[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Papst Innocentius an Bischof Victoricus von Rouen

Inhaltsverzeichnis

Papst Innocentius I. an Bischof Felix von Nocera

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Papst Innocentius I. an Bischof Exsuperius von Toulouse

O93, f. 118va; V630, f. 208rb; N442, f. 113vb; P9629, f. 82vb; W411, f. 215r; V1341, f. 128vb

XXXI1 ITEM INNOCENTII2 PAPAE AD EXSUPERIUM TOLOSANUM EPISCOPUM.

I De incontinentia3 sacerdotum vel levitarum.

II De his, qui post baptismum omni tempore4 incontinentiae voluptatibus sunt5 dediti6 et in ultimo poenitentiam poscunt.

III De administratoribus7.

IIII Quod viri8 cum adulteris uxoribus non conveniant.

V9 Quod, qui preces vel criminales10 dictant11, habeantur immunes.

VI Quod hi, qui intercedente repudio divortium pertulerunt12, si se <V630, f. 208va> nuptiis aliis13 iunxerint14, adulteri esse monstrentur.

VII Qui libri in15 canone recipiantur16 17.

Innocentius Exsuperio episcopo Tolosano salutem.

Consulenti tibi, frater karissime, quid de praeposita18 19 specie unaquaque20 sentirem, pro captu intelligentiae meae, quae sunt visa, respondi, quid21 sequendum vel quid22 docilis ratio persuaderet vel auctoritas23 lectionis ostenderet vel custodita series temporum demonstraret. Et quidem dilectio tua institutum secuta prudentium ad sedem apostolicam referre maluit, quid24 deberet de rebus dubiis custodire25, potius quam26 usurpatione praesumpta, quae sibi videntur27 de singulis obtinere. Cur enim magis pudendum28 putemus discere aliquid quam omnino nescire29? Mihi quoque ipsi de collatione docilitas accidit, ut30 praescrutatis rationibus ad proposita31 respondere compellar32, eoque fit, ut33 aliquid semper addiscat, qui34 postulatur, <P9629, f. 83ra> ut doceat. Proponam35 igitur singula subiciamque36 responsum.

DE37 INCONTINENTIA38 SACERDOTUM VEL LEVITARUM

I39 Proposuisti, quid de his observare40 debeat, quos in diaconii ministerio aut in officio presbyterii41 positos incontinentes esse aut fuisse generati filii prodiderunt. De his et42 divinarum legum est disciplina43 et beatae recordationis <N442, f. 114ra> viri Siricii episcopi monita44 45 evidentia commearunt, ut incontinentes in of<V1341, f. 129ra>ficiis talibus positi omni honore ecclesiastico46 privarentur, <W411, f. 215v> nec admittantur47 ad tale48 ministerium, quod sola continentia oportet impleri. Est enim vetus admodum sacrae49 legis auctoritas iam inde ab50 initio custodita, quod in templo anno vicis suae habitare praecepti sunt sacerdotes, ut servientes sacris oblationibus puros et ab omni labe51 mundatos sibi vindicent divina mysteria, neque eos ad sacrificia fas sit admitti, qui exercerent52 vel cum uxore carnale consortium, quia scriptum est: Sancti estote, quia et ego sanctus sum dominus deus vester. Quibus utique propter sobolis53 successionem uxoris usus fuerat54 relaxatus55, quia ex alia tribu ad sacerdotium nullus fuerat praeceptus accedere, quanto magis hi sacerdotes vel levitae pudicitiam ex die ordinationis suae servare debent, quibus vel sacerdotium vel ministerium sine successione56 est? Nec praeterit57 dies, quia58 vel a59 sacrifi<V630, f. 208vb>ciis divinis vel a baptismatis officio vacent. Nam si beatus Paulus ad Corinthios60 scribit dicens: Abstinete vos ad61 tempus, ut vacetis orationi62 et hoc utique63 laicis praecepit64, multo magis65 sacerdotes66, quibus et orandi et sacrificandi iuge officium est, semper debebunt ab huiusmodi consortio67 abstinere. Qui si conta<O93, f. 119vb>minatus fuerit carnali concupiscentia, quo pudore68 sacrificare usurpabit69 aut qua conscientia quove merito exaudiri se credit, cum dictum sit: Omnia munda mundis, coinquinatis autem et infidelibus nihil70 mundum? Sed fortasse hoc licere credidit, quia scriptum est: Unius uxoris virum. Non permanenti71 in concupiscentia72 generandi hoc dixit, sed propter conscientiam futuram. Neque73 integros corpore non admisit, qui ait: Vellem autem omnes sic esse sicut et ego. Quod74 et75 apertius declarat dicens: <N442, f. 114rb> Qui autem in carne sunt, deo placere non possunt76, vos autem iam non estis in carne, sed in spiritu, et habentem filios, non generantem77 dixit. Sed ea plane dispar78 et divisa79 80 sententia81 est. Nam si aliquos forma illa ecclesiasticae vitae pariter et disciplinae, quae ab episcopo Siricio82 ad provincias83 commeavit, non <V1341, f. 129rb> probabitur pervenisse, his ignorationibus84 venia85 remittetur, ita ut de cetero penitus incipiant abstinere et ita gradus86 suos, in quibus inventi <P9629, f. 83rb> fuerint, sic retentent, ut eis non liceat ad potiora87 conscendere. Quibus in beneficio esse debet, quod hunc ipsum locum, quem retinent, non amittant88. Si89 quid90 autem scisse91 formam vivendi missam a Siricio deteguntur92, neque statim cupiditates93 libidinis abiecisse, illi94 sunt modis omnibus submovendi, qui95 post96 admonitionem97 cognitam praeponendam arbitrati98 sunt voluptatem.

DE99 HIS, QUI POST BAPTISMUM OMNI TEMPORE INCONTINENTIAE <W411, f. 216r> VOLUPTATIBUS SUNT100 DEDITI ET101 IN ULTIMO POENITENTIAM POSCUNT.

II102 Et hoc quaesitum est, quid de his103 observari104 oporteat105, qui post baptismum omni tempore incontinentiae voluptatibus dediti in extremo fine vitae suae poenitentiam simul et reconciliationem communionis exposcunt. De his observatio106 prior durior, posterior interveniente107 misericordia inclinatior108 est. Nam consuetudo prior tenuit109, ut concederetur poenitentia, sed communio negaretur110. Nam111 cum illis112 temporibus crebrae persecutiones essent, ne113 communionis concessa facilitas homines114 de reconciliatione securos non revo<V630, f. 209ra>caret115 a lapsu, merito negata communio est concessa poenitentia, ne116 totum penitus negaretur et duriorem remissionem fecit temporis ratio. Sed postquam117 <N442, f. 114va> dominus noster pacem ecclesiis suis reddidit118 iam depulso terrore119, communionem dari abeuntibus placuit, et propter domini misericordiam quasi viaticum profecturis120 et121, ne Novatiani122 heretici123 negantis124 veniam125, asperitatem et duritiam126 subsequi127 videamur, tribuitur ergo cum poenitentia128 extrema communio, ut homines huiusmodi vel in supremis129 suis permittente130 salvatore131 nostro a perpetuo exitio vindicentur.

DE132 ADMINISTRATORIBUS

III133 134 <V1341, f. 129va> Quaesitum etiam135 est super his, qui post baptismum administraverunt et aut136 tormenta sola137 exercuerunt aut etiam capitalem protulere sententiam, nihil138 de his legibus139 a maioribus definitum140. Meminerant141 enim a deo potestates has142 fuisse concessas et propter vindictam143 noxiorum gladium fuisse promissum144 et dei ministrum esse datum <P9629, f. 83va> in huiusmodi vindicem. Quomodo igitur repraehenderent145 factum, quod auctore domino viderent esse concessum? De his ergo146, ita ut hactenus servatum est, sic147 habeamus148, ne aut disciplinam avertere aut contra auctoritatem domini149 venire videamur. Ipsis autem in ratione reddenda gesta sua omnia servabuntur.

QUOD150 151 VIRI CUM ADULTERIS UXORIBUS NON CONVENIANT152.

IIII153 Et illud desideratum est sciri154, cur communicantes155 viri cum adulteris uxoribus non conveniant, cum econtra156 uxores in consortio adulterorum virorum manere videantur157. Super hoc christiana religio adulterium in utroque sexu pari ratione condemnat, sed viros suos mulieres non facile de adulterio158 accusant et non159 habent latentia peccata vindictam160, viri autem liberius161 uxores adulteras apud sacerdotes deferre consuerunt. Et ideo <N442, f. 114vb> mulieribus prodito earum crimine communio denegatur, <O93, f. 119ra> viro162 autem latente commisso163 non facile quisquam ex suspicionibus164 abstinetur, qui utique submovebitur165, si eius <W411, f. 216v> flagitium166 detegatur. Cum167 ergo par causa sit, interdum probatione cessante vindictae168 conquiescit169 ratio170.

QUOD171 QUI PRECES VEL CRIMINALES DICTANT, HABEANTUR IMMUNES.

V172 Illud etiam sciscitari173 voluisti, an preces dictantibus liberum concedatur174, utique post baptismi175 regenerationem176 a principibus poscere mortem alicuius vel sanguinem de reatu177. Quam rem principes178 numquam <V630, f. 209rb> sine cognitione concedunt179, sed ad iudices commissa ipsa180 vel crimina semper181 remittunt, ut causae182 cognitae vin<V1341, f. 129vb>dicentur. Quae cum quaesitori183 fuerint deligata184 aut absolutio aut damnatio pro negotii185 qualitate profertur, et dum legum auctoritas in improbos186 exercetur187, erit dictator immunis.

QUOD188 HI, QUI INTERCEDENTE REPUDIO DIVORTIUM PERTULERUNT189, SI SE NUPTIIS ALIIS190 IUNXERINT191, ADULTERI ESSE MONSTRENTUR192.

VI De his etiam193 requisivit dilectio tua, qui interveniente repudio194 alio se matrimonio copularunt, quos in utraque195 parte adulteros esse manifestum est. Qui vero vel uxore196 vivente, quamvis dissociatum197 videatur esse coniugium198, ad aliam copulam199 festinarunt200, neque possunt adulteri201 non videri202 203, in204 tantum ut etiam hae205 personae, quibus tales coniuncti206 sunt207, etiam ipsae adulterium commisisse videantur208, secundum illud, quod legimus in evangelio: Qui dimiserit uxorem suam et duxerit aliam, moechatur, similiter et qui dimissam duxerit, moechatur, et ideo tales209 omnes a communione fidelium abstinendos. De parentibus autem aut de propinquis eorum, nihil210 tale statui potest, nisi211 incentores <P9629, f. 83vb> il<N442, f. 115ra>liciti consortii fuisse detegantur212.

QUI213 LIBRI IN214 CANONE RECIPIANTUR.

VII215 Qui vero libri recipiantur in canone sanctarum scripturarum brevis annexus216 ostendit. Haec sunt ergo, quae desiderata monere217 voce voluisti: Moysi218 libri V, id est Genesis219, Exodus, Leviticus, Numeri220, Deuteronomium, necnon et Iesu Nave et Iudicum et Regnorum libri quattuor, simul et Ruth, prophetarum libri sedecim; Salomonis221 libri quinque, psalterium, item222 historiarum223, Iob liber224 unus, Tobiae225 226 unus, Esther unus, Iudith unus, Machabaeorum duo, Esdrae duo, Paralipomenon duo. Item227 novi testamenti228 evangeliorum229 libri quattuor, Pauli apostoli epistolae230 quattuordecim, epistolae Ioannis tres, <V1341, f. 130ra> epistolae Petri duae, epistola231 Iudae, epistola Iacobi, actus apostolorum, apocalypsin232 Ioannis. Cetera233 autem234, quae235 vel sub nomine Mathiae236 sive Iacobi minoris vel sub nomine Petri et Iohannis, quae a quodam Leutio237 scripta sunt, vel238 sub nomine Andreae239, quae a Nexocharide240 et241 Leonida philosophis242 vel sub nomine Thomae, et si qua sunt <W411, f. 217> alia non solum repudianda243, verum etiam noveris244 esse damnanda.

Datum X. Kal. Mart. Stilicone II et Anthemio cons.245

O93, f. 119ra; V630, f. 209rb; N442, f. 115ra; P9629, f. 83vb; W411, f. 217r; V1341, f. 130ra

1 XXXI fehlt V630; W411; V1341; XXXIIII N442

2 INNOCENTI W411

3 innocentia W411

4 tempore korr. aus tem P9629

5 sunt fehlt W411

6 dedici P9629

7 administratoribus] administratoribus vel iudicibus saecularibus korr. aus administratoribus V630

8 viri] viri communicantes korr. aus viri V630

9 V korr. aus VI P9629

10 crimina korr. aus criminales V630

11 dictant korr. aus distant V630; distant V1341

12 pertulerant W411; pertulerint V1341

13 aliis W411

14 vinxerint W411

15 in W411

16 recipientur W411

17 recipiantur EXPLICIUNT CAPITULA V1341

18 proposita N442; W411

19 praeposita specie korr. aus praeposita O93

20 unaquequę P9629

21 quod W411

22 quid fehlt W411

23 auctoritas korr. aus atoritas P9629

24 qui P9629

25 custodire] custodire vel W411

26 qua W411

27 viderentur korr. aus videntur N442

28 putendum W411

29 omnino nescire korr. aus omni non scire N442

30 Dum W411

31 preposita W411

32 compellor W411

33 aut V630

34 quo W411

35 Proponatur V630

36 subiciamque] subiam quam W411

37 Rubrik fehlt V630

38 INCONTINENTIA korr. aus CONTINENTIA N442

39 am Rande XXI V630

40 observari V630; W411

41 presbiteri O93; P9629

42 et] et de V630; que W411

43 discipline W411

44 moniti P9629

45 monita evidentia] monitę videntia W411

46 ecclesiatico P9629

47 admitterentur N442

48 talem P9629

49 sacri W411

50 ab] ab ab N442

51 lave W411

52 exherent W411

53 subolis P9629; W411

54 fuerat relaxatus, quia ex alia tribu ad sacerdotium nullus fuerat korr. aus fuerat P9629

55 relaxatus, quia ex alia tribu ad sacerdotium nullus fuerat fehlt W411

56 successione] sue cessione W411

57 praeterit korr. aus praeteriit N442

58 qua V630; N442; W411; V1341

59 a fehlt W411

60 corintheos W411

61 a P9629

62 orationem V630

63 itaque W411

64 praecipit korr. aus praecepit N442

65 magis] magis praecepit P9629

66 sacerdotibus W411

67 consorti W411

68 pudore] pudore vel W411

69 usurpavit W411

70 nihil] nihil est W411

71 permanentem W411

72 concupiscentiam V630

73 Neque] Neque enim V630; W411; V1341

74 Quod fehlt W411

75 et fehlt V630

76 posse P9629; possunt korr. aus ponssunt N442

77 generantem korr. aus generandem P9629; gerantem W411

78 dispar korr. aus dipar V1341

79 divisae O93

80 divisa sententia est] divisae sentiae P9629

81 substantia W411

82 syricię P9629

83 provintias korr. aus provintia V630

84 ignorationibus korr. aus ignorantibus P9629

85 veniam W411

86 grados W411

87 fortiora W411

88 admittant W411

89 Sed P9629

90 qui V630; N442; V1341

91 scisse] miscent se W411

92 detegunt O93; P9629

93 cupiditatis W411

94 illi korr. aus illis N442

95 quia V630

96 posquam P9629

97 admonitionem korr. aus amonitionem N442

98 arbitrandi O93

99 Rubrik fehlt V630

100 SUNT fehlt P9629; W411

101 ET IN fehlt W411

102 am Rande XXII V630

103 EIS V630

104 observare W411

105 oportetur P9629; debeat W411

106 observantio V630; observantia P9629

107 interveniente korr. aus intervente O93; intervenientem W411

108 inclinatio W411

109 tenuit ut] tenuitur W411

110 garetur W411

111 Nam cum] cum enim W411

112 illi W411

113 nec V630; P9629; W411

114 homines] si omnes W411

115 revocare W411

116 ne totum] negotium W411

117 posquam P9629; posteaquam W411

118 reddit W411

119 errore W411

120 profecturus P9629; profecturis] pro peccatoris W411

121 et ne] sed W411

122 novationi N442

123 hertici] et retici W411

124 negantes W411

125 veniam] veniam ne W411

126 duritiam] duritiam eorum W411

127 sequi W411

128 paenentia W411

129 premis V630

130 permittente korr. aus permittente p V1341

131 salvatore nostro] saluce torenso W411

132 Rubrik fehlt V630

133 am Rande XXIII V630

134 III fehlt P9629

135 ETIAM korr. aus ESTIAM V630; etiam fehlt W411

136 auc V630

137 sala P9629

138 nihil de his] de his nihil W411

139 legimus W411

140 defenitum N442

141 Eminerant W411

142 has fehlt W411

143 vindincta P9629

144 permissum V630; P9629; N442; W411; permissum korr. aus promissum V1341

145 repraehenderunt W411

146 ergo ita korr. aus ergo O93

147 si V630; sicut W411

148 habemus W411

149 deum P9629

150 QUID W411

151 Rubrik fehlt V630

152 CONVENIUNT W411

153 am Rande XXIIII V630

154 scire W411

155 communicant W411

156 contra W411

157 videatur W411

158 adulterio korr. aus alterio N442; adulterio korr. aus adterio W411

159 non fehlt W411

160 vindictam korr. aus vindinctam P9629

161 liberius fehlt W411

162 Virorum V630; W411; V1341

163 conmissi W411

164 uspitionibus W411

165 submovitur W411

166 flagitatum P9629

167 Cur V1341

168 vindicta korr. aus vindincta P9629

169 conquiescit ratio] ratio conquiescit V630; W411; V1341; ratio conquiescit korr. aus conquiescit N442

170 ratio fehlt P9629

171 Rubrik fehlt V630

172 am Rande XXV V630

173 suscitari P9629; suscitare W411; SCISTARI korr. aus SUSTARI V1341

174 concedamus P9629

175 baptismi korr. aus baptismum P9629

176 regerationem W411

177 reatum V630

178 principem W411

179 cedunt P9629

180 ipsa fehlt W411

181 semp W411

182 causae cognitae vindicentur] causa cognita vindicetur W411

183 quesitore P9629; quaesitoris V1341

184 delegata V630; P9629; N442; diligata W411

185 negotio P9629

186 inprobus W411

187 exercitur W411

188 Rubrik fehlt V630

189 PERTULERANT W411

190 ALIIS fehlt W411

191 VINXERINT W411

192 MONSTRANTUR P9629; V1341

193 etiam fehlt N442

194 repudii W411

195 utroque P9629

196 uxore korr. aus uxorem V630

197 dissotiatum korr. aus si sotiatum O93; sotiatum V630

198 coniugium korr. aus conigium V1341

199 copolam O93

200 festinare N442

201 adulteri fehlt P9629

202 videri korr. aus videre O93

203 videri in] viderint korr. aus viderin P9629

204 in fehlt P9629

205 hae korr. aus haec V630

206 coniunti korr. aus coniunte W411

207 sunt] sunt ut W411

208 videantur korr. aus videatur P9629

209 tales fehlt W411

210 nil N442

211 nisi] ut si O93; ut se P9629

212 detegatur V1341

213 Rubrik fehlt V630

214 IN fehlt W411

215 VII fehlt P9629

216 adnexio korr. aus adnexo P9629

217 monere voce] voce monere P9629; voce honore W411

218 Mosi P9629

219 genesis] genesis et P9629; geneseos W411

220 numerus korr. aus numeru N442

221 Salomon V630

222 item fehlt W411

223 storiarum P9629

224 liber fehlt V630

225 tobi P9629

226 Tobiae unus fehlt V630

227 Id W411

228 testamenti] testamenti sunt W411

229 Evangelium V630

230 epistolae] aepistulę libri W411

231 Epistolę V630

232 apocalipsis N442

233 Cetere P9629

234 autem fehlt W411

235 qua P9629

236 Mathiae sive Iacobi minoris vel sub nomine fehlt V630

237 leutio korr. aus leutico P9629

238 vel sub korr. aus vel N442

239 andrę W411

240 csenohonore W411

241 et Leonida philosophis vel sub nomine Thomae fehlt V630

242 philosophis vel korr. aus philosophis N442

243 repudienda P9629; repuenda V630

244 noveris] non vera W411

245 con P9629

© 2004, 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 2.9.2005