9629; saecularis korr. aus salutaris N442

8 acciperunt W411

9 provintiam W411

10 se W411

11 minime W411

12 ab fehlt N442; ad W411

13 determinetur W411

14 secundum P9629

15 duxit] duxit uxorem korr. aus duxit V630

16 coire korr. aus cohaerere N442; coere W411

17 debent V630

18 fatus W411

19 propositum suum] proposituum V1341

20 debeant W411; V1341

21 curialibus] curialibus vel publicis functionibus korr. aus curialibus V630

22 clericis W411

23 am Rande XII V630

24 a fehlt V1341

25 conpellit W411

26 XIII V630

27 fuerint] fuerint vel publice nupserint korr. aus fuerint V630

28 XIIII V630

29 Rubrik fehlt V630; W411

30 victorio P9629; VICTORICIO V1341

31 quo korr. aus quod V630

32 pollens P9629

33 regulae nota sunt] note sint regule korr. aus nocte sint regule W411

34 sunt omnia fehlt W411

35 omnia fehlt W411

36 sit W411

37 minus collectum esse videatur] videatur ignotum W411

38 morem korr. aus morum V630

39 religionis P9629

40 cuiusque W411

41 servetur in urbis Romae ecclesiis disciplina] in urbis romę ordo servetur W411

42 urbe P9629

43 plebe W411

44 ecclesiis his] ecclesiae his W411

45 Regulam W411

46 seditulitate V630; sedutilitate P9629; V1341

47 formare korr. aus formari N442

48 poterunt V630; W411; V1341

49 his fehlt W411

50 Incipiam W411

51 annuente V1341

52 deo W411

53 Petro fehlt W411

54 saepe emerserunt] sepremerserunt W411

55 emerserunt korr. aus merserunt V630

56 quae] quae in V630; V1341

57 quae aliquantis non erant causae sed crimina] Cause sed termina W411

58 ea V1341

59 ecclesia W411

60 dei W411

61 morbidae] morbus de V1341

62 contaminata V630; P9629; contaminata korr. aus comminata N442

63 desia W411

64 tenent korr. aus tenerit V630

65 presunt W411

66 apostulasti W411

67 Nam P9629

68 quo W411

69 inplerentur P9629

70 servari W411

71 apostolica et] apostolice W411

72 tradicio W411

73 namque fehlt V1341

74 thesalicenses W411

75 secunda et ad Timotheum fehlt W411

76 et fehlt N442

77 vehementius korr. aus vehementis P9629

78 exercere W411

79 immunis fehlt W411

80 dei fehlt V1341

81 Cui korr. aus Cum V630

82 creditum W411

83 exigitur] exigitur cum usur penarum W411

84 pulo W411

85 cogimur praestare] prestare cogimur W411

86 idcirco fehlt W411

87 disciplinam P9629

88 die sanctificare] dominica W411

89 et fehlt W411

90 Quasdam V1341

91 qui] qui in W411

92 tentes W411; remnentes V1341

93 suae V630

94 praesumptionem W411

95 violarent W411

96 onon W411

97 extimemur W411; existimemus V1341

98 his fehlt W411

99 concurrebas W411

100 Rubrik fehlt V630

101 CONSCIENTIA W411

102 ORDINETUR EPISCOPUS] SINT ORDINANDI EPISCOPI W411

103 am Rande VIIII V630

104 I fehlt O93; P9629, N442

105 conscientia W411

106 episcopi nullus audeat ordinare episcopum] episcopum nullus audeat ordinare W411

107 sententia W411

108 ne W411

109 praesumat korr. aus praesumatur V630

110 praestitum V630; W411; V1341

111 atque definivit fehlt W411

112 DE HIS, QUI POST BAPTISMUM CINGULUM MILITIAE ACCEPERUNT fehlt V630

113 SINGULUM W411

114 MILITIAE] MILITIAE SECULARIS W411

115 HOC fehlt V1341

116 HOC CONSTITUIT ATQUE DEFINIVIT fehlt W411

117 am Rande X V630

118 CONSTITUIT] II CONSTITUIT ETIAM V630

119 II fehlt O93; P9629; N442

120 quis] quis vero W411

121 cinculum W411

122 debet W411

123 Rubrik fehlt V630

124 SUPERIORUM INFERIORUMQUE ORDINUM fehlt W411

125 que W411

126 AUT IN PROVINCIA AUT COMPROVINCIALIBUS AUT EPISCOPORUM AB APOSTOLICA SEDE TERMINANDIS] si minime finiuntur ut apostoli a sede terminentur W411

127 IN] IN PROPRIA V1341

128 AUT] ET A P9629; N442; V1341

129 COMPROVINCIALIBUS] CONPROVINCIALIBUS IUSTE PUNIENDIS (FINIENDIS V1341) AUT EPISCOPORUM (EPISCOPORUM fehlt V1341) AB APOSTOLICA SEDE TERMINANDIS N442; V1341

130 PUNIENDIS N442

131 EPISCOPORUM fehlt V1341

132 III fehlt O93; P9629; N442

133 quae] quis autem W411

134 et] vel inter V630; V1341

135 et laicos fehlt V630; W411; V1341

136 laicos] laicos et clericos V1341

137 ordinis fehlt V630

138 placuit fehlt W411

139 omnibus fehlt W411

140 Nec korr. aus Ne N442

141 tamne W411

142 quam W411

143 reverentia V630; P9629; N442; W411

144 custodita W411; custodire V1341

145 eadem provincia] easdem provintias W411

146 nutu divino fehlt W411

147 convolari W411

148 provintias korr. aus provintias aut aliarum prius provintiarum V630

149 aut V630; P9629; N442; V1341

150 et aliarum prius provinciarum episcoporum iudicium expeti vel pati fehlt W411

151 pati] peti V630

152 et fehlt W411

153 clericatus W411

154 iniuriarum korr. aus iniuria N442

155 autem fehlt W411

156 medium korr. aus medio V630

157 sede W411

158 synodus statuit et fehlt W411

159 vetus W411

160 reveratur W411

161 Rubrik fehlt V630

162 secundum W411

163 DUCAM N442; ducatur korr. aus dicatur W411

164 am Rande XI V630

165 IIII fehlt P9629

166 virginum W411

167 nec W411

168 quia W411

169 hoc korr. aus ho W411

170 possint W411

171 Rubrik fehlt V630

172 VI V1341

173 DUXENT N442

174 am Rande XII V630

175 SI V630

176 qui] qui mulierem W411

177 duxit W411

178 sive post baptismum fehlt W411

179 dimittantur O93; dimittuntur korr. aus admittuntur V630

180 accepta O93; P9629; acceptae korr. aus accepta N442

181 Rubrik fehlt V630

182 HABUERIT UXOREM] DUXERIT W411

183 am Rande XIII V630

184 VI fehlt P9629

185 Nec korr. aus Ne N442

186 duxit W411

187 Et alibi: Sacerdotes mei non nubant amplius fehlt W411

188 extimetur W411

189 saeculo] saeculo ac W411

190 aulteram W411

191 accepturum korr. aus acceptarum P9629

192 uxorem P9629

193 avoletur W411

194 cum fehlt W411

195 coniungeretur W411

196 sit V630; sint fehlt V1341

197 solomon W411

198 demostrat P9629

199 demonstrat ecclesiae] ecclesiae demonstrat W411

200 uxorem] uxorem uxorem V630

201 acceptam post baptismum fehlt V630

202 qui V630

203 legis a deo] a deo legis W411

204 quia W411

205 data N442

206 Rubrik fehlt V630

207 ULTERIUS W411

208 CLERICUS N442

209 ORDINARE fehlt N442; ORDINARE] ORDINARE AUT IUDICARE V1341

210 am Rande XIIII V630

211 VII fehlt O93; P9629

212 alialiena P9629

213 aut iudicare fehlt W411

214 voluerit korr. aus voluit V630

215 a sua korr. aus a O93

216 altera] altera ergo W411

217 suscipiatur korr. aus succipiatur V630

218 UT P9629; N442; W411; V1341

219 Rubrik fehlt V630

220 REBAPTIZANTUR N442

221 VIII fehlt V630 (am Rande XV); P9629

222 Ut fehlt W411

223 novatianis korr. aus novationis V1341

224 si fehlt V630; W411

225 respicientes W411

226 ruinam suam korr. aus ruinam O93

227 paenitentia V630

228 UT W411

229 Rubrik fehlt V630

230 LEVITARUM W411

231 COIRE korr. aus COHIBERE N442; cohibere W411

232 VIII V630 (am Rande XVI); VIIII fehlt P9629; N442

233 prea W411

234 EST V630

235 temere O93

236 omnino V630

237 occubantur P9629

238 quia V630

239 sacerdotes fehlt V1341

240 subolis P9629; subbulis W411

241 uxorius V630; V1341

242 exe W411

243 puditiam O93; pudicitiam korr. aus puditiam N442

244 debent korr. aus debeant N442; debent W411

245 qua korr. aus quia N442

246 sic W411

247 corintheos W411

248 praecepit korr. aus praecepit ut N442

249 sacerdotibus W411

250 debent P9629

251 Quis] Qui si V630; P9629; V1341; Quasi W411

252 a fehlt W411

253 pudore korr. aus podore N442; pudore] pudore vel W411

254 usurpavit W411

255 quove] quo vel W411

256 exaudire W411

257 se] se posse W411

258 Coinquinatus V630; quoinquinatis W411

259 nihil] nihil est korr. aus nihil N442; nihil nest W411

260 permanente V630; V1341

261 dimisit W411

262 et fehlt V630; V1341

263 QUOD MONACHUM] QUOD MONACHUS korr. aus MONACHUS N442

264 Rubrik fehlt V630

265 monachus P9629; MONACUS V1341

266 FUERIT fehlt W411

267 servare korr. aus servare non P9629

268 am Rande XVII V630

269 X fehlt P9629

270 diu morantes] dum orantes W411

271 ad clericatus] clericatus ad W411

272 priori P9629; W411

273 discedere W411

274 in id] id in V630; V1341; in id] in korr. aus vel in idipso N442

275 id fehlt W411

276 meliore W411

277 positis V630

278 admittere W411

279 postea korr. aus post N442

280 baptizatur V630; baptizatus] baptizatus et N442; V1341

281 sedens] sedens et W411

282 habere non korr. aus habere O93; habere fehlt W411

283 eum W411

284 quis W411

285 celericus W411

286 voluerit W411

287 spondere N442; spanderet W411; sponderet V1341

288 se fehlt V630

289 licere W411

290 Rubrik fehlt V630

291 VOLUPTATES] voluptates quas a diabulo W411; VOLUPTATES QUAS A DIABOLO V1341

292 am Rande XVIII V630

293 XI fehlt P9629; N442

294 punctionibus W411

295 gratiam W411

296 de ascito fehlt W411

297 munus N442; montis W411

298 diabulo W411

299 inventus W411

300 ludorem W411

301 apparatibus] a penatibus P9629; apparatibus korr. aus apparantibus N442; partibus W411

302 aut korr. aus ut V630

303 forsitan fehlt W411

304 arte W411

305 sollitudo W411

306 tristiciam W411

307 se W411

308 cunabulis, interlinear vel ex curialibus N442

309 etiam] etiam iam W411; V1341

310 sacerdotium W411

311 ingen O93; ingens korr. aus ingenti N442

312 molesti P9629; molestam W411

313 Rubrik fehlt V630

314 SACRIS V1341

315 am Rande XVIIII V630

316 Item quae korr. aus Item N442

317 spirataliter W411

318 nupserunt W411; nubere V1341

319 a sacerdote velantur] velaria a sacerdote meruerunt W411

320 nupserunt W411

321 corruptę korr. aus correptę V1341

322 is cui] hii quibus W411

323 iuncxerat P9629

324 decesserunt W411

325 quicumque W411

326 invente V630

327 vivente viro korr. aus vivente N442

328 eis fehlt W411

329 defunctis P9629

330 de fehlt W411

331 immortali se] inmortalis W411

332 coniuxerat W411

333 transire] ut transiret W411

334 Rubrik fehlt V630

335 NON fehlt O93

336 am Rande XX V630

337 HEAE V630; P9629; V1341; Hae korr. aus Heae N442; Ea W411

338 sacro] sacro sunt W411

339 consecrate W411

340 semper fehlt W411

341 se fehlt V630; W411

342 simulaverunt fehlt

343 permanere] permanere promiserant W411

344 sint W411

345 his] his ad W411

346 est] sit liberum W411

347 deo W411

348 Si enim inter] Nam fides W411

349 contractatus W411

350 ratione korr. aus ratio N442

351 nulla V630

352 pepigit korr. aus pepegit P9629

353 debet W411

354 ad W411

355 proposito V630; P9629; N442

356 discesserint W411

357 dixerint W411

358 quia korr. aus qua N442

359 quae korr. aus qua N442

360 prioris promissionis] factionis suae W411

361 regulam P9629

362 fuerint V630

363 cessabit korr. aus cessavit N442; cessavit W411

364 discentio W411

365 conquiescit W411

366 mergunt W411

367 diabulus W411

368 unanimitas korr. aus unamitas O93; unanimas V1341

369 iniquitas] iniquitas omnis W411

370 superata V630; W411; V1341

371 flagravit W411

372 predicat W411

373 labiis cum voluntate animi fehlt W411

374 concordabit] concordabit et mente servabitur korr. aus concordabit et mente servabatur W411

375 adimplebitur N442

376 edictum] et dictum W411

377 unanimes N442

378 et gloria fehlt W411

379 Datum korr. aus Datam V630

380 AG. W411

© 2004, 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 2.9.2005